Elasund Forberedelser Definér byggeområdet Spillerne får utdelt brikkene sine

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elasund Forberedelser Definér byggeområdet Spillerne får utdelt brikkene sine"

Transkript

1 Elasund Flere år etter at dristige sjøfarere oppdaget og slo seg ned på øya Catan, har befolkningsveksten skutt fart. Det har vokst frem bosetninger over hele øya, og handelen mellom dem er yrende. Catan trenger et sentralt handelssted, derfor har innbyggerne bestemt seg for å bygge sin første by. Det ideelle ville være et sted der man kan anlegge havn, bygge husvære for håndverkere og handelsmenn, la oppføre lagerbygninger, vertshus og en stor kirke i sentrum. Byen har fått navnet Elasund, etter byen de en gang forlot på fastlandet. INNHOLD 1 regelhefte 1 spillebrett 44 trebrikker - 40 seierspoengkuber - 4 spillebrikker x 4 farger 2 terninger 1 handelsskip 9 kirkebrikker 36 bymurbrikker, 9 i hver farge 37 bygninger - 16 bygninger i spillerfargene - 21 nøytrale bygninger 90 kort - 51 gullkort - 39 innflytelseskort 2 byporter 4 oversiktskort i de fire spillerfargene 20 bygningstillatelser i fire farger Forberedelser På spillebrettet finner du terrenget der byen skal anlegges. Mesteparten av brettet er tomt, og med plass til fremtidige bygninger. Byen er omgitt på tre sider av en mur, og på den fjerde siden er havet. Midt i byen er feltet der kirken skal anlegges Definér byggeområdet Størrelsen på byen er avhengig av antallet spillere. Byggeområdet avgrenses ved hjelp av de to byportene. Ved et tomannsspill setter du byportene på feltene merket "2" (hvit pil på illustrasjonen til høyre). Ved 3 spillere setter du byportene på "3" (grå pil), og ved 4 spillere setter du byportene på "4" (svart pil). Plasser byportbrikkene slik at de blå pilene peker mot havet. Spillerne får utdelt brikkene sine Alle velger hver sin farge og får utdelt brikkene som hører til fargen: - 10 seierspoengkuber - 5 bygningstillatelser - 4 bygninger (Arbeidere, handelsmenn og håndverkere) - 1 oversiktskort - 4 spillebrikker (sylinderformede)

2 - 9 bymurbrikker Bymurer Legg dine 9 bymurer i en bunke, forsiden ned. Brikken merket 9 skal nederst, deretter legger du 8, 7, 6 osv. oppå. Spillebrikke Alle setter en spillebrikke på feltet merket 0 i handelspoengbanen på venstre side av brettet. Sett ut startbygninger Alle har to bygninger i egen farge som har et totemsymbol på siden. Disse skal settes ut på feltene som er merket i din farge. Pilene på brikkene må peke nordover. Kirkebrikkene Bland sammen de 9 kirkebrikkene og legg dem i en bunke med forsiden ned ved siden av kirketegningen øverst på brettet. De nøytrale bygningene fordeles i bunker Sorter de nøytrale bygningene etter type og legg dem i hver sin bunke ved siden av brettet. (illustrations see top of this document) Merk at selv om Forsamlingslokale, Fyrstesete og Handelshus har forskjellige illustrasjoner, så kan de plasseres i samme bunke. De har alle samme egenskaper. Stokk innflytelseskortene og legg dem i en bunke med forsiden ned ved siden av brettet. Legg bunken med gullkort ved siden av innflytelseskortene, forsiden opp. Hver spiller får 3 gullkort og 1 innflytelseskort som sin startkapital. Hold kortene på hånden, slik at de andre spillerne ikke kan se dem. Legg handelsskipet og terningene ved siden av spillebrettet. (page 2) OVERBLIKK Du samarbeider med de andre spillerne om å bygge byen Elasund. Som byutvikler skal du prøve å få plass til så mange av bygningene dine som mulig. Hvor stor plass dere har til byggingen blir definert av antallet spillere, og markeres med byportene (1) (her vises et tremannsspill). For å kunne sette opp en bygning må du betale en pris i gull. Du må også ha det riktige antallet byggetillatelser (1, 2 eller 3, avhengig av størrelsen på bygningen). (2) Området med rød innramming inneholder en rød og en gul byggetillatelse. Den røde spilleren har den mest verdifulle byggetillatelsen, og kan sette opp en bygning som dekker fire felter. I så tilfelle må tofeltsbygningen med gult tak fjernes, større bygninger kan nemlig bygges over de mindre. De fleste bygninger gir inntekt. I starten av hver runde blir terningen kastet og handelsskipet (3) flyttes til den raden som terningene angir. Alle bygningene som er helt eller delvis i den raden vil nå produsere et gull- eller innflytelseskort, avhengig av typen bygning.

3 Du har fire bygninger med din farge på taket. Det er bare du som kan oppføre disse bygningene. I tillegg finnes et antall nøytrale bygninger som alle spillere kan oppføre. Pass på at du markerer nøytrale bygninger med en seierspoengkube når du bygger dem. Du kan bruke innflytelseskort for å plassere ut flere byggetillatelser, flytte dem eller til og med bygge over en bygning som er på samme størrelse som den du bygger. Du kan skaffe deg innflytelseskort ved å bygge videre på bymuren. Noen bymurbrikker lar deg også bygge tårn, og disse er verdt 1 seierspoeng hver (4). Noen av feltene er merket med 1 eller 2 vindmøller (5). Disse feltene kalles handelsfelter, og gir deg 1 eller 2 handelspoeng når du bygger her. Handelspoeng gjør at du kan flytte spillebrikken din oppover handelspoengbanen. 1 handelspoeng tilsvarer 1 flytt (6). Når du kommer til et felt som er markert med et eller flere flagg (feltene 3, 5, 7, 9 og 11), så kan du plassere en seierspoengkube her (7). Du vinner dersom du er førstemann til å plassere ut alle dine 10 seierspoengkuber på brettet. (page 3) SPILLETS GANG Alle kaster 2 terninger. Den med høyest kast starter spillet. Når det er din tur skal du gå gjennom fire faser i denne rekkefølgen. 1. Kast terningene, hvorpå alle spillere mottar de kortene som bygningene deres har produsert. 2..Bygge 1 eller 2 ganger 3. Sett ut 1 byggetillatelse eller ta 2 gull. 4. Gjør 1 spesialhandling. Etterpå er det neste spillers tur. Turen går til venstre rundt bordet. 1. Kast terning og del ut kort Du innleder turen din ved å kaste begge terninger og legge sammen resultatet. Handelsskipet settes på den raden som terningkastet angir. Handelsskipet må alltid flyttes etter et terningkast. Dersom kastet viser samme rad som skipet allerede står på, flytter du i stedet skipet nøyaktig to rader opp eller to rader ned. Alle spillere har nå sjansen til å få produsert gull og/eller innflytelseskort. Sjekk alle bygninger som er helt eller delvis i raden til handelsskipet. Alle bygninger med et gullsymbol vil produsere 1 gull til eieren, mens alle bygninger med innflytelsessymbol produserer 1 innflytelseskort. Dersom du kaster 7 blir handelsskipet et sjørøverskip! Se på side 5 for nærmere detaljer ("Du kaster 7"). Eksempel: Skipet står på feltet merket "3". Rød spiller kaster terningen og får 3. Nå må han flytte skipet enten to rader ned eller to rader opp. To rader opp er jo ikke mulig, så skipet havner på "5". Alle bygningene i den raden vil nå produsere. Rød har to bygninger i denne raden, derfor tar han 1 gullkort og 1 innflytelseskort. Blå får også 1 innflytelseskort, mens grønn og gul får 1 gullkort hver. 2) Bygge 1 eller 2 ganger Etter at gullkortene og innflytelseskort er utdelt, kan du nå bygge inntil 2 ting. Det finnes tre forskjellige ting du kan bygge: * En bygning (i egen eller nøytral farge)

