Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision"

Transkript

1 Systemtelefoner for MD110-kommunikasjonssystem Versjon BC12 Brukerhåndbok Forsidegrafikk Plasser grafikken direkte på siden, det er ikke nødvendig å legge den inn i teksten. Velg Graphics > Properties og angi følgende innstillinger: Bredde: 15,4 cm (Viktig!) Høyde: 11,2 cm (Kan være lavere) Topp: 5,3 cm (Viktig!) Venstre: -0,3 cm (Viktig!) Denne teksten må deretter skjules.?

2 NO/LZT R1A Ericsson Enterprise AB 2003

3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Velkommen... 5 Beskrivelse... 7 Fri plassering (valgfritt) Innkommende anrop Utgående anrop Under samtaler Samtalemåling Viderekobling Fraværsinformasjon (valgfritt) Meldinger Gruppefunksjoner Andre nyttige funksjoner Innstillinger Ekstrautstyr Installering Problemløsing Ordliste Stikkordregister

4 Innholdsfortegnelse 4

5 Velkommen Velkommen Velkommen til brukerhåndboken for systemtelefonene Dialog 4223 Professional og Dialog 4225 Vision i Ericssons kommunikasjonssystem MD110, versjon BC12. Dette er et avansert kommunikasjonssystem for bedrifter. Det kombinerer muligheter og funksjoner som på en effektiv måte forbedrer kommunikasjonen for praktisk talt alle typer organisasjoner. Det finnes en rekke telefoner som gir deg fullt utbytte av disse avanserte mulighetene og funksjonene. Disse telefonene er konstruert for å være lette å bruke i alle situasjoner. Funksjonsbeskrivelser som ikke omfatter bruk av håndsettet, er beskrevet som med håndsett avløftet, hvis ikke annet er angitt. Istedenfor å trykke på Clear-tasten kan du alltid legge på håndsettet. I noen markeder brukes andre koder for noen av funksjonene. I denne håndboken er alle funksjoner beskrevet med den vanligste koden. Der andre koder brukes i andre markeder, er dette angitt i merknader. Brukerhåndboken beskriver funksjonene i systemtelefonene Dialog 4223 Professional og Dialog 4225 Vision slik de er programmert fra fabrikk ved levering. Det kan forekomme noen forskjeller i måten telefonen programmeres på. Ta kontakt med systemadministratoren hvis du vil ha flere opplysninger. Den siste versjonen av brukerhåndboken kan også lastes ned fra: Merk: Dialog 4223 Professional og Dialog 4225 Vision er systemtelefoner, det vil si at de bare kan brukes med private Ericsson-telefonsentraler som støtter denne typen telefoner. 5

6 Velkommen Opphavsrett Alle rettigheter forbeholdt. Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i datasystemer eller overføres i noen som helst form eller på noen som helst måte, verken elektronisk, mekanisk, ved kopiering, innspilling eller annet, uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra utgiveren. Når denne publikasjonen gjøres tilgjengelig på Ericsson-media, gir Ericsson tillatelse til å laste ned og skrive ut innholdet i denne filen bare til privat bruk og ikke til redistribusjon. Ingen del av denne publikasjonen kan endres eller brukes kommersielt. Ericsson er ikke erstatningsansvarlig for skader som følge av bruk av en ulovlig endret publikasjon. Garanti ERICSSON GIR INGEN GARANTI MED HENSYN TIL DETTE MATERIALET. DETTE OMFATTER, MEN ER IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. Ericsson er ikke erstatningsansvarlig for feil i dokumentet eller for eventuelt påløpen skade eller følgeskade i forbindelse med utgivelse, utførelse eller bruk av dette materialet. Samsvarserklæring Herved erklærer Ericsson Enterprise AB at denne telefonen er i overensstemmelse med de viktigste kravene og andre relevante bestemmelser i det europeiske R&TTE-direktivet 1999/5/EF. Du finner flere opplysninger på 6

7 Beskrivelse Beskrivelse Dialog 4223 Professional b Spørreanrop Linje 2 Linje Tegnrute Se avsnittet Informasjon i tegnruten på side Menyfunksjonstaster Funksjonene avhenger av anropsmodusen. Når du får beskjeden (se tegnrute), trykker du på den aktuelle tasten for å få tilgang til funksjonen. 3 RingTilbake Se avsnittet Hvis du får opptattsignal på side 37. Funksjonen kan fjernes eller flyttes til en annen programmerbar funksjonstast av systemadministratoren. 7

