HiPath 3000 HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HiPath 3000 HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance."

Transkript

1 HiPath 3000 HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Bruksanvisning

2 Om denne bruksanvisningen Om denne bruksanvisningen Denne bruksanvisningen beskriver telefonene optipoint500economy, optipoint 500 basic, optipoint 500 standard og optipoint 500advance på HiPath 3000/ HiPath AllServe. Alle funksjoner som kan utføres på telefonen, er beskrevet. Hvis du merker at visse funksjoner ikke kan utføres som ønsket, kan dette ha følgende årsaker: Funksjonen er ikke konfigurert for deg og din telefon ta kontakt med systemansvarlig. Din kommunikasjonsplattform har ikke denne funksjonen - ta kontakt med din Siemens-partner for å oppgradere systemet. Viktig informasjon Telefonapparatet må ikke brukes brukes i eksplosjonsfarlige omgivelser! Bruk bare originaltilbehør fra Siemens side106! Bruk av annet tilbehør er farlig og fører til at garanti og betingelser for CE-merking opphører. Telefon tilleggsapparat må aldri åpnes! Ta kontakt med systemansvarlig hvis det oppstår problemer. Telefonen må ikke komme i berøring med etsende væsker væsker som fører til misfarging, f.eks. te, kaffe, saft leskedrikker. Vedlikehold av telefonen side107. CE-merking CE-merkingen dokumenterer at apparatet er i samsvar med EU-direktiv 1999/5/EF. Miljømerking Dette apparatet er produsert i henhold til vårt miljøstyringssystem (ISO 14001). Denne prosessen sikrer at primærråstoffer og energi samt avfallsmengde holdes på et så lavt nivå som mulig. 2

3 Innholdsfortegnelse Grunnleggende informasjon om bruken Betjeningsfelt optipoint 500 economy/basic/standard Betjeningsfelt optipoint500advance med optipoint key module Veiviser for denne bruksanvisningen Displaysymboler Slik utfører jeg en funksjon interaktivt via Service-menyen med en funksjonstast Hvilke funksjoner kan jeg bruke? Grunn- og komfortfunksjoner Ekstra team- og sjef-/sekretærfunksjoner Hvordan bruker jeg telefonen effektivt? Grunn- og komfortfunksjoner Besvare anrop og ringe opp Besvare anrop vha. telefonrøret Besvare anrop via høyttaleren (handsfree) Høyttaler/medhør i rommet under en samtale Koble om til handsfree Kobler over til telefonrøret Bruke samtale venter-funksjonen Besvare en ventende samtale Deaktivere /aktivere samtale venter Aktivere/deaktivere varseltone (samtale venter) Innhente anrop fra andre kollegaer Avvise anrop Bruke talepostkasse Åpne postkassen Bli minnet på en avtale Motta et calling-anrop Aktivere/sperre direktesvar Besvare anrop via headset Koble "ikke forstyrr"-funksjonen inn/ut Aktivere/deaktivere stille anrop Identifisere anonyme innringere "sporing" Slå på/av mikrofonen Besvare anrop fra dørtelefon/aktivere døråpner Ta over en samtale fra telefonsvareren Vis antall ventende anrop/overbelastningsindikator

4 Innholdsfortegnelse Foreta anrop Ringe opp uten å løfte av røret Ringe opp uten å løfte av røret Ringe med blokksending / korrigere et telefonnummer Skjule ditt eget nummer på annet apparat Calling-funksjon til andre medarbeidere Foreta DTMF-signalering/tonevalg Automatisk oppkobling/hotline Reservere bylinje Tilordne telefonnummer Sende signal til nettet Annet valg Ringe til flere brukere samtidig Ringe opp annen bruker (spørreanrop) Bytte til ventende bruker (pendle) Delta i en konferanse Konferanse for inntil fem brukere (kun innkallende part) Vis antallet deltakere i konferansen (kun innkallende part) Koble ned deltakere i konferansen (kun innkallende part) Gå ut av konferansen Koble ut deltaker (kun innkallende part) ISDN-Central-Office-bruker Koble fra konferanse (kun USA) Sette over en samtale etter direkteanrop til en gruppe Parkere et anrop Gjenoppta en parkert samtale Sette eksterne samtaler på venting Hente inn en ventende samtale Ringe opp vha. lagrede nummer Bruke anropslisten Vise anropslisten Avslutte visningen Vise anropstidspunkt/tilleggsinformasjon for anropet Ringe opp en oppføring fra anropslisten Slette oppføring i anropslisten Lagre telefonnummeret til samtalepartneren i anropslisten (repetisjonslisten) Gjenta oppringing

5 Innholdsfortegnelse Ringe opp fra den interne telefonboken Ringe opp med hurtigvalgtastene Ringe opp med egne og felles kortnummer Kontrollere/tilordne samtalekostnader Vise samtalekostnader for din telefon Vise samtalekostnader for en annen telefon Ringe opp med kostnadsregistrering Hvis ingen svarer Bruke tilbakeringing Lagre tilbakeringing Motta tilbakeringing Kontrollere/slette lagret tilbakeringing Aktivere samtale venter-signal hos en opptatt bruker Bryte inn i en samtale Telefoninnstillinger Endre ringetonevolum Endre ringetone Endre volum for varslingsanrop Tilpasse handsfree-funksjonen til romforholdene Endre håndsettvolum under en samtale Tilpasse displayvinkelen til sittestillingen Displaybelysning Velge språk på displayet Sperre telefonen mot misbruk Lagre personlig PIN-kode Lagre funksjoner, prosedyrer og avtaler Lagre telefonnummer for hurtigvalg Lagre egne kortnummer Programmere en funksjon på en tast Programmere en prosedyre (brukeroperasjoner) på en tast Lagre avtaler Kontrollere telefonen Kontrollere funksjonaliteten Kontrollere tasteprogrammeringen Viderekopling

6 Innholdsfortegnelse Bruke variabel viderekobling Bruke nattstilling Viderekobling i offentlig nett/ viderekoble tilleggsnummer (MSN) Bruke andre funksjoner Sende info (beskjed) Slette/vise sendt melding Motta meldingstekster Etterlate melding/svartekst Slette svartekst Bruke en annen telefon som sin egen Bytte telefonnummer (flytting/relocate) Melding ved faksmottak/beskjed på telefonsvarer Gjenopprette standardinnstillinger (sletting av funksjoner for ett apparat) Medhør/hemmelig påkobling Romovervåkning (babyalarm) Aktivere funksjoner for en annen telefon Sperre en annen telefon mot misbruk Benytte systemfunksjoner fra eksternt apparat DISA (Direct Inward System Access) Bruke ISDN-funksjoner med kodesignalering ("Keypad") Styre tilkoblede datamaskiner/ programmer/ telefondatatjeneste (gjelder kun HiPath 3500/3550/3700/3750) Aktivere reléer Sensorer (kun for HiPath 3300/3350/3500/3550) Personsøking Basis-personsøking Komfort-personsøking (kun for Hipath3700/3750) Team- og sjef-/sekretærfunksjoner Team/sjef/sekretær med linjetaster Bruke linjetaster Besvare anrop vha. linjetaster Ringe opp med linjetaster

