Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019"

Transkript

1 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019

2 First

3 Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 4018/4019. Det apparatet med sin ergonomiske utforming gir deg en rekke fordeler, og bedre kommunikasjon. Løft av. Linjetast. Legg på. Enkelttast på nummertastaturet. abc Nummertastatur. Delvis oversikt over displayet. Viser at funksjonen må programmeres. Kontakt installatør hvis nødvendig. Viser at funksjonen er tilgjengelig ved å trykke en programmert tast. SeProgrammere programbare taster. Minus -innstilling. Pluss -innstilling. Høyttaler, høyttalende. Fast tast. MENY-tast. Talemeldingstast. Flytte navigasjonstasten oppover nedover. Brukes til å gå opp et nivå (kort trykk) gå tilbake til startsiden (langt trykk). ; Under samtaler gir denne tilgang til de ulike sidene (Meny, pers. side) og fører deg tilbake til telefoniskjermen. Det kan hende at små ikoner tekst vil bli tilføyd disse symbolene.

4 How

5 Innholdsfortegnelse Toc Bli kjent med s. 1. Anrop s Foreta et anrop s.7 1. Motta et anrop s.7 1. Samtale med bruk av høyttalerfunksjonen s Sette på høyttaleren mens en samtale pågår (røret er løftet av) s.7 1. Ringe ved hjelp av den personlige telefonlisten s.8 1. Gjenta nummer s Be om tilbakeanrop på opptatt telefon s Motta et internt anrop som intercom-anrop s.8. Samtale pågår s.9.1 Anrop til en annen abonnent mens en samtale pågår s.9. Motta et annet anrop mens en samtale pågår s.9. Blokkere mottak av nye anrop under en samtale s.9.4 Gå fra en samtale til en annen (veksle) s.9. Overføre et anrop s.9. Samtale med interne og/ eksterne abonnenter samtidig (konferanse) s.10.7 Sette samtalen på venting (hold) s.10.8 Sette en ekstern samtale på venting (parkering) s.10.9 Bryte inn i en intern samtale s Overføre med tonesignalering s Aktivere mikrofonsperre s.11.1 Justere lydstyrken s.11.1 Ta opp en pågående samtale s.11. Bedriftsånd s.1.1 Svare på felles ringeklokke s.1. Siling sjef/sekretær s.1. Innhente et anrop s.1.4 Søkegruppe s.1. Foreta et anrop til personsøkeren til en intern abonnent s.1. Svare på varslingssignal fra personsøkeren s.1.7 Foreta et anrop til høyttaleren til en abonnent s.1.8 Sende en tekstmelding til en intern abonnent s.1.9 Sende en talemeldingskopi s Sende en talemelding til en abonnent/en distribusjonsliste s Holde forbindelsen s Viderekople anrop til et annet nummer (direkte viderekopling) s.1 4. Viderekople anrop til talemeldingssenter s.1 4. Konsulter talemeldingssenteret når du kommer tilbake s Viderekople anrop av typen Følg meg s.1 4. Oppheve alle viderekoplinger s.1 4. Viderekople når du er opptatt med en annen samtale (viderekopling ved opptatt)..... s Funksjon for ikke å bli forstyrret s Legge igjen en fraværsmelding til interne anropere s Avlese meldinger som kom inn da du ikke var tilstede s.1. Styre kostnader s.17.1 Debitere kundekontoer direkte for egne anrop s.17. Vite kostnaden for et eksternt anrop foretatt av en intern bruker fra din telefon..... s.17. Ditt telefonapparat tilpasser seg dine behov s.18.1 Initialisere talemeldingssenter s.18. Tilpasse velkomstmelding til egne behov s.18. Endre passordet for s.18.4 Endre passordet for talemeldinger s.18. Tilpasse ringemelodien s.19. Still inn skjermkontrasten s.19.7 Valg av språk s.19.8 Programmere egen telefonliste s.0.9 Programmere programbare taster s.0.10 Programmere en påminnelse om avtale s.0.11 Få vite ditt telefonnummer s.0.1 Låse / låse opp s.0 Garanti og betingelser s.1

6 Bli kjent med Telephone Telefonrør Et alfanumerisk tastatur Navigasjon Hvem? Lås Innstilling. Navigasjon opp-ned: lar deg navigere på startsiden, på menyene på et tekstområde ved innskriving av tegn. Startsiden består av: Informasjon om s status (låst telefon, viderekobling osv.) Dato og klokkeslett Funksjoner for programmering og konfigurering av Tilgjengelige funksjoner ( i hvilestilling): Funksjoner som er tilgjengelige under samtalen: Hvem? Få vite ditt telefonnummer, Spørring Anrop til en annen abonnent, Lås Låse / låse opp, Tonesign. Overføre med tonesignalering, VK Viderekople anropene. (umiddelbar viderekobling, viderekobling ved talemeldinger, viderekobling ved pip), Spill inn Ta opp en pågående samtale, Innstilling. Konfigurere (PDA, visning, ringesignal, taleposttjeneste med mer), Forby venting på Blokkere mottak av nye anrop under en samtale. Alcatel 4018 Hendelser Få tilgang til sist sendte anrop og eksterne ubesvarte anrop.. Flere funksjoner er tilgjengelig avhengig av systemkonfigurasjonen. Audiotaster -tasten: Brukes til å bekrefte de ulike valgene og alternativene som vises når du programmerer konfigurerer. Funksjonstaster Tast for å avslutte samtalen: for å avslutte en samtale. Håndfritast/høyttaler: for å ta en linje svare på et anrop uten å ta av røret (Alcatel 4018). Tent hele tiden i håndfri- hodesettmodus (kort trykk). Blinker i høyttalermodus (langt trykk). Interntelefon/mikrofonsperre-tast: I samtale: Trykk denne tasten hvis du vil at samtalepartneren ikke skal høre deg. Telefonen befinner seg i hvilemodus: Trykk denne tasten for å svare på samtaler automatisk uten å måtte ta av røret. For å skru opp ned volumet på høyttaleren, telefonrøret ringetonen. Meldingstasten brukes til å få tilgang til de ulike meldingstjenestene. Når denne tasten blinker, er det kommet ny talepost, ny tekstmelding forespørsel om tilbakeanrop. Gjenta-knappen : Ringer opp det sist slåtte nummeret (kort trykk). Ring ett av de 8 siste numrene (langt trykk). Tilbake/Slutt-tasten: Brukes til å gå opp et nivå (kort trykk) gå tilbake til startsiden (langt trykk). Funksjonstaster og programmerbare taster Informasjon-tasten: gir deg tilgang til informasjon om forhåndsprogrammerte taster og programmering konfigurasjon av. Telefonliste-tasten: Tilgang til egen telefonliste. Forhåndsprogrammerte programmerbare funksjonstaster Lampen lyser når funksjonen som er tilordnet tasten, er aktivert.

