-I TIDA FØR INTERNETT, VAR DET VI BUTIKKANSATTE SOM VAR GOOGLE. Bli kjent med Geir Johansens 37 år i butikken på G.Hagen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "-I TIDA FØR INTERNETT, VAR DET VI BUTIKKANSATTE SOM VAR GOOGLE. Bli kjent med Geir Johansens 37 år i butikken på G.Hagen."

Transkript

1 STOR JUNI-KAMPANJE TURSESONGENS NYHETER TOPP 5 TILBUD I JUNI #5 JUNI -I TIDA FØR INTERNETT, VAR DET VI BUTIKKANSATTE SOM VAR GOOGLE. Bi kjnt md Gir Johnsns 37 år i butikkn på G.Hgn. h n sk byn d o k t

2 Æ ELSKE BYEN, Æ HANDLE LOKALT I små ok bdriftr må oft dn som strt opp vær båd innkjøpssjf, prsonsjf, rgnskpsførr, mrkdsførr og ti og md spåmnn før dgn r omm. Butikkrirn hr sgt t d bir vdig gd når d hr ttt inn n vr som non trngt r hdd ønskt sg, og dn bir utsogt på kort tid. Dn hyggig hndn r nok dt som gjør t d hodr ut, også i trg tidr, dt vr nok ikk ønn som vr grunn ti dtt yrksvgt. D ikr jobbn sin og r spsit oppttt v t kundn sk få no d r fornøyd md. Mn hv skjr når dt bir fr måndr md skitvær i mørktid? Fok fst går i hvrt f ikk ut, og bsoutt ikk ti byn. Så r spørsmåt om d som kunn hndt okt, hr d spinkt å sprt i dt tidsrommt, r hr d bnyttt sg v itt sofshopping? TA TIL VETTET, IKKE HANDLE ALT PÅ NETTET D fst hr gjort dt. Sittnd i sofn, md smrttfonn, nttbrttt r n bærbr i fngt. Gjrn mns TVn r på i bkgrunnn. Md krdittkortt i dn n hånd, og god smvittight i dn ndr. På impus hr vi hndt no, sikkrt fordi dt vr t kntibud som vi ikk kunn gå fr oss. Dt vr så nkt og gjort i bhgig softmpo. Når dt r dt gjort, føgr vi sporingskodn spnt, h vin fr vrdn dr ut ti dn nkommr din nærbutikk. Og dt r nok ht grit, v og ti r nttt nst ogisk øsning. Mn hvor bvisst r du på når du hndr på nttt kontr i sntrumsbutikkn? SÅ HVORFOR HA FOKUS PÅ LOKAL HANDEL? Tnk ngsiktig, tnk 20 år frm i tid. Jg tror ikk dt r nok å vær n itn ptroumsby utn t dt finns butikkr, tjnstvrndørr og gründr som ktivt bidrr ti t dt r bdr å bo i Hmmrfst. En ting r sikkrt, dt kommr ingn suprsmrting fr Oso opp hit for å fiks på hndsitusjon i byn. Vi vi h t vnd sntrum og gtr fyt md tibud, j, så må vi få dt ti sv. Drsom du ønskr å bo i n by hvor også din brn og brnbrn sk trivs, så gir du okbdriftn n kstr muight ti å få kkurt dg som sin ny, viktig kund. Dt minst du kn gjør for byn din, r å hnd okt når du kn. For å vit mr, r for å nnonsr gå inn på Kontkt nnonskonsunt Kj: h n d sk byn o k t

