Kan regionale ulikheter i innovasjon og FoU forklare ulik økonomisk vekst mellom regionene? Knut Vareide, Telemarksforskning, Bø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kan regionale ulikheter i innovasjon og FoU forklare ulik økonomisk vekst mellom regionene? Knut Vareide, Telemarksforskning, Bø"

Transkript

1 Kan regionale ulikheter i innovasjon og FoU forklare ulik økonomisk vekst mellom regionene? Knut Vareide, Telemarksforskning, Bø

2 Hva driver Telemarksforsking med? Kunnskap om regional utvikling: Næringsutvikling og stedlig attraktivitet i kommuner, regioner, fylker og landsdeler 1. Diagnose: NæringsNM attraktivitetsbarometeret: Hvilke kommuner/regioner går bra og hvilke går dårlig 2. Analyse av drivkrefter: Hvilke kjennetegn har regioner med positiv/negativ utvikling, hva kan forklare den observerte utviklingen. 3. Bistand til regionalt utviklingsarbeid: Hva kan den enkelte kommune/region gjøre?

3 VRI Forskerprosjekt: regional attraktivitet VRI benchmarking av regional utvikling NHO: Attraktivitetsbarometeret NHO: Nærings-NM Prosjekter - analyser for Fylker Regioner Kommuner

4 Spørsmål vi er interessert i 1.Har innovative bedrifter bedre vekst og/eller lønnsomhet? 2.Har noen regioner næringsliv som er mer innovative enn andre? 3.Kan dette forklare forskjeller i næringsutvikling? Kan FoU- og innovasjonsstatistikken kaste lys over disse spørsmålene?

5 Resultat fra testing og prøving av innovasjonsdata 1. Har innovative bedrifter bedre vekst og/eller lønnsomhet? VARIABLER INPDGD Verdi lik 1 hvis foretaket introduserte produktinnovasjon i form av nye eller vesentlig forbedrede varer i perioden INPDSV Verdi lik 1 hvis foretaket introduserte produktinnovasjon i form av nye eller vesentlig forbedrede tjenester i perioden Kobler variablene til regnskapene for 2006 og 2007, enbedriftsforetak.

6 AntallAvORGNRBED INPDGD INPDSV Sum Oms06 Sum oms07 Vekst N Snitt oms Median vekst Ikke innovasjon på produkt eller tjenester ,8 423,0-0, ,12 12,2 Introdusert nye produkter ,3 54,9 16, ,16 14,1 Introdusert nye tjenester ,0 96,2 5, ,11 18,4 Nye produkter og tjenester ,3 25,1 30, ,16 19,8 Median omsetningsvekst % fra 2006 til ,2 14,1 18,4 19,8 Ja Bedrifter med produktinnovasjon vokser raskere 5 0 Ikke innovasjon på produkt eller tjenester Introdusert nye produkter Introdusert nye tjenester Både nye produkter og tjenester

7 Har foretak med produktinnovasjon bedre lønnsomhet? Median resultatgrad % fra 2006 til 2007 Tja ,4 5,6 8,7 7,7 Men produktinnovasjon burde virke mot vekst, og ikke spesielt mot lønnsomhet Ikke innovasjon på produkt eller tjenester Introdusert nye produkter Introdusert nye tjenester Nye produkter og tjenester

8 Gir prosessinnovasjon bedre lønnsomhet? VARIABLER INPSPD Verdi lik 1 hvis foretaket har introdusert nye eller vesentlig forbedrede metoder for produksjon eller fremstilling av varer og tjenester i INPSLG Verdi lik 1 hvis foretaket har introdusert nye eller vesentlig forbedrede metoder for lagring, levering eller distribusjon av varer og tjenester i INPSSU Verdi lik 1 hvis foretaket har introdusert nye eller vesentlig støttefunksjoner, som systemer for vedlikehold, innkjøp, regnskap eller IT i

9 Tja 7,0 6,0 5,9 6,2 Median resgrad 5,8 6,4 6,2 Små forskjeller på resultatgrad mellom bedrifter med og uten prosessinnovasjon. 5,0 4,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Ikke inno Produksjon Logistikk Adm inist Alt en eller annen

10 Kobling av innovasjon - markedsorientering Foretakets viktigste salgsmarked 1=lokalt/regionalt i Norge, 2=Norge for øvrig, 3=andre EU/EFTA-land, 4=andre land SIGMAR Uten inno Med inno SUM Andel m inno? ,0 1 Lokal ,5 2 Nasjonal ,4 3 EU ,3 4 Verden ,2 9? ,2 SUM ,0

