REGLER NO 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "12+ 3 6 45+ REGLER NO 2"

Transkript

1 REGLER NO

2 Innhold SPILLETS MÅL Å bygge byen Metropol, legge strategier for å øke din rikdom og bli den rikeste spilleren ved spillets slutt! OE Byggetillatelseskort MONR e Byggetillatels i Metropoli gir Borgermesteren t av dette korte innehaveren det angitt bygge i områ tillatelse til å ovenfor. Metropol-kort spillbrett terninger 80 byggeklosser i plast til å bygge bygningene i byen Metropol 4 tak, som viser fire Skyskrapere 55 kort delt inn i: - 4 Byggetillatelseskort - 4 Byggetillatelseskort for broer - 7 Metropol-kort (med byens våpenskjold på baksiden) - 8 Bydelskort - Byggverdikort Spillpengesedler delt inn i: - c. 0 pengesedler av 0 - c. 0 pengesedler av 50 - c. 40 pengesedler av 00 - c. 40 pengesedler av 00 - c. 60 pengesedler av c. 0 pengesedler av Million En pengekasse i plast Byggetillatelsesverdi Byggverdikort 6 forkrommede spillerbrikker TeaTer et Bydelskort Høyeste bygning 5 4 Totalt antall etasjer 4 5 leie

3 SPILLBRETTET Spillbrettet viser tegningene for byen Metropol. Den består av en ekstern ring og et internt område hvor bygningene skal bygges. På midten av hver side av den eksterne ruten er det et brofelt som gir adgang til Broadway eller Main street, som krysser byen og deler den inn i fire Bydeler. Hver Bydel består av ni Bygårder, hvor byens bygninger vil reise seg. De tjuefire feltene i den eksterne ruten representerer gatene, med navnet i et grønt skilt. Disse gatene tilhører åtte forskjellige Kvartaler, hver av dem skilt med forskjellige farger. Hver Bydel har tre gater, og for hver av disse feltene er det et Byggetillatelseskort. De åtte feltene merket med byens våpenskjold er Metropol-felt. Når en spiller havner på et av dem, plukker de opp et kort fra Metropol-bunken, leser det opp høyt og utfører så det som står. Legg så kortet i bunnen av bunken. De fire feltene i hjørnene av brettet representerer: Børsen Når en passerer Børsen får spilleren fra Banken, eller hvis spillerbrikken lander akkurat på feltet. Rådhuset Spilleren får et valg, enten:. Flytte spillerbrikken (uten å passere Børsen) til et felt hvor Byggetillatelsen fremdeles er tilgjengelig og følg deretter vanlig auksjonsprosedyre.. Ta en byggekloss og plasser den hvor som helst uten å betale, men i henhold til Byplanen (se side 0). Motorveien Spilleren kaster to terninger, en etter den andre, og flytter brikken sin til feltet som stemmer overens med motorveiavkjøringen. Hvis, for eksempel, spilleren kaster en femmer og deretter en sekser, flytter spilleren spillerbrikken til felt 56. Feltet en lander på avgjør hva som så skjer. Spilleren får ikke passere Børsen. Retten Spilleren må betale en bot til Banken i henhold til tallet han/hun akkurat kastet med terningene, ganget med Hvis terningkastet som førte spilleren til feltet, eksempelvis var 5, må spilleren betale til Banken.

4 JAZZ COUNTRY ROCK SOUTH BRIDGE CUSTER LEE GRANT Bydel Brofelt Bygård MONROE NEWMAN WAYNE MAIN STREET BROADWAY WEST BRIDGE SANTA MONICA VENICE LONG BEACH BROADWAY MAIN STREET EAST BRIDGE LINCOLN WASHINGTON KENNEDY LAKE HILL PARK MISSISSIPPI HUDSON MISSOURI NORTH BRIDGE PRESLEY JACKSON SINATRA Metropol-felt Gate Kvartal Eksterne ruten De tjuefire feltene i den eksterne ruten representerer byens gater, hver av dem gjenkjennbare med en farge. Det er en Byggetillatelse for hver av dem.

