Spilleregler for utøvere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spilleregler for utøvere"

Transkript

1 Spilleregler for utøvere Kort innføring i de viktigste reglene i badminton Dette dokumentet er laget for å gi en innføring i spillereglene i badminton. Det er skrevet slik at utøvere i alle aldre skal kunne forstå det. Spilleregler kan noen ganger virke vanskelige, men de er også viktige for at kampen skal gjennomføres slik reglene tilsier. Med dette dokumentet vil du kunne forstå hvordan dommerne dømmer og hvorfor. For komplette regler, se NBFs hjemmeside.

2 Loddtrekning Etter at kampen er ropt opp av sekretariatet, skal du snarest mulig komme til banen og det første som skal gjøres er å foreta loddtrekning. Den som vinner trekningen kan velge mellom: a) å serve eller motta først, eller b) å velge side for start av spill. Den som taper loddtrekningen skal velge ut fra de valg som gjenstår. I double vil dommeren spørre hvem som starter å serve og hvem som tar i mot den første serven. Dette skriver dommeren på dommerskjemaet for å kunne vite hvem som skal serve og motta gjennom hele settet. Spillerne kan selv velge hvem som skal starte med serve eller ta i mot først. Det er tillatt å bytte server og mottaker ved starten av hvert sett. Hvis du senere i kampen er i tvil om hvem som skal serve eller motta, så kan du spørre dommeren. Teller eller dommer? Det er viktig å vite om det er en dommer eller teller i kampen. Hvis du er i tvil, så spør den som foretar loddtrekningen, om hun/ han er dommer, eller teller. En teller kan ikke dømme, men bare vise poengstillingen. Dette dokumentet tar utgangspunkt i at det er en dommer på banen, men det er også nyttig for kamper der spillerne dømmer selv. Når det ikke er dommer er det spesielt viktig at spillerne selv er "fair" når hun/ han tar avgjørelser. Oppvarming på banen Etter at loddtrekningen er foretatt har du vanligvis 2 minutter til oppvarming på banen. Deretter må du kle av deg overtrekkstøyet og gjøre deg klar til å spille. Etter at du har kommet til banen og foretatt trekningen skal ikke treneren komme til deg for å gi deg råd, dette skal skje før du går til banen. Kampstart Når spillerne er klare, starter dommeren med å annonsere kampen: Bane nr., - på min høyre side og så navnet (eller navnene) på den som står til høyre for dommeren. Her passer det fint med litt applaus fra publikum. Så sier dommeren; på min venstre side og så navnet (eller navnene) på den som står den venstre siden. Da er det klart til å starte og spillerne kan starte etter at dommeren har sagt: à null - spill! 2

3 Serven Det er meget viktig at spillerne er nøye med å serve korrekt og det er nå fokus fra dommernes side på at det serves 100 % riktig! a) Det er ikke lov å drøye tiden når man er klar til å serve. b) Når serveren har ført rackethodet bakover skal man fortsette bevegelsen helt til man har slått ferdig slaget. Man kan ikke stoppe opp i bevegelsen. c) Både serveren og mottakeren skal stå innenfor servefeltet og de skal stå diagonalt overfor hverandre (på kryss over). Der er ikke lov å stå på noen streker når man server. d) Begge føttene til både server og mottaker skal være på gulvet under hele serven, det er ikke lov å løfte (eller trekke med seg) et ben mens man utfører slaget. e) Racketens første berøringspunkt med ballen må være korken. f) Ballen skal treffes under serverens midje (nederste ribben). Det er her de fleste servefeil gjøres, spesielt i double. Sørg for at du er godt under grensen, så slipper du å bli dømt for feil. g) Skaftet på serverens racket skal peke nedover i trefføyeblikket. h) Ballens flukt skal gå oppover fra serverens racket, over nettet, slik at den faller ned i mottakerens serverute (hvis den ikke blir avbrutt). i) Hvis serveren bommer på ballen i slaget, er det feil. Serveren skal ikke serve før mottakeren er klar til å motta, men hvis mottakeren beveger seg for å prøve å slå etter ballen, er dette det samme som feil. Et doublepar kan innta en hvilken som helst plass såfremt det ikke hindrer oversikten for motspillerne. På bildet ser du hvordan en kort serve i single kan utføres: Racketen peker skrått nedover Ballen peker mot rackethodet Serveren holder ballen under nederste ribben Begge bena står godt innenfor eget servefelt Serveren er klar til å starte servebevegelsen Det samme gjelder for doubleserve, men da står man gjerne lengre frem i serveruten. Sett alltid opp racket først, så ballen foran racketen. Feil oppstilling under serven Hvis en spiller har servet (eller mottatt) uten at det var hans eller hennes tur, skal det rettes, men ballvekslingen spilles ikke om igjen. 3

