Dette opplegger er primært basert på Addisjon / Legge sammen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dette opplegger er primært basert på Addisjon / Legge sammen."

Transkript

1 Ferdigheter og øvelser Dette oppsettet kan brukes både for noenlunde kartlegging av elevenes forståelse og kompetanse og som suksessive øvelser. Ved å starte øvelse 1 og arbeide seg nedover (krysse av det som eleven mestrer) kan en hurtig finne ut hvor en skal begynne treningen ved å se på hvilket nivå eleven begynner å finne det vanskelig eller blir usikker. Husk å bruke Logg skjema (Vedlagt som PDF) Ellers anbefaler vi grundigere testing når det er usikkerhet, PP tjenesten. Tester og informasjon finner du også hos Mattematikksenteret og lenker derfra videre til Skolenettet. Dette opplegger er primært basert på Addisjon / Legge sammen. Husk å bruke ulike uttrykk for addisjon når eleven begynner å bli trygg. Addisjon, legge sammen, legge til, summér, i alt osv. ØVELSER eller ENKEL KARTLEGGING HVA KAN ELEVEN Kryss av, eller ØVELSER Øvelse 1 1. Telle fra 1 10, opp og ned 2. Telle fra 1 12, opp og ned 3. Telle fra et hvilket som helst tall under 10 til 15, opp og ned 4. Telle fra et hvilket som helst tall mellom 10 og 19 til 25, opp og ned 5. Telle fra et hvilket som helst tall mellom 20 og 29 til 35, opp og ned 6. Telle med 10-ere, stigende og synkende til / fra Velg et tall, tell oppover til OVER første 10-overgang 8. Velg et tall over 12, tell nedover til UNDER første 10-overgang Øvelse 2 1. Tell fra 1 til 10 med hvert andre tall, osv OPPOVER 2. Tell fra 10 til 1 med hvert andre tall, osv NEDOVER 3. Øk fra 1 til 20, etter hvert begge veier, opp og ned 4. Øk etter hvert til hvert 3.tall, hvert 4.tall osv.

2 Lese, Uttrykke og Forstå Mengder Vi øver med terninger (Eleven har hendene på bordet, og skal ikke telle på fingrene) Øvelse 1 Øve å se antall (prikker på terningen) 1. Slå terningen, eleven sier verdien. For eks ganger etter hverandre 2. Slå 2 terninger. Eleven sier verdiene på de to terningene 3. Slå 3 terninger. Eleven sier verdiene på de tre terningene 4. Fortsett å øke antallet, til 6 terninger. Øvelse 2 Øve å se likeheter og ulikheter i antall, høyeste og laveste antall (prikker på terningen) 1. Når vi slår med to eller flere terninger, skal eleven gi beskjed når det er to like. 2. Når vi slår to terninger, skal eleven si hvilken terning som har høyeste verdi. 3. Når vi slår 3 terninger, skal eleven si fra hvis det er to eller tre like terninger, og hvilken terning som har høyeste verdi. 4. Vi øker til 4, 5 og 6 terninger. Samme som over, finne like verdier og hvilken terning som har høyeste verdi. Øke vanskegrad og øve hukommelse og enkel addisjon / pluss 1. Slå to terninger samtidig og fjern etter få sekunder. Spørre eleven om hvilke verdier som lå på bordet. 2. Slå tre terninger. Tilsvarende som over. 3. Øke trinnvis til 6 terninger samtidig. 4. Slå to terninger summere i hodet 5. Slå to terninger skrive på papiret som regnestykke og summere 6. Slå 1 terning, og summere for hvert nytt slag (økende sum). 7. Først til 50 Spill. (Se under, Forklaringer Spill) Øvelse 3 Summere antall på terninger 1. Slå to terninger summere i hodet 2. Slå to terninger skrive på papiret eller i Excel som regnestykke og summere 3. Slå 1 terning, summere for hvert nytt slag (økende sum). Øvelse 4 Summere med to terninger Skrive regnskap på papir eller i Excel 1. Først til 100 Spill. (se under, Forklaringer Spill)

