-I TIDA FØR INTERNETT, VAR DET VI BUTIKKANSATTE SOM VAR GOOGLE. Bli kjent med Geir Johansens 37 år i butikken på G.Hagen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "-I TIDA FØR INTERNETT, VAR DET VI BUTIKKANSATTE SOM VAR GOOGLE. Bli kjent med Geir Johansens 37 år i butikken på G.Hagen."

Transkript

1 STOR JUNI-KAMPANJE TURSESONGENS NYHETER TOPP 5 TILBUD I JUNI #5 JUNI -I TIDA FØR INTERNETT, VAR DET VI BUTIKKANSATTE SOM VAR GOOGLE. Bi kjnt md Gir Johnsns 37 år i butikkn på G.Hgn. h n sk byn d o k t

2 Æ ELSKE BYEN, Æ HANDLE LOKALT I små ok bdriftr må oft dn som strt opp vær båd innkjøpssjf, prsonsjf, rgnskpsførr, mrkdsførr og ti og md spåmnn før dgn r omm. Butikkrirn hr sgt t d bir vdig gd når d hr ttt inn n vr som non trngt r hdd ønskt sg, og dn bir utsogt på kort tid. Dn hyggig hndn r nok dt som gjør t d hodr ut, også i trg tidr, dt vr nok ikk ønn som vr grunn ti dtt yrksvgt. D ikr jobbn sin og r spsit oppttt v t kundn sk få no d r fornøyd md. Mn hv skjr når dt bir fr måndr md skitvær i mørktid? Fok fst går i hvrt f ikk ut, og bsoutt ikk ti byn. Så r spørsmåt om d som kunn hndt okt, hr d spinkt å sprt i dt tidsrommt, r hr d bnyttt sg v itt sofshopping? TA TIL VETTET, IKKE HANDLE ALT PÅ NETTET D fst hr gjort dt. Sittnd i sofn, md smrttfonn, nttbrttt r n bærbr i fngt. Gjrn mns TVn r på i bkgrunnn. Md krdittkortt i dn n hånd, og god smvittight i dn ndr. På impus hr vi hndt no, sikkrt fordi dt vr t kntibud som vi ikk kunn gå fr oss. Dt vr så nkt og gjort i bhgig softmpo. Når dt r dt gjort, føgr vi sporingskodn spnt, h vin fr vrdn dr ut ti dn nkommr din nærbutikk. Og dt r nok ht grit, v og ti r nttt nst ogisk øsning. Mn hvor bvisst r du på når du hndr på nttt kontr i sntrumsbutikkn? SÅ HVORFOR HA FOKUS PÅ LOKAL HANDEL? Tnk ngsiktig, tnk 20 år frm i tid. Jg tror ikk dt r nok å vær n itn ptroumsby utn t dt finns butikkr, tjnstvrndørr og gründr som ktivt bidrr ti t dt r bdr å bo i Hmmrfst. En ting r sikkrt, dt kommr ingn suprsmrting fr Oso opp hit for å fiks på hndsitusjon i byn. Vi vi h t vnd sntrum og gtr fyt md tibud, j, så må vi få dt ti sv. Drsom du ønskr å bo i n by hvor også din brn og brnbrn sk trivs, så gir du okbdriftn n kstr muight ti å få kkurt dg som sin ny, viktig kund. Dt minst du kn gjør for byn din, r å hnd okt når du kn. For å vit mr, r for å nnonsr gå inn på Kontkt nnonskonsunt Kj: h n d sk byn o k t

3 G. HAGEN GJENNOM TIDENE - t tibkbikk En typisk dg i sommrmåndn på suttn v 60-tt -butikkn vr smkkfu v turistr. BLI KJENT MED BYEN DIN Vi i Rkmhust Nord introdusrr hvr månd n ok bdrift i Hmmrfst Shopping for å bi itt bdr kjnt md dm. Vi ønskr å fort om hvordn d nstt oppvr å jobb md oss kundr gjnnom tidns øp og dn rivnd utvikingn som hr vært d sist årn. G.Hgn r n bdrift som b tbrt for 160 år sidn og r Nord-Norgs dst bokhnd. Hr du non gng kjøpt CD-pt r kontorrkvisit dr, d hr du grntrt møtt n smind og hyggig mnn som htr Gir Johnsn. Hn hr jobbt på G.Hgn i h 37 år og hr r historin hns fr butikkn: Kirkgt på 1970-tt Hvordn hr hvrdgn din vært i diss årn i butikkn? Jg gdr mg ti å trff mdrbidrn min. Dt r så god stmning hr på G.Hgn, så dt r dt jg gdr mg ti hvr nst dg, fortr Gir md størst svføgight. Hv r ditt bst minn fr tidn på G.Hgn? Dt vr jo vdig spsit og hyggig d jg fikk trff kjnt rtistr som kom bk diskn å signrt ptr. På dn tidn hdd vi bsøk v Vzin Biopphøggrs, Finn Kvik, Stinr Abrigtsn, Jørn Ho og mng fr som jg ikk huskr i frt, som vr vdig, vdig popuær i Norg. Åg Axndrsn r jo nd dt, og vi hdd dt hyggig d hn bsøkt butikkn. Hn signrt CD-ptr og vi sogt dm, sir Gir fornøyd. Hv r forskjn fr nå og for 37 år sidn? Gir tnkr sg itt om før hn svrr, -Før hdd vi ikk dt r intrntt. Vi i butikkn mått vit t. Når utgivsr fr rtistr kom, hvik vrr som vr tigjngig på mrkdt og hv trntivn vr for kundn. Vi mått vit t om vår vrr. Du kn iksom si dt sånn t vi vr dtidns Goog, stdfstr hn md t stort smi. I 1980 firt G. Hgn 125-årsjubium. Trdisjonn tro b d nstt fotogrfrt. Hvordn syns du utvikingn hr vært ti dr vi r i dg? I dg r vi bitt vdig ik, fordi vi hr så nk tigng ti dn smm informsjon, båd kundn og oss butikknstt. Og intrntt, dt r no som skrmmr mg. Jg tror gntig r rdd for utvikingn md intrntthnd. Fordi dt r så nkt, og om dt bir vnn så r dt vnskig å konkurrr mot dt. Hv syns du om utvgt v vrr hr i Hmmrfst? Jg tror t vi smt stt hr t vdig stort utvg v for ksmp hrrkær hr i Hmmrfst. Fktisk tror jg utvgt r bdr hr i byn på kkurt hrrkær, nn dt konkurrntn ovr fjt hr, smir hn itt urt. Hv sk ti for å ovrv i 20 år frmovr tror du? Jg håpr jo t butikkn bstår, sir Gir mns hn tnkr sg itt om. Jg tror t d ok butikkn kn bi finkr på intrnti og vær tidigr ut md ny vrr. Dtt og bidr ti t srvic bir vrdstt nd mr. Ovr tid bir mn jo på his md kundn, og d håpr jg dt bir nd mr prsonig og hyggigr å bruk okbutikkn. Dt hndr ti syvnd å sist om å h dn rtt vrn på riktig tidspunkt, sår hn fst. For hvis dt r no kundn gjrn sku htt kkurt nå, no som hn trngr, og t jg hr dt, vsuttr Gir mns hn sr tnkfu ut i rommt Fr musikkvdingn på 1980-tt....j, d tnkr jg nok t dt r br t dt vr n butikk hr.

