Spillet i korte trekk. Innhold. Forberedelser. Kristian r. a. Østby

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spillet i korte trekk. Innhold. Forberedelser. Kristian r. a. Østby"

Transkript

1 Kristian r. a. Østby Samoa. En vakker og tilsynelatende rolig øy i Stillehavet. Men i virkeligheten yrer det av liv: øya er et populært feriemål, og hver uke blir turister fløyet inn fra hele verden. De trenger bare et hotell å tilbringe ferien på. Hotelleiernes eneste mål er å sørge for at feriegjestene får sitt livs opphold og selvfølgelig at de blir loppet for så mye penger som mulig. Spillet i korte trekk Spillerne er hotelleiere på øya Samoa. Før spillet starter legges 12 flagg-kort med billedsiden opp i en rekke midt på bordet, fra venstre mot høyre. Hver runde ankommer et fly øya, med turister fra den nasjonaliteten som vises på denne rundens flagg-kort. Disse turistene blir boende på øya helt til neste gang det kommer et fly fra dette landet. Hvis det første flagg-kortet på bordet for eksempel er et japansk flagg, kommer det japanske turister til øya første runde. Disse turistene blir boende helt til neste runde med et japansk flagg. Hver runde skal alle spillerne velge seg ut ett av pris-kortene sine. Alle spillerne skal så samtidig vise frem pris-kortet de valgte ut. Hvert pris-kort viser både ditt bud for å få lov til å bygge, og den prisen du setter på hotellrommene dine denne runden. Spillerne som spilte de høyeste budene får mulighet til å bygge en utvidelse til hotellet sitt i bygge-fasen. Deretter følger turist-fasen, hvor turistene som kommer til øya skal fordeles på hotellene. Spilleren med den laveste prisen på hotellrommene sine kan innkvartere turister først, og så følger de dyrere hotellene. Spillet slutter etter 12 runder, og vinneren er den som har klart å samle mest penger. Innhold 12 Flagg (3 av hver nasjonalitet) 13 Turist-kort 1 Uavgjort-kort (med en hammer og en koffert) 11 x 6 Pris-kort ett sett for hver spiller 6 Hotell-brett ett brett for hver spiller 18 x 4 Turist-brikker 18 av hver nasjonalitet 19 Bygge-brikker (firkantede brikker) 2 2X-brikker Masse Penger (myntenheten på Samoa heter Tala) Forberedelser Hver spiller tar et hotell-brett, ett tilhørende sett med pris-kort, og mynter med total verdi 25. Resten av pengene legges i en haug - banken. Overflødige hotell-brett og pris-kort legges tilbake i esken. Del de 12 flagg-kortene i 3 bunker, sortert ved det lille tallet i hjørnet på flaggene. Du skal nå ha tre små bunker, og hver bunke skal inneholde ett flagg av hver nasjonalitet. Stokk de tre bunkene hver for seg, og legg så de tre bunkene oppå hverandre. Start med kortet på toppen og legg så ut alle de 12 flagg-kortene med billedsiden opp, i en rekke midt på bordet, fra venstre mot høyre. Dette oppsettet utføres bare for at flaggene fra de ulike nasjonalitetene skal ligge litt jevnt spredt. De små tallene på flagg-kortene har ingen effekt ut over dette. Prøv å unngå at to identiske flagg ligger inntil hverandre. Hvis dette skjer, bytt litt om på flagg-kortene til du sitter med en rekke med flagg der to like flagg ikke ligger inntil hverandre. Legg en 2X-brikke på det 6. og det 12. flagg-kortet. Legg turistbrikkene i fire bunker, sortert etter nasjonalitet. Brikkene skal ligge med billedsiden ned. Disse fire bunkene omtales som forrådet, og turistene skal alltid ligge sortert etter nasjonalitet. Stokk turistkortene og legg dem i en bunke med billedsiden ned. Stokk byggebrikkene og legg dem i en bunke med billedsiden ned. Legg uavgjort-kortet (kortet med en hammer og en koffert) på bordet mellom to spillere som sitter ved siden av hverandre. Hammeren på kortet skal peke mot spilleren til venstre (med klokka rundt bordet) og kofferten skal peke mot spilleren til høyre (mot klokka rundt bordet). 1

2 Spillets gang Det er 12 runder i spillet, én runde for hvert av de 12 flaggkortene. Spillet begynner med flaggkortet til venstre, og hver runde går man videre til neste flaggkort. Hver runde går man gjennom følgende faser: 1. Legg fram byggebrikker 2. Turister reiser hjem, nye kommer 3. Spillerne velger priskort 4. Byggefase 5. Turistfase 6. Utbetaling. Brukte kort kastes 1) Legg fram byggebrikker Fra bunken med byggebrikker trekkes et visst antall byggebrikker. Disse legges med billedsiden opp, midt på bordet. Antallet byggebrikker som trekkes i en bestemt runde, bestemmes av antall spillere, etter følgende tabell: Antall byggebrikker tilgjengelig hver runde: Runde 1-3 Runde 4-6 Rundes 7-9 Runde spillere 1 brikke 1 brikke 1 brikke ingen brikker 4 spillere 2 brikker 1 brikke 1 brikke ingen brikker 5 spillere 2 brikker 2 brikker 1 brikke ingen brikker 6 spillere 3 brikker 2 brikker 1 brikke ingen brikker Eksempel: Med 4 spillere, legges det opp 2 byggebrikker på starten av hver av rundene 1,2 og 3, og bare én byggebrikke i rundene 4, 5, 6, 7, 8 og 9. 2) Turister reiser hjem, nye kommer Se på denne rundens flagg-kort. Spillerne fjerner alle turister av denne nasjonaliteten fra hotellene sine. De fjernede turistene legges tilbake i riktig haug i forrådet. Turistene legges med symbolsiden ned og blandes inn i haugen. Dersom du ikke har noen turister av denne rundens nasjonalitet, skjer ingen ting. Trekk et turistkort og legg det med billedsiden opp oppå denne rundens flaggkort. Trekk så turistbrikker fra forrådet og lag grupper med turister som vist på turistkortet. Denne rundens flaggkort viser hvilken nasjonalitet turistbrikkene skal ha. Turistbrikkene legges i grupper slik at det er tydelig hvor mange brikker det er i hver gruppe, og med symbolsiden opp slik at man kan se spesialsymbolene på turistbrikkene. På turistkortet skal du bruke den linjen som stemmer overens med hvor mange spillere som spiller. Eksempel: Flaggkortet denne runden viser et norsk flagg. Spillerne må først fjerne alle norske turister fra hotellene sine og legge dem tilbake i haugen med norske turister. Så trekkes det opp et turistkort. Det er 4 spillere som spiller, så på turistkortet ser man på linjen for 4 spillere. Der står det: 4+3, som betyr at det kommer to grupper med norske turister; en gruppe med 4 turister og en gruppe med 3. Disse syv nye turistbrikkene trekkes fra forrådet og legges i to tydelige grupper midt på bordet med symbolsiden opp. Unntak: I runde 6 og 12 er det fellesferie, og 2X -brikken betyr at antallet turister på turistkortet skal dobles i disse to rundene. Eksempel: I eksempelet ovenfor ville en 2X -brikke betydd at det kom to grupper med henholdsvis 8 og 6 norske turister. 3) Spillerne velger pris-kort Alle spillerne velger ett av priskortene sine som de legger ned foran seg på bordet med billedsiden ned. Når alle er klare, viser alle spillerne samtidig fram hvilket priskort de valgte. 4) Byggefase Eksempel: Pris-kort: Bud for å bygge: 6, Pris på hotellrom: 5 Se på det øverste tallet på priskortene (tallet bak hammeren). Dette er ditt bud for å få bygge. Spilleren med det høyeste budet blir tilbudt å kjøpe én av de tilgjengelige byggebrikkene for denne prisen. Spilleren kan velge å si pass. Hvis det fremdeles er tilgjengelige byggebrikker igjen, får spilleren med det nest høyeste budet tilbud om å kjøpe en brikke mot å betale prisen på sitt bud. Slik fortsetter det til alle spillerne har hatt mulighet til å kjøpe en byggebrikke, eller til det ikke er flere tilgjengelige byggebrikker igjen. Hvis to eller flere spillere har et like høyt bud, avgjør uavgjort-kortet hvem som går først. Den spilleren som sitter nærmest til venstre for uavgjort-kortet (rundt bordet med klokka) får mulighet til å kjøpe først. Hvis det fremdeles er ukjøpte byggebrikker igjen på slutten av runden, blir disse brikkene liggende og blir lagt til de tilgjengelige byggebrikkene neste runde. 2

