Forenklet bridge (f-bridge)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forenklet bridge (f-bridge)"

Transkript

1 Forenklet bridge (f-bridge) Marianne Harding og Sven-Olai Høyland 14. mai 2007 Dette ble først skrevet i forbindelse med bridgekurs for barn i alderen 9 13 år, men vi tror deg egner seg som en introduksjon til bridge uavhengig av alder. Meldedelen er forenklet. Ellers er reglene som vanlig bridge. For de som ønsker å motta fremtidige oppdateringer i pdf-format, send en epost til eller Spillets idé Bridge er et kortspill for fire personer. De som sitter overfor hverandre spiller sammen og danner et par. Man sier også at de er makkere. De to parene spiller mot hverandre. Vi spiller med en vanlig kortstokk. Vegard Nina N V Ø S Siv Øyvind I figuren over er Vegard og Øyvind et par. Det samme er Nina og Siv. Bridge består av en meldedel og en spilldel. I meldedelen inngår et av parene en kontrakt for hvor mange stikk de tror de kan vinne. Motstanderparet skal prøve å forhindre at de vinner det nødvendige antall stikk. Sammen med medspiller (makker) skal du ta så mange stikk som mulig. Et stikk består av et kort fra hver av spillerne. Stikk fungerer på samme måte som i amerikaner eller spardame (spillet hjerter på datamaskinen). Første kort i hvert stikk bestemmer hvilken farge (kløver, ruter, hjerter eller spar) som skal spilles. Spillerne spiller på en av gangen etter tur med urviseren. For eksempel hvis Vegard spiller spar 10 først ut til et stikk, skal Nina følge på med en spar, deretter Øyvind og til slutt Siv. Den spilleren som har lagt den høyeste sparen, vinner stikket. I bridge er kortene rangert: Ess (høyest), konge, dame, knekt, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 (lavest). Det er vanlig å bruke forkortelser for billedkortene: E (ess), K (konge), D (dame) og kn (knekt). Har du flere kort i fargen som spilles, kan du velge hvilket du vil spille. Hvis du ikke har noen kort i fargen som spilles, kan du velge et hvilket som helst kort i en annen farge. Den som vinner stikket, spiller først ut til neste stikk. Meldedelen Gjennom meldingene skal man sammen med makker prøve å finne ut hvor mange stikk man kan vinne. I f-bridge har vi forenklet denne slik at man kommer tidlig i gang med spilldelen. Når man behersker f-bridge, vil man ha et godt grunnlag for å lære meldingene i vanlig bridge. Siden et stikk blir vunnet av den som spiller det høyeste kortet til stikket, vil det være en fordel ha de høyeste kortene i hver farge. Erfaring viser at honnørpoeng (forkortes hp) gir et 1

2 ganske godt bilde på hvor mange stikk man kan vinne. Man teller honnørpoeng for billedkortene (ess, konge, dame og knekt). Dette gjøres som følger: ess 4 hp konge 3 hp dame knekt 1 hp I hver farge finnes altså 1. Dermed finnes det til sammen 4 i hele kortstokken. Hvis honnørpoengene er jevnt fordelt mellom spillerne, så er det 1 til hver. For å kunne åpne meldingene må man ha litt mer hp enn gjennomsnittet. Erfaring har vist at 1 er en god grense for åpning. For å forstå hvordan meldingene foregår starter vi med et eksempel. Øyvind og Vegard er makkere og spiller på lag. Motstanderne er Nina og Siv som også er makkere. Nina D K 3 2 E hp 4 hp = 9 hp 4 hp 1 hp 3 hp = 1 Vegard E 8 7 kn 8 D D kn 10 9 Giver Øyvind D kn hp = 3 hp Siv K Kn E K 6 E 5 4 K 5 4 hp 7 hp 4 hp 3 hp = 18 hp Øyvind har gitt og starter derfor meldingene. Han har 3 hp som er alt for lite til å åpne. Han melder derfor pass. Siv har 18 hp som er nok til å åpne. Hun melder derfor atten. Vegard har 1, som mindre enn 1, og melder derfor pass. Nina har en makker som har åpnet. Når makker har åpnet må man melde selv om man ikke har 1. Hun melder derfor 9. Siden makker til Øyvind ikke har åpnet, må Øyvind passe også i andre melderunde. Siv har nå fått vite at makker har 9 hp. Hun legger disse 9 hp til sine egne 18 hp og melder summen tjuesyv. Hvis summen hadde blitt 20 eller mindre, ville hun meldt pass. Når åpner melder over 20 i andre melderunde er meldingene over. Meldingsforløpet har gått: Vegard Nina Øyvind Siv pass 18 pass 9 pass 27 2

