Ascotel Office 10 Brukerveiledning. Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ascotel Office 10 Brukerveiledning. Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer"

Transkript

1 Ascotel Office 10 Brukerveiledning Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer

2 Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer Noen funksjoner er bare tilgjengelige på noen systemer eller systemsoftwareversjoner. Slike tekstavsnitt er merket med et nummer i rettvinklet parentes. På følgende oversikt viser hvilke funksjoner som er tilgjengelige på hvilke systemversjoner. 2

3 Betjenings- og displayelementer 1 Repetisjonstast kort trykk: gjentar sist slåtte nummer 2 E ND-taste Under samtale: avslutte og ny samtale Meny / programmeringsmodus: tilbake / av bryte uten å lagre 3 Revetast Tast med flere funksjoner: kort trykk: tilordnet funksjon aktivere lang trykk: programmeringsmodus 4 Fritt programmer bare taster programmerbar som: Nummertast: 1x kort: 1. nummer ringer 2x kort: 2. nummer ringer Funksjonstast: kort trykk: Funksjon aktivere / deaktivere 5 Tastatur Tast inn sifre 6 Varsellampe / LED Blinker raskt: Aktiver Lyser sakte: Feil apparatetype Lyser: beskjed, ring tilbake 7 Merkelapp 3

4 Innholdet Innholdet Betjenings- og displayelementer Leveringsomfang Opsjoner Sikkerhet og Garantiansvar Motta og ringe samtaler Motta en samtale Ringe Komfortfunksjoner / effektiv bruk av telefonen Du ønsker å sette opp en samtale på en komfortabel måte Bruke funksjoner under en samtale Du ønsker å mestre spesielle situasjoner Personlige instillinger på telefonen Grunninnstillinger Justere ringe- egenskaper Administrere kortnummerliste Programmering av tastene Bruk telefonen til å styre eksterne systemer Redkey Installasjon og idriftsettelse Problemløsing Funksjonskoder System- og software- avhengiheter Innholdet

5 Leveringsomfang Leveringsomfang Telefon Bordholder Telefonledning Kort bruksanvisning og sikkerhetsråd Opsjoner Opsjoner Veggholder 5

6 Sikkerhet og Garantiansvar Sikkerhet og Garantiansvar Sikkerhetsinformasjon Å unnlate å legge merke til denne informasjonen kan være risikabelt og bryte eksisterende lover. Vennligst les bruksanvisningene og oppbevar dem for fremtidig referanse. Pass på at du legger ved disse bruksanvisningene når du overlater telefonen din til andre. Koblinger Koble telefonledningen kun til kontakter som er beregnet til dette. Bytt aldri om kontakten på telefonledning. Vedlikehold Bruk kun original rekvisita. Pass på at all installering og reparasjon blir utført av kvalifiserte teknikere. Bruk alltid en myk, fuktet eller antistatisk klut for å rengjøre telefonen din. Ikke bruk kjemikalier eller kjemiske produkter. Omgivelsesbetingelser Bruk telefonen kun ved temperatur på +5 C opp til cirka +40 C. Unngå direkte sollys og andre varmekilder. Beskytt telefonen din mot væte, masse støv, etsende vesker og damp. Ikke utsett telefonen din for elektromagnetiske felter (elektriske motorer, husholdningsartikler). Talekvaliteten kan bli påvirket. For å unngå forstyrrelser, unngå å plassere telefonen din i umiddelbar nærhet til datamaskiner, radioer, TV-er, videospillere og andre telefonsett. Kassering Pass på at du kvitter deg med telefonen og innpakningen på en miljømessig forenelig måte; alternativt send det tilbake til leverandøren eller forhandleren din. Bruksområde Denne telefonen skal kun brukes på tilsvarende systemer. Utelukkelse av garantiansvar Dette produktet er produsert i samsvar med ISO 9001 kvalitetskrav. Dette produktet og brukerinformasjonen som leveres sammen med den er produsert med meget høy nøyaktighet. Produktets funksjoner er testet og godkjent etter omfattende konformitetstester. Likevel kan ikke feil utelukkes helt. Garantien er begrenset til erstatning av defekt maskinvare. Produsentene skal ikke være ansvarlige for enhver direkte eller indirekte skade som påføres av uriktig håndtering, uriktig bruk eller andre feilaktige handlinger på produktet. For henvisning til mulige farer se tilsvarende side i bruksanvisning. Garantiansvar for tap av fortjeneste skal ekskluderes i ethvert slikt tilfelle. 6

7 Motta og ringe samtaler og ringe samtaler Motta en samtale Denne delen forklarer hvordan du svarer på en oppringing. For å svare på anropet Telefonen din ringer og Varsellampen / LED blinker. For å svare på anropet, gjør som følgende: Løft opp håndsettet. Avslutte en samtale For å avslutte oppringingen: Legg på håndsettet. Ringe Denne delen forklarer ulike ringemåter. Taste inn et telefonnumer Du vil taste inn et nummer for å ringe til noen. Løft opp håndsettet. Du hører summetone. Tast inn nummeret ved bruk av talltaster. Personen ringes opp. Bruk av gjenta ringe funksjon Du ønsker å ringe til den personen du ringte opp sist. Telefonen din bruker gjenta ringe funksjon for automatisk å lagre nummeret til den personen du ringte opp sist. Du kan bruke repetisjonstasten for å ringe til denne personen igjen. Løft opp håndsettet. Du hører summetone. Trykk på repetisjonstasten. Nummeret du sist ringte opp blir slått. 7

8 Komfortfunksjoner / effektiv bruk av telefonen Komfortfunksjoner / effektiv bruk av telefonen Følgende seksjoner forklarer tilleggsfunksjonene i telefonen for effektiv bruk. Du ønsker å sette opp en samtale på en komfortabel måte Denne seksjonen forklarer noen forenklede muligheter i din telefon for å ringe. Ringe fra kortnummerliste Du vil ringe en person som er lagret i kortnummer minne. Du kan ringe abonnenten med et enkelt tasttrykk. Indikator "lampe" LED lyser eller blinker: Funksjonen ikke tilgjengelig. Andre funksjoner har blitt programmert pårevetast. Løft opp håndsettet. Du hører summetone. Trykk på revetasten. Tast inn kortnummer til abonnenten: 0 til 9. Personen ringes opp. Ringe med programmerbar tast nummertast Du vil ringe noen som du har nummeret lagret på en konfigurerbar tast. Du kan ringe abonnenten ved å trykke den programmerte nummertast. Løft opp håndsettet. Du hører summetone. Aktiver nummer i minne 1: Trykk tasten en gang. Personen ringes opp. eller <2x korte> Aktiver nummer i minne 2: Trykk på tasten raskt to ganger. Personen ringes opp. 8

