VELKOMMEN TIL KURS. VK 2 Spill Bridge2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN TIL KURS. VK 2 Spill Bridge2"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL KURS VK 2 Spill Bridge2

2 Oversikt Oppsummering kursbok 1 med utvidelser Mer om finesser Mer om å holde igjen et høyt kort i spill og motspill Mer om utspill Svar på makkers 1NT: overføring * & Stayman * Ikke med i del 2

3 Mer om opplysende dobling (OD) og svar på denne Negative doblinger * Mer om 2 kløveråpningen og den videre utvikling Umulige situasjoner i meldingene * Ikke med i del 2

4 KAPITTEL 1 GODE RUTINER Bruk tid på å planlegge spillet som spillefører før første stikk. Tell sikre stikk. Vær korrekt overfor makker og motspillere: tenkepause, stoppkort, alert, fordekt utspill, be motparten forklare melding først når det er din tur å melde. Vær høflig overfor makker og motspillere: unngå kommentarer når makker/motspiller ikke klarer kontrakten.

5 VIDERE I KURSET - TURNERINGSREGNSKAP Viktig at dette læres. Avgjørende for de vurderinger en tar.

6 Trekkverdi i minor = 20 Trekkverdien i major = 30 Trekkverdien i NT = 40 første trekk deretter 30 Delkontrakt opptil 4 kløver/ruter 3hjerter/spar 2NT Bonus (50/50) En forutsetning for å oppnå utgangsbonus er at en har meldt og vunnet en kontrakt der summen av trekkverdi blir 100. Utgang 5 kløver/ruter 4hjerter/spar 3 NT Bonus (300/500) Lilleslem 6 kløver/ruter Bonus ( / ) Storeslem 7 kløver/ruter Bonus ( / )

7 Doblet kontrakt 2 * trekkverdien + 50 (tilleggsbonus for vunnet doblet kontrakt) Doblet overstikk 100 Bet utenfor sone Udoblet = 50 Doblet = for de neste Bet i sonen Udoblet = 100 Doblet = for de neste Det lønner seg å stampe når 1. du tror at motparten har utgang og 2. du ikke går mer enn 3 bet (gunstig sone) / 2 bet (lik sone) / 1 bet (ugunstig sone)

8 VIKTIGE PRINSIPPER- 4 korts åpninger Åpner lengste farge først Åpner med laveste 4 kortsfarge Høyeste av to 5 kortsfarger Når makker åpner i 1 spar kan denne være på 4 korts, men stor sannsynlighet for at denne er 5 kortsfarge.

9 VIKTIGE PRINSIPPER- 5k major åpninger Åpner lengste farge først Åpner med laveste 3/4 kortsfarge i minor Høyeste av to 5 kortsfarver

10 Sperremeldinger: Forskjell på åpning i 1. eller 2. hånd, sammenlignet med 3. hånd Åpning 3 kløver/ruter/hjerter/spar i 1. eller 2. hånd viser alltid minst 2 av 3 topphonnører (EKD) Sperreåpning i 3. hånd stilles det mindre krav til.

11 4k åpninger s. 133 ÅPNINGSMELDING FARGELENGDER POENG 1 kløver/ruter/hj/spar Minimum 4 kort 12-19hp (20-21) 1 NT Balansert hånd hp 2 kløver Alle 22hp + 2 ruter/hjerter/spar 6 korts 6-11 hp 2 NT Balansert hånd hp 3 kl/rut/hj/spar 7 korts Maks 11 hp 4 kl/rut/hj/spar 8 korts Maks 11 hp

12 5k major åpninger ÅPNINGSMELDING FARGELENGDER POENG 1 kløver/ruter Minst 3 kort 12-19hp (20-21) 1 hjerter/spar Minst 5 kort 12-19hp (20-21) 1 NT Balansert hånd hp 2 kløver Alle 22hp + 2 ruter/hjerter/spar 6 korts 6-11 hp 2 NT Balansert hånd hp 3kl/rut/hj/spar 7 korts Maks 11 hp 4 kl/rut/hj/spar 8 korts Maks 11 hp

13 KAPITTEL 2 Repetisjon av svarhåndens første melding Mer om Finesser

14 4 korts åpninger Svarhåndens muligheter etter åpningsmeldingen 1 hjerter Svarmelding Fargelengde Poeng Krav? 1 spar Minst 4 korts Minst 6 hp Krav 1 NT Benekter 4 korts major 6-(9)10 hp Ikke krav 2 kløver/ruter Minst 4 korts (10)11 hp+ Rundekrav 2 hjerter Minst 4 korts 6-9 hp Ikke krav 3 hjerter Minst 4 korts hp Invitt 4 hjerter Minst 4 korts 13 hp + Ikke krav (utgang meldt)

15 5-korts major åpninger Svarhåndens muligheter etter åpningsmeldingen 1 hjerter Svarmelding Fargelengde Poeng Krav? 1 spar Minst 4 korts Minst 6 hp Krav 1 NT Benekter 4 korts major 6-(9)10 hp Ikke krav 2 kløver/ruter Minst 4 korts (10)11 hp+ Rundekrav 2 hjerter Minst 3 korts 6-9 hp Ikke krav 3 hjerter Minst 3 korts hp Invitt 4 hjerter Minst 3/4 korts 13 hp + Ikke krav (utgang meldt)

16 Mer om finesser Enkel finesse Dobbel finesse

17 Eksempel 1 EKn K og D mangler. Vi spiller liten til bordet og slår en finesse med 10 eller knekt. Om K eller D vinner stikket, går vi inn igjen på hånd og slår en ny finesse. Sjansen for at finessen for 2 stikk i fargen går er 75 %. Kun når KD sitter bak EKn10 (25 %) vil denne gå galt.

18 Eksempel 2 EDKn 432 Bare K mangler. Gå inn på hånden og spill liten opp mot EDKn, Legg D eller Kn. Går finessen har en 3 stikk i fargen (2 er alltid sikker) ved å spille seg inn igjen på hånden og gjenta finessen. Finessen har 50 % for å lykkes. I motspill: legg merke til at hvis Øst har Kx eller Kxx og ikke stikker, kan han være rimelig sikker på at spillefører spiller seg inn igjen på hånden for å gjenta finessen. Kan være lurt av og til slik at spillefører bruker en unødig innkomst for å gjenta finessen.

19 Eksempel 3 EKKn 432 Bare damen mangler. Vi tar en finesse med Kn. Legg merke til at hvis en har tilstrekkelig med overganger, kan en først slå E eller K for deretter å spille seg inn på hånd og ta finessen. En garderer seg dermed for D singel i Ø. Denne garderingen er viktigere jo flere kort en har i fargen. Men: «eight ever, nine never»

20 Eksempel 4 - Dobbelfinesse ED Her spiller man en liten og slår finessen med 10. Taper en til Kn i øst, går en inn igjen på hånd og slår en ny finesse med D. Hvis begge honnørene sitter foran (i vest) får en 3 stikk i fargen. Hvis honnørene er delt vil en få 2 stikk i fargen.

21 Eksempel 5 E109 D32 K og Kn mangler. Beste sjanse for 2 stikk i fargen er å ta dobbelfinesse. Spill D fra bordet (S). Hvis ikke denne dekkes, så slippes denne til Ø. Har Ø K går vi inn igjen på hånd og gjentar finessen. Sjansen for å få 2 stikk er 75%. (Jamfør eksempel 1) Riktig fordi du har både 10 og 9 i Nord. Hvis det hadde ligget E10x eller Exx i Nord, hadde det vært feil å spille D fra Syd (Kinesisk fisk)

22 Eksempel 6 EKn10 K32 D mangler. Her kan vi slå finesse begge veier. Ta for K og spill liten opp mot Ekn, eller ta for E og spill Kn opp mot K. Veldig ofte kan en ut fra melding og utspill få en pekepinn på hvordan det sitter. Hvis en ikke har fått noe informasjon, er det 50% sjanse for å lykkes.

23 Eksempel 7 KKn E og D mangler. Motspillerne må alltid få stikk for E, men vi kan finesse opp D. Vi spiller lite kort opp mot 10, hvis vi får stikk for den eller E kommer på, gjentar vi finessen. Den gjentatte finessen gir oss muligheten til å få 2 stikk i fargen. (50%)

24 Eksempel 8 D E, K og Kn mangler. Så her må det sitte pent. Vi spiller liten opp mot D109. Kommer det liten på fra V, finesser vi Kn. Stikker Ø med E eller K, må vi inn igjen og spille liten opp mot D % sjanse for å få 1 stikk i fargen.

25 Kapittel 3 Repetisjon av åpners andre melding

26 Åpners andre melding: vis styrke & fordeling Skiller mellom to tilfeller: a. Makker har støttet deg i din åpningsfarge (ikke nevnt) b. Makker har meldt egen farge eller NT Ad a: undersøk delkontrakt, utgang, slem i fargen, eventuelt utgang eller slem i NT Ad b: Åpneren kan ha 4 ulike håndtyper 1. Trumfstøtte til svarhånd 2. Egen langfarge 3. To farger 4. NT-hånd

27 HP/HPT Merknader 1. Trumfstøtte 1 hjerter -1spar? 1 hjerter 2 kløver/ruter? 2. Egen langfarge 1 hjerter 1 spar? 1 hjerter 1 NT? 1 hjerter 2 kløver? 2 spar, 3 spar 3 spar, 4spar Minst 4 korts trumfstøtte 3 spar viser 17-19hp/hpt 3 kløver/ruter 4 kløver/ruter Minst 4 korts støtte (unngå å hoppe over 3 NT) 2hjerter/3hjerter 3hjerter/4hjerter Minimum 6 korts farge. 3 hjerter viser htp; jfr. spill 4, 5 2 hjerter/3hjerter 3hjerter/4hjerter Minst 6 korts farge 3 hjerter viser htp; spill 7 2 hjerter/3 hjerter 3 hjerter Min 6 kortfarge, 3 hjerter er utgangskrav og viser minst 15htp (makker lover 11+)

28 HP/HPT Merknader 3. To farger 1 hjerter-1 spar? 2 kløver/2 ruter 3 kløver/3 ruter Min 5-4, for hopp kreves minst 5-5; jfr. spill 2 1 hjerter 1 NT 2 kløver/2 ruter 3 kløver/3 ruter Samme; spill 3 1 hjerter 2 kløver 2 ruter/3 kløver 2 spar/3 ruter 4. NT-hånd 3 ruter 5-4, 2 spar /3 ruter viser 15 htp+ utgangskrav etter 2 over 1 1 hjerter 1 spar 1 NT 2 NT 1 NT viser hp; spill 6 2 NT viser hp; spill 11 1 hjerter 1 NT Pass 2 NT Pass viser hp 2 NT viser hp 1 hjerter 2 kløver 2 NT 3 NT 2 NT viser hp; spill 14 3 NT viser hp; spill 16

29 ANDRE MELDESEKVENSER Fra før: 1 hjerter 2 kløver 3 hjerter Hopp i egen farge: krav («kombinasjonskrav») til utgang, kan gjøres her allerede når åpningshånd (ÅH) har 15+ htp, fordi svarhånd viser 11 hp + Jamfør med: 1 hjerter 2 kløver 2 spar Er også et kombinasjonskrav til utgang. Grunnen er at ÅH har meldt sine farger i stigende rekkefølge (gjenmelding på et høyere trinn er en høyere rangert farge) «revers». Viser 18hp+ 1 ruter 1 spar 2 hjerter er en stigende melding (høyere rangert farge andre gangen) som lover 18hp+ Generelt: revers er en gjenmelding på 2-trinnet i en høyere rangert farge enn åpningen, uten hopp.

