Kvangraven HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER. Her er Haralds bridgequiz datert 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvangraven HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER. Her er Haralds bridgequiz datert 2014"

Transkript

1 Kvangraven Nettsted for BRIDGE spill historier quiz 2013 Nils Kvangraven HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER Velkommen til Harald s Corner Hjernetrim for bridgevenner Harald er 66 år, gift med Sølvi og har 2 voksne sønner. Harald lærte å spille bridge i familien som 6 åring. Han begynte i Kr.sand Bridgeklubb da han var 20 år. Etter hvert krevde jobben så mye at han ikke fant tid til bridge, og fra 1981 til 2013 spilte han ikke et eneste spill. Han har savnet bridge hver dag i alle disse årene, og nå er han nå tilbake med sine bridgevenner der han igjen kan dyrke sin kjære hobby. I Haralds Corner vil du hver fredag bli utfordret med bridgequiz. Her er det bare å glede seg, Harald har et arkiv med massevis av spill. Her er Haralds bridgequiz datert 2014 Løsning julequiz 1 1/97

2 Du ender i 4 spar etter noe innblanding fra motparten. Vest spilte ut hjerter 6. Øst som passet i første runde har nok en bra hånd når han kommer igjen med en opplysende dobling i ugunstig sone foran en ulimitert Syd. Da han ikke doblet i første melderunde mangler han nok tilpasning til en av majorfargene, høyst sannsynlig i spar. Du må finne en spilleplan ut fra det du har fått av informasjon fra meldingene og sende meg ditt opplegg. Løsning : Det første du må gjøre er å legge hjerter 4. Hjerter E D må beholdes som inntak og trussel mot Øst. Sistenevnte kommer inn på hjerter 9 og han returnerer for eksempel ruter 2 som din K tar seg av. Du tar deg et overblikk og registrer at det finnes 4 sannsynlige tapere i hjerter/kløver. Det betyr i første omgang at trumfen må sitte 3 2 og ruteren må utnyttes til å bli kvitt en taper. Du har ikke for mange innkomster i bordet, så derfor tar du E, D i spar, ruter E og spar til K. Vest følger med ruter 7 og Kn og viser 3 kort spar. Øst følger med ruter 2 og 3, spar 4, 10 samt kløver Kn. Som de fleste har skrevet, inne i bordet på trumf K spiller du ruter 10 og kaster en kløver på hånden når øst følger. Sitter ruteren 3 3 får du siden kastet to tapere med hjerter E som inntak. Har Øst begge honnørene er han skikkelig innspilt og må velge hvordan han gir deg det 10'ende stikket. Hjerter gjør at du kommer inn i bordet og får godspilt siste ruter. Drar han i stedet den andre ruter H kaster du en ny kløver og Øst må gi favør i neste stikk. Kløver fra E er ikke bedre.du får da for kløver K og den 5.te ruter. Aktuelt la Øst ruter 8 på 10'eren. Ruter 10 vant stikket da Vest var renons! På ny ruter måtte Øst legge D og du kastet en ny kløver! Øst var innspilt. Kløver fra E eller hjerter fra K. Like galt begge deler. På denne måten fikk du t.o.m. et overstikk i en kontrakt som fra starten av så tvilsom ut. Dette var parturnering og 11 stikk må være nær topp. Sannsynligvis ville 10 stikk også være et godt spill. Kunne motparten gjort det bedre? Ja, Øst skulle selvsagt stukket ruter 10 med D. Da blir det bare 10 stikk. Med kløver ut må ruteren sitte 3 3 eller 4 2 med dobbel H. 2/97

3 Erik dahl skriver at beste motspill er om Øst tar kløver E og mer kløver. Da må hjerteren sitte 3 3 eller den 4.de må trumfes i bordet som da forutsetter at vest har 3 2 i major. Det hadde gått her da Vets hadde 3 2 i major. Men, det finnes også en elegant måte å vinnne kontrakten på som forutsetter at Øst er alene om å holde både hjerter og ruter. Det burde være ganske sannsynlig etter meldinger, første stikk og Østs motspill. Kløver K tar 3.dje stikk og vi peiser i vei med trumf til sluttposisjonen til venstre Så kommer nest siste trumf. Vest legger kløver, bordet ruter og Øst må legge sin kløver D. Ruter kan han ikke kaste, og gjør han seg av med hjerter godspiller Syd sitt 10'ende stikk der mens han enda har en trumf igjen. Nå kommer nådestøtet, den siste trumfen. Øst må kaste hjerter og Syd får endelig godspilt sin 4.de hjerter for det 10'ende stikket. Dette var et skikkelig komplisert spill! Jeg kan ikke forvente at alle orker å gjennomgå alle mulige varianter i juleferien selv om dere har fått lenger tid på juleoppgavene. Neste år vil jeg forsøke å gi dere spill med mer konkrete løsninger. De beste løsningene hadde : Geir Brekka, Espen Lindqvist, Ingvar Erga, Jo Gaute Åsgård, Erik Sandkjernan, Odd Egil Skodje, Erik Dahl og Nils Kvangraven Løsning Julequiz 2 Du ender i 4 spar etter meldingene over. Vest spiller ut hjerter 2 (norske). Bordet legger D og Øst stikker med K. Han skifter til spar 7. Nå mener jeg at meldingene gir en klar indikasjon på hvordan du bør fortsette, og det har sikkert du også fått klart for deg! Øst som har meldt hjerter to ganger i lik sone bør ha minst 6 kortfarge og ruter konge. Derfor må det et sluttspill til. Det betyr at du må ta ut trumfen, 3 runder er nok her. Så må du eliminere Østs kløvere. Skulle Øst ha fordelingen (4) + 2(1), har du to muligheter : 3/97

4 1. Kjør trumf og kløver til bunns. Inne i bordet i 3 korts sluttposisjon blir Øst satt inn på hjerter E og må spille fra ruter K. Denne løsningen funker også dersom Øst har 3 kløver. Med mindre Øst har klart å lure deg og holder Ex i hjerter og single ruter K, er du trygt i havn. Men, Vest spilte ut hjerter 2 så du har nok full telling. 2. Ut med trumfen og 3 x kløver. Så ruter mot D. Følger Vest med liten legger du 8'eren fra bordet. Skulle Vest legge i ruter 10 eller Kn på første runden må du dekke med D, og når Øst kommer inn på K og spiller ruter igjen lar du den løpe til bordet. Du må spille på at Øst har ruter K Kn x eller K 10 x. Når Øst er inne på ruter K kan han ikke slå hjerter E for du har selvsagt spart høyeste kløver igjen i bordet som inntak til hjerter D. Aktuelt hadde Øst 3 kort kløver, altså fordelingen : Da har du et helt sikkert spill uansett om ruter K mot formodning skulle vise seg å være i Vest eller om Øst skulle ha 7 hjertere for den saks skyld. Du spiller ruter E og en liten ruter til D. Skulle Øst kommer inn på sin doble K må han spille hjerter fra E. Du har den høyeste kløveren igjen på bordet slik at om Øst slår hjerter E kan du trumfe og hente godspilt D på kløverinntaket. Akkurat som quiz 1.6, et ganske omfattende spill med alternative løsninger. Riktige løsninger hadde : Nils Kvangraven, Espen Lindqvist, Erik Dahl, Geir Brekka, Ingvar Erga og Karl nybo Hansen (løsning 1) Espen Lindqvist en av våre beste bridgespillere og fast nøtteknekker i Harald's Corner! Odd Egil Skodje, Jo Arne Åsgård (løsning 2), de eneste som nevnte denne varianten sammen med Geir Brekka. Det var flere av dere som hadde gode kommentarer, bl.a. Geir som mente det er bedre å legge hjerter 9 i første stikk. Ingvar mener 4 spar var en dårlig kontrakt, 3 grand var bedre. Jeg beklager at jeg ikke har tid til å kommentere alle gode innspil akkurat nå. I fremtiden skal jeg forsøke å få med alt. 4/97

5 Etter råd fra dere vil jeg neste år forsøke å servere mer entydige spill. Det vil også bli meget bra premiering. Vi kommer tilbake til dette ganske snart. Godt nyttår! Haralds Julequiz 1 Svarfrist 31/ Nord / Øst Vest, parturnering Du ender i 4 spar etter noe innblanding fra motparten. Vest spilte ut hjerter 6. Øst som passet i første runde har nok en bra hånd når han kommer igjen med en opplysende dobling i ugunstig sone. Da han ikke doblet i første melderunde mangler han nok tilpasning til en av majorfargene, sannsynligvis spar. Du må finne en spilleplan ut fra det du har fått av informasjon og sende meg din løsning innen nyttår. God jul og godt nyttår til alle! Haralds Julequiz 2 Svarfrist 31/ Parturnering. Nord/ingen. Du ender i 4 spar etter meldingene over. Vest spiller ut hjerter 2 5/97

