8 + AVSLUTTE SPILLET Handelsenheten forteller deg når spillet er over, etter 1 time. BATTERY INFORMATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "8 + AVSLUTTE SPILLET Handelsenheten forteller deg når spillet er over, etter 1 time. BATTERY INFORMATION"

Transkript

1 AVSLUTTE SPILLET andelsenheten forteller deg når spillet er over, etter 1 time. BRAND Regn ut hva du er god for ved å følge disse trinnene: hvis hun eller han landet på dette feltet. (Se side 13.) 1. Tell ontantene dine. 2. Finn leieverdien hvert av distritene du eier, og legg dette sammen. Leieverdien er beløpet en annen spiller ville betalt 3. Legg sammen ontantsummen med distritssummen. Dette er sluttbeløpet ditt. 4. Den rieste spilleren vinner! VA DREIER SPILLET SEG OM? side 3 VIKTIG: INFORMASJON OM BATTERIER Vennligst oppbevar denne informasjonen for fremtidig referanse. Batterier bør settes inn av en vosen person. ADVARSEL: BATTERY INFORMATION 1. Følg alltid instrusjonene nøye. Bru un batterier som er meret, og vær nøye med å sette dem ritig inn med + mot + og mot. 2. Bland ie sammen nye og gamle batterier, eller vanlige batterier (arbon-sin) med alalise batterier. Ta alltid batteriene ut av produtet før opplading. Lad un opp batteriene under oppsyn av vosen. LAD ALDRI OPP ANDRE TYPER BATTERIER. 8. Som med alle mindre gjenstander, må batterier holdes unna små barn. Om de svelges, må lege oppsøes umiddelbart. Dette produtet og batteriene til dette må du levere inn separat på et motta for resirulering. De sal ie astes sammen med vanlig husholdningsavfall. VA INNEOLDER SPILLET? VORDAN KLAR- GJØR JEG SPILLET? side 4/5 VORDAN SPILLER JEG? side 8 3. Fjern utladede eller flate batterier. 4. Ta ut batteriene om produtet ie sal brues på en stund. PÅ/AV 5. Ie ortslutt strømforsyningsenheten. 6. Om produtet sulle forårsae eller bli berørt av eletronise forstyrrelser, sal det holdes unna andre eletronise produter. Tilbaestill (slå av og på igjen, eller ta ut og sett inn batteriene igjen) om nødvendig. Tilbaestill (slå av og på igjen, eller ta ut og sett inn batteriene igjen) om nødvendig. LR3 LR3 7. OPPLADBARE BATTERIER: Bland ie denne typen batterier med andre typer batterier. 15, 28 asbro. Med enerett. Distribueres i Norden av asbro Nordic, Ejby Industrivej 4, DK-26 Glostrup, Danmar Aa ALDER 8 + Innhold Spillebrett, 6 spillebrier, bygninger, 22 distritsort, 25 sjanseort, 6 påminnelsesort, 1 slippe leie-ort, 2 terninger, 1 pae med penger og 1 handelsenhet. 2 6 SPILLERE 179i17.indd /4/9 19:47: Aa MONOPOLY City Instructions (NO)

2 FØRSTE GANG DU SPILLER? VA DREIER SPILLET SEG OM? (DE VIKTIGSTE DELENE) Les gjennom hele heftet før du begynner, for det er noen vitige forsjeller fra standard Monopol! Prøv en øvingsrunde, og få ta på spillet. OVERSIKT De fargeodete sidene forteller deg alt du trenger for å omme i gang, og resten av heftet gir deg detaljene. SIDE VA DREIER SPILLET SEG OM?... 3 SLIK VINNER DU... 3 VA INNEOLDER SPILLET?... 4 VORDAN KLARGJØR JEG SPILLET?... 5 ANDELSENET... 5 Flytte rundt på brettet, jøpe distriter og bygge en Monopoly-metropol. vert distrit midt på brettet har et matchende felt på banen. vis du lander på et distrit ingen eier, jøper du det eller får det solgt på ausjon. Det er opp til deg! Det grunnleggende u Du an bygge under hver tur u Kjøp bolig- og/eller industribygninger for å øe leieverdien for distritene dine. u Boliger er billigere, men pass på! vis noen bygger et risiobygg (for esempel et loaanlegg eller et avfallsdeponi) i ditt distrit, blir boligenheter verdt null! Industribygninger oster mer, men de er en sirere investering. u Besytt distritene dine ved å bygge soler, vanntårn og andre bonusbygg. Estra u Kjøp to distriter av samme farge, og unn deg et stadion for å øe honoraret ditt. u Kjøp alle distritene i en fargegruppe, så du an bygge en sysraper og umiddelbart doble leieverdien for alle disse distritene. u Kjøp alle distritene i to fargegrupper, så an Monopoly-tårnet, som dobler leieverdien for alle distritene dine, bli ditt! VORDAN SPILLER JEG?... 6 VOR LANDET JEG?... 7 SLIK SKJER EN AUKSJON... 8 SLIK BYGGER DU... 8 BYGNINGER... 9 Boliger, industri, stasjoner... 9 Stadioner, sysrapere, Monopoly-tårnet...1 BYGGETILLATELSE...11 Gå inn i Monopoly Citys spennende verden! Bli den rieste spilleren ved slutten av spillet ved å jøpe distriter, bygge i dem og reve leie. SLIK VINNER DU På side 16 finner du opplysninger om hvordan du finner verdien ved slutten av spillet. BONUSBYGG OG RISIKOBYGG...12 VORDAN KREVER JEG LEIE?...13 AVTALER, PANT OG KONKURS...14 GRATIS PARKERING OG FENGSEL...15 AVSLUTTE SPILLET OG INFORMASJON OM BATTERIER i17.indd 2-3 2/4/9 19:47: Aa MONOPOLY City Instructions (NO)

3 andelsenhet VORDAN KLARGJØR JEG SPILLET? Ausjonsnapp Bansjefen tryer på denne nappen for å styre tiden for en ausjon når en spiller lander på en eiendom ingen eier, og ie ønser å jøpe den til fastsatt pris. Se side 8. Ie legg NOE midt på brettet. Det er der du bygger byen din! 1. Legg spillebrettet midt i spilleområdet på en plan overflate. 2. Sill slippe leie-ortet fra sjanseortene, og legg det ved siden av gratis parering-feltet. 3. Gi et påminnelsesort til hver spiller. 4. Bland sjanseortene, og legg dem i en bune med forsiden ned ved siden av brettet. 5. Alle velger en spillebrie og setter den på START-feltet. 6. Bestem hvem som sal være bansjef. PÅ/AV-bryter Byggenapp Try på denne når du ønser å jøpe bygninger for å finne ut om du an jøpe 1, 2 eller 3 enheter eller bygge en stasjon. Se side x andelsenhet 1x x O. SBR SB SB M 1 3 B S O. SBR 5 Bonusbygg og risiobygg B S 5 MM 55 M 9 O. SBR SB Monopoly-tårnet 2x 6x SB Sysrapere 2x 6x PENGER Gi til hver spiller: Stadioner B S Stasjoner 1 SB 3 enheter 2 enheter 1 enhet 9 3 enheter 2 enheter 1 enhet Industribygning Boliger BANKSJEFEN Du passer på pengene, distritsortene, bygningene og ausjonene under spillet. Før dere begynner å spille: Del distritsortene i fargegrupper, og legg dem i rommene i plastbrettet. Del bygningene i fargegrupper, og sett dem ved siden av spillebrettet. VA INNEOLDER SPILLET? Plasser resten av pengene i rommene i bunnen av esen i17.indd 4-5 2/4/9 19:47: Aa MONOPOLY City Instructions (NO)