30 Eksempler S N 1 hj 2 kl?? E D 95 K D Syd er giver E D 10 7 E D kn 4 2 kn E kn 4 Nord Syd

31 Eksempler S N 1 hj 2 kl 2 sp Revers E D 95 K D Syd er giver E D 10 7 E D kn 4 2 kn E kn 4 Nord Syd S N 1 hj 2 kl?? E D 95 K D Syd er giver Nord E D 10 E D kn kn E kn 4 Syd

32 Eksempler S N 1 hj 2 kl 2 sp Revers E D 95 K D Syd er giver E D 10 7 E D kn 4 2 kn E kn 4 Nord Syd S N 1 hj 2 kl 3 hj Hopp i egen farge E D 95 K D Syd er giver E D 10 E D kn kn E kn 4 Nord Syd

33 Kapittel 4 UMULIGE TILFELLER

34 Fravik om prinsippet at andre meldte farge viser 5-4 (jfr. del 1 s. 56) Kun på 1-trinnet Kun 4 tilfeller

35 Tilfelle 1: 1 kløver 1 ruter 1 hjerter (kan være med 4-4 i kløver og hjerter) Tilfelle 2: 1 kløver 1 ruter 1 spar (kan være med 4-4 i kløver og spar) Eksempel S N 1 kl 1 ru 1 hj E D Syd er giver 10 7 E D E K kn 4 Nord Syd

36 Tilfelle 3: 1 kløver - 1 hjerter 1 spar (kan være med 4-4 i kløver og spar) Tilfelle 4: 1 ruter 1 hjerter 1 spar (kan være med 4-4 i ruter og spar) Ikke revers: selv om gjenmeldingen er en høyere rangert farge, er den ikke på 2-trinnet

37 REGEL Hvis åpningshånd (ÅH) melder ny farge på 1 trinnet, eller høyner svarhånds (SH) farge til 2-trinnet, kan ÅH ha 4 kort i åpningsfargen

38 Støtte med 3 korts farge Hovedregel er at ÅH skal ha 4 korts støtte for å støtte makkers farge til 2-trinnet (NB åpningshånd!) Unntak! Med 3 korts støtte og en ugardert dobbelton, har makker anledning til å støtte, men bare til 2 trinnet.

39 NØDVALG I noen tilfeller stilles vi overfor et valg (preferanse) overfor makkers 2 meldte farger, uten at vi har tilpasning (minst 8 kort til sammen) 5-2 fordeling i trumf som oftest bedre enn 4-3 fordeling. Vest Øst 1 hj 1 sp 2 kl?? K E Øst

40 20-21 hp ubalansert Åpning > 1 i farge Åpning > 2 Kløver HVA MED HP og ubalansert?

41 Her kommer kortvurdering inn Eksempel EKDKn109 EKDkn xx-x Her er det 20 HP og (nesten alltid) 10 stikk Rett åpning er 2 Kløver

42 ED642 KKn7 EDKn5 E Her er det 21 Hp men en er avhengig av tilpass hos makker Rett åpning 1 spar. Vær obs på at det mellom disse to eksemplene ofte finnes hender der vi må bruke skjønn

43 Kapittel 5 Repetisjon av svarhåndens andre melding Prinsippet er at ÅH (Åpningshånd) forsøker med sine 2 første meldinger å fortelle om fordeling og styrke Svarhånd (SH) forsøker å finne beste kontrakt.

44 Hvilke muligheter har svarhånden? 1. Stoppe i delkontrakt 2. Invitere til utgang 3. Melde utgang 4. Melde slem 5. Kreve med 3. eller 4. farge

45 1 Melde delkontrakt SH (svarhånd) kan melde delkontrakt på flere måter 1. Ved å passe når ÅH har vist minimumsåpning 2. Ved å preferere ÅHs førstmeldte farge 3. Ved å gjenta sin egen farge på laveste trinn (minst 5/6) 4. Ved å melde en farge etter å ha meldt 1 NT (minst 5/6) Eksempler Nord Syd Nord Syd Nord Syd Nord - Syd 1 hj - 1 sp 1 hj - 1 sp 1 hj - 1 sp 1 hj 1 NT 1 NT pass 2 kl - 2 hj 2 kl - 2 sp 2 kl 2 ru

46 2 Invittmeldinger En invittmelding fra svarhånden viser hp/hpt Vises med - et hopp i tidligere meldt farge (minst 5/6 hvis egen farge) - eller med 2 NT Eksempler Nord Syd Nord Syd Nord Syd 1 hj - 1 sp 1 hj - 1 sp 1 hj - 1 sp 2 kl - 2 NT 2 kl - 3 hj 2 kl - 3 sp

47 3 Svarhånd kan melde utgang Med 13 hp/hpt + skal svarhånd melde utgang. Eksempler Nord Syd Nord Syd Nord Syd 1 hj - 1 sp 1 hj - 1 sp 1 hj - 1 sp 1 NT - 3 NT 1 NT - 4 sp 2 kl - 3 NT

48 4 Svarhånden kan melde slem Med 20 hp/hpt + skal svarhånden om mulig melde slem. Eventuelt gjennom 4 NT spørsmål om antall ess (Blackwood) Eksempler Nord Syd Nord Syd Nord Syd 1 hj - 1 sp 1 hj - 1 sp 1 hj - 1 sp 1 NT - 6 NT 2 hj - 6 hj 2 kl - 6 kl

49 5 Svarhåndens bruk av 3. og 4. farge. Når det er behov for informasjon Eksempler Nord - Syd Nord Syd Nord Syd Nord Syd 1 hj - 1 sp 1 hj - 1 sp 1 hj - 1 sp 1 hj 1 sp 2 kl - 2 rut 2 hj - 3 kl 1 NT - 2 rut 1 NT 3 rut

50 Kapittel 6 Repetisjon av innmelding og litt mer om utspill Innmelding Innmelding i farge Poeng Minimum 5 kort Hopp i farge 6 11 Bra min 6 kort Innmelding 1 NT Balansert hånd med hold i ÅF NB1. Innmelding i en farge: må kunne tåle utspill fra makker i denne fargen NB2. Hoppinnmelding viser en svakere hånd enn innmelding uten hopp!

51 Fordeler med innmelding 1. Sjanse for å finne egen kontrakt 2. Tips til makker om et bra utspill Ulemper med innmelding 1. Risiko for å gå doblede bet 2. Avslører hvordan kortene sitter for motparten

52 Hovedprinsipper Mer om utspill - Vurder sterkt makkers farge - Spill ut fra din lengste farge mot NT - Vurder umeldt farge - Spill ut høyeste fra sekvens (KDx, Dkn10x, kn109x etc.), eventuelt fra intern sekvens (Kkn109) - Inviter fra honnør ved å spille ut et lite kort - Mot trumfkontrakter kan en spille ut fra kortfarge i håp om å få en stjeling - Trumfkontrakt - ikke underspill et ess - Ess-utspill viser at du også har K pluss x - spill K og så E fra E,K i blokk

53 Oppvarmingsoppgaver Oppgave 1 «lengste farge først» eller «ikke gå forbi major på 1-trinnet»? 1a V N Ø S 1 hj pass?? E kn 6 5 1b V N Ø S 1 hj pass?? E D kn K D kn 9 3 2

54 Oppgave 2 Spar er trumf. Hvor mange sparstikk får du 2a... når du stjeler to kløverstikk i bordet (Nord)? K E D E D kn 10 6 E D E 10 8 N S 2b når du stjeler to kløverstikk på hånden (Syd)? K E 10 8 N E D kn 10 6 E D 8 7 E D S

55 Oppgave 3 Etter et noe uheldig meldingsforløp har du blitt spillefører i 3 spar. Hjerter ti kommer ut fra Vest. Spilleplan? E K 8 7 E D N D kn E 10 8 S

56 Spilletips 1. Fargekontrakt: tell antall tapere 2. Grandkontrakt: tell antall vinnere Ad 1: Fargekontrakt tapere Fokus: hvordan kvitte meg med tapere? (NB: Ta utgangspunkt i at fisken(e) ikke går)

57 Syd spiller 4 spar. Vest spiller ut hjerter dame. Spilleplan? 4 tapere (2 i spar, 1 i hjerter 1 i ruter) Må kvitte seg med en taper fortest mulig Stikker utspillet med hjerter Ess Hva spiller du i stikk 2? kn Nord K 8 4 K kn 10 K D 3 E 4 D kn Vest K 2 Øst E D Syd E 5 3 D 5 E kn 2

58 Ad 2. Grandkontrakt vinnere Syd spiller 3 NT. Vest spiller ut spardame. Spilleplan? Mer spesielt: godspiller du kløver- eller ruterfargen? E 9 Nord K 8 D D D kn Vest K 3 K 6 3 Syd E D kn 3 K kn 10 kn Øst E 5 2 E 6 2

59 Kapittel 7 Mer om opplysende dobling Ulike håndtyper som passer for en OD hp, min 3 kort i de umeldte fargene hp + med en balansert hånd hp + med en ubalansert hånd NB! OD regnes som en kravmelding. Svarhånd er tvungen til å svare med så lite som 0 punkter. Pass betyr at svarhånd omgjør OD til straff.

60 Svar til OD på ett-trinnet 1 NT 6-9 hp, hold i åpningsfargen 2 NT hp, bra hold i åpningsfargen 3 NT 13 + bra hold i åpningsfargen Fargemelding laveste trinn Hopp i farge på 2- trinnet Hopp i farge på 3 trinnet Utgangsmelding i farge Overmelding 0-7hp som oftest minst 4 kort 8-9hp, helst minimum 5 kortsfarge 10-12, helst minst 5 kortsfarge 13 + og minst bra 5 kortsfarge Kravmelding med gode kort uten passende naturlig melding

61 Kapittel 8 Repetisjon av åpningsmeldingen 1 NT og balansert 3 ulike fordelinger mao ingen singelton, maks 1 dobbelton

62 Svarmeldinger på 1 NT 0-8 hp Stoppmelding 9-10 poeng Invittmelding 11+ poeng Utgang 18+ poeng Lilleslem 22+ poeng Storeslem 0+ hp Overføring Pass - ingen langfarge 2 NT 3NT 6 NT 7 NT 2 ruter * har minst 5 k hjerter 2 Ruter 3 kløver 4 hjerter 6 kløver 7 kløver 2 hjerter * har minst 5k spar 2 Hjerter 3 ruter 4 spar 6 ruter 7 ruter 2 spar * har minst 6 kl eller 6 ru 2 spar 3 hjerter (5 kløver) 6 hjerter 7 hjerter 3 spar (5 ruter) 6 spar 7 spar 2 kløver* 2 kløver* 2 kløver* 2 kløver* 2 kløver* er Stayman: majorfargespørsmål og lover 9 hp+ * betyr: skal alerteres NB: overføringsmeldinger er ikke med i del 2.