7 1 Anrop Other 1.1 Foreta et anrop 1. Samtale med bruk av høyttalerfunksjonen (Bare Alcatel 4018) Telefonen befinner seg i hvilemodus: taste nummeret direkte løft av nr. til abonnenten høyttalende (bare alcatel 4018) nr. til abonnenten kort trykk du er i høyttalende modus Under samtalen: samtal programmert anropstast Når du vil foreta et eksternt anrop, tast tilgangskoden til linjen før abonnentens nummer 0 er standardkoden for å få tilgang til det offentlige telefonnettet. Helene kort trykk I løpet av samtalen kan du løfte av røret uten av samtalen avbrytes. For å komme til sentralbordet må du slå '9' (standard). 1. Motta et anrop 1.4 Sette på høyttaleren mens en samtale pågår (røret er løftet av) - Høyttaler. Helene høyttalertasten blinker løft av høyttalende (bare alcatel 4018) trykk på linjetasten som har en lysende tilhørende diode justere lydstyrken (9 nivåer) aktivere høyttaleren (langt trykk) deaktivere høyttaleren (langt trykk) lampen slukker Et kort trykk på høyttalertasten gjør at du kan snakke med frie hender (lampen lyser). 7

8 1 Anrop 1. Ringe ved hjelp av den personlige telefonlisten 1.8 Motta et internt anrop som intercom-anrop (Bare Alcatel 4018) Du kan svare uten å løfte av røret. Hvis anropet kommer fra en intern abonnent, ringer din og du svarer direkte i høyttalende modus. Displayet viser hvem anropet kommer fra. For å aktivere - Telefonen befinner seg i hvilemodus: kort trykk trykk direkte på den programmerte tasten (0 til 9) velg abonnenten som du vil ringe start anropet den tilknyttede lampen lyser 1. Gjenta nummer Gjenta sist slåtte nummer (gjenta) Når abonnenten legger på røret, er modusen for det interne telefonsystemet fremdeles aktivert. For å deaktivere - Telefonen befinner seg i hvilemodus: oppringing av sist slåtte nummer tilhørende diode slukker gjentaknappen (kort trykk). Ring ett av de 8 siste numrene Hendelser Utg. samtale gjentaknappen (langt trykk) velge nummeret blant de siste 8 overførte start anropet 1.7 Be om tilbakeanrop på opptatt telefon abonnenten er opptatt. Tilbakering 8

9 Samtale pågår Other svare på det viste anropet.1 Anrop til en annen abonnent mens en samtale pågår den første abonnenten settes på venting Helene nr. til den andre abonnenten Tonesign. linjetast med blinkende lampe For å snakke med din første samtalepartner igjen og avslutte pågående samtale Helene den første abonnenten settes på venting tasten til linjen lampen blinker for Andre metoder for å ringe en ekstra samtalepartner Ring ett av de 10 siste numrene (langt trykk).. Blokkere mottak av nye anrop under en samtale Foreta anrop ved hjelp av egen telefonliste (Pers Kortnr). Hvis du ikke vil motta anrop fra andre samtalepartnere under en pågående samtale: Programmert anropstast. For å avbryte det andre anropet, og gå tilbake til det første: Helene Forby venting på Tillat venting på for å blokkere tillate nye anrop under en pågående samtale tasten til linjen lampen blinker for.4 Gå fra en samtale til en annen (veksle) Du snakker, en annen samtale er satt på venting. For å ta den andre samtalen: Hvis du foretar en ugyldig handling, legg på røret: Telefonen ringer, og du kommer tilbake til den første abonnenten. den første abonnenten settes på venting lampen blinker. Motta et annet anrop mens en samtale pågår En annen person prøver å få tak i deg:. Overføre et anrop Du ønsker å overføre anropet til en annen telefon: Helene Hansen Ola Helene den første abonnenten settes på venting navn nummer til den som ringer, vises i tre sekunder lampen blinker 9 nummeret til det andre apparatet

10 Hvis mottakeren av overføringen svarer: Samtale pågår Innhente et anrop fra hold: Tilbakering Svar Helene tasten til linjen lampen blinker for Overføring mellom to eksterne abonnenter er vanligvis ikke tillatt (avhenger av hvilket land det gjelder og hvordan systemet er programmert)..8 Sette en ekstern samtale på venting (parkering). Samtale med interne og/ eksterne abonnenter samtidig (konferanse) Parker/hent samtale Du kan sette en ekstern abonnent på venting for å innhente samtalen på et annet telefonapparat: Du er i en samtale mens en annen er satt på venting Helene Parker samt. Helene Konferanse oppheve konferansen og få den første abonnenten tilbake Avsl. konfer. Samtalepartneren settes på venting og hører en ventetone. For å innhente det parkerte anropet: Parker/hent samtale angi nummeret til apparatet som du vil gå tilbake til for å fortsette samtalen Slik går du ut av konferansen mens du lar de to abonnentene fortsette samtalen: Innstilling. Tjenester Konsultasjon legg på Besvare anrop Parker/hent Konsultasjon.7 Sette samtalen på venting (hold) Sette en samtale på hold (indiv.): Du snakker med en abonnent. Du ønsker å sette samtalen på venting, og fortsette samtalen senere på samme telefon. Hvis det parkerte anropet ikke innhentes innen en viss tid (standarden er 1, min), viderekoples anropet til sentralbordet. Helene abonnenten settes på venting trykk på linjetasten som har en lysende tilhørende diode (samtale pågår) 10