4 * En bymurbrikke * En kirkebrikke Du kan bygge to ganger i løpet av en runde (for eksempel 1 bymur og 1 kirkebrikke) Bygge din egen eller en nøytral bygning a) Du trenger et antall byggetillatelser for å sette opp en bygning Det finnes bygninger i fire forskjellige størrelser: De minste dekker 1 felt, de største dekker 6 felter. Dersom du ønsker å bygge, så må du først angi hvilke felter du ønsker å bygge på. Det utvalgte området må inneholde det nødvendige antallet byggetillatelser (det er tillatt med flere enn minstekravet). En bygning krever fra 1-3 byggetillatelser, angitt ved hjelp av grå sirkler nederst på bygningen. Eksempel: Rød spiller kan plassere et vertshus i det angitte området, siden det er 2 byggetillatelse der. Merk at handelsskipet ikke har noen innvirkning på selve byggingen. Du kan bygge hvor du enn måtte ha byggetillatelser. b) Bygging For å sette opp en bygning må du betale gull. Prisen står angitt i nederste høyre hjørne på bygningen, og angir det antallet gullkort du må levere inn til banken når du bygger. Deretter fjerner du alle byggetillatelsene i det området du ønsker å plassere bygningen. Legg dine egne tillatelser tilbake i beholdningen din, mens eventuelle andre spillere også får tilbake sine (se under). Området du bygger på må inkludere feltene du fjernet tillatelsene fra. I dette området må det ha ligget minst så mange byggetillatelser som angitt på bygningen. Legg bygningen ut på brettet, med pilen på bygningen pekende nordover (i retning vindrosen). Ved nøytral bygning vil det også være 1 eller 2 seierspoengfelter på venstre side av bygningen (med røde flagg). Sett ut en seierspoengkube per flagg. Merk at du bare kan plassere bygninger innenfor bymurene. Du kan aldri sette bygninger på kirkebrikker eller bymurbrikker. c) Du kan bruke andre spilleres byggetillatelser Når du setter opp en bygning, trenger du ikke å stille med alle byggetillatelsene selv. Du kan også bruke andres. Men bare den som har høyest total verdi på sine byggetillatelser har muligheten for å bygge i et gitt område. Legg sammen verdiene på byggetillatelsene for å finne totalverdien. Ved uavgjort kan ingen spillere bygge i det området. Du må returnere en byggetillatelse til eieren dersom du bygger over den. I tillegg må du gi spilleren gull tilsvarende tallet som står på tillatelsen. Hvis du ikke har nok gull til å kompensere eieren/eierne i et område, så kan du heller ikke bygge der. Eksempel: En byggetillatelse med verdi 4 er mer verdt enn tre byggetillatelser med verdiene 0, 1 og 2. Men du må kompensere eierne hvis du ønsker å benytte andres byggetillatelser. d) Større bygninger kan bygges over de mindre

5 Det kan være tillatt å fjerne andre bygninger når du setter ut din egen. En bygning skal fjernes dersom den helt eller delvis dekkes av en større bygning som du er i ferd med å utplassere. En bygning som tilhører en spiller skal returneres til eieren, mens nøytrale bygninger går tilbake til den generelle reserven ved siden av brettet. Eventuelle poengkuber går også tilbake til eierne. En startbygning som fjernes på denne måten kan umiddelbart utplasseres på nytt av eieren (se Arbeiderhytter på side 6). (page 4) Eksempel: I dette området har rød spillers byggetillatelser høyest totalverdi. Dette gir ham muligheten til å bygge et handelshus. Først kompenserer han blå og gul spiller med 2 gull hver, ettersom de må fjerne sine byggetillatelser, deretter betaler han 5 gull til banken for selve bygningen. Alle byggetillatelser fjernes fra området, deretter setter rød ut bygningen sin. Den gule spillerens bygning blir returnert til eieren, ettersom den blir delvis overbygget. e) Bygge over bygninger i samme størrelse Det finnes en måte å overbygge bygninger selv om de er i samme størrelse som den du ønsker å plassere ut. Da må du først levere inn tre like innflytelseskort (det vil si 3 grønne, 3 blå eller 3 røde kort). Deretter bygger du som vanlig. Eksempel: Den gule spilleren har den høyest rangerte byggetillatelsen i det markerte området. Etter å ha betalt ut rød med 1 gull, kan hun bygge et vertshus her. For å kunne bygge over de to bygningene som tilhører blå og rød, må hun bruke tre like innflytelseskort. Rød og blå må legge bygningene tilbake til reserven, og ta tilbake seierspoengkubene. Å bygge bymur Bymur setter du opp ved å ta den øverste brikken i bymurbunken din, og legge den enten inntil en av byportene eller en allerede utplassert bymurbrikke. Det koster 2 gull å plassere en bymurbrikke dersom du bygger i den blå pilens retning, og 4 gull hvis du bygger i den rødes retning. Hvis bymurbrikken viser 1 eller 2 innflytelseskort, så mottar du umiddelbart dette antallet kort fra bunken. Hvis bymurbrikken i stedet viser et firkantet tårn, så plasserer du en poengkube på brikken. Eksempel: Den gule spilleren betaler 2 gull for å bygge en bymurbrikke (1) og mottar 1 innflytelseskort. Hun bygger enda en bymurbrikke (2) ved å betale 4 gull, og setter en poengkube på tårnet. Å bygge kirken En ferdig kirke består av 9 brikker. Du betaler 7 gull for å bygge en brikke. Du trekker da den øverste brikken fra bunken med kirkebrikker og plasserer den ut. Du har en fordel dersom du er den første til å plassere ut en kirkebrikke. Du trekker i tilfelle de 2 øverste brikkene fra bunken, velger én og legger den andre nederst i bunken uten å vise den til de andre. Den første kirkebrikken skal alltid plasseres på kirkens startfelt, det mørke feltet omtrent midt på brettet, og med pilen pekende mot kompasset. Merk: Kirkebrikker kan aldri overbygges eller flyttes. Den første kirkebrikken vil definere hvor alle de andre 8 brikkene skal ligge. Straks den første brikken er lagt ut, har alle nye kirkebrikker bare én korrekt plassering, og med pilen pekende