63 2 kløver (Stayman) SVAR 2 ruter * = benekter 4 kort i major 2 hjerter = 4/5 hjerter, kan ha 4-4 i hjerter og spar 2 spar = 4/5 spar

64 Overføring til major (se også Tipssidene på Meld fargen over; kontrakten kommer på den sterke hånden 1 NT 2 ru * 2 hj * 3 hj fra makker viser 6 k hj og er invitt 2 NT viser 5 k hj, jevn hånd, invitt 3 NT viser 5 k hj, jevn hånd 2 sp/3 kl/3 ru viser 5 k hj, to-fargehånd, invitt pass NB: svarhånden er kaptein, ikke åpningshånden!! Makker kan ha 0 poeng

65 1 NT 2 hj * 2 sp * 3 sp fra makker viser minst 6 k sp og er invitt 2 NT viser 5 k sp, jevn hånd, invitt 3 NT viser 5 k sp, jevn hånd 3 kl/3 ru/3hj viser 5 k sp, to fargehånd, invitt pass

66 Overføringer til minor 1 NT 2 sp * viser minst 6 k kløver eller ruter 3 kl * makker passer eller melder 3 ru Dette er en enkel avtale. Ulempe: når makker har ruter kommer kontrakten på feil hånd. På klubbens Tipssider ser du en variant som unngår dette.

67 Oppvarmingsoppgaver Oppgave 1a Vest Nord Øst Syd 1 NT pass?? pass?? pass?? Riktig kontrakt er med som spillefører E D kn kn 5 kn K D 4 E 3 E D 9 2 Nord Syd

68 Oppgave 1a Vest Nord Øst Syd 1 NT pass 2 hj* pass 2 sp* pass?? pass?? Riktig kontrakt er?? med?? som spillefører E D kn kn 5 kn K D 4 E 3 E D 9 2 Nord Syd

69 Oppgave 1a Vest Nord Øst Syd 1 NT pass 2 hj* pass 2 sp* pass 2 NT pass?? Riktig kontrakt er?? med?? som spillefører E D kn kn 5 kn K D 4 E 3 E D 9 2 Nord Syd

70 Oppgave 1b Vest Nord Øst Syd 1 NT pass 2 hj pass 2 sp pass 2 NT pass 4 sp Riktig kontrakt er 4 spar med Syd som spillefører Brukte overføring slik at kontrakten kommer på den sterke hånden Vest spiller ut ruter Knekt. 4 tapere, 1 i hver farge Du stikker med ruter Ess og spiller trumf. Hvilken spar spiller du fra Syd? E D kn kn 5 kn K D 4 E 3 E D 9 2 Nord Syd

71 Oppgave 2 Spilleplan?? Syd er spillefører. Kontrakten er 4 hjerter. Vest spiller ut spar 2, Øst går opp med spar ess. Hvor mange tapere teller du? D 10 D kn Nord Det er 2 tapere i kløver (med mindre den sitter 3-3, ca 36% sjanse), og en 1 taper i hver av de andre fargene (hvis hjerterfisken ikke går) Etter at du har presset ut ruter ess kan du sake en kløver i bordet, og stjele opp dine kløvertapere. Hvordan spiller du hjerterfargen? Hvilket kort spiller du i stikk 1? K 9 E 6 2 K D kn 6 E K 5 4 Syd

72 Kap 9. Regler for påkast To typer kast: styrke og fordeling Styrkekast Lavt kort viser styrke i fargen Høy honnør viser de to underliggende kort, kanskje flere Høyt (10, 9, 8) kort viser svakhet Vi legger styrke eller svakhet - på makkers utspill (om vi kan) - ved første frie avkast (når vi saker et kort i en annen farge)

73 Eksempel Syd spiller 4 hjerter Vest spiller ut spar Ess Hvilket kort legger Øst? Nord D kn 5 E kn E K Vest D 8 7 Syd K D 10 E K D kn 2 Øst E kn

74 Fordelingskast I NORGE NB! Lavt kort viser ujevnt antall/oddetall Høyt kort viser jevnt antall/partall VÆR OPPMERKSOM PÅ AT DET I KURSBOKA BENYTTES MOTSATT SOM ER VANLIG STANDARD I SVERIGE OG DANMARK Fordelingskast er viktig bl.a. for å - vite hvor mange ganger en skal holde opp et Ess - vise makker om vi kan få en stjeling Vi legger fordeling (om vi kan) når spillefører spiller et kort

75 Eksempel Syd spiller 3 NT, etter å ha åpnet 2 NT Vest spiller ut kløver dame Spilleplan? Syd må presse ut ruter ess, Nord K D kn Vest D kn D kn 10 9 E K 6 Syd 7 6 E K 6 5 og får 10 stikk: fire ruterstikk + Ess og Konge i de øvrige fargene. Syd stikker utspillet med esset, og spiller ruter 7 mot bordet. Vest følger med ruter Blindemannen legger ruter 9 Øst legger ruter Bordet er inne, og fortsetter med ruter 10. Øst legger D kn Øst 10 9 E

76 «Norsk fordelingskast, lite kort er styrke» «Norske og små»

77 Kap 10. Mer om sterke hender Eneste kravmelding er åpning 2 kløver (viser 22hp+) Makker har ikke lov å passe Svarhånd svarer 2 ruter som er obligatorisk

78 Gjenmelding av åpningshånden etter 2 kløver - 2 ruter 2 hjerter/spar: utgangskrav med 5+ kort 2 NT: HP (med 0-2 HP kan makker passe) 3 kløver/ruter: utgangskrav og minst 5 kort og ubalansert 3NT: HP

79 Svarhåndens andre melding Nord Øst Syd Vest 2 kl pass 2 ru pass 2 hj/sp pass?? nærmeste melding viser 0-5 htp og benekter 3 kort støtte 3 hjerter/spar viser 6 + htp og minst 3 korts støtte 4 hjerter/spar viser 0-5 htp og minst 3 korts støtte Merk: 3 hj/sp er sterkere enn 4 «principle of fast arrival gå langsåmt med gode kort» for å finne best mulig kontrakt

80 4 NT SPØRSMÅL ETTER ESS (BLACKWOOD) 5 kløver = 0 eller 4 ess 5 ruter = 1 ess 5 hjerter = 2 ess 5 spar = 3 ess Når alle ess er bekreftet kan en spørre etter konger: 5 NT Formål: å finne ut om vi skal i lille slem eller store slem 5 NT spørsmål etter konger 6 kløver = 0 eller 4 konger 6 ruter = 1 konge 6 hjerter = 2 konger 6 spar = 3 konger

81 Eksempel Øst og Vest passer hele tiden Nord Syd pass?? D E 2 Nord E K D kn 10 E K 6 E K Syd

82 Eksempel Øst og Vest passer hele tiden Nord Syd pass 2 kl*?? D E 2 Nord E K D kn 10 E K 6 E K Syd

83 Eksempel Øst og Vest passer hele tiden Nord Syd pass 2 kl* 2 ru*?? D E 2 Nord E K D kn 10 E K 6 E K Syd

84 Eksempel Øst og Vest passer hele tiden Nord Syd pass 2 kl* 2 ru* 2 sp?? D E 2 E K D kn 10 E K 6 E K Nord Syd

85 Eksempel Øst og Vest passer hele tiden Nord Syd pass 2 kl* 2 ru* 2 sp 3 sp?? D E 2 E K D kn 10 E K 6 E K Nord Syd

86 Eksempel Øst og Vest passer hele tiden Nord Syd pass 2 kl* 2 ru* 2 sp 3 sp 4 NT?? D E 2 E K D kn 10 E K 6 E K Nord Syd

87 Eksempel Øst og Vest passer hele tiden Nord Syd pass 2 kl* 2 ru* 2 sp 3 sp 4 NT 5 ru?? D E 2 E K D kn 10 E K 6 E K Nord Syd

88 Eksempel Øst og Vest passer hele tiden Nord Syd pass 2 kl* 2 ru* 2 sp 3 sp 4 NT 5 ru 5 NT?? D E 2 E K D kn 10 E K 6 E K Nord Syd

89 Eksempel Øst og Vest passer hele tiden Nord Syd pass 2 kl* 2 ru* 2 sp 3 sp 4 NT 5 ru 5 NT 6 kl?? D E 2 E K D kn 10 E K 6 E K Nord Syd

90 Eksempel Øst og Vest passer hele tiden Nord Syd pass 2 kl* 2 ru* 2 sp 3 sp 4 NT 5 ru 5 NT 6 kl 6 sp?? D E 2 E K D kn 10 E K 6 E K Nord Syd

91 Eksempel Øst og Vest passer hele tiden Nord Syd pass 2 kl* 2 ru* 2 sp 3 sp 4 NT 5 ru 5 NT 6 kl 6 sp pass D E 2 E K D kn 10 E K 6 E K Nord Syd

92 Syd spiller 6 sp Vest spiller ut kløver dame Spilleplan? (trumfen sitter 3-1) 1 hjertertaper 0 eller 1 rutertaper Når ruter sitter 5-0, eller 4-1 med kn 10 fjerde hos en av motstanderne har du en rutertaper D E 2 E K D kn 10 E K 6 E K Nord Syd Hvordan gardere deg mot en rutertaper uansett sits? «Eliminer og innspill» Vinn utspillet med kløveress, stjel opp en kløver, ta ut trumf i tre runder, spill ruteress, og spill hjerteress, hjerterkonge, og spill liten hjerter. Den som kommer inn må enten spille i dobbeltrenons, eller spille ruter selv.