7 Innholdsfortegnelse Sette en samtale på en linjetast på venting og ta samtalen inn igjen Bruke flere linjer om gangen Viderekoble anrop til linjer Bruke direkteanropstaster Besvare anrop på direkteanropstaster Foreta et direkteanrop til en teamdeltaker Sette over en samtale Hente inn et anrop fra en annen teamdeltaker Koble gruppeanrop inn/ut (gjelder ikke sjefstelefon i sjef/sekretær-team) Overføre anrop direkte til sjefstelefon (gjelder bare for teamet sjef/sekretær) Bruke andre teamfunksjoner Koble gruppeanrop inn/ut Ta over anrop fra andre kolleger i teamet Svargruppe Anrop ved anropsfordeling (UCD) Lokalnettverk (PC-nett) Spesielle funksjoner i lokalnettverk (PC-nett) Gå ut av søkegruppe/gruppeanrop Fjernstyre viderekobling Bruke nattstilling Svargruppe Aktivere reléer Åpne dør Rundt telefonen Etiketter, dokumentasjon og tilbehør Merke tastefelt Plassere nummeretiketter Dokumentasjon Tilbehør

8 Innholdsfortegnelse Tips og rå d Vedlikehold av telefonen Feilsøking Reagere på feilmeldinger på displayet Kontaktperson ved problemer Stikkordsliste

9 Grunnleggende informasjon om bruken Grunnleggende informasjon om bruken optipoint 500 economy basic standard advance Funksjonstaster Handsfree-funksjon med full dupleks - - Displaybelysning Tilkobling av handsfree-utstyr USB-grensesnitt - Kontakt for tilleggsapparater - Adapterplasser Betjeningsfelt optipoint 500 economy/basic/standard Tastatur - fast programmerte taster: Service-meny Repetisjon Mikrofon på/av intern høyttaler Siffertastatur Lamper Display, 2 linjer à 24 tegn Telefo nrør Høyttaler for medhør og ringetoner Taster for telefoninnstillinger Tastatur - fritt programmerbare taster Taster for å bla mellom funksjoner Tast for å bekrefte en funksjon Mikrofon for handsfree (bare optipoint 500standard) Forhåndsprogrammert funksjonstast: 14

10 Grunnleggende informasjon om bruken Betjeningsfelt optipoint500 advance med optipoint key module Høyttaler for medhør og ringetoner Telefo nrør Belyst display, 2 linjer à 24 tegn Tastatur - fast programmerte taster: Service-meny Repetisjon Mikrofon på/av intern høyttaler Siffertastatur Lamper Tastatur - fritt programmerbare taster Forhåndsprogrammert funksjonstast: optipoint key module med flere ledige programmerbare taster Taster for telefoninnstillinger Taster for å bla mellom funksjoner Tast for å bekrefte en funksjon Mikrofon til handsfree-bruk 15

11 Grunnleggende informasjon om bruken Veiviser for denne bruksanvisningen Høyttaler Spørreanrop? Ringesignal karakter? Brukerprosedyrer vises i venstre spalte i grafisk form og i logisk rekkefølge. Symbolene har følgende betydning: n Løft av røret. t Legg på røret. s Foreta samtalen. o Tast inn telefonnummer kode. dd Tast inn koden. u v Trykk på innstillingstastene på telefonen. Trykk på denne tasten. Trykk på den lysende tasten. Trykk på den blinkende tasten. Valgalternativet vises på displayet. Bekreft med tasten. Finn valgalternativene. Dette gjør du ved å trykke på tastene inntil det ønskede alternativet vises i displayet. Bekreft deretter med tasten. Displaysymboler Vennligst velg Tilbake til ventende? > I linje 1 vises ledetekster kvitteringsmeldinger, alt etter situasjonen. I linje 2 vises alternative valgmuligheter for funksjonen. Disse aktiveres med. Hvis tegnet ">" vises til høyre, finnes det flere valgmuligheter som kan hentes frem ved å velge. 16

12 Grunnleggende informasjon om bruken Viderekobl aktivert Tilbakeringing Sende info Slik utfører jeg en funksjon... interaktivt Noen funksjoner kan velges direkte i standbystilling, f.eks.: Velg med og bekreft valget med. Andre funksjoner er uavhengige av situasjonen og kan velges direkte. Et eksempel: Du ringer til noen, men linjen er opptatt: Bekreft med. Velg med og bekreft med.... via Service-menyen Trykk først på tasten "Service-meny". Deretter vises de aktuelle valgmulighetene, f.eks.:: "#0=Fjerne tjeneste" side76. #0=Fjerne tjeneste? Trykk på denne tasten. Velg med og bekreft med. rd Angi kode direkte. Kodene finner du i hurtigreferansen, men vises også på displayet sammen med den tilhørende funksjonen.... med en funksjonstast En funksjon du har programmert på en tast side62, kan du aktivere direkte, f.eks.: Trykk "Ikke forstyrr av/på". Funksjonen utføres. 17

13 Hvilke funksjoner kan jeg bruke? Grunn- og komfortfunksjoner Grunnleggende informasjon om bruken Du kan bruke alle grunn- og komfortfunksjoner som er tilgjengelige på den aktuelle kommunikasjonsplattformen, og som fremkommer på displayet, i Service-menyen og på funksjonstastene. Ekstra team- og sjef-/sekretærfunksjoner side86f. For at arbeids- og prosjektgrupper skal fungere ekstra effektivt, kan serviceteknikeren konfigurere ulike teamfunksjoner, tilpasset behovene i din arbeidshverdag. Du kan bruke disse teamfunksjonene i tillegg til grunn- og komfortfunksjonene. I tillegg til innhenting av anrop, søkegrupper (gruppeanrop) og grupper for anropsfordeling, kan det opprettes team med flere linjer for hver telefon. En telefon med linjetaster kan gjenkjennes ved at ditt eget telefonnummer og nummeret til kollegaene dine er angitt på linjetastene. Du har tilgang til alle linjene og kan også samtale samtidig på flere linjer. En annen type teamfunksjon er sjef-/sekretær-funksjoner. Disse installeres av serviceteknikeren. Du kan bruke sjef-/sekretærfunksjonene (forværelsefunksjoner) i tillegg til grunn- og komfortfunksjonene og andre teamfunksjoner. En sjef-/sekretærtelefon har direkteanropstaster til sjef sekretær, linjetaster for sjef og sekretær og taster til anropsoverføring. Hvordan bruker jeg telefonen effektivt? Du har ganske sikkert kollegaer andre eksterne samtalepartnere som du ringer spesielt ofte til. Nummerne deres bør du lagre på egne taster, slik at du enkelt og raskt kan ringe dem opp. (Lagre telefonnummer for hurtigvalg side60). Ofte kan det dessverre være opptatt hos den du ringer til. I en hektisk arbeidshverdag kan du da fort glemme å ringe vedkommende opp igjen. Venn deg derfor til å bruke funksjonen "Tilbakeringing" side53. Grunn- og komfortfunksjoner 18

