Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019"

Transkript

1 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

2 First

3 Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 4018/4019. Det digitale apparatet IP Touch med sin ergonomiske utforming gir deg en rekke fordeler, og bedre kommunikasjon. Løft av. Linjetast. Legg på. Enkelttast på nummertastaturet. abc Nummertastatur. Delvis oversikt over displayet. Viser at funksjonen må programmeres. Kontakt installatør hvis nødvendig. Minus -innstilling. Pluss -innstilling. Høyttaler., høyttalende. Fast tast. MENY-tast. Talemeldingstast. Flytte navigasjonstasten oppover nedover. Brukes til å gå opp et nivå (kort trykk) gå tilbake til startsiden (langt trykk). ; Under samtaler gir denne tilgang til de ulike sidene og fører deg tilbake til telefoniskjermen. Det kan hende at små ikoner tekst vil bli tilføyd disse symbolene.

4 How

5 Innholdsfortegnelse Toc Bli kjent med s. 1. Anrop s Foreta et anrop s.7 1. Motta et anrop s.7 1. Samtale med bruk av høyttalerfunksjonen s Sette på høyttaleren mens en samtale pågår (røret er løftet av) s.7 1. Anrop til internt nummer via navnevalg (liste over internnumre) s.7 1. Ringe ved hjelp av den personlige telefonlisten s Anropsfiltrering via talepostsenteret s Gjenta nummer s Be om tilbakeanrop på opptatt telefon s Motta et internt anrop som intercom-anrop s Overføre med tonesignalering s Aktivere mikrofonsperre s.9. Samtale pågår s.10.1 Anrop til en annen abonnent mens en samtale pågår s.10. Motta et annet anrop mens en samtale pågår s.10. Gå fra en samtale til en annen (veksle) s.10.4 Overføre et anrop s.10. Samtale med interne og/ eksterne abonnenter samtidig (konferanse) s.11. Sette samtalen på venting (hold) s.11.7 Sette en ekstern samtale på venting (parkering) s.11.8 Bryte inn i en intern samtale s.1.9 Lagre et nummer s.1.10 Justere lydstyrken s.1. Bedriftsånd s.1.1 Motta ringetone for overvåkede anrop s.1. Svare på felles ringeklokke s.1. Siling sjef/sekretær s.1.4 Innhente et anrop s.1. Svare på sentralbordanrop (midlertidig) s.1. Søkegruppe s.14.7 Foreta et anrop til personsøkeren til en intern abonnent s.14.8 Svare på varslingssignal fra personsøkeren s.14.9 Foreta et anrop til høyttaleren til en abonnent s Sende en tekstmelding til en intern abonnent s.1.11 Sende en talemeldingskopi s.1.1 Sende en talemelding til en abonnent/en distribusjonsliste s.1.1 Kringkaste en melding på høyttalerne til e i en gruppe s.1 4. Holde forbindelsen s Velge anrop som skal viderekoples s Viderekople anrop til et annet nummer (direkte viderekopling) s Viderekople anrop til talemeldingssenter s Konsulter talemeldingssenteret når du kommer tilbake s Aktivere/deaktivere den personlige assistenten s Sekretærfunksjon: ett eneste nummer for å få forbindelse med deg s Viderekople anrop til personsøker s Viderekople anrop av typen Følg meg s Foreta en selektiv viderekopling s Viderekople gruppeanrop s Oppheve alle viderekoplinger s Viderekople når du er opptatt med en annen samtale (viderekopling ved opptatt)..... s Funksjon for ikke å bli forstyrret s Legge igjen en fraværsmelding til interne anropere s Avlese meldinger som kom inn da du ikke var tilstede s Varsling om talemeldinger s.1. Styre kostnader s..1 Debitere kundekontoer direkte for egne anrop s.. Vite kostnaden for et eksternt anrop foretatt av en intern bruker fra din telefon..... s.. Ditt telefonapparat tilpasser seg dine behov s..1 Initialisere talemeldingssenter s.. Tilpasse velkomstmelding til egne behov s.. Endre din egen kode s..4 Tilpasse ringemelodien s.. Still inn skjermkontrasten s.4. Valg av språk s.4.7 Ringe ved hjelp av den personlige telefonlisten s.4.8 Programmere taster for direkte anrop s.4.9 Programmere en påminnelse om avtale s..10 Få vite ditt telefonnummer s..11 Sende musikk på høyttaleren din s..1 Låse / låse opp s..1 Aktivere/deaktivere hodesettmodus s. Garanti og betingelser s.7

