Ascotel Office Terminals by ascom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ascotel Office Terminals by ascom"

Transkript

1 Ascotel Office Terminals by ascom Office 45 Office 45pro Bruksanvisning med sikkerhetsråd de_ba_b0

2 END Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer A: ABCDEFGHIKLMOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIKLMOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIKLMOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIKLMOPQRSTUVWXYZ B: ABC ABCDEFGHIKLMOPQRSTUVWXYZ B: ABC Ŝ C: ABCDEFGHIKLMOPQRSTUVWXYZ D: ABCDEFGHIKLMOPQRSTUVWXYZ Ŝ ABC GHI 4 1 JKL 5 ABC 2 MNO 6 DEF 3 PQRS 7 TUV 8 WXYZ

3 Betjenings- og displayelementer 1 Display 1) A: Listfremstilling B: Statuslinje/Symboler C: Informasjoner D: Funksjoner til revetasten 2 Revetast Tast med flere funksjoner: kort: tilordnet funksjon aktivere lang: programmering av revetast 3 Displaytaster Markere listeposteringer 4 Markørtaster kort: Skifte mellom listeposteringer lang: Skifte mellom display 5 Infotast Vis mer informasjon 6 Menytast Tilgang til menyfunksjoner kort: bla gjennom funksjoner på revetasten lang: programmeringsmodus 7 Høyttalermikrofon 8 Varsellampe/ LED blinker: anrop Lyser: Voic , beskjed eller tilbakeanrop 9 Tastatur Tast inn sifre eller bokstaver (med Alfatast) 10 Fritt programmerbare taster med LED programmerbar som: Nummertast: 1x kort: 1. Nummer ringes 2x kort: 2. Nummer ringes lang: taste programmeres Funksjontast: kort: Funksjon aktivere/ deaktivere lang: Taste konfigurieren Teamtast: 1x kort: Ringe eller plukkeopp 2x kort: Annonsering til teampartner lang: Taste konfigurieren Linjetast: kort: Belegg linje 11 Merkelapp 12 Høyttaler 13 Justeringstast Regulering av lydstyrke, flytte markøren 14 Repetisjonstast kort: gjentar sist slåtte nummer lang: Besvarte anrop 15 Kodelås Sperring av telefonen med en personlig kode 16 Mikrofontast Høyttaler- eller Røremikrofon på/ av 17 Høyttalertast Handsfree på/ av 18 Gaffelkontakt 19 Rørholder 20 END-Tast kort: END Under samtale: avslutte og ny samtale Meny/ programmeringsmodus: 1 trinntilbake uten å lagre lang: Tilbake i hvilestilling uten å lagre 21 Rettetast Sletter siste tegnet 22 Listetast Lister opp numre i personlig kartotek 23 Notisblokktast Under samtale: lagrer nummeret tilsamtalepartner I hvilestilling: lister opp lagrete numre 24 Fraværstast Programmert med viderekoblingsfunksjon Programmerbar som nummertast og funksjonstast 25 Alfatast I hvilestilling: ABC 1x kort: Søke etter navn i samtlige listene 2x kort: Søke etter navn kun i personlig liste Editere: Skifte mellom inntasting av sifre og bokstaver 1) Bakgrunnbelysning på 45pro 3

4 Betjenings- og displayelementer display-symboler 4 v Bla framover (tallet viser nummeret til postering) 4 V Bla bakover (tallet viser nummeret til postering) M Mikrofon på m Mikrofon av Ms Hoyttalermodus aktivert s Høyttaler på T Funksjon aktivert (revetast) i Informasjon foreligger Tekstmodus aktivert Fullduplex handsfree A Firma A (2-Firma-system) B Firma B (2-Firma-system) b Anrop B Tilbakeanrop ( hvis overføring av samtale mislykkes) I Intern-anrop P Parkert samtale(parkere) E Ekstern-anrop H Samtale satt på hold (På hold ) a Samtale er satt over vellykket Viktig Nærmere beskrivelse av betjenings- og displayelementer finner du under kapitel Bruk av telefonen. 4

5 Innholdet Innholdet Betjenings- og displayelementer Leveringsomfang Opsjoner Sikkerhet og Garantiansvar Motta og ringe samtaler Du blir ringt Du vil ringe ut Bruk av displayet og andre funksjoner Bruksområder til telefonen Display Taster Inntasting Menyveiledning Signaler Bruk av tilleggfunksjoner for å være mer effektiv Du ønsker å bygge opp en samtale på en komfortabel måte Du ønsker å bruke funksjoner under en samtale Du forlater arbeidsplassen din Du er medlem av et team Du ønsker å mestre spesielle situasjoner Du bruker linjetaster Du bruker et sentralbord- apparat Oppsett av telefonen din Grunn- oppsett Regulering av ringe- egenskaper Administrere kartoteket Programmering av tastene Oppsett av linjetastene Formulering av funksjoner Oppsett av sentralbordet System oppsett Alfatastatur og ekstra- tastemodul Installasjon og idriftsettelse Problemløsing Funksjonskoder Meny- oversikt Indeks Konformitetsforklaring Referanse til andre dokumenter

6 END ABC PQRS 7 GHI TUV 8 JKL 5 ABC 2 6 WXYZ 9 MNO DEF 3 M Leveringsomfang Leveringsomfang Telefon Telefonrør Telefonrør- holder Telefonledning Telefonrørledning 2 Forbindelsesstrips Strømforsyning 1) belyst display 1) Kun 45pro - utførelse landspesifikk Opsjoner Alfa tastatur Ekstra- tastemodul Forskjellige fargete apparatedeksler Headset 6