4 PNINGSTIDER: Mndg Tirsdg Onsdg Torsdg (10-20 p Suprtorsdgr) Frdg Lùrdg HUSK! Suprtorsdg 12 mrs - pnt ti k 20:00! tf: Org nr tf: Org nr

5 TOPP 5 TILBUD I JUNI tf: Org nr Sony Z3 Compct + Onyx Høytr på sommrvrr Vrdi kr 6.498, Hy Hnsn bg 90L tf: Org nr før kr 1.299,- tf: Org nr tf: Org nr A putr Bby Foot fotping

6 SPORT & FRITID ARC TERYX CONTENTA DRESS ARC TERYX SIRUANA TANK TOP ARC TERYX T-SHIRT HERRE/DAME 599,- 399,- FJÄLLRÄVEN KEB 2799,- FJÄLLRÄVEN KEB 1999,- FJÄLLRÄVEN KEB GAITER LAWSON XTREAM VADEBUKSE MED SKO 2-HÅNDS FLUEFISKESETT KOMPLETT FRA KR 2990,- 1-HÅNDS FLUEFISKESETT KOMPLETT FRA KR 1499,- MAMMUT COMFORT LOW GTX MEN 1800,- 1800,- MAMMUT COMFORT LOW GTX WOMEN 1999,- ALFA A/P/S VARDE DAME- OG HERREMODELL 2499,- ALFA A/P/S LYNG DAME- OG HERREMODELL 3499,- ÅPNINGSTIDER: Mndg-onsdg, frdg: I Torsdg: I Lørdg: ALFA A/P/S JUV DAME- OG HERREMODELL 2199,- 2598,- 299,-

7 HJEM & INTERIØR - Stor kmpnj fr 9. juni t.o.m 13. juni! Om ùnskig kn vi ogs montr grdinn for dg mot t tigg i pris Strndgt 18 // Tf

8 HJEM & INTERIØR BROTHER ALT-I-ETT SKRIVER MCJ5320DW G. Hgn KR 1488,- ink. mv. Printr og kopirr tosidig opp ti A3 formt. Sknn ti post og nttskytjnstr. Utskrift fr mobi ntr vi AirPrint og Goog Coud print. SNART SKOLESTART! SOMMEREN NÆRMER SEG MED STORMSKRITT! Vi hr prktisk srvis og divrs ndr produktr v hrdpst, i sprk frgr. Kom innom for n hyggig hnd!

9 HJEM & INTERIØR GULENG KAFFE OG TE Tør du gå n vrm sommr i møt utn diig kdt vnn ti din nstt? fr Innbyggt md tpptårn? KR 290,- pr. mnd. Frittstånd bord r bnkmod fr KR 229,- pr. mnd. fr Imponr båd nstt og kundr md dnn KR 290,- pr. mnd. T kontkt for tibud på kjøpsprisr. UV fitrring tigjngig. Egn btingsr på sing, prisr ks MVA Vi vrr i h Finnmrk Gung Kffsystmr AS hr n øsning for nhvr rbidspss, spør oss om brosjyr r kom innom for n uforpiktnd prt GULENG KAFFESYSTEMER AS Strndgt 28 - Sjøsidn, 9600 Hmmrfst Tf:

10 VI SATSER I FINNMARK Md 280 dyktig mdrbidr Crmq hr 17 oppdrttsngg og tt sktri bmnnt v dyktig prsonr i Finnmrk som tismmn omsttr for ovr n miird årig. Drfor gir vi tibk ti oksmfunnt i form v sponsing v g, forningr og rrngmntr. Intrssrt i å vit mr om Crmq? Ls mr på

11 Bør jg bytt sikringsskp, og hv vi dt kost? Hvis du hr skrusikringr r gm utomtsikringr nbfr vi t du byttr ti ny utomtsikringr md jordfibrytr. Prisn på bytt v sikringsskp vrirr ttr nt sikringr, og omstndightn rundt din nåvrnd instsjon. Bytt v sikringsskp r n rimig invstring i gn sikkrht. Kontkt oss for t godt tibud Tfon:

12 AS LOKALE TJENESTER OPPRETTING OG LAKKERING FOR PERSON- OG LASTEBILER. Tf: Fks: Hmmrfst Skdsntr AS Båtsfjordvin 2 PB 1220, 9616 Hmmrfst LOKALE TJENESTER