8 Beskrivelse 4 Viderekobling (medflytting) Se avsnittet Viderekobling på side 58. Funksjonen kan fjernes eller flyttes til en annen programmerbar funksjonstast av systemadministratoren. 5 Programmerbare funksjonstaster Hvis du vil programmere numre eller funksjoner, kan du se avsnittet Innstillinger på side 93. Merk: Tasten merket b kan også brukes til å programmere en melodi, se avsnittet Ringemelodier på side Trippel egen linje For håndtering av samtaler. Linje 1 og 2 er tilgjengelige for både innkommende og utgående anrop. Spørreanrop kan bare brukes ved utgående anrop. 7 Mikrofon Brukes ved høyttalende samtale. 8 Fjern Frakoble samtaler eller avslutte en funksjon. Du kan alltid trykke på denne tasten i stedet for å legge på håndsettet. 9 Hodesettast Se avsnittet Ekstrautstyr på side Høyttaler på/av Se avsnittet Under samtaler på side Demp a) Slå mikrofonen på eller av under en samtale. Se avsnittet Demp på side 50. b Slå av ringesignalet når telefonen er i hvilemodus, eller når det ringer. Se avsnittet Dempet ringesignal på side Volumkontroll Brukes til å stille inn volumet. Se avsnittet Innstillinger på side Høyttaler 14 Håndsett Leveres med hørehjelpsfunksjon som standard. Du kan koble til et ekstra håndsett, se avsnittet Ekstrautstyr på side 110. Merk: Det kan hende at håndsettet trekker til seg og holder fast små metallobjekter ved høyttaleren. 15 Uttrekksbrett for funksjonsoversikt (valgfritt) Se avsnittet Ekstrautstyr på side

9 Beskrivelse 16 Tastemodul Med 17 programmerbare taster. Du kan feste opptil fire tastemoduler til telefonen. Se avsnittet Ekstrautstyr på side 110. Du kan bruke Designation Card Manager til å lage og skrive ut egne innleggskort til tastemodulen. Se nedenfor. 17 Innleggskort Du kan bruke Designation Card Manager til å lage og skrive ut egne innleggskort. Designation Card Manager ligger på CDen Telephone Toolbox for kommunikasjonssystemet MD110. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte din Ericsson Enterprise Certified Sales Partner. 9

10 Beskrivelse Dialog 4225 Vision 1 Spørreanrop b Spørreanrop Linje 2 Linje Tegnrute Se avsnittet Informasjon i tegnruten på side Menyfunksjonstaster Funksjonene avhenger av anropsmodusen. Når du får beskjeden (se tegnrute), trykker du på den aktuelle tasten for å få tilgang til funksjonen. 3 Venstre navigeringstast For å navigere ett trinn til venstre i den øverste menyen. Se avsnittet Informasjon i tegnruten på side Hjem For å gå tilbake til utgangsposisjonen når du navigerer i den øverste menyen. Se avsnittet Informasjon i tegnruten på side Høyre navigeringstast For å navigere ett trinn til høyre i den øverste menyen. Se avsnittet Informasjon i tegnruten på side

11 Beskrivelse 6 RingTilbake Se avsnittet Hvis du får opptattsignal på side 37. Funksjonen kan fjernes eller flyttes til en annen programmerbar funksjonstast av systemadministratoren. 7 Viderekobling (medflytting) Se avsnittet Viderekobling på side 58. Funksjonen kan fjernes eller flyttes til en annen programmerbar funksjonstast av systemadministratoren. 8 Programmerbare funksjonstaster Hvis du vil programmere numre eller funksjoner, kan du se avsnittet Innstillinger på side 93. Merk: Tasten merket b kan også brukes til å programmere en melodi, se avsnittet Ringemelodier på side Trippel egen linje For håndtering av samtaler. Linje 1 og 2 er tilgjengelige for både innkommende og utgående anrop. Spørreanrop kan bare brukes ved utgående anrop. 10 Mikrofon Brukes ved høyttalende samtale. 11 Fjern Frakoble samtaler eller avslutte en funksjon. Du kan alltid trykke på denne tasten i stedet for å legge på håndsettet. 12 Hodesettast Se avsnittet Ekstrautstyr på side Høyttaler på/av Se avsnittet Under samtaler på side Demp a) Slå mikrofonen på eller av under en samtale. Se avsnittet Demp på side 50. b Slå av ringesignalet når telefonen er i hvilemodus, eller når det ringer. Se avsnittet Dempet ringesignal på side Volumkontroll Brukes til å stille inn volumet. Se avsnittet Innstillinger på side Høyttaler 11

