a) Protokoll fra LMU-møte 30. april 2013 (se hil.no) b) Referat fra studienemndsmøte 26. april 2013 c) Referat fra studienemndsmøte 24.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "a) Protokoll fra LMU-møte 30. april 2013 (se hil.no) b) Referat fra studienemndsmøte 26. april 2013 c) Referat fra studienemndsmøte 24."

Transkript

1 Møteprotokoll Tid: 14:00-15:5 tirsdg Sted: Ø-01, HiL Læringsmiljøutvlget HiL Utskriftdto: 0. september 01 Side 1 Fste medlemmer som møtte: Jens Uwe Korten FA Ingrid Tvete Leder FA (forlot møtet under sk /1) Vegrd Gjertsen Roky Hossinli Mrgrete Mork Müller Fste medlemmer som ikke møtte: Jn Asen FA Vrmedlemmer som møtte: Iben Krdel Vrmedlem FA Tormod Aunn Jørgensen Vrmedlem (forlot møtet under sk /1) Fr dministrsjonen møtte: Nvn Kjell Mgne Enget Rådgiver/sekretær LMU Dessuten møtte Per Mrtin Hddelnd fr IT-tjenesten. Sksnummer Innhold BS 18/1 Godkjenning v innklling og sksliste RS 19/1 b c d e Refertsker: Protokoll fr LMU-møte Refert fr studienemndsmøte Refert fr studienemndsmøte Refert fr studienemndsmøte Refert fr vffelmøte OS 0/1 b c Orienteringssker: Sttus vvikssker og forbedringsforslg Sttus IKT-oppgrdering (muntlig informsjon) Tilgng til dtbser uten student.hil-mil BS 1/1 Beslutningssker: Tilgng på støttefunksjoner og tjenester DS /1 Drøftingssker: Studiekvlitetsdgene og læringsmiljøprisen OS /1 Eventuelt 1

2 BS 18/1 Godkjenning v innklling og sksliste RS 19/1 Godkjent. Refertsker: Side ) Protokoll fr LMU-møte 0. pril 01 (se hil.no) Godkjent. b) Refert fr studienemndsmøte 6. pril 01 c) Refert fr studienemndsmøte 4. mi 01 d) Refert fr studienemndsmøte 14. juni 01 e) Refert fr vffelmøte 6. juni 01 OS 0/1 Orienteringssker: ) Sttus vvikssker og forbedringsforslg (Gmle) og nye meldinger sidene forrige møte: (Trådløst nett/pålogging IKT Lukket) (Audiovisuelt utstyr i uditoriene IKT Lukket) (For få printere IKT Åpen/utredes) (To-sidig print IKT/bibl. Åpen/utredes) (Tregt nett på lesesl IKT Lukket) (Trege (nye) dtmskiner/vlogging IKT Lukket) Eksmensvkter og støy Stud.dm. Lukket Studentmil og rettsdt.no Stud.dm. Åpen/utredes For sen levering v pensumbøker SOPP Åpen Infoskjermer (innhold/fontstørrelse) IKT Åpen Alkoholservering SOPP Åpen b) Sttus IKT-oppgrdering (muntlig informsjon)