13 SORTERINGSGUIDE LOKALE TJENESTER FOR AVFALLSORDNINGENE I HAMMERFEST / KVALSUND SORTERINGSGUIDE SORTERINGSGUIDE SORTERINGSGUIDE SORTERINGSGUIDE SORTERINGSGUIDE SORTERINGSGUIDE SORTERINGSGUIDE Privtprsonr kn vr www.finnrss.no FOR FOR AVFALLSORDNINGENE AVFALLSORDNINGENE I HAMMERFEST I HAMMERFEST / KVALSUND / KVALSUND FOR AVFALLSORDNINGENE I HAMMERFEST / KVALSUND sortrt vf grtis pr. innv FOR AVFALLSORDNINGENE I HAMMERFEST /IKVALSUND FOR AVFALLSORDNINGENE HAMMERFEST / KVALSUND FOR AVFALLSORDNINGENE I HAMMERFEST / KVALSUND Mtvf Enrgifrksjon 480Ppir FOR AVFALLSORDNINGENE I HAMMERFEST / KVALSUND Grønn pos Hvit/vrngt pos Rød pos Hvit/vrngt pos Rød pos Ppir Hvit/vrngt Hvit/vrngt pos posrturpunkt Rød Rød pospos Hvit/vrngt Rød pos Rød pos pos Grønn pos Hvit/vrngt pos Rød pos Frukt og grønnskr BkvrkBkvrk kfffitr Tposr,Tposr, kfffitr og kffgrut og kffgrut Skdyr og fisk Frukt og grønnskr Frukt og grønnskr Tørkppir og srvittr Tørkppir og srvittr Tørkppir og srvittr Avisr Tørkppir Tørkppir og srvittr og srvittr Avisr Frukt og grønnskr Tørkppir og srvittr Frukt Frukt og grønnskr og grønnskr Bkvrk Bkvrk Bir, snittsbind, Bir, snittsbind, Bkvrk Bkvrk hundortposr og kttsnd hundortposr og kttsnd hundortposr hundortposr og kttsnd og kttsnd Bkvrk Tposr, kfffitr Tposr, kfffitr og kffgrut og kffgrut Tposr, Tposr, kfffitr kfffitr Pstkr, ær, gummi, Pstkr, ær, gummi, og kffgrut og kffgrut grn og tu grn og tu grn og tu Pstkr, Pstkr, ær, gummi, ær, gummi, Tposr, grnkfffitr grn og tuog tu og kffgrut Skdyr og fiskskdyr og fisk Snipr Skdyr Skdyr og fisk og fisk Kjøttrstr Eggsk og ggkrtong Eggsk og ggkrtong (Unngå knusing) Suppposr Eggsk og ggkrtong Kjøttrstr Kjøttrstr Suppposr Eggsk og ggkrtong Eggsk og ggkrtong Suppposr Eggsk Eggsk og ggkrtong og ggkrtong Pottpntr og bomstr (ikk pottn) Snipr Skdyr ogsnipr fisk Kjøttrstr Kjøttrstr Suppposr Snipr Suppposr Pstfskr, pstbhodr, ndr pstproduktr Pstfskr, pstbhodr, Kjøttrstr Suppposr Suppposr ndr pstproduktr Pottpntr og bomstr Pottpntr ogpottpntr bomstr og bomstr (ikk pottn) (ikk pottn) (ikk pottn) Pottpntr og bomstr (ikk pottn) Eggsk og ggkrtong Suppposr Pottpntr Pottpntr og bomstr og bomstr (ikk(ikk pottn) pottn) Pottpntr og bomstr (ikk pottn) Konvouttr Er du i tvi? (NB! Sky krtongn!) Er Er du idu tvi? Er ErErdudui tvi? i tvi? Erdu du ii tvi? itvi? tvi? Rkm, brosjyrr Eskr og fk Eskr fk ogog kopippir v brun ppp v brun ppp EskrEskr og fk og fk v brun v brun pppppp tidsskriftr, Ukbdr, Syttøygss, Eskr ogoss fkutn gssfskr mgsinr Sjkk finnrss.no, ring på pnt, Sjkk finnrss.no, vhrmtikkboksr brun ppp ring oss på Sjkk finnrss.no, ring oss Sjkk finnrss.no, ringpåoss påtf tf.600 r -post: r -post: Konvouttr (Unngå knusing) Pstkr, ær, gummi, Sjkk Sjkk finnrss.no, finnrss.no, ring ring ossoss på på tf post: tf. Syttøygss, r 600 r -post: Syttøygss, Ukbdr, tidsskriftr, Ukbdr, grn og tu tidsskriftr, Syttøygss, gssfskr utn pnt, gssfskr utn pnt, mgsinr tf. tf rr -post: -post: mgsinr Syttøygss, gssfskr utn pnt, gssfskr utn pnt, hrmtikkboksr Ukbdr, Ukbdr, tidsskriftr, tidsskriftr, hrmtikkboksr (Unngå knusing) mgsinr mgsinr mgsinr Snipr Konvouttr Konvouttr Konvouttr Snipr Ukbdr, tidsskriftr, Kjøttrstr Snipr Ukbdr, tidsskriftr, Snipr mgsinr Skdyr og fisk Kjøttrstr Bir, snittsbind, hundortposr og kttsnd Pstkr, ær, Pstkr, gummi, ær, gummi, Skdyr oggrn fiskog Konvouttr tu Konvouttr Åpningstidr: Åpningstidr: Åpningstidr: Åpningstidr: Drikkkrtong, krtong Åpningstidr: Drikkkrtong, Drikkkrtong, krtong krtong for vskmidd forogvskmidd og Mndg - frdg Åpningstidr: Mndg frdg frokostbnding for vskmidd for-vskmidd og og Mndg frdg frokostbnding Mndg Mndg -åpningstid frdg - krtong frdg ti Avisr Drikkkrtong, Mndg frdg frokostbnding frokostbnding (NB! Sky krtongn!) (NB! Sky krtongn!) Utvidt åpningstid torsdgr ti k Utvidt k.mndg frdg Eskr ogog fk torsdgr for vskmidd Utvidt åpningstid torsdgr ti k (NB! Sky (NB! Sky krtongn!) krtongn!) Utvidt Utvidt åpningstid torsdgr ti k. ti k Utvidt åpningstid torsdgr ti k våpningstid brun ppp torsdgr frokostbnding Drikkkrtong, krtong AvisrAvisr Eskr og fk Eskr og fk v brun ppp Konvouttr v brun ppp Utvidt åpningstid torsdgr ti k Sjkk finnrss.no, ring oss på tf r -post: ErDtdu i tvi? r pssrt rturpunkt Sjkk finnrss.no, ring oss på stdr i Hmmrfst tf r -post: og Kv r pssrt rturpunktr på føgnd Dt r Syttøygss, pssrt rturpunktr på føgnd Dt r pssrt rturpunktr pådt føgnd Dti r pssrt rturpunktr på føgnd stdr i Hmmrfst ogpnt, Kvsund: gssfskr utn stdr i Hmmrfst og Kvsund: Forsø - i krysst Sndbuktvin/L stdr Hmmrfst og Kvsund: hrmtikkboksr pstbhodr, DtDt rpstfskr, pssrt r pssrt rturpunktr rturpunktr på på føgnd føgnd hrmtikkboksr hrmtikkboksr Syttøygss, Syttøygss, (Unngå knusing) (Unngå knusing) gssfskr gssfskr utn utn pnt,pnt, hrmtikkboksr hrmtikkboksr Ukbdr, tidsskriftr, (Unngå (Unngå knusing) knusing) mgsinr stdr i Hmmrfst og Kvsund: Prærin - Rindn brnhg ndr pstproduktr knusing) Forsø -stdr i krysst Sndbuktvin/Lirbuktvin Forsø -(Unngå krysst Sndbuktvin/Lirbuktvin Pstfskr, pstbhodr, Forsø - i krysst Sndbuktvin/Lirbuktvin Pstfskr, pstbhodr, stdr i i-hmmrfst i Hmmrfst og og Kvsund: Kvsund: Joh Axndrsns vi - Byggp Prærin - Rindn Prærin brnhg Rindn brnhg ndr pstproduktr ndr Forsø krysst Sndbuktvin/Lirbuktvin Prærin -pstproduktr - irindn brnhg Hmmrfst Joh Axndrsns vi - Byggprtnr HmmrfstHmmrfst Joh Axndrsns vi - Byggprtnr Fugnskrysst -vis vis fotogrf Joh Axndrsns - Byggprtnr Prærin - vi Rindn brnhg Forsø Forsø --vis i krysst -i vis krysst Sndbuktvin/Lirbuktvin Sndbuktvin/Lirbuktvin Fugnskrysst fotogrf Hrmnsn Fugnskrysst -vis vis fotogrf Hrmnsn Ndr Hun - vis vis drboign Pstfskr, Pstfskr, pstbhodr, Fugnskrysst -vis pstbhodr, visvi fotogrf Joh Axndrsns - Hrmnsn Byggprtnr Hmmrfst Prærin Prærin Rindn Rindn brnhg brnhg ndrndr pstproduktr pstproduktr Ndr Hun vis vis drboign Ndr Hun vis vis drboign Ndr Hun - vis vis drboign Fugnskrysst -vis vis fotogrf Hrmnsn Momvin - Bunnpris Himro Forsø - i krysst Sndbuktvin/Lirbuktv Joh -Joh Axndrsns vi -vi -Himro Byggprtnr Byggprtnr Hmmrfst Hmmrfst Momvin Axndrsns Bunnpris Momvin - Himro Bunnpris Momvin - Bunnpris Himro Pstfskr, pstbhodr, Ndr Hun - vis vis drboign Rørvikvin - på toppn Rørvikv Rørvikvin -Fugnskrysst på toppn Rørvikvnnt Fugnskrysst -vis -vis vis fotogrf vis fotogrf Hrmnsn Hrmnsn Prærin Rindn brnhg Rørvikvin på toppn Rørvikvnnt ndr pstproduktr Rørvikvin på toppn Rørvikvnnt Momvin - Bunnpris Himro Hvnvin Hun BiHun & Bo mot Porbs Hvnvin -- &Bo Porbs Joh Axndrsns Hvnvin -vi - Bi &Byggprtnr Bo mot Por Ndr -Ndr vis -Bi vis vis drboign vismot drboign Hvnvin - Bi & Bo mot Porbs H Rørvikvin - på toppn Rørvikvnnt Kvsund pssn- bk Coop -Kvsund på pssn bk Coop Kvsund - på pssn bk Coop Momvin påmomvin - - Bunnpris Bunnpris Himro Himro Fugnskrysst Kvsund --vis på pssn bk Coop vis fotogrf Hrmns Hvnvin Bi & Bo mot Porbs Mosvingn - Essostsjonn Mosvingn - Essostsjonn Mosvingn - -Essostsjonn Rørvikvin Rørvikvin på toppn på toppn Rørvikvnnt Rørvikvnnt Ndr Hun - vis -vis drboign Mosvingn Essostsjonn Kvsund - påspr pssn bk Coop Bksn - Bksn ovnfor Spr Hmmrfst - ovnfor Hmmrfst Mthus Bksn - ovnfor Hmmrfst Mthus Hvnvin Hvnvin - - BiSpr &BiBo &Mthus mot Bo mot Porbs Porbs Utvidt åpningstid torsdg Rkm, brosjyrr og kopippir Åpningstidr: Drikkkrtong, krtong Bir, snittsbind, hundortposr og kttsnd Avisr Avisr Drikkkrtong, krtongog for vskmidd for vskmidd og frokostbnding Tørkppir og srvittr frokostbnding (NB! Sky krtongn!) (NB! Sky krtongn!) Tposr, kfffitr Rkm, brosjyrr Rkm, brosjyrr Bir, snittsbind, og kffgrut Bir, snittsbind, Pstkr, og kopippirær, Rkm, brosjyrr oggummi, kopippir hundortposr og kttsnd og kttsnd hundortposr Rkm, brosjyrr Rkm, Rkm, brosjyrr Bir, snittsbind, snittsbind, grn og brosjyrr tu og kopippir ogbir, kopippir og kopippir og kopippir frokostbnding (NB! Sky krtongn!) Rød pos Dt r pssrt rturpunktr på fø stdr i Hmmrfst og Kvsund Hr kn dr kst dt som ogs kn vrs p Mosvingn - Essostsjonn rturpunkt. Momvin - BunnprisSpr Himro Bksn - ovnfor Hmmrfs Rørvikvin - på toppn Rørvikvnnt Mosvingn Mosvingn - - Essostsjonn Essostsjonn Hvnvin - Bi & Bo mot Porbs Bksn Bksn - ovnfor - ovnfor SprSpr Hmmrfst Hmmrfst Mthus Mthus Kvsund - på pssn bk Coop Mosvingn - Essostsjonn Bksn - ovnfor Spr Hmmrfst Mthu Kvsund Kvsund - på-pssn på pssn bkbk CoopCoop Bksn - ovnfor Spr Hmmrfst Mthus Dsign: Frnk Run Isksn Bkvrk Frukt og grønnskr (Gjdr ikk bygningsvf) Dsign: Frnk Run Isksn Hvit/vrngt pos Dsign: Frnk Run Isksn Grønn pos Enrgifrksjon Grønn Grønn pospos Grønn pos Hvit/vrngt pos Dsign: Frnk Run Isksn Grønn pos Dsign: Frnk Run Isksn Mtvf Grønn pos (Gjdr ikk bygningsvf) Privtprsonr kninnti kn vr vr innti kg.kg. 200innti kg.innti Privtprsonr kn vr 200 kg. Privtprsonr kn vrprivtprsonr inntiprivtprsonr 200 kg.kn vr Privtprsonr kn vr innti 2 sortrt sortrt vf vf grtis pr.innviing. pr. innviing. innviing. Åpningstidr: Privtprsonr kngrtis vrpr. innti 200 kg. sortrt vf grtis pr.grtis innviing. sortrt vf grtis pr. sortrt vf innviing. sortrt vf grtis pr. innviing Avisr Drikkkrtong, krtong Frukt og grønnskr Mtvf Mtvf Enrgifrksjon Enrgifrksjon Ppir Ppir Rturpunkt Rturpunkt (Gjdr (Gjdr ikk ikk bygningsvf) bygningsvf) Tørkppir og srvittr Mtvf Enrgifrksjon Ppir Rturpunkt (Gjdr ikk bygningsvf) Mtvf Enrgifrksjon Ppir Rturpunkt (Gjdr ikk bygningsvf) Enrgifrksjon Ppir Rturpunkt (Gjdr ikk bygningsvf) vf grtis pr. innviing. for vskmidd og Mtvf Enrgifrksjonsortrt Ppir Rturpunkt (GjdrMndg ikk bygningsvf) - frdg Dsign: Frnk Run Isksn Mtvf Rturpunkt LOKALE TJENESTER