9 Komfortfunksjoner / effektiv bruk av telefonen Ønsket tilbakeringing Du vil snakke med en bestemt person. Abonnenten er opptatt eller svarer ikke. Du kan be om tilbakerining både med interne og eksterne abonnenter. Ikke alle nettoperatører supporterer denne funksjonen. Hvis den oppringte er opptatt, kan du be om en automatisk tilbakering. I dette tilfelle, vil din telefon ringe så snart den andre legger på og har ledig linje. Når du løfter av håndsettet vil det ringe hos den andre. Hvis den andre ikke svarer, kan du be om tilbakering. Den oppringte vil da se en melding om tilbakerining til deg på sin telefon. Eksempel Du ringer til en person og hører opptatt- eller ringetone. For å aktivere tilbakering: Trykk på revetasten. Du hører kvitteringstonen. Legg på håndsettet. Du kan ha 1 aktiv tilbakering av gangen. Ditt ønske om tilbakerining blir automatisk fjernet av systemet etter cirka en halv time. Du kan også fjerne tilbakering før det. Svare på ventende samtale Du er i en samtale og hører samtale venter tonen. Noen prøver å få tak i deg. Du kan enten svare, videresende eller avvise samtalen. For å svare på anropet: Trykk på revetasten. 1. Din opprinnelige samtalepartner settes på vent. Du har nå forbindelse med den parten som tok initiativet til samtale venter. eller For å avvise anropet: Trykk på END tasten. Du har fortsatt forbindelse med din opprinnelige samtalepartner. Samtaleventer parten hører opptattsignalet. 9

10 Komfortfunksjoner / effektiv bruk av telefonen Private anrop med personlig kode (PIN) Når du ønsker å utføre et privat anrop fra ditt nummer på en annen telefon. Med hjelp av en personlig kode kan du bruke hvilken som helst telefon til å utføre et eksternt anrop med dine egne oppsett, selv om telefonen du ringer fra er sperret for eksterne anrop [e]. Den som ringes vil se ditt nummer I displayet, selv om du ringer fra en annen telefon. Eventuelle samtalekostnader som oppstår vil bli belastet på intern- telefonnummeret ditt. Den som ringes vil se ditt nummer I displayet, selv om du ringer fra en annen telefon. Løft opp håndsettet. Tast #46 etterfulgt av ditt internummer. Tast din personlige kode. Nå er telefonen aktivert. Du hører summetone. Oppsettet fra fabrikken "0000" blir ikke godtatt. Først må du endre koden som beskrevet under "Endre din personlige kode (PIN)" eller bruke */# prosedyren *47 (se kapitlet om */# funksjoner). Hvis du har glemt din kode, kan administratoren sette koden tilbake til fabrikkinnstilling. Tast inn ekstern telefonnummer, uten bylinje- siffer (0). Ekstern abonnent blir ringt opp. 10

11 Komfortfunksjoner / effektiv bruk av telefonen Bruke funksjoner under en samtale Denne seksjonen forklarer de forsjellige mulighetene tilgjengelig under en samtale. Spørreanrop under samtale Du vil ringe noen andre en kort stund uten å miste din eksisterende samtalepartner. Du vil så gjenoppta din opprinnelige samtale. Med spørreanrop funksjonen kan du ringe en annen midt i en samtale ved å sette din opprinnelige samtalepartner på vent. Du kan gjøre et spørreanrop til både interne og eksterne abonnenter. Under samtale trykk på revetasten. Din opprinnelige samtalepartner settes på vent. Slå inn telefon nummeret ti den ønskete abonnenten. Samtalen blir satt opp. Du hører summetone. For å avslutte spørreanropet: Trykk på END tasten. Du er nå tilbake til din opprinnelige samtalepartner. Hvis både din spørreanrop partner og du legger på, vil du høre et kontinuerlig ringe signal i 10 sekunder for å minne deg på at den opprinnelige samtalen fremdeles er på vent. Hvis du tar opp håndsettet mens det ringer, blir du tilbakekoblet til din opprinnelig tin din opprinnelige samtalepartner. Megle mellom samtalepartner og spørreanrop Du sitter i et spørreanrop og har din opprinnelige samtalepartner på vent. Du vil gjerne bytte frem og tilbake mellom de to. Under et spørreanrop kan du bruke megling 1) funksjonen for å bytte mellom de to samtalene spørreanrop og samtale på vent. Megling er mulig både med interne og eksterne abonnenter. Du kan også megle mellom deltaker i en gruppekonferanse og et spørreanrop. For å megle: Trykk på revetasten. Dine samtalepartere bytter. Den andre blir satt på vent. For å avslutte eksisterende samtale: Trykk på END tasten. Samtalen er brudd. Forbindelse med samtalen på vent. 1) Avhengig av systemet og software heter det "veksle" eller "2. samtale". 11

12 Komfortfunksjoner / effektiv bruk av telefonen Sette over en samtalepartner Du vil sette en samtale over til noen annen. Med spørreanrop funksjonen kan du overføre samtalen til en annen. Du kan koble interne og eksterne abonnenter til hverandre. Under samtale trykk på revetasten. Din opprinnelige samtalepartner settes på vent. Tast den andre abonnentens telefon nummer. Du ringer den andre abonnenten. Overføring med annonsering: Vent til abonnenten har svart. Annonser hvem du ringer for. Legg på håndsettet. Din samtalepartner og den andre er nå oppkoblet med hverandre. eller Overføring uten annonsering: Vent til det ringer i andre enden, legg på. Samtalen blir da koblet direkte mot den oppringte. Tilbakering: Hvis den oppringte ikke svarer, kommer samtalen tilbake til din telefon. Holde en telefonkonferanse Du er i en samtale og har en annen på vent samtidig. Du vil inkludere den som er på vent i en telefonkonferanse. Med konferanse funksjonen kan du inkludere en samtale som er på vent i den eksisterende samtalen. Fra en telefonkonferanse kan et spørreanrop gjøres til en annen. Du kan megle mellom konferansen som en gruppe og et spørreanrop. Avhengig av systemet kan en telefonkonferanse bestå av opp til 6 deltagere. Du kan ha telefonkonferanse med både eksterne og interne deltagere. <lang> For å tilkoble samtalen på vent: Trykk på revetasten og hold denne nede for et øyeblikk. Samtalen på vent er nå inkludert: Telefonkonferanse. Du hører muligens en varseltone. Dette er avhengig av systemets konfigurasjon. Forlate en telefon konferanse: Legg på håndsettet. De andre i konferansen forblir i samtalen. 12