3 Øvelse 5 Summere flere terninger hoderegning 1. Slå 3 terninger, ta bort og eleven sier hvilke verdier som lå på bordet 2. Slå 4 terninger, ta bort og eleven sier hvilke verdier som lå på bordet 3. Slå 5 terninger, ta bort og eleven sier hvilke verdier som lå på bordet 4. Slå 6 terninger, ta bort og eleven sier hvilke verdier som lå på bordet ØVE MED VANLIGE SPILLKORT 1. Plukk ut verdier for eks. fra 1-9. Bland kortene. Bla opp et og et kort og la eleven si verdiene. Her er både verdimarkering (antall eks.vis ruter) og selve tallet. Eleven sier verdien og skriver ned tallet. 2. Legg ned to kort ved siden av hverandre raskt. Eleven sier verdiene og skriver ned tallene. 3. Øk til det å bla opp 5 kort raskt. Eleven sier verdiene og skriver ned tallene. Øke vanskegraden. 1. Bla opp et kort og ta det bort igjen. Øk hastigheten. Eleven kan skrive ned tallet. 2. Bla opp to kort. Begynn forsiktig, øk hastigheten. Eleven kan skrive ned tallene. 3. Bla opp fortløpende et og et kort. Begynn forsiktig, og øk takten til alle 36 kortene(1-9) er bladd opp. SPILL med KORT 1. Høyest verdi Spill (Se under, Forklaringer Spill) Eksempel for andre regningsarter: Øvelse Multiplikasjon Både hoderegning og å skrive ned regnestykket på papir eller i Excel. 1. Slå 2 terninger gange med hverandre. Si addisjonen begge veier (høyeste verdi først ganget med laveste verdi, så omvendt). 2. Slå 3 terninger gange to av terningene med hverandre + verdien av den tredje terningen 3. Slå 4 terninger gange to og to terninger med hverandre og summere. Uendelig mange variasjonsmuligheter og vanskelighetsgrader. Opplegget kan benyttes i hele klassen, der to og to elever kontrollerer hverandre og veksler på å skrive og på å logge. Dette kan inngå som en fast daglig økt, minutt, som aktivitet når klassen har stasjonsundervisning, og som en familieaktivitet hjemme. Hoderegning, og tilpasset vanskelighetsgrad gir mulighet til repetisjon på ulike måter, og spillalternativ gir et hyggelig konkurranseelement basert på tilfeldigheter (terninger og kort). Flere spillaktiviteter, basert på tilfeldighet finner du også hos Mattematikksenteret.

4 FORKLARINGER SPILL TERNINGSPILL Først til 50 To og to. Den ene skriver resultatet på papir mens den andre slår. Når elevene er drillet, kan føringen av regnskapet skje i EXCEL. Spillet er med 1 terning, og målet er å komme først til 50. Etter hver som eleven slår sier eleven den nye verdien. Eksempel: Eleven slår 5. Sier FEM. Eleven slår en gang til, får 3. Sier ÅTTE. Eleven slår 4. Eleven sier 12. Eleven kan hele tiden si Jeg står på det og siste sum skrives på papiret. Elevene bytter rolle. Mens eleven slår, og summerer, er det hele tiden sjanse for å få en ener. Får eleven en ener, mister eleven alt på bordet, men ikke det som er skrevet ned på papiret fra forrige runde. Når elevene bytter på tur, så fortsetter eleven å telle vider fra den summen som står på papiret. Er startstedet 26, så begynner eleven med å si 26 før han/hun slår, og blir det 5, så sier eleven igjen den nye summen før det slås videre. FØRST TIL 50. Dersom det er den som begynte so kommer først til 50, så har allikevel den andre mulighet til å vinne, fordi begge skal ha like mange sjanser. TERNINGSPILL Først til 100 Samme regler som forrige. Men nå spiller elevene med to terninger. Denne gangen mister du alt på bordet dersom du får to like. Eleven sier da Par i 3 dersom det er to 3-ere på bordet. KORTSPILL Først til elever, kortstokken ligger midt på bordet. Kan ta bort de høyeste kortene på forhånd, eller velge å spille med hel kortstokk. Elevene trekker hvert sitt kort og legger det åpent på bordet. Den som har høyest får 1 poeng. Dersom to har samme verdi, trekker disse på nytt. Vinneren får 1 poeng. En er fast regnskapsfører helt til det er en vinner førstemann til 10. Så kan dette gå til nestemann (følg klokken). Joker vinner alltid dersom joker også benyttes. Rett til 10. Ny runde. NESTE NIVÅ Elevene trekker to og to kort hver. Høyeste totalverdi får poenget. Også her omkamp dersom to har samme poengsum FLERRE NIVÅER Kan gå helt til 13 kort hver dersom de er fire elever.