3 Utfordringene og kpsiteten i det trådløse nettet er nå stort sett løst. 84 nye trådløse sendere er stt opp i studentområdene. Det er muligens for få sendere på bibliotekets lesesl ( sendere med kpsitet på 0 smtidige brukere). Ved pålogging vi Edurom, får studentene netttilgng fr HiL, smt fr lle institusjoner i sektoren og fr flyplsser. Alle videoknoner i uditoriene er byttet ut. Mikrofonløsningen skl oppgrderes/byttes ut. Det er stt opp rskere PC er på hele cmpus, men hstigheten kn fortstt være noe treg. Dette vil bedre seg når Novelle er byttet ut med Windows (etter nyttår eller fr neste sommer). Ekstr printerkpsitet, eventuelt tosidig print, på biblioteket utredes. Side c) Tilgng til dtbser uten student.hil-mil. Utstt. Beslutningssker: BS 1/1 Tilgng på støttefunksjoner og tjenester Studentene ønsker, som følge v lengre undervisningstid, t støttefunksjoner og tjenester tilpsses denne nye situsjonen, f.eks. hv ngår kntinens åpningstider og brnehgens åpningstider. Vedtk: LMU ber om t SOPP utreder problemstillingen, og t SOPPs direktør i LMU-møtet 4. desember redegjør for hvordn mn vil tilpsse tjenester og støttefunksjoner på og utenfor cmpus i krft v den nye situsjonen. DS /1 Drøftingssker: ) Studiekvlitetsdgene og læringsmiljøprisen 01 Prorektor orienterte kort om progrmmet for dgene (7. og 8. oktober) og om læringsmiljøprisen, se hil.no. Det er ønskelig t flere studenter bidrr med meninger om den gode forelesning. Frist for nominsjon v kndidter til læringsmiljøprisen er 0. september. OS /1 Eventuelt ) Ny møtepln for høstsemesteret: Fredg 4. oktober kl 14:00 Studiekvlitetsdgene 7. og 8. oktober Onsdg 4. desember kl 14:00 15:0 (Avdelingene og enhetens hndlingsplner)

4 b) Læringsmiljøet på bibliotekets lesesl Luftkvliteten på leseslen blir fort dårlig når ventilsjonen slås v kl 17. Det smme gjelder for øvrig i DownHiL. Sekretær ber Drift og Sttsbygg om en redegjørelse. Det er for få stikkontkter i leseslen på plsser som er ment for dtbruk. Det oppleves betydelige støyplger fr økonomigården ved vrelevering og nnen trfikk. Kn noe gjøres i forbindelse med ombygging v økonomigården, eventuelt som eget tiltk? Side 4 c) Treningsrommet Treningsrommet oppleves som forflt og mngler utstyr/utstyr forsvinner. d) Auditorium A og venstrehendte Auditorium A hr skrivebrett på stolene, men bre på høyre side. Disse kn ikke benyttes v venstrehendte. Kn dette rettes på? e) Refert fr siste vffelmøte Vffelmøte tirsdg 10. september 01 kl Tilstede: Jn Asen, Bente Ohnstd, Iben Krdel, Fredrik Lundestd, Per Mrtin Hddelnd, Sigbjørn Hernes, Arve Thorsberg (kun tilstede under sk 1), Per Bjørn Brndsæter og Kristin Korsvold (ref) Tre sker meldt til eventuelt. 1. Studiekvlitetsdgene oktober Årets studiekvlitetsdger hr fokus på den gode forelesningen." Studentene oppfordres til å bidr med innlegg. Frist for å nominere kndidter til studentenes læringsmiljøpris er stt til mndg 0. september. Sken ts opp på tillitsvlgkurs i morgen, i tillegg til t det vil bli lgt ut informsjon på hil.no.. Seminr for vdelingstillitsvlgte studenter LiSt hr sendt en forespørsel om oppstrtssmling for tillitsvlgte på vdelingen smmen med deknene. Dette for å gi studentene en nledning til å hilse på vdelingsledelsen, smt få informsjon for å kunne forberede seg best mulig til møtene. Det er snkk om totlt mx 0 studenter. Kristin rbeider med å koordinere tidspunkt. Tidsrmmen vr tenkt timer, men kortes muligens noe ned. Virkningen v smlingen må evlueres i etterknt.. Sttus IKT-oppgrdering Per Mrtin orienterte kort om sttus for IKT-prosjektet som innebærer bl.. nettverk og infrstruktur og generell nettverksutbygging, kursing v egne nstte, serverplttformskifte, bytte v mil-systemet, skifte v telefonsystemet og utskifting v nsttmskiner (nstte vil merke den største endringen). På studentsiden er det tenkt omlegging til office 65 med muligheter for telefonsystem med mer. Prosjektet er i strtfsen. 4

