Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019"

Transkript

1 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

2 First

3 Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 4018/4019. Det digitale apparatet IP Touch med sin ergonomiske utforming gir deg en rekke fordeler, og bedre kommunikasjon. Løft av. Linjetast. Legg på. Enkelttast på nummertastaturet. abc Nummertastatur. Delvis oversikt over displayet. Viser at funksjonen må programmeres. Kontakt installatør hvis nødvendig. Minus -innstilling. Pluss -innstilling. Høyttaler., høyttalende. Fast tast. MENY-tast. Talemeldingstast. Flytte navigasjonstasten oppover nedover. Brukes til å gå opp et nivå (kort trykk) gå tilbake til startsiden (langt trykk). ; Under samtaler gir denne tilgang til de ulike sidene og fører deg tilbake til telefoniskjermen. Det kan hende at små ikoner tekst vil bli tilføyd disse symbolene.

4 How

5 Innholdsfortegnelse Toc Bli kjent med s. 1. Anrop s Foreta et anrop s.7 1. Motta et anrop s.7 1. Samtale med bruk av høyttalerfunksjonen s Sette på høyttaleren mens en samtale pågår (røret er løftet av) s.7 1. Anrop til internt nummer via navnevalg (liste over internnumre) s.7 1. Ringe ved hjelp av den personlige telefonlisten s Anropsfiltrering via talepostsenteret s Gjenta nummer s Be om tilbakeanrop på opptatt telefon s Motta et internt anrop som intercom-anrop s Overføre med tonesignalering s Aktivere mikrofonsperre s.9. Samtale pågår s.10.1 Anrop til en annen abonnent mens en samtale pågår s.10. Motta et annet anrop mens en samtale pågår s.10. Gå fra en samtale til en annen (veksle) s.10.4 Overføre et anrop s.10. Samtale med interne og/ eksterne abonnenter samtidig (konferanse) s.11. Sette samtalen på venting (hold) s.11.7 Sette en ekstern samtale på venting (parkering) s.11.8 Bryte inn i en intern samtale s.1.9 Lagre et nummer s.1.10 Justere lydstyrken s.1. Bedriftsånd s.1.1 Motta ringetone for overvåkede anrop s.1. Svare på felles ringeklokke s.1. Siling sjef/sekretær s.1.4 Innhente et anrop s.1. Svare på sentralbordanrop (midlertidig) s.1. Søkegruppe s.14.7 Foreta et anrop til personsøkeren til en intern abonnent s.14.8 Svare på varslingssignal fra personsøkeren s.14.9 Foreta et anrop til høyttaleren til en abonnent s Sende en tekstmelding til en intern abonnent s.1.11 Sende en talemeldingskopi s.1.1 Sende en talemelding til en abonnent/en distribusjonsliste s.1.1 Kringkaste en melding på høyttalerne til e i en gruppe s.1 4. Holde forbindelsen s Velge anrop som skal viderekoples s Viderekople anrop til et annet nummer (direkte viderekopling) s Viderekople anrop til talemeldingssenter s Konsulter talemeldingssenteret når du kommer tilbake s Aktivere/deaktivere den personlige assistenten s Sekretærfunksjon: ett eneste nummer for å få forbindelse med deg s Viderekople anrop til personsøker s Viderekople anrop av typen Følg meg s Foreta en selektiv viderekopling s Viderekople gruppeanrop s Oppheve alle viderekoplinger s Viderekople når du er opptatt med en annen samtale (viderekopling ved opptatt)..... s Funksjon for ikke å bli forstyrret s Legge igjen en fraværsmelding til interne anropere s Avlese meldinger som kom inn da du ikke var tilstede s Varsling om talemeldinger s.1. Styre kostnader s..1 Debitere kundekontoer direkte for egne anrop s.. Vite kostnaden for et eksternt anrop foretatt av en intern bruker fra din telefon..... s.. Ditt telefonapparat tilpasser seg dine behov s..1 Initialisere talemeldingssenter s.. Tilpasse velkomstmelding til egne behov s.. Endre din egen kode s..4 Tilpasse ringemelodien s.. Still inn skjermkontrasten s.4. Valg av språk s.4.7 Ringe ved hjelp av den personlige telefonlisten s.4.8 Programmere taster for direkte anrop s.4.9 Programmere en påminnelse om avtale s..10 Få vite ditt telefonnummer s..11 Sende musikk på høyttaleren din s..1 Låse / låse opp s..1 Aktivere/deaktivere hodesettmodus s. Garanti og betingelser s.7

6 Bli kjent med Navigasjon Telephone Telefonrør Et alfanumerisk tastatur Hvem? Lås Innstilling. Navigasjon opp-ned: lar deg navigere på startsiden, på menyene på et tekstområde ved innskriving av tegn. Startsiden består av: Informasjon om s status (låst telefon, viderekobling osv.), Dato og klokkeslett, Funksjoner for programmering og konfigurering av. Tilgjengelige funksjoner ( i hvilestilling): Funksjoner som er tilgjengelige under samtalen: Hvem? Få vite ditt telefonnummer, Hold Sette samtalen på venting (hold), Oppr.liste Ring ett av de 10 siste numrene, MF-kode Overføre med tonesignalering, Lås Låse / låse opp, LagretilPK Registrere nummeret i den personlige telefonlisten, Avtale Programmere en påminnelse om avtale, Opr. et. nav Ringe en annen samtalepartner med navnet. VK Viderekople anropene. (umiddelbar viderekobling, viderekobling ved talemeldinger, viderekobling ved pip), Innstilling. Konfigurere (PDA, visning, ringesignal, taleposttjeneste med mer), Opr. et. nav Foreta anrop til abonnent via navn.. Flere funksjoner er tilgjengelig avhengig av systemkonfigurasjonen. -tasten: brukes til å bekrefte de ulike valgene og alternativene som vises når du programmerer konfigurerer. Audiotaster Funksjonstaster Tast for å avslutte samtalen: for å avslutte en samtale. Håndfritast/høyttaler (Alcatel 4018): for å ta en linje svare på et anrop uten å ta av røret (Alcatel 4018). Tent hele tiden i håndfri- hodesettmodus (kort trykk). Blinker i høyttalermodus (langt trykk). Interntelefon/mikrofonsperre-tast (Alcatel 4018): I samtale: Trykk denne tasten hvis du vil at samtalepartneren ikke skal høre deg. Telefonen befinner seg i hvilemodus: Trykk denne tasten for å svare på samtaler automatisk uten å måtte ta av røret. For å skru opp ned volumet på høyttaleren, telefonrøret ringetonen. Meldingstasten brukes til å få tilgang til de ulike meldingstjenestene. Når denne tasten blinker, er det kommet ny talepost en ny tekstmelding. Gjenta-knappen : ringer opp det sist slåtte nummeret (kort trykk). Ring ett av de 10 siste numrene (langt trykk). Tilbake/Slutt-tasten: brukes til å gå opp et nivå (kort trykk) gå tilbake til startsiden (langt trykk). Denne tasten lar deg også korrigere innskrevne tegn. Funksjonstaster og programmerbare taster Informasjon-tasten: gir deg tilgang til informasjon om forhåndsprogrammerte taster og programmering konfigurasjon av. Telefonliste-tasten : telefonlistetaster som tar deg til din personlige telefonliste (kort trykk) til oppringing etter navn (langt eler dobbelt trykk). Forhåndsprogrammerte programmerbare funksjonstaster Lampen lyser når funksjonen som er tilordnet tasten, er aktivert. Det -tasters tastebrettet består av: to linjetaster, en tast for 'umiddelbar viderekobling annullering av viderekobling', en Konferanse-tast, en overføringstast, en direkte ringetast som må programmeres.