13 Komfortfunksjoner / effektiv bruk av telefonen Viderekoble samtaler Du vil forlate din arbeidsplass. Samtaler til deg skal viderekobles til en annen (telefon eller personsøker). Du kan viderekoble innkommende samtaler til et annet sted ved bruk av viderekobling. Du kan aktivere / deaktivere medflytt ved bruk av */# prosedyre. Se "*/# prosedurer, viderekobling". Du kan også aktivere en viderekobling med fjernkontroll. Medflytte samtaler Du ønsker at anrop på din telefon i tillegg ringer et annet sted. Både din egen telefon og det andre stedet ringer. Systemets konfigurasjon bestemmer om det skal ringe med en forsinkelse på det andre stedet. Den som tar telefonen først, svarer på samtalen. Avhengig av system konfigurasjonen, kan medflytte også være aktivt når du sitter i en samtale. Du kan aktivere / deaktivere medflytt ved bruk av */# prosedyre. Se "*/# Prosedyrer, medflytt". Du ønsker å mestre spesielle situasjoner Denne seksjonen forklarer de forsjellige mulighetene du har når du er i spesielle situasjoner. Besvare eller avvise et tilbakeanrop Noen har bedt deg om å ringe tilbake. Du ser at det er en beskjed om tilbakeringing fordi Varsellampen / LED lyser i hvilemodus. Du kan enten aktivere eller avvise tilbakering. For å svare på tilbakering: Trykk på revetasten. Personen ringes opp. eller <2x korte> For å avvise tilbakering: Trykk to ganger på revetasten i rask rekkefølge. Tilbakering er avvist. 13

14 Komfortfunksjoner / effektiv bruk av telefonen Aktivere / deaktivere tonevalg (DTMF). For å aktivere / deaktivere DTMF Du ønsker å kunne bruke telefonen din til å kontrollere annet utstyr eller få adgang til visse tjenester, slik som fjernstyrt henting fra en telefonsvarer eller telebank. For disse tjenestene trenger du DTMF modus. I DTMF- modus genereres tonesignaler for vært tasttrykk. Hvis du for eksempel taster inn et telefonnummer under en samtale, hører din samtalepartner disse tonesignaler. Din Systemansvarlige har definert om DTMF- modus generelt er aktiverteller deaktivert. Er DTMF- modus generelt aktivert så har *- tasten ingen funksjon under en samtale. Er DTMF- modus generelt aktivert (oppsettet fra fabrikken ) så har *- tasten ingen funksjon under en samtale. Eksempel Du sitter i en samtale og DTMF- modus er generelt deaktivert. DTMF-modus midlertidig aktivere. Hvis du allerede har tastet inn noe kan dette slettes ved hjelp av "C" tasten. <lang> DTMF-modus midlertidig aktivere: Trykk på *-tasten og hold denne nede et øyeblikk. Displayet viser "DTMF _". Du kan nå taste inn DTMF karakterer. Trykk "Tilbake" for å komme ut av DTMF modus. Når du legger på er DTMF automatisk deaktivert. 14

15 Komfortfunksjoner / effektiv bruk av telefonen Ringe fra en annen telefon Du vil ringe fra en annen telefon, med dine personlige innstillingene fra din egen telefon. For eksempel fra en telefon til en arbeidskolega eller fra en telefon i et møterom. Ved hjelp av de personlige innstillingene kan du låse opp en telefon som i utgangspunktet er sperret. Du kan åpne for både interne og eksterne samtaler. Du kan åpne telefonen for jobb [a] eller for privat [c] samtaler. Du må låse opp telefonen ved hjelp av en funksjonskode og en PIN- kode. Deretter har du tilgang til privat kartoteket. Den du ringer vil da se ditt telefonnummer i displayet, ikke det nummeret fra den telefonen du ringer fra. Eventuelle samtalekostnader som oppstår vil bli belastet på intern- telefonnummeret ditt. Løft opp håndsettet. #36 for en jobb- samtale. Tast inn intern nummeret ditt. Tast din personlige kode. Nå er telefonen aktivert. Du hører summetone. Oppsettet fra fabrikken "0000" blir ikke godtatt. Først må du endre koden som beskrevet under "Endre din personlige kode (PIN)" eller bruke */# prosedyren *47 (se kapitlet om */# funksjoner). Hvis du har glemt din kode, kan administratoren sette koden tilbake til fabrikkinnstilling. Tast inn intern eller ekstern telefonnummer med bylinje- siffer (0). Personen ringes opp. Du kan også legge ned røret og taste nummeret i løpet av 60 sekunder i displayet. Etter du har lagt på røret er navne- søket og kartoteket ditt tilgjengelig i ett minutt. eller Løft opp håndsettet. #46 for privat- samtale. Tast inn intern nummeret ditt. Tast din personlige kode. Nå er telefonen aktivert. Du hører summetone. Oppsettet fra fabrikken "0000" blir ikke godtatt. Først må du endre koden som beskrevet under "Endre din personlige kode (PIN)" eller bruke */# prosedyren *47 (se kapitlet om */# funksjoner). Hvis du har glemt din kode, kan administratoren sette koden tilbake til fabrikkinnstilling. Tast inn ekstern telefonnummer, uten bylinje- siffer (0). Ekstern abonnent blir ringt opp. 15

16 Komfortfunksjoner / effektiv bruk av telefonen Undertrykke nummervisning når du ringer Du ønsker å forhindre at noen du ringer til eksternt kan se telefonnummeret ditt. Du har to muligheter [b]: Du vil aldri vise telefonnummeret ditt når du ringer eksternt: Kontakt sytemansvarlige for programmering av telefonen din. Du vil undertrykke nummervisning bare for enkelte samtaler: Velg funksjon "CLIR per samtale" før du slår nummeret. Denne funksjonen kan legges på en funksjonstast eller utføres med en funksjonskode. Funksjonen CLIR per samtale er tilgjengelig på en funksjonstast. Før samtale: Trykk på funksjonstast CLIR per samtale. Undertrykking av nummervisning virker kun ved eksterne samtaler og må støttes av nettoperatøren. Aktivering / Deaktivering av Funksjoner med Fjernkontroll Du sitter ikke ved pulten din og ønsker å sette opp ulike funksjoner på telefonen din fra en annen telefon. Du kan aktivere / deaktivere mange av funksjonene for telefonen din med fjernkontroll fra en annen telefon. Telefonen din må være klargjort for fjernkontroll i systemet. Fjernkontroll er mulig fra både internt og eksternt [d]. For ekstern fjernkontroll må systemadministratoren gi deg et nummer som du kan ringe inn. Fjernstryringen settes i gang ved å bruke en spesial */# prosedyre. Etter det kan du taste inn funksjonskommandoer og */# prosedyrer på vanlig måte. For å bruke fjernkontroll fra en tredjeparts telefon: Løft opp håndsettet. For å sette i gang fjernstyring: Tast inn funksjonskode *06. tast inn telefonnummeret ditt. Tast inn */# prosedyre for aktivering / deaktivering ønsket funksjon. Legg på håndsettet. 16