93 1. Dobbeltrenons Syd spiller hjerter 6, Øst kommer inn Må spille enten hjerter eller kløver Begge er i dobbeltrenons, slik at Syd kan trumfe i den ene hånden og kaste en rutertaper i den andre hånden Vest kn 10 7 kn 9 Nord D 5 4 Øst D kn kn Syd K 9 8 H 9 7

94 2. Åpne ruterfargen Syd spiller hjerter 6, Vest kommer inn og må spille ruter Spiller han ruter 7, så går den til ruter 8 på hånden Spiller han ruter knekt (eller ruter 10), så stikker Syd med kongen og spiller ruter 9 for å fiske opp ruter 10 (eller ruter knekt) Vest D kn 10 7 kn 9 Nord D 5 4 Øst kn 10 kn Syd K 9 8 H 9 7

95 Balansere gjenåpne (ikke med i del 2) Brukes når motstanderne får en billig kontrakt Vest Nord Øst Syd 1 hj pass 2 hj pass pass?? E kn K D Syd Vi vet at - Øst-Vest er ikke sterke nok for å spille utgang - Nord og Syd hadde ikke kort til en innmelding eller opplysende dobling Dette kan bli et dårlig spill for Nord-Syd De tåler -1 X (utenfor sone) = 100, jfr 2 hj = 110

96 Syd dobler. Kan ikke være straff (for lavt); kan ikke være opplysende X (har passet) «Makker, dette er alt for billig. Vi må kjempe om delkontrakten. Meld din beste farge.» Vest Nord Øst Syd 1 hj pass 2 hj pass pass X pass 3 kl E kn K D Syd To muligheter: - Nord-Syd spiller hjem en delkontrakt, eller går -1 - Øst-Vest melder 3 hjerter Syd skal IKKE høyne makkers melding (her: 4 kl etter 3 hj av Øst)

97 Å balansere/gjenåpne er mest attraktivt når motstanderne har funnet tilpasning i en farge, særlig minor Du kan også balansere ved å avgi en melding selv Vest Nord Øst Syd 1 ru pass 2 ru pass pass 2 hj 7 6 Syd D kn E 8 4 Her skal du ikke doble: stor fare for at makker melder 2 spar. Gitt meldingsforløpet vet du at makker må ha ca. 10 hp, og singel ruter. Han har ikke meldt inn noe, ingen langfarge og derfor minst tre kort i hjerter, kanskje fire. Makker må IKKE høyne til 3 hjerter.

98 Når motstanderne IKKE har tilpasning kan du balansere med en god langfarge Vest Nord Øst Syd 1 ru pass 1 sp pass 1 NT pass pass 2 hj 7 6 Syd D kn K 8 Du var ikke sterk nok til å melde inn 2 hjerter. Etter 1 NT fra Vest (12-14 hp) og pass fra Øst vet du at makker må ha noen poeng.

99 Mangler du en langfarge skal du være forsiktig Vest Nord Øst Syd 1 ru pass 1 sp pass 1 NT pass pass pass D 8 6 Syd D E 8 Flere hp enn forrige eksempel, men 2 hjerter er risikabel. Langt fra sikkert at Nord-Syd har tilpasning i hjerter.

100 Negative doblinger Ikke med i del 2. Se Tipssidene på «.. den viktigste konvensjonen i moderne bridge..» (Marty Bergen, Points Schmoints!, Bergen Books 2004) Negative doblinger brukes når makker har åpnet 1 i en farge, og motstander til høyre melder inn. Eksempel 1 V N Ø S pass 1 kl 1 sp? 8 2 K kn K Ikke sterk nok for å melde 2 hj. 1 NT blir feil du mangler hold i spar.

101 V N Ø S pass 1 kl 1 sp X 8 2 K kn K Riktig melding er dobler (X)! Ikke for straff negativ dobling. Lover 6+ hp og hjerter. Her dobler du først, deretter melder du hjerter. Makker «vet» at du har maks 9 hp og hjerterlengde. Hovedprinsipp: man dobler motpartens innmelding for å vise 4 kort i motsatt major og 6+ hp. Ofte har man 4-4 i de umeldte fargene, men hovedkravet er 4 kort i umeldt major.

102 Eksempel 2 V N Ø S pass 1 ru 1 sp? poeng, kan ikke melde på 2 trinnet. Mangler sparhold for å melde 1 NT. Mulighet: 2 ruter (særlig de som åpner på 4 k). Problem: makker kan ha 4 kort hjerter og vi går glipp av idealkontrakten Du dobler!

103 Eksempel D 5 2 kn 8 3 Makker åpner med 1 hjerter, motparten til høyre melder 1 spar. Du? For svak til å melde på 2 trinnet. 1 NT uaktuelt - mangler sparhold. Hvis du åpner på 5 k major er 2 hj en mulighet, men ikke den beste (5-2 tilpasning). Begge majorfargene er meldt. Nå vil en dobling vise minimum 4-4 i minor og 6 + hp. Dette er meget beskrivende for vår hånd og vi dobler.

104 Oversikt Åpn. Innm. Neg X viser Svarmelding viser 1 kl 1 ru Begge major, minst major minst 4 k major 1 kl/1 ru 1 hj 4 k spar 1 spar minst 5 k spar 1 kl/1 ru 1 sp 4+ hj. Kan ha 5 eller 6 k hj med 6-9 hp 1 hj 1 sp Begge minor, minst 4-4, benekter støtte i åpningsfargen 1 kl/ru 2 ru/kl Minst 1 majorfarge, minst 8 hp 1 major 2 minor 4 k i motsatt major, 8+ hp, benekter støtte i åpningsfargen 2 hj minst 5 k hj, 10+ hp 2 minor minst 5 k minor, 10+ hp 2 hj/sp minst 5 k hj/sp, 10+ hp 2 motsatt major minst 5 k i fargen, 10+, benekter støtte i åpningsfargen Prinsipp: kombiner svarmeldinger med negativ X for å kunne skille mellom 4- og 5-kortsfarger! Åpningshånden svarer som om makker hadde meldt den fargen hun viser

105 Hvor høyt? V N Ø S pass 1 sp 3 ru X Mange bruker neg X t.o.m. 2 spar I så fall er doblingen her straff. Andre bruker neg X t.o.m. 3 spar: «alt under utgang». De tolker denne doblingen som neg X Bli enig med makker! Min anbefaling: t.o.m. 2 sp

106 Hva gjør du med gode kort i motpartens innmeldingsfarge? V N Ø S pass 1 ru 1 sp? Kan ikke doble. Si pass! E D K

107 Hva gjør du med gode kort i motpartens innmeldingsfarge? V N Ø S pass 1 ru 1 sp pass * pass X E D K Kan ikke doble. Si pass! Makker må doble når det blir to ganger pass etter innmeldingen. Jfr en opplysende dobling fra makker, som du passer ut, slik at du gjør den om til straffedobling. Din pass kalles for «straffpass» eller «kravpass»

108 Spilletips Å «åpne» en farge kan koste stikk! La motstanderne heller spille denne fargen. D 9 2 K D kn 4 Nord Eksempler: du spiller NT og har nok med overganger mellom de to hendene E kn 8 Hvor mange stikk får du i spar - når du spiller fargen selv? - når motstanderne spiller fargen? Hvor mange i hjerter? Hvor mange i ruter? kn K 10 9 Syd

109 Oppgave Kontrakt: 4 hjerter av Syd Utspill fra Vest: kløver 7 Hjerter sitter 2-1 i mot D 9 2 K kn 4 2 E E D Nord Spilleplan? - 2 eller 3 tapere i spar, 1 i kløver - (mindre enn) 50% sjanse at du kan unngå kløvertaperen kn 4 3 E D K Syd - hvis du kan tvinge motstanderne å åpne sparfargen, får du bare to spartapere Løsning: Ta for kløver Ess, to runder trumf, ruter Konge, ruter Ess, ruter til stjeling, liten hjerter til Kongen, trumf den siste ruteren, og spill kløver til Damen. Ø/V må åpne sparfargen, og du taper ikke mer enn to stikk i spar.

110 Kapittel 11 Bridgelovene, Systemkort Svært viktig at du opptrer korrekt overfor makker og motstandere Bridge er et ærlig spill Ikke still spørsmål eller gjør noe ved bordet som kan synliggjøre kort eller annet Spør bare når det er din tur til å melde TILKALL TURNERINGSLEDER VED UENIGHET ELLER NÅR DET OPPSTÅR NOE UREGLEMENTERT

SPILL BRIDGE 1 KAPITTEL 3 OG 4 SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 29. OKTOBER 2013

SPILL BRIDGE 1 KAPITTEL 3 OG 4 SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 29. OKTOBER 2013 SPILL BRIDGE 1 KAPITTEL 3 OG 4 SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 29. OKTOBER 2013 Kapittel 3 GODE ELLER DÅRLIGE KORT FRA SIST Melder i stigende rekkefølge fra 1kl (ru hj sp) til 7NT Kontrakten er bestemt når de 3

Detaljer

Kommentar: Åpning 1 NT ( ). Syd er ikke interessert i å høre om majorfarger men melder 3 NT direkte med 11 hp.

Kommentar: Åpning 1 NT ( ). Syd er ikke interessert i å høre om majorfarger men melder 3 NT direkte med 11 hp. Spill 1 N/ingen E 10 E K 5 D 9 7 4 E 5 4 3 K 8 5 D Kn 9 6 3 2 Kn 9 7 4 2 10 8 K 10 6 5 3 Kn - Kn 10 8 7 7 4 D 6 3 E 8 2 K D 9 6 2 Meldinger: N Ø S V 1 NT pass 3 NT pass rundt Kommentar: Åpning 1 NT ( 15-17

Detaljer

MP-treffet Tirsdag 8.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge

MP-treffet Tirsdag 8.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge MP-treffet Tirsdag 8.desember 2015 Gjennomgang av spill Av: Kristoffer Hegge Meldesystem Spill 2: Øst/Nord-Syd I denne gjennomgangen brukes et naturlig meldesystem som baserer seg på 5-kort major, beste

Detaljer

Påbyggingskurs. 13. Og 14. september 2014 Nøtterøy VGS

Påbyggingskurs. 13. Og 14. september 2014 Nøtterøy VGS Påbyggingskurs 13. Og 14. september 2014 Nøtterøy VGS Program lørdag kl 1000: Velkommen kl 1010:Tema 1: Kortvurdering Tema 2:Tempo og teknikk i spilleføring Kl 1130: Spilletrening Kl 1300: Lunsj kl 1400:

Detaljer

MP-treffet Mandag 7.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge

MP-treffet Mandag 7.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge MP-treffet Mandag 7.desember 2015 Gjennomgang av spill Av: Kristoffer Hegge Meldesystem Spill 2: Øst/Nord-Syd I denne gjennomgangen brukes et naturlig meldesystem som baserer seg på 5-kort major, beste

Detaljer

LÆR Å SPILLE BRIDGE GRUNNKURS 1. 1.1 Diverse opplysninger om bridge. 1.2 Ord og uttrykk i bridge. 1.3 Hvordan foregår spillet?