4 VORDAN SPILLER JEG? VOR LANDET JEG? 1. BESTEM VOR LENGE DERE SKAL SPILLE Til alle spillere unntatt én er gått onurs (ca. 2 timer avhengig av antallet spillere) ELLER En viss tid (for esempel én eller to timer). andelsenheten forteller deg når det er gått en time. 2. Sru handelsenheten på med bryteren på undersiden. 3. Alle aster terningene. Den som får høyest tall, begynner, og spillet går videre med loen. TIPS! Kast terningene i loet til esen, så velter du ie noen bygninger! 4. Utfør disse tre trinnene under VER tur: A. KAST TERNINGENE og flytt dette antallet felt rundt på brettet. B. SJEKK VOR DU AR LANDET 5. vis du fi to lie, får du en ny tur. Du aster igjen og gjentar trinn B og C. (Du an bygge etter hvert terningast). Turen din er over. Spillet fortsetter med loen. SPILLET ER SLUTT Når dere har spilt i nesten én time, piper handelsenheten hyppigere. For å fortsette å spille srur du enheten av og på igjen for å begynne å telle ned en ny time. Legg sammen alle pengene og verdien av eiendommene (se side 16). Den rieste spilleren vinner! I et distrit ingen eier: Kjøp det for beløpet som står på feltet. Betal til bansjefen, og ta det matchende distritsortet. ELLER Få det ausjonert bort. (vis du ie ønser å jøpe det, MÅ det ausjoneres bort.) I et distrit en annen spiller eier: Betal denne spilleren leie avhengig av antall bygninger i dette distritet. (Se side 13.) I et distrit du eier: Ie gjør noe, hvis det ie er en stasjon der. vis det er en stasjon der, an du flytte til hvilet som helst annet distrit som har en stasjon, og jøpe det eller få det ausjonert bort (hvis ingen eier det) eller betale leie (hvis det tilhører en annen spiller). Et AUKSJON-felt: Få hvilet som helst distrit ingen eier, solgt på ausjon. (Se side 8.) Et INDUSTRISKATT-felt: Betal banen det oppgitte beløpet hvis du eier industribygninger. vis du ie eier noen, gjør du ingenting. Et BYGGETILLATELSE-felt: Bygg et risiobygg ELLER en bonusbygg (se side 11). GRATIS PARKERING: Ta slippe leie-ortet. Du an brue det senere (se side 15). Et felt med h Ta et sjanseort, og gjør det som står på det. GÅ I FENGSEL: Gå i fengsel. Du får ingen penger hvis du passerer START (se side 15). C. BYGG EIENDOMMER VIS DU ØNSKER DET Du an bygge i hvilet som helst av distritene dine under turen din. (Se side 8.) i17.indd 6-7 2/4/9 19:47: Aa MONOPOLY City Instructions (NO)

5 SLIK SKJER EN AUKSJON Bansjefen tryer på ausjonsnappen på handelsenheten for å starte tidsuret. ver ausjon varer inntil 5 seunder. Spilleren som bestemte seg for ausjon, starter budgivningen på hvilen som helst verdi fra a1 og oppover. vilen som helst spiller an rope ut et bud når som helst, inludert spilleren som bestemte at distritet sulle på ausjon. Når du hører en lyd og det røde lyset bliner fortere, har du 5 seunder på å avslutte ausjonen! SLIK BYGGER DU Try på byggenappen på handelsenheten. vilet tall vises når den stopper? Det er det masimale antallet enheter du an bygge under denne turen. For esempel betyr 3 at du an bygge inntil 3 enheter. vis enheten stopper på D, an du bygge en stasjon (se side 9), men ingen eiendommer. Bygg boliger, industribygninger eller en ombinasjon (se side 9). Kjøp dem fra banen til den prisen som står på distritsortet ditt. Den som har det høyeste budet når det røde lyset sluner, får distritet og betaler denne prisen til banen. AUKSJONSKNAPP Bygg eiendommer i VILKE SOM ELST distriter du eier. Du an bygge i mer enn ett distrit under samme tur. Du an bare trye på byggenappen én gang per tur. BYGGEKNAPP BYGG INNTIL 8 ENETER I VERT DISTRIKT FOR Å ØKE LEIEVERDIEN Det an være boliger, industribygninger eller en ombinasjon av disse. Når du sal bygge, tryer du på byggenappen på handelsenheten for å finne ut om du an jøpe 1, 2 eller 3 enheter eller bygge en stasjon. BOLIGER (GRÅ) 1 enhet 2 enheter 3 enheter Boliger er billigere enn industribygninger. vis en annen spiller bygger et risiobygg i ditt distrit, blir boliger i dette distritet verdiløse og teller ie når det gjelder leieverdi. (Se Risiobygg.) INDUSTRIBYGNINGER (LYS BLÅ) 1 enhet 2 enheter 3 enheter Industribygninger er dyrere å jøpe enn boliger. Industribygninger er trygge i forhold til risiobygg. vis en annen spiller bygger et risiobygg i ditt distrit, teller alle industribygninger i dette distritet fortsatt når det gjelder leieverdi. BYGNINGER STASJONER vis dette ionet bliner under din tur når du tryer på byggenappen, an du bygge en stasjon i hvilet som helst distrit gratis. Plasser stasjoner i den ytre banen på brettet, ie i midten. Bru stasjoner for å passere START og få honorar, for å omme deg til en del av brettet der du håper å jøpe og for å unngå ele områder med høy leie! Når du lander i et distrit med en stasjon, an du under denne turen hoppe til hvilet som helst annet distrit som har en stasjon. Du må lande på en stasjon under turen din for å unne brue den. vis du starter turen din i et distrit med en stasjon, aster du og flytter som normalt. vis du bruer en stasjon i et distrit som en annen spiller eier, må du betale leie før du drar! Tips! vis det er tett med bygninger i et distrit, bytter dere bygninger med 1 eller 2 enheter med tårn på 3 enheter for å spare plass i17.indd 8-9 2/4/9 19:47: Aa MONOPOLY City Instructions (NO)

