HiPath 3000 HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HiPath 3000 HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance."

Transkript

1 HiPath 3000 HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Bruksanvisning

2 Om denne bruksanvisningen Om denne bruksanvisningen Denne bruksanvisningen beskriver telefonene optipoint500economy, optipoint 500 basic, optipoint 500 standard og optipoint 500advance på HiPath 3000/ HiPath AllServe. Alle funksjoner som kan utføres på telefonen, er beskrevet. Hvis du merker at visse funksjoner ikke kan utføres som ønsket, kan dette ha følgende årsaker: Funksjonen er ikke konfigurert for deg og din telefon ta kontakt med systemansvarlig. Din kommunikasjonsplattform har ikke denne funksjonen - ta kontakt med din Siemens-partner for å oppgradere systemet. Viktig informasjon Telefonapparatet må ikke brukes brukes i eksplosjonsfarlige omgivelser! Bruk bare originaltilbehør fra Siemens side106! Bruk av annet tilbehør er farlig og fører til at garanti og betingelser for CE-merking opphører. Telefon tilleggsapparat må aldri åpnes! Ta kontakt med systemansvarlig hvis det oppstår problemer. Telefonen må ikke komme i berøring med etsende væsker væsker som fører til misfarging, f.eks. te, kaffe, saft leskedrikker. Vedlikehold av telefonen side107. CE-merking CE-merkingen dokumenterer at apparatet er i samsvar med EU-direktiv 1999/5/EF. Miljømerking Dette apparatet er produsert i henhold til vårt miljøstyringssystem (ISO 14001). Denne prosessen sikrer at primærråstoffer og energi samt avfallsmengde holdes på et så lavt nivå som mulig. 2

3 Innholdsfortegnelse Grunnleggende informasjon om bruken Betjeningsfelt optipoint 500 economy/basic/standard Betjeningsfelt optipoint500advance med optipoint key module Veiviser for denne bruksanvisningen Displaysymboler Slik utfører jeg en funksjon interaktivt via Service-menyen med en funksjonstast Hvilke funksjoner kan jeg bruke? Grunn- og komfortfunksjoner Ekstra team- og sjef-/sekretærfunksjoner Hvordan bruker jeg telefonen effektivt? Grunn- og komfortfunksjoner Besvare anrop og ringe opp Besvare anrop vha. telefonrøret Besvare anrop via høyttaleren (handsfree) Høyttaler/medhør i rommet under en samtale Koble om til handsfree Kobler over til telefonrøret Bruke samtale venter-funksjonen Besvare en ventende samtale Deaktivere /aktivere samtale venter Aktivere/deaktivere varseltone (samtale venter) Innhente anrop fra andre kollegaer Avvise anrop Bruke talepostkasse Åpne postkassen Bli minnet på en avtale Motta et calling-anrop Aktivere/sperre direktesvar Besvare anrop via headset Koble "ikke forstyrr"-funksjonen inn/ut Aktivere/deaktivere stille anrop Identifisere anonyme innringere "sporing" Slå på/av mikrofonen Besvare anrop fra dørtelefon/aktivere døråpner Ta over en samtale fra telefonsvareren Vis antall ventende anrop/overbelastningsindikator

4 Innholdsfortegnelse Foreta anrop Ringe opp uten å løfte av røret Ringe opp uten å løfte av røret Ringe med blokksending / korrigere et telefonnummer Skjule ditt eget nummer på annet apparat Calling-funksjon til andre medarbeidere Foreta DTMF-signalering/tonevalg Automatisk oppkobling/hotline Reservere bylinje Tilordne telefonnummer Sende signal til nettet Annet valg Ringe til flere brukere samtidig Ringe opp annen bruker (spørreanrop) Bytte til ventende bruker (pendle) Delta i en konferanse Konferanse for inntil fem brukere (kun innkallende part) Vis antallet deltakere i konferansen (kun innkallende part) Koble ned deltakere i konferansen (kun innkallende part) Gå ut av konferansen Koble ut deltaker (kun innkallende part) ISDN-Central-Office-bruker Koble fra konferanse (kun USA) Sette over en samtale etter direkteanrop til en gruppe Parkere et anrop Gjenoppta en parkert samtale Sette eksterne samtaler på venting Hente inn en ventende samtale Ringe opp vha. lagrede nummer Bruke anropslisten Vise anropslisten Avslutte visningen Vise anropstidspunkt/tilleggsinformasjon for anropet Ringe opp en oppføring fra anropslisten Slette oppføring i anropslisten Lagre telefonnummeret til samtalepartneren i anropslisten (repetisjonslisten) Gjenta oppringing

5 Innholdsfortegnelse Ringe opp fra den interne telefonboken Ringe opp med hurtigvalgtastene Ringe opp med egne og felles kortnummer Kontrollere/tilordne samtalekostnader Vise samtalekostnader for din telefon Vise samtalekostnader for en annen telefon Ringe opp med kostnadsregistrering Hvis ingen svarer Bruke tilbakeringing Lagre tilbakeringing Motta tilbakeringing Kontrollere/slette lagret tilbakeringing Aktivere samtale venter-signal hos en opptatt bruker Bryte inn i en samtale Telefoninnstillinger Endre ringetonevolum Endre ringetone Endre volum for varslingsanrop Tilpasse handsfree-funksjonen til romforholdene Endre håndsettvolum under en samtale Tilpasse displayvinkelen til sittestillingen Displaybelysning Velge språk på displayet Sperre telefonen mot misbruk Lagre personlig PIN-kode Lagre funksjoner, prosedyrer og avtaler Lagre telefonnummer for hurtigvalg Lagre egne kortnummer Programmere en funksjon på en tast Programmere en prosedyre (brukeroperasjoner) på en tast Lagre avtaler Kontrollere telefonen Kontrollere funksjonaliteten Kontrollere tasteprogrammeringen Viderekopling

6 Innholdsfortegnelse Bruke variabel viderekobling Bruke nattstilling Viderekobling i offentlig nett/ viderekoble tilleggsnummer (MSN) Bruke andre funksjoner Sende info (beskjed) Slette/vise sendt melding Motta meldingstekster Etterlate melding/svartekst Slette svartekst Bruke en annen telefon som sin egen Bytte telefonnummer (flytting/relocate) Melding ved faksmottak/beskjed på telefonsvarer Gjenopprette standardinnstillinger (sletting av funksjoner for ett apparat) Medhør/hemmelig påkobling Romovervåkning (babyalarm) Aktivere funksjoner for en annen telefon Sperre en annen telefon mot misbruk Benytte systemfunksjoner fra eksternt apparat DISA (Direct Inward System Access) Bruke ISDN-funksjoner med kodesignalering ("Keypad") Styre tilkoblede datamaskiner/ programmer/ telefondatatjeneste (gjelder kun HiPath 3500/3550/3700/3750) Aktivere reléer Sensorer (kun for HiPath 3300/3350/3500/3550) Personsøking Basis-personsøking Komfort-personsøking (kun for Hipath3700/3750) Team- og sjef-/sekretærfunksjoner Team/sjef/sekretær med linjetaster Bruke linjetaster Besvare anrop vha. linjetaster Ringe opp med linjetaster

7 Innholdsfortegnelse Sette en samtale på en linjetast på venting og ta samtalen inn igjen Bruke flere linjer om gangen Viderekoble anrop til linjer Bruke direkteanropstaster Besvare anrop på direkteanropstaster Foreta et direkteanrop til en teamdeltaker Sette over en samtale Hente inn et anrop fra en annen teamdeltaker Koble gruppeanrop inn/ut (gjelder ikke sjefstelefon i sjef/sekretær-team) Overføre anrop direkte til sjefstelefon (gjelder bare for teamet sjef/sekretær) Bruke andre teamfunksjoner Koble gruppeanrop inn/ut Ta over anrop fra andre kolleger i teamet Svargruppe Anrop ved anropsfordeling (UCD) Lokalnettverk (PC-nett) Spesielle funksjoner i lokalnettverk (PC-nett) Gå ut av søkegruppe/gruppeanrop Fjernstyre viderekobling Bruke nattstilling Svargruppe Aktivere reléer Åpne dør Rundt telefonen Etiketter, dokumentasjon og tilbehør Merke tastefelt Plassere nummeretiketter Dokumentasjon Tilbehør

8 Innholdsfortegnelse Tips og rå d Vedlikehold av telefonen Feilsøking Reagere på feilmeldinger på displayet Kontaktperson ved problemer Stikkordsliste