14 Besvare anrop og ringe opp Besvare anrop og ringe opp Som standard har telefonapparatet ditt et bestemt ringesignal: Ved interne anrop ringer telefonen din en gang hvert fjerde sekund (enkelttone). Ved et eksternt anrop ringer den hvert fjerde sekund to ganger rett etter hverandre (dobbelttone). Ved et anrop fra dørtelefonen ringer telefonen din hvert fjerde sekund tre ganger rett etter hverandre (trippeltone). Ved et ventende anrop hører du et kort signal hvert 6. sekund (pipetone). I displayet vises telefonnummeret navnet til innringeren. Besvare anrop vha. telefonrøret Telefonen ringer. Innringeren vises på displayet. n Løft av røret. u v Still volumet høyere lavere. Trykk på tastene inntil du har fått det volumet du ønsker. Avslutte Avslutte en samtale: t Legg på røret. Trykk på denne tasten. Høyttaler Besvare anrop via høyttaleren (handsfree) Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på optipoint 500economy og optipoint 500basic. Telefonen ringer. Innringeren vises på displayet. Trykk på denne tasten. Lampen lyser. Handsfree. u v Still volumet høyere lavere. Trykk på tastene inntil du har fått det volumet du ønsker. 19

15 Besvare anrop og ringe opp Høyttaler Avslutte Avslutte en samtale: Trykk på denne tasten. Lampen slukker. Trykk på denne tasten. Merknader til handsfree: Gi beskjed til samtalepartneren at du snakker handsfree/med høyttaler. Handsfree-funksjonen fungerer best hvis du skrur ned mikrofonvolumet. Den optimale avstanden til telefonen ved handsfree er rundt 50 cm. Høyttaler Høyttaler Høyttaler/medhør i rommet under en samtale Du kan la andre personer i rommet ta del i samtalen. Si fra til samtalepartneren at du slår på høyttaleren. Forutsetning: Du fører en samtale via håndsettet. Innkobling: Trykk på denne tasten. Lampen lyser. Utkobling: Trykk på denne tasten. Lampen slukker. 20

16 Besvare anrop og ringe opp Koble om til handsfree Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på optipoint 500economy og optipoint 500basic. Forutsetning: Du fører en samtale via håndsettet. Høyttaler og t Hold tasten nede og legg på røret, slipp deretter tasten. Fortsett samtalen. Kobler over til telefonrøret Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på optipoint 500economy og optipoint 500basic Forutsetning: Du er inne i en handsfree-samtale. n og s Løft av røret. Fortsett samtalen. Bruke samtale venter-funksjonen Når du er inne i en telefonsamtale, kan andre innringere likevel få tak i deg. Du hører da varseltonen for ventende samtale. Du kan ignorere besvare den ventende samtalen. Hvis du vil besvare det andre anropet, kan du først avslutte den opprinnelige samtalen, men du kan også sette denne på venting og fortsette den senere. Du kan også deaktivere samtale venter-funksjonen og den tilhørende varseltonen side22. Besvare en ventende samtale Forutsetning: Du er inne i en samtale og hører et signal (ca. hvert 6. sekund). Avslutte den første samtalen og besvare det nye anropet t Legg på røret. Telefonapparatet ringer. n Besvar den ventende samtalen. Løft av røret. 21

17 Besvare anrop og ringe opp Sette første samtale på venting og besvare den andre samtalen BESVARE ANR. VENTER? qii Trykk på denne tasten. Lampen lyser. Tast inn koden. Du er forbundet med innringeren av den andre samtalen. Den første samtalepartneren venter. Avslutte den andre samtalen, fortsette den første samtalen: TILBAKE? qd Trykk på denne tasten. Lampen lyser. Tast inn koden. t n Legg på røret. I displayet vises "GJENTATT ANROP...". Løft av røret. Deaktivere /aktivere samtale venter #490=SAMT. VENTER AV? * 490=SAMT.VENTER PÅ? og rhmd q hmd Du kan hindre/tillate at et annet anrop automatisk blir signalisert med "samtale venter"-tone side21 under en samtale. Dette krever at funksjonen er installert (spør systemansvarlig). Trykk på denne tasten. Lampen lyser. Angi kode for "på" "av". 22

18 Besvare anrop og ringe opp ANROP VENTER U/TONE? ANROP VENTER M/TONE? Aktivere/deaktivere varseltone (samtale venter) Du kan slå av varseltonen (som avgis ca. hvert sjettesekund) for ventende samtaler. Ventende samtaler angis da med et spesielt tonesignal som avgis én gang. rlk q lk Angi kode for "uten" "med". 59=INNHENTING AV * BLA? Innhente anrop fra andre kollegaer Du hører at et telefonapparat ringer. Trykk på denne tasten. Lampen lyser. qim Tast inn koden. evt. I displayet vises en oppringt bruker. Velg og bekreft inntil den ønskede brukeren vises. OVERTA SAMTALE? o Tast inn telefonnummeret til telefonen som ringer, hvis du kjenner nummeret. Trykk på den blinkende tasten. Overta anropet innenfor teamet side95. 23

19 Besvare anrop og ringe opp Avslutte Avvise anrop Du kan avvise anrop du ikke ønsker å besvare. Anropet blir da signalisert på en annen telefon som er definert for dette (spør systemansvarlig). Telefonen ringer. Innringeren vises på displayet. Trykk på denne tasten. Hvis et anrop ikke kan avvises, fortsetter telefonen å ringe. På displayet vises "IKKE MULIG" (f. eks. ved gjentatt anrop). VISE INFO? Bruke talepostkasse Hvis du har programmert tasten "Postkasse" side62, lyser den tilhørende lampen når noen har lagt igjen beskjed til deg. Hvis du er tilknyttet et lukket talepostsystem, blir nye beskjeder også vist ved at tasten "Postkasse" blinker. Åpne postkassen Trykk på den lysende tasten for"postkasse". TEKST? RING VOICE MAIL? Følg veiledningen på displayet! 24

20 Besvare anrop og ringe opp PÅMINNELSE: Bli minnet på en avtale Forutsetning: Du har lagret en avtale side67. Det lagrede tidspunktet inntreffer. Telefonen ringer. Avtaletidspunktet vises på displayet. Høyttaler Trykk tasten 2x. n t Løft av røret og legg det på igjen. Hvis du ikke besvarer varslingsanropet, gjentas dette fem ganger før avtalen slettes. Motta et calling-anrop Du mottar er calling-anrop fra en kollega via høyttaleren. Før calling-anropet hører du et signal. Navnet telefonnummeret til den som utfører direkteanropet vises på displayet. Du kan svare direkte via håndsettet vha. handsfree-funksjonen. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på optipoint 500economy og optipoint 500basic. MIKROFON PÅ? Mikrofon på/av n Løft av røret og svar. Bekreft og svar. Trykk på tasten og svar. Hvis direktesvar er konfigurert (se nedenfor) trenger du ikke koble inn mikrofonen ved et direkteanrop. Du kan svare umiddelbart vha. handsfree-funksjonen. Dersom direktesvar er sperret (standard), går du frem slik det er beskrevet ovenfor. Foreta et calling-anrop til andre kollegaer side34. 25

