I tillegg trengs 2 terninger.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I tillegg trengs 2 terninger."

Transkript

1 SORIA MORIA 1 Informasjonsdokument Element - og andre spill - Spilleregler for kortspillene Element, Guldag, Slagmark, Svinepels/Niding & Kul Spillene består av en kortstokk med 72 kort. På kortene finner en de 4 elementene med noen voktere for hvert element samt noen spesialkort. Ikke alle kortene benyttes i alle spill og for disse må stokken modereres før start som anvist i reglene. Det går selvsagt fint an å moderere stokken ned til 52 kort for å spille ordinære kortspill om en vil adoptere yndlingsspill inn i Allfirda. Det anbefales da å gi det andre navn, for eksempel Poker kan bli Gardlaus o.l eller lages i andre varianter som Guldag. ELEMENT 2-4 spillere er i utgangspunktet beregnet for 4 spillere. Regler for 3 og 2 er inkludert. Ut over det må det improviseres. I tillegg trengs 2 terninger. består av 4 elementtyper, hver med 10 kort, ditto valør, 4 voktere og 1 dødsengel. I tillegg finnes 8 tyver, totalt 68 kort. I tillegg trengs 2 terninger. Kast om hvem som er partnere 2 lag a 2 personer ved 4 spillere, ved 2 og 3 personer spiller de hver for seg, ikke på lag og kast om hvem som er giver. Del ut 5 kort til hver. 6 ved 3 spillere og 7 ved 2 spillere. Giver begynner. I spillerens tur kan han gjøre et av følgende; - spille en tyv - legge ut elementverdier - spille en vokter og ta andres elementkort. fortsetter til siste kort trekkes hvorpå det avsluttes umiddelbart. Kast så om hvem som er partnere i neste runde.

2 SORIA MORIA 2 VOKTERE Voktere brukes til å ta elementkort fra motstanderne. Følgende avgjør om det lykkes. Kast 2 terninger. Er verdien større en vokterens, går denne tilbake på hånden. Dersom den er lavere enn det minste kortet hos motstanderne, forsvinner vokteren og runden er over. Trekk nytt kort. For øvrige kast kan det tas ett eller flere kort fra motstanderne. Summen av kort må ikke overstige kastet og følgelig vokterens verdi. Vokteren går tilbake på hånden for senere bruk. NB! Vokteren kan kun ta elementer av samme type som den selv TYV Når du spiller tyven, tar du øverste kort i bunken og ser på det. Dersom du vil ha det, tar du det på hånden og din tur er over. Vil du ikke ha det, trekker du et kort fra hånden til spilleren til venstre og gir ham det du trakk. Vil du ha det? Hvis ikke, fortsett slik videre inntil du kommer til deg selv hvorpå runden er over. DØD Når noen spiller en vokter, kan hvem som helst spille en dødsengel. Vokteren og engelen forlater da spillet og turen er over. Dersom noen andre spiller en ny dødsengel forlater begge englene spillet og vokteren blir igjen osv. Unntak: En dødsengel som spilles på en vokter av samme element kan ikke tas av annen dødsengel. Spillerne fyller opp hånden igjen med kort. KORT og POENG Når en spiller enten legger ned et elementkort eller har tatt et fra motstanderne, legges de lett synlig i ordnede bunker samlet etter elementtype foran seg. Når man spiller med partner, legges de samlet for laget. Den ideelle poengsum er 20 for hvert element dvs. 80 for en perfekt runde med 4 spillere. 30 ved 3 spillere, 40 ved 2 spillere Kun elementkort på bordet teller ved opptelling. Velg på forhånd spillemåte. Variant B for viderekomne. Variant A. Se bort fra poeng over 20, dvs. 32 p. blir 20 p. Variant B. Trekk fra 1 p. for hvert poeng differanse fra 20, dvs. 32 blir 8 som er 20-12, 17 p blir 17 p. fortsetter inntil en av spillerne når et valgt tak, for eksempel 500 poeng. Som pengespill kan f.eks. differanse til vinnerlag el. enkeltvinner være lik blankstykkesum. Alternativt spill om pott.