5 OPPSETT Hver spiller tar en spillerbrikke, og plasserer den på Børs-feltet. Før spillet starter får hver spiller to Byggetillatelseskort, trukket tilfeldig fra bunken. De gjenværende Byggetillatelseskortene plasseres ved siden av brettet med billedsiden opp, sammen med Byggetillatelseskortene for broene. Hver spiller får (fem millioner) i pengesedler, mens resten av pengene danner Metropol Bank. Hver spiller kan fritt veksle penger i banken, og en av spillerne velges til å være bankfunksjonær. Bankfunksjonæren vil dessverre ikke få noen fordeler av yte denne servicen. Bankens penger holdes i kassen. Bydelskortene stokkes og legges ut ved hver bydel. De bør plasseres på utsiden av spillbrettet, slik at verdiene er lett leselige [Bilde]. Hvert av disse kortene henviser til en viktig bygning i byen, og bestemmer verdien på bydelen det ligger ved siden av. Hver spiller kaster terningene. Spilleren som får den høyeste verdien starter spillet. LIN N COL e llatels eti Bygg HUDSON Bygget ill atelse r poli gi Metro ren i tte kortet tt meste de angi Borger veren av området inneha å bygge i Bor. fo e til oven rgermestere n i Me innehave tropoli ren tillatelse gir til å by av dette korte gge i om t ovenfor rådet angit t. tillatels Hver spiller begynner spillet med , to Byggetillatelser og en spillerbrikke. Bydelskortene stokkes og legges ut ved hver bydel. 4

6 HVORDAN SPILLE Spillerbrikkene flyttes langs den eksterne ruten av spillbrettet, eller tvers over det langs Broadway eller Main street, og flesteparten av spillhandlingene er avhengig av feltene spillerbrikkene lander på. Byggetillatelsene Hver byggetillatelse korresponderer med et spesifikt felt på den eksterne ruten. Når en byggekloss blir bygget i et Kvartal, påvirker den to Byggetillatelser. Hvis en spiller lander på Monroe street, skylder de leie til eieren av denne Byggetillatelsen. Det skyldige leiebeløpet beregnes ut ifra høyden på bygningene i de tre Kvartalene foran dette feltet, OG basisverdien på Bydelen. Hver byggekloss kan brukes av to forskjellige Byggetillatelser, og de vil gi leie til begge. I din tur Kast de tre terningene og flytt spillerbrikken din med klokken langs den eksterne ruten. Feltet du lander på avgjør hva du kan gjøre: - en auksjon for å skaffe en Byggetillatelse - betale leie til en annen spiller - lese et Metropol-kort Hvis du passerer Børsen, får du fra Banken ( hvis du lander akkurat på feltet). På slutten av hver tur, kan du bygge en eller to byggeklosser i henhold til byens Byplan (se side 0). Turen din er over og terningene går til neste spiller. Før turen din er over, kan du bygge i henhold til Byplanen (se side 0). Spilleren kaster de tre terningene og flytter spillerbrikken langs den eksterne ruten. 5

7 Borgermesteren i Metropoli gir innehaveren av dette kortet tillatelse til å bygge i området angitt ovenfor. Byggetillatelse Borgermesteren i Metropoli gir innehaveren av dette kortet tillatelse til å bygge i området angitt ovenfor. Hvis du lander på et felt som er en gate eller bro, og Byggetillatelsen ikke er eiet av noen, blir Byggetillatelsen auksjonert. Alle spillerne kan delta, men spilleren som landet på feltet har en spesiell forkjøpsrett, som han/hun kan benytte på slutten av auksjonen. Auksjonen er basert på bud som må være delbare på , og en spiller kan kun by høyere om han/ hun har nok penger. Ved auksjonens slutt spør spilleren som har tur auksjonsvinneren om denne har gitt sitt siste bud. Spilleren i tur kan da kjøpe Byggetillatelsen for mer enn vinnerbudet. Hvis spilleren i tur ikke benytter seg av denne retten, blir Byggetillatelsen gitt til auksjonsvinneren for summen i det siste budet. Hvis du lander på en gate som en annen spiller eier, må du betale eieren av Byggetillatelsen et beløp tilsvarende basisverdien på Bydelen (angitt på Bydelskortet) og Byggetillatelsesverdien. Byggetillatelsesverdien blir kalkulert ved å legge sammen det totale antallet byggeklosser i bygningene i de tre Bygårdene som hører til dette Kvartalet og å sjekke den høyeste bygningen i Bydelen. Ved å kombinere disse to dataene på Byggeverdikortet, finner du verdien på Byggetillatelsen. Hvis det ikke er noen bygninger, er Byggetillatelsesverdien 0, men Bydelsverdien må fremdeles betales. Hvis spilleren i tur ikke kan betale det han/hun skylder, risikerer han/hun å gå konkurs (se side ). Hver Byggetillatelse tilhører en spesifikk gate, og gir eieren anledning til å forlange leie, som igjen varierer i henhold til høyden på bygningene foran dette feltet. Hver Bygård påvirker to forskjellige Byggetillatelser. PRESLEY Byggetillatelse MONROE Byggetillatelse GRANT Borgermesteren i Metropoli gir innehaveren av dette kortet tillatelse til å bygge i området angitt ovenfor. 6

