Vest Nord Øst Syd Vest Nord Øst Syd 1NT p 2kl 1NT p p 2ru p 2NT p p p 3NT p p p

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vest Nord Øst Syd Vest Nord Øst Syd 1NT p 2kl 1NT p p 2ru p 2NT p p p 3NT p p p"

Transkript

1 Ekstraspill til 3. kurskveld: (Spill 9B og 10B) 1NT p 2kl 1NT p p 2ru p 2NT p p p 3NT p p p Øst spiller ut 6 og damen skal legges i bordet. For å få nok stikk må kløveress presses ut. Heldigvis er det øst som kommer inn og sparkongen er beskyttet. Rutefargen må også behandles riktig. Nord har nå 8 stikk og hjerterfinessen ordner det niende. Syd spiller ut 4, og det er nå viktig at nord legger 10 dersom 3 eller 9 blir lagt hos blindemann. N-S tar slik de 4 første stikkene. Siden både hjerterfargen og kløverfargen sitter 3-3 hos motparten, bør øst likevel klare 7 stikk. 1

2 3. kurskveld forts. (Spill 11B og 12B) 1NT 1NT p 2kl p p 2kl p 2ru 2hj p 3NT p p 2NT p 3NT p p p p p Vest spiller ut kløverdame. Syd spiller ruter fra topp i håp om at denne skal gi 4 stikk dersom den sitter 3-2, noe den gjør. Han kan nå telle 8 stikk. Avgjørende for spillet blir hva øst gjør når syd spiller hjerter fra bordet for å komme inn på hånden for å hente de godspilte ruterne. Dersom øst ikke legger i hjerteresset, må syd prøve sparfinessen og går en bet. (Kontrakten kan vinnes ved å la sp 9 løpe i 2. stikk og hjerter to ganger mot hånden) Nord spiller ut hjerterknekt og vest skal bruke damen i bordet og spille ruterknekt som får løpe rundt dersom syd ikke dekker. Etter å ha sikret seg 4 ruterstikk kan vest klare 12 stikk ved å ta dobbeltfinesse i spar. 2

3 Øst spiller ut ruterdame. Nord teller til 9 stikk og det er bare i spar det tiende kan komme. Det tas dobbeltfinesse i spar. 2NT er invitt (viser ca.18 hp) men siden øst har minimum for 1NT, bør han nok passe. Syd spiller ut kløverkonge. Det er nå viktig at øst holder esset tilbake til tredje gang. Øst kan bare telle 5 sikre stikk, resten må komme i ruter eller spar. Siden han har flest kort i ruter og inntak på hjerterdame, spilles ruter til konge og ess. Nord vrir nok til hjerter og øst må passe på å ta denne hos blindemann for å bevare inntaket til ruteren. Ruterdame og ruter sikrer så 8 stikk. 3

4 4. kurskveld forts. ( Spill 15B og 16B) 1hj 1ru p 1hj p p 1NT p 3kl 2kl p 2ru p p 4hj p p p p p 3kl over 1NT er utgangskrav og lover samtidig minst fem hjertere. Nord vet da at de har 8 hjerter til sammen og mer enn nok poeng til 4hj. Vest spiller ut spardame. Syd teller ni stikk med normal trumfsits. Flere stikk kan fås både i kløver og ruter. Inne på bordet i første stikk bør det spilles kløver til finesse med en gang, for senere å trumfe kløver i bordet, noe som gir 12 stikk. Etter åpning i 1 og gjenmelding av 2 viser vest minst 5 ruter, dermed vet øst at ruter kan spilles som trumf, samtidig som han vet at det ikke er nok poeng til utgang. Nord spiller ut hjerterkonge. Dobbeltfinesse i ruter sikrer 8 stikk og er godkjent spilleføring selv om kløver fra bordet i andre stikk for senere å stjele en kløver samt dobbeltfinesse i trumf gir 9 stikk. 4

5 Ekstraspill til 5. kurskveld (Spill 17B og 18B) 1sp p(2hj) 3sp 1NT p p 4sp p p 2kl p 2hj p p 3hj p 4hj Øst spiller ut hjerterkonge. Nord teller 7 sikre stikk. Ett til kommer ved å trumfe en hjerter og resten må komme i kløver. Gi derfor bort et hjerterstikk, trumf en hjerter høyt og trekk kløver fra bordet. Inn på trumf og ny kløver fra bordet. Dersom ikke vest spiller ruter når han er inne på kløveress, får nord 11 stikk da ruteress er inntak til den 13. kløveren. 3 er invitt og øst legger på med maksimum. Syd spiller ut D. Øst kan telle 3 stikk i hjerter, to i ruter, to i kløver og minst ett i spar. Det niende stikket fås ved å trumfe en kløver. Det tiende kan komme ved en vellykket finesse i trumf eller ved at sparess er hos nord. Her må det spilles spar to ganger fra bordet da trumffinessen ryker. 5

6 5. kurskveld forts. (Spill 19B og 20B) 1NT p p 1ru p p 2kl p 2ru 2NT p p p p 2NT p 3NT p p p 2NT er noe forsiktig, mange melder 3NT, men syd har maksimum og høyner likevel. Vest spiller ut spardame. Øst legger 8 (svakhet) Syd har 6 sikre stikk. Kløveren gir gode muligheter for to stikk til, hjerteren 3-3 kan gi nok et stikk, og ruterfinessen har en i reserve. D bør stikkes i bordet, E 10 beskytter da mot videre sparspill dersom vest kommer inn. Kløveren prøves først og 4 spilles til D (til 7 er vel sikrere). Vest kommer inn og bør ikke spille spar, men frir seg best i hjerter som stikkes på hånden, og kløver spilles til kongen. Ny kløver viser at den sitter 3-3 og bringer vest inn på nytt (dersom han ikke genialt har kvittet seg med kn) Syd har nå sikret seg 8 stikk, men da hjerteren ikke sitter 3-3, må ruterfinessen tas for det niende stikket (dersom ikke vest allerede har hjulpet til med denne). 2NT er invitt, men øst har ikke tillegg. Nord spiller ut D. Sparess holdes tilbake en gang, syd skal stikke over og forsette med 4. Både ruter- og kløverfinesse tas nå trygt gjennom nord for 8 stikk. 6

7 Ekstraspill til 6. kurskveld (Spill 21B og 22B) 1kl p 1ru p p p 1hj p 2/3NT 1hj p 2kl p p p p 2ru p 2hj p 4hj p p p Vest spiller ut 10. Syd har bare 5 sikre stikk. Det kan i tillegg etableres (minst) 2 hjerterstikk og 1 kløverstikk. Spillet byr på mange varianter i både spill og motspill, men 8 stikk bør kunne klares. 2 viser 10+ hp og minst 4 kløver, øst melder sin andre farge, og vest viser støtte i hjerter uten tillegg, dvs hp. Øst kan imidlertid nå legge til sine fordelingspoeng, og med 16 hfp skal utgang prøves. Nord spiller ut D. Vest ser at han mangler 1-2 stikk, de må nok komme i ruter. Ruteren godspilles ved en stjeling i bordet og vest bør havne opp med 10 eller 11 stikk avhengig av om han får tatt dobbeltfinessen i trumf eller ikke. (Hjerter til tieren i stikk 2, gir alltid 11 stikk) 7

8 6. kurskveld forts. (Spill 23B og 24B) p 1kl p 1ru p P 1NT p 2kl 1hj p 1sp p P 2sp p 3NT 2sp p 3sp p P p p 4sp Når sparfargen ikke passer, er det viktig at syd ikke melder 2NT som er kun invitt, men 3NT, da han vet at paret disponerer minst 26 hp til sammen. Øst spiller ut kn. Syd kan telle 8 stikk dersom kløveren sitter normalt. Det niende må komme i spar eller på K. Sparen prøves først, finessen går galt, men da fargen sitter 3-3, får syd det niende stikket på den 13. sparen. Den tryggeste måten å behandle sparen på er å la spar 8 gå rundt først for å beskytte ruteren Her skal hele 1-trinnet utnyttes, trumffargen finnes og øst inviterer med 3 som viser hfp. Vest har nå tillegg i form av sine fordelingspoeng og bør prøve 4. De fleste Syd spiller vel ut K. Øst har 7 toppstikk, resten må komme på stjelinger. Her er det om å gjøre å ikke spille trumf, men gå rett på krysstjelinger noe som gir 10 stikk. 8