6 oppover. Kirketegningen i øverste hjørne av brettet vil være til god nytte når det gjelder å finne ut hvor nye kirkebrikker skal plasseres. Dersom en kirkebrikke legges på en byggetillatelse, skal denne returneres til eieren uten kompensasjon. Det samme gjelder for bygninger, uansett størrelse må disse fjernes dersom de står på et felt der det bygges en kirkebrikke. Du kan fortsette med å plassere ut byggetillatelser og sette opp bygninger innimellom felter som allerede har kirkebrikker - men dette er nødvendigvis en ganske risikabel strategi. Eksempel: Gul spiller setter ut den første kirkebrikken på kirkens startfelt, og markerer brikken med en gul poengkube. Denne kirkebrikken definerer nå hva som er kirkens endelige plassering, angitt med rød ramme. Rød spiller setter ut den andre kirkebrikken, noe som fører til at blå spillers vertshus må fjernes. Blå legger vertshuset tilbake i reserven og tar tilbake poengkuben sin. 3) Sett ut 1 byggetillatelse eller ta 2 gull Du kan enten ta 2 gullkort fra banken eller plassere ut en av dine byggetillatelser. Dersom du velger sistnevnte, kan du sette brikken på et ledig felt i raden til handelsskipet. Det krever at du samtidig betaler det antallet gull til banken som står angitt på byggetillatelsen. Eksempel: Rød spiller legger ut en byggetillatelse med verdien "2". Han betaler 2 gull til banken og setter skiven på en av de tre ledige feltene til raden hvor handelsskipet står. Dersom det ikke finnes noen ledige felter i skipets rad, kan du i stedet sette byggetillatelsen på et ledig felt i raden under eller over. Skulle disse radene også være fulle, kan du bare sette ut byggetillatelse dersom du bruker innflytelseskort (se neste side) (page 5) Å plassere byggetillatelse i fritt valgt rad Ved å betale 2 like innflytelseskort er du ikke tvunget til å sette byggetillatelsen i handelsskipets rad, i stedet kan du legge den hvor du vil. 4) Foreta 1 spesialhandling I slutten av turen din kan du gjøre 1 av 4 mulige spesialhandlinger. Du er ikke nødt, men du kan. I så fall må du spille ut innflytelseskort, og kanskje også gull. Om du ikke kan betale prisen, så får du heller ikke gjøre handlingen. a) Flytte din egen byggetillatelse Du kan flytte en av byggetillatelsene på brettet til et hvilket som helst ledig felt. Pris: 2 like innflytelseskort b) Oppgradere din egen byggetillatelse Du kan erstatte en byggetillatelse på brettet med en som har høyere verdi. Du må betale mellomlegget i gull. Pris: 2 like innflytelseskort c) Legg en byggetillatelse på et fritt valgt ledig felt Du kan sette en byggetillatelse fra beholdningen din hvor du vil på brettet. Handelsskipets plassering spiller ingen rolle.

7 Pris: 1 innflytelseskort i hver farge (1 rød, 1 grønn og 1 blå), samt gull tilsvarende byggetillatelsens verdi. d) Ta 2 gullkort Du kan trekke 2 gullkort fra bunken. Pris: 1 innflytelseskort i hver farge (1 rød, 1 grønn og 1 blå). SLUTTEN Du vinner spillet dersom du har 10 seierspoengkuber ute på brettet idet det blir din tur, før du har gjort noen handlinger. REGELDETALJER Du kaster 7 Når du kaster "7", flytter du handelsskipet til en fritt valgt rad. Du kan ikke la det bli stående der det sto. I denne runden representerer handelsskipet et piratangrep! Det produseres ingenting i skipets rad. I stedet må alle spillere (inkludert deg) kaste 1 innflytelses- eller gullkort for hver poengkube de har i raden. Hvis du ikke har nok kort å kaste, så kaster du rett og slett bare de du har. Du kan også ha muligheten til å innkassere en belønning når du flytter sjørøverskip. For hvert bytårn du har bygget (bymurbrikker med poengkube) kan du trekke 1 kort fra de kastede kortene. Etter sjørøverangrepet kan du fortsette resten av runden som normalt. Du kan med andre ord bygge bygninger, sette ut byggetillatelse i raden der skipet står, osv. Eksempel: Grønn spiller kaster "7" og velger å flytte sjørøveren til rad 5. Rød spiller har 3 poengkuber i raden, og må således kaste 3 kort. Blå spiller har også en kube her, og må kaste 1 kort. Handelsfeltene Feltene ved havet - og feltene ved byportene i spill med 3 eller 4 spillere - er markert med vindmøller. Disse kalles "handelsfelt". Ved å plassere brikker på disse feltene vil du få 1 handelspoeng per vindmølle. Slike poeng markeres på handelspoengbanen ved at du flytter spillebrikken din oppover. Merk at du IKKE får handelspoeng ved å bygge kirkebrikker. Du vil kunne utplassere poengkube hver gang brikken din ankommer/passerer felter med seierspoeng (ved 3, 5, 7, 9 og 11 handelspoeng). Kuben plasseres på et av flaggfeltene ved siden av banen. Dersom du mister kontrollen over et eller flere handelsfelter, og dermed taper handelspoeng og må flytte brikken din nedover, så må du ta tilbake poengkuber du ikke lenger er kvalifisert for. Eksempel: Rød spiller har 5 handelspoeng og kan derfor sette ut 2 poengkuber (1). Blå spiller sørger for at en rød bygning går ut av spill (2). Rød mister et handelspoeng, og må fjerne en poengkube (3). Blå får på sin side 2 handelspoeng og kan utplassere en kube. (page 6)

8 Arbeiderhyttene vises på begge startbrikkene dine (med totemsymbolet). Dersom en startbrikke overbygges og må fjernes, så kan den umiddelbart settes ut på brettet igjen. Du kan legge den hvor som helst, så lenge feltene er ledige. MEN du kan aldri plassere startbygning på et handelsfelt eller på en annen spillers byggetillatelse. Dersom det ikke finnes ledige felter uten vindmøller, så tas startbrikken ut av spill i stedet. Hvis to spillere får overbygd startbrikker samtidig, så gjenoppbygges de i turrekkefølge. Hvis du bygger over din egen startbygning, så er du også den første som får sette ut bygningen igjen. Deretter følger eventuelt andre spillere, med klokka rundt bordet. Du kan ikke fortsette turen din før alle overbygde startbydninger er tilbake på brettet igjen, hvis mulig. Tom trekkebunke Det kan skje at banken går tom for gull- og/eller innflytelseskort. Dersom banken ikke kan betale for full produksjon i en runde, så får ingen spillere denne typen kort i denne runden. Hvis det er innflytelseskort som mangler, så må alle spillere avgi halvparten (rundet av nedover) av innflytelseskortene sine til banken. Disse kortene stokkes og utgjør ny trekkebunke. Det samme gjelder hvis det er gullkort som mangler. Alle avgir halvparten. Hint til nye spillere * I starten av spillet er det fornuftig å plassere bygninger i så mange forskjellige rader som mulig - særlig i radene midt på brettet (radene 4-10) - slik at du maksimerer sjansene for å produsere gull og innflytelse i hver runde. * Dine egne bygninger koster minst å bygge (1-2 gull), og du bør bygge disse så tidlig som mulig. Tidlig inntekt er viktig, selv om bygningene skulle bli overbygd senere. * Det er vanligvis best å vente med seksfeltsbygningene til du har en sikker inntektsstrøm. Disse bygningene gir jo ingen inntekter, bare seierspoeng. * Pass på å ha innflytelseskort på hånda slik at du kan besvare angrep fra andre spillere. Innflytelseskort gjør det også mulig for deg å plassere en byggetillatelse nr 2 i akkurat riktig øyeblikk. * Du skaffer deg en viktig fordel ved å være den spilleren som plasserer den første kirkebrikken. Da definerer du hvor kirken skal stå, og vet samtidig hva som er den siste kirkebrikken. DE ANSVARLIGE Spilldesign: Klaus Teuber ( Lisensrettighetene: Catan GmbH ( Illustrasjoner: Tanja Donner Grafikk: Fine Tuning Utvikling: TM-spiele Norske regler: Nils Håkon Nordberg

AQUA ROMANA FORBEREDELSER

AQUA ROMANA FORBEREDELSER AQUA ROMANA Vann - livsnødvendig i byggingen av det romerske imperiet. For å sikre vannleveransene ble det oppført akvedukter - svimlende konstruksjoner som strekker seg over enorme avstander. Byggmestrene

Detaljer

TRINN 1: HVA ER ET SET?