12 Beskrivelse 17 Håndsett Leveres med hørehjelpsfunksjon som standard. Du kan koble til et ekstra håndsett, se avsnittet Ekstrautstyr på side 110. Merk: Det kan hende at håndsettet trekker til seg og holder fast små metallobjekter ved høyttaleren. 18 Uttrekksbrett for funksjonsoversikt (valgfritt) Se avsnittet Ekstrautstyr på side Tastemodul Med 17 programmerbare taster. Du kan legge til opptil fire tastemoduler. Se avsnittet Ekstrautstyr på side 110. Du kan bruke Designation Card Manager til å lage og skrive ut egne innleggskort til tastemodulen. Se nedenfor. 20 Innleggskort Du kan bruke Designation Card Manager til å lage og skrive ut egne innleggskort. Designation Card Manager ligger på CDen Telephone Toolbox for kommunikasjonssystemet MD110. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte din Ericsson Enterprise Certified Sales Partner. 12

13 Beskrivelse Lampeindikasjoner Ô Lyser ikke Funksjonen er ikke aktivert. ÕÔ Lyser konstant ÖÔ Sakte blinking Linjen (eller funksjonen) er parkert. ÖÔ Hurtig blinking Et innkommende anrop. ÕÔ Lyser med korte avbrudd Pågående samtale. Funksjonen er aktivert, eller en multippelrepresentert linje er opptatt. 13

14 Beskrivelse Toner og signaler De følgende ulike tonene og signalene sendes fra telefonsentralen til telefonen. Summetone Tonetyper Tonene som beskrives i dette avsnittet, er de vanligste tonene verden over. I noen markeder brukes andre toner i enkelte tilfeller. Spesiell ringetone Ringetone eller køtone hvert 4. sekund Opptattsignal Overbelastningstone Tone for ikke tilgjengelig nummer Samtale venter-tone Påkoblingstone Konferansetone hvert 15. sekund (til alle deltakerne) Kvitteringstone Varseltone, kostbar tjeneste 14

15 Beskrivelse Internt ringesignal Ringesignaler Det finnes tre forskjellige ringesignaler som forteller deg hvilken type innkommende anrop du får. Signalene som beskrives i dette avsnittet, er de vanligste signalene verden over. I noen markeder brukes signaler som er tilpasset lokale standarder. Hvis du hører et signal som ikke er beskrevet eller som du ikke kjenner igjen, kan du spørre systemadministratoren. Eksternt ringesignal Signal for tilbakering (påminnelse om tilbakeringing) 15

16 Beskrivelse Informasjon i tegnruten Tegnruten gir deg informasjon om for eksempel klokkeslett og dato, anropsmodus og tilkoblede telefonnumre. Følgende tegnruter viser eksempler på telefonens ulike moduser. Når en opplysning avsluttes med tre prikker (...), betyr det at systemet arbeider eller venter på at du skal foreta deg noe. Når en opplysning avsluttes med et utropstegn (!), betyr det at det ikke er mulig å foreta flere handlinger. Merk: Måten du angir datoen på, er avhengig av systemet du bruker. Den øverste menyen (Dialog 4225 Vision) Den øverste menyen er innenfor den svarte rammen nedenfor. Tjenester Telefonsett SamtListe Tlfbok Meldinger 11:06 28 Aug 2003 Ibsen Henrik 2222 Fravær Konto Tilgangsnivå mer... Følgende hovedord og -symboler kan vises i den øverste menyen i tegnruten (se også avsnittet Menystruktur for Dialog 4225 Vision på side 25): Tjenester Telefonsett SamtListe Tilgang til Tjenester-menyen. Se avsnittet Innstillinger på side 93. Tilgang til Telefonsett-menyen. Se avsnittene Innstillinger på side 93, Ekstrautstyr på side 110 og Problemløsing på side 125. Tilgang til SamtListe-menyen. Se avsnittet Samtaleliste (valgfritt) på side 91. Hjem. Tlfbok Meldinger Tilgang til Tlfbok-menyen. Se avsnittet Ringe ved hjelp av telefonbok (valgfritt) på side 42. Tilgang til Meldinger-menyen. Se avsnittet Meldinger på side 75. Plasseringsindikator (valgt element på den øverste menyen). 16

17 Beskrivelse Symboler i tegnruten Følgende symboler kan vises i tegnruten i trafikktilstander (eksempler i tegnruten). Dialog 4223 Professional: Ibsen Henrik :06 28 Aug 2003 Medflyttet 3333 Samtliste Tlfbok Ingen VidKbl mer... Dialog 4225 Vision: Tjenester Telefonsett SamtListe Tlfbok Meldinger Smidt Bjørn >Direkte 11:06 28 Aug 2003 Ibsen Henrik Øverli Frode RingTilbake RingPersSøk Tidsmåler Viderekoblet samtale. Viser at samtalen er viderekoblet til et annet internnummer enn det som ble tastet. Se avsnittet Viderekobling på side 58. > Symbol før typen viderekoblet samtale (Direkte eller Medflytt.). Se avsnittet Viderekobling på side 58. Melding. Viser at det er en melding som venter. Se avsnittet Meldinger på side 75. Telefonlås. Viser at telefonen er låst for uautoriserte samtaler. Det må brukes en autoriseringskode for å ringe. Se avsnittet Tilgangsnivå på side 46. Hodetelefonmodus. Viser at innkommende og utgående anrop skal kobles til hodesettet når du svarer eller ringer uten å løfte på håndsettet. Se avsnittet Hodesett (valgfritt) på side 111. Ringesignal av. Viser at ringesignalet er slått av. Se avsnittet Stille ringing på side 102. Volumnivå. Viser ringesignalvolumet i hvilemodus eller når telefonen ringer. I talemodus angis volumet i høyttaleren eller hodesettet. 17