7 1 Anrop Other Under samtalen: 1.1 Foreta et anrop samtal kort trykk taste nummeret direkte løft av nr. til abonnenten høyttalende (Bare Alcatel 4018) nr. til abonnenten I løpet av samtalen kan du løfte av røret uten av samtalen avbrytes. programmert anropstast samtal 1.4 Sette på høyttaleren mens en samtale pågår (røret er løftet av) - Høyttaler Når du vil foreta et eksternt anrop, tast tilgangskoden til linjen før abonnentens nummer 0 er standardkoden for å få tilgang til det offentlige telefonnettet. samtal aktivere høyttaleren (langt trykk) Høyttalertasten blinker For å komme til sentralbordet må du slå '9' (standard). Lampen slukker 1. Motta et anrop justere lydstyrken (7 nivåer) deaktivere høyttaleren (langt trykk) Et kort trykk på høyttalertasten gjør at du kan snakke med frie hender (lampen lyser). løft av høyttalende (Bare Alcatel 4018) trykk på linjetasten som har en lysende tilhørende diode 1. Anrop til internt nummer via navnevalg (liste over internnumre) 1. Samtale med bruk av høyttalerfunksjonen (Bare Alcatel 4018) Telefonen befinner seg i hvilemodus: du er i høyttalende modus langt dobbelt trykk de første bokstavene i abonnentens navn Du skriver inn navnet til abonnenten ved å bruke automatisk ordfinner. I denne modusen skriver du inn hver bokstav ved å trykke kun en gang på tasten som inneholder denne bokstaven. velg navnet i listen som vises kort trykk 7

8 1 Anrop 1. Ringe ved hjelp av den personlige telefonlisten 1.8 Gjenta nummer Gjenta sist slåtte nummer (gjenta): kort trykk trykk direkte på den programmerte tasten (0 til 9) 1.7 Anropsfiltrering via talepostsenteret (Bare Alcatel 4018) Denne tjenesten gjør det mulig å filtrere anrop som kommer inn til talemeldingssenteret. Mens personen er i ferd med å legge igjen en beskjed, kan du bryte inn og begynne en samtale med vedkommende. Aktiver silingsfunksjonen: velg abonnenten som du vil ringe start anropet gjentaknappen (kort trykk). Ring ett av de 10 siste numrene: Oppringing av sist slåtte nummer Oppr.liste Tast programmert 'filtrering av talemeldinger' Ved oppringing : anrop anroperens navn nummer tast inn din egen kode hører du personen legge igjen en beskjed samme tast for å stanse lyttingen og deaktivere silingsfunksjonen gjentaknappen (langt trykk) velge nummeret blant de siste 10 overførte 1.9 Be om tilbakeanrop på opptatt telefon start anropet Abonnenten er opptatt. Tilb.ring. for å svare på anropet bare for å stanse lyttingen 8

9 1 Anrop 1.10 Motta et internt anrop som intercom-anrop (Bare Alcatel 4018) 1.1 Aktivere mikrofonsperre Du kan svare uten å løfte av røret. Hvis anropet kommer fra en intern abonnent, ringer din og du svarer direkte i høyttalende modus. Displayet viser hvem anropet kommer fra. For å aktivere - Telefonen befinner seg i hvilemodus: Du hører abonnenten, men han/hun kan ikke høre deg lenger: samtal Tasten lyser den tilknyttede lampen lyser deaktivere mikrofonen Når abonnenten legger på røret, er modusen for det interne telefonsystemet fremdeles aktivert. Lampen slukker For å deaktivere - Telefonen befinner seg i hvilemodus: gå tilbake til normal samtale Tilhørende diode slukker 1.11 Overføre med tonesignalering Enkelte ganger vil du måtte overføre koder med tonesignalering mens en samtale pågår, feks når det gjelder et talemeldingssenter, et automatisk sentralbord en telefonsvarer som du konsulterer på avstand. samtal MF-kode for å aktivere Funksjonen oppheves automatisk når anropet avsluttes. 9