3 Hver spiller har et grått pris-kort (også kalt Betjeningen er på ferie -kortet). En spiller som velger dette pris-kortet kan ikke kjøpe en byggebrikke denne runden. 5) Turistfase Se på det nederste tallet på priskortene (tallet bak kofferten). Dette er prisen du har satt på hotellrommene dine. Spilleren med den laveste prisen blir tilbudt å innkvartere turister først. Så følger spilleren med den nest laveste prisen, og så videre. Dette fortsetter til alle spillerne har hatt en mulighet til å innkvartere turister. Hvis to eller flere spillere har en like lav pris, avgjør uavgjort-kortet hvem som går først. Den spilleren som sitter nærmest til høyre for uavgjort-kortet (rundt bordet mot klokka) får mulighet først. En spiller som har spilt det grå pris-kortet sitt ( Betjeningen er på ferie -kortet) kan ikke innkvartere turister denne runden. I stedet kan denne spilleren fjerne to turistbrikker fra sitt hotell og legge dem tilbake i forrådet (turistene reiser hjem på grunn av den dårlige servicen når betjeningen er på ferie). Å innkvartere turister: Hvis du velger å innkvartere turister, kan du ta så mange turistbrikker du vil fra én av de tilgjengelige gruppene. Du må selvfølgelig ha ledig rom, ett rom til hver turist. Du trenger ikke ta alle turistene fra en gruppe, selv om du har plass. Du kan godt velge å ikke ta noen turister i det hele tatt. De nye turistene må legges i hvert sitt rom på hotellet ditt. Når en turist først er plassert i et rom, kan du ikke flytte på denne turisten. Når du innkvarterer turistbrikker fra en gruppe, velger du selv hvilke turistbrikker du vil ta. Det er lurt å tenke på hvilke spesialegenskaper turistene har. Se oversikten på side 5 for beskrivelse av spesialegenskapene. Eksempel: Det er den fjerde runden, og et norsk flagg ligger for tur. Hvis spillerne nå hadde hatt noen norske turister på hotellene sine, hadde de måttet fjerne dem og legge dem tilbake i forrådet (strengt tatt kunne det ikke vært noen norske turister i hotellene på dette tidspunktet, ettersom dette er første gang de norske turistene kommer i spill). Et turistkort trekkes, og dette viser at med fire spillere skal det komme to grupper med nordmenn, en gruppe på 4 og en gruppe på 3. Med fire spillere er det også 1 byggebrikke tilgjengelig denne runden (et svømmebasseng). Anna, Bjarne, Carl og Dolly velger samtidig ett av priskortene sine og viser dem frem: Anna: bud for å bygge: 2 - hotellpris: 3 Bjarne: bud for å bygge: 14 - hotellpris: 8 Carl: Grått kort (betjeningen er på ferie) Dolly: bud for å bygge: 6 - hotellpris: 5 Carl Dolly Bjarne Anna nærbilde av turistkort, turister og byggebrikke 3

4 Byggefasen: Bjarne har det høyeste budet (14), så han får den første muligheten til å kjøpe byggebrikke. Han velger å ikke kjøpe noen byggebrikke denne runden. Dolly har det nest høyeste budet (6), og får nå mulighet til å kjøpe. Hun tar den tilgjengelige byggebrikken og betaler 6 penger til banken. Hvis det hadde vært flere byggebrikker tilgjengelig denne runden, ville Anna nå ha fått mulighet til å kjøpe denne for sitt bud på 2 penger. Turistfasen: Anna har den laveste hotellprisen (3), så hun kan velge turister først. Hun velger å innkvartere 3 av turistene fra gruppen med 4, og plasserer disse turistene i hotellet sitt. Nå ligger det igjen to grupper med turister; en med 1 turist og en med 3 turister. Dolly har den nest laveste hotellprisen (5), og velger å ta de tre turistene fra den andre gruppen. Bjarne (med pris 8) får nå tilbud om å innkvartere den siste turisten. Han velger å si pass, da han heller vil beholde kortet sitt. Carl blir ikke tilbudt noen turister, siden han spilte det grå priskortet sitt (Betjeningen er på ferie). Den gjenværende turisten blir lagt tilbake i forrådet. Siden Carl spilte det grå pris-kortet, får han fjerne to valgfrie turister fra hotellet sitt og legge dem tilbake i forrådet. 6) Utbetaling. Brukte kort kastes. For hver nye turist du innkvarterte denne runden, får du utbetalt hotellprisen på priskortet ditt. I tillegg utbetaler noen turister bonuser se spesialegenskapene til turister og bygninger. Du bør alltid holde pengene dine skjult for medspillerne! Anna innkvarterte 3 turister med en hotellpris på 3. Hun får derfor 3x3 = 9 penger fra banken. Dolly innkvarterte 3 turister med en pris på 5, og får utbetalt 3x5 = 15 penger. Hvis turistene hadde spesialegenskaper, utbetales eventuelle bonuser i tillegg (se Turistenes spesialegenskaper på side 5). Merk: Hotellprisen er et engangsbeløp som turistene betaler for hele oppholdet sitt. Alle spillere som enten innkvarterte nye turister og/eller kjøpte en byggebrikke denne runden, må nå kaste priskortet de spilte. Alle andre spillere kan ta priskortet sitt tilbake på hånden (også de som spilte det grå priskortet sitt) og kan bruke dette på nytt en senere runde. Brukte priskort som er kastet legger du i en bunke fremfor deg med billedsiden ned. Anna og Dolly må kaste priskortene de spilte. Bjarne og Carl tok verken i mot nye turister eller kjøpte byggebrikke, så de får begge ta priskortet sitt opp igjen på hånden. Noen ganger kan det være lurt å takke nei til turister/bygging og i stedet beholde priskortet. Nå flyttes uavgjort-kortet ett hakk med klokka rundt bordet, og legges mellom de neste to spillerne. Hammeren skal fremdeles peke fremover (med klokka), og kofferten bakover (mot klokka). Så begynner neste runde. Flytting av uavgjort-kortet ved slutten av runden: Anna Bjarne På slutten av runden flyttes uavgjort-kortet ett hakk med klokka, og blir lagt mellom de to neste spillerne. Dolly Carl Eksempel med uavgjort-kortet: Uavgjort-kortet ligger mellom Anna og Bjarne. Spillerne sitter i følgende rekkefølge rundt bordet, og spiller følgende priskort: Anna: bud 8 hotellpris 6 (Uavgjortkortet) Bjarne: bud 6 hotellpris 5 Carl: bud 8 hotellpris 6 Dolly: bud 12 hotellpris 9 4