8 Eksempel Det er en Skyskraper på en av Bygårdene som påvirker denne Byggetillatelsen. I dette tilfelle blir leien beregnet fra høyden av den høyeste bygningen fra kolonne 0 på Byggeverdikortet, uavhengig av antallet klosser. Resultatet er (pluss Bydelsverdien). 4 klosser har blitt bygget på Bygårdene som påvirker denne Byggetillatelsen. Eiendomsverdien er derfor 0 000, pluss Bydelsverdien. Hvis det er en Skyskraper på en av de tre Bygårdene, eller den totale mengden klosser på de tre Bygårdene er flere enn 0, er Byggetillatelsesverdien indikert i kolonne 0. 7 Høyeste bygning se Byggetillatel 5 klosser har blitt bygget på de tre Bygårdene som påvirker denne Byggetillatelsen. Ved å bruke dette tallet og høyden på den høyeste bygningen i denne Bydelen (4 etasjer), kan vi kalkulere Byggetillatelsesverdien; Den totale verdien på eiendommen er Byggetillatelsen tillagt Bydelsverdien (i dette tilfelle ). Verdien på eiendommen er ved dette tidspunkt sverdi Totalt antall 6 Totalt antall 8 7 Totalt antall etasjer 4 5 leie Høyeste bygning sesverdi Byggetillatel etasjer 9 0 leie mil Høyeste bygning sesverdi Byggetillatel leie etasjer

9 Hvis du lander på en gate du selv eier, kan du bygge en kloss gratis i en av de tre Bygårdene langs gaten, men selvfølgelig i henhold til Byplanen (se side 0). Hvis du lander på en bro som er eiet av en annen spiller, må du betale en avgift på for hver bro denne spilleren eier (avgiften kan derfor være fra til ). Etter å ha betalt avgiften, kan du bruke broen til å krysse byen ved å flytte spillerbrikken til det motsatte feltet langs Broadway eller Main street, men du kan ikke bytte retning midtveis. Du må ikke krysse byen, men avgiften må uansett betales. (Bemerk! Hvis du bestemmer deg for å krysse byen, trenger du ikke å betale til en eventuell eier av brofeltet du lander på.) Hvis du lander på et brofelt du selv eier, kan du avgjøre om du vil krysse byen, og du trenger selvfølgelig ikke betale noe. Etter å ha betalt avgiften kan spilleren velge å bli stående eller å krysse byen. Flytt spillerbrikken til det motsatte feltet, men uten å skifte retning midtveis. Så fort alle de åtti byggeklossene er bygget slutter spillet når alle spillerne når Motorvei-feltet. Når spillet er slutt legger alle spillerne sammen sine penger og verdier. Spilleren med den største formuen vinner spillet. TRIPPEL TERNING Når en spiller kaster en trippel sum (--, --, --, etc), får de flytte spillerbrikken så langt de vil, men uten å gjøre en full runde rundt brettet. 8