18 Beskrivelse Følgende symboler kan vises på de øverste menyene eller i andre tegnrutelister (eksempel fra SamtListe-menyen). Dialog 4223 Professional: Smidt Bjørn :24 23 Aug 2003 Øverli Frode :33 23 Aug 2003 Ring Opp Ned mer... Dialog 4225 Vision: Tjenester Telefonsett SamtListe Tlfbok Meldinger Smidt Bjørn :24 23 Aug 2003 Øverli Frode :33 23 Aug :11 22 Aug 2003 Sele Jan :06 21 Aug 2003 Ring Opp Ned mer... Tapt anrop. Viser et tapt, men registrert innkommende anrop. Innkommende anrop. Viser et besvart, innkommende anrop. Utgående anrop. Viser et utgående anrop. Søyleindikator. Viser den synlige delen av listen og hvor denne delen befinner i forhold til resten av listen. Smidt Bjørn Valgramme. Viser personen du vil ringe eller velge i listen. 18

19 Beskrivelse Telefonen i hvilestilling Dialog 4223 Professional: Når telefonen er i hvilestilling, viser den øverste linjen generell informasjon og internnummeret ditt. Den nederste linjen viser ledetekst for menyfunksjonstastene. Merk: Lange navn overskriver nummeret. Ibsen Henrik :06 28 Aug 2003 Fravær Konto Tilgangsnivå mer... Dialog 4225 Vision: Når telefonen er i hvilemodus, viser tegnruten den øverste menyen. Under den øverste menyen vises klokkeslett, dato, navnet ditt og internnummeret ditt. Under denne linjen vises ledetekster for funksjonstastene på menyen. Tjenester Telefonsett SamtListe Tlfbok Meldinger 11:06 28 Aug 2003 Ibsen Henrik 2222 Fravær Konto Tilgangsnivå mer... 19

20 Beskrivelse Utgående anrop Dialog 4223 Professional: Når du ringer ut fra telefonen, vises trafikkinformasjon og navnet (hvis tilgjengelig) og nummeret til den oppringte. Ringer... 11:06 28 Aug 2003 Smidt Bjørn 3333 RingTilbake RingPersSøk Tidsmåler Hvis den oppringtes telefon er viderekoblet, vises ikonet for viderekoblet samtale, viderekoblingsnavnet (nummeret hvis navnet ikke er tilgjengelig) og type viderekobling. Smidt Bjørn >Direkte 11:06 28 Aug 2003 Øverli Frode 5555 RingTilbake RingPersSøk Tidsmåler Oppringingen til Smidt viderekobles direkte til Øverli (5555). Dialog 4225 Vision: Når du ringer ut fra telefonen, vises informasjonen under den øverste menyen. Trafikkinformasjon og oppringt navn (hvis tilgjengelig) og nummer vises. Tjenester Telefonsett SamtListe Tlfbok Meldinger Ringer... Smidt Bjørn :06 28 Aug 2003 Ibsen Henrik 2222 RingTilbake RingPersSøk Tidsmåler Hvis den oppringtes telefon er viderekoblet, vises ikonet for viderekoblet samtale, viderekoblingsnavnet (nummeret hvis navnet ikke er tilgjengelig) og type viderekobling under den øverste menyen. Tjenester Telefonsett SamtListe Tlfbok Meldinger Smidt Bjørn >Direkte 11:06 28 Aug 2003 Ibsen Henrik Øverli Frode RingTilbake RingPersSøk Tidsmåler Oppringingen til Smidt viderekobles direkte til Øverli (5555). 20