6 Bli kjent med Navigasjon Telephone Telefonrør Et alfanumerisk tastatur Hvem? Lås Innstilling. Navigasjon opp-ned: lar deg navigere på startsiden, på menyene på et tekstområde ved innskriving av tegn. Startsiden består av: Informasjon om s status (låst telefon, viderekobling osv.), Dato og klokkeslett, Funksjoner for programmering og konfigurering av. Tilgjengelige funksjoner ( i hvilestilling): Funksjoner som er tilgjengelige under samtalen: Hvem? Få vite ditt telefonnummer, Hold Sette samtalen på venting (hold), Oppr.liste Ring ett av de 10 siste numrene, MF-kode Overføre med tonesignalering, Lås Låse / låse opp, LagretilPK Registrere nummeret i den personlige telefonlisten, Avtale Programmere en påminnelse om avtale, Opr. et. nav Ringe en annen samtalepartner med navnet. VK Viderekople anropene. (umiddelbar viderekobling, viderekobling ved talemeldinger, viderekobling ved pip), Innstilling. Konfigurere (PDA, visning, ringesignal, taleposttjeneste med mer), Opr. et. nav Foreta anrop til abonnent via navn.. Flere funksjoner er tilgjengelig avhengig av systemkonfigurasjonen. -tasten: brukes til å bekrefte de ulike valgene og alternativene som vises når du programmerer konfigurerer. Audiotaster Funksjonstaster Tast for å avslutte samtalen: for å avslutte en samtale. Håndfritast/høyttaler (Alcatel 4018): for å ta en linje svare på et anrop uten å ta av røret (Alcatel 4018). Tent hele tiden i håndfri- hodesettmodus (kort trykk). Blinker i høyttalermodus (langt trykk). Interntelefon/mikrofonsperre-tast (Alcatel 4018): I samtale: Trykk denne tasten hvis du vil at samtalepartneren ikke skal høre deg. Telefonen befinner seg i hvilemodus: Trykk denne tasten for å svare på samtaler automatisk uten å måtte ta av røret. For å skru opp ned volumet på høyttaleren, telefonrøret ringetonen. Meldingstasten brukes til å få tilgang til de ulike meldingstjenestene. Når denne tasten blinker, er det kommet ny talepost en ny tekstmelding. Gjenta-knappen : ringer opp det sist slåtte nummeret (kort trykk). Ring ett av de 10 siste numrene (langt trykk). Tilbake/Slutt-tasten: brukes til å gå opp et nivå (kort trykk) gå tilbake til startsiden (langt trykk). Denne tasten lar deg også korrigere innskrevne tegn. Funksjonstaster og programmerbare taster Informasjon-tasten: gir deg tilgang til informasjon om forhåndsprogrammerte taster og programmering konfigurasjon av. Telefonliste-tasten : telefonlistetaster som tar deg til din personlige telefonliste (kort trykk) til oppringing etter navn (langt eler dobbelt trykk). Forhåndsprogrammerte programmerbare funksjonstaster Lampen lyser når funksjonen som er tilordnet tasten, er aktivert. Det -tasters tastebrettet består av: to linjetaster, en tast for 'umiddelbar viderekobling annullering av viderekobling', en Konferanse-tast, en overføringstast, en direkte ringetast som må programmeres.

7 1 Anrop Other Under samtalen: 1.1 Foreta et anrop samtal kort trykk taste nummeret direkte løft av nr. til abonnenten høyttalende (Bare Alcatel 4018) nr. til abonnenten I løpet av samtalen kan du løfte av røret uten av samtalen avbrytes. programmert anropstast samtal 1.4 Sette på høyttaleren mens en samtale pågår (røret er løftet av) - Høyttaler Når du vil foreta et eksternt anrop, tast tilgangskoden til linjen før abonnentens nummer 0 er standardkoden for å få tilgang til det offentlige telefonnettet. samtal aktivere høyttaleren (langt trykk) Høyttalertasten blinker For å komme til sentralbordet må du slå '9' (standard). Lampen slukker 1. Motta et anrop justere lydstyrken (7 nivåer) deaktivere høyttaleren (langt trykk) Et kort trykk på høyttalertasten gjør at du kan snakke med frie hender (lampen lyser). løft av høyttalende (Bare Alcatel 4018) trykk på linjetasten som har en lysende tilhørende diode 1. Anrop til internt nummer via navnevalg (liste over internnumre) 1. Samtale med bruk av høyttalerfunksjonen (Bare Alcatel 4018) Telefonen befinner seg i hvilemodus: du er i høyttalende modus langt dobbelt trykk de første bokstavene i abonnentens navn Du skriver inn navnet til abonnenten ved å bruke automatisk ordfinner. I denne modusen skriver du inn hver bokstav ved å trykke kun en gang på tasten som inneholder denne bokstaven. velg navnet i listen som vises kort trykk 7