7 Sikkerhet og Garantiansvar Sikkerhet og Garantiansvar Sikkerhetsinformasjon Å unnlate å legge merke til denne informasjonen kan være risikabelt og bryte eksisterende lover. Vennligst les bruksanvisningene og oppbevar dem for fremtidig referanse. Pass på at du legger ved disse bruksanvisningene når du overlater telefonen din til andre. Vedlikehold Bruk kun original rekvisita. Pass på at all installering og reparasjon blir utført av kvalifiserte teknikere. Bruk alltid en myk, fuktet eller antistatisk klut for å rengjøre telefonen din. Ikke bruk kjemikalier eller kjemiske produkter. Omgivelsesbetingelser Bruk bare telefonen fra +5 C til cirka +35 C. Unngå at telefonen utsettes for direkte sollys og andre varmekilder. Beskytt telefonen din mot væte, masse støv, etsende vesker og damp. Ikke utsett telefonen din for elektromagnetiske felter (elektriske motorer, husholdningsartikler). Talekvaliteten kan bli påvirket. For å unngå forstyrrelser, unngå å plassere telefonen din i umiddelbar nærhet til datamaskiner, radioer, TV-er, videospillere og andre telefonsett. Kassering Pass på at du kvitter deg med telefonen og innpakningen på en miljømessig forenelig måte; alternativt send det tilbake til leverandøren eller forhandleren din. Bruksområde Denne telefonen skal kun brukes på tilsvarende systemer. Utelukkelse av garantiansvar Dette produktet er produsert i samsvar med ISO 9001 kvalitetskrav. Dette produktet og brukerinformasjonen som leveres sammen med den er produsert med meget høy nøyaktighet. Produktets funksjoner er testet og godkjent etter omfattende konformitetstester. Likevel kan ikke feil utelukkes helt. Garantien er begrenset til erstatning av defekt maskinvare. Produsentene skal ikke være ansvarlige for enhver direkte eller indirekte skade som påføres av uriktig håndtering, uriktig bruk eller andre feilaktige handlinger på produktet. Garantiansvar for tap av fortjeneste skal ekskluderes i ethvert slikt tilfelle. 7

8 Motta og ringe samtaler Motta og ringe samtaler Du blir ringt Denne delen forklarer hvordan du svarer på en oppringing. Svare på en oppringing Telefonen din ringer og Varsellampen/LED blinker. For å svare på oppringingen: Løft opp håndsettet. Viktig Trykk på Høyttalertasten. Håndfri modus aktiveres. Nummeret til den som ringer vises i displayet dersom det ble overført. Navnet på den som ringer vises også dersom nummeret er lagret i telefonens eller systemets minne. Dersom det ikke er nok plass på displayet, vises ett "+". Bruk Info. tasten for mer informasjon. Avslutte en oppringing For å avslutte oppringingen: Samtalevarighet vises automatisk etter at samtalen er slutt. Du kan også få tak i dette ved bruk av Info. tasten. Samtalepris for utgående samtaler vises prisen etter at samtalen er slutt dersom denne egenskapen supporteres av leverandøren din.. Legg på håndsettet. Dersom du brukte håndfri modus, trykk på høyttalertasten. END Viktig Trykk på END tasten. Displayet viser "Tast nummer". Etter at du har trykket på END tasten, er telefonen klar for å godta et telefonnummer. 8

9 Motta og ringe samtaler Du vil ringe ut Denne delen forklarer ulike ringemåter. Taste inn et telefonnumer Du vil taste inn et nummer for å ringe til noen. Tast inn nummeret ved bruk av talltaster. Displayet viser telefonnummeret. Viktig Bruk korreksjonstasten for å slette uriktige tall. Løft opp håndsettet. Nummeret blir slått. Bruk av gjenta ringe funksjon Du vil ringe til noen som du nylig har ringt til. Telefonen din bruker gjenta ringe funksjon for å lagre automatisk numrene til de personene du har ringt til inklusive navnene deres dersom de er tilgjengelige. Du kan bruke gjenta ringe funksjon for å ringe til disse personene igjen. Trykk på repetisjonstasten. Det første nummeret på repetisjonstasten vises. For å rulle gjennom de siste 10 numrene (maks.), trykk på repetisjonstasten. Bruk rulletastene for å rulle gjennom de 10 siste numrene. Løft opp håndsettet. Viste nummer blir slått. Ved bruk av høyttalende modus Du vil at andre personer i rommet skal kunne høre på samtalen. I høyttalende modus, er høyttaleren også skrudd på. I løpet av en samtale: Trykk på Høyttalertasten. Høyttalende modus aktiviseres. Viktig Du kan fortsette å bruke håndsettet på vanlig måte. 9

10 Motta og ringe samtaler Deaktivering av høyttalende modus: Trykk på høyttalertasten en gang til. Høyttalende modus er dekativert. Viktig For å avslutte en samtale i høyttalende modus, trykk på høyttalertasten og legg på håndsettet. Dersom du bare legger håndsettet på, vil høyttaleren fortsatt være på. Bruk av håndfri modus Du vil at andre skal ta del i samtalen eller å ha hendene frie i en samtale. Din telefon gjør handsfree- modus mulig med bra lydkvalitet(avhengig av systemutvidelse). For å forbedre lydkvaliteten ytterligere, sett høyttalervolumet så lavt som mulig. I løpet av en samtale: Trykk på Høyttalertasten. Høyttalende modus aktiviseres. Viktig Legg på håndsettet. Håndfri modus er aktivisert. Pass på at det ikke er noe i veien for den håndfrie mikrofonen. Dersom lydkvaliteten varierer, ta kontakt med systemadmistratoren din. Fortsette samtalen med håndsettet. Løft opp håndsettet. Høyttaleren og den håndfrie mikrofonen er av. Midlertidig utkobling Du snakker med noen i telefonen og vil snakke kort med en annen person som er i samme rom uten at den du snakker med i telefonen kan høre deg. Du kan skru mikrofonen på og av i løpet av en samtale. For å deaktivere mikrofonen: Trykk på MIK tasten. Displayet viser n symbolet. For å aktivere mikrofonen: Trykk på MIK tasten. Displayet viser o symbolet. 10

11 av displayet og andre funksjoner Bruksområder til telefonen Tilgjengelige Telefon Oppsett Systemadministratoren din kan sette opp telefonen din som følger: som en basistelefon som en hovedtelefon som et sentralbord Bruk av displayet og andre funksjoner Du kan også gjøre dine egne systemoppsett i programmeringsmodus "Systemassistent" menyen. Disse oppsettene skal du imidlertid bare endre på dersom du kjenner systemet. Du trenger også ett passord. Display Forkortelser Avhengig av LED/Varsellampeig plass i displayet, kan visse uttrykk bli forkortet, f.eks. "Annons." for "Annonsering". Det er imidlertid lett å forstå forkortelsene. Navigering gjennom Revetast Menyen Revetasten gir tilgjengelige funksjoner for gjeldende situasjon. Displayet viser eksisterende muligheter på Revetasten. Bruk Menytasten for å vise ytterligere Revetast muligheter. Trykk gjentatte ganger på Menytasten inntil du kommer til ønsket valg. Navigering gjennom Info Linjer Displayet viser en "i" i hvileposisjon eller en "+" for ytterligere tekst. En "i" i displayet forteller deg at det er en oppringerliste, beskjeder, tilgjengelige aktive funksjoner i ulike info linjer. Bruk Info tasten for å ringe opp info linjer. Dersom det ikke er nok plass på displayet for å vise hele teksten, en "+" kommer opp. Trykk på Info tasten for å se resten av teksten. Viktig Viktig Å plukke opp info linjer: Trykk gjentatte ganger på Infotasten inntil informasjonen vises. Etter siste info linje viser displayet den første info linjen igjen. For å se resten av teksten: Trykk på Infotasten. Displayet viser resten av teksten. Trykk på Infotasten så mange ganger som nødvendig for å lese hele teksten. 11

