Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank"

Transkript

1 Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE KONTORNETT I DANMARK, NORGE, SVERIGE, FINLAND, ESTLAND, LATVIA, LITAUEN, IRLAND OG NORD-IRLAND. I TILLEGG HAR KONSERNET KONTORER BLANT ANNET I LONDON, LUXEMBOURG OG WARSZAWA. FOKUS BANK HAR HOVEDKONTOR I TRONDHEIM, 55 KONTORER OG TOTALT MEDARBEIDERE. Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultat før tap 1. halvår var 609 millioner kroner, en fremgang på 25 % fra året før. God vekst i renteinntekter på 21 %, som følge av bankens høye utlånsvekst på 32 % som bidrar til at banken øker markedsandelene betydelig. Finansuroen tilsier imidlertid økte finansieringskostnader og press på bankens rentemarginer. God kostnadskontroll; kostnadenes andel av totale inntekter er forbedret fra 64 % til 61 %. Tap på utlån er på et fortsatt lavt nivå, og utgjør 50 millioner kroner, tilsvarende 0,06 % p.a. av samlede utlån og garantier. RAPPORTEN OMFATTER BANKAKTIVITETER NORGE. Bankaktiviteter Norge 1. halvår 1. halvår Indeks (Mill kroner) /07 Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Handelsintekter Øvrige inntekter Sum inntekter Driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån Resultat før skatt Utlån (ultimo) Innskudd (ultimo) Allokert kapital (gj.snitt) Avkastning før tap på allokert kapital, % 16,2 17,9 - Avkastning etter tap på allokert kapital, % 14,9 18,3 - Kostnader/Inntekter, % 61,3 64,4 - Tidligere har rentekostnader vedrørende lang finansering ikke vært en del av regnskapet til Fokus Bank. Fra 1. kvartal 2008 inngår denne rentekostnaden i regnskapet. Bankens regnskap for 2007 er korrigert tilsvarende. Leasingenheten Fokus Leasing inngår i regnskapet fra 2. kvartal Resultatrapport

2 Markedsandel utlån Fokusert vekst i urolig marked Fokus Bank fortsetter den solide veksten i 1. halvår. Til tross for et mer turbulent marked økte utlånsvolumet med 32 % de siste12 måneder dobbelt så høyt som den generelle veksten i markedet. 6 % 5 % 4 % 3 % mrd kr H 2008 Utlånsutvikling H 2008 For ytterligere informasjon om banken: Kommunikasjonsdirektør Bjørn Langli Mobilnr.: Fokus Bank 7466 Trondheim Tlf.: Internett: Fremgangen er resultatet av en langsiktig satsing for å styrke kompetansen og tilby effektive selvbetjeningsløsninger. Veksten har vært sterkest blant solide bedriftskunder og privatkunder med god økonomi. Disse kundene setter høye krav både til kompetent rådgivning og kostnadseffektivitet, sier adm. direktør Thomas F. Borgen. Stadig flere bedriftskunder legger vekt på tilhørigheten til en av Nordens største og mest solide banker når de velger bankforbindelse. Økningen har vært særlig sterk blant virksomheter som driver internasjonal handel. Prosesseffektivisering av standardiserte løsninger til mindre bedrifter har gitt en kraftig økning av salget av programpakker. For en fast månedspris får kundene tilgang på alt de har behov for i hverdagen inkludert et dedikert rådgiverteam i bankens kundesenter. Fokus Bank tilstreber posisjonen som tilbyder av effektive selvbetjeningsløsninger, personlig rådgivning og tilgjengelige spesialister for de som har behov for dette. I begynnelsen av året satte Fokus Bank ny standard i personmarkedet og var den første av de store bankene som lanserte gebyrfrie hverdagstjenester. Salget av kundeprogram er mer enn dobbelt så stort som i samme periode i fjor. Gitt markedssituasjonen erfarer banken nå en økning i etterspørselen på andre områder der banken har komparative fordeler. Det gjelder blant annet boliglån med fast rente og balansering av investeringsporteføljer. For å styrke posisjonen ytterligere etablerer Fokus Bank i løpet av høsten egne rådgivningsmiljøer for formuende kunder i de fire største byene. De nye enhetene vil tilby helhetlig formuesrådgivning, høyt servicenivå og tilgjengelige spesialister innenfor områder som investering, arv, generasjonsskifte og skatt. I et marked preget av større usikkerhet ønsker Fokus Bank å bidra til den generelle økonomikompetansen i samfunnet. Undersøkelser har vist at mange mangler viktig kunnskap om personlig økonomi, og i disse dager lanserer Fokus Bank et program for finansiell forståelse og investering i utdannelse. 2 Resultatrapport