10 SPILLETS SLUTT Spillet slutter når det kun er én spiller igjen i spillet, eller når den siste byggeklossen er bygget. I dette tilfellet, er det en avslutningsfase hvor spillerne spiller som vanlig (naturlig nok uten å bygge noe) inntil de når eller passerer Motorvei-feltet, og forlater spillet. En spiller som har forlatt spillet fortsetter å motta oppgjør fra spillere som fremdeles ikke er ferdige, men de risikerer ingen ting. Spillet er slutt når den siste spilleren passerer Motorvei-feltet. Ved dette tidspunktet beregnes hver spillers formue. Verdien for hver Byggetillatelse er den samme som for verdien på Skyskraperen bygget i denne Bydelen. Et Legat øker ikke verdien på Byggetillatelsen. Hver bro er verdt Hver spiller leverer tilbake sine Byggetillatelser til Banken, og får deres verdi i penger. Spilleren med mest penger vinner spillet! Hvis dere ønsker å spille et kortere spill, kan dere bruke færre klosser. Denne avgjørelsen bør tas før dere begynner å spille, slik at strategiske avgjørelser i spillet ikke blir meningsløse. 9

11 Metropol S BYPLAN. Byggeklossene kan kun plasseres på Bygårdsfeltene.. Byggeklossene kan plasseres oppå hverandre, og kostnaden for plassering av en kloss er alltid Den første spilleren som bygger en toetasjers bygning plasserer et tak på den, og den blir den første Skyskraperen i byen Metropol. Fra dette øyeblikket kan ikke noen bygning i denne Bydelen bli høyere enn denne Skyskraperen. Den første treetasjers bygning får et tak og bli den andre Skyskraperen i byen, den første fireetasjers bygningen får et tak og blir den tredje Skyskraperen i byen, og den første femetasjers bygningen får et tak og blir den fjerde og siste Skyskraperen i byen. INGEN bygning kan være høyere enn denne Skyskraperen, som er den høyeste i byen. 4. Det kan kun være en Skyskraper i hver Bydel. 5. Når den fjerde og siste Skyskraperen er bygget, kan byen fullføres; fra dette øyeblikket må hver spiller bygge minst en kloss hver runde, med unntak av de som har mindre enn i penger. Hvis en spiller glemmer å bygge, kan de andre spillerne påpeke dette. I dette tilfellet går hver som trengs for å bygge en kloss til spilleren som påpekte det istedenfor til Banken. 6. En spiller kan ikke bygge flere enn to klosser i sin tur, men aldri på samme Bygård. Med dette unntaket kan spilleren fritt plassere klossene hvor de måtte ønske, også utenom sine egne eiendommer. 0

12 tillatelse til å bygge i området angitt ovenfor. SKYSKRAPERNE Byplanen sier at det kan bygges fire Skyskrapere i løpet av spillets gang. De er annerledes enn de andre bygningene i spillet fordi de har et tak. Byggetillatelsesverdien med en Skyskraper er avhengig av Skyskraperens høyde, og ikke antallet klosser i bygningene. Den toetasjers skyskraperen er verdt , den treetasjers skyskraperen er verdt , fireetasjers skyskraperen er verdt og den femetasjers skyskraperen er verdt (kolonne 0 på Byggeverdikortet). BYGGERETTIGHET På slutten av turen din, etter at du har fullført spillhandlingen som angitt av feltet du nådde, har du rett til å bygge to klosser, ved å betale for hver til Banken. Bygningens høyde påvirker denne prisen. Spilleren kan fritt velge hvor klossen plasseres, men all bygging må skje i overensstemmelse med Byplanen (se side 0). Bygninger, etter hvert som de bygges, tilhører ikke en spesifikk spiller, men blir en del av byen Metropol, og kan til og med gi andre spiller en profitt. Så fort en kloss er plassert på spillbrettet, kan den ikke selges videre eller flyttes. LEGATER Hvis en spiller eier et helt Kvartal alle Byggetillatelsene med samme farge betyr de at de eier et Legat. Verdien av en eiendom som tilhører et Legat (inkludert Bydelsverdien) blir doblet. KENNEDY LINCOLN Byggetillatelse WASHINGTON Byggetillatelse Byggetillatelse Borgermesteren i Metropoli gir innehaveren av dette kortet Borgermesteren i Metropoli gir innehaveren av dette kortet tillatelse til å bygge i området angitt ovenfor. Borgermesteren i Metropoli gir innehaveren av dette kortet tillatelse til å bygge i området angitt ovenfor. Hvis en spiller eier et helt Kvartal, altså alle Byggetillatelsene med samme farge, eier de et Legat. Hvis en spiller lander på et av disse feltene må de betale eieren dobbelt leie.