3 SORIA MORIA 3 Guldag 3-7 spillere Kortene blandes og giveren gir fem kort til hver. Spilleren til venstre for giveren kalles skyldneren og sier hvor mye skylden skal være. Skyld er den sum blank som kreves for å være med videre i spillet. Når skylden er satt kan de som er med videre se på sine kort. Vanligvis er skylden på 1 blank når kortene deles. Ved vurdering av kortene du er gitt kan du nå kjøpe nye kort. Skyldneren sier hvor mye det koster å kjøpe kort. Du kaster de kortene du ikke vil ha og får like mange nye. Kortene gis til spilleren direkte fra giveren og alle kort han kjøper i samme giv før neste spiller får sine kort. Kortenes kombinasjon viser deres kampstyrke og således hvilken hånd som er sterkest. Sterkeste hånd vinner runden og tar skylden. Krybbe En spiller kan be om en krybbe. Om ikke alle spillere går med på en krybbe fortsetter runden som vanlig. Går alle med på en krybbe, blir skylden på bordet, alle kort samles inn og skyldneren blir giver for en ny runde. Skylden økes med en blank pr spiller. Åpning i krybben kreves for videre spill. Åpningen starter på par og går så videre oppover rangstigen til to par hvorpå den starter på nytt dersom ingen har åpning. For hver gang kortene deles i en krybbe uten åpning øker skylden med 1 blank pr spiller. Kortenes verdi To like = to forskjellige elementkort med samme styrke. To like m/vokter = to forskjellige elementkort med samme styrke og en vokter av samme element som det ene i paret. To like voktere = To voktere av forskjellig element, men med samme styrke. to par = to forskjellige elementkort med samme styrke og to voktere av forskjellig element, men med samme styrke. Rekke = En rekke av elementer i samme slag med sammenhengende styrkegrad. Eks 1,2,3,4,5 eller 4,5,6,7,8,9. Tre like = tre forskjellige elementkort med samme styrke. Tre like m/vokter = tre forskjellige elementkort med samme styrke og en vokter av samme element som det ene av de tre. Tre like voktere = tre voktere av forskjellig element, men med samme styrke. 4 like = fire forskjellige elementkort med samme styrke. Fire like m/vokter = fire forskjellige elementkort med samme styrke og en vokter. Fire like voktere = fire voktere av forskjellig element, men med samme styrke. Dødens hånd = fire forskjellige elementkort med samme styrke og døden. Spesielle kort Tyven Tyvens funksjon er å skifte ut dette kortet med et annet. Ta det øverste kortet i stokken. Vil du ikke ha det kan du se på en motstanders hånd og ta et kort fra ham i bytte for det kortet du trakk fra bunken. Døden Spill døden og en vokter og ta tre nye kort fra kortstokken. Velg hvilke fem kort du vil beholde av de seks du nå har på hånden, og kast det sjette.