12 Bruk av displayet og andre funksjoner Skifte mellom display Under en samtale kan du skifte displayet mellom standard- visning og detaljer i privat- kartoteket og som sentralbord mellom sentralbord- og standarddisplay. Dette gjøres ved hjelp av markør- tastene. Langtrykk på Rulletast. Displayet skifter. Taster Trykke på en Tast Avhengig av eksisterende situasjon, kan en tast ha ulike funksjoner. Aktivert funksjon avhenger av antall ganger en tast trykkes ned eller om den trykkes ned fort eller holdes nede et øyeblikk eller ikke. Her er noen eksempler: Trykk på tasten. <lang> Hold tasten nede et øyeblikk (omtrent 2 sekunder). <2x korte> Trykk på tasten to ganger i en rask rekkefølge. ABC <2x, 3x, 4x, etc.> I tekstmodus, trykk to ganger på tasten, tre ganger, fire ganger, etc. WXYZ 9 Bruk av Revetasten Funksonstasten har variable funksjoner. Disse funksjonene vises ovenfor tasten. Det er flere kontakter under Revetasten for å spore opp hvor den er trykket på. Trykk på Revetasten under ønsket funksjon på displayet. Inntasting Legge inn Tegn Talltastene brukes for å legge inn tallene 0 til 9. 12

13 Bruk av displayet og andre funksjoner Taste inn Bokstaver og Spesialtegn Du kan også bruke talltastene til å taste inn bokstaver og spesialtegn. Hver tast er tildelt et antall bokstaver og spesialtegn. For å kunne taste inn bokstaver og spesialtegn med talltastene må du være i tekstmodus. Displayet viser symbolet " ". Du kan bytte frem og tilbake mellom nummermodus og tekstmodus i løpet av innleggingen din. ABC For å bytte mellom nummermodus og tekstmodus i løpet av inntastingen din: Trykk på Alfatasten. Viktig Dersom telefonen forventer en tekst inntasting, aktiveres tekstmodus automatisk. Tegnene er knyttet til talltastene på som følger: -.? 1!, : ; " A B C 2 Ä Æ Å Ç 1 2 a b c 2 ä æ å à ç ABC DEF 3 D E F 3 É d e f 3 é è ê GHI 4 G H I 4 g h i 4 ì JKL 5 J K L 5 j k l 5 MNO 6 M N O 6 Ñ Ö Ø m n o 6 ñ ö ø ò PQRS 7 P Q R S 7 p q r s 7 ß TUV 8 T U V 8 Ü t u v 8 ü ù WXYZ 9 W X Y Z 9 w x y z * / ( ) < = > % & Mellomrom # <1x, 2x, 3x, etc.> Trykk gjentatte ganger på talltasten inntil du får ønsket tegn. 13

14 Bruk av displayet og andre funksjoner Bytte mellom Store og Små bokstaver Du ønsker å bytte mellom store og små bokstaver mens du taster inn i tekstmodus. Til å begynne med er store bokstaver aktivert i tekstmodus. Etter at du har tastet inn den første bokstaven, bytter tekstmodus automatisk til små bokstaver. Du kan bruke Revetasten for å bytte manuelt mellom store og små bokstaver ved inntasting. A>a For å bytte til små bokstaver: Trykk på Revetast "A>a". a<a For å bytte til store bokstaver: Trykk på Revetasten "a<a". Viktig Å bytte mellom små og store bokstaver gjelder bare for en enkelt bokstav. Dette menypunktet vil ikke komme frem dersom det er koblet et Alfa tastatur til telefonen din da Alfa tastaturet har en skifttast for å bytte mellom store og små bokstaver. Taste inn et Telefonnummer før du skal ringe Du ønsker å taste inn et telefonnummer uten at dette blir slått automatisk, slik at du har tid til å sjekke nummeret og hvis nødvendig, å rette det opp. Nummeret blir ikke slått før du tar av røret, for eksempel ved å ta opp håndsettet. Tast inn et telefonnummer før du ringer. Displayet viser telefonnummeret. Korrigering av det du har lagt inn Du ser at du har lagt inn feil tall eller tegn. Du kan slette en feil inntasting enten tegn for tegn eller alt samtidig. For å slette det siste tegnet: Trykk på Korreksjonstasten. END Å avslutte inntastingen uten å lagre: Trykk på END tasten. Viktig Du kan flytte til det tegnet du ønsker å slette ved bruk av Markørtastene (se "Flytting av Markøren"). Flytting av Markøren Du ønsker å gå til et spesielt tegn for innlegging eller korrigering. Bruk Markørtastene for å flytte markøren til venstre ( ) eller til høyre (+). Bruk eller + tasten for å flytte markøren. 14

15 Bruk av displayet og andre funksjoner Menyveiledning Omgjøring av handlinger Du kan gjøre om siste handling uten å lagre den ved å trykke på END tasten. END Viktig Trykk på END tasten. Gjør om siste handling. For å sette telefonen tilbake i hvilestatus, er det mulig du må trykke på END tasten flere ganger. Navigering gjennom Lister Du kan bruke Rulletastene for å rulle opp eller ned gjennom en liste, linje for linje. Trykk på Rulletasten. Linjen rulles i respektiv retning. Markering og Valg i Listen Du kan bruke en Displaytast for å markere og velge. Trykk på tilhørende Inngangs-valgtast. Valget du har valgt blir valgt. Dersom valget er valgt allerede: Trykk på tilhørende Inngangs-valgtast. Avhengig av valget, blir tilhørende nummer slått eller funksjon aktivert. Signaler Indikator LED/Varsellampe Signaler LED/Varsellampen blinker LED/Varsellampen er ikke tent LED/Varsellampen er tent i hvileposisjon Telefonen ringer Telefonen er i hvileposisjon Voic , beskjed eller tilbakeanrop mottatt, men enda ikke besvart 15