21 Beskrivelse Innkommende anrop Dialog 4223 Professional: Når du mottar et innkommende anrop, blinker internnummeret til den som ringer (hvis navnet er tilgjengelig, vises det også). Hvis nummeret for et eksternt anrop ikke er tilgjengelig, viser tegnruten Ekstern i stedet for nummeret (blinker). 11:06 28 Aug 2003 Smidt Bjørn 3333 Fravær Konto Tilgangsnivå mer... Hvis det er et viderekoblet internnummer som ringer, vises ikonene for viderekoblet anrop, den oppringte personens navn (nummeret når det ikke er noe navn tilgjengelig), type viderekobling og anroperens navn og nummer (blinker). Smidt Bjørn >Direkte 11:06 28 Aug 2003 Sele Jan 5555 Fravær Konto Tilgangsnivå mer... Sele (4444) har ringt til Smidt, og anropet er direkte viderekoblet til deg. 21

22 Beskrivelse Dialog 4225 Vision: Når du mottar et innkommende anrop, vises hvilemodusinformasjonen, og under den øverste menyen blinker internnummeret til den som ringer (hvis navnet er tilgjengelig, vises det også). Hvis nummeret for et eksternt anrop ikke er tilgjengelig, viser tegnruten Ekstern i stedet for nummeret (blinker). Tjenester Telefonsett SamtListe Tlfbok Meldinger Smidt Bjørn :06 28 Aug 2003 Ibsen Henrik 2222 Fravær Konto Tilgangsnivå mer... Hvis det er et viderekoblet internnummer som ringer, vises ikonene for viderekoblet samtale, den oppringte personens navn (nummeret når det ikke er noe tilgjengelig navn), type viderekobling og anroperens navn og nummer (blinker) under den øverste menyen. Tjenester Telefonsett SamtListe Tlfbok Meldinger Smidt Bjørn >Direkte Jan Sele 4444 Fravær Konto Tilgangsnivå mer... Sele (4444) har ringt til Smidt, og anropet er direkte viderekoblet til deg. 22

23 Beskrivelse Menyfunksjonstaster Menyfunksjonstastene brukes til få tilgang til forskjellige funksjoner. De tilgjengelige funksjonene endres, avhengig av anropsmodus og type linje. Følgende forkortelser brukes for menyfunksjonstastene: Aktiver Aktiver Ned Bla ned Avbryt IF Avbryte Ikke forstyrr Neste Vis neste nummer som er logget Avslutt Gå ut av den viste menyen Opp Bla opp Deaktiver Deaktivere Overføring Utføre en overføring FellesPark Sette anropet på felles Program Program parkering Finn Søk Påkobling Påkobling Fjern Tilbakestille tidsmåling Ring Ringe nummeret som vises Fravær Fraværmeny for viderekoblings- Ring på nytt Ringe siste nummer på nytt og fraværsinformasjon GrpHentAnr Innhentningsgruppe RingPersSøk Personsøking HentAnrop Henting av anrop RingTilbake RingTilbake IkkeForstyrr Ikke forstyrr SamtVenter Samtale venter Informasjon Vise detaljer for innrammede Sjikanespor Sporing av sjikaneanrop objekter Ingen VidKbl Avbryte viderekoblings- eller SkjulMeny Skjule menytastangivelsene fraværsinformasjon Koble til Koble til Slett Slette Konf/Overf Få en ny linje for konferanse Start/Stopp Starte/stoppe tidsmåling eller overføring Konferanse Konferanse (vises bare når en Tidsmåler Vise tidsmåling person er satt på venting) Konto Kontokode Tilbake Tilbake til forrige meny KostInfo Vise kostnadsinformasjon Tilgangsnivå Autorisasjonskode LeggTilMedl Legge til et nytt medlem i konferansen Toner Ring opp under en tilkoblet samtale (tastetoner, DTMF) LoggAv Logge av Velg Velge LoggPå Logge på VisDato Vise dato Lås Låse telefonen VisMeny Vise menytastangivelsene Mlmrom Taste et mellomrom ved skriving VisTidsmåler Vise tidsmåler av navn mer... Vise flere menyer Åpne Låse opp telefonen n Tapt Tapte anrop (n = antall tapte anrop) 23

24 Beskrivelse Menystruktur for Dialog 4223 Professional Menystruktur for hver av menyene som kan velges på den vanlige menyen. Når du navigerer i menyene, merkes den valgte menyen med en svart ramme. Menyfunksjonstaster i hvilemodus n Tapt* SamtListe Tlfbok mer... Samtaleliste Ubesvarte anrop Utgående anrop Innkommende anrop Fravær Konto Tilgangsnivå Lås/Åpne LoggPå/Av Tidsmåler Slå nummer på nytt Velg profil Dir. viderekobl. til nnnn** Medflytting Fraværsinformasjon Vid.kobl. ekst. anr. Ikke forstyrr Vid.kobl. v/ikke sv. nnnn** Vid.kobl. v/opptatt nnnn** Forklaringer * Vises bare når det er tapte anrop. n = Antall tapte anrop. ** Gjeldende nummer vises. Programmering Telefonsett Skjul/VisMeny Programmodustast: Ringetype Function keys Display Contrast Melody Programming Firmware Indication Headset Priority Local Test Mode Option Unit Settings Set Hearing Level 24