9 Ekstraspill til 7. kveld (Spill 25B og 26B) p 1kl 1NT p p p p p 1sp p 2ru p 3sp p 4sp p p p Innmelding 1NT viser kort som for åpning 1NT (kløverhold nødvendig). Det bør ikke dobles opplysende da syd ikke er mottakelig for spar som trumf. De fleste vest spiller nok ut 7 som de har lært (4. høyeste), men i etterkant kan en fortelle om hvorfor utspill av kn ofte kan gi en fordel. Når syd kommer inn på D teller han 3 eller 4 hjerterstikk, 2 kløverstikk og siden vest hadde ruteress, må øst ha sparess for sin åpning og dermed skal syd klare 8 stikk ved til slutt å spille spar fra bordet mot kongen på hånden. Vest hopper til 3 for å vise ekstra styrke og lengde. To spar hos øst er da nok siden vest har minst 6, og vest melder 4sp. Utspill fra nord er D. Et viktig inntak blir nå borte i bordet og ruterfinessen må tas med en gang gjennom syd for å beskytte hjerter konge. Dette går bra og 12 stikk er i boks når ruteren sitter 3-2. Selv om nord hadde hatt D vil kontrakten ofte vinnes (ikke med kløver til kongen og hjerter i vri). De som tar finessen andre veien etter å ha tatt ut trumfen bør gå bet. 9

10 7. kveld forts. (Spill 27B og 28B) 1sp 1ru p 2kl p p 2sp p 3hj 2ru p 4ru p p 4sp p p 5ru p p p p Syd viser gode kort og vil spille utgang dersom nord har maksimum (8-9 p) eller kan hjelpe til med honnør i hjerter. Nord har begge deler og melder derfor utgangen. Utspill fra vest er nok K. Syd kan telle 8 stikk, det niende kommer pga utspillet i ruter og det tiende må komme i hjerter eller kløver. Trumfen tas ut og ruterdame presses ut. Dersom ikke motparten har åpnet kløveren, tas hjerterfinessen for det tiende stikket. Vest får ikke vist sin gode sparfarge da gjenmelding av 2 er revers og viser minst 16 hp. Øst har nå ca. 13 hfp og frister med 4. (26 p er normalt ikke nok til 5 ). Vest har 15 hfp og legger på. Utspill i en av de umeldte fargene. Velger nord spar, bør det være 10 som viser "toppen av ingenting". Derfor må syd ikke spille spar tilbake, men hjerter, for ellers står kontrakten i det D og 9 straks kastes på K og D. Hjerteress ut er et godt alternativ som alltid gir bet. Understrek at det sjelden er lurt å spille ut et lite kort fra en farge med esset på topp mot en fargekontrakt fordi en da risikerer å ikke få på esset. Aktuelt her da en hjerter kan kastes på kløveresset. 10

11 Ekstraspill til 8. kveld (Spill 29B og 30B) 1sp p 2kl 1NT p p 3hj p 4NT 2kl p 2sp p p 5hj p 6hj 4NT p 5hj p p p p 6sp p p p Nord viser sin styrke og fordeling ved å hoppe til 3. Syd har nå 15 hfp som sammen med makkers hfp gjør at slem bør prøves. Essene sjekkes. Selv om alle essene er på plass, skal syd ikke spørre etter konger fordi dette samtidig er storesleminvitt, og så sterk er syd ikke. Øst spiller ut 4 eller 10 Ved å trumfe to spar i bordet sikrer nord seg 12 stikk, og kan farefritt prøve ruterfinessen for det 13. stikket dersom kløver kom ut. Via Stayman finnes spartilpasningen. Med sine 17 hfp skal nå vest forsøke slemmen og sjekker antall ess. Syd spiller ut kn eller 5. Hjerter ut gjør det kritisk for spillefører, dersom øst nå gjør feil i trumf går han bet. For å unngå å gå to bet bør øst ta for E og K og kaste en hjerter i bordet. Riktig sparbehandlig er å starte med kongen og så spille spar til tieren dersom ikke damen kommer på. Denne sparbehandlingen løser trumfen uten taper selv med damen fjerde hos nord, som her. Ved også å trumfe en kløver kan øst få 13 stikk, men 12 stikk må være godkjent spill. 11

12 8. kveld, forts. (Spill 31B og 32B) Vest Nord Øst Syd 1NT p 2kl p 2sp p 3sp p p/4sp Via Stayman finnes spartilpassen. Nord melder (litt forsiktig) 3 som invitt og det er vel mest gjettverk om syd skal legge på eller ikke. Vest spiller ut E og øst må legge sjueren som viser svakhet. Vest bør likevel ta for ruter K siden stikket kan forsvinne ved at en ruter i bordet blir borte på en stående kløver (aktuelt her). Nå er det bare for øst å sitte og vente på 2 hjerterstikk. Vest Nord Øst Syd p p 1kl p 1ru p 2NT p 3NT p p p Øst har 19 hp og grandfordeling, dette vises ved å åpne i farge og så hoppe i grand = hp. Med 7 hp skal vest legge på til 3 NT. Syd spiller ut 8 ("toppen av ingenting") eller 2. Med hjerter ut løser det hele seg for øst ved straks å spille mer hjerter, noe som gir 3 hjerterstikk og 9 i alt. Med spar ut må øst straks gå på ruteren og håpe at NS ikke kan ta mer enn to sparstikk. Her ordner det seg, og øst får sine 9 stikk. 12

13 Ekstraspill til 9.kveld (Spill 33B og34b) Mappe 1 og 2 p 1ru p 2kl p 2kl p 3ru p 2ru p 2NT p 4NT p 5hj p 3kl p 3hj p 6ru p p p 4hj p p p Øst må hoppe i andre melderunde for å vise sin ekstra styrke og lengde. Med hfp hos vest bør nok slemmen prøves dersom det ikke skulle mangle to ess, men 5 fra vest aksepteres også. Øst har to ess og dermed må lilleslemmen i ruter meldes. Syd spiller ut 6 eller 7. En opptelling viser at det er stikk nok. Det gjelder bare å unngå spartaper i tillegg til hjerteresset. Øst må derfor etter å ha tatt ut trumfen, spille seg inn på bordet ved å stikke over kløverknekten. På ess og konge i kløver kastes to spar på hånden, deretter spilles hjerter. Øst forteller om sine 23 hp og grandfordeling ved å åpne i 2 og gjenmelde grand. Vest viser 0-5(6) hp med 2, deretter spør han øst om 4(5) kort major med 3 og hjerter som trumf finnes. Syd spiller ut D. Nord legger åtteren som styrke. Øst har 8 sikre stikk. Det niende kommer i kløver da fargen sitter 3-3. Øst har råd til å stikke over i trumf på bordet 2 ganger for å prøve finesse både i spar og kløver. Ingen av dem går, og med godt motspill går øst en bet. Fortell at det å spille ruter opp igjen i 2. stikk fort kan gi en fordel. Spillet kan alltid vinnes ved å lasjere ruterutspillet og så spille syd inn i kløver etter å ha tatt ut trumfen, men det blir jo alt for avansert på dette stadium, og bør evt. kun vises som et eksempel på hvor mange muligheter som kan foreligge i et bridgespill. 13

14 9.kveld forts. (Spill 35B og 36B) (Mappe 3 og 4) p p 1ru p 1hj p 2kl p 2ru p 4hj p 6hj p 2sp p 4sp p p p p p p Nords åpning og gjenmelding viser svært gode kort, lite skal til hos makker for å spille utgang. Etter først å ha vist 0-5(6) hp, vokser syds hånd med 2 fp når nord melder spar og utgang er opplagt. Øst spiller ut D. Nord har 9 sikre stikk og skaffer seg tre til ved straks å trumfe to rutere ( K faller) 12 stikk. Nord viser ca.20 hfp ved å hoppe til 4 i andre melderunde. Syd har nå klart nok til 6. Det er ingen grunn for å spørre etter antall ess, syd har jo kontroll på alle farger, og med så dårlig tilpasning til åpningsfargen er det normalt for få poeng til storeslem. Utspill fra vest er K. Nord har 10 sannsynlige stikk og ved å trumfe en ruter i bordet vil sjansene på 12 stikk være gode. Det gjelder så å gardere seg mot knekten 4. i trumf hos vest ved først å spille hjerter til kongen, og så hjerter til esset, noe som avslører 4-1 sitsen, og finessen i trumf tas. Med ruteren fordelt 4-3 hos motparten (ca. 62% sjanse) er lilleslemmen i havn. 14