11 8 Lokal Nasjonal Europa Utenfor Lokale bedrifter har bedre lønnsomhet ,1 14,3 Vekst , Resgrad 2007 Resgrad ,6 Men det er liten forskjell på vekst Lokal Nasjonal Europa Utenfor

12 Har noen regioner næringsliv som er mer innovative enn andre? 325 Akershus Vest 37,5 75 Nordfjord 17,3 134 Romsdal 37,3 29 Nord-Troms 17,2 54 Storfjord 37,0 31 HAFS 16,1 79 Lillehammerregionen 36,7 31 Indre Namdal 16,1 25 Osterfjorden 36,0 38 Sør-Helgeland 15,8 56 Dalane 35,7 32 Vest-Telemark 15,6 457 Trondheimsregionen 34,1 46 Nord- Gudbrandsdal 15,2 50 Ryfylke 34,0 29 Valdres 13,8 108 Kongsbergregionen 33,3 32 HALD 12,5 27 Voss 33,3 26 Midt-Finnmark 11,5 177 Tromsøregionen 33,3 35 Midt- Gudbrandsdal 11,4 213 Grenland 32,9 57 Øst-Finnmark 10, Oslo 32,4 121 Øvre Romerike 9,1 108 Søre Sunnmøre 32,4 26 Setesdal 3,8 31 Hitra/Frøya 32,3 9 Ytre Helgeland 0,

13 Kan ulikheter mht innovoasjonsfrekvens forklare forskjeller i næringsutvikling? Andel med vekst Positiv korrelasjon mellom innovasjon og andel vekstforetak. 55 y = 0,0728x + 63,936 R 2 = 0, Andel m ed produktinnovasjon

14 80 Andel lønnsomme Positiv korrelasjon mellom innovasjon og andel lønnsomme foretak. 55 y = 0,1602x + 67,359 R 2 = 0, Andel med produktinnovasjon

15 12 Etableringsfrekvens Positiv korrelasjon mellom innovasjon og etableringsfrekvens. 2 y = 0,0721x + 5,2058 R 2 = 0, Andel med produktinnovasjon

16 9 Næringslivsindkesen Sterk positiv korrelasjon mellom innovasjon og næringslivsindeksen. 1 0 y = 0,0797x + 2,9779 R 2 = 0, Andel med produktinnovasjon

17 Attraktivitetsindeksen y = 0,0578x - 1,4157 R 2 = 0,0907 Også positiv korrelasjon mellom innovasjon og attraktivitetsbarometeret Mistenkelig mye korrelasjon! Andel m ed produktinnovasjon

18 Skyldes ulikheter i innovasjon mellom regionene næringsstruktur? Dette kan vi utligne gjennom en skift/andelsliknende metode En slik metode gir en annen, men ikke svært annerledes rangering av regionene Romsdal Voss Osterfjorden Dalane Storfjord Ryfylke Lillehammerregionen Hitra/Frøya Glåmdal Akershus Vest Trondheimsregionen Tromsøregionen Søre Sunnmøre Fjellregionen Haugalandet 10,0 % 9,5 % 8,8 % 8,6 % 8,2 % 7,6 % 6,9 % 6,4 % 4,9 % 4,7 % 4,5 % 4,3 % 4,0 % 3,9 % 3,6 % 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 %

19 Andel med vekst y = 10,9x + 65,915 R 2 = 0, % -25 % -20 % -15 % -10 % -5 % 0 % 5 % 10 % 15 % Produktinnovasjon C En slik metode gir bedre korrelasjon for vekst, lavere for lønnsomhet og de andre faktorene Men det er fremdeles mistenkelig mye korrelasjon med lønnsomhet m m En forklaring er at innovasjon er sterkt korrelert med befolkningsvekst

20 I en mulitivariat regresjonsanalyse der andel vekstbedrifter i regionene blir målt opp mot mange ulike faktorer samtidig, er det sterk korrelasjon mellom innovasjon og vekst. Vekst (Constant) Folketall Befolknignsvekst Utdanningsnivå Agder Vestlandet justert Beta 0,23 0,08 0,42 0,27 0,06 Sig 0,00 0,25 0,69 0,03 0,02 0,60 Og ingen korrelasjon med lønnsomhet. Trøndelag Nordnorge Næringstetthet 0,15 0,09 0,05 0,20 0,48 0,72 Etab.frekvens 0,26 0,22 Lønnsomhet 0,36 0,01 BfaktorV07 0,23 0,10 InnovasjonC 0,27 0,02