21 Besvare anrop og ringe opp HØ YTTALENDE PÅ? HØ YTTALENDE AV? Aktivere/sperre direktesvar qmj rmj Angi kode for "aktiver" "sperr". Besvare anrop via headset MED HODESETT? Telefonapparatet ringer. Avslutte en samtale: Avslutte Trykk på denne tasten. Lampen slukker. IKKE FORSTYRR PÅ? IKKE FORSTYRR AV? Koble "ikke forstyrr"-funksjonen inn/ut Hvis du ikke vil bli forstyrret, kan du aktivere "ikke forstyrr"-funksjonen. Interne brukere hører opptattsignal, eksterne innringere blir satt over til en annen definert telefon (dette gjøres av systemansvarlig). qmk rmk Angi kode for "på" "av". Når du løfter av røret, minner en spesiell summetone (pulserende, permanent tone) deg om at funksjonen er koblet inn. Prioriterte interne brukere bryter automatisk anropsvernet etter fem sekunder. 26

22 Besvare anrop og ringe opp Aktivere/deaktivere stille anrop RINGESIGNAL AV? STILLE ANROP AV? Hvis du ikke vil bli forstyrret, kan du aktivere "stille anrop"-funksjonen. Anrop signaleres bare med ett ringesignal, på displayet og ved at den aktuelle tasten blinker (f. eks. linjetast) vises. qml rml Angi kode for "på" "av". * 84=SAMTALESPORING? og Identifisere anonyme innringere "sporing" Du kan identifisere eksterne sjikaneanrop. Innringerens telefonnummer kan dermed spores under samtalen inntil 30 sekunder etter samtalen. Du må ikke selv legge på røret. Trykk på denne tasten. Lampen lyser. qlh Tast inn koden. Hvis sporingen var vellykket, blir de registrerte dataene lagret hos nettoperatøren. Ta kontakt med systemansvarlig! 27

23 Besvare anrop og ringe opp Mikrofon på/av Mikrofon på/av Slå på /av mikrofonen Hvis du vil hindre at samtalepartneren skal høre hva som blir sagt, f. eks. hvis du konfererer med andre i rommet, kan du slå av mikrofonen på håndsettet handsfreeutstyret midlertidig. På lignende måte kan du koble inn handsfree-mikrofonen for å besvare et direkteanrop via høyttaleren på telefonen (direkteanrop, side25). Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på optipoint 500economy og optipoint 500basic. Forutsetning: Du er inne i en samtale og mikrofonen er slått på. Trykk på denne tasten. Lampen lyser. Trykk på den lysende tasten. Lampen slukker. MIKROFON AV? MIKROFON PÅ? Trykk på denne tasten. Lampen lyser. qif rif Angi kode for "på" "av". 28

24 Besvare anrop og ringe opp Besvare anrop fra dørtelefon/aktivere dørå pner Dersom det er installert dørtelefon, kan du kommunisere med dørtelefonen fra telefonen din og betjene døråpneren. Hvis du har rett til å utføre dette (spør systemansvarlig), kan du koble inn døraktivering, slik at den besøkende selv kan åpne døren ved hjelp av en 5-sifret kode (f. eks. via DTMF-sender en tastemodul). Snakke med den besøkende gjennom dørtelefonen: Forutsetning: Telefonapparatet ringer. n Løft av røret innen 30 sekunder. Du har umiddelbart kontakt med dørtelefonen. n Løft av røret etter mer enn 30 sekunder. o Tast inn telefonnummeret til dørtelefonen. Åpne døren fra telefonen under samtalen med dørtelefonen DØ RÅPNER? 61=DØ RÅPNER? * Åpne døren fra telefonen uten innledende samtale med dørtelefonen: Trykk på denne tasten. Lampen lyser. qje Tast inn koden. o Tast inn telefonnummeret til dørtelefonen. Hvis telefonen er en del av HiPath AllServe (PCbasert systemnettverk), må det tas spesielle hensyn side103! 29

25 Besvare anrop og ringe opp * 89=INN-KOBLE DØ RÅP- Åpne døren med kode (ved døren): o Etter å ha brukt dørklokken, taster du inn den 5-sifrede koden (med en eksisterende tastemodul ved hjelp av DTMF-sender). Avhengig av type døråpner blir anropet signalisert ikke signalisert. Aktivere døråpner: Trykk på denne tasten. Lampen lyser. qlm Tast inn koden. 3=ENDRE PASSORD? o Tast inn telefonnummeret til dørtelefonen. o Tast inn 5-sifret kode. Standardkode = "00000". Velg og bekreft hvis du vil endre kode. 1=Apne med samtale? 2=Apne uten samtale? Døren kan åpnes uten ringeklokke. Aktivere døråpner: #89=UT-KOBLE DØ RÅP- Trykk på denne tasten. Lampen lyser. rlm Tast inn koden. Ta over en samtale fra telefonsvareren Hvis det er koblet en telefonsvarer til systemet (spør systemansvarlig) og du har programmert internnummeret til telefonsvareren på en tast side62, kan du overta samtalen fra telefonsvareren. Lampen lyser. Trykk på denne tasten. 30

26 Besvare anrop og ringe opp Vis antall ventende anrop/overbelastningsindikator Hvis du har en tast med funksjonen "Vis antall anrop" side62, kan du vise antallet ventende eksterne anrop på displayet. Trykk på tasten "ventende anrop" Dersom du allerede er inne i en samtale og antall ventende anrop overskrider en grenseverdi (overbelastning spør systemansvarlig), blir dette vist på lampen for denne tasten. Lampe av: Ingen innringere venter. Lampen blinker langsomt: Den innstilte grenseverdien er nådd. Lampen blinker langsomt: Grenseverdien er overskredet (overbelastning). 31

27 Foreta anrop Foreta anrop Ringe opp uten å løfte av røret n Løft av røret. o Internt: Tast inn telefonnummer. Eksternt: Tast inn bylinjekode og telefonnummer. Brukeren svarer ikke er opptatt: t Legg på røret. Ringe opp uten å løfte av røret o Internt: Tast inn telefonnummer. Eksternt: Tast inn bylinjekode og telefonnummer. Brukeren svarer via høyttaleren: n Løft av røret. Når røret ligger på: Handsfree (ikke mulig på optipoint 500economy og optipoint 500basic). Brukeren svarer ikke er opptatt: Høyttaler Trykk på denne tasten. Lampen slukker. Systemet ditt kan også være programmert slik at du må trykke på tasten før du slår det interne telefonnummeret. Før du taster inn det eksterne nummeret må du taste inn bylinjekode (automatisk linjetildeling er aktivert; spør systemansvarlig). 32

28 Foreta anrop Ringe med blokksending / korrigere et telefonnummer Hvis denne funksjonen er konfigurert (spør systemansvarlig), kan du taste inn telefonnummeret uten at anropet utføres før du er ferdig. Du kan dermed korrigere telefonnummeret ved behov Anropet initieres først når du ønsker det. o Internt: Tast inn telefonnummer. Eksternt: Tast inn bylinjekode og telefonnummer. Ringe opp det inntastede/viste telefonnummeret: RING? n Løft av røret. Korrigere det inntastede telefonnummeret: SLETT NUMMER? Det siste sifferet slettes fortløpende. o Angi ønsket siffer. Avbryte blokksending: AVSLUTTE? Høyttaler Høyttaler Trykk på denne tasten. Lampen slukker. Trykk på denne tasten. 33