16 Bruk av tilleggfunksjoner for å være mer effektiv Bruk av tilleggfunksjoner for å være mer effektiv Følgende seksjoner forklarer tilleggsfunksjonene i telefonen for effektiv bruk. Du ønsker å bygge opp en samtale på en komfortabel måte Denne seksjonen forklarer noen forenklede muligheter i din telefon for å ringe. Ringe nummer med Navn Hurtigring Du vil ringe ved å taste inn et navn. Med Hurtigring trenger du bare å trykke en tall tast for hver bokstav en gang, til og med når en talltast har flere bokstaver. En spesiell algoritme gjør raskt søkeresultat Krav: Navnet og det tilhørende telefon nummeret må lagres påtelefonen eller i systemet. Etternavnet og fornavnet må skilles med en avstand, for eksempel "no s" (6 6 # 7) for Nobel Stefan. Bruk #-tasten for å sette in avstand. Spør din system administrator om du skal ha fornavn elle etternavn først. Trykk sifre- tasten en gang for hver bokstav. For hver bokstav, viser displayet tilsvarende tall, for eksempel "6" for bokstaven "n". ABC trykk på alfatasten. Telefonen søker etter samsvarende navn. Du må muligens skrive en annen eller ytterligere bokstaver for navnet du vil ha før navnet blir vist i displayet. Bruk rulletasten for å velge den personen du ønsker. Bemerk Trykk ned displaytasten for personen du leter etter. Navne du vil ha er markert. For å ringe personen i displayet: Løft opp håndsettet. Personen ringes opp. Når du bruker Hurtigring søkes i alle telefonbøkene parallelt. 16

17 Bruk av tilleggfunksjoner for å være mer effektiv Navnevalg Du vil ringe ved å taste inn et navn. Navnevalg funksjonen er gitt spesielt for denne bruk. Du kan lete opp navn i telefonen eller i systemets telefon bok. Etternavnet og fornavnet må skilles med en avstand, for eksempel "no s" (6 6 # 7) for Nobel Stefan. Bruk #-tasten for å sette in avstand. Spør din system administrator om du skal ha fornavn elle etternavn først. ABC kortnummervalg For å søke gjennom alle telefonbøkene: trykk på alfatasten. Tekst er aktivert. Displayet viser "Søke: Alle". For å søke bare i kortnummervalg listen: Tast " Kortnummer " Revetast. Displayet viser etter. valgt katalog. <2x korte> For å søke i den private telefonboken: Trykk alfatasten to ganger med to raske trykk. ABC Bokstav inntasting er aktivert. Displayet viser " Navnevalg: Privat telefonbok". Skriv den første bokstaven Telefonen søker etter samsvarende navn. Bemerk Søkefunksjonen er ikke påvirket av store og små bokstaver. Hvis telefonen ikke finner et samsvarende navn, viser skjermen Listen er tom. Du må muligens skrive en annen eller ytterligere bokstaver for navnet du vil ha før navnet blir vist i displayet. Bruk rulletasten for å velge den personen du ønsker. Trykk ned displaytasten for personen du leter etter. Navne du vil ha er markert. For å ringe personen i displayet: Løft opp håndsettet. Personen ringes opp. 17

18 Bruk av tilleggfunksjoner for å være mer effektiv Ringing med Alfa Tastaturet Du har koblet et alfa tastatur til din telefon og vil ringe med å skrive et navn. Alfatastaturet er en enkel søkemåte I telefonboken. Alt du trenger å gjøre er å skrive den første bokstaven. Ringe med navn blir automatisk aktivert. Fornavn og etternavn må separeres med et mellomrom, for eksempel "no s" for Nobel Stefan. Spør din system administrator om du skal starte med for eller etternavn. Skriv den første bokstaven Telefonen søker etter samsvarende navn. Bemerk Søkefunksjonen er ikke påvirket av store og små bokstaver. Hvis telefonen ikke finner samsvarende navn, "Listen er tom" vises i displayet. Du må muligens skrive en annen eller ytterligere bokstaver for navnet du vil ha før navnet blir vist i displayet. Bruk rulle tastene på Alfa tastaturet for å velge navnet du vil ha. Trykk ned displaytasten for personen du leter etter. Navne du vil ha er markert. Løft opp håndsettet. Personen ringes opp. Tast ENTER Tasten på Alfa tastaturet. Personen ringes opp i håndfri modus. Ringe fra anropsliste Vil du ringe noen som har tidligere prøvet å kontakte deg. Telefonen di har automatisk lagret personens telefonnummer i anropslisten. Du kan nå ringe personen tilbake ved hjelp av anropslisten. Anropslisten består av maksimum 10 innringte nummer. Bemerk Anropsliste "Anropliste"er bare tilgjengelig hvis det er registrert noe i listen. Tryk ned Anropliste " Revetast. Displayet viser en liste over de siste ubesvarte samtalene. Bruk rulletasten for å velge den personen du ønsker. 18

19 Bruk av tilleggfunksjoner for å være mer effektiv Trykk ned displaytasten for personen du leter etter. Feltet bli opplyst merket. For å ringe personen i displayet: Løft opp håndsettet. Så snart samtalen er oppe blir den slettet automatisk i anroplisten. Ringe fra Besvarte anrop Vil du ringe tilbake til noen du har svart tidligere. Din telefon lagrer automatisk mottatte besvarte nummer i listen med besvarte anrop. Du kan ringe tilbake ved bruk av listen besvarte anrop. Listen med besvarte anrop består av maksimum 10 registrerte anrop. Besvarte anrop Trykk ned Meny tasten flere ganger til displayet viser "Liste over besvarte anrop". Trykk "Liste med besvarte anrop" Revetast. Displayet viser listen med de siste anrop. Bruk rulletasten for å velge den personen du ønsker. Bemerk Trykk ned displaytasten for personen du leter etter. Feltet bli opplyst merket. Løft opp håndsettet. Personen ringes opp. Du kan også aktivere listen med besvarte anrop ved å holde repetisjonstasten ned i ca.2sek. Ringing med fritt programmerbar tast Nummer Tast Du vil ringe noen som du har nummeret lagret på en konfigurerbar tast. Du kan ringe personen ved å trykke den programmerte nummertast. Aktiver nummer i minne 1: Trykk tasten en gang. Nummeret i minne 1 vises i displayet. <2x korte> Aktiver nummer i minne 2: Trykk ned tasten raskt to ganger. Nummeret i minne 2 vises i displayet. For å ringe personen i displayet: Løft opp håndsettet. Personen ringes opp. 19