17 Personlige instillinger på telefonen Personlige instillinger på telefonen Grunninnstillinger Dette avsnittet forklarer hvordan du tilpasser oppsettene til telefonen din til dine egne krav. Justere lydstyrke under en samtale Du ønsker å justere høyttalervolumet mens du har en samtale. Det nye volumet vil forbli lagret selv etter at samtalen er avsluttet. <lang> For å skru ned volumet: Trykk på talltasten 1 og hold denne nede et øyeblikk. <lang> eller For å skru opp volumet: Trykk på talltasten 2 og hold denne nede et øyeblikk. Justere ringe- egenskaper Dette avsnittet forklarer hvordan du regulerer ringesignalet. Justere ringe- egenskaper på telefonen Du ønsker å endre måten telefonen din ringer på. Du kan justere ringevolum, ringehastighet og ringemelodi. <lang> Løft opp håndsettet. Du hører summetone. Trykk på revetasten og hold denne nede for et øyeblikk. Summetonen stopper. Du hører kvitteringstonen. Programmeringmodus er aktivert. Du har nå ulike valgmuligheter: Oppsett av ringevolum Trykk på talltast 1. Juster ringevolumet med talltast 1 (lavt) til 4 (høyt). Ringetonen ringer med oppsatt volum. eller 17

18 Personlige instillinger på telefonen Oppsett av ringehastighet: Trykk på talltast 2. Juster ringehastigheten med talltastene 1 (sakte) til 4 (rask). Ringetonen ringer med oppsatte hastighet. eller Valg av ringemelodi: Trykk på talltast 3. Velg ringe melodi med talltastene 1 til 4. Ringetonen ringer med valgte melodi. eller Oppsett av tast- kvitteringstone: Trykk på talltast 4. Aktivere kvitteringstone for tast: Trykk på talltast 1. Deaktiver kvitteringstone for tast: Trykk på talltast 0. Fra nå av er fremgangsmåten den samme igjen: For å lagre et oppsett: Trykk på revetasten. Du hører kvitteringstonen. Legg på håndsettet. Programmeringsmodus er deaktivert. 18

19 Administrere kortnummerliste Personlige instillinger på telefonen Dette avsnittet forklarer hvordan du legger inn en abonnent i kartoteket og hvordan du editerer eller overskriver noe som du har lagt inn i kartoteket. Lagre eller overskrive poster i privat kortnummerliste Du ønsker å lagre dine egne telefonnumre. Du kan lagre og skrive over dine egne telefonnumre på telefonen din. <lang> Løft opp håndsettet. Du hører summetone. Aktivere programmeringsmodus: Trykk på revetasten og hold denne nede for et øyeblikk. Summetonen stopper. Du hører kvitteringstonen. Programmeringmodus er aktivert. Trykk på revetasten en gang til. Bruk talltastene for å taste inn kortnummer: 0 til 9. Bruk talltastene for å legge inn telefonnummeret du ønsker å lagre. For å lagre et oppsett: Trykk på revetasten. Du hører kvitteringstonen. Telefonnummeret er lagret. Legg på håndsettet. Programmeringsmodus er deaktivert. 19

20 Personlige instillinger på telefonen Programmering av tastene Dette avsnittet forklarer hvordan du tildeler telefonnumre og funksjoner til en programmerbar tast. Lagre et telefonnummer på en tast Nummerntast Du vil ringe et nummer som du bruker ofte med et enkelt tastetrykk istedenfor å taste inn tall for tall. Du kan lagre et telefonnummer under en fritt programmerbar tast. Tasten blir automatisk en nummertast. Hver programmerbare tast er tildelt 2 lagringsplasser, hvilket betyr at du kan lagre 2 telefonnumre under en programmerbar tast. <lang> Løft opp håndsettet. Du hører summetone. Aktivere programmeringsmodus: Trykk på revetasten og hold denne nede for et øyeblikk. Summetonen stopper. Du hører kvitteringstonen. Programmeringmodus er aktivert. Trykk en gang på programmeringstasten. Minne 1 velges. eller <2x korte> Trykk to ganger på programmeringstasten. Minne 2 velges. Tast inn telefonnummeret. For å lagre et oppsett: Trykk på revetasten. Telefonnummeret er lagret. Legg på håndsettet. Programmeringsmodus er deaktivert. Du kan også lagre funksjonskoder på nummertaster. Lagre en funksjon på en tast Funksjonstast Du vil aktivere en funksjon som brukes ofte, for eksempel "Viderekobling", ved bruk av et enkelt tastetrykk fremfor å taste det manuelt. Kontakt systemansvarlig for å lagre en funksjon på en tast. 20

21 Bruk telefonen til å styre eksterne systemer Bruk telefonen til å styre eksterne systemer Redkey Du ønsker å bruke telefonen til å slå på oppvarming, styre sol avskjerming, ringe etter hjelp, styre en alarm eller andre aktuelle funksjoner utenfor systemet [e]. Aktivere en funksjon ved hjelp av hurtigtast Din system administrator kan sette opp en eller flere hurtigtaster på din telefon. Ved å trykke på en hurtigtast aktiveres funksjonen på det eksterne systemet. En hurtigtast kan settes opp av administratoren på en av de fritt programmerbare tastene på din telefon. Hurtigtasten kan bare settes opp via system konfigurasjon. Det er ikke mulig å endre oppsettet for en hurtigtast på din telefon. Spør din system administrator om det er satt opp noen hurtigtast på din telefon, og eventuelt til hva. Du ringer, slår et nummer eller ringes til når telefonen er ledig: Trykk hurtigtasten for å aktivere funksjonen. Funksjonen utføres alltid selv om hurtigtasten trykkes en gang, dobbeltrykk eller holdes nede et øyeblikk. 21

22 Installasjon og idriftsettelse Installasjon og idriftsettelse Idriftsettelse av telefonen TSD2 TSD1 Innlogging av telefonen Før du kan logge telefonen inn i systemet må systemansvarlige ha forberedt systemet. Tilkobling av telefonen til systemet 1. Stikk pluggen som befinner seg i den korte enden av spiralledningen inn i kontakten i røret. 2. Før telefonledningen gjennom kabelføringen på undersiden av bordholderen. La den spiralformete delen av ledningen være fleksibelt mellom telefonen og bordholderen. 3. Stikk den andere enden av telefonledningen inn i telefonkontakten. 4. Kanalvalgbryter, konfigureres av installatøren. 22