15 Ekstraspill til 10. kveld (Spill 37B og 38B, mappe 5 og 6) 1kl p 1hj 3sp p p 3hj p 4NT 4sp p p p p 5sp p 5NT p 6kl p 6hj p p p Nord hopper til 3 for å vise sin styrke og med 17 hp i syd skal det spilles minst lilleslem. Det spørres etter antall ess og konger. Det mangler to konger derfor avslutter syd med 6, og nord har ingen grunn til å høyne. Vest spiller aktivt ut 6 eller passivt 9. Trumfen tas ut og etter en mislykket finesse i kløver kommer det tolvte stikket ved å stjele god den siste kløveren. Dersom ruter kommer ut, må spillefører passe på å ta stikket på hånden da esset er en viktig innkomst i bordet som må bevares. En typisk 3 spar-åpning som viser ca. 7 stikk i sonen. Vest kan da se gode sjanser på 10 stikk og legger på. Syd spiller ut 5. Toeren legges i bordet fordi det sjelden spilles ut fra ess mot fargekontrakt. Trumfen tas ut og ti stikk er nå i boks. Det ellevte kan komme i ruter dersom damen dukker opp, eller som her i kløver ved å spille opp mot kongen. 15

16 10.kveld forts. (Spill 39B og 40B) Mappe 7 og 8 p 1kl 1sp p 2kl! p p 2kl p p 3sp p 4sp 2NT p 4NT p p p p 5ru p 5NT p 6hj p 7NT p p p Øst har fått utdelt hele 26 hp og åpner derfor i 2 med planer om å hoppe til 3 NT over makkers forventede 2. Men da makker svarer 2NT og viser minst 6 hp må slem prøves (min 32 hp til sammen). Det spørres etter både ess og konger, og da vest viser ett ess og to konger, rår ØV over minst 36 hp og øst bør våge storeslem. Uspill fra nord blir kn. Øst har 12 sikre stikk og det trettende kan komme enten i hjerter eller i spar dersom en av disse fargene sitter 3-3. Først tas imidlertid de seks minorstikkene og nord må oppgi holdet i en av majorfargene. Øst får dermed sine 13 stikk på automatskvis. Kanskje noen får det til, i så fall blir nok det moro! Innmeldingen 1 kan være alt fra ca. 8 til 15 hp. For å finne ut av det, kravmelder syd med 2 som viser egen åpning, normalt med sparstøtte. Nord hopper for å vise åpningsstyrke, og syd melder da utgangen. (Dersom nord hadde meldt inn på mindre honnørstyrke vises dette ved å gjenta åpningsfargen uten hopp.) Øst spiller ut kn (makkers åpningsfarge) og Vest tar for E, D og spiller nok en kløver til trumf i syd. Nord kan nå telle 9 stikk. Siden vest har åpnet må han ha alle de andre uteværende honnørene, så dobbeltfinessen i hjerter er ingen farbar vei. Etter tre ganger kløver og ut med trumfen, spilles E, K og ruter til trumf. Nå spilles hjerterknekt og vest er innspilt og må gi nord det tiende stikket i hjerter eller ved å spille til dobbeltrenons. De to siste spillene er nok alt for krevende, men instruktive, så kanskje neste gang. 16

Kommentar: Åpning 1 NT ( ). Syd er ikke interessert i å høre om majorfarger men melder 3 NT direkte med 11 hp.

Kommentar: Åpning 1 NT ( ). Syd er ikke interessert i å høre om majorfarger men melder 3 NT direkte med 11 hp. Spill 1 N/ingen E 10 E K 5 D 9 7 4 E 5 4 3 K 8 5 D Kn 9 6 3 2 Kn 9 7 4 2 10 8 K 10 6 5 3 Kn - Kn 10 8 7 7 4 D 6 3 E 8 2 K D 9 6 2 Meldinger: N Ø S V 1 NT pass 3 NT pass rundt Kommentar: Åpning 1 NT ( 15-17

Detaljer

MP-treffet Torsdag 10.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge

MP-treffet Torsdag 10.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge MP-treffet Torsdag 10.desember 2015 Gjennomgang av spill Av: Kristoffer Hegge Meldesystem Spill 2: Øst/Nord-Syd I denne gjennomgangen brukes et naturlig meldesystem som baserer seg på 5-kort major, beste

Detaljer

Undervisningsspill på Tenerife ) N/ingen

Undervisningsspill på Tenerife ) N/ingen Undervisningsspill på Tenerife 2018 1) N/ingen 7 4 3 2 E K 7 6 5 3 2 D Kn 9 6 5 D 10 9 8 Kn Kn 9 8 6 K 10 7 5 4 10 9 7 6 8 5 4 3 2 E K D Kn 10 8 4 3 2 E D E K Meldinger: N Ø S V Pass pass 2 kl pass 2 hj

Detaljer

MP-treffet Mandag 7.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge

MP-treffet Mandag 7.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge MP-treffet Mandag 7.desember 2015 Gjennomgang av spill Av: Kristoffer Hegge Meldesystem Spill 2: Øst/Nord-Syd I denne gjennomgangen brukes et naturlig meldesystem som baserer seg på 5-kort major, beste

Detaljer

MP-treffet Tirsdag 8.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge

MP-treffet Tirsdag 8.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge MP-treffet Tirsdag 8.desember 2015 Gjennomgang av spill Av: Kristoffer Hegge Meldesystem Spill 2: Øst/Nord-Syd I denne gjennomgangen brukes et naturlig meldesystem som baserer seg på 5-kort major, beste

Detaljer

MESTERTREFF, tirsdag 5.desember 2017 Spilldiagram og analyser Av GeO Tislevoll

MESTERTREFF, tirsdag 5.desember 2017 Spilldiagram og analyser Av GeO Tislevoll MESTERTREFF, tirsdag 5.desember 2017 Spilldiagram og analyser Av GeO Tislevoll Meldesystem, utspill og signaler I denne gjennomgangen brukes i utgangspunktet et naturlig meldesystem med 5- korts majoråpninger,

Detaljer

Påbyggingskurs. 13. Og 14. september 2014 Nøtterøy VGS

Påbyggingskurs. 13. Og 14. september 2014 Nøtterøy VGS Påbyggingskurs 13. Og 14. september 2014 Nøtterøy VGS Program lørdag kl 1000: Velkommen kl 1010:Tema 1: Kortvurdering Tema 2:Tempo og teknikk i spilleføring Kl 1130: Spilletrening Kl 1300: Lunsj kl 1400:

Detaljer

MESTERTREFF, tirsdag 4. desember Diagrammer og analyser Av GeO Tislevoll

MESTERTREFF, tirsdag 4. desember Diagrammer og analyser Av GeO Tislevoll MESTERTREFF, tirsdag 4. desember 2016 Meldesystem, utspill og signaler Diagrammer og analyser Av GeO Tislevoll I denne gjennomgangen brukes stort sett et naturlig meldesystem med 5-korts majoråpninger,

Detaljer

SPILL BRIDGE 1 KAPITTEL 3 OG 4 SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 29. OKTOBER 2013

SPILL BRIDGE 1 KAPITTEL 3 OG 4 SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 29. OKTOBER 2013 SPILL BRIDGE 1 KAPITTEL 3 OG 4 SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 29. OKTOBER 2013 Kapittel 3 GODE ELLER DÅRLIGE KORT FRA SIST Melder i stigende rekkefølge fra 1kl (ru hj sp) til 7NT Kontrakten er bestemt når de 3

Detaljer

MESTERTREFF, torsdag 7.desember 2017 Spilldiagram og analyser

MESTERTREFF, torsdag 7.desember 2017 Spilldiagram og analyser MESTERTREFF, torsdag 7.desember 2017 Spilldiagram og analyser Av GeO Tislevoll Meldesystem, utspill og signaler I denne gjennomgangen brukes i utgangspunktet et naturlig meldesystem med 5- korts majoråpninger,