5 Byggefasen: Dolly har det høyeste budet (12), og får første mulighet til å bygge. Hun sier pass. Både Anna og Carl har det nest høyeste budet (8). Ved uavgjort i byggefasen er det spilleren som sitter nærmest uavgjort-kortet regnet med klokka rundt bordet som går først (med klokka rundt bordet er det Bjarne som sitter nærmest, deretter Carl, Dolly og så Anna). Carl får derfor mulighet til å kjøpe før Anna. Turistfasen: Bjarne har den laveste hotellprisen (5), og blir tilbudt turister først. Anna og Carl har begge den nest laveste prisen (6). Ved uavgjort i turistfasen er det spilleren som sitter nærmest uavgjort-kortet regnet mot klokka som går først (mot klokka rundt bordet er det Anna som sitter nærmest, deretter Dolly, Carl og så Bjarne). Anna får derfor velge turister før Carl. På slutten av runden, flyttes uavgjort-kortet ett hakk med klokka rundt bordet, og blir da liggende mellom Bjarne og Carl. Spillet slutter Spillet er slutt etter 12. runde. Hver spiller teller opp pengene sine, og spilleren med mest penger vinner. Hvis to spillere har like mye penger, vinner den av disse spillerne som har flest ledige hotellrom i hotellet sitt. Hvis dette også er likt, ender spillet uavgjort. Turistenes spesialegenskaper: Riking*: Betaler dobbel hotellpris. Eksempel: Hvis priskortet viser 7, får du 14 i betaling for en riking. Forelsket: Kjendis*: To forelskede kan bo sammen i ett rom også to av ulik nasjonalitet. To forelskede forlater alltid hotellet sammen, så hvis de er av ulik nasjonalitet vil de begge dra (som et par) når turen kommer til et flagg som matcher en av dem. Når du spiller det grå priskortet (Betjeningen er på ferie) og skal fjerne turister, teller to forelskede i samme rom bare som 1 turist. Kjendisen selv betaler normal pris. Men hvis en turist flytter inn i et rom inntil en kjendis (et rom direkte over, under eller ved siden av - ikke diagonalt), betaler denne nye turisten dobbel hotellpris. Ekstrarom regnes ikke for å ligge inntil noen andre rom. En kjendis som plasseres i et rom ved siden av en annen kjendis, vil naturligvis betale dobbel pris, akkurat som en vanlig turist. Badegjest: For hvert svømmebasseng du har, får du utbetalt tallet inne i baderingen som en bonus. Eksempel: Du har tre svømmebasseng. Du innkvarterer to badegjester med totalt 5 baderingpoeng, og får utbetalt en bonus på 5x3 = 15 penger. Byggebrikkene: Ekstrarom: Et ekstra rom med plass til en turist. Plasser denne brikken ved siden av hotellet ditt. Nye turister kan plasseres i dette rommet, på akkurat samme måte som i dine andre hotellrom. Suite*: Legg denne brikken oppå et av dine hotellrom. Dette rommet er nå oppgradert til et luksusrom. En turist som fra nå av plasseres i dette rommet, betaler dobbel pris. Svømmebasseng: Når du kjøper denne brikken, legger du den ved siden av hotellbrettet ditt. Du får så umiddelbart utbetalt 1 penge for hvert baderingpoeng du har på badegjester i hotellet ditt. Når du senere innkvarterer flere badegjester, får du utbetalt en bonus tilsvarende de nye gjestenes baderingpoeng. Eksempel: Du kjøper et svømmebasseng, og har to badegjester med totalt 5 baderingpoeng i hotellet ditt. Du får umiddelbart en utbetaling på 5 penger. Hvis du senere innkvarterer en badegjest med 2 baderingpoeng, får du utbetalt ytterligere 2 penger. * Merknad til Riking, Kjendis og Suite: Disse effektene legges ikke sammen! En turist betaler aldri mer enn dobbel rompris, så dersom du plasserer en riking i en suite, får du likevel bare dobbel pris. En badegjest som plasseres i en suite eller ved siden av en kjendis, betaler dobbel hotellpris, i tillegg til normal bonus på 1 penge per baderingpoeng for hvert svømmebasseng. 5

6 Spesialbrikker: Blant byggebrikkene finnes tre ulike spesialbrikker. Når du kjøper en spesialbrikke, legger du den ved siden av hotellbrettet ditt. Du kan senere kaste denne brikken for å utføre spesialegenskapen som vist nedenfor. Ubrukte spesialbrikker er verdt 3 penger ved spillets slutt. Etter at alle har valgt og vist frem et priskort, kan du kaste denne spesialbrikken for å bytte ut priskortet du nettopp spilte med et annet priskort fra hånden. Kortet som byttes ut tas opp igjen på hånden. Før du innkvarterer nye turister (i turistfasen), kan du kaste denne spesialbrikken for å sende to av turistene dine hjem. Du kan når som helst kaste denne spesialbrikken for å ta to av de brukte priskortene dine tilbake på hånden. Ting å huske på: Flytt uavgjort-kortet ett hakk med klokka på slutten av runden. Uavgjort i byggefasen avgjøres med klokka fra uavgjortkortet. Uavgjort i turistfasen avgjøres mot klokka. Husk å sende to av turistene dine hjem når du spiller det grå priskortet ditt. Du kan beholde priskortet du spilte dersom du verken kjøper en byggebrikke eller innkvarterer nye turister. Det grå priskortet (Betjeningen er på ferie) får du alltid ta opp igjen på hånden. Strategiske tips: Vurder nøye rekkefølgen på flaggkortene. Noen turister blir boende lenge på øya, mens andre drar fort hjem igjen. Prøv å bli den eneste spilleren med ledige hotellrom i en runde. Da kan du kreve høy pris for hotellrommene dine! Ofte blir det få ledige hotellrom når det er mange turister på øya særlig rundt fellesferien (runde 6 og 12). Du kan tjene gode penger dersom du klarer å forutse når de andre spillerne sender betjeningen sin på ferie (spiller det grå priskortet). Da kan du kjøpe en byggebrikke billig eller kreve høye hotellpriser. Dersom du blir tilbudt å innkvartere svært få turister, bør du vurdere å takke nei for å kunne beholde priskortet til en senere runde. CREDITS Spillutvikler: Kristian A. Østby Illustrasjoner: Harald Lieske Grafisk design: Harald Lieske Norsk oversettelse: Kristian A. Østby og Inger Johanne Berg Redaktør: Jonny de Vries 2010 White Goblin Games 6