LÆR Å SPILLE BRIDGE GRUNNKURS 1. 1.1 Diverse opplysninger om bridge. 1.2 Ord og uttrykk i bridge. 1.3 Hvordan foregår spillet? GRUNNKURS 1 LÆR Å SPILLE BRIDGE Kveld 1 1.1 Diverse opplysninger om bridge 1.2 Ord og uttrykk i bridge 1.3 Hvordan foregår spillet? 1.4 Hva er billedkortenes verdi? 1.5 Hvordan er fargene rangert? 1.6

Detaljer

Forenklet bridge (f-bridge)

Forenklet bridge (f-bridge) Forenklet bridge (f-bridge) Marianne Harding og Sven-Olai Høyland 14. mai 2007 Dette ble først skrevet i forbindelse med bridgekurs for barn i alderen 9 13 år, men vi tror deg egner seg som en introduksjon

Detaljer

VELKOMMEN TIL BRIDGEKURS! SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 22. OKTOBER 2013

VELKOMMEN TIL BRIDGEKURS! SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 22. OKTOBER 2013 VELKOMMEN TIL BRIDGEKURS! SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 22. OKTOBER 2013 Velkommen til bridgekurs Stikk Et kort fra hver av spillerne Første kortet i hvert stikk avgjør hvilken farge som skal spilles Spillerne

Detaljer

BRIDGEKURS DEL LYNKURS

BRIDGEKURS DEL LYNKURS BRIDGEKURS DEL LYNKURS 17. Oktober 2013 Varden Ungdomsskole 1 VELKOMMEN TIL BRIDGEKURS Velkommen til LYN Kurs 2 BRIDGE Kortspill for 4 personer Plassert rundt et bord N V Ø S Nord (N) spiller med syd (S)

Detaljer

Oppdateringer system for det norske jentelaget

Oppdateringer system for det norske jentelaget Oppdateringer system for det norske jentelaget Sven-Olai Høyland, 24.02.2015 Dette dokumentet er en oppdatering av systemet datert 22.07.2014 for det norske jentelaget. Takk til Rosaline Barendregt og

Detaljer

Hva er svarene når makker åpner med 1?

Hva er svarene når makker åpner med 1? NATURLIG BRIDGESYSTEM FOR NYBEGYNNERE Utarbeidet av Stein Statle Poengberegning: Ess=4 poeng, Konge=3 poeng, Dame=2 poeng, Knekt= poeng Vi teller ekstrapoeng for Singelton (et kort i en farge = poeng),

Detaljer

System, norske jenter

System, norske jenter System, norske jenter SIST ENDRET: JULI 22, 14 2:11 PM ÅPNINGER, OVERSIKT 1 : 3+krt, 11+ HP 1 : 3+krt, 11+ HP 1 : 5+krt, 11+ HP 1 : 5+krt, 11+ HP 1NT : 15-17 HP, BAL 2 : 20 21 balansert, eller sterk hånd

Detaljer

Motspill. Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk

Motspill. Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk Motspill Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk Hva innebærer motspill? Å forhindre at spillefører klarer kontrakten. Legge en plan for hvordan få dette til. Helhetlig plan er viktig.

Detaljer

Hva er svarene når makker åpner med 1?

Hva er svarene når makker åpner med 1? NATURLIG BRIDGESYSTEM FOR NYBEGYNNERE Utarbeidet av Stein Statle Poengberegning: Ess=4 poeng, Konge= poeng, Dame=2 poeng, Knekt= poeng Vi t ekstrapoeng for Singelton (et kort i en farge = poeng), og for

Detaljer

Motspill. Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk

Motspill. Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk Motspill Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk Hva innebærer motspill? Å forhindre at spillefører klarer kontrakten. Eventuelt forhindre overstikk. Legge en plan for hvordan få dette

Detaljer

MP-treffet Torsdag 10.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge

MP-treffet Torsdag 10.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge MP-treffet Torsdag 10.desember 2015 Gjennomgang av spill Av: Kristoffer Hegge Meldesystem Spill 2: Øst/Nord-Syd I denne gjennomgangen brukes et naturlig meldesystem som baserer seg på 5-kort major, beste

Detaljer

Vest Nord Øst Syd Vest Nord Øst Syd 1NT p 2kl 1NT p p 2ru p 2NT p p p 3NT p p p

Vest Nord Øst Syd Vest Nord Øst Syd 1NT p 2kl 1NT p p 2ru p 2NT p p p 3NT p p p Ekstraspill til 3. kurskveld: (Spill 9B og 10B) 1NT p 2kl 1NT p p 2ru p 2NT p p p 3NT p p p Øst spiller ut 6 og damen skal legges i bordet. For å få nok stikk må kløveress presses ut. Heldigvis er det

Detaljer

Lærerveiledning, "Spill Bridge 2"

Lærerveiledning, Spill Bridge 2 Lærerveiledning, "Spill Bridge 2" Generelt Spill bridge 2 er basert i det tidligere svenske kursoppleggets kursbok nr.2, "Den praktiske vegen". Boken/kurset ble laget etter ønske fra kursledere i Sverige,

Detaljer

SYSTEM - NATURLIG 2 OVER 1.. SIST OPPDATERT: 4.juli 2012 Snorre og makkere

SYSTEM - NATURLIG 2 OVER 1.. SIST OPPDATERT: 4.juli 2012 Snorre og makkere SYSTEM - NATURLIG 2 OVER 1.. SIST OPPDATERT: 4.juli 2012 Snorre og makkere Hovedprinsipper: - 5 kort major i åpning, 4 ruter (5542) - Alle 4-3-3-3 hender åpnes med 1kl (i 1. og 2.hånd) 2/1 er utgangskrav,

Detaljer

LÆRERVEILEDNING SPILL BRIDGE 1. Generell informasjon... s. 2-4. Veiledning for bruk av kursboken... s. 5-30

LÆRERVEILEDNING SPILL BRIDGE 1. Generell informasjon... s. 2-4. Veiledning for bruk av kursboken... s. 5-30 LÆRERVEILEDNING SPILL BRIDGE 1 Innhold: Generell informasjon... s. 2-4 Veiledning for bruk av kursboken... s. 5-30 Leksjon 1... s. 5-6 Leksjon 2... s. 7-8 Leksjon 3... s. 9-11 Leksjon 4... s. 12 Leksjon

Detaljer

Påbyggingskurs. 5. og 6. september 2015 Nøtterøy VGS

Påbyggingskurs. 5. og 6. september 2015 Nøtterøy VGS Påbyggingskurs 5. og 6. september 2015 Nøtterøy VGS Lørdag 05.09 svake 2 Kl 1000: Tema 1: Meldesekvenser Kl 1130: spilling Tema 2: Kast og signaler Kl 1300: Lunsj Kl 1400: Tema 3: A-gruppe: XY-grand B-gruppe:

Detaljer

ÅPNINGSMELDINGER. 2005-04-20 Relépresisjon Side 1 av 63

ÅPNINGSMELDINGER. 2005-04-20 Relépresisjon Side 1 av 63 2005-04-20 Relépresisjon Side 1 av 63 ÅPNINGSMELDINGER ÅPNING BESKRIVELSE VIKTIGSTE SVAR 1 16+hp skjev fordeling 17+hp balansert 1 = 0-7hp. 1 = a) 8+hp 5+sp. b) 8+hp 5+ru. 1 = 8+hp 5+hj. 1NT = 8+hp 5+kl.

Detaljer

XY - grand Av Lars Blakset og Søren Christiansen ( Europeiske Bridge nr 1 1993)

XY - grand Av Lars Blakset og Søren Christiansen ( Europeiske Bridge nr 1 1993) XY - grand Av Lars Blakset og Søren Christiansen ( Europeiske Bridge nr 1 1993) Meldingene har gått : Åpningshånden Svarhånden 1 1 1NT? Hva ville du ha meldt nå med følgende hender? 1) 8 6 5 4 3 2 E 5

Detaljer

VIDREKOMENE 1 KURS LITT AVANSERTE MELDINGER FORDELINGSPOENG DOBBELTON SINGLETON RENONS EKSTRA TRUMF LITT OM NEGATIVE DOBLINGER OGUST

VIDREKOMENE 1 KURS LITT AVANSERTE MELDINGER FORDELINGSPOENG DOBBELTON SINGLETON RENONS EKSTRA TRUMF LITT OM NEGATIVE DOBLINGER OGUST VIDREKOMENE 1 KURS LITT AVANSERTE MELDINGER FORDELINGSPOENG DOBBELTON SINGLETON RENONS EKSTRA TRUMF LITT OM NEGATIVE DOBLINGER OGUST LITT OM INNMELDING PÅ MOTPARTENS 1NT ÅPNING SPØRSMÅL ETTER HOLD LITT

Detaljer

Systemdokumentasjon. for. Espen Lindqvist. Boye Brogeland. 6. juni 2008

Systemdokumentasjon. for. Espen Lindqvist. Boye Brogeland. 6. juni 2008 Systemdokumentasjon for Espen Lindqvist & Boye Brogeland 6. juni 2008 Innhold otasjon...5 1 Åpning 1 = 2kort+...7 1.1 Svar på 1 :...7 1.2 Svar på 1 :...8 1.3 Videre meldinger:...9 1.4 Omvendt minor...13

Detaljer

MESTERTREFF, torsdag 7.desember 2017 Spilldiagram og analyser

MESTERTREFF, torsdag 7.desember 2017 Spilldiagram og analyser MESTERTREFF, torsdag 7.desember 2017 Spilldiagram og analyser Av GeO Tislevoll Meldesystem, utspill og signaler I denne gjennomgangen brukes i utgangspunktet et naturlig meldesystem med 5- korts majoråpninger,

Detaljer

Å planlegge og utføre en skvis. En nyttig teknikk for deg som spillefører

Å planlegge og utføre en skvis. En nyttig teknikk for deg som spillefører Å planlegge og utføre en skvis En nyttig teknikk for deg som spillefører Spilleførers ABC Få oversikt. Tell sikre stikk. Hvor mange stikk mangler? Hva er beste plan for å forfremme stikk? Kombiner om mulig

Detaljer

Spilleføringsteknikk. Sørg for at du har størst mulig sjanse til å vinne kontrakten!

Spilleføringsteknikk. Sørg for at du har størst mulig sjanse til å vinne kontrakten! Spilleføringsteknikk Sørg for at du har størst mulig sjanse til å vinne kontrakten! Spilleførers ABC Få oversikt. Tell sikre stikk. Hvor mange stikk mangler? Hva er beste plan for å forfremme stikk? Kombiner

Detaljer

SPILL BRIDGE 1 kapittel 11 og 12 SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 26. NOVEMBER 2013

SPILL BRIDGE 1 kapittel 11 og 12 SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 26. NOVEMBER 2013 SPILL BRIDGE 1 kapittel 11 og 12 SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 26. NOVEMBER 2013 Kapittel 11 Svake åpningshender SPERREMELDINGER Kan åpne noen ganger med mindre enn 12 hp Forutsetning Bra farge på minst 6 kort

Detaljer

En skal alltid prøve å utnytte spillets retning (går med sola), slik at en spiller fra svakhet og opp mot styrke:

En skal alltid prøve å utnytte spillets retning (går med sola), slik at en spiller fra svakhet og opp mot styrke: Fargebehandling Fargebehandling er hvordan du isolert sett skal behandle en farge. For eksempel: Hvordan bør en spille Ekn32 mot K754? Når en skal vurdere hva som er rett fargebehandling kan det også være

Detaljer

Åpner Svarhånd Åpner 2. melding Svarhånds 2. melding Videre meldinger: 2 : Stayman - spørsmål etter 4 korts major.