4 Dommertegnene Det er veldig viktig å lære seg dommertegnene som viser hva som er feil i en serve. På den måten slipper du å lure på hva dommeren har dømt deg for. Her ser du hva servedommeren viser når det er feil: Høy serve dømmes når ballen ikke treffes under midjen. Husk at ballen i en serve skal treffes under ditt nederste ribben. Overhåndsserve dømmes når racket ikke peker nedover når ballen treffes. Dette skjer veldig ofte i svippserve. Fjærtreff dømmes når fjærene treffes før eller samtidig med korken. Rett korken tydelig bakover, så slipper du å bli dømt for feil på dette. Fotfeil dømmes når du ikke står stille med begge føttene, eller hvis du tråkker på en av strekene. Stå rolig med begge bena i hele serven og sjekk at du har avstand fra strekene. Ulovlig pause dømmes når racketen under serven stoppes helt opp. I serven er det lov å endre hastigheten, men du må ikke stoppe opp bevegelsen underveis. 4

5 Feil - sier dommeren når noe ikke er utført korrekt. Det kan også dømmes LET, som betyr spill om igjen, uten at noen får poeng. Du kan lese mer om LET på neste side. Her får du vite hva som dommeren dømmer feil for: I serven: a) hvis ballen treffer nettet og forblir hengende eller stående på nettet, b) hvis ballen blir fanget i nettet etter å ha passert nettet, c) hvis ballen blir truffet av mottakers partner. d) hvis mottakeren beveger et eller begge ben før serveren har truffet ballen med racketen. Under spill hvis ballen: a) lander utenfor banens linjer, b) passerer igjennom eller under nettet, c) ikke passerer over nettet, d) berører tak, takkonstruksjoner eller vegger, e) berører en spiller eller hans tøy, f) berører en ting eller person utenfor banen g) blir fanget og holdt på racketen og deretter slynget under utførelsen av slaget h) treffes to ganger etter hverandre av den samme spilleren med to slag i) treffes først av den ene spiller og deretter av hans medspiller, eller j) berører en spillers racket og ikke går fremover mot motstanders banehalvdel. Hvis en spiller, når ballen er i spill: a) berører nettet eller nettstolpene med racket, kroppen eller klærne, b) kommer inn på motstanderens banehalvdel over nettet med racket eller deler av kroppen (spilleren kan imidlertid følge ballen over nettet med racketen i gjennomføringen av slaget), c) på noen måte kommer inn på motstanderens banehalvdel under nettet med racket eller deler av kroppen med den følge at motstanderen blir hindret eller distrahert, d) hindrer en motstander fra å utføre et lovlig slag der ballen følges over nettet (obstruksjon), e) hvis en spiller med vilje distraherer en motstander på en hvilken som helst måte, for eksempel ved rop eller ved sjenerende bevegelser, f) hvis en spiller får rødt kort (se mer om dette på neste side). Viktig: En spiller kan ikke rope feil når det er en dommer som dømmer kampen. Hvis det gjøres, begår den som roper selv en feil og motstanderen vinner poenget. Det samme gjelder ved LET, se mer om dette på neste side. 5

6 Ballen spilles om igjen - LET Dommeren kan beordre spillet stoppet og ballen spilt om igjen hvis noe spesielt inntreffer. Ballen spilles om igjen a) dersom serveren server før mottakeren er klar, b) hvis det i serven dømmes feil både på server og mottaker, c) etter at serven er returnert hvis ballen blir fanget i nettet og blir hengende på toppen, eller hvis ballen etter å ha passert nettet blir fanget i nettet, d) dersom ballen ødelegges under spill slik at korken og fjærene går hver sin vei, e) spillet etter dommerens mening blir forstyrret, eller en spiller på motstandersiden blir forstyrret av en trener, f) dersom en linjedommer ikke ser ballen og dommeren ikke er i stand til å ta en avgjørelse, g) i enhver situasjon som gjør at spillet ikke kan fortsette, for eksempel at lyset i hallen blir borte eller at nettet ryker etc. Dersom ballen spilles LET skal ikke spillet etter sist avleverte serve telle med, og den spiller som servet skal serve på nytt. Hvis der er en dommer som dømmer kampen, kan en spiller IKKE dømme LET. I så fall er det feil og motstanderen får poeng. Hvis det ikke er noen dommer, kan en spiller også stoppe spillet og rope LET, hvis det som er beskrevet over skulle skje. BALLEN UTE AV SPILL En ball er ute av spill når: a) den treffer nettet eller nettstolpene og begynner å falle mot gulvet på den side som den ble slått fra, b) ballen treffer banens overflate, eller c) en feil har oppstått eller ballen skal spilles om igjen. OPPFØRSEL PÅ BANEN Det er viktig å vise god oppførsel på banen. Det gjør du ved FAIR PLAY og at du ikke banner. Du skal ikke ta pauser som kan forsinke spillet, men noen pauser har du lov til å ta, og det skal vi si litt om her. Spillet skal være kontinuerlig fra første serve inntil kampen er avsluttet. 6

7 Pauser Når man i første sett har kommet til 11 poeng er det tillatt med 60 sekunders (1 min.) pause i alle settene. Hvis begge spillerne er enige om at de ikke ønsker en slik pause, skal spillet fortsette. Når et sett er ferdig er det adgang til 120 sekunders pause (2 minutter). Hvis det etter 2 sett står 1-1 i sett, skal det spilles avgjørende sett, og i pausen på 11 (60 sekunder) skal det samtidig skiftes side. Når det gjenstår 20 sekunder av pausene, vil dommeren si 20 sekunder, som betyr at treneren må forlate banen umiddelbart og du må gjøre deg klar til å spille. Hvis en spiller ikke er klar til å starte når dommeren annonserer spill, vil dommeren gi et rødt kort - og motstanderen får et poeng. Utsettelse av spillet Dommeren kan utsette spillet hvis det er nødvendig. Dommeren bestemmer hvor lang utsettelsen må være. Oppmannen kan også gi dommeren beskjed om å utsette spillet hvis noe spesielt inntreffer. Hvis spillet utsettes, starter man på samme poengstilling som da spillet ble utsatt. Forsinkelse av spillet Spillet skal ikke forsinkes slik at en spiller kan gjenvinne pust eller styrke. Bare dommeren kan tillate forsinkelse av spillet, som for eksempel en rask slurk vann, tørking av racket eller tørking av svettedråper på banen. Husk å spørre dommeren om å få; bytte ball, knyte sko, teste ball, forlate banen for å gjøre noe (drikke, tørke svette, bytte racket og lignende), og alt annet som forsinker spillet. Rådgivning og forlating av banen En spiller kan bare motta råd under en kamp når ballen ikke er i spill. Ingen spiller tillates å forlate banen uten dommerens godkjennelse. Det er lov å forlate banen i pausene på 1 og 2 minutter, som står beskrevet i punktet om pauser. En spiller skal ikke: a) med vilje forårsake forsinkelse eller utsettelse av spillet, b) med vilje endre eller ødelegge ballen i hensikt å forandre ballens hastighet eller flukt, c) utvise dårlig oppførsel som kaste racket, banne, skrike, kjefte på linjedommere, spiller eller dommer. Hvis dette skjer, kan dommeren gi spilleren eller paret en advarsel i form av et gult kort. Hvis noe av dette gjentar seg (behøver ikke å være samme feilen, men eksempelvis 2 ulike feil), så skal dommeren gi rødt kort. Rødt kort er en feil som tilsier at motstanderen automatisk får 1 poeng. Ved grove eller vedvarende feil (forseelser), vil dommeren gi rødt kort og tilkalle oppmannen som har rett til å diskvalifisere. Dette gjøres ved å gi spilleren (eller paret) svart kort. VIKTIG: Hvis du kaster en racket, kan dette faktisk resultere i et svart kort! Dette kan være farlig for andre. Kast derfor ALDRI racketen. Blir man diskvalifisert, så får man ikke lov til å spille mer i klassen eller turneringen. Hvis oppmann ikke er oppnevnt, har den ansvarlige lederen for turneringen rett til å diskvalifisere. 7

8 Banefunksjonærer og protester Oppmannen er øverste leder for turneringen eller arrangementet der det spilles kamper. Oppmannen har normalt en RØD TRØYE og er lett å kjenne igjen. Når det er oppnevnt en dommer, er han leder for kampen og banen. Dommeren rapporterer til oppmannen. Servedommeren skal dømme eventuelle feil gjort av serveren. Linjedommeren En linjedommer skal gi signal om ballen lander innenfor eller utenfor den (de) linjer hun/ han har fått ansvaret for. Dette gjøres med spesielle tegn. Er ballen inn, pekes det mot streken. Er ballen ut, slås det ut med armene samtidig som det ropes tydelig UT. Har man ikke sett ballen, holdes armene foran ansiktet Inn Ut Ikke sett Hvis dommeren er 100 % overbevist om at en linjedommer har dømt feil, kan dommeren overstyre linjedommerens avgjørelse og korrigere det slik dommeren mener er korrekt. En servedommer kan ikke endre en linjedommers avgjørelse. En spiller skal IKKE si noe stygt til en linjedommer! Det kan resultere i et gult kort eller rødt kort. Kan du klage på en dommeravgjørelse? Du kan kun klage på dommerens tolkning av reglene, ikke selve avgjørelsen på om det har blitt gjort en feil eller ikke. Hvis du mener at dommeren har dømt feil på noe som du mener ikke er feil i henhold til reglene, kan du ta opp dette med dommeren. Hvis dommeren har dømt feil og du ikke forstår hvorfor, kan du spørre dommeren om en forklaring. Norges Badminton Forbund Utarbeidelse: Morten Aarhus Dommerutvalget Telefon:

Rumpeldunk - regelbok 8 - norsk sammendrag

Rumpeldunk - regelbok 8 - norsk sammendrag Rumpeldunk - regelbok 8 - norsk sammendrag Engelsk regelbok forkortet og oversatt av Jørgen Helgeland Stenløkk. Forsidebilde tilhører Inger Viken. Illustrasjonene i sammendraget er hentet fra den offisielle

Detaljer

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Regler for: getsmart Kids - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

EASY BASKET Retningslinjer og spilleregler for barn 2013

EASY BASKET Retningslinjer og spilleregler for barn 2013 EASY BASKET Retningslinjer og spilleregler for barn 2013 Vedtatt av Norges Basketballforbund Gyldig fra 1. august 2013 Norges Basketballforbund 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Introduksjon... 5 Hva

Detaljer

MINIBASKET. Retningslinjer og spilleregler for barn. Vedtatt av Norges Basketballforbund Gyldig fra 1. august 2010

MINIBASKET. Retningslinjer og spilleregler for barn. Vedtatt av Norges Basketballforbund Gyldig fra 1. august 2010 MINIBASKET Retningslinjer og spilleregler for barn 2010 Vedtatt av Norges Basketballforbund Gyldig fra 1. august 2010 Norges Basketballforbund NORWEGIAN BASKETBALL ASSOCIATION Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Spilleregler og retningslinjer for barneog ungdomsfotballen

Spilleregler og retningslinjer for barneog ungdomsfotballen Spilleregler og retningslinjer for barneog ungdomsfotballen 1 Innhold Spillformer og anbefalte banestørrelser... 4 Nye spillformer... 4 Retningslinjer for treerfotball for barn... 7 Spilleregler treerfotbal...

Detaljer

Spilleregler og retningslinjer for barneog ungdomsfotballen

Spilleregler og retningslinjer for barneog ungdomsfotballen Spilleregler og retningslinjer for barneog ungdomsfotballen 1 Innhold Spillformer og anbefalte banestørrelser... 4 Nye spillformer... 4 Retningslinjer for treerfotball for barn... 7 Spilleregler treerfotbal...

Detaljer

FINN KEEPEREN I DEG!

FINN KEEPEREN I DEG! FINN KEEPEREN I DEG! Hei alle kolleger. NFF ønsker å forsterke fokus på de yngste keeperne. Finn keeperen i deg handler om at typer som passer til å spille i mål blir veiledet og stimulert av våre beste

Detaljer

SJEKKLISTER FOR FUNKSJONÆRER

SJEKKLISTER FOR FUNKSJONÆRER SJEKKLISTER FOR FUNKSJONÆRER Innhold Sjekkliste for turneringsleder... 3 Sjekkliste for turneringssekretariat... 5 Sjekkliste for starter... 7 Sjekkliste for forecaddie... 8 Sjekkliste for scorekortmottak...

Detaljer

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse.

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. Denne lille brosjyren er skrevet av psykolog Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi, Bergen på basis av en brosjyre utarbeidet av psykolog Paul

Detaljer

REGLER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER Spilleregler for sjuerfotball, femmerfotball og barnefotball

REGLER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER Spilleregler for sjuerfotball, femmerfotball og barnefotball REGLER FOR SPILL PÅ SMÅ BANER Spilleregler for sjuerfotball, femmerfotball og barnefotball SPILLEREGLER FOR SJUERFOTBALL GJELDER FOR KLASSENE 13 ÅR OG ELDRE For klassene 12 år og yngre gjelder spillereglene

Detaljer

Hånes Idrettsforening, Instruks for Sekretariatet. HIF håndball - instruks for sekretær og tidtaker

Hånes Idrettsforening, Instruks for Sekretariatet. HIF håndball - instruks for sekretær og tidtaker Hånes Idrettsforening, Instruks for Sekretariatet HIF håndball - instruks for sekretær og tidtaker Når HIF som klubb har et arrangement i Håneshallen og skal bemanne sekretariatet skal denne instruks anvendes.

Detaljer

Norges Frisbeeforbund www.frisbee.no

Norges Frisbeeforbund www.frisbee.no Norges Frisbeeforbund www.frisbee.no FORORD 2 3 INNLEDNING Dette heftet er utviklet av Norges Frisbeeforbund. Heftet gir en bred innføring av de mange mulighetene som finnes med frisbee og er laget som

Detaljer

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Tid: 2 timer (inkludert oppgaver) Du trenger: Grupperom til øvelsene Store presentasjonsark A3 eller transparent-ark Tusjer Elementer: Fokus på egen kommunikasjon

Detaljer

TIPS TIL AKTIVITET FOR UTØVERE MED OG UTEN FUNKSJONSHEMNING

TIPS TIL AKTIVITET FOR UTØVERE MED OG UTEN FUNKSJONSHEMNING AKTIVITETSFORSLAG TIPS TIL AKTIVITET FOR UTØVERE MED OG UTEN FUNKSJONSHEMNING Dette heftet er en omarbeiding av Norges Handikapidrettsforbunds (NHIF) hefte nr. 12, tilhørende B- kurs Handikapidrett. Hefte

Detaljer

AKTIVITETSHEFTE 1 KROPPSØVING FOR VIDEREGÅENDE SKOLE

AKTIVITETSHEFTE 1 KROPPSØVING FOR VIDEREGÅENDE SKOLE AKTIVITETSHEFTE 1 KROPPSØVING FOR VIDEREGÅENDE SKOLE INKLUDERENDE LÆRINGSAKTIVITETER I KROPPSØVING - bevisstgjøring og håndtering av individuelle forskjeller og elevers usikkerhet i kroppsøvingsfaget Per

Detaljer

Arbeidsinstruks for bisittere

Arbeidsinstruks for bisittere Arbeidsinstruks for bisittere Formål: Oppgaver: Framtreden: Egenskaper: Hvem: Habilitet: Diskresjon: Honorar: Materiell: Bisitterne skal assistere dommerne med skriving, utregning og sortering av dommerpapirer.

Detaljer

KONKURRANSEREGLER FOR ITF TAEKWON-DO

KONKURRANSEREGLER FOR ITF TAEKWON-DO KONKURRANSEREGLER FOR ITF TAEKWON-DO PR. 15.2.2012v2 TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE (NIF) MEMBER OF NORWEGIAN OLYMPIC AND PARALYMPIC COMMITTEE AND CONFEDERATION OF

Detaljer

Tall Vi på vindusrekka

Tall Vi på vindusrekka Tall Vi på vindusrekka Tall og siffer... 2 Dekadiske enheter... 3 Store tall... 4 Avrunding... 5 Tverrsum... 8 Partall og oddetall... 9 Primtall... 10 Sammensatte tall... 11 Faktorisering... 13 Negative

Detaljer

Oppvarmingsøvelser energisers

Oppvarmingsøvelser energisers 1.2 Oppvarmingsøvelser energisers Alle grupper er forskjellige når det gjelder størrelse, sammensetning og kjemi. Her kommer en rekke velprøvde oppvarmingsøvelser som passer godt til å få opp stemningen,

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

Av: Tone Kluge Illustrasjoner: Øistein Kristiansen Opplegg: Torbjørn Johnsen Copyright: NHFs fagservice Grafisk prod.

Av: Tone Kluge Illustrasjoner: Øistein Kristiansen Opplegg: Torbjørn Johnsen Copyright: NHFs fagservice Grafisk prod. Du har valgt HÅNDBALL som din idrett. Et godt valg! Du kan se fram til massevis av små og store trivelige opplevelser. I håndball skal vi ha det trivelig i et miljø som har plass til alle og hvor alle

Detaljer

INTERNASJONALE REGLER - SPORTING

INTERNASJONALE REGLER - SPORTING INTERNASJONALE REGLER - SPORTING NORGES SKYTTERFORBUND (NSF) Dette er en oversettelse til norsk av det internasjonale regelverket for F.I.T.A.S.C. Sporting. Juni 2007 Trykket uten kostnad for NSF av Midas

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

TRENERVETT! Spillerne blir som deg, du er rollemodellen for spilleren.

TRENERVETT! Spillerne blir som deg, du er rollemodellen for spilleren. TRENERVETT! TRENERVETT! Fotballkampen er ukas høydepunkt for mange. Her skal det måles krefter mot andre lag. Jevne kamper og gode prestasjoner ut fra forutsetningene. Seire, uavgjort og tap om hverandre.

Detaljer

For å bruke din telefon som en navigasjons-enhet, pek på TomTomknappen i Windows Mobil startmeny.

For å bruke din telefon som en navigasjons-enhet, pek på TomTomknappen i Windows Mobil startmeny. TomTom NAVIGATOR 1. Før du går i gang... Før du går i gang... Oppsett For å bruke din telefon som en navigasjons-enhet, pek på TomTomknappen i Windows Mobil startmeny. For å stille inn din navigasjonsenhet,

Detaljer

LOVHEFTE. Norges Bowlingforbund

LOVHEFTE. Norges Bowlingforbund LOVHEFTE Ajourført etter Forbundstinget 2003 Norges Bowlingforbund LOV, REGLER, BESTEMMELSER OG STATUTTER FOR NORGES BOWLINGFORBUND Stiftet 3. oktober 1962 INNHOLD KAPITTEL 1. Lov... 3 2. Konkurransebestemmelser...

Detaljer

PRESISJON SIKTING BRILLENE, ETC.

PRESISJON SIKTING BRILLENE, ETC. VEDLEGG 2 1 PRESISJON SIKTING BRILLENE, ETC. Hvis du har to øyne, bruk dem begge når du sikter og skyter. Ja, sikt med begge øyne åpne, og stol på at lederøyet ditt tar utfordringen. Dette kan vise seg

Detaljer