23 Problemløsing Problemløsing Personen i den andre enden kan ikke høre deg eller du kan ikke høre personen i den andre enden Sørg for at håndsett ledningen er riktig plugget inn i både håndsettet og telefonen (se "Installastjon og idriftsettel"). Håndsettet er tatt av, ingen summetone Kontroller at telefonledningen er koblet riktig til telefonen og veggkontakten.kontroller også om kanalvalg- bryteren står i end- posisjon (se "Installasjon"). LED / Varsellampen lyser i hvileposisjon Systemadministratoren har opprettet en annen telefontype i systemet eller har ikke tildelt et telefonnummer. Henvend deg til dinsystemadministratoren. 23

24 Funksjonskoder Funksjonskoder Funksjoner som ikke finnes via meny, kan aktiveres via funksjonskoder. Du kan enten taste inn en */# prosedyre direkte eller lagre den under en tast. Noen funksjonskoder kan utføres kun hvis samme funksjon ikke er tilgjengelig via meny. Noen funksjonskoder er ikke tilgjengelige, avhengig av system og softwareversjon. Anrop venter Aktivere Beskytt mot Tillat Besvare fellesklokke Kodet anrop Ringing Funksjonskode *43 *04 #04 *82 *83 Fjernkontroll Deaktivere alle aktive funksjoner (unntatt brukergruppe) *00 24 Endre personlig kode (PIN) Følg meg Aktivere Fjerne Hente inn en samtale Ikke forstyrr (Anrops beskyttelse) Aktivere Deaktivere Medflytting (Medflytting) Aktiver medflytt Fjern medflytt Medflytt til siste progr. abonnent aktivere Medflytt til siste progr. Medflytt til forhåndsprogr. abonnent aktivere Medflytt til forhåndsprogr. AB deaktivere Aktivere medflytt til personsøker Deaktivere medflytt til personsøker Aktivere medflytt til fellesklokke Deaktivere medflytt til fellesklokke Privat anrop med passord Private anrop med personlig kode (PIN) Ringe fra en annen telefon jobb samtaler privat samtaler Svare på personsøkeren *47<Gammel kode>* <ny kode>*<ny kode># *23 <AB-Nr.> #23 *86 <AB-Nr.> *26 #26 *61 <AB-Nr.> #61 *61# #61 *62 #62 *68 #68 *68 #68 #46<AB-Nr.><pers. kode> #46<AB-Nr.><pers. kode> #36<AB-Nr.><pers. kode> #46<AB-Nr.><pers. kode> *82 <AB-Nr.>

25 Funksjonskoder Funksjonskode Fjernkontroll Søke abonnent over personsøker systemet Søking Søke med prefiks Søke med suffiks *81 <AB-Nr.> *81 Undertrykking av nummervisning CLIR per samtale *31 Viderekobling samtaler (Viderekobling samtaler) Beskytt mot Tillat Aktiver viderekobling Fjern viderekobling Viderekobling til siste programmerte, abonnent aktivere Viderekobling til siste programmerte AB deaktivere Viderekobling til forhåndspr. abonnent aktivere Viderekobling til forhåndspr. AB deaktivere Aktivere viderekobling til standard beskjed Fjern viderekobling til standard beskjed Aktivere viderekobling til personsøker eller fellesklokke Fjern viderekobling til personsøker eller fellesklokke Ønsket tilbakeringing Aktivere beskjed Fjerne beskjed fra tredjepart telefon Åpne dør *02 #02 *21 <AB-Nr.> #21 *21# #21 *22 #22 *24 <Tekst Nr.> #24 *28 #28 *38 <AB-Nr.> #38 <AB-Nr.> *75<x> (x=1,2) 25

26 System- og software- avhengiheter System- og software- avhengiheter Du ønsker å utføre en funksjon som er beskrevet i denne veiledningen, men systemet tillater det ikke. Noen funksjoner er bare tilgjengelige på noen systemer eller systemsoftwareversjoner. Slike tekstavsnitt er merket med et nummer i rettvinklet parentes. Påfølgende oversikt viser hvilke funksjoner som er tilgjengelige på hvilke systemversjoner. For ytterlig informasjon kontakt systemadministratoren din. S3 S4 ISDN-4.6 ISDN-5.0 ISDN-5.5 I6 I6.1 [a] [b] [c] [d] [e] 26

27 Innholdet Innholdet A Administrere kortnummerliste Aktivere/deaktivere DTMF Aktivering/Deaktivering av Funksjoner med Fjernkontroll Anrop venter Avslutte en samtale... 7 B Besvare/avvise/slette tilbakering Betjeningselementer... 2 Bruk av DTMF modus Bruk av gjenta ringe funksjon... 7 D DTMF modus Data backup Deaktivere funksjoner Displayelementer... 2 E END-taste... 3 Eksterne systemer F Fellesklokke Fjernkontroll For å svare på anropet... 7 Fritt programmerbare taster... 3 Funksjonen er lagret under tasten Funksjoner Funksjonskoder Funksjonstast...3, 20 Følg meg G Garantiansvar... 6 Grunninnstillinger H Hente inn en samtale Holde en telefonkonferanse I Idriftsettelse Ikke forstyrr Innlogging av telefonen Installasjon J Justere ringe- egenskaper K Kortnummerliste...8, 19 27

28 Innholdet L LED...3 Lagring av et Nummer under en Tast...20 Leveringsomfang...5 M MEDFL Medflytt...13, 24 Medflytte samtaler...13 Megling...11 Merkelapp...3 Motta og ringe samtaler...7 N Nummertast... 3, 8, 20 O Oppsett av ringevolum...17 Oppsett av telefon...17 Opsjoner...5 Overføre...12 Overføring...12 P Personlige instillinger på telefonen...17 Personsøker...24 Personsøksystem...25 Privat anrop med passord...24 Private anrop med personlig kode (PIN)...10 Problemløsing...23 Programmering av tastene...20 R Redkey...21 Repetisjon...7 Repetisjonstasten...3 Revetast...3 Ringe...7 Ringe fra en annen telefon...15, 24 Ringe fra kortnummerliste...8 Ringe med programmerbar tast...8 S Sette over en samtalepartner...12 Sikkerhet...6 Spørreanrop under samtale...11 Svare på ventende samtale...9 Søk...25 T Tastatur...3 Taste inn et telefonnumer...7 Tilleggsfunksjoner