11 Samtale pågår.9 Bryte inn i en intern samtale.11 Aktivere mikrofonsperre Telefonapparatet til abonnenten du ringer til, er opptatt. Hvis denne ikke er beskyttet, kan du bryte inn i den pågående samtalen, under forutsetning at du har fått tillatelse til det: Du hører abonnenten, men han/hun kan ikke høre deg lenger: Innlytting Helene tasten lyser Hindre at en tredjeperson bryter inn i samtalen: deaktivere mikrofonen Beskyttet mot innlytting lampen slukker Innstilling. Tjenester Konsultasjon gå tilbake til normal samtale Tilleggstjenester Beskytt mot forst. Innlytting ganger taste nummeret direkte.1 Justere lydstyrken Stille inn volumet i høyttaleren telefonrøret under en samtale: Helene Beskyttelsesfunksjonen deaktiveres når du legger på røret. justere lydstyrken.10 Overføre med tonesignalering Enkelte ganger vil du måtte overføre koder med tonesignalering mens en samtale pågår, feks når det gjelder et talemeldingssenter, et automatisk sentralbord en telefonsvarer som du konsulterer på avstand..1 Ta opp en pågående samtale Hvis du vil ta opp en pågående samtale: Spill inn Helene Tonesign. for å aktivere for å starte opptaket for å avslutte innspillingen Ved starten slutten på opptaket vil samtalepartneren høre et lydsignal. Funksjonen oppheves automatisk når anropet avsluttes;. 11

12 Bedriftsånd Other.1 Svare på felles ringeklokke. Innhente et anrop Hent nattsamtale Hvis sentralbordpersonalet ikke er tilstede, koples de eksterne anropene beregnet for sentralbordet over til en felles ringeklokke. For å svare: Du hører at ringer på et annet kontor hvor ingen kan svare på anropet. Hvis du har fått tillatelse til det, kan du svare på anropet fra ditt telefonapparat. Hvis telefonapparatet tilhører samme innhentingsgruppe som ditt telefonapparat: Hent gruppesamtale Innstilling. Tjenester Konsultasjon Innstilling. Tjenester Konsultasjon Besvare anrop Besvar nattsamtale Besvare anrop Hent gruppesamtale. Siling sjef/sekretær Hvis telefonapparatet ikke tilhører samme innhentingsgruppe som ditt telefonapparat: Hent individuell samtale Filtrert liste: Programmeringen av systemet gjør det mulig å opprette sjef/sekretær -grupper hvor anropene som er beregnet for sjefens telefon blir styrt til en flere sekretærtelefoner. Fra sjefens sekretærens telefon: Innstilling. Tjenester Konsultasjon anropene siles av den valgte personen (sekretær,...) Besvare anrop Besvar app.samtale programmert tast sjef/ sekretær programmert tast sjef/ sekretær ringetast 'sekretær' (hvis det finnes flere sekretærer) nr. til som ringer Noen av e kan være programmert slik av systemet at det ikke kan innhentes anrop fra disse e (beskyttet). samme tast for å oppheve.4 Søkegruppe Displayet på sjefs og ikonet tilknyttet den programmerte tasten Sjef/ Sekretær angir at funksjonen er aktivert. Anrop til telefonapparatene i en søkegruppe: Noen telefoner kan være med i en svargruppe. Du kan få forbindelse med dem ved å taste nummeret for gruppen. nr. til gruppen 1

13 Bedriftsånd Midlertidig utmelding av søkegruppe: Gå ut av søkegruppe. Svare på varslingssignal fra personsøkeren Innstilling. Tjenester Konsultasjon Personsøksvar Du kan svare på varslingssignalet ved å bruke en hvilken som helst telefon i bedriften. Tilleggstjenester Ut av søkegru. personsøkeren piper Innstilling. Tjenester Innmelding i gruppen på nytt: nr. til gruppen Gå til søkegruppe Konsultasjon Innstilling. Tjenester Konsultasjon nr. til gruppen.7 Foreta et anrop til høyttaleren til en abonnent Tilleggstjenester Inn i søkegru. Den interne abonnenten svarer ikke. Hvis du har fått tillatelse til det, kan du ta av røret på til den aktuelle abonnenten på avstand: nr. til gruppen abonnenten svarer ikke Høytt.annons. Selv om et telefonapparat tilhører en gruppe, kan det fortsatt ta imot anrop som er beregnet på det. Du kan til enhver tid få forbindelse med et bestemt telefonapparat i gruppen ved å taste apparatets eget nummer.. Foreta et anrop til personsøkeren til en intern abonnent du koples til høyttaleren til abonnenten (hvis abonnenten har høyttaler-funksjon) Telefonen til abonnenten du prøver å få tak, svarer ikke, og du vet at abonnenten har en personsøker:.8 Sende en tekstmelding til en intern abonnent abonnenten svarer ikke displayet viser at søket er igang tast programmert 'personsøk' Tekstmeld. Send nr. til den andre Abonnenten kan svare på anropet fra et hvilket som helst telefonapparat i bedriften. 1