3 G. HAGEN GJENNOM TIDENE - t tibkbikk En typisk dg i sommrmåndn på suttn v 60-tt -butikkn vr smkkfu v turistr. BLI KJENT MED BYEN DIN Vi i Rkmhust Nord introdusrr hvr månd n ok bdrift i Hmmrfst Shopping for å bi itt bdr kjnt md dm. Vi ønskr å fort om hvordn d nstt oppvr å jobb md oss kundr gjnnom tidns øp og dn rivnd utvikingn som hr vært d sist årn. G.Hgn r n bdrift som b tbrt for 160 år sidn og r Nord-Norgs dst bokhnd. Hr du non gng kjøpt CD-pt r kontorrkvisit dr, d hr du grntrt møtt n smind og hyggig mnn som htr Gir Johnsn. Hn hr jobbt på G.Hgn i h 37 år og hr r historin hns fr butikkn: Kirkgt på 1970-tt Hvordn hr hvrdgn din vært i diss årn i butikkn? Jg gdr mg ti å trff mdrbidrn min. Dt r så god stmning hr på G.Hgn, så dt r dt jg gdr mg ti hvr nst dg, fortr Gir md størst svføgight. Hv r ditt bst minn fr tidn på G.Hgn? Dt vr jo vdig spsit og hyggig d jg fikk trff kjnt rtistr som kom bk diskn å signrt ptr. På dn tidn hdd vi bsøk v Vzin Biopphøggrs, Finn Kvik, Stinr Abrigtsn, Jørn Ho og mng fr som jg ikk huskr i frt, som vr vdig, vdig popuær i Norg. Åg Axndrsn r jo nd dt, og vi hdd dt hyggig d hn bsøkt butikkn. Hn signrt CD-ptr og vi sogt dm, sir Gir fornøyd. Hv r forskjn fr nå og for 37 år sidn? Gir tnkr sg itt om før hn svrr, -Før hdd vi ikk dt r intrntt. Vi i butikkn mått vit t. Når utgivsr fr rtistr kom, hvik vrr som vr tigjngig på mrkdt og hv trntivn vr for kundn. Vi mått vit t om vår vrr. Du kn iksom si dt sånn t vi vr dtidns Goog, stdfstr hn md t stort smi. I 1980 firt G. Hgn 125-årsjubium. Trdisjonn tro b d nstt fotogrfrt. Hvordn syns du utvikingn hr vært ti dr vi r i dg? I dg r vi bitt vdig ik, fordi vi hr så nk tigng ti dn smm informsjon, båd kundn og oss butikknstt. Og intrntt, dt r no som skrmmr mg. Jg tror gntig r rdd for utvikingn md intrntthnd. Fordi dt r så nkt, og om dt bir vnn så r dt vnskig å konkurrr mot dt. Hv syns du om utvgt v vrr hr i Hmmrfst? Jg tror t vi smt stt hr t vdig stort utvg v for ksmp hrrkær hr i Hmmrfst. Fktisk tror jg utvgt r bdr hr i byn på kkurt hrrkær, nn dt konkurrntn ovr fjt hr, smir hn itt urt. Hv sk ti for å ovrv i 20 år frmovr tror du? Jg håpr jo t butikkn bstår, sir Gir mns hn tnkr sg itt om. Jg tror t d ok butikkn kn bi finkr på intrnti og vær tidigr ut md ny vrr. Dtt og bidr ti t srvic bir vrdstt nd mr. Ovr tid bir mn jo på his md kundn, og d håpr jg dt bir nd mr prsonig og hyggigr å bruk okbutikkn. Dt hndr ti syvnd å sist om å h dn rtt vrn på riktig tidspunkt, sår hn fst. For hvis dt r no kundn gjrn sku htt kkurt nå, no som hn trngr, og t jg hr dt, vsuttr Gir mns hn sr tnkfu ut i rommt Fr musikkvdingn på 1980-tt....j, d tnkr jg nok t dt r br t dt vr n butikk hr.

4 PNINGSTIDER: Mndg Tirsdg Onsdg Torsdg (10-20 p Suprtorsdgr) Frdg Lùrdg HUSK! Suprtorsdg 12 mrs - pnt ti k 20:00! tf: Org nr tf: Org nr

5 TOPP 5 TILBUD I JUNI tf: Org nr Sony Z3 Compct + Onyx Høytr på sommrvrr Vrdi kr 6.498, Hy Hnsn bg 90L tf: Org nr før kr 1.299,- tf: Org nr tf: Org nr A putr Bby Foot fotping

6 SPORT & FRITID ARC TERYX CONTENTA DRESS ARC TERYX SIRUANA TANK TOP ARC TERYX T-SHIRT HERRE/DAME 599,- 399,- FJÄLLRÄVEN KEB 2799,- FJÄLLRÄVEN KEB 1999,- FJÄLLRÄVEN KEB GAITER LAWSON XTREAM VADEBUKSE MED SKO 2-HÅNDS FLUEFISKESETT KOMPLETT FRA KR 2990,- 1-HÅNDS FLUEFISKESETT KOMPLETT FRA KR 1499,- MAMMUT COMFORT LOW GTX MEN 1800,- 1800,- MAMMUT COMFORT LOW GTX WOMEN 1999,- ALFA A/P/S VARDE DAME- OG HERREMODELL 2499,- ALFA A/P/S LYNG DAME- OG HERREMODELL 3499,- ÅPNINGSTIDER: Mndg-onsdg, frdg: I Torsdg: I Lørdg: ALFA A/P/S JUV DAME- OG HERREMODELL 2199,- 2598,- 299,-

7 HJEM & INTERIØR - Stor kmpnj fr 9. juni t.o.m 13. juni! Om ùnskig kn vi ogs montr grdinn for dg mot t tigg i pris Strndgt 18 // Tf

8 HJEM & INTERIØR BROTHER ALT-I-ETT SKRIVER MCJ5320DW G. Hgn KR 1488,- ink. mv. Printr og kopirr tosidig opp ti A3 formt. Sknn ti post og nttskytjnstr. Utskrift fr mobi ntr vi AirPrint og Goog Coud print. SNART SKOLESTART! SOMMEREN NÆRMER SEG MED STORMSKRITT! Vi hr prktisk srvis og divrs ndr produktr v hrdpst, i sprk frgr. Kom innom for n hyggig hnd!

9 HJEM & INTERIØR GULENG KAFFE OG TE Tør du gå n vrm sommr i møt utn diig kdt vnn ti din nstt? fr Innbyggt md tpptårn? KR 290,- pr. mnd. Frittstånd bord r bnkmod fr KR 229,- pr. mnd. fr Imponr båd nstt og kundr md dnn KR 290,- pr. mnd. T kontkt for tibud på kjøpsprisr. UV fitrring tigjngig. Egn btingsr på sing, prisr ks MVA Vi vrr i h Finnmrk Gung Kffsystmr AS hr n øsning for nhvr rbidspss, spør oss om brosjyr r kom innom for n uforpiktnd prt GULENG KAFFESYSTEMER AS Strndgt 28 - Sjøsidn, 9600 Hmmrfst Tf:

10 VI SATSER I FINNMARK Md 280 dyktig mdrbidr Crmq hr 17 oppdrttsngg og tt sktri bmnnt v dyktig prsonr i Finnmrk som tismmn omsttr for ovr n miird årig. Drfor gir vi tibk ti oksmfunnt i form v sponsing v g, forningr og rrngmntr. Intrssrt i å vit mr om Crmq? Ls mr på

11 Bør jg bytt sikringsskp, og hv vi dt kost? Hvis du hr skrusikringr r gm utomtsikringr nbfr vi t du byttr ti ny utomtsikringr md jordfibrytr. Prisn på bytt v sikringsskp vrirr ttr nt sikringr, og omstndightn rundt din nåvrnd instsjon. Bytt v sikringsskp r n rimig invstring i gn sikkrht. Kontkt oss for t godt tibud Tfon:

12 AS LOKALE TJENESTER OPPRETTING OG LAKKERING FOR PERSON- OG LASTEBILER. Tf: Fks: Hmmrfst Skdsntr AS Båtsfjordvin 2 PB 1220, 9616 Hmmrfst LOKALE TJENESTER

13 SORTERINGSGUIDE LOKALE TJENESTER FOR AVFALLSORDNINGENE I HAMMERFEST / KVALSUND SORTERINGSGUIDE SORTERINGSGUIDE SORTERINGSGUIDE SORTERINGSGUIDE SORTERINGSGUIDE SORTERINGSGUIDE SORTERINGSGUIDE Privtprsonr kn vr www.finnrss.no FOR FOR AVFALLSORDNINGENE AVFALLSORDNINGENE I HAMMERFEST I HAMMERFEST / KVALSUND / KVALSUND FOR AVFALLSORDNINGENE I HAMMERFEST / KVALSUND sortrt vf grtis pr. innv FOR AVFALLSORDNINGENE I HAMMERFEST /IKVALSUND FOR AVFALLSORDNINGENE HAMMERFEST / KVALSUND FOR AVFALLSORDNINGENE I HAMMERFEST / KVALSUND Mtvf Enrgifrksjon 480Ppir FOR AVFALLSORDNINGENE I HAMMERFEST / KVALSUND Grønn pos Hvit/vrngt pos Rød pos Hvit/vrngt pos Rød pos Ppir Hvit/vrngt Hvit/vrngt pos posrturpunkt Rød Rød pospos Hvit/vrngt Rød pos Rød pos pos Grønn pos Hvit/vrngt pos Rød pos Frukt og grønnskr BkvrkBkvrk kfffitr Tposr,Tposr, kfffitr og kffgrut og kffgrut Skdyr og fisk Frukt og grønnskr Frukt og grønnskr Tørkppir og srvittr Tørkppir og srvittr Tørkppir og srvittr Avisr Tørkppir Tørkppir og srvittr og srvittr Avisr Frukt og grønnskr Tørkppir og srvittr Frukt Frukt og grønnskr og grønnskr Bkvrk Bkvrk Bir, snittsbind, Bir, snittsbind, Bkvrk Bkvrk hundortposr og kttsnd hundortposr og kttsnd hundortposr hundortposr og kttsnd og kttsnd Bkvrk Tposr, kfffitr Tposr, kfffitr og kffgrut og kffgrut Tposr, Tposr, kfffitr kfffitr Pstkr, ær, gummi, Pstkr, ær, gummi, og kffgrut og kffgrut grn og tu grn og tu grn og tu Pstkr, Pstkr, ær, gummi, ær, gummi, Tposr, grnkfffitr grn og tuog tu og kffgrut Skdyr og fiskskdyr og fisk Snipr Skdyr Skdyr og fisk og fisk Kjøttrstr Eggsk og ggkrtong Eggsk og ggkrtong (Unngå knusing) Suppposr Eggsk og ggkrtong Kjøttrstr Kjøttrstr Suppposr Eggsk og ggkrtong Eggsk og ggkrtong Suppposr Eggsk Eggsk og ggkrtong og ggkrtong Pottpntr og bomstr (ikk pottn) Snipr Skdyr ogsnipr fisk Kjøttrstr Kjøttrstr Suppposr Snipr Suppposr Pstfskr, pstbhodr, ndr pstproduktr Pstfskr, pstbhodr, Kjøttrstr Suppposr Suppposr ndr pstproduktr Pottpntr og bomstr Pottpntr ogpottpntr bomstr og bomstr (ikk pottn) (ikk pottn) (ikk pottn) Pottpntr og bomstr (ikk pottn) Eggsk og ggkrtong Suppposr Pottpntr Pottpntr og bomstr og bomstr (ikk(ikk pottn) pottn) Pottpntr og bomstr (ikk pottn) Konvouttr Er du i tvi? (NB! Sky krtongn!) Er Er du idu tvi? Er ErErdudui tvi? i tvi? Erdu du ii tvi? itvi? tvi? Rkm, brosjyrr Eskr og fk Eskr fk ogog kopippir v brun ppp v brun ppp EskrEskr og fk og fk v brun v brun pppppp tidsskriftr, Ukbdr, Syttøygss, Eskr ogoss fkutn gssfskr mgsinr Sjkk finnrss.no, ring på pnt, Sjkk finnrss.no, vhrmtikkboksr brun ppp ring oss på Sjkk finnrss.no, ring oss Sjkk finnrss.no, ringpåoss påtf tf.600 r -post: r -post: Konvouttr (Unngå knusing) Pstkr, ær, gummi, Sjkk Sjkk finnrss.no, finnrss.no, ring ring ossoss på på tf post: tf. Syttøygss, r 600 r -post: Syttøygss, Ukbdr, tidsskriftr, Ukbdr, grn og tu tidsskriftr, Syttøygss, gssfskr utn pnt, gssfskr utn pnt, mgsinr tf. tf rr -post: -post: mgsinr Syttøygss, gssfskr utn pnt, gssfskr utn pnt, hrmtikkboksr Ukbdr, Ukbdr, tidsskriftr, tidsskriftr, hrmtikkboksr (Unngå knusing) mgsinr mgsinr mgsinr Snipr Konvouttr Konvouttr Konvouttr Snipr Ukbdr, tidsskriftr, Kjøttrstr Snipr Ukbdr, tidsskriftr, Snipr mgsinr Skdyr og fisk Kjøttrstr Bir, snittsbind, hundortposr og kttsnd Pstkr, ær, Pstkr, gummi, ær, gummi, Skdyr oggrn fiskog Konvouttr tu Konvouttr Åpningstidr: Åpningstidr: Åpningstidr: Åpningstidr: Drikkkrtong, krtong Åpningstidr: Drikkkrtong, Drikkkrtong, krtong krtong for vskmidd forogvskmidd og Mndg - frdg Åpningstidr: Mndg frdg frokostbnding for vskmidd for-vskmidd og og Mndg frdg frokostbnding Mndg Mndg -åpningstid frdg - krtong frdg ti Avisr Drikkkrtong, Mndg frdg frokostbnding frokostbnding (NB! Sky krtongn!) (NB! Sky krtongn!) Utvidt åpningstid torsdgr ti k Utvidt k.mndg frdg Eskr ogog fk torsdgr for vskmidd Utvidt åpningstid torsdgr ti k (NB! Sky (NB! Sky krtongn!) krtongn!) Utvidt Utvidt åpningstid torsdgr ti k. ti k Utvidt åpningstid torsdgr ti k våpningstid brun ppp torsdgr frokostbnding Drikkkrtong, krtong AvisrAvisr Eskr og fk Eskr og fk v brun ppp Konvouttr v brun ppp Utvidt åpningstid torsdgr ti k Sjkk finnrss.no, ring oss på tf r -post: ErDtdu i tvi? r pssrt rturpunkt Sjkk finnrss.no, ring oss på stdr i Hmmrfst tf r -post: og Kv r pssrt rturpunktr på føgnd Dt r Syttøygss, pssrt rturpunktr på føgnd Dt r pssrt rturpunktr pådt føgnd Dti r pssrt rturpunktr på føgnd stdr i Hmmrfst ogpnt, Kvsund: gssfskr utn stdr i Hmmrfst og Kvsund: Forsø - i krysst Sndbuktvin/L stdr Hmmrfst og Kvsund: hrmtikkboksr pstbhodr, DtDt rpstfskr, pssrt r pssrt rturpunktr rturpunktr på på føgnd føgnd hrmtikkboksr hrmtikkboksr Syttøygss, Syttøygss, (Unngå knusing) (Unngå knusing) gssfskr gssfskr utn utn pnt,pnt, hrmtikkboksr hrmtikkboksr Ukbdr, tidsskriftr, (Unngå (Unngå knusing) knusing) mgsinr stdr i Hmmrfst og Kvsund: Prærin - Rindn brnhg ndr pstproduktr knusing) Forsø -stdr i krysst Sndbuktvin/Lirbuktvin Forsø -(Unngå krysst Sndbuktvin/Lirbuktvin Pstfskr, pstbhodr, Forsø - i krysst Sndbuktvin/Lirbuktvin Pstfskr, pstbhodr, stdr i i-hmmrfst i Hmmrfst og og Kvsund: Kvsund: Joh Axndrsns vi - Byggp Prærin - Rindn Prærin brnhg Rindn brnhg ndr pstproduktr ndr Forsø krysst Sndbuktvin/Lirbuktvin Prærin -pstproduktr - irindn brnhg Hmmrfst Joh Axndrsns vi - Byggprtnr HmmrfstHmmrfst Joh Axndrsns vi - Byggprtnr Fugnskrysst -vis vis fotogrf Joh Axndrsns - Byggprtnr Prærin - vi Rindn brnhg Forsø Forsø --vis i krysst -i vis krysst Sndbuktvin/Lirbuktvin Sndbuktvin/Lirbuktvin Fugnskrysst fotogrf Hrmnsn Fugnskrysst -vis vis fotogrf Hrmnsn Ndr Hun - vis vis drboign Pstfskr, Pstfskr, pstbhodr, Fugnskrysst -vis pstbhodr, visvi fotogrf Joh Axndrsns - Hrmnsn Byggprtnr Hmmrfst Prærin Prærin Rindn Rindn brnhg brnhg ndrndr pstproduktr pstproduktr Ndr Hun vis vis drboign Ndr Hun vis vis drboign Ndr Hun - vis vis drboign Fugnskrysst -vis vis fotogrf Hrmnsn Momvin - Bunnpris Himro Forsø - i krysst Sndbuktvin/Lirbuktv Joh -Joh Axndrsns vi -vi -Himro Byggprtnr Byggprtnr Hmmrfst Hmmrfst Momvin Axndrsns Bunnpris Momvin - Himro