20 Bruk av tilleggfunksjoner for å være mer effektiv Ringing med Notisblokktast Du har lagret noen telefon nummer i din elektroniske notisblokk og du vil ringe personen. Notisblokken inneholder maksimum 10 inntastinger. Trykk ned Notisblokktasten. Displayet viser en liste med abonnenter. Bruk rulletasten for å velge den personen du ønsker. Trykk ned displaytasten for personen du leter etter. Feltet bli opplyst merket. Løft opp håndsettet. Personen ringes opp. Tilbakeringing Du vil snakke med en bestemt person. Personen er opptatt eller svarer ikke. Du kan be om tilbakerining både med interne og eksterne abonnenter. Ikke alle nettoperatører supporterer denne funksjonen. Hvis den oppringte er opptatt, kan du be om en automatisk tilbakeringing. I dette tilfelle, vil din telefon ringe så snart den andre legger på og har ledig linje. Når du løfter av håndsettet vil det ringe hos den andre. Hvis den andre ikke svarer, kan du be om en tilbakeringing. Den oppringte vil da se en melding om tilbakerining til deg på sin telefon. Eksempel Tilbakering Tilbake Bemerk Du ringer til en person og hører opptatt- eller ringetone. For å aktivere tilbakeringing : Trykk "Ring tilbake " Revetast. Displayet viser "Utført". Legg på håndsettet. Displayet viser "Anrop ventes..." og "Tilbake". Du kan ha 1 aktive tilbakeringing av gangen. Ditt ønske om tilbakerining blir automatisk fjernet av systemet etter cirka en halv time. Du kan også fjerne tilbakeringing før det. Avbryte tilbakeringing: Trykk på "Tilbake" Revetasten. 20

21 Bruk av tilleggfunksjoner for å være mer effektiv Svare på Ventende Samtale Du er i en samtale og hører samtale venter tonen. Noen prøver å få tak i deg. Du kan enten svare eller avvise samtalen. Svar Avvise Avslutte For å svare på anropet: Trykk på "Svar" Revetasten. 1. Din opprinnelige samtale partner settes på vent. Du har nå forbindelse med den parten som tok initiativet til samtale venter. For å avvise anropet: Trykk på "Avvis" Revetasten. Du har fortsatt forbindelse med din opprinnelige samtale partner. Samtale-venter parten hører opptattsignalet. Å avslutte pågående samtale og svare på samtale-venter anropet: Trykk på "Avslutte" Revetasten. 1. Den første samtalen avsluttes. Du har nå forbindelse med den parten som tok initiativet til samtale venter. Bryte inn hos en intern abonnent Du vil snakke med en intern abonnent. Personen er imidlertid opptatt. Som et resultat av din samtale venter, hører denne personen en samtale venter tone og telefonnummeret og navnet ditt fremkommer på displayet hans. Personen kan enten svare eller avvise anropet dit. Anrop venter Bemerk Trykk på "Anrop venter" Revetasten. Du hører ringetone. Dersom personen avviser anropet ditt eller dersom samtale venter ikke er mulig, avbrytes samtalen (opptattsignal). Sette i gang en annonsering Du vil henvende deg til interne abonnenter direkte via deres høytaleren(dersom telefonnen har høyttaler), uten å vente på svar (som et calling system). Du kan sette i gang en annonsering til utvalgte abonnenter, forutsatt at system administratoren din har klargjort telefonen din for dette. Tast inn telefonnummeret til abonnenten eller gruppen. Annonsering Trykk gjentatte ganger på Menytasten inntil displayet viser "Annonsering". Trykk på "Annonsering" Revetasten. Løft opp håndsettet. Deltagere hører kvitteringstonen. Displayet viser "Annonsering"...". Nå kan du snakke. 21

22 Bruk av tilleggfunksjoner for å være mer effektiv Motta en annonsering Etter en varseltone vil du bli snakket til via høyttaleren din. Du kan høre på annonseringen eller stoppe den. END Bemerk For å fortsette annonseringen som en telefonsamtale: Løft opp håndsettet. Nå har du forbindelse med den personen som satte i gang annonseringen. Alle andre mottagere av annonseringen utelukkes. For å stoppe annonseringen: Trykk på END tasten. Du ønsker å bruke funksjoner under en samtale Denne seksjonen forklarer de forsjellige mulighetene tilgjengelig under en samtale. Spørreanrop under en samtale Du vil ringe noen andre en kort stund uten å miste din eksisterende samtale partner. Du vil så gjenoppta din opprinnelige samtale. Med spørreanrop funksjonen kan du ringe en annen midt i en samtale ved å sette din opprinnelige samtale partner på vent. Du kan gjøre et spørreanrop til både interne og eksterne abonnenter. Spørreanrop Trykk på "Ny samtale" Revetasten. Din opprinnelige samtale partner settes på vent. Tast inn telefonnummeret til den ønskete personen. Samtalen blir satt opp. Du hører ringetone. END Bemerk For å avslutte spørreanropet : Trykk på END tasten. Du er nå tilbake til din opprinnelige samtale partner. Hvis både din spørreanrop partner og du legger på, vil du høre et kontinuerlig ringe signal i 10 sekunder for å minne deg på at den opprinnelige samtalen fremdeles er på vent. Hvis du tar opp håndsettet mens det ringer, blir du tilbakekoblet til din opprinnelig 22

23 Bruk av tilleggfunksjoner for å være mer effektiv Megling mellom et spørreanrop og din opprinnelige samtalepartner Du sitter i et spørreanrop og har din opprinnelige samtale partner på vent. Du vil gjerne bytte frem og tilbake mellom de to. Under et spørreanrop kan du bruke megling 1) funksjonen for å bytte mellom de to samtalene spørreanrop og samtale på vent. Megling er mulig både med interne og eksterne abonnenter. Du kan også megle mellom deltaker i en gruppekonferanse og et spørreanrop. Megling END For å megle: Trykk ned "Veksle" Revetast. Dine samtalepartere bytter. Den andre blir satt på vent. For å avslutte eksisterende samtale: Trykk på END tasten. Samtalen er brudd. Forbindelse med samtalen på vent. Overføre en Samtale Du vil sette en samtale over til noen annen. Med spørreanrop funksjonen kan du overføre samtalen til en annen. Du kan koble interne og eksterne abonnenter til hverandre. Spørreanrop Trykk på "Ny samtale" Revetasten. Din opprinnelige samtale partner settes på vent. Tast den andre personens telefon nummer. Du ringer den andre personen. Bemerk Overføring med annonsering: Vent til personen har svart. Annonser hvem du ringer for. Legg på håndsettet. Din samtale partner og den andre er nå oppkoblet med hverandre. Overføring uten annonsering: 1. Vent til det ringer mot andre enden, legg på. Samtalen blir da koblet direkte mot den opprigte. Tilbakerining: Hvis den oppringte ikke svarer, kommer samtalen tilbake til din telefon. 1) Avhengig av type system, denne funksjonen er kalt "Veksle" eller " 2. samtale" 23