14 Bedriftsånd Forhåndsinert melding Forh.. meld..10 Sende en talemelding til en abonnent/en distribusjonsliste Melding som skal fullføres velg meldingen som du vil sende sende meldingen Talepost egen kode Send Å fullføre velg meldingen som du vil fullføre.9 Sende en talemeldingskopi fylle ut meldingen sende meldingen opptak pågår Slutt opptak avsluttet angi nummeret til talepostkassen (mottak) Forkort. 0 Send ny talemelding visning av antall nye og gamle meldinger stav navnet til mottaker opsjoner sende meldingen Under opptaket kan du: egen kode Spol tilbake høre meldingen på nytt fra begynnelsen, LesMelding Sjekk melding Videresend melding Bakover høre slutten av meldingen, Pause for å stanse opptaket midlertidig, registrere en kommentar # Slutt opptak avsluttet. opptak avsluttet angi nummeret til talepostkassen (mottak) * Alternativer: lar deg legge til videresendingsalternativer (konfidensielt, viktig, bekreftelse,...). Forkort. Send stav navnet til mottaker sende meldingen 14

15 4 Holde forbindelsen Other Under avspillingen kan du: 4.1 Viderekople anrop til et annet nummer (direkte viderekopling) Spol tilbake høre meldingen på nytt fra begynnelsen, Dette nummeret kan være et eksternt nummer, en mobiltelefon, et talemeldingssenter et internt nummer (sentralbord, osv.). Bakover høre slutten av meldingen, Viderekoble Direkte viderekobling Pause Ta en pause i avlyttingen av meldingene, ganger nr. til den andre Fremover Slutten av meld. angi nummeret til talepostkassen, avslutte visningen. displayet viser at viderekoplingen er registrert På slutten av meldingsvisningen kan du: ønsket nummer i telefonlisten (0 til 9) trykke på en programmert tast Avslutt Slett høre meldingen på nytt fra begynnelsen, slette meldingen, Du kan fortsette å foreta anrop, men det er kun telefonapparatet du er viderekoplet til som kan ringe til deg. Tilbakering ringe tilbake til avsenderen av meldingen, Lagre lagre meldingen, 4. Viderekople anrop til talemeldingssenter Gjenta lytte til meldingen, Imm forward to VM displayet viser at viderekoplingen er registrert Videresend melding sende kopi av meldingen. 4. Konsulter talemeldingssenteret når du kommer tilbake Lampen på telefonapparatet angir at det har kommet inn meldinger. 4.4 Viderekople anrop av typen Følg meg Fjernst. vid.k. Du ønsker at anropene skal viderekoples til der du befinner deg: Du må aktivere funksjonen fra telefonapparatet det skal viderekoples til. viser antallet nye meldinger visning av meldinger egen kode Viderekoble Ekstern viderekobling nr. til for viderekoplingen displayet viser at viderekoplingen er registrert 1

16 4 Holde forbindelsen 4. Oppheve alle viderekoplinger 4.8 Legge igjen en fraværsmelding til interne anropere På telefonapparatet ditt kan du legge igjen en melding som blir sendt til displayet på telefonapparatet som anropet kommer fra. Viderekoble Deaktiver viderekobling ganger ny tekstmelding Viderek. til tekst 4. Viderekople når du er opptatt med en annen samtale (viderekopling ved opptatt) Forh.. meld. Å fullføre Viderekobling ved opptatt Viderekoble Viderekobling ved opptatt velge en forhåndsinert melding velge en forhåndsinert melding som skal fullføres ganger fullføre meldingen ganger nr. til for viderekoplingen 4.9 Avlese meldinger som kom inn da du ikke var tilstede godkjenning av viderekobling vises Lampen på telefonapparatet angir at det har kommet inn meldinger. ny tekstmelding viser antallet nye meldinger 4.7 Funksjon for ikke å bli forstyrret Ikke forstyrr PÅ/AV Du kan gjøre din midlertidig utilgjengelig for alle anrop. Innstilling. Tjenester Konsultasjon viser navnet til avsenderen, Les melding dato, klokkeslett og hvilket nummer i rekkefølgen meldingen har På slutten av meldingsvisningen kan du: lese av meldingen Slett slette meldingen, Ikke forstyrr-lås Ikke forstyrr displayet viser at viderekoplingen er registrert Ring på nytt ringe tilbake til avsenderen av meldingen, egen kode Tekstsvar sende en melding til avsender av meldingen, Meldingen 'Ikke forstyrr' vises på apparatet til de som forsøker å nå deg. gå ut av visningen. 1

17 Styre kostnader Other.1 Debitere kundekontoer direkte for egne anrop Du kan debitere kontonumrene som er tilknyttet kundene dine, med kostnadene for egne, eksterne anrop. Innstilling. Tjenester Konsultasjon Tilleggstjenester Sakskode kontonr. til den aktuelle kunden nr. til abonnenten. Vite kostnaden for et eksternt anrop foretatt av en intern bruker fra din telefon Innstilling. Tjenester Konsultasjon Konsultasjon og tilbakering. Belastningsinformasj 17

18 Ditt telefonapparat tilpasser seg dine behov Other. Endre passordet for.1 Initialisere talemeldingssenter Innstilling. Min telefon Passord lampen blinker tast inn passordet ditt og registrer navnet ditt ifølge instruksjonene i taleguiden Du bruker din egen kode for å få tilgang til talemeldingssenteret og for å sperre. gammel kode (4 siffer) ny kode (4 siffer) tast inn den nye koden for kontroll. Tilpasse velkomstmelding til egne behov Denne koden virker som et passord som gjør at brukeren kan kontrollere tilgangen til programmerings- og låsefunksjonene for telefonapparatet (standardkoden er: 0000). Du kan skifte ut standardvelkomstmeldingen med en egen velkomstmelding Ingen ny talemelding Pers. altern..4 Endre passordet for talemeldinger egen kode Ingen ny talemelding Pers. altern. Velkomstmelding Personl. hilsen egen kode Adm.alternativ. Gen. admin. Mitt passord Normal instruk. Personl. hilsen Slutt for å gå tilbake til standardvelkomstmeldingen opptak pågår opptak avsluttet # Godta Start på nytt Gjenta ny kode (4 siffer) aktivere registrere en melding på nytt igjen lytte til meldingen igjen Så lenge talemeldingssenteret ikke er blitt initialisert, er din egen kode