29 Foreta anrop UNDERTRYKKE TELNR? PRESENTERE TELNR Skjule ditt eget nummer på annet apparat Du kan hindre at telefonnummeret navnet ditt vises på displayet på eksterne telefoner. Denne tjenesten forblir aktiv inntil du kobler den ut. qlj rlj Angi kode for "skjul" "vis". Systemansvarlig kan aktivere deaktivere skjult nummer for alle telefonene. Calling-funksjon til andre medarbeidere Du kan foreta et calling-anrop via den tilkoblede høyttaleren (spør systemansvarlig) hos en intern bruker som har en systemtelefon uten at denne trenger å gjøre noe. Trykk på denne tasten. Lampen lyser. * 80=DIREKTEANROP? qld Tast inn koden. o Tast inn telefonnummeret. Reagere på direkteanrop side25. 34

30 Foreta anrop Foreta DTMF-signalering/tonevalg Hvis du skal fjernstyre apparater som f.eks. telefonsvarere automatiske opplysningstelefoner, kan du sende DTMF-signaler etter oppkobling. * 53=DTMF-TONEVALG? Trykk på denne tasten. Lampen lyser. qig Tast inn koden. o Med tastene "0" til "9", " *" og "#" kan du nå sende DTMFsignaler. Når forbindelsen kobles ned, avsluttet også DTMF-signaleringen. Systemet ditt kan også være konfigurert slik at DTMF-signaleringen aktiveres med en gang du er koblet opp. Automatisk oppkobling/hotline Hvis denne funksjonen er installert (spør systemansvarlig), blir du automatisk koblet til et definert internt eksternt mål når du løfter av røret. n Løft av røret. Alt etter innstillingen, skjer oppkoblingen straks først etter en forhåndsdefinert tid (forsinket hotline). 35

31 Foreta anrop Reservere bylinje Hvis denne funksjonen er konfigurert (spør systemansvarlig), kan du forhåndsreservere en bylinje. Når linjen blir ledig, mottar du et anrop, og det vises en melding på displayet. Forutsetning: På displayet vises "BYLINJE OPPTATT". RESERVERE BYLINJE? Den reserverte linjen blir ledig: Telefonen ringer. På displayet vises "BYLINJE LEDIG". n Løft av røret. Du hører den eksterne summetonen. o Tast inn det eksterne telefonnummeret. Tilordne telefonnummer Dersom denne tjenesten er konfigurert (spør systemansvarlig), kan du tilordne din egen telefontilkobling til et bestemt telefonnummer (innvalgsnummer) før du ringer opp et eksternt nummer. Dette vil da vises på displayet til den du ringer til. 41=MIDLERTIDIG TLF. * Trykk på denne tasten. Lampen lyser. qhe Tast inn koden. o Tast inn innvalgsnummeret. o Tast det eksterne telefonnummeret. 36

32 Foreta anrop Sende signal til nettet 51=GJENK NETT/ * Hvis du skal utføre ISDN-tjenester/funksjoner via analoge telelinjer andre kommunikasjonsplattformer, (som f. eks. "spørreanrop"), må du sende et signal før du velger funksjonskode brukernummer. Forutsetning: Du har opprettet en ekstern forbindelse. Trykk på denne tasten. Lampen lyser. qie Tast inn koden. o Tast inn kode og/ tast inn nummer. 37

33 Foreta anrop Annet valg 67=ASSOSIERTE VALG? * Hvis denne funksjonen er konfigurert (spør systemansvarlig), kan du bruke telefonapparatet som hjelpeapparat for andre telefoner ved oppringing. Fremgangsmåten er avhengig av om hjelpeapparatet er tilkoblet S 0 -bussen a/b-kontakten. Du kan også benytte systemapparatet som hjelpeapparat for andre telefoner. Hjelpeapparat på S 0 -bussen: Velg destinasjon på PCen og start oppringingen. n Høyttaleren på telefonen blir koblet inn. Når du samtalepartneren svarer, løfter du av røret. Hjelpeapparat via a/b-kontakten: Velg destinasjon på PCen og start oppringingen. På PC-skjermen vises "Løft av røret". n Løft av røret. Utføre hjelpefunksjon for en annen telefon fra ditt eget apparat: Trykk på denne tasten. Lampen lyser. qjk Tast inn koden. o Angi internnummer ("VALG TIL:"). o Tast inn ønsket telefonnummer. 38

34 Ringe til flere brukere samtidig Ringe til flere brukere samtidig Ringe opp annen bruker (spørreanrop) SPØ RREANROP? Du kan ringe til en annen bruker under en samtale. Den første brukeren venter. o Ring opp den andre samtalepartneren. TILBAKE TIL VENTENDE? TILBAKE? Tilbake til den første brukeren: qd Trykk på denne tasten. Lampen lyser. Tast inn koden. Lampen slukker. Bytte til ventende bruker (pendle) PENDLE? qf Trykk på denne tasten. Lampen lyser. Tast inn koden. Lampen slukker. 39

35 Ringe til flere brukere samtidig Koble sammen samtalepartnere til en telefonkonferanse KONFERANSE? qg Trykk på denne tasten. Lampen lyser. Tast inn koden. Lampen slukker. Koble sammen samtalepartnere OVERFØ RING? Delta i en konferanse KONFERANSE? Under en telefonkonferanse snakker du med to til fire andre samtalepartnere samtidig. Dette kan være både eksterne og interne brukere. o Ring opp den første samtalepartneren. o Ring opp den andre samtalepartneren. Annonser konferansen. Konferanse? qg Trykk på denne tasten. Lampen lyser. Tast inn koden. Lampen slukker. En tone signaliserer hvert 30. sekund at det foregår en konferanse (kan kobles ut, spør systemansvarlig). TILBAKE TIL VENTENDE? Dersom den andre brukeren ikke melder seg: qd Tast inn koden. Konferanse for inntil fem brukere (kun innkallende part) UTVIDE KONFERANSE? o Ring opp den nye samtalepartneren. Annonser konferansen. 40

36 Ringe til flere brukere samtidig KONFERANSE? qg Trykk på denne tasten. Lampen lyser. Tast inn koden. Lampen slukker. Vis antallet deltakere i konferansen (kun innkallende part) VIS KONF DELTAKERE? BLA? AVSLUTTE LISTE? Den første deltakeren vises. Bekreft for å vise neste deltaker. Lukke listen: Koble ned deltakere i konferansen (kun innkallende part) VIS KONF DELTAKERE? BLA? NEDKOBLE DELTAKER? Den første deltakeren vises. Bekreft inntil den ønskede deltakeren vises. Gå ut av konferansen FORBINDE PARTENE? t Legg på røret. AVSLUTT KONFERANSE? Koble ut deltaker (kun innkallende part) rg Trykk på denne tasten. Lampen lyser. Tast inn koden. Lampen slukker. ISDN-Central-Office-bruker Koble fra konferanse (kun USA) TA UT KONF. DELTAKER? qhme Trykk på denne tasten. Lampen lyser. Tast inn koden. Lampen slukker. 41