21 Oppsummering 1.Har innovative bedrifter bedre vekst og/eller lønnsomhet? 2.Har noen regioner næringsliv som er mer innovative enn andre? 3.Kan dette forklare forskjeller i næringsutvikling? De har i hvert fall bedre vekst, lønnsomheten må det forskes mer på Ja, det er store regionale forskjeller Ja, det ser ut til at innovasjon er en viktig forklaringsfaktor for vekst

22 Kan FoU- og innovasjonsstatistikken kaste lys over disse spørsmålene? Ja

23 Takk for meg Knut Vareide Telemarksforsking - Bø

Sammen blir vi større

Sammen blir vi større Sammen blir vi større En samfunnsanalyse av av Katrine Gløtvold-Solbu Atle Hauge Per Kristian Alnes Og Morten Ørbeck Sammen blir vi større En samfunnsanalyse av av Katrine Gløtvold-Solbu Atle Hauge Per

Detaljer

Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009

Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009 Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009 Mai 2011 Strategisk næringsplan for Ofoten 2011 2015, del 1 1 I N N H O L D S F O R

Detaljer

Skaper kultur attraktive steder? KNUT VAREIDE OG LARS UELAND KOBRO

Skaper kultur attraktive steder? KNUT VAREIDE OG LARS UELAND KOBRO Skaper kultur attraktive steder? KNUT VAREIDE OG LARS UELAND KOBRO TF-notat nr. 1/2012 TF-notat Tittel: Skaper kultur attraktive steder? TF-notat nr: 1/2012 Forfatter(e): Knut Vareide og Lars Ueland Kobro

Detaljer

VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE

VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE VEKST I GRENLAND IKS RAPPORT MER VEKST I GRENLAND - DELPROSJEKT 1 SAMFUNNSANALYSE Utkast 20.04.2015 1 Forord Faveo Prosjektledelse AS har utført denne analysen av næringsstruktur og samarbeid i Grenlandsregionen.

Detaljer

Attraktivitet hva er attraktivitet? demografiseminar Trysil 23. Oktober 2013

Attraktivitet hva er attraktivitet? demografiseminar Trysil 23. Oktober 2013 Attraktivitet hva er attraktivitet? demografiseminar Trysil 23. Oktober 2013 Attraktivitetsmodellen Hva modellen skal forklare: 1.Hvorfor steder vokser (eller krymper) 2.Hvilke drivkrefter som er eksogene,

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet. Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet

SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet. Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet SØRLANDET I VERDEN - verden på sørlandet Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet Sørlandsutvalget www.sorlandsutvalget.no Opplag:

Detaljer

SØF-rapport nr. 02/14. Næringsutvikling, utdanningsvekst og urbanisering: Utfordringer for kommunereform

SØF-rapport nr. 02/14. Næringsutvikling, utdanningsvekst og urbanisering: Utfordringer for kommunereform Næringsutvikling, utdanningsvekst og urbanisering: Utfordringer for kommunereform Jørn Rattsø SØF-prosjekt nr. 1350/1450: Utredning om kommunereform Prosjektet er finansiert av Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer

Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale- og regionale næringsfond? Forprosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet

Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale- og regionale næringsfond? Forprosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale- og regionale næringsfond? Forprosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand

Detaljer

På en grønn gren med opptrukket stige

På en grønn gren med opptrukket stige Helgekommentar Moss Avis, 10. desember 2011 På en grønn gren med opptrukket stige Av Trygve G. Nordby Tirsdag denne uken våknet jeg til klokkeradioen som fortalte at oppslutningen om norsk EU medlemskap

Detaljer

Attraktivitet. Kristiansand 8 mai 2013 Knut Vareide

Attraktivitet. Kristiansand 8 mai 2013 Knut Vareide Attraktivitet Kristiansand 8 mai 2013 Knut Vareide Hva kjennetegner attraktivt sted? At det er flere som flytter inn til stedet enn ut av det. (Uten at det kan forklares av strukturelle eller gunstige

Detaljer

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen Jostein Ryssevik Malin Dahle Ideas2evidence rapport 1/2015 Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? En utredning om den nordnorske filmbransjen

Detaljer

Ungdomsbedrift og entreprenørskap

Ungdomsbedrift og entreprenørskap ØF- notat nr.: 17/2011 Ungdomsbedrift og entreprenørskap av Vegard Johansen 1 2 ØF- notat nr.: 17/2011 Ungdomsbedrift og entreprenørskap av Vegard Johansen 3 Tittel: Forfatter: Ungdomsbedrift og entreprenørskap

Detaljer

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon Elisabeth Rønning Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon 1 Forord Statistisk sentralbyrå legger her fram hovedresultatene

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

Aktuell kommentar. Hvordan vil omsetningen i norske bedrifter bli påvirket av et fall i oljeprisen? Nr. 4 2013. Pengepolitikk

