Innhold: Spillebrett 5 hærer med 40 infanterienheter, 12 kavalerienheter og 8 artillerienheter hver Bunke med 43 kort 2 referansekort 5 terninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold: Spillebrett 5 hærer med 40 infanterienheter, 12 kavalerienheter og 8 artillerienheter hver Bunke med 43 kort 2 referansekort 5 terninger"

Transkript

1 REGLER FOR 2 5 SPILLERE ALDER 10+ S P I L L E T O M V E R D E N S H E R R E D Ø M M E T 2010 Hasbro. Med enerett. Produsert av: Hasbro SA, Route de Courroux 6, 2800 Delemont CH Representeres av: Hasbro Europe, 2 Roundwood Ave, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1AZ. UK. Hasbro Nordic Consumer Services Hasbro Denmark, Ejby Industrivej 40, 2600 Glostrup, Danmark hasbrodk@hasbro.dk Aa Innhold: Spillebrett 5 hærer med 40 infanterienheter, 12 kavalerienheter og 8 artillerienheter hver Bunke med 43 kort 2 referansekort 5 terninger

2 Velkommen til RISKs verden En titt på spillet Velkommen Den er spennende. Den er uforutsigbar. Alt dreier seg om å tilkjempe seg globalt herredømme, ett territorium om gangen. Og det er lett å lære. RISK har ikke en masse regler du må huske du kan konsentrere deg helt om strategien. Derfor er det så morsomt å spille RISK. Du bestemmer hvor du skal plassere troppene dine, hvor du skal angripe, og hvor ofte. Og, slapp av, vi passer på deg så du får en myk start på spillet. Hvis spillet er nytt for deg, begynner du med introduksjonsspillet til du får grepet på det. Det passer også fint for dem som vil ha et raskere RISK-spill. Først pakker du ut spilldelene og kaster eller resirkulerer emballasjen. Delene er beskrevet nedenfor. Spillebrettet Sjørute En titt på spillet Hvordan fungerer RISK? Obs! Noen territorier er knyttet sammen med sjøruter. Spillebrettkartet er delt i 42 territorier som er knyttet sammen enten med en grense eller en sjørute. Under spillet angriper tropper fiendens tropper over disse territoriegrensene. Du plasserer ganske enkelt tropper i et territorium for å kontrollere det. Ved starten av hver tur får du tropper du plasserer i territorier på brettet. Bruk troppene til å angripe andre spillere og erobre territoriene deres. Ved slutten av turen din stiller du opp noen få tropper til å forsvare territoriene dine og trekker et kort hvis du kan. Du vinner ved å kontrollere flest territorier! Territoriene er gruppert i seks kontinenter med forskjellige farger: Nord- Amerika (gult), Sør-Amerika (rødt), Europa (blått), Afrika (brunt), Asia (grønt) og Australia (lilla). Hvis du kontrollerer et helt kontinent ved begynnelsen av turen, får du bonustropper. Jo bedre du gjør det, jo flere tropper kan du plassere på brettet. Du kan spare plass ved å bytte 5 infanteribrikker mot 1 kavaleribrikke eller 10 infanteribrikker mot en artilleribrikke. Det er fem hærer med ulike farger. Hver hær har 3 typer tropper. Troppene Infanteri Verdt 1 tropp Kavaleri Verdt 5 tropper Artilleri Verdt 10 tropper 1 2

3 Terningene 3-5 SPILLERE En titt på spillet Angrepsterninger Du kaster svarte terninger for å angripe territorier og røde terninger for å forsvare dem. Kortene Territoriekort Forsvarsterninger Territoriekortene Hvert av disse kortene viser et territorium og har én eller to stjerner. Under spillet bruker du kortene til å få flere tropper ved starten av turen din. Våpenhvilekortet Bunken inneholder ett våpenhvilekort som bare brukes i introduksjonsspillet. Det settes inn i bunken, og når det blir trukket, slutter spillet straks. Hold dette kortet unna bunken så lenge. Dette spillet er kortere og enklere å lære for begynnere. Du har likevel mange valg du skal gjøre under din tur, så du må ikke bli frustrert hvis du ikke spiller bra med én gang. Før du vet ordet av det, har du fått en følelse for hvilke strategier som fungerer. Klargjøring 1. Hver spiller tar en hær med én farge og plasserer den i nærheten som en troppehaug utenfor brettet. 2. Bestem hvem som skal begynne. Spillet fortsetter med klokken. 3. Bland territoriekortene, og del dem ut til alle spillerne. I et spill med 4 eller 5 spillere er det 2 ekstra kort. Gi ett til hver av spillerne som starter sist. 4. Alle spillerne ser på kortene sine. For hvert kort med 1 stjerne plasserer du 1 tropp i det tilsvarende territoriet. For hvert kort med 2 stjerner plasserer du 2 tropper i territoriet. Pass på at du bare plasserer infanteri (brikken for 1 tropp). Du kan bytte disse brikkene mot kavaleri og artilleri senere, når antallet tropper øker. 5. Ta nå alle kortene fra spillerne, og bland dem igjen. Ta våpenhvilekortet, og sett det inn i kortbunken på et vilkårlig sted. Bildet nedenfor viser omtrent hvor du bør sette inn våpenhvilekortet. Plasseringen trenger ikke være nøyaktig. Våpenhvilekort REFERANSEKORT De to referansekortene Disse kortene er nyttige når du lærer deg spillet. På den ene siden står det hva du gjør under hver tur. På den andre siden er det en veiledning om hvordan du får nye tropper ved begynnelsen av hver tur. Hold disse kortene unna bunken, og bruk dem som en praktisk referanse under spillet. Middels langt spill med 3 spillere eller kort spill med 4 Middels langt spill med 4 spillere eller kort spill med 5 Middels langt spill med 5 spillere 3 4

4 Slik spiller dere Mål: Bli den første spilleren som kontrollerer vinnerantallet territorier ved slutten av turen. Antallet du trenger, er avhengig av hvor mange personer som spiller: Antall spillere Våpenhvile: Hvis våpenhvilekortet trekkes fra bunken, avsluttes spillet straks, og spilleren med flest territorier vinner DETTE GJØR DU UNDER DIN TUR Under hver tur: 1. Plasser troppene dine 2. Angrip 3. Flytt troppene dine 4. Trekk et kort hvis du kan Antall territorier du trenger for å vinne Bonus for å kontrollere kontinenter: Hvis du kontrollerer alle territoriene på et kontinent, får du også bonustropper (fra 2 til 7 avhengig av kontinentet). Antall bonustropper du får for hvert kontinent, står ved siden av kontinentet på brettet. Bonus for å levere inn kort: Du får kort hver gang du tar over territorier. Du kan levere inn ett eller flere kort når som helst under turen din for å få bonustropper. Tabellen over tropper for kort på brettet forteller deg hvor mange bonustropper du får for kort du leverer inn, avhengig av hvor mange stjerner det er på disse kortene. Se eksemplet nedenfor: Strategisk tips Det er viktig å kontrollere ett eller flere kontinenter ved starten av en tur. Sett deg dette målet tidlig i spillet. Strategisk tips Samle opp kort til en stor tur der du kan gjøre best mulig bruk av forsterkninger med mange tropper. 1. Plasser troppene dine Bestem deg for hvor mange tropper du vil plassere på brettet. Du får alltid minst 3 tropper. Ta dem fra troppehaugen utenfor brettet, og hold dem i hånden. Hvis du gjør det bra, får du bonustropper også. Det er tre måter å få bonustropper på: Bonus for å kontrollere territorier: Hvis du kontrollerer 12 til 14 territorier, får du 1 bonustropp. Hvis du kontrollerer 15 til 17, får du 2 bonustropper osv. Bare tell territoriene dine og se i tabellen over tropper for territorier på brettet for å finne ut om du får bonustropper. Ved å levere inn disse kortene med totalt 4 stjerner får du 7 bonustropper. TROPPER FOR TERRITORIER HVOR KAN DU PLASSERE TROPPENE? Etter at du har fått eventuelle bonustropper, bestemmer du hvor du vil plassere troppene dine. Du kan bare plassere tropper i territorier som du kontrollerer, aldri i fiendens territorier. Du kan plassere alle troppene i ett territorium, eller du kan spre dem utover. Det velger du. 5 6