6 STADIONER BYGGETILLATELSE Stadioner teller ie i forhold til grensen på 8 bygningsenheter per distrit. Stadioner PRIS: a2m Kjøp et stadion for å øe inntetene dine. Det er bare 2 i spillet, så du må være ras! Når du eier 2 distriter med samme farge, an du bygge et stadion i ett av dem under turen din. Du mottar a1m per stadion du eier hver gang du passerer START (i tillegg til honoraret ditt)! Du an bare bygge ett stadion i hver fargegruppe. Stadioner øer ie leieverdien. Risiobygg og bonusbygg teller ie i forhold til grensen på 8 bygningsenheter per distrit. Monopoly-tårnet PRIS: a7m SKYSKRAPERE og MONOPOLY-TÅRNET Sysrapere og Monopoly-tårnet teller ie i forhold til grensen på 8 bygningsenheter per distrit. Sysrapere Bygg en sysraper for å fordoble leieverdien for alle distritene i en fargegruppe. Prisen på en sysraper står nederst på hvert av distritsortene. Når du eier alle distritene i en fargegruppe, an du bygge en sysraper i hvilet som helst av dem. Dette fordobler leieverdien for alle distritene med denne fargen. Du an bygge én sysraper per fargegruppe. En sysraper fordobler stras leieverdien for alle distritene i fargegruppen. Se side 13: Sli rever du inn leie. Når du eier alle distritene i to fargegrupper, an du jøpe Monopoly-tårnet og sette det opp i hvilet som helst distrit i disse gruppene. Dette fordobler leieverdien for alle distritene du eier! Når du lander på et BYGGETILLATELSE-felt, må du bygge en bonusbygg i et distrit du eier, ELLER bygge et risiobygg i en annen spillers distrit (for å gjøre boligene der verdiløse), ELLER bygge en bonusbygg eller et risiobygg i et distrit ingen eier (hvis du planlegger å sabotere en annen spillers planer!) VIKTIG: BONUSBYGG INDRER AT DET BLIR BYGD RISIKOBYGG I ET DISTRIKT, OG RISIKOBYGG INDRER BYGGING AV BONUSBYGG! vis du for esempel har bygd en sole i distritet ditt, an ie en annen spiller bygge en raftstasjon der, og omvendt i17.indd /4/9 19:48: Aa MONOPOLY City Instructions (NO)

7 BONUSBYGG VORDAN KREVER JEG INN LEIE? Besytt distritene dine Sett opp bonusbygg i distritene dine for å hindre andre spillere i å bygge risiobygg der. Når en annen spiller lander i et av distritene dine, sjeer du følgende for å finne ut hvor mye han eller hun sylder deg: SKOLE VINDKRAFTVERK VANNTÅRN RISIKOBYGG PARK Esempel på leie: Ingen bygninger? Krev bare tomteleie. Risiobygg? Regn bare med industrienhetene. Er det en sysraper i noe distrit i denne fargegruppen, ELLER er Monopoly-tårnet i noe distrit du eier? Boliger og/eller industribygning? Tell hvor mange enheter (ie bygninger) det er, og rev den tilsvarende leieverdien som står på distritsortet. Doble leien! (vis du har en sysraper OG Monopoly-tårnet, an du ie doble leien to ganger.) vis spilleren ie an betale leien, må hun eller han pantsette et distrit eller inngå en avtale med deg for å saffe pengene. Kraftstasjon (3 enheter) Kloaanlegg (3 enheter) Fengsel (4 enheter) Avfallsdeponi (2 enheter) vis en annen spiller bygger et risiobygg i et av distritene dine, blir alle boligene i dette distritet verdiløse og teller ie når det gjelder leieverdien i dette distritet. La dem være på brettet. Du an fjerne risiobygg fra distritene dine ved å betale a5 per enhet til banen under din tur. Esempel: vis du vil fjerne et fengsel (4 enheter) fra distritet ditt, betaler du a2m (4 x a5) til banen og leverer fengselet til bansjefen. Du an nå reve leie for boligene i dette distritet igjen.. Du eier ovedbryggen, Gamlebyen og avnehøyden. En annen spiller lander på ovedbryggen. Du har: 2 boligenheter, som ie teller, fordi risiobygget (raftstasjon) gjør dem verdiløse. Verdi = a 4 industrienheter. Verdi = a3,5m 1 sysraper på avnehøyden, som er i samme fargegruppe, så leien fordobles. 2 x a3,5m = a7m TOTAL LEIEVERDI: a7m i17.indd /4/9 19:48: Aa MONOPOLY City Instructions (NO)

8 AVTALER GRATIS PARKERING Gjør avtaler med hverandre for å saffe penger eller få de distritene du trenger! Når du ønse å inngå en avtale, tryer du på ausjonsnappen for å starte tidsuret. Dere må omme til enighet før tiden utløper! vis du bytter/selger et distrit ved en avtale, må alle bygninger som allerede er der, bli værende. vis du ie har råd til å betale leie, an du pantsette ett eller flere distriter du eier for å saffe noen penger. Sli pantsetter du et distrit Pantsettingsverdien er den samme som distritets nåværende leieverdi. Snu distritsortet med forsiden ned foran deg, og motta beløpet fra banen. Alle bygningene blir værende. Du an ie reve leie for pantsatte distriter. PANTSETTING Sli jøper du tilbae et pantsatt distrit senere Snu distritsortet, og betal leieverdien til banen, det vil si det beløpet du motto da du pantsatte det. Du an nå begynne å reve leie for distritet og bygge der igjen men én gang. Det oster ie noe å lande her. Du rever fortsatt inn leie og bygger i distriter når du er på GRATIS PARKERING. Slippe leie-ort Slippe leie-ortet gir deg rett til en tur uten leie! Når du lander på GRATIS PARKERING, tar du slippe leie-ortet som ligger ved siden av brettet. Bru dette ortet under en senere tur, da du ie ønser å betale leie. Når du har brut ortet, legger du det tilbae ved siden av GRATIS PARKERINGfeltet. vis en annen spiller lander på GRATIS PARKERING før du har brut ortet, har du mistet sjansen til å brue det, og må gi det til ham eller henne. Belager! FENGSEL vis du sylder mer penger enn du an saffe fra eiendelene dine, blir du erlært onurs og er ute av spillet. Gjeld til banen Lever tilbae distritsortene til bansjefen, som ausjonerer bort hver enelt eiendom til den som byr høyest. Legg alle slippe ut av fengsel gratis -ort tilbae i bunnen av den atuelle bunen. KONKURS Gjeld til en annen spiller Den andre spilleren får alle pengene du har igjen, distritsortene dine og eventuelle slippe ut av fengsel gratis -ort du har. Gå i fengsel hvis du lander på gå i fengsel -feltet, du får et sjanseort som sier Gå direte i fengsel, du får to lie tre ganger på rad under din tur. Turen din er over når du sendes i fengsel. Flytt til fengselsfeltet. Du får ingen penger hvis du passerer START. Mens du er i fengselet, an du reve inn leie og bygge eiendommer i distriter, så lenge de ie er pantsatt. Du ommer deg ut av fengselet ved å betale en bot på a5 og fortsette på din neste tur. brue et slippe ut av fengsel gratis -ort. få to lie. vis du ie har fått to lie etter tre turer, betaler du banen a5 og flytter deretter sli terningene viser i17.indd /4/9 19:48: Aa MONOPOLY City Instructions (NO)

ET RASKERE SPILL HURTIG MONOPOL 8 +

ET RASKERE SPILL HURTIG MONOPOL 8 + ET RASKERE SPILL BRAND 1. Først blander banksjefen skjøtekortene og gir to til hver spiller. Spillerne betaler straks banken prisen for de eiendommene de mottar. Spillet fortsetter så som normalt. 2. Du

Detaljer

www.hasbro.no www.monopoly.co.uk

www.hasbro.no www.monopoly.co.uk THE SIMPSONS & 2007 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. Distribueres i Norden av Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, DK-2600 Glostrup, Danmark. Made in Ireland www.hasbro.no www.monopoly.co.uk

Detaljer

ET RASKERE SPILL HURTIG-MONOPOL

ET RASKERE SPILL HURTIG-MONOPOL ET RKERE SPILL Hvis du er fortrolig med MONOPOL, og ønsker å spille et hurtigere spill: Banksjefen starter med å blande skjøtekortene og gir to til hver spiller Spilleren betaler straks banken prisen for

Detaljer

ET RASKERE SPILL. Eie en bit av paradiset?