19 Ditt telefonapparat tilpasser seg dine behov Skru av/på lav ringing. Tilpasse ringemelodien Ringing uten pip 1 pip før ringing Innstilling. Min telefon Ringing pip før ringing Velge melodien bekrefte valget Eksternt anrop Eksternt anrop Stille inn ringevolumet når et anrop vises i presentasjonsbildet ringer justere volum på ringetonen velge ønsket melodi (1 melodier) bekrefte valget. Still inn skjermkontrasten Justere volum på ringetonen Innstilling. Min telefon Kontrast Ringevolum velge ønsket lydnivå (1 nivåer) bekrefte valget Aktivere / deaktivere møtemodus (økende ringetone) still inn skjermkontrasten Normal ringing Stille modus.7 Valg av språk Innstilling. Min telefon Progressiv ringing bekrefte valget Språk velge ønsket språk bekrefte valget 19

20 Ditt telefonapparat tilpasser seg dine behov.8 Programmere egen telefonliste.10 Programmere en påminnelse om avtale Du kan fastsette timen for en midlertidig påminnelse (en gang innen 4 timer) en fast påminnelse (samme klokkeslett hver dag). Programmering av en midlertidig påminnelse om avtale: kort trykk taste inn nummeret Innstilling. Min telefon Konsultasjon Innstilling. Min telefon Directory program Avtale velge en oppføring i telefonlisten Endre endre det tilknyttede nummeret.9 Programmere programbare taster taste nummeret direkte ganger taste klokkeslettet for avtalen Ved det klokkeslettet du har programert, ringer : Innstilling. Min telefon Tasteprogrammering Hvis du sitter i, blinker displayet og du vil høre en lyd. Etter tre påminnelser uten at du har svart, deaktiveres den midlertidige påminnelsen, mens en fast påminnelse er fremdeles lagret. Hvis din er viderekoplet til en annen telefon, viderekoples ikke påminnelsen om avtalen. trykk tasten som skal programmeres Tjenester Endre.11 Få vite ditt telefonnummer Hvem? Slett.1 Låse / låse opp Lås er låst / låst opp 0 tast inn din egen kode

21 Garanti og betingelser howtoc Uavhengig av garantien i henhold til loven, har dette apparatet en garantitid på ett år (deler og arbeid) fra kjøpsdatoen. Faktura må fremvises dersom man vil påberope seg garantien. Denne garantien kan allikevel bli opphevet: dersom apparatet ikke brukes i overensstemmelse med instruksjonene i denne brukerveiledningen, dersom det er oppstått feil forringelser på grunn av naturlig slitasje, dersom det er blitt skadet på grunn av ytre påvirkninger (f.eks. slag, fall, utsatt for fuktighet, osv.), ved bruk i installasjoner som ikke er i overensstemmelse med gjeldende regler dersom det er blitt foretatt reparasjoner endringer på apparatet av ikke produsent- forhandler-godkjente personer. Samsvarserklæring EC: undertegnede, Alcatel Business Systems, erklærer at produktet Alcatel 4018/4019 er antatt å oppfylle de vesentlige krav i det Europeiske Parlaments og Rådets Direktiv 1999//CE. Installatøren kan skaffe deg en kopi av originalen av denne overensstemmelseserklæringen. Alcatel Business Systems forbeholder seg retten til uten varsel å endre karakteristikk, utseende og/ funksjonalitet på sine produkter i kundenes interesse. Copyright Alcatel Business Systems. 00. Alle rettigheter er forbeholdt. Advarsel La aldri telefonapparatet komme i kontakt med vann. Du kan imidlertid bruke en myk, lett fuktet klut til rengjøring av apparatet. Bruk aldri oppløsningsmidler (trikloretylen, aceton, osv.) som kan skade plastoverflatene på apparatet. Sprøyt aldri rengjøringsprodukter på apparatet Telefonrøret kan tiltrekke seg metallgjenstander som kan være skadelige for øret. Tekstene er ikke kontraktfestet og kan bli endret. Enkelte funksjoner på forutsetter konfigurasjon av systemet og aktivering av en programvarenøkkel. 1 MU1900CMAA-E11ed01-0

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent IP Touch 4018 Phone Alcatel-Lucent IP Touch 4008 Phone Alcatel-Lucent 4019 Digital Phone Brukerhåndbok Innføring Hvordan du bruker

Detaljer

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 4018/4019. Det

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Easy Reflexes. Takket være

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? How Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Premium Reflexes. Det

Detaljer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4028/4029

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4028/4029 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 408/409 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 408/409. Det

Detaljer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4038/4039/4068

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4038/4039/4068 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 408/409/408 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 408/409/408.

Detaljer

Alcatel First Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel First Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel First Reflexes. Dette

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Advanced Reflexes.

Detaljer

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved Alcatel OmniPCX 4400 ANALOG TELEFON Alcatel OmniPCX 4400 BRUKERHÅNDBOK 1 Symboler som brukes i dokumentasjonen For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av

Detaljer

HURTIGGUIDE. telefonapparat

HURTIGGUIDE. telefonapparat HURTIGGUIDE telefonapparat CTRL Supp Bli kjent med telefonen Du har en ALCATEL 4023 REFLEXES digital telefon. Et display, programmerbare taster og et alfabetisk tastatur gjør det enkelt å bruke telefonen,

Detaljer

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4028/4029

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4028/4029 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 408/409 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 408/409. Det digitale

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Brukerveiledning First REFLEXES Alcatel 4400 Telefonapparatet First REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til alle tjenester og funksjoner

Detaljer

Analogt Telefonapparat. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogt Telefonapparat. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogt Telefonapparat Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? How Tastatur Nummertastatur. Enkelttast på nummertastaturet. Andre symboler som brukes

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerveiledning KRZ Ved å velge en telefon i serien Reflexes, viser du tiltro til Alcatel : Mange