29 Innholdet U Undertrykking av nummervisning...16, 25 V Viderekoble samtaler Viderekobling...13, 25 Ø Ønsket tilbakeringing...9, 25 Å Åpne dør Å sette i drift

30 Konformitetsforklaring Konformitätserklärung Vi, Aastra Telecom Schweiz AG, erklærer oss full ansvarlig for at dette produktet følger bestemmelsene fra direktive 1999/5/EC fra rådet til den europeiske unionen. Den fullstendige teksten til konformitetsforklaringen finner du under: www1.aastra.com/docfinder Forbehold om leveringsmuligheter og tekniske endringer. Funksjonene er avhengige av system- og softwaretype. Copyright Aastra Telecom Schweiz AG eud-0084_no/2.1

Ascotel Office Terminals by ascom

Ascotel Office Terminals by ascom Ascotel Office Terminals by ascom Office 10 Bruksanvisning med sikkerhetsråd www.ascom.com/pbx 20321659de_ba_b0 PQRS Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 1 2 3 4 5 4 GHI 1 2

Detaljer

Ascotel Office 35 Brukerveiledning. Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer

Ascotel Office 35 Brukerveiledning. Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Ascotel Office 35 Brukerveiledning Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 14 16 18 1 2 3 4 15 17 63.304 11 9 13 12 10 9 8 7 6 5 Noen

Detaljer

Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Ascotel Office 155pro Brukerveiledning

Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Ascotel Office 155pro Brukerveiledning Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Ascotel Office 155pro Brukerveiledning ascom Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 2 11 6 1 3 5 4 7 8 15 13 5 9 12 18 14 17 16 10

Detaljer

Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Office 135 / 135pro Brukerveiledning

Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Office 135 / 135pro Brukerveiledning Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Office 135 / 135pro Brukerveiledning ascom Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 11 1 2 3 4 5 6 7 5 12 13 8 19 9 17 10! 14 15 17

Detaljer

Ascotel Office Terminals by ascom

Ascotel Office Terminals by ascom Ascotel Office Terminals by ascom Office 35 Bruksanvisning med sikkerhetsråd www.ascom.com/pbx 20321618de_ba_b0 Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 14 16 18 1 2 3 4 15 17 ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWY

Detaljer

Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70IP Brukerveiledning

Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70IP Brukerveiledning Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065 Office 70IP Brukerveiledning Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 5 1 6 7 2 17 16 11 8 9 10 12 13 14 15 3

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper...6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software opp til versjon X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning... 4 Hurtigveiledning....5 Ringe internt og eksternt...6

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Ascotel Office Terminals by ascom

Ascotel Office Terminals by ascom Ascotel Office Terminals by ascom Office 45 Office 45pro Bruksanvisning med sikkerhetsråd www.ascom.com/pbx 20321625de_ba_b0 END 20 25 35 Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4220 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse TELEFONEN DIALOG 4220... 2 Knappene... 3 1.Linjeknapp 1-6... 3 Faste taster... 3 Telefon innstillinger... 4 BRUK

Detaljer

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort 2001 Nortel Networks P0935936 Utgave 01 Bruke primærtelefonen Telefonen din er programmert som en primærtelefon for bestemte eksterne linjer på

Detaljer

Ascotel Office 45 / 45pro Brukerveiledning. Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer

Ascotel Office 45 / 45pro Brukerveiledning. Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Ascotel Office 45 / 45pro Brukerveiledning Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer 20 25 35 Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 20 22 24 1 2 3 4 5 6 21 23 25 13 15 13

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? How Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Premium Reflexes. Det

Detaljer

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 Brukerhåndbok for analog telefon Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 2 Brukerhåndbok for analog telefon Copyright 2004 Nortel Networks Med enerett. 2004. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning Mobil internlinje Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om brukerveiledningen... 5 Mobil internlinje... 6 Bruk... 7 Utgående anrop... 7 Ringe ut... 7 Automatisk

Detaljer

Brukerveiledning Telenor DigAna 10

Brukerveiledning Telenor DigAna 10 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Oppakking og installasjon........... 4 Medfølgende deler.............. 4 Oversikt Tilkobling.................... 4................... 4 Komme igang..................

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper... 6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

Alcatel First Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel First Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel First Reflexes. Dette

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 2 Kobling IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 2 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Brukerveiledning Easy REFLEXES Alcatel 4400 Telefonapparatet Easy REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til alle tjenester og funksjoner som

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes

Alcatel Easy Reflexes Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Easy REFLEXES. Handlinger Løft av Display Legg

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning Premium REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet Premium REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JUNI 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox er en fiberløsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberkabel får du raske internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud pluss sikker

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning Easy REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet Easy REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

Ringe med siffer Tast inn siffer, løft av røret, eller trykk på høyttalertasten.

Ringe med siffer Tast inn siffer, løft av røret, eller trykk på høyttalertasten. Justere volumet Justere ringevolumet når telefonen ringer Du kan justere ringevolumet på telefonen din mens telefonen ringer ved å trykke på tastene 1 (ned) til 4 (opp). Justere volumet i røret og høyttaleren

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JUNI 2009 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox fra XXX er en fiberløsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberkabel får du raske internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud pluss

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

HiPath 3000 Versjon 1.2

HiPath 3000 Versjon 1.2 HiPath 3000 Versjon 1.2 OPTISET E STANDARD COMFORT MEMORY Denne mappen tilhører: Siemens A/S, Information and Communication STTC, 14.01.2002 1. Innholdsfortegnelse 1.INNHOLDSFORTEGNELSE----------------------------------------------------------------------------------------2

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER Det ringer, det ringer... BKSAK nr: 200100111/65 Oppdat.ansv.: IT-seksjonen Dato sist oppdatert: 08.08.01 Ønsker noen kurs og gjennomgang av telefonapparatet, så kan

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4223. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4223. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4223 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 3 Telefonen... 4 Telefonen uten satellitt (KPU)... 4 Satellitt (KPU)... 5 Knappene...