Åpner Svarhånd Åpner 2. melding Svarhånds 2. melding Videre meldinger: 2 : Stayman - spørsmål etter 4 korts major. 2 : Stayman - spørsmål etter 4 korts major. 1 NT - 15 17 p - jevn fordeling - 5 cover cards Overføring (min 5 korts farge): - 2 : overføring til hjerter. - 2 : overføring til spar. 2 :Minor stayman (5-4

Detaljer

Vi har tre hovedmåter å signalisere på: Fordelingskast Styrkekast Lavinthal

Vi har tre hovedmåter å signalisere på: Fordelingskast Styrkekast Lavinthal Markeringer/Motspill Det er ikke bare gjennom meldingene en har en samtale for å få et godt resultat. Det er like viktig å ha god kommunikasjon når en bedriver motspill. Vi har tre hovedmåter å signalisere

Detaljer

Rødkløver. Et kløversystem for bridgeelskere som ønsker større presisjon og aggressivitet i sin meldinger. Bent Vangli

Rødkløver. Et kløversystem for bridgeelskere som ønsker større presisjon og aggressivitet i sin meldinger. Bent Vangli Rødkløver Et kløversystem for bridgeelskere som ønsker større presisjon og aggressivitet i sin meldinger av Bent Vangli (revisjon 0.99.48 14. juli 2014) 1 Innholdsfortegnelse Innledning...5 Systemets struktur...5

Detaljer

GRUNNKURS 2 EMNER SPILLETEKNIKKER

GRUNNKURS 2 EMNER SPILLETEKNIKKER GRUNNKURS 2 EMNER SPILLETEKNIKKER PLANLEGGING AV SPILLET FINESSE FORDELINGSKAST MER OM UTSPILL FORDELINGSUTSPILL INNVITT UTSPILL FORSKJELLEN PÅ UTSPILL MOT FARGE OG GRAND STYRKE/SVAKHETS KAST MER OM OPPLYSENDE

Detaljer

Spilleføring. Eliminasjon og innspill

Spilleføring. Eliminasjon og innspill Spilleføring Eliminasjon og innspill Spilleførers ABC Få oversikt. Tell sikre stikk. Hvor mange stikk mangler? Hva er beste plan for å forfremme stikk? Å forfremme stikk Langfarvestikk. Ekstra trumfstikk.

Detaljer

Rødkløver. Et kløversystem for bridgeelskere som ønsker større presisjon og aggressivitet i sin meldinger. Bent Vangli

Rødkløver. Et kløversystem for bridgeelskere som ønsker større presisjon og aggressivitet i sin meldinger. Bent Vangli Rødkløver Et kløversystem for bridgeelskere som ønsker større presisjon og aggressivitet i sin meldinger av Bent Vangli (revisjon 0.99.24 3 april 2005) 1 Innholdsfortegnelse Innledning...5 Systemets struktur...5

Detaljer

SYSTEM VESTERALEN PAAL FONDEVIK

SYSTEM VESTERALEN PAAL FONDEVIK SYSTEM VESTERALEN PAAL FONDEVIK INNHOLDSFORTEGNELSE HOVEDPRINSIPPER 6 BALANSERTE HENDER 6 UBALANSERTE HENDER 7 PRINSIPPER I KOMPETATIVE SITUASJONER 7 ÅPNINGSMELDINGER 8 SVAR PÅ 1 9 SVAR PÅ 1 9 MELDING

Detaljer

Note: Any assistance in translating this text into English would be greatly appreciated.

Note: Any assistance in translating this text into English would be greatly appreciated. The following write-up of Woodgroves Multi is in the language of Norway. Nothing has been added or deleted from the efforts of Mr. John Hallvard Skoglund. Note: Any assistance in translating this text

Detaljer

MELDEDUELL SETT 1 FRA LYNGDAL

MELDEDUELL SETT 1 FRA LYNGDAL MELDEDUELL SETT 1 FRA LYNGDAL Under kommer ti spill meldt av spillere fra landslagstroppen. Kortene måtte jeg sette opp ved siden av hverandre, men du skjønner sikkert at nord er til venstre og syd er

Detaljer

MESTERTREFF, tirsdag 5.desember 2017 Spilldiagram og analyser Av GeO Tislevoll

MESTERTREFF, tirsdag 5.desember 2017 Spilldiagram og analyser Av GeO Tislevoll MESTERTREFF, tirsdag 5.desember 2017 Spilldiagram og analyser Av GeO Tislevoll Meldesystem, utspill og signaler I denne gjennomgangen brukes i utgangspunktet et naturlig meldesystem med 5- korts majoråpninger,

Detaljer

MESTERTREFF, tirsdag 6.desember 2017 Spilldiagram og analyser

MESTERTREFF, tirsdag 6.desember 2017 Spilldiagram og analyser MESTERTREFF, tirsdag 6.desember 2017 Spilldiagram og analyser Av GeO Tislevoll Meldesystem, utspill og signaler I denne gjennomgangen brukes i utgangspunktet et naturlig meldesystem med 5- korts majoråpninger,

Detaljer

Sist oppdatert: 30.12.2006

Sist oppdatert: 30.12.2006 Sist oppdatert: 30.12.2006 Av John Martin Aasan 2004 FORORD Side 2 av 57 Meldinger i bridge har to hensikter som begge er like viktige - utveksle så presise opplysninger som mulig, både hva gjelder poeng,

Detaljer

GRUNNKURS 3 FORANDRING TIL DEN VIRKELIGE BRIDGEVERDEN NÅ SKAL VI FORANDRE LITT PÅ DET SOM DERE SOM HAR LÆRT I GRUNNKURS 1 OG 2

GRUNNKURS 3 FORANDRING TIL DEN VIRKELIGE BRIDGEVERDEN NÅ SKAL VI FORANDRE LITT PÅ DET SOM DERE SOM HAR LÆRT I GRUNNKURS 1 OG 2 GRUNNKURS 3 FORANDRING TIL DEN VIRKELIGE BRIDGEVERDEN NÅ SKAL VI FORANDRE LITT PÅ DET SOM DERE SOM HAR LÆRT I GRUNNKURS 1 OG 2 DET MESTE AV FORANDRINGENE VIL VÆRE ETTER ÅPNINGEN 1NT OVERFØRINGINGER TIL

Detaljer

BLACKWOOD NÅR ER 4 GRAND RKCB

BLACKWOOD NÅR ER 4 GRAND RKCB BLACKWOOD ROMAN KEY CARD BLACKWOOD (RKCB) NÅR ER 4 GRAND RKCB Når en farge er avtalt som trumf direkte eller indirekte Hopp til 4 grand etter en fargemelding er normalt RKCB 1 SVAR PÅ 4 GRAND (RKCB) Trumf

Detaljer

Grundsystem: Femkorts major med 15-17 grand.

Grundsystem: Femkorts major med 15-17 grand. Dette heftet beskriver et enkelt, men likevel kraftig meldesystem for nybegynnere/litt viderekommene. Det forutsetter en viss kjennskap til bridge og er organisert slik at det skal kunne brukes som oppslagsverk

Detaljer

VIDREKOMENDE KURS 4 AVANSERTE MELDINGER

VIDREKOMENDE KURS 4 AVANSERTE MELDINGER VIDREKOMENDE KURS 4 AVANSERTE MELDINGER HER VIL VI TA FOR OSS VELDIG AVANSERT MELDETEORI DETTE KURSET KAN VÆRE VELDING VANSKJELIG, MEN DET ER FRAMTIDENS MELDINGER I BRIDGE. DETTE KURSET BØR DELES OPP I

Detaljer

STENBERG. Av Geir Olav Tislevoll ( Fra Bridge i Norge nr 3 juli 2004 )

STENBERG. Av Geir Olav Tislevoll ( Fra Bridge i Norge nr 3 juli 2004 ) TEBERG Av Geir Olav Tislevoll ( Fra Bridge i orge nr 3 juli 2004 ) Å benytte en kravmelding som viser støtte i åpningsfargen, har mye for seg, blant annet for å undersøke slemmulighetene. Over minoråpning

Detaljer

VIDREKOMENDE KURS 3 MERE AVANSERTE MELDINGER MANCO DRURY XY-NT MICAELS-CUE MARMIC LEAPING-MICAELS DOPI/ROPI/DEPO MOTPARTEN DOBLER STAYMAN 2 ELLER 3

VIDREKOMENDE KURS 3 MERE AVANSERTE MELDINGER MANCO DRURY XY-NT MICAELS-CUE MARMIC LEAPING-MICAELS DOPI/ROPI/DEPO MOTPARTEN DOBLER STAYMAN 2 ELLER 3 VIDREKOMENDE KURS 3 MERE AVANSERTE MELDINGER MANCO DRURY XY-NT MICAELS-CUE MARMIC LEAPING-MICAELS DOPI/ROPI/DEPO MOTPARTEN DOBLER STAYMAN 2 ELLER 3 MOTPARTEN DOBLER OVERFØRINGER PÅ 2 ELLER 3 TRINNET NÅ

Detaljer

Vi har tre hovedmåter å signalisere på: Fordelingskast Styrkekast Lavinthal

Vi har tre hovedmåter å signalisere på: Fordelingskast Styrkekast Lavinthal Markeringer/Motspill Det er ikke bare gjennom meldingene en har en samtale for å få et godt resultat. Det er like viktig å ha god kommunikasjon når en bedriver motspill. Vi har tre hovedmåter å signalisere

Detaljer

MP-TREFF, onsdag, 7.desember Spilldiagram og analyser Av GeO Tislevoll

MP-TREFF, onsdag, 7.desember Spilldiagram og analyser Av GeO Tislevoll Meldesystem, utspill og signaler MP-TREFF, onsdag, 7.desember 2016 I gjennomgangen brukes i utgangspunktet et naturlig meldesystem med 5-korts majoråpninger, beste minor, 15-17 grand og 2 over 1 som utgangskrav.

Detaljer

Naturlig meldesystem for Bridge

Naturlig meldesystem for Bridge Naturlig meldesystem for Bridge 23. november 2000 1 Generelle prinsipper...4 1.1 Punkt telling...4 1.2 Tapere...5 1.3 Dekkekort (covercards)...5 1.3.1 Hvor mange dekkekort har makker?...6 1.4 Totalt antall

Detaljer

Lynkurs: Lær bridge på 1-2-3!