9 Grunnleggende informasjon om bruken Grunnleggende informasjon om bruken optipoint 500 economy basic standard advance Funksjonstaster Handsfree-funksjon med full dupleks - - Displaybelysning Tilkobling av handsfree-utstyr USB-grensesnitt - Kontakt for tilleggsapparater - Adapterplasser Betjeningsfelt optipoint 500 economy/basic/standard Tastatur - fast programmerte taster: Service-meny Repetisjon Mikrofon på/av intern høyttaler Siffertastatur Lamper Display, 2 linjer à 24 tegn Telefo nrør Høyttaler for medhør og ringetoner Taster for telefoninnstillinger Tastatur - fritt programmerbare taster Taster for å bla mellom funksjoner Tast for å bekrefte en funksjon Mikrofon for handsfree (bare optipoint 500standard) Forhåndsprogrammert funksjonstast: 14

10 Grunnleggende informasjon om bruken Betjeningsfelt optipoint500 advance med optipoint key module Høyttaler for medhør og ringetoner Telefo nrør Belyst display, 2 linjer à 24 tegn Tastatur - fast programmerte taster: Service-meny Repetisjon Mikrofon på/av intern høyttaler Siffertastatur Lamper Tastatur - fritt programmerbare taster Forhåndsprogrammert funksjonstast: optipoint key module med flere ledige programmerbare taster Taster for telefoninnstillinger Taster for å bla mellom funksjoner Tast for å bekrefte en funksjon Mikrofon til handsfree-bruk 15

11 Grunnleggende informasjon om bruken Veiviser for denne bruksanvisningen Høyttaler Spørreanrop? Ringesignal karakter? Brukerprosedyrer vises i venstre spalte i grafisk form og i logisk rekkefølge. Symbolene har følgende betydning: n Løft av røret. t Legg på røret. s Foreta samtalen. o Tast inn telefonnummer kode. dd Tast inn koden. u v Trykk på innstillingstastene på telefonen. Trykk på denne tasten. Trykk på den lysende tasten. Trykk på den blinkende tasten. Valgalternativet vises på displayet. Bekreft med tasten. Finn valgalternativene. Dette gjør du ved å trykke på tastene inntil det ønskede alternativet vises i displayet. Bekreft deretter med tasten. Displaysymboler Vennligst velg Tilbake til ventende? > I linje 1 vises ledetekster kvitteringsmeldinger, alt etter situasjonen. I linje 2 vises alternative valgmuligheter for funksjonen. Disse aktiveres med. Hvis tegnet ">" vises til høyre, finnes det flere valgmuligheter som kan hentes frem ved å velge. 16

12 Grunnleggende informasjon om bruken Viderekobl aktivert Tilbakeringing Sende info Slik utfører jeg en funksjon... interaktivt Noen funksjoner kan velges direkte i standbystilling, f.eks.: Velg med og bekreft valget med. Andre funksjoner er uavhengige av situasjonen og kan velges direkte. Et eksempel: Du ringer til noen, men linjen er opptatt: Bekreft med. Velg med og bekreft med.... via Service-menyen Trykk først på tasten "Service-meny". Deretter vises de aktuelle valgmulighetene, f.eks.:: "#0=Fjerne tjeneste" side76. #0=Fjerne tjeneste? Trykk på denne tasten. Velg med og bekreft med. rd Angi kode direkte. Kodene finner du i hurtigreferansen, men vises også på displayet sammen med den tilhørende funksjonen.... med en funksjonstast En funksjon du har programmert på en tast side62, kan du aktivere direkte, f.eks.: Trykk "Ikke forstyrr av/på". Funksjonen utføres. 17

13 Hvilke funksjoner kan jeg bruke? Grunn- og komfortfunksjoner Grunnleggende informasjon om bruken Du kan bruke alle grunn- og komfortfunksjoner som er tilgjengelige på den aktuelle kommunikasjonsplattformen, og som fremkommer på displayet, i Service-menyen og på funksjonstastene. Ekstra team- og sjef-/sekretærfunksjoner side86f. For at arbeids- og prosjektgrupper skal fungere ekstra effektivt, kan serviceteknikeren konfigurere ulike teamfunksjoner, tilpasset behovene i din arbeidshverdag. Du kan bruke disse teamfunksjonene i tillegg til grunn- og komfortfunksjonene. I tillegg til innhenting av anrop, søkegrupper (gruppeanrop) og grupper for anropsfordeling, kan det opprettes team med flere linjer for hver telefon. En telefon med linjetaster kan gjenkjennes ved at ditt eget telefonnummer og nummeret til kollegaene dine er angitt på linjetastene. Du har tilgang til alle linjene og kan også samtale samtidig på flere linjer. En annen type teamfunksjon er sjef-/sekretær-funksjoner. Disse installeres av serviceteknikeren. Du kan bruke sjef-/sekretærfunksjonene (forværelsefunksjoner) i tillegg til grunn- og komfortfunksjonene og andre teamfunksjoner. En sjef-/sekretærtelefon har direkteanropstaster til sjef sekretær, linjetaster for sjef og sekretær og taster til anropsoverføring. Hvordan bruker jeg telefonen effektivt? Du har ganske sikkert kollegaer andre eksterne samtalepartnere som du ringer spesielt ofte til. Nummerne deres bør du lagre på egne taster, slik at du enkelt og raskt kan ringe dem opp. (Lagre telefonnummer for hurtigvalg side60). Ofte kan det dessverre være opptatt hos den du ringer til. I en hektisk arbeidshverdag kan du da fort glemme å ringe vedkommende opp igjen. Venn deg derfor til å bruke funksjonen "Tilbakeringing" side53. Grunn- og komfortfunksjoner 18

14 Besvare anrop og ringe opp Besvare anrop og ringe opp Som standard har telefonapparatet ditt et bestemt ringesignal: Ved interne anrop ringer telefonen din en gang hvert fjerde sekund (enkelttone). Ved et eksternt anrop ringer den hvert fjerde sekund to ganger rett etter hverandre (dobbelttone). Ved et anrop fra dørtelefonen ringer telefonen din hvert fjerde sekund tre ganger rett etter hverandre (trippeltone). Ved et ventende anrop hører du et kort signal hvert 6. sekund (pipetone). I displayet vises telefonnummeret navnet til innringeren. Besvare anrop vha. telefonrøret Telefonen ringer. Innringeren vises på displayet. n Løft av røret. u v Still volumet høyere lavere. Trykk på tastene inntil du har fått det volumet du ønsker. Avslutte Avslutte en samtale: t Legg på røret. Trykk på denne tasten. Høyttaler Besvare anrop via høyttaleren (handsfree) Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på optipoint 500economy og optipoint 500basic. Telefonen ringer. Innringeren vises på displayet. Trykk på denne tasten. Lampen lyser. Handsfree. u v Still volumet høyere lavere. Trykk på tastene inntil du har fått det volumet du ønsker. 19

15 Besvare anrop og ringe opp Høyttaler Avslutte Avslutte en samtale: Trykk på denne tasten. Lampen slukker. Trykk på denne tasten. Merknader til handsfree: Gi beskjed til samtalepartneren at du snakker handsfree/med høyttaler. Handsfree-funksjonen fungerer best hvis du skrur ned mikrofonvolumet. Den optimale avstanden til telefonen ved handsfree er rundt 50 cm. Høyttaler Høyttaler Høyttaler/medhør i rommet under en samtale Du kan la andre personer i rommet ta del i samtalen. Si fra til samtalepartneren at du slår på høyttaleren. Forutsetning: Du fører en samtale via håndsettet. Innkobling: Trykk på denne tasten. Lampen lyser. Utkobling: Trykk på denne tasten. Lampen slukker. 20

16 Besvare anrop og ringe opp Koble om til handsfree Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på optipoint 500economy og optipoint 500basic. Forutsetning: Du fører en samtale via håndsettet. Høyttaler og t Hold tasten nede og legg på røret, slipp deretter tasten. Fortsett samtalen. Kobler over til telefonrøret Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på optipoint 500economy og optipoint 500basic Forutsetning: Du er inne i en handsfree-samtale. n og s Løft av røret. Fortsett samtalen. Bruke samtale venter-funksjonen Når du er inne i en telefonsamtale, kan andre innringere likevel få tak i deg. Du hører da varseltonen for ventende samtale. Du kan ignorere besvare den ventende samtalen. Hvis du vil besvare det andre anropet, kan du først avslutte den opprinnelige samtalen, men du kan også sette denne på venting og fortsette den senere. Du kan også deaktivere samtale venter-funksjonen og den tilhørende varseltonen side22. Besvare en ventende samtale Forutsetning: Du er inne i en samtale og hører et signal (ca. hvert 6. sekund). Avslutte den første samtalen og besvare det nye anropet t Legg på røret. Telefonapparatet ringer. n Besvar den ventende samtalen. Løft av røret. 21