10 Samtale pågår Other Svare på det viste anropet:.1 Anrop til en annen abonnent mens en samtale pågår samtal nr. til den andre gjenta sist slåtte abonnenten nummer. (kort trykk) Andre metoder for å ringe en ekstra samtalepartner Ring ett av de 10 siste numrene (langt trykk). den første abonnenten settes på venting Foreta anrop ved hjelp av egen telefonliste (Pers Kortnr) (langt dobbelt trykk på Telefonliste-tasten). linjetast med blinkende lampe For å snakke med din første samtalepartner igjen og avslutte pågående samtale: samtal den første abonnenten settes på venting Tast tilknyttet symbolet 'samtale venter' Opr. et. nav Foreta anrop til abonnent via navn. Programmert anropstast. For å avbryte det andre anropet, og gå tilbake til det første:. Gå fra en samtale til en annen (veksle) Du snakker, en annen samtale er satt på venting. For å ta den andre samtalen: samtal tasten til linjen lampen blinker for lampen blinker.4 Overføre et anrop den første abonnenten settes på venting Hvis du foretar en ugyldig handling, legg på røret: Telefonen ringer, og du kommer tilbake til den første abonnenten. Du ønsker å overføre anropet til en annen telefon:. Motta et annet anrop mens en samtale pågår En annen person prøver å få tak i deg: samtal nummeret til det andre apparatet den første abonnenten settes på venting samtal anrop navn nummer til den som ringer, vises i tre sekunder lampen blinker 10

11 Samtale pågår Hvis mottakeren av overføringen svarer:. Sette samtalen på venting (hold) tasten som er programmert 'overføring' Du kan også overføre anropet umiddelbart uten å vente på svar fra abonnenten ved å følge én av de to fremgangsmåtene over. Sette en samtale på hold (indiv.): Du snakker med en abonnent. Du ønsker å sette samtalen på venting, og fortsette samtalen senere på samme telefon. samtal Hold abonnenten settes på venting Overføring mellom to eksterne abonnenter er vanligvis ikke tillatt (avhenger av hvilket land det gjelder og hvordan systemet er programmert). Innhente et anrop fra hold:. Samtale med interne og/ eksterne abonnenter samtidig (konferanse) samtal Du er i en samtale mens en annen er satt på venting: tasten til linjen lampen blinker for samtal programmert tast 'Konferanse' Avbryte konferansen og fortsette samtalen med den andre samtalepartneren (den første abonnenten settes på venting):.7 Sette en ekstern samtale på venting (parkering) Du kan sette en ekstern abonnent på venting for å innhente samtalen på et annet telefonapparat: samtal Settpåvent programmert tast 'Konferanse' Avslutte samtalen med begge abonnentene: For å innhente det parkerte anropet: Innhent Gjenoppsamm Slik går du ut av konferansen mens du lar de to abonnentene fortsette samtalen: nr. til telefonapparatet for det parkerte anropet avslutt konferansen tasten som er programmert 'overføring' Hvis det parkerte anropet ikke innhentes innen en viss tid (standarden er 1, min), viderekoples anropet til sentralbordet. 11

12 Samtale pågår * Tast inn abonnentens navn :.8 Bryte inn i en intern samtale Telefonapparatet til abonnenten du ringer til, er opptatt. Hvis denne ikke er beskyttet, kan du bryte inn i den pågående samtalen, under forutsetning at du har fått tillatelse til det: Innskriving av tekst: tastene på det numeriske tastaturet har bokstaver du kan vise ved å trykke flere ganger. Plasser markøren i registreringsfeltet. tast programmert 'Innlytt' Hindre at en tredjeperson bryter inn i samtalen: # Slette sist inntastede tegn. skriv inn et tall (tastene 0 til 9). tast programmert 'utestenging av tredjeperson' taste nummeret direkte.10 Justere lydstyrken Stille inn volumet i høyttaleren telefonrøret under en samtale: Beskyttelsesfunksjonen deaktiveres når du legger på røret. samtal.9 Lagre et nummer justere lydstyrken For å registrere nummeret på en ringetast under en samtale: samtal LagretilPK velg tasten som du vil programmere (0 til 9) nummervisning tast inn abonnentens navn* aktivere aktivere 1

13 Bedriftsånd Other.1 Motta ringetone for overvåkede anrop.4 Innhente et anrop For å høre varslingssignalet for anrop beregnet på et annet telefonapparat: Du hører at ringer på et annet kontor hvor ingen kan svare på anropet. Hvis du har fått tillatelse til det, kan du svare på anropet fra ditt telefonapparat. Hvis telefonapparatet tilhører samme innhentingsgruppe som ditt telefonapparat: programmert tast Ringetone for overvåkede anrop samme tast for å oppheve. Svare på felles ringeklokke tast programmert 'innhente gruppesamtale' Hvis telefonapparatet ikke tilhører samme innhentingsgruppe som ditt telefonapparat: Hvis sentralbordpersonalet ikke er tilstede, koples de eksterne anropene beregnet for sentralbordet over til en felles ringeklokke. For å svare: Innhent Apparatinnh samtal Innhent Nattklinnh. nr. til som ringer. Siling sjef/sekretær Programmeringen av systemet gjør det mulig å opprette sjef/sekretær -grupper hvor anropene som er beregnet for sjefens telefon blir styrt til en flere sekretærtelefoner. Fra sjefens sekretærens telefon: tast programmert 'innhente anrop fra telefon' nr. til som ringer Noen av e kan være programmert slik av systemet at det ikke kan innhentes anrop fra disse e (beskyttet). programmert tast Sjef/ Sekretær anropene siles av den valgte personen (sekretær,...). Svare på sentralbordanrop (midlertidig) For hvert eksternt anrop beregnet på sentralbordet, ringer din og du kan svare på anropet: din telefon ringer samtidig med sentralbordet samme tast for å oppheve Displayet på sjefs og ikonet tilknyttet den programmerte tasten Sjef/ Sekretær angir at funksjonen er aktivert. programmert tast Hjelp for sentralbord samme tast for å oppheve 1