Bunnpris Momvin - Bunnpris Himro Pstfskr, pstbhodr, Ndr Hun - vis vis drboign Rørvikvin - på toppn Rørvikv Rørvikvin -Fugnskrysst på toppn Rørvikvnnt Fugnskrysst -vis -vis vis fotogrf vis fotogrf Hrmnsn Hrmnsn Prærin Rindn brnhg Rørvikvin på toppn Rørvikvnnt ndr pstproduktr Rørvikvin på toppn Rørvikvnnt Momvin - Bunnpris Himro Hvnvin Hun BiHun & Bo mot Porbs Hvnvin -- &Bo Porbs Joh Axndrsns Hvnvin -vi - Bi &Byggprtnr Bo mot Por Ndr -Ndr vis -Bi vis vis drboign vismot drboign Hvnvin - Bi & Bo mot Porbs H Rørvikvin - på toppn Rørvikvnnt Kvsund pssn- bk Coop -Kvsund på pssn bk Coop Kvsund - på pssn bk Coop Momvin påmomvin - - Bunnpris Bunnpris Himro Himro Fugnskrysst Kvsund --vis på pssn bk Coop vis fotogrf Hrmns Hvnvin Bi & Bo mot Porbs Mosvingn - Essostsjonn Mosvingn - Essostsjonn Mosvingn - -Essostsjonn Rørvikvin Rørvikvin på toppn på toppn Rørvikvnnt Rørvikvnnt Ndr Hun - vis -vis drboign Mosvingn Essostsjonn Kvsund - påspr pssn bk Coop Bksn - Bksn ovnfor Spr Hmmrfst - ovnfor Hmmrfst Mthus Bksn - ovnfor Hmmrfst Mthus Hvnvin Hvnvin - - BiSpr &BiBo &Mthus mot Bo mot Porbs Porbs Utvidt åpningstid torsdg Rkm, brosjyrr og kopippir Åpningstidr: Drikkkrtong, krtong Bir, snittsbind, hundortposr og kttsnd Avisr Avisr Drikkkrtong, krtongog for vskmidd for vskmidd og frokostbnding Tørkppir og srvittr frokostbnding (NB! Sky krtongn!) (NB! Sky krtongn!) Tposr, kfffitr Rkm, brosjyrr Rkm, brosjyrr Bir, snittsbind, og kffgrut Bir, snittsbind, Pstkr, og kopippirær, Rkm, brosjyrr oggummi, kopippir hundortposr og kttsnd og kttsnd hundortposr Rkm, brosjyrr Rkm, Rkm, brosjyrr Bir, snittsbind, snittsbind, grn og brosjyrr tu og kopippir ogbir, kopippir og kopippir og kopippir frokostbnding (NB! Sky krtongn!) Rød pos Dt r pssrt rturpunktr på fø stdr i Hmmrfst og Kvsund Hr kn dr kst dt som ogs kn vrs p Mosvingn - Essostsjonn rturpunkt. Momvin - BunnprisSpr Himro Bksn - ovnfor Hmmrfs Rørvikvin - på toppn Rørvikvnnt Mosvingn Mosvingn - - Essostsjonn Essostsjonn Hvnvin - Bi & Bo mot Porbs Bksn Bksn - ovnfor - ovnfor SprSpr Hmmrfst Hmmrfst Mthus Mthus Kvsund - på pssn bk Coop Mosvingn - Essostsjonn Bksn - ovnfor Spr Hmmrfst Mthu Kvsund Kvsund - på-pssn på pssn bkbk CoopCoop Bksn - ovnfor Spr Hmmrfst Mthus Dsign: Frnk Run Isksn Bkvrk Frukt og grønnskr (Gjdr ikk bygningsvf) Dsign: Frnk Run Isksn Hvit/vrngt pos Dsign: Frnk Run Isksn Grønn pos Enrgifrksjon Grønn Grønn pospos Grønn pos Hvit/vrngt pos Dsign: Frnk Run Isksn Grønn pos Dsign: Frnk Run Isksn Mtvf Grønn pos (Gjdr ikk bygningsvf) Privtprsonr kninnti kn vr vr innti kg.kg. 200innti kg.innti Privtprsonr kn vr 200 kg. Privtprsonr kn vrprivtprsonr inntiprivtprsonr 200 kg.kn vr Privtprsonr kn vr innti 2 sortrt sortrt vf vf grtis pr.innviing. pr. innviing. innviing. Åpningstidr: Privtprsonr kngrtis vrpr. innti 200 kg. sortrt vf grtis pr.grtis innviing. sortrt vf grtis pr. sortrt vf innviing. sortrt vf grtis pr. innviing Avisr Drikkkrtong, krtong Frukt og grønnskr Mtvf Mtvf Enrgifrksjon Enrgifrksjon Ppir Ppir Rturpunkt Rturpunkt (Gjdr (Gjdr ikk ikk bygningsvf) bygningsvf) Tørkppir og srvittr Mtvf Enrgifrksjon Ppir Rturpunkt (Gjdr ikk bygningsvf) Mtvf Enrgifrksjon Ppir Rturpunkt (Gjdr ikk bygningsvf) Enrgifrksjon Ppir Rturpunkt (Gjdr ikk bygningsvf) vf grtis pr. innviing. for vskmidd og Mtvf Enrgifrksjonsortrt Ppir Rturpunkt (GjdrMndg ikk bygningsvf) - frdg Dsign: Frnk Run Isksn Mtvf Rturpunkt LOKALE TJENESTER