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller.

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller. "FBI-spillet" ------------- Et spill for 4 spillere av Henrik Berg Spillmateriale: --------------- 1 vanlig kortstokk - bestående av kort med verdi 1 (ess) til 13 (konge) i fire farger. Kortenes farger

Detaljer

I Spillet Mathable er et spill basert på matematiske likninger som må være dannet på spillbrettet. For å gjøre dette, må spillerne gjøre bruk av et spillebrett med normale ruter(hvite), ruter med en begrensning

Detaljer

I tillegg trengs 2 terninger.

I tillegg trengs 2 terninger. SORIA MORIA 1 Informasjonsdokument Element - og andre spill - Spilleregler for kortspillene Element, Guldag, Slagmark, Svinepels/Niding & Kul Spillene består av en kortstokk med 72 kort. På kortene finner

Detaljer

Innhold. Forberedelser

Innhold. Forberedelser Spillet forsøker å gjenskape en berømt rømning i 1672 da rundt 30 pirater rømte fra den angivelig uinntagelige festningen Cartagena. Det er blitt sagt at ikke lenge etter denne utrolige flukten ble et

Detaljer

Innhold: Spillebrett 5 hærer med 40 infanterienheter, 12 kavalerienheter og 8 artillerienheter hver Bunke med 43 kort 2 referansekort 5 terninger

Innhold: Spillebrett 5 hærer med 40 infanterienheter, 12 kavalerienheter og 8 artillerienheter hver Bunke med 43 kort 2 referansekort 5 terninger REGLER FOR 2 5 SPILLERE ALDER 10+ S P I L L E T O M V E R D E N S H E R R E D Ø M M E T 2010 Hasbro. Med enerett. Produsert av: Hasbro SA, Route de Courroux 6, 2800 Delemont CH Representeres av: Hasbro

Detaljer

Elasund Forberedelser Definér byggeområdet Spillerne får utdelt brikkene sine

Elasund Forberedelser Definér byggeområdet Spillerne får utdelt brikkene sine Elasund Flere år etter at dristige sjøfarere oppdaget og slo seg ned på øya Catan, har befolkningsveksten skutt fart. Det har vokst frem bosetninger over hele øya, og handelen mellom dem er yrende. Catan

Detaljer

Fællesområde. Spillerens Område

Fællesområde. Spillerens Område 2-4 8+ 30 10 Innhold 1 regelhefte 148 illustrerte kort: 96 Vognkort (10 av hver farge og 16 Lokomotivkort) Et farget Vognkort Et flerfarget Lokomotiv 6 Storbybonuskort 46 Billetter Spillets målsetning

Detaljer

TRINN 1: HVA ER ET SET?

TRINN 1: HVA ER ET SET? ALDER: 8 år til voksen ANTALL SPILLERE: 2 til 4 FORMÅL MED SPILLET: Å skåre flest poeng. Skår poeng ved å lage SET med din terning og de som allerede er på brettet. Jo flere SET du lager, jo flere poeng

Detaljer

Regler for: getsmart Kids. - Regning med sedler og mynt!

Regler for: getsmart Kids. - Regning med sedler og mynt! Regler for: getsmart Kids - Regning med sedler og mynt! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

AQUA ROMANA FORBEREDELSER

AQUA ROMANA FORBEREDELSER AQUA ROMANA Vann - livsnødvendig i byggingen av det romerske imperiet. For å sikre vannleveransene ble det oppført akvedukter - svimlende konstruksjoner som strekker seg over enorme avstander. Byggmestrene

Detaljer

ET RASKERE SPILL HURTIG MONOPOL 8 +

ET RASKERE SPILL HURTIG MONOPOL 8 + ET RASKERE SPILL BRAND 1. Først blander banksjefen skjøtekortene og gir to til hver spiller. Spillerne betaler straks banken prisen for de eiendommene de mottar. Spillet fortsetter så som normalt. 2. Du

Detaljer

Forenklet bridge (f-bridge)

Forenklet bridge (f-bridge) Forenklet bridge (f-bridge) Marianne Harding og Sven-Olai Høyland 14. mai 2007 Dette ble først skrevet i forbindelse med bridgekurs for barn i alderen 9 13 år, men vi tror deg egner seg som en introduksjon

Detaljer

I dette kortspillet gjelder det å holde tunga rett i munnen! Grønnsakskort

I dette kortspillet gjelder det å holde tunga rett i munnen! Grønnsakskort NO I dette kortspillet gjelder det å holde tunga rett i munnen! Grønnsakskort Forfatter: Jaques Zeimet Grafikk: Johann Rüttinger, Lena Kappler Illustrasjoner: Rolf Vogt Redigering: Kathi Kappler Copyright:

Detaljer

Regler for: Videregående. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: Videregående. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! (x²) 1 2 Regler for: getsmart Grå Algebra Videregående 8 _ (x²) 1 2 Algebra 4 (2 2³) 1 4 _ xy (2 2³) 1 4 _ xy (x²) 1 2 _ (2 2³) 1 4 _ xy (x²) 1 2 _ (2 2³) 1 4 _ xy 4 Algebra Algebra _ 8 Det anbefales at

Detaljer

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Regler for: getsmart Kids - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

Regler for: getsmart Grønn. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: getsmart Grønn. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! -6 Regler for: getsmart Grønn Hele tall 3 4 Hele tall 8-6 -6 3-6 3 8 Hele tall Hele tall 3 4 Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk

Detaljer

Inneholder. 120 Dyrekort (hund, ku, esel, geit, katt, papegøye) 5 tarantella kort Tango tarantella (5 kantet) Spillregler.