14 Bedriftsånd For hvert anrop til sentralbordet: et sentralbordanrop ringer på din telefon displayet viser at søket er igang programmert tast Hjelp for sentralbord Abonnenten kan svare på anropet fra et hvilket som helst telefonapparat i bedriften.. Søkegruppe Anrop til telefonapparatene i en søkegruppe: Noen telefoner kan være med i en svargruppe. Du kan få forbindelse med dem ved å taste nummeret for gruppen..8 Svare på varslingssignal fra personsøkeren Du kan svare på varslingssignalet ved å bruke en hvilken som helst telefon i bedriften. nummeret til gruppen du ønsker å ringe Midlertidig utmelding av søkegruppe:/innmelding i gruppen på nytt: personsøkeren piper tast programmert 'svar på personsøk' nr. til gruppen.9 Foreta et anrop til høyttaleren til en abonnent tast programmert 'gå ut av gruppen' nr. til gruppen Den interne abonnenten svarer ikke. Hvis du har fått tillatelse til det, kan du ta av røret på til den aktuelle abonnenten på avstand: Selv om et telefonapparat tilhører en gruppe, kan det fortsatt ta imot anrop som er beregnet på det. Du kan til enhver tid få forbindelse med et bestemt telefonapparat i gruppen ved å taste apparatets eget nummer. anrop Autom.Svar abonnenten svarer ikke.7 Foreta et anrop til personsøkeren til en intern abonnent du koples til høyttaleren til abonnenten (hvis abonnenten har Høyttaler-funksjon) Telefonen til abonnenten du prøver å få tak, svarer ikke, og du vet at abonnenten har en personsøker: anrop abonnenten svarer ikke tast programmert 'personsøk' 14

15 .10 Sende en tekstmelding til en intern abonnent Sendtekst Forhåndsinert melding: nr. til den andre Gåtilmeld. Bedriftsånd Nedenfor finner du de 7 forskjellige meldingene: 1 RING TILBAKE 1 MØTE xx xx xx (*) RING TILBAKE I MORGEN 1 MØTE xx xx xx KL. xx : xx (*) RING TILBAKE xx : xx (*) 17 UTE ET ØYEBLIKK 4 RING TILBAKE xx xx xx (*) 18 UTE RESTEN AV DAGEN KONTAKT SENTRALBORDET 19 TILBAKE xx : xx (*) RING SEKRETÆREN 0 TILBAKE xx xx xx KL. xx : xx (*) 7 JEG VIL RINGE TILBAKE xx : xx (*) 1 PÅ FERIE, TILBAKE xx xx xx (*) 8 BRUK PERSONSØKER EKSTERNT MØTE 9 VENNLIGST HENT DIN FAX EKSTERNT MØTE, TILBAKE xx xx xx (*) 10 VENNLIGST HENT DIN POST 4 JEG ER I ROM NR. xxxx (*) 11 VENNLIGST OPPHEV VIDEREKOPLING I MØTE - IKKE FORSTYRR 1 BESØKENDE VENTER TIL LUNSJ 1 DU ER VENTET I RESEPSJONEN 7 IKKE TILSTEDE 14 MØTE KL. xx : xx (*) (*) Meldinger som må utfylles ved hjelp av det numeriske tastaturet velge meldingen som skal sendes tast nummeret på meldingen som skal sendes (01 til 7) bekrefte valget.11 Sende en talemeldingskopi Tale visning av antall nye og gamle meldinger og/ Språk egen kode endre språket for meldingen Personlig melding: Opprett sende meldingen LesMelding Sendkopi velg den meldingen som skal kopieres ved å foreta flere etterfølgende tastetrykk * Lage en midlertidig, personlig melding: lage en midlertidig, personlig melding* sende meldingen # og/ Opptak Innskriving av tekst: tastene på det numeriske tastaturet har bokstaver du kan vise ved å trykke flere ganger. nr. til den andre sende meldingen registrere en kommentar* Plasser markøren i registreringsfeltet. og/ Leggtil Sendkopi Slette sist inntastede tegn. legge til en annen abonnent sende meldingen # Skriv inn et tall (tastene 0 til 9). 1

16 Bedriftsånd * For å registrere en kommentar: Opptak Opptak.1 Kringkaste en melding på høyttalerne til e i en gruppe starte innspilling av kommentaren opptak pågår Denne beskjeden, som ikke trenger svar, kringkastes til telefoner med høyttaler i egen gruppe: # Lytt snakk, du har 0 sekunder opptak avsluttet lytte til beskjeden igjen nr. til gruppen Opptak Meldingen kan kun høres på telefoner i hvilemodus og som er utstyrt med høyttaler. registrere en kommentar på nytt igjen sende meldingen.1 Sende en talemelding til en abonnent/en distribusjonsliste Tale Sendmelding egen kode og/ Leggtil nr. til den andre andre mottakere hvis nødvendig Opptak Opptak start registreringen av meldingen opptak pågår Stopp Lytt opptak avsluttet; lytte til meldingen igjen Opptak registrere en melding på nytt igjen aktivere 1

17 4 Holde forbindelsen Other 4.1 Velge anrop som skal viderekoples 4. Viderekople anrop til talemeldingssenter Når du aktiverer viderekopling, kan du velge hvilken type anrop du vil viderekople: eksterne, interne, alle... VK Eks./int. velge funksjonen 'Viderekoplinger' velg anropstype Eks/Int displayet viser hvilke anropstyper som er viderekoplet VK Umiddelb.»VM velge funksjonen 'Viderekoplinger' displayet viser at viderekoplingen er registrert dersom det ikke er ønsket anropstype VK alle anrop 4.4 Konsulter talemeldingssenteret når du kommer tilbake Lampen på telefonapparatet angir at det har kommet inn meldinger. VK VK interne eksterne anrop aktivere den nye anropstypen som viderekobles, vises 4. Viderekople anrop til et annet nummer (direkte viderekopling) Dette nummeret kan være et eksternt nummer, en mobiltelefon, et talemeldingssenter et internt nummer (sentralbord, osv.). LesMelding Tale egen kode velg ønsket melding Spillav Slett visning av antall nye og gamle meldinger viser navnet til avsenderen, dato, klokkeslett og hvilket nummer i rekkefølgen meldingen har VK Umiddelbart lytte til meldingen slette meldingen velge funksjonen 'Viderekoplinger' nr. til den andre Anrop Sendkopi displayet viser at viderekoplingen er registrert ringe tilbake til avsenderen av meldingen Sende kopi av meldingen velg ønsket nummer Du kan fortsette å foreta anrop, men det er kun telefonapparatet du er viderekoplet til som kan ringe til deg. 17