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling IP-telefoni ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV IP-TELEFONI

Brukerveiledning Tilkobling IP-telefoni ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV IP-TELEFONI Brukerveiledning Tilkobling IP-telefoni ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV IP-TELEFONI 1 2 3 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN TELEFONITJENESTER 1 OMLEGGING

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Brukerveiledning First REFLEXES Alcatel 4400 Telefonapparatet First REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til alle tjenester og funksjoner

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Telefon

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Telefon Juli 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling Altibox Telefon Alt du trenger å vite om bruken av Altibox Telefon 1 Altibox Telefon 1 Omlegging av telefonkoblingen

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning Oppdatert august 2009 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra

Detaljer

Telefon CL100 og CL100+

Telefon CL100 og CL100+ Telefon CL100 og CL100+ Bruker- og vedlikeholdsveiledning Telefon CL100 og CL100+ Telefon CL100: Telefon CL100+ (med benleder): HMS art. nr.: 160782 HMS art. nr.: 160776 Best. nr.: 1104119 Best. nr.: 1104118

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Din bruksanvisning DORO KRONOS http://no.yourpdfguides.com/dref/3881362

Din bruksanvisning DORO KRONOS http://no.yourpdfguides.com/dref/3881362 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

Telefon flashtel Comfort II. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Comfort II. flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr.

Telefon flashtel Comfort II. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Comfort II. flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr. Telefon flashtel Comfort II Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Comfort II flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr. 135272 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen,

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Easy Reflexes. Takket være

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Dokument- og programvarerettigheter Copyright 1998-2010 av ShoreTel Inc., Sunnyvale, California, USA. Med enerett. Trykt i USA. Innholdet i denne publikasjonen

Detaljer

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Brukerveiledning Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Varenr.: 300 100 Innholdsfortegnelse Tekniske data på Falck 6604 Vaktfalk Telealarm... 3 Introduksjon... 3 Oversikt over tilkoblinger... 4 Oppstart og programmering...

Detaljer

Alcatel First Reflexes

Alcatel First Reflexes Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel First REFLEXES. Handlinger Løft av Legg på

Detaljer

Bruk og display elementer

Bruk og display elementer Bruk og display elementer 1 Display Displayet består av 3 linjer med tekst, hver med 12 symboler/karakterer. Den første linjen består kun av symboler, de to andre består av informasjon eller meny valg.

Detaljer

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Telefon flashtel Eco Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Eco flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen, slik

Detaljer

ProffNett. - mobilen som interntelefon. Brukerveiledning. Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003

ProffNett. - mobilen som interntelefon. Brukerveiledning. Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003 ProffNett - mobilen som interntelefon Brukerveiledning Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003 Innholdsfortegnelse 1 Internnummer... 3 2 Kortnummer... 3 3 Samtalefunksjoner... 3 3.1 Sett over... 3 3.2 Konferanse...

Detaljer

Ascotel Office 1600IP Brukerveiledning. Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer

Ascotel Office 1600IP Brukerveiledning. Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Ascotel Office 1600IP Brukerveiledning Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Side 2 Sikkerhets informasjon... 3 Før du begynnre... 5 Tilpass telefonen etter dine behov... 12 Endre generelle innstillinger...

Detaljer

KjempeKnotten Telefontastatur

KjempeKnotten Telefontastatur Brukerveiledning KjempeKnotten Telefontastatur Sort, varenr: 200 012 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 KjempeKnotten... 3 Hva er KjempeKnotten?... 4 Batteri... 4 Telefontilkobling... 5 Slik

Detaljer

HURTIGGUIDE. telefonapparat

HURTIGGUIDE. telefonapparat HURTIGGUIDE telefonapparat CTRL Supp Bli kjent med telefonen Du har en ALCATEL 4023 REFLEXES digital telefon. Et display, programmerbare taster og et alfabetisk tastatur gjør det enkelt å bruke telefonen,

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8002E 3 - Apparatbeskrivelse 3 Programmering av apparat - Endre navn på telefonen 4 - Endre intern og ekstern ringetone

Detaljer

CL200 Telefon med høreslynge og telefonsignalindikator

CL200 Telefon med høreslynge og telefonsignalindikator Ved spørsmål, reklamasjoner etc. vennligst kontakt Gewa AS eller forhandler. Obs! For å minske risikeen for at telefonen ødelegges av lynnedslag bør telefonen koples fra ved kraftig tordenvær. Hvis telefonen

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 Telefonen kan styres både fra mypbx (PC/web-applikasjon) og direkte fra telefonen. Denne brukerveiledningen tar for seg betjening fra telefonen og er delt inn

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Hjemmetelefoni

Brukerveiledning Tilkobling Hjemmetelefoni JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling Hjemmetelefoni ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV ALTIBOX HJEMMETELEFONI 1 1 2 3 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN TELEFONITJENESTER

Detaljer

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9)

Display. Taster.  Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9) Display Symbol Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Blinker ved mikrofon av Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Ringelyd slått av Ikke forstyrr aktivert Ikke kontakt

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JANUAR 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox fra Lyse er en fiberoptisk løsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberoptiske kabel får du raske internettlinjer, et variert tv-

Detaljer

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner 2002 Nortel Networks P0935990 Utgave 02 Taster Funksjon-tasten i Business Series Terminal (T-serien) er et lite globus-ikon. Funksjon-tasten

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

JANUAR 2016 TELEFON BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 TELEFON BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 TELEFON BRUKERVEILEDNING 1 1 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN S 3 2 KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN S 5 3 TELEFONITJENESTER S 6 2 ALTIBOX TELEFON 1 Omlegging av telefonkoblingen

Detaljer

Hjemmetelefonen. Gir mange muligheter

Hjemmetelefonen. Gir mange muligheter Hjemmetelefonen Gir mange muligheter Velkommen! Denne brosjyren skal hjelpe deg å få mest mulig ut av ditt telefonabonnement. Med fasttelefon får du tilgang til nyttige tjenester, og du kan velge tre av

Detaljer

Betjening: Menysystemet

Betjening: Menysystemet Betjening: Menysystemet Det geniale menysystemet gjør telefonen meget enkel å bruke. Ved hjelp av revetasten og menytasten finner du lett frem til den menyen som du ønsker å bruke. Dersom du ønsker å aktivere

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent IP Touch 4018 Phone Alcatel-Lucent IP Touch 4008 Phone Alcatel-Lucent 4019 Digital Phone Brukerhåndbok Innføring Hvordan du bruker

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerveiledning KRZ Ved å velge en telefon i serien Reflexes, viser du tiltro til Alcatel : Mange

Detaljer

Installasjons- og. Programmeringsveiledning TELEFONINTERFACE 1332-306 1332-320 NOTATER:

Installasjons- og. Programmeringsveiledning TELEFONINTERFACE 1332-306 1332-320 NOTATER: NOTATER: Installasjons- og Programmeringsveiledning TELEFONINTERFACE 1332-306 1332-320 Urmet Domus Scandinavia AS. Østre Aker vei 101, 0596 Oslo Tel.: +47 23 37 21 12 FAX: +47 23 37 21 15 http://www.urmetdomus.no

Detaljer

Artikkelnr. P0995239 02. Business Communications Manager. i2002 Internett-telefon Brukerhåndbok

Artikkelnr. P0995239 02. Business Communications Manager. i2002 Internett-telefon Brukerhåndbok Artikkelnr. P0995239 02 Business Communications Manager i2002 Internett-telefon Brukerhåndbok Komme i gang 3 Business Communications Manager i2002 Internett-telefon gir deg tale og data på skrivebordet.