4 SORIA MORIA 4 Slagmark 3 spillere Før start Ta ut alle tyvene og voktere 6 og 8 fra kortstokken og bestem hvilken vei spillet skal gå. Normalt er giver, spiller på givers venstre hånd, så spiller på givers høyre hånd, så giver igjen og så videre. Forklaring Med Sterkt Element menes at en type element er verdt mer enn de andre og dersom en spiller ikke har mer av den type element som er spilt, kan han legge et sterkt element i stedet. Han vinner da Hånden. Med Hånd menes den som har lagt det kortet med høyeste verdi, eller høyeste verdi av de sterke element som er lagt når alle spillerne har spilt et kort. Kortene samles sammen og legges i adskilt bunke foran spilleren som tok Hånden. Verdi regnes som følger. Element 1 til 10 i stigende rekkefølge, så vokter 10 og 12. Dødsengel regnes som høyest. 1. Giver deler ut 16 kort til hver. Det ligger da 4 kort igjen i en haug. 2. Hopp over dette punktet i første runde. Den som i forrige hånd fikk +, kan fordele like mange + til de andre spillerne som de fikk -. Dersom to fikk + og en -, begynner trekker giver, eller den spiller som sitter etter giver, først. + spilleren gir kort til spilleren som tar kortet og gir + spilleren det høyeste kortet av den elementtypen han har tilbake. Dersom han ikke har høyere gir han kortet han fikk tilbake igjen. 3. Giver bestemmer seg for et element som skal være sterkt, sier hvilket det skal være og kan kaste 4 kort fra hånden. Han tar de 4 som ligger igjen etter delingen og må beholde disse. Giver starter og det er om å gjøre å ta flest mulig hender. Poeng Etter en runde telles antall hender. Giver får +1 for hver hånd over 8 og 1 for hver under. Spiller etter giver får +1 for hver hånd over 5 og 1 for hver under. Sistemann får +1 for hver hånd over 3 og 1 for hver under. Poengene markeres og neste runde begynner. Fra og med runde 2 skal punkt 2 under giving alltid følges. Viktig. Spilleren som satt etter giver i runde 1 er nå giver og skal ta 8 hender. Fortsett å forskyv giver et hakk for hver runde. Vinner er den som først får 20 poeng. Spill med innsats Dette kan foregå etter 2 måter. Den som får poeng legger like mange blankstykker, eller tinn for de med god råd, i potten. Vinner tar potten til slutt. Potten gjøres opp for hver runde hvor den som får legger like mange blanke, ellet tinn, i potten og den eller de med + tar tilsvarende antall fra potten.

5 SORIA MORIA 5 Svinpels eller Niding 2-9 spillere Før start Ta ut alle tyvene fra kortstokken og bestem hvilken vei spillet skal gå. Normalt er giver, spiller på givers venstre hånd, så spiller på givers høyre hånd, så giver igjen og så videre. Giver deler ut 7 kort til hver. Spiller etter giver begynner med å spille ut et kort fra hånden sin. Neste spiller må legge et kort som er like høyt, eller høyere. Kan han ikke det må han legge det minste kortet han har. Neste spiller må legge et kort som er like høyt eller høyere enn det som hittil er lagt. Kan han ikke det må han legge det minste han har. I denne sammenheng er rangen som følger Elementkort 1 til 10 i stigende rekkefølge, vokter 6, vokter 8, vokter 10, vokter 12, Dødsengel Når alle har spilt et kort fra hånden, er det den spilleren som hittil har lagt det høyeste kortet som starter å spille ut kort nr. 2. Dersom det er flere som har lagt like høyt begynner den av dem som sist la kort. Slik fortsetter rundene til alle har et kort igjen. Poeng Poeng gis til den, eller de, som sitter igjen med høyeste kort. Elementkortene teller fra 1 til 10 og vokterne 6,8 og 10 teller 11 poeng. Dersom noen sitter igjen med vokter 12, eller Dødsengelen, er de slått ut av spillet og får ikke være med i neste runde. Dersom en spiller etter poengopptelling har oppnådd 24 poeng, er han slått ut av spillet og får ikke være med i neste runde. Vinner er den som til slutt sitter alene igjen. Spillvariant Istedenfor å telle poeng får den, eller de, som sitter igjen med høyeste kort bokstaven S i runde 1, V i runde 2 og så videre til en spiller til slutt har blitt s.v.i.n.p.e.l.s. Kortere skjellsord kan nyttes for kortere spill. I Vellfirda er denne spillvarianten standard spillmåte men spillet heter der Niding og bokstavene følgelig n.i.d.i.n.g Spill med innsats Det finnes flere måter å spille med innstas på i Svinpels. Her er noen brukte varianter. Den som sitter igjen med høyeste kort legger en blank på bordet. Den som sitter igjen med Vokter 12 må legge 3 blank på bordet og forlate spillet. Poeng telles og vinner tar alt. Det spilles en runde og alle må legge like mange blankstykker på bordet tilsvarende poeng de ville fått den runden. Den som sitter igjen med laveste kort tar alt. Dersom flere sitter igjen med like lavt kort, spiller disse en ekstra runde med samme regler inntil en spiller sitter alene igjen. En billigere versjon av variant 2 er å legge like mange blankstykker på bordet som differansen mellom eget kort og laveste kort.