3 For å avgjøre hvor mange stikk de skal ta, ser de i tabellen under. I vårt tilfelle har Siv og Nina til sammen 27 hp. Av tabellen ser vi at de skal klare 10 stikk. Kontrakten blir derfor 10 stikk. Honnørpoeng Stikk Spilldelen Spilldelen i f-bridge er helt lik vanlig bridge. Den i makkerparet som åpnet blir spillefører (i vårt tilfelle Siv). Motstanderen til venstre for spillefører (Vegard) spiller ut til første stikk. Han har en god kløverfarge og spiller ut kløver dame. Deretter legger Nina som er makker til spillefører ned sine kort med billedsiden opp slik at alle kan se dem. Hun blir blindemann. Kortene skal være ordnet i farger. Videre skal de høyeste kortene være nærmest blindemann. Når hun er ferdig med å legge ned kortene sier blindemann vær så god eller lykke til. Til dette svarer spillefører takk. Siv bestemmer nå over både sine egne og Ninas kort i resten av dette spillet. Nina spiller de kortene Siv ber om. Spilleførers oppgave er å vinne minst de 10 stikkene som er meldt. Stikk vunnet på egen hånd og av blindemann teller likt. Vegard og Øyvind skal prøve å forhindre dette det vil si at de må vinne minst 4 stikk. Som spillefører må hun legge en plan for hvordan hun skal vinne det antall stikk som er meldt. En viktig del av planleggingen er å telle sikre/trygge stikk. Dette er stikk man kan vinne uten at motstanderne kan hindre det. I vårt eksempel, teller Siv sikre på følgende måte: 0 stikk i spar, siden motstanderne har spar ess. 2 stikk i hjerter (esset og kongen). Legg merke til at man teller samlet antall stikk hos blindemann og spillefører. På samme måte er der 2 sikre stikk i både ruter og kløver. Til sammen får vi: = 6 sikre stikk. Med 6 sikre stikk, mangler hun 4 stikk for å vinne kontrakten (10 6 = 4). Hun må legge en plan for å vinne disse 4 stikkene. Hun har selv 5 spar, og sammen med blindemann har hun også alle de høyeste utenom spar ess. Siv ser at ved å presse/tvinge motstanderne til å spille spar ess, så vil hun vinne 4 sparstikk akkurat de hun mangler. Nå har hun en plan: Hun vinner utspillet på sin egen hånd med kløver konge. Deretter spiller hun spar til motstanderne vinner med esset. Da vil hun vinne 4 stikk i spar. Sammen med de 6 sikre stikkene hun hadde da hun startet, blir dette 10 stikk som er tilstekkelig for å vinne kontrakten. 3