18 4 Holde forbindelsen 4. Aktivere/deaktivere den personlige assistenten 4.7 Viderekople anrop til personsøker Innstilling. Assistent Viser status for sekretærfunksjonen På denne måten kan abonnentene få tak i deg når du ikke er på kontoret, men rundt i bedriften: VK Tilpers.søk AV/PÅ På Av velge funksjonen 'Viderekoplinger' displayet viser at viderekoplingen er registrert 4. Sekretærfunksjon: ett eneste nummer for å få forbindelse med deg tast programmert 'viderekople til personsøker' Innstilling. Assistent Meny 4.8 Viderekople anrop av typen Følg meg velg type viderekopling Du ønsker at anropene skal viderekoples til der du befinner deg: Du må aktivere funksjonen fra telefonapparatet det skal viderekoples til. Internnr. og/ Eksterntnr. og/ taste inn nummeret til en kollega, din sekretær en annen person taste inn et eksternt nummer VK Følgmeg velge funksjonen 'Viderekoplinger' nr. til det skal viderekoples fra Mobilnr. og/ Operatør taste inn nummeret til din mobiltelefon ditt DECT-apparat aktivere/deaktivere overføring mot sentralbord tast programmert 'viderekople anrop' nr. til det skal viderekoples fra displayet viser at viderekoplingen er registrert 18

19 4 Holde forbindelsen 4.9 Foreta en selektiv viderekopling 4.1 Viderekople når du er opptatt med en annen samtale (viderekopling ved opptatt) Du kan foreta en selektiv viderekopling i henhold til anropernes identitet: Samtalepartnerne dine kan også bruke et annet apparat når du allerede er i gang med en samtale. displayet viser at viderekoplingen er registrert VK Nåropptatt tast programmert 'selektiv viderekobling' 4.10 Viderekople gruppeanrop velge funksjonen 'Viderekoplinger' godkjenning av viderekobling vises nr. til for viderekoplingen Du kan viderekople alle anropene til din egen gruppe til et internt nummer: tast programmert 'Viderekople anrop fra gruppe' nr. til for viderekoplingen displayet viser at viderekoplingen er registrert 4.1 Funksjon for ikke å bli forstyrret Du kan gjøre din midlertidig utilgjengelig for alle anrop. VK IkkeForstyrr displayet viser at viderekoplingen er registrert 4.11 Oppheve alle viderekoplinger velge funksjonen 'Viderekoplinger' VK OpphevVK Meldingen 'Ikke forstyrr' vises på apparatet til de som forsøker å nå deg. trykk på funksjonstasten 'viderekobling' velge funksjonen 'Viderekoplinger' 4.14 Legge igjen en fraværsmelding til interne anropere På telefonapparatet ditt kan du legge igjen en melding som blir sendt til displayet på telefonapparatet som anropet kommer fra. VK Tekst velge funksjonen 'Viderekoplinger' 19

20 4 Holde forbindelsen Forhåndsinert melding: velge meldingen som skal sendes Gåtilmeld. og/ Språk Personlig melding: endre språket for meldingen sende meldingen tast nummeret på meldingen som skal sendes (01 til 7) bekrefte valget Nedenfor finner du de 7 forskjellige meldingene: 1 RING TILBAKE 1 MØTE xx xx xx (*) RING TILBAKE I MORGEN 1 MØTE xx xx xx KL. xx : xx (*) RING TILBAKE xx : xx (*) 17 UTE ET ØYEBLIKK 4 RING TILBAKE xx xx xx (*) 18 UTE RESTEN AV DAGEN KONTAKT SENTRALBORDET 19 TILBAKE xx : xx (*) RING SEKRETÆREN 0 TILBAKE xx xx xx KL. xx : xx (*) 7 JEG VIL RINGE TILBAKE xx : xx (*) 1 PÅ FERIE, TILBAKE xx xx xx (*) 8 BRUK PERSONSØKER EKSTERNT MØTE 9 VENNLIGST HENT DIN FAX EKSTERNT MØTE, TILBAKE xx xx xx (*) 10 VENNLIGST HENT DIN POST 4 JEG ER I ROM NR. xxxx (*) 11 VENNLIGST OPPHEV VIDEREKOPLING I MØTE - IKKE FORSTYRR 1 BESØKENDE VENTER TIL LUNSJ 1 DU ER VENTET I RESEPSJONEN 7 IKKE TILSTEDE 14 MØTE KL. xx : xx (*) (*) Meldinger som må utfylles ved hjelp av det numeriske tastaturet 4.1 Avlese meldinger som kom inn da du ikke var tilstede Gåtilmeld. Lampen på telefonapparatet angir at det har kommet inn meldinger. * Lage en midlertidig, personlig melding: lage en midlertidig, personlig melding* sende meldingen antall mottatte meldinger Tekst Innskriving av tekst: tastene på det numeriske tastaturet har bokstaver du kan vise ved å trykke flere ganger. Plasser markøren i registreringsfeltet. viser navnet til avsenderen, dato, klokkeslett og hvilket nummer i rekkefølgen meldingen har Ved visning av informasjonen: Slette sist inntastede tegn. Ring tilbake til avsenderen av meldingen (meldingen slettes automatisk etter anropet). # Skriv inn et tall (tastene 0 til 9). Neste melding. Forrige melding. 0

21 4 Holde forbindelsen Når du sjekker en melding, kan du trykke tasten 'i' for å få tilgang til følgende funksjoner( ): Slett Slette meldingen. Anrop Ringe tilbake til avsenderen av meldingen. Sendmelding Sende en tekstmelding til en intern abonnent. LagretilPK Registrer nummeret til avsenderen i telefonlisten. Gå ut av visningen. 4.1 Varsling om talemeldinger Du har mottatt en melding i talemeldingssenteret, men er ikke på kontoret. Du kan tilpasse apparatet slik at du kan motta varsling om melding på et annet telefonapparat. Innstilling. Varsling Aktivere/deaktivere varsling om talemeldinger: AV/PÅ På Av Skriv inn nummeret til varselet skal mottas på: Nummer taste nummeret direkte Endre tidsperiode: Du kan endre tidsperioden for når varslingen skal være aktivert. aktivere Avtale endre tidsinnstilling aktivere 1

22 Styre kostnader Other Når anropet er avsluttet blir du tilbakeringt, og kan:.1 Debitere kundekontoer direkte for egne anrop 1. Avlese informasjon om anropet (kostnad, varighet, antall avgifter...). Du kan debitere kontonumrene som er tilknyttet kundene dine, med kostnadene for egne, eksterne anrop. navnet til den interne brukeren og anropets kostnad. Skrive ut takseringsseddelen.. Avslutte visningen. programmert tast taste inn passord til taste inn Prosjektkode abonnentens internapparatet abonnentens nummer nummer For å legge til endre en prosjektkode mens anropet pågår: Skrivut programmert tast Endre prosjektkoden for anropet. Vite kostnaden for et eksternt anrop foretatt av en intern bruker fra din telefon samtal samtale er satt på vent programmert tast 'Takseringsinform asjon' Overfør ønsket eksternt nr. overføring av anropet til abonnenten som er satt på venting

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 4018/4019.