6 SORIA MORIA 6 Kul 2-5 spillere Før start Ta ut alle Død og tyver fra kortstokken og bestem hvilken vei spillet skal gå. Normalt er giver, spiller på givers venstre hånd, så spiller på givers høyre hånd, så giver igjen og så videre. Giver deler ut 5 kort til hver. Spiller etter giver starter og legger ut et valgfritt kort fra hånden. Øvrige spillere må spille kort av samme type element om de har, hvis ikke kan de kaste et av de andre på hånden. Den som har spilt høyeste kort av elementtypen som ble spilt i runde 1, starter neste runde med å spille ut sitt andre, valgfrie, kort fra hånden. Slik fortsetter spillet til alle 5 kort er spilt. Verdirekkefølge er som følger. Element 1 til 10 i stigende rekkefølge, så vokter 6, 8, 10 og 12. Poeng Den som satt igjen men høyeste verdi av det element som først ble spilt i runde 5 får 1 poeng. Spilleren etter giver blir ny giver og spillet fortsetter på samme vis. Vinner er den som først får 3 poeng. Spill med innsats Alle andre enn den som fikk poeng i omgangen legger en på forhånd bestemt innsats, vanligvis 1 blankstykke, på bordet. Den som først får 3 poeng tar alt.

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Regler for: getsmart Kids - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

SPILLEREKKEFØLGE Under finner du et sammendrag som viser i hvilken rekkefølge spillet skal gjennomføres. Spillet der du erobrer verden

SPILLEREKKEFØLGE Under finner du et sammendrag som viser i hvilken rekkefølge spillet skal gjennomføres. Spillet der du erobrer verden 14538i07 2/18/00 4:50 PM Page 1 SPILLEREKKEFØLGE Under finner du et sammendrag som viser i hvilken rekkefølge spillet skal gjennomføres. FORSTERKNINGSFASEN Besittelse av en tredjedel av områdene - Innehar

Detaljer

Fællesområde. Spillerens Område

Fællesområde. Spillerens Område 2-4 8+ 30 10 Innhold 1 regelhefte 148 illustrerte kort: 96 Vognkort (10 av hver farge og 16 Lokomotivkort) Et farget Vognkort Et flerfarget Lokomotiv 6 Storbybonuskort 46 Billetter Spillets målsetning

Detaljer

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon Hva er det? Introduksjon Et bilde av en tilfeldig ting vises på tavlen. Men bildet er forvrengt, slik at du må gjette hva det er ved å klikke på et av alternativene som vises under. Desto raskere du gjetter

Detaljer

Et artig spill med smarte koblinger (A Curious Game of Clever Connections )

Et artig spill med smarte koblinger (A Curious Game of Clever Connections ) SET CUBED Et artig spill med smarte koblinger (A Curious Game of Clever Connections ) Instruksjoner Para instrucciones en Español por favor visiten www.setgame.com Pour des instructions en Français veuillez

Detaljer

Tall Vi på vindusrekka

Tall Vi på vindusrekka Tall Vi på vindusrekka Tall og siffer... 2 Dekadiske enheter... 3 Store tall... 4 Avrunding... 5 Tverrsum... 8 Partall og oddetall... 9 Primtall... 10 Sammensatte tall... 11 Faktorisering... 13 Negative

Detaljer

Medlemshåndtering eroom

Medlemshåndtering eroom Medlemshåndtering eroom Norsk versjon 7.3 JOINT Collaboration AS www.joint.no Medlemshåndtering i eroom V7.3 Hvem kan legge til og invitere medlemmer i et eroom?...3 Når legges medlemmer inn i et rom?...3

Detaljer

SPILLETS MÅL For å bli Kongen under Fjellet må du ha det største antallet eventyrpoeng og edelsteiner når Smaug blir beseiret og skatten vunnet.