6 (norske). Bordet legger Damen og Øst stikker med Konge. Han skifter til liten kløver. Nå mener jeg at meldingene gir en klar indikasjon på hvordan du bør fortsette, og det har du sikkert også fått klart for deg! Kast deg på mailen og send meg din løsning innen nyttår! God jul og godt nyttår til alle! Løsning Quiz 5 For Alle Poenget mitt med dette spillet var simpelthen å sitte over første trumfrunde. Har makker singleton får du et veiledende kast på den andre. Jeg stakk andre trumf med E og makker Erik kastet hjerter 2. Det visste jeg godt var kløverpreferanse, men så oppsto det en kortslutning i topplokket og jeg returnerte ruter. Spillefører stakk fornøyd med Kn, spar til bordet, ny ruter finesse og på 4.de ruter forsvant en taper i bordet. Det koster 22p og vinnerne slo oss med med 1! Bare Karl Olav Nybo Hansen løste denne helt korrekt! Gratulerer! Løsning Quiz 5 Ekspert 6/97

7 Dette er et Hugh Kelsey spill, publisert i et engelsk bridgemagasin i august Kelsey spilte en kløver til D og liten til stjeling i det han trodde at Øst opprinnelig hadde E Kn x. Nå falt ikke Kn, og han gikk en bet. Han skrev i artikkelen at han kunne ha vunnet hvis han hadde etterfulgt kløver D med 10'eren og felt Kn og 9'eren i samme stikk. Eller, om han hadde sakset med kløver 10, ville D og 7'eren gitt avkast for begge spartaperne. Han konkluderte med at han ikke kunne vinne slik han spilte. Men, det finnes en tilleggssjanse som flere av våre innsendere har sett. Jeg er imponert. Et par av dere har funnet frem til eksakt de honnørene og den fordeling som Øst hadde og som han måtte ha for at spillet skulle vinnes. Jeg mener det kan løses med logisk tenking. De første stikkene har vist Vest sannsynligvis hadde 3 rutere fra start. Du vet at Øst hadde 2 hjerter og sannsynligvis 5 ruter. Hvis han har 4 kløver, ja da vet vi også at han har 2 spar. Nå er vi langt på vei! Max 11 p i kløver, ruter og hjerter gjør det meget sannsynlig at han har en sparhonnør også. Hvis Vest hadde hatt K D 10 x x i spar ville han kanskje gitt lyd fra seg underveis? Røff ruter 10 og kløver 10 og som du håpte kommer Kn i Øst. Spill så en spar fra hånden. Når Vest legger liten stikker du simpelthen med spar E og fortsetter med en liten spar. Øst må stikke med sin honnør men er nå sluttspilt. Ruter blir til dobbelt renons, og stikker Vest over spar D står Kn i bordet. Du vinner om Øst har spar Hx, HH og H (single). Kanskje skulle du spille spar før du trumfer de siste minorkortene for å gjøre det enda vanskeligere for Vest å legge liten fra K D? Skulle likt å se den Vest som legger liten fra K D! Jeg ville uansett med glede reist meg, bukket dypt og gratulert vedkommende! Motspillet var kanskje ikke det skarpeste, men det er ikke vårt problem. Riktige løsninger hadde : Karl Nybo Hansen, Erik Dahl, Ingvar Erga og Odd Egil Skodje 7/97

8 Quiz 5 Ekspert Frist onsdag 17. desember Vest spiller ut ruter 3, norske og det følger 5, kn og 2. Ny ruter fra Øst går til bordets E og en hjerter spilles til K etterfulgt av kløver til K og E fra Øst. Han gir en ny hjerter som alle følger på. Du har to sikre tapere i minor og minst en i spar, så den ene må du bli kvitt. Når du følger på med ny kløver følger Vest med 8'eren og det er tid for å velge. Er dette bare et spørsmål om kløvervariant? Hva gjør du? Quiz 5 For alle frist 17 desember Vest åpnet med 1NT (15 17) og ble etter overføring spillefører i 4spar. Makker (nord) spiller ut hjerter dame som spillefører stikker med kongen og fortsetter med trumf 3 til Knekt hos blindemann. 8/97

9 Hvordan ser du for deg motspillet? Jeg håper du gjør det bedre enn jeg gjorde! Sende din løsning innen onsdag Løsning på Quiz 4 for alle Du skal spille 5 ruter som Syd og Vest server kløver D. Du har 3 mulige taper, en i hver farge unntatt kløver. Sitter ruter K feil, kan du ikke gjøre noe med det. Spartaper har du uansett, så det er hjertertaperen du må jobbe for å bli kvitt. Eneste mulighet for å få det til er å godspille den 5.te sparen så den må sitte 4 3 (spar E K dobbel funker også bra). Du må passe på å beholde så mange inntak som mulig på hånden for å gjennomføre din plan, så du stikker med kløver K. Så går du trøstig i gang med sparen. Motparten kommer inn og spiller hjerter (verst). Du stikker med K og trumfer en spar. Så er tiden kommet til å prøve trumffinessen. Den sprekker, og Vest spiller ny hjerter som E vinner. Du fortsetter med trumf til E og stjeler en ny spar til stjeling. Begge motstanderne fulgte og da vet du at den 5.te kan bli god. Men, og nå kommer det store spørsmålet! Husket du å spare på trumf 3 på bordet? Du trenger to inntak til for å komme i mål. Ett til å godspille sparstikket og ett til å henter det. Kløver E er ett inntak, og eneste andre mulighet er trumf 4 som forutsetter at 3'eren ligger igjen på bordet. Avblokker, avblokker, avblokker, det er en av mine kjepphester. Det må inn i blodet. Tidligere i år opplevde jeg at en meget god spiller ble sittende fast på hånden med to gode kløverstikk i bordet som da var uten 9/97

10 inntak. Han hadde kløver K D mot E 9 2. Han spilte først K og la selv liten, min makker hadde Kn single og jeg Så fulgte kløver til E og han oppdaget flausen. Innsenderne med riktig løsning var de samme som hadde løst Quiz 1.4 samt Karl Olav Nybo Hansen Nye oppgaver fredag! Løsning Quiz 4 Ekspert Nords dobling viste en brukbar hånd, men Syd syntes ikke han hadde nok for å legge på til utgang. Vest spilte ut kløver E, tok så spar E og kløver K før han fortsatte i spar. Nå har du stikk nok i sidefargene, så det er kun trumfen du behøver bekymre deg for. Hvordan fortsetter du? Øst må ha hjerter E og ruter D for å melde 1 grand. Uansett har du ikke behov for å ta noen sparsaks, så du stikker med K. Øst følger med 10'eren. Øst kan ha E10xx i trumf, og som de fleste har poengtert må det kanskje en trumfreduksjon til for å vinne kontrakten. For å komme i mål må dette times riktig. Inngangene i bordet må benyttes til å korte ned hånden i trumf to ganger, og du starter med sparknekt. Som ventet er Øst renons og kaster en kløver. Du trumfer og fortsetter med hjerter K, spillet s store poeng. Spiller du liten hjerter oppdager du fordelingen for sent og du får et inntak for lite i bordet. Hvis Øst dukker hjerter K, stikker neste og spiller kløver, kaster du en ruter, trumfer siste kløver, spiller ruter E og ruter til K som du vet Øst må følge på. Du kjenner hele hans fordeling. Til slutt er det to kort igjen og du har D 9 i trumf over Østs Spiller Øst ruter i stedet for kløver etter hjerter E går den til ruter 9, du trumfer du en kløver og følger på med ruter til K, kaster ruter E på kløver og får samme avslutning som til høyre Stikker Øst første trumf eller venter til 3. gang, får du lett opp samme sluttstilling uansett hva han spiller tilbake. Følgende hadde riktige løsninger : Odd Egil Skodje, Ingvar Erga, Nils Kvangraven, Erik Sandkjernan og Erik Dahl 10/97

11 Quiz 4 For alle Frist onsdag 10 desember På oppfordring legger vi ut en ny oppgave med noe lavere vanskelighetsgrad enn ekspertklassen. Jeg håper på riktig mange svar. Ikke vær redd for sende inn forslag. Ingen henges ut her, vi nevner kun de som har riktig løsning. BBO robotenes system som gjaldt. 1 grand var krav og 2 ruter eneste mulige gjenmelding for Syd. Tullete system spør du meg! Men, slik ble det din oppgave å spille hjem 5 ruter fra Syds stol. Vest spiller ut kløver dame. Jeg vil gjerne ha svar fra deg uansett ferdighertsnivå! Send en mail med kort forklaring Quiz 4 Ekspert: Frist onsdag 10 desember Nords dobling viste en brukbar hånd, men Syd syntes ikke han hadde nok for å legge på til utgang. Vest spilte ut kløver Ess, tok så spar Ess og kløver Konge før han fortsatte i spar. Hvordan fortsetter du? 11/97