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Easy Reflexes. Takket være

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? How Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Premium Reflexes. Det

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent IP Touch 4018 Phone Alcatel-Lucent IP Touch 4008 Phone Alcatel-Lucent 4019 Digital Phone Brukerhåndbok Innføring Hvordan du bruker

Detaljer

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4028/4029

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4028/4029 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 408/409 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 408/409. Det digitale

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerveiledning KRZ Ved å velge en telefon i serien Reflexes, viser du tiltro til Alcatel : Mange

Detaljer

Alcatel First Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel First Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel First Reflexes. Dette

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Advanced Reflexes.

Detaljer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4028/4029

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4028/4029 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 408/409 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 408/409. Det

Detaljer

HURTIGGUIDE. telefonapparat

HURTIGGUIDE. telefonapparat HURTIGGUIDE telefonapparat CTRL Supp Bli kjent med telefonen Du har en ALCATEL 4023 REFLEXES digital telefon. Et display, programmerbare taster og et alfabetisk tastatur gjør det enkelt å bruke telefonen,

Detaljer

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved Alcatel OmniPCX 4400 ANALOG TELEFON Alcatel OmniPCX 4400 BRUKERHÅNDBOK 1 Symboler som brukes i dokumentasjonen For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av

Detaljer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4038/4039/4068

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4038/4039/4068 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 408/409/408 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 408/409/408.

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerveiledning +RZ Ved å velge en telefon i serien Reflexes, viser du tiltro til Alcatel : Mange takk skal du ha. Den

Detaljer

Alcatel Office Premium REFLEXES

Alcatel Office Premium REFLEXES Alcatel Office Premium REFLEXES Easy REFLEXES N S FI Norsk manual Presentasjon av telefonapparatet, anrop, behandle flere anrop, arbeide i gruppe, når du ikke er tilstede Styre kostnader, justere og tilpasse

Detaljer

Alcatel First Reflexes

Alcatel First Reflexes Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel First REFLEXES. Handlinger Løft av Legg på

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Brukerveiledning First REFLEXES Alcatel 4400 Telefonapparatet First REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til alle tjenester og funksjoner

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerveiledning +RZ Ved å velge en telefon i serien Reflexes, viser du tiltro til Alcatel : Mange takk skal du ha. Den

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes

Alcatel Easy Reflexes Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Easy REFLEXES. Handlinger Løft av Display Legg

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes

Alcatel Advanced Reflexes Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Advanced REFLEXES. De store displaysonene,

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning Premium REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet Premium REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Brukerveiledning Easy REFLEXES Alcatel 4400 Telefonapparatet Easy REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til alle tjenester og funksjoner som

Detaljer

Vi takker for den tilliten du har til ALCATEL, og som du gir uttrykk for ved å velge et telefonapparat i serien REFLEXES TM.

Vi takker for den tilliten du har til ALCATEL, og som du gir uttrykk for ved å velge et telefonapparat i serien REFLEXES TM. Brukerveiledning N Vi takker for den tilliten du har til ALCATEL, og som du gir uttrykk for ved å velge et telefonapparat i serien REFLEXES TM. Det digitale telefonapparatet Advanced REFLEXES gir deg alle

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning Easy REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet Easy REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server. Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone Alcatel-Lucent 4029 Digital Phone

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server. Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone Alcatel-Lucent 4029 Digital Phone Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone Alcatel-Lucent 409 Digital Phone Brukerhåndbok Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel-Lucent takker

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone Alcatel-Lucent 409 Digital Phone Brukerhåndbok Innføring Hvordan du bruker denne

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone Alcatel-Lucent 409 Digital Phone Brukerhåndbok Innføring Hvordan du bruker denne

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4220 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse TELEFONEN DIALOG 4220... 2 Knappene... 3 1.Linjeknapp 1-6... 3 Faste taster... 3 Telefon innstillinger... 4 BRUK

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER Det ringer, det ringer... BKSAK nr: 200100111/65 Oppdat.ansv.: IT-seksjonen Dato sist oppdatert: 08.08.01 Ønsker noen kurs og gjennomgang av telefonapparatet, så kan

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition

Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition 8068 Premium Deskphone 8039 Premium Deskphone 8038 Premium Deskphone 8029 Premium Deskphone 8028 Premium Deskphone Brukerhåndbok R100 8AL90894NVABed01-1438

Detaljer

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Mobile Reflexes Alcatel OmniPCX Office OK ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Forholdsregler for bruk howtoc Dette godkjente telefonapparatet av DECT-typen er beregnet for bruk i tilkobling med en

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition

Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition 8068 Premium Deskphone 8039 Premium Deskphone 8038 Premium Deskphone 8029 Premium Deskphone 8028 Premium Deskphone Brukerhåndbok R100 8AL90894NOAAed02

Detaljer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Statusikoner Din telefon Batteriets ladenivå Initialisering av talepostkassen / Informasjoner av interesse Påminnelse om programmert avtale

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

For at du skal kunne bruke telefonen umiddelbart, har vi utarbeidet en brukerveiledning (trinn for trinn).