Lynkurs: Lær bridge på 1-2-3! Lynkurs: Lær bridge på 1-2-3! 1 Hva er et lynkurs i bridge? 2 Lynbridge er: En rask måte å bli kjent med bridge på. Et lavterskel-tilbud. En god måte å finne ut om bridge er noe som fenger. Fokus på å

Detaljer

Meldesystemet HEFbridge

Meldesystemet HEFbridge Meldesystemet HEFbridge Naturleg system, basert på Nordisk standard Tilgjengeleg i PDF-format (http://hebridge.nno/meldesystem.npdf) eller som nettside (http://hebridge.nno/meldesystem.nhtml) Sist endra:

Detaljer

Motspill. Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk

Motspill. Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk Motspill Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk Motspillssignaler Styrkekast (og svakhetskast) Fordelingskast Lavinthal. Styrkekast Når Makker spiller ut en honnør Makker inviterer i en

Detaljer

Århundrets(?) bridgebegivenhet på Steinkjer.

Århundrets(?) bridgebegivenhet på Steinkjer. Århundrets(?) bridgebegivenhet på Steinkjer. Av Ragnar Midjo Steinkjer bridgeklubb har arrangert NM for klubber 2 ganger. Den gang het klubben Ogndal bridgeklubb. Også de gangene var det mange gode bridgespillere

Detaljer

Vurderingskriterier: RØD TEKST 3NT er beste kontrakt BLÅ TEKST 4hj er beste kontrakt

Vurderingskriterier: RØD TEKST 3NT er beste kontrakt BLÅ TEKST 4hj er beste kontrakt 1) Nord, ingen kn10765 K94 D1054 8 9 K10765 1096 K874 D8 EK76 ED84 D53 2) Vest, Nord-Syd 108 K9754 74 D105 K10 D9865 D1098763 -- Dkn6 EK86 E74 K54 3) Syd, Vest-Vest K74 10965 64 75 KD8 10975 K7543 D86

Detaljer

2 / 1. Art is not about thinking something up. It s the opposite - > Getting something down. The Artist Way 2/1

2 / 1. Art is not about thinking something up. It s the opposite - > Getting something down. The Artist Way 2/1 Art is not about thinking something up. It s the opposite - > Getting something down. The Artist Way 2 / 1 Ole og Ronny s systemnotater av Ronny Korsmo 10550 Ole Tørhaug Jessheim BK NBF Romerike 2/1 30613

Detaljer

FORORD. Til slutt vil vi få takke i første rekke GEO, for et meget godt samarbeide, samtidig som vi vil ønske alle fremtidige elever velkommen.

FORORD. Til slutt vil vi få takke i første rekke GEO, for et meget godt samarbeide, samtidig som vi vil ønske alle fremtidige elever velkommen. FORORD Basert på det naturlige system som vårt grunnkurs er bygget på, kan vi nå presentere NORSK STANDARD VK I. Dette er et kurs for de som har gjennomgått grunnkurset og/eller har spilt bridge i en periode,

Detaljer

Du er nok på tur, Snurr!!

Du er nok på tur, Snurr!! Du er nok på tur, Snurr!! (av Baard Olav Aasan) Det var en gang, og innenfor der var en bridgeklubb. Denne klubben var veldig aktiv og hadde mange medlemmer som holdt seg oppdatert på litt av hvert når

Detaljer

Meldesystemet HEFbridge

Meldesystemet HEFbridge Meldesystemet HEFbridge Naturleg system, basert på Nordisk standard Tilgjengeleg i PDF-format (http://hebridge.nno/meldesystem.npdf) eller som nettside (http://hebridge.nno/meldesystem.nhtml) Sist endra:

Detaljer

Bulletin fra NM-kampen mellom Kristiansand 5 og Stavanger 6

Bulletin fra NM-kampen mellom Kristiansand 5 og Stavanger 6 Bulletin fra NM-kampen mellom Kristiansand 5 og Stavanger 6 Av Paul Bang Det er alltid leit å ryke ut av NM-lag allerede i 3. runde. Vårt lag hadde kanskje kunne levd med det, ut fra at vi kunne sagt at

Detaljer

Finale NM-klubblag 2005

Finale NM-klubblag 2005 Bulletin nr. 7 Finale NM-klubblag 2005 Rainbow hotell Ski, 4.-7. mai Arrangør: Ski Bridgeklubb Skiprofiler Mette Torp Mette var gift med Arild Torp som var foreldre til Espen. Dette var en bridgefamilie

Detaljer

MELDEDUELL SETT 1 FRA LYNGDAL

MELDEDUELL SETT 1 FRA LYNGDAL MELDEDUELL SETT 1 FRA LYNGDAL Under kommer ti spill meldt av spillere som har sendt inn. Kortene måtte jeg sette opp ved siden av hverandre, men du skjønner sikkert at nord er til venstre og syd er til

Detaljer

MP-TREFF, tirsdag 6.desember 2016 Spilldiagram og analyser Av GeO Tislevoll

MP-TREFF, tirsdag 6.desember 2016 Spilldiagram og analyser Av GeO Tislevoll MP-TREFF, tirsdag 6.desember 2016 Spilldiagram og analyser Av GeO Tislevoll Meldesystem, utspill og signaler I denne gjennomgangen brukes i utgangspunktet et naturlig meldesystem med 5-korts majoråpninger,

Detaljer

Finale NM-klubblag 2005

Finale NM-klubblag 2005 Bulletin nr. 5 Finale NM-klubblag 2005 Rainbow hotell Ski, 4.-7. mai Arrangør: Ski Bridgeklubb Olav Ellingsen, Sortland hadde ett godt spill mot Moss. Spill 2 Dealer: South Vul: N-S E1076 7642 854 D3 D853

Detaljer

Lebensohl. Eksempler på problematiske situasjoner Du sitter syd og har: J2 K4 A42 QJT843 Vest Nord Øst Syd 1NT 2sp? Hva nå?

Lebensohl. Eksempler på problematiske situasjoner Du sitter syd og har: J2 K4 A42 QJT843 Vest Nord Øst Syd 1NT 2sp? Hva nå? Lebensohl Tromsø BK 23.1.17 Eksempler på problematiske situasjoner 82 K4 QJT843 1NT 2sp? J2 K4 A42 QJT843 1NT 2sp? 1 Eksempler på problematiske situasjoner 82 K874 JT84 2sp dobl pass? 2 KT84 Q42 QJT43

Detaljer

MP-TREFF, TORSDAG, 8.desember 2016 Spilldiagram og analyser Av GeO Tislevoll

MP-TREFF, TORSDAG, 8.desember 2016 Spilldiagram og analyser Av GeO Tislevoll MP-TREFF, TORSDAG, 8.desember 2016 Spilldiagram og analyser Av GeO Tislevoll Meldesystem, utspill og signaler I gjennomgangen brukes i utgangspunktet et naturlig meldesystem med 5-korts majoråpninger,

Detaljer

Tja, sånn passe? EM bridge 2014. Espen Lindqvist forteller om både gode og mindre gode spill. Jeg håper på mange innspill..

Tja, sånn passe? EM bridge 2014. Espen Lindqvist forteller om både gode og mindre gode spill. Jeg håper på mange innspill.. Oppsummering 1 Espen Lindqvist forteller om både gode og mindre gode spill. Tja, sånn passe? Jeg håper på mange innspill.. Norge har ikke vært blant de aller beste Europa de siste mesterskapene. Dette

Detaljer

BUK. Best uten kort. Oppdatert: 30.05.2015 versjon 7,77. Ved Tommy Sandsmark

BUK. Best uten kort. Oppdatert: 30.05.2015 versjon 7,77. Ved Tommy Sandsmark BUK Best uten kort Åpning 1 : 11-19HP 5+ UBAL (-4-4-1 eller verre), eller 11-14NT (BAL/SEMIBAL 2+ ) med overføringer på 1/2-trinnet. Åpning 1 : 11-19HP 5+ UBAL (4-4-4-1 eller verre) eller 18-19NT (BAL/SEMIBAL

Detaljer

MP-TREFF, mandag 5.desember 2016 Spilldiagram og analyser Av GeO Tislevoll

MP-TREFF, mandag 5.desember 2016 Spilldiagram og analyser Av GeO Tislevoll MP-TREFF, mandag 5.desember 2016 Spilldiagram og analyser Av GeO Tislevoll Meldesystem, utspill og signaler I denne gjennomgangen brukes i utgangspunktet et naturlig meldesystem med 5-korts majoråpninger,

Detaljer

Are`s intrafinesse (av Anders Fodstad)

Are`s intrafinesse (av Anders Fodstad) Are`s intrafinesse (av Anders Fodstad) Noen ganger melder man gode kontrakter som ikke alltid får den rettferdighet som vi mener kontrakten fortjener. Ekstra deilig er det når vi spiller glimrende og vinner

Detaljer

Stig Drangsholt 50 a r Singelturnering Lørdag 30. Juni 2012

Stig Drangsholt 50 a r Singelturnering Lørdag 30. Juni 2012 Stig Drangsholt 50 a r Singelturnering Lørdag 30. Juni 2012 Kaninen var tidlig i tenning og allerede i spill 2 fant han en stamp i rød sone på 6trinnet! Desverre var det mot luft. 10 9 6 10 8 9 E K 10

Detaljer

KM PAR NBF Vest Agder. Sluttresultat (over middels) Roald Mæsel Snorre Aalberg. Kretsmestere Geir Brekka Tom Høiland

KM PAR NBF Vest Agder. Sluttresultat (over middels) Roald Mæsel Snorre Aalberg. Kretsmestere Geir Brekka Tom Høiland Roald Mæsel Snorre Aalberg Kretsmestere 2015 Geir Brekka Tom Høiland Sølv Martin Reinertsen Ann Karin Fuglestad KM PAR 2015 Bronse Sluttresultat (over middels) Plass Poeng % Navn 1 176 63,3 Snorre Aalberg

Detaljer

Appellskjema for appell til Lovutvalget

Appellskjema for appell til Lovutvalget Appellskjema for appell til Lovutvalget Norsk Bridgeforbund Sognsveien 75 A 0855 OSLO E-post: bridge@bridge.no Lokale appellgebyrer med KP 150,- med FP 300,- Appell til LU kr 300,- Gebyr deponeres på konto

Detaljer

V N Ø S. Birman Silla Padon Boye. 1 hj 1 sp pass 3 NT

V N Ø S. Birman Silla Padon Boye. 1 hj 1 sp pass 3 NT Ernst&Young prisen 2014 Det er en glede å konstatere at firmaet Ernst&Young fortsatt er villige til å sponse årets norske spill. Det ble etter hvert innlevert mange spill til årets konkurranse, og alle

Detaljer

JENSEN CUP Juletradisjon siden 1995 Kristiansand

JENSEN CUP Juletradisjon siden 1995 Kristiansand 28.12.2012 JENSEN CUP 2012 Juletradisjon siden 1995 Kristiansand Siden midten av 90-tallet har Øystein Jensen invitert til en 2-bords singelturnering i romjulen. Det er ikke lett å komme med på startlisten

Detaljer

Oppgavesett 3/09 - april

Oppgavesett 3/09 - april Oppgavesett 3/09 - april Ingvar Erga AJ4 AK4 Bente Faag A76532 A Thorleif Skimmeland Karl Johan Tørkli Vest Nord Øst Syd 1 ru pass pass 1 hj x pass 1 sp 2 hj? Hva melder du som syd? Løsningsforslag: Oppgave

Detaljer

Ja takk, begge deler...