14 sk byn h n d k o t STORE ANNONSER TIL SMÅ PRISER! HELSIDE: KR 4000,- EKS. MVA. HALVSIDE: KR 2400,- EKS. MVA. KVARTSIDE: 1300,- EKS. MVA. Kontktnnonskonskunt Kj: // NÆRINGSEIENDOM TIL LEIE I HAMMERFEST VI HAR M2 INNEN - Butikkokr - - Kontorrr - - Lgr - - Liightr - LEDIGE SENTRUMSLEILIGHETER FRA 1. JUNI OG 1.JULI - Fott og stor iightr midt i sntrum. Kontkt oss for visning og pris. FOR MER INFO OM VÅRE EIENDOMMER:

15 MOTOR Ny CLA Shooting Brk Urbn forførs Storbyn hr mng fristsr. Dn nyst htr CLA Shooting Brk. Mng ggr mrk ti utsidn, mn dt r innsidn som pirrr. Md intignt sikkrht og gjnnomtnkt dtjr, t bgsjrom på h 495 itr og sportsightn ti n coupé, r dt tt å sg forfør. Ny CLA Shooting Brk. Fr kr ,- Vkommn ti prøvkjøring! Pris ink. v. Oso. Forbruk bndt kjøring: 0,39-0,71 /mi. CO2-utsipp: g/km. Bidt kn vvik fr tibudt mod. Gunstig finnsiring tibys gjnnom Brt O. Stn Finns AS. Importør: Brt O. Stn AS.

16 KINOPROGRAM - FILMER SOM KOMMER FILM Sn Andrs (2D, 3D) Spy Dt Evi Nøttkuppt (2D, 3D) Fmiibidt Joikfbr Jurrsic Word (2D, 3D) Entourg Insidious 3 Trmintor Gnisys (2D, 3D) S kokkstt på KULTURPROGRAM DATO 29. mi juni 5. juni juni 5. juni juni 8. juni juni 8. juni juni 12. juni juni 19. juni - 5. jui 19. juni juni 26. juni jui DATO TITTEL KL. 04. Juni Vrm Tonr 18: Juni En Dg I Son 18:00 Hr finnr du åpn, trivig okr, hyggig og hjpsom btjning, og tibud for nhvr dr og intrss. Av vårt tibud kn vi nvn: bøkr, ydbøkr, fimr, tgnsrir/grfisk romnr, tidsskrift, -bøkr, visr, fordrg, rrngmntr. PC-r r ti bruk for pubikum, wi-fi, grupprom, studicr, ss, kffutomt. Åpningstidr: Mndg Tirsdg Onsdg Torsdg Frdg Lørdg LESESTUNDER VÅREN 2015 Bibiotkt hr s-stundr hvr onsdg frm ti sommrn. I hosk pssr sstundn bst for ung i drn 3-6 år. Lsstundn strtr k BOKKAFE FOR BARN OG UNGDOM Hmmrfst bibiotk rrngrr nå i vår bokkf for brn og ungdom. Bokkfn rrngrs n gng i måndn for brn i drn 9-12 år, og n gng i måndn for ungdom i drn år. TIRSDAGSTIMEN Hvr tirsdg formiddg vårn 2015 vi dt bi små, uform informsjonsrrngmnt i bibiotkt. D kn fok komm på ssn i ndr tsj og få smkbitr om hv som rørr sg i Hmmrfst. Vi du bi ærr? Endig hr vi fått ærrutdnning i Hmmrfst KULTURSKOLENS TILBUD - Musikk - Dns - Visu kunstfg - Musikktrpi - Sgsi Sgorkstr KONTAKT OSS Hmmrfst Kutursko 3.tg. Arktisk kutursntr Tf: MER INFORMASJON HAMMERFEST KULTURSKOLE ER t kunstnrisk vksthus md vrdi for dn nkt og fsskpt HAMMERFEST KULTURSKOLE HAR tibud innnfor musikk, dns og visu kunstfg. Kuturskon ønskr t vr sk få muightn ti å utrykk sg gjnnom t v d ovrnvnt fgn. Gjnnom sttisk prksis kn brn og ung utvik nynsrt formr for uttrykk og kommuniksjon md ndr. VI HAR HVERT ÅR størr og mindr smrbidsprosjktr. I diss prøvr vi å h n ovrordnt idoogisk måstting dr rspkt for smhnding md ndr mnnskr står sntrt. I prksis bir dt kopt ti rspkt for og innvs i ndrs kunst- og kuturuttrykk- UIT- NORGES rktisk univrsitt- strtr opp n smingsbsrt utdnning md studistd på cmpus i Hmmrfst. Forutstning for dtt r nok søkr. Hmmrfstskon ønskr å oppfordr som går md n ærr i mgn å søk på dnn utdnningn. Frist r 15. pri. FOTO: Zbigniw Wntuch

Velkommen. til vårhandel i Askvoll. www.askvoll.no

Velkommen. til vårhandel i Askvoll. www.askvoll.no nr 1 2008 www.skvo.no Vkommn ti vårhnd i Askvo Askvo Bygg & Intriør Askvo Ektrisk Askvo Rknskpstnst Askvo Sntrumshmn Askvo Sjøbur AutoMrin s Coop Evbkkn Husfid Husfidsbu Kystrknskp Lis Bomstr M. Likns

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2015

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2015 DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 015 Vdg finnr du vikig inforsjon o din dks. Vnnigs s vdg inforsjon nøy og sjkk også nsidn vår www.fundop.no d dn nys øypbskrivsn, vrinærinforsjon og rgr. Vi ønskr dg n god

Detaljer

lindab prisliste rektangulært Prisliste Rektangulære kanaler og detaljer

lindab prisliste rektangulært Prisliste Rektangulære kanaler og detaljer ind prisist rktnguært Prisist Rktnguær knr og dtjr Gydig fr 1. pri 2015 Sgs- og vringstingsr n i prisistn r produsrt i nod ti d spsifiksjonr som finns i Linds Vntisjonsktog. Prisistn innodr t utvg v vårt

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1)

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i n ktull rurikkn. 1. TA VARE PÅ DEG SELV: f g h i j k l m n o p q r s t u Er u i stn til å: - komm g

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny. Kjøttdeig av storfe, u/salt og vann (62,25/kg) Husk tøymykner! SPAR 46% ord.pris 46,90/pk

Hverdagen. er bedre med meny. Kjøttdeig av storfe, u/salt og vann (62,25/kg) Husk tøymykner! SPAR 46% ord.pris 46,90/pk Hvrn r br m mny 46% or.pris 46,/pk Kjøtti v storf, u/st o vnn (62,25/k) jr t u b i T ons n m KUN 13,31 PR STK 39% or.pris 41,10/pk 79 Ppsi Mx 6pk 6, Gi, (41,50/k) 6x1,5 tr, (8,87/) pr pk or.pris 37,/stk