Inneholder. 120 Dyrekort (hund, ku, esel, geit, katt, papegøye) 5 tarantella kort Tango tarantella (5 kantet) Spillregler. NO 2 Forfatter: Jaques Zeimet Grafikk: Rolf Vogt Illustrasjon: Rolf Vogt Redigering: Claudia Wieczorek Copyright: DREI MAGIER SPIELE by Schmidt Spiele GmbH Spillere: 2 5 Alder: 7 år og oppover Spille tid:

Detaljer

Regler for: Ungdomstrinnet. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: Ungdomstrinnet. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! (x²) 1 2 Regler for: getsmart Grå Ungdomstrinnet 8 _ (x²) 1 2 4 (x²) 1 2 _ (x²) 1 2 _ 4 _ 8 Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk

Detaljer

INNHOLD Spillebrett, 126 bokstavbrikker, 14 plastskinner, pose i fløyel, elektronisk timer (med batterier) og spilleregler.

INNHOLD Spillebrett, 126 bokstavbrikker, 14 plastskinner, pose i fløyel, elektronisk timer (med batterier) og spilleregler. Spilleregler INNHOLD Spillebrett, 126 bokstavbrikker, 14 plastskinner, pose i fløyel, elektronisk timer (med batterier) og spilleregler. SPILLET I KOTE TEKK Det er lov å stjele i Ordskifte! Spillerne skal

Detaljer

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

http://www.nelostuote.fi/norja/discoveryregler.html

http://www.nelostuote.fi/norja/discoveryregler.html Sivu 1/6 Innhold 2 kart (spillebrett), 2 gjennomsiktige plastark (som legges oppå spillebrettene), Sjekkometer, 28 sjekkometerkort, 18 utstyrskort, 210 terrengbrikker, 2 tusjpenner. Hvem vinner? I Discovery

Detaljer

Inneholder. God slurping er halve seieren!

Inneholder. God slurping er halve seieren! NO Grønnsakskort: Forfatter: Jaques Zeimet Grafikk: Rolf Vogt Illustrasjoner: Rolf Vogt Redigering: Thorsten Gimmler Copyright: DREI MAGIER SPIELE by Schmidt Spiele GmbH Spillere: 2 6 Alder: 6+ Spille

Detaljer

OPPSETT FASITEN. Feltagenter. Spionmestere

OPPSETT FASITEN. Feltagenter. Spionmestere OPPSETT Spillerne deler seg inn i to jevne lag. Man må være minst 4 personer (to lag) for å spille et vanlig spill. Bakerst finner dere regler for spill med bare 2 og 3 spillere. Hvert lag velger sin spionmester.

Detaljer

BRUKSANVISNING. Bucket Blast Spill- og aktivitetssett. Inneholder:

BRUKSANVISNING. Bucket Blast Spill- og aktivitetssett. Inneholder: BRUKSANVISNING Bucket Blast Spill- og aktivitetssett Inneholder: 24 erteposer 4 x 6 farger 6 bøtter i ass. farger 6 belter for bøttene 6 øyebind i ass farger 4 kjegler Innendørs spill (I) Utendørs spill

Detaljer

Spilleregler og spillvarianter for alle tre serier med Match-spill. Spilleregler og spillvarianter for Match Former og Farger, Tall og Mengder

Spilleregler og spillvarianter for alle tre serier med Match-spill. Spilleregler og spillvarianter for Match Former og Farger, Tall og Mengder Spilleregler og spillvarianter for alle tre serier med Match-spill Spilleregler og spillvarianter for Match Former og Farger, Tall og Mengder 1. Match brikkene i grupper på to, tre eller fire: Brikkene

Detaljer

SPILLET OM VERDENSHERREDØMMET

SPILLET OM VERDENSHERREDØMMET SPILLET OM VERDENSHERREDØMMET 2006 Hasbro. Med enerett. Distributed in the Nordic region by Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, DK-2600 Glostrup, Denmark. www.hasbro.no Made in China 120614575107 Aa Kommandohåndbok

Detaljer

En enkel innføring i croquet. Hagecroquet («Garden Croquet»)

En enkel innføring i croquet. Hagecroquet («Garden Croquet») En enkel innføring i croquet Croquet kan spilles på forskjellige måter. Det spilles turneringer på internasjonalt nivå, både individuelt og lag, men det vanligste er å spille croquet som et hyggelig sosialt

Detaljer

BEVEGELSER 1 Gå rolig og besluttsomt mot hylla hvor Se her! Se hvor jeg går.

BEVEGELSER 1 Gå rolig og besluttsomt mot hylla hvor Se her! Se hvor jeg går. SKAPELSEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Skapelsesdagene (1. Mos. 1,1 2,3) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: 7 skapelseskort, stativ

Detaljer

Spillet der du erobrer verden

Spillet der du erobrer verden Spillet der du erobrer verden 2004 Hasbro. Med enerett. Distributed in the Nordic region by Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, DK-2600 Glostrup, Denmark. www.hasbro.co.uk 040414538107 KO M M A N D O I

Detaljer

Digital Choice 12 + MER, MER, MER!

Digital Choice 12 + MER, MER, MER! MER, MER, MER! Digital Choice Gå til mytpchoice.no for å laste ned minikategorier. Det finnes over 100 minikategorier, blant annet fra helter og heltinner, sci-fi og fantasy, reiser og eventyr, siste skrik

Detaljer

Gabong. Minst 4 motiverte spillere Minst 2 kortstokker (fortrinnsvis med jokere) Blyant og papir

Gabong. Minst 4 motiverte spillere Minst 2 kortstokker (fortrinnsvis med jokere) Blyant og papir Gabong 1 Innledning Gabong er et kortspill for flere spillere. Opphavet er ukjent, og det finnes ingen fastlagte regler. Dette regelheftet viser en variant av Gabong spilt i Lillesand sommeren 2011, men

Detaljer

www.hasbro.no www.monopoly.co.uk

www.hasbro.no www.monopoly.co.uk THE SIMPSONS & 2007 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. Distribueres i Norden av Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, DK-2600 Glostrup, Danmark. Made in Ireland www.hasbro.no www.monopoly.co.uk

Detaljer

CARCASSONNE JEGERE OG SANKERE

CARCASSONNE JEGERE OG SANKERE God jakt! tekst per.henning.uppstad@spillskrinet.no design www.tilfellettorgersen.no CARCASSONNE JEGERE OG SANKERE For tusenvis av år siden, før byen Carcassonne med sin mektige borg oppstod, var dette

Detaljer

SPILLVEILEDNING FOR TURNERING

SPILLVEILEDNING FOR TURNERING Malet med turneringen For spillet begynner Utkjempe en kamprunde Vil du bli en Spinjitzu-mester? Velg motstander, og gjør deg klar til å kjempe i flere runder. Du vinner hvis du klarer å ta alle våpnene

Detaljer

Match Learner. Lek og lær

Match Learner. Lek og lær Match Learner Lek og lær Fax Sparebanken Pluss, Post-box 200 Account No: 3000.19.54756 2 Match Learner Lek og Lær Match er kvalitetsspill for alle barn fra to år og oppover. Spillene kan brukes hver for