ET RASKERE SPILL. Eie en bit av paradiset? ET RASKERE SPILL Dere kan avslutte spillet når som helst. Bare velg Spill over på DVD-en, og følg veiledningen for å regne sammen. Den spilleren som har flest formuesmerker når verdiene er telt opp, er

Detaljer

ET RASKERE SPILL. Eie en bit av paradiset?

ET RASKERE SPILL. Eie en bit av paradiset? ET RASKERE SPILL Dere kan avslutte spillet når som helst. Bare velg Spill over på DVD-en, og følg veiledningen for å regne sammen. Den spilleren som har flest formuesmerker når verdiene er telt opp, er

Detaljer

ADVARSEL: VIKTIG: INFORMASJON OM BATTERIER. Originator: Ped Approval: Final ROD: File Name: A _Monopoly_EB_I.

ADVARSEL: VIKTIG: INFORMASJON OM BATTERIER.  Originator: Ped Approval: Final ROD: File Name: A _Monopoly_EB_I. VIKTIG: INFORMASJON OM BATTERIER VENNLIGST OPPBEVAR DENNE INFORMASJONEN FOR FREMTIDIG REFERANSE. BATTERIER BØR SETTES INN AV EN VOKSEN PERSON. BATTERIER IKKE INKLUDERT x2 1,5 V AAA eller LR03 KREVER ALKALISKE

Detaljer

2-6 SPILLERE. MÅLET MED SPILLET Å være den eneste spilleren som er igjen i spillet etter at alle de andre har gått konkurs.

2-6 SPILLERE. MÅLET MED SPILLET Å være den eneste spilleren som er igjen i spillet etter at alle de andre har gått konkurs. Hvis du er fortrolig med Monopol og ønsker å spille et hurtigere spill: 1. Banksjefen starter med å blande skjøtekortene og gi to til hver spiller. Spillerne betaler straks banken prisen for de eiendommene

Detaljer

Digital Choice 12 + MER, MER, MER!

Digital Choice 12 + MER, MER, MER! MER, MER, MER! Digital Choice Gå til mytpchoice.no for å laste ned minikategorier. Det finnes over 100 minikategorier, blant annet fra helter og heltinner, sci-fi og fantasy, reiser og eventyr, siste skrik

Detaljer

2-6 SPILLERE. MÅLET MED SPILLET Å være den eneste spilleren som er igjen i spillet etter at alle de andre har gått konkurs.

2-6 SPILLERE. MÅLET MED SPILLET Å være den eneste spilleren som er igjen i spillet etter at alle de andre har gått konkurs. Hvis du er fortrolig med Monopol og ønsker å spille et hurtigere spill: 1. Banksjefen starter med å blande skjøtekortene og gi to til hver spiller. Spillerne betaler straks banken prisen for de eiendommene

Detaljer

Innhold: Spillebrett 5 hærer med 40 infanterienheter, 12 kavalerienheter og 8 artillerienheter hver Bunke med 43 kort 2 referansekort 5 terninger

Innhold: Spillebrett 5 hærer med 40 infanterienheter, 12 kavalerienheter og 8 artillerienheter hver Bunke med 43 kort 2 referansekort 5 terninger REGLER FOR 2 5 SPILLERE ALDER 10+ S P I L L E T O M V E R D E N S H E R R E D Ø M M E T 2010 Hasbro. Med enerett. Produsert av: Hasbro SA, Route de Courroux 6, 2800 Delemont CH Representeres av: Hasbro

Detaljer

48285i07 22/10/2003 17:03 Page 12

48285i07 22/10/2003 17:03 Page 12 48285i07 22/10/2003 17:03 Page 12 VERDENS UNDERVERKER 2003 Hasbro. Med enerett. Distributed in the Nordic region by Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, DK-2600 Glostrup, Denmark. www.hasbro.com www.monopoly.co.uk

Detaljer

ET RASKERE SPILL HURTIG-MONOPOL

ET RASKERE SPILL HURTIG-MONOPOL ET RASKERE SPILL BRAND Hvis du er fortrolig med MONOPOL, og ønsker å spille et hurtigere spill: 1. Banksjefen starter med å blande skjøtekortene og gi to til hver spiller. Spilleren betaler straks banken

Detaljer

TWISTS & TUrnS. Tusen måter å leve livet på! Hvordan vil du leve ditt? SPILL

TWISTS & TUrnS. Tusen måter å leve livet på! Hvordan vil du leve ditt? SPILL 8+ 2-4 Spillere Tusen måter å leve livet på! Hvordan vil du leve ditt? TWISTS & TUrnS 050704139107 Aa 2007 Hasbro. Med enerett. Distributed in the Nordic region by Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, DK-2600

Detaljer

SPILLET OM VERDENSHERREDØMMET

SPILLET OM VERDENSHERREDØMMET SPILLET OM VERDENSHERREDØMMET 2006 Hasbro. Med enerett. Distributed in the Nordic region by Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, DK-2600 Glostrup, Denmark. www.hasbro.no Made in China 120614575107 Aa Kommandohåndbok

Detaljer

TRINN 1: HVA ER ET SET?

TRINN 1: HVA ER ET SET? ALDER: 8 år til voksen ANTALL SPILLERE: 2 til 4 FORMÅL MED SPILLET: Å skåre flest poeng. Skår poeng ved å lage SET med din terning og de som allerede er på brettet. Jo flere SET du lager, jo flere poeng

Detaljer

STK1100 våren Betinget sannsynlighet og uavhengighet. Vi trenger en definisjon av betinget sannsynlighet! Eksempel 1

STK1100 våren Betinget sannsynlighet og uavhengighet. Vi trenger en definisjon av betinget sannsynlighet! Eksempel 1 STK00 våren 07 Betinget sannsynlighet og uavhengighet Esempel Vi vil først ved hjelp av et esempel se intuitivt på hva betinget sannsynlighet betyr. Vi legger fire røde ort og to svarte ort i en bune.