3 Virksomheten Fokus Bank er en foretrukket leverandør av finansielle tjenester til privatpersoner og bedriftskunder som ønsker god rådgivning, innovative løsninger og internasjonal kompetanse. Fokus Bank er til stede i de større byene i Norge. Banken arbeider etter en regional organisasjonsmodell med høy lokal kompetanse og beslutningsmyndighet. Kontorene og regionale finanssentre er de sentrale kanalene for betjening av kunder. Det arbeides med å videreutvikle nettløsninger og telefoni som betjeningskanaler. Dette vil supplere, og for mange kunder, erstatte kontoret som den mest hensiktsmessige kanal for å få utført sine banktjenester i. Banken har over lang tid økt markedsandelene. Dette er resultat av investeringer over flere år, spesielt i en målrettet rekruttering og utvikling av kompetente medarbeidere. I bedriftsmarkedet er markedsandelen for utlån mer enn 8 %. Posisjonen blant de største virksomhetene er særlig sterk med en markedsandel på 15 %. Bankens erfaring i dette kompetansekrevende markedet har de senere år skapt svært gode resultater i satsingen på solide bedrifter av mindre størrelse. Veksten i personmarkedet har vært sterkest blant kunder med god økonomi og med behov for et bredt spekter av banktjenester. Satsingen på kunder med god økonomi har resultert i at bankens markedsandel innenfor dette kundesegmentet er vesentlig høyere. Bankens vekst innenfor personmarkedet er også blitt positivt påvirket av at banken i 2008 har tilbudt gebyrfrie banktjenester, samt at banken har lansert forsikringsprodukter for kundene. Det forventes at internasjonal uro kombinert med et høyt rentenivå vil redusere etterspørselsveksten etter banktjenester. Fokus Bank har imidlertid tatt aktive grep i forhold til en slik situasjon, og med kompetente medarbeidere, innovative produkter og høy kundetilgang forventes det fortsatt god og lønnsom vekst. 3 Resultatrapport

4 Resultatregnskapet Driftsresultatet før tap på utlån utgjør 609 millioner kroner per 1. halvår Dette er en økning på 120 millioner kroner og 25 % sammenlignet med tilsvarende periode året i fjor. Til tross for press på bankens rentemarginer har netto renteinntekter økt markert det siste året som følge av vesentlig økt forretningsvolum. Renteinntektene utgjorde i 1. halvår millioner kroner, mot 868 millioner kroner i 1. halvår i fjor, tilsvarende en vekst på 21 % Andre inntekter, herunder provisjonsinntekter, er blitt påvirket av et svakere marked knyttet til sparing i verdipapirer, samt formidling av eiendom. Sum andre inntekter utgjorde i 1. halvår 527 millioner kroner, mot 506 millioner i 1. halvår i fjor, tilsvarende en vekst på 4 %. Andre inntekter påvirkes også av at enheten Fokus Leasing inngår i andre inntekter med 36 millioner kroner i Fokus Banks regnskap for 1. halvår Enheten inngår ikke som del av bankens regnskap for Samlet sett har bankens inntekter økt med 201 millioner kroner, tilsvarende 15 % fra 1. halvår Kostnadene utgjorde i 1. halvår 965 millioner kroner. Korrigert for salg av fem kontorer i Sogn og Fjordane samt effekten av at Fokus Leasing er tatt inn i regnskapet fra 2008, er kostnadsveksten det siste året på 7 %. Bankens kostnader i forhold til inntekter utgjør for 1. halvår 61 %, hvilket er en forbedring på 3 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i fjor. Tap på utlån utgjorde i 1. halvår 50 millioner kroner. Dette er en økning på 61 millioner kroner sammenlignet med for ett år siden. Bankens kredittkvalitet og kredittarbeid har fått et forsterket fokus med den økte uroen i de internasjonale finansmarkedene, og nivået på tapene (0,06 % p.a. av utlån og garantier) er i historisk sammenheng lave. I sum tilsier dette et resultat etter tap på 559 millioner kroner en økning på 60 millioner kroner og 12 % fra tilsvarende periode i fjor. 4 Resultatrapport