25 Beskrivelse Menystruktur for Dialog 4225 Vision Menystruktur for hver av menyene som kan velges fra den vanlige menyen. Når du navigerer i menyene, merkes den valgte menyen med en svart ramme. Den øverste menyen Tjenester Telefonsett SamtListe Tlfbok Meldinger Programmere taster Display Contrast Melody Programming Firmware Indication Headset Priority Local Test Mode Option Unit Settings Set Hearing Level Navneanrop Melding venter Programmodustast: Ringetype Function keys Samtaleliste Ubesvarte anrop Utgående anrop Innkommende anrop Menyfunksjonstaster i hvilemodus n Tapt* Fravær Konto mer... Forklaringer * Vises bare når det er tapte anrop. n = Antall tapte anrop. ** Gjeldende nummer vises. Hjem. Gå tilbake til utgangsposisjonen når du navigerer i den øverste menyen. Velg profil Dir. viderekobl. til nnnn** Medflytting Fraværsinformasjon Vid.kobl. ekst. anr. Ikke forstyrr Vid.kobl. v/ikke sv. nnnn** Vid.kobl. v/opptatt nnnn** Tilgangsnivå Lås/Åpne LoggPå/Av Tidsmåler Slå nummer på nytt Skjul/VisMeny 25

26 Beskrivelse Tegnrutespråk (valgfritt) Ett av følgende språk kan velges for visning av tegnruteinformasjon på telefonen. Siffer 0 9 = språkkoden: 0 Engelsk 1 Fransk 2 Tysk 3 Spansk 4 Italiensk Merk: Standard er at 5 9 er programmert til engelsk. Endres til andre språk lokalt. Slik velger du språk: *08* Tast. ( 0 9 ) Tast språkkoden. #í Trykk. 26

27 Fri plassering (valgfritt) Fri plassering (valgfritt) Funksjonen Fri plassering brukes for personer som har eget internnummer på kontoret, men ikke egen telefon. Dette kan være personer med fleksibel arbeidstid, personer som for det meste jobber utenfor kontoret og så videre. Hvis du er Fri plasseringbruker og skal arbeide fra kontoret, logger du deg på en hvilken som helst ledig telefon som midlertidig får tildelt ditt internnummer og dine systemrettigheter. Logge deg på *11* Tast. z* Tast inn autorisasjonskoden og trykk. z# Tast inn telefonnummeret ditt og trykk. í Trykk på tasten for å fullføre. Tegnruten viser telefonnummeret ditt. Merk: En tidligere versjon av funksjonen for fri plassering brukes på en annen måte: Når du skal logge deg på, trykker du på * 1 0 * internnummer #. Logge deg av #11# Tast. í Trykk på tasten for å fullføre. Merk: En tidligere versjon av funksjonen for fri plassering brukes på en annen måte: Når du skal logge deg av, taster du # 1 0 #. 27

28 Innkommende anrop Innkommende anrop Besvare anrop Et ringesignal og en blinkende lampe indikerer innkommende anrop. u u Linje ÖÔ På linje 1 Vanligvis mottar du anrop på Linje 1. Løft håndsettet. På en hvilken som helst annen linje Løft håndsettet. Trykk på den blinkende linjetasten. Linje ÖÔ í Håndfri Trykk på den blinkende linjetasten. Du kobles til oppringeren via høyttaleren og mikrofonen. Trykk på tasten for å avslutte en høyttalende samtale. 28

29 Innkommende anrop På et annet internnummer uz Slik besvarer du et anrop til en telefon i et annet rom: Ring internnummeret det ringer på. Opptatt 11:06 28 Aug 2003 Smidt Bjørn 3333 RingTilbake RingPersSøk HentAnrop mer... Tjenester Telefonsett SamtListe Tlfbok Meldinger Opptatt Smidt Bjørn :06 28 Aug 2003 Ibsen Henrik 2222 RingTilbake RingPersSøk HentAnrop mer... Merk: Innholdet i tegnruten kan se annerledes ut enn ovenfor. HentAnrop Trykk for å svare (se tegnruten). Hvis HentAnrop ikke vises, kan du trykke på mer... til det vises. Merk: Du kan også trykke på 8 eller Park./innhent anrop (funksjonstast som du har forhåndsprogrammert). 29