Ja takk, begge deler... Ja takk, begge deler... Når jeg ser den litt opphetede diskusjonen mellom BOA og Snorre om 2 kløveråpning må jeg nesten le. De har begge gode poeng, men begge nekter å høre på den andres gode poeng. Jeg

Detaljer

Kvangraven HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER. For januar 2015 arrangerer Kvangraven.no konkurranse for våre quiz knekkere!

Kvangraven HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER. For januar 2015 arrangerer Kvangraven.no konkurranse for våre quiz knekkere! Kvangraven Nettsted for BRIDGE spill historier quiz 2013 Nils Kvangraven HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER Velkommen til Harald s Corner Hjernetrim for bridgevenner harald@kvangraven.no

Detaljer

Hva har skjedd med norske bridgejournalister?

Hva har skjedd med norske bridgejournalister? Hva har skjedd med norske bridgejournalister? Av Boye Brogeland Jeg har spilt en del internasjonale mesterskap for Norge. De fleste har gått bra, men det har vært et par svake EM, som i Malmö i 2004 og

Detaljer

Kvangraven HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER. Her er Haralds bridgequiz datert 2014

Kvangraven HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER. Her er Haralds bridgequiz datert 2014 Kvangraven Nettsted for BRIDGE spill historier quiz 2013 Nils Kvangraven HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER Velkommen til Harald s Corner Hjernetrim for bridgevenner harald@kvangraven.no

Detaljer

E U R O P E AN B R I D G E L E A G U E. 4 th EBL Tournament Directors Seminar 16 th to 18 th February 2017 Prague Czech Republic TABLE EXERCISES

E U R O P E AN B R I D G E L E A G U E. 4 th EBL Tournament Directors Seminar 16 th to 18 th February 2017 Prague Czech Republic TABLE EXERCISES E U R O P E A B R I D G E L E A G U E 4 th EBL Tournament Directors eminar 16 th to 18 th February 2017 Prague Czech Republic TABLE EXERCIE by Eitan Levy and Rui Marques Oversatt av John Våge IMPORTAT

Detaljer

MP-treffet Onsdag 9.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge

MP-treffet Onsdag 9.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge MP-treffet Onsdag 9.desember 2015 Gjennomgang av spill Av: Kristoffer Hegge Meldesystem Spill 2: Øst/Nors-Syd I denne gjennomgangen brukes et naturlig meldesystem som baserer seg på 5-kort major, beste

Detaljer

Treningskamp mellom Juniorlandslaget U-20 og Namsos bridgeklubb

Treningskamp mellom Juniorlandslaget U-20 og Namsos bridgeklubb Treningskamp mellom Juniorlandslaget U-20 og Namsos bridgeklubb Lørdag 3. Mars var det duket for treningskamp mellom Juniorlandslaget U-20 og Namsos bridgeklubb. Juniorlandslaget trengte trening foran

Detaljer

Årets spill? To innspill, et safety play og en skvis

Årets spill? To innspill, et safety play og en skvis Årets spill? To innspill, et safety play og en skvis 2008-06-22 18:10:30 by ChristianVennerod Boye lot ikke tsjekkerne få kontrakten i en billig 3 kløver bare fordi de hadde 23 hp. Han balanserte med en

Detaljer

Søndag 30.september: Knallstart for Norge!

Søndag 30.september: Knallstart for Norge! Søndag 30.september: Knallstart for Norge! 2007-09-30 09:13:14 by geo Norges lag fikk en flott start i VM. Mot erkefienden Sverige i første runde ble det mer eller mindre overkjøring. Seieren ble til slutt

Detaljer

NIDAROS BK 1 NIDAROS BK 1 ER NORGES- MESTRE AV ÅRET! VI GRATULERER NIDAROS 1 NORGESMESTERSKAP FOR KLUBBLAG 2000! BULLETIN INNHOLD

NIDAROS BK 1 NIDAROS BK 1 ER NORGES- MESTRE AV ÅRET! VI GRATULERER NIDAROS 1 NORGESMESTERSKAP FOR KLUBBLAG 2000! BULLETIN INNHOLD BULLETIN INNHOLD NIDAROS BK 1 På bildet ser vi Sigmund Bakke, teknisk ansvarlig for arrangmentet, Tor Helness, Jon-Egil Furunes, Per Erik Austberg og Geir Helgemo. Laget ble Norgesmestre etter å ha vunnet

Detaljer

Hvorfor vinner noen lag oftere enn andre?

Hvorfor vinner noen lag oftere enn andre? Hvorfor vinner noen lag oftere enn andre? Av Snorre Aalberg Jeg har skrevet om dette tidligere. Med det mener jeg ikke nødvendigvis at jeg har det eneste riktige svaret, men jeg har udiskutabelt pekt på

Detaljer

-HQVHQ&XS. Årets nest viktigste 7RUULGDOVYHLHQ.5,67,$16$1' 27.12 2006

-HQVHQ&XS. Årets nest viktigste 7RUULGDOVYHLHQ.5,67,$16$1' 27.12 2006 -HQVHQ&XS 7RUULGDOVHLHQ.5,67,$16$1' 27.12 2006 %8//(7,115,11+2/' Årets nest viktigste Det er to turneringer av betydning her i byen. Den ene er SI B og den andre er Jensen Cup i rom jula. Da m øtes de

Detaljer

Hvor langt unna var vi egentlig?

Hvor langt unna var vi egentlig? Oppsummering 3 Hvor langt unna var vi egentlig? Nå skal jeg gjøre noe skummelt og det er ikke sikkert alle synes det er rett av meg å plukke ut enekeltspill for å vise hvor nærme vi egentlig var å gå til

Detaljer

Bergen storturnering 2013 Av Nils Kvangraven

Bergen storturnering 2013 Av Nils Kvangraven Bergen storturnering 2013 Av Nils Kvangraven Ⲩ 颼 颼 萀 葟 葟 葟 葟 Jeg liker konseptet BAK de siste årene har satset på med å legge turneringen til et hotell 100 meter fra inngangen til flyplassen. Fine spillelokaler

Detaljer

ÅPNINGSMELDINGER Relépresisjon Side 1 av 72 ÅPNING BESKRIVELSE VIKTIGSTE SVAR. 16+hp skjev fordeling 17+hp balansert

ÅPNINGSMELDINGER Relépresisjon Side 1 av 72 ÅPNING BESKRIVELSE VIKTIGSTE SVAR. 16+hp skjev fordeling 17+hp balansert Relépresisjn Side 1 av 72 ÅPNINGSMELDINGER ÅPNING BESKRIVELSE VIKTIGSTE SVAR 1 16+hp skjev frdeling 17+hp balansert 1 = 0-7hp. 1 = a) 8+hp 5+sp. b) 8+hp 5+ru. 1 = 8+hp 5+hj. 1NT = 8+hp 5+kl. 2 = 8-10hp,

Detaljer

Arendalturneringen 2012

Arendalturneringen 2012 Arendalturneringen 2012 Arendalturneringen har fått en ny vår og i helgen kunne hele 58 par nyte sørlandssommeren i en av våre vakreste byer. Dyktige spillere fra hele landet hadde tatt turen og arrangementsstaben

Detaljer

Hotell Klubben har en god og lang historie. Det har vært hotell her siden 1880 tallet. Hotell Klubben lå i den gamle delen som tilhører Harmonien og

Hotell Klubben har en god og lang historie. Det har vært hotell her siden 1880 tallet. Hotell Klubben lå i den gamle delen som tilhører Harmonien og Hotell Klubben har en god og lang historie. Det har vært hotell her siden 1880 tallet. Hotell Klubben lå i den gamle delen som tilhører Harmonien og Victoriagården som ligger her hotellet står nå. Disse

Detaljer

Det var spørsmålet i runde 11 da Rommy Jørstad-Stig Roar Hakkebo møtte Jonill Storøy-Per Chr. Gjerde.

Det var spørsmålet i runde 11 da Rommy Jørstad-Stig Roar Hakkebo møtte Jonill Storøy-Per Chr. Gjerde. Internett-bulletin Storturneringen 2001 Redaktør: Per H. Lange Å melde eller ikke melde Det var spørsmålet i runde 11 da Rommy Jørstad-Stig Roar Hakkebo møtte Jonill Storøy-Per Chr. Gjerde. 9 6 2 Kn 2

Detaljer

VIDREKOMENDE KURS 2 STENBERG 2NT

VIDREKOMENDE KURS 2 STENBERG 2NT VIDREKOMENDE KURS 2 AVANSERTE MELDINGER SLEMMELDINGER STENBERG(2NT) ROMAN KEY CARD BLACKWOOD (RKC) SPLINTER RENONSVISENDE HOPP ALTERNATIVE ÅPNINGER PÅ 2 TRINNET MULTI 2 TARTAN 2 OG 2 STENBERG 2NT VI SKAL

Detaljer

KM Veteran Agder Søm - 24 april

KM Veteran Agder Søm - 24 april Side 1 av 149 Hjem Kontakt Kristiansand BK Linker Arkiv Bilder KM Par KM- nybegynner Kristiansand - 9 april KM Veteran Agder Søm - 24 april Resultater KM PAR i VEST AGDER kommer her KM Par Åpen Pulje KM

Detaljer

Team Hurra til lagfinalen!

Team Hurra til lagfinalen! Team Hurra til lagfinalen! Ann Karin Fuglestad, Frank Svindal, Øystein Jensen, Geir Brekka, Nils Ravnaas, Jon S Hansen For 10 år siden møtte Team Hurra Haugesund i 6 runde. Det var hjemmekamp og ingen

Detaljer

KM par NBF Vest Agder 2-3 mars, 2013

KM par NBF Vest Agder 2-3 mars, 2013 KM par NBF Vest Agder 2-3 mars, 2013 Roy Olsen (tv) og Helge Stornes scoret jevnt hele turneringen og vant fortjent årets KM PAR Stig Drangsholt dominerte sammen med makker Martin Reinertsen dag en, men

Detaljer

NM Lag 2005 95 KJT84 A76 Q63 T876 A KJ4 A8742

NM Lag 2005 95 KJT84 A76 Q63 T876 A KJ4 A8742 NM Lag 2005 Sigve Smørdal, Olav Ellingsen, Håkon Arild Bergsrud og Pål T Fondevik vant NM lag 2005 som ble arrangert i Ski 4. til 7. mai. Sigve har gått gjennom alle spillene og nedenfor følger hans betraktninger

Detaljer