Detaljer

Alcatel First Reflexes

Alcatel First Reflexes Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel First REFLEXES. Handlinger Løft av Legg på

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes

Alcatel Easy Reflexes Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Easy REFLEXES. Handlinger Løft av Display Legg

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes

Alcatel Advanced Reflexes Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Advanced REFLEXES. De store displaysonene,

Detaljer

Alcatel Office Premium REFLEXES

Alcatel Office Premium REFLEXES Alcatel Office Premium REFLEXES Easy REFLEXES N S FI Norsk manual Presentasjon av telefonapparatet, anrop, behandle flere anrop, arbeide i gruppe, når du ikke er tilstede Styre kostnader, justere og tilpasse

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Brukerveiledning Easy REFLEXES Alcatel 4400 Telefonapparatet Easy REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til alle tjenester og funksjoner som

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning Premium REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet Premium REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning Easy REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet Easy REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone Alcatel-Lucent 409 Digital Phone Brukerhåndbok Innføring Hvordan du bruker denne

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone Alcatel-Lucent 409 Digital Phone Brukerhåndbok Innføring Hvordan du bruker denne

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server. Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone Alcatel-Lucent 4029 Digital Phone

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server. Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone Alcatel-Lucent 4029 Digital Phone Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone Alcatel-Lucent 409 Digital Phone Brukerhåndbok Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel-Lucent takker

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerveiledning +RZ Ved å velge en telefon i serien Reflexes, viser du tiltro til Alcatel : Mange takk skal du ha. Den

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerveiledning +RZ Ved å velge en telefon i serien Reflexes, viser du tiltro til Alcatel : Mange takk skal du ha. Den

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes

Alcatel Premium Reflexes Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Premium REFLEXES. De store displaysonene

Detaljer

Vi takker for den tilliten du har til ALCATEL, og som du gir uttrykk for ved å velge et telefonapparat i serien REFLEXES TM.

Vi takker for den tilliten du har til ALCATEL, og som du gir uttrykk for ved å velge et telefonapparat i serien REFLEXES TM. Brukerveiledning N Vi takker for den tilliten du har til ALCATEL, og som du gir uttrykk for ved å velge et telefonapparat i serien REFLEXES TM. Det digitale telefonapparatet Advanced REFLEXES gir deg alle

Detaljer

Alcatel OmniPCXEnterprise Alcatel 4038/4039/4068

Alcatel OmniPCXEnterprise Alcatel 4038/4039/4068 Alcatel OmniPCXEnterprise Alcatel 4038/4039/4068 Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 4038/4039/4068.

Detaljer

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Mobile Reflexes Alcatel OmniPCX Office OK ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Forholdsregler for bruk howtoc Dette godkjente telefonapparatet av DECT-typen er beregnet for bruk i tilkobling med en

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER Det ringer, det ringer... BKSAK nr: 200100111/65 Oppdat.ansv.: IT-seksjonen Dato sist oppdatert: 08.08.01 Ønsker noen kurs og gjennomgang av telefonapparatet, så kan

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4220 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse TELEFONEN DIALOG 4220... 2 Knappene... 3 1.Linjeknapp 1-6... 3 Faste taster... 3 Telefon innstillinger... 4 BRUK

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Statusikoner Din telefon Batteriets ladenivå Initialisering av talepostkassen / Informasjoner av interesse Påminnelse om programmert avtale

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:...  adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning Premium REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet Premium REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition

Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition 8068 Premium Deskphone 8039 Premium Deskphone 8038 Premium Deskphone 8029 Premium Deskphone 8028 Premium Deskphone Brukerhåndbok R100 8AL90894NVABed01-1438

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper... 6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

For at du skal kunne bruke telefonen umiddelbart, har vi utarbeidet en brukerveiledning (trinn for trinn).

For at du skal kunne bruke telefonen umiddelbart, har vi utarbeidet en brukerveiledning (trinn for trinn). Brukerveiledning N Du har i dag en trådløs telefon ALCATEL 4073 GS Smart. Dette numeriske telefonapparatet som følger DECT-standarden, tilhører produktutvalget Reflexes TM. For at du skal kunne bruke telefonen

Detaljer

Alcatel OmniPCX Off ice Telefonisthandbok

Alcatel OmniPCX Off ice Telefonisthandbok Alcatel OmniPCX Off ice Telefonisthandbok Brukerhåndbok how Denne guiden beskriver tjenester som tilbys av operatørtelefonen (OT) Alcatel 408/409/408 tilkoplet et Alcatel OmniPCX Office-system. Denne

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Linksys SPA942 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Alcatel-Lucent OpenTouch Suite for MLE

Alcatel-Lucent OpenTouch Suite for MLE Alcatel-Lucent OpenTouch Suite for MLE 8068 Premium Deskphone 8039 Premium Deskphone 8038 Premium Deskphone 8029 Premium Deskphone 8028 Premium Deskphone Brukerhåndbok R100 8AL90896NOAAed02 R100-1416 Innføring

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition

Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition 8068 Premium Deskphone 8039 Premium Deskphone 8038 Premium Deskphone 8029 Premium Deskphone 8028 Premium Deskphone Brukerhåndbok R100 8AL90894NOAAed02

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper...6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9)

Display. Taster.  Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9) Display Symbol Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Blinker ved mikrofon av Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Ringelyd slått av Ikke forstyrr aktivert Ikke kontakt

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniPCX Office

Alcatel-Lucent OmniPCX Office Alcatel-Lucent OmniPCX Office Alcatel-Lucent IP Touch 4018 Phone Alcatel-Lucent IP Touch 4008 Phone Alcatel-Lucent 4019 Digital Phone Brukerhåndbok Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel-Lucent

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

Dialog 4425 IP Vision

Dialog 4425 IP Vision Dialog 4425 IP Vision IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

U R T I G R E F E R A N S E

U R T I G R E F E R A N S E HURTIGREFERANSE t e l e f o n s v a r e r FORSTÅ TELEFONSETTET DITT Følgende taster på telefonsettet har en spesiell funksjon: Endre en gå tilbake til forrige meny eller avbryte innlagte data innlegging

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4223. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4223. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4223 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 3 Telefonen... 4 Telefonen uten satellitt (KPU)... 4 Satellitt (KPU)... 5 Knappene...