TRINN 1: HVA ER ET SET? ALDER: 8 år til voksen ANTALL SPILLERE: 2 til 4 FORMÅL MED SPILLET: Å skåre flest poeng. Skår poeng ved å lage SET med din terning og de som allerede er på brettet. Jo flere SET du lager, jo flere poeng

Detaljer

Spillet i korte trekk. Innhold. Forberedelser. Kristian r. a. Østby

Spillet i korte trekk. Innhold. Forberedelser. Kristian r. a. Østby Kristian r. a. Østby Samoa. En vakker og tilsynelatende rolig øy i Stillehavet. Men i virkeligheten yrer det av liv: øya er et populært feriemål, og hver uke blir turister fløyet inn fra hele verden. De

Detaljer

Regler for: Ungdomstrinnet. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: Ungdomstrinnet. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! (x²) 1 2 Regler for: getsmart Grå Ungdomstrinnet 8 _ (x²) 1 2 4 (x²) 1 2 _ (x²) 1 2 _ 4 _ 8 Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk

Detaljer

Regler for: Videregående. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: Videregående. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! (x²) 1 2 Regler for: getsmart Grå Algebra Videregående 8 _ (x²) 1 2 Algebra 4 (2 2³) 1 4 _ xy (2 2³) 1 4 _ xy (x²) 1 2 _ (2 2³) 1 4 _ xy (x²) 1 2 _ (2 2³) 1 4 _ xy 4 Algebra Algebra _ 8 Det anbefales at

Detaljer

Regler for: getsmart Grønn. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: getsmart Grønn. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! -6 Regler for: getsmart Grønn Hele tall 3 4 Hele tall 8-6 -6 3-6 3 8 Hele tall Hele tall 3 4 Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk

Detaljer

ET RASKERE SPILL HURTIG MONOPOL 8 +

ET RASKERE SPILL HURTIG MONOPOL 8 + ET RASKERE SPILL BRAND 1. Først blander banksjefen skjøtekortene og gir to til hver spiller. Spillerne betaler straks banken prisen for de eiendommene de mottar. Spillet fortsetter så som normalt. 2. Du

Detaljer

Digital Choice 12 + MER, MER, MER!

Digital Choice 12 + MER, MER, MER! MER, MER, MER! Digital Choice Gå til mytpchoice.no for å laste ned minikategorier. Det finnes over 100 minikategorier, blant annet fra helter og heltinner, sci-fi og fantasy, reiser og eventyr, siste skrik

Detaljer

Innhold: Spillebrett 5 hærer med 40 infanterienheter, 12 kavalerienheter og 8 artillerienheter hver Bunke med 43 kort 2 referansekort 5 terninger

Innhold: Spillebrett 5 hærer med 40 infanterienheter, 12 kavalerienheter og 8 artillerienheter hver Bunke med 43 kort 2 referansekort 5 terninger REGLER FOR 2 5 SPILLERE ALDER 10+ S P I L L E T O M V E R D E N S H E R R E D Ø M M E T 2010 Hasbro. Med enerett. Produsert av: Hasbro SA, Route de Courroux 6, 2800 Delemont CH Representeres av: Hasbro

Detaljer

Spillets mål og oppsett

Spillets mål og oppsett Steffen Benndorf og Reinhard Staupe 935223 Bare for moro skyld! Spillere: 2-6 Alder: Fra 8 år Varighet: Omtrent 15 min. Spillets mål og oppsett Alle får hvert sitt unike poengark - det finnes seks typer

Detaljer

Innhold. Forberedelser

Innhold. Forberedelser Spillet forsøker å gjenskape en berømt rømning i 1672 da rundt 30 pirater rømte fra den angivelig uinntagelige festningen Cartagena. Det er blitt sagt at ikke lenge etter denne utrolige flukten ble et

Detaljer

Norsk. Language: English / Norwegian

Norsk. Language: English / Norwegian Rules of Coerceo by Coerceo Company Norwegian translation by Monica Rehaug Norsk Language: English / Norwegian Copyright Ingen deler av dette dokumentet kan reproduseres, kopieres eller sendes, uansett

Detaljer

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller.

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller. "FBI-spillet" ------------- Et spill for 4 spillere av Henrik Berg Spillmateriale: --------------- 1 vanlig kortstokk - bestående av kort med verdi 1 (ess) til 13 (konge) i fire farger. Kortenes farger

Detaljer

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Regler for: getsmart Kids - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

I tillegg trengs 2 terninger.

I tillegg trengs 2 terninger. SORIA MORIA 1 Informasjonsdokument Element - og andre spill - Spilleregler for kortspillene Element, Guldag, Slagmark, Svinepels/Niding & Kul Spillene består av en kortstokk med 72 kort. På kortene finner

Detaljer

http://www.nelostuote.fi/norja/discoveryregler.html

http://www.nelostuote.fi/norja/discoveryregler.html Sivu 1/6 Innhold 2 kart (spillebrett), 2 gjennomsiktige plastark (som legges oppå spillebrettene), Sjekkometer, 28 sjekkometerkort, 18 utstyrskort, 210 terrengbrikker, 2 tusjpenner. Hvem vinner? I Discovery

Detaljer

Scenario 2: Gudbrandsdalen og Østerdalen

Scenario 2: Gudbrandsdalen og Østerdalen Scenario 2: Gudbrandsdalen og Østerdalen 2 Jagerfly 2 Panservernkanon 1 Ubåt 1 Forsterkninger 5 symboler Bataljoner Hvert land starter med et bestemt antall bataljoner på brettet i de landområdene som

Detaljer

Regler for: getsmart Kids. - Regning med sedler og mynt!

Regler for: getsmart Kids. - Regning med sedler og mynt! Regler for: getsmart Kids - Regning med sedler og mynt! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

Familiematematikk MATTEPAKKE 2. Trinn

Familiematematikk MATTEPAKKE 2. Trinn Familiematematikk MATTEPAKKE 2. Trinn May Renate Settemsdal og Ingvill Merete Stedøy Sauen Erik Du trenger 50 tellebrikker som skal være sauene foran Erik i køen. Oppgave: Sauen Erik skulle få klippet

Detaljer

Spillet der du erobrer verden

Spillet der du erobrer verden Spillet der du erobrer verden 2004 Hasbro. Med enerett. Distributed in the Nordic region by Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, DK-2600 Glostrup, Denmark. www.hasbro.co.uk 040414538107 KO M M A N D O I

Detaljer

e ee Innhold Ideen med spillet E F H Hvor mye farge ser du egentlig? 12 pilkort 98 fargekort

e ee Innhold Ideen med spillet E F H Hvor mye farge ser du egentlig? 12 pilkort 98 fargekort 935218 Hvor mye farge ser du egentlig? Wolfgang Warsch Spillere: 2-5 Alder: Fra 8 år Varighet: Omtrent 15 min. Innhold 12 pilkort 98 fargekort tre hver i rødt, gult, grønt og blått foran 10 27 22 14 iden

Detaljer

FBI FBI THE BOARDGAME BETAVERSJON IDE OG KONSEPT AV ASBJØRN LUNDE FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

FBI FBI THE BOARDGAME BETAVERSJON IDE OG KONSEPT AV ASBJØRN LUNDE FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION L THE BOARDGAME BETAVERSJON IDE OG KONSEPT AV ASBJØRN LUNDE KONSEPT OG REGLER Spillets formål Spillerne styrer hver sin Special Agent og skal løse kriminalsaker ved å finne spor, ta i bruk s organisasjon

Detaljer

Regler for: getsmart Gul og Blå. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: getsmart Gul og Blå. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Regler for: getsmart Gul og Blå 6 Diagram Brøk Diagram 6 Brøk Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

ET RASKERE SPILL. Eie en bit av paradiset?