17 Besvare anrop og ringe opp Sette første samtale på venting og besvare den andre samtalen BESVARE ANR. VENTER? qii Trykk på denne tasten. Lampen lyser. Tast inn koden. Du er forbundet med innringeren av den andre samtalen. Den første samtalepartneren venter. Avslutte den andre samtalen, fortsette den første samtalen: TILBAKE? qd Trykk på denne tasten. Lampen lyser. Tast inn koden. t n Legg på røret. I displayet vises "GJENTATT ANROP...". Løft av røret. Deaktivere /aktivere samtale venter #490=SAMT. VENTER AV? * 490=SAMT.VENTER PÅ? og rhmd q hmd Du kan hindre/tillate at et annet anrop automatisk blir signalisert med "samtale venter"-tone side21 under en samtale. Dette krever at funksjonen er installert (spør systemansvarlig). Trykk på denne tasten. Lampen lyser. Angi kode for "på" "av". 22

18 Besvare anrop og ringe opp ANROP VENTER U/TONE? ANROP VENTER M/TONE? Aktivere/deaktivere varseltone (samtale venter) Du kan slå av varseltonen (som avgis ca. hvert sjettesekund) for ventende samtaler. Ventende samtaler angis da med et spesielt tonesignal som avgis én gang. rlk q lk Angi kode for "uten" "med". 59=INNHENTING AV * BLA? Innhente anrop fra andre kollegaer Du hører at et telefonapparat ringer. Trykk på denne tasten. Lampen lyser. qim Tast inn koden. evt. I displayet vises en oppringt bruker. Velg og bekreft inntil den ønskede brukeren vises. OVERTA SAMTALE? o Tast inn telefonnummeret til telefonen som ringer, hvis du kjenner nummeret. Trykk på den blinkende tasten. Overta anropet innenfor teamet side95. 23

19 Besvare anrop og ringe opp Avslutte Avvise anrop Du kan avvise anrop du ikke ønsker å besvare. Anropet blir da signalisert på en annen telefon som er definert for dette (spør systemansvarlig). Telefonen ringer. Innringeren vises på displayet. Trykk på denne tasten. Hvis et anrop ikke kan avvises, fortsetter telefonen å ringe. På displayet vises "IKKE MULIG" (f. eks. ved gjentatt anrop). VISE INFO? Bruke talepostkasse Hvis du har programmert tasten "Postkasse" side62, lyser den tilhørende lampen når noen har lagt igjen beskjed til deg. Hvis du er tilknyttet et lukket talepostsystem, blir nye beskjeder også vist ved at tasten "Postkasse" blinker. Åpne postkassen Trykk på den lysende tasten for"postkasse". TEKST? RING VOICE MAIL? Følg veiledningen på displayet! 24

20 Besvare anrop og ringe opp PÅMINNELSE: Bli minnet på en avtale Forutsetning: Du har lagret en avtale side67. Det lagrede tidspunktet inntreffer. Telefonen ringer. Avtaletidspunktet vises på displayet. Høyttaler Trykk tasten 2x. n t Løft av røret og legg det på igjen. Hvis du ikke besvarer varslingsanropet, gjentas dette fem ganger før avtalen slettes. Motta et calling-anrop Du mottar er calling-anrop fra en kollega via høyttaleren. Før calling-anropet hører du et signal. Navnet telefonnummeret til den som utfører direkteanropet vises på displayet. Du kan svare direkte via håndsettet vha. handsfree-funksjonen. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på optipoint 500economy og optipoint 500basic. MIKROFON PÅ? Mikrofon på/av n Løft av røret og svar. Bekreft og svar. Trykk på tasten og svar. Hvis direktesvar er konfigurert (se nedenfor) trenger du ikke koble inn mikrofonen ved et direkteanrop. Du kan svare umiddelbart vha. handsfree-funksjonen. Dersom direktesvar er sperret (standard), går du frem slik det er beskrevet ovenfor. Foreta et calling-anrop til andre kollegaer side34. 25

21 Besvare anrop og ringe opp HØ YTTALENDE PÅ? HØ YTTALENDE AV? Aktivere/sperre direktesvar qmj rmj Angi kode for "aktiver" "sperr". Besvare anrop via headset MED HODESETT? Telefonapparatet ringer. Avslutte en samtale: Avslutte Trykk på denne tasten. Lampen slukker. IKKE FORSTYRR PÅ? IKKE FORSTYRR AV? Koble "ikke forstyrr"-funksjonen inn/ut Hvis du ikke vil bli forstyrret, kan du aktivere "ikke forstyrr"-funksjonen. Interne brukere hører opptattsignal, eksterne innringere blir satt over til en annen definert telefon (dette gjøres av systemansvarlig). qmk rmk Angi kode for "på" "av". Når du løfter av røret, minner en spesiell summetone (pulserende, permanent tone) deg om at funksjonen er koblet inn. Prioriterte interne brukere bryter automatisk anropsvernet etter fem sekunder. 26

22 Besvare anrop og ringe opp Aktivere/deaktivere stille anrop RINGESIGNAL AV? STILLE ANROP AV? Hvis du ikke vil bli forstyrret, kan du aktivere "stille anrop"-funksjonen. Anrop signaleres bare med ett ringesignal, på displayet og ved at den aktuelle tasten blinker (f. eks. linjetast) vises. qml rml Angi kode for "på" "av". * 84=SAMTALESPORING? og Identifisere anonyme innringere "sporing" Du kan identifisere eksterne sjikaneanrop. Innringerens telefonnummer kan dermed spores under samtalen inntil 30 sekunder etter samtalen. Du må ikke selv legge på røret. Trykk på denne tasten. Lampen lyser. qlh Tast inn koden. Hvis sporingen var vellykket, blir de registrerte dataene lagret hos nettoperatøren. Ta kontakt med systemansvarlig! 27

23 Besvare anrop og ringe opp Mikrofon på/av Mikrofon på/av Slå på /av mikrofonen Hvis du vil hindre at samtalepartneren skal høre hva som blir sagt, f. eks. hvis du konfererer med andre i rommet, kan du slå av mikrofonen på håndsettet handsfreeutstyret midlertidig. På lignende måte kan du koble inn handsfree-mikrofonen for å besvare et direkteanrop via høyttaleren på telefonen (direkteanrop, side25). Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på optipoint 500economy og optipoint 500basic. Forutsetning: Du er inne i en samtale og mikrofonen er slått på. Trykk på denne tasten. Lampen lyser. Trykk på den lysende tasten. Lampen slukker. MIKROFON AV? MIKROFON PÅ? Trykk på denne tasten. Lampen lyser. qif rif Angi kode for "på" "av". 28

24 Besvare anrop og ringe opp Besvare anrop fra dørtelefon/aktivere dørå pner Dersom det er installert dørtelefon, kan du kommunisere med dørtelefonen fra telefonen din og betjene døråpneren. Hvis du har rett til å utføre dette (spør systemansvarlig), kan du koble inn døraktivering, slik at den besøkende selv kan åpne døren ved hjelp av en 5-sifret kode (f. eks. via DTMF-sender en tastemodul). Snakke med den besøkende gjennom dørtelefonen: Forutsetning: Telefonapparatet ringer. n Løft av røret innen 30 sekunder. Du har umiddelbart kontakt med dørtelefonen. n Løft av røret etter mer enn 30 sekunder. o Tast inn telefonnummeret til dørtelefonen. Åpne døren fra telefonen under samtalen med dørtelefonen DØ RÅPNER? 61=DØ RÅPNER? * Åpne døren fra telefonen uten innledende samtale med dørtelefonen: Trykk på denne tasten. Lampen lyser. qje Tast inn koden. o Tast inn telefonnummeret til dørtelefonen. Hvis telefonen er en del av HiPath AllServe (PCbasert systemnettverk), må det tas spesielle hensyn side103! 29

25 Besvare anrop og ringe opp * 89=INN-KOBLE DØ RÅP- Åpne døren med kode (ved døren): o Etter å ha brukt dørklokken, taster du inn den 5-sifrede koden (med en eksisterende tastemodul ved hjelp av DTMF-sender). Avhengig av type døråpner blir anropet signalisert ikke signalisert. Aktivere døråpner: Trykk på denne tasten. Lampen lyser. qlm Tast inn koden. 3=ENDRE PASSORD? o Tast inn telefonnummeret til dørtelefonen. o Tast inn 5-sifret kode. Standardkode = "00000". Velg og bekreft hvis du vil endre kode. 1=Apne med samtale? 2=Apne uten samtale? Døren kan åpnes uten ringeklokke. Aktivere døråpner: #89=UT-KOBLE DØ RÅP- Trykk på denne tasten. Lampen lyser. rlm Tast inn koden. Ta over en samtale fra telefonsvareren Hvis det er koblet en telefonsvarer til systemet (spør systemansvarlig) og du har programmert internnummeret til telefonsvareren på en tast side62, kan du overta samtalen fra telefonsvareren. Lampen lyser. Trykk på denne tasten. 30