5 Balanseregnskapet Samlede utlån til kunder per 30. juni var 167 milliarder kroner. Sammenlignet med for ett år siden utgjør dette en vekst på 32 %. Innskudd fra kunder utgjør 62 milliarder kroner. Dette er samme nivå som i fjor. Risikovektende aktiva utgjør per 30. juni 137 milliarder kroner i gjennomsnitt, en økning på 38 % fra året før. 5,5 % av risikovektede aktiva allokeres som bankens egenkapital, og utgjør i 1. halvår 7,5 milliarder kroner. Annualisert avkastning på bankens allokerte egenkapital, beregnet før tap og skatt, var i 1. halvår på 16,2 %, mot 17,9 % tilsvarende periode året før. Etter tap var tilsvarende tall hhv. 14,9 % og 18,3 % Fullstendig resultatrapport etter årets to første kvartaler for Danske Bank finnes på 5 Resultatrapport

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

Fokus Bank med rekordvekst

Fokus Bank med rekordvekst Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Det er vi som vokser raskest

Det er vi som vokser raskest 2006 Det er vi som vokser raskest av alle banker i Norge. R e s u ltat r a p p o r t 2 0 0 6 Fokus Bank består i denne sammenheng av de akt iv iteter som inngår i Danske Banks bankakt iv iteter i Norge

Detaljer

Virksomhetsbeskrivelse

Virksomhetsbeskrivelse Virksomhetsbeskrivelse Generelt om banken SpareBank 1 SMN er den ledende banken i Trøndelag og på Nordvestlandet med en forvaltningskapital på 101 milliarder kroner ved utgangen av 2011. Hovedkontoret

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2001

Rapport for 2. kvartal 2001 1984 Rapport for 2. kvartal 2001 Rapport for 2. kvartal 2001 hadde en god utvikling i første halvår og andre kvartal 2001. Resultatene var de høyeste noen sinne. Den ordinære driften var tilfredsstillende

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

1. halvår 2013 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt).

1. halvår 2013 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt). Styrets beretning 1. halvår 2013 (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt). Resultat før skatt 782 millioner kroner (661 millioner) Resultat 606 millioner

Detaljer

Ved din side Dette er Eika Gruppen 2014

Ved din side Dette er Eika Gruppen 2014 Ved din side Dette er Eika Gruppen 2014 Innhold Konsernsjefens ord Eika Alliansen Eika Gruppen Lokalbankene Kundefokus Kontakt oss 2 /24 Innhold Konsernsjefens ord 3 Eika Alliansen 4 Eika Gruppen 6 Konsernstruktur

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 4. Fokus Bank, Årsrapport 2004, side 1/44

Å R S R A P P O R T 2 0 0 4. Fokus Bank, Årsrapport 2004, side 1/44 Å R S R A P P O R T 2 0 0 4 Fokus Bank, Årsrapport, side 1/44 ÅRSRAPPORT - I KORTE TREKK Fokus Bank-konsernet har gjennom året erfart en tiltakende forretningsmessig aktivitet. - Utlånsvekst på 19 prosent

Detaljer

Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse

Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport første kvartal 2007 Første kvartal 2007 Gjensidige Forsikring Konsern Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse Gjensidige rapporterer

Detaljer

Styrets beretning for 2003

Styrets beretning for 2003 Styrets beretning for 2003 Det svært lave misligholdet blant utlånskundene forteller også om en svært solid utlånsportefølje. LillestrømBankens regnskap preges også i 2003 av at banken vokser mye og har

Detaljer

Årsrapport 2010. Virksomheten 2010

Årsrapport 2010. Virksomheten 2010 Virksomheten 2010 1 av 17 Redegjørelse fra konsernsjefen 2010 ble et godt år for SpareBank 1 SMN med overskudd etter skatt som for første gang passerte én milliard kroner. Vi er i det nye året bedre rustet

Detaljer

Årsrapport 2007. Bolig- og Næringsbanken ASA

Årsrapport 2007. Bolig- og Næringsbanken ASA Årsrapport 2007 Bolig- og Næringsbanken ASA innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap... 14 Balanse... 15 Endring i egenkapital... 16 Kontantstrømanalyse... 17 Noter 1 Regnskapsprinsipper....18 2 Renteinntekter

Detaljer

Gode finansresultater ga sterke tall for Gjensidige

Gode finansresultater ga sterke tall for Gjensidige Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport andre kvartal 2 andre kvartal Gjensidige Forsikring Konsern Gode finansresultater ga sterke tall for Gjensidige Gjensidige rapporterer konsernregnskapet etter

Detaljer

Innhold. Terra-Gruppen. Virksomhetsområder. Finansiell informasjon. Styre og ledelse. Terra-bankene. English summary

Innhold. Terra-Gruppen. Virksomhetsområder. Finansiell informasjon. Styre og ledelse. Terra-bankene. English summary 08 årsrapport 2008 2 Innhold Terra-Gruppen Side 2008 i korte trekk 3 Dette er Terra-Gruppen 4 Nøkkeltall 2008 6 Konsernsjefens artikkel 8 Visjon og verdier 10 Virksomhetsområder Terra Forvaltning 12 Terra

Detaljer

haugesund sparebank årsrapport 2013

haugesund sparebank årsrapport 2013 Årsrapport 2013 haugesund sparebank årsrapport 2013 Innholdsfortegnelse Rådhuset i Haugesund. VISJON, FORRETNINGSIDÉ OG FORRETNINGSMESSIGE MÅL/STRATEGIER... 4 ADM. BANKSJEF: SOLID ØKONOMISK UTVIKLING...