ET RASKERE SPILL. Eie en bit av paradiset? ET RASKERE SPILL Dere kan avslutte spillet når som helst. Bare velg Spill over på DVD-en, og følg veiledningen for å regne sammen. Den spilleren som har flest formuesmerker når verdiene er telt opp, er

Detaljer

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

SPILLET OM VERDENSHERREDØMMET

SPILLET OM VERDENSHERREDØMMET SPILLET OM VERDENSHERREDØMMET 2006 Hasbro. Med enerett. Distributed in the Nordic region by Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, DK-2600 Glostrup, Denmark. www.hasbro.no Made in China 120614575107 Aa Kommandohåndbok

Detaljer

ET RASKERE SPILL. Eie en bit av paradiset?

ET RASKERE SPILL. Eie en bit av paradiset? ET RASKERE SPILL Dere kan avslutte spillet når som helst. Bare velg Spill over på DVD-en, og følg veiledningen for å regne sammen. Den spilleren som har flest formuesmerker når verdiene er telt opp, er

Detaljer

ET RASKERE SPILL HURTIG-MONOPOL

ET RASKERE SPILL HURTIG-MONOPOL ET RKERE SPILL Hvis du er fortrolig med MONOPOL, og ønsker å spille et hurtigere spill: Banksjefen starter med å blande skjøtekortene og gir to til hver spiller Spilleren betaler straks banken prisen for

Detaljer

I Spillet Mathable er et spill basert på matematiske likninger som må være dannet på spillbrettet. For å gjøre dette, må spillerne gjøre bruk av et spillebrett med normale ruter(hvite), ruter med en begrensning

Detaljer

Regler for: getsmart Måling. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: getsmart Måling. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Regler for: getsmart Måling Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere PowerPoint presentasjoner. Det vil bli lagt

Detaljer

www.hasbro.no www.monopoly.co.uk

www.hasbro.no www.monopoly.co.uk THE SIMPSONS & 2007 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. Distribueres i Norden av Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, DK-2600 Glostrup, Danmark. Made in Ireland www.hasbro.no www.monopoly.co.uk

Detaljer

CARCASSONNE JEGERE OG SANKERE

CARCASSONNE JEGERE OG SANKERE God jakt! tekst per.henning.uppstad@spillskrinet.no design www.tilfellettorgersen.no CARCASSONNE JEGERE OG SANKERE For tusenvis av år siden, før byen Carcassonne med sin mektige borg oppstod, var dette

Detaljer

Spillmateriell. Spillets mål. Spillbeskrivelse. Forberedelser. Et intrikat spill for 2 4 spillere fra 8 år fra Thade Precht.

Spillmateriell. Spillets mål. Spillbeskrivelse. Forberedelser. Et intrikat spill for 2 4 spillere fra 8 år fra Thade Precht. n o r sk Et intrikat spill for 2 4 spillere fra 8 år fra Thade Precht. Spillmateriell 112 brikker nummerert fra 1 til 14, dobbelt i 4 farger 4 handlingsbrikker (2x, 2x 1 pose til spillebrikkene Spilleregler

Detaljer

Et artig spill med smarte koblinger (A Curious Game of Clever Connections )

Et artig spill med smarte koblinger (A Curious Game of Clever Connections ) SET CUBED Et artig spill med smarte koblinger (A Curious Game of Clever Connections ) Instruksjoner Para instrucciones en Español por favor visiten www.setgame.com Pour des instructions en Français veuillez

Detaljer

RINGENES HERRE - HUSKELISTE FOR TURREKKEFØLGE

RINGENES HERRE - HUSKELISTE FOR TURREKKEFØLGE 46233i07 2/8/02 8:4 pm Page FORSTERKNING RINGENES HERRE - HUSKELISTE FOR TURREKKEFØLGE. Ta én bataljon for hvert 3. territorium du har. 2. Ta ytterligere bataljoner for områder du okkuperer helt. 3. Bytt

Detaljer

Forenklet bridge (f-bridge)

Forenklet bridge (f-bridge) Forenklet bridge (f-bridge) Marianne Harding og Sven-Olai Høyland 14. mai 2007 Dette ble først skrevet i forbindelse med bridgekurs for barn i alderen 9 13 år, men vi tror deg egner seg som en introduksjon

Detaljer

Stigespill. Input. Output. Oppgave: Stigespill Oppgavenr.: 1. Norsk Informatikk Olympiade 2. runde 2014/2015

Stigespill. Input. Output. Oppgave: Stigespill Oppgavenr.: 1. Norsk Informatikk Olympiade 2. runde 2014/2015 Stigespill Oppgavenr.: 1 Stigespill Martin og Lise har begynt å spille Stigespillet. Spillbrettet består av 100 ruter nummerert fra 1 til 100. Hver spiller har en brikke hver som begynner på rute 1. Spillerne

Detaljer

Spilleregler INNHOLD

Spilleregler INNHOLD SPILLEREGLER 1 Spilleregler INNHOLD FORBEREDELSER 3 SPILLETS GANG 4 1. Start 4 2. Flytting 4 3. Aksjehandel 4 4. Betaling ved besøk 4 5. Innkreving 4 6. Passering av start 4 7. Kollisjon 4 8. Sjansekort

Detaljer

En enkel innføring i croquet. Hagecroquet («Garden Croquet»)

En enkel innføring i croquet. Hagecroquet («Garden Croquet») En enkel innføring i croquet Croquet kan spilles på forskjellige måter. Det spilles turneringer på internasjonalt nivå, både individuelt og lag, men det vanligste er å spille croquet som et hyggelig sosialt

Detaljer

3 x 3 ruter. Hvilke matematiske utfordringer finnes det i et spillebrett på 3x3 ruter? Her er noen eksempler på spill og problemløsningsoppgaver

3 x 3 ruter. Hvilke matematiske utfordringer finnes det i et spillebrett på 3x3 ruter? Her er noen eksempler på spill og problemløsningsoppgaver 3 x 3 ruter Hvilke matematiske utfordringer finnes det i et spillebrett på 3x3 ruter? Her er noen eksempler på spill og problemløsningsoppgaver som kan brukes i matematikktimene. Magisk kvadrat Du har

Detaljer

Spilleregler INNHOLD

Spilleregler INNHOLD SPILLEREGLER 1 Spilleregler INNHOLD FORBEREDELSER 3 SPILLETS GANG 4 1. Start 4 2. Flytting 4 3. Aksjehandel 4 4. Betaling ved besøk 4 5. Innkreving 4 6. Passering av start 4 7. Kollisjon 4 8. Sjansekort

Detaljer

SPILLEREKKEFØLGE Under finner du et sammendrag som viser i hvilken rekkefølge spillet skal gjennomføres. Spillet der du erobrer verden

SPILLEREKKEFØLGE Under finner du et sammendrag som viser i hvilken rekkefølge spillet skal gjennomføres. Spillet der du erobrer verden 14538i07 2/18/00 4:50 PM Page 1 SPILLEREKKEFØLGE Under finner du et sammendrag som viser i hvilken rekkefølge spillet skal gjennomføres. FORSTERKNINGSFASEN Besittelse av en tredjedel av områdene - Innehar

Detaljer

Forslag til opplegg for en foreldrekveld om matematikk (varighet: 2 timer) v/ Ingvill M. Stedøy-Johansen, 2007

Forslag til opplegg for en foreldrekveld om matematikk (varighet: 2 timer) v/ Ingvill M. Stedøy-Johansen, 2007 Forslag til opplegg for en foreldrekveld om matematikk (varighet: 2 timer) v/ Ingvill M. Stedøy-Johansen, 2007 Inviter foreldrene på matematisk aften (forslag til invitasjon nederst i dette dokumentet).