12 Løsning Quiz 3 Dette spillet har virkelig skapt liv og røre! Innledningen var slik : 2 hjerter var 4. farge og Syd havnet i 3 grand. Vest spilte ut ruter 3 som Øst stakk med E og returnerte ruter 5. Vest lot Kn vinne stikket. For å ikke blokkere fargen tok Syd av seg hjerter D. Så fulgte kløver E og motparten fulgte med de to minste. Jeg spurte hva gjør du nå? Det var mange som simpelthen hoppet over dette og svarte hva de ville gjort før kløver ess ble spilt, og de ga Syd (jeg) med rette det glatte lag for å ha avblokkert hjerterdame i stikk 3. Aller hardest medfart fikk jeg av min egen makker! Det er selvsagt helt riktig, og som de fleste har svart, la hjerterdame ligge og spill en liten kløver i tredje stikk så er alt ok. Men, etter hjerter D tabben fortsatte jeg med ny tabbe, kløver E, og jeg spurte hva gjør du nå, altså etter at du trakk kløver E. Som flere har svart kan du spille ny ruter. Da vinner du om ikke Vest har 6 rutere og kløver D gardert og muligens et par andre usannsynlige fordelinger. Blant andre var dette var løsningen til min gamle kjenning Ingvar Erga, en av spillerne på det gode Klepplaget i 70 årene. Han og laget har tydeligvis holdt kruttet tørt i alle disse årene, for nå har de slått 2 gode Stavangerlag i NM. Det samme svarte Petter Haram fra jobbreise i Asia, og en coming man Erik Sandkjernan som kommer fra samme sted som ikke ukjente Nils Kvangraven. Det finnes ellers en ganske morsom løsning som handler om avblokkering, og som var et av mine poeng med dette spillet. Å avblokkere er noe alle spillere burde få inn i blodet. Har det forresten aldri hendt deg at du etter et par tre stikk oppdager at du har gjort noe dumt? Det er jeg sikker på at du har. Alle gjør feil, du også, og når det er gjort må man prøve å redde situasjonen så sant det er mulig. Hvis du nå retter opp den første dårlige avblokkeringen med to gode kan du klare deg selv etter å ha slått kløver E, forutsatt at du våkner før du legger på fra bordet. Du må legge 6'eren og når du så følger opp med kløver 2 og Vest stikker med D, må du ofre Kn eller 10. Nå kan du siden komme hjem på kløver K ved å stikke over Kn(10), godspille et ruterstikk og senere spille kløver 3 og ta stikket med 4'eren! Denne løsningen betinger kløveren 3 2 eller single D. Det var bare Geir Brekka som nevnte viktigheten av avblokkering hvis man fortsatte i kløver. Ingvar Erga pleide å knuse Harald på 70 tallet, det er ikke glemt! 12/97

13 Mitt andre spørsmål var Har du en kommentar til det som har skjedd så langt? Det var som nevnt over mange, faktisk de aller fleste som mente at innledningen var feil. Det er helt riktig. Etter to ganger ruter løser en liten kløver fra Syd alle problemer. Siden det var flere varianter her nevner jeg ikke flere navn, men jeg vil si at så godt som alle hadde gode svar som scoret høyt. I morgen kommer to nye oppgaver, denne gang med entydige løsninger. Jeg håper dere svarer på begge! Harald Quiz 3 frist onsdag 3. desember Poenget i forrige quiz var kjent for flere, men dette er et robotspill jeg selv spilte på BBO, så jeg tviler sterkt på at noen har sett det tidligere. 2 hjerter var 4. farge og Syd havnet i 3 grand. Vest spilte ut ruter 3 som Øst stakk med ess. og returnerte ruter 5. Vest lot Knekt vinne stikket. For å ikke blokkere fargen tok Syd av seg hjerter dame. Så fulgte kløver ess og motparten fulgte med de to minste. Hva gjør du nå? Du kan brenne alle broer og spille spar til ess, cashe EK i hjerter og kjøre på med kløversaksen, men går den galt er du ferdig som en lus. Det finnes en mye tryggere plan for å vinne kontrakten. Hvordan vil du løse dette? Har du en kommentar til det som har skjedd så langt? Send svar til 13/97

14 Løsning Quiz 2 Quiz 3 kommer på fredag! Du og din makker melder dere elegant opp i 6 spar. Vest spiller ut hjerter 5. Det var et ubehagelig utspill. Trumftaper har du uansett, så skal du vinne må du bli kvitt hjertertaperen. Hvordan kan det la seg gjøre? Dette spillet dukket opp på på Lars Blaksets nettside, Dagens Bridge, Det ble presentert en løsning som flere av våre innsendere har skissert, nemlig 2 x trumf, 3 x ruter og så kløver med håp om at den med 3 trumf også har minst 3 kløver. Dette vil som oftest lykkes, men når man er avhengig av at spilleren med 3 trumf har minst 3 kløver for å vinne, koster det ikke noe å starte med kløveren. Da vil man også vinne om samme motspiller bare har 2 ruter og fordelingen eller Det finnes flere varianter med kløveren 4 1 og 5 0 som noen helt riktig har nevnt, men det tar så mye spalteplass at jeg ikke vil trøtte leserne ut med en lang utredning. Hovedpoenget er at man skal starte med kløveren og unngå bet de gangene motspiller med 3 trumf bare har 2 rutere. Riktige løsninger hadde : Geir Brekka, Erik Dahl, Espen Lindquist, Nils Kvangraven, Gunnar Harr, Odd Egil Skodje, Karl Olav N.Hansen, Roald Mæsel og Snorre Aalberg Da spillet ble omtalt på Dagens Bridge i fjor, husket jeg poenget fra et tilsvarende spill for ca 40 år siden og sendte en mail til Lars Blakset. Han var i USA og deltok på en av de store turneringene, men svarte på SMS : "Godt sett, du får en måneds ekstra abonnement"(dkr 30,42). Det er aller første gang jeg har tjent penger på bridge! I 70 årene var det krystall og sølvpokaler som gjaldt, pengepremier var ukjent. Lars Blakset og Dagens Bridge tar gjerne imot flere Norske abonnenter. Redaktør Gjellestad fikk en måned gratis da han fant en unøyaktig analyse! 14/97

15 Når jeg først er inne på Dagens Bridge, vil jeg gjerne anbefale denne bridgesiden på det varmeste. Lars skriver drivende godt, og hver dag presenterer han to spill av varierende vanskelighetsgrad, som oftest spill som har Quiz forekommet 1 ekspertkategori i danske eller internasjonale : turneringer. Det er forklaringer både til meldinger og spill, så for en dansk krone får du servert god bridge til morgekaffen hver dag. Som flere har skrevet, spillerne burde trukket K og E i trumf, kløver til stjeling, spar til bordet og siste kløver Norsk til trumf. representant for dagens Bridge er ikke helt ukjente Boye Brogeland. Quiz runde 2 svarfrist onsdag 26 november Så resten av sparene og hvis motspilleren med 3 hjerter ikke har trumfet spar, ruter mot bordets D Kn. Hvis Øst ikke har trumf D er han innspilt selv om han har de høyeste ruterne. Vi vinner også om Øst har , eller 3 2 i major. Slik det sitter hadde vi gått bet. Vest trumfer 3.dje spar og spiller ruter. Øst kommer inn og frir seg med sin siste spar og Øst har rutergaffel Du og din over makker blindemann. melder dere elegant opp i 6 spar. Vest spiller ut hjerter 5. Det var et ubehagelig utspill. Trumftaper har du uansett, så Harald Kommentar: skal du vinne må du bli kvitt hjertertaperen. Hvorfor burde vi spilt som skissert? Som vanlig er det meldingene som er nøkkelen. Hvis Øst ikke har begge ruterhonnørene har han max. 11 p. Han har åpnet i ugunstig sone, sannsynligvis Hvordan med kan ganske det la jevn seg fordeling, gøre? og er overveiende sannsynlig at han har en sterkere hånd med begge ruter honnører. Jeg venter i spenning på ditt svar : Uansett anser jeg at sjansene for at E K i ruter sitter bak er høyere enn å satse på at motparten gjør feil. Svar på Quiz runde 1 frist 19 november: vi kommer tilbake med poengstilling og sammenlagtlister etterhvert Quiz 2 viderekomne Vi rekker ikke å få godspilt ruterstikk før motparten har fremmet minst 3 stikk i spar. To ganger hjerter mot K D er eneste 15/97

16 måten å vinne kontrakten på. Quiz 1 "Expert" svarfrist onsdag 19. november Spillet er fra KM lag Vest Agder lag kom i 3 grand i Vest og gikk 2 bet. Alle de 7 andre lagene kom i 4 hjerter spilt av Syd. 4 par gikk bet og 3 vant kontrakten etter omtrent samme spilleføring. Kløverknekt kom ut på de fleste bord. det fulgte to ganger trumf. Det ser ut som Vest må ha en ruterhonnør eller at 10'eren må sitte dobbel i Syd (kan ikke være i Øst p.g.a. åpn.) Men, det kan ikke skade å prøve å friste motparten til å feile. på tre høye spar trumfet Vest (en megegt god spiller) og spilte den ufarlige kløver opp. Han ville ikke hjelpe til med en eventuell rutervariant. Da var det gjort. Kløveren ble trumfet og siste kløver forsvant på høy spar. nå kunne jeg legge ned og forlange 10 stikk uavghengig av ruterhonnøerenes plassering. Sluttposisjonen til høyre. Jeg var ganske fornøyd med spillet selv om det ble vunnet etter feil i motspillet. Først senere gikk det opp for meg at jeg mener vi hadde spilt feil alle vi tre som fikk 4 hjerter. Kan du se hva jeg mener? send ditt svar til harald HIT 16/97

17 Quiz 2 "Videregående" svarfrist onsdag 19. november Altså ble du som SYD spillefører i 3nt Vest spiller ut spar 5, ikke akkurat det du kunne ønske deg. Som man alltid bør gjøre før man følger til første stikk, tar du deg en tenkpause for å overveie mulighetene. Hvordan vil du legge opp spillet for å vinne 3 grand? send ditt svar HIT 17/97

18 18/97

19 19/97

20 20/97

21 21/97

22 22/97

23 23/97

24 24/97

25 25/97

26 26/97

27 27/97

28 28/97

29 29/97

30 30/97

MP-treffet Torsdag 10.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge

MP-treffet Torsdag 10.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge MP-treffet Torsdag 10.desember 2015 Gjennomgang av spill Av: Kristoffer Hegge Meldesystem Spill 2: Øst/Nord-Syd I denne gjennomgangen brukes et naturlig meldesystem som baserer seg på 5-kort major, beste

Detaljer

Kommentar: Åpning 1 NT ( ). Syd er ikke interessert i å høre om majorfarger men melder 3 NT direkte med 11 hp.