8 1 Anrop 1. Ringe ved hjelp av den personlige telefonlisten 1.8 Gjenta nummer Gjenta sist slåtte nummer (gjenta): kort trykk trykk direkte på den programmerte tasten (0 til 9) 1.7 Anropsfiltrering via talepostsenteret (Bare Alcatel 4018) Denne tjenesten gjør det mulig å filtrere anrop som kommer inn til talemeldingssenteret. Mens personen er i ferd med å legge igjen en beskjed, kan du bryte inn og begynne en samtale med vedkommende. Aktiver silingsfunksjonen: velg abonnenten som du vil ringe start anropet gjentaknappen (kort trykk). Ring ett av de 10 siste numrene: Oppringing av sist slåtte nummer Oppr.liste Tast programmert 'filtrering av talemeldinger' Ved oppringing : anrop anroperens navn nummer tast inn din egen kode hører du personen legge igjen en beskjed samme tast for å stanse lyttingen og deaktivere silingsfunksjonen gjentaknappen (langt trykk) velge nummeret blant de siste 10 overførte 1.9 Be om tilbakeanrop på opptatt telefon start anropet Abonnenten er opptatt. Tilb.ring. for å svare på anropet bare for å stanse lyttingen 8

9 1 Anrop 1.10 Motta et internt anrop som intercom-anrop (Bare Alcatel 4018) 1.1 Aktivere mikrofonsperre Du kan svare uten å løfte av røret. Hvis anropet kommer fra en intern abonnent, ringer din og du svarer direkte i høyttalende modus. Displayet viser hvem anropet kommer fra. For å aktivere - Telefonen befinner seg i hvilemodus: Du hører abonnenten, men han/hun kan ikke høre deg lenger: samtal Tasten lyser den tilknyttede lampen lyser deaktivere mikrofonen Når abonnenten legger på røret, er modusen for det interne telefonsystemet fremdeles aktivert. Lampen slukker For å deaktivere - Telefonen befinner seg i hvilemodus: gå tilbake til normal samtale Tilhørende diode slukker 1.11 Overføre med tonesignalering Enkelte ganger vil du måtte overføre koder med tonesignalering mens en samtale pågår, feks når det gjelder et talemeldingssenter, et automatisk sentralbord en telefonsvarer som du konsulterer på avstand. samtal MF-kode for å aktivere Funksjonen oppheves automatisk når anropet avsluttes. 9

10 Samtale pågår Other Svare på det viste anropet:.1 Anrop til en annen abonnent mens en samtale pågår samtal nr. til den andre gjenta sist slåtte abonnenten nummer. (kort trykk) Andre metoder for å ringe en ekstra samtalepartner Ring ett av de 10 siste numrene (langt trykk). den første abonnenten settes på venting Foreta anrop ved hjelp av egen telefonliste (Pers Kortnr) (langt dobbelt trykk på Telefonliste-tasten). linjetast med blinkende lampe For å snakke med din første samtalepartner igjen og avslutte pågående samtale: samtal den første abonnenten settes på venting Tast tilknyttet symbolet 'samtale venter' Opr. et. nav Foreta anrop til abonnent via navn. Programmert anropstast. For å avbryte det andre anropet, og gå tilbake til det første:. Gå fra en samtale til en annen (veksle) Du snakker, en annen samtale er satt på venting. For å ta den andre samtalen: samtal tasten til linjen lampen blinker for lampen blinker.4 Overføre et anrop den første abonnenten settes på venting Hvis du foretar en ugyldig handling, legg på røret: Telefonen ringer, og du kommer tilbake til den første abonnenten. Du ønsker å overføre anropet til en annen telefon:. Motta et annet anrop mens en samtale pågår En annen person prøver å få tak i deg: samtal nummeret til det andre apparatet den første abonnenten settes på venting samtal anrop navn nummer til den som ringer, vises i tre sekunder lampen blinker 10