Detaljer

Familiematematikk MATTEPAKKE 6. Trinn

Familiematematikk MATTEPAKKE 6. Trinn Familiematematikk MATTEPAKKE 6. Trinn May Renate Settemsdal og Ingvill Merete Stedøy Aktiviteter Multisjablong Denne plata inneholder maler til mangekanter, alt fra tre- til tolv-kanter. Malen legges

Detaljer

Regler for: Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! 3 2 Regler for: getsmart Lilla 9 Graf y 4 7 3 2 2 3 Funksjon 1-4 4-3 -2-1 -1 1 2 3-2 x f(x)= f(x)= 3 2 2 3 3 2 2 3-3 -4 Graf 9 3 2 2 3 Funksjon 7 Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når

Detaljer

Niels Henrik Abels matematikkonkurranse 2009 2010

Niels Henrik Abels matematikkonkurranse 2009 2010 okmål Niels Henrik bels matematikkonkurranse 009 00 Første runde. november 009 Ikke bla om før læreren sier fra! belkonkurransens første runde består av 0 flervalgsoppgaver som skal løses i løpet av 00

Detaljer

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND 1. UTSTYR 1.1. Brett. Det brukes scrabblebrett av vanlig størrelse. Dersom det brukes et dreibart brett, eller et vanlig brett utstyrt med en dreiemekanisme, skal

Detaljer

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre -

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre - Reisen til Morens indre Kandidat 2 Reisen til Morens indre Et rolle- og fortellerspill for 4 spillere, som kan spilles på 1-2 timer. Du trenger: Dette heftet. 5-10 vanlige terninger. Om spillet Les dette

Detaljer

Fællesområde. Spillerens Område

Fællesområde. Spillerens Område 2-4 8+ 30 10 Innhold 1 regelhefte 148 illustrerte kort: 96 Vognkort (10 av hver farge og 16 Lokomotivkort) Et farget Vognkort Et flerfarget Lokomotiv 6 Storbybonuskort 46 Billetter Spillets målsetning

Detaljer

Niels Henrik Abels matematikkonkurranse 2014 2015

Niels Henrik Abels matematikkonkurranse 2014 2015 Niels Henrik Abels matematikkonkurranse 204 205 Første runde. november 204 Ikke bla om før læreren sier fra! Abelkonkurransens første runde består av 20 flervalgsoppgaver som skal løses i løpet av 00 minutter.

Detaljer

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND 1. UTSTYR 1.1. Brett. Det brukes scrabblebrett av vanlig størrelse. Dersom det brukes et dreibart brett, eller et vanlig brett utstyrt med en dreiemekanisme, skal

Detaljer

SmuleSkogens Juleøy spill! Julespill for 2 eller flere spillere. Aldersgruppe: 3-100 år!

SmuleSkogens Juleøy spill! Julespill for 2 eller flere spillere. Aldersgruppe: 3-100 år! SmuleSkogens Juleøy spill! Julespill for 2 eller flere spillere. Aldersgruppe: 3-100 år! Før dere begynner: La barna pynte spillebrettene før dere begynner! Bruk farger, klistremerker eller for eksempel

Detaljer

INNHOLD Spillebrett, 126 bokstavbrikker, 14 plastskinner, pose i fløyel, elektronisk timer (med batterier) og spilleregler.

INNHOLD Spillebrett, 126 bokstavbrikker, 14 plastskinner, pose i fløyel, elektronisk timer (med batterier) og spilleregler. Spilleregler INNHOLD Spillebrett, 126 bokstavbrikker, 14 plastskinner, pose i fløyel, elektronisk timer (med batterier) og spilleregler. SPILLET I KOTE TEKK Det er lov å stjele i Ordskifte! Spillerne skal

Detaljer

oppgaver fra abels hjørne i dagbladet

oppgaver fra abels hjørne i dagbladet oppgaver fra abels hjørne i dagbladet sett 6 dag 1 1. Hva er arealet av figuren? A)32 B) 35 C) 41 D) 44 E) 47 2. Sofie bruker 30 sekunder på å gå opp en rulletrapp som er ute av drift. Når rulletrappen

Detaljer

Lofotspillet SPILLEREGLER

Lofotspillet SPILLEREGLER Lofotspillet SPILLEREGLER 1 Spilleregler INNHOLD FORBEREDELSER 3 SPILLETS GANG 4 1. Start 4 2. Flytting 4 3. Aksjehandel 4 4. Betaling ved besøk 4 5. Innkreving 4 6. Passering av start 4 7. Kollisjon 4

Detaljer

Familiematematikk MATTEPAKKE 3. Trinn

Familiematematikk MATTEPAKKE 3. Trinn Familiematematikk MATTEPAKKE 3. Trinn May Renate Settemsdal og Ingvill Merete Stedøy Aktiviteter Geobrett Hvor mange forskjellige kvadrater kan du finne? Hvor mange kvadrater av ulik størrelse kan du

Detaljer

SPILLETS MÅL For å bli Kongen under Fjellet må du ha det største antallet eventyrpoeng og edelsteiner når Smaug blir beseiret og skatten vunnet.

SPILLETS MÅL For å bli Kongen under Fjellet må du ha det største antallet eventyrpoeng og edelsteiner når Smaug blir beseiret og skatten vunnet. 1 HOBBITEN KAMPEN mot den ONDE DRAGEN SMAUG SPILLEREGLER OVERSIKT Du og dine medreisende må forsøke å finne en sikker vei til Ensomfjellet gjennom de seks seksjonene av spillebrettet: Villmarkens rand,

Detaljer

Regelhefte for: getsmart Begreper

Regelhefte for: getsmart Begreper Regelhefte for: getsmart Begreper Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner. Det vil

Detaljer

Familiematematikk MATTEPAKKE. 1. Trinn. May Renate Settemsdal og Ingvill Merete Stedøy

Familiematematikk MATTEPAKKE. 1. Trinn. May Renate Settemsdal og Ingvill Merete Stedøy Familiematematikk MATTEPAKKE 1. Trinn May Renate Settemsdal og Ingvill Merete Stedøy Aktiviteter Hvor mange? Sorter og tell alle tingene som er i kofferten. Hva er det flest av? Hva er det færrest av?

Detaljer

Blue Riband REGATTAREGLER

Blue Riband REGATTAREGLER REGATTAREGLER Blue Riband Kofferten innholder: 1 spillebrett 1 terning 12 brikker i 6 ulike farger (6 spillebrikker og 6 brikker for å samle redningsbøyene på) 30 lastebrikker i ulike farger 40 redningsbøyer

Detaljer

OPPSETT FASITEN. Feltagenter. Spionmestere

OPPSETT FASITEN. Feltagenter. Spionmestere OPPSETT Spillerne deler seg inn i to jevne lag. Man må være minst 4 personer (to lag) for å spille et vanlig spill. Bakerst finner dere regler for spill med bare 2 og 3 spillere. Hvert lag velger sin spionmester.