13 BYTTER OG FORHANDLINGER Gjennom spillets gang kan spillerne fritt gjøre bytter og forhandle som de ønsker. De kan selge sine eiendommer til andre eller be noen om å bidra til deres utgifter med å bygge. Men, Rådhuset i Metropol forlanger at følgende regler blir overhold:. Ingen lån eller betalinger kan utsettes. Hvis du skylder noen penger må du betale gjelden din umiddelbart. Kreditoren din kan ikke gi deg noen rabatter eller tillate at du betaler senere.. Banken låner ikke ut penger, og kjøper ingen ting fra spillerne.. Rådhuset og Retten i Metropol gir ingen avslag eller betalingsutsettelser. Alle beløp må betales til Banken umiddelbart. 4. Bare spilleren i tur kan forhandle med de andre spillerne. 5. Hvis du er i risikosonen for å gå konkurs, må du følge prosedyren som beskrives under, og du har ikke anledning til å selge dine eiendommer på noe annet vis. KONKURSER Hvis du ikke kan gjøre opp for deg er det fare for konkurs, og som en konsekvens av den, at du blir slått ut av spillet. For å unngå konkurs må du auksjonere dine Byggetillatelser for å skaffe pengene som trengs for å betale gjelden (ingen annen form for salg er tillat). Byggetillatelsene kan auksjoneres bort en av gangen, og de blir solgt til høystbydende (som også kan være kreditoren). Hvis spilleren ikke klarer å skaffe alle pengene for å betale gjelden, selv etter å ha solgt alle sine Byggetillatelser, må de gi fra seg alle sine penger og er ute av spillet.

14 RÅD OG STRATEGIER Husk at alt kan forhandles om, selv byggingen av en kloss, og at hver kloss skaper leie for to forskjellige Byggetillatelser. Så tenk deg nøye om når du bygger. Du kan be om pengebidrag fra en annen spiller for å bygge, men siden hver Bygård gir fordeler til to Byggetillatelser, kan det være svært nyttig å eie begge Byggetillatelsene selv. være til fordel for begge. På denne måten vil hver kloss på denne Bygården bare skape leieinntekter for deg. Hvis du ikke eier noen eiendommer i en Bydel, kan det være en god strategi for deg å raskt bygge den første Skyskraperen i dette området. Enhver Skyskraper begrenser den maksimale høyden for alle andre bygningene i denne Bydelen. Samtidig tillater det at høyden på bygninger i andre Bydeler blir høyere, og på den måten økes deres verdi. Men, en Skyskraper gir fremdeles eierne av de to Byggetillatelsene rett til å kreve maksimal leie. Prøv, under auksjonene, å forestille deg hvor mye spilleren med forkjøpsrett er villig til å betale. I Metropol har ingen ting en fastsatt verdi, så det er markedet som bestemmer prisene. Hvis det fremdeles er Byggetillatelser igjen ved spillets sluttfase, kan deres markedsverdi ha store forskjeller. Ved spillets slutt vil hver Byggetillatelse ha en verdi lik verdien på Skyskraperen i denne Bydelen. Vær svært forsiktig med å bruke for mye penger. I begynnelsen kan det godt virke som du har mye penger, men mot slutten av spillet vil du oppdage at risikoen for å gå konkurs er svært høyt. MERK: Hvis du er svært komfortabel med tall, kan du lære deg å kalkulere leien uten å sjekke Byggeverdikortet. Den høyeste bygningen i Bydelen er referansetallet. For hver etasje øker verdien med , derfor vil en bygning på kun en etasje være verdt , hvis den har to etasjer er den verdt , også videre, opp til (maksimal høyde for en bygning er fem etasjer). Hver kloss som bygges på de tre Bygårdene aktuelle for Byggetillatelsen er verdt 0% av denne verdien. Eksempelvis om den høyeste bygningen i Bydelen er tre etasjer høy ( ) og det totale antallet klosser bygget i gaten er syv; vil leien for dette feltet være ( x 7) pluss Bydelsverdien.