37 Ringe til flere brukere samtidig SPØ RREANROP? Sette over en samtale Hvis samtalepartneren din vil snakke med en av dine kollegaer, kan du sette samtalen over. o Tast inn internnummeret til den ønskede brukeren. s Annonser evt. samtalen. OVERFØ RING? t Legg på røret....etter direkteanrop til en gruppe SPØ RREANROP? Dersom denne funksjonen er konfigurert (spør systemansvarlig), kan du annonsere en aktiv samtale til en gruppe av brukere side93 ved hjelp av direkteanrop side34. Dersom en bruker i gruppen tar imot samtalen, kan du overføre den ventende samtalen. Forutsetning: Du er inne i en samtale. Samtalepartneren venter. 80=HØ YTTALENDE? * Trykk på denne tasten. Lampen lyser. qld Tast inn koden. o Tast inn nummeret til gruppen. s Annonser samtalen vha. direkteanrop. Når en deltaker i gruppen besvarer samtalen side25, blir du koblet opp til vedkommende. OVERFØ RING? t Legg på røret. 42

38 Ringe til flere brukere samtidig Hvis det ikke opprettes forbindelse mellom de to andre brukerne innen 45 sekunder, kommer anropet tilbake til deg (= tilbakeringing). Parkere et anrop Du kan parkere inntil 10 interne og/ eksterne samtaler. Du kan vise overføre parkerte samtaler på andre telefoner. På denne måten kan du f. eks. gjenoppta en samtale på en annen telefon. Forutsetning: Du er inne i en samtale. Trykk på denne tasten. Lampen lyser. * 56=PARKERE ANROP? TA PARKERT ANROP? qij Tast inn koden. d... m Tast inn parkeringsnummer 0-9. Husk hvilket nummer du har valgt! Dersom parkeringsnummeret du taster inn ikke vises på displayet, er det allerede i bruk. Tast i så fall inn et annet nummer. Gjenoppta en parkert samtale Forutsetning: Et flere anrop er parkert. Telefonen er i standby-stilling. Trykk på denne tasten. Lampen lyser. rij Tast inn koden. d... m Tast inn ønsket (merket) parkeringsnummer. Hvis det inntastede parkeringsposisjonsnummeret ikke er belagt, kan du ikke gjenoppta samtalen. Dersom en parkert samtale ikke blir overført, går samtalen etter en gitt tidsperiode tilbake til deg (= gjentatt anrop). 43

39 Ringe til flere brukere samtidig t HOLDE BYL.:801 Avslutte evt. Sette eksterne samtaler på venting Dersom du har programmert en ventetast på din telefon side62, kan du sette eksterne samtaler på venting. Dermed kan enhver annen bruker gjenoppta samtalen på den tilordnede bylinjen. Trykk på tasten "HOLDE". Det vises en melding om den aktuelle linjen (for eksempel 801), noter linjenummeret. Dersom denne finnes, blinker lampen til den tilhørende linjetasten langsomt. Legg på røret trykk på tasten. Dette er nødvendig, alt etter konfigurasjonen, for at også andre brukere skal kunne ta inn den ventende samtalen. Hente inn en ventende samtale 63=GJENOPPTA BYL? * Forutsetning: Én flere samtaler er satt på venting. Telefonen er i standby-stilling. Trykk på denne tasten. Lampen lyser. qjg Tast inn koden. Hvis tasten "GJENOPPTA BYL" side62 finnes på telefonen din: Trykk på denne tasten. o Tast inn merket linjenummer. Hvis det finnes en "linjetast" for den aktuelle linjen side62: Lampen blinker langsomt. Trykk på denne tasten. 44

40 Ringe opp vha. lagrede nummer Ringe opp vha. lagrede nummer Bruke anropslisten Dersom du ikke besvarer et internt/eksternt anrop, blir det ubesvarte anropet lagret i en anropsliste. Du kan også lagre besvarte anrop, enten manuelt (interne og eksterne anrop) automatisk (kun eksterne anrop - spør systemansvarlig). Telefonapparatet ditt kan lagre inntil 10 anrop i kronologisk rekkefølge. Alle anrop vises med klokkeslett/dato. Listen over anrop begynner med de nyeste ubesvarte anropene (som du ennå ikke har fulgt opp). Ved anrop fra samme innringer blir ikke vedkommende lagt inn på nytt i anropslisten for hver gang, men siste registrerte klokkeslett/dato blir oppdatert og antallet anrop økes med ett for hvert nytt anrop. Vise anropslisten Forutsetning: Systemansvarlig har konfigurert anropsliste for ditt telefonapparat. Anropsliste? qlf Tast inn koden. Det seneste anropet vises. BLA? Bekreft for å vise nye anrop. AVSLUTTE? Høyttaler Avslutte visningen Trykk på denne tasten. Lampen slukker. Trykk på denne tasten. Lampen slukker. 45

41 Ringe opp vha. lagrede nummer TIDSPUNKT? VIS TELEFONNR VISE NAVN? ANROPE? Vise anropstidspunkt/tilleggsinformasjon for anropet Forutsetning: Du har hentet frem anropslisten, det ønskede anropet vises. Ringe opp en oppføring fra anropslisten Forutsetning: Du har hentet frem anropslisten, det ønskede anropet vises. Velg og bekreft Når det er opprettet forbindelse til en anroper i anropslisten, blir brukeren automatisk slettet fra listen. SLETTE? Slette oppføring i anropslisten Forutsetning: Du har hentet frem anropslisten, det ønskede anropet vises. Lagre telefonnummeret til samtalepartneren i anropslisten (repetisjonslisten) LAGRE TELNR? qlf Forutsetning: Du er inne i en samtale, du ringer opp en ekstern bruker. Trykk på denne tasten. Lampen lyser. Tast inn koden. 46

42 Ringe opp vha. lagrede nummer Repetisjon Gjenta oppringing De 3 sist brukte eksterne telefonnummerne lagres automatisk. Du kan ringe disse opp igjen bare med et tastetrykk. Det ønskede telefonnummeret vises i to sekunder og kan deretter ringes opp. Trykk på tasten (= sist oppringte nummer). Trykk 2 g. på tasten (= nest sist oppringte nummer). Trykk 3 g. på tasten (= tredje sist oppringte nummer). Vise og ringe opp lagrede nummer Repetisjon BLA? BLA? ANROPE? Trykk på denne tasten. Bekreft i løpet av to sekunder. Vis neste lagrede telefonnummer. Bekreft for hvert nummer. Hvis denne funksjonen er konfigurert (spør systemansvarlig) lagres de angitte prosjektkodene side52. 47