Detaljer

Elasund Forberedelser Definér byggeområdet Spillerne får utdelt brikkene sine

Elasund Forberedelser Definér byggeområdet Spillerne får utdelt brikkene sine Elasund Flere år etter at dristige sjøfarere oppdaget og slo seg ned på øya Catan, har befolkningsveksten skutt fart. Det har vokst frem bosetninger over hele øya, og handelen mellom dem er yrende. Catan

Detaljer

Familiematematikk MATTEPAKKE 3. Trinn

Familiematematikk MATTEPAKKE 3. Trinn Familiematematikk MATTEPAKKE 3. Trinn May Renate Settemsdal og Ingvill Merete Stedøy Aktiviteter Geobrett Hvor mange forskjellige kvadrater kan du finne? Hvor mange kvadrater av ulik størrelse kan du

Detaljer

MAT1030 Forelesning 16

MAT1030 Forelesning 16 MAT1030 Forelesning 16 Reursjon og indusjon Roger Antonsen - 17 mars 009 (Sist oppdatert: 009-03-17 11:4 Forelesning 16 Reursjon og indusjon Forrige gang ga vi endel esempler på reursive definisjoner og

Detaljer

Spillet i korte trekk. Innhold. Forberedelser. Kristian r. a. Østby

Spillet i korte trekk. Innhold. Forberedelser. Kristian r. a. Østby Kristian r. a. Østby Samoa. En vakker og tilsynelatende rolig øy i Stillehavet. Men i virkeligheten yrer det av liv: øya er et populært feriemål, og hver uke blir turister fløyet inn fra hele verden. De

Detaljer

Rekursjon og induksjon. MAT1030 Diskret matematikk. Induksjonsbevis. Induksjonsbevis. Eksempel (Fortsatt) Eksempel

Rekursjon og induksjon. MAT1030 Diskret matematikk. Induksjonsbevis. Induksjonsbevis. Eksempel (Fortsatt) Eksempel Reursjon og indusjon MAT1030 Disret matemati Forelesning 15: Indusjon og reursjon, reurenslininger Dag Normann Matematis Institutt, Universitetet i Oslo 3 mars 008 Onsdag ga vi endel esempler på reursive

Detaljer

Spilleregler INNHOLD

Spilleregler INNHOLD SPILLEREGLER 1 Spilleregler INNHOLD FORBEREDELSER 3 SPILLETS GANG 4 1. Start 4 2. Flytting 4 3. Aksjehandel 4 4. Betaling ved besøk 4 5. Innkreving 4 6. Passering av start 4 7. Kollisjon 4 8. Sjansekort

Detaljer

12+ 3 6 45+ REGLER NO 2

12+ 3 6 45+ REGLER NO 2 + 6 45+ REGLER NO Innhold SPILLETS MÅL Å bygge byen Metropol, legge strategier for å øke din rikdom og bli den rikeste spilleren ved spillets slutt! OE Byggetillatelseskort MONR e Byggetillatels i Metropoli

Detaljer

Spillet der du erobrer verden

Spillet der du erobrer verden Spillet der du erobrer verden 2004 Hasbro. Med enerett. Distributed in the Nordic region by Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, DK-2600 Glostrup, Denmark. www.hasbro.co.uk 040414538107 KO M M A N D O I

Detaljer

Regler for: Videregående. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: Videregående. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! (x²) 1 2 Regler for: getsmart Grå Algebra Videregående 8 _ (x²) 1 2 Algebra 4 (2 2³) 1 4 _ xy (2 2³) 1 4 _ xy (x²) 1 2 _ (2 2³) 1 4 _ xy (x²) 1 2 _ (2 2³) 1 4 _ xy 4 Algebra Algebra _ 8 Det anbefales at

Detaljer

http://www.nelostuote.fi/norja/discoveryregler.html

http://www.nelostuote.fi/norja/discoveryregler.html Sivu 1/6 Innhold 2 kart (spillebrett), 2 gjennomsiktige plastark (som legges oppå spillebrettene), Sjekkometer, 28 sjekkometerkort, 18 utstyrskort, 210 terrengbrikker, 2 tusjpenner. Hvem vinner? I Discovery

Detaljer

Spilleregler INNHOLD

Spilleregler INNHOLD SPILLEREGLER 1 Spilleregler INNHOLD FORBEREDELSER 3 SPILLETS GANG 4 1. Start 4 2. Flytting 4 3. Aksjehandel 4 4. Betaling ved besøk 4 5. Innkreving 4 6. Passering av start 4 7. Kollisjon 4 8. Sjansekort

Detaljer

I tillegg trengs 2 terninger.

I tillegg trengs 2 terninger. SORIA MORIA 1 Informasjonsdokument Element - og andre spill - Spilleregler for kortspillene Element, Guldag, Slagmark, Svinepels/Niding & Kul Spillene består av en kortstokk med 72 kort. På kortene finner

Detaljer

Spilleregler for denne spesielle utgaven Monopol Europa

Spilleregler for denne spesielle utgaven Monopol Europa 15283i07 8/4/03 16:27 Page 2 Spilleregler for denne spesielle utgaven Monopol Europa Du kan nå spille verdens mest populære brettspill i euro og kjøpe og selge eiendom rundt omkring i Europa! I denne Monopol

Detaljer

Normalfordeling. Høgskolen i Gjøvik Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse. Statistikk Ukeoppgaver uke 7

Normalfordeling. Høgskolen i Gjøvik Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse. Statistikk Ukeoppgaver uke 7 Ueoppgaver i BtG207 Statisti, ue 7 : Normalfordeling. 1 Høgsolen i Gjøvi Avdeling for tenologi, øonomi og ledelse. Statisti Ueoppgaver ue 7 Normalfordeling. Oppgave 1 Anta Z N(0, 1), dvs. Z er standard

Detaljer

AQUA ROMANA FORBEREDELSER

AQUA ROMANA FORBEREDELSER AQUA ROMANA Vann - livsnødvendig i byggingen av det romerske imperiet. For å sikre vannleveransene ble det oppført akvedukter - svimlende konstruksjoner som strekker seg over enorme avstander. Byggmestrene

Detaljer

I Spillet Mathable er et spill basert på matematiske likninger som må være dannet på spillbrettet. For å gjøre dette, må spillerne gjøre bruk av et spillebrett med normale ruter(hvite), ruter med en begrensning

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Regler for: Ungdomstrinnet. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: Ungdomstrinnet. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! (x²) 1 2 Regler for: getsmart Grå Ungdomstrinnet 8 _ (x²) 1 2 4 (x²) 1 2 _ (x²) 1 2 _ 4 _ 8 Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk

Detaljer

Et artig spill med smarte koblinger (A Curious Game of Clever Connections )

Et artig spill med smarte koblinger (A Curious Game of Clever Connections ) SET CUBED Et artig spill med smarte koblinger (A Curious Game of Clever Connections ) Instruksjoner Para instrucciones en Español por favor visiten www.setgame.com Pour des instructions en Français veuillez

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre -

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre - Reisen til Morens indre Kandidat 2 Reisen til Morens indre Et rolle- og fortellerspill for 4 spillere, som kan spilles på 1-2 timer. Du trenger: Dette heftet. 5-10 vanlige terninger. Om spillet Les dette

Detaljer

L6792. Laughtop. www.fisherprice.no

L6792. Laughtop. www.fisherprice.no L6792 Laughtop www.fisherprice.no Forbrukerinformasjon Ta vare på denne bruksanvisningen. Den inneholder viktig informasjon som kan komme til nytte senere. Bruker tre AA-batterier (medfølger). Batterier

Detaljer

MAT1030 Forelesning 21

MAT1030 Forelesning 21 MAT orelesning Mer ombinatori Dag Normann -. april (Sist oppdatert: -4-4:5) Kapittel 9: Mer ombinatori Oppsummering orrige ue startet vi på apitlet om ombinatori. Vi så på hvordan vi an finne antall måter

Detaljer

Kapittel 9: Mer kombinatorikk

Kapittel 9: Mer kombinatorikk MAT3 Disret Matemati orelesning : Mer ombinatori Dag Normann Matematis Institutt, Universitetet i Oslo Kapittel 9: Mer ombinatori 3. april (Sist oppdatert: -4-3 4:4) MAT3 Disret Matemati 3. april Oppsummering

Detaljer

Thomas er lei av livet. Han forsøker å gjøre det slutt med Sarah, hans elsker. Thomas sitter i bilen. Sarah kommer til vinduet.