Detaljer

Alcatel Mobile Reflexes

Alcatel Mobile Reflexes Alcatel Mobile Reflexes OK Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerhåndbok Du har i dag en telefon av typen Alcatel Mobile 100 eller 200 Reflexes: det er et pålitelig apparat som er

Detaljer

Mobil Bedrift. Din verktøykasse for en enklere arbeidshverdag

Mobil Bedrift. Din verktøykasse for en enklere arbeidshverdag Mobil Bedrift Din verktøykasse for en enklere arbeidshverdag Enkel konferanseadministrasjon Oversikt over tilgjengelige kollegaer Viderekoble eller sette over samtaler Fraværsassistent inkludert Dine ansatte

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes Telefonisthandbok. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Advanced Reflexes Telefonisthandbok. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Advanced Reflexes Telefonisthandbok Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerveiledning how Denne guiden beskriver tjenester som tilbys av operatørtelefonen (OT) Alcatel Advanced

Detaljer

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning Mobil internlinje Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om brukerveiledningen... 5 Mobil internlinje... 6 Bruk... 7 Utgående anrop... 7 Ringe ut... 7 Automatisk

Detaljer

Alcatel Mobile Reflexes

Alcatel Mobile Reflexes Alcatel Mobile Reflexes OK Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerhåndbok Du har i dag en telefon av typen Alcatel Mobile 100 eller 200 Reflexes: det er et pålitelig apparat som er

Detaljer

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner 2002 Nortel Networks P0935990 Utgave 02 Taster Funksjon-tasten i Business Series Terminal (T-serien) er et lite globus-ikon. Funksjon-tasten

Detaljer

&!32GHE4-hdacfe! ALCATEL BRUKERVEILEDNING. Alcatel Mobile 100 Reflexes. Alcatel Mobile 200 Reflexes. Réf. : 3AC NVAC Ed. 01

&!32GHE4-hdacfe! ALCATEL BRUKERVEILEDNING. Alcatel Mobile 100 Reflexes. Alcatel Mobile 200 Reflexes. Réf. : 3AC NVAC Ed. 01 &!3GHE4-hdacfe! ALCATEL Alcatel Mobile 100 Reflexes Alcatel Mobile 00 Reflexes Réf. : 3AC 189 NVAC Ed. 01 BRUKERVEILEDNING Forholdsregler for bruk Denne godkjente DECT-telefonen er forutsett til bruk sammen

Detaljer

REFLEX 4034 Brukerveiledning

REFLEX 4034 Brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DIN TELEFON 5 2. FAST PROGRAMMERTE TASTER 6 3. PROGRAMMERBARE TASTER Feil! Bokmerke er ikke definert. 4. IKONER 6 5. AVBRYTE/SLUTT OG INFORMASJONSTAST 8 6. DISPLAY OG TILHØRENDE

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software opp til versjon X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning... 4 Hurtigveiledning....5 Ringe internt og eksternt...6

Detaljer

innovaphone IP111 / IP222 / IP232

innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Brukerveiledning innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Versjon 11 Nummer Status Dato, tid Navn Bytt side Tilstedeværelse se Informasjon Applikasjoner Skjerm IP232 innovaphone AG www.innovaphone.com Version:

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 Telefonen kan styres både fra mypbx (PC/web-applikasjon) og direkte fra telefonen. Denne brukerveiledningen tar for seg betjening fra telefonen og er delt inn

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Brukerveiledning for analoge standardapparater IPLDK-100 og IPLDK-300 for software versjon 3.0xx. 1 februar 05 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning.... 4 Hurtigveiledning... 5 Ringe

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8002E 3 - Apparatbeskrivelse 3 Programmering av apparat - Endre navn på telefonen 4 - Endre intern og ekstern ringetone

Detaljer

Alcatel Office 4074. Norsk manual. Svensk handbok. Suomalainen käyttöopas

Alcatel Office 4074. Norsk manual. Svensk handbok. Suomalainen käyttöopas Alcatel Office 4074 N S FI Norsk manual Presentasjon av telefonen, presentasjon av ekstrautstyr, anrop, behandle flere anrop, arbeide i gruppe, når du ikke er tilstede tilpasse telefonen til egne behov

Detaljer

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Dokument- og programvarerettigheter Copyright 1998-2010 av ShoreTel Inc., Sunnyvale, California, USA. Med enerett. Trykt i USA. Innholdet i denne publikasjonen

Detaljer

ProffNett. - mobilen som interntelefon. Brukerveiledning. Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003

ProffNett. - mobilen som interntelefon. Brukerveiledning. Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003 ProffNett - mobilen som interntelefon Brukerveiledning Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003 Innholdsfortegnelse 1 Internnummer... 3 2 Kortnummer... 3 3 Samtalefunksjoner... 3 3.1 Sett over... 3 3.2 Konferanse...