For at du skal kunne bruke telefonen umiddelbart, har vi utarbeidet en brukerveiledning (trinn for trinn). Brukerveiledning N Du har i dag en trådløs telefon ALCATEL 4073 GS Smart. Dette numeriske telefonapparatet som følger DECT-standarden, tilhører produktutvalget Reflexes TM. For at du skal kunne bruke telefonen

Detaljer

Alcatel OmniPCX Off ice Telefonisthandbok

Alcatel OmniPCX Off ice Telefonisthandbok Alcatel OmniPCX Off ice Telefonisthandbok Brukerhåndbok how Denne guiden beskriver tjenester som tilbys av operatørtelefonen (OT) Alcatel 408/409/408 tilkoplet et Alcatel OmniPCX Office-system. Denne

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper... 6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning Mobil internlinje Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om brukerveiledningen... 5 Mobil internlinje... 6 Bruk... 7 Utgående anrop... 7 Ringe ut... 7 Automatisk

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes Telefonisthandbok. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Advanced Reflexes Telefonisthandbok. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Advanced Reflexes Telefonisthandbok Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerveiledning how Denne guiden beskriver tjenester som tilbys av operatørtelefonen (OT) Alcatel Advanced

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Linksys SPA942 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper...6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4223. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4223. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4223 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 3 Telefonen... 4 Telefonen uten satellitt (KPU)... 4 Satellitt (KPU)... 5 Knappene...

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8002E 3 - Apparatbeskrivelse 3 Programmering av apparat - Endre navn på telefonen 4 - Endre intern og ekstern ringetone

Detaljer

Alcatel Office 4074. Norsk manual. Svensk handbok. Suomalainen käyttöopas

Alcatel Office 4074. Norsk manual. Svensk handbok. Suomalainen käyttöopas Alcatel Office 4074 N S FI Norsk manual Presentasjon av telefonen, presentasjon av ekstrautstyr, anrop, behandle flere anrop, arbeide i gruppe, når du ikke er tilstede tilpasse telefonen til egne behov

Detaljer

U R T I G R E F E R A N S E

U R T I G R E F E R A N S E HURTIGREFERANSE t e l e f o n s v a r e r FORSTÅ TELEFONSETTET DITT Følgende taster på telefonsettet har en spesiell funksjon: Endre en gå tilbake til forrige meny eller avbryte innlagte data innlegging

Detaljer

Alcatel Mobile Reflexes

Alcatel Mobile Reflexes Alcatel Mobile Reflexes OK Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerhåndbok Du har i dag en telefon av typen Alcatel Mobile 100 eller 200 Reflexes: det er et pålitelig apparat som er

Detaljer

Alcatel Mobile Reflexes

Alcatel Mobile Reflexes Alcatel Mobile Reflexes OK Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerhåndbok Du har i dag en telefon av typen Alcatel Mobile 100 eller 200 Reflexes: det er et pålitelig apparat som er

Detaljer

Alcatel-Lucent OpenTouch Suite for MLE

Alcatel-Lucent OpenTouch Suite for MLE Alcatel-Lucent OpenTouch Suite for MLE 8068 Premium Deskphone 8039 Premium Deskphone 8038 Premium Deskphone 8029 Premium Deskphone 8028 Premium Deskphone Brukerhåndbok R100 8AL90896NOAAed02 R100-1416 Innføring

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software opp til versjon X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning... 4 Hurtigveiledning....5 Ringe internt og eksternt...6

Detaljer

Mobil Bedrift. Din verktøykasse for en enklere arbeidshverdag

Mobil Bedrift. Din verktøykasse for en enklere arbeidshverdag Mobil Bedrift Din verktøykasse for en enklere arbeidshverdag Enkel konferanseadministrasjon Oversikt over tilgjengelige kollegaer Viderekoble eller sette over samtaler Fraværsassistent inkludert Dine ansatte

Detaljer

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner 2002 Nortel Networks P0935990 Utgave 02 Taster Funksjon-tasten i Business Series Terminal (T-serien) er et lite globus-ikon. Funksjon-tasten

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Telefon flashtel Eco Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Eco flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen, slik

Detaljer

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort 2001 Nortel Networks P0935936 Utgave 01 Bruke primærtelefonen Telefonen din er programmert som en primærtelefon for bestemte eksterne linjer på

Detaljer

innovaphone IP111 / IP222 / IP232

innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Brukerveiledning innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Versjon 11 Nummer Status Dato, tid Navn Bytt side Tilstedeværelse se Informasjon Applikasjoner Skjerm IP232 innovaphone AG www.innovaphone.com Version:

Detaljer

REFLEX 4034 Brukerveiledning

REFLEX 4034 Brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DIN TELEFON 5 2. FAST PROGRAMMERTE TASTER 6 3. PROGRAMMERBARE TASTER Feil! Bokmerke er ikke definert. 4. IKONER 6 5. AVBRYTE/SLUTT OG INFORMASJONSTAST 8 6. DISPLAY OG TILHØRENDE

Detaljer

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Dokument- og programvarerettigheter Copyright 1998-2010 av ShoreTel Inc., Sunnyvale, California, USA. Med enerett. Trykt i USA. Innholdet i denne publikasjonen

Detaljer

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Mobile Reflexes Alcatel OmniPCX Office OK ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD 2 how Brukerhåndbok how Takk for at du valgte Mobile 100 eller 200 Reflexes: det er et pålitelig telefonapparat som vil

Detaljer

ALCATEL BRUKERHÅNDBOK. Alcatel Mobile 100 Reflexes. Alcatel Mobile 200 Reflexes

ALCATEL BRUKERHÅNDBOK. Alcatel Mobile 100 Reflexes. Alcatel Mobile 200 Reflexes ALCATEL Alcatel Mobile 100 Reflexes Alcatel Mobile 00 Reflexes BRUKERHÅNDBOK Brukerhåndbok Du har i dag en telefon av typen Alcatel Reflexes Mobile 100 eller 00: det er et pålitelig apparat som er laget

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning DECT 4074 GB/GB Ex, GH/GI, GC Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet DECT 4074 GB/GB Ex, GH/GI, GC som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Oppsett og

Detaljer

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B BRUKERMANUAL DECT IP telefon Type DE2-B Hans Olav Christiansen Side 1 04.04.2008 Innholdsoversikt 1 Generelt Side 3 2 AV/PÅ slag av håndsettet Side 3 3 Display med bakgrunnsbelysning Side 4 4 Batteri info

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

HiPath 3000 Versjon 1.2

HiPath 3000 Versjon 1.2 HiPath 3000 Versjon 1.2 OPTISET E STANDARD COMFORT MEMORY Denne mappen tilhører: Siemens A/S, Information and Communication STTC, 14.01.2002 1. Innholdsfortegnelse 1.INNHOLDSFORTEGNELSE----------------------------------------------------------------------------------------2

Detaljer

ProffNett. - mobilen som interntelefon. Brukerveiledning. Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003

ProffNett. - mobilen som interntelefon. Brukerveiledning. Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003 ProffNett - mobilen som interntelefon Brukerveiledning Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003 Innholdsfortegnelse 1 Internnummer... 3 2 Kortnummer... 3 3 Samtalefunksjoner... 3 3.1 Sett over... 3 3.2 Konferanse...