26 Besvare anrop og ringe opp Vis antall ventende anrop/overbelastningsindikator Hvis du har en tast med funksjonen "Vis antall anrop" side62, kan du vise antallet ventende eksterne anrop på displayet. Trykk på tasten "ventende anrop" Dersom du allerede er inne i en samtale og antall ventende anrop overskrider en grenseverdi (overbelastning spør systemansvarlig), blir dette vist på lampen for denne tasten. Lampe av: Ingen innringere venter. Lampen blinker langsomt: Den innstilte grenseverdien er nådd. Lampen blinker langsomt: Grenseverdien er overskredet (overbelastning). 31

27 Foreta anrop Foreta anrop Ringe opp uten å løfte av røret n Løft av røret. o Internt: Tast inn telefonnummer. Eksternt: Tast inn bylinjekode og telefonnummer. Brukeren svarer ikke er opptatt: t Legg på røret. Ringe opp uten å løfte av røret o Internt: Tast inn telefonnummer. Eksternt: Tast inn bylinjekode og telefonnummer. Brukeren svarer via høyttaleren: n Løft av røret. Når røret ligger på: Handsfree (ikke mulig på optipoint 500economy og optipoint 500basic). Brukeren svarer ikke er opptatt: Høyttaler Trykk på denne tasten. Lampen slukker. Systemet ditt kan også være programmert slik at du må trykke på tasten før du slår det interne telefonnummeret. Før du taster inn det eksterne nummeret må du taste inn bylinjekode (automatisk linjetildeling er aktivert; spør systemansvarlig). 32

28 Foreta anrop Ringe med blokksending / korrigere et telefonnummer Hvis denne funksjonen er konfigurert (spør systemansvarlig), kan du taste inn telefonnummeret uten at anropet utføres før du er ferdig. Du kan dermed korrigere telefonnummeret ved behov Anropet initieres først når du ønsker det. o Internt: Tast inn telefonnummer. Eksternt: Tast inn bylinjekode og telefonnummer. Ringe opp det inntastede/viste telefonnummeret: RING? n Løft av røret. Korrigere det inntastede telefonnummeret: SLETT NUMMER? Det siste sifferet slettes fortløpende. o Angi ønsket siffer. Avbryte blokksending: AVSLUTTE? Høyttaler Høyttaler Trykk på denne tasten. Lampen slukker. Trykk på denne tasten. 33

29 Foreta anrop UNDERTRYKKE TELNR? PRESENTERE TELNR Skjule ditt eget nummer på annet apparat Du kan hindre at telefonnummeret navnet ditt vises på displayet på eksterne telefoner. Denne tjenesten forblir aktiv inntil du kobler den ut. qlj rlj Angi kode for "skjul" "vis". Systemansvarlig kan aktivere deaktivere skjult nummer for alle telefonene. Calling-funksjon til andre medarbeidere Du kan foreta et calling-anrop via den tilkoblede høyttaleren (spør systemansvarlig) hos en intern bruker som har en systemtelefon uten at denne trenger å gjøre noe. Trykk på denne tasten. Lampen lyser. * 80=DIREKTEANROP? qld Tast inn koden. o Tast inn telefonnummeret. Reagere på direkteanrop side25. 34

30 Foreta anrop Foreta DTMF-signalering/tonevalg Hvis du skal fjernstyre apparater som f.eks. telefonsvarere automatiske opplysningstelefoner, kan du sende DTMF-signaler etter oppkobling. * 53=DTMF-TONEVALG? Trykk på denne tasten. Lampen lyser. qig Tast inn koden. o Med tastene "0" til "9", " *" og "#" kan du nå sende DTMFsignaler. Når forbindelsen kobles ned, avsluttet også DTMF-signaleringen. Systemet ditt kan også være konfigurert slik at DTMF-signaleringen aktiveres med en gang du er koblet opp. Automatisk oppkobling/hotline Hvis denne funksjonen er installert (spør systemansvarlig), blir du automatisk koblet til et definert internt eksternt mål når du løfter av røret. n Løft av røret. Alt etter innstillingen, skjer oppkoblingen straks først etter en forhåndsdefinert tid (forsinket hotline). 35

31 Foreta anrop Reservere bylinje Hvis denne funksjonen er konfigurert (spør systemansvarlig), kan du forhåndsreservere en bylinje. Når linjen blir ledig, mottar du et anrop, og det vises en melding på displayet. Forutsetning: På displayet vises "BYLINJE OPPTATT". RESERVERE BYLINJE? Den reserverte linjen blir ledig: Telefonen ringer. På displayet vises "BYLINJE LEDIG". n Løft av røret. Du hører den eksterne summetonen. o Tast inn det eksterne telefonnummeret. Tilordne telefonnummer Dersom denne tjenesten er konfigurert (spør systemansvarlig), kan du tilordne din egen telefontilkobling til et bestemt telefonnummer (innvalgsnummer) før du ringer opp et eksternt nummer. Dette vil da vises på displayet til den du ringer til. 41=MIDLERTIDIG TLF. * Trykk på denne tasten. Lampen lyser. qhe Tast inn koden. o Tast inn innvalgsnummeret. o Tast det eksterne telefonnummeret. 36

32 Foreta anrop Sende signal til nettet 51=GJENK NETT/ * Hvis du skal utføre ISDN-tjenester/funksjoner via analoge telelinjer andre kommunikasjonsplattformer, (som f. eks. "spørreanrop"), må du sende et signal før du velger funksjonskode brukernummer. Forutsetning: Du har opprettet en ekstern forbindelse. Trykk på denne tasten. Lampen lyser. qie Tast inn koden. o Tast inn kode og/ tast inn nummer. 37

33 Foreta anrop Annet valg 67=ASSOSIERTE VALG? * Hvis denne funksjonen er konfigurert (spør systemansvarlig), kan du bruke telefonapparatet som hjelpeapparat for andre telefoner ved oppringing. Fremgangsmåten er avhengig av om hjelpeapparatet er tilkoblet S 0 -bussen a/b-kontakten. Du kan også benytte systemapparatet som hjelpeapparat for andre telefoner. Hjelpeapparat på S 0 -bussen: Velg destinasjon på PCen og start oppringingen. n Høyttaleren på telefonen blir koblet inn. Når du samtalepartneren svarer, løfter du av røret. Hjelpeapparat via a/b-kontakten: Velg destinasjon på PCen og start oppringingen. På PC-skjermen vises "Løft av røret". n Løft av røret. Utføre hjelpefunksjon for en annen telefon fra ditt eget apparat: Trykk på denne tasten. Lampen lyser. qjk Tast inn koden. o Angi internnummer ("VALG TIL:"). o Tast inn ønsket telefonnummer. 38

34 Ringe til flere brukere samtidig Ringe til flere brukere samtidig Ringe opp annen bruker (spørreanrop) SPØ RREANROP? Du kan ringe til en annen bruker under en samtale. Den første brukeren venter. o Ring opp den andre samtalepartneren. TILBAKE TIL VENTENDE? TILBAKE? Tilbake til den første brukeren: qd Trykk på denne tasten. Lampen lyser. Tast inn koden. Lampen slukker. Bytte til ventende bruker (pendle) PENDLE? qf Trykk på denne tasten. Lampen lyser. Tast inn koden. Lampen slukker. 39

35 Ringe til flere brukere samtidig Koble sammen samtalepartnere til en telefonkonferanse KONFERANSE? qg Trykk på denne tasten. Lampen lyser. Tast inn koden. Lampen slukker. Koble sammen samtalepartnere OVERFØ RING? Delta i en konferanse KONFERANSE? Under en telefonkonferanse snakker du med to til fire andre samtalepartnere samtidig. Dette kan være både eksterne og interne brukere. o Ring opp den første samtalepartneren. o Ring opp den andre samtalepartneren. Annonser konferansen. Konferanse? qg Trykk på denne tasten. Lampen lyser. Tast inn koden. Lampen slukker. En tone signaliserer hvert 30. sekund at det foregår en konferanse (kan kobles ut, spør systemansvarlig). TILBAKE TIL VENTENDE? Dersom den andre brukeren ikke melder seg: qd Tast inn koden. Konferanse for inntil fem brukere (kun innkallende part) UTVIDE KONFERANSE? o Ring opp den nye samtalepartneren. Annonser konferansen. 40

36 Ringe til flere brukere samtidig KONFERANSE? qg Trykk på denne tasten. Lampen lyser. Tast inn koden. Lampen slukker. Vis antallet deltakere i konferansen (kun innkallende part) VIS KONF DELTAKERE? BLA? AVSLUTTE LISTE? Den første deltakeren vises. Bekreft for å vise neste deltaker. Lukke listen: Koble ned deltakere i konferansen (kun innkallende part) VIS KONF DELTAKERE? BLA? NEDKOBLE DELTAKER? Den første deltakeren vises. Bekreft inntil den ønskede deltakeren vises. Gå ut av konferansen FORBINDE PARTENE? t Legg på røret. AVSLUTT KONFERANSE? Koble ut deltaker (kun innkallende part) rg Trykk på denne tasten. Lampen lyser. Tast inn koden. Lampen slukker. ISDN-Central-Office-bruker Koble fra konferanse (kun USA) TA UT KONF. DELTAKER? qhme Trykk på denne tasten. Lampen lyser. Tast inn koden. Lampen slukker. 41