Detaljer

3 x 3 ruter. Hvilke matematiske utfordringer finnes det i et spillebrett på 3x3 ruter? Her er noen eksempler på spill og problemløsningsoppgaver

3 x 3 ruter. Hvilke matematiske utfordringer finnes det i et spillebrett på 3x3 ruter? Her er noen eksempler på spill og problemløsningsoppgaver 3 x 3 ruter Hvilke matematiske utfordringer finnes det i et spillebrett på 3x3 ruter? Her er noen eksempler på spill og problemløsningsoppgaver som kan brukes i matematikktimene. Magisk kvadrat Du har

Detaljer

Pakkeleken. Bytt pakker med den til venstre for deg. Legg en pakke tilbake til Lykkebunken. Bytt pakke med den til høyre for deg

Pakkeleken. Bytt pakker med den til venstre for deg. Legg en pakke tilbake til Lykkebunken. Bytt pakke med den til høyre for deg Pakkeleken Lykkebunken Bytt pakker med den til venstre for deg Alle flytter seg ett hakk til venstre Bytt plass med den du selv ønsker Legg en pakke tilbake til Lykkebunken Bytt dine pakker med de som

Detaljer

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre -

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre - Reisen til Morens indre Kandidat 2 Reisen til Morens indre Et rolle- og fortellerspill for 4 spillere, som kan spilles på 1-2 timer. Du trenger: Dette heftet. 5-10 vanlige terninger. Om spillet Les dette

Detaljer

Forslag til opplegg for en foreldrekveld om matematikk (varighet: 2 timer) v/ Ingvill M. Stedøy-Johansen, 2007

Forslag til opplegg for en foreldrekveld om matematikk (varighet: 2 timer) v/ Ingvill M. Stedøy-Johansen, 2007 Forslag til opplegg for en foreldrekveld om matematikk (varighet: 2 timer) v/ Ingvill M. Stedøy-Johansen, 2007 Inviter foreldrene på matematisk aften (forslag til invitasjon nederst i dette dokumentet).

Detaljer

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE I DAG OG I MORGEN av Liv Heløe Scene for mann og kvinne Manuset finnes til utlån på NSKI I DAG OG I MORGEN er et stykke som handler om Inge og Barbro som er et par, bosatt på en øy et sted i Norge. Inge

Detaljer

1) Sørg for at du fortsatt er i eventredigeringsmodus (klikk F6 på tastaturet, eller velg ikonet med en person fra menylinjen).

1) Sørg for at du fortsatt er i eventredigeringsmodus (klikk F6 på tastaturet, eller velg ikonet med en person fra menylinjen). Nå har du mange karakterer i spillverdenen din, men det er ikke noe spennende hvis du ikke kan prate med dem! I dette oppdraget lærer du å legge til dialog til karakterene, slik at du kan snakke med dem.

Detaljer

Scenario 2: Gudbrandsdalen og Østerdalen

Scenario 2: Gudbrandsdalen og Østerdalen Scenario 2: Gudbrandsdalen og Østerdalen 2 Jagerfly 2 Panservernkanon 1 Ubåt 1 Forsterkninger 5 symboler Bataljoner Hvert land starter med et bestemt antall bataljoner på brettet i de landområdene som

Detaljer

ET RASKERE SPILL HURTIG-MONOPOL

ET RASKERE SPILL HURTIG-MONOPOL ET RKERE SPILL Hvis du er fortrolig med MONOPOL, og ønsker å spille et hurtigere spill: Banksjefen starter med å blande skjøtekortene og gir to til hver spiller Spilleren betaler straks banken prisen for

Detaljer

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon Hva er det? Introduksjon Et bilde av en tilfeldig ting vises på tavlen. Men bildet er forvrengt, slik at du må gjette hva det er ved å klikke på et av alternativene som vises under. Desto raskere du gjetter

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

Norsk. Language: English / Norwegian

Norsk. Language: English / Norwegian Rules of Coerceo by Coerceo Company Norwegian translation by Monica Rehaug Norsk Language: English / Norwegian Copyright Ingen deler av dette dokumentet kan reproduseres, kopieres eller sendes, uansett

Detaljer

Familiematematikk MATTEPAKKE 3. Trinn

Familiematematikk MATTEPAKKE 3. Trinn Familiematematikk MATTEPAKKE 3. Trinn May Renate Settemsdal og Ingvill Merete Stedøy Aktiviteter Geobrett Hvor mange forskjellige kvadrater kan du finne? Hvor mange kvadrater av ulik størrelse kan du

Detaljer

SmuleSkogens Juleøy spill! Julespill for 2 eller flere spillere. Aldersgruppe: 3-100 år!

SmuleSkogens Juleøy spill! Julespill for 2 eller flere spillere. Aldersgruppe: 3-100 år! SmuleSkogens Juleøy spill! Julespill for 2 eller flere spillere. Aldersgruppe: 3-100 år! Før dere begynner: La barna pynte spillebrettene før dere begynner! Bruk farger, klistremerker eller for eksempel

Detaljer

Stigespill. Input. Output. Oppgave: Stigespill Oppgavenr.: 1. Norsk Informatikk Olympiade 2. runde 2014/2015

Stigespill. Input. Output. Oppgave: Stigespill Oppgavenr.: 1. Norsk Informatikk Olympiade 2. runde 2014/2015 Stigespill Oppgavenr.: 1 Stigespill Martin og Lise har begynt å spille Stigespillet. Spillbrettet består av 100 ruter nummerert fra 1 til 100. Hver spiller har en brikke hver som begynner på rute 1. Spillerne

Detaljer

Tall Vi på vindusrekka

Tall Vi på vindusrekka Tall Vi på vindusrekka Tall og siffer... 2 Dekadiske enheter... 3 Store tall... 4 Avrunding... 5 Tverrsum... 8 Partall og oddetall... 9 Primtall... 10 Sammensatte tall... 11 Faktorisering... 13 Negative

Detaljer

Regler for: getsmart Gul og Blå. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: getsmart Gul og Blå. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Regler for: getsmart Gul og Blå 6 Diagram Brøk Diagram 6 Brøk Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

VELKOMMEN TIL BRIDGEKURS! SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 22. OKTOBER 2013

VELKOMMEN TIL BRIDGEKURS! SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 22. OKTOBER 2013 VELKOMMEN TIL BRIDGEKURS! SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 22. OKTOBER 2013 Velkommen til bridgekurs Stikk Et kort fra hver av spillerne Første kortet i hvert stikk avgjør hvilken farge som skal spilles Spillerne

Detaljer

NIO 1. runde eksempeloppgaver

NIO 1. runde eksempeloppgaver NIO 1. runde eksempeloppgaver Oppgave 1 (dersom du ikke klarer en oppgave, bare gå videre vanskelighetsgraden er varierende) Hva må til for at hele det følgende uttrykket skal bli sant? NOT(a OR (b AND