14 sk byn h n d k o t STORE ANNONSER TIL SMÅ PRISER! HELSIDE: KR 4000,- EKS. MVA. HALVSIDE: KR 2400,- EKS. MVA. KVARTSIDE: 1300,- EKS. MVA. Kontktnnonskonskunt Kj: // NÆRINGSEIENDOM TIL LEIE I HAMMERFEST VI HAR M2 INNEN - Butikkokr - - Kontorrr - - Lgr - - Liightr - LEDIGE SENTRUMSLEILIGHETER FRA 1. JUNI OG 1.JULI - Fott og stor iightr midt i sntrum. Kontkt oss for visning og pris. FOR MER INFO OM VÅRE EIENDOMMER:

15 MOTOR Ny CLA Shooting Brk Urbn forførs Storbyn hr mng fristsr. Dn nyst htr CLA Shooting Brk. Mng ggr mrk ti utsidn, mn dt r innsidn som pirrr. Md intignt sikkrht og gjnnomtnkt dtjr, t bgsjrom på h 495 itr og sportsightn ti n coupé, r dt tt å sg forfør. Ny CLA Shooting Brk. Fr kr ,- Vkommn ti prøvkjøring! Pris ink. v. Oso. Forbruk bndt kjøring: 0,39-0,71 /mi. CO2-utsipp: g/km. Bidt kn vvik fr tibudt mod. Gunstig finnsiring tibys gjnnom Brt O. Stn Finns AS. Importør: Brt O. Stn AS.

16 KINOPROGRAM - FILMER SOM KOMMER FILM Sn Andrs (2D, 3D) Spy Dt Evi Nøttkuppt (2D, 3D) Fmiibidt Joikfbr Jurrsic Word (2D, 3D) Entourg Insidious 3 Trmintor Gnisys (2D, 3D) S kokkstt på KULTURPROGRAM DATO 29. mi juni 5. juni juni 5. juni juni 8. juni juni 8. juni juni 12. juni juni 19. juni - 5. jui 19. juni juni 26. juni jui DATO TITTEL KL. 04. Juni Vrm Tonr 18: Juni En Dg I Son 18:00 Hr finnr du åpn, trivig okr, hyggig og hjpsom btjning, og tibud for nhvr dr og intrss. Av vårt tibud kn vi nvn: bøkr, ydbøkr, fimr, tgnsrir/grfisk romnr, tidsskrift, -bøkr, visr, fordrg, rrngmntr. PC-r r ti bruk for pubikum, wi-fi, grupprom, studicr, ss, kffutomt. Åpningstidr: Mndg Tirsdg Onsdg Torsdg Frdg Lørdg LESESTUNDER VÅREN 2015 Bibiotkt hr s-stundr hvr onsdg frm ti sommrn. I hosk pssr sstundn bst for ung i drn 3-6 år. Lsstundn strtr k BOKKAFE FOR BARN OG UNGDOM Hmmrfst bibiotk rrngrr nå i vår bokkf for brn og ungdom. Bokkfn rrngrs n gng i måndn for brn i drn 9-12 år, og n gng i måndn for ungdom i drn år. TIRSDAGSTIMEN Hvr tirsdg formiddg vårn 2015 vi dt bi små, uform informsjonsrrngmnt i bibiotkt. D kn fok komm på ssn i ndr tsj og få smkbitr om hv som rørr sg i Hmmrfst. Vi du bi ærr? Endig hr vi fått ærrutdnning i Hmmrfst KULTURSKOLENS TILBUD - Musikk - Dns - Visu kunstfg - Musikktrpi - Sgsi Sgorkstr KONTAKT OSS Hmmrfst Kutursko 3.tg. Arktisk kutursntr Tf: MER INFORMASJON HAMMERFEST KULTURSKOLE ER t kunstnrisk vksthus md vrdi for dn nkt og fsskpt HAMMERFEST KULTURSKOLE HAR tibud innnfor musikk, dns og visu kunstfg. Kuturskon ønskr t vr sk få muightn ti å utrykk sg gjnnom t v d ovrnvnt fgn. Gjnnom sttisk prksis kn brn og ung utvik nynsrt formr for uttrykk og kommuniksjon md ndr. VI HAR HVERT ÅR størr og mindr smrbidsprosjktr. I diss prøvr vi å h n ovrordnt idoogisk måstting dr rspkt for smhnding md ndr mnnskr står sntrt. I prksis bir dt kopt ti rspkt for og innvs i ndrs kunst- og kuturuttrykk- UIT- NORGES rktisk univrsitt- strtr opp n smingsbsrt utdnning md studistd på cmpus i Hmmrfst. Forutstning for dtt r nok søkr. Hmmrfstskon ønskr å oppfordr som går md n ærr i mgn å søk på dnn utdnningn. Frist r 15. pri. FOTO: Zbigniw Wntuch

Den riktige reiselederskole

Den riktige reiselederskole Dn riktig risldrskol Bsøk oss også på: 5 ukrs guidskol i Spni få din guidskol tilbkbtlt ny livsstil og krrir jobbgrnti i hl vrdn NYHET! prsonlig utvikling vnnr for livt bli rundrisldr Dnmrks først rundrisldrutdnnls

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011.

«Vi rydder for livet». I Laos ligger over 80 millioner klasebomber igjen etter Vietnamkrigen. Kongsvingerguiden Nr. 10 oktober 2011. Kongsvingrguidn Nr. 10 oktobr 2011. Årgang 11 INFORMASJON Glomma-Showt TV-aksjonn Torsdagslunsj. «Vi ryddr for livt». I Laos liggr ovr 80 millionr klasbombr igjn ttr Vitnamkrign. Foto: Wrnr Andrson Utsalgt

Detaljer

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby

Fra sofagris til hverdagsmosjonist. det lønner seg. 40 Kjenner du til alle godene i Fokus Bank? 12 Verdens mest fantastiske hobby ovrskudd dt lønnr sg Fra sofagris til hvrdagsmosjonist 12 Vrdns mst fantastisk hobby 16 Du blir hva du spisr 28 Lillhjrnn r dn stor sjfn 40 Kjnnr du til all godn i Fokus Bank? 14 20 Innhold 38 04 fokus

Detaljer

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden:

Vi viser deg hvordan du kan skape deg din egen verden: Vi visr dg hvordan du kan skap dg din gn vrdn: harddiskr til Amiga 500 og 2000 Impact Visio" 24bits kort CAPELLA AlS ER NORGES STØRSTE IMPORTØR AV GVPPRODUKTER. VI FØRER DET KOMPLETTE SPEKTERET AV HARDDISKKONTROLLERE

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER NR. 2-2012 QUIZ! TEMA: UNDER VANN VÅGAN LOKALLAG! 03 04 06 10 11 12 13 Kjær miljøagnt! Miljønytt TEMA: Undr vann Miljøagnt Ravn Hmmlig oppdrag Miljøjournalistn Nord / Sør 06

Detaljer

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no)

Kjøp av bolig. Skrevet av: Juristenes informasjonssenter (jus.no) Kjøp av bolig Skrvt av: Juristns informasjonssntr (jus.no) Kjøp og salg av bolig r for folk flst dn størst økonomisk transaksjonn d bfattr sg md. Går no galt, kan dt kost dg dyrt. Du gjør drfor lurt i

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29

Møt Geir Lippestad. Fakultetets historie. Hvordan overleve AL D-dagen? Side 16 og 17. Portrett: Ánde Somby Side 26 til 29 Nr. 01, 2013 Tidsskriftt for studntn vd Dt juridisk fakultt, Univrsittt i i Trosø Jus tnr. 01, 2013 Kontakt: E-post: just@juristforningn.u Tlf.: 988 39 578 Møt Gir Lippstad Sid 10 til 12 Fakulttts histori

Detaljer

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9

mai 2011 Nye designmessige genistreker fra HP Les mer på side 8-9 mai 2011 Ny dsignmssig gnistrkr fra HP Ls mr på sid 8-9 2 Oppgradr til Wirlss-N md NETGEAR! NETGEAR r n av vrdns ldnd lvrandørr av nttvrksproduktr til små og mllomstor virksomhtr. I drs portfølj finns

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2015

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2015 DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 015 Vdg finnr du vikig inforsjon o din dks. Vnnigs s vdg inforsjon nøy og sjkk også nsidn vår www.fundop.no d dn nys øypbskrivsn, vrinærinforsjon og rgr. Vi ønskr dg n god

Detaljer

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet

kanalen grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byen på vannet kanaln grilstad marina 3. salgstrinn - hus D grilstad marina - byn på vannt innhold solfangrn på grilstad marina s. 6 dt finst rommt r dt du har rtt utnfor dørn s. 9 Hmmlightn liggr i fasadn s. 13 Lyst

Detaljer

Optimal pengepolitikk hva er det?

Optimal pengepolitikk hva er det? Faglig-pdagogisk dag 2009, 5 januar 2009 Optimal pngpolitikk hva r dt? Av Pr Halvor Val* * Førstamanunsis vd Institutt for økonomi og rssursforvaltning (IØR), UMB, 1. Norsk pngpolitikk - t lit tilbakblikk

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis

e s n e r e r s Astrid Witsø BjørnHosen JanRobertHumstad SveinOleDaltveit SukhiKarlsen ThomasFlower-Ellis P r o s j k ts ty r in g s k u r s v d A r n a U tv ik lin g, H is, Ø H 2 0 1 0 B jø r k M iljø s n t r : t a n n r l d s m iljø tilta k Astrid Witsø BjørnHosn JanobrtHumstad SvinlDaltvit SukhiKarlsn homasflowr-llis

Detaljer

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her:

Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Forsidn Om du sndr inn t utfylt papirskjma, vil dtt fungr som n søknad om å lvr på papir. A-mldingn finnr du hr: Dtt trngr du for å fyll ut A-mldingn: Juridisk og virksomhtns organisasjonsnummr. Dtt kan

Detaljer

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no

versjon 2 Peab Bolig AS, Dronningens gate 41, 7012 Trondheim Telefon: 464 27 334 E-post: wenche.flones@peab.no www.sjohaven.no www.blackoos.no Foto: Gir Mogn/Hlt/Bndikt Skarvik/Norgshus. vrsjon 2 Pab Bolig AS, Dronningns gat 41, 7012 Trondhi Tlfon: 464 27 334 E-post: wnch.flons@pab.no www.sjohavn.no En god idé, barbidt til god