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO

PEDAL. Trykksaker. Nr. 4/2011. Organ for NORSK T-FORD KLUBB NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO PEDAL Nr. 4/2011 Organ for NORSK T-FORD KLUBB Trykksakr A NORSK T-FORD KLUBB BOKS 91 LILLEAKER, N-0216 OSLO FORMANNENS ORD: Årts løpsssong r på hll. Vi har omtalt non vtranbilarrangmntr i Pdal Ford n,

Detaljer

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

nye briller Frisk fra kreft

nye briller Frisk fra kreft N. 26 25. juni 2012 K 45 Hv uk sidn 1877 Åts mgsin 5 åd mot jo-jo-bodsukk Nd i vkt & bd humø! s! i p v h ti i B : A EKSTR Bi 10 å yng md ny bi Fisk f kft Eisbth b kvitt føfkk-kft utn bhnding intiø: Lg

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R124 KRAVFIL TIL KREDITORFORENINGEN [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2008. Månd: 10. Dag: 01. KRAVFIL

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R104 KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2009. Månd: 10. Dag: 05. KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport]

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

åpningstider 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanelbollefrokost skattejakt pallesalg 12. - 16. mars

åpningstider 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanelbollefrokost skattejakt pallesalg 12. - 16. mars åpningstidr 9-20 (9-17) COOP MEGA 9-21 (9-19) amfi.no kanlbollfrokost skattjakt psalg 12. - 16. mars amfi orkangr Følg Prisfstn på facbook www.facbook.com/amfiorkangr Kanlbollfrokost Tirsdag 12. mars PROGRAM

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Total fortjnst: 35000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 32000,- Ls mr! En nkl måt å tjn 1000-vis av kronr Hvrt

Detaljer

Klart vi skal debattere om skum!!

Klart vi skal debattere om skum!! Klart vi skal dbattr om skum Mn basrt på fakta og ikk fantasi. Danil Apland, daglig ldr/vd Nordic Fir & Rscu Srvic, AS Bo Andrsson og Ptr Brgh har fått boltr sg fritt i Swdish Firfightr Magasin ovr hl

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

HØSTFEST ONSDAG 23. TIL LØRDAG 26. OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG. GEORG JENSEN Tørkerull-holder 40% før kr.

HØSTFEST ONSDAG 23. TIL LØRDAG 26. OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG. GEORG JENSEN Tørkerull-holder 40% før kr. HØSTFEST ONSDAG 23 TIL LØRDAG 26 OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG FREDAG OG LØRDAG ALESSI FISKEFAT T støs HØIE ORION DYNE Vm bhi intyn 14 x 2 cm fø k 199Finns så i 14 x 22 cm k 499- HØIE ORION

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert 2001.03.27). 3. UGUNSTIG UTVALG OREENINGNOAER I INORMAJONØKONOMI Gir B. Ashim, vårn 2001 (oppdatrt 2001.03.27. 3. UGUNIG UVAG Agntn har privat informasjon om rlvant forhold før kontrakt inngås. Undr symmtrisk informasjon vill kontraktn

Detaljer

Den riktige reiselederskole

Den riktige reiselederskole Dn riktig risldrskol Bsøk oss også på: 5 ukrs guidskol i Spni få din guidskol tilbkbtlt ny livsstil og krrir jobbgrnti i hl vrdn NYHET! prsonlig utvikling vnnr for livt bli rundrisldr Dnmrks først rundrisldrutdnnls

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 98.02. = 0.9802 R = ln 0.9802. R = 0.020, dvs. spotrenten for 1 år er 2,0 % 100 e = 95.89. e e Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 98, B 1 % 95,89 C 1 3 5 % 17,99 D 1 4 6 % 113,93 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 98. R 1 = 95.89 =.98 R = ln.98

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

Påskestemningen. Frokosten. Din lokale gartner. Plukk & den gode. er servert! Gjør deg klar for våren se side 6. finner du hos Bogrønt TILBULD!

Påskestemningen. Frokosten. Din lokale gartner. Plukk & den gode. er servert! Gjør deg klar for våren se side 6. finner du hos Bogrønt TILBULD! Påskstmningn dn god finnr du hos Bogrønt Plukk & Mix lj, TILBUD! Påskli Tt à Tt/ Prlblomst, mon Muscari/An Frokostn r o f 5 s sid 3, 5 7 strt Småblom Stmorrgr 19,- i rn fa 10 pk nd rtt pr ku Max 4 b r srvrt!

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 4 Total fortjnst: 94000 kr Vårn 2015 God og lttsolgt! Vi tjnt 67500,- Ls mr! En nkl

Detaljer

Spørreskjema: Hvordan bedre kvaliteten på allemennlegens tilbud til pasienter med spiseforstyrrelse

Spørreskjema: Hvordan bedre kvaliteten på allemennlegens tilbud til pasienter med spiseforstyrrelse Appniks til Tori Flttn Hlvorsn, Ol Rikr Hvt, Birgit Johnn Ryså, Tov Skrø, Elin Olug Rosvol. Psintrfringr m llmnnlgrs oppfølging v lvorlig spisforstyrrls. Tisskr Nor Lgforn 2014; 134: 2047-51. Dtt ppnikst

Detaljer

Tjen penger til klubbkassen.

Tjen penger til klubbkassen. DEL UT TIL LAGLEDEREN Tjn pngr til klubbkassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 32000 kr Høstn 2014 God og lttsolgt! Vi tjnt 25000,- Ls mr! En nkl måt å tjn

Detaljer

Evaluering av NGU-dagen

Evaluering av NGU-dagen .. :: QustBk xport - Evlurin v NGU-n Evlurin v NGU-n Pulis rom.. to.. rsponss ( uniqu). Forrn på NGU-n vr li rlvnt 9 9,9 %, %,8 %,8 %, %, % Avr,9,,. Tmn or rupprit vr o, % %, % 8, %, %, %, % Avr, 9,8,

Detaljer

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn

Generell info vedr. avfallshåndtering ved skipsanløp til Alta Havn Gnrll info vdr. avfallshåndtring vd skipsanløp til Alta Havn Vdlgg 0 Forskrift om lvring og mottak av avfall og lastrstr fra skip trådt i kraft 12.10.03. Formålt r å vrn dt ytr miljø vd å sikr tablring

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010

ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 ÅRSRAPPORT FOR HOME-START FAMILIEKONTAKTEN TRONDHEIM 2010 Dn først Hom- Start avdlingn i Norg bl startt opp i Trondhim i 1995, og vi har firt 15 års jubilum dtt årt. Avdlingn bl startt som t bydlstiltak,

Detaljer

Kompetansevurdering av MTS utøver

Kompetansevurdering av MTS utøver Norwgin Mnhstr Trig Group Komptnsvurring v MTS utøvr Tortisk l Hvrt spørsmål i tt skjm står v t utsgn ttrfulgt v fm yttrligr uttllsr. Hvr v uttllsn kn vær snn llr usnn. Kryss v snn / usnn for hvr uttlls.

Detaljer

Next Generation Plattformen Quick guide

Next Generation Plattformen Quick guide Nxt Gnrtion Plttformn Quik gui Dnn kortftt guin hr litt stt smmn for å hjlp g å rskt li kjnt m mngfolig funskjonn og vrktøy som r tilgjnglig på Nxt Gnrtion Plttformn. Finn frm til prouktr å hnl og mrksnyhtr,

Detaljer

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. Frkvnstabll for spørsmål 1 Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr bst? D trykt mdin Etrmdin Nttmdin Andr mdir 18% 29% 49% 1% 3% Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr

Detaljer

Julegateåpning %F GMFTUF CVUJLLFOF IBS ÇQFOU UJM LM 7FMLPNNFO I SENTRUM DAG 28. NOVEMBER. XXX MJMMFIBNNFSTFOUSVN OP r XXX KVMFCZ OP ANNONSER

Julegateåpning %F GMFTUF CVUJLLFOF IBS ÇQFOU UJM LM 7FMLPNNFO I SENTRUM DAG 28. NOVEMBER. XXX MJMMFIBNNFSTFOUSVN OP r XXX KVMFCZ OP ANNONSER 31 Foto: Jørgn Skaug Onsdag 27. novmbr 2013 Gudbrandsdøln Dagningn Julgatåpning I SENTRUM TORSDAG DAG 28. NOVEMBER Kl. 16.00 Kl. 16.00 Kl. 16.30 Foto: Jørgn Skaug Kl. 17.00 KL. 17.30 STORGATA VED BINGOEN