5 2. Angrip Angrep er hoveddelen av turen din. Det er nå du bestemmer hvor du skal angripe, hvem du angriper, og når du stopper angrepet. Du kan angripe så mange ganger som mulig, eller ikke angripe i det hele tatt. Det er opp til deg. Velg et territorium: Velg et territorium du kontrollerer, og angrip et fiendeterritorium som er knyttet til dette, enten med en grense eller en sjørute. Du kan bare angripe ett territorium om gangen, og du kan bare angripe fra ett territorium. Flytt inn angriperne: Ta det antallet tropper du vil angripe med, og skyv dem over grensen inn i territoriet som forsvarer seg. Du kan angripe med opptil 3 tropper om gangen. Uansett hvor mange tropper det er i territoriet ditt som angriper, kan du bruke bare 1, 2 eller 3 angripere. Holde vakt: En viktig regel du må huske på, er at du aldri kan la et av territoriene dine være tomt. Du må beholde minst 1 tropp der til å forsvare det. Når du flytter tropper inn i et territorium for å angripe, må du alltid la det være igjen 1 tropp for å holde vakt. (Dette betyr at hvis du har 3 tropper i et territorium, kan du bare angripe med 2 av dem.) Forsvareren planlegger forsvaret: Spilleren som forsvarer seg, kan bare forsvare seg med 1 eller 2 tropper, selv om det er flere tropper i territoriet som forsvarer seg. Til forskjell fra angriperen kan forsvareren bruke den siste troppen i sitt territorium i slaget (ingen trenger å holde vakt ). Nå har du 1, 2 eller 3 angripere som står overfor 1 eller 2 forsvarere. Slaget kan begynne! Se eksemplet på angrep nedenfor: Kast terningene: Angriperen kaster én svart terning for hver tropp som angriper. Forsvareren kaster én rød terning for hver tropp som forsvarer. Terningene kastes samtidig. Se hvem som vinner slaget: Legg angreps- og forsvarsterningene i par fra høyest til lavest. Gjør så følgende for hvert par av terninger: Hvis angrepsterningen viser mest, fjerner du én forsvarstropp fra slaget og plasserer den i troppehaugen utenfor brettet. Hvis forsvarsterningen har samme tall som eller høyere tall enn angrepsterningen, fjerner du en angrepstropp og plasserer den i troppehaugen utenfor brettet. (Forsvareren vinner hvis det er likt.) Når alle terningparene er spilt, er slaget over. Se eksemplet på slag nedenfor. Ulikt antall terninger: I de fleste tilfeller vil de to spillerne som kjemper, ikke kaste samme antall terninger. Dette betyr at enten 1 eller 2 terninger ikke danner par. Når dette skjer, ser dere bare bort fra de ekstra terningene (terningene med lavest tall). Eksempel på slag Russland kaster 3 svarte terninger (én for hver tropp som angriper). Skandinavia kaster 2 røde forsvarsterninger (én for hver tropp som forsvarer). Terningene legges i par fra høyest til lavest. Parene behandles i denne rekkefølgen. 1) Svart 6 slår rød 4, så Skandinavia mister 1 tropp.. 2) Svart 3 slår rød 2, så Skandinavia mister 1 tropp. 3) Se bort fra den svarte terningen som ikke er i par. Russland har utslettet de 2 forsvarstroppene i Skandinavia og vinner slaget. Eksempel på angrep S I B I R Russland angriper Skandinavia med 3 tropper. Skandinavia forsvarer seg med 2 tropper. U R A L I R K U T S K J A K U T S K K A M T S J A T K A Russlands terninger Skandinavias terninger Se bort fra denne terningen U R A L S I B I R I R K U T S M O N G O L I A M O 7 8 K I N A V E S T -

6 Eksempel på fjerning av tropper Eksempel på å flytte inn tropper V E S T - E U R O P A U R A L angriperen fra Russland Hvem kontrollerer territoriet? Hva som nå skjer, avhenger av hvor mange tropper som er igjen i territoriet som forsvarer seg. Hvis forsvareren har 1 tropp eller mer i territoriet som ble angrepet, M I D T Ø S T E N beholder spilleren territoriet. Eventuelle overlevende angripere vender I N D I A tilbake til territoriet de angrep fra. E G Y P T Hvis forsvareren ikke har tropper igjen i territoriet, vinner angriperen slaget N O R Dog - A F Rkontrollerer I K A nå territoriet. I så fall må du beholde alle troppene som overlevde slaget, i det nye territoriet. Du kan også flytte ekstra Ø S T - A F R I K A tropper fra territoriet som angrep, inn i det nye territoriet hvis du vil. Eksempel: Du har 15 tropper i territoriet som angriper, og bestemmer deg for å sende 3 Stropper E N T R A L - A F R I(det K A maksimale) inn i slaget. Du vinner slaget, og du lar angrepstroppene bli igjen i det nye territoriet ditt. Du har fremdeles 12 tropper i territoriet som angrep. Du kan nå flytte opptil 11 av disse troppene inn i det nye territoriet ditt for å slutte seg til troppene som allerede er der. SDu Ø R - A Fkan R I K A ikke sende inn 12 tropper, fordi du må la én være igjen for å holde vakt. Forsvareren i Skandinavia mistet begge sine S I B I R forsvarstropper i slaget. Siden det ikke er tropper igjen der, kontrollerer nå Skandinavia. I R K U T S K K I N A J A K U T S K M O N G O L I A S Ø R Ø S T - A S I A I N D O N E S I A V E S T - A U S T R A L I A K A M T S J A T K A N Y- G U I N E A V E S T - E U R O P A Ø S T - A U S T R A L I A E G Y P T De fleste nye spillere stiller dette spørsmålet. Svaret er: Så mange ulike territorier flere ganger. Ø S TDen - A F R I Keneste A gangen du ikke kan angripe, er S Ø R - A F R I K A inn 5 tropper U R A L til fra Angrip igjen hvis du vil: Uansett om du vant slaget eller ikke, kan du nå angripe igjen. Du kan velge om du vil fortsette å angripe det samme territoriet, hvis forsvareren fremdeles kontrollerer det, eller du kan angripe et annet fiendeterritorium. Hvis du bestemmer deg for å angripe M I D T Ø S T E N igjen, følger du bare reglene for angrep. Hvor mange ganger kan du angripe? ganger du vil. Du kan velge å ikke angripe i det hele tatt. Du kan angripe N O R D - A F R I K A ett territorium én gang eller angripe det flere ganger. Du kan angripe når du bare har 1 tropp igjen i hvert territorium. Angriperen må la sine 3 angrepstropper være i det nye territoriet. Angriperen bestemmer seg også for å flytte Hva om du mister det siste territoriet ditt? Hvis dette skjer, på grunn S E N T R A L - A F R I K A av uhell, dårlig planlegging eller bare liten erfaring, er du ute av spillet. Gi alle kortene (hvis du har noen) til spilleren som nettopp beseiret deg, som en belønning for å slå deg ut av spillet. Bedre lykke neste gang! I N D I A S I B I R Russland, og lar det være igjen 1 tropp for å holde vakt. I R K U T S K K I N A J A K U T S K M O N G O L I A S Ø R Ø S T - A S I A I N D O N E S I A V E S T - A U S T R A L I A K A M N Y Ø 9 10