37 Ringe til flere brukere samtidig SPØ RREANROP? Sette over en samtale Hvis samtalepartneren din vil snakke med en av dine kollegaer, kan du sette samtalen over. o Tast inn internnummeret til den ønskede brukeren. s Annonser evt. samtalen. OVERFØ RING? t Legg på røret....etter direkteanrop til en gruppe SPØ RREANROP? Dersom denne funksjonen er konfigurert (spør systemansvarlig), kan du annonsere en aktiv samtale til en gruppe av brukere side93 ved hjelp av direkteanrop side34. Dersom en bruker i gruppen tar imot samtalen, kan du overføre den ventende samtalen. Forutsetning: Du er inne i en samtale. Samtalepartneren venter. 80=HØ YTTALENDE? * Trykk på denne tasten. Lampen lyser. qld Tast inn koden. o Tast inn nummeret til gruppen. s Annonser samtalen vha. direkteanrop. Når en deltaker i gruppen besvarer samtalen side25, blir du koblet opp til vedkommende. OVERFØ RING? t Legg på røret. 42

38 Ringe til flere brukere samtidig Hvis det ikke opprettes forbindelse mellom de to andre brukerne innen 45 sekunder, kommer anropet tilbake til deg (= tilbakeringing). Parkere et anrop Du kan parkere inntil 10 interne og/ eksterne samtaler. Du kan vise overføre parkerte samtaler på andre telefoner. På denne måten kan du f. eks. gjenoppta en samtale på en annen telefon. Forutsetning: Du er inne i en samtale. Trykk på denne tasten. Lampen lyser. * 56=PARKERE ANROP? TA PARKERT ANROP? qij Tast inn koden. d... m Tast inn parkeringsnummer 0-9. Husk hvilket nummer du har valgt! Dersom parkeringsnummeret du taster inn ikke vises på displayet, er det allerede i bruk. Tast i så fall inn et annet nummer. Gjenoppta en parkert samtale Forutsetning: Et flere anrop er parkert. Telefonen er i standby-stilling. Trykk på denne tasten. Lampen lyser. rij Tast inn koden. d... m Tast inn ønsket (merket) parkeringsnummer. Hvis det inntastede parkeringsposisjonsnummeret ikke er belagt, kan du ikke gjenoppta samtalen. Dersom en parkert samtale ikke blir overført, går samtalen etter en gitt tidsperiode tilbake til deg (= gjentatt anrop). 43

39 Ringe til flere brukere samtidig t HOLDE BYL.:801 Avslutte evt. Sette eksterne samtaler på venting Dersom du har programmert en ventetast på din telefon side62, kan du sette eksterne samtaler på venting. Dermed kan enhver annen bruker gjenoppta samtalen på den tilordnede bylinjen. Trykk på tasten "HOLDE". Det vises en melding om den aktuelle linjen (for eksempel 801), noter linjenummeret. Dersom denne finnes, blinker lampen til den tilhørende linjetasten langsomt. Legg på røret trykk på tasten. Dette er nødvendig, alt etter konfigurasjonen, for at også andre brukere skal kunne ta inn den ventende samtalen. Hente inn en ventende samtale 63=GJENOPPTA BYL? * Forutsetning: Én flere samtaler er satt på venting. Telefonen er i standby-stilling. Trykk på denne tasten. Lampen lyser. qjg Tast inn koden. Hvis tasten "GJENOPPTA BYL" side62 finnes på telefonen din: Trykk på denne tasten. o Tast inn merket linjenummer. Hvis det finnes en "linjetast" for den aktuelle linjen side62: Lampen blinker langsomt. Trykk på denne tasten. 44

40 Ringe opp vha. lagrede nummer Ringe opp vha. lagrede nummer Bruke anropslisten Dersom du ikke besvarer et internt/eksternt anrop, blir det ubesvarte anropet lagret i en anropsliste. Du kan også lagre besvarte anrop, enten manuelt (interne og eksterne anrop) automatisk (kun eksterne anrop - spør systemansvarlig). Telefonapparatet ditt kan lagre inntil 10 anrop i kronologisk rekkefølge. Alle anrop vises med klokkeslett/dato. Listen over anrop begynner med de nyeste ubesvarte anropene (som du ennå ikke har fulgt opp). Ved anrop fra samme innringer blir ikke vedkommende lagt inn på nytt i anropslisten for hver gang, men siste registrerte klokkeslett/dato blir oppdatert og antallet anrop økes med ett for hvert nytt anrop. Vise anropslisten Forutsetning: Systemansvarlig har konfigurert anropsliste for ditt telefonapparat. Anropsliste? qlf Tast inn koden. Det seneste anropet vises. BLA? Bekreft for å vise nye anrop. AVSLUTTE? Høyttaler Avslutte visningen Trykk på denne tasten. Lampen slukker. Trykk på denne tasten. Lampen slukker. 45

41 Ringe opp vha. lagrede nummer TIDSPUNKT? VIS TELEFONNR VISE NAVN? ANROPE? Vise anropstidspunkt/tilleggsinformasjon for anropet Forutsetning: Du har hentet frem anropslisten, det ønskede anropet vises. Ringe opp en oppføring fra anropslisten Forutsetning: Du har hentet frem anropslisten, det ønskede anropet vises. Velg og bekreft Når det er opprettet forbindelse til en anroper i anropslisten, blir brukeren automatisk slettet fra listen. SLETTE? Slette oppføring i anropslisten Forutsetning: Du har hentet frem anropslisten, det ønskede anropet vises. Lagre telefonnummeret til samtalepartneren i anropslisten (repetisjonslisten) LAGRE TELNR? qlf Forutsetning: Du er inne i en samtale, du ringer opp en ekstern bruker. Trykk på denne tasten. Lampen lyser. Tast inn koden. 46

42 Ringe opp vha. lagrede nummer Repetisjon Gjenta oppringing De 3 sist brukte eksterne telefonnummerne lagres automatisk. Du kan ringe disse opp igjen bare med et tastetrykk. Det ønskede telefonnummeret vises i to sekunder og kan deretter ringes opp. Trykk på tasten (= sist oppringte nummer). Trykk 2 g. på tasten (= nest sist oppringte nummer). Trykk 3 g. på tasten (= tredje sist oppringte nummer). Vise og ringe opp lagrede nummer Repetisjon BLA? BLA? ANROPE? Trykk på denne tasten. Bekreft i løpet av to sekunder. Vis neste lagrede telefonnummer. Bekreft for hvert nummer. Hvis denne funksjonen er konfigurert (spør systemansvarlig) lagres de angitte prosjektkodene side52. 47

43 Ringe opp vha. lagrede nummer Høyttaler Ringe opp fra den interne telefonboken Hvis denne funksjonen er konfigurert (spør systemansvarlig), finner du i den interne telefonboken alle internnummer og felles kortnummer som er registrert på navn. Forutsetning: Det er registrert et navn på det lagrede telefonnummeret. n Løft av røret. Trykk på denne tasten. Lampen lyser. TELEFONKATALOG? NESTE OPPFØ RING? FORRIGE OPPFØ RING? SLETTE KARAKTER? SLETTE LINJE? Den første mottakeren oppføringen vises. Bekreft for å vise nye anrop. Velg og bekreft for hver bokstav. o Tast inn ønsket navn de første bokstavene i navnet. Systemet søker etter navnet. evt. evt. Du kan bruke siffertastene som alfanumerisk tastatur når du skal taste inn navnet. Du må da evt. trykke flere ganger på samme tast. Eksempel: Ved å trykke tre ganger på "7" får du "R"; ved å trykke to ganger på "3" får du en "E". Det første navnet med de angitte bokstavene vises. Angi de neste bokstavene på samme måte. Hvis det ikke finnes noen oppføring for den angitte bokstaven, hører du en kort pipetone. Ved å trykke "0" får du et mellomrom. Ved å trykke "1" vises automatisk den første oppføringen i telefonkatalogen. Tastene " *" og "#" har ingen betydning. Velg og bekreft for hver bokstav. Den sist inntastede bokstaven (bortsett fra den første) slettes. Alle inntastede bokstaver slettes, den første oppføringen i telefonboken vises på nytt. Den ønskede oppføringen vises: ANROPE? Velg og bekreft 48