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog

Å rspla n.. fo r. Aursmoen Barnehage Rugdeveien 8 1930 Aurskog O A Å rspla n.. fo r 4 1 0 2 Aursmon Barnhag Rugdvin 8 1930 Aurskog kontor: 67 20 59 20 Faks: 67 20 59 77 rvgjng: 67 20 59 23 Askladdn: 67 20 59 21 Bukkn Brus: 67 20 59 22 Vslfrikk: 67 20 59 24 Vl ko m

Detaljer

Terminprøve Matematikk for 1P 1NA høsten 2014

Terminprøve Matematikk for 1P 1NA høsten 2014 Terminprøve Mtemtikk for 1P 1NA høsten 2014 DEL 1 Vrer 1,5 time Uten hjelpemidler Hjelpemidler: vnlige skrivesker, psser, linjl med entimetermål og vinkelmåler. Forsøk på lle oppgvene selv om du er usikker

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2014 N.K.S.Vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS vildigsstr.o parordnn facbook.com/vildigsstr 03 Ihold Ihold Ildig... sid 04 Asvarlig for N.K.S. vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS...sid 06

Detaljer

Next Generation Plattformen Quick guide

Next Generation Plattformen Quick guide Nxt Gnrtion Plttformn Quik gui Dnn kortftt guin hr litt stt smmn for å hjlp g å rskt li kjnt m mngfolig funskjonn og vrktøy som r tilgjnglig på Nxt Gnrtion Plttformn. Finn frm til prouktr å hnl og mrksnyhtr,

Detaljer

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV "'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE.

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV 'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE. Fag: nnskf maskin intraksjn Fagnr: LV "'i3a Faglig vildr: Annari Trvatn Grupp(r): 3AA 3AB 3A3AD3A Dat: 200401 ks amnstid fra til: 900 1200 ksamnsppgavn bstår av Antall sidr: inkl frsid 9 Antall ppgavr:

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74

Oppgave 1 (25 %) 100 e = 97.53. = 0.9753 R = ln 0.9753. R = 0.025, dvs. spotrenten for 1 år er 2,5 % e e. 100 e = 94.74 Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Obligasjon Pålydnd Tid til forfall Kupong Kurs A 1 1 % 97,53 B 1 % 94,74 C 1 3 3 % 1,19 D 1 4 4 % 13,3 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 1 = 97.53 R 1 = 94.74 =.9753 R =

Detaljer

Tjen penger til klassekassen.

Tjen penger til klassekassen. DEL UT TIL KLASSEREPRESENTANTEN Tjn pngr til klasskassn Slg kakr, llr, kjkssjokolad og knkkbrød! Høstn 2014 Antall salgspriodr: 3 Total fortjnst: 67500 kr God og lttsolgt! Vi tjnt 20000,- Ls mr! En nkl

Detaljer

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016.

Langnes barnehage 2a rsavdelinga. Ma nedsbrev & plan for april 2016. Langns barnhag 2a rsavdlinga. Ma ndsbrv & plan for april 206. Barngruppa i måndn som har gått. Vi har hatt n jmpfin månd md my godt vær ndlig har vi bgynt å s t hint av vår, no som har gjort dt mulig for

Detaljer

-30% -30% -40% tor-lør. Coop Megas roastbiff Nyskåret. Pr hg Pr kg 199,00. Kyllingfilet DSH. 750 g. Pr pk Pr kg 119,87

-30% -30% -40% tor-lør. Coop Megas roastbiff Nyskåret. Pr hg Pr kg 199,00. Kyllingfilet DSH. 750 g. Pr pk Pr kg 119,87 ! r m m o s d Go 19 Coop Mgas roastbiff Nyskårt. Pr hg Pr kg 199,00 Kyllingfilt DSH. 750 g. Pr pk Pr kg 119,87 89 Grandiosa og Big On Stabburt. Fra 480 g -4ku0pp%! stor sjokoladplatr Nidar. Fra 150 g -40%

Detaljer

a) Protokoll fra LMU-møte 30. april 2013 (se hil.no) b) Referat fra studienemndsmøte 26. april 2013 c) Referat fra studienemndsmøte 24.

a) Protokoll fra LMU-møte 30. april 2013 (se hil.no) b) Referat fra studienemndsmøte 26. april 2013 c) Referat fra studienemndsmøte 24. Møteprotokoll Tid: 14:00-15:5 tirsdg 19.9.01 Sted: Ø-01, HiL Læringsmiljøutvlget HiL Utskriftdto: 0. september 01 Side 1 Fste medlemmer som møtte: Jens Uwe Korten FA Ingrid Tvete Leder FA (forlot møtet

Detaljer

Brukerhåndbok. Elektronisk målesystem. KPR 2000 Versjon 01/2011

Brukerhåndbok. Elektronisk målesystem. KPR 2000 Versjon 01/2011 Brukrhåndbok Ektronisk måsystm KPR 2000 Vrsjon 01/2011 W rsrv th right for tchnica changs and mistaks Norway g - KPR2000-Brukrhåndbok u n d Tfon +47 67166990 Tfax J +47 67166811 E-Mai: Post@brttvitajr.no

Detaljer

mot mobbing 2011 2014 Manifest

mot mobbing 2011 2014 Manifest g t n s b f b n o a M ot m 014 m 11 2 20 dt mljø o g t rngs r o d f g læ rb st- o a sam pvk nd op t lk rnd p r o Et f nklud Manfst Et forplktnd samarbd for t godt nkludrnd oppvkst- lærngsmljø Forord All

Detaljer

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005

Notater. Anne Sofie Abrahamsen. Analyse av revisjon Feilkoder og endringer i utenrikshandelsstatistikken. 2005/10 Notater 2005 2005/10 Notatr 2005 Ann Sofi Abrahamsn Notatr Analys av rvisjon Filkodr og ndringr i utnrikshandlsstatistikkn Sksjon for utnrikshandl Innhold 1. Innldning... 2 2. Filkodr... 2 3. Analys av filkodr - original

Detaljer

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet

Kino. KulTur. Nattevandring Akvariet Nr. 4 April 2013 18. årgang Kino KulTur Nattvandring Akvarit In o nh ld sn l t y ø Kino md h Risbrv Kjær lsr! ing Pitch Prfct Hr r aprilutgavn av Infopostn! Dt r my å gjør i april! KulTur, kino og konsrt

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1

Mundell-Fleming modellen ved perfekt kapitalmobilitet 1 Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt 1 Stinar Holdn, 4. august 03 Kommntarr r vlkomn stinar.holdn@con.uio.no Mundll-Flming modlln vd prfkt kapitalmobilitt... 1 Kapitalmobilitt og rntparitt...

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag EKSAMEN Løningforlag 8. juni Emnkod: ITD5 Dao: 6. mai Emn: Mamaikk Ekamnid:.. Hjlpmidlr: - To A-ark md valgfri innhold på bgg idr. - Formlhf. Faglærr: Chriian F Hid Kalkulaor r ikk illa. Ekamnoppgavn:

Detaljer

Grunntall 10 Kapittel 2 Algebra Fordypning

Grunntall 10 Kapittel 2 Algebra Fordypning Grunntll 0 Kpittl Algr Forypning Kvrtstningn Fsit: I t kvrt r ll sin lik lng. Vi innr rlt v kvrtt v å multiplisr n si m sg slv. Dtt r t smm som å opphøy t tll i nr potns. Å opphøy t tll i nr potns klls

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Ukns tilbudsavis fra Hvordan blar man i tilbudsavisn? For å bla i tilbudsavisn så klikkr du ntn i t av hjørnn, llr du kan klikk på piln nd på mnylinjn. S nærmr på produktn? Du kan zoom inn på produktn

Detaljer

Sjefsgårdmodellen. Levanger kommune. Sluttrapport Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram/ fleksibelt læringsmiljø.

Sjefsgårdmodellen. Levanger kommune. Sluttrapport Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram/ fleksibelt læringsmiljø. Lvnr kommun Innvndrrtjnstn Sjfsårdn voksnoppærin Suttrpport orprosjkt Skons pss i t introduksjonsprorm/ fksibt ærinsmijø Sjfsårdmodn dprosjkt Tori Sund Lirst Lvnr, 2004 2 Innodsfortns SAMMENDRAG...4 1.