Detaljer

Dette er SpareBank 1 SMN... 4 Hovedtall siste ti år... 5 Sentrale mål og strategier... 7 Vår historie... 9 Kontaktinformasjon...

Dette er SpareBank 1 SMN... 4 Hovedtall siste ti år... 5 Sentrale mål og strategier... 7 Vår historie... 9 Kontaktinformasjon... Fornøyde kunder sikrer morgendagen. SpareBank 1 SMN sørger for å gi kunden gode opplevelser gjennom våre produkter og tjenester. Vi fortsetter arbeidet med å utvikle stadig bedre løsninger. I 2011 lanserte

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 - INNHOLDSFORTEGNELSE

ÅRSRAPPORT 2013 - INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSRAPPORT 2013 2 ÅRSRAPPORT 2013 - INNHOLDSFORTEGNELSE VISJON, FORRETNINGSIDÈ OG FORRETNINGSMESSIGE MÅL/STRATEGIER... 4 HOVEDTALL 2013 2012... 6 ÅRSBERETNING 2013 1. INNLEDNING... 7 2. DEN ØKONOMISKE

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2001

Rapport for 1. kvartal 2001 1984 Rapport for 1. kvartal 2001 Rapport for 1. kvartal 2001 DnB hadde solid resultatfremgang i første kvartal, til tross for den dårlige utviklingen i aksjemarkedene. Ved å tilby andre produkter oppnådde

Detaljer

DNB- KONSERNET. Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2015 (Urevidert)

DNB- KONSERNET. Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2015 (Urevidert) Q2 DNB- KONSERNET Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2015 (Urevidert) Hovedtall Resultatregnskap 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Året Beløp i millioner kroner 2015 2014 2015 2014 2014 Netto

Detaljer

Sparebanken Vest. Hovedtrekk. Hovedtall. Andre kvartal og første halvår 2011

Sparebanken Vest. Hovedtrekk. Hovedtall. Andre kvartal og første halvår 2011 Sparebanken Vest Andre kvartal og første halvår 2011 Hovedtrekk Hovedtall God fremgang i ordinær drift og sammenlignbart resultat Andre inntekter og resultatbidrag fra produktselskapene øker Høy aktivitet

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt Resultat etter skatt på 3,3 mill. kroner for tredje kvartal 2003 mot 4,0 mill. kroner for tredje kvartal 2002 5 000

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Sammendrag 2010 Konsernsjefen har ordet Etter finanskrisen var Nordea en av de første store bankene som introduserte en omfattende strategi for å akselerere ut av krisen: den vel avveide vekststrategien.

Detaljer

gjensidige.com årsrapport

gjensidige.com årsrapport gjensidige.com årsrapport 2011 Enklere produkter og moderne selvbetjeningsløsninger skal sikre kunden en god opplevelse, enten det dreier seg om kjøp av forsikring eller hjelp og oppgjør etter skade. Hendelser

Detaljer

Årsrapport 2011. Virksomheten 2011

Årsrapport 2011. Virksomheten 2011 Virksomheten 2011 1 av 22 Redegjørelse fra konsernsjefen Året 2011 ble nok et godt år for SpareBank 1 SMN. Et konsernresultat før skatt på 1279 millioner kroner, stabil utvikling i bankens kjernevirksomhet

Detaljer

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09.

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09. Å R S R A P P O R T 1999 Kreditkassen er et av Norges største finanskonsern med en forvaltningskapital på 211 mrd. kroner ved utgangen av 1999. Kreditkassen er totalleverandør av finansielle tjenester.

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner Helårsrapport 2011 DATO: 20.02.2012 2 Finanstilsynet Innhold 1 Hovedinntrykk 4 2 Makroøkonomisk bakgrunn 6 3 Strukturen i finansmarkedet 9 3.1 Strukturendringer

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004 Kvartalsrapport Andre kvartal Bankia Bank ASA SAMMENDRAG ANDRE KVARTAL Resultat før tap og skatt for årets andre kvartal ble 14,1 mill. kroner mot 5,5 mill. kroner for andre kvartal. Resultat etter skatt

Detaljer