4 Utfyllende melderegler I noen spill blir det umulig å fastsette kontrakt. I så fall må giver stokke og dele på nytt. Dette skjer hvis ingen av spillerne har åpning. Det skjer også om honnørpoengene er fordelt Honnørpoengene hos paret med flest honnørpoeng, kan også være fordelt så jevnt at ingen har åpning (honnørpoengene er fordelt eller ). Meldingene kan bli litt mer kompliserte enn i eksemplet. Begge makkerparene kan ha åpning. Det kan bli nødvendig at en eller to spillere må melde to ganger. Nedenfor finnes 6 eksempel på fordeling av honnørpoeng med tilhørende meldinger. Øyvind er giver i alle spillene. Øyvind Siv Vegard Nina Spill hp 3 hp 13 hp pass 14 pass 13 pass 27 Spill hp 4 hp pass 24 Spill 3 9 hp 1 14 hp 7 hp pass pass 14 pass 9 pass 23 Spill 4 5 hp 1 18 hp 7 hp pass pass 18 pass 5 hp pass 23 Spill 5 14 hp 11 hp 6 hp 9 hp 14 pass 6 pass pass (kortene deles på nytt) Spill 6 11 hp 9 hp 11 hp 9 hp pass pass pass pass (kortene deles på nytt) Trumfkontrakter Til nå har vi spilt uten trumf. Det blir også kalt grand. I trumfspill kan du vinne stikk ved å spille et kort i trumffargen, men kun når du er tom for den utspilte fargen. Om flere spillere trumfer samme stikk, blir stikket vunnet av den som har lagt det høyeste kortet i trumffargen. Du er ikke tvunget til å spille trumf selv om er fri i den utspilte fargen. For at det skal lønne seg å spille med trumf må man som en hovedregel ha minst 8 trumf til sammen. Meldingene blir som før fram til at en åpningshånd melder over 20 i andre melderunde. Men før kontrakten fastsettes, undersøker om man har en felles trumffarge. Dette foregår slik: 4

5 Blindemann legger først ned sine kort med billedsiden ned sortert i farger slik at alle ser hvor mange hun har i hver farge. Sett fra blindemann blir rekkefølgen fra venstre mot høyre: kløver, ruter, hjerter og spar. Dermed kan spillefører finne ut om paret har en felles trumffarge. Det er vanligvis en fordel å ha så mange trumf som mulig. Om det er to (eller tre) farger med like mange kort, velger man fritt en av dem. Eksempel: Nina K D kn 5 D K 2 6 hp 3 hp = 11 hp 8 hp 3 hp = 11 hp Vegard E K kn 10 D kn 10 9 Giver Øyvind E hp = 4 hp Siv E K kn 6 D 5 E hp 4 hp = 14 hp Vegard Nina Øyvind Siv pass 14 pass 11 pass 25 Nina legger nå sine kort på bordet med billedsiden ned slik at alle ser hun har 4 spar, 4 hjerter, 3 ruter og 2 kløver. Siv ser nå at makkerparet har = 7 spar, = 8 hjerter, = 5 ruter og = 6 kløver. Hun velger dermed hjerter som trumf. Har en ikke 8 kort til sammen i noen farge spiller en uten trumf. Siv slår opp i tabellen på 25. Hun fastsetter kontrakten til 9 stikk med hjerter som trumf. Vegard spiller ut ruter ess. Nina snur sine kort med billedsiden opp, flytter trumfen (hjerteren) slik at den blir liggende til høyre for henne. Etter å ha fått for ruter ess, forsetter Vegard med ruter konge. Denne vinner også stikket. Vegard forsetter med ruter knekt, og nå ser vi fordelen av å ha hjerter som trumf. Siden Siv ikke har flere ruter, kan hun trumfe med hjerter 6 og vinner dermed stikket. Siv har allerede fått et stikk. I tillegg har hun 4 sikre trumfstikk og 2 sikre kløverstikk. Det blir til sammen 7. I spar kan hun få 2 stikk til og dermed klare kontrakten. Oftest lønner det seg å spille motstanderne tom for trumf sånn at de ikke trumfer de sikre stikkene dine. Det er også viktig å holde oversikt over hvor mange trumf motstanderne har igjen. 5