Detaljer

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 Brukerhåndbok for analog telefon Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 2 Brukerhåndbok for analog telefon Copyright 2004 Nortel Networks Med enerett. 2004. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

Bruksanvisning For apparatene LDP-7008D og LDP-7004N/D

Bruksanvisning For apparatene LDP-7008D og LDP-7004N/D Bruksanvisning For apparatene LDP-7008D og LDP-7004N/D Bruksanvisning for LDP-7004N, LDP-7004D og LDP-7008D. Versjon 6.x Innholdsfortegnelse Side - Introduksjon av systemapparatene 4 Generelle funksjoner

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes Resepsjonsapparat. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Advanced Reflexes Resepsjonsapparat. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Advanced Reflexes Resepsjonsapparat Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? how Du har til disposisjon et numerisk apparat Alcatel Advanced

Detaljer

Telefon flashtel Comfort II. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Comfort II. flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr.

Telefon flashtel Comfort II. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Comfort II. flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr. Telefon flashtel Comfort II Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Comfort II flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr. 135272 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen,

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

Bruksanvisning For apparatene LDP-7004N/D og LDP-7008D

Bruksanvisning For apparatene LDP-7004N/D og LDP-7008D Bruksanvisning For apparatene LDP-7004N/D og LDP-7008D Bruksanvisning for LDP-7004N, LDP-7004D og LDP-7008D. Versjon 3.x Innholdsfortegnelse Side - Introduksjon av systemapparatene 4 Generelle funksjoner

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

Bruksanvisning for sentralbord

Bruksanvisning for sentralbord Bruksanvisning for sentralbord LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Sentralbordfunksjoner - Dag og nattstilling

Detaljer

NEC SV 8100 Enkel brukerveiledning for InMail

NEC SV 8100 Enkel brukerveiledning for InMail NEC SV 8100 Enkel brukerveiledning for InMail Digitel/IPtel Velkommen til InMail. Dette er NEC IP Server Talepostkasse. Fra denne postkassen kan du slå videre til alle i vår bedrift. Legg beskjed, navn

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS DECT5111S http://no.yourpdfguides.com/dref/1000784

Din bruksanvisning PHILIPS DECT5111S http://no.yourpdfguides.com/dref/1000784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

OmniTouch 8440 Messaging Software Hurtigveiledning. Telefonbrukergrensesnitt for Messaging Services

OmniTouch 8440 Messaging Software Hurtigveiledning. Telefonbrukergrensesnitt for Messaging Services Hurtigveiledning Introduksjon Talemeldingsjenesten er tilgjengelig: fra telefonbrukergrensesnittet (TUI) Telefonbrukergrensesnittet er tilgjengelig fra en hvilken som helst intern eller ekstern telefon.

Detaljer

Brukerveiledning Telenor DigAna 10

Brukerveiledning Telenor DigAna 10 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Oppakking og installasjon........... 4 Medfølgende deler.............. 4 Oversikt Tilkobling.................... 4................... 4 Komme igang..................

Detaljer

Artikkelnr. P0995239 02. Business Communications Manager. i2002 Internett-telefon Brukerhåndbok

Artikkelnr. P0995239 02. Business Communications Manager. i2002 Internett-telefon Brukerhåndbok Artikkelnr. P0995239 02 Business Communications Manager i2002 Internett-telefon Brukerhåndbok Komme i gang 3 Business Communications Manager i2002 Internett-telefon gir deg tale og data på skrivebordet.

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 2 Kobling IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 2 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12 Programmering av BiBus systemer med kodetastatur mod. 1072/12, gjøres enkelt ved hjelp av PC eller tastatur 1032/65. All programmering i denne brukerveiledning er for programmeringsenhet mod. 1032/65,

Detaljer

Tittelside. IP2002-telefonen. Brukerhåndbok. Nortel Networks Communication Server 1000

Tittelside. IP2002-telefonen. Brukerhåndbok. Nortel Networks Communication Server 1000 Tittelside Nortel Networks Communication Server 1000 IP2002-telefonen Brukerhåndbok Endringslogg Endringslogg September 2004 Standard 3.00. Dette dokumentet er utgitt på nytt for å støtte Nortel Networks

Detaljer

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Telenor Etude 30 TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Generelt Deler med navn...................................................................

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende figur. Fest braketten til innfellingsboksen.

INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende figur. Fest braketten til innfellingsboksen. Aiko videodørtelefon 1716/1 og 1716/2 er laget for å benyttes i 2 Voice systemet til Urmet. KOMPONENTBESKRIVELSE OG KARAKTERISTIKKER INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Artikkelnr. P0606043 01. CallPilot. Fax - brukerhåndbok

Artikkelnr. P0606043 01. CallPilot. Fax - brukerhåndbok Artikkelnr. P0606043 01 CallPilot Fax - brukerhåndbok Brukerhåndbok for CallPilot Fax Copyright 2003 Nortel Networks Med enerett. 2003. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Alle utsagn,

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70IP Brukerveiledning

Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70IP Brukerveiledning Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065 Office 70IP Brukerveiledning Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 5 1 6 7 2 17 16 11 8 9 10 12 13 14 15 3

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Oppsett og

Detaljer

Meridian Mail Brukerveiledning Taleboks

Meridian Mail Brukerveiledning Taleboks Meridian Mail Brukerveiledning Taleboks P0871664 MERIDIAN MAIL RELEASE 11 Velkommen til Meridian Mail Meridian Mail er et elektronisk talesystem for rask og pålitelig formidling av innleste beskjeder.

Detaljer