Detaljer

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN

LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN LIGNELSEN OM DEN BARMHJERTIGE SAMARITAN TIL LEKSJONEN Tyngdepunkt: Samaritanen og den sårede veifarende (Luk. 10, 30 35) Lignelse Kjernepresentasjon Om materiellet: BAKGRUNN Plassering: Lignelsesreolen

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Familiematematikk MATTEPAKKE 6. Trinn

Familiematematikk MATTEPAKKE 6. Trinn Familiematematikk MATTEPAKKE 6. Trinn May Renate Settemsdal og Ingvill Merete Stedøy Aktiviteter Multisjablong Denne plata inneholder maler til mangekanter, alt fra tre- til tolv-kanter. Malen legges

Detaljer

Trekanter på geobrettet. - oppgavene er hentet fra ressurspermen til Ingvill M. Stedøys Matematiske koffert

Trekanter på geobrettet. - oppgavene er hentet fra ressurspermen til Ingvill M. Stedøys Matematiske koffert G E O B R E T T Innledende tips- differensiering Når dere jobber med geobrettet kan det være fint å bruke bare en liten del av brettet, for at det ikke skal bli for vanskelig til å begynne med. Sett på

Detaljer

Gøy med pizza-stykker

Gøy med pizza-stykker Gøy med pizza-stykker Første gang elevene får materialet i hånden bør de få tid til selv å undersøke det, slik at de blir fortrolige med de forskjellige delene. Det kan også være en god idé å la elevene

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Introduksjon Bursdag i Antarktis er en interaktiv animasjon som forteller historien om en liten katt som har gått seg bort på bursdagen sin. Heldigvis treffer

Detaljer

ET RASKERE SPILL. Eie en bit av paradiset?

ET RASKERE SPILL. Eie en bit av paradiset? ET RASKERE SPILL Dere kan avslutte spillet når som helst. Bare velg Spill over på DVD-en, og følg veiledningen for å regne sammen. Den spilleren som har flest formuesmerker når verdiene er telt opp, er

Detaljer

Din sykkel, ditt ansvar. Gjør det selv! Del 1: Pedalskifte

Din sykkel, ditt ansvar. Gjør det selv! Del 1: Pedalskifte Din sykkel, ditt ansvar. Gjør det selv! Del 1: Pedalskifte Sykkel historie: Ordet sykkel kommer ifra det greske ordet klykos som betyr hjul. Hjul har vært den viktigste delen på tråsykklen etter den ble

Detaljer

Lage en ny spillverden

Lage en ny spillverden Et spill er ikke like spennende om man bare kan gå rundt og snakke med folk. I denne utfordringen lærer du å legge til små hendelser, som her kan gjøre at man vinner og taper spillet. Du vil også lære

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

PÅ LAND Kilde: SeaSport, 2004

PÅ LAND Kilde: SeaSport, 2004 PÅ LAND Kilde: SeaSport, 2004 Det er mange deler med utstyr og øvelse gjør mester. Derfor er det alltid en fordel å ha montert sammen seil og brett i hagen før første turen på vannet. Så slipper du å skape

Detaljer

Regler for: getsmart Måling. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: getsmart Måling. Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Regler for: getsmart Måling Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere PowerPoint presentasjoner. Det vil bli lagt

Detaljer

Jackpotten vinnes når man oppnår full bong innen et bestemt antall trekk (antall trekk vises i boksen Nasjonal Jackpot).

Jackpotten vinnes når man oppnår full bong innen et bestemt antall trekk (antall trekk vises i boksen Nasjonal Jackpot). Stjernejoker. Stjernejoker er et nytt spill som består av to deler, en nasjonal del og en lokal del. Det kan spilles på inntil 30 bonger. Man velger selv om man vil kjøpe sølvbonger til kr 5,- eller gullbonger

Detaljer

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende.

Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt layer-by-layer metode og deretter en metode for viderekommende. Hannametoden en finfin nybegynnermetode for å løse Rubik's kube, en såkalt "layer-by-layer" metode og deretter en metode for viderekommende. Olve Maudal (oma@pvv.org) Februar, 2012 Her er notasjonen som

Detaljer

Et artig spill med smarte koblinger (A Curious Game of Clever Connections )

Et artig spill med smarte koblinger (A Curious Game of Clever Connections ) SET CUBED Et artig spill med smarte koblinger (A Curious Game of Clever Connections ) Instruksjoner Para instrucciones en Español por favor visiten www.setgame.com Pour des instructions en Français veuillez

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Regler for: Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! 3 2 Regler for: getsmart Lilla 9 Graf y 4 7 3 2 2 3 Funksjon 1-4 4-3 -2-1 -1 1 2 3-2 x f(x)= f(x)= 3 2 2 3 3 2 2 3-3 -4 Graf 9 3 2 2 3 Funksjon 7 Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når

Detaljer

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1.

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1. Kom i gang 2: En sekvens av tavler for strukturert skriving En sekvens av tavler for strukturert skriving I dette eksemplet vil vi lage et miljø for å bygge setninger ved hjelp av et strukturert sett med

Detaljer

Tradisjonene varierer når det gjelder bruk av farger for høytidsdager og liturgiske tider, endog innenfor samme kirkesamfunn.

Tradisjonene varierer når det gjelder bruk av farger for høytidsdager og liturgiske tider, endog innenfor samme kirkesamfunn. KIRKEÅRSSIRKELEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Kirkens form for tidsregning Liturgisk handling Kjernepresentasjon Materiellet: Plassering: Fokusreol Elementer: Veggteppe/plakat med kirkeårssirkelen,

Detaljer

Veiledning til Fonologisk Vendespill

Veiledning til Fonologisk Vendespill Veiledning til Fonologisk Vendespill FV 13 brukes i arbeidet med fonologisk oppmerksomhet; å lytte og å skille lyder, men er også egnet til arbeid med mer generell språklig oppmerksomhet, i forhold til

Detaljer

Tjene penger på å selge Xocai Sjokolade.

Tjene penger på å selge Xocai Sjokolade. Tjene penger på å selge Xocai Sjokolade. Del den sunne sjokoladen med andre og det kan fort bli meget lønnsomt for deg og din familie. Foruten fordeler med bedre helse, kan du faktisk tjene penger ved

Detaljer

Young Lions. Kristoffer Damskau 28.05.88. Mats Onsum 12.04.88. tlf: 97169588 email: damskau@gmail.com. tlf: 48107561 email: matsonsum@gmail.

Young Lions. Kristoffer Damskau 28.05.88. Mats Onsum 12.04.88. tlf: 97169588 email: damskau@gmail.com. tlf: 48107561 email: matsonsum@gmail. Young Lions Kristoffer Damskau 28.05.88 Mats Onsum 12.04.88 tlf: 97169588 email: damskau@gmail.com tlf: 48107561 email: matsonsum@gmail.com torsdag 7. februar 2013 Retning Spar planleggingen til ferien.

