Innholdsfortegnelse: Komplette squashregler Kortversjon av reglene De viktigste regelendringene.24

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse: Komplette squashregler.. 3-19. Kortversjon av reglene 20-23. De viktigste regelendringene.24"

Transkript

1 SQUASHREGLER

2 Innholdsfortegnelse: Komplette squashregler Kortversjon av reglene De viktigste regelendringene.24 2

3 Komplette squashregler Revidert og godkjent av World Squash Federation (WSF) 30. april Norsk versjon basert på reglene godkjent 30. april 2001 av WSF. Oversatt og bearbeidet av Stein Gabrielsen. Oppdatert september Kampen Singlekamper i squash spilles mellom 2 spillere som begge har en racket hver med en ball og på en bane. Racket, ball og bane skal oppfylle de respektive WSFspesifikasjonene (se Appendix 5 i WSF-reglene). 2. Poengtelling En kamp spilles som best av 5 game. Hvert game spilles til 11 poeng, med poeng på hver ball som vinnes. Hvis det står 10-10, må man vinne gamet med to poengs margin, for eksempel eller Oppvarming 3.1 Umiddelbart før kampen starter, har de to spillerne rett til inntil 5 minutter oppvarming på banen. Etter 2½ minutt av denne oppvarmingen, skal dommeren si "bytt side" og sørge for at spillerne bytter side, med mindre det allerede er gjort. Dommeren skal si "tid" når oppvarmingsperioden er over. 3.2 Under oppvarmingen skal begge spillerne ha lik mulighet til å slå ballen. Det er ikke rimelig at en spiller slår ballen til seg selv veldig mange ganger. Dommeren avgjør hva som er urimelig og benytter seg eventuelt av regel En spiller har lov til å holde ballen varm under opphold og pauser i spillet. 3.4 Dommeren kan bestemme at spillerne får lov til å varme opp ballen igjen etter opphold eller pauser i spillet. 4. Serving 4.1 Spillet starter med en serve. Man avgjør hvem som skal begynne å serve, ved å snurre racketen. Så fortsetter serveren å serve helt til spilleren taper en ballveksling. Deretter er det servemottakeren som blir server, og den forrige serveren som blir servemottaker. Denne fremgangsmåten følges i hele kampen. Spilleren som vant foregående game, begynner å serve i neste game. 4.2 På begynnelsen av hvert game og når serven går over til den andre spilleren, kan serveren velge hvilken serverute det skal serves fra. Deretter byttes det serverute ved 3

4 hver serve så lenge serveren fortsetter å serve. Hvis en ballveksling ender med "let", skal det serves fra samme serverute igjen. Hvis serveren går til feil serverute, eller hvis en eller begge spillerne er i tvil om serveruten, skal markøren korrigere og anvise riktig serverute. Hvis markøren anviser feil serverute, eller hvis markøren eller spillerne er usikre, skal dommeren anvise riktig serverute. 4.3 Serveren kan bruke valgfri hånd eller racketen til å kaste opp ballen før serven. Hvis serveren, etter å ha kastet opp ballen, ikke gjør noe forsøk på å slå til den, kastes ballen opp igjen til samme serve. 4.4 En serve er korrekt hvis betingelsene i regel er oppfylt: Serveren skal, på det tidspunktet da ballen treffes, ha minst én fot som berører gulvet innenfor de linjene som avgrenser serveruten som det serves fra, uten at foten, eller deler av den, er i kontakt med linjene. (En del av foten kan gjerne være over en linje, forutsatt at den ikke berører selve linjen.) Serveren skal, etter å ha kastet ballen for å serve, slå korrekt på ballen på første eller etterfølgende forsøk, før ballen treffer gulvet eller berører en vegg eller serveren Serveren skal slå ballen direkte på frontveggen, over servelinjen og under ytterlinjen Ballen skal, med mindre den tas på hel volley av servemottakeren, treffe gulvet første gang innenfor de linjene som avgrenser den bakre firedelen på motsatt side av serverens serverute, uten at den treffer kortlinjen eller halvlinjen Serveren skal ikke serve ballen "ut". 4.5 En serve som ikke tilfredsstiller kravene i regel , er ugyldig og etterfølges av følgende markørkall: fotfeil ved ikke god ved feil ved 4.4.3, hvis ballen treffer sideveggen først eller frontveggen på eller under servelinjen, men over platen ned ved 4.4.3, hvis ballen treffer platen eller gulvet feil ved ut" ved En serve som treffer frontveggen og sideveggen samtidig, er ugyldig, og markørkallet er "feil". 4.6 Det må ikke serves før markøren har sagt stillingen. Markøren skal si stillingen uten 4

5 unødvendige opphold. Hvis serveren server før markøren er ferdig med å si stillingen, skal dommeren stoppe spillet og anmode serveren om å vente til markøren er ferdig med å si stillingen. 5. Spillet Etter en korrekt serve fortsetter spillerne med å returnere ballen etter tur inntil en av dem ikke klarer å returnere korrekt, inntil ballen ikke lenger er i spill i henhold til reglene, inntil en av spillerne appellerer, eller inntil markøren og/eller dommeren griper inn. 6. Godkjent retur En retur er godkjent hvis alle betingelsene i regel er oppfylt: 6.1 Spilleren slår ballen korrekt før den har berørt gulvet to ganger. 6.2 Ballen treffer frontveggen over platen og under ytterlinjen, enten direkte eller via sideveggene og/eller bakveggen, uten at den først har truffet gulvet eller spilleren eller spillerens klær, eller motstanderens racket, kropp eller klær. 6.3 Ballen er ikke "ut". 7. Uavbrutt spill Etter at serveren har servet første gang, fortsetter spillet uavbrutt i den grad det er mulig, unntatt i disse tilfellene: 7.1 Dommeren avbryter spillet i en periode på grunn av dårlig lys eller andre forhold utenfor spillernes og dommerens innflytelse. Stillingen skal forbli uendret under en slik midlertidig avbrytelse. Hvis en annen bane er tilgjengelig og kan erstatte banen som anses som uegnet, kan dommeren flytte kampen dit. 7.2 Et tidsintervall på 90 sekunder skal gis fra avslutningen av oppvarmningen til starten av første game og mellom alle gamene. Spillerne kan forlate banen i disse pausene, men de skal være klare til spill ved utløpet av intervallet på 90 sekunder. Hvis spillerne er enige om det, kan spillet startes eller gjenopptas før det er gått 90 sekunder. 7.3 Hvis dommeren godtar forespørselen, kan en spiller forlate banen for å skifte utstyr, klær eller sko. Spilleren skal foreta skiftet uten forsinkelse og innen 90 sekunder. 7.4 Når det er 15 sekunder igjen av en tillatt pause på 90 sekunder, skal dommeren si "15 sekunder" for å anmode spillerne om å gjøre seg klare til gjenopptagelse av spillet. Når de 90 sekundene er ute, skal dommeren si tid. 5

6 Det er spillernes ansvar å oppholde seg der de kan høre dommerkallet om "15 sekunder" og tid. Hvis en eller begge spillerne ikke er klare til å starte eller gjenoppta spillet ved dommerkallet om tid, skal dommeren bruke regel Hvis en spiller blir skadet, syk eller uvel under kampen, skal dommeren bruke regel Hvis dommeren avgjør at en spiller forsinker spillet urimelig, skal dommeren bruke regel Hvis noe annet enn en av spillernes racketer faller ned på banen mens spillet er i gang, gjelder følgende: Dommeren skal umiddelbart stoppe spillet En spiller som blir oppmerksom på hendelsen, kan stoppe spillet og appellere Hvis gjenstanden faller fra en spiller, taper denne spilleren ballvekslingen, unntatt hvis regel kan brukes, eller hvis hendelsen skyldes en kollisjon med motstanderen. I sistnevnte tilfelle skal det gis "let", unntatt hvis en spiller ber om "let" for forstyrrelse. I så fall skal dommeren bruke regel Hvis gjenstanden ikke faller fra en spiller, skal det gis "let", unntatt hvis regel kan brukes Hvis et vinnerslag nettopp var utført da hendelsen inntraff, vinner spilleren ballevekslingen Hvis en gjenstand som er falt ned på banen, ikke blir oppdaget før ballevekslingen er avsluttet, skal resultatet av ballevekslingen stå. 7.8 Hvis en spiller mister racketen sin under spillet, skal dommeren la spillet fortsette, unntatt hvis det har skjedd en forstyrrelse (regel 12), hvis ballen traff racketen (regel ), hvis det forekom en annen hendelse (regel ) eller hvis dommeren idømmer en straff (regel 17). 8. Vinne en ballveksling En spiller vinner en ballveksling hvis: 8.1 motstanderen ikke klarer å serve på riktig måte (regel 4.4)

7 motstanderen ikke klarer å returnere på riktig måte (regel 6), unntatt hvis dommeren dømmer "let" eller "stroke" til motstanderen. 8.3 ballen rører motstanderen (også klær eller gjenstander) uten at det har skjedd en forstyrrelse, unntatt hvis regel 9 eller 10 kan brukes. Hvis det har skjedd en forstyrrelse, kan regel 12 brukes. I alle tilfellene er dommerens bedømmelse avgjørende. 8.4 spilleren tildeles en "stroke" av dommeren i henhold til reglene. 9. Treffe motstanderen med ballen og vending 9.1 Hvis spilleren spiller ballen slik at den treffer motstanderen (også klær eller gjenstander) før den treffer frontveggen, skal spillet stoppes. Dommeren skal, i tillegg til å vurdere om en overtredelse av regel 17 har funnet sted, bedømme ballens bane og: gi spilleren en "stroke" hvis spillerens retur ville vært godkjent og ballen hadde gått direkte i frontveggen uten at den først hadde berørt andre vegger, unntatt hvis regel eller kan brukes gi motstanderen en "stroke" hvis spilleren utførte en vending før slaget, unntatt hvis motstanderen gjorde et bevisst forsøk på å bli truffet av returen. I så fall skal dommeren gi spilleren en "stroke" dømme "let" hvis spillerens retur ikke er første forsøk på å slå ballen, forutsatt at regel ikke kan brukes dømme "let" hvis ballen ville ha truffet en annen vegg før frontveggen og returen ville ha vært godkjent, unntatt hvis regel kan brukes gi spilleren en "stroke" hvis det vurderes at returen ville vært et vinnerslag gi motstanderen en "stroke" hvis returen ikke ville ha vært godkjent. 9.2 Hvis spilleren utfører en vending: kan slaget stoppes før ballen spilles (av frykt for å treffe motstanderen med ballen). Dommeren skal da: dømme "let" hvis det vurderes at frykten for å treffe motstanderen med ballen var begrunnet og returen ellers ville vært godkjent, unntatt hvis regel kan brukes dømme "ingen let" hvis det vurderes at returen ikke ville ha vært godkjent. 7

8 9.2.2 Spilleren kan, på grunn av forstyrrelse, stoppe spillet og appellere. Dommeren skal: dømme "let" hvis det vurderes at spilleren er ute av stand til å spille ballen på grunn av forstyrrelse fra motstanderen gi spilleren en "stroke" hvis det vurderes at motstanderen ikke gjorde alle anstrengelser for å unngå forstyrrelsen etter vendingen dømme "ingen let" hvis det vurderes at spilleren, uansett forstyrrelsen, ikke kunne ha utført en korrekt retur Dommeren skal dømme "ingen let" hvis det vurderes at denne vendingen kun ble utført for å kunne appellere i stedet for å gjøre et forsøk på å spille ballen. 10. Flere forsøk på å slå ballen Hvis spilleren slår etter ballen, men ikke treffer den, kan spilleren forsøke å slå ballen på nytt Hvis ballen, etter at spilleren har bommet på den, berører motstanderen (også klær eller gjenstander), skal dommeren: dømme "let" hvis det vurderes at spilleren ellers kunne ha utført en korrekt retur gi motstanderen en "stroke" hvis det vurderes at spilleren ikke kunne ha utført en korrekt retur Dommeren skal dømme "let" hvis et nytt forsøk utføres korrekt, men ballen forhindres i å treffe frontveggen fordi den treffer motstanderen (også klær eller gjenstander) Spilleren kan, på grunn av forstyrrelse ved et nytt forsøk på å spille ballen, stoppe spillet og appellere. Dommeren skal da: dømme "let" hvis det vurderes at spilleren ble forstyrret i forsøket på å spille en korrekte retur gi spilleren en "stroke" hvis det vurderes at motstanderen ikke gjorde alle anstrengelser for å unngå forstyrrelsen ved et nytt forsøk dømme "ingen let" hvis det vurderes at det nye forsøket ikke ville ha resultert i en korrekt retur. 8

9 11. Appellering Taperen av en ballveksling kan appellere alle markørkall som har hatt innflytelse på den tapte ballvekslingen. En appell i henhold til regel 11 skal avgis ved å si "appell". Spillet stopper etter en appell. Dommeren kan, hvis det er usikkerhet om grunnen til en appell, be spilleren om en forklaring. Hvis dommeren forkaster appellen i henhold til regel 11, opprettholdes markørkallet. Hvis dommeren er usikker, skal det dømmes "let", unntatt hvis regel , 11.5 eller 11.6 kan brukes. Appeller og dommerens inngripen i spesielle situasjoner behandles nedenfor (se også regel 20.4) Appeller på serven Hvis markørkallet for serven er "fotfeil", "feil", "ikke god", "ned" eller "ut", kan serveren appellere. Hvis appellen godkjennes, skal dommeren dømme "let" Hvis markøren umiddelbart etter serven ikke sier noe, kan mottakeren appellere, enten øyeblikkelig eller ved avslutningen av ballvekslingen. Hvis dommeren er sikker på at serven var ugyldig, skal spillet stanses og poenget gis til motstanderen, uten at dommeren venter på en appell. Hvis det appelleres, skal dommeren: dømme "stroke" til serveren hvis dommeren er sikker på at serven var god dømme "let" hvis dommeren er usikker Appeller på annet spill enn serven Hvis markørkallet på en ball er "ikke god", "ned" eller "ut" etter at en spiller har returnert den, kan spilleren appellere. Hvis appellen godkjennes, eller hvis dommeren er usikker på markørkallet, skal dommeren: dømme "let", unntatt hvis regel eller kan brukes dømme "stroke" til spilleren hvis markørkallet avbrøt dennes vinnerslag dømme "stroke" til motstanderen hvis markørkallet avbrøt dennes vinnerslag Hvis markørkallet ikke er "ikke god", "ned" eller "ut" etter en spillers retur, kan motstanderen appellere, enten straks eller ved avslutningen av ballvekslingen. Hvis 9

10 dommeren er sikker på at returen var ugyldig, skal spillet stanses og poenget gis til motstanderen, uten at dommeren venter på en appell. Hvis det appelleres, skal dommeren: dømme "stroke" til spilleren hvis dommeren er sikker på at returen var god dømme "let" hvis dommeren er usikker Etter en serve, kan det ikke appelleres for noen hendelse som fant sted før serven, unntatt slik det er foreskrevet i regel Når taperen av en ballveksling kommer med mer enn én appell, skal dommeren bedømme hver appell for seg Hvis en spiller appellerer markørkallet "fotfeil", "feil", "ikke god", "ned" eller "ut" for en serve og denne serven deretter tydelig er ugyldig, skal dommeren kun bedømme denne etterfølgende hendelsen Hvis en spiller appellerer markørkallet "ikke god", "ned" eller "ut" for en retur og denne returen deretter tydelig er ugyldig, skal dommeren kun bedømme den etterfølgende hendelsen. 12. Forstyrrelse 12.1 En spiller som skal slå ballen, skal ikke bli forstyrret av sin motstander For å forhindre forstyrrelse skal motstanderen gjøre alle anstrengelser for å gi spilleren: uhindret, direkte adgang til ballen etter avslutningen av en rimelig racketsving fritt utsyn til ballen på dens retur fra frontveggen frihet til å slå ballen med en rimelig racketsving frihet til å slå ballen direkte mot hele frontveggen 12.3 Spilleren forstyrres hvis motstanderen ikke oppfyller alle betingelsene i regel 12.2, også selv om alle anstrengelser gjøres En spillers overdrevne racketsving kan forårsake forstyrrelse for motstanderen når det blir dennes tur til å slå ballen. 1

11 12.5 En spiller som møter mulig forstyrrelse, har valget mellom å spille ballen eller stanse spillet og appellere til dommeren En spiller som ønsker let eller stroke, appellerer med å si "let" Bare den spilleren som skal slå ballen, kan appellere. Appellen skal avgis enten straks forstyrrelsen finner sted, eller, hvis spilleren tydelig ikke fortsetter spillet, etter forstyrrelsestidspunktet, uten unødig forsinkelse Dommeren skal treffe sin beslutning etter appellen og bekjentgjøre den ved å si "ingen let", "stroke til (navnet på spilleren eller laget) " eller "let" (det henvises dessuten til oversikten i Appendix 4 i WSF-reglene). Det er kun dommeren som avgjør, og dommerens beslutning er endelig. Hvis det er usikkerhet om grunnen til en appell, kan dommeren be spilleren om en forklaring Dommeren skal dømme "ingen let" og spilleren skal tape ballvekslingen hvis det bedømmes at: det ikke forekom forstyrrelse, eller at forstyrrelsen var så minimal at spillerens frie utsyn til og mulighet til å spille ballen ikke ble påvirket det forekom forstyrrelse, men at spilleren enten ikke kunne ha utført en korrekt retur, eller ikke anstrengte seg for å nå og spille ballen det forekom forstyrrelse, men at spilleren tydelig har akseptert denne, beveget seg forbi forstyrrelsespunktet og fortsatt spillet spilleren selv skapte forstyrrelsen på vei til ballen Dommeren skal dømme "stroke" til spilleren hvis: det forekom forstyrrelse som motstanderen ikke har gjort alle anstrengelser for å unngå, og spilleren kunne ha utført en korrekt retur det forekom forstyrrelse som motstanderen har gjort alle anstrengelser for å unngå, men motstanderens posisjon forhindret spillerens rimelige racketsving på dennes korrekte retur det forekom forstyrrelse som motstanderen har gjort alle anstrengelser for å unngå, men spilleren ville ha slått et vinnerslag

12 spilleren har avstått fra å slå til ballen, og at den, hvis den hadde blitt slått, tydelig ville ha truffet motstanderen på vei direkte mot frontveggen. Hvis ballen var på vei mot en sidevegg, skulle det også tydelig ha vært et vinnerslag (unntatt hvis det er foretatt en vending eller hvis dette er et etterfølgende forsøk etter et bomslag) Dommeren skal dømme "let" hvis det er forekommet en forstyrrelse som motstanderen gjorde alle anstrengelser for å unngå, og spilleren kunne ha utført en korrekt retur Dommeren skal ikke dømme "stroke" til en spiller som forårsaker forstyrrelse med en overdreven racketsving Dommeren kan dømme "let" i henhold til regel 12.9 eller "stroke" i henhold til regel 12.8 uten appell, og om nødvendig stanse spillet for å gjøre det Dommeren kan også benytte regel 17 når det forekommer forstyrrelse. Dommeren skal stanse spillet, hvis det ikke allerede er stanset, og idømme en passende straff hvis: spilleren har gjort seg skyldig i betydelig og bevisst fysisk kontakt med motstanderen spilleren har brakt sin motstander i fare ved en overdreven racketsving. 13. Let I tillegg til "let"-avgjørelser i henhold til andre regler, kan eller skal dommeren dømme "let" i visse andre situasjoner. En spiller som ønsker "let", skal si "let". Ved usikkerhet om grunnen til en appell, kan dommeren be spilleren om en forklaring Dommeren kan dømme "let" når: en ball i spill treffer en gjenstand som ligger på banen (se regel 15.3) en spiller, på grunn av en reell frykt for å skade sin motstander, avstår fra å slå ballen mot veggene, også bakveggen

13 dommeren skjønner at en av spillerne er blitt forstyrret av en hendelse utenfor eller på banen. En spiller som ønsker å appellere for en slik hendelse, må gjøre dette umiddelbart etter at forstyrrelsen har funnet sted. Uansett ovenstående kan dommeren dømme "stroke" til spilleren hvis det bedømmes at dennes vinnerslag er blitt forstyrret av hendelsen dommeren skjønner at en endring av baneforholdene har påvirket resultatet av ballvekslingen Dommeren skal dømme "let" når: motstanderen ikke er klar og ikke gjør noe forsøk på å returnere serven ballen går i stykker under spillet det appelleres og dommeren ikke er i stand til å avgjøre appellen ballen, på en ellers korrekt retur, setter seg fast et sted på banens spilleflate og dermed forhindres i å sprette mer enn en gang på gulvet, eller hvis ballen går ut av banen etter første sprett Ved en appell for "let" i henhold til regel skal spilleren være i stand til å utføre en korrekt retur for at dommeren kan dømme "let". For mottakerens appell i henhold til regel , og behøver ikke denne forutsetning være oppfylt Dommeren kan dømme "let" i henhold til regel , , og selv om spilleren gjør forsøk på å spille eller faktisk spiller ballen Appellbetingelsene i henhold til regel 13 er: En appell fra spilleren er nødvendig for at det skal kunne gis "let" i henhold til regel (kun spilleren), , (kun motstanderen) og En appell fra spilleren eller dommerens avbrytelse av spillet gjelder for regel , , og Ballen 14.1 På ethvert tidspunkt når ballen er ute av spill, kan spillerne eller dommeren undersøke ballen for eventuelle feil. Dommeren kan beslutte å erstatte ballen med en annen hvis spillerne er enige om det eller ved appell fra en av spillerne

14 Hvis en ball ødelegges under spill, skal dommeren, etter å ha blitt overbevist om at ballen er gått i stykker, umiddelbart erstatte den med en annen Hvis en ball går i stykker under spillet uten at det oppdages, skal dommeren dømme "let" på ballvekslingen hvis serveren appellerer før neste serve, eller hvis mottakeren appellerer før det gjøres et forsøk på å returnere serven Hvis mottakeren appellerer før det blir gjort forsøk på å returnere den neste serven, og dommeren skjønner at ballen ble ødelagt i akkurat denne serven, skal dommeren dømme "let" på denne serven, men hvis det er usikkerhet, skal dommeren dømme "let" på den foregående ballvekslingen Regel 14.3 gjelder ikke for den siste ballvekslingen i et game. I det tilfellet skal en appell avgis umiddelbart etter ballvekslingens avslutning Hvis en spiller stanser spillet for å appellere for at ballen er gått i stykker, og det deretter konstateres at ballen ikke er gått i stykker, taper spilleren ballvekslingen Ballen skal befinne seg på banen under hele kampen, med mindre dommeren tillater at den fjernes Når dommeren har tillatt et ballskifte, eller hvis spillet gjenopptas etter en lengre avbrytelse, skal dommeren tillate at spillerne varmer opp ballen igjen. Spillet skal fortsette når dommeren bestemmer det, eller når spillerne er enige om det. 15. Spillernes plikter 15.1 Spillerne skal overholde alle spillets regler og spille i henhold til spillets ånd. Hvis dette ikke gjøres, bringes spillet i vanry, og da kan regel 17 benyttes Spillerne skal være klare til å starte spillet ved kampens annonserte starttidspunkt Spillerne kan ikke ta med gjenstander, klær eller spilleutstyr på banen Spillerne kan ikke forlate banen under spillet uten tillatelse fra dommeren. Hvis dette likevel skjer, benyttes regel Spillerne kan ikke anmode om at dommer og/eller markør byttes ut Spillerne må ikke bevisst forsøke å distrahere hverandre. Hvis dette likevel skjer, benyttes regel

15 Ved appeller skal spillerne si "let" eller "appell", avhengig av omstendighetene. Det å rekke en finger eller racketen i været, heve øyenbrynene eller bruke andre øyenbevegelser eller tegn, er ikke alminnelig anerkjente måter å avgi en appell på I tillegg til disse reglene skal spillerne overholde alle andre konkurranseregler, f.eks. regler for påkledning og utstyr for den enkelte turnering. 16. Blødning, sykdom, kampudyktighet og skader 16.1 Blødning: Dommeren skal stanse spillet øyeblikkelig hvis en spiller begynner å blø, har et åpent sår eller har blod på tøyet. Før spillet kan gjenopptas, skal dommeren kreve at blødningen stanses, at det åpne såret tildekkes, og at spilletøy med blod skiftes. Dommeren skal tillate den nødvendige tiden som kreves for å gjøre dette, i den grad turneringens tidsplan tillater det. Hvis blødningen er forårsaket utelukkende av motstanderen, skal dommeren umiddelbart erklære spilleren som vinner av kampen Blødning som starter igjen: Hvis et sår som det allerede er gitt tid til å behandle, begynner å blø igjen, skal dommeren ikke tillate ytterligere behandlingstid, utover at spilleren kan avgi pågående game og bruke de 90 sekundene mellom gamene til behandling. Hvis blødningen fortsatt ikke er stanset etter utløpet av den 90 sekunder lange pausen, skal spilleren gi opp kampen. Man kan kun avgi ett game for å oppnå én 90 sekunders pause på denne måten. Hvis forbindingen på et blødende sår faller av eller fjernes under kampen, og såret dermed blir synlig, skal dommeren betrakte denne hendelsen som en blødning som starter igjen, med mindre såret har sluttet å blø Sykdom og kampudyktighet: En spiller som blir syk eller kampudyktig, men uten blødninger eller åpne sår, kan: umiddelbart gjenoppta kampen avgi det pågående gamet og ta pausen gi opp kampen. Trøtthetssymptomer, påstått sykdom eller kampudyktighet som ikke umiddelbart er tydelig for dommeren, eller tidligere oppståtte lidelser eller skader som oppstår igjen, skal behandles under regel Dette omfatter også kramper av alle typer og både normal og astmatisk kvalme og utmattethet. Dommeren skal opplyse om sin avgjørelse og reglenes forskrifter Skade: 1

16 Når en spiller påstår å ha blitt skadet under kampen, skal dommeren være overbevist om at skaden er ekte, bestemme hvilken kategori skaden faller under, og opplyse spillerne om dette og om gjeldende regler. Spilleren har kun krav på behandlingstid umiddelbart etter at skaden har oppstått. Det er følgende skadekategorier: Selvforskyldt, der motstanderen ikke på noen måte var delaktig i det som skjedde Hendelig uhell, der motstanderen på en hendelig og tilfeldig måte enten forårsaket skaden eller deltok i skadesituasjonen. Dommeren må ikke tolke "hendelig uhell" til å omfatte situasjoner der spilleren selv har gått for tett på sin motstander Forvoldt av motstanderen, der motstanderen alene forvoldte skaden Hvis skaden omfatter blødning, skal regel 16.1 benyttes inntil blødningen er stanset. Deretter benyttes regel Hvis skaden ikke omfatter blødning, gjelder disse reglene: Ved en selvforskyldt skade (regel ) skal dommeren gi den skadde spilleren inntil 3 minutters behandlingstid. Dommeren skal rope tid ved utløpet av disse 3 minuttene etter å ha gitt et varsel 15 sekunder tidligere. Hvis spilleren ber om ytterligere behandlingstid utover de 3 minuttene, skal dommeren kreve at den skadde spilleren avgir pågående game, tar pausen på 90 sekunder mellom gamene og deretter gjenopptar spillet eller gir opp kampen. Hvis den skadde spilleren ikke er tilbake på banen etter at dommeren har ropt tid, skal dommeren erklære motstanderen som vinner av kampen Ved et hendelig uhell (regel ) skal dommeren gi den skadde spilleren inntil 1 times behandlingstid, eller så lang tid som turneringens tidsplan tillater. Dommeren skal rope tid ved utløpet av den tillatte behandlingstiden. Den skadde spilleren skal, ved utløpet av denne pausen, gjenoppta spillet eller gi opp kampen. Hvis den skadde spilleren gjenopptar spillet, skal spillet fortsettes fra stillingen slik den var da skaden oppsto Ved en skade forvoldt av motstanderen (regel ), skal dommeren benytte regel 17, og hvis skaden krever behandlingstid, skal dommeren umiddelbart erklære den skadde spilleren som vinner av kampen Hvis en skadet spiller, etter å ha fått behandlingstid, ønsker å gjenoppta spillet før behandlingsperiodens utløp, skal dommeren gi motstanderen tilstrekkelig tid til å forberede seg på gjenopptakelse av spillet Hvis en spiller påberoper seg en skade, men dommeren ikke er overbevist om at skaden er ekte, skal dommeren anmode spilleren om å fortsette spillet eller avgi pågående game, 1

17 behandle skaden i pausen og deretter gjenoppta spillet eller gi opp kampen Hvis en spiller avgir et game for å oppnå behandlingstid, skal poengene i gamet beholdes, og ved avslutningen av pausen på 90 sekunder skal spilleren enten gjenoppta spillet eller gi opp kampen. 17. Oppførsel på banen 17.1 Hvis dommeren mener at en spillers oppførsel på banen er nedbrytende, skremmende eller støtende for motstanderen, markøren, dommeren og/eller tilskuere, eller dommeren skjønner at spillerens oppførsel på banen bringer spillet i vanry, skal dommeren straffe spilleren Forseelser som dommeren skal behandle under denne regelen, omfatter hørbare eller synlige uanstendigheter, verbale eller fysiske grovheter, uenigheter med markør eller dommer, misbruk av racket eller ball og instruksjoner fra trener på andre tidspunkter enn mellom gamene. Andre forseelser omfatter betydelig og bevisst fysisk kontakt (regel ) og overdreven racketsving (regel 12.4), ufin oppførsel under oppvarmningen (regel 3.2), sen retur etter pause eller spillavbrytelse (regel 7.4), bevisst farlig spill eller bevegelse (regel ) og unødvendig sløsing med tid (regel 7.6) For disse og enhver annen forseelse skal dommeren benytte en av følgende straffer: advarsel stroke til motstanderen (poengstraff) game til motstanderen (gamestraff) kamp til motstanderen (kampstraff) Hvis dommeren stanser spillet for å gi en advarsel, skal det spilles "let" på ballvekslingen

18 Hvis det under spillet oppstår en situasjon som rettferdiggjør at en poengstraff utdeles, skal dommeren stanse spillet, hvis det ikke allerede er stanset, og utdele en "stroke". Poengstraffen utgjør da resultatet av ballvekslingen Hvis dommeren utdeler en poengstraff på grunn av en hendelse etter at en ballveksling er avsluttet, skal resultatet av ballvekslingen stå, og 1 poeng gis til motstanderen, uten skifte av serverute Hvis dommeren utdeler en gamestraff, skal det være for det gamet som er i gang, eller det neste, hvis et game ikke er i gang. I det sistnevnte tilfellet skal det ikke tillates pause mellom gamene. Spilleren som idømmes straffen, skal beholde de poengene som ble scoret i gamet. 18. Kampledelse 18.1 En kamp ledes normalt av en dommer assistert av en markør. Selv om dommeren også kan utfylle rollen som markør, anbefaler WSF at de to rollene utføres av 2 forskjellige personer Den korrekte plasseringen for dommer og markør er rett bak bakveggen, så tett på denne som mulig, over ytterlinjen og helst sittende. 19. Markørens oppgaver 19.1 Markøren markerer alle hendelser under spillet, etterfulgt av den aktuelle stillingen, med serverens poeng nevnt først. Markøren skal markere server og returer som er ugyldige, ved å si henholdsvis "feil", "fotfeil", "ikke god", "ned", "ut", "serve over" og "stopp". Markøren skal også gjenta dommerens avgjørelser Ved avslutningen av en ballveksling skal markøren umiddelbart si stillingen, etter at dommeren har avgjort eventuelle appeller Alle ballvekslinger skal stanses ved et markørkall Markøren skal ikke komme med markørkall ved usikkerhet eller dårlig utsikt Når spillet stanser uten at markøren har ropt, skal markøren ved usikkerhet eller dårlig utsikt meddele spillerne om dette, og så skal dommeren avgjøre utfallet. Hvis dommeren ikke er i stand til å ta en avgjørelse, skal det dømmes "let" Markøren skal notere stillingen og korrekt serveside. 20. Dommerens oppgaver 1

19 20.1 Dommeren skal avgjøre alle appeller, treffe alle avgjørelser som anført i reglene og avgjøre appeller etter markørkall eller mangel på markørkall. Dommerens beslutning er endelig. Dommeren skal meddele sine beslutninger til spillerne på banen og gjøre dette på en slik måte at det kan høres på banen og på tilskuerplassene Dommeren skal utøve kontroll over kampen: når en spiller appellerer, også appeller mot eventuelle spesifikasjoner for å tilse at alle relevante regler benyttes på korrekt måte når tilskueres, arrangørers, laglederes eller treneres oppførsel oppfattes som nedbrytende for spillet eller fornærmende for spillere, arrangører eller tilskuere. Dommeren skal avbryte spillet inntil denne nedbrytende oppførselen har opphørt, og skal, om nødvendig, tilse at eventuelle skyldige personer forlater spilleområdet Dommeren skal ikke gripe inn i markørkall om stillingen, med mindre det oppfattes at stillingen er feilaktig oppgitt. Da skal dommeren korrigere ropet, og markøren skal så gjenta den korrigerte stillingen Dommeren skal ikke gripe inn i andre markørkall, med mindre det oppfattes at markøren har begått en feil ved å stanse eller ikke stanse spillet. Da skal dommeren gripe inn og treffe relevant beslutning Dommeren er ansvarlig for overholdelse av alle regler angående tid Dommeren skal føre skriftlig kontroll med stillingen og korrekt serveside Dommeren er ansvarlig for at baneforholdene er i orden Dommeren kan tildele en spiller seieren hvis motstanderen ikke er til stede på banen og klar til spill senest 10 minutter etter annonsert tidspunkt. 1

20 Kortversjon av reglene Denne kortversjonen av de internasjonale squashreglene forklarer de grunnleggende prinsippene. Alle aktive spillere bør gjøre seg kjent med det fullstendige regelsettet. Nummeret i parentes etter hver overskrift viser til regelnummeret i det fullstendige regelsettet. Basert på reglene godkjent 30. april 2001 av WSF. Oversatt og bearbeidet av Stein Gabrielsen. Oppdatert september BALLEN (Regel 14) Det finnes nå et ballsystem som skal gjøre spillet enklere. Den vanligste ballen har én gul prikk og benyttes av normalspilleren. Konkurransespilleren benytter en ball med to gule prikker. Spillere som er nye og holder på å lære seg spillet, kan med fordel benytte den helt svarte ballen uten prikk. Den er 6 % større og spretter bedre. Unge juniorer og helt nye bør starte med den blå ballen som er ca. 12 % større. Den spretter bra, og det er lett å få i gang spillet. Begge de to sistnevnte ballene krever dessuten veldig lite oppvarming, mens de to førstnevnte krever en viss oppvarming før de spretter ordentlig. Ved valg av ball kan det også være en fordel å ta hensyn til hallens temperatur. På en kald bane kan man bruke ballen med én gul prikk, og på en varm bane kan man bruke ballen med to gule prikker. Ballen veier 23 gram og er hul. POENGTELLING (Regel 2) En kamp spilles nå som best av 5 game. Hvert game spilles til 11 poeng, med poeng på hver ball som vinnes. Hvis det står 10-10, må man vinne gamet med to poengs margin, for eksempel eller Endringen gjelder for alle, både junior og seniorspillere, og vil ha en prøvetid på ett år, før det (mest sannsynlig) blir vedtatt til å gjelde permanent. Alle internasjonale turneringer vil etter oktober 2008 spille med det nye scoringssystemet. OPPVARMING (Regel 3) Før kampen starter, har de to spillerne rett til inntil 5 minutter oppvarming (2½ minutt på hver side). Hvis ballen må byttes underveis i kampen, eller hvis kampen settes i gang igjen etter et opphold, skal spillerne få varme opp ballen slik at den blir klar til bruk. Ballen kan også holdes varm av en eller begge spillerne hvis det blir et opphold i kampen. SERVING (Regel 4) Spillet starter med en serve. Man avgjør hvem som skal begynne å serve, ved å snurre racketen. Så fortsetter serveren å serve helt til spilleren taper en ballveksling. Deretter er det servemottakeren som blir server, og den forrige serveren som blir servemottaker. Spilleren som vant foregående game, begynner å serve i neste game. På begynnelsen av hvert game og når serven går over til den andre spilleren, kan serveren velge hvilken serverute det skal serves fra. Etter å ha vunnet en ballveksling, skal serveren serve fra den andre serveruten. Ved serven skal serveren ha minst én fot som berører gulvet innenfor serveruten. En godkjent serve skal treffe direkte på frontveggen, over servelinjen og under ytterlinjen, og 2

21 returen skal lande innenfor den bakre firkanten av banen på motsatt side av serverens serverute (såfremt den ikke tas på volley av servemottakeren). GODKJENT RETUR (Regel 6) En retur er godkjent hvis ballen, før den har berørt gulvet to ganger, returneres korrekt av mottakeren og treffer frontveggen over platen og under ytterlinjen uten at den først har berørt gulvet. Ballen kan treffe sideveggene og/eller bakveggen før den treffer frontveggen. En retur er ikke godkjent hvis den "ikke er god" (ballen slås etter at den har berørt gulvet mer enn én gang, den slås ikke på korrekt måte, eller den berøres to ganger), hvis den er "nede" (etter at ballen er slått, treffer den gulvet eller platen før den treffer frontveggen), eller hvis den er "ute" (ballen treffer på eller utenfor ytterlinjen). BALLVEKSLINGER (Regel 8) Etter en godkjent serve, slår spillerne ballen etter tur inntil en av dem ikke klarer å returnere på riktig måte. En ballveksling består av en serve og påfølgende godkjente returer. En spiller vinner ballvekslingen hvis motstanderen ikke klarer å serve eller returnere på riktig måte, eller hvis ballen berører motstanderen (den som ikke skal slå ballen) før spilleren som skal slå, har forsøkt å slå ballen. MERK: UNDER EN BALLVEKSLING SKAL MAN ALDRI FORSØKE Å SLÅ BALLEN HVIS DET ER FARE FOR Å TREFFE MOTSTANDEREN MED BALLEN ELLER RACKETEN. I SLIKE TILFELLER STOPPER MAN SPILLET, OG MAN SPILLER ENTEN BALLVEKSLINGEN PÅ NYTT ("LET"), ELLER SÅ BLIR MOTSTANDEREN STRAFFET ("STROKE"). TREFFE EN MOTSTANDER MED BALLEN (Regel 9) Hvis en spiller slår ballen, og den treffer motstanderen, motstanderens racket eller motstanderens klær før den når frem til frontveggen, skal spillet stoppes. Hvis spillerens retur ville vært godkjent og ballen hadde gått direkte i frontveggen uten at den først hadde berørt andre vegger, vinner spilleren ballvekslingen ("stroke"), såfremt spilleren ikke foretok en "vending". Hvis spillerens retur ville vært godkjent og ballen traff eller hadde truffet andre vegger før frontveggen, skal ballen spilles på nytt ("let"). Hvis spillerens retur ikke ville vært godkjent, taper spilleren ballvekslingen. VENDING (Regel 9) Hvis spilleren har fulgt med ballen rundt eller latt den passere rundt seg dvs. har slått ballen på høyre side av kroppen etter at den har passert på venstre side (eller vice versa) da har spilleren foretatt en "vending". Hvis motstanderen blir truffet av ballen etter at spilleren har vendt, vinner motstanderen ballvekslingen. Hvis spilleren stopper spillet etter en vending av frykt for å treffe motstanderen, skal ballen spilles på nytt ("let"). Dette er anbefalingen i situasjoner der spilleren ønsker å vende, men er usikker på motstanderens plassering. 2

22 FLERE FORSØK (Regel 10) En spiller som har forsøkt å slå ballen, men som har bommet, kan forsøke å slå ballen på nytt. Hvis et nytt forsøk ville gitt en godkjent retur, men ballen treffer motstanderen, skal ballen spilles på nytt ("let"). Hvis et nytt forsøk ikke ville gitt en godkjent retur, taper spilleren ballvekslingen. FORSTYRRELSE (Regel 12) Når en spiller skal slå ballen, skal ikke spilleren bli forstyrret av motstanderen. For å unngå å forstyrre skal motstanderen forsøke å gi spilleren uhindret og direkte adgang til ballen, fritt utsyn til ballen, plass til å svinge racketen og mulighet til å slå ballen direkte mot hele frontveggen. En spiller som føler at motstanderen forstyrrer, kan godta forstyrrelsen og spille videre, eller stoppe spillet. Det er best om spillet stoppes hvis det er fare for kollisjon med motstanderen, eller hvis det er fare for å treffe motstanderen med racket eller ball. Hvis spillet er stoppet på grunn av en forstyrrelse, gjelder følgende: Spilleren har rett til å få spille ballen på nytt ("let") hvis spilleren kunne ha returnert ballen, og hvis motstanderen gjorde alt for å unngå forstyrrelsen. Spilleren har ikke rett til å få spille ballen på nytt ("ingen let") spilleren taper altså ballvekslingen hvis spilleren ikke kunne ha returnert ballen, eller hvis spilleren godtar forstyrrelsen og spiller videre, eller hvis forstyrrelsen var så liten at spillerens adgang til ballen og mulighet til å slå ikke ble påvirket. Spilleren vinner ballvekslingen ("stroke") hvis motstanderen ikke har gjort alle anstrengelser for å unngå forstyrrelsen, hvis spilleren kunne ha slått et vinnerslag, eller hvis spilleren ville ha truffet motstanderen med en ball som gikk direkte mot frontveggen. LET (Regel 13) En "let" er en ballveksling som ikke blir avgjort. Ballvekslingen er ikke tellende, og serveren server på nytt fra samme serverute. I tillegg til de "let"-situasjonene som er beskrevet i avsnittene overfor, kan det også dømmes "let" i andre situasjoner. Det kan for eksempel dømmes "let" hvis ballen under spillet treffer gjenstander som ligger på gulvet, eller hvis spilleren lar være å slå ballen for å unngå å skade motstanderen. Det skal også dømmes "let" hvis mottakeren ikke er klar til og heller ikke forsøker å returnere serven, eller hvis ballen går i stykker under spillet. KONTINUITET I SPILLET (Regel 7) Det forventes at det skal være kontinuitet i spillet i hvert game etter at spilleren har begynt å serve. Det skal ikke være noen unødvendige pauser mellom slutten av en ballveksling og begynnelsen av neste. Mellom gamene er det tillatt med en pause på inntil 90 sekunder. Spillerne skal få lov til å skifte klesplagg eller utstyr hvis det er nødvendig. 2

23 BLOD, SKADE OG SYKDOM (Regel 16) Hvis det oppstår skade med blod, må blødningen stoppes før spilleren kan fortsette. En spiller skal få rimelig tid til å behandle et blødende sår. Hvis skaden ene og alene skyldes motstanderen, er det den skadde spilleren som vinner kampen. Hvis blødningen begynner igjen, er det ikke tillatt med nye pauser, bortsett fra at spilleren kan tape gamet og bruke pausen på 90 sekunder mellom gamene til å stoppe blødningen. Hvis det ikke er mulig å stoppe blødningen, taper spilleren kampen. Ved skader der det ikke er blødning, må det avgjøres om skaden var selvforskyldt, om den ble forårsaket av motstanderen, eller om begge spillerne var delaktige. Hvis motstanderen var skyld i skaden, vinner den skadde spilleren hvis det kreves tid for å behandle skaden. Hvis skaden var selvforskyldt, får den skadde spilleren 3 minutter til å behandle skaden før spillet skal settes i gang igjen, og i tillegg kan spilleren tape gamet og bruke pausen på 90 sekunder mellom gamene til å behandle skaden. Hvis begge spillerne var delaktige, får den skadde spilleren en time til å behandle skaden. En spiller som blir syk, må spille videre eller ta en pause ved å tape gamet og bruke pausen på 90 sekunder til behandling. Kramper, kvalme og andpustenhet (også astma) er eksempler på slik sykdom. Hvis en spiller kaster opp på banen, vinner motstanderen kampen. SPILLERNES PLIKTER (Regel 15) Regel 15 inneholder retningslinjer for spillerne. Paragraf 15.6 sier for eksempel at bevisste distraksjoner ikke er tillatt. Alle spillere bør lese den fullstendige teksten for denne regelen. Noen av de 8 underparagrafene omhandler situasjoner i kamper med dommer og markør. Bruken av dommer og markør dekkes ikke i denne kortversjonen. OPPFØRSEL PÅ BANEN (Regel 17) Uanstendig, forstyrrende eller truende oppførsel i squash er ikke tillatt. Dette omfatter verbale og synlige uanstendigheter, verbale og fysiske grovheter, uenighet med dommeravgjørelse, misbruk av racket, bane eller ball, unødvendig fysisk kontakt, overdreven racketsving, urettferdig oppvarming, sløsing med tid, for sen retur til banen, farlig spill eller farlig bevegelse og veiledning fra trener (unntatt mellom gamene). 2

24 De viktigste regelendringene Når vi spiller squash, så ønsker (noen av oss) så få avbrudd og opphold i spillet som mulig. Og de nye reglene legger opp til akkurat det. Man har gått tilbake til den gamle ordlyden om at du skal "gjøre alt for å nå og spille ballen." Ingen "let" ved en ubetydelig forstyrrelse Du får heller ikke let ved en ubetydelig forstyrrelse. Hvis forstyrrelsen eller berøringen er så liten at den ikke påvirker utsynet til ballen eller adgangen til å nå eller muligheten til å slå den, så skal du spille videre. Stopper du da, så skal det dømmes ingen let. Hvis John Carew kan score mål med to spillere på ryggen og gale tilskuere på tribunen, så klarer vel vi å slå ballen selv om racketen vår sneier borti T-skjorten til motstanderen! Forstyrrelse av motstanderen kan føre til tapt poeng En ny og positiv regel er den som sier at man kan dømme stroke mot deg hvis du forstyrrer motstanderen når hun eller han kan slå et vinnerslag. Usportslig opptreden er vel en riktig betegnelse på dette, og da er det ikke urimelig at man også straffes. Det er videre et viktig utgangspunkt at sikkerheten alltid er prioritert. Utgangspunktet: "Stroke" dersom motstanderen forhindrer ditt slag Farlig spill er fortsatt ikke tillatt. Hvis motstanderen er for nær deg og har forhindret (et viktig ord!) en rimelig sving med racketen, eller ville blitt truffet av deg hvis du hadde fortsatt slaget, får du stroke. Unntak: "Let" dersom motstanderen forsøker å komme seg unna og ikke er veldig nærme Hvis du stopper slaget på grunn av en lett berøring med motstanderen som forsøker å komme seg unna eller hvis motstanderen kanskje bare er litt i nærmeste laget, så får du kun en let. Ingen "let" dersom motstanderen ikke hindrer slaget, og ingen "stroke" ved overdreven sving Stopper du slaget når motstanderen er i god avstand fra deg og ikke hindrer deg, blir avgjørelsen ingen let. Du får heller ikke stroke hvis du svinger overdrevent mye med racketen og så føler at du er blitt forstyrret i slaget. Vending gir alltid rett til "let" dersom du slår etter vending og treffer motstander, taper du poenget En annen viktig endring gjelder vendinger. Nå er det slik at hvis du vender det vil si har slått ballen på høyre side av kroppen etter at den har passert på venstre side (eller vice versa) og treffer motstanderen med ballen, så blir det dømt stroke mot deg, og ikke let slik det var tidligere. Poenget er at når du vender, så mister du oversikten over hvor motstanderen befinner seg, og da skal du rett og slett ikke slå ballen. Vær likevel klar over at hvis du forsøker å utnytte dette altså foretar en unødvendig vending bare for å komme deg ut av en vanskelig situasjon for deg selv og slippe å slå et litt vanskelig slag så skal det dømmes ingen let. Bruk beskyttelsesbriller I tillegget om beskyttelsesbriller anbefaler det internasjonale squashforbundet at alle squashspillere alltid bruker beskyttelsesbriller. I internasjonale og nasjonale approberte juniorturneringer er det påbudt med beskyttelsesbriller. Kanskje ingen populær anbefaling for de fleste av oss, men øynene er jo uten tvil viktige. Noe å tenke på, kanskje? Nybegynnere bør også være klar over at det ofte er de mindre erfarne spillerne som utsettes for den største risikoen. 2

Sentrum Squashklubb. Â Â Â 3.1 Umiddelbart fã r kampen starter, har de to spillerne rett til inntil 5 minutter oppvarming pã banen.

Sentrum Squashklubb. Â Â Â 3.1 Umiddelbart fã r kampen starter, har de to spillerne rett til inntil 5 minutter oppvarming pã banen. Regler Komplette squashsregler - Single Revidert og godkjent av World Squash Federation (WSF) 30. april 2001. (FÃ rste utkast oversatt av Stein Gabrielsen fra Sentrum Squash Klubb, april 2002.) For ytterligere

Detaljer

Spilleregler for utøvere

Spilleregler for utøvere Spilleregler for utøvere Kort innføring i de viktigste reglene i badminton Dette dokumentet er laget for å gi en innføring i spillereglene i badminton. Det er skrevet slik at utøvere i alle aldre skal

Detaljer

Reglement Kanonball NTBIK 2017

Reglement Kanonball NTBIK 2017 Reglement Kanonball NTBIK 2017 Alle kamper spilles i overensstemmelse med det etterfølgende reglement og håndbok for Norges Bedriftsidrettsforbund. 1. Spillebanen Banen deles opp i to like store spillefelt.

Detaljer

Hjelp! Jeg er volleyballdommer. av Tomm Hansen, Kolbotn IL August 2012

Hjelp! Jeg er volleyballdommer. av Tomm Hansen, Kolbotn IL August 2012 Hjelp! Jeg er volleyballdommer av Tomm Hansen, Kolbotn IL August 2012 Generelt Målet er å være kampfasilitator og ikke dommerpoliti Flere regler endret siste årene for å få færre avblåsninger Du blåser

Detaljer

Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2010

Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2010 Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2010 Navn: Divisjon: DEL I Kryss av i de rubrikkene som gir det korrekte svaret. Det er noen ganger nødvendig å krysse av i flere enn én rubrikk. 1. En forsvarsspiller går

Detaljer

Spilleregler Futsal barn Oslo fotballkrets 2013/2014

Spilleregler Futsal barn Oslo fotballkrets 2013/2014 Spilleregler Futsal barn Oslo fotballkrets 2013/2014 NFFs Lov og Reglement 2013 gjelder også for Futsal-serien. Punktene som er poengtert her er særregler for Futsal-serien i Oslo fotballkrets. Regel 1

Detaljer

Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2012

Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2012 Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2012 Navn: FASIT Utv.gruppe: DEL I Kryss av i de rubrikkene som gir det korrekte svaret. Det er som regel nødvendig å krysse av i flere enn én rubrikk på hvert spørsmål. Dersom

Detaljer

Spilleregler på Julestjerna 2015

Spilleregler på Julestjerna 2015 Spilleregler på Julestjerna 2015 Spillereglene for Julestjerna har sitt utgangspunkt i NFF sine regler. Likevel har vi enkelte tilpasninger til turneringa, og oppfordrer laglederne til å sette seg inn

Detaljer

SPILLEREGLER BADMINTON

SPILLEREGLER BADMINTON SPILLEREGLER FOR BADMINTON FASTSATT AV THE INTERNATIONAL BADMINTON FEDERATION I 1939. SIST REVIDERT MAI 2001 MED IKRAFTTREDELSE 1. AUGUST SAMME ÅR. 1 Kamp:... Den grunnleggende konkurranse i badminton

Detaljer

REGELBRUDD/ STRAFF Om en innbytter kommer inn på spillebanen før spilleren som skal erstattes helt har forlatt banen, skal:

REGELBRUDD/ STRAFF Om en innbytter kommer inn på spillebanen før spilleren som skal erstattes helt har forlatt banen, skal: REGULERING AV SPILLET 1.1 SPILLERE En kamp spilles mellom to lag med ikke flere enn fem spillere. En av disse må være målvakt. Ved kampens start må et lag ha minst tre spillere for at kampen startes. Har

Detaljer

Appendix E Anbefalte Håndsignaler og Utrop. 1. Neste server 2. Bryt. 3. Poeng. Version

Appendix E Anbefalte Håndsignaler og Utrop. 1. Neste server 2. Bryt. 3. Poeng. Version Appendix E Anbefalte Håndsignaler og Utrop 1. Neste server 2. Bryt 3. Poeng Pass på at håndsignalene er tydelig adskilt når de vises. Vis f.eks ikke poeng med en arm, samtidig med at du viser neste server

Detaljer

(informasjon til gymnastikklærere)

(informasjon til gymnastikklærere) (informasjon til gymnastikklærere) Badminton er det rette valget for den som vil prøve en enkel, morsom idrett som hele tiden byr på nye utfordringer. Badminton er ikke bare en hurtig, krevende konkurranseidrett,

Detaljer

REGLEMENT Grong Sparebank Indoor, 13 til 19 år

REGLEMENT Grong Sparebank Indoor, 13 til 19 år REGLEMENT Grong Sparebank Indoor, 13 til 19 år. 17.02-19.02.17 Lagleder for det enkelte lag har ansvar for at spillere og støtteapparat er kjent med det gjeldende reglement. Vi følger NFFs lover og regler

Detaljer

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND 1. UTSTYR 1.1. Brett. Det brukes scrabblebrett av vanlig størrelse. Dersom det brukes et dreibart brett, eller et vanlig brett utstyrt med en dreiemekanisme, skal

Detaljer

1.5. Straffesparkfeltet følger den heltrukne 6-meterslinjen på banen Straffesparkmerket er rett foran hvert mål på 6-meterslinjen.

1.5. Straffesparkfeltet følger den heltrukne 6-meterslinjen på banen Straffesparkmerket er rett foran hvert mål på 6-meterslinjen. TURNERINGSREGLER De vanlige spilleregler med følgende unntak: 1. SPILLEBANEN. 1.1. Banen er identisk med Askøy forum håndballbane. 1.2. Oppmerkingen følger de vanlige håndballinjer. En innbyttersone merkes

Detaljer

REGELNYTT OG RETININGSLINJER NORSK FOTBALL SESONGEN 2007

REGELNYTT OG RETININGSLINJER NORSK FOTBALL SESONGEN 2007 REGELNYTT OG RETININGSLINJER NORSK FOTBALL SESONGEN 2007 Hensikt: Retningslinjene er ment å underbygge og forklare regelendringer og retningslinjer før en ny sesong. Alle regelendringer og fortolkninger

Detaljer

En enkel innføring i croquet. Hagecroquet («Garden Croquet»)

En enkel innføring i croquet. Hagecroquet («Garden Croquet») En enkel innføring i croquet Croquet kan spilles på forskjellige måter. Det spilles turneringer på internasjonalt nivå, både individuelt og lag, men det vanligste er å spille croquet som et hyggelig sosialt

Detaljer

Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2009

Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2009 Oslo Fotballkrets Teoriprøve 2009 Navn: FASITEN Divisjon: DEL I Kryss av i de rubrikkene som gir det korrekte svaret. Det er noen ganger nødvendig å krysse av i flere enn én rubrikk. 1. En reservespiller

Detaljer

INNHOLD FORORD VALG AV SIDE OG SERV BALL SOM BERØRER EN LINJE BALL SOM BERØRER FAST TILBEHØR REKKEFØLGE FOR SERVEN REKKEFØLGE FOR MOTTAK I DOUBLE

INNHOLD FORORD VALG AV SIDE OG SERV BALL SOM BERØRER EN LINJE BALL SOM BERØRER FAST TILBEHØR REKKEFØLGE FOR SERVEN REKKEFØLGE FOR MOTTAK I DOUBLE Regel 1 Regel 2 Regel 3 Regel 4 Regel 5 Regel 6 Regel 7 Regel 8 Regel 9 Regel 10 Regel 11 Regel 12 Regel 13 Regel 14 Regel 15 Regel 16 Regel 17 Regel 18 Regle 19 Regel 20 Regel 21 Regel 22 Regel 23 Regel

Detaljer

«kampens siste 30 sekunder»

«kampens siste 30 sekunder» «kampens siste 30 sekunder» 2010 versjon 2016 versjon (merket gult er endringene) 8.6 Hvis dommerne kommer til at en handling er spesielt uaktsom, spesielt farlig, forsettlig eller ondsinnet, skal de etter

Detaljer

1.5. Straffesparkfeltet følger den heltrukne 6-meterslinjen på banen Straffesparkmerket er rett foran hvert mål på 6-meterslinjen.

1.5. Straffesparkfeltet følger den heltrukne 6-meterslinjen på banen Straffesparkmerket er rett foran hvert mål på 6-meterslinjen. TURNERINGSREGLER De vanlige spilleregler med følgende unntak: 1. SPILLEBANEN. 1.1. Banen er identisk med Askøy forum håndballbane. 1.2. Oppmerkingen følger de vanlige håndballinjer. En innbyttersone merkes

Detaljer

Alle kamper spilles i overensstemmelse med det etterfølgende reglement, håndbok for Norges Bedriftsidrettsforbund og NFF s kampregler.

Alle kamper spilles i overensstemmelse med det etterfølgende reglement, håndbok for Norges Bedriftsidrettsforbund og NFF s kampregler. Reglement Fotball Alle kamper spilles i overensstemmelse med det etterfølgende reglement, håndbok for Norges Bedriftsidrettsforbund og NFF s kampregler. 1. Spillebanen Det spilles på håndballbane. Det

Detaljer

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND 1. UTSTYR 1.1. Brett. Det brukes scrabblebrett av vanlig størrelse. Dersom det brukes et dreibart brett, eller et vanlig brett utstyrt med en dreiemekanisme, skal

Detaljer

TIL LAGENE I VOLLEYBALLSERIEN 2015/2016 Vi ber lagene gjøre seg kjent med reglementet før seriestart.

TIL LAGENE I VOLLEYBALLSERIEN 2015/2016 Vi ber lagene gjøre seg kjent med reglementet før seriestart. HORDALAND BEDRIFTSIDRETTSKRETS Kniksens Plass 3 (Brann Stadion) Postboks 6143, 5892 BERGEN Tlf. sentralb. 55 59 58 00, Tlf. direkte 55 59 58 52 Mail: janove.oijordsbakken@bedriftsidrett.no TIL LAGENE I

Detaljer

Rekrutteringsdommerkurs. Regel.12 Feil og overtredelser

Rekrutteringsdommerkurs. Regel.12 Feil og overtredelser Rekrutteringsdommerkurs Regel.12 Feil og overtredelser Regelen omtaler Hvilke handlinger som medfører Direkte frispark Indirekte frispark Vurderingskriterier ved frispark Hvilke handlinger som medfører

Detaljer

10 RETNINGSLINJER FOR 5- OG 7-MANNS INNENDØRS FOTBALL.

10 RETNINGSLINJER FOR 5- OG 7-MANNS INNENDØRS FOTBALL. 10 RETNINGSLINJER FOR 5- OG 7-MANNS INNENDØRS FOTBALL. 10.1 Alminnelig bestemmelse: Der hvor intet annet er bestemt, gjelder det vanlige reglement for fotball. Dispensasjon av etterfølgende regler kan

Detaljer

Regelverk for LSK nattcup i LSK-hallen 5-er fotball Avvik fra vanlige bestemmelser er ført opp i kursiv

Regelverk for LSK nattcup i LSK-hallen 5-er fotball Avvik fra vanlige bestemmelser er ført opp i kursiv Regelverk for LSK nattcup i LSK-hallen 5-er fotball Avvik fra vanlige bestemmelser er ført opp i kursiv Regel 2 Ballen I klasse J12 J14 benyttes ball str. 4. I øvrige klasser benyttes ball str. 5. Regel

Detaljer

Fra 1. juli er det av IHF vedtatt endringer i spillereglene

Fra 1. juli er det av IHF vedtatt endringer i spillereglene Fra 1. juli er det av IHF vedtatt endringer i spillereglene Basert på dommer observasjoner gjennom de siste årene, og spesielt som et resultat av IHFs trenerkonferanse, er følgende betydelige og strukturelle

Detaljer

SPILLEREGLER LÅNKECUP

SPILLEREGLER LÅNKECUP SPILLEREGLER LÅNKECUP SPILLEBANEN Standard håndballbane med parkett som underlag. INNBYTTEOMRÅDENE Innbytteområdene er på samme side som innbyttebenkene. Herfra skal spillerne gå inn og ut av banen ved

Detaljer

SPILLEREGLER FOR NILUT CUP 2014

SPILLEREGLER FOR NILUT CUP 2014 SPILLEREGLER FOR NILUT CUP 2014 Spillereglene følger Norges Fotballforbunds regler for spill på små baner 2011 i kapitlet som heter «Spilleregler for femmerfotball for ungdom og voksne», men med særtilpasninger.

Detaljer

Spilleregler Futsal 10år-senior

Spilleregler Futsal 10år-senior Spilleregler Futsal 10år-senir Regel 1 Spillebanen Spillebanen skal være rektangulær, Sidelinjene må være lengre enn mållinjene Spiller på håndballbane,. Målene : Håndballmål 2x3 meter Målfeltene : Straffefeltet

Detaljer

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND

TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND TURNERINGSREGLEMENT NORSK SCRABBLEFORBUND FORORD Dette reglementet er til bruk under turneringer som arrangeres av Norsk scrabbleforbund. Reglene er stort sett basert på regelverkene til World English-Language

Detaljer

TEORIPRØVE 2008 - Oslo Fotballkrets FASIT

TEORIPRØVE 2008 - Oslo Fotballkrets FASIT TEORIPRØVE 2008 - Oslo Fotballkrets FASIT 1. En utespiller bytter plass med keeper midt under kampen, uten å underrette dommeren. Like etter reddes et skudd av den spiller som nå har keeperdrakten på seg.

Detaljer

REGLEMENT FOR SPAREBANK 1-CUP 2017 INNHOLD

REGLEMENT FOR SPAREBANK 1-CUP 2017 INNHOLD REGLEMENT FOR SPAREBANK 1-CUP 2017 INNHOLD 1. SPILLEBERETTIGELSE: 2 2. OVERÅRIGE SPILLERE: 2 3. FRAMMØTE: 2 4. DRAKTLIKHET: 2 5. SPILLETID: 2 6. SLUTTSPILL: 3 7. JURY OG PROTESTER: 3 8. SPILLEREGLER: 4

Detaljer

Regler (sist oppdatert 3. oktober 2012)

Regler (sist oppdatert 3. oktober 2012) Regler (sist oppdatert 3. oktober 2012) Reglene baseres på NBF s og NFF s reglement. I tillegg kommer turneringens egne regler som står skrevet i kursiv REGEL 1 SPILLERE En spiller kan kun spille for et

Detaljer

TRESS Fireball Games

TRESS Fireball Games TRESS Fireball Games Består av 3 ulike spill; Fireball The Game, Flaggbasket og Ultimate Hitball Alle spillene tilbyr høyt aktivitetsnivå med høy puls og god intensitet Opp til 14 deltakere på hvert spill,

Detaljer

INNHOLD FORORD SERVER OG MOTTAKER VALG AV SIDE OG SERV

INNHOLD FORORD SERVER OG MOTTAKER VALG AV SIDE OG SERV Regel 1 Regel 2 Regel 3 Regel 4 Regel 5 Regel 6 Regel 7 Regel 8 Regel 9 Regel 10 Regel 11 Regel 12 Regel 13 Regel 14 Regel 15 Regel 16 Regel 17 Regel 18 Regle 19 Regel 20 Regel 21 Regel 22 Regel 23 Regel

Detaljer

NFF AKERSHUS. ØNSKER VELKOMMEN TIL KM 5ER I LSK-HALLEN november 2017 og januar 2018

NFF AKERSHUS. ØNSKER VELKOMMEN TIL KM 5ER I LSK-HALLEN november 2017 og januar 2018 NFF AKERSHUS ØNSKER VELKOMMEN TIL KM 5ER I LSK-HALLEN 10.- 12. november 2017 og 18. 21. januar 2018 Regelverk for KM 5er fotball Regel 2 Ballen I klassene opp til og med J14 / G14 benyttes ball nr. 4.

Detaljer

Konkurranse. Hva er det og hvordan fungerer det? Ippon Judoklubb post@ippon.no

Konkurranse. Hva er det og hvordan fungerer det? Ippon Judoklubb post@ippon.no Konkurranse Hva er det og hvordan fungerer det? Ippon Judoklubb April 2015 Innledning Dette er et skriv for deg som er ny i judoen og kanskje ikke gått konkurranse før. Her vil dere finne konkrete og nyttige

Detaljer

NYE REGLER FOR 2016. Spørsmål rundt de nye reglene kan sendes til einar.bolstad@amerikanskfotball.com

NYE REGLER FOR 2016. Spørsmål rundt de nye reglene kan sendes til einar.bolstad@amerikanskfotball.com NYE REGLER FOR 2016 Årets regelendringer er nå fastsatte av IFAF. De fleste er regelendringer adoptert fra NCAA sin regelbok fra 2015, men noen er IFAF-spesifikke regelendringer. Som alltid henviser vi

Detaljer

Spilleregler Futsal barn/ungdom NFF Buskerud 2016/2017

Spilleregler Futsal barn/ungdom NFF Buskerud 2016/2017 Spilleregler Futsal barn/ungdom NFF Buskerud 2016/2017 NFFs Lov og Reglement 2016 gjelder også for Futsal-serien. Punktene som er poengtert her er særregler for Futsal-serien i NFF Buskerud. Regel 1 Spillebanen

Detaljer

S P I L L E R E G L E R ***************************** barnefotball

S P I L L E R E G L E R ***************************** barnefotball S P I L L E R E G L E R ***************************** barnefotball Reglene gjelder for? Alle fotballkamper, så vel utendørs som innendørs, for klassene opp til og med 12 år 1. SPILLEBANEN FOR SJUERFOTBALL

Detaljer

Presentasjon. Volley - du kan bruke forehandgrep på forehandvolley og backhandgrep på backhandvolley. Fig 3

Presentasjon. Volley - du kan bruke forehandgrep på forehandvolley og backhandgrep på backhandvolley. Fig 3 Presentasjon Grep I denne folderen presenteres først de ulike grep, deretter utføringen av basisslagene forehand, backhand, volley og serve. Lob, smash og spesialslag med ulik skru er utelatt. Etter presentasjon

Detaljer

BYLAN 2012 Starcraft II Regelsett

BYLAN 2012 Starcraft II Regelsett BYLAN 2012 Starcraft II Regelsett Informasjon Turneringens format Turneringen vil inneholde maks av 256 spillere Turneringen deles inn i to deler. Den første delen er ett gruppespill og den andre delen

Detaljer

Rekrutteringsdommerkurs

Rekrutteringsdommerkurs Rekrutteringsdommerkurs -Det er spennende å være fotballdommer! - Det gir mange fine opplevelser. Inndeling av kurset I MODUL 1 1.1 Mål og målgruppe innledning til kurset 1.2 Regel 5 Dommeren praktiske

Detaljer

Spilleregler - RINKBANDY BEDRIFT, Oslo Bedriftsidrettskrets SESONGEN 2016 / 2017 (Oppdatert 26/9-2015)

Spilleregler - RINKBANDY BEDRIFT, Oslo Bedriftsidrettskrets SESONGEN 2016 / 2017 (Oppdatert 26/9-2015) Spilleregler - RINKBANDY BEDRIFT, Oslo Bedriftsidrettskrets SESONGEN 2016 / 2017 (Oppdatert 26/9-2015) Rinkbandy er en variant av bandy, som er spesielt tilpasset bedriftsidrett. Spillet foregår på ishockeybane,

Detaljer

REGLEMENT FOR SPAREBANK 1-CUP 2017 INNHOLD

REGLEMENT FOR SPAREBANK 1-CUP 2017 INNHOLD REGLEMENT FOR SPAREBANK 1-CUP 2017 INNHOLD 1. SPILLEBERETTIGELSE: 2 2. OVERÅRIGE SPILLERE: 2 3. FRAMMØTE: 2 4. DRAKTLIKHET: 2 5. SPILLETID: 2 6. SPILLEREGLER: 3 7. REGLER FOR 3`ER-FOTBALL (2010-kullet)

Detaljer

Øvelse 1. Øvelse 2. Diverse Føringer og vendinger til linje

Øvelse 1. Øvelse 2. Diverse Føringer og vendinger til linje Øvelser Øvelse 1 Diverse Føringer og vendinger til linje Spillerne står på linje med en ball hver. Trener, eller en av spillerne viser forskjellige måter å føre/kontrollere ball, finter, vendinger etc.

Detaljer

Treningsøkt 5/2017 G2006

Treningsøkt 5/2017 G2006 Treningsøkt 5/2017 G2006 Organisering Spillerne skal være klare til trening og vi skal ha foretatt opprop før treningstiden starter Trenere møter opp senest 15 minutter før økten for å rigge de første

Detaljer

Regler (sist oppdatert 9.juni 2016)

Regler (sist oppdatert 9.juni 2016) Regler (sist oppdatert 9.juni 2016) Reglene baseres på NBF s og NFF s reglement. I tillegg kommer turneringens egne regler som står skrevet i kursiv. REGEL 1 SPILLERE Aktive herrespillere (5.divisjon og

Detaljer

Regelprøve 2010 for dommere i NHF s serier

Regelprøve 2010 for dommere i NHF s serier Regelprøve 2010 for dommere i NHF s serier Spilletiden kan være relevant for riktig svar på spørsmålene, men det er ingen sammenheng i bestrafning mellom spørsmålene. Spørsmålene må besvares som frittstående

Detaljer

NFF vil ha stort fokus på fair play og gode holdninger for alle nivåer og serier og håper dette etterleves på best mulig måte.

NFF vil ha stort fokus på fair play og gode holdninger for alle nivåer og serier og håper dette etterleves på best mulig måte. Til kretser og klubber Oslo, 2/2-16 Retningslinjer sesongen 2016. Norges Fotballforbund (NFF) vil med årets retningslinjer fremheve fokusområdene for at kamper i topp og breddefotball kan avvikles innenfor

Detaljer

TURNERINGSREGLEMENT FOR. (Generalsponsor Fauske Sprint) CUP Trenere, lagledere og spillere plikter å sette seg inn i og etterfølge reglementet.

TURNERINGSREGLEMENT FOR. (Generalsponsor Fauske Sprint) CUP Trenere, lagledere og spillere plikter å sette seg inn i og etterfølge reglementet. TURNERINGSREGLEMENT FOR (Generalsponsor Fauske Sprint) CUP 2016 Trenere, lagledere og spillere plikter å sette seg inn i og etterfølge reglementet. Registrering av lag: Alle lag skal registreres i sekretariatet

Detaljer

Pong. Oversikt over prosjektet. Steg 1: En sprettende ball. Plan. Sjekkliste. Introduksjon

Pong. Oversikt over prosjektet. Steg 1: En sprettende ball. Plan. Sjekkliste. Introduksjon Pong Introduksjon Pong er et av de aller første dataspillene som ble laget, og det første dataspillet som ble en kommersiell suksess. Selve spillet er en forenklet variant av tennis hvor to spillere slår

Detaljer

Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til. MoSenteret Cup til minne om Randulf Alteren 15-17. mars 2013

Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til. MoSenteret Cup til minne om Randulf Alteren 15-17. mars 2013 Mo IL Barn og Ungdom ønsker velkommen til MoSenteret Cup til minne om Randulf Alteren 15-17. mars 2013 i Stålhallen for aldersgruppen 1997-2006 PÅMELDING: All påmelding skjer på Cup Assist via http://moilbu.no

Detaljer

RBK FOTBALLSKOLE 2014 INSTRUKTØRHEFTE MED ØVELSESUTVALG

RBK FOTBALLSKOLE 2014 INSTRUKTØRHEFTE MED ØVELSESUTVALG RBK FOTBALLSKOLE 2014 INSTRUKTØRHEFTE MED ØVELSESUTVALG Gutter/jenter 1 Fair play dreier seg om mer enn å unngå gule og røde kort. Fair play dreier seg om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på

Detaljer

Dommerregler 2010-2011

Dommerregler 2010-2011 Dommerregler 2010-2011 «Mer fart, mer fair og mer attraktiv håndball» er IHF s mål med regelendringer og regelomskrivninger i 2005 og nå i 2010. Hovedfokus er derfor lagt på å gjøre regel 8 og 16 mer tilpasset

Detaljer

7.utespiller versjon 2016 versjon (merket gult er endringene) 2:5 2:5

7.utespiller versjon 2016 versjon (merket gult er endringene) 2:5 2:5 7.utespiller 2010 versjon 2016 versjon (merket gult er endringene) 2:5 2:5 For frikast som tas (eller tas på nytt) etter regel 2.4, gjelder For frikast som (eller tas på nytt) etter regel 2.4 gjelder spesielle

Detaljer

Digital Choice 12 + MER, MER, MER!

Digital Choice 12 + MER, MER, MER! MER, MER, MER! Digital Choice Gå til mytpchoice.no for å laste ned minikategorier. Det finnes over 100 minikategorier, blant annet fra helter og heltinner, sci-fi og fantasy, reiser og eventyr, siste skrik

Detaljer

Heroes of Newerth regler

Heroes of Newerth regler Heroes of Newerth regler 1. Generelle regler 2. Spillinstillinger 3. Valg av helter 4. Viktige regler 5. Backdooring 1.1. Konkurranse format: 5v5 1.2. Kamp format: Best av en (1) kamp, semifinaler og finalen

Detaljer

Velkommen til Minicupfestival 2016

Velkommen til Minicupfestival 2016 Velkommen til Minicupfestival 2016 Ski og Ballklubben Skiold ønsker alle små og store hjertelig velkommen til den tradisjonelle Minicupfestivalen i Drammenshallen. Cupen blir i år arrangert for 36. gang.

Detaljer

Scoringstrening - avslutninger på mål

Scoringstrening - avslutninger på mål Side 1 for Scoringstrening 07:41 2 mot 1 + keeper med løp bakfra (Aldersgruppe: 6-8 og oppover) Satt inn fra Side 2 for Scoringstrening

Detaljer

1 Generelt. 2 Turneringen. 3 Spill spesifikt

1 Generelt. 2 Turneringen. 3 Spill spesifikt TetriNET Regelsett 1 Generelt 1.1 Turneringens hoved-dommer er Ole Jørgen Hessen, Han vil ha siste ord I alle situasjoner. Besluttinger som blir tatt av dommere gjelder over alle regler som blir tatt opp

Detaljer

Innebandy i skolen Innebandy i skolen, Sogn vgs, La Santa 2012

Innebandy i skolen Innebandy i skolen, Sogn vgs, La Santa 2012 Innebandy i skolen Innholdsfortegnelse Innledning s. 3 Grep og fatning, ballkontroll og regler s. 4 Øvelsesbank s. 6 - Parinnebandy s. 6 - Alene med ball s. 6 - Teknikkløype s. 7 - Firkantøvelser s. 7

Detaljer

Orkdal Energicup. Regler for innendørsfotball

Orkdal Energicup. Regler for innendørsfotball Orkdal Energicup Regler for innendørsfotball Spillebanen: Banestørelse: Håndballbane, med håndballmål Straffemerke: 6 meter fra mål, dvs på linjen av straffefeltet (straffemerket på håndballbane er 7 meter)

Detaljer

CARPET BOWLS SPILLE REGLEMENT Oversatt fra ENGLISH CARPET BOWLS ASSOCIATION

CARPET BOWLS SPILLE REGLEMENT Oversatt fra ENGLISH CARPET BOWLS ASSOCIATION CARPET BOWLS SPILLE REGLEMENT Oversatt fra ENGLISH CARPET BOWLS ASSOCIATION 1 UTSTYR: Carpet = teppe. Bowls = Kuler. 1.1 Teppet skal være minimum 1,83 m. og maksimum 1,98 m. bredt, og minimum 9,14 m. og

Detaljer

Heartstone. metoder, og her gjelder de kriterier som ble oppnådd først: a. En spiller eliminerer alle livene til en motstander.

Heartstone. metoder, og her gjelder de kriterier som ble oppnådd først: a. En spiller eliminerer alle livene til en motstander. Heartstone Warpcrew forbeholder seg retten til å endre reglene fortløpende, uten varsel. Siste versjon vil alltid ligge på warpzone.no. Versjonslogg: Se bunnen av siden 1.Definisjoner 1. Med periode menes

Detaljer

Pasning og mottak. Dempe ball med innersiden, evnt. sålen. Dempe med høyre/ventre ben om hverandre.

Pasning og mottak. Dempe ball med innersiden, evnt. sålen. Dempe med høyre/ventre ben om hverandre. Pasning og mottak Momenter: 2 spillere, 1 ball 4 kjegler til å markere hvor man skal stå (varier avstand etter ferdighet). Den ene spiller pasning, mens den andre demper, før det spilles tilbake igjen.

Detaljer

2011/12. Spilleregler FUTSAL Barn

2011/12. Spilleregler FUTSAL Barn 2011/12 Spilleregler FUTSAL Barn 1. Spillebanen og ballen 2. Laglister 3. Lag som ikke møter/kommer for sent 4. Oppvarming 5. Antall spillere 6. Spillernes utstyr 7. Spilletid 8. Frispark 9. Straffespark

Detaljer

TURNERINGSREGLER 2017 for 5 er og 7 er fotball (3v3 følger rett etter)

TURNERINGSREGLER 2017 for 5 er og 7 er fotball (3v3 følger rett etter) TURNERINGSREGLER 2017 for 5 er og 7 er fotball (3v3 følger rett etter) Antall spillere Det benyttes fem/sju spillere på hvert lag samtidig, inkludert keeper. Innbytte kan skje når som helst (flygende innbytte),

Detaljer

Oppdatert august 2015. Sekretariatkurs. Layout: Josefine C. S tokke Haugom

Oppdatert august 2015. Sekretariatkurs. Layout: Josefine C. S tokke Haugom Oppdatert august 2015 Sekretariatkurs Layout: Josefine C. S tokke Haugom Disposisjon for teoridelen Generelt Viktige dommertegn Sekretæren Tidtakeren Skuddklokkeoperatøren Nye regler 2014 Generelt Møt

Detaljer

oppført i kamprapporten. 14 spillere er allerede oppført under lag A. Dommerne ser at spiller A11 ikke engang er til stede. Avgjørelse?

oppført i kamprapporten. 14 spillere er allerede oppført under lag A. Dommerne ser at spiller A11 ikke engang er til stede. Avgjørelse? SIT - RGLHNVNVISNINGR RGIONL RGLTST SSONGN 2011 / 2012 59 riktige svar 1 Spilletid: 43.27 avbrudd av tidtakeren etter mål fra 15 og avkast. Tidtakeren orienterer dommerne om at 15 ikke er oppført i kamprapporten.

Detaljer

Kvinesdal Tine Fotballskolen 2016

Kvinesdal Tine Fotballskolen 2016 Kvinesdal Tine Fotballskolen 2016 På hver stasjon så ligger det en øvelse for fredag og en for lørdag. På noen av stasjonene er det i tillegg er det lagt inn en ekstra øvelse. Det vil si at hvis det begynner

Detaljer

Regelnytt og retningslinjer. sesongen 2013.

Regelnytt og retningslinjer. sesongen 2013. Regelnytt og retningslinjer sesongen 2013. Retningslinjene bygger på internasjonale spilleregler med de siste endringene som er vedtatt fra FIFA. I tillegg er alle involverte anmodet om å komme med innspill

Detaljer

Kurland FK VinterCup 2017

Kurland FK VinterCup 2017 Turneringsbestemmelser, generelle Laglister inneholdende klubbnavn, lag, navn og fødselsdato må leveres sekretariatet senest 30 minutter før lagets første kamp (blokkbokstaver eller maskinskrevet). Spillerne

Detaljer

a. I Ne-Waza systemet er det to utøvere som konkurrer mot hverandre på bakken Kast, fellinger, lås og stranguleringer i stående posisjon

a. I Ne-Waza systemet er det to utøvere som konkurrer mot hverandre på bakken Kast, fellinger, lås og stranguleringer i stående posisjon JJIF Ne-Waza System Del 30 - Generelt a. I Ne-Waza systemet er det to utøvere som konkurrer mot hverandre på bakken b. JJIFs Ne-Waza system består av: Kast, fellinger, lås og stranguleringer i stående

Detaljer

NOVEMBERTURNERINGEN MED ET BUDSKAP :STOPP VOLDEN TURNERINGEN 2013 KAMPREGLEMENT

NOVEMBERTURNERINGEN MED ET BUDSKAP :STOPP VOLDEN TURNERINGEN 2013 KAMPREGLEMENT NOVEMBERTURNERINGEN MED ET BUDSKAP :STOPP VOLDEN TURNERINGEN 2013 KAMPREGLEMENT :STOPP VOLDEN TURNERINGEN NOVEMBERTURNERINGEN MED ET BUDSKAP KAMPREGLEMENT SPILLEBERETTIGELSE En spiller er spilleberettiget

Detaljer

KLUBBDOMMERMØTE 26.april 2017

KLUBBDOMMERMØTE 26.april 2017 KLUBBDOMMERMØTE 26.april 2017 AGENDA * Repetisjon av sentrale regler * Fordeling av årets klubbdommere * Eventuelt HUSK 1: * Blås hardt. Vis tydelige tegn med armene ang. retning o.l. * Vær rettferdig.

Detaljer

Starcraft II Regelsett

Starcraft II Regelsett Starcraft II Regelsett Informasjon Turneringens format Turneringen vil inneholde 48 spillere Turneringen deles inn i tre deler. Den første delen er ett gruppespill med 16 grupper som har tre spillere hver.

Detaljer

PROTEST OG APPELLREGLEMENT NORGES BASKETBALLFORBUND. Versjon Side 0 av 5

PROTEST OG APPELLREGLEMENT NORGES BASKETBALLFORBUND. Versjon Side 0 av 5 PROTEST OG APPELLREGLEMENT NORGES BASKETBALLFORBUND Versjon 08.11.2016 Side 0 av 5 Norges Basketballforbunds protest- og appellreglement Kapittel 1 Generelle bestemmelser (1) a) Enhver protest eller appell

Detaljer

ASSISTENTDOMMEREN. Sarpsborg 21.-22.mars 2009 OFK. Vibeke Karlsen. www.fotball.no/oslo

ASSISTENTDOMMEREN. Sarpsborg 21.-22.mars 2009 OFK. Vibeke Karlsen. www.fotball.no/oslo ASSISTENTDOMMEREN Sarpsborg 21.-22.mars 2009 OFK Vibeke Karlsen INNLEDNING - HENSIKT Synliggjøre den viktige rollen i fotballen assistentdommere har Tydeliggjøre assistentdommer sine oppgaver før, under

Detaljer

Kurland FK VinterCup 2018

Kurland FK VinterCup 2018 Turneringsbestemmelser, generelle Laglister inneholdende årsklasse, klubbnavn, lag, kontakt-informasjon, spillernavn og fødsels-år må leveres sekretariatet senest 30 minutter før lagets første kamp (bruk

Detaljer

TEKNIKKER TEKNIKKMERKEPRØVER

TEKNIKKER TEKNIKKMERKEPRØVER LÆR BORDTENNIS PÅ TEKNIKKER TEKNIKKMERKEPRØVER NORGES BORDTENNISFORBUND SERVICEBOKS 1, ULLEVÅL STADION, 0840 OSLO Internett: http://www.bordtennis.no Velg 4 av 6 øvelser: 1BRONSE Her har du sjansen til,

Detaljer

Seksjonsdommer ABC TRIAL 2012

Seksjonsdommer ABC TRIAL 2012 Seksjonsdommer ABC TRIAL 2012 Presentasjon basert på originalutgave av Federation Internationale de Motocyclisme Trial Commission (CTR) Illustrasjoner: Klaus Hesler. Oversatt til Norsk av Maarten Mager.

Detaljer

HÅNDBALLREGLER. Angrepsfeil (brøyt): Det er ikke lov til å løpe ned en forsvarsspiller. Klamring, holding, dytting:

HÅNDBALLREGLER. Angrepsfeil (brøyt): Det er ikke lov til å løpe ned en forsvarsspiller. Klamring, holding, dytting: HÅNDBALLREGLER Skritt: man kan kun ta 3 skritt uten å stusse/sprette ballen. Flere enn 3 skritt blir avblåst av dommer og vi mister ballen. Dommer signaliserer dette med tromle hendene: Dobbeltstuss: Det

Detaljer

Regler Krokfoten Sist oppdatert 15.juni 2017

Regler Krokfoten Sist oppdatert 15.juni 2017 Regler Krokfoten Sist oppdatert 15.juni 2017 Reglene baseres pa NBF s og NFF s reglement. I tillegg kommer turneringens egne regler (står skrevet i kursiv). Nye regler som gjelder fra og med Krokfoten

Detaljer

Kl starter stasjonene. 10 min per stasjon. Dette inkluderer forflytning fra en stasjon til en annen.

Kl starter stasjonene. 10 min per stasjon. Dette inkluderer forflytning fra en stasjon til en annen. Jentedag 20. august Plan for dagen Oppvarming de yngste jentene Kl. 10.00 Stiv heks med og uten ball Heksene har på seg vest For å bli fri igjen kan de hjelpe hverandre pa følgende måter: 1) Ved å krabbe

Detaljer

1. Spiller i gruppe 1. fører ball skyter utenfor 16m. Forsetter å slå vegg for gruppe 2 og 3.

1. Spiller i gruppe 1. fører ball skyter utenfor 16m. Forsetter å slå vegg for gruppe 2 og 3. Øvelse 1. Avslutning 7 til 30 år 1 2 Innlegg Vegg Vegg 4 1 2 3 1. Spiller i gruppe 1. fører ball skyter utenfor 16m. Forsetter å slå vegg for gruppe 2 og 3. 2. Gruppe 4. Spiller fører mot dødlinje slår

Detaljer

for klassene 6år 12år

for klassene 6år 12år TURNERINGSREGLER under Faaberg-Turneringen for klassene 6år 12år Det spilles etter Norges Fotballforbunds spilleregler og retningslinjer barnefotball (6 12 år), se: https://www.fotball.no/lov-ogreglement/spilleregler/spilleregler---barnefotball-612-ar/#toppen

Detaljer

Klubbdommerkurs. Del 3 Spillereglene

Klubbdommerkurs. Del 3 Spillereglene Klubbdommerkurs Del 3 Spillereglene Regel.1 - Spillebanen 3 er Lengden skal være større enn bredden, anbefalt er 15 x 10 m Det anbefales å spille kamper med vant (inngjerding) Målenes størrelse bør være

Detaljer

Læreplan videregående dommerkurs NAF

Læreplan videregående dommerkurs NAF Læreplan videregående dommerkurs NAF Gjelder fra 1. januar 2015. Formål I amerikansk fotball er ingen dommerposisjoner like, og både for sin egen utvikling og forbundets behov må enhver dommer kunne dømme

Detaljer

Kampleder. Kampkontroll. Lederegenskaper. Høstkurs NFF Oslo Morten Lukacs

Kampleder. Kampkontroll. Lederegenskaper. Høstkurs NFF Oslo Morten Lukacs Kampleder Kampkontroll Lederegenskaper Høstkurs NFF Oslo 2017 Morten Lukacs Dommers verktøy Kroppspråk Holde kontroll på kampen Vise autoritet og selvbeherskelse Noen ganger er det ikke nødvendig å bruke

Detaljer

Treningsøkt 4/2017 G2006

Treningsøkt 4/2017 G2006 Treningsøkt 4/2017 G2006 Organisering Spillerne skal være klare til trening og vi skal ha foretatt opprop før treningstiden starter Trenere møter opp senest 15 minutter før økten for å rigge de første

Detaljer

Forslag til generelle Tennis øvelser og spill

Forslag til generelle Tennis øvelser og spill Forslag til generelle Tennis øvelser og spill Listen er delt inn i kategoriene; Grunnslag, nettspill og serve&retur. Under hver kategori er det listet opp øvelser og spill man kan kan gjøre med henholdsvis

Detaljer

A DOMMERTEGN. OFFISIELLE SPILLEREGLER FOR BASKETBALL Dommertegnene. Gyldig fra August 2014. A.1 Tegnene vist her er de eneste som er tillatt brukt.

A DOMMERTEGN. OFFISIELLE SPILLEREGLER FOR BASKETBALL Dommertegnene. Gyldig fra August 2014. A.1 Tegnene vist her er de eneste som er tillatt brukt. 56 Gyldig fra A DOMMERTEGN A.1 Tegnene vist her er de eneste som er tillatt brukt. A.2 Når dommeren henvender seg til sekretariatet er det anbefalt at man i tillegg til tegnbruken også bruker stemmen.

Detaljer

UOFFISIELT NM I 7 ER FOTBALL FOR EVERK HERRER

UOFFISIELT NM I 7 ER FOTBALL FOR EVERK HERRER UOFFISIELT NM I 7 ER FOTBALL FOR EVERK HERRER 1. Teknisk avvikling 1.1 Generelle bestemmelser. 1.1.0 Deltakende everk kan stille med inntil 2 lag. Arrangør kan sette ett tak på deltaker lag, dersom dette

Detaljer

Reglement for Teen Volley

Reglement for Teen Volley Reglement for Teen Volley 2017-18 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt Side 2 2. Påmelding Side 2 3. Gjennomføring av arrangement Side 3 3.1. Klasser 3.2. Spilltilpasninger i turneringen 4. Spillformer Side

Detaljer

SKO-LE-BALL. Sko-le-ball er uhøytidelige aktiviteter basert på sko, lek, latter og ball i skolen

SKO-LE-BALL. Sko-le-ball er uhøytidelige aktiviteter basert på sko, lek, latter og ball i skolen SKO-LE-BALL Sko-le-ball er uhøytidelige aktiviteter basert på sko, lek, latter og ball i skolen INNLEDNING Sko-le-ball er uhøytidelige aktiviteter basert på sko, lek, latter og ball i skolen. Aktivitetene

Detaljer

Goalball regler Gjeldende fra 1.jaunar 2003 REGLER FOR GOALBALL

Goalball regler Gjeldende fra 1.jaunar 2003 REGLER FOR GOALBALL REGLER FOR GOALBALL Goalball er et lagspill og et ballspill for synshemmede. I goalball spiller to lag mot hverandre, hvert med 3 spillere som alle har blindfold (= bind for øynene). Spillerne befinner

Detaljer

Gard stilling. Marsj bakover gjøres på motsatt måte.

Gard stilling. Marsj bakover gjøres på motsatt måte. Innhold: Grepet Garde-stilling Marsj Parader L'engagement Kontraparader Utfall Direkte angrep Riposte Battement Coupé Degagement Finte Kontra-angrep Sammensatte angrep Konkurranser Puljer Feilsøking Grepet

Detaljer