44 Ringe opp vha. lagrede nummer Ringe opp med hurtigvalgtastene Forutsetning: Du har programmert et telefonnummer på hurtigvalgtasten side60. Trykk på tasten med det lagrede nummeret. Hvis telefonnummeret ligger nivå nummer 2, trykker du først "Shift". Du kan også benytte hurtigvalgtasten under en samtale; det blir da automatisk innledet et spørreanrop side39. Ringe opp med egne og felles kortnummer * 7=KORTNUMMER-. Forutsetning: Du har lagret egne kortnummer side61, systemansvarlig har lagret felles kortnummer. Trykk på denne tasten. Lampen lyser. qk Tast inn koden. o Tast inn kortnummer: " * 0" til * 9" = egne kortnummer. "000" til "999" = felles kortnummer (spør systemansvarlig). 49

45 Kontrollere/tilordne samtalekostnader * 65=TAKSTOPPLYS- Kontrollere/tilordne samtalekostnader Vise samtalekostnader for din telefon For gjeldende samtale: På displayet vises som standard kostnadene etter endt samtale. Hvis kostnadene for kostnadspliktige samtaler skal vises løpende, er dette en tjeneste som systemansvarlig må bestille hos nettoperatøren. Avhengig av nettoperatøren kan da evt. også eksterne, kostnadsfrie samtaler vises. På displayet vises "UTEN KOSTNAD" før og under samtalen. For alle og for den siste samtalen: Først vises samtalekostnadene for den siste kostnadspliktige samtalen. Etter fem sekunder vises de påløpte samtalekostnadene (sum). Trykk på denne tasten. Lampen lyser. qji Tast inn koden. Hvis en samtale blir overført, blir kostnadene belastet telefonen som samtalen blir overført til. 50

46 Kontrollere/tilordne samtalekostnader BLA? Vise samtalekostnader for en annen telefon Hvis denne funksjonen er konfigurert (spør systemansvarlig), kan du vise og skrive ut oversikt over kostnadspliktige samtaler på andre telefoner (f.eks. samtaler fra en telefonkiosk). Forutsetning: Du har programmert en tast med funksjonen "DEBIT. INFORMASJON". side62 Hvis lampen lyser, er det ført en kostnadspliktig samtale siden forrige visning. Trykk på tasten "DEBIT. INFORMASJON". Den kostnadspliktige forbindelsen vises. Bekreft for å vise nye kostnadspliktige forbindelser. UTSKRIFT? SLETTE? TILLEGGSINFO? AVSLUTTE? 51

47 Kontrollere/tilordne samtalekostnader Ringe opp med kostnadsregistrering * 60=PROSJEKTKODE? Du kan tilordne eksterne samtaler til bestemte prosjekter. Forutsetning: Systemansvarlig har definert prosjektkoder for deg. Trykk på denne tasten. Lampen lyser. qjd Tast inn koden. o Angi prosjektkode. #=Lagre? evt. r Tast inn. Nødvendig alt etter konfigurasjon: spør systemansvarlig. o Tast inn det eksterne telefonnummeret. Du kan også angi prosjektkode under en ekstern samtale. 52

48 Hvis ingen svarer Hvis ingen svarer Bruke tilbakeringing Når et oppringt nummer er opptatt, hvis ingen svarer, kan du bestille en tilbakeringing. På den måten kan du spare deg for mange gjentatte oppringingsforsøk. Du får en tilbakeringing så snart brukeren ikke lenger er opptatt, så snart brukeren som ikke besvarte anropet, har fullført en ny samtale. Lagre tilbakeringing TILBAKERINGING Forutsetning: Et oppringt nummer er opptatt, ingen svarer. qil Tast inn koden. Motta tilbakeringing Høyttaler Forutsetning: Det er lagret en tilbakeringing. Telefonen din ringer, og på displayet vises "TILBAKERINGING:..." n Løft av røret. Trykk på denne tasten. Lampen lyser. VISE TILBAKERINGING? Du hører ringetonen. Kontrollere/slette lagret tilbakeringing ril Tast inn koden. VISE NESTE? Velg og bekreft for å vise flere oppføringer. 53

49 Hvis ingen svarer Slette den viste oppføringen: SLETTE? AVSLUTTE? Høyttaler Avslutte visningen: Trykk på denne tasten. Lampen slukker. Trykk på denne tasten. Lampen slukker. PÅKOBLING! Aktivere samtale venter-signal hos en opptatt bruker Forutsetning: Du har ringt et internnummer og hører opptattsignalet. Du vil svært gjerne få kontakt med brukeren. Vent (ca. 5 sekunder) Til diplayet viser "PÅKOBLING!", og opptattsignalet endres til summetone. Den som blir anropt kan nå reagere på dette side21. Den som blir oppringt kan hindre automatisk signalering av ventende samtale side22. Hvis denne funksjonen er konfigurert (spør systemansvarlig), hører du summetonen med én gang, og på displayet vises "PÅKOBLING!". 54

50 Hvis ingen svarer PÅKOBLING? Bryte inn i en samtale Funksjonen kan bare utføres hvis den er konfigurert (spør systemansvarlig). Forutsetning: Du har ringt et internnummer og hører opptattsignalet. Du vil svært gjerne få kontakt med brukeren. qjf Tast inn koden. Den som blir oppringt og dennes samtalepartner hører en varseltone annethvert sekund. Hvis den som blir oppringt har systemtelefon med display, vises: "Bryte inn: (tlf.nr. navn)". Du kan begynne å snakke med en gang. 55

51 Telefoninnstillinger Telefoninnstillinger RINGESIGNAL STYRKE? RINGESIGNAL KARAK- ALARM RING VOL? Endre ringetonevolum u v Trykk en av tastene på telefonen i standby-stilling. u v Still volumet høyere lavere. Trykk på tastene inntil du har fått det volumet du ønsker. Lagre. Endre ringetone u v Trykk en av tastene på telefonen i standby-stilling. u v Endre tone. Trykk på tastene inntil du har fått den ringetonen du ønsker. Lagre. Endre volum for varslingsanrop Hvis du er med i et team med linjetaster, kan du under en samtale bli varslet om nye anrop ved hjelp av et varslingsanrop side91. Du hører varslingsanropet. u v Trykk en av tastene på telefonen i standby-stilling. u v Still volumet høyere lavere. Trykk på tastene inntil du har fått det volumet du ønsker. Lagre. 56

52 Telefoninnstillinger Tilpasse handsfree-funksjonen til romforholdene HØ YTTALENDE? For at samtalepartneren kan forstå deg optimalt når du snakker via mikrofon, kan du stille inn telefonen etter omgivelsene: "for dempet rom", "for normalt rom" og "for støyende rom". u v Trykk en av tastene på telefonen i standby-stilling. u v Still inn romtype. Trykk på tastene inntil du har fått den innstillingen du ønsker. Lagre. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på optipoint 500economy og optipoint 500basic. Endre hå ndsettvolum under en samtale Du er inne i en samtale. u v Still volumet høyere lavere. Trykk på tastene inntil du har fått det volumet du ønsker. u v samtidig Lagre. Tilpasse displayvinkelen til sittestillingen Displayenheten er svingbar. Still inn display-enheten slik at du lett kan lese displayet fra der du sitter. Displaybelysning Denne funksjonen er kun tilgjengelig på optipoint 500advance. Ved betjening av optipoint 500 advance, f. eks. ved inntasting av telefonnummer, slås displaybelysningen på automatisk. Belysningen går av av seg selv noen sekunder etter at siste handling er avsluttet. 57

HiPath 3000 Versjon 1.2

HiPath 3000 Versjon 1.2 HiPath 3000 Versjon 1.2 OPTISET E STANDARD COMFORT MEMORY Denne mappen tilhører: Siemens A/S, Information and Communication STTC, 14.01.2002 1. Innholdsfortegnelse 1.INNHOLDSFORTEGNELSE----------------------------------------------------------------------------------------2

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4220 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse TELEFONEN DIALOG 4220... 2 Knappene... 3 1.Linjeknapp 1-6... 3 Faste taster... 3 Telefon innstillinger... 4 BRUK

Detaljer

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9)

Display. Taster.  Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9) Display Symbol Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Blinker ved mikrofon av Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Ringelyd slått av Ikke forstyrr aktivert Ikke kontakt

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER Det ringer, det ringer... BKSAK nr: 200100111/65 Oppdat.ansv.: IT-seksjonen Dato sist oppdatert: 08.08.01 Ønsker noen kurs og gjennomgang av telefonapparatet, så kan

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software opp til versjon X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning... 4 Hurtigveiledning....5 Ringe internt og eksternt...6

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper... 6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8002E 3 - Apparatbeskrivelse 3 Programmering av apparat - Endre navn på telefonen 4 - Endre intern og ekstern ringetone

Detaljer

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning Mobil internlinje Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om brukerveiledningen... 5 Mobil internlinje... 6 Bruk... 7 Utgående anrop... 7 Ringe ut... 7 Automatisk

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Brukerveiledning for analoge standardapparater IPLDK-100 og IPLDK-300 for software versjon 3.0xx. 1 februar 05 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning.... 4 Hurtigveiledning... 5 Ringe