7 3. Flytt troppene dine Når du har bestemt deg for å slutte å angripe, har du sjansen til å flytte troppene i en bedre stilling. Sannsynligvis vil du flytte dem i en forsvarsposisjon mens andre spillere har sin tur. Eller du kan sette dem i en bedre posisjon for å angripe under din neste tur. Etter hvert som du får erfaring, blir du bedre til å flytte troppene dine. Slik fungerer flyttingen: Ta så mange tropper du vil fra et av territoriene dine, og plasser alle sammen i et av territoriene dine som er tilknyttet enten via land eller sjø. I denne delen av turen din betyr tilknyttet innenfor en kjede av territorier du kontrollerer. Du kan ikke krysse fiendens grenser når du flytter troppene dine. Eksempel på å flytte tropper U R A L S I B I R J A K U T S K K A M T S J A T K A 4. Trekk et kort hvis du kan Hvis du erobret ett eller flere territorier, kan du trekke det øverste kortet fra bunken og ha det på hånden. (Hold kortene dine hemmelig.) Hvis du ikke erobret noen territorier, trekker du ikke et kort. Uansett hvor mange territorier du erobret, kan du bare trekke ett kort. Slik vinner du Hvis du ved slutten av turen din kontrollerer vinnerantallet territorier, vinner du spillet. Antallet territorier du trenger for å vinne, avhenger av antall spillere. Se tabellen nedenfor: Antall spillere Strategisk tips Prøv å erobre minst ett territorium under hver tur, slik at du kan trekke et kort til slutt. Hvis du spiller et kort ved starten av en fremtidig tur, får du verdifulle bonustropper. Antall territorier du trenger for å vinne I R K U T S K ELLER... M O N G O L I A K I N A V E S T - E U R O P A M I D T Ø S T E N I N D I A S Ø R Ø S T - A S I A E G Y P T Angriperen bestemmer seg for å slutte å angripe og vil flytte troppene sine. Spilleren frykter et angrep fra Australia, og bestemmer seg for å flytte tropper inn i India for å forsvare seg. Siden spilleren kontrollerer N O R D - A F R I K A Ø S T - A F R I K A Skandinavia, Russland, Afghanistan og India som alle er tilknyttet flytter spilleren 6 tropper fra Skandinavia direkte inn i India. I N D O N E S I A N Y- G U I N E A Hvis du trekker våpenhvilekortet ved slutten av turen din, avsluttes spillet straks, og spilleren med flest territorier vinner. Hvis det er uavgjort, vinner spilleren med flest tropper på brettet. Hvis det fremdeles er uavgjort, vinner begge spillerne. S E N T R A L - A F R I K A S Ø R - A F R I K A Ø S T - A U S T R A L I A V E S T - A U S T R A L I A 11 12

8 Regler for klassisk spill med 3-5 SPILLERE Regler for spill med 2 spillere Regler for klassisk spill med 3-5 spillere Klassisk RISK spilles som introduksjonsspillet, bortsett fra forskjellene som er oppgitt nedenfor. Klargjøring I klassisk RISK velger du dine egne territorier i stedet for at de blir gitt til deg. Hver spiller får en samling tropper avhengig av antall spillere. Se tabellen nedenfor. Antall spillere Antall starttropper i samlingen Kast en terning for å bestemme hvem som begynner. Spillet fortsetter med klokken. Spillerne tar 1 tropp etter tur fra samlingen sin og plasserer den i et tomt territorium for å gjøre krav på det. Dette fortsetter til det er gjort krav på alle de 42 territoriene. Når det er gjort krav på alle territoriene, legger spillerne etter tur til tropper i et territorium spilleren allerede har gjort krav på, og øker dermed sin styrke der. Du kan spre ut troppene dine jevnt, plassere alle i ett territorium eller gjøre en mellomting. Når alle spillerne har plassert ut hele samlingen sin av tropper, starter spillet ved at den første spilleren tar sin første tur. Ikke sett våpenhvilekortet inn i bunken. Det brukes ikke i klassisk RISK. Vinne Du vinner når du kontrollerer alle de 42 territoriene på brettet og derfor har eliminert alle de andre spillerne. I dette spillet, som varer lenger, er det mulig å gå gjennom hele kortbunken. Hvis dette skjer, blander du bare kastebunken og lager en ny bunke å trekke fra. For det første: Selv om dere bare er 2, har dere fremdeles 5 hærer på brettet. Hver spiller kontrollerer 1 hær, og det er også 3 nøytrale hærer. De nøytrale hærene fungerer som hindringer for spillerne. Det er tilfeller da du bør unngå dem, og tilfeller da du bør angripe dem. Mål: Bli den første spilleren som kontrollerer 30 territorier ved slutten av din tur ELLER eliminerer en annen spiller. Klargjøring Hver spiller velger en hær med én farge. De tre fargene som er igjen, er nøytrale hærer. Ta våpenhvilekortet ut av bunken med territoriekort. Bland bunken, og del ut 12 kort til hver spiller. Spillerne ser på kortene sine og plasserer 1 tropp i territorier med 1 stjerne på kortet og 2 tropper i territorier med 2 stjerner på kortet. Del ut 6 kort for hver av de nøytrale hærene. Plasser 1 til 2 tropper fra hver nøytral hær i hvert av territoriene (avhengig av antall stjerner på kortene). Ta alle kortene, og bland dem igjen. Plasser 1 tropp fra hver av de tre nøytrale hærene til side for brettet. Legg 3 territoriekort, med forsiden ned, under hver av disse nøytrale troppene uten å kikke. Kast terninger for å bestemme hvem som begynner. NÅR DET ER DIN TUR Ved starten av din tur, og før du følger trinnene for en tur i et spill med flere spillere, gjør du én ekstra ting: legg til 3 tropper i én av de nøytrale hærene. Disse troppene kan være i 1, 2 eller 3 territorier som er kontrollert av denne nøytrale hæren. Du kan ikke tilføre tropper til mer enn én nøytral hær. ELIMINERE EN NØYTRAL HÆR Hvis du erobrer det siste territoriet som er kontrollert av en nøytral hær og derfor eliminerer denne hæren, får du de 3 kortene som ble lagt under denne hærens tropp ved starten av spillet. Legg disse kortene til på hånden din. Regler for spill med 2 spillere 13 14

SPILLET OM VERDENSHERREDØMMET

SPILLET OM VERDENSHERREDØMMET SPILLET OM VERDENSHERREDØMMET 2006 Hasbro. Med enerett. Distributed in the Nordic region by Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, DK-2600 Glostrup, Denmark. www.hasbro.no Made in China 120614575107 Aa Kommandohåndbok

Detaljer

ALDER 10+ Approval: ROD. File Name: B _Risk_Core_INST_15.indd. Originator: CF 2 5 SPILLERE