6 Derfor spiller hun først hjerter ess. Deretter hjerter konge. Motstanderne hadde opprinnelig 5 trumf til sammen. Både Vegard og Øyvind følger med hjerter slik at det nå er gått = 4 trumf. Altså er det en igjen. Hun tar ut den siste trumfen ved å spille hjerter knekt, og dermed er det kun blindemann som har trumf igjen. Nå er tiden inne for å presse ut spar ess, og hun greier med dette de nødvendige 9 stikkene. Oppsummering Giver: Den som har gitt/delt starter meldingene. Deretter melder personene i tur med urviseren. Åpning: For å åpne må man ha minst 1. Makker til åpner blir svarhånd. Åpners andre melding: Hvis man sammen med makker har minst 21 hp melder man det totale antall hp. Hvis man har 20 eller mindre melder man pass. Svarhånd: Makker til en som har åpnet. Svarhånden melder sine hp selv om han ikke har åpning. Spillefører og blindemann: I paret som har fått kontrakten blir den som åpnet spillefører. Makker til spillefører blir blindemann Utspiller: Motspilleren til venstre for spillefører. Hun spiller først ut til første stikk før blindemann legges ned. Kontrakt: Paret som har inngått kontrakten må vinne minst så mange stikk som kontrakten tilsier. Motstanderne prøver å forhindre dette. Overstikk: Stikk spillefører vinner utover det som er meldt. Bet: Spillefører går bet hvis hun ikke vinner det antall stikk som er meldt. Grand: Når man spiller uten trumf. Nyttige råd Generelle råd Vanligvis skal man ikke ta sine sikre stikk med en gang. To unntak er: Som spillefører når man sikrer kontrakten. Som motspiller når man sikrer beten. Plassering i forhold til hvem som spiller først ut til stikket betyr svært mye. Hvis man er i tvil om hva man skal spille på er følgende hovedregler nyttige. Som nummer to skal man vanligvis spille et lavt kort. Som nummer tre skal man vanligvis spille et høyt kort, men ikke høyre enn nødvendig. Eksempel: Vegard (Spillefører) Nina Utspill 5 Siv K Kn 3 Øyvind (Blindemann) D 4 2 6

7 Hvis Vegard spiller spar 2 fra blindemann, spiller man knekten som enten vinner stikket eller presser ut ess hos spillefører. Som sistemann skal man vanligvis vinne stikke billigst mulig. Spillefører En av de viktigste måtene å få ekstrastikk på er å ta finesser. Eksempel: E D Nina Vegard Øyvind Siv 3 2 Siv er spillefører og spiller spar 2 fra hånd. Hun kan sikre et stikk i spar ved å legge spar ess, men ved å legge spar dame er det mulig å få to stikk. Når skjer det? Jo når Vegard har spar konge. Da har ikke Øyvind noen kort som kan stikke spar dame og damen vinner stikket. Finesser kommer i mange varianter. Det betyr stort sett at man spiller på at en bestemt motstander har et eller flere spesiell kort. I eksemplet spiller vi på at Vegard har spar konge. Utspiller En sekvens er to eller flere høye kort som kommer etter hverandre. For eksempel K D kn eller D kn 10. Å spille ut høyeste kort fra en sekvens av tre kort er ofte et godt utspill. I trumfkontrakter er det nok at sekvensen består av to kort for at man spiller ut det høyeste. Ellers er det lurt å spille minste kortet fra sin lengste farge. Mer avanserte meldinger Når en har spilt en stund, vil man oppleve at det vanligvis er lettere å vinne trumfkontrakter enn grandkontrakter. Fordelen ved å spille med trumf tilsvarer vanligvis minst. For å motivere for å melde mer enn tabellen tilsier, må mange kjenne poenggivningen i bridge (har ikke noe med honnørpoeng å gjøre). Hvis spillefører klarer det stikkantallet som er meldt får hun og makker poeng. Hvis hun ikke klarer antall stikk som er meldt går hun bet, og motspillerne får poeng. Poengene for å vinne de forskjellige kontraktene står under. Legg merke til at poengene gjør et hopp når man melder (og klarer) 9 stikk i grand, 10 stikk i spar/hjerter eller 11 stikk i ruter/kløver Disse bonusnivåene kalles utgang. Om man melder 12 stikk når man et nytt bonusnivå: Lilleslem, og melder man alle stikkene, storeslem, får man aller mest poeng. Dristighet skal belønnes, spesielt om man har mange trumf til sammen, kan man ta sjansen på å melde mer enn meldetabellen tilsier for å nå disse ekstrabonusene. Av samme grunn kan man velge spar som trumf i stedet for kløver når man har for eksempel 8 spar og 9 kløver og skal vinne 10 stikk. Man har også mulighet til å velge grand i stedet for å spille med kløver eller ruter som trumf når tabellen tilsier 9 eller 10 stikk. Dermed kan man bli enige om at tabellen over hvor mange stikk som skal vinnes, angir minimum antall stikk. Man står fritt til 7