15 4

16 Flere flotte spill på 5

ET RASKERE SPILL. Eie en bit av paradiset?

ET RASKERE SPILL. Eie en bit av paradiset? ET RASKERE SPILL Dere kan avslutte spillet når som helst. Bare velg Spill over på DVD-en, og følg veiledningen for å regne sammen. Den spilleren som har flest formuesmerker når verdiene er telt opp, er

Detaljer

Spilleregler for denne spesielle utgaven Monopol Europa

Spilleregler for denne spesielle utgaven Monopol Europa 15283i07 8/4/03 16:27 Page 2 Spilleregler for denne spesielle utgaven Monopol Europa Du kan nå spille verdens mest populære brettspill i euro og kjøpe og selge eiendom rundt omkring i Europa! I denne Monopol

Detaljer

2-6 SPILLERE. MÅLET MED SPILLET Å være den eneste spilleren som er igjen i spillet etter at alle de andre har gått konkurs.

2-6 SPILLERE. MÅLET MED SPILLET Å være den eneste spilleren som er igjen i spillet etter at alle de andre har gått konkurs. Hvis du er fortrolig med Monopol og ønsker å spille et hurtigere spill: 1. Banksjefen starter med å blande skjøtekortene og gi to til hver spiller. Spillerne betaler straks banken prisen for de eiendommene

Detaljer

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Regler for: getsmart Kids - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

I tillegg trengs 2 terninger.

I tillegg trengs 2 terninger. SORIA MORIA 1 Informasjonsdokument Element - og andre spill - Spilleregler for kortspillene Element, Guldag, Slagmark, Svinepels/Niding & Kul Spillene består av en kortstokk med 72 kort. På kortene finner

Detaljer

SPILLEREKKEFØLGE Under finner du et sammendrag som viser i hvilken rekkefølge spillet skal gjennomføres. Spillet der du erobrer verden

SPILLEREKKEFØLGE Under finner du et sammendrag som viser i hvilken rekkefølge spillet skal gjennomføres. Spillet der du erobrer verden 14538i07 2/18/00 4:50 PM Page 1 SPILLEREKKEFØLGE Under finner du et sammendrag som viser i hvilken rekkefølge spillet skal gjennomføres. FORSTERKNINGSFASEN Besittelse av en tredjedel av områdene - Innehar

Detaljer

Spillet der du erobrer verden

Spillet der du erobrer verden Spillet der du erobrer verden 2004 Hasbro. Med enerett. Distributed in the Nordic region by Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, DK-2600 Glostrup, Denmark. www.hasbro.co.uk 040414538107 KO M M A N D O I

Detaljer

Neville demestre Problemløsnings- oppgaver

Neville demestre Problemløsnings- oppgaver Neville demestre Problemløsnings- oppgaver 4 3 2 5 1 6 7 8 13 9 12 11 10 Oversatt av: Pål Erik Lauritzen Ekholm Neville demestre Problemløsnings- oppgaver Praktiske pusle- og problemløsningsoppgaver Oversatt

Detaljer

Forenklet bridge (f-bridge)

Forenklet bridge (f-bridge) Forenklet bridge (f-bridge) Marianne Harding og Sven-Olai Høyland 14. mai 2007 Dette ble først skrevet i forbindelse med bridgekurs for barn i alderen 9 13 år, men vi tror deg egner seg som en introduksjon

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Fællesområde. Spillerens Område

Fællesområde. Spillerens Område 2-4 8+ 30 10 Innhold 1 regelhefte 148 illustrerte kort: 96 Vognkort (10 av hver farge og 16 Lokomotivkort) Et farget Vognkort Et flerfarget Lokomotiv 6 Storbybonuskort 46 Billetter Spillets målsetning

Detaljer

CASINO & POKER REGEL OG TIPSBOKA 2005

CASINO & POKER REGEL OG TIPSBOKA 2005 1 FORORD Kjære leser av Casino & Poker- regler og tipsboka 2005, dette er en elektronisk bok som utgis av Norsk Casinoguide i samarbeid med utvalgte partnere. Her finner du regler og tips til de mest populære

Detaljer

Dette opplegger er primært basert på Addisjon / Legge sammen.