11 Samtale pågår Hvis mottakeren av overføringen svarer:. Sette samtalen på venting (hold) tasten som er programmert 'overføring' Du kan også overføre anropet umiddelbart uten å vente på svar fra abonnenten ved å følge én av de to fremgangsmåtene over. Sette en samtale på hold (indiv.): Du snakker med en abonnent. Du ønsker å sette samtalen på venting, og fortsette samtalen senere på samme telefon. samtal Hold abonnenten settes på venting Overføring mellom to eksterne abonnenter er vanligvis ikke tillatt (avhenger av hvilket land det gjelder og hvordan systemet er programmert). Innhente et anrop fra hold:. Samtale med interne og/ eksterne abonnenter samtidig (konferanse) samtal Du er i en samtale mens en annen er satt på venting: tasten til linjen lampen blinker for samtal programmert tast 'Konferanse' Avbryte konferansen og fortsette samtalen med den andre samtalepartneren (den første abonnenten settes på venting):.7 Sette en ekstern samtale på venting (parkering) Du kan sette en ekstern abonnent på venting for å innhente samtalen på et annet telefonapparat: samtal Settpåvent programmert tast 'Konferanse' Avslutte samtalen med begge abonnentene: For å innhente det parkerte anropet: Innhent Gjenoppsamm Slik går du ut av konferansen mens du lar de to abonnentene fortsette samtalen: nr. til telefonapparatet for det parkerte anropet avslutt konferansen tasten som er programmert 'overføring' Hvis det parkerte anropet ikke innhentes innen en viss tid (standarden er 1, min), viderekoples anropet til sentralbordet. 11

12 Samtale pågår * Tast inn abonnentens navn :.8 Bryte inn i en intern samtale Telefonapparatet til abonnenten du ringer til, er opptatt. Hvis denne ikke er beskyttet, kan du bryte inn i den pågående samtalen, under forutsetning at du har fått tillatelse til det: Innskriving av tekst: tastene på det numeriske tastaturet har bokstaver du kan vise ved å trykke flere ganger. Plasser markøren i registreringsfeltet. tast programmert 'Innlytt' Hindre at en tredjeperson bryter inn i samtalen: # Slette sist inntastede tegn. skriv inn et tall (tastene 0 til 9). tast programmert 'utestenging av tredjeperson' taste nummeret direkte.10 Justere lydstyrken Stille inn volumet i høyttaleren telefonrøret under en samtale: Beskyttelsesfunksjonen deaktiveres når du legger på røret. samtal.9 Lagre et nummer justere lydstyrken For å registrere nummeret på en ringetast under en samtale: samtal LagretilPK velg tasten som du vil programmere (0 til 9) nummervisning tast inn abonnentens navn* aktivere aktivere 1

13 Bedriftsånd Other.1 Motta ringetone for overvåkede anrop.4 Innhente et anrop For å høre varslingssignalet for anrop beregnet på et annet telefonapparat: Du hører at ringer på et annet kontor hvor ingen kan svare på anropet. Hvis du har fått tillatelse til det, kan du svare på anropet fra ditt telefonapparat. Hvis telefonapparatet tilhører samme innhentingsgruppe som ditt telefonapparat: programmert tast Ringetone for overvåkede anrop samme tast for å oppheve. Svare på felles ringeklokke tast programmert 'innhente gruppesamtale' Hvis telefonapparatet ikke tilhører samme innhentingsgruppe som ditt telefonapparat: Hvis sentralbordpersonalet ikke er tilstede, koples de eksterne anropene beregnet for sentralbordet over til en felles ringeklokke. For å svare: Innhent Apparatinnh samtal Innhent Nattklinnh. nr. til som ringer. Siling sjef/sekretær Programmeringen av systemet gjør det mulig å opprette sjef/sekretær -grupper hvor anropene som er beregnet for sjefens telefon blir styrt til en flere sekretærtelefoner. Fra sjefens sekretærens telefon: tast programmert 'innhente anrop fra telefon' nr. til som ringer Noen av e kan være programmert slik av systemet at det ikke kan innhentes anrop fra disse e (beskyttet). programmert tast Sjef/ Sekretær anropene siles av den valgte personen (sekretær,...). Svare på sentralbordanrop (midlertidig) For hvert eksternt anrop beregnet på sentralbordet, ringer din og du kan svare på anropet: din telefon ringer samtidig med sentralbordet samme tast for å oppheve Displayet på sjefs og ikonet tilknyttet den programmerte tasten Sjef/ Sekretær angir at funksjonen er aktivert. programmert tast Hjelp for sentralbord samme tast for å oppheve 1