Detaljer

MESTERTREFF, tirsdag 6.desember 2017 Spilldiagram og analyser

MESTERTREFF, tirsdag 6.desember 2017 Spilldiagram og analyser MESTERTREFF, tirsdag 6.desember 2017 Spilldiagram og analyser Av GeO Tislevoll Meldesystem, utspill og signaler I denne gjennomgangen brukes i utgangspunktet et naturlig meldesystem med 5- korts majoråpninger,

Detaljer

Påbyggingskurs. 5. og 6. september 2015 Nøtterøy VGS

Påbyggingskurs. 5. og 6. september 2015 Nøtterøy VGS Påbyggingskurs 5. og 6. september 2015 Nøtterøy VGS Lørdag 05.09 svake 2 Kl 1000: Tema 1: Meldesekvenser Kl 1130: spilling Tema 2: Kast og signaler Kl 1300: Lunsj Kl 1400: Tema 3: A-gruppe: XY-grand B-gruppe:

Detaljer

MESTERTREFF, torsdag 6. desember 2016 Diagrammer og analyser Av GeO Tislevoll

MESTERTREFF, torsdag 6. desember 2016 Diagrammer og analyser Av GeO Tislevoll MESTERTREFF, torsdag 6. desember 2016 Diagrammer og analyser Av GeO Tislevoll Meldesystem, utspill og signaler I denne gjennomgangen brukes stort sett et naturlig meldesystem med 5-korts majoråpninger,

Detaljer

MESTERTREFF, onsdag 5. desember 2016 Diagrammer og analyser Av GeO Tislevoll

MESTERTREFF, onsdag 5. desember 2016 Diagrammer og analyser Av GeO Tislevoll MESTERTREFF, onsdag 5. desember 2016 Diagrammer og analyser Av GeO Tislevoll Meldesystem, utspill og signaler I denne gjennomgangen brukes stort sett et naturlig meldesystem med 5-korts majoråpninger,

Detaljer

VELKOMMEN TIL BRIDGEKURS! SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 22. OKTOBER 2013

VELKOMMEN TIL BRIDGEKURS! SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 22. OKTOBER 2013 VELKOMMEN TIL BRIDGEKURS! SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 22. OKTOBER 2013 Velkommen til bridgekurs Stikk Et kort fra hver av spillerne Første kortet i hvert stikk avgjør hvilken farge som skal spilles Spillerne

Detaljer

MP-TREFF, onsdag, 7.desember Spilldiagram og analyser Av GeO Tislevoll

MP-TREFF, onsdag, 7.desember Spilldiagram og analyser Av GeO Tislevoll Meldesystem, utspill og signaler MP-TREFF, onsdag, 7.desember 2016 I gjennomgangen brukes i utgangspunktet et naturlig meldesystem med 5-korts majoråpninger, beste minor, 15-17 grand og 2 over 1 som utgangskrav.

Detaljer

Vi har tre hovedmåter å signalisere på: Fordelingskast Styrkekast Lavinthal

Vi har tre hovedmåter å signalisere på: Fordelingskast Styrkekast Lavinthal Markeringer/Motspill Det er ikke bare gjennom meldingene en har en samtale for å få et godt resultat. Det er like viktig å ha god kommunikasjon når en bedriver motspill. Vi har tre hovedmåter å signalisere

Detaljer

Spilleføringsteknikk. Sørg for at du har størst mulig sjanse til å vinne kontrakten!

Spilleføringsteknikk. Sørg for at du har størst mulig sjanse til å vinne kontrakten! Spilleføringsteknikk Sørg for at du har størst mulig sjanse til å vinne kontrakten! Spilleførers ABC Få oversikt. Tell sikre stikk. Hvor mange stikk mangler? Hva er beste plan for å forfremme stikk? Kombiner

Detaljer

VELKOMMEN TIL KURS. VK 2 Spill Bridge2

VELKOMMEN TIL KURS. VK 2 Spill Bridge2 VELKOMMEN TIL KURS VK 2 Spill Bridge2 Oversikt Oppsummering kursbok 1 med utvidelser Mer om finesser Mer om å holde igjen et høyt kort i spill og motspill Mer om utspill Svar på makkers 1NT: overføring

Detaljer

En skal alltid prøve å utnytte spillets retning (går med sola), slik at en spiller fra svakhet og opp mot styrke:

En skal alltid prøve å utnytte spillets retning (går med sola), slik at en spiller fra svakhet og opp mot styrke: Fargebehandling Fargebehandling er hvordan du isolert sett skal behandle en farge. For eksempel: Hvordan bør en spille Ekn32 mot K754? Når en skal vurdere hva som er rett fargebehandling kan det også være

Detaljer

MESTERTREFF, mandag 4.desember 2017 Spilldiagram og analyser Av GeO Tislevoll

MESTERTREFF, mandag 4.desember 2017 Spilldiagram og analyser Av GeO Tislevoll MESTERTREFF, mandag 4.desember 2017 Spilldiagram og analyser Av GeO Tislevoll Meldesystem, utspill og signaler I denne gjennomgangen brukes i utgangspunktet et naturlig meldesystem med 5-korts majoråpninger,

Detaljer

MESTERTREFF, mandag 3.desember Diagrammer og analyser Av GeO Tislevoll

MESTERTREFF, mandag 3.desember Diagrammer og analyser Av GeO Tislevoll MESTERTREFF, mandag 3.desember 2016 Meldesystem, utspill og signaler Diagrammer og analyser Av GeO Tislevoll I denne gjennomgangen brukes stort sett et naturlig meldesystem med 5-korts majoråpninger, beste

Detaljer

Motspill. Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk

Motspill. Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk Motspill Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk Hva innebærer motspill? Å forhindre at spillefører klarer kontrakten. Legge en plan for hvordan få dette til. Helhetlig plan er viktig.

Detaljer

BRIDGEKURS DEL LYNKURS

BRIDGEKURS DEL LYNKURS BRIDGEKURS DEL LYNKURS 17. Oktober 2013 Varden Ungdomsskole 1 VELKOMMEN TIL BRIDGEKURS Velkommen til LYN Kurs 2 BRIDGE Kortspill for 4 personer Plassert rundt et bord N V Ø S Nord (N) spiller med syd (S)

Detaljer

Forenklet bridge (f-bridge)

Forenklet bridge (f-bridge) Forenklet bridge (f-bridge) Marianne Harding og Sven-Olai Høyland 14. mai 2007 Dette ble først skrevet i forbindelse med bridgekurs for barn i alderen 9 13 år, men vi tror deg egner seg som en introduksjon

Detaljer

Vi har tre hovedmåter å signalisere på: Fordelingskast Styrkekast Lavinthal

Vi har tre hovedmåter å signalisere på: Fordelingskast Styrkekast Lavinthal Markeringer/Motspill Det er ikke bare gjennom meldingene en har en samtale for å få et godt resultat. Det er like viktig å ha god kommunikasjon når en bedriver motspill. Vi har tre hovedmåter å signalisere

Detaljer

MELDEDUELL SETT 1 FRA LYNGDAL

MELDEDUELL SETT 1 FRA LYNGDAL MELDEDUELL SETT 1 FRA LYNGDAL Under kommer ti spill meldt av spillere fra landslagstroppen. Kortene måtte jeg sette opp ved siden av hverandre, men du skjønner sikkert at nord er til venstre og syd er

Detaljer

MP-TREFF, tirsdag 6.desember 2016 Spilldiagram og analyser Av GeO Tislevoll

MP-TREFF, tirsdag 6.desember 2016 Spilldiagram og analyser Av GeO Tislevoll MP-TREFF, tirsdag 6.desember 2016 Spilldiagram og analyser Av GeO Tislevoll Meldesystem, utspill og signaler I denne gjennomgangen brukes i utgangspunktet et naturlig meldesystem med 5-korts majoråpninger,

Detaljer

Å planlegge og utføre en skvis. En nyttig teknikk for deg som spillefører

Å planlegge og utføre en skvis. En nyttig teknikk for deg som spillefører Å planlegge og utføre en skvis En nyttig teknikk for deg som spillefører Spilleførers ABC Få oversikt. Tell sikre stikk. Hvor mange stikk mangler? Hva er beste plan for å forfremme stikk? Kombiner om mulig

Detaljer

LÆR Å SPILLE BRIDGE GRUNNKURS 1. 1.1 Diverse opplysninger om bridge. 1.2 Ord og uttrykk i bridge. 1.3 Hvordan foregår spillet?

LÆR Å SPILLE BRIDGE GRUNNKURS 1. 1.1 Diverse opplysninger om bridge. 1.2 Ord og uttrykk i bridge. 1.3 Hvordan foregår spillet? GRUNNKURS 1 LÆR Å SPILLE BRIDGE Kveld 1 1.1 Diverse opplysninger om bridge 1.2 Ord og uttrykk i bridge 1.3 Hvordan foregår spillet? 1.4 Hva er billedkortenes verdi? 1.5 Hvordan er fargene rangert? 1.6

Detaljer

System, norske jenter

System, norske jenter System, norske jenter SIST ENDRET: JULI 22, 14 2:11 PM ÅPNINGER, OVERSIKT 1 : 3+krt, 11+ HP 1 : 3+krt, 11+ HP 1 : 5+krt, 11+ HP 1 : 5+krt, 11+ HP 1NT : 15-17 HP, BAL 2 : 20 21 balansert, eller sterk hånd

Detaljer

Oppdateringer system for det norske jentelaget

Oppdateringer system for det norske jentelaget Oppdateringer system for det norske jentelaget Sven-Olai Høyland, 24.02.2015 Dette dokumentet er en oppdatering av systemet datert 22.07.2014 for det norske jentelaget. Takk til Rosaline Barendregt og

Detaljer

MP-TREFF, mandag 5.desember 2016 Spilldiagram og analyser Av GeO Tislevoll

MP-TREFF, mandag 5.desember 2016 Spilldiagram og analyser Av GeO Tislevoll MP-TREFF, mandag 5.desember 2016 Spilldiagram og analyser Av GeO Tislevoll Meldesystem, utspill og signaler I denne gjennomgangen brukes i utgangspunktet et naturlig meldesystem med 5-korts majoråpninger,

Detaljer

Lærerveiledning, "Spill Bridge 2"

Lærerveiledning, Spill Bridge 2 Lærerveiledning, "Spill Bridge 2" Generelt Spill bridge 2 er basert i det tidligere svenske kursoppleggets kursbok nr.2, "Den praktiske vegen". Boken/kurset ble laget etter ønske fra kursledere i Sverige,

Detaljer

Motspill. Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk

Motspill. Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk Motspill Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk Hva innebærer motspill? Å forhindre at spillefører klarer kontrakten. Eventuelt forhindre overstikk. Legge en plan for hvordan få dette

Detaljer

Hva er svarene når makker åpner med 1?

Hva er svarene når makker åpner med 1? NATURLIG BRIDGESYSTEM FOR NYBEGYNNERE Utarbeidet av Stein Statle Poengberegning: Ess=4 poeng, Konge=3 poeng, Dame=2 poeng, Knekt= poeng Vi teller ekstrapoeng for Singelton (et kort i en farge = poeng),

Detaljer

Hva er svarene når makker åpner med 1?

Hva er svarene når makker åpner med 1? NATURLIG BRIDGESYSTEM FOR NYBEGYNNERE Utarbeidet av Stein Statle Poengberegning: Ess=4 poeng, Konge= poeng, Dame=2 poeng, Knekt= poeng Vi t ekstrapoeng for Singelton (et kort i en farge = poeng), og for

Detaljer

MP-TREFF, TORSDAG, 8.desember 2016 Spilldiagram og analyser Av GeO Tislevoll

MP-TREFF, TORSDAG, 8.desember 2016 Spilldiagram og analyser Av GeO Tislevoll MP-TREFF, TORSDAG, 8.desember 2016 Spilldiagram og analyser Av GeO Tislevoll Meldesystem, utspill og signaler I gjennomgangen brukes i utgangspunktet et naturlig meldesystem med 5-korts majoråpninger,

Detaljer

Bridgekurs. Xx skole Dato, 2018

Bridgekurs. Xx skole Dato, 2018 Bridgekurs Xx skole Dato, 2018 Velkommen til bridgekurs! Dette bildet er tatt på et lynkurs på en folkehøgskole. Bridge Kortspill for 4 personer Teamwork Problemløsning Kreativitet Taktikk Sosialt Konkurranse

Detaljer

Søndag 30.september: Knallstart for Norge!

Søndag 30.september: Knallstart for Norge! Søndag 30.september: Knallstart for Norge! 2007-09-30 09:13:14 by geo Norges lag fikk en flott start i VM. Mot erkefienden Sverige i første runde ble det mer eller mindre overkjøring. Seieren ble til slutt

Detaljer

Bulletin fra NM-kampen mellom Kristiansand 5 og Stavanger 6

Bulletin fra NM-kampen mellom Kristiansand 5 og Stavanger 6 Bulletin fra NM-kampen mellom Kristiansand 5 og Stavanger 6 Av Paul Bang Det er alltid leit å ryke ut av NM-lag allerede i 3. runde. Vårt lag hadde kanskje kunne levd med det, ut fra at vi kunne sagt at

Detaljer

Spilleføring. Eliminasjon og innspill

Spilleføring. Eliminasjon og innspill Spilleføring Eliminasjon og innspill Spilleførers ABC Få oversikt. Tell sikre stikk. Hvor mange stikk mangler? Hva er beste plan for å forfremme stikk? Å forfremme stikk Langfarvestikk. Ekstra trumfstikk.

Detaljer

Hvorfor vinner noen lag oftere enn andre?

Hvorfor vinner noen lag oftere enn andre? Hvorfor vinner noen lag oftere enn andre? Av Snorre Aalberg Jeg har skrevet om dette tidligere. Med det mener jeg ikke nødvendigvis at jeg har det eneste riktige svaret, men jeg har udiskutabelt pekt på

Detaljer

XY - grand Av Lars Blakset og Søren Christiansen ( Europeiske Bridge nr 1 1993)

XY - grand Av Lars Blakset og Søren Christiansen ( Europeiske Bridge nr 1 1993) XY - grand Av Lars Blakset og Søren Christiansen ( Europeiske Bridge nr 1 1993) Meldingene har gått : Åpningshånden Svarhånden 1 1 1NT? Hva ville du ha meldt nå med følgende hender? 1) 8 6 5 4 3 2 E 5

Detaljer

Stig Drangsholt 50 a r Singelturnering Lørdag 30. Juni 2012

Stig Drangsholt 50 a r Singelturnering Lørdag 30. Juni 2012 Stig Drangsholt 50 a r Singelturnering Lørdag 30. Juni 2012 Kaninen var tidlig i tenning og allerede i spill 2 fant han en stamp i rød sone på 6trinnet! Desverre var det mot luft. 10 9 6 10 8 9 E K 10

Detaljer

V N Ø S. Birman Silla Padon Boye. 1 hj 1 sp pass 3 NT

V N Ø S. Birman Silla Padon Boye. 1 hj 1 sp pass 3 NT Ernst&Young prisen 2014 Det er en glede å konstatere at firmaet Ernst&Young fortsatt er villige til å sponse årets norske spill. Det ble etter hvert innlevert mange spill til årets konkurranse, og alle

Detaljer

STENBERG. Av Geir Olav Tislevoll ( Fra Bridge i Norge nr 3 juli 2004 )

STENBERG. Av Geir Olav Tislevoll ( Fra Bridge i Norge nr 3 juli 2004 ) TEBERG Av Geir Olav Tislevoll ( Fra Bridge i orge nr 3 juli 2004 ) Å benytte en kravmelding som viser støtte i åpningsfargen, har mye for seg, blant annet for å undersøke slemmulighetene. Over minoråpning

Detaljer

Treningskamp mellom Juniorlandslaget U-20 og Namsos bridgeklubb

Treningskamp mellom Juniorlandslaget U-20 og Namsos bridgeklubb Treningskamp mellom Juniorlandslaget U-20 og Namsos bridgeklubb Lørdag 3. Mars var det duket for treningskamp mellom Juniorlandslaget U-20 og Namsos bridgeklubb. Juniorlandslaget trengte trening foran

Detaljer

Finale NM-klubblag 2005

Finale NM-klubblag 2005 Bulletin nr. 5 Finale NM-klubblag 2005 Rainbow hotell Ski, 4.-7. mai Arrangør: Ski Bridgeklubb Olav Ellingsen, Sortland hadde ett godt spill mot Moss. Spill 2 Dealer: South Vul: N-S E1076 7642 854 D3 D853

Detaljer

VIDREKOMENDE KURS 3 MERE AVANSERTE MELDINGER MANCO DRURY XY-NT MICAELS-CUE MARMIC LEAPING-MICAELS DOPI/ROPI/DEPO MOTPARTEN DOBLER STAYMAN 2 ELLER 3

VIDREKOMENDE KURS 3 MERE AVANSERTE MELDINGER MANCO DRURY XY-NT MICAELS-CUE MARMIC LEAPING-MICAELS DOPI/ROPI/DEPO MOTPARTEN DOBLER STAYMAN 2 ELLER 3 VIDREKOMENDE KURS 3 MERE AVANSERTE MELDINGER MANCO DRURY XY-NT MICAELS-CUE MARMIC LEAPING-MICAELS DOPI/ROPI/DEPO MOTPARTEN DOBLER STAYMAN 2 ELLER 3 MOTPARTEN DOBLER OVERFØRINGER PÅ 2 ELLER 3 TRINNET NÅ

Detaljer

SYSTEM - NATURLIG 2 OVER 1.. SIST OPPDATERT: 4.juli 2012 Snorre og makkere

SYSTEM - NATURLIG 2 OVER 1.. SIST OPPDATERT: 4.juli 2012 Snorre og makkere SYSTEM - NATURLIG 2 OVER 1.. SIST OPPDATERT: 4.juli 2012 Snorre og makkere Hovedprinsipper: - 5 kort major i åpning, 4 ruter (5542) - Alle 4-3-3-3 hender åpnes med 1kl (i 1. og 2.hånd) 2/1 er utgangskrav,

Detaljer

VIDREKOMENE 1 KURS LITT AVANSERTE MELDINGER FORDELINGSPOENG DOBBELTON SINGLETON RENONS EKSTRA TRUMF LITT OM NEGATIVE DOBLINGER OGUST

VIDREKOMENE 1 KURS LITT AVANSERTE MELDINGER FORDELINGSPOENG DOBBELTON SINGLETON RENONS EKSTRA TRUMF LITT OM NEGATIVE DOBLINGER OGUST VIDREKOMENE 1 KURS LITT AVANSERTE MELDINGER FORDELINGSPOENG DOBBELTON SINGLETON RENONS EKSTRA TRUMF LITT OM NEGATIVE DOBLINGER OGUST LITT OM INNMELDING PÅ MOTPARTENS 1NT ÅPNING SPØRSMÅL ETTER HOLD LITT

Detaljer

Vurderingskriterier: RØD TEKST 3NT er beste kontrakt BLÅ TEKST 4hj er beste kontrakt

Vurderingskriterier: RØD TEKST 3NT er beste kontrakt BLÅ TEKST 4hj er beste kontrakt 1) Nord, ingen kn10765 K94 D1054 8 9 K10765 1096 K874 D8 EK76 ED84 D53 2) Vest, Nord-Syd 108 K9754 74 D105 K10 D9865 D1098763 -- Dkn6 EK86 E74 K54 3) Syd, Vest-Vest K74 10965 64 75 KD8 10975 K7543 D86

Detaljer

Finale NM-klubblag 2005

Finale NM-klubblag 2005 Bulletin nr. 7 Finale NM-klubblag 2005 Rainbow hotell Ski, 4.-7. mai Arrangør: Ski Bridgeklubb Skiprofiler Mette Torp Mette var gift med Arild Torp som var foreldre til Espen. Dette var en bridgefamilie

Detaljer

SPILL BRIDGE 1 kapittel 11 og 12 SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 26. NOVEMBER 2013

SPILL BRIDGE 1 kapittel 11 og 12 SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 26. NOVEMBER 2013 SPILL BRIDGE 1 kapittel 11 og 12 SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 26. NOVEMBER 2013 Kapittel 11 Svake åpningshender SPERREMELDINGER Kan åpne noen ganger med mindre enn 12 hp Forutsetning Bra farge på minst 6 kort

Detaljer

Kvangraven HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER. Her er Haralds bridgequiz datert 2014

Kvangraven HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER. Her er Haralds bridgequiz datert 2014 Kvangraven Nettsted for BRIDGE spill historier quiz 2013 Nils Kvangraven HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER Velkommen til Harald s Corner Hjernetrim for bridgevenner harald@kvangraven.no

Detaljer

Årets spill? To innspill, et safety play og en skvis

Årets spill? To innspill, et safety play og en skvis Årets spill? To innspill, et safety play og en skvis 2008-06-22 18:10:30 by ChristianVennerod Boye lot ikke tsjekkerne få kontrakten i en billig 3 kløver bare fordi de hadde 23 hp. Han balanserte med en

Detaljer

MELDEDUELL SETT 1 FRA LYNGDAL

MELDEDUELL SETT 1 FRA LYNGDAL MELDEDUELL SETT 1 FRA LYNGDAL Under kommer ti spill meldt av spillere som har sendt inn. Kortene måtte jeg sette opp ved siden av hverandre, men du skjønner sikkert at nord er til venstre og syd er til

Detaljer

Are`s intrafinesse (av Anders Fodstad)

Are`s intrafinesse (av Anders Fodstad) Are`s intrafinesse (av Anders Fodstad) Noen ganger melder man gode kontrakter som ikke alltid får den rettferdighet som vi mener kontrakten fortjener. Ekstra deilig er det når vi spiller glimrende og vinner

Detaljer

Det var spørsmålet i runde 11 da Rommy Jørstad-Stig Roar Hakkebo møtte Jonill Storøy-Per Chr. Gjerde.

Det var spørsmålet i runde 11 da Rommy Jørstad-Stig Roar Hakkebo møtte Jonill Storøy-Per Chr. Gjerde. Internett-bulletin Storturneringen 2001 Redaktør: Per H. Lange Å melde eller ikke melde Det var spørsmålet i runde 11 da Rommy Jørstad-Stig Roar Hakkebo møtte Jonill Storøy-Per Chr. Gjerde. 9 6 2 Kn 2

Detaljer

Motspill. Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk

Motspill. Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk Motspill Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk Motspillssignaler Styrkekast (og svakhetskast) Fordelingskast Lavinthal. Styrkekast Når Makker spiller ut en honnør Makker inviterer i en

Detaljer

JENSEN CUP Juletradisjon siden 1995 Kristiansand

JENSEN CUP Juletradisjon siden 1995 Kristiansand 28.12.2012 JENSEN CUP 2012 Juletradisjon siden 1995 Kristiansand Siden midten av 90-tallet har Øystein Jensen invitert til en 2-bords singelturnering i romjulen. Det er ikke lett å komme med på startlisten

Detaljer

Arendalturneringen 2012

Arendalturneringen 2012 Arendalturneringen 2012 Arendalturneringen har fått en ny vår og i helgen kunne hele 58 par nyte sørlandssommeren i en av våre vakreste byer. Dyktige spillere fra hele landet hadde tatt turen og arrangementsstaben

Detaljer

GRUNNKURS 2 EMNER SPILLETEKNIKKER

GRUNNKURS 2 EMNER SPILLETEKNIKKER GRUNNKURS 2 EMNER SPILLETEKNIKKER PLANLEGGING AV SPILLET FINESSE FORDELINGSKAST MER OM UTSPILL FORDELINGSUTSPILL INNVITT UTSPILL FORSKJELLEN PÅ UTSPILL MOT FARGE OG GRAND STYRKE/SVAKHETS KAST MER OM OPPLYSENDE

Detaljer

Åpner Svarhånd Åpner 2. melding Svarhånds 2. melding Videre meldinger: 2 : Stayman - spørsmål etter 4 korts major.

Åpner Svarhånd Åpner 2. melding Svarhånds 2. melding Videre meldinger: 2 : Stayman - spørsmål etter 4 korts major. 2 : Stayman - spørsmål etter 4 korts major. 1 NT - 15 17 p - jevn fordeling - 5 cover cards Overføring (min 5 korts farge): - 2 : overføring til hjerter. - 2 : overføring til spar. 2 :Minor stayman (5-4

Detaljer

KM Veteran Agder Søm - 24 april

KM Veteran Agder Søm - 24 april Side 1 av 149 Hjem Kontakt Kristiansand BK Linker Arkiv Bilder KM Par KM- nybegynner Kristiansand - 9 april KM Veteran Agder Søm - 24 april Resultater KM PAR i VEST AGDER kommer her KM Par Åpen Pulje KM

Detaljer

Studentenes leder. Resultater. Jevn medaljekamp. Gjennomtenkt melding Illusjon i første stikk. Klassemotspill

Studentenes leder. Resultater. Jevn medaljekamp. Gjennomtenkt melding Illusjon i første stikk. Klassemotspill Resultater Studentenes leder Klassemotspill Gjennomtenkt melding Illusjon i første stikk Jevn medaljekamp 1 Innhold Praktisk informasjon 3 Redaktørens side: Studentene leder 4 Resultater fra første dag

Detaljer

Studentenes BK i ledelsen Omsetningsrekord

Studentenes BK i ledelsen Omsetningsrekord Resultater Nålutdeling En heller dårlig kontrakt Studentenes BK i ledelsen Omsetningsrekord 1 Innhold Praktisk informasjon 3 Redaktørens side: Studentene leder 4 Resultater fra første dag 5 Butler fra

Detaljer

Kvangraven i 200. Sånn begynte det

Kvangraven i 200. Sånn begynte det Kvangraven i 200 Hvis du tror at overskriften betyr at han spilte dobbelt så bra som om jeg hadde skrevet Kvangraven i 100, så tar du feil. I helga var det Nærbø Cup og jeg hadde tatt turen bortover sammen

Detaljer

KM PAR NBF Vest Agder. Sluttresultat (over middels) Roald Mæsel Snorre Aalberg. Kretsmestere Geir Brekka Tom Høiland

KM PAR NBF Vest Agder. Sluttresultat (over middels) Roald Mæsel Snorre Aalberg. Kretsmestere Geir Brekka Tom Høiland Roald Mæsel Snorre Aalberg Kretsmestere 2015 Geir Brekka Tom Høiland Sølv Martin Reinertsen Ann Karin Fuglestad KM PAR 2015 Bronse Sluttresultat (over middels) Plass Poeng % Navn 1 176 63,3 Snorre Aalberg

Detaljer

BLACKWOOD NÅR ER 4 GRAND RKCB

BLACKWOOD NÅR ER 4 GRAND RKCB BLACKWOOD ROMAN KEY CARD BLACKWOOD (RKCB) NÅR ER 4 GRAND RKCB Når en farge er avtalt som trumf direkte eller indirekte Hopp til 4 grand etter en fargemelding er normalt RKCB 1 SVAR PÅ 4 GRAND (RKCB) Trumf

Detaljer

NIDAROS BK 1 NIDAROS BK 1 ER NORGES- MESTRE AV ÅRET! VI GRATULERER NIDAROS 1 NORGESMESTERSKAP FOR KLUBBLAG 2000! BULLETIN INNHOLD

NIDAROS BK 1 NIDAROS BK 1 ER NORGES- MESTRE AV ÅRET! VI GRATULERER NIDAROS 1 NORGESMESTERSKAP FOR KLUBBLAG 2000! BULLETIN INNHOLD BULLETIN INNHOLD NIDAROS BK 1 På bildet ser vi Sigmund Bakke, teknisk ansvarlig for arrangmentet, Tor Helness, Jon-Egil Furunes, Per Erik Austberg og Geir Helgemo. Laget ble Norgesmestre etter å ha vunnet

Detaljer

LÆRERVEILEDNING SPILL BRIDGE 1. Generell informasjon... s. 2-4. Veiledning for bruk av kursboken... s. 5-30

LÆRERVEILEDNING SPILL BRIDGE 1. Generell informasjon... s. 2-4. Veiledning for bruk av kursboken... s. 5-30 LÆRERVEILEDNING SPILL BRIDGE 1 Innhold: Generell informasjon... s. 2-4 Veiledning for bruk av kursboken... s. 5-30 Leksjon 1... s. 5-6 Leksjon 2... s. 7-8 Leksjon 3... s. 9-11 Leksjon 4... s. 12 Leksjon

Detaljer

Hva har skjedd med norske bridgejournalister?

Hva har skjedd med norske bridgejournalister? Hva har skjedd med norske bridgejournalister? Av Boye Brogeland Jeg har spilt en del internasjonale mesterskap for Norge. De fleste har gått bra, men det har vært et par svake EM, som i Malmö i 2004 og

Detaljer

Kvangraven HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER. For januar 2015 arrangerer Kvangraven.no konkurranse for våre quiz knekkere!

Kvangraven HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER. For januar 2015 arrangerer Kvangraven.no konkurranse for våre quiz knekkere! Kvangraven Nettsted for BRIDGE spill historier quiz 2013 Nils Kvangraven HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER Velkommen til Harald s Corner Hjernetrim for bridgevenner harald@kvangraven.no

Detaljer

Kvangraven i 200. Bridgefestivalen 2007

Kvangraven i 200. Bridgefestivalen 2007 Denne historia er det sikkert flere av dere som har sett før på Kristiansand BK sin hjemmesider, men den tåler gjentakelse. Nils er Norgesmester både for par og lag, samt Europamester for junior. Han er

Detaljer

MP-treffet Onsdag 9.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge

MP-treffet Onsdag 9.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge MP-treffet Onsdag 9.desember 2015 Gjennomgang av spill Av: Kristoffer Hegge Meldesystem Spill 2: Øst/Nors-Syd I denne gjennomgangen brukes et naturlig meldesystem som baserer seg på 5-kort major, beste

Detaljer

ÅPNINGSMELDINGER. 2005-04-20 Relépresisjon Side 1 av 63

ÅPNINGSMELDINGER. 2005-04-20 Relépresisjon Side 1 av 63 2005-04-20 Relépresisjon Side 1 av 63 ÅPNINGSMELDINGER ÅPNING BESKRIVELSE VIKTIGSTE SVAR 1 16+hp skjev fordeling 17+hp balansert 1 = 0-7hp. 1 = a) 8+hp 5+sp. b) 8+hp 5+ru. 1 = 8+hp 5+hj. 1NT = 8+hp 5+kl.

Detaljer

Systemdokumentasjon. for. Espen Lindqvist. Boye Brogeland. 6. juni 2008

Systemdokumentasjon. for. Espen Lindqvist. Boye Brogeland. 6. juni 2008 Systemdokumentasjon for Espen Lindqvist & Boye Brogeland 6. juni 2008 Innhold otasjon...5 1 Åpning 1 = 2kort+...7 1.1 Svar på 1 :...7 1.2 Svar på 1 :...8 1.3 Videre meldinger:...9 1.4 Omvendt minor...13

Detaljer

Lynkurs: Lær bridge på 1-2-3!

Lynkurs: Lær bridge på 1-2-3! Lynkurs: Lær bridge på 1-2-3! 1 Hva er et lynkurs i bridge? 2 Lynbridge er: En rask måte å bli kjent med bridge på. Et lavterskel-tilbud. En god måte å finne ut om bridge er noe som fenger. Fokus på å

Detaljer

Du er nok på tur, Snurr!!

Du er nok på tur, Snurr!! Du er nok på tur, Snurr!! (av Baard Olav Aasan) Det var en gang, og innenfor der var en bridgeklubb. Denne klubben var veldig aktiv og hadde mange medlemmer som holdt seg oppdatert på litt av hvert når

Detaljer

Bergen storturnering 2013 Av Nils Kvangraven

Bergen storturnering 2013 Av Nils Kvangraven Bergen storturnering 2013 Av Nils Kvangraven Ⲩ 颼 颼 萀 葟 葟 葟 葟 Jeg liker konseptet BAK de siste årene har satset på med å legge turneringen til et hotell 100 meter fra inngangen til flyplassen. Fine spillelokaler

Detaljer

Støttedobling. Problem? Du sitter syd og har: 65 KT5 KQ8 AJ Tromsø BK Vest Nord Øst Syd Pass 1 Pass 1 1?

Støttedobling. Problem? Du sitter syd og har: 65 KT5 KQ8 AJ Tromsø BK Vest Nord Øst Syd Pass 1 Pass 1 1? Støttedobling Tromsø BK 30.10.17 Problem? Alle i faresonen / øst giver Du sitter syd og har: 65 KT5 KQ8 AJ852 Pass 1 1? 1 Nytt problem? Alle i faresonen / øst giver Du sitter nord og har: J84 AJ842 J42

Detaljer

Oppgavesett 3/09 - april

Oppgavesett 3/09 - april Oppgavesett 3/09 - april Ingvar Erga AJ4 AK4 Bente Faag A76532 A Thorleif Skimmeland Karl Johan Tørkli Vest Nord Øst Syd 1 ru pass pass 1 hj x pass 1 sp 2 hj? Hva melder du som syd? Løsningsforslag: Oppgave

Detaljer

-HQVHQ&XS. Årets nest viktigste 7RUULGDOVYHLHQ.5,67,$16$1' 27.12 2006

-HQVHQ&XS. Årets nest viktigste 7RUULGDOVYHLHQ.5,67,$16$1' 27.12 2006 -HQVHQ&XS 7RUULGDOVHLHQ.5,67,$16$1' 27.12 2006 %8//(7,115,11+2/' Årets nest viktigste Det er to turneringer av betydning her i byen. Den ene er SI B og den andre er Jensen Cup i rom jula. Da m øtes de

Detaljer

BEDRIFTSMESTERSKAPET I BRIDGE FAGERNES BULLETIN NR. 1-3

BEDRIFTSMESTERSKAPET I BRIDGE FAGERNES BULLETIN NR. 1-3 BEDRIFTSMESTERSKAPET I BRIDGE 2012 FAGERNES BULLETIN NR. 1-3 BEDRIFTSMESTERSKAPET I BRIDGE 2012. VELKOMMEN TIL FAGERNES. Velkommen til nok et Bedriftsmesterskap i bridge på Fagernes. For 16.gang på rad

Detaljer

E U R O P E AN B R I D G E L E A G U E. 4 th EBL Tournament Directors Seminar 16 th to 18 th February 2017 Prague Czech Republic TABLE EXERCISES

E U R O P E AN B R I D G E L E A G U E. 4 th EBL Tournament Directors Seminar 16 th to 18 th February 2017 Prague Czech Republic TABLE EXERCISES E U R O P E A B R I D G E L E A G U E 4 th EBL Tournament Directors eminar 16 th to 18 th February 2017 Prague Czech Republic TABLE EXERCIE by Eitan Levy and Rui Marques Oversatt av John Våge IMPORTAT

Detaljer

Finale NM for klubblag 2002 Sundvollen 6.-9. juni

Finale NM for klubblag 2002 Sundvollen 6.-9. juni Finale NM for klubblag 2002 Sundvollen 6.-9. juni Lagene Finale NM for klubblag 2002 Sundvollen 6.-9. juni Foreløpige lagsammensetninger Sveio BK Karl Christian Baumann, Simon Eileraas, Helge Svendsen,

Detaljer

Tja, sånn passe? EM bridge 2014. Espen Lindqvist forteller om både gode og mindre gode spill. Jeg håper på mange innspill..

Tja, sånn passe? EM bridge 2014. Espen Lindqvist forteller om både gode og mindre gode spill. Jeg håper på mange innspill.. Oppsummering 1 Espen Lindqvist forteller om både gode og mindre gode spill. Tja, sånn passe? Jeg håper på mange innspill.. Norge har ikke vært blant de aller beste Europa de siste mesterskapene. Dette

Detaljer

Note: Any assistance in translating this text into English would be greatly appreciated.

Note: Any assistance in translating this text into English would be greatly appreciated. The following write-up of Woodgroves Multi is in the language of Norway. Nothing has been added or deleted from the efforts of Mr. John Hallvard Skoglund. Note: Any assistance in translating this text

Detaljer

Meldesystemet HEFbridge

Meldesystemet HEFbridge Meldesystemet HEFbridge Naturleg system, basert på Nordisk standard Tilgjengeleg i PDF-format (http://hebridge.nno/meldesystem.npdf) eller som nettside (http://hebridge.nno/meldesystem.nhtml) Sist endra:

Detaljer

Finale NM-klubblag 2005

Finale NM-klubblag 2005 Bulletin nr. 6 Finale NM-klubblag 2005 Rainbow hotell Ski, 4.-7. mai Arrangør: Ski Bridgeklubb Dukk på dukk! I den spennende kampen mellom Moss og Sortland dukket følgende finurlige motspill opp. Spill

Detaljer

Konsentrasjon, teknikk og taktikk.. AV SNORRE AALBERG

Konsentrasjon, teknikk og taktikk.. AV SNORRE AALBERG Konsentrasjon, teknikk og taktikk.. AV SNORRE AALBERG Det som etter min mening gjør bridge til en så utfordrende sport, er at det er et sett med egenskaper som må beherskes for å være en god spiller og

Detaljer

NM Lag 2005 95 KJT84 A76 Q63 T876 A KJ4 A8742

NM Lag 2005 95 KJT84 A76 Q63 T876 A KJ4 A8742 NM Lag 2005 Sigve Smørdal, Olav Ellingsen, Håkon Arild Bergsrud og Pål T Fondevik vant NM lag 2005 som ble arrangert i Ski 4. til 7. mai. Sigve har gått gjennom alle spillene og nedenfor følger hans betraktninger

Detaljer

Kvangraven. KM LAG Vest Agder 18. oktober. Damenes Mix Kristiansand 6. desember. BK GRAND Storturnering Ålesund 18 19 oktober. Nyttårscupen 2 3 januar

Kvangraven. KM LAG Vest Agder 18. oktober. Damenes Mix Kristiansand 6. desember. BK GRAND Storturnering Ålesund 18 19 oktober. Nyttårscupen 2 3 januar Kvangraven Nettsted for BRIDGE spill historier quiz 2013 Nils Kvangraven HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER BK GRAND Storturnering Ålesund 18 19 oktober Damenes Mix Kristiansand 6. desember

Detaljer

Utgangspunkt for appellen.

Utgangspunkt for appellen. Utgangspunkt for appellen. N/S har som avtale at innmelding 2 kl over 1 kl som kan være to kort, er naturlig innmelding med kløverfarge. Hos Ø/V så kunne 1 kl være på to kort, men meldingen ble ikke alertert.

Detaljer

BK Grand 75 år. Norgesmesterskapet for klubblag. Ålesund mai 2010

BK Grand 75 år. Norgesmesterskapet for klubblag. Ålesund mai 2010 BK Grand 75 år Norgesmesterskapet for klubblag Ålesund 13.-16. mai 2010 BULLETIN 2 15. mai Vikersund nærmer seg! Espen Kvam hilste på gamle kjente. Lars Allard har satt seg godt til rette i stolen og sikter

Detaljer

FORORD. Til slutt vil vi få takke i første rekke GEO, for et meget godt samarbeide, samtidig som vi vil ønske alle fremtidige elever velkommen.

FORORD. Til slutt vil vi få takke i første rekke GEO, for et meget godt samarbeide, samtidig som vi vil ønske alle fremtidige elever velkommen. FORORD Basert på det naturlige system som vårt grunnkurs er bygget på, kan vi nå presentere NORSK STANDARD VK I. Dette er et kurs for de som har gjennomgått grunnkurset og/eller har spilt bridge i en periode,

Detaljer

Ja takk, begge deler...

Ja takk, begge deler... Ja takk, begge deler... Når jeg ser den litt opphetede diskusjonen mellom BOA og Snorre om 2 kløveråpning må jeg nesten le. De har begge gode poeng, men begge nekter å høre på den andres gode poeng. Jeg

Detaljer

Meldesystemet til. HEFbridge

Meldesystemet til. HEFbridge Meldesystemet til HEFbridge Naturleg system, basert på Nordisk standard Tilgjengeleg i PDF-format (https://www.hefbridge.no/meldesystem.pdf) eller som nettside (https://www.hefbridge.no/meldesystem.html)

Detaljer