8 å melde mer for å oppnå utgang eller slembonus. Risikoen er selvsagt at man går bet og motstanderne får poengene. Kontrakt Overstikk Beter Grand

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene!

Regler for: - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Regler for: getsmart Kids - Regning med tall! Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10

Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Regelhefte for: getsmart Kids: Opp til 10 Det anbefales at man først ser på powerpoint-reglene når man skal lære seg ulike spill med kortstokkene! Sjekk hjemmesiden for flere powerpoint-presentasjoner.

Detaljer

Treningskamp mellom Juniorlandslaget U-20 og Namsos bridgeklubb

Treningskamp mellom Juniorlandslaget U-20 og Namsos bridgeklubb Treningskamp mellom Juniorlandslaget U-20 og Namsos bridgeklubb Lørdag 3. Mars var det duket for treningskamp mellom Juniorlandslaget U-20 og Namsos bridgeklubb. Juniorlandslaget trengte trening foran

Detaljer

Tall Vi på vindusrekka

Tall Vi på vindusrekka Tall Vi på vindusrekka Tall og siffer... 2 Dekadiske enheter... 3 Store tall... 4 Avrunding... 5 Tverrsum... 8 Partall og oddetall... 9 Primtall... 10 Sammensatte tall... 11 Faktorisering... 13 Negative

Detaljer

Bulletin 1. Bridgekurs Tenerife 18. november 2. desember 2012. Velkommen til Bridgekurs på Tenerife!

Bulletin 1. Bridgekurs Tenerife 18. november 2. desember 2012. Velkommen til Bridgekurs på Tenerife! Bulletin 1 Bridgekurs Tenerife 18. november 2. desember 2012 Innhold: Velkommen Program Hotell Paradise Park Utflukter Los Cristianos Kanarifakta Mat og drikke Litt forskjellig info Hva er bridge? Hjernetrim

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

SPILLEREKKEFØLGE Under finner du et sammendrag som viser i hvilken rekkefølge spillet skal gjennomføres. Spillet der du erobrer verden

SPILLEREKKEFØLGE Under finner du et sammendrag som viser i hvilken rekkefølge spillet skal gjennomføres. Spillet der du erobrer verden 14538i07 2/18/00 4:50 PM Page 1 SPILLEREKKEFØLGE Under finner du et sammendrag som viser i hvilken rekkefølge spillet skal gjennomføres. FORSTERKNINGSFASEN Besittelse av en tredjedel av områdene - Innehar

Detaljer

Et artig spill med smarte koblinger (A Curious Game of Clever Connections )

Et artig spill med smarte koblinger (A Curious Game of Clever Connections ) SET CUBED Et artig spill med smarte koblinger (A Curious Game of Clever Connections ) Instruksjoner Para instrucciones en Español por favor visiten www.setgame.com Pour des instructions en Français veuillez

Detaljer

Kapittel 10. Sannsynlighetsregning

Kapittel 10. Sannsynlighetsregning Kapittel 10. Sannsynlighetsregning Sannsynlighet handler om å finne ut hvor ofte noe vil skje i en prosess som kan gjentas mange ganger. Kapitlet handler blant annet om dette: Hva er sannsynlighet. Beregne

Detaljer

Kvangraven i 200. Bridgefestivalen 2007

Kvangraven i 200. Bridgefestivalen 2007 Denne historia er det sikkert flere av dere som har sett før på Kristiansand BK sin hjemmesider, men den tåler gjentakelse. Nils er Norgesmester både for par og lag, samt Europamester for junior. Han er

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Vi ønsker nok en gang velkommen til Norsk Bridgefestival på Lillehammer.