Detaljer

Mattemoro! Går r det virkelig an å leke seg til ferdigheter i matematikk? Hva kjennertegner den. Oversikt. Spill til hjelp i automatiseringen av

Mattemoro! Går r det virkelig an å leke seg til ferdigheter i matematikk? Hva kjennertegner den. Oversikt. Spill til hjelp i automatiseringen av Mattemoro! Mona Røsseland, R som har tenkt å gjøre et forsøk! Går r det virkelig an å leke seg til ferdigheter i matematikk? Hva kjennertegner den gode lærer? l Entusiasme og engasjement. Kjennskap til

Detaljer

Guide til system for flervalgsprøver

Guide til system for flervalgsprøver Guide til system for flervalgsprøver Systemet skal i utgangspunktet være selvforklarende, og brukere oppfordres til å klikke seg rundt og bli kjent med systemet på egen hånd. Det er allikevel laget en

Detaljer

GJENNOMGANG LES BARE OM DERE VIL HA LØSNINGEN!

GJENNOMGANG LES BARE OM DERE VIL HA LØSNINGEN! GJENNOMGANG LES BARE OM DERE VIL HA LØSNINGEN! Du trodde du hadde et idiotsikkert system for juks, men det var dessverre ikke tilfelle. Var dine planer hemmet av den korte forberedelsestiden, uforsiktighet

Detaljer

Først ser vi på navnene på kubens sider

Først ser vi på navnene på kubens sider Først ser vi på navnene på kubens sider R står for Right - høyre side L står for left - venstre side U står for Up - øveste side D tår for Down - underste side F står for Front - fremste side B står for

Detaljer

Snake Expert Scratch PDF

Snake Expert Scratch PDF Snake Expert Scratch PDF Introduksjon En eller annen variant av Snake har eksistert på nesten alle personlige datamaskiner helt siden slutten av 1970-tallet. Ekstra populært ble spillet da det dukket opp

Detaljer

BEVEGELSER 1 Gå rolig og besluttsomt mot hylla hvor Se her! Se hvor jeg går.

BEVEGELSER 1 Gå rolig og besluttsomt mot hylla hvor Se her! Se hvor jeg går. SKAPELSEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Skapelsesdagene (1. Mos. 1,1 2,3) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: 7 skapelseskort, stativ

Detaljer

OVERFLATE FRA A TIL Å

OVERFLATE FRA A TIL Å OVERFLATE FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til overflate... 2 2 Grunnleggende om overflate.. 2 3 Overflate til:.. 3 3 3a Kube. 3 3b Rett Prisme... 5 3c

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

Spillevarianter og øvelser

Spillevarianter og øvelser Spillevarianter og øvelser Sjakk steg for steg Førstemann over Når man skal spille «Førstemann over», stiller man opp brikkene slik som dette: 8-+-+-+-+0 Hvit begynner, akkurat som i vanlig sjakk. Etterpå

Detaljer

SJAKK * Veiledning og undervisningsmateriell. for lærere. Utarbeidet for Larvikskolene i 2011 av Bjarte Engeset, Larvik Sjakklubb,

SJAKK * Veiledning og undervisningsmateriell. for lærere. Utarbeidet for Larvikskolene i 2011 av Bjarte Engeset, Larvik Sjakklubb, SJAKK * Veiledning og undervisningsmateriell for lærere Utarbeidet for Larvikskolene i 2011 av Bjarte Engeset, Larvik Sjakklubb, i forbindelse med prosjektet SJAKKLØFTET SJAKKREGLER *En spiller har hvite

Detaljer

2-6 SPILLERE. MÅLET MED SPILLET Å være den eneste spilleren som er igjen i spillet etter at alle de andre har gått konkurs.

2-6 SPILLERE. MÅLET MED SPILLET Å være den eneste spilleren som er igjen i spillet etter at alle de andre har gått konkurs. Hvis du er fortrolig med Monopol og ønsker å spille et hurtigere spill: 1. Banksjefen starter med å blande skjøtekortene og gi to til hver spiller. Spillerne betaler straks banken prisen for de eiendommene

Detaljer

I dette kortspillet gjelder det å holde tunga rett i munnen! Grønnsakskort

I dette kortspillet gjelder det å holde tunga rett i munnen! Grønnsakskort NO I dette kortspillet gjelder det å holde tunga rett i munnen! Grønnsakskort Forfatter: Jaques Zeimet Grafikk: Johann Rüttinger, Lena Kappler Illustrasjoner: Rolf Vogt Redigering: Kathi Kappler Copyright:

Detaljer

Inneholder. 120 Dyrekort (hund, ku, esel, geit, katt, papegøye) 5 tarantella kort Tango tarantella (5 kantet) Spillregler.

Inneholder. 120 Dyrekort (hund, ku, esel, geit, katt, papegøye) 5 tarantella kort Tango tarantella (5 kantet) Spillregler. NO 2 Forfatter: Jaques Zeimet Grafikk: Rolf Vogt Illustrasjon: Rolf Vogt Redigering: Claudia Wieczorek Copyright: DREI MAGIER SPIELE by Schmidt Spiele GmbH Spillere: 2 5 Alder: 7 år og oppover Spille tid:

Detaljer

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2012/2013. Individuell skriftlig eksamen. IDR 100 Aktivitetslære 1. Mandag 17. desember 2012 kl. 10.00-12.

BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2012/2013. Individuell skriftlig eksamen. IDR 100 Aktivitetslære 1. Mandag 17. desember 2012 kl. 10.00-12. BASISÅR I IDRETTSVITENSKAP 2012/2013 Individuell skriftlig eksamen i IDR 100 Aktivitetslære 1 Mandag 17. desember 2012 kl. 10.00-12.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 9 sider inkludert forsiden

Detaljer

Spilleregler og spillvarianter for alle tre serier med Match-spill. Spilleregler og spillvarianter for Match Former og Farger, Tall og Mengder

Spilleregler og spillvarianter for alle tre serier med Match-spill. Spilleregler og spillvarianter for Match Former og Farger, Tall og Mengder Spilleregler og spillvarianter for alle tre serier med Match-spill Spilleregler og spillvarianter for Match Former og Farger, Tall og Mengder 1. Match brikkene i grupper på to, tre eller fire: Brikkene

Detaljer

Aktiviteter: Bretting (stjerneforma oktaeder, stjerne, eske) Spill (Speilspill, Set, Geomag, Domino, Speilograf) Problemløsning

Aktiviteter: Bretting (stjerneforma oktaeder, stjerne, eske) Spill (Speilspill, Set, Geomag, Domino, Speilograf) Problemløsning Tema: Juleverksted Aktiviteter: Bretting (stjerneforma oktaeder, stjerne, eske) Spill (Speilspill, Set, Geomag, Domino, Speilograf) Problemløsning Tidsbruk: 4 timer Utstyr: Origamipapir A4- ark Speilspill,

Detaljer

King Kong Erfaren Scratch PDF

King Kong Erfaren Scratch PDF King Kong Erfaren Scratch PDF Introduksjon I dette spillet inspirert av historien om King Kong, skal vi se hvor lett det er å bruke grafikk som ikke allerede ligger i Scratchbiblioteket. I spillet styrer

Detaljer

Familiematematikk MATTEPAKKE 4. Trinn

Familiematematikk MATTEPAKKE 4. Trinn Familiematematikk MATTEPAKKE 4. Trinn May Renate Settemsdal og Ingvill Merete Stedøy Aktiviteter Penta-blokker Bygg noe fint med penta-blokkene. Se om du klarer å bygge noen av de store klossene ved å

Detaljer

Inneholder. God slurping er halve seieren!