43 Ringe opp vha. lagrede nummer Høyttaler Ringe opp fra den interne telefonboken Hvis denne funksjonen er konfigurert (spør systemansvarlig), finner du i den interne telefonboken alle internnummer og felles kortnummer som er registrert på navn. Forutsetning: Det er registrert et navn på det lagrede telefonnummeret. n Løft av røret. Trykk på denne tasten. Lampen lyser. TELEFONKATALOG? NESTE OPPFØ RING? FORRIGE OPPFØ RING? SLETTE KARAKTER? SLETTE LINJE? Den første mottakeren oppføringen vises. Bekreft for å vise nye anrop. Velg og bekreft for hver bokstav. o Tast inn ønsket navn de første bokstavene i navnet. Systemet søker etter navnet. evt. evt. Du kan bruke siffertastene som alfanumerisk tastatur når du skal taste inn navnet. Du må da evt. trykke flere ganger på samme tast. Eksempel: Ved å trykke tre ganger på "7" får du "R"; ved å trykke to ganger på "3" får du en "E". Det første navnet med de angitte bokstavene vises. Angi de neste bokstavene på samme måte. Hvis det ikke finnes noen oppføring for den angitte bokstaven, hører du en kort pipetone. Ved å trykke "0" får du et mellomrom. Ved å trykke "1" vises automatisk den første oppføringen i telefonkatalogen. Tastene " *" og "#" har ingen betydning. Velg og bekreft for hver bokstav. Den sist inntastede bokstaven (bortsett fra den første) slettes. Alle inntastede bokstaver slettes, den første oppføringen i telefonboken vises på nytt. Den ønskede oppføringen vises: ANROPE? Velg og bekreft 48

44 Ringe opp vha. lagrede nummer Ringe opp med hurtigvalgtastene Forutsetning: Du har programmert et telefonnummer på hurtigvalgtasten side60. Trykk på tasten med det lagrede nummeret. Hvis telefonnummeret ligger nivå nummer 2, trykker du først "Shift". Du kan også benytte hurtigvalgtasten under en samtale; det blir da automatisk innledet et spørreanrop side39. Ringe opp med egne og felles kortnummer * 7=KORTNUMMER-. Forutsetning: Du har lagret egne kortnummer side61, systemansvarlig har lagret felles kortnummer. Trykk på denne tasten. Lampen lyser. qk Tast inn koden. o Tast inn kortnummer: " * 0" til * 9" = egne kortnummer. "000" til "999" = felles kortnummer (spør systemansvarlig). 49

45 Kontrollere/tilordne samtalekostnader * 65=TAKSTOPPLYS- Kontrollere/tilordne samtalekostnader Vise samtalekostnader for din telefon For gjeldende samtale: På displayet vises som standard kostnadene etter endt samtale. Hvis kostnadene for kostnadspliktige samtaler skal vises løpende, er dette en tjeneste som systemansvarlig må bestille hos nettoperatøren. Avhengig av nettoperatøren kan da evt. også eksterne, kostnadsfrie samtaler vises. På displayet vises "UTEN KOSTNAD" før og under samtalen. For alle og for den siste samtalen: Først vises samtalekostnadene for den siste kostnadspliktige samtalen. Etter fem sekunder vises de påløpte samtalekostnadene (sum). Trykk på denne tasten. Lampen lyser. qji Tast inn koden. Hvis en samtale blir overført, blir kostnadene belastet telefonen som samtalen blir overført til. 50

46 Kontrollere/tilordne samtalekostnader BLA? Vise samtalekostnader for en annen telefon Hvis denne funksjonen er konfigurert (spør systemansvarlig), kan du vise og skrive ut oversikt over kostnadspliktige samtaler på andre telefoner (f.eks. samtaler fra en telefonkiosk). Forutsetning: Du har programmert en tast med funksjonen "DEBIT. INFORMASJON". side62 Hvis lampen lyser, er det ført en kostnadspliktig samtale siden forrige visning. Trykk på tasten "DEBIT. INFORMASJON". Den kostnadspliktige forbindelsen vises. Bekreft for å vise nye kostnadspliktige forbindelser. UTSKRIFT? SLETTE? TILLEGGSINFO? AVSLUTTE? 51

47 Kontrollere/tilordne samtalekostnader Ringe opp med kostnadsregistrering * 60=PROSJEKTKODE? Du kan tilordne eksterne samtaler til bestemte prosjekter. Forutsetning: Systemansvarlig har definert prosjektkoder for deg. Trykk på denne tasten. Lampen lyser. qjd Tast inn koden. o Angi prosjektkode. #=Lagre? evt. r Tast inn. Nødvendig alt etter konfigurasjon: spør systemansvarlig. o Tast inn det eksterne telefonnummeret. Du kan også angi prosjektkode under en ekstern samtale. 52

48 Hvis ingen svarer Hvis ingen svarer Bruke tilbakeringing Når et oppringt nummer er opptatt, hvis ingen svarer, kan du bestille en tilbakeringing. På den måten kan du spare deg for mange gjentatte oppringingsforsøk. Du får en tilbakeringing så snart brukeren ikke lenger er opptatt, så snart brukeren som ikke besvarte anropet, har fullført en ny samtale. Lagre tilbakeringing TILBAKERINGING Forutsetning: Et oppringt nummer er opptatt, ingen svarer. qil Tast inn koden. Motta tilbakeringing Høyttaler Forutsetning: Det er lagret en tilbakeringing. Telefonen din ringer, og på displayet vises "TILBAKERINGING:..." n Løft av røret. Trykk på denne tasten. Lampen lyser. VISE TILBAKERINGING? Du hører ringetonen. Kontrollere/slette lagret tilbakeringing ril Tast inn koden. VISE NESTE? Velg og bekreft for å vise flere oppføringer. 53

49 Hvis ingen svarer Slette den viste oppføringen: SLETTE? AVSLUTTE? Høyttaler Avslutte visningen: Trykk på denne tasten. Lampen slukker. Trykk på denne tasten. Lampen slukker. PÅKOBLING! Aktivere samtale venter-signal hos en opptatt bruker Forutsetning: Du har ringt et internnummer og hører opptattsignalet. Du vil svært gjerne få kontakt med brukeren. Vent (ca. 5 sekunder) Til diplayet viser "PÅKOBLING!", og opptattsignalet endres til summetone. Den som blir anropt kan nå reagere på dette side21. Den som blir oppringt kan hindre automatisk signalering av ventende samtale side22. Hvis denne funksjonen er konfigurert (spør systemansvarlig), hører du summetonen med én gang, og på displayet vises "PÅKOBLING!". 54

50 Hvis ingen svarer PÅKOBLING? Bryte inn i en samtale Funksjonen kan bare utføres hvis den er konfigurert (spør systemansvarlig). Forutsetning: Du har ringt et internnummer og hører opptattsignalet. Du vil svært gjerne få kontakt med brukeren. qjf Tast inn koden. Den som blir oppringt og dennes samtalepartner hører en varseltone annethvert sekund. Hvis den som blir oppringt har systemtelefon med display, vises: "Bryte inn: (tlf.nr. navn)". Du kan begynne å snakke med en gang. 55

51 Telefoninnstillinger Telefoninnstillinger RINGESIGNAL STYRKE? RINGESIGNAL KARAK- ALARM RING VOL? Endre ringetonevolum u v Trykk en av tastene på telefonen i standby-stilling. u v Still volumet høyere lavere. Trykk på tastene inntil du har fått det volumet du ønsker. Lagre. Endre ringetone u v Trykk en av tastene på telefonen i standby-stilling. u v Endre tone. Trykk på tastene inntil du har fått den ringetonen du ønsker. Lagre. Endre volum for varslingsanrop Hvis du er med i et team med linjetaster, kan du under en samtale bli varslet om nye anrop ved hjelp av et varslingsanrop side91. Du hører varslingsanropet. u v Trykk en av tastene på telefonen i standby-stilling. u v Still volumet høyere lavere. Trykk på tastene inntil du har fått det volumet du ønsker. Lagre. 56