14 Bedriftsånd For hvert anrop til sentralbordet: et sentralbordanrop ringer på din telefon displayet viser at søket er igang programmert tast Hjelp for sentralbord Abonnenten kan svare på anropet fra et hvilket som helst telefonapparat i bedriften.. Søkegruppe Anrop til telefonapparatene i en søkegruppe: Noen telefoner kan være med i en svargruppe. Du kan få forbindelse med dem ved å taste nummeret for gruppen..8 Svare på varslingssignal fra personsøkeren Du kan svare på varslingssignalet ved å bruke en hvilken som helst telefon i bedriften. nummeret til gruppen du ønsker å ringe Midlertidig utmelding av søkegruppe:/innmelding i gruppen på nytt: personsøkeren piper tast programmert 'svar på personsøk' nr. til gruppen.9 Foreta et anrop til høyttaleren til en abonnent tast programmert 'gå ut av gruppen' nr. til gruppen Den interne abonnenten svarer ikke. Hvis du har fått tillatelse til det, kan du ta av røret på til den aktuelle abonnenten på avstand: Selv om et telefonapparat tilhører en gruppe, kan det fortsatt ta imot anrop som er beregnet på det. Du kan til enhver tid få forbindelse med et bestemt telefonapparat i gruppen ved å taste apparatets eget nummer. anrop Autom.Svar abonnenten svarer ikke.7 Foreta et anrop til personsøkeren til en intern abonnent du koples til høyttaleren til abonnenten (hvis abonnenten har Høyttaler-funksjon) Telefonen til abonnenten du prøver å få tak, svarer ikke, og du vet at abonnenten har en personsøker: anrop abonnenten svarer ikke tast programmert 'personsøk' 14

15 .10 Sende en tekstmelding til en intern abonnent Sendtekst Forhåndsinert melding: nr. til den andre Gåtilmeld. Bedriftsånd Nedenfor finner du de 7 forskjellige meldingene: 1 RING TILBAKE 1 MØTE xx xx xx (*) RING TILBAKE I MORGEN 1 MØTE xx xx xx KL. xx : xx (*) RING TILBAKE xx : xx (*) 17 UTE ET ØYEBLIKK 4 RING TILBAKE xx xx xx (*) 18 UTE RESTEN AV DAGEN KONTAKT SENTRALBORDET 19 TILBAKE xx : xx (*) RING SEKRETÆREN 0 TILBAKE xx xx xx KL. xx : xx (*) 7 JEG VIL RINGE TILBAKE xx : xx (*) 1 PÅ FERIE, TILBAKE xx xx xx (*) 8 BRUK PERSONSØKER EKSTERNT MØTE 9 VENNLIGST HENT DIN FAX EKSTERNT MØTE, TILBAKE xx xx xx (*) 10 VENNLIGST HENT DIN POST 4 JEG ER I ROM NR. xxxx (*) 11 VENNLIGST OPPHEV VIDEREKOPLING I MØTE - IKKE FORSTYRR 1 BESØKENDE VENTER TIL LUNSJ 1 DU ER VENTET I RESEPSJONEN 7 IKKE TILSTEDE 14 MØTE KL. xx : xx (*) (*) Meldinger som må utfylles ved hjelp av det numeriske tastaturet velge meldingen som skal sendes tast nummeret på meldingen som skal sendes (01 til 7) bekrefte valget.11 Sende en talemeldingskopi Tale visning av antall nye og gamle meldinger og/ Språk egen kode endre språket for meldingen Personlig melding: Opprett sende meldingen LesMelding Sendkopi velg den meldingen som skal kopieres ved å foreta flere etterfølgende tastetrykk * Lage en midlertidig, personlig melding: lage en midlertidig, personlig melding* sende meldingen # og/ Opptak Innskriving av tekst: tastene på det numeriske tastaturet har bokstaver du kan vise ved å trykke flere ganger. nr. til den andre sende meldingen registrere en kommentar* Plasser markøren i registreringsfeltet. og/ Leggtil Sendkopi Slette sist inntastede tegn. legge til en annen abonnent sende meldingen # Skriv inn et tall (tastene 0 til 9). 1

16 Bedriftsånd * For å registrere en kommentar: Opptak Opptak.1 Kringkaste en melding på høyttalerne til e i en gruppe starte innspilling av kommentaren opptak pågår Denne beskjeden, som ikke trenger svar, kringkastes til telefoner med høyttaler i egen gruppe: # Lytt snakk, du har 0 sekunder opptak avsluttet lytte til beskjeden igjen nr. til gruppen Opptak Meldingen kan kun høres på telefoner i hvilemodus og som er utstyrt med høyttaler. registrere en kommentar på nytt igjen sende meldingen.1 Sende en talemelding til en abonnent/en distribusjonsliste Tale Sendmelding egen kode og/ Leggtil nr. til den andre andre mottakere hvis nødvendig Opptak Opptak start registreringen av meldingen opptak pågår Stopp Lytt opptak avsluttet; lytte til meldingen igjen Opptak registrere en melding på nytt igjen aktivere 1