Detaljer

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig

Biskopen tilsto sexovergrep mot mindreårig Ovrgrpn i Dn katolsk kirkn 10 Torsdag 8. april 2010 Trondhim i dag: Pnt, skyt til halvskyt, 8 gradr. Lørdag 10. april 2010 Torsdag 8. april 2010 Ls all tidligr lørdagskommntarr på adrssa.no/mningr 13 Grunnlagt

Detaljer

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror Kjære mamma og pappa Jeg vi bare fortee dere at det er mye vanskeigere å oppeve en skismisse enn det dere tror innhod Et skismissebarn er et normat menneske med to hjem. Marthe, 15 Utgiver: Voksne for

Detaljer

Fjell kyrkjeblad. Velsigna påske! Påske i Foldnes Side 5. Konfirmantane Side 8-9. Kjekt på T-dag Side 10-11. Utgave 2

Fjell kyrkjeblad. Velsigna påske! Påske i Foldnes Side 5. Konfirmantane Side 8-9. Kjekt på T-dag Side 10-11. Utgave 2 Fjll kyrkjblad Vlsigna påsk! Påsk i Foldns Sid 5 Konfirmantan Sid 8-9 Kjkt på T-dag Sid 10-11 Utgav 2 2015 Fjll kyrkjblad UTGJEVAR Fjll soknråd Kyrkjblad for Fjll kjm ut 6 gongr i årt og kostar kr 200,-

Detaljer

NYTT. Våren spiller på grønne strenger. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Ukjent. Nr. 2-2009/32.

NYTT. Våren spiller på grønne strenger. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Ukjent. Nr. 2-2009/32. NYTT Nr. 2-2009/32. årgng Offentlig tjenestepensjon Det tr bre 9 sekund Hvorfor det d? Side 4 Side 8 Side 10 47 år i Sktteetten Side 16 Våren spiller på grønne strenger Ukjent MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS

Detaljer

NERAURAN PRISANTYDNING: KR 540.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

NERAURAN PRISANTYDNING: KR 540.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no NERAURAN PRISANTYDNING: KR 540000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 : Stian@aindomno Nrauran Kort sagt - Innholdsrik næringsindom - God liavtal - Bliggnd rtt vd E6 SANDLAGER Boligtyp Næringsbygg Eirforhold

Detaljer

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE

NETTNÅ. Jazz og nordlys Suksess plagg for plagg Født med marsjstøvler Høyspent drama 09-12 22-26. Et nettverksmagasin fra nnl SIDE SIDE SIDE SIDE 1 2014 11 ÅRGANG Et nttvksmagasn fra nnl Jazz nordlys Suksss plagg for plagg Født md marsjstøvl Høyspnt drama SIDE SIDE SIDE SIDE 04-07 09-12 22-26 31-35 NETTNÅ g dannls SKILT tl tttank vtt tl å hold g

Detaljer

stiftelsen antidoping norge

stiftelsen antidoping norge stiftlsn antidoping norg Antidoping Norg vil vær n uavhngig, kunnskapsrik og offnsiv organisasjon so saarbidr for n rn idrtt og t dopingfritt safunn. INNHOLD Årsbrtning fra styrt 2014 4 1. Adinistrasjon

Detaljer

ubileumsavis. CUlstein kc Ungdomslag Jllustrasjon: Eit par av sidene i den ferste protokollen med deiferste -- lovene.

ubileumsavis. CUlstein kc Ungdomslag Jllustrasjon: Eit par av sidene i den ferste protokollen med deiferste -- lovene. ubileumsvis CUlstein kc Ungdomslg 882 982 Jllustrsjon: Eit pr v sidene i den ferste protokollen med deiferste -- lovene Deter i desse dgr 00 r sidn sokneprest Anker tok inititiv til skipe Ulfstens Ynglingeforeining

Detaljer

AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN

AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN 1 AVSLUTTENDE RAPPORT FOR PROSJEKT UTVIKLING AV SOSIALE- OG HELSETJENSTER I TANADALEN Avsluttnd rapport Utsjoki kommun 2 Prosjktldr Päivi Salminn SAMMENFATNING Utviklingsprosjkt i sosial- og hlstjnstr

Detaljer

MARKEDSBOD. En grunn til å feire: Marché fyller 30! Sveitsiske innsjøer. 30 år med friske råvarer. Deilige antipasti

MARKEDSBOD. En grunn til å feire: Marché fyller 30! Sveitsiske innsjøer. 30 år med friske råvarer. Deilige antipasti 02 2013 Fisk nyht fa Maché MARKEDSBOD En gunn til å fi: Maché fyll 30! Dilig antipasti Maché fist md dt bst fa Italia 30 å md fisk åva Jubilumshft md dt bst fa Maché Svitsisk innsjø Ta dg n dukkt i n fofisknd

Detaljer

skinne Tekster av ungdom som vet mye om livet

skinne Tekster av ungdom som vet mye om livet organisasjonen Voksne for barn Født ti å skinne Tekster av ungdom som vet mye om ivet innedning Men Hvorfor var det ingen som gjorde noe? Ingen som hjap deg, eer noen gang forkart at det kanskje ikke bare

Detaljer