Ascotel Office Terminals by ascom

Ascotel Office Terminals by ascom Ascotel Office Terminals by ascom Office 35 Bruksanvisning med sikkerhetsråd www.ascom.com/pbx 20321618de_ba_b0 Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 14 16 18 1 2 3 4 15 17 ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWY

Detaljer

Ascotel Office 35 Brukerveiledning. Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer

Ascotel Office 35 Brukerveiledning. Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Ascotel Office 35 Brukerveiledning Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 14 16 18 1 2 3 4 15 17 63.304 11 9 13 12 10 9 8 7 6 5 Noen

Detaljer

Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Ascotel Office 155pro Brukerveiledning

Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Ascotel Office 155pro Brukerveiledning Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Ascotel Office 155pro Brukerveiledning ascom Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 2 11 6 1 3 5 4 7 8 15 13 5 9 12 18 14 17 16 10

Detaljer

Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70IP Brukerveiledning

Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70IP Brukerveiledning Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065 Office 70IP Brukerveiledning Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 5 1 6 7 2 17 16 11 8 9 10 12 13 14 15 3

Detaljer

Ascotel Office 10 Brukerveiledning. Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer

Ascotel Office 10 Brukerveiledning. Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Ascotel Office 10 Brukerveiledning Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 1 2 3 4 5 6 7 Noen funksjoner er bare tilgjengelige på

Detaljer

Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Office 135 / 135pro Brukerveiledning

Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Office 135 / 135pro Brukerveiledning Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Office 135 / 135pro Brukerveiledning ascom Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 11 1 2 3 4 5 6 7 5 12 13 8 19 9 17 10! 14 15 17

Detaljer

Ascotel Office Terminals by ascom

Ascotel Office Terminals by ascom Ascotel Office Terminals by ascom Office 10 Bruksanvisning med sikkerhetsråd www.ascom.com/pbx 20321659de_ba_b0 PQRS Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 1 2 3 4 5 4 GHI 1 2

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4220 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse TELEFONEN DIALOG 4220... 2 Knappene... 3 1.Linjeknapp 1-6... 3 Faste taster... 3 Telefon innstillinger... 4 BRUK

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning Mobil internlinje Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om brukerveiledningen... 5 Mobil internlinje... 6 Bruk... 7 Utgående anrop... 7 Ringe ut... 7 Automatisk

Detaljer

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner 2002 Nortel Networks P0935990 Utgave 02 Taster Funksjon-tasten i Business Series Terminal (T-serien) er et lite globus-ikon. Funksjon-tasten

Detaljer

innovaphone IP111 / IP222 / IP232

innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Brukerveiledning innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Versjon 11 Nummer Status Dato, tid Navn Bytt side Tilstedeværelse se Informasjon Applikasjoner Skjerm IP232 innovaphone AG www.innovaphone.com Version:

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software opp til versjon X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning... 4 Hurtigveiledning....5 Ringe internt og eksternt...6

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper... 6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort 2001 Nortel Networks P0935936 Utgave 01 Bruke primærtelefonen Telefonen din er programmert som en primærtelefon for bestemte eksterne linjer på

Detaljer

HURTIGGUIDE. telefonapparat

HURTIGGUIDE. telefonapparat HURTIGGUIDE telefonapparat CTRL Supp Bli kjent med telefonen Du har en ALCATEL 4023 REFLEXES digital telefon. Et display, programmerbare taster og et alfabetisk tastatur gjør det enkelt å bruke telefonen,

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Linksys SPA942 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER Det ringer, det ringer... BKSAK nr: 200100111/65 Oppdat.ansv.: IT-seksjonen Dato sist oppdatert: 08.08.01 Ønsker noen kurs og gjennomgang av telefonapparatet, så kan

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper...6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

Betjening: Menysystemet

Betjening: Menysystemet Betjening: Menysystemet Det geniale menysystemet gjør telefonen meget enkel å bruke. Ved hjelp av revetasten og menytasten finner du lett frem til den menyen som du ønsker å bruke. Dersom du ønsker å aktivere

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4223. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4223. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4223 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 3 Telefonen... 4 Telefonen uten satellitt (KPU)... 4 Satellitt (KPU)... 5 Knappene...

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8002E 3 - Apparatbeskrivelse 3 Programmering av apparat - Endre navn på telefonen 4 - Endre intern og ekstern ringetone

Detaljer

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 4018/4019. Det

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Easy Reflexes. Takket være

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning Premium REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet Premium REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Oppsett og

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes

Alcatel Advanced Reflexes Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Advanced REFLEXES. De store displaysonene,

Detaljer

Brukerveiledning Telenor DigAna 10

Brukerveiledning Telenor DigAna 10 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Oppakking og installasjon........... 4 Medfølgende deler.............. 4 Oversikt Tilkobling.................... 4................... 4 Komme igang..................

Detaljer

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved Alcatel OmniPCX 4400 ANALOG TELEFON Alcatel OmniPCX 4400 BRUKERHÅNDBOK 1 Symboler som brukes i dokumentasjonen For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Brukerveiledning First REFLEXES Alcatel 4400 Telefonapparatet First REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til alle tjenester og funksjoner

Detaljer

Bruk og display elementer

Bruk og display elementer Bruk og display elementer 1 Display Displayet består av 3 linjer med tekst, hver med 12 symboler/karakterer. Den første linjen består kun av symboler, de to andre består av informasjon eller meny valg.

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 Brukerhåndbok for analog telefon Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 2 Brukerhåndbok for analog telefon Copyright 2004 Nortel Networks Med enerett. 2004. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? How Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Premium Reflexes. Det

Detaljer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 4018/4019.

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Brukerveiledning Easy REFLEXES Alcatel 4400 Telefonapparatet Easy REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til alle tjenester og funksjoner som

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning Easy REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet Easy REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til

Detaljer

Ascotel Office 1600IP Brukerveiledning. Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer

Ascotel Office 1600IP Brukerveiledning. Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Ascotel Office 1600IP Brukerveiledning Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Side 2 Sikkerhets informasjon... 3 Før du begynnre... 5 Tilpass telefonen etter dine behov... 12 Endre generelle innstillinger...