Dette opplegger er primært basert på Addisjon / Legge sammen. Ferdigheter og øvelser Dette oppsettet kan brukes både for noenlunde kartlegging av elevenes forståelse og kompetanse og som suksessive øvelser. Ved å starte øvelse 1 og arbeide seg nedover (krysse av

Detaljer

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld 2 Innhold Forskjell på borettslagsboliger og andre eierboliger.................... 5 Pris for boligen Fellesgjeld en

Detaljer

Påvirker den generelle samfunnsøkonomien dine boutgifter? Hva skjer når man søker om lån? Pant, tinglysingsgebyr og dokumentavgift

Påvirker den generelle samfunnsøkonomien dine boutgifter? Hva skjer når man søker om lån? Pant, tinglysingsgebyr og dokumentavgift Boligøkonomen Boligøkonomen Det å kjøpe bolig er en stor avgjørelse, og sikkert noe du vil gjøre flere ganger i løpet av livet. De fleste av oss rekker å ha flere hjem; alt fra barndomshjemmet, studenthybelen,

Detaljer

råd i etableringsfasen

råd i etableringsfasen råd i etableringsfasen BOLIGKJØP LØNNER SEG IKONER: Vurderer du å kjøpe bolig i stedet for å leie? Selv om det er dyrt å kjøpe, er boligpolitikken i Norge sånn at det lønner seg i det lange løp. Men før

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i

Detaljer

Et artig spill med smarte koblinger (A Curious Game of Clever Connections )

Et artig spill med smarte koblinger (A Curious Game of Clever Connections ) SET CUBED Et artig spill med smarte koblinger (A Curious Game of Clever Connections ) Instruksjoner Para instrucciones en Español por favor visiten www.setgame.com Pour des instructions en Français veuillez

Detaljer

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon Hva er det? Introduksjon Et bilde av en tilfeldig ting vises på tavlen. Men bildet er forvrengt, slik at du må gjette hva det er ved å klikke på et av alternativene som vises under. Desto raskere du gjetter

Detaljer

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Bli medeier i selskapet vårt

Bli medeier i selskapet vårt Bli medeier i selskapet vårt Aksjespareprogram for Skanska-ansatte Den lange brosjyren Merk Denne informasjonsbrosjyren skal ikke distribueres utenfor Skanska. Originalversjonen av denne teksten er skrevet

Detaljer

SPILLETS MÅL For å bli Kongen under Fjellet må du ha det største antallet eventyrpoeng og edelsteiner når Smaug blir beseiret og skatten vunnet.

SPILLETS MÅL For å bli Kongen under Fjellet må du ha det største antallet eventyrpoeng og edelsteiner når Smaug blir beseiret og skatten vunnet. 1 HOBBITEN KAMPEN mot den ONDE DRAGEN SMAUG SPILLEREGLER OVERSIKT Du og dine medreisende må forsøke å finne en sikker vei til Ensomfjellet gjennom de seks seksjonene av spillebrettet: Villmarkens rand,

Detaljer

Hva trenger du for å kunne delta? Hvordan man Vinner. Hva går egentlig Pokémon spillet ut på?

Hva trenger du for å kunne delta? Hvordan man Vinner. Hva går egentlig Pokémon spillet ut på? Hva trenger du for å kunne delta? Du og motspilleren trenger begge en bunke hver bestående av 60 kort, en mynt til mynt og kron samt noen markører som vil merke av mengden skade som blir gjort på din Pokémon.

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo post@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsorganinasjonene

Detaljer

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ...

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ... Høsten 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få

Detaljer

Tall Vi på vindusrekka

Tall Vi på vindusrekka Tall Vi på vindusrekka Tall og siffer... 2 Dekadiske enheter... 3 Store tall... 4 Avrunding... 5 Tverrsum... 8 Partall og oddetall... 9 Primtall... 10 Sammensatte tall... 11 Faktorisering... 13 Negative

Detaljer