30 Innkommende anrop Besvare et nytt anrop under en samtale Ledig på andre linje Ô Hvis telefonen er forhåndsprogrammert med tasten Ledig på andre linje-tasten, kan du besvare et nytt anrop hvis denne funksjonen er aktivert. Trykk på tasten for å aktivere/deaktivere. Lampen lyser når Ledig på andre linje er aktivert. Merk: Funksjonstast som er forhåndsprogrammert av systemadministratoren. Linje 2 ÖÔ Linje 1 ÖÔ í Du har en pågående samtale på Linje 1 når Linje 2 blinker for å indikere et nytt innkommende anrop: Trykk på tasten for å svare. Det første anropet parkeres. Trykk på tasten for å gå tilbake til det første anropet. Det andre anropet parkeres. Du kobles til den første oppringeren. Trykk på tasten for å avslutte anropet. Merk: Hvis innringeren har aktivert Samtale venter, kan du motta et nytt anrop selv om Ledig på andre linje ikke er aktivert. 30

31 Innkommende anrop Ikke forstyrr, DND Når du aktiverer DND, vises ikke anrop til ditt internnummer. Utgående anrop kan foretas som vanlig. IkkeForstyrr Trykk på tasten for å aktivere eller deaktivere IF (se tegnruten) Hvis IkkeForstyrr ikke vises, kan du trykke på mer... til det vises. eller Fravær Ned eller Opp Aktiver Avslutt trykk (se tegnruten). Hvis Fravær ikke vises, kan du trykke på mer... til det vises. Trykk for å merke Ikke forstyrr (se tegnruten). Annullere: Ikke forstyrr Merknader: Hvis telefonen er programmert med viderekobling av flere linjer og ikke forstyrr (spør systemadministratoren), bestilles og annulleres DND samtidig på alle linjer. Du kan også trykke på IF (funksjonstast som er forhåndsprogrammert av systemadministratoren), eller følge denne fremgangsmåten. For å aktivere taster du * 2 7 # og deretter C. For å deaktivere taster du # 2 7 # og deretter C. 31

32 Utgående anrop Utgående anrop u z Foreta anrop Slik foretar du interne og eksterne anrop: Løft håndsettet og fortsett avhengig av anropstypen: Interne anrop Tast internnummeret. Eksterne anrop 0 Tast sifferet eller sifrene som kreves for å få en ekstern linje. Summetone. z d eller í Merk: Sifferet eller sifrene som brukes i din bedrift, for eksempel 0 or 00. Tast det eksterne nummeret. Legg på håndsettet eller trykk på tasten for å avslutte samtalen. Merk: Hvis du får en køtone når du taster sifferet eller sifrene for å ringe ut (og tilleggsfunksjonen for ruting via billigste linje brukes i systemet), må du vente. Når en linje blir ledig, vil du få summetone. Hvis du hører en varseltone, er det valgt en dyr linje. 32

33 Utgående anrop z í Høyttaler Med håndsettet på: Tast nummeret. Du er tilkoblet via høyttaleren og mikrofonen. Trykk på tasten for å avslutte en håndfri-samtale. Merk: Du kan gjøre anrop hurtigere ved hjelp av felles hurtigoppringingsnumre og dine egne programmerte hurtigoppringingsnumre. Se avsnittet Hurtigoppringing på side 41. Individuell ekstern linje *0* Tast. Slik foretar du et anrop på en bestemt ekstern linje: z# Tast nummeret til den eksterne linjen og trykk. z Tast sifferet eller sifrene som kreves for å få en ekstern linje, og det eksterne nummeret. 33

34 Utgående anrop Ringe anrop fra samtalelisten på nytt Hvis du vil bruke samtalelisten, se avsnittet Samtaleliste (valgfritt) på side 91. Dialog 4223 Professional SamtListe Ned eller Opp Velg Trykk for å merke den aktuelle listen (se tegnruten). Trykk (se tegnruten) Bildet nedenfor er et eksempel på hvordan tegnruten kan se ut når hele samtalelisten er valgt. Smidt Bjørn :24 23 Aug 2003 Øverli Frode :33 23 Aug 2003 Ring Opp Ned mer... eller bruk snarveien direkte til listen over ubesvarte anrop: n Tapt Ned eller Opp Ring n = Antall tapte anrop. Trykk for å merke et telefonnummer (se tegnruten). Trykk på tasten for å ringe det merkede nummeret (se tegnruten). 34

35 Utgående anrop Å Ned eller Opp Velg Dialog 4225 Vision Velg SamtListe i den øverste menyen (se tegnruten). Trykk for å merke den aktuelle listen (se tegnruten). Trykk (se tegnruten) Bildet nedenfor er et eksempel på hvordan tegnruten kan se ut når hele samtalelisten er valgt. Tjenester Telefonsett SamtListe Tlfbok Meldinger Smidt Bjørn :24 23 Aug 2003 Øverli Frode :33 23 Aug :11 22 Aug 2003 Sele Jan :06 21 Aug 2003 Ring Opp Ned mer... eller bruk snarveien direkte til listen over ubesvarte anrop: n Tapt Ned eller Opp Ring n = Antall tapte anrop. Trykk for å merke et telefonnummer (se tegnruten). Trykk på tasten for å ringe det merkede nummeret (se tegnruten). 35