Thomas er lei av livet. Han forsøker å gjøre det slutt med Sarah, hans elsker. Thomas sitter i bilen. Sarah kommer til vinduet. DAG OG NATT Thomas er lei av livet. Han forsøker å gjøre det slutt med Sarah, hans elsker. Thomas sitter i bilen. Sarah kommer til vinduet. EXT. / INT. BILEN TIL Hei! Hun prøver å kysse ham. forts. Gi

Detaljer

Innhold. Forberedelser

Innhold. Forberedelser Spillet forsøker å gjenskape en berømt rømning i 1672 da rundt 30 pirater rømte fra den angivelig uinntagelige festningen Cartagena. Det er blitt sagt at ikke lenge etter denne utrolige flukten ble et

Detaljer

Lofotspillet SPILLEREGLER

Lofotspillet SPILLEREGLER Lofotspillet SPILLEREGLER 1 Spilleregler INNHOLD FORBEREDELSER 3 SPILLETS GANG 4 1. Start 4 2. Flytting 4 3. Aksjehandel 4 4. Betaling ved besøk 4 5. Innkreving 4 6. Passering av start 4 7. Kollisjon 4

Detaljer

Cobb - Douglas funksjonen ( ), Kut Wicksell, 1893, doktoravhandling,

Cobb - Douglas funksjonen ( ), Kut Wicksell, 1893, doktoravhandling, Chapter 3 Solow-modellen Forsjell mellom land i apital per arbeider Kapitalens rolle Produtfunsjonen Y F( K, L), F F F F F K K L L K L 0, 0, 0, 0, 0 F( zk, zl) uy, u z: øende salautbytte u z:onstant salautbytte

Detaljer

MAT1030 Forelesning 21

MAT1030 Forelesning 21 MAT00 Forelesning Mer ombinatori Roger Antonsen - 5. april 009 (Sist oppdatert: 009-0-5 00:05) Kapittel 9: Mer ombinatori Plan for dagen Mer om permutasjoner og ordnet utvalg ) Mer om ombinasjoner n velg

Detaljer

BRUKSANVISNING. Bucket Blast Spill- og aktivitetssett. Inneholder:

BRUKSANVISNING. Bucket Blast Spill- og aktivitetssett. Inneholder: BRUKSANVISNING Bucket Blast Spill- og aktivitetssett Inneholder: 24 erteposer 4 x 6 farger 6 bøtter i ass. farger 6 belter for bøttene 6 øyebind i ass farger 4 kjegler Innendørs spill (I) Utendørs spill

Detaljer

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Detaljer

SmuleSkogens Juleøy spill! Julespill for 2 eller flere spillere. Aldersgruppe: 3-100 år!

SmuleSkogens Juleøy spill! Julespill for 2 eller flere spillere. Aldersgruppe: 3-100 år! SmuleSkogens Juleøy spill! Julespill for 2 eller flere spillere. Aldersgruppe: 3-100 år! Før dere begynner: La barna pynte spillebrettene før dere begynner! Bruk farger, klistremerker eller for eksempel

Detaljer

Homogenitet av grad 1; makro og lang sikt, rollen til frikonkurranse

Homogenitet av grad 1; makro og lang sikt, rollen til frikonkurranse Chapter 3 Solow-modellen Forsjell mellom land i apital per arbeider Kapitalens rolle i) Er produtiv ii) Blir produsert; avveining forbru investering iii) Gir avastning iv) Bærer av tenologi v) Blir slitt

Detaljer

Din veiledning til. Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn

Din veiledning til. Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn Din veiledning til Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn Penn Innhold Bruksanvisning 4 Bli kjent med GoQuick 5 Klargjøring av GoQuick 6 3 enkle trinn for daglig bruk 12 (MED nåleskjuler)

Detaljer

RINGENES HERRE - HUSKELISTE FOR TURREKKEFØLGE

RINGENES HERRE - HUSKELISTE FOR TURREKKEFØLGE 46233i07 2/8/02 8:4 pm Page FORSTERKNING RINGENES HERRE - HUSKELISTE FOR TURREKKEFØLGE. Ta én bataljon for hvert 3. territorium du har. 2. Ta ytterligere bataljoner for områder du okkuperer helt. 3. Bytt

Detaljer

Plan. MAT1030 Diskret matematikk. Eksamen 12/6-06 Oppgave 2. Noen tips til eksamen

Plan. MAT1030 Diskret matematikk. Eksamen 12/6-06 Oppgave 2. Noen tips til eksamen Plan MAT1030 Disret matemati Plenumsregning 12: Diverse oppgaver Roger Antonsen Matematis Institutt, Universitetet i Oslo 22. mai 2008 Dette er siste plenumsregning. Vi regner stort sett esamensoppgaver.

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

TERNINGER. - variasjon i matematikkundervisningen. Astrid Bondø NSMO. 18-Aug-13

TERNINGER. - variasjon i matematikkundervisningen. Astrid Bondø NSMO. 18-Aug-13 TERNINGER - variasjon i matematikkundervisningen Astrid Bondø NSMO 18-Aug-13 Siffer blir tall Lamis skriftserie: Et ess i ermet Bruk en vanlig 6-er terning eller en 0-9 terning. Kast terningene. Du får

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

ALDER 10+ Approval: ROD. File Name: B _Risk_Core_INST_15.indd. Originator: CF 2 5 SPILLERE

ALDER 10+  Approval: ROD. File Name: B _Risk_Core_INST_15.indd. Originator: CF 2 5 SPILLERE ALDER 10+ 2 5 SPILLERE 0516B7404107 Aa SPILLVEILEDNING HASBRO GAMING og deres logo er varemerker som tilhører Hasbro. 2015 Hasbro. Med enerett. Produsert av: Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont

Detaljer

Originator: Y Approval: Conf ROD: 00.00 File N

Originator: Y Approval: Conf ROD: 00.00 File N Navnene og logoene HASBRO, HASBRO GAMING, NERF, TRANSFORMERS og MONOPOLY er varemerker som tilhører Hasbro. Den karakteristiske designen av spillebrettet, de fi re hjørnefeltene, navnet og karakteren MR.

Detaljer

Monopol. Statistikkprosjekt MA-155. Lars Fjermeros, Andreas Næss, Torry Tufteland, Lasse A. Karlsen, Thomas Bakken, Espen Gjernes og Anders Candasamy

Monopol. Statistikkprosjekt MA-155. Lars Fjermeros, Andreas Næss, Torry Tufteland, Lasse A. Karlsen, Thomas Bakken, Espen Gjernes og Anders Candasamy Monopol Statistikkprosjekt MA-155 Lars Fjermeros, Andreas Næss, Torry Tufteland, Lasse A. Karlsen, Thomas Bakken, Espen Gjernes og Anders Candasamy Våren 2013 1 Innholdsfortegnelse 1 Prosjektbeskrivelse

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Matematikk S2 kapittel 5 Sannsynlighet Utvalgte løsninger oppgavesamlingen

Matematikk S2 kapittel 5 Sannsynlighet Utvalgte løsninger oppgavesamlingen Matemati S2 apittel 5 Sannsynlighet Utvalgte løsninger oppgavesamlingen 508 a Utfall: 1 og 2, 1 og 3, 1 og 4, 2 og 3, 2 og 4, 3 og 4. De ses utfallene er lie sannsynlige, så de har hver sannsynlighet 1

Detaljer

Toby the Totbot L6802. www.fisherprice.no

Toby the Totbot L6802. www.fisherprice.no L6802 Toby the Totbot Ta vare på denne bruksanvisningen. Den inneholder viktig informasjon som kan komme til nytte senere. Bruker tre C-batterier (medfølger). Batterier må settes i av en voksen. Verktøy

Detaljer

Undervisningsopplegg for ungdomstrinnet om koordinatsystemer og rette linjer

Undervisningsopplegg for ungdomstrinnet om koordinatsystemer og rette linjer Undervisningsopplegg for ungdomstrinnet om koordinatsystemer og rette linjer Kilde: www.clipart.com 1 Funksjoner. Lærerens ark Hva sier læreplanen? Funksjoner Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

Detaljer

Obligatorisk oppgave 4 i INF4400 for Jan Erik Ramstad

Obligatorisk oppgave 4 i INF4400 for Jan Erik Ramstad Obligatoris oppgave i INF for Jan Eri Ramstad Jan Eri Ramstad Institutt for Informati Universitetet i Oslo janera@fys.uio.no. Mars6 6. april Bagrunn Worst case transient simulering NAND port Oppgave I

Detaljer

Moro med matematikk 5. - 7. trinn 90 minutter

Moro med matematikk 5. - 7. trinn 90 minutter Lærerveiledning Passer for: Varighet: Moro med matematikk 5. - 7. trinn 90 minutter Moro med matematikk er et skoleprogram i matematikk hvor elevene får jobbe variert med problemløsingsoppgaver, spill

Detaljer

60 Hurtigstartguider

60 Hurtigstartguider Hurtigstartguider NO Rider Rider leveres med berøringsskjerm. Du kan klikke på skjermen eller bruke den fysiske knappen for å styre enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbake/Pause/ Stopp ( /BACK/

Detaljer

nr.1 å rgang: 16 Unngå frykt hos valpen TEMA Superkrefter Klikkpunkt LEK Forebygging og reduksjon Når du trenger det! Et nytt begrep i gang med leken!

nr.1 å rgang: 16 Unngå frykt hos valpen TEMA Superkrefter Klikkpunkt LEK Forebygging og reduksjon Når du trenger det! Et nytt begrep i gang med leken! nr.1 å rgang: 16 Et fag- og aktivitetsmagasin for hundeeiere Unngå frykt hos valpen Forebygging og reduksjon Superkrefter Når du trenger det! Klikkpunkt Et nytt begrep TEMA LEK Kom i gang med leken! vi

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

INNHOLD Spillebrett, 126 bokstavbrikker, 14 plastskinner, pose i fløyel, elektronisk timer (med batterier) og spilleregler.

INNHOLD Spillebrett, 126 bokstavbrikker, 14 plastskinner, pose i fløyel, elektronisk timer (med batterier) og spilleregler. Spilleregler INNHOLD Spillebrett, 126 bokstavbrikker, 14 plastskinner, pose i fløyel, elektronisk timer (med batterier) og spilleregler. SPILLET I KOTE TEKK Det er lov å stjele i Ordskifte! Spillerne skal

Detaljer

Oppgaver i kapittel 1 - Løsningsskisser og kommentarer Lærebok:

Oppgaver i kapittel 1 - Løsningsskisser og kommentarer Lærebok: Oppgaver i apittel - Løsningssisser og ommentarer Lærebo:.6 Vitig oppgave, viser hvordan ree-summer an tilnærmes med integraler. Atuelt hvis vi har formelen for n te ledd, men ie har noen summeformel.

Detaljer

M7493. www.fisherprice.no

M7493. www.fisherprice.no M7493 Ta vare på denne bruksanvisningen. Den inneholder viktig informasjon som kan komme til nytte senere. Bruker tre C-batterier (medfølger). Batterier må settes i av en voksen. Verktøy til skifting av

Detaljer

Bruksanvisning BTL-60.

Bruksanvisning BTL-60. Bruksanvisning BTL-60 www.denver-electronics.com Blåtann Høyttaler BRUKERHÅNDBOK BTL-60 Bruksinstruksjoner Når du slår på høyttaleren vil den som standard starte i Blåtann-modellen. Du kan enkelt koble

Detaljer

Gøy med pizza-stykker

Gøy med pizza-stykker Gøy med pizza-stykker Første gang elevene får materialet i hånden bør de få tid til selv å undersøke det, slik at de blir fortrolige med de forskjellige delene. Det kan også være en god idé å la elevene

Detaljer

BTL-62. Bruksanvisning. Blåtann Høyttaler. Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne

BTL-62. Bruksanvisning. Blåtann Høyttaler.  Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne Bruksanvisning Blåtann Høyttaler BTL-62 www.denver-electronics.com Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne bruksanvisningen grundig. Bruksinstruksjoner Når du slår på høyttaleren vil den

Detaljer

BRUKERMANUAL Digispiller

BRUKERMANUAL Digispiller BRUKERMANUAL Digispiller INNHOLDSFORTEGNELSE 3. Ved første gangs bruk 4. Hvitt kort med et? Husk alltid dette 5. Skru PÅ/AV Bytte digikort 6. Lade digispiller 7. Funksjonsknapper 8. - 9. Hovedmeny 10.