SPILLETS MÅL For å bli Kongen under Fjellet må du ha det største antallet eventyrpoeng og edelsteiner når Smaug blir beseiret og skatten vunnet. 1 HOBBITEN KAMPEN mot den ONDE DRAGEN SMAUG SPILLEREGLER OVERSIKT Du og dine medreisende må forsøke å finne en sikker vei til Ensomfjellet gjennom de seks seksjonene av spillebrettet: Villmarkens rand,

Detaljer

Hva trenger du for å kunne delta? Hvordan man Vinner. Hva går egentlig Pokémon spillet ut på?

Hva trenger du for å kunne delta? Hvordan man Vinner. Hva går egentlig Pokémon spillet ut på? Hva trenger du for å kunne delta? Du og motspilleren trenger begge en bunke hver bestående av 60 kort, en mynt til mynt og kron samt noen markører som vil merke av mengden skade som blir gjort på din Pokémon.

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Oppgave: BOW Bowling. Regler for Bowling. norwegian. BOI 2015, dag 1. Tilgjengelig minne: 256 MB. 30.04.2015

Oppgave: BOW Bowling. Regler for Bowling. norwegian. BOI 2015, dag 1. Tilgjengelig minne: 256 MB. 30.04.2015 Oppgave: BOW Bowling norwegian BOI 0, dag. Tilgjengelig minne: 6 MB. 30.04.0 Byteasar er glad i både bowling og statistikk. Han har skrevet ned resultatene sine fra noen av gangene han har spilt bowling.

Detaljer

Følg disse trinnene og du vil snart være klar til å spille kamper på nettet. Som du kan se er det lett, kjekt og spennende!

Følg disse trinnene og du vil snart være klar til å spille kamper på nettet. Som du kan se er det lett, kjekt og spennende! HVORDAN SPILLE PÅ NETTET? Følg disse trinnene og du vil snart være klar til å spille kamper på nettet. Som du kan se er det lett, kjekt og spennende! 0. LAG DITT EGET MERKE MED DINE EGNE FARGER Du har

Detaljer

Rumpeldunk - regelbok 8 - norsk sammendrag

Rumpeldunk - regelbok 8 - norsk sammendrag Rumpeldunk - regelbok 8 - norsk sammendrag Engelsk regelbok forkortet og oversatt av Jørgen Helgeland Stenløkk. Forsidebilde tilhører Inger Viken. Illustrasjonene i sammendraget er hentet fra den offisielle

Detaljer

Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde

Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde Norsk informatikkolympiade 2014 2015 1. runde Sponset av Uke 46, 2014 Tid: 90 minutter Tillatte hjelpemidler: Kun skrivesaker. Det er ikke tillatt med kalkulator eller trykte eller håndskrevne hjelpemidler.

Detaljer

småskoletrinnet mellomtrinnet ungdomstrinnet videregående skole

småskoletrinnet mellomtrinnet ungdomstrinnet videregående skole Det er en stor glede å presentere dette temanummeret som for det meste er viet spill og matematikk. Jeg har lagt vekt på å lage det slik at lærere eller lærerutdannere skal kunne bruke det direkte i undervisningen.