36 Utgående anrop Ringe siste eksterne nummer på nytt u Ring på nytt Når du foretar et eksternt anrop, vil systemet automatisk lagre alle sifrene som tastes, uansett om anropet lyktes eller ikke. Løft håndsettet. Trykk på tasten for å gjenta det lagrede nummeret (se tegnruten). Hvis Ring på nytt ikke vises, kan du trykke på mer... til det vises. Det siste eksternnummeret ringes automatisk på nytt. Merk: Du kan også trykke på * * * eller Ring siste eksterne nummer på nytt (funksjonstast forhåndsprogrammert av deg). Lagre eksternt nummer Ring på nytt Ô Når du foretar et eksternt anrop, kan du lagre nummeret for å enkelt kunne ringe det samme nummeret på nytt. Eventuelt tidligere lagret nummer slettes. Slik lagrer du et eksternt nummer: Trykk på tasten før du avslutter samtalen. Merk: Funksjonstast som er forhåndsprogrammert av systemadministratoren. u Ring på nytt Ô Taste nummer på nytt Løft håndsettet. Trykk på tasten for å ringe nummeret på nytt. Merk: Funksjonstast som er forhåndsprogrammert av systemadministratoren. 36

37 Utgående anrop Hvis du får opptattsignal Hvis du ringer et internnummer og får opptattsignal, hvis du ikke får svar eller hvis alle eksterne linjer er opptatt, kan du bruke disse metodene: RingTilbake d u RingTilbake Hvis et internnummer er opptatt, eller hvis du ikke får svar: Hvis Ring tilbake ikke vises, kan du trykke på mer... til det vises. Merk: Du kan også trykke på: 6 eller RingTilbake (funksjonstast som du har forhåndsprogrammert). Legg på håndsettet for å fullføre prosedyren. Du blir ringt tilbake (ringesignal for tilbakering) når den pågående samtalen avsluttes, eller neste gang en ny samtale avsluttes. Du må svare innen åtte sekunder, ellers annulleres denne tjenesten. Løft håndsettet når du blir tilbakeringt. Systemet ringer internnummeret. Merk: Tilbakeringing kan være aktivert på flere internnumre samtidig. Tilbakering fra andre linjer ringer på nytt på Linje 1. 37

38 Utgående anrop RingTilbake Hvis alle eksterne linjer er opptatt (når du har tastet sifferet eller sifrene som kreves for å få en linje): Hvis RingTilbake ikke vises, kan du trykke på mer... til det vises. Merk: Du kan også trykke på: 6 eller RingTilbake (funksjonstast som du har forhåndsprogrammert). z# Tast det eksterne nummeret og trykk. d u Legg på håndsettet for å fullføre prosedyren. Når en ekstern linje blir ledig, blir du ringt tilbake (ringesignal for tilbakering). Du må svare innen åtte sekunder, ellers blir denne tjenesten annullert. Løft håndsettet når du blir tilbakeringt. Systemet ringer eksternnummeret. Merk: Du kan bare aktivere ett tilbakering på en opptatt, ekstern linje. Tilbakering fra andre linjer ringer på nytt på Linje 1. #37*z Annullere ett enkelt tilbakering Tast dette nummeret og internnummeret. Merk: Hvis du vil annullere ett enkelt tilbakering på en bestemt ekstern linje, taster du sifferet eller sifrene som kreves for å få en linje, i stedet for internnummeret. #í Trykk. #37# Tast. í Trykk. Annullere alle tilbakering 38

39 Utgående anrop SamtVenter Aktivere Samtale venter Hvis du så raskt som mulig vil opprette kontakt på et opptatt internnummer eller en opptatt ekstern linje, kan du varsle om dette med et signal for Samtale venter. Hvis SamtVenter ikke vises, kan du trykke på mer... til det vises. Merk: Du kan også trykke på: 5 eller Samtale venter (funksjonstast som du har forhåndsprogrammert). La telefonen ha røret av. Når internnummeret eller den eksterne linjen blir ledig, gjøres et nytt oppringningsforsøk automatisk. Merk: Funksjonen Samtale venter kan være sperret for bruk på ditt internnummer (dette programmeres av systemadministratoren). Hvis bruk av Samtale venter ikke er tillatt, vil du fortsatt få opptattsignal. Påkobling Påkobling på et opptatt internnummer Du kan koble på en pågående samtale på et opptatt internnummer. Trykk. Hvis Påkobling ikke vises, kan du trykke på mer... til det vