Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller."

Transkript

1 "FBI-spillet" Et spill for 4 spillere av Henrik Berg Spillmateriale: vanlig kortstokk - bestående av kort med verdi 1 (ess) til 13 (konge) i fire farger. Kortenes farger har ingen betydning i dette spillet (annet enn til å fordele kortene mellom spillerne - det mest ryddige er at hver spiller får en farge). Kortenes verdier er som følger: Ess = 1, J = 11, Q = 12, K = 13 og alle vanlige tallkort har sin oppgitte verdi. Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller. Spillets idé: Dette er et lagspill for fire spillere, der to spillere spiller på lag mot de to andre. Tematisk sett er de to lagene to rivaliserende FBI-etterforskningsteam, som begge forsøker å finne løsningen på en kriminalgåte før det andre teamet. Til sammen har de to spillerne på et lag all informasjonen de trenger for å løse gåten, men de må samarbeide ved å spørre hverandre spørsmål om hverandres håndkort helt til begge spillerne hver for seg har funnet svaret. Men siden spillerne på et lag selvsagt ikke vil hjelpe det andre laget mer enn nødvendig, gjelder det å velge sine spørsmål med omhu... Et par ord om reglene og kompleksitetsnivå: Spillforberedelsene kan kanskje virke litt kompliserte, i hvert fall første gang man leser dem. Man må holde tunga litt rett i munnen for å få delt ut alle kortene riktig, men når det først er gjort, er resten av spillet ganske så ukomplisert... Et utførlig eksempel som tar for seg både utdeling og selve spillet følger på slutten av reglene. Spillforberedelser: Bli enige om hvorvidt dere vil spille med eller uten notater. Spill uten notater flyter gjerne litt bedre (og er etter min mening nesten alltid morsommere), men det kan være mye informasjon man kan ha nytte av å huske i dette spillet, så notater kan være nyttig hvis man ikke er så glad i å memorere. Spillerne setter seg slik at hvert lag sitter overfor hverandre.

2 Kortstokken sorteres, hver spiller for utdelt alle de 13 kortene i en farge (spar, kløver, ruter, hjerter - disse fargene har forøvrig ingen betydning i spillet). Den ene spilleren, heretter kalt "utdeleren", stokker sine 13 kort og legger tre kort midt på bordet. Disse tre kortene er "skurkene", hele poenget med spillet er å finne ut hvilke kort dette er. Av de resterende 10 kortene deler utdeleren nå ut 5 kort til hver av spillerne på det _andre_ laget. Disse ser på sine kort, finner frem de samme kortene fra sine egne bunker og legger disse til side. Resten av deres egne kort beholder de på hånda. Deretter gis de utdelte kortene tilbake til utdeleren, som stokker dem sammen uten å se på dem. På denne måten har de to spillerne på det andre laget nå 8 håndkort hver, samt 5 kort som er lagt til side. Begge spillerne har de 3 skurkekortene på hånda, dette er de eneste kortene som forekommer på hånda til begge de to spillerne. Utdeleren har altså stokket de 10 ikke-skurke-kortene på nytt, og gir nå 5 kort til sin lagkamerat. De resternde 5 kortene legger han til side. Lagkameraten ser på kortene han fikk, finner frem de samme kortene fra sin egen bunke, legger dem til side og tar de resterende 8 kortene sine på hånda. Deretter returnerer han de 5 tildelte kortene til utdeleren. Utdelere stokker nå disse 5 kortene sammen med de 3 skurke-kortene (slik at han ikke vet hvilke av dem som er skurkekort) og tar alle 8 på hånda. For å oppsummere: Hver spiller har nå 8 kort på hånda, samt 5 kort som foreløpig er lagt til side. Disse 8+5 kortene er tilsammen alle kortene fra 1 (ess) til 13 (konge). Hvert lag har dermed tilsammen 16 håndkort. Disse 16 håndkortene er ett eksemplar av hvert av ikke-skurke-kortene, samt to eksemplarer av hvert av de 3 skurkekortene. Hensikten med hele spillet er å finne ut hvilke kort du og lagkameraten din har felles, som altså er de tre skurkekortene. Spillets gang: Spilleren som sist ranet en bank begynner, deretter går turen med klokken rundt bordet. En spiller som er på tur, kan stille sin lagkamerat ett spørsmål, som denne deretter må svare på. Deretter går turen videre til neste spiller. Lagene vil dermed komme på tur annenhver gang, og hver spiller på et lag vil vekselvis spørre og svare på spørsmål. Dersom en spiller tror han vet hvilke tre kort som er skurke-kortene (dvs hvilke tre kort både han og lagkameraten har på hånda), kan han, i stedet for å stille spørsmål, legge de tre kortene han mistenker med baksiden opp midt på bordet. Fra nå av og ut spillet stiller han ikke lenger

3 lagkameraten sin spørsmål på sin tur, men spiller heller ut ett av kortene han la til side i begynnelsen av spillet. Lagkameraten har disse fem kortene på hånda (i tillegg til de tre skurkekortene), og ved å spille ut et slikt kort gir han dermed lagkameraten et tips om et kort som _ikke_ er skurk. Kortet må spilles åpent, så spillerne på det andre laget kan også dra nytte av denne informasjonen. NB! Når en spiller tror han vet løsningen og vil legge ned de tre kortene, må han gjøre dette stedet for å stille spørsmål. Det vil si at dersom han, ved å stille og få svar på et spørsmål, finner ut løsningen på kriminalgåten, må vente til neste gang det er hans tur igjen med å legge ned de tre kortene! NB2! Fra det øyeblikket en spiller har gjettet en løsning, går han over fra å stille spørsmål til å spille ut kort. Han kan spille ut ett kort i samme tur som han gjetter en løsning, deretter ett kort i hver runde resten av spillet. Etter at han har spilt ut alle sine fem kort, kommer spillet nødvendigvis til å avsluttes, siden lagkameraten da har all informasjonen han trenger til å gjette løsningen. NB3! Etter at en spiller har gjettet en løsning, skal han fortsatt svare på spørsmål fra lagkameraten. Han må da svare som om han fremdeles hadde de tre gjettede kortene på hånda! Han kan selvsagt se på kortene han har lagt ned så ofte han vil, men får ikke lov til å gjøre noen endringer når han først har gjettet! Spillets slutt Spillet er umiddelbart slutt når begge spillerne på ett lag har gjettet en løsning. Alle som har gjettet en løsning snur nå sine gjett, og det bestemmes hvilke gjett som er korrekte og hvilke som er feil. Et gjett gjelder bare som korrekt dersom samtlige 3 kort er skurke-kort. Hvilke kort som er skurke-kort er som regel lett å finne ut, et av lagene kan f.eks. legge sammen de fem kortene hver av lagkameratene la til side i begynnelsen av spillet. De tre kortene som ikke er blant disse 10, er skurkekortene. Det laget som til sammen har færrest gale gjett har vunnet spillet. Dersom begge lagene har gjort like mange gale gjett, vinner det avsluttende laget.

4 Eksempel: Anders, Beate, Cecilie og Daniel spiller. Anders og Cecilie er på lag mot Beate og Daniel. Anders er utdeler. Han stokker sine 13 kort, legger tre kort til side og deler ut fem kort til hver av Beate og Daniel. Beate fikk kortene A, 3, 4, 7 og 10. Hun finner frem de samme kortene fra sin bunke, legger dem til side og tar de resterende 8 kortene (2, 5, 6, 8, 9, J, Q, K) på hånda. Daniel fikk kortene 2, 6, 8, J, K. Han finner frem de samme kortene fra sin bunke, legger dem til side og tar de resterende 8 kortene (A, 3, 4, 5, 7, 9, 10, Q) på hånda. Den oppmerksomme leser vil nå ha funnet ut at skurkekortene (de kortene Anders la (skjult!) til side før utdelingen), er 5, 9 og Q, siden dette er de eneste kortene både Beate og Daniel har på hånda. Foreløpig vet selvsagt ingen av spillerne dette. Anders for nå tilbake de 10 kortene han delte ut, stokker dem godt og gir 5 kort til Cecilie. La oss anta at Cecilie får A, 4, 6, 7 og K. Hun finner frem de samme kortene fra sin bunke, legger dem til side og tar de resterende 8 kortene (2, 3, 5, 8, 9, 10, J, Q) på hånda. Deretter gir Cecilie de fem utdelte kortene tilbake til Anders, som stokker dem sammen med de tre kortene han la til side før utdelingen og tar alle disse kortene på hånda. Anders har nå følgende kort på hånda: A, 4, 5, 6, 7, 9, Q og K. De fem resterende kortene legger han til side. Her er en oversikt over hvilke kort spillere nå har på hånda: Anders: A, 4, 5, 6, 7, 9, Q, K Cecilie: 2, 3, 5, 8, 9,10, J, Q Lagt til side: 2, 3, 8,10, J Lagt til side: A, 4, 6, 7, K Beate: 2, 5, 6, 8, 9, J, Q, K Lagt til side: A, 3, 4, 7,10 Daniel: A, 3, 4, 5, 7, 9,10, Q Lagt til side: 2, 6, 8, J, K Nå begynner Anders spillet. Han spør Cecilie følgende spørsmål: "Hvor mange kort har du med verdi lavere eller lik 7?". Cecilie svarer "Tre". Siden Anders ikke har 2 og 3, vet han at Cecilie må ha disse. I tillegg har altså Cecilie ett annet kort lavere eller lik 7 på hånda, som også Anders har, og som derfor må være et skurke-kort. Anders vet nå altså at nøyaktig ett av kortene (A, 4, 5, 6, 7) er skurkekort. I tillegg vet han, siden det skal være tre skurker, at to av kortene (9, Q, K) er skurker. Turen går nå videre til Beate. Hun spør Daniel følgende spørsmål: "Hvor mange billedkort har du?". Daniel svarer "Ett". Siden Beate har alle

5 billedkortene, vet hun nå at ett (og bare ett) av dem er skurkekort. Anders følger selvsagt med, og siden han nå vet at Daniel kun har ett billedkort, vet han at ikke flere enn ett av billedkortene kan være skurkekort. Siden han allerede vet at to av kortene (9, J, Q) er skurker, kan han nå konkludere at 9 er et skurkekort, mens ett av (J, Q) er skurkekort. Nå er det Cecilie sin tur. Hun spør Anders følgende spørsmål: "Hvor mange kort har du med verdi lavere eller lik 7?". Merk at dette er nøyaktig det samme spørsmålet hun selv fikk forrige gang, og som vi snart skal se, er ikke dette så veldig lurt. Anders svarer "Fem". Cecilie vet at han har A, 3, 4 og 7 (siden hun ikke har dem selv), og vet dermed at han i tillegg har ett av (2, 5, 6), ett av disse er altså skurkekort. Men dersom Beate og Daniel har fulgt med, har de også nå funnet ut at ett og bare ett av kortene lavere eller lik 7 er skurkekort. De vet nemlig at Anders har fem av disse, mens Cecilie har tre, og 5+3=8, men det finnes kun 7 kort med verdi lavere eller lik 7. Altså har Anders + Cecilie tilsammen ett kort for mye, det betyr selvsagt at de har ett (og bare ett) av kortene begge to. Det er nå Daniel sin tur til å spørre. Han spør Beate følgende: "Hvor mange partallskort har du?" Beate svarer "4". Daniel vet at Beate har 2, 6 og 8. I tillegg har hun altså ett til, dette må være ett av kortene (4, 10, Q). Daniel vet dermed at ett (og bare ett) av disse er skurkekort. En liten oppsummering underveis: Anders: A, 4, 5, 6, 7, 9, Q, K Lagt til side: 2, 3, 8,10, J Vet: 9 er skurkekort. Ett av kortene (A, 4, 5, 6, 7) er skurkekort. Ett av kortene (Q, K) er skurkekort. Cecilie: 2, 3, 5, 8, 9,10, J, Q Lagt til side: A, 4, 6, 7, K Vet: Ett av kortene (2, 3, 5) er skurkekort. Maksimalt ett av kortene (J, Q) er skurkekort. Beate: 2, 5, 6, 8, 9, J, Q, K Lagt til side: A, 3, 4, 7,10 Vet: Ett av kortene (2, 5, 6) er skurkekort. Ett av kortene (J, Q, K) er skurkekort. Daniel: A, 3, 4, 5, 7, 9,10, Q Lagt til side: 2, 6, 8, J, K Vet: Ett av kortene (A, 3, 4, 5, 7) er skurkekort. Ett av kortene (4, 10, Q) er skurkekort.

6 Nå er det igjen Anders sin tur. Han vet at Cecilie har kortene 8, 10 og J, og at hun dessuten har 9 (siden dette er et skurkekort). Han vil gjerne finne ut om hun har Q. For å røpe minst mulig for de andre spillerne, spør han derfor Cecilie: "Hvor mange kort har du fra og med 8 til og med Q"? Cecilie svarer "Fem". Anders vet nå at Q er et skurkekort, og at K ikke er det (siden han vet at bare ett av (Q, K) kan være skurkekort). Hvis noen på det andre laget har fulgt ekstremt godt med, vet de forresten også at K ikke er skurk, siden Cecilie sa tidligere at hun hadde tre av kortene 1-7, og at hun nå sa hun hadde fem av kortene 8-Q. Siden alle har 8 kort på hånda, har jo ikke Cecilie flere kort enn disse 3+5, og hun har dermed ikke K. Det er nå Beate sin tur. Hun prøver seg på følgende spørsmål: "Hvor mange av kortene 2, J og Q har du?" Daniel svarer "Ett". Egentlig fikk vel ikke Beate så mye ut av dette, annet enn at hun nå selvsagt vet at ett av (2, J, Q) er skurkekort... Nå er det Cecilie sin tur. Hun spør: "Hvor mange kort har du som er delelig med tre (3, 6, 9, Q)?" Anders svarer "Tre". Cecilie visste allerede at han hadde 6, men vet nå i tillegg at han har to av kortene (3, 9, Q). To av disse er altså skurkekort. Nå er det Daniel sin tur. Han spør: "Hvor mange kort har du som er lavere eller lik 4?" Beate svarer "Ett". Daniel vet at Beate har 2, og vet derfor nå at ingen av (A, 3, 4) er skurkekort. Ny oppsummering: Anders: A, 4, 5, 6, 7, 9, Q, K Lagt til side: 2, 3, 8,10, J Vet: 9 er skurkekort. Q er skurkekort. Ett av kortene (A, 4, 5, 6, 7) er skurkekort. Cecilie: 2, 3, 5, 8, 9,10, J, Q Lagt til side: A, 4, 6, 7, K Vet: Ett av kortene (2, 3, 5) er skurkekort. Maksimalt ett av kortene (J, Q) er skurkekort. To av kortene (3, 9, Q) er skurkekort. Beate: 2, 5, 6, 8, 9, J, Q, K Lagt til side: A, 3, 4, 7,10 Vet: Ett av kortene (2, 5, 6) er skurkekort. Ett av kortene (J, Q, K) er skurkekort. Ett av kortene (2, J, Q) er skurkekort. Daniel: A, 3, 4, 5, 7, 9,10, Q Lagt til side: 2, 6, 8, J, K

7 Vet: Ett av kortene (5, 7) er skurkekort. Ett av kortene (10, Q) er skurkekort. Ingen av kortene (A, 3, 4) er skurkekort. Anders spør nå Cecilie følgende spørsmål: "Hvilket kort er ditt tredje laveste?" Cecilie svarer "5". Anders vet nå at 5 er et skurkekort, og har dermed løst gåten, men må vente til neste gang det er hans tur med å gjette. De andre spillerne, som allerede visste at Cecilie har tre kort lavere eller lik 7, vet nå at Cecilie ikke har 6 eller 7, og at disse dermed ikke kan være skurkekort. Beate spør nå Daniel: "Har du K?" Daniel svarer "Nei". Nå vet Beate at ett av (J, Q) er skurkekort. Dermed vet hun også at 2 ikke er skurkekort. Siden hun ut fra Anders' spørsmål fant ut at 6 ikke kunne være et skurkekort, vet hun nå at 5 er skurkekort. Nå er det Cecilie sin tur, som spør: "Hvor mange av kortene 9, Q, K har du?" Anders svarer "Tre". Med dette vet Cecilie at 9 og Q er skurkekort, og at 3 ikke er det, samt at ett av (2, 5) er skurkekort. Daniel spør nå Beate: "Hva er ditt nest høyeste kort?" Beate svarer "Q". Daniel vet dermed at Q er et skurkekort, og at 10 ikke er det. Ny oppsummering: Anders: A, 4, 5, 6, 7, 9, Q, K Lagt til side: 2, 3, 8,10, J Vet: 9 er skurkekort. Q er skurkekort. 5 er skurkekort. Cecilie: 2, 3, 5, 8, 9,10, J, Q Lagt til side: A, 4, 6, 7, K Vet: 9 er skurkekort. Q er skurkekort. Ett av kortene (2, 5) er skurkekort. Beate: 2, 5, 6, 8, 9, J, Q, K Lagt til side: A, 3, 4, 7,10 Vet: 5 er skurkekort. Ett av kortene (J, Q) er skurkekort. Ingen av kortene (2, 6, K) er skurkekort. Daniel: A, 3, 4, 5, 7, 9,10, Q Lagt til side: 2, 6, 8, J, K Vet: 5 er skurkekort. Q er skurkekort.

8 Ingen av kortene (A, 3, 4, 10) er skurkekort. Det er igjen Anders sin tur. Han har gjettet løsningen, og legger derfor kortene 5, 9 og Q skjult foran seg for å angi dette. Deretter må han spille ut ett av de fem kortene ha opprinnelig la til side (2, 3, 8, 10, J). Han spiller ut J. Dessverre er ikke dette til hjelp for Cecilie i det hele tatt. Beate, derimot, vet nå at Q er skurk. Det eneste hun trenger å finne ut, er om 8 eller 9 er skurkekort. Hun spør Daniel: "Har du 8?" Daniel svarer "Nei". Nå vet Beate at 9 er skurkekort, men må vente til neste tur med å gjette. Cecilie trenger bare å finne ut om det er 2 eller 5 som er skurk. Hun spør Anders: "Hvor mange kort har du som er mindre enn eller lik 4?" Anders svarer "To". Cecilie vet at han har A og 4, og at han dermed ikke har 2. Dermed vet hun at 5 er skurkekort. Daniel vet at 7 eller 9 er skurk. Siden Anders allerede har gjettet, og spillet sannsynligvis går mot sluttet, tar Daniel en sjanse og bestemmer seg for å prøve seg på et gjett denne runden. Han legger (skjult!) kortene 5, Q og 7 foran seg. Deretter må han spille ut ett av de fem kortene ha opprinnelig la til side (2, 6, 8, J, K). Det spiller egentlig ingen rolle hva han spiller uansett har gjettet løsningen. La oss bare anta at han spiller 2. Igjen blir det Anders sin tur, som spiller ut et kort fra sin "til-side-bunke", f.eks. 3. Når det blir Beates tur, legger hun 5, 9 og Q skjult foran seg på bordet, og avslutter dermed spillet. Alle spillerne viser nå sine gjett: Anders: 5, 9, Q Beate: 5, 9, Q Daniel: 5, 7, Q Ved å sammenligne "lagt-til-side-bunkene" til f.eks. Anders (3, 8, og J som var spilt ut) og Cecilie (A, 4, 6, 7, K), finner spillerne ut at skurkekortene var 5, 9 og Q, siden disse tre kortene ikke fantes i noen av disse bunkene. Daniel hadde dermed gjettet feil, og Anders og Cecilie vinner spillet. Dersom Daniel hadde gjettet 9 i stedet for 7, ville også hans gjett vært korrekt. Beate og Daniel ville da ha vunnet, siden det var de som avsluttet.

Forenklet bridge (f-bridge)

Forenklet bridge (f-bridge) Forenklet bridge (f-bridge) Marianne Harding og Sven-Olai Høyland 14. mai 2007 Dette ble først skrevet i forbindelse med bridgekurs for barn i alderen 9 13 år, men vi tror deg egner seg som en introduksjon

Detaljer

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Regler for: getsmart Kids - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

Tall Vi på vindusrekka

Tall Vi på vindusrekka Tall Vi på vindusrekka Tall og siffer... 2 Dekadiske enheter... 3 Store tall... 4 Avrunding... 5 Tverrsum... 8 Partall og oddetall... 9 Primtall... 10 Sammensatte tall... 11 Faktorisering... 13 Negative

Detaljer

Pong. Oversikt over prosjektet. Steg 1: En sprettende ball. Plan. Sjekkliste. Introduksjon

Pong. Oversikt over prosjektet. Steg 1: En sprettende ball. Plan. Sjekkliste. Introduksjon Pong Introduksjon Pong er et av de aller første dataspillene som ble laget, og det første dataspillet som ble en kommersiell suksess. Selve spillet er en forenklet variant av tennis hvor to spillere slår

Detaljer

I tillegg trengs 2 terninger.

I tillegg trengs 2 terninger. SORIA MORIA 1 Informasjonsdokument Element - og andre spill - Spilleregler for kortspillene Element, Guldag, Slagmark, Svinepels/Niding & Kul Spillene består av en kortstokk med 72 kort. På kortene finner

Detaljer

SPILLEREKKEFØLGE Under finner du et sammendrag som viser i hvilken rekkefølge spillet skal gjennomføres. Spillet der du erobrer verden

SPILLEREKKEFØLGE Under finner du et sammendrag som viser i hvilken rekkefølge spillet skal gjennomføres. Spillet der du erobrer verden 14538i07 2/18/00 4:50 PM Page 1 SPILLEREKKEFØLGE Under finner du et sammendrag som viser i hvilken rekkefølge spillet skal gjennomføres. FORSTERKNINGSFASEN Besittelse av en tredjedel av områdene - Innehar

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

Spillet der du erobrer verden

Spillet der du erobrer verden Spillet der du erobrer verden 2004 Hasbro. Med enerett. Distributed in the Nordic region by Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, DK-2600 Glostrup, Denmark. www.hasbro.co.uk 040414538107 KO M M A N D O I

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål

Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål Utnytt Outlook beste praksis for å oppnå dine personlige mål Tilpass Outlook til din PC, og arbeidsstil Ta kontroll over innkurven Arkivstruktur tilpasset dine arbeidsområder 1. Utnytt skjermplassen bedre.

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Tid: 2 timer (inkludert oppgaver) Du trenger: Grupperom til øvelsene Store presentasjonsark A3 eller transparent-ark Tusjer Elementer: Fokus på egen kommunikasjon

Detaljer

OVERFLATE FRA A TIL Å

OVERFLATE FRA A TIL Å OVERFLATE FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til overflate... 2 2 Grunnleggende om overflate.. 2 3 Overflate til:.. 3 3 3a Kube. 3 3b Rett Prisme... 5 3c

Detaljer

ET RASKERE SPILL HURTIG MONOPOL 8 +

ET RASKERE SPILL HURTIG MONOPOL 8 + ET RASKERE SPILL BRAND 1. Først blander banksjefen skjøtekortene og gir to til hver spiller. Spillerne betaler straks banken prisen for de eiendommene de mottar. Spillet fortsetter så som normalt. 2. Du

Detaljer

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon Hva er det? Introduksjon Et bilde av en tilfeldig ting vises på tavlen. Men bildet er forvrengt, slik at du må gjette hva det er ved å klikke på et av alternativene som vises under. Desto raskere du gjetter

Detaljer

SMARTcamp! Hvordan gjennomføre en SMARTcamp?

SMARTcamp! Hvordan gjennomføre en SMARTcamp? SMARTcamp! SMARTcamp kan inngå som 1 av de 5 Regnmakeraktivitetene som må gjennomføres før skolen blir en Regnmakerskole. Ved å ta i bruk SMARTcamp som aktivitet slår man to fluer i en smekk, nemlig å

Detaljer

Fagerjord sier følgende:

Fagerjord sier følgende: Arbeidskrav 2A I denne oppgaven skal jeg utføre en analyse av hjemmesiden til Tattoo Temple (http://www.tattootemple.hk) basert på lenker. Analysen er noe basert på et tidligere gruppearbeid. Hjemmesiden

Detaljer

Kapittel 10. Sannsynlighetsregning

Kapittel 10. Sannsynlighetsregning Kapittel 10. Sannsynlighetsregning Sannsynlighet handler om å finne ut hvor ofte noe vil skje i en prosess som kan gjentas mange ganger. Kapitlet handler blant annet om dette: Hva er sannsynlighet. Beregne

Detaljer

Et artig spill med smarte koblinger (A Curious Game of Clever Connections )

Et artig spill med smarte koblinger (A Curious Game of Clever Connections ) SET CUBED Et artig spill med smarte koblinger (A Curious Game of Clever Connections ) Instruksjoner Para instrucciones en Español por favor visiten www.setgame.com Pour des instructions en Français veuillez

Detaljer

if-tester Funksjoner, løkker og iftester Løkker og Informasjonsteknologi 2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

if-tester Funksjoner, løkker og iftester Løkker og Informasjonsteknologi 2 Læreplansmål Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Løkker og if-tester Gløer Olav Langslet Sandvika VGS 29.08.2011 Informasjonsteknologi 2 Funksjoner, løkker og iftester Læreplansmål Eleven skal kunne programmere med enkle og indekserte variabler eller

Detaljer

Jeg har spurt grunnlegger, Jørgen Østensen, om Topbridge fortsatt lever. I tilfelle der pustes, hvordan er livskvaliteten?

Jeg har spurt grunnlegger, Jørgen Østensen, om Topbridge fortsatt lever. I tilfelle der pustes, hvordan er livskvaliteten? Det er sikkert ikke så mange av dere nikker gjenkjennende til navnet Jørgen Østensen. Når jeg sier at han er den som drifter Topbridge, har programmert det meste og vært sentral i å lage konseptet rundt,

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Kortryllekunst og matematikk.

Kortryllekunst og matematikk. Kortryllekunst og matematikk. Innlevert av 7. trinn, Ulsmåg skole ved Ulsmåg skole (Bergen, Hordaland) Årets nysgjerrigper 201 Kjære leser Nå skal du få lese en rapport om et korttriks og mattematikk.

Detaljer

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe Hvordan holde Bibelstudie, tale og undervisning Innhold Starte en bibelstudie i en liten gruppe... 1 Hvordan holde en tale eller undervisning... 3 Forskjellen på undervisning og tale... 3 Hva er tale...

Detaljer

Bruksanvisning. Innhold

Bruksanvisning. Innhold DiabetesDagboken 1 2 Bruksanvisning Innhold Introduksjon... 5 Hurtigveiledning... 7 Aktivitet... 8 Blod... 10 Mat... 11 Mål... 12 Info... 14 Detaljert bruksanvisning... 16 Hovedmeny... 16 Sikkerhetskopi...

Detaljer

CASINO & POKER REGEL OG TIPSBOKA 2005

CASINO & POKER REGEL OG TIPSBOKA 2005 1 FORORD Kjære leser av Casino & Poker- regler og tipsboka 2005, dette er en elektronisk bok som utgis av Norsk Casinoguide i samarbeid med utvalgte partnere. Her finner du regler og tips til de mest populære

Detaljer

Hvordan bli en anbudsvinner. 3 kapitler. med det viktigste du trenger å vite for å skrive. gode anbud. http://anbudsassistenten.no

Hvordan bli en anbudsvinner. 3 kapitler. med det viktigste du trenger å vite for å skrive. gode anbud. http://anbudsassistenten.no Hvordan bli en anbudsvinner 3 kapitler med det viktigste du trenger å vite for å skrive gode anbud http://anbudsassistenten.no Innhold: 1. Regelverket om offentlige anskaffelser 1-4 1.1. Grunnleggende

Detaljer