Detaljer

vsßhs Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 02.02.2015 Kl. 18.00-20.t5

vsßhs Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 02.02.2015 Kl. 18.00-20.t5 vsßhs Møtebok Utvlg: Møtested: Dto: Tidspunkt Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyreslen Mndg 02.02.2015 Kl. 18.00-20.t5 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Äse B. Lilleåsen Kjersti Rinde Omsted

Detaljer

4990,- 99,- 2499,- 5499,- fra Hankook. Størst på bilutstyr. Veil: 6999,- 4 sommerdekk på felg fra. Viskere 30% Inkludert montering.

4990,- 99,- 2499,- 5499,- fra Hankook. Størst på bilutstyr. Veil: 6999,- 4 sommerdekk på felg fra. Viskere 30% Inkludert montering. Nr 3 mars 2013 Størst på biutstyr Tstvinnr * fra Hankook Vi: 6999,- sobri CONTPSF 99,- 2499,- kärchr K3 høyttrykkspyr 420 itr Inkudrt trassvaskr og autobørst KAR 1.180-116.0 **Dinsid.no Mars 2012 Kärchr

Detaljer

JEG og MEGgenerasjonen

JEG og MEGgenerasjonen Nr. 2 Årgang 21 pilgrimn Organ for vkklsskristn tro og forkynnls Hvm r Jsus? Hva r dt å tro? Hva r t kristnt liv? Trngr jg frls? Er Bibln sann? Dtt nummr av Pilgrimn r fullt av artiklr som forklarr dn

Detaljer

Skulestarsgudsteneste Anita Instefjord: - Det må vera rom for leiken, klappsalvane og smilet. Monica er ny trusopplærar Konfirmantane fortel

Skulestarsgudsteneste Anita Instefjord: - Det må vera rom for leiken, klappsalvane og smilet. Monica er ny trusopplærar Konfirmantane fortel Skulstrsgudstnst Anit Instfjord: - Dt må vr rom for likn, klppslvn og smilt. Monic r ny trusopplærr Konfirmntn fortl Ovrsikt ovr tilstt, kontktdrssr og tlfonr: Administrsjon Likngr OG Sogndl kyrkjkontor

Detaljer

FESTEN VÅRTILBUD GJØR DEG KLAR TIL FESTFIN! Følg oss på BLI MEDLEM AV I KLUBB KLUBBHVALTORVET SEND HVAL TIL 2225

FESTEN VÅRTILBUD GJØR DEG KLAR TIL FESTFIN! Følg oss på BLI MEDLEM AV I KLUBB KLUBBHVALTORVET SEND HVAL TIL 2225 VÅRTILBUD GJØR DEG KLAR TIL FESTEN FESTFIN! PÅ HVALTORVET FINNER DU ALT DU TRENGER AV GAVER OG ANTREKK TIL BRYLLUP, KONFIRMASJON, 17. MAI, OG SOMMERENS FESTDAGER. VELKOMMEN! Bildt r fra kollksjonn til:

Detaljer

Snøen er borte, Men da er det på tide med ny skjorte!

Snøen er borte, Men da er det på tide med ny skjorte! Snøen er borte, Men da er det på tide med ny skjorte! GOLIAT HANDLER VEL OGSÅ LOKALT? Det er den største snakkisen i for tiden, vi ser den på fjorden som et symbol om en ny æra i byen vår. Olje i barentshavet

Detaljer

Kapittel 5 Verb. 5.4 For å få tak i en engelsk avis. For å finne utenlandske varer. For å treffe venninna si. For å invitere henne med til lunsj.

Kapittel 5 Verb. 5.4 For å få tak i en engelsk avis. For å finne utenlandske varer. For å treffe venninna si. For å invitere henne med til lunsj. Kpittel 5 Ver 5.1 For eksempel: Hver dg pleier jeg å sove middg Liker du ikke å dnse? I dg kn jeg ikke hndle mt. Jeg orker ikke å lge slt. Nå må jeg lese norsk. Jeg hr ikke tid til å t ferie. Kn du synge?

Detaljer

LOKAL SHOPPING. Store annonser til liten pris

LOKAL SHOPPING. Store annonser til liten pris LOKAL SHOPPING Store annonser til liten pris HAMMERFEST SHOPPING - VI TILBYR STORE ANNONSER TIL SMÅ PRISER I LOKAL TILBUDSKATALOG! - Helsidesannonse kun kr 2917,- med årsavtale, se prisoversikten vår.

Detaljer

ACT P rtalen. Sommerutgave 2014. Merking, sporing og kontroll satt i system. ACT Gruppen l Etablert 1990. Foto: Tine Mediebank

ACT P rtalen. Sommerutgave 2014. Merking, sporing og kontroll satt i system. ACT Gruppen l Etablert 1990. Foto: Tine Mediebank ACT P rtaln Sommrutgav 2014 Foto: Tin Mdibank ACT Gruppn l Etablrt 1990! r m m o s d o g kr dg n ACT øns. ACT Gruppn til std i hl Skandinavia ACT Gruppn srvr markdt i Norg, Svrig og Danmark. Vår komtans

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER

MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER MEDLEMSBLAD FOR MILJØAGENTER NR. 2-2012 QUIZ! TEMA: UNDER VANN VÅGAN LOKALLAG! 03 04 06 10 11 12 13 Kjær miljøagnt! Miljønytt TEMA: Undr vann Miljøagnt Ravn Hmmlig oppdrag Miljøjournalistn Nord / Sør 06

Detaljer

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel

hele egg, verken med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER LESES NØYE OG OPPBEVARES FOR FREMTIDIG REFERANSE IKKE VARM OPP ELLER BRUK BRANNFAR- EGG LIGE MATERIALER i llr nær ovnn. IKKE BRUK MIKROBØLGE- Dampn kan forårsak brann llr

Detaljer

LØRDAG 20. DESEMBER BUTIKKENE HAR ÅPENT TIL KL.

LØRDAG 20. DESEMBER BUTIKKENE HAR ÅPENT TIL KL. 23 s y b l t d n l Inn Ju - n! s n fin m i Foto: Øystin Nordås Kos dg i Julbyn! LØRDAG 20. DESEMBER BUTIKKENE HAR ÅPENT TIL KL. 18.00 ONSDAG 17. DESEMBER Kl. 17-19 Mjøsil syngr i byn. TORSDAG Kl. 17-21

Detaljer

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011

ung med mening! - medlemsblad for Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! - mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon nr.1 2011 ung md mning! Mdlmsblad for Framfylkingn LOs barn- og familiorganisasjon Rdaktør Mart Oraug Skogtrø Ansvarlig rdaktør

Detaljer

2016 Opplev Europa med buss

2016 Opplev Europa med buss 1 0 2 a p o r u E v l Oppmd buss Fri md buss r n Kjær kundr s l v l p p O Turistbussn Ålsund vil md stor gld ønsk all risglad i Ålsund og omgn vlkommn til n ny turssong. Vi kan prsntr t førstklasss turprogram

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

PIZZAKUPP BLOCH-UKA OPPUSSINGSTILBUD. 13. - 18. april STOR PIZZA + 1,5L BRUS: 159,- 30% rabatt på utvalgt tapet TILBUDSTOPPEN #3 APRIL 2015

PIZZAKUPP BLOCH-UKA OPPUSSINGSTILBUD. 13. - 18. april STOR PIZZA + 1,5L BRUS: 159,- 30% rabatt på utvalgt tapet TILBUDSTOPPEN #3 APRIL 2015 90 BLOCH-UKA 6 90 3. - 8. april OPPUSSINGSTILBUD 30% rabatt på utvalgt tapet PIZZAKUPP STOR PIZZA +,5L BRUS: 59,- 5% TILBUDSTOPPEN #3 APRIL 205 Tid for barentshavkonferanse barnekonfirmasjon Shopping er

Detaljer

ROM PORT STYRKETRENING F036 APP.ROM HC WC DUSJ F034 EKSIST. F037 EKSIST. EKSIST. EKSIST. EKSIST. ROM F025 EKSIST. EKSIST. EKSIST.