5 Pr i dg er det bl.. stt opp 84 nye trådløse sendere som dekker studentområdene, PC og videokner er oppgrdert i uditoriene, gjestenettet er i ferd med å byttes ut til type sms-løsning og det er utrbeidet en HiL-pp med tilgng til bl.. time edit (timepln). 4. Beredskpsrbeid HiL hr oppdtert beredskpsplnen og gjennomført en skrivebordsøvelse før studiestrt. Videre plnleggers det en simulert øvelse, trolig i jnur, og en fktisk øvelse utpå våren. Beredskpsplnen må smkjøres med SOPP og kommunen. Side 5 Ifm t en gruppe studenter nå hr reist til Plestin for prksis ble det gjort flere risikovurderinger. Arbeidstilsynet hr besøkt kntin på HiL. Generelt synes de systemene er gode, men ønsker t vi gjør en risikonlyse med frist ut i november. 5. Tiltk for å redusere feilprkering Høgskolen hr de første ukene v studieåret prøvd positive tiltk i form v dvrsler. Vi hr derimot motttt bekymringsmelding fr nødettene og vrsler strengere tiltk så snrt ny skilting er på plss. 6. Styremøte 17. september Av skene på dgsorden er bl..: oppstrt budsjettrbeid og regnskpsrpport kvlitetsrpport ph.d. utlysning v stilling som dekn på TVF pg t åremål utgår strtegi for smrbeid med rbeidslivet (pålgt) Fullstendig sksliste og sksdokumenter er tilgjengelig på hil.no Før styremøtet skl gruppen som ser på eksternfinnsiering, bl.. for mster i miljøpsykologi og grunnutdnning i film og fjernsyn, h møte. 7. Forskningsprk og idrettsbygg Sken er stt opp som orienteringssk for styret 17. september. Arbeidet vil bli sett smmen med budsjettprosessen. Det er klrt t HiL vil måtte trenge økonomisk bistnd utenifr. 8. Eventuelt Stolpetimer. LiSt ønsker t ordningen med stolpetimer skl gjelde hele studieåret. Slik ordningen er nå er det ikke åpnet for stolpetimer i mi, juni, ugust og desember (ifm studiestrt og eksmensvvikling). Undersøke om det finnes et vedtk i LMU eller om sken kun hr vært oppe til drøfting i vffelmøte. LiSt oppfordres til å sette opp et forslg på hvordn de ønsker ordningen og t sken ts videre i LMU. Rådgivningstjeneste. List ønsker en gjennomgng v rådgivertjenesten ved HiL. Wiesegården/Bingo n. SOPP står som eier v Wiesegården og hr htt plner om å bygge om loklene til studentboliger. Pg t bygningen hr utvendig vern og t det generelt er et komplisert bygg vurderer de å legge plnene på is d gevinsten kn bli liten. Det er snkk om mx 19 boliger i bygget. SOPP er i dilog med to v de som driver forretninger i loklene i dg for å se på mulighetene for t de kn kjøpe det tilbke. Sken vil bli lgt frm for SOPP-styret til vgjørelse. Bingo n er et lokle for seg selv og vil ikke bli influert v sken. LiSt g innspill på t de kunne tenke seg loklene for et større studenthus jf tidligere sk i SOPP-styret. 5

NYTT. Våren spiller på grønne strenger. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Ukjent. Nr. 2-2009/32.