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 Brukerhåndbok for analog telefon Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 2 Brukerhåndbok for analog telefon Copyright 2004 Nortel Networks Med enerett. 2004. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Bruksanvisning for GDC 450

Bruksanvisning for GDC 450 Bruksanvisning for GDC 450 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Aktive displayknapper 4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning DECT 4074 GB/GB Ex, GH/GI, GC Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet DECT 4074 GB/GB Ex, GH/GI, GC som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk

Detaljer

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort 2001 Nortel Networks P0935936 Utgave 01 Bruke primærtelefonen Telefonen din er programmert som en primærtelefon for bestemte eksterne linjer på

Detaljer

BRUKERVEILEDNING D3212 SYSTEMTELEFON

BRUKERVEILEDNING D3212 SYSTEMTELEFON BRUKERVEILEDNING D3212 SYSTEMTELEFON Telcom Europe ISDN HUSSENTRAL - ISPBX R 6.1 Telefonselskapet as >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # - + C Meny Viderekople Overføre L6 L5 L4 L3 L2 L1 INNHOLDSFORTEGNELSE OVERSIKT

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

NEC SV 8100 Enkel brukerveiledning for InMail

NEC SV 8100 Enkel brukerveiledning for InMail NEC SV 8100 Enkel brukerveiledning for InMail Digitel/IPtel Velkommen til InMail. Dette er NEC IP Server Talepostkasse. Fra denne postkassen kan du slå videre til alle i vår bedrift. Legg beskjed, navn

Detaljer

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4038/4039/4068

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4038/4039/4068 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 408/409/408 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 408/409/408.

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Oppsett og

Detaljer

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk.

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk. PRESENTASJON Hørerør Display Telefonliste-tast Telefonsvarer-tast Rør Av/På-tast Tastatur Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk Norsk R- og Program-tast Mikrofon Brukerhåndbok Høyttaler-tast

Detaljer

ALCATEL BRUKERHÅNDBOK. Alcatel Mobile 100 Reflexes. Alcatel Mobile 200 Reflexes

ALCATEL BRUKERHÅNDBOK. Alcatel Mobile 100 Reflexes. Alcatel Mobile 200 Reflexes ALCATEL Alcatel Mobile 100 Reflexes Alcatel Mobile 00 Reflexes BRUKERHÅNDBOK Brukerhåndbok Du har i dag en telefon av typen Alcatel Reflexes Mobile 100 eller 00: det er et pålitelig apparat som er laget

Detaljer

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Touchtone User Interface (TUI)

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Touchtone User Interface (TUI) OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Hurtigreferanse R6.x Hovedmeny Slå tilgangsnummeret. Etter at du er logget på vil touchtone-grensesnittet vise deg hvordan du åpner og håndterer tjenestene i

Detaljer

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8)

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8) Display Symbol / Taster Tast Høyre pil piltaster Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt

Detaljer

OmniTouch 8440 Messaging Software Hurtigveiledning. Telefonbrukergrensesnitt for Messaging Services

OmniTouch 8440 Messaging Software Hurtigveiledning. Telefonbrukergrensesnitt for Messaging Services Hurtigveiledning Introduksjon Talemeldingsjenesten er tilgjengelig: fra telefonbrukergrensesnittet (TUI) Telefonbrukergrensesnittet er tilgjengelig fra en hvilken som helst intern eller ekstern telefon.

Detaljer

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Telefon flashtel Eco Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Eco flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen, slik

Detaljer

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Mobile Reflexes Alcatel OmniPCX Office OK ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD 2 how Brukerhåndbok how Takk for at du valgte Mobile 100 eller 200 Reflexes: det er et pålitelig telefonapparat som vil

Detaljer

Brukerveiledning for Thomson SpeedTouch 2030

Brukerveiledning for Thomson SpeedTouch 2030 Brukerveiledning for Thomson SpeedTouch 2030 Dette dokumentet hjelper deg til raskt å komme i gang med å bruke din IP-telefon. Innhold 1. Om IP-telefoni...2 2. Om apparatet...2 3. Forklaring til taster...3

Detaljer

Alcatel Mobile Reflexes

Alcatel Mobile Reflexes Alcatel Mobile Reflexes OK Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Forholdsregler for bruk Brukerveiledningen er basert trådløs Dect apparat type. Denne telefonen er blitt spesielt utviklet

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Brukermanual for LWS-WS DECT bordapparat SBG-1000

Brukermanual for LWS-WS DECT bordapparat SBG-1000 Brukermanual for LWS-WS DECT bordapparat SBG-1000 Innholdsfortegnelse Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Brukerhåndbok

Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Brukerhåndbok Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Brukerhåndbok Artikkelnr. N0068931 November 2005 Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) består av én T7316E-telefon og én til

Detaljer

Bruksanvisning for LIP 24D/H IP Apparat

Bruksanvisning for LIP 24D/H IP Apparat Komplett bruksanvisning for IPECS-100 & IPECS-300 Versjon 1, Dato 200904 Bruksanvisning for LIP 24D/H IP Apparat Innledning.... 4 Hurtigveiledning... 5 Ringe internt og eksternt.... 6 Ringe ut... 6 Ringe

Detaljer

HiPath 3000 Versjon 1.2

HiPath 3000 Versjon 1.2 HiPath 3000 Versjon 1.2 OPTISET E STANDARD COMFORT MEMORY Denne mappen tilhører: Siemens A/S, Information and Communication STTC, 14.01.2002 1. Innholdsfortegnelse 1.INNHOLDSFORTEGNELSE----------------------------------------------------------------------------------------2

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D230 D235. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D230 D235. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D230 D235 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Brukerveiledning Telenor DigAna 10

Brukerveiledning Telenor DigAna 10 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Oppakking og installasjon........... 4 Medfølgende deler.............. 4 Oversikt Tilkobling.................... 4................... 4 Komme igang..................

Detaljer

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B BRUKERMANUAL DECT IP telefon Type DE2-B Hans Olav Christiansen Side 1 04.04.2008 Innholdsoversikt 1 Generelt Side 3 2 AV/PÅ slag av håndsettet Side 3 3 Display med bakgrunnsbelysning Side 4 4 Batteri info

Detaljer

Bruksanvisning For apparatene LDP-7004N/D og LDP-7008D

Bruksanvisning For apparatene LDP-7004N/D og LDP-7008D Bruksanvisning For apparatene LDP-7004N/D og LDP-7008D Bruksanvisning for LDP-7004N, LDP-7004D og LDP-7008D. Versjon 3.x Innholdsfortegnelse Side - Introduksjon av systemapparatene 4 Generelle funksjoner

Detaljer