Detaljer

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort 2001 Nortel Networks P0935936 Utgave 01 Bruke primærtelefonen Telefonen din er programmert som en primærtelefon for bestemte eksterne linjer på

Detaljer

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner 2002 Nortel Networks P0935990 Utgave 02 Taster Funksjon-tasten i Business Series Terminal (T-serien) er et lite globus-ikon. Funksjon-tasten

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Linksys SPA942 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8)

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8) Display Symbol / Taster Tast Høyre pil piltaster Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Oppsett og

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper...6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

Brukerveiledning, kortversjon IP 200 (ver 7 & 8)

Brukerveiledning, kortversjon IP 200 (ver 7 & 8) Display Symbol / Taster Tast meny Enter delete shift Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av

Detaljer

HURTIGGUIDE. telefonapparat

HURTIGGUIDE. telefonapparat HURTIGGUIDE telefonapparat CTRL Supp Bli kjent med telefonen Du har en ALCATEL 4023 REFLEXES digital telefon. Et display, programmerbare taster og et alfabetisk tastatur gjør det enkelt å bruke telefonen,

Detaljer

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 4018/4019. Det

Detaljer

Brukerveiledning Telenor DigAna 10

Brukerveiledning Telenor DigAna 10 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Oppakking og installasjon........... 4 Medfølgende deler.............. 4 Oversikt Tilkobling.................... 4................... 4 Komme igang..................

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4223. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4223. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4223 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 3 Telefonen... 4 Telefonen uten satellitt (KPU)... 4 Satellitt (KPU)... 5 Knappene...

Detaljer

Bruksanvisning for sentralbord

Bruksanvisning for sentralbord Bruksanvisning for sentralbord LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Sentralbordfunksjoner - Dag og nattstilling

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Brukerveiledning First REFLEXES Alcatel 4400 Telefonapparatet First REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til alle tjenester og funksjoner

Detaljer

Bruksanvisning for LIP 24D/H IP Apparat

Bruksanvisning for LIP 24D/H IP Apparat Komplett bruksanvisning for IPECS-100 & IPECS-300 Versjon 1, Dato 200904 Bruksanvisning for LIP 24D/H IP Apparat Innledning.... 4 Hurtigveiledning... 5 Ringe internt og eksternt.... 6 Ringe ut... 6 Ringe

Detaljer

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved Alcatel OmniPCX 4400 ANALOG TELEFON Alcatel OmniPCX 4400 BRUKERHÅNDBOK 1 Symboler som brukes i dokumentasjonen For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av

Detaljer

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 Brukerhåndbok for analog telefon Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 2 Brukerhåndbok for analog telefon Copyright 2004 Nortel Networks Med enerett. 2004. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Bruksanvisning For apparatene LDP-7008D og LDP-7004N/D

Bruksanvisning For apparatene LDP-7008D og LDP-7004N/D Bruksanvisning For apparatene LDP-7008D og LDP-7004N/D Bruksanvisning for LDP-7004N, LDP-7004D og LDP-7008D. Versjon 6.x Innholdsfortegnelse Side - Introduksjon av systemapparatene 4 Generelle funksjoner

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Easy Reflexes. Takket være

Detaljer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 4018/4019.

Detaljer

Bruksanvisning for digitale systemapparater.

Bruksanvisning for digitale systemapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software versjon opp til X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for digitale systemapparater. Innledning... 5 Hurtigveiledning....6 Ringe internt og eksternt...7

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Bruksanvisning for GDC 450

Bruksanvisning for GDC 450 Bruksanvisning for GDC 450 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Aktive displayknapper 4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer

Detaljer

Dialog 4425 IP Vision

Dialog 4425 IP Vision Dialog 4425 IP Vision IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Bruksanvisning For apparatene LDP-7004N/D og LDP-7008D

Bruksanvisning For apparatene LDP-7004N/D og LDP-7008D Bruksanvisning For apparatene LDP-7004N/D og LDP-7008D Bruksanvisning for LDP-7004N, LDP-7004D og LDP-7008D. Versjon 3.x Innholdsfortegnelse Side - Introduksjon av systemapparatene 4 Generelle funksjoner

Detaljer

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Dokument- og programvarerettigheter Copyright 1998-2010 av ShoreTel Inc., Sunnyvale, California, USA. Med enerett. Trykt i USA. Innholdet i denne publikasjonen

Detaljer

Brukerveiledning for Thomson SpeedTouch 2030

Brukerveiledning for Thomson SpeedTouch 2030 Brukerveiledning for Thomson SpeedTouch 2030 Dette dokumentet hjelper deg til raskt å komme i gang med å bruke din IP-telefon. Innhold 1. Om IP-telefoni...2 2. Om apparatet...2 3. Forklaring til taster...3

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? How Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Premium Reflexes. Det

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 Telefonen kan styres både fra mypbx (PC/web-applikasjon) og direkte fra telefonen. Denne brukerveiledningen tar for seg betjening fra telefonen og er delt inn

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerveiledning KRZ Ved å velge en telefon i serien Reflexes, viser du tiltro til Alcatel : Mange

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Telenor Etude 30 TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Generelt Deler med navn...................................................................

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Oppsett og

Detaljer

BRUKERVEILEDNING D3212 SYSTEMTELEFON

BRUKERVEILEDNING D3212 SYSTEMTELEFON BRUKERVEILEDNING D3212 SYSTEMTELEFON Telcom Europe ISDN HUSSENTRAL - ISPBX R 6.1 Telefonselskapet as >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # - + C Meny Viderekople Overføre L6 L5 L4 L3 L2 L1 INNHOLDSFORTEGNELSE OVERSIKT

Detaljer

Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70IP Brukerveiledning

Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70IP Brukerveiledning Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065 Office 70IP Brukerveiledning Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 5 1 6 7 2 17 16 11 8 9 10 12 13 14 15 3

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

innovaphone IP111 / IP222 / IP232

innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Brukerveiledning innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Versjon 11 Nummer Status Dato, tid Navn Bytt side Tilstedeværelse se Informasjon Applikasjoner Skjerm IP232 innovaphone AG www.innovaphone.com Version:

Detaljer

Bruksanvisning for GDK-16 Systemapparater, Standardapparater og Sentralbordet.

Bruksanvisning for GDK-16 Systemapparater, Standardapparater og Sentralbordet. Bruksanvisning for GDK-16 Systemapparater, Standardapparater og Sentralbordet. Innledning...4 Hurtigveiledning...5 Ringe internt og eksternt...6 Ringe ut....6 Ringe internt...6 Repetisjon av sist ringte

Detaljer

Brukermanual for GDC-450H DECT SBG-1000

Brukermanual for GDC-450H DECT SBG-1000 Brukermanual for GDC-450H DECT SBG-1000 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Brukerveiledning Easy REFLEXES Alcatel 4400 Telefonapparatet Easy REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til alle tjenester og funksjoner som

Detaljer

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision Systemtelefoner for MD110-kommunikasjonssystem Versjon BC12 Brukerhåndbok Forsidegrafikk Plasser grafikken direkte på siden, det er ikke nødvendig å legge den inn i teksten. Velg Graphics > Properties

Detaljer

Business Communications Manager i2002 Internett-telefon Brukerkort

Business Communications Manager i2002 Internett-telefon Brukerkort Artikkelnr. P0987203 Utgave 02 Business Communications Manager i2002 Internett-telefon Brukerkort Komme i gang 3 Business Communications Manager i2002 Internett-telefon gir deg tale og data på skrivebordet.

Detaljer

Mobil Bedrift. Din verktøykasse for en enklere arbeidshverdag

Mobil Bedrift. Din verktøykasse for en enklere arbeidshverdag Mobil Bedrift Din verktøykasse for en enklere arbeidshverdag Enkel konferanseadministrasjon Oversikt over tilgjengelige kollegaer Viderekoble eller sette over samtaler Fraværsassistent inkludert Dine ansatte

Detaljer

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B BRUKERMANUAL DECT IP telefon Type DE2-B Hans Olav Christiansen Side 1 04.04.2008 Innholdsoversikt 1 Generelt Side 3 2 AV/PÅ slag av håndsettet Side 3 3 Display med bakgrunnsbelysning Side 4 4 Batteri info

Detaljer

Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Brukerhåndbok

Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Brukerhåndbok Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Brukerhåndbok Artikkelnr. N0068931 November 2005 Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) består av én T7316E-telefon og én til

Detaljer

Ascotel Office Terminals by ascom

Ascotel Office Terminals by ascom Ascotel Office Terminals by ascom Office 35 Bruksanvisning med sikkerhetsråd www.ascom.com/pbx 20321618de_ba_b0 Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 14 16 18 1 2 3 4 15 17 ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWY

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning Premium REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet Premium REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang

Detaljer

Alcatel Office Premium REFLEXES

Alcatel Office Premium REFLEXES Alcatel Office Premium REFLEXES Easy REFLEXES N S FI Norsk manual Presentasjon av telefonapparatet, anrop, behandle flere anrop, arbeide i gruppe, når du ikke er tilstede Styre kostnader, justere og tilpasse

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Advanced Reflexes.