Detaljer

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen QED 1 7 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind 1 og 2 Grunnleggende Excel-øvelser (2013-versjon) Av Peer Sverre Andersen Innhold INNLEDNING... 3 KORT INNFØRING OM REGNEARK... 4 ØVELSE 1. PRESENTASJON

Detaljer

Neville demestre Problemløsnings- oppgaver

Neville demestre Problemløsnings- oppgaver Neville demestre Problemløsnings- oppgaver 4 3 2 5 1 6 7 8 13 9 12 11 10 Oversatt av: Pål Erik Lauritzen Ekholm Neville demestre Problemløsnings- oppgaver Praktiske pusle- og problemløsningsoppgaver Oversatt

Detaljer

Regneark med Excel. Geir Maribu, TISIP

Regneark med Excel. Geir Maribu, TISIP Regneark med Excel Geir Maribu, TISIP Kursleksjonene er forfatters eiendom. Som kursdeltaker kan du fritt bruke leksjonene til eget personlig bruk. Kursdeltakere som ønsker å bruke leksjonene f.eks til

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Kapittel 10. Sannsynlighetsregning

Kapittel 10. Sannsynlighetsregning Kapittel 10. Sannsynlighetsregning Sannsynlighet handler om å finne ut hvor ofte noe vil skje i en prosess som kan gjentas mange ganger. Kapitlet handler blant annet om dette: Hva er sannsynlighet. Beregne

Detaljer

6 Sannsynlighetsregning

6 Sannsynlighetsregning 6 Sannsynlighetsregning Det anbefales å lese orienteringsstoffet om kombinatorikk som følger etter oppgave 34. 1 a) Sett opp alle mulige kombinasjoner for et kast med to terninger. b) Regn ut sannsynlighetene

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

KORT INNFØRING I GEOGEBRA

KORT INNFØRING I GEOGEBRA Innhold INNLEDNING... 3 KORT INNFØRING I GEOGEBRA... 4 ØVELSE 1. TEGNE GRAFER... 9 ØVELSE 2. TEGNE GRAFER TIL RASJONALE FUNKSJONER... 11 ØVELSE 3. LIKNINGSLØSNING... 15 ØVELSE 4. TANGENTER OG MAKS OG MIN

Detaljer

F.B.I. - HUNTERS. Forberedelser: Spillerne mottar hvert sitt sett med agent og ranerkort 8stk.

F.B.I. - HUNTERS. Forberedelser: Spillerne mottar hvert sitt sett med agent og ranerkort 8stk. F.B.I. - HUNTERS 2-4 spillere. Tema: 4 bankranere på flukt. 4. FBI agenter prøver å arrestere dem. Ide og mekanisme: Spillerne prøver å kontrollere et antall poenggivende ranere og/eller agenter. Seierpoeng

Detaljer

x n+1 rx n = 0. (2.2)

x n+1 rx n = 0. (2.2) Kapittel 2 Første ordens lineære differenslikninger 2.1 Homogene likninger Et av de enkleste eksemplene på en følge fås ved å starte med et tall og for hvert nytt ledd multiplisere det forrige leddet med

Detaljer

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Interaktive tavler i matematikk. Av Peer Sverre Andersen

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1 og 2. Interaktive tavler i matematikk. Av Peer Sverre Andersen QED 1 7 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind 1 og 2 Interaktive tavler i matematikk Av Peer Sverre Andersen Innhold 1 Innledning... 3 2 Elektroniske tavler og programvare... 4 2.1 SMART Board

Detaljer

2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011

2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011 2.0 Brukerveiledning Oppdatert 01.07.2011 Innledning Hvem har behov for EvalSoft? EvalSoft er laget for innkjøpere i offentlig sektor, for evaluering av tilbydere ved offentlige anbud. Systemet er bygget

Detaljer

Sannsynlighetsregning og kombinatorikk

Sannsynlighetsregning og kombinatorikk Sannsynlighetsregning og kombinatorikk Introduksjon Formålet med sannsynlighet og kombinatorikk er å kunne løse problemer i statistikk, somoftegårutpååfattebeslutninger i situasjoner der tilfeldighet rår.

Detaljer

Sannsynlighetsregning

Sannsynlighetsregning Sannsynlighetsregning Per G. Østerlie Thora Storm vgs per.osterlie@stfk.no 5. april 203 Hva og hvorfor? Hva? Vi får høre at det er sannsynlig at et eller annet kommer til å skje. Sannsynligheten for å

Detaljer