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Brukerveiledning for analoge standardapparater IPLDK-100 og IPLDK-300 for software versjon 3.0xx. 1 februar 05 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning.... 4 Hurtigveiledning... 5 Ringe

Detaljer

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved Alcatel OmniPCX 4400 ANALOG TELEFON Alcatel OmniPCX 4400 BRUKERHÅNDBOK 1 Symboler som brukes i dokumentasjonen For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av

Detaljer

BRUKERVEILEDNING D3212 SYSTEMTELEFON

BRUKERVEILEDNING D3212 SYSTEMTELEFON BRUKERVEILEDNING D3212 SYSTEMTELEFON Telcom Europe ISDN HUSSENTRAL - ISPBX R 6.1 Telefonselskapet as >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # - + C Meny Viderekople Overføre L6 L5 L4 L3 L2 L1 INNHOLDSFORTEGNELSE OVERSIKT

Detaljer

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8)

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8) Display Symbol / Taster Tast Høyre pil piltaster Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt

Detaljer

Bruksanvisning for GDC 450

Bruksanvisning for GDC 450 Bruksanvisning for GDC 450 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Aktive displayknapper 4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer

Detaljer

NEC SV 8100 Enkel brukerveiledning for systemtelefoner

NEC SV 8100 Enkel brukerveiledning for systemtelefoner NEC SV 8100 Enkel brukerveiledning for systemtelefoner Digitel/IPtel 6/12/24 /32 Innholdsfortegnelse (i full skjerm: trykk over teksten) Side Denne bruksanvisningen gjelder følgende telefoner 2 Telefonenes

Detaljer

Bruksanvisning for LIP 24D/H IP Apparat

Bruksanvisning for LIP 24D/H IP Apparat Komplett bruksanvisning for IPECS-100 & IPECS-300 Versjon 1, Dato 200904 Bruksanvisning for LIP 24D/H IP Apparat Innledning.... 4 Hurtigveiledning... 5 Ringe internt og eksternt.... 6 Ringe ut... 6 Ringe

Detaljer

innovaphone IP111 / IP222 / IP232

innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Brukerveiledning innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Versjon 11 Nummer Status Dato, tid Navn Bytt side Tilstedeværelse se Informasjon Applikasjoner Skjerm IP232 innovaphone AG www.innovaphone.com Version:

Detaljer

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk.

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk. PRESENTASJON Hørerør Display Telefonliste-tast Telefonsvarer-tast Rør Av/På-tast Tastatur Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk Norsk R- og Program-tast Mikrofon Brukerhåndbok Høyttaler-tast

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Oppsett og

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

Enkel veiledning for: GSM key3+

Enkel veiledning for: GSM key3+ Enkel veiledning for: GSM key3+ 1 Innhold Kort beskrivelse på oppstart:... 3 Tilkobling på GSM Key 3+... 4 1. Offline programmering vis SMS.... 6 2. Administrator: (Må legges inn)... 7 3. Enhetsinformasjon:...

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Doro Comfort 3000. Norsk

Doro Comfort 3000. Norsk Doro Comfort 3000 Norsk 1. Ekstra forsterkning (boost) 2. Volumkontroll for håndsettet 3. Volumkontroll for høyttaler 4. Servicetilgangstaster 5. Hurtigtast 6. Opphengskrok for håndsett 7. Lagre 8. Melding

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

SEPTEMBER 2015 TELEFON BRUKERVEILEDNING

SEPTEMBER 2015 TELEFON BRUKERVEILEDNING SEPTEMBER 2015 TELEFON BRUKERVEILEDNING 1 1 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN S 3 2 KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN S 5 3 TELEFONITJENESTER S 6 2 ALTIBOX TELEFON 1 Omlegging av telefonkoblingen

Detaljer

Sikkerhets instruksjoner. BRUKERVEILEDNING. tiptel 140. Telefon med toveis høyttalende funksjon

Sikkerhets instruksjoner.  BRUKERVEILEDNING. tiptel 140. Telefon med toveis høyttalende funksjon Sikkerhets instruksjoner www.vcom.as BRUKERVEILEDNING (NOR) tiptel 140 Telefon med toveis høyttalende funksjon I II Innhold Innhold Sikkerhets instruksjoner Sikkerhets instruksjoner Innhold... 3 Sikkerhets

Detaljer

EuroPhone Basic 10/20. Bruksanvisning

EuroPhone Basic 10/20. Bruksanvisning EuroPhone Basic 10/0 Bruksanvisning Innhold 1 INNLEDNING 5 GENERELT 6.1 Om denne bruksanvisningen: 6. Pakkens innhold 8..1 EuroPhone Basic 10 8.. EuroPhone Basic 0 8.3 Taster og displaymeldinger 9.4 Slik

Detaljer

Din bruksanvisning DORO GALAX http://no.yourpdfguides.com/dref/2337011

Din bruksanvisning DORO GALAX http://no.yourpdfguides.com/dref/2337011 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Telenor Etude 30 TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Generelt Deler med navn...................................................................

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr

IP-telefoni Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr IP-telefoni Brukerveiledning Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr 1 IP-telefoni 2 Kobling fra Lyse - ett av markedets mest moderne av analoge telefoner til

Detaljer

Dialog 4425 IP Vision

Dialog 4425 IP Vision Dialog 4425 IP Vision IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 4018/4019. Det

Detaljer

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp.

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp. Bernafon SoundGate SoundGate HURTIGGUIDE Justering av volum og bytte av program Telefonknapp Musikk/audio-knapp Bluetooth knapp Batteri-indikator Denne bruksanvisningen er en kortversjon. Viktig: - Din

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes

Alcatel Advanced Reflexes Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Advanced REFLEXES. De store displaysonene,

Detaljer

EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning

EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning Bli kjent med EuroPhone S Betjeningselementer display 1 6 2 7 3 8 4 9 5 0 telefonliste OK funksjontaster 1 2 3 2nd 4 5 6 1 5 2 7 8 9 1.2.3. 0 KP MSN R høyttaler

Detaljer

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision Systemtelefoner for MD110-kommunikasjonssystem Versjon BC12 Brukerhåndbok Forsidegrafikk Plasser grafikken direkte på siden, det er ikke nødvendig å legge den inn i teksten. Velg Graphics > Properties

Detaljer