52 Telefoninnstillinger Tilpasse handsfree-funksjonen til romforholdene HØ YTTALENDE? For at samtalepartneren kan forstå deg optimalt når du snakker via mikrofon, kan du stille inn telefonen etter omgivelsene: "for dempet rom", "for normalt rom" og "for støyende rom". u v Trykk en av tastene på telefonen i standby-stilling. u v Still inn romtype. Trykk på tastene inntil du har fått den innstillingen du ønsker. Lagre. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på optipoint 500economy og optipoint 500basic. Endre hå ndsettvolum under en samtale Du er inne i en samtale. u v Still volumet høyere lavere. Trykk på tastene inntil du har fått det volumet du ønsker. u v samtidig Lagre. Tilpasse displayvinkelen til sittestillingen Displayenheten er svingbar. Still inn display-enheten slik at du lett kan lese displayet fra der du sitter. Displaybelysning Denne funksjonen er kun tilgjengelig på optipoint 500advance. Ved betjening av optipoint 500 advance, f. eks. ved inntasting av telefonnummer, slås displaybelysningen på automatisk. Belysningen går av av seg selv noen sekunder etter at siste handling er avsluttet. 57

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper... 6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

Ascotel Office Terminals by ascom

Ascotel Office Terminals by ascom Ascotel Office Terminals by ascom Office 45 Office 45pro Bruksanvisning med sikkerhetsråd www.ascom.com/pbx 20321625de_ba_b0 END 20 25 35 Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4220 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse TELEFONEN DIALOG 4220... 2 Knappene... 3 1.Linjeknapp 1-6... 3 Faste taster... 3 Telefon innstillinger... 4 BRUK

Detaljer

Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70IP Brukerveiledning

Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70IP Brukerveiledning Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065 Office 70IP Brukerveiledning Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 5 1 6 7 2 17 16 11 8 9 10 12 13 14 15 3

Detaljer

Gigaset SL55, S45, E45

Gigaset SL55, S45, E45 s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Detaljer

Bruksanvisning. ascom Eurit 40

Bruksanvisning. ascom Eurit 40 Bruksanvisning ascom Eurit 40 Merknader til brukeren Kjære kunde. Når du har kjøpt en Ascom Eurit 40, har du valgt et sveitsisk kvalitetsprodukt. Vi takker for tilliten. Eurit 40 er laget for tilkobling

Detaljer

s mobile Gigaset C1/C2/S1colour/SL1colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

s mobile Gigaset C1/C2/S1colour/SL1colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich BA Gigaset C1_C2_S1_SL1 15.06.2004 12:47 Uhr Seite 1 s mobile Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability.

Detaljer

Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn

Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to

Detaljer

Alcatel Office Premium REFLEXES

Alcatel Office Premium REFLEXES Alcatel Office Premium REFLEXES Easy REFLEXES N S FI Norsk manual Presentasjon av telefonapparatet, anrop, behandle flere anrop, arbeide i gruppe, når du ikke er tilstede Styre kostnader, justere og tilpasse

Detaljer

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 4018/4019. Det

Detaljer

EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning

EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning Bli kjent med EuroPhone S Betjeningselementer display 1 6 2 7 3 8 4 9 5 0 telefonliste OK funksjontaster 1 2 3 2nd 4 5 6 1 5 2 7 8 9 1.2.3. 0 KP MSN R høyttaler

Detaljer

Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Office 135 / 135pro Brukerveiledning

Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Office 135 / 135pro Brukerveiledning Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Office 135 / 135pro Brukerveiledning ascom Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 11 1 2 3 4 5 6 7 5 12 13 8 19 9 17 10! 14 15 17

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerveiledning +RZ Ved å velge en telefon i serien Reflexes, viser du tiltro til Alcatel : Mange takk skal du ha. Den

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Brukerveiledning First REFLEXES Alcatel 4400 Telefonapparatet First REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til alle tjenester og funksjoner

Detaljer

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved Alcatel OmniPCX 4400 ANALOG TELEFON Alcatel OmniPCX 4400 BRUKERHÅNDBOK 1 Symboler som brukes i dokumentasjonen For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av

Detaljer

Alcatel Mobile Reflexes

Alcatel Mobile Reflexes Alcatel Mobile Reflexes OK Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerhåndbok Du har i dag en telefon av typen Alcatel Mobile 100 eller 200 Reflexes: det er et pålitelig apparat som er

Detaljer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4038/4039/4068

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4038/4039/4068 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 408/409/408 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 408/409/408.

Detaljer

Oversikt Gigaset DA710

Oversikt Gigaset DA710 Oversikt Gigaset DA70 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Skjerm og tastatur Regulerbar skjerm (valg av skjermspråk s. ) 2 Styretast 3 Skift-tast 4 Menytast 5 Gjenta-/pausetast 6 Tilbakeringetast 7 Lyd av-tast 8 Direktevalgtaster

Detaljer

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL370 SL370 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Detaljer

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhåndbok Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Hovedkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tlf: +1 408 526-4000 +1 800 553-NETS

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX800 A all in one A all in one DX800 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Gigaset DX800A all in one en solid samboer Gigaset DX800A all in one en solid samboer... med overbevisende indre og ytre verdier.

Detaljer

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset s Gigaset S685 IP / S675 IP Gigaset Kort oversikt over håndsettet 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½ V INT 1 15.01.08 09:45? SMS Taster, håndsett 1 Display i hviletilstand (eksempel) 2 Batteriets ladetilstand

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER Det ringer, det ringer... BKSAK nr: 200100111/65 Oppdat.ansv.: IT-seksjonen Dato sist oppdatert: 08.08.01 Ønsker noen kurs og gjennomgang av telefonapparatet, så kan

Detaljer

ST60 *A5B00075146269* Be inspired. Ref.No.: A31008-H6855-A109-1-5219. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

ST60 *A5B00075146269* Be inspired. Ref.No.: A31008-H6855-A109-1-5219. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2003 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Gigaset A160/A260/A165/A265

Gigaset A160/A260/A165/A265 1 Gigaset A160/A260/A165/A265 Håndsett for A260/A265 Håndsett for A160/A165 Base uten telefonsvarer 14 5 1 Batteripakkens 1 ladetilstand 2 2 Internt nummer for håndsettet 3 Displaytaster 4 Beskjedtast

Detaljer

NEC SV 8100 Enkel brukerveiledning for systemtelefoner

NEC SV 8100 Enkel brukerveiledning for systemtelefoner NEC SV 8100 Enkel brukerveiledning for systemtelefoner Digitel/IPtel 6/12/24 /32 Innholdsfortegnelse (i full skjerm: trykk over teksten) Side Denne bruksanvisningen gjelder følgende telefoner 2 Telefonenes

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T28 WORLD http://no.yourpdfguides.com/dref/819887 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Ascotel Office Terminals by ascom

Ascotel Office Terminals by ascom Ascotel Office Terminals by ascom Office 45 Office 45pro Bruksanvisning Systemassistent for Sluttbrukeren www.ascom.com/pbx 20321643de_ba_b0 Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer

Detaljer