ALDER 10+  Approval: ROD. File Name: B _Risk_Core_INST_15.indd. Originator: CF 2 5 SPILLERE ALDER 10+ 2 5 SPILLERE 0516B7404107 Aa SPILLVEILEDNING HASBRO GAMING og deres logo er varemerker som tilhører Hasbro. 2015 Hasbro. Med enerett. Produsert av: Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont

Detaljer

Spillet der du erobrer verden

Spillet der du erobrer verden Spillet der du erobrer verden 2004 Hasbro. Med enerett. Distributed in the Nordic region by Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, DK-2600 Glostrup, Denmark. www.hasbro.co.uk 040414538107 KO M M A N D O I

Detaljer

SPILLEREKKEFØLGE Under finner du et sammendrag som viser i hvilken rekkefølge spillet skal gjennomføres. Spillet der du erobrer verden

SPILLEREKKEFØLGE Under finner du et sammendrag som viser i hvilken rekkefølge spillet skal gjennomføres. Spillet der du erobrer verden 14538i07 2/18/00 4:50 PM Page 1 SPILLEREKKEFØLGE Under finner du et sammendrag som viser i hvilken rekkefølge spillet skal gjennomføres. FORSTERKNINGSFASEN Besittelse av en tredjedel av områdene - Innehar

Detaljer

RINGENES HERRE - HUSKELISTE FOR TURREKKEFØLGE

RINGENES HERRE - HUSKELISTE FOR TURREKKEFØLGE 46233i07 2/8/02 8:4 pm Page FORSTERKNING RINGENES HERRE - HUSKELISTE FOR TURREKKEFØLGE. Ta én bataljon for hvert 3. territorium du har. 2. Ta ytterligere bataljoner for områder du okkuperer helt. 3. Bytt

Detaljer

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Detaljer

ET RASKERE SPILL HURTIG MONOPOL 8 +

ET RASKERE SPILL HURTIG MONOPOL 8 + ET RASKERE SPILL BRAND 1. Først blander banksjefen skjøtekortene og gir to til hver spiller. Spillerne betaler straks banken prisen for de eiendommene de mottar. Spillet fortsetter så som normalt. 2. Du

Detaljer

TRINN 1: HVA ER ET SET?

TRINN 1: HVA ER ET SET? ALDER: 8 år til voksen ANTALL SPILLERE: 2 til 4 FORMÅL MED SPILLET: Å skåre flest poeng. Skår poeng ved å lage SET med din terning og de som allerede er på brettet. Jo flere SET du lager, jo flere poeng

Detaljer

INNLEDNING MÅLET MED SPILLET. SPILL Spillebret og 1 Min. FIGUR De grønn mens de 9 figurty. De god *Infante

INNLEDNING MÅLET MED SPILLET. SPILL Spillebret og 1 Min. FIGUR De grønn mens de 9 figurty. De god *Infante 48422i07_2Player 16/9/03 3:43 PM Page 3 1 INNLEDNING Ledet av Heksekongen, Nazgûlenes herre, beleirer Saurons mørke krefter hovedstaden i Gondor, Minas Tirith. Denne byen har alltid vært et støttepunkt

Detaljer

ADVARSEL: VIKTIG: INFORMASJON OM BATTERIER. Originator: Ped Approval: Final ROD: File Name: A _Monopoly_EB_I.

ADVARSEL: VIKTIG: INFORMASJON OM BATTERIER.  Originator: Ped Approval: Final ROD: File Name: A _Monopoly_EB_I. VIKTIG: INFORMASJON OM BATTERIER VENNLIGST OPPBEVAR DENNE INFORMASJONEN FOR FREMTIDIG REFERANSE. BATTERIER BØR SETTES INN AV EN VOKSEN PERSON. BATTERIER IKKE INKLUDERT x2 1,5 V AAA eller LR03 KREVER ALKALISKE

Detaljer

ET RASKERE SPILL. Eie en bit av paradiset?

ET RASKERE SPILL. Eie en bit av paradiset? ET RASKERE SPILL Dere kan avslutte spillet når som helst. Bare velg Spill over på DVD-en, og følg veiledningen for å regne sammen. Den spilleren som har flest formuesmerker når verdiene er telt opp, er

Detaljer

Spillet i korte trekk. Innhold. Forberedelser. Kristian r. a. Østby

Spillet i korte trekk. Innhold. Forberedelser. Kristian r. a. Østby Kristian r. a. Østby Samoa. En vakker og tilsynelatende rolig øy i Stillehavet. Men i virkeligheten yrer det av liv: øya er et populært feriemål, og hver uke blir turister fløyet inn fra hele verden. De

Detaljer

Innhold. Krevende spill Regler for å komme fort i gang. Innholdet i spillet

Innhold. Krevende spill Regler for å komme fort i gang. Innholdet i spillet Innhold Innholdet i spillet Innledning Målet med spillet Oversikt over spillebrettet Forberedelser Velg hærene og personene dine Ta territoriekortene, og sett opp hærene dine Ordne Narnia-kortene Legg

Detaljer

Regler for: Ungdomstrinnet. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: Ungdomstrinnet. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! (x²) 1 2 Regler for: getsmart Grå Ungdomstrinnet 8 _ (x²) 1 2 4 (x²) 1 2 _ (x²) 1 2 _ 4 _ 8 Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk

Detaljer

Digital Choice 12 + MER, MER, MER!

Digital Choice 12 + MER, MER, MER! MER, MER, MER! Digital Choice Gå til mytpchoice.no for å laste ned minikategorier. Det finnes over 100 minikategorier, blant annet fra helter og heltinner, sci-fi og fantasy, reiser og eventyr, siste skrik

Detaljer

Originator: CG Approval: Conf ROD: File Name: 55536i07.indd

Originator: CG Approval: Conf ROD: File Name: 55536i07.indd 007 DreamWorks LLC og Paramount Pictures Corporation. Camaro og alle tilknyttede emblemer og all karosseridesign er varemarker som tilhører General Motors og brukes med lisens til Hasbro, Inc. Saleen og

Detaljer

ET RASKERE SPILL HURTIG-MONOPOL

ET RASKERE SPILL HURTIG-MONOPOL ET RKERE SPILL Hvis du er fortrolig med MONOPOL, og ønsker å spille et hurtigere spill: Banksjefen starter med å blande skjøtekortene og gir to til hver spiller Spilleren betaler straks banken prisen for

Detaljer

ET RASKERE SPILL. Eie en bit av paradiset?

ET RASKERE SPILL. Eie en bit av paradiset? ET RASKERE SPILL Dere kan avslutte spillet når som helst. Bare velg Spill over på DVD-en, og følg veiledningen for å regne sammen. Den spilleren som har flest formuesmerker når verdiene er telt opp, er

Detaljer

Regler for: getsmart Grønn. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: getsmart Grønn. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! -6 Regler for: getsmart Grønn Hele tall 3 4 Hele tall 8-6 -6 3-6 3 8 Hele tall Hele tall 3 4 Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk

Detaljer

www.hasbro.no www.monopoly.co.uk

www.hasbro.no www.monopoly.co.uk THE SIMPSONS & 2007 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. Distribueres i Norden av Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, DK-2600 Glostrup, Danmark. Made in Ireland www.hasbro.no www.monopoly.co.uk

Detaljer

Regler for: Videregående. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: Videregående. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! (x²) 1 2 Regler for: getsmart Grå Algebra Videregående 8 _ (x²) 1 2 Algebra 4 (2 2³) 1 4 _ xy (2 2³) 1 4 _ xy (x²) 1 2 _ (2 2³) 1 4 _ xy (x²) 1 2 _ (2 2³) 1 4 _ xy 4 Algebra Algebra _ 8 Det anbefales at

Detaljer

I tillegg trengs 2 terninger.