Detaljer

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision Systemtelefoner for MD110-kommunikasjonssystem Versjon BC12 Brukerhåndbok Forsidegrafikk Plasser grafikken direkte på siden, det er ikke nødvendig å legge den inn i teksten. Velg Graphics > Properties

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes

Alcatel Easy Reflexes Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Easy REFLEXES. Handlinger Løft av Display Legg

Detaljer

HiPath 3000 Versjon 1.2

HiPath 3000 Versjon 1.2 HiPath 3000 Versjon 1.2 OPTISET E STANDARD COMFORT MEMORY Denne mappen tilhører: Siemens A/S, Information and Communication STTC, 14.01.2002 1. Innholdsfortegnelse 1.INNHOLDSFORTEGNELSE----------------------------------------------------------------------------------------2

Detaljer

Ringe med siffer Tast inn siffer, løft av røret, eller trykk på høyttalertasten.

Ringe med siffer Tast inn siffer, løft av røret, eller trykk på høyttalertasten. Justere volumet Justere ringevolumet når telefonen ringer Du kan justere ringevolumet på telefonen din mens telefonen ringer ved å trykke på tastene 1 (ned) til 4 (opp). Justere volumet i røret og høyttaleren

Detaljer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4028/4029

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4028/4029 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 408/409 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 408/409. Det

Detaljer

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B BRUKERMANUAL DECT IP telefon Type DE2-B Hans Olav Christiansen Side 1 04.04.2008 Innholdsoversikt 1 Generelt Side 3 2 AV/PÅ slag av håndsettet Side 3 3 Display med bakgrunnsbelysning Side 4 4 Batteri info

Detaljer

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Telefon flashtel Eco Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Eco flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen, slik

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe Brukerveiledning Callstream Telcom Europe Copyright 2006 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Hovedvinduet... 2 1 Verktøylinje... 3 2 Samtale vindu... 4 Ikoner... 4 Kolonner... 4 3 Internnummer søk vindu...

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

ë «Samtale venter» på š Anonymt anrop på

ë «Samtale venter» på š Anonymt anrop på Kort oversikt over Gigaset 5020 * 8 7 6 Taster 1 Hurtigvalgtaster 2 Repetisjonstast 3 Spørreanropstast 4 Mikrofonbrytertast (Mute) 5 Skift-tast 6 Lavt-tast 7 Høyttalertast (Handsfree) 8 Høyt-tast 9 Lagringstast

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent IP Touch 4018 Phone Alcatel-Lucent IP Touch 4008 Phone Alcatel-Lucent 4019 Digital Phone Brukerhåndbok Innføring Hvordan du bruker

Detaljer

EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning

EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning Bli kjent med EuroPhone S Betjeningselementer display 1 6 2 7 3 8 4 9 5 0 telefonliste OK funksjontaster 1 2 3 2nd 4 5 6 1 5 2 7 8 9 1.2.3. 0 KP MSN R høyttaler

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Advanced Reflexes.

Detaljer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4038/4039/4068

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4038/4039/4068 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 408/409/408 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 408/409/408.

Detaljer

EuroPhone Basic 10/20. Bruksanvisning

EuroPhone Basic 10/20. Bruksanvisning EuroPhone Basic 10/0 Bruksanvisning Innhold 1 INNLEDNING 5 GENERELT 6.1 Om denne bruksanvisningen: 6. Pakkens innhold 8..1 EuroPhone Basic 10 8.. EuroPhone Basic 0 8.3 Taster og displaymeldinger 9.4 Slik

Detaljer

Telefon flashtel Comfort II. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Comfort II. flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr.

Telefon flashtel Comfort II. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Comfort II. flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr. Telefon flashtel Comfort II Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Comfort II flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr. 135272 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen,

Detaljer

Tittelside. IP2002-telefonen. Brukerhåndbok. Nortel Networks Communication Server 1000

Tittelside. IP2002-telefonen. Brukerhåndbok. Nortel Networks Communication Server 1000 Tittelside Nortel Networks Communication Server 1000 IP2002-telefonen Brukerhåndbok Endringslogg Endringslogg September 2004 Standard 3.00. Dette dokumentet er utgitt på nytt for å støtte Nortel Networks

Detaljer

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4028/4029

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4028/4029 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 408/409 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 408/409. Det digitale

Detaljer

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Telenor Etude 30 TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Generelt Deler med navn...................................................................

Detaljer

REFLEX 4034 Brukerveiledning

REFLEX 4034 Brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DIN TELEFON 5 2. FAST PROGRAMMERTE TASTER 6 3. PROGRAMMERBARE TASTER Feil! Bokmerke er ikke definert. 4. IKONER 6 5. AVBRYTE/SLUTT OG INFORMASJONSTAST 8 6. DISPLAY OG TILHØRENDE

Detaljer

Alcatel First Reflexes

Alcatel First Reflexes Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel First REFLEXES. Handlinger Løft av Legg på

Detaljer

Bruksanvisning. ascom Eurit 40

Bruksanvisning. ascom Eurit 40 Bruksanvisning ascom Eurit 40 Merknader til brukeren Kjære kunde. Når du har kjøpt en Ascom Eurit 40, har du valgt et sveitsisk kvalitetsprodukt. Vi takker for tilliten. Eurit 40 er laget for tilkobling

Detaljer

Bruksanvisning for sentralbord

Bruksanvisning for sentralbord Bruksanvisning for sentralbord LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Sentralbordfunksjoner - Dag og nattstilling

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerveiledning KRZ Ved å velge en telefon i serien Reflexes, viser du tiltro til Alcatel : Mange

Detaljer

Alcatel First Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel First Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel First Reflexes. Dette

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Dokument- og programvarerettigheter Copyright 1998-2010 av ShoreTel Inc., Sunnyvale, California, USA. Med enerett. Trykt i USA. Innholdet i denne publikasjonen

Detaljer

Alcatel Office Premium REFLEXES

Alcatel Office Premium REFLEXES Alcatel Office Premium REFLEXES Easy REFLEXES N S FI Norsk manual Presentasjon av telefonapparatet, anrop, behandle flere anrop, arbeide i gruppe, når du ikke er tilstede Styre kostnader, justere og tilpasse

Detaljer

Ascotel Office Terminals by ascom

Ascotel Office Terminals by ascom Ascotel Office Terminals by ascom Office 45 Office 45pro Bruksanvisning Systemassistent for Sluttbrukeren www.ascom.com/pbx 20321643de_ba_b0 Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer

Detaljer

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Touchtone User Interface (TUI)