ROM PORT STYRKETRENING F036 APP.ROM HC WC DUSJ F034 EKSIST. F037 EKSIST. EKSIST. EKSIST. EKSIST. ROM F025 EKSIST. EKSIST. EKSIST. . VRST SPRNRSNTR ON. 8 S 0 R. 008 US 05 VRST 007 005 SPRNRSNTR 2 m2 00 02 03a 03 037 023 024. 025 R. 02 R. 027 OPPVS 028 OPPVS 029 03 ØN 38,2m2 035. OPPVS NTTT SVT V YTTRV. ØN NNRNN Å ÅTS PÅ STT. 9 034

Detaljer

Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august 2012. Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv

Kongsvingerguiden. Vinduer produsert i gammel stil. nr. 7 august 2012. Årgang 12. informasjon. Kremmertorg matmarked NæriNgsliv nr. 7 august 2012. Årgang 12 Krmmrtorg matmarkd NæriNgsliv. Fra Liv i Lirn i juni. Max Ivan bød på smaksprøvr og solgt Eidskog-produktr Vindur produsrt i gamml stil Vår produksjon omfattr dørr og vindur

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen Si 1 av 6 Tilkobling Winows-instruksjonr or n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når u installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og okumntasjon, må u bruk Vivisr or skrivrinstallasjon.

Detaljer

VT 261 www.whirlpool.com

VT 261 www.whirlpool.com VT 261.hirlpool.com NO 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING SJEKK AT SPENNINGEN på typplatn korrspondrr md spnningn dr du bor. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE FOR MIK- ROBØLGEOVNENS luftinntak som r plassrt

Detaljer

Get filmleie. Brukerveiledning

Get filmleie. Brukerveiledning Get filmleie Brukerveiledning Innhold 4 Funksjoner for fjernkontroll 5 Hv er Get filmleie? 6 Hvilke filmer kn jeg leie? 6 Hv skl til for å få tjenesten? 7 Slik kontrollerer du tjenesten 7 Hv koster det

Detaljer

Sommerkampanje. e v. e s. Vi n n. m 23. m a i t.o.m. 12. a u g u s t GOD SOMMER! b u de ne S e k am p a n je t il på de ne s te s ide

Sommerkampanje. e v. e s. Vi n n. m 23. m a i t.o.m. 12. a u g u s t GOD SOMMER! b u de ne S e k am p a n je t il på de ne s te s ide Sommrkampanj 2011 d io r p j n a p m Ka 23. m a i t.o.m. 12. a u g u s t b u d n S k am p a n j t il n... på d n s t s id t t l p m o k n Vi n n s s a k y ø t k r v,vrdi kr. 3.475 All kundr som handlr

Detaljer

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor. Eksamen våren 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto Fakor -n ksamnsavis ugi av Paro ksamn vårn 2005 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analys Bsvarls nr 1: OBS!! D r n ksamnsbvarls, og ikk n fasi. Bsvarlsn r un ndringr d sudnn har lvr inn. Bsvarlsn har

Detaljer

Salgskatalog Støtt oss og kjøp kaker, karameller, kjekssjokolade og knekkebrød!

Salgskatalog Støtt oss og kjøp kaker, karameller, kjekssjokolade og knekkebrød! Salgskatalog Støtt oss og kjøp kakr, karamllr, kjkssjokolad og knkkbrød! Hjlp oss å nå vårt mål gjnnom å kjøp Nordkaks kjmpgod produktr. Hvr solgt boks tar oss nærmr vårt mål og gir dg no godt å by din

Detaljer

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT

UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT - Sid 1 / 12 MR01 UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Bskrivls sist rvidrt: År: 2007. Månd: 08. Dag: 28. UTPLUKK/UTSKRIFT AV SELVAVLESNINGSKORT Hnsikt Formålt

Detaljer

GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no

GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no p p u k s m Jubilu r r ø j l i m t l k n I! k o n t d o g t s b t kun d GJELDER TIL 31.12.2015 ipcfoma.no C F C F C F PW-C10 I1306A M PW-C23 I1307A M Pluss PW-C10 r n kompakt og mobil høytrykksvaskr. Lvrs

Detaljer

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG

Christiania Spigerverk AS, Postboks 4397 Nydalen, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG Christiania Spigrvrk AS, Postboks 4397 Nydaln, 0402 Oslo BYGNINGSBESLAG www.spigrvrkt.no www.gunnbofastning.com Bygningsbslag fra Christiania Spigrvrk AS Dimnsjonringsundrlag Bygningsbslag r produsrt av

Detaljer

norsk høst 30% FOR -30% Ferske nakkekoteletter Fersk ørret Kiwi Findus (i skiver 69,90/kg) Delikat salater Stort utvalg allergiprodukter

norsk høst 30% FOR -30% Ferske nakkekoteletter Fersk ørret Kiwi Findus (i skiver 69,90/kg) Delikat salater Stort utvalg allergiprodukter nosk høst g n m Gjl fnsg til o 42% 39 o.pis 69,/kg Fsk nkkkotltt ng m f Gjl nsg til o 39% 59 4 10 o.pis 99,00/kg Fsk øt Kiwi Fins (i skiv 69,/kg) stot tvlg fyst fisk kjks. t l s vé m S Stot tvlg llgipokt

Detaljer

IKT-trapp for Lade skole

IKT-trapp for Lade skole IKT-trpp for Lde skole Vr mot ndre pi nettet som du vil t ndre skl vre mot deg. Vr forsiktig med i gi ut opplysninger om deg selv. Skl du mote noen du hr chftet med p5 nett? T med en voksen eller en venn.

Detaljer

brostein Det bor en nisse i oss alle Naturlig å dele mine erfaringer

brostein Det bor en nisse i oss alle Naturlig å dele mine erfaringer brostin Bymisjonsmagasint www.bymisjon.no/drammn 5. årgang novmbr 2011 Dt bor n niss i oss all Torbjørn Andras Pttrsn har gjnnom t langt yrksliv som politimann blitt t kjnt ansikt i Drammn, mn d sist årn

Detaljer

Løsningsforslag til øving 11

Løsningsforslag til øving 11 OPPGVE Kommnar: Høgskoln Gjøk d. for kn. øk. og ldls amakk Løsnngsforslag l øng ll nkn r løs md "Ubsm koffsnrs mod" sl om også knn a bn Lagrangs mod. a ODE:. d nalbnglsr: ( ( Homogn løsnng: ( Ds. løsnngn

Detaljer

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL TIMESTILBUD T Ny kk T S E F S G N I ÅPN 3- TILBUD S p på kn k F p jø k F h Tknn v k T f v D ønn å væ T Fkjøp Fk nv åpnnf A k fø k på åpnnn, knnn v f v * Un nn v Tknnn jnnfø c k V V V - 36 STIHL MS 8 6555-

Detaljer

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3.

110 e = 106.75. = 0.9705 R = ln 0.9705. R = 0.03, dvs. spotrenten for 1 år er 3 % = 0.9324 R = 0.035 dvs. spotrenten for 2 år er 3. Oppgav 1 (5 %) Vi har følgnd: Pålydnd Gjnværnd løptid (år) Kupong Kurs 1 1 1 16,75 1 1 11,7 1 8 111,1 1 4 6 15,8 a) Vi finnr nullkupongrntn slik: R 11 = 16.75 R. 1 + 11 = 11.7 =.975 R = ln.975 R =. R =.,

Detaljer

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med VELKOMMEN TIL BO BILLIG! 7- - Miami clin stoff. Rgulba stol md Sov basic kontinntal md basic. 50x00 Sid 8 sving og innbygd fotskamml. Kompltt md basic og sokkl Sid Hilton -st md divan Sot ll cm. Hud/pvc.

Detaljer

JT 366 www.whirlpool.com

JT 366 www.whirlpool.com JT 366.hirlpool.com NO 1 INSTALLASJON FØR TILKOPLING KONTROLLER AT SPENNINGEN på typplatn stmmr md spnningn i strømnttt ditt hjmm. DU MÅ IKKE FJERNE BESKYTTELSESDEKSLENE for mikrobølgovnns luftinntak som

Detaljer

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold.

«Elgnytt» - informasjonsblad til personer som er interessert i elg og hjort i Oslo, Akershus og Østfold. «Elgnytt» - informasjonsblad til prsonr som r intrssrt i lg og hjort i Oslo, Akrshus og Østfold. Utmarksavdlingn vil lansr t nklt tidsskrift for lgvald, lglag, utmarkslag, grunnir og prsonr som r intrssrt

Detaljer

Faun rapport 018-2011

Faun rapport 018-2011 Faun rappor 18-211 Aldrsrgisrring og bsandsvurdring for lg og hjor i Gjrsad r jaka 21 Oppdragsgivr: -Gjrsad Villag Forfar: Lars Erik Gangsi 1 Forord Undrgnnd må bar bklag a min Pugo Parnr fan d for god

Detaljer