I tillegg trengs 2 terninger. SORIA MORIA 1 Informasjonsdokument Element - og andre spill - Spilleregler for kortspillene Element, Guldag, Slagmark, Svinepels/Niding & Kul Spillene består av en kortstokk med 72 kort. På kortene finner

Detaljer

2-6 SPILLERE. MÅLET MED SPILLET Å være den eneste spilleren som er igjen i spillet etter at alle de andre har gått konkurs.

2-6 SPILLERE. MÅLET MED SPILLET Å være den eneste spilleren som er igjen i spillet etter at alle de andre har gått konkurs. Hvis du er fortrolig med Monopol og ønsker å spille et hurtigere spill: 1. Banksjefen starter med å blande skjøtekortene og gi to til hver spiller. Spillerne betaler straks banken prisen for de eiendommene

Detaljer

Norsk. Language: English / Norwegian

Norsk. Language: English / Norwegian Rules of Coerceo by Coerceo Company Norwegian translation by Monica Rehaug Norsk Language: English / Norwegian Copyright Ingen deler av dette dokumentet kan reproduseres, kopieres eller sendes, uansett

Detaljer

AQUA ROMANA FORBEREDELSER

AQUA ROMANA FORBEREDELSER AQUA ROMANA Vann - livsnødvendig i byggingen av det romerske imperiet. For å sikre vannleveransene ble det oppført akvedukter - svimlende konstruksjoner som strekker seg over enorme avstander. Byggmestrene

Detaljer

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller.

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller. "FBI-spillet" ------------- Et spill for 4 spillere av Henrik Berg Spillmateriale: --------------- 1 vanlig kortstokk - bestående av kort med verdi 1 (ess) til 13 (konge) i fire farger. Kortenes farger

Detaljer

Elasund Forberedelser Definér byggeområdet Spillerne får utdelt brikkene sine

Elasund Forberedelser Definér byggeområdet Spillerne får utdelt brikkene sine Elasund Flere år etter at dristige sjøfarere oppdaget og slo seg ned på øya Catan, har befolkningsveksten skutt fart. Det har vokst frem bosetninger over hele øya, og handelen mellom dem er yrende. Catan

Detaljer

Familiematematikk MATTEPAKKE 3. Trinn

Familiematematikk MATTEPAKKE 3. Trinn Familiematematikk MATTEPAKKE 3. Trinn May Renate Settemsdal og Ingvill Merete Stedøy Aktiviteter Geobrett Hvor mange forskjellige kvadrater kan du finne? Hvor mange kvadrater av ulik størrelse kan du

Detaljer

Scenario 2: Gudbrandsdalen og Østerdalen

Scenario 2: Gudbrandsdalen og Østerdalen Scenario 2: Gudbrandsdalen og Østerdalen 2 Jagerfly 2 Panservernkanon 1 Ubåt 1 Forsterkninger 5 symboler Bataljoner Hvert land starter med et bestemt antall bataljoner på brettet i de landområdene som

Detaljer

INNHOLD Spillebrett, 126 bokstavbrikker, 14 plastskinner, pose i fløyel, elektronisk timer (med batterier) og spilleregler.

INNHOLD Spillebrett, 126 bokstavbrikker, 14 plastskinner, pose i fløyel, elektronisk timer (med batterier) og spilleregler. Spilleregler INNHOLD Spillebrett, 126 bokstavbrikker, 14 plastskinner, pose i fløyel, elektronisk timer (med batterier) og spilleregler. SPILLET I KOTE TEKK Det er lov å stjele i Ordskifte! Spillerne skal

Detaljer

I Spillet Mathable er et spill basert på matematiske likninger som må være dannet på spillbrettet. For å gjøre dette, må spillerne gjøre bruk av et spillebrett med normale ruter(hvite), ruter med en begrensning

Detaljer

Regler for: getsmart Gul og Blå. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: getsmart Gul og Blå. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Regler for: getsmart Gul og Blå 6 Diagram Brøk Diagram 6 Brøk Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

Innhold. Forberedelser

Innhold. Forberedelser Spillet forsøker å gjenskape en berømt rømning i 1672 da rundt 30 pirater rømte fra den angivelig uinntagelige festningen Cartagena. Det er blitt sagt at ikke lenge etter denne utrolige flukten ble et

Detaljer

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Regler for: getsmart Kids - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

BRUKSANVISNING. Bucket Blast Spill- og aktivitetssett. Inneholder:

BRUKSANVISNING. Bucket Blast Spill- og aktivitetssett. Inneholder: BRUKSANVISNING Bucket Blast Spill- og aktivitetssett Inneholder: 24 erteposer 4 x 6 farger 6 bøtter i ass. farger 6 belter for bøttene 6 øyebind i ass farger 4 kjegler Innendørs spill (I) Utendørs spill

Detaljer

Regler for: Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! 3 2 Regler for: getsmart Lilla 9 Graf y 4 7 3 2 2 3 Funksjon 1-4 4-3 -2-1 -1 1 2 3-2 x f(x)= f(x)= 3 2 2 3 3 2 2 3-3 -4 Graf 9 3 2 2 3 Funksjon 7 Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når

Detaljer

Regler for: getsmart Måling. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: getsmart Måling. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Regler for: getsmart Måling Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere PowerPoint presentasjoner. Det vil bli lagt

Detaljer

Et artig spill med smarte koblinger (A Curious Game of Clever Connections )

Et artig spill med smarte koblinger (A Curious Game of Clever Connections ) SET CUBED Et artig spill med smarte koblinger (A Curious Game of Clever Connections ) Instruksjoner Para instrucciones en Español por favor visiten www.setgame.com Pour des instructions en Français veuillez

Detaljer

SPILLVEILEDNING FOR TURNERING

SPILLVEILEDNING FOR TURNERING Malet med turneringen For spillet begynner Utkjempe en kamprunde Vil du bli en Spinjitzu-mester? Velg motstander, og gjør deg klar til å kjempe i flere runder. Du vinner hvis du klarer å ta alle våpnene

Detaljer

En enkel innføring i croquet. Hagecroquet («Garden Croquet»)

En enkel innføring i croquet. Hagecroquet («Garden Croquet») En enkel innføring i croquet Croquet kan spilles på forskjellige måter. Det spilles turneringer på internasjonalt nivå, både individuelt og lag, men det vanligste er å spille croquet som et hyggelig sosialt

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Aktiviteter i sannsynlighetsregning på samlingen i MAT102 onsdag 8. februar

Aktiviteter i sannsynlighetsregning på samlingen i MAT102 onsdag 8. februar Aktiviteter i sannsynlighetsregning på samlingen i MAT102 onsdag 8. februar Her er en rekke aktiviteter som utvikler begrepsforståelsen i sannsynlighet. Målet med disse aktivitetene er å kunne vurdere

Detaljer

Regler for: getsmart Kids. - Regning med sedler og mynt!

Regler for: getsmart Kids. - Regning med sedler og mynt! Regler for: getsmart Kids - Regning med sedler og mynt! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

Originator: Y Approval: Conf ROD: 00.00 File N

Originator: Y Approval: Conf ROD: 00.00 File N Navnene og logoene HASBRO, HASBRO GAMING, NERF, TRANSFORMERS og MONOPOLY er varemerker som tilhører Hasbro. Den karakteristiske designen av spillebrettet, de fi re hjørnefeltene, navnet og karakteren MR.