NYTT. Våren spiller på grønne strenger. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Ukjent. Nr. 2-2009/32. NYTT Nr. 2-2009/32. årgng Offentlig tjenestepensjon Det tr bre 9 sekund Hvorfor det d? Side 4 Side 8 Side 10 47 år i Sktteetten Side 16 Våren spiller på grønne strenger Ukjent MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS

Detaljer

P e r s o n a l ressurser og org a n i s a s j o n

P e r s o n a l ressurser og org a n i s a s j o n P e r s o n l ressurser og org n i s s j o n O p p b y g g i n g v o r g n i s s j o n e n H i s t o r i k k Lillehmmer ble tildelt De XVII olympiske vinterleker i september 1988. Umiddelbrt etter ble

Detaljer

HELSE- OG O/I^SOR6SPLAN 2O?O. Egentnestring, somspíll og trivsel. Steigen kommune

HELSE- OG O/I^SOR6SPLAN 2O?O. Egentnestring, somspíll og trivsel. Steigen kommune HELSE- OG O/I^SOR6SPLAN 2O?O Egentnestring, somspíll og trivsel + Steigen kommune 1 Innhold Plngrunnlget... Hvorfor skl vi h en pln? Nsjonle føringer og verdigrunnlg... Våre utfordringer Tjenesteutvikling

Detaljer

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 21. mai 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 28. mai 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Peter Nicolai Arbo, Synnøve Brenden, Marit Roland

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 30. oktober 2012 Kl. 11.45-15.45

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 30. oktober 2012 Kl. 11.45-15.45 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 30. oktober 2012 Kl. 11.45-15.45 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund Styremedlem Peter Nicolai

Detaljer

Event. forfall til møtet, behov for overnatting e.a. meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Event. forfall til møtet, behov for overnatting e.a. meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 5. desember 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 13. desember 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo,

Detaljer

Driftshåndbok for EasyMP Multi PC Projection

Driftshåndbok for EasyMP Multi PC Projection Driftshåndbok for EsyMP Multi PC Projection Innhold 2 Om EsyMP Multi PC Projection Møtestiler foreslått v EsyMP Multi PC Projection... 5 Holde møter ved bruk v flere bilder...5 Holde fjernmøter over et

Detaljer

Get filmleie. Brukerveiledning

Get filmleie. Brukerveiledning Get filmleie Brukerveiledning Innhold 4 Funksjoner for fjernkontroll 5 Hv er Get filmleie? 6 Hvilke filmer kn jeg leie? 6 Hv skl til for å få tjenesten? 7 Slik kontrollerer du tjenesten 7 Hv koster det

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J4510DW Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL indikerer

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet (inkludert standard tonerkassett) Telefonledning Brukermanual Hurtigstartguide

ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet (inkludert standard tonerkassett) Telefonledning Brukermanual Hurtigstartguide Hurtigstrtguide Strt her MFC-8890DW Før du kn ruke mskinen, må du lese denne hurtigstrtguiden for informsjon om korrekt oppsett og instllsjon. Hvis du vil lese hurtigstrtguiden på ndre språk, kn du gå

Detaljer

Kommentarer Studienemnda ønsker å bli holdt informert om den pågående utredningen.

Kommentarer Studienemnda ønsker å bli holdt informert om den pågående utredningen. Referat fra studienemndsmøte 26. april 2013 Tilstede: Jens Uwe Korten (Leder), Tore Helseth (ASV), Camille Thisell (TVF), Sveinung Berild (ØKORG), Sigbjørn Hernes (ADM), Anette Velure (Studentrepresentant),

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J650DW MFC-J870DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL

Detaljer

Årsrapport. læringsmiljøet. ved. Høgskolen i Telemark

Årsrapport. læringsmiljøet. ved. Høgskolen i Telemark Årsrapport om læringsmiljøet ved Høgskolen i Telemark studieåret 2009-2010 I-sak 20/10 Utkast av 11.11.10 Godkjent av LMU:10.11.10 1. Samlet vurdering av læringsmiljøet... 3 2. Innledning... 3 3. Om LMU...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 08:30 10:30

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 08:30 10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 08:30 10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Bjørn Åge Nilsen Leder SOB Grete

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 21.08.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 21.08.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 21.08.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Klasserom vektertorget 2. etg.(inn til venstre) Tid: Torsdag 21. august etter stiftelsesmøte kl 16.15. Tilstede: Ann Kristin,