Detaljer

Løsningsforslag til øving 10

Løsningsforslag til øving 10 FY11/TFY4145 Meanis fysi. Institutt for fysi, NTNU. Høsten 211. Løsningsforslag til øving 1 Vi utleder aller først ligningen som fastlegger vinelen φ r, dvs overgangen fra ren rulling til sluring. N2 for

Detaljer

Førsteordens lineære differensiallikninger

Førsteordens lineære differensiallikninger Førsteordens lineære differensiallininger Begrepet førsteordens lineære differensiallininger er ie sielig definert i Sinus R. Denne artielen omhandler det temaet. En førsteordens lineær differensiallining

Detaljer

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND 1. UTSTYR 1.1. Brett. Det brukes scrabblebrett av vanlig størrelse. Dersom det brukes et dreibart brett, eller et vanlig brett utstyrt med en dreiemekanisme, skal

Detaljer

Stigespill. Input. Output. Oppgave: Stigespill Oppgavenr.: 1. Norsk Informatikk Olympiade 2. runde 2014/2015

Stigespill. Input. Output. Oppgave: Stigespill Oppgavenr.: 1. Norsk Informatikk Olympiade 2. runde 2014/2015 Stigespill Oppgavenr.: 1 Stigespill Martin og Lise har begynt å spille Stigespillet. Spillbrettet består av 100 ruter nummerert fra 1 til 100. Hver spiller har en brikke hver som begynner på rute 1. Spillerne

Detaljer

Veiledning. Det klassiske detektivspillet. 070300045107 CLUEDO Instructions N

Veiledning. Det klassiske detektivspillet. 070300045107 CLUEDO Instructions N 00045 Cluedo Instructions 107 26/6/03 10:00 Page 12 Veiledning 2003 Hasbro. Med enerett. Distributed in the Nordic region by Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, 2600 Glostrup, Denmark. www.hasbro.co.uk

Detaljer

Pong. Oversikt over prosjektet. Steg 1: En sprettende ball. Plan. Sjekkliste. Introduksjon

Pong. Oversikt over prosjektet. Steg 1: En sprettende ball. Plan. Sjekkliste. Introduksjon Pong Introduksjon Pong er et av de aller første dataspillene som ble laget, og det første dataspillet som ble en kommersiell suksess. Selve spillet er en forenklet variant av tennis hvor to spillere slår

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Spilleregler og spillvarianter for alle tre serier med Match-spill. Spilleregler og spillvarianter for Match Former og Farger, Tall og Mengder

Spilleregler og spillvarianter for alle tre serier med Match-spill. Spilleregler og spillvarianter for Match Former og Farger, Tall og Mengder Spilleregler og spillvarianter for alle tre serier med Match-spill Spilleregler og spillvarianter for Match Former og Farger, Tall og Mengder 1. Match brikkene i grupper på to, tre eller fire: Brikkene

Detaljer

3 x 3 ruter. Hvilke matematiske utfordringer finnes det i et spillebrett på 3x3 ruter? Her er noen eksempler på spill og problemløsningsoppgaver

3 x 3 ruter. Hvilke matematiske utfordringer finnes det i et spillebrett på 3x3 ruter? Her er noen eksempler på spill og problemløsningsoppgaver 3 x 3 ruter Hvilke matematiske utfordringer finnes det i et spillebrett på 3x3 ruter? Her er noen eksempler på spill og problemløsningsoppgaver som kan brukes i matematikktimene. Magisk kvadrat Du har

Detaljer

Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt

Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt Radiostyrt oppladbar monstertruck med firehjulstrekk Ferdig montert og malt Les bruksanvisningen før du begynner å bruke produktet. Viktig informasjon - Følg alltid bruksanvisningen til produktet. - Slå

Detaljer

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND 1. UTSTYR 1.1. Brett. Det brukes scrabblebrett av vanlig størrelse. Dersom det brukes et dreibart brett, eller et vanlig brett utstyrt med en dreiemekanisme, skal

Detaljer

Familiematematikk MATTEPAKKE. 1. Trinn. May Renate Settemsdal og Ingvill Merete Stedøy

Familiematematikk MATTEPAKKE. 1. Trinn. May Renate Settemsdal og Ingvill Merete Stedøy Familiematematikk MATTEPAKKE 1. Trinn May Renate Settemsdal og Ingvill Merete Stedøy Aktiviteter Hvor mange? Sorter og tell alle tingene som er i kofferten. Hva er det flest av? Hva er det færrest av?

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Spilleregler for utøvere

Spilleregler for utøvere Spilleregler for utøvere Kort innføring i de viktigste reglene i badminton Dette dokumentet er laget for å gi en innføring i spillereglene i badminton. Det er skrevet slik at utøvere i alle aldre skal

Detaljer

Merke: Veiviser. Møte: Kart og kompass. EGNE NOTATER Her kan lederen eller patruljeføreren legge inn egne notater.

Merke: Veiviser. Møte: Kart og kompass. EGNE NOTATER Her kan lederen eller patruljeføreren legge inn egne notater. Merke: Veiviser Møte: Kart og kompass Utstyr og materiell som står i rød kursiv følger ikke med i boksen. Dette møtet dekker et obligatorisk emne: Kart og kompass, og et valgfritt emne: Lek og konkurranse.

Detaljer

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Er jeg klar for treningsprogrammet? Fyll ut dette søknadsskjemaet og send det til oss. Når vi har mottatt det vil du få plass på vår venteliste. Når det nærmer

Detaljer

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER NO modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER Vedlikehold og spesifikasjoner Du MÅ la oppladbare batterier lades helt opp før du bruker dem første gang. Du MÅ lese bruksanvisningen før du prøver å bruke denne

Detaljer

Match Learner. Lek og lær

Match Learner. Lek og lær Match Learner Lek og lær Fax Sparebanken Pluss, Post-box 200 Account No: 3000.19.54756 2 Match Learner Lek og Lær Match er kvalitetsspill for alle barn fra to år og oppover. Spillene kan brukes hver for

Detaljer

BRUKSANVISNING CR-420 Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet.

BRUKSANVISNING CR-420  Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. BRUKSANVISNING CR-420 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. KONTROLLER OG INDILATORLAMPER 1. PÅ/AV -knapp 2. TIME TU - -knapp 3. MIN TU + -knapp 4.

Detaljer

L.A.R.S. Lettfattelig og Anvendelig Rollespill System Av Øivind Stengrundet

L.A.R.S. Lettfattelig og Anvendelig Rollespill System Av Øivind Stengrundet L.A.R.S. Lettfattelig og Anvendelig Rollespill System Av Øivind Stengrundet L.A.R.S. er et universelt rollespillsystem som er designet for å være enkelt og raskt å bruke. Reglene er få og fleksible, og

Detaljer

Familiematematikk MATTEPAKKE 6. Trinn

Familiematematikk MATTEPAKKE 6. Trinn Familiematematikk MATTEPAKKE 6. Trinn May Renate Settemsdal og Ingvill Merete Stedøy Aktiviteter Multisjablong Denne plata inneholder maler til mangekanter, alt fra tre- til tolv-kanter. Malen legges

Detaljer

Trekanter på geobrettet. - oppgavene er hentet fra ressurspermen til Ingvill M. Stedøys Matematiske koffert

Trekanter på geobrettet. - oppgavene er hentet fra ressurspermen til Ingvill M. Stedøys Matematiske koffert G E O B R E T T Innledende tips- differensiering Når dere jobber med geobrettet kan det være fint å bruke bare en liten del av brettet, for at det ikke skal bli for vanskelig til å begynne med. Sett på

Detaljer

HUND BET MANN. Av kandidat 7

HUND BET MANN. Av kandidat 7 HUND BET MANN Av kandidat 7 Innhold: 1 Innledning 2 Spillets start 2.0.1 Valgfri regel: Mysterier 2.1 Hovedpersoner 2.1.1 Valgfri regel: Saker uten hovedperson. 2.2 Spillederen 2.2.1 Valgfri regel: Fast

Detaljer