5 ANDRE SPILL - Yatsy med 5 terninger - MaxiYatzy med 6 terninger og bonus brikker (en brikke for hvert slag du ikke benytter av de tre forsøkene du har). Kan legge til side for når en trenger et eller flere ekstra slag Avansert hoderegning med 50ere, 100ere og 1000ere, og skriftlig regnskap på papiret eller i Excel. FORKLARING terninger. Førstemann slår alle 6 samtidig. Vi leter etter verdier. VERDIENE: 1 = = 50 3 par = 500 og slå alle terningene om igjen (vi sier den verdien vi har så langt og alt om igjen ) Full straight = med 6 terninger, 1, 2, 3, 4, 5, 6 = 1500 og alt om igjen. Hadde jeg for eksempel 600, så summeres dette med 1500 = 2100 og alt om igjen, dvs at alle terninger slås på nytt, og en bygger videre på det en hadde, i eksempelet av samme verdi i samme slag, eksempelvis 3 x 5 = 500, 3 x 4 = 400 men 3 x 1 = av samme verdi i samme slag, eksempel 4x4 = 400 x 2 = av samme verdi i samme slag, eksempel 5x5 = 500 x 2 = 1000 x 2 = like i samme slag: VINNER Men: Dersom den som slår ikke får noen av de verdiene som er nevnt ovenfor, så er det 0, og nestemann slår. Det vil si at får du med tre terninger igjen 3, 4 og 6, så er det 0. Har du bare en terning igjen må du altså få en 1er eller en 5er for å få slå videre (alt om igjen). Risikoen er altså at du kan få null. Selv med 5 terninger igjen. Derfor gjelder det å si Jeg står og få skrevet ned den verdien du har fått på papiret når du føler at du har kommet et stykke i vei. Den som fører regnskap må summere høyt, med enerplass, tierplass, hundreplass og tusenplass, + mentetallene, slik at de andre kan kontrollere summeringen fra forrige totalsum til den nye når siste poengsum fra bordet legges til.

Tallregning Vi på vindusrekka

Tallregning Vi på vindusrekka Tallregning Vi på vindusrekka Addisjon... 2 Addisjon: Oppstilling... 3 Addisjon med minnetall... 4 Addisjon med desimaltall... 5 Subtraksjon... 6 Subtraksjon uten låning... 7 Subtraksjon med låning...

Detaljer

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Regler for: getsmart Kids - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon Hva er det? Introduksjon Et bilde av en tilfeldig ting vises på tavlen. Men bildet er forvrengt, slik at du må gjette hva det er ved å klikke på et av alternativene som vises under. Desto raskere du gjetter

Detaljer

Neville demestre Problemløsnings- oppgaver

Neville demestre Problemløsnings- oppgaver Neville demestre Problemløsnings- oppgaver 4 3 2 5 1 6 7 8 13 9 12 11 10 Oversatt av: Pål Erik Lauritzen Ekholm Neville demestre Problemløsnings- oppgaver Praktiske pusle- og problemløsningsoppgaver Oversatt

Detaljer

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn

Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Eksempelsider for kartleggingsprøver i regning på 1. trinn Her finner du tre oppgavesider med instrukser som har samme format som oppgavesidene i kartleggingsprøven. Ved å gjøre disse sidene i klasserommet