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Touchtone User Interface (TUI) OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Hurtigreferanse R6.x Hovedmeny Slå tilgangsnummeret. Etter at du er logget på vil touchtone-grensesnittet vise deg hvordan du åpner og håndterer tjenestene i

Detaljer

Bruksanvisning For apparatene LDP-7008D og LDP-7004N/D

Bruksanvisning For apparatene LDP-7008D og LDP-7004N/D Bruksanvisning For apparatene LDP-7008D og LDP-7004N/D Bruksanvisning for LDP-7004N, LDP-7004D og LDP-7008D. Versjon 6.x Innholdsfortegnelse Side - Introduksjon av systemapparatene 4 Generelle funksjoner

Detaljer

Din bruksanvisning DORO KRONOS http://no.yourpdfguides.com/dref/3881362

Din bruksanvisning DORO KRONOS http://no.yourpdfguides.com/dref/3881362 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON. SOLIDUS ecare DESKTOP MANAGER

BRUKERDOKUMENTASJON. SOLIDUS ecare DESKTOP MANAGER BRUKERDOKUMENTASJON SOLIDUS ecare DESKTOP MANAGER Hva er Solidus ecare? Solidus ecare er en programvareløsning for å køe og organisere innkomne telefonsamtaler. Når en bruker ringer et (felles) telefonnummer

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Statusikoner Din telefon Batteriets ladenivå Initialisering av talepostkassen / Informasjoner av interesse Påminnelse om programmert avtale

Detaljer

Artikkelnr. P0995239 02. Business Communications Manager. i2002 Internett-telefon Brukerhåndbok

Artikkelnr. P0995239 02. Business Communications Manager. i2002 Internett-telefon Brukerhåndbok Artikkelnr. P0995239 02 Business Communications Manager i2002 Internett-telefon Brukerhåndbok Komme i gang 3 Business Communications Manager i2002 Internett-telefon gir deg tale og data på skrivebordet.

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

HiPath 3000 HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance.

HiPath 3000 HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. HiPath 3000 HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Bruksanvisning Om denne bruksanvisningen Om denne bruksanvisningen Denne

Detaljer

U R T I G R E F E R A N S E

U R T I G R E F E R A N S E HURTIGREFERANSE t e l e f o n s v a r e r FORSTÅ TELEFONSETTET DITT Følgende taster på telefonsettet har en spesiell funksjon: Endre en gå tilbake til forrige meny eller avbryte innlagte data innlegging

Detaljer

Tittelside. Meridian1, Succession 1000, Succession 1000M Brukerhåndbok for i2004 Internett-telefon

Tittelside. Meridian1, Succession 1000, Succession 1000M Brukerhåndbok for i2004 Internett-telefon Tittelside Meridian1, Succession 1000, Succession 1000M Brukerhåndbok for i2004 Internett-telefon Endringslogg Endringslogg September 2003 Standard 3.00. Dette dokumentet er utgitt på nytt for å støtte

Detaljer

NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057

NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057 NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057 Nemo Side 2 * Display viser slått nummer, aktuelt klokkeslett, samt samtaletid * Justerbart ringesignal * Lampe blinker ved ringesignal * Knapp for gjenoppringing av

Detaljer

Vi takker for den tilliten du har til ALCATEL, og som du gir uttrykk for ved å velge et telefonapparat i serien REFLEXES TM.

Vi takker for den tilliten du har til ALCATEL, og som du gir uttrykk for ved å velge et telefonapparat i serien REFLEXES TM. Brukerveiledning N Vi takker for den tilliten du har til ALCATEL, og som du gir uttrykk for ved å velge et telefonapparat i serien REFLEXES TM. Det digitale telefonapparatet Advanced REFLEXES gir deg alle

Detaljer

OmniTouch 8440 Messaging Software Hurtigveiledning. Telefonbrukergrensesnitt for Messaging Services

OmniTouch 8440 Messaging Software Hurtigveiledning. Telefonbrukergrensesnitt for Messaging Services Hurtigveiledning Introduksjon Talemeldingsjenesten er tilgjengelig: fra telefonbrukergrensesnittet (TUI) Telefonbrukergrensesnittet er tilgjengelig fra en hvilken som helst intern eller ekstern telefon.

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Oppsett og

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Arc Enterprise Console Operator Attendant

Arc Enterprise Console Operator Attendant Arc Enterprise Console Operator Attendant Hurtigveiledning Versjon 5.1 2003 2009 Arc Solutions (International) Ltd. Med enerett Ingen deler av denne dokumentasjonen kan reproduseres i noe format eller

Detaljer

NEC SV 8100 Enkel brukerveiledning for systemtelefoner

NEC SV 8100 Enkel brukerveiledning for systemtelefoner NEC SV 8100 Enkel brukerveiledning for systemtelefoner Digitel/IPtel 6/12/24 /32 Innholdsfortegnelse (i full skjerm: trykk over teksten) Side Denne bruksanvisningen gjelder følgende telefoner 2 Telefonenes

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

Bruksanvisning For apparatene LDP-7004N/D og LDP-7008D

Bruksanvisning For apparatene LDP-7004N/D og LDP-7008D Bruksanvisning For apparatene LDP-7004N/D og LDP-7008D Bruksanvisning for LDP-7004N, LDP-7004D og LDP-7008D. Versjon 3.x Innholdsfortegnelse Side - Introduksjon av systemapparatene 4 Generelle funksjoner

Detaljer

Kort brukerveiledning

Kort brukerveiledning Kort brukerveiledning TANDBERG MXP-systemer Norsk Programvareversjon F1 D13623.04 June 2006 Reproduksjon av hele eller deler av dette dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Innhold Generell

Detaljer

Get. bredbånd/telefoni INSTALLASJONSGUIDE

Get. bredbånd/telefoni INSTALLASJONSGUIDE Get bredbånd/telefoni INSTALLASJONSGUIDE 2 For deg som kun har bestilt bredbånd 1 INNHOLD I ESKEN Koble modem til antenneuttak Alt. 1 Antenneuttak Alt. 2 Multimediakontakt ETHENET MM Bredbåndsmodem Tel

Detaljer

ProffNett. - mobilen som interntelefon. Brukerveiledning. Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003

ProffNett. - mobilen som interntelefon. Brukerveiledning. Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003 ProffNett - mobilen som interntelefon Brukerveiledning Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003 Innholdsfortegnelse 1 Internnummer... 3 2 Kortnummer... 3 3 Samtalefunksjoner... 3 3.1 Sett over... 3 3.2 Konferanse...

Detaljer