Detaljer

Brukermanual for LWS-WS DECT bordapparat SBG-1000

Brukermanual for LWS-WS DECT bordapparat SBG-1000 Brukermanual for LWS-WS DECT bordapparat SBG-1000 Innholdsfortegnelse Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent IP Touch 4018 Phone Alcatel-Lucent IP Touch 4008 Phone Alcatel-Lucent 4019 Digital Phone Brukerhåndbok Innføring Hvordan du bruker

Detaljer

NEC SV 8100 Enkel brukerveiledning for systemtelefoner

NEC SV 8100 Enkel brukerveiledning for systemtelefoner NEC SV 8100 Enkel brukerveiledning for systemtelefoner Digitel/IPtel 6/12/24 /32 Innholdsfortegnelse (i full skjerm: trykk over teksten) Side Denne bruksanvisningen gjelder følgende telefoner 2 Telefonenes

Detaljer

BeoCom 3. Bruksanvisning

BeoCom 3. Bruksanvisning BeoCom 3 Bruksanvisning BeoCom 3 Med BeoCom 3 kan du holde styr på samtalene dine ved hjelp av telefondisplayet. Displayet veileder deg gjennom bruk av telefonen når du ringer opp, besvarer anrop og foretar

Detaljer

EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning

EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning Bli kjent med EuroPhone S Betjeningselementer display 1 6 2 7 3 8 4 9 5 0 telefonliste OK funksjontaster 1 2 3 2nd 4 5 6 1 5 2 7 8 9 1.2.3. 0 KP MSN R høyttaler

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-400H DECT GDK-30+/100

Hurtigveiledning for GDC-400H DECT GDK-30+/100 Hurtigveiledning for GDC-400H DECT GDK-30+/100 INNHOLDSFORTEGNELSE Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning Easy REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet Easy REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til

Detaljer

Analogt Telefonapparat. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogt Telefonapparat. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogt Telefonapparat Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? How Tastatur Nummertastatur. Enkelttast på nummertastaturet. Andre symboler som brukes

Detaljer

Business Communications Manager i2004 Internett-telefon Brukerkort

Business Communications Manager i2004 Internett-telefon Brukerkort Artikkelnr. P0937685 Utgave 01 Business Communications Manager i2004 Internett-telefon Brukerkort Komme i gang 3 Business Communications Manager i2004 Internett-telefon gir deg tale og data på skrivebordet.

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Din bruksanvisning DORO KRONOS http://no.yourpdfguides.com/dref/3881362

Din bruksanvisning DORO KRONOS http://no.yourpdfguides.com/dref/3881362 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hjemmetelefonen. Gir mange muligheter

Hjemmetelefonen. Gir mange muligheter Hjemmetelefonen Gir mange muligheter Velkommen! Denne brosjyren skal hjelpe deg å få mest mulig ut av ditt telefonabonnement. Med fasttelefon får du tilgang til nyttige tjenester, og du kan velge tre av

Detaljer

Ascotel Office 35 Brukerveiledning. Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer

Ascotel Office 35 Brukerveiledning. Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Ascotel Office 35 Brukerveiledning Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 14 16 18 1 2 3 4 15 17 63.304 11 9 13 12 10 9 8 7 6 5 Noen

Detaljer

Tittelside. IP2002-telefonen. Brukerhåndbok. Nortel Networks Communication Server 1000

Tittelside. IP2002-telefonen. Brukerhåndbok. Nortel Networks Communication Server 1000 Tittelside Nortel Networks Communication Server 1000 IP2002-telefonen Brukerhåndbok Endringslogg Endringslogg September 2004 Standard 3.00. Dette dokumentet er utgitt på nytt for å støtte Nortel Networks

Detaljer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Statusikoner Din telefon Batteriets ladenivå Initialisering av talepostkassen / Informasjoner av interesse Påminnelse om programmert avtale

Detaljer

ë «Samtale venter» på š Anonymt anrop på

ë «Samtale venter» på š Anonymt anrop på Kort oversikt over Gigaset 5020 * 8 7 6 Taster 1 Hurtigvalgtaster 2 Repetisjonstast 3 Spørreanropstast 4 Mikrofonbrytertast (Mute) 5 Skift-tast 6 Lavt-tast 7 Høyttalertast (Handsfree) 8 Høyt-tast 9 Lagringstast

Detaljer

ProffNett. - mobilen som interntelefon. Brukerveiledning. Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003

ProffNett. - mobilen som interntelefon. Brukerveiledning. Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003 ProffNett - mobilen som interntelefon Brukerveiledning Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003 Innholdsfortegnelse 1 Internnummer... 3 2 Kortnummer... 3 3 Samtalefunksjoner... 3 3.1 Sett over... 3 3.2 Konferanse...

Detaljer

Alcatel First Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel First Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel First Reflexes. Dette

Detaljer

NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057

NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057 NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057 Nemo Side 2 * Display viser slått nummer, aktuelt klokkeslett, samt samtaletid * Justerbart ringesignal * Lampe blinker ved ringesignal * Knapp for gjenoppringing av

Detaljer

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Brukerveiledning Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Varenr.: 300 100 Innholdsfortegnelse Tekniske data på Falck 6604 Vaktfalk Telealarm... 3 Introduksjon... 3 Oversikt over tilkoblinger... 4 Oppstart og programmering...

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

Artikkelnr. P0995239 02. Business Communications Manager. i2002 Internett-telefon Brukerhåndbok

Artikkelnr. P0995239 02. Business Communications Manager. i2002 Internett-telefon Brukerhåndbok Artikkelnr. P0995239 02 Business Communications Manager i2002 Internett-telefon Brukerhåndbok Komme i gang 3 Business Communications Manager i2002 Internett-telefon gir deg tale og data på skrivebordet.

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-400H DECT IP LDK- 50/100/300

Hurtigveiledning for GDC-400H DECT IP LDK- 50/100/300 Hurtigveiledning for GDC-400H DECT IP LDK- 50/100/300 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 4 Plukke opp samtaler... 4 Sette over samtaler... 4 Ringe internt... 4 Ringe eksternt... 4 Programmere personlig

Detaljer

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Telefon flashtel Eco Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Eco flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen, slik

Detaljer

U R T I G R E F E R A N S E

U R T I G R E F E R A N S E HURTIGREFERANSE t e l e f o n s v a r e r FORSTÅ TELEFONSETTET DITT Følgende taster på telefonsettet har en spesiell funksjon: Endre en gå tilbake til forrige meny eller avbryte innlagte data innlegging

Detaljer

Vi takker for den tilliten du har til ALCATEL, og som du gir uttrykk for ved å velge et telefonapparat i serien REFLEXES TM.

Vi takker for den tilliten du har til ALCATEL, og som du gir uttrykk for ved å velge et telefonapparat i serien REFLEXES TM. Brukerveiledning N Vi takker for den tilliten du har til ALCATEL, og som du gir uttrykk for ved å velge et telefonapparat i serien REFLEXES TM. Det digitale telefonapparatet Advanced REFLEXES gir deg alle

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse

Funksjonsbeskrivelse Brukerveiledning Funksjonsbeskrivelse Telefon Software versjon 5.3.3 eller nyere Rev C NO Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2 Bruke Telefon... 3 2.1 Kontaktlisten... 3 2.2 Telefonmenyen... 3 2.3 Ringe

Detaljer

Ascotel Office Terminals by ascom

Ascotel Office Terminals by ascom Ascotel Office Terminals by ascom Office 45 Office 45pro Bruksanvisning med sikkerhetsråd www.ascom.com/pbx 20321625de_ba_b0 END 20 25 35 Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes

Alcatel Advanced Reflexes Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Advanced REFLEXES. De store displaysonene,

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300IP

Hurtigveiledning Konftel 300IP Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300IP NORSK Beskrivelse Konftel 300IP er en konferansetelefon for IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finner du en bruksanvisning med utførlig

Detaljer

Bruksanvisning. Tilleggstjenester... 14. Feilsøking... 15 Hvis telefonen ikke fungerer... 15 Feilsøkningsguide... 15 Vedlikehold... 16 Garanti...

Bruksanvisning. Tilleggstjenester... 14. Feilsøking... 15 Hvis telefonen ikke fungerer... 15 Feilsøkningsguide... 15 Vedlikehold... 16 Garanti... Gratulerer med din nye telefon! DORO Avant Plus er en mangesidig telefon med både høyttalende- og headsetfunksjon. Dette innebærer at du kan prate med din samtalepartner uten å løfte av røret, praktisk

Detaljer