Kommentar: Åpning 1 NT ( ). Syd er ikke interessert i å høre om majorfarger men melder 3 NT direkte med 11 hp. Spill 1 N/ingen E 10 E K 5 D 9 7 4 E 5 4 3 K 8 5 D Kn 9 6 3 2 Kn 9 7 4 2 10 8 K 10 6 5 3 Kn - Kn 10 8 7 7 4 D 6 3 E 8 2 K D 9 6 2 Meldinger: N Ø S V 1 NT pass 3 NT pass rundt Kommentar: Åpning 1 NT ( 15-17

Detaljer

MP-treffet Mandag 7.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge

MP-treffet Mandag 7.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge MP-treffet Mandag 7.desember 2015 Gjennomgang av spill Av: Kristoffer Hegge Meldesystem Spill 2: Øst/Nord-Syd I denne gjennomgangen brukes et naturlig meldesystem som baserer seg på 5-kort major, beste

Detaljer

MP-treffet Tirsdag 8.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge

MP-treffet Tirsdag 8.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge MP-treffet Tirsdag 8.desember 2015 Gjennomgang av spill Av: Kristoffer Hegge Meldesystem Spill 2: Øst/Nord-Syd I denne gjennomgangen brukes et naturlig meldesystem som baserer seg på 5-kort major, beste

Detaljer

VELKOMMEN TIL BRIDGEKURS! SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 22. OKTOBER 2013

VELKOMMEN TIL BRIDGEKURS! SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 22. OKTOBER 2013 VELKOMMEN TIL BRIDGEKURS! SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 22. OKTOBER 2013 Velkommen til bridgekurs Stikk Et kort fra hver av spillerne Første kortet i hvert stikk avgjør hvilken farge som skal spilles Spillerne

Detaljer

Kvangraven HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER. For januar 2015 arrangerer Kvangraven.no konkurranse for våre quiz knekkere!

Kvangraven HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER. For januar 2015 arrangerer Kvangraven.no konkurranse for våre quiz knekkere! Kvangraven Nettsted for BRIDGE spill historier quiz 2013 Nils Kvangraven HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER Velkommen til Harald s Corner Hjernetrim for bridgevenner harald@kvangraven.no

Detaljer

En skal alltid prøve å utnytte spillets retning (går med sola), slik at en spiller fra svakhet og opp mot styrke:

En skal alltid prøve å utnytte spillets retning (går med sola), slik at en spiller fra svakhet og opp mot styrke: Fargebehandling Fargebehandling er hvordan du isolert sett skal behandle en farge. For eksempel: Hvordan bør en spille Ekn32 mot K754? Når en skal vurdere hva som er rett fargebehandling kan det også være

Detaljer

V N Ø S. Birman Silla Padon Boye. 1 hj 1 sp pass 3 NT

V N Ø S. Birman Silla Padon Boye. 1 hj 1 sp pass 3 NT Ernst&Young prisen 2014 Det er en glede å konstatere at firmaet Ernst&Young fortsatt er villige til å sponse årets norske spill. Det ble etter hvert innlevert mange spill til årets konkurranse, og alle

Detaljer

Å planlegge og utføre en skvis. En nyttig teknikk for deg som spillefører

Å planlegge og utføre en skvis. En nyttig teknikk for deg som spillefører Å planlegge og utføre en skvis En nyttig teknikk for deg som spillefører Spilleførers ABC Få oversikt. Tell sikre stikk. Hvor mange stikk mangler? Hva er beste plan for å forfremme stikk? Kombiner om mulig

Detaljer

KM par NBF Vest Agder 2-3 mars, 2013

KM par NBF Vest Agder 2-3 mars, 2013 KM par NBF Vest Agder 2-3 mars, 2013 Roy Olsen (tv) og Helge Stornes scoret jevnt hele turneringen og vant fortjent årets KM PAR Stig Drangsholt dominerte sammen med makker Martin Reinertsen dag en, men

Detaljer

Forenklet bridge (f-bridge)

Forenklet bridge (f-bridge) Forenklet bridge (f-bridge) Marianne Harding og Sven-Olai Høyland 14. mai 2007 Dette ble først skrevet i forbindelse med bridgekurs for barn i alderen 9 13 år, men vi tror deg egner seg som en introduksjon

Detaljer

BRIDGEKURS DEL LYNKURS

BRIDGEKURS DEL LYNKURS BRIDGEKURS DEL LYNKURS 17. Oktober 2013 Varden Ungdomsskole 1 VELKOMMEN TIL BRIDGEKURS Velkommen til LYN Kurs 2 BRIDGE Kortspill for 4 personer Plassert rundt et bord N V Ø S Nord (N) spiller med syd (S)

Detaljer

Vest Nord Øst Syd Vest Nord Øst Syd 1NT p 2kl 1NT p p 2ru p 2NT p p p 3NT p p p

Vest Nord Øst Syd Vest Nord Øst Syd 1NT p 2kl 1NT p p 2ru p 2NT p p p 3NT p p p Ekstraspill til 3. kurskveld: (Spill 9B og 10B) 1NT p 2kl 1NT p p 2ru p 2NT p p p 3NT p p p Øst spiller ut 6 og damen skal legges i bordet. For å få nok stikk må kløveress presses ut. Heldigvis er det

Detaljer

Bergen storturnering 2013 Av Nils Kvangraven

Bergen storturnering 2013 Av Nils Kvangraven Bergen storturnering 2013 Av Nils Kvangraven Ⲩ 颼 颼 萀 葟 葟 葟 葟 Jeg liker konseptet BAK de siste årene har satset på med å legge turneringen til et hotell 100 meter fra inngangen til flyplassen. Fine spillelokaler

Detaljer

Hva har skjedd med norske bridgejournalister?

Hva har skjedd med norske bridgejournalister? Hva har skjedd med norske bridgejournalister? Av Boye Brogeland Jeg har spilt en del internasjonale mesterskap for Norge. De fleste har gått bra, men det har vært et par svake EM, som i Malmö i 2004 og

Detaljer

Spilleføring. Eliminasjon og innspill

Spilleføring. Eliminasjon og innspill Spilleføring Eliminasjon og innspill Spilleførers ABC Få oversikt. Tell sikre stikk. Hvor mange stikk mangler? Hva er beste plan for å forfremme stikk? Å forfremme stikk Langfarvestikk. Ekstra trumfstikk.

Detaljer

Stig Drangsholt 50 a r Singelturnering Lørdag 30. Juni 2012

Stig Drangsholt 50 a r Singelturnering Lørdag 30. Juni 2012 Stig Drangsholt 50 a r Singelturnering Lørdag 30. Juni 2012 Kaninen var tidlig i tenning og allerede i spill 2 fant han en stamp i rød sone på 6trinnet! Desverre var det mot luft. 10 9 6 10 8 9 E K 10

Detaljer

Vi har tre hovedmåter å signalisere på: Fordelingskast Styrkekast Lavinthal

Vi har tre hovedmåter å signalisere på: Fordelingskast Styrkekast Lavinthal Markeringer/Motspill Det er ikke bare gjennom meldingene en har en samtale for å få et godt resultat. Det er like viktig å ha god kommunikasjon når en bedriver motspill. Vi har tre hovedmåter å signalisere

Detaljer

Finale NM-klubblag 2005

Finale NM-klubblag 2005 Bulletin nr. 5 Finale NM-klubblag 2005 Rainbow hotell Ski, 4.-7. mai Arrangør: Ski Bridgeklubb Olav Ellingsen, Sortland hadde ett godt spill mot Moss. Spill 2 Dealer: South Vul: N-S E1076 7642 854 D3 D853

Detaljer

Arendalturneringen 2012

Arendalturneringen 2012 Arendalturneringen 2012 Arendalturneringen har fått en ny vår og i helgen kunne hele 58 par nyte sørlandssommeren i en av våre vakreste byer. Dyktige spillere fra hele landet hadde tatt turen og arrangementsstaben

Detaljer

MESTERTREFF, tirsdag 5.desember 2017 Spilldiagram og analyser Av GeO Tislevoll

MESTERTREFF, tirsdag 5.desember 2017 Spilldiagram og analyser Av GeO Tislevoll MESTERTREFF, tirsdag 5.desember 2017 Spilldiagram og analyser Av GeO Tislevoll Meldesystem, utspill og signaler I denne gjennomgangen brukes i utgangspunktet et naturlig meldesystem med 5- korts majoråpninger,

Detaljer

Finale NM-klubblag 2005

Finale NM-klubblag 2005 Bulletin nr. 7 Finale NM-klubblag 2005 Rainbow hotell Ski, 4.-7. mai Arrangør: Ski Bridgeklubb Skiprofiler Mette Torp Mette var gift med Arild Torp som var foreldre til Espen. Dette var en bridgefamilie

Detaljer

Du er nok på tur, Snurr!!