17 4 Holde forbindelsen Other 4.1 Velge anrop som skal viderekoples 4. Viderekople anrop til talemeldingssenter Når du aktiverer viderekopling, kan du velge hvilken type anrop du vil viderekople: eksterne, interne, alle... VK Eks./int. velge funksjonen 'Viderekoplinger' velg anropstype Eks/Int displayet viser hvilke anropstyper som er viderekoplet VK Umiddelb.»VM velge funksjonen 'Viderekoplinger' displayet viser at viderekoplingen er registrert dersom det ikke er ønsket anropstype VK alle anrop 4.4 Konsulter talemeldingssenteret når du kommer tilbake Lampen på telefonapparatet angir at det har kommet inn meldinger. VK VK interne eksterne anrop aktivere den nye anropstypen som viderekobles, vises 4. Viderekople anrop til et annet nummer (direkte viderekopling) Dette nummeret kan være et eksternt nummer, en mobiltelefon, et talemeldingssenter et internt nummer (sentralbord, osv.). LesMelding Tale egen kode velg ønsket melding Spillav Slett visning av antall nye og gamle meldinger viser navnet til avsenderen, dato, klokkeslett og hvilket nummer i rekkefølgen meldingen har VK Umiddelbart lytte til meldingen slette meldingen velge funksjonen 'Viderekoplinger' nr. til den andre Anrop Sendkopi displayet viser at viderekoplingen er registrert ringe tilbake til avsenderen av meldingen Sende kopi av meldingen velg ønsket nummer Du kan fortsette å foreta anrop, men det er kun telefonapparatet du er viderekoplet til som kan ringe til deg. 17

18 4 Holde forbindelsen 4. Aktivere/deaktivere den personlige assistenten 4.7 Viderekople anrop til personsøker Innstilling. Assistent Viser status for sekretærfunksjonen På denne måten kan abonnentene få tak i deg når du ikke er på kontoret, men rundt i bedriften: VK Tilpers.søk AV/PÅ På Av velge funksjonen 'Viderekoplinger' displayet viser at viderekoplingen er registrert 4. Sekretærfunksjon: ett eneste nummer for å få forbindelse med deg tast programmert 'viderekople til personsøker' Innstilling. Assistent Meny 4.8 Viderekople anrop av typen Følg meg velg type viderekopling Du ønsker at anropene skal viderekoples til der du befinner deg: Du må aktivere funksjonen fra telefonapparatet det skal viderekoples til. Internnr. og/ Eksterntnr. og/ taste inn nummeret til en kollega, din sekretær en annen person taste inn et eksternt nummer VK Følgmeg velge funksjonen 'Viderekoplinger' nr. til det skal viderekoples fra Mobilnr. og/ Operatør taste inn nummeret til din mobiltelefon ditt DECT-apparat aktivere/deaktivere overføring mot sentralbord tast programmert 'viderekople anrop' nr. til det skal viderekoples fra displayet viser at viderekoplingen er registrert 18

19 4 Holde forbindelsen 4.9 Foreta en selektiv viderekopling 4.1 Viderekople når du er opptatt med en annen samtale (viderekopling ved opptatt) Du kan foreta en selektiv viderekopling i henhold til anropernes identitet: Samtalepartnerne dine kan også bruke et annet apparat når du allerede er i gang med en samtale. displayet viser at viderekoplingen er registrert VK Nåropptatt tast programmert 'selektiv viderekobling' 4.10 Viderekople gruppeanrop velge funksjonen 'Viderekoplinger' godkjenning av viderekobling vises nr. til for viderekoplingen Du kan viderekople alle anropene til din egen gruppe til et internt nummer: tast programmert 'Viderekople anrop fra gruppe' nr. til for viderekoplingen displayet viser at viderekoplingen er registrert 4.1 Funksjon for ikke å bli forstyrret Du kan gjøre din midlertidig utilgjengelig for alle anrop. VK IkkeForstyrr displayet viser at viderekoplingen er registrert 4.11 Oppheve alle viderekoplinger velge funksjonen 'Viderekoplinger' VK OpphevVK Meldingen 'Ikke forstyrr' vises på apparatet til de som forsøker å nå deg. trykk på funksjonstasten 'viderekobling' velge funksjonen 'Viderekoplinger' 4.14 Legge igjen en fraværsmelding til interne anropere På telefonapparatet ditt kan du legge igjen en melding som blir sendt til displayet på telefonapparatet som anropet kommer fra. VK Tekst velge funksjonen 'Viderekoplinger' 19