Inneholder. God slurping er halve seieren! NO Grønnsakskort: Forfatter: Jaques Zeimet Grafikk: Rolf Vogt Illustrasjoner: Rolf Vogt Redigering: Thorsten Gimmler Copyright: DREI MAGIER SPIELE by Schmidt Spiele GmbH Spillere: 2 6 Alder: 6+ Spille

Detaljer

Hva er feltskyting? Skyting på forskjellige figurer istedenfor en rund blink.

Hva er feltskyting? Skyting på forskjellige figurer istedenfor en rund blink. FELTSKYTING Hva er feltskyting? Skyting på forskjellige figurer istedenfor en rund blink. Finfelt For klassene: ASP, R, ER, J, V65, V73 5 hold 6 skudd pr figur, totalt 30 skudd Ikke alltid innskyting (prøveskudd)

Detaljer

12+ 3 6 45+ REGLER NO 2

12+ 3 6 45+ REGLER NO 2 + 6 45+ REGLER NO Innhold SPILLETS MÅL Å bygge byen Metropol, legge strategier for å øke din rikdom og bli den rikeste spilleren ved spillets slutt! OE Byggetillatelseskort MONR e Byggetillatels i Metropoli

Detaljer

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN TIL LEKSJONEN Tyngdepunkt: Samaritanen og den sårede veifarende (Luk. 10, 30 35) Lignelse Kjernepresentasjon Om materiellet: BAKGRUNN Plassering: Lignelsesreolen

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Det du skal gjøre i denne oppgava er først å sette opp bakgrunnen til spillet og så rett og slett å få firkanter til å falle over skjermen.

Det du skal gjøre i denne oppgava er først å sette opp bakgrunnen til spillet og så rett og slett å få firkanter til å falle over skjermen. Tetris Introduksjon Processing Introduksjon Lag starten på ditt eget tetris spill! Det du skal gjøre i denne oppgava er først å sette opp bakgrunnen til spillet og så rett og slett å få firkanter til å

Detaljer

oppgaver fra abels hjørne i dagbladet

oppgaver fra abels hjørne i dagbladet oppgaver fra abels hjørne i dagbladet sett 37 dag 1 1. Dersom vi dobler et bestemt tall, og så trekker fra tre, får vi tre mer enn halvparten av det tallet vi begynte med. Hvilket tall begynte vi med?

Detaljer

Din sykkel, ditt ansvar. Gjør det selv! Del 1: Pedalskifte

Din sykkel, ditt ansvar. Gjør det selv! Del 1: Pedalskifte Din sykkel, ditt ansvar. Gjør det selv! Del 1: Pedalskifte Sykkel historie: Ordet sykkel kommer ifra det greske ordet klykos som betyr hjul. Hjul har vært den viktigste delen på tråsykklen etter den ble

Detaljer

Match Learner. Lek og lær

Match Learner. Lek og lær Match Learner Lek og lær Fax Sparebanken Pluss, Post-box 200 Account No: 3000.19.54756 2 Match Learner Lek og Lær Match er kvalitetsspill for alle barn fra to år og oppover. Spillene kan brukes hver for

Detaljer

Tetris. Introduksjon. Skrevet av: Kine Gjerstad Eide. Lag starten på ditt eget tetris spill!

Tetris. Introduksjon. Skrevet av: Kine Gjerstad Eide. Lag starten på ditt eget tetris spill! Tetris Skrevet av: Kine Gjerstad Eide Kurs: Processing Introduksjon Lag starten på ditt eget tetris spill! Det du skal gjøre i denne oppgava er først å sette opp bakgrunnen til spillet og så rett og slett

Detaljer

Donkey Kong. Introduksjon. Oversikt over prosjektet. Skrevet av: Geir Arne Hjelle

Donkey Kong. Introduksjon. Oversikt over prosjektet. Skrevet av: Geir Arne Hjelle Donkey Kong Skrevet av: Geir Arne Hjelle Kurs: Scratch Tema: Blokkbasert, Spill, Animasjon Fag: Naturfag, Programmering, Engelsk, Kunst og håndverk Klassetrinn: 5.-7. klasse, 8.-10. klasse Introduksjon

Detaljer

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND FORORD Dette reglementet er til bruk under turneringer som arrangeres av Norsk scrabbleforbund. Reglene er stort sett basert på regelverkene til World English-Language

Detaljer

KUBEKURS: HVORDAN LØSE RUBIKS KUBE? By Norges Kubeforbund / Marie Lilleborge

KUBEKURS: HVORDAN LØSE RUBIKS KUBE? By Norges Kubeforbund / Marie Lilleborge KUBEKURS: HVORDAN LØSE RUBIKS KUBE? By Norges Kubeforbund / Marie Lilleborge Hællæ! Og god påske og happy TG! Dette heftet er laget til kubekurs på TG påsken 2014. Det beskriver en begynnermetode for å

Detaljer

KONTROLL INSIDE MSOLUTION

KONTROLL INSIDE MSOLUTION KONTROLL INSIDE MSOLUTION Forandre renholdsteam eller renholdsdager på oppdrag I denne brukerveiledningen skal vi bruke bytte renholdsdager. Det skjer jo at vi bytter renholdsdager eller team på kunder.

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Aktiviteter i sannsynlighetsregning på samlingen i MAT102 onsdag 8. februar

Aktiviteter i sannsynlighetsregning på samlingen i MAT102 onsdag 8. februar Aktiviteter i sannsynlighetsregning på samlingen i MAT102 onsdag 8. februar Her er en rekke aktiviteter som utvikler begrepsforståelsen i sannsynlighet. Målet med disse aktivitetene er å kunne vurdere

Detaljer

INNLEDNING MÅLET MED SPILLET. SPILL Spillebret og 1 Min. FIGUR De grønn mens de 9 figurty. De god *Infante

INNLEDNING MÅLET MED SPILLET. SPILL Spillebret og 1 Min. FIGUR De grønn mens de 9 figurty. De god *Infante 48422i07_2Player 16/9/03 3:43 PM Page 3 1 INNLEDNING Ledet av Heksekongen, Nazgûlenes herre, beleirer Saurons mørke krefter hovedstaden i Gondor, Minas Tirith. Denne byen har alltid vært et støttepunkt

Detaljer

ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no

ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no Rev. 2.0 Når du har logget inn på forsiden med brukernavn og passord, kommer du til en side lik den over. Oppe

Detaljer

Spill i Universell Matematikk Ungdom

Spill i Universell Matematikk Ungdom Spill i Universell Matematikk Ungdom 1 Plassverdispillet Kap 2.1 Elevdel: s.3 Presentasjonsdel: s.4 Hvilken plassverdi har sifferet? Finn 10 riktige plassverdier på rad uten å gjøre feil. Nevner lik 100

Detaljer

DYNAMISK KARTLEGGINGSPRØVE I MATEMATIKK

DYNAMISK KARTLEGGINGSPRØVE I MATEMATIKK DYNAMISK KARTLEGGINGSPRØVE I MATEMATIKK For elever fra 1. 5. trinn Del C: Notatark til kartleggingsleder Elev: Født: Skole: Klassetrinn: Kartleggingsleder: Andre til stede: Sted og dato for kartlegging:

Detaljer

Eksamen MAT1005 Matematikk 2P-Y Høsten 2014

Eksamen MAT1005 Matematikk 2P-Y Høsten 2014 Eksamen MAT1005 Matematikk P-Y Høsten 014 Oppgave 1 (1 poeng) Regn ut og skriv svaret på standardform 0,0003 500000000 0,00,0 10,0 4 8 3,0 10 5,0 10 3,0 5,0 4 8 ( 3) 7 3 10 7,5 10 Oppgave (1 poeng) Prisen

Detaljer