Vi ønsker nok en gang velkommen til Norsk Bridgefestival på Lillehammer. ulletin velkomst- L rdag, 1. august Innhold Program 2 På n igjen! 2 Velkommen 3 Nordialogprisen 4 Bridgenøtter 5 Profil: Sten Bjertnes 9 Festivalinformasjon 11 Svineinfluensa beredskap 14 Inger Hjellemarken

Detaljer

SPILL BRIDGE 1 kapittel 11 og 12 SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 26. NOVEMBER 2013

SPILL BRIDGE 1 kapittel 11 og 12 SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 26. NOVEMBER 2013 SPILL BRIDGE 1 kapittel 11 og 12 SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 26. NOVEMBER 2013 Kapittel 11 Svake åpningshender SPERREMELDINGER Kan åpne noen ganger med mindre enn 12 hp Forutsetning Bra farge på minst 6 kort

Detaljer

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon Hva er det? Introduksjon Et bilde av en tilfeldig ting vises på tavlen. Men bildet er forvrengt, slik at du må gjette hva det er ved å klikke på et av alternativene som vises under. Desto raskere du gjetter

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

OVERFLATE FRA A TIL Å

OVERFLATE FRA A TIL Å OVERFLATE FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til overflate... 2 2 Grunnleggende om overflate.. 2 3 Overflate til:.. 3 3 3a Kube. 3 3b Rett Prisme... 5 3c

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Kengurukonkurransen 2010

Kengurukonkurransen 2010 Kengurukonkurransen 2010 «Et sprang inn i matematikken» ECOLIER (4. 5. trinn) Hefte for læreren Kengurukonkurransen 2010 Velkommen til Kengurukonkurransen! I år arrangeres den for sjette gang i Norge.

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i

Detaljer

Sannsynlighetsregning og kombinatorikk

Sannsynlighetsregning og kombinatorikk Sannsynlighetsregning og kombinatorikk Introduksjon Formålet med sannsynlighet og kombinatorikk er å kunne løse problemer i statistikk, somoftegårutpååfattebeslutninger i situasjoner der tilfeldighet rår.

Detaljer

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse.

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. Denne lille brosjyren er skrevet av psykolog Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi, Bergen på basis av en brosjyre utarbeidet av psykolog Paul

Detaljer

Bridgefestival-spesial 2014

Bridgefestival-spesial 2014 Page 1 of 12 Festival Bridgefestival-spesial 2014 Festivalens egen hjemmeside Resultatside for Festivalen Her er noen bilder fra festivalen dere kan titte på NM Mix par domineres av Helgemo-Thorsen,la

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Om å bruke Opp og fram!

Om å bruke Opp og fram! Forord Jeg føler en dyp glede over å kunne sette punktum for andre utgave av Opp og fram!. Som mor elsker man sine barn på ulike måter, og det samme tror jeg at man kan si om en forfatters forhold til

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

JAKOB MELØE. Om å se. 1983? Ikke publisert

JAKOB MELØE. Om å se. 1983? Ikke publisert JAKOB MELØE Om å se 1983? Ikke publisert Vår forståelse av det andre gjør har plass som premiss for våre egne handlinger vis a vis andre, eller for våre kommentarer til det andre gjør. Den moralske og

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Rumpeldunk - regelbok 8 - norsk sammendrag

Rumpeldunk - regelbok 8 - norsk sammendrag Rumpeldunk - regelbok 8 - norsk sammendrag Engelsk regelbok forkortet og oversatt av Jørgen Helgeland Stenløkk. Forsidebilde tilhører Inger Viken. Illustrasjonene i sammendraget er hentet fra den offisielle

Detaljer