20 4 Holde forbindelsen Forhåndsinert melding: velge meldingen som skal sendes Gåtilmeld. og/ Språk Personlig melding: endre språket for meldingen sende meldingen tast nummeret på meldingen som skal sendes (01 til 7) bekrefte valget Nedenfor finner du de 7 forskjellige meldingene: 1 RING TILBAKE 1 MØTE xx xx xx (*) RING TILBAKE I MORGEN 1 MØTE xx xx xx KL. xx : xx (*) RING TILBAKE xx : xx (*) 17 UTE ET ØYEBLIKK 4 RING TILBAKE xx xx xx (*) 18 UTE RESTEN AV DAGEN KONTAKT SENTRALBORDET 19 TILBAKE xx : xx (*) RING SEKRETÆREN 0 TILBAKE xx xx xx KL. xx : xx (*) 7 JEG VIL RINGE TILBAKE xx : xx (*) 1 PÅ FERIE, TILBAKE xx xx xx (*) 8 BRUK PERSONSØKER EKSTERNT MØTE 9 VENNLIGST HENT DIN FAX EKSTERNT MØTE, TILBAKE xx xx xx (*) 10 VENNLIGST HENT DIN POST 4 JEG ER I ROM NR. xxxx (*) 11 VENNLIGST OPPHEV VIDEREKOPLING I MØTE - IKKE FORSTYRR 1 BESØKENDE VENTER TIL LUNSJ 1 DU ER VENTET I RESEPSJONEN 7 IKKE TILSTEDE 14 MØTE KL. xx : xx (*) (*) Meldinger som må utfylles ved hjelp av det numeriske tastaturet 4.1 Avlese meldinger som kom inn da du ikke var tilstede Gåtilmeld. Lampen på telefonapparatet angir at det har kommet inn meldinger. * Lage en midlertidig, personlig melding: lage en midlertidig, personlig melding* sende meldingen antall mottatte meldinger Tekst Innskriving av tekst: tastene på det numeriske tastaturet har bokstaver du kan vise ved å trykke flere ganger. Plasser markøren i registreringsfeltet. viser navnet til avsenderen, dato, klokkeslett og hvilket nummer i rekkefølgen meldingen har Ved visning av informasjonen: Slette sist inntastede tegn. Ring tilbake til avsenderen av meldingen (meldingen slettes automatisk etter anropet). # Skriv inn et tall (tastene 0 til 9). Neste melding. Forrige melding. 0

21 4 Holde forbindelsen Når du sjekker en melding, kan du trykke tasten 'i' for å få tilgang til følgende funksjoner( ): Slett Slette meldingen. Anrop Ringe tilbake til avsenderen av meldingen. Sendmelding Sende en tekstmelding til en intern abonnent. LagretilPK Registrer nummeret til avsenderen i telefonlisten. Gå ut av visningen. 4.1 Varsling om talemeldinger Du har mottatt en melding i talemeldingssenteret, men er ikke på kontoret. Du kan tilpasse apparatet slik at du kan motta varsling om melding på et annet telefonapparat. Innstilling. Varsling Aktivere/deaktivere varsling om talemeldinger: AV/PÅ På Av Skriv inn nummeret til varselet skal mottas på: Nummer taste nummeret direkte Endre tidsperiode: Du kan endre tidsperioden for når varslingen skal være aktivert. aktivere Avtale endre tidsinnstilling aktivere 1

22 Styre kostnader Other Når anropet er avsluttet blir du tilbakeringt, og kan:.1 Debitere kundekontoer direkte for egne anrop 1. Avlese informasjon om anropet (kostnad, varighet, antall avgifter...). Du kan debitere kontonumrene som er tilknyttet kundene dine, med kostnadene for egne, eksterne anrop. navnet til den interne brukeren og anropets kostnad. Skrive ut takseringsseddelen.. Avslutte visningen. programmert tast taste inn passord til taste inn Prosjektkode abonnentens internapparatet abonnentens nummer nummer For å legge til endre en prosjektkode mens anropet pågår: Skrivut programmert tast Endre prosjektkoden for anropet. Vite kostnaden for et eksternt anrop foretatt av en intern bruker fra din telefon samtal samtale er satt på vent programmert tast 'Takseringsinform asjon' Overfør ønsket eksternt nr. overføring av anropet til abonnenten som er satt på venting

Alcatel Office Premium REFLEXES

Alcatel Office Premium REFLEXES Alcatel Office Premium REFLEXES Easy REFLEXES N S FI Norsk manual Presentasjon av telefonapparatet, anrop, behandle flere anrop, arbeide i gruppe, når du ikke er tilstede Styre kostnader, justere og tilpasse

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Cisco Small Business

BRUKERHÅNDBOK Cisco Small Business BRUKERHÅNDBOK Cisco Small Business IP-telefoner i SPA 300-serien Modell 301 og 303 Juni 2010 Cisco og Ciscos logo er varemerker for Cisco Systems, Inc. og/eller tilknyttede selskaper i USA og andre land.