Detaljer

Vi anbefaler at elevene blir introdusert for likninger via en praktisk problemstilling. Det kan for eksempel være:

Vi anbefaler at elevene blir introdusert for likninger via en praktisk problemstilling. Det kan for eksempel være: Likninger og algebra Det er større sprang fra å regne med tall til å regne med bokstaver enn det vi skulle tro. Vi tror at både likninger og bokstavregning (som er den algebraen elevene møter i grunnskolen)

Detaljer

De fire regningsartene

De fire regningsartene De fire regningsartene Det går ikke an å si at elevene først skal ha forstått posisjonssystemet, og deretter kan de begynne med addisjon og subtraksjon. Dette må utvikles gradvis og om hverandre. Elevene

Detaljer

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag 1 Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag Kapittel 1: Innledning Denne veiledningen gir praktiske eksempler på hvordan du som lærer kan arbeide med læreplanene i matematikk fellesfag og matematikk

Detaljer

småskoletrinnet mellomtrinnet ungdomstrinnet videregående skole

småskoletrinnet mellomtrinnet ungdomstrinnet videregående skole Det er en stor glede å presentere dette temanummeret som for det meste er viet spill og matematikk. Jeg har lagt vekt på å lage det slik at lærere eller lærerutdannere skal kunne bruke det direkte i undervisningen.

Detaljer

Tall Vi på vindusrekka

Tall Vi på vindusrekka Tall Vi på vindusrekka Tall og siffer... 2 Dekadiske enheter... 3 Store tall... 4 Avrunding... 5 Tverrsum... 8 Partall og oddetall... 9 Primtall... 10 Sammensatte tall... 11 Faktorisering... 13 Negative

Detaljer

siffer og tierovergang

siffer og tierovergang siffer og tierovergang Matteverktøy til læring av: matematiske begreper tierovergang addisjon substraksjon multiplikasjon divisjon veilednings og oppgavehefte c o n c e p t u a l l e a r n i n g c o n

Detaljer

Hva er det største tallet du kan lage med disse sifrene?

Hva er det største tallet du kan lage med disse sifrene? Hva er det største tallet du kan lage med disse sifrene? Hvor mange tall tror du det er mellom 0 og? Tall og tallforståelse MÅL I dette kapitlet skal du lære om ulike typer tall plassverdisystemet og tall

Detaljer

SMARTcamp! Hvordan gjennomføre en SMARTcamp?

SMARTcamp! Hvordan gjennomføre en SMARTcamp? SMARTcamp! SMARTcamp kan inngå som 1 av de 5 Regnmakeraktivitetene som må gjennomføres før skolen blir en Regnmakerskole. Ved å ta i bruk SMARTcamp som aktivitet slår man to fluer i en smekk, nemlig å

Detaljer

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til?

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? 14 Vi starter med blanke regneark! Regneark MÅL I dette kapitlet skal du lære om hva et regneark er budsjett og regnskap hvordan du kan gjøre enkle utregninger

Detaljer

Kengurukonkurransen 2012

Kengurukonkurransen 2012 Kengurukonkurransen 2012 «Et sprang inn i matematikken» BENJAMIN (6. 8. trinn) Hefte for læreren Kengurukonkurransen 2012 Velkommen til Kengurukonkurransen! I år arrangeres den for åttende gang i Norge.

Detaljer

6 Sannsynlighetsregning

6 Sannsynlighetsregning MATEMATIKK: 6 Sannsynlighetsregning 6 Sannsynlighetsregning 6.1 Forsøk. Utfallsrom. Sannsynlighet (sjanse). Sannsynlighetsmodell Ved ett kast med en terning vet vi at terningen vil vise enten ett, to,

Detaljer

04.01.2015. Dagsoversikt. Matematikkundervisningen har forandret seg. Hvordan bidra til at dine elever får større ferdigheter i matematikk?

04.01.2015. Dagsoversikt. Matematikkundervisningen har forandret seg. Hvordan bidra til at dine elever får større ferdigheter i matematikk? Hvordan bidra til at dine elever får større ferdigheter i matematikk? Haugalandsløftet 26. januar 2015 Tine Foss Pedersen 4-Jan-15 Dagsoversikt Læring basert på forståelse Ulike måter å regne på basert

Detaljer

Sannsynlighetsregning

Sannsynlighetsregning Sannsynlighetsregning Per G. Østerlie Thora Storm vgs per.osterlie@stfk.no 5. april 203 Hva og hvorfor? Hva? Vi får høre at det er sannsynlig at et eller annet kommer til å skje. Sannsynligheten for å

Detaljer

SPILLEREKKEFØLGE Under finner du et sammendrag som viser i hvilken rekkefølge spillet skal gjennomføres. Spillet der du erobrer verden

SPILLEREKKEFØLGE Under finner du et sammendrag som viser i hvilken rekkefølge spillet skal gjennomføres. Spillet der du erobrer verden 14538i07 2/18/00 4:50 PM Page 1 SPILLEREKKEFØLGE Under finner du et sammendrag som viser i hvilken rekkefølge spillet skal gjennomføres. FORSTERKNINGSFASEN Besittelse av en tredjedel av områdene - Innehar

Detaljer

Statistikk Vi på vindusrekka

Statistikk Vi på vindusrekka Statistikk Vi på vindusrekka Statistikk... 2 Samle data... 5 Tabeller... 9 Søylediagram... 12 Histogram... 13 Gjennomsnitt... 15 Misbruk... 17 Frekvens... 20 Sektordiagram... 22 Kurvediagram... 23 Median...

Detaljer

Forfatterne bak Multi:

Forfatterne bak Multi: Multi i praksis Tilpasset opplæring Forfatterne bak Multi: Bjørnar Alseth Universitetet i Oslo Henrik Kirkegaard, Flisnes skole, Ålesund Mona Røsseland, Matematikksenteret Gunnar Nordberg, Høgskolen i

Detaljer

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her.

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her. Riktig medisin til rett tid gir bedre helse For å bli kjent med Pilly - Start her. Pilly er en automatisk pilleassistent som programmeres for å varsle deg når du skal ta medisiner. Innstillingene gjøres

Detaljer

Lek med gangetabellen

Lek med gangetabellen Lek med gangetabellen Det er mange måter å lære gangetabellen. Den må pugges, men dette kan gjøres på forskjellige måter som kan være gøy for elevene. Her har jeg samlet noen av lekene jeg har brukt sammen

Detaljer

Et artig spill med smarte koblinger (A Curious Game of Clever Connections )

Et artig spill med smarte koblinger (A Curious Game of Clever Connections ) SET CUBED Et artig spill med smarte koblinger (A Curious Game of Clever Connections ) Instruksjoner Para instrucciones en Español por favor visiten www.setgame.com Pour des instructions en Français veuillez

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Kapittel 10. Sannsynlighetsregning

Kapittel 10. Sannsynlighetsregning Kapittel 10. Sannsynlighetsregning Sannsynlighet handler om å finne ut hvor ofte noe vil skje i en prosess som kan gjentas mange ganger. Kapitlet handler blant annet om dette: Hva er sannsynlighet. Beregne

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

Utforsking av funksjonsuttrykk og de tilhørende grafene ved hjelp av GeoGebra

Utforsking av funksjonsuttrykk og de tilhørende grafene ved hjelp av GeoGebra Anne-Mari Jensen Utforsking av funksjonsuttrykk og de tilhørende grafene ved hjelp av GeoGebra Innledning I ungdomsskolen kommer funksjoner inn som et av hovedområdene i læreplanen i matematikk. Arbeidet

Detaljer

OVERFLATE FRA A TIL Å

OVERFLATE FRA A TIL Å OVERFLATE FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til overflate... 2 2 Grunnleggende om overflate.. 2 3 Overflate til:.. 3 3 3a Kube. 3 3b Rett Prisme... 5 3c

Detaljer