Detaljer

SPILLETS MÅL For å bli Kongen under Fjellet må du ha det største antallet eventyrpoeng og edelsteiner når Smaug blir beseiret og skatten vunnet.

SPILLETS MÅL For å bli Kongen under Fjellet må du ha det største antallet eventyrpoeng og edelsteiner når Smaug blir beseiret og skatten vunnet. 1 HOBBITEN KAMPEN mot den ONDE DRAGEN SMAUG SPILLEREGLER OVERSIKT Du og dine medreisende må forsøke å finne en sikker vei til Ensomfjellet gjennom de seks seksjonene av spillebrettet: Villmarkens rand,

Detaljer

Din veiledning til. Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn

Din veiledning til. Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn Din veiledning til Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn Penn Innhold Bruksanvisning 4 Bli kjent med GoQuick 5 Klargjøring av GoQuick 6 3 enkle trinn for daglig bruk 12 (MED nåleskjuler)

Detaljer

Inneholder. 120 Dyrekort (hund, ku, esel, geit, katt, papegøye) 5 tarantella kort Tango tarantella (5 kantet) Spillregler.

Inneholder. 120 Dyrekort (hund, ku, esel, geit, katt, papegøye) 5 tarantella kort Tango tarantella (5 kantet) Spillregler. NO 2 Forfatter: Jaques Zeimet Grafikk: Rolf Vogt Illustrasjon: Rolf Vogt Redigering: Claudia Wieczorek Copyright: DREI MAGIER SPIELE by Schmidt Spiele GmbH Spillere: 2 5 Alder: 7 år og oppover Spille tid:

Detaljer

Forenklet bridge (f-bridge)

Forenklet bridge (f-bridge) Forenklet bridge (f-bridge) Marianne Harding og Sven-Olai Høyland 14. mai 2007 Dette ble først skrevet i forbindelse med bridgekurs for barn i alderen 9 13 år, men vi tror deg egner seg som en introduksjon

Detaljer

Familiematematikk MATTEPAKKE. 1. Trinn. May Renate Settemsdal og Ingvill Merete Stedøy

Familiematematikk MATTEPAKKE. 1. Trinn. May Renate Settemsdal og Ingvill Merete Stedøy Familiematematikk MATTEPAKKE 1. Trinn May Renate Settemsdal og Ingvill Merete Stedøy Aktiviteter Hvor mange? Sorter og tell alle tingene som er i kofferten. Hva er det flest av? Hva er det færrest av?

Detaljer

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND 1. UTSTYR 1.1. Brett. Det brukes scrabblebrett av vanlig størrelse. Dersom det brukes et dreibart brett, eller et vanlig brett utstyrt med en dreiemekanisme, skal

Detaljer

SmuleSkogens Juleøy spill! Julespill for 2 eller flere spillere. Aldersgruppe: 3-100 år!

SmuleSkogens Juleøy spill! Julespill for 2 eller flere spillere. Aldersgruppe: 3-100 år! SmuleSkogens Juleøy spill! Julespill for 2 eller flere spillere. Aldersgruppe: 3-100 år! Før dere begynner: La barna pynte spillebrettene før dere begynner! Bruk farger, klistremerker eller for eksempel

Detaljer

Stigespill. Input. Output. Oppgave: Stigespill Oppgavenr.: 1. Norsk Informatikk Olympiade 2. runde 2014/2015

Stigespill. Input. Output. Oppgave: Stigespill Oppgavenr.: 1. Norsk Informatikk Olympiade 2. runde 2014/2015 Stigespill Oppgavenr.: 1 Stigespill Martin og Lise har begynt å spille Stigespillet. Spillbrettet består av 100 ruter nummerert fra 1 til 100. Hver spiller har en brikke hver som begynner på rute 1. Spillerne

Detaljer

Familiematematikk MATTEPAKKE 6. Trinn

Familiematematikk MATTEPAKKE 6. Trinn Familiematematikk MATTEPAKKE 6. Trinn May Renate Settemsdal og Ingvill Merete Stedøy Aktiviteter Multisjablong Denne plata inneholder maler til mangekanter, alt fra tre- til tolv-kanter. Malen legges

Detaljer

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND 1. UTSTYR 1.1. Brett. Det brukes scrabblebrett av vanlig størrelse. Dersom det brukes et dreibart brett, eller et vanlig brett utstyrt med en dreiemekanisme, skal

Detaljer

Å planlegge og utføre en skvis. En nyttig teknikk for deg som spillefører

Å planlegge og utføre en skvis. En nyttig teknikk for deg som spillefører Å planlegge og utføre en skvis En nyttig teknikk for deg som spillefører Spilleførers ABC Få oversikt. Tell sikre stikk. Hvor mange stikk mangler? Hva er beste plan for å forfremme stikk? Kombiner om mulig

Detaljer

OPPSETT FASITEN. Feltagenter. Spionmestere

OPPSETT FASITEN. Feltagenter. Spionmestere OPPSETT Spillerne deler seg inn i to jevne lag. Man må være minst 4 personer (to lag) for å spille et vanlig spill. Bakerst finner dere regler for spill med bare 2 og 3 spillere. Hvert lag velger sin spionmester.

Detaljer

CARCASSONNE JEGERE OG SANKERE

CARCASSONNE JEGERE OG SANKERE God jakt! tekst per.henning.uppstad@spillskrinet.no design www.tilfellettorgersen.no CARCASSONNE JEGERE OG SANKERE For tusenvis av år siden, før byen Carcassonne med sin mektige borg oppstod, var dette

Detaljer

Steg 2: La løvinnen og papegøyen bevege seg

Steg 2: La løvinnen og papegøyen bevege seg Ørkenløp Introduksjon Dette er et spill for to, der en papegøye og en løvinne kjemper om å komme først gjennom ørkenen. Hver spiller må trykke en tast så fort og ofte som mulig for å flytte figuren sin,

Detaljer

BRIDGEKURS DEL LYNKURS

BRIDGEKURS DEL LYNKURS BRIDGEKURS DEL LYNKURS 17. Oktober 2013 Varden Ungdomsskole 1 VELKOMMEN TIL BRIDGEKURS Velkommen til LYN Kurs 2 BRIDGE Kortspill for 4 personer Plassert rundt et bord N V Ø S Nord (N) spiller med syd (S)

Detaljer

O P P D R A G GENERAL. Få 18 forsterkningsbataljoner under denne turen Spilles etter at du har MOTTATT FORSTERKNINGENE.

O P P D R A G GENERAL. Få 18 forsterkningsbataljoner under denne turen Spilles etter at du har MOTTATT FORSTERKNINGENE. Få 18 forsterkningsbataljoner under denne turen etter at du har MOTTATT FORSTERKNINGENE GENERAL Erobre 1 område på hvert av 5 forskjellige kontinenter GENERAL Tilintetgjør 15 fiendtlige bataljoner GENERAL

Detaljer

Dette opplegger er primært basert på Addisjon / Legge sammen.

Dette opplegger er primært basert på Addisjon / Legge sammen. Ferdigheter og øvelser Dette oppsettet kan brukes både for noenlunde kartlegging av elevenes forståelse og kompetanse og som suksessive øvelser. Ved å starte øvelse 1 og arbeide seg nedover (krysse av

Detaljer

3 x 3 ruter. Hvilke matematiske utfordringer finnes det i et spillebrett på 3x3 ruter? Her er noen eksempler på spill og problemløsningsoppgaver

3 x 3 ruter. Hvilke matematiske utfordringer finnes det i et spillebrett på 3x3 ruter? Her er noen eksempler på spill og problemløsningsoppgaver 3 x 3 ruter Hvilke matematiske utfordringer finnes det i et spillebrett på 3x3 ruter? Her er noen eksempler på spill og problemløsningsoppgaver som kan brukes i matematikktimene. Magisk kvadrat Du har

Detaljer

Legg merke til at summen av sannsynlighetene for den gunstige hendelsen og sannsynligheten for en ikke gunstig hendelse, er lik 1.

Legg merke til at summen av sannsynlighetene for den gunstige hendelsen og sannsynligheten for en ikke gunstig hendelse, er lik 1. Sannsynlighet Barn spiller spill, vedder og omgir seg med sannsynligheter på andre måter helt fra de er ganske små. Vi spiller Lotto og andre spill, og håper vi har flaks og vinner. Men hvor stor er sannsynligheten

Detaljer

Pong. Oversikt over prosjektet. Steg 1: En sprettende ball. Plan. Sjekkliste. Introduksjon

Pong. Oversikt over prosjektet. Steg 1: En sprettende ball. Plan. Sjekkliste. Introduksjon Pong Introduksjon Pong er et av de aller første dataspillene som ble laget, og det første dataspillet som ble en kommersiell suksess. Selve spillet er en forenklet variant av tennis hvor to spillere slår

Detaljer

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende.

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt layer-by-layer metode og deretter en metode for viderekommende. Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende. Olve Maudal (oma@pvv.org) Februar, 2012 Her er notasjonen som

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Pakkeleken. Bytt pakker med den til venstre for deg. Legg en pakke tilbake til Lykkebunken. Bytt pakke med den til høyre for deg

Pakkeleken. Bytt pakker med den til venstre for deg. Legg en pakke tilbake til Lykkebunken. Bytt pakke med den til høyre for deg Pakkeleken Lykkebunken Bytt pakker med den til venstre for deg Alle flytter seg ett hakk til venstre Bytt plass med den du selv ønsker Legg en pakke tilbake til Lykkebunken Bytt dine pakker med de som

Detaljer

Forslag til opplegg for en foreldrekveld om matematikk (varighet: 2 timer) v/ Ingvill M. Stedøy-Johansen, 2007

Forslag til opplegg for en foreldrekveld om matematikk (varighet: 2 timer) v/ Ingvill M. Stedøy-Johansen, 2007 Forslag til opplegg for en foreldrekveld om matematikk (varighet: 2 timer) v/ Ingvill M. Stedøy-Johansen, 2007 Inviter foreldrene på matematisk aften (forslag til invitasjon nederst i dette dokumentet).

Detaljer

TERNINGER. - variasjon i matematikkundervisningen. Astrid Bondø NSMO. 18-Aug-13

TERNINGER. - variasjon i matematikkundervisningen. Astrid Bondø NSMO. 18-Aug-13 TERNINGER - variasjon i matematikkundervisningen Astrid Bondø NSMO 18-Aug-13 Siffer blir tall Lamis skriftserie: Et ess i ermet Bruk en vanlig 6-er terning eller en 0-9 terning. Kast terningene. Du får

Detaljer

HUND BET MANN. Av kandidat 7

HUND BET MANN. Av kandidat 7 HUND BET MANN Av kandidat 7 Innhold: 1 Innledning 2 Spillets start 2.0.1 Valgfri regel: Mysterier 2.1 Hovedpersoner 2.1.1 Valgfri regel: Saker uten hovedperson. 2.2 Spillederen 2.2.1 Valgfri regel: Fast

Detaljer

TWISTS & TUrnS. Tusen måter å leve livet på! Hvordan vil du leve ditt? SPILL

TWISTS & TUrnS. Tusen måter å leve livet på! Hvordan vil du leve ditt? SPILL 8+ 2-4 Spillere Tusen måter å leve livet på! Hvordan vil du leve ditt? TWISTS & TUrnS 050704139107 Aa 2007 Hasbro. Med enerett. Distributed in the Nordic region by Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, DK-2600

Detaljer

Familiematematikk MATTEPAKKE 4. Trinn

Familiematematikk MATTEPAKKE 4. Trinn Familiematematikk MATTEPAKKE 4. Trinn May Renate Settemsdal og Ingvill Merete Stedøy Aktiviteter Penta-blokker Bygg noe fint med penta-blokkene. Se om du klarer å bygge noen av de store klossene ved å

Detaljer

Viking/VBK FFO. 1 : 1 ferdigheter

Viking/VBK FFO. 1 : 1 ferdigheter Viking/VBK FFO Månedens tema Mai og juni 1:1 Defensiv og sommerleker 1 : 1 ferdigheter I mai skal vi se på den defensive 1:1 ferdigheten. 1 Forsvareren er den som oftest vinner ballen, eller som tvinger

Detaljer

Hvordan gi hjelp? Nesten 10 - Vurdering. Lag 21 -Vurdering. Faktoriseringsspillet. Desimallabyrint Nesten 10

Hvordan gi hjelp? Nesten 10 - Vurdering. Lag 21 -Vurdering. Faktoriseringsspillet. Desimallabyrint Nesten 10 24.09.2018 2018 Blended learning Digital læring Bjørnar Alseth Aktiviteter Lek, spill Utforsking, grubliser Samarbeid Prosjektarbeid Klassesamtale 9-kort-spillet To elever spiller sammen, med 9 tallkort,

Detaljer

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre -

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre - Reisen til Morens indre Kandidat 2 Reisen til Morens indre Et rolle- og fortellerspill for 4 spillere, som kan spilles på 1-2 timer. Du trenger: Dette heftet. 5-10 vanlige terninger. Om spillet Les dette

Detaljer

http://www.nelostuote.fi/norja/discoveryregler.html

http://www.nelostuote.fi/norja/discoveryregler.html Sivu 1/6 Innhold 2 kart (spillebrett), 2 gjennomsiktige plastark (som legges oppå spillebrettene), Sjekkometer, 28 sjekkometerkort, 18 utstyrskort, 210 terrengbrikker, 2 tusjpenner. Hvem vinner? I Discovery

Detaljer

King Kong Erfaren Scratch PDF

King Kong Erfaren Scratch PDF King Kong Erfaren Scratch PDF Introduksjon I dette spillet inspirert av historien om King Kong, skal vi se hvor lett det er å bruke grafikk som ikke allerede ligger i Scratchbiblioteket. I spillet styrer

Detaljer

SJAKK * Veiledning og undervisningsmateriell. for lærere. Utarbeidet for Larvikskolene i 2011 av Bjarte Engeset, Larvik Sjakklubb,

SJAKK * Veiledning og undervisningsmateriell. for lærere. Utarbeidet for Larvikskolene i 2011 av Bjarte Engeset, Larvik Sjakklubb, SJAKK * Veiledning og undervisningsmateriell for lærere Utarbeidet for Larvikskolene i 2011 av Bjarte Engeset, Larvik Sjakklubb, i forbindelse med prosjektet SJAKKLØFTET SJAKKREGLER *En spiller har hvite

Detaljer

48285i07 22/10/2003 17:03 Page 12

48285i07 22/10/2003 17:03 Page 12 48285i07 22/10/2003 17:03 Page 12 VERDENS UNDERVERKER 2003 Hasbro. Med enerett. Distributed in the Nordic region by Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, DK-2600 Glostrup, Denmark. www.hasbro.com www.monopoly.co.uk

Detaljer

Spilleregler og spillvarianter for alle tre serier med Match-spill. Spilleregler og spillvarianter for Match Former og Farger, Tall og Mengder

Spilleregler og spillvarianter for alle tre serier med Match-spill. Spilleregler og spillvarianter for Match Former og Farger, Tall og Mengder Spilleregler og spillvarianter for alle tre serier med Match-spill Spilleregler og spillvarianter for Match Former og Farger, Tall og Mengder 1. Match brikkene i grupper på to, tre eller fire: Brikkene

Detaljer

Moro med regning 3. 4. trinn 90 minutter

Moro med regning 3. 4. trinn 90 minutter Lærerveiledning Passer for: Varighet: Moro med regning 3. 4. trinn 90 minutter Moro med regning er et skoleprogram hvor elevene får bruke sin egen kropp til utforsking av tall-området 1 100, samt å addere

Detaljer

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND FORORD Dette reglementet er til bruk under turneringer som arrangeres av Norsk scrabbleforbund. Reglene er stort sett basert på regelverkene til World English-Language

Detaljer

Huldrebarn. Et rollespill av Matthijs Holter Skrevet for Båtsj-konkurransen 2015

Huldrebarn. Et rollespill av Matthijs Holter Skrevet for Båtsj-konkurransen 2015 Huldrebarn Et rollespill av Matthijs Holter Skrevet for Båtsj-konkurransen 2015 Gården Den lille gården er stor nok for dere. Det er mat på bordet. Mor og far er alltid i nærheten. Dere er små ennå, men

Detaljer

Viktig helseadvarsel: Fotosensitive anfall

Viktig helseadvarsel: Fotosensitive anfall ADVARSEL Før du spiller dette spillet, må du lese brukerhåndboken til Xbox 360 -konsollen, håndboken til Kinect -sensoren for Xbox 360 og håndbøkene til eventuelt tilbehør for å gjøre deg kjent med viktig

Detaljer

Spillets mål og oppsett

Spillets mål og oppsett Steffen Benndorf og Reinhard Staupe 935223 Bare for moro skyld! Spillere: 2-6 Alder: Fra 8 år Varighet: Omtrent 15 min. Spillets mål og oppsett Alle får hvert sitt unike poengark - det finnes seks typer

Detaljer

VELKOMMEN TIL BRIDGEKURS! SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 22. OKTOBER 2013

VELKOMMEN TIL BRIDGEKURS! SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 22. OKTOBER 2013 VELKOMMEN TIL BRIDGEKURS! SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 22. OKTOBER 2013 Velkommen til bridgekurs Stikk Et kort fra hver av spillerne Første kortet i hvert stikk avgjør hvilken farge som skal spilles Spillerne

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

DET Grønne merket GRØNN

DET Grønne merket GRØNN HVIT BRONSE DET Grønne merket NBBFs ferdighetsmerke -nivå 11 skal du huske på at det viktigste er å beherske teknikkene. Riktig utførelse og forståelse er viktigere enn at du for eksempel treffer på alt

Detaljer

Fællesområde. Spillerens Område

Fællesområde. Spillerens Område 2-4 8+ 30 10 Innhold 1 regelhefte 148 illustrerte kort: 96 Vognkort (10 av hver farge og 16 Lokomotivkort) Et farget Vognkort Et flerfarget Lokomotiv 6 Storbybonuskort 46 Billetter Spillets målsetning

Detaljer

Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2010

Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2010 Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2010 Navn: Divisjon: DEL I Kryss av i de rubrikkene som gir det korrekte svaret. Det er noen ganger nødvendig å krysse av i flere enn én rubrikk. 1. En forsvarsspiller går

Detaljer

e ee Innhold Ideen med spillet E F H Hvor mye farge ser du egentlig? 12 pilkort 98 fargekort

e ee Innhold Ideen med spillet E F H Hvor mye farge ser du egentlig? 12 pilkort 98 fargekort 935218 Hvor mye farge ser du egentlig? Wolfgang Warsch Spillere: 2-5 Alder: Fra 8 år Varighet: Omtrent 15 min. Innhold 12 pilkort 98 fargekort tre hver i rødt, gult, grønt og blått foran 10 27 22 14 iden

Detaljer

Quijote. et spill om virkelighetens skjørhet for 2-6 spillere, skrevet av kandidat 5 for R.I.S.K. 2009

Quijote. et spill om virkelighetens skjørhet for 2-6 spillere, skrevet av kandidat 5 for R.I.S.K. 2009 Quijote et spill om virkelighetens skjørhet for 2-6 spillere, skrevet av kandidat 5 for R.I.S.K. 2009 Dette spillet handler om Jon Quijote. En litt spinkel kar på 29 som det aldri har lykkes spesielt godt

Detaljer

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon Hva er det? Introduksjon Et bilde av en tilfeldig ting vises på tavlen. Men bildet er forvrengt, slik at du må gjette hva det er ved å klikke på et av alternativene som vises under. Desto raskere du gjetter

Detaljer

Trekanter på geobrettet. - oppgavene er hentet fra ressurspermen til Ingvill M. Stedøys Matematiske koffert

Trekanter på geobrettet. - oppgavene er hentet fra ressurspermen til Ingvill M. Stedøys Matematiske koffert G E O B R E T T Innledende tips- differensiering Når dere jobber med geobrettet kan det være fint å bruke bare en liten del av brettet, for at det ikke skal bli for vanskelig til å begynne med. Sett på

Detaljer

MP-treffet Mandag 7.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge

MP-treffet Mandag 7.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge MP-treffet Mandag 7.desember 2015 Gjennomgang av spill Av: Kristoffer Hegge Meldesystem Spill 2: Øst/Nord-Syd I denne gjennomgangen brukes et naturlig meldesystem som baserer seg på 5-kort major, beste

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

Enarmet banditt Nybegynner Scratch Lærerveiledning

Enarmet banditt Nybegynner Scratch Lærerveiledning Enarmet banditt Nybegynner Scratch Lærerveiledning Introduksjon Dette er et spill med tre figurer som endrer utseende. Din oppgave er å stoppe figurene én etter én, slik at alle tre blir like. Steg 1:

Detaljer

dyst Nærstrid er våpenøvelser mot målskiver. Øvelsene settes sammen til en bane som består av varierende våpen og teknikker.

dyst Nærstrid er våpenøvelser mot målskiver. Øvelsene settes sammen til en bane som består av varierende våpen og teknikker. Hva er riddersport? Riddersport er middelalderens våpenbruk til hest gjeninnført som en moderne sport. Grener og momenter er historisk basert, og i størst mulig grad hentet fra manuskripter fra høy- og

Detaljer

8 + AVSLUTTE SPILLET Handelsenheten forteller deg når spillet er over, etter 1 time. BATTERY INFORMATION

8 + AVSLUTTE SPILLET Handelsenheten forteller deg når spillet er over, etter 1 time. BATTERY INFORMATION AVSLUTTE SPILLET andelsenheten forteller deg når spillet er over, etter 1 time. BRAND Regn ut hva du er god for ved å følge disse trinnene: hvis hun eller han landet på dette feltet. (Se side 13.) 1. Tell

Detaljer