Detaljer

BRIDGEKURS DEL LYNKURS

BRIDGEKURS DEL LYNKURS BRIDGEKURS DEL LYNKURS 17. Oktober 2013 Varden Ungdomsskole 1 VELKOMMEN TIL BRIDGEKURS Velkommen til LYN Kurs 2 BRIDGE Kortspill for 4 personer Plassert rundt et bord N V Ø S Nord (N) spiller med syd (S)

Detaljer

HUND BET MANN. Av kandidat 7

HUND BET MANN. Av kandidat 7 HUND BET MANN Av kandidat 7 Innhold: 1 Innledning 2 Spillets start 2.0.1 Valgfri regel: Mysterier 2.1 Hovedpersoner 2.1.1 Valgfri regel: Saker uten hovedperson. 2.2 Spillederen 2.2.1 Valgfri regel: Fast

Detaljer

(informasjon til gymnastikklærere)

(informasjon til gymnastikklærere) (informasjon til gymnastikklærere) Badminton er det rette valget for den som vil prøve en enkel, morsom idrett som hele tiden byr på nye utfordringer. Badminton er ikke bare en hurtig, krevende konkurranseidrett,

Detaljer

Din veiledning til. Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn

Din veiledning til. Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn Din veiledning til Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn Penn Innhold Bruksanvisning 4 Bli kjent med GoQuick 5 Klargjøring av GoQuick 6 3 enkle trinn for daglig bruk 12 (MED nåleskjuler)

Detaljer

Kidsmonitor tutorials for nettsiden

Kidsmonitor tutorials for nettsiden Kidsmonitor tutorials for nettsiden Hvordan sende en melding? Dette er for den typen melding som gjelder kun den ene dagen den sendes. Send disse samme dag som meldingen gjelder, FØR klokken 12.00. Sendes

Detaljer

Øving 4: Brukergrensesnitt

Øving 4: Brukergrensesnitt Øving 4: Brukergrensesnitt 1. Fleksibelt billettbestillingssystem for fly Systemet mitt vil fungerer mye som for eksempel Google. Jeg vil ha et søkefelt, hvor du kan skrive inn hva du vil, og ut ifra hva

Detaljer

Enkle ledsagerteknikker

Enkle ledsagerteknikker Enkle ledsagerteknikker Ledsaging Blinde og svaksynte trenger fra tid til annen hjelp fra seende til å ta seg fram, f.eks. på steder hvor man ikke er godt kjent. I slike situasjoner kan usikkerhet oppstå

Detaljer

12+ 3 6 45+ REGLER NO 2

12+ 3 6 45+ REGLER NO 2 + 6 45+ REGLER NO Innhold SPILLETS MÅL Å bygge byen Metropol, legge strategier for å øke din rikdom og bli den rikeste spilleren ved spillets slutt! OE Byggetillatelseskort MONR e Byggetillatels i Metropoli

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Steg 2: La løvinnen og papegøyen bevege seg

Steg 2: La løvinnen og papegøyen bevege seg Ørkenløp Introduksjon Dette er et spill for to, der en papegøye og en løvinne kjemper om å komme først gjennom ørkenen. Hver spiller må trykke en tast så fort og ofte som mulig for å flytte figuren sin,

Detaljer

Blindpar. Tilfeldig bordplassering. Sittepar, flyttepar og turneringsledere. Skriv ut startliste. Turneringsmeny

Blindpar. Tilfeldig bordplassering. Sittepar, flyttepar og turneringsledere. Skriv ut startliste. Turneringsmeny Dette er et dokument som flere av de øvrige dokumentene refererer til. Ved referansen beskrives eksakt hvordan du kommer til navneinnleggingen. Mange regnskapsprogrammer fokuserer på parnummer når navnene

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

TDT4180 Menneske-Maskin Interaksjon Øving D1 Valerij Fredriksen

TDT4180 Menneske-Maskin Interaksjon Øving D1 Valerij Fredriksen TDT4180 Menneske-Maskin Interaksjon Øving D1 Valerij Fredriksen Introduksjon I denne øvingen skal jeg se nærmere på SAS (www.sas.no) og Norwegian (www.norwegian.no) sine nettsider. Målgruppe Målgruppen

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

FBI FBI THE BOARDGAME BETAVERSJON IDE OG KONSEPT AV ASBJØRN LUNDE FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

FBI FBI THE BOARDGAME BETAVERSJON IDE OG KONSEPT AV ASBJØRN LUNDE FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION L THE BOARDGAME BETAVERSJON IDE OG KONSEPT AV ASBJØRN LUNDE KONSEPT OG REGLER Spillets formål Spillerne styrer hver sin Special Agent og skal løse kriminalsaker ved å finne spor, ta i bruk s organisasjon

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no

ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no ebudbok Elektronisk budbok på PDA Registrering av gangrekkefølge på web http://www.budbok.no Rev. 2.0 Når du har logget inn på forsiden med brukernavn og passord, kommer du til en side lik den over. Oppe

Detaljer

THE BREAK-UP. Jonas sitter og spiller Playstation, Caroline står og ser på han. CAROLINE: Jeg tenkte å ta oppvasken. JONAS:

THE BREAK-UP. Jonas sitter og spiller Playstation, Caroline står og ser på han. CAROLINE: Jeg tenkte å ta oppvasken. JONAS: THE BREAK-UP INT. LEILIGHETEN TIL CAROLINE OG JONAS Jonas sitter og spiller Playstation, Caroline står og ser på han. Jeg tenkte å ta oppvasken. Bra. Det hadde vært fint om du hjalp meg. Ikke noe problem.

Detaljer

Hvor i All Verden? Del 3 Erfaren Scratch PDF

Hvor i All Verden? Del 3 Erfaren Scratch PDF Hvor i All Verden? Del 3 Erfaren Scratch PDF Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. Dette er den siste av tre

Detaljer

Hvordan føre timelister i Drilling

Hvordan føre timelister i Drilling Hvordan føre timelister i Drilling Her kommer en steg for steg bruksanvisning for hvordan man fører timer i drilling i IFS. Til slutt kommer det noen eksempler, først på en helt normal timeliste, og deretter

Detaljer

Spilleregler INNHOLD

Spilleregler INNHOLD SPILLEREGLER 1 Spilleregler INNHOLD FORBEREDELSER 3 SPILLETS GANG 4 1. Start 4 2. Flytting 4 3. Aksjehandel 4 4. Betaling ved besøk 4 5. Innkreving 4 6. Passering av start 4 7. Kollisjon 4 8. Sjansekort

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. BADREOM MORGEN Line er morgenkvalm. Noe hun har vært mye den siste uken. Hun kaster opp,

Detaljer