Detaljer

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhåndbok Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Hovedkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tlf: +1 408 526-4000 +1 800 553-NETS

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS CT8558/AKUSATP2 http://no.yourpdfguides.com/dref/1034109

Din bruksanvisning PHILIPS CT8558/AKUSATP2 http://no.yourpdfguides.com/dref/1034109 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PHILIPS CT8558/AKUSATP2. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PHILIPS CT8558/AKUSATP2 i bruksanvisningen

Detaljer

Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn

Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to

Detaljer

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 BRUKERHÅNDBOK DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 Innhold Viktige sikkerhetsforholdsregler...................

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Installasjonsveiledning Bruksanvisning

Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Kjære kunde, Ved hjelp av den etterfølgende installasjonsveiledningen kan du ta faksmaskinen både hurtig og enkelt i bruk; nærmere forklaringer

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS CD1302S http://no.yourpdfguides.com/dref/1034637

Din bruksanvisning PHILIPS CD1302S http://no.yourpdfguides.com/dref/1034637 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3 Brukerhåndbok 9354853 Utgave 3 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-4U er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset s Gigaset S685 IP / S675 IP Gigaset Kort oversikt over håndsettet 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½ V INT 1 15.01.08 09:45? SMS Taster, håndsett 1 Display i hviletilstand (eksempel) 2 Batteriets ladetilstand

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6101. 9238291 2. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6101. 9238291 2. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6101 9238291 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-76 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL370 SL370 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-X680 http://no.yourpdfguides.com/dref/783621

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-X680 http://no.yourpdfguides.com/dref/783621 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FAX 1195L Avansert brukermanual

FAX 1195L Avansert brukermanual FAX 1195L Avansert brukermanual Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser For en sikker og korrekt bruk må

Detaljer

AVANSERT BRUKERMANUAL

AVANSERT BRUKERMANUAL AVANSERT BRUKERMANUAL MFC-7360N MFC-7460DN MFC-7860DW Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land. Version 0 NOR Brukermanualer og hvor finner jeg den? Hvilken manual? Hva er i den? Hvor er den? Sikkerhet

Detaljer

innovaphone mypbx Brukerveiledning Versjon 10 Brukernavn Konfigurasjon Velg apparat Videotelefoni på/av Presence Viderekobling Meldinger Søk Profil

innovaphone mypbx Brukerveiledning Versjon 10 Brukernavn Konfigurasjon Velg apparat Videotelefoni på/av Presence Viderekobling Meldinger Søk Profil Brukerveiledning innovaphone mypbx Versjon 10 Brukernavn Konfigurasjon Videotelefoni på/av Velg apparat Presence Viderekobling Meldinger Profil Søk Favorittens navn Favorittens presence Favorittens tlf-nummer

Detaljer

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 1 Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 TC 7.2 Brukerveiledning 2 Innhold Hva denne veiledningen inneholder Introduksjon til video konferanser Mønsterpraksis...4

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7270. 9231627 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7270. 9231627 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7270 9231627 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-8 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX800 A all in one A all in one DX800 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Gigaset DX800A all in one en solid samboer Gigaset DX800A all in one en solid samboer... med overbevisende indre og ytre verdier.

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-D520 http://no.yourpdfguides.com/dref/787157

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-D520 http://no.yourpdfguides.com/dref/787157 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Komme i gang-veiledning for VSX-serien

Komme i gang-veiledning for VSX-serien Komme i gang-veiledning for VSX-serien versjon 8.5 Mai 2006-utgaven 3725-21296-006/A KOMME I GANG-VEILEDNING FOR VSX-SERIEN Varemerkeinformasjon Polycom, the Polycom-logoen og ViewStation er registrerte

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7260. 9231777 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7260. 9231777 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7260 9231777 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-17 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 001-200609

BRUKSANVISNING. Trådløs telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 001-200609 BRUKSANVISNING Trådløs telefon Modell: e800 Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608 Ver. 001-200609 Binatone e800 System Trådløs telefon med nummerviser. Denne telefonen er ikke beregnet til å ringe nødsamtaler

Detaljer

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Telenor Etude 30 TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Generelt Deler med navn...................................................................

Detaljer

Artikkelnr. P0936079 02. Business Communications Manager. Brukerhåndbok for Personal Call Manager

Artikkelnr. P0936079 02. Business Communications Manager. Brukerhåndbok for Personal Call Manager Artikkelnr. P0936079 02 Business Communications Manager Brukerhåndbok for Personal Call Manager 2 Copyright 2002 Nortel Networks Med enerett. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Alle

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7200. 9311394 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7200. 9311394 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7200 9311394 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-23 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PHONEEASY 610. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PHONEEASY 610 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Doro PhoneEasy 615. Norsk

Doro PhoneEasy 615. Norsk Doro PhoneEasy 615 Norsk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Høreelement 2. Venstre menytast 3. Ringetast 4. Hurtigtaster

Detaljer