Du er nok på tur, Snurr!! Du er nok på tur, Snurr!! (av Baard Olav Aasan) Det var en gang, og innenfor der var en bridgeklubb. Denne klubben var veldig aktiv og hadde mange medlemmer som holdt seg oppdatert på litt av hvert når

Detaljer

Vi har tre hovedmåter å signalisere på: Fordelingskast Styrkekast Lavinthal

Vi har tre hovedmåter å signalisere på: Fordelingskast Styrkekast Lavinthal Markeringer/Motspill Det er ikke bare gjennom meldingene en har en samtale for å få et godt resultat. Det er like viktig å ha god kommunikasjon når en bedriver motspill. Vi har tre hovedmåter å signalisere

Detaljer

KM PAR NBF Vest Agder. Sluttresultat (over middels) Roald Mæsel Snorre Aalberg. Kretsmestere Geir Brekka Tom Høiland

KM PAR NBF Vest Agder. Sluttresultat (over middels) Roald Mæsel Snorre Aalberg. Kretsmestere Geir Brekka Tom Høiland Roald Mæsel Snorre Aalberg Kretsmestere 2015 Geir Brekka Tom Høiland Sølv Martin Reinertsen Ann Karin Fuglestad KM PAR 2015 Bronse Sluttresultat (over middels) Plass Poeng % Navn 1 176 63,3 Snorre Aalberg

Detaljer

Are`s intrafinesse (av Anders Fodstad)

Are`s intrafinesse (av Anders Fodstad) Are`s intrafinesse (av Anders Fodstad) Noen ganger melder man gode kontrakter som ikke alltid får den rettferdighet som vi mener kontrakten fortjener. Ekstra deilig er det når vi spiller glimrende og vinner

Detaljer

Årets spill? To innspill, et safety play og en skvis

Årets spill? To innspill, et safety play og en skvis Årets spill? To innspill, et safety play og en skvis 2008-06-22 18:10:30 by ChristianVennerod Boye lot ikke tsjekkerne få kontrakten i en billig 3 kløver bare fordi de hadde 23 hp. Han balanserte med en

Detaljer

Motspill. Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk

Motspill. Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk Motspill Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk Hva innebærer motspill? Å forhindre at spillefører klarer kontrakten. Eventuelt forhindre overstikk. Legge en plan for hvordan få dette

Detaljer

Team Hurra til lagfinalen!

Team Hurra til lagfinalen! Team Hurra til lagfinalen! Ann Karin Fuglestad, Frank Svindal, Øystein Jensen, Geir Brekka, Nils Ravnaas, Jon S Hansen For 10 år siden møtte Team Hurra Haugesund i 6 runde. Det var hjemmekamp og ingen

Detaljer

MESTERTREFF, torsdag 7.desember 2017 Spilldiagram og analyser

MESTERTREFF, torsdag 7.desember 2017 Spilldiagram og analyser MESTERTREFF, torsdag 7.desember 2017 Spilldiagram og analyser Av GeO Tislevoll Meldesystem, utspill og signaler I denne gjennomgangen brukes i utgangspunktet et naturlig meldesystem med 5- korts majoråpninger,

Detaljer

LÆR Å SPILLE BRIDGE GRUNNKURS 1. 1.1 Diverse opplysninger om bridge. 1.2 Ord og uttrykk i bridge. 1.3 Hvordan foregår spillet?

LÆR Å SPILLE BRIDGE GRUNNKURS 1. 1.1 Diverse opplysninger om bridge. 1.2 Ord og uttrykk i bridge. 1.3 Hvordan foregår spillet? GRUNNKURS 1 LÆR Å SPILLE BRIDGE Kveld 1 1.1 Diverse opplysninger om bridge 1.2 Ord og uttrykk i bridge 1.3 Hvordan foregår spillet? 1.4 Hva er billedkortenes verdi? 1.5 Hvordan er fargene rangert? 1.6

Detaljer

JENSEN CUP Juletradisjon siden 1995 Kristiansand

JENSEN CUP Juletradisjon siden 1995 Kristiansand 28.12.2012 JENSEN CUP 2012 Juletradisjon siden 1995 Kristiansand Siden midten av 90-tallet har Øystein Jensen invitert til en 2-bords singelturnering i romjulen. Det er ikke lett å komme med på startlisten

Detaljer

Spilleføringsteknikk. Sørg for at du har størst mulig sjanse til å vinne kontrakten!

Spilleføringsteknikk. Sørg for at du har størst mulig sjanse til å vinne kontrakten! Spilleføringsteknikk Sørg for at du har størst mulig sjanse til å vinne kontrakten! Spilleførers ABC Få oversikt. Tell sikre stikk. Hvor mange stikk mangler? Hva er beste plan for å forfremme stikk? Kombiner

Detaljer

Hva er svarene når makker åpner med 1?

Hva er svarene når makker åpner med 1? NATURLIG BRIDGESYSTEM FOR NYBEGYNNERE Utarbeidet av Stein Statle Poengberegning: Ess=4 poeng, Konge=3 poeng, Dame=2 poeng, Knekt= poeng Vi teller ekstrapoeng for Singelton (et kort i en farge = poeng),

Detaljer

Påbyggingskurs. 13. Og 14. september 2014 Nøtterøy VGS

Påbyggingskurs. 13. Og 14. september 2014 Nøtterøy VGS Påbyggingskurs 13. Og 14. september 2014 Nøtterøy VGS Program lørdag kl 1000: Velkommen kl 1010:Tema 1: Kortvurdering Tema 2:Tempo og teknikk i spilleføring Kl 1130: Spilletrening Kl 1300: Lunsj kl 1400:

Detaljer

SPILL BRIDGE 1 kapittel 11 og 12 SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 26. NOVEMBER 2013

SPILL BRIDGE 1 kapittel 11 og 12 SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 26. NOVEMBER 2013 SPILL BRIDGE 1 kapittel 11 og 12 SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 26. NOVEMBER 2013 Kapittel 11 Svake åpningshender SPERREMELDINGER Kan åpne noen ganger med mindre enn 12 hp Forutsetning Bra farge på minst 6 kort

Detaljer

Bulletin fra NM-kampen mellom Kristiansand 5 og Stavanger 6

Bulletin fra NM-kampen mellom Kristiansand 5 og Stavanger 6 Bulletin fra NM-kampen mellom Kristiansand 5 og Stavanger 6 Av Paul Bang Det er alltid leit å ryke ut av NM-lag allerede i 3. runde. Vårt lag hadde kanskje kunne levd med det, ut fra at vi kunne sagt at

Detaljer

Søndag 30.september: Knallstart for Norge!

Søndag 30.september: Knallstart for Norge! Søndag 30.september: Knallstart for Norge! 2007-09-30 09:13:14 by geo Norges lag fikk en flott start i VM. Mot erkefienden Sverige i første runde ble det mer eller mindre overkjøring. Seieren ble til slutt

Detaljer

Kvangraven i 200. Bridgefestivalen 2007

Kvangraven i 200. Bridgefestivalen 2007 Denne historia er det sikkert flere av dere som har sett før på Kristiansand BK sin hjemmesider, men den tåler gjentakelse. Nils er Norgesmester både for par og lag, samt Europamester for junior. Han er

Detaljer

MELDEDUELL SETT 1 FRA LYNGDAL

MELDEDUELL SETT 1 FRA LYNGDAL MELDEDUELL SETT 1 FRA LYNGDAL Under kommer ti spill meldt av spillere fra landslagstroppen. Kortene måtte jeg sette opp ved siden av hverandre, men du skjønner sikkert at nord er til venstre og syd er

Detaljer

I medgang er det lett, i motgang er det verre å spille god bridge. Av Kåre Beyer Kristiansen

I medgang er det lett, i motgang er det verre å spille god bridge. Av Kåre Beyer Kristiansen I medgang er det lett, i motgang er det verre å spille god bridge. Av Kåre Beyer Kristiansen Vi er halvveis i 6 rundekampen mot Stavanger, vi leder klart 51-21 og veien til NM finale synes klar. Men vi

Detaljer

MESTERTREFF, tirsdag 6.desember 2017 Spilldiagram og analyser

MESTERTREFF, tirsdag 6.desember 2017 Spilldiagram og analyser MESTERTREFF, tirsdag 6.desember 2017 Spilldiagram og analyser Av GeO Tislevoll Meldesystem, utspill og signaler I denne gjennomgangen brukes i utgangspunktet et naturlig meldesystem med 5- korts majoråpninger,

Detaljer

VELKOMMEN TIL KURS. VK 2 Spill Bridge2

VELKOMMEN TIL KURS. VK 2 Spill Bridge2 VELKOMMEN TIL KURS VK 2 Spill Bridge2 Oversikt Oppsummering kursbok 1 med utvidelser Mer om finesser Mer om å holde igjen et høyt kort i spill og motspill Mer om utspill Svar på makkers 1NT: overføring

Detaljer

Kvangraven. KM LAG Vest Agder 18. oktober. Damenes Mix Kristiansand 6. desember. BK GRAND Storturnering Ålesund 18 19 oktober. Nyttårscupen 2 3 januar

Kvangraven. KM LAG Vest Agder 18. oktober. Damenes Mix Kristiansand 6. desember. BK GRAND Storturnering Ålesund 18 19 oktober. Nyttårscupen 2 3 januar Kvangraven Nettsted for BRIDGE spill historier quiz 2013 Nils Kvangraven HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER BK GRAND Storturnering Ålesund 18 19 oktober Damenes Mix Kristiansand 6. desember

Detaljer

Århundrets(?) bridgebegivenhet på Steinkjer.

Århundrets(?) bridgebegivenhet på Steinkjer. Århundrets(?) bridgebegivenhet på Steinkjer. Av Ragnar Midjo Steinkjer bridgeklubb har arrangert NM for klubber 2 ganger. Den gang het klubben Ogndal bridgeklubb. Også de gangene var det mange gode bridgespillere

Detaljer

SPILL BRIDGE 1 KAPITTEL 3 OG 4 SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 29. OKTOBER 2013

SPILL BRIDGE 1 KAPITTEL 3 OG 4 SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 29. OKTOBER 2013 SPILL BRIDGE 1 KAPITTEL 3 OG 4 SANDEFJORD BRIDGEKLUBB 29. OKTOBER 2013 Kapittel 3 GODE ELLER DÅRLIGE KORT FRA SIST Melder i stigende rekkefølge fra 1kl (ru hj sp) til 7NT Kontrakten er bestemt når de 3

Detaljer

MP-TREFF, onsdag, 7.desember Spilldiagram og analyser Av GeO Tislevoll

MP-TREFF, onsdag, 7.desember Spilldiagram og analyser Av GeO Tislevoll Meldesystem, utspill og signaler MP-TREFF, onsdag, 7.desember 2016 I gjennomgangen brukes i utgangspunktet et naturlig meldesystem med 5-korts majoråpninger, beste minor, 15-17 grand og 2 over 1 som utgangskrav.

Detaljer

Kvangraven. Aust Agder BK Monrad Lag 28. februar. Åpen KM Mixpar Mandal 14. februar. Søgne Open 22 og 29 januar

Kvangraven. Aust Agder BK Monrad Lag 28. februar. Åpen KM Mixpar Mandal 14. februar. Søgne Open 22 og 29 januar Kvangraven Nettsted for BRIDGE spill historier quiz 2013 Nils Kvangraven HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER Harald s Corner Bridgequiz Søgne Open 22 og 29 januar Åpen KM Mixpar Mandal 14.

Detaljer

Tja, sånn passe? EM bridge 2014. Espen Lindqvist forteller om både gode og mindre gode spill. Jeg håper på mange innspill..

Tja, sånn passe? EM bridge 2014. Espen Lindqvist forteller om både gode og mindre gode spill. Jeg håper på mange innspill.. Oppsummering 1 Espen Lindqvist forteller om både gode og mindre gode spill. Tja, sånn passe? Jeg håper på mange innspill.. Norge har ikke vært blant de aller beste Europa de siste mesterskapene. Dette

Detaljer

STENBERG. Av Geir Olav Tislevoll ( Fra Bridge i Norge nr 3 juli 2004 )

STENBERG. Av Geir Olav Tislevoll ( Fra Bridge i Norge nr 3 juli 2004 ) TEBERG Av Geir Olav Tislevoll ( Fra Bridge i orge nr 3 juli 2004 ) Å benytte en kravmelding som viser støtte i åpningsfargen, har mye for seg, blant annet for å undersøke slemmulighetene. Over minoråpning

Detaljer

Oppgavesett 3/09 - april

Oppgavesett 3/09 - april Oppgavesett 3/09 - april Ingvar Erga AJ4 AK4 Bente Faag A76532 A Thorleif Skimmeland Karl Johan Tørkli Vest Nord Øst Syd 1 ru pass pass 1 hj x pass 1 sp 2 hj? Hva melder du som syd? Løsningsforslag: Oppgave

Detaljer

Kvangraven i 200. Sånn begynte det

Kvangraven i 200. Sånn begynte det Kvangraven i 200 Hvis du tror at overskriften betyr at han spilte dobbelt så bra som om jeg hadde skrevet Kvangraven i 100, så tar du feil. I helga var det Nærbø Cup og jeg hadde tatt turen bortover sammen

Detaljer

-HQVHQ&XS. Årets nest viktigste 7RUULGDOVYHLHQ.5,67,$16$1' 27.12 2006

-HQVHQ&XS. Årets nest viktigste 7RUULGDOVYHLHQ.5,67,$16$1' 27.12 2006 -HQVHQ&XS 7RUULGDOVHLHQ.5,67,$16$1' 27.12 2006 %8//(7,115,11+2/' Årets nest viktigste Det er to turneringer av betydning her i byen. Den ene er SI B og den andre er Jensen Cup i rom jula. Da m øtes de

Detaljer

Lag Tislevoll og Hanlon dramatisk videre

Lag Tislevoll og Hanlon dramatisk videre 2008-10-15 12:04:07 by ChristianVennerod Geo kom en halv time for sent til spilling, men er på bildet i ferd med å se at det går bra likevel Lag Tislevoll og Hanlon dramatisk videre Samtidig som det norske

Detaljer

Motspill. Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk

Motspill. Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk Motspill Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk Hva innebærer motspill? Å forhindre at spillefører klarer kontrakten. Legge en plan for hvordan få dette til. Helhetlig plan er viktig.

Detaljer

Finale NM-klubblag 2005

Finale NM-klubblag 2005 Bulletin nr. 6 Finale NM-klubblag 2005 Rainbow hotell Ski, 4.-7. mai Arrangør: Ski Bridgeklubb Dukk på dukk! I den spennende kampen mellom Moss og Sortland dukket følgende finurlige motspill opp. Spill

Detaljer

System, norske jenter

System, norske jenter System, norske jenter SIST ENDRET: JULI 22, 14 2:11 PM ÅPNINGER, OVERSIKT 1 : 3+krt, 11+ HP 1 : 3+krt, 11+ HP 1 : 5+krt, 11+ HP 1 : 5+krt, 11+ HP 1NT : 15-17 HP, BAL 2 : 20 21 balansert, eller sterk hånd

Detaljer

Vurderingskriterier: RØD TEKST 3NT er beste kontrakt BLÅ TEKST 4hj er beste kontrakt

Vurderingskriterier: RØD TEKST 3NT er beste kontrakt BLÅ TEKST 4hj er beste kontrakt 1) Nord, ingen kn10765 K94 D1054 8 9 K10765 1096 K874 D8 EK76 ED84 D53 2) Vest, Nord-Syd 108 K9754 74 D105 K10 D9865 D1098763 -- Dkn6 EK86 E74 K54 3) Syd, Vest-Vest K74 10965 64 75 KD8 10975 K7543 D86

Detaljer

KM Veteran Agder Søm - 24 april

KM Veteran Agder Søm - 24 april Side 1 av 149 Hjem Kontakt Kristiansand BK Linker Arkiv Bilder KM Par KM- nybegynner Kristiansand - 9 april KM Veteran Agder Søm - 24 april Resultater KM PAR i VEST AGDER kommer her KM Par Åpen Pulje KM

Detaljer

Påbyggingskurs. 5. og 6. september 2015 Nøtterøy VGS

Påbyggingskurs. 5. og 6. september 2015 Nøtterøy VGS Påbyggingskurs 5. og 6. september 2015 Nøtterøy VGS Lørdag 05.09 svake 2 Kl 1000: Tema 1: Meldesekvenser Kl 1130: spilling Tema 2: Kast og signaler Kl 1300: Lunsj Kl 1400: Tema 3: A-gruppe: XY-grand B-gruppe:

Detaljer

BULLETIN 4 NM PAR LYNGDAL. Intervju med Tor Eivind Grude. Spill fra mesterhånd SPILL FRA DE SISTE 10 MESTRE I NM PAR. 19 21 September 2014

BULLETIN 4 NM PAR LYNGDAL. Intervju med Tor Eivind Grude. Spill fra mesterhånd SPILL FRA DE SISTE 10 MESTRE I NM PAR. 19 21 September 2014 BULLETIN 4 Spill fra mesterhånd Intervju med Tor Eivind Grude NM PAR SPILL FRA DE SISTE 10 MESTRE I NM PAR For å kunne se om det bare er flaks eller man faktisk må spille god bridge for å vinne NM PAR

Detaljer

Kvangraven HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER. NYE QUIZ Harald s Corner. Endelig fikk jeg skvist klukken

Kvangraven HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER. NYE QUIZ Harald s Corner. Endelig fikk jeg skvist klukken Kvangraven Nettsted for BRIDGE spill historier quiz 2013 Nils Kvangraven HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER Farsund Open 30. mai Trondheim Cup 2. mai NYE QUIZ Harald s Corner Harald s gule

Detaljer

Motspill. Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk

Motspill. Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk Motspill Samarbeid Gode signaler Resonnement Kreativitet Taktikk Motspillssignaler Styrkekast (og svakhetskast) Fordelingskast Lavinthal. Styrkekast Når Makker spiller ut en honnør Makker inviterer i en

Detaljer

Hotell Klubben har en god og lang historie. Det har vært hotell her siden 1880 tallet. Hotell Klubben lå i den gamle delen som tilhører Harmonien og

Hotell Klubben har en god og lang historie. Det har vært hotell her siden 1880 tallet. Hotell Klubben lå i den gamle delen som tilhører Harmonien og Hotell Klubben har en god og lang historie. Det har vært hotell her siden 1880 tallet. Hotell Klubben lå i den gamle delen som tilhører Harmonien og Victoriagården som ligger her hotellet står nå. Disse

Detaljer

Etter første dag av klubblag NM leder Astra/ABC foran Nidaros 1 og Stavanger! BULLETIN INNHOLD

Etter første dag av klubblag NM leder Astra/ABC foran Nidaros 1 og Stavanger! BULLETIN INNHOLD BULLETIN INNHOLD Resultater fra de to første kampene. Hvem topper butleren og hvem har fått en tøff start på mesterskapet. Vi prsenterer noen spill og etterlyser andre fra dere. Astra/ABC innledet med

Detaljer

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller.

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller. "FBI-spillet" ------------- Et spill for 4 spillere av Henrik Berg Spillmateriale: --------------- 1 vanlig kortstokk - bestående av kort med verdi 1 (ess) til 13 (konge) i fire farger. Kortenes farger

Detaljer

Treningskamp mellom Juniorlandslaget U-20 og Namsos bridgeklubb

Treningskamp mellom Juniorlandslaget U-20 og Namsos bridgeklubb Treningskamp mellom Juniorlandslaget U-20 og Namsos bridgeklubb Lørdag 3. Mars var det duket for treningskamp mellom Juniorlandslaget U-20 og Namsos bridgeklubb. Juniorlandslaget trengte trening foran

Detaljer

Det var spørsmålet i runde 11 da Rommy Jørstad-Stig Roar Hakkebo møtte Jonill Storøy-Per Chr. Gjerde.

Det var spørsmålet i runde 11 da Rommy Jørstad-Stig Roar Hakkebo møtte Jonill Storøy-Per Chr. Gjerde. Internett-bulletin Storturneringen 2001 Redaktør: Per H. Lange Å melde eller ikke melde Det var spørsmålet i runde 11 da Rommy Jørstad-Stig Roar Hakkebo møtte Jonill Storøy-Per Chr. Gjerde. 9 6 2 Kn 2

Detaljer

XY - grand Av Lars Blakset og Søren Christiansen ( Europeiske Bridge nr 1 1993)

XY - grand Av Lars Blakset og Søren Christiansen ( Europeiske Bridge nr 1 1993) XY - grand Av Lars Blakset og Søren Christiansen ( Europeiske Bridge nr 1 1993) Meldingene har gått : Åpningshånden Svarhånden 1 1 1NT? Hva ville du ha meldt nå med følgende hender? 1) 8 6 5 4 3 2 E 5

Detaljer

KM Par 2012 Møre og Romsdal Bridgekrets

KM Par 2012 Møre og Romsdal Bridgekrets KM Par 2012 Møre og Romsdal Bridgekrets Årets kretsmestere Jon Terje Storsten Svein Jarle Bjerkevoll 16 par, resultat for de over middels: Plass Poeng Navn Klubb 1 105 Jon Terje Storsten - Svein Jarle

Detaljer

Ja takk, begge deler...

Ja takk, begge deler... Ja takk, begge deler... Når jeg ser den litt opphetede diskusjonen mellom BOA og Snorre om 2 kløveråpning må jeg nesten le. De har begge gode poeng, men begge nekter å høre på den andres gode poeng. Jeg

Detaljer

Lærerveiledning, "Spill Bridge 2"

Lærerveiledning, Spill Bridge 2 Lærerveiledning, "Spill Bridge 2" Generelt Spill bridge 2 er basert i det tidligere svenske kursoppleggets kursbok nr.2, "Den praktiske vegen". Boken/kurset ble laget etter ønske fra kursledere i Sverige,

Detaljer

NIDAROS BK 1 NIDAROS BK 1 ER NORGES- MESTRE AV ÅRET! VI GRATULERER NIDAROS 1 NORGESMESTERSKAP FOR KLUBBLAG 2000! BULLETIN INNHOLD

NIDAROS BK 1 NIDAROS BK 1 ER NORGES- MESTRE AV ÅRET! VI GRATULERER NIDAROS 1 NORGESMESTERSKAP FOR KLUBBLAG 2000! BULLETIN INNHOLD BULLETIN INNHOLD NIDAROS BK 1 På bildet ser vi Sigmund Bakke, teknisk ansvarlig for arrangmentet, Tor Helness, Jon-Egil Furunes, Per Erik Austberg og Geir Helgemo. Laget ble Norgesmestre etter å ha vunnet

Detaljer

MP-TREFF, tirsdag 6.desember 2016 Spilldiagram og analyser Av GeO Tislevoll

MP-TREFF, tirsdag 6.desember 2016 Spilldiagram og analyser Av GeO Tislevoll MP-TREFF, tirsdag 6.desember 2016 Spilldiagram og analyser Av GeO Tislevoll Meldesystem, utspill og signaler I denne gjennomgangen brukes i utgangspunktet et naturlig meldesystem med 5-korts majoråpninger,

Detaljer

VIDREKOMENE 1 KURS LITT AVANSERTE MELDINGER FORDELINGSPOENG DOBBELTON SINGLETON RENONS EKSTRA TRUMF LITT OM NEGATIVE DOBLINGER OGUST

VIDREKOMENE 1 KURS LITT AVANSERTE MELDINGER FORDELINGSPOENG DOBBELTON SINGLETON RENONS EKSTRA TRUMF LITT OM NEGATIVE DOBLINGER OGUST VIDREKOMENE 1 KURS LITT AVANSERTE MELDINGER FORDELINGSPOENG DOBBELTON SINGLETON RENONS EKSTRA TRUMF LITT OM NEGATIVE DOBLINGER OGUST LITT OM INNMELDING PÅ MOTPARTENS 1NT ÅPNING SPØRSMÅL ETTER HOLD LITT

Detaljer

Hvorfor vinner noen lag oftere enn andre?

Hvorfor vinner noen lag oftere enn andre? Hvorfor vinner noen lag oftere enn andre? Av Snorre Aalberg Jeg har skrevet om dette tidligere. Med det mener jeg ikke nødvendigvis at jeg har det eneste riktige svaret, men jeg har udiskutabelt pekt på

Detaljer

Hvor langt unna var vi egentlig?

Hvor langt unna var vi egentlig? Oppsummering 3 Hvor langt unna var vi egentlig? Nå skal jeg gjøre noe skummelt og det er ikke sikkert alle synes det er rett av meg å plukke ut enekeltspill for å vise hvor nærme vi egentlig var å gå til

Detaljer

Lynkurs: Lær bridge på 1-2-3!

Lynkurs: Lær bridge på 1-2-3! Lynkurs: Lær bridge på 1-2-3! 1 Hva er et lynkurs i bridge? 2 Lynbridge er: En rask måte å bli kjent med bridge på. Et lavterskel-tilbud. En god måte å finne ut om bridge er noe som fenger. Fokus på å

Detaljer

Oppdateringer system for det norske jentelaget

Oppdateringer system for det norske jentelaget Oppdateringer system for det norske jentelaget Sven-Olai Høyland, 24.02.2015 Dette dokumentet er en oppdatering av systemet datert 22.07.2014 for det norske jentelaget. Takk til Rosaline Barendregt og

Detaljer

Kvangraven HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER NORDIC BRIDGE CHAMPIONSHIPS 2015. Her kommer spill, bilder og info om NORDISK mesterskap.

Kvangraven HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER NORDIC BRIDGE CHAMPIONSHIPS 2015. Her kommer spill, bilder og info om NORDISK mesterskap. Kvangraven Nettsted for BRIDGE spill historier quiz 2013 Nils Kvangraven HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER Øverst fra venstre: Jan Tore Berg, Christian Vennerød, Allan Livgård, Stine Holmøy,

Detaljer

KM PAR NBF Vest Agder. De siste kretsmestere: 18. April Helge Stornes Roy Olsen. Kretsmestere Tom Høiland Geir Brekka

KM PAR NBF Vest Agder. De siste kretsmestere: 18. April Helge Stornes Roy Olsen. Kretsmestere Tom Høiland Geir Brekka Helge Stornes Roy Olsen Kretsmestere 2013 Tom Høiland Geir Brekka Kretsmestere 2014 Tom Høiland Geir Brekka Kretsmestere 2012 Helge og Roald Mæsel Kretsmestere 2010 KM PAR 2015 Nils Kvangraven Roar oll

Detaljer

SYSTEM - NATURLIG 2 OVER 1.. SIST OPPDATERT: 4.juli 2012 Snorre og makkere

SYSTEM - NATURLIG 2 OVER 1.. SIST OPPDATERT: 4.juli 2012 Snorre og makkere SYSTEM - NATURLIG 2 OVER 1.. SIST OPPDATERT: 4.juli 2012 Snorre og makkere Hovedprinsipper: - 5 kort major i åpning, 4 ruter (5542) - Alle 4-3-3-3 hender åpnes med 1kl (i 1. og 2.hånd) 2/1 er utgangskrav,

Detaljer

Sannsynlighet i kortspill

Sannsynlighet i kortspill Prosjektoppgave i MAT400 vår 0 Sannsynlighet i kortspill Av: Paul Høglend Mats Myhr Hansen. mai 0 Prosjektoppgave i MAT400 vår 0 Sannsynlighet i 7-kortpoker I denne presentasjonen av sannsynlighetene for

Detaljer

Men så kommer buttspilla som vi alt for ofte hopper lett over. Stine hadde:

Men så kommer buttspilla som vi alt for ofte hopper lett over. Stine hadde: Tanker om bridge av GEO Tislevold Hei igjen, Snorre! Det du tok opp med meg på BBO forleden er interessant. Først vil jeg si at jeg ofte er enig med deg i eksempler du drar fram på sida di, ting som går

Detaljer

Hva er svarene når makker åpner med 1?

Hva er svarene når makker åpner med 1? NATURLIG BRIDGESYSTEM FOR NYBEGYNNERE Utarbeidet av Stein Statle Poengberegning: Ess=4 poeng, Konge= poeng, Dame=2 poeng, Knekt= poeng Vi t ekstrapoeng for Singelton (et kort i en farge = poeng), og for

Detaljer

Claiming i tide og utide

Claiming i tide og utide Claiming i tide og utide Jeg er 100% på samme side som Boye i det han har kommet med i den pågående juksesaken, og også svært enig med både han og Hoffa (re. det som nylig ble publisert på Snorre sin blogg)

Detaljer

Finale NM for klubblag 2002 Sundvollen 6.-9. juni

Finale NM for klubblag 2002 Sundvollen 6.-9. juni Finale NM for klubblag 2002 Sundvollen 6.-9. juni Lagene Finale NM for klubblag 2002 Sundvollen 6.-9. juni Foreløpige lagsammensetninger Sveio BK Karl Christian Baumann, Simon Eileraas, Helge Svendsen,

Detaljer

MELDEDUELL SETT 1 FRA LYNGDAL

MELDEDUELL SETT 1 FRA LYNGDAL MELDEDUELL SETT 1 FRA LYNGDAL Under kommer ti spill meldt av spillere som har sendt inn. Kortene måtte jeg sette opp ved siden av hverandre, men du skjønner sikkert at nord er til venstre og syd er til

Detaljer

MP-TREFF, TORSDAG, 8.desember 2016 Spilldiagram og analyser Av GeO Tislevoll

MP-TREFF, TORSDAG, 8.desember 2016 Spilldiagram og analyser Av GeO Tislevoll MP-TREFF, TORSDAG, 8.desember 2016 Spilldiagram og analyser Av GeO Tislevoll Meldesystem, utspill og signaler I gjennomgangen brukes i utgangspunktet et naturlig meldesystem med 5-korts majoråpninger,

Detaljer

BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA av Fred Gitelman

BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA av Fred Gitelman BRIDGE MASTER 2000 SCANDINAVIA av Fred Gitelman installeres fra det vinduet som automatisk dukker opp når cd en settes inn i CD-porten: Klikk til høyre for INSTALLATION på det flagget som svarer til den

Detaljer

GRUNNKURS 2 EMNER SPILLETEKNIKKER

GRUNNKURS 2 EMNER SPILLETEKNIKKER GRUNNKURS 2 EMNER SPILLETEKNIKKER PLANLEGGING AV SPILLET FINESSE FORDELINGSKAST MER OM UTSPILL FORDELINGSUTSPILL INNVITT UTSPILL FORSKJELLEN PÅ UTSPILL MOT FARGE OG GRAND STYRKE/SVAKHETS KAST MER OM OPPLYSENDE

Detaljer

ÅPNINGSMELDINGER. 2005-04-20 Relépresisjon Side 1 av 63

ÅPNINGSMELDINGER. 2005-04-20 Relépresisjon Side 1 av 63 2005-04-20 Relépresisjon Side 1 av 63 ÅPNINGSMELDINGER ÅPNING BESKRIVELSE VIKTIGSTE SVAR 1 16+hp skjev fordeling 17+hp balansert 1 = 0-7hp. 1 = a) 8+hp 5+sp. b) 8+hp 5+ru. 1 = 8+hp 5+hj. 1NT = 8+hp 5+kl.

Detaljer

Åpner Svarhånd Åpner 2. melding Svarhånds 2. melding Videre meldinger: 2 : Stayman - spørsmål etter 4 korts major.

Åpner Svarhånd Åpner 2. melding Svarhånds 2. melding Videre meldinger: 2 : Stayman - spørsmål etter 4 korts major. 2 : Stayman - spørsmål etter 4 korts major. 1 NT - 15 17 p - jevn fordeling - 5 cover cards Overføring (min 5 korts farge): - 2 : overføring til hjerter. - 2 : overføring til spar. 2 :Minor stayman (5-4

Detaljer

NM Lag 2005 95 KJT84 A76 Q63 T876 A KJ4 A8742

NM Lag 2005 95 KJT84 A76 Q63 T876 A KJ4 A8742 NM Lag 2005 Sigve Smørdal, Olav Ellingsen, Håkon Arild Bergsrud og Pål T Fondevik vant NM lag 2005 som ble arrangert i Ski 4. til 7. mai. Sigve har gått gjennom alle spillene og nedenfor følger hans betraktninger

Detaljer

Kvangraven. Resultat 2 div avd A. Resultat 1 divisjon. Resultat 2 div avd B. Resultat 2 div avd C HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER

Kvangraven. Resultat 2 div avd A. Resultat 1 divisjon. Resultat 2 div avd B. Resultat 2 div avd C HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER Kvangraven Nettsted for BRIDGE spill historier quiz 2013 Nils Kvangraven HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER Resultat 1 divisjon Resultat 2 div avd A Resultat 2 div avd B Resultat 2 div avd

Detaljer

Kvangraven. Sommerturnering ARENDAL 8 9 august. Lyngdalsturneringen 15 16 august HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER

Kvangraven. Sommerturnering ARENDAL 8 9 august. Lyngdalsturneringen 15 16 august HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER Kvangraven Nettsted for BRIDGE spill historier quiz 2013 Nils Kvangraven HJEM KONTAKT KRISTIANSAND BK LINKER ARKIV BILDER Sommerturnering ARENDAL 8 9 august Lyngdalsturneringen 15 16 august Kontakt Nils

Detaljer

Heimdal Norgesmester HOTEL CALEDONIEN- KRISTIANSAND 25.5 28.5 2006 BULLETIN NR. 5 SØNDAG 26.5

Heimdal Norgesmester HOTEL CALEDONIEN- KRISTIANSAND 25.5 28.5 2006 BULLETIN NR. 5 SØNDAG 26.5 NM KLUBBER 2006 HOTEL CALEDONIEN- KRISTIANSAND 25.5 28.5 2006 BULLETIN NR. 5 SØNDAG 26.5 INNHOLD RESULTATER 1 KAMP 7 2 BRYGGEBRIDGE 3 RICA Prisen 6 Takk for oss 7 Velkommen til Ogndal 7 Heimdal Norgesmester

Detaljer

Jeg har spurt grunnlegger, Jørgen Østensen, om Topbridge fortsatt lever. I tilfelle der pustes, hvordan er livskvaliteten?

Jeg har spurt grunnlegger, Jørgen Østensen, om Topbridge fortsatt lever. I tilfelle der pustes, hvordan er livskvaliteten? Det er sikkert ikke så mange av dere nikker gjenkjennende til navnet Jørgen Østensen. Når jeg sier at han er den som drifter Topbridge, har programmert det meste og vært sentral i å lage konseptet rundt,

Detaljer

Bulletin 4 - Olrudpåsken

Bulletin 4 - Olrudpåsken 2010 Bulletin 4 - Olrudpåsken Hege Sundland - Sjur Nedrebø vant IMPen! Vi fikk en meget hyggelig seier i IMPen, Hege Sundland og Sjur Nedrebø(bildet) vant foran Willy Brown Tor Ivar Bang. 3. plassen gikk

Detaljer

MP-treffet Onsdag 9.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge

MP-treffet Onsdag 9.desember 2015. Gjennomgang av spill. Av: Kristoffer Hegge MP-treffet Onsdag 9.desember 2015 Gjennomgang av spill Av: Kristoffer Hegge Meldesystem Spill 2: Øst/Nors-Syd I denne gjennomgangen brukes et naturlig meldesystem som baserer seg på 5-kort major, beste

Detaljer