Aktuell kommentar. Hvordan vil omsetningen i norske bedrifter bli påvirket av et fall i oljeprisen? Nr. 4 2013. Pengepolitikk Nr. 4 213 Aktuell kommentar Pengepolitikk Hvordan vil omsetningen i norske bedrifter bli påvirket av et fall i oljeprisen? En analyse basert på Norges Banks regionale nettverk Av Anna Sandvig Brander,

Detaljer

Den maritime næringen på Vestlandet

Den maritime næringen på Vestlandet Den maritime næringen på Vestlandet Nøkkeltall, 2010 Asle Høgestøl Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport nr. 6:2012 ideas2evidence Lyngveien 15 N-5101 Eidsvågneset Norway Phone: +47 91817197 Fax: +47

Detaljer

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet Vestlandsrådet Den maritime næringen på Vestlandet Rapport utarbeidet av ideas2evidence ved Asle Høgestøl og Jostein Ryssevik Den på oppdrag maritime næringen frå Vestlandsrådet. på Vestlandet 1 ideas2evidence

Detaljer

Er det noen sammenheng mellom stillinger i barnevernet og behandlingstid på undersøkelser?

Er det noen sammenheng mellom stillinger i barnevernet og behandlingstid på undersøkelser? Er det noen sammenheng mellom stillinger i barnevernet og behandlingstid på undersøkelser? LARS HÅKONSEN OG TROND ERIK LUNDER TF-notat nr. 22/2010 ISBN: 978-82-7401-377-3 ISSN: 1891-05 Innledning I dette

Detaljer

Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen

Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen Steinar Johansen Knut Onsager Kjetil Sørlie Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen Andre publikasjoner fra NIBR: Rapportene koster fra kr 250,-

Detaljer

Befolkningsutvikling. Tabell: Befolkningsstruktur i Stange kommune per 1.1.2011. (Kilde: SSB 2011)

Befolkningsutvikling. Tabell: Befolkningsstruktur i Stange kommune per 1.1.2011. (Kilde: SSB 2011) Befolkningsutvikling Stange kommune har en relativt ung befolkning. I 24 var 84,7 % av befolkningen mellom -66. Tall for 211, fra Statistisk sentralbyrå (heretter SSB), viser samme trend der 84,7 % av

Detaljer

Den viktigste årsaken til sjømatnæringens suksess og fremtidige vekstpotensial, er transformasjonen fra fangst til oppdrett. Torger Reve snakker mye

Den viktigste årsaken til sjømatnæringens suksess og fremtidige vekstpotensial, er transformasjonen fra fangst til oppdrett. Torger Reve snakker mye Den viktigste årsaken til sjømatnæringens suksess og fremtidige vekstpotensial, er transformasjonen fra fangst til oppdrett. Torger Reve snakker mye om sjømat, men mener egentlig oppdrett. 60 "Norsk Fiskerinæring"

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

Investering i vei blir næringslivet mer produktivt?

Investering i vei blir næringslivet mer produktivt? RAPPORT Investering i vei blir næringslivet mer produktivt? MENON-PUBLIKASJON NR. 36/2013 November 2013 av Jens F. Skogstrøm, Heidi Ulstein, Rasmus B. Holmen, Endre K. Iversen, Kaja Høiseth-Gilje, Magnus

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2014 SAKTE, MEN SIKKERT FREMOVER. Kunnskap om og holdninger til korrupsjon i næringslivet

Bedriftsundersøkelsen 2014 SAKTE, MEN SIKKERT FREMOVER. Kunnskap om og holdninger til korrupsjon i næringslivet Bedriftsundersøkelsen 2014 SAKTE, MEN SIKKERT FREMOVER Kunnskap om og holdninger til korrupsjon i næringslivet Transparency International (TI) er den globale sivilsamfunnsorganisasjonen som står i spissen

Detaljer

Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008

Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008 Steinar Johansen, Harald Furre, Bjørn Brastad, André Flatnes og Frants Gundersen Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008 Samarbeidsrapport NIBR/Oxford Research A.S. 2010 Infrastruktur

Detaljer

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening Innledning ved Widar Salbuvik 24. februar 2015 Foreningens visjon og formål: Ivareta interessene til Mosseregionens næringsliv. Legge til rette for vekst

Detaljer

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9 Del 6 - Helsetilstand voksne Innhold 1 Forventet levealder... 3 2 Dødelighet og dødsårsaker... 3 2.1 Total dødelighet... 3 2.2 Sosial ulikhet og dødelighet... 3 2.3 Hjerte- og kardødelighet... 5 2.3.1

Detaljer