Detaljer

GOODTIMES. i teknologisk forkant. Prisbelønnet samarbeidsprosjekt ONE.2014

GOODTIMES. i teknologisk forkant. Prisbelønnet samarbeidsprosjekt ONE.2014 Side 4 Avbruddsfritt for SVT Side 6-7 Full kontroll i Side 8 Hydro stser på bedre styring GOODTIMES ONE.2014 Prisbelønnet smrbeidsprosjekt i teknologisk forknt Verdens mest moderne forskningslbortorium

Detaljer

Årsrapport for Studienemnda 2013

Årsrapport for Studienemnda 2013 Årsrapport for Studienemnda 2013 Årsrapport - Innhold: Kapittel 1. Vurdering av virksomheten/tiltak/tilrådinger for videre arbeid Kapittel 2. Mandat/oppgaver, sammensetning og representanter Kapittel 3.

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-10299G91 310

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-10299G91 310 Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund Styremedlem Peter Nicolai

Detaljer

Kom i gang med Panorama Smartbok! Vi veileder deg steg for steg!

Kom i gang med Panorama Smartbok! Vi veileder deg steg for steg! Kom i gng med Pnorm Smrtbok! Vi veileder deg steg for steg! MARKÉR, LYTT og NOTÉR Smrtbok hr en rekke fine funksjoner for god studieteknikk. Du kn mrkere gode nøkkelord og lge egne notter mens du lytter

Detaljer

Referat fra møte 4. desember 2006. Arbeidsmiljøutvalget ved Høgskolen i Lillehammer

Referat fra møte 4. desember 2006. Arbeidsmiljøutvalget ved Høgskolen i Lillehammer Referat fra møte 4. desember 2006 Arbeidsmiljøutvalget ved Høgskolen i Lillehammer Tilstede: Arbeidsgivers representanter: Dekan Ellen Birgitte Strømø ASV/AHS Dekan Malte Wadman DnF/TVF Økonomi, personal-

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her ADS-2600W Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL ADVARSEL viser en potensielt frlig

Detaljer

Protokoll fra styremøtet 13. mars 08

Protokoll fra styremøtet 13. mars 08 Protokoll fra styremøtet 13. mars 08 OSLO- OG AKERSHUSHØGSKOLENES STUDENTSAMSKIPNAD PROTOKOLL FRA STYREMØTE 13.03.08 Tilstede: Fredrik Arneberg, Anders Bondehagen, Ine Vidung, Anders Bjørkheim, Tove Bull-Njaa,

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

PF Studentenes spørreundersøkelse

PF Studentenes spørreundersøkelse 2013 PF Studentenes spørreundersøkelse Undersøkelse foretatt blant politistudenter på Politihøgskolen Oslo, Bodø, Stavern og Kongsvinger i perioden 7-17.nov. 2013 Deltakere: 520 studenter har besvart 2013

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Protokoll fra styremøte 18. des 08

Protokoll fra styremøte 18. des 08 Protokoll fra styremøte 18. des 08 Tilstede: Fredrik Arneberg, Anders Bjørkheim, Annette Tandberg, Anders Bondehagen, Elise Halvorsrød, Gunnar Rein Olsen, Tove Bull-Njaa, Grethe Røsok, Solvor Uggerud,

Detaljer

Den 20. september 2012 ble det avholdt IDF-møte mellom administrasjonen og tjenestemannsorganisasjonene.

Den 20. september 2012 ble det avholdt IDF-møte mellom administrasjonen og tjenestemannsorganisasjonene. Møtebok fra IDF-møte 20. september 2012 Den 20. september 2012 ble det avholdt IDF-møte mellom administrasjonen og tjenestemannsorganisasjonene. Til stede Fra organisasjonene Fra administrasjonen Vera

Detaljer

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar.

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar. Til høgskolestyret Lillehammer, 4. mars 2014 Innkalling til møte i Høgskolestyret 11. mars 2014 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo, Marit

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2014

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2014 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2014 Tid: 11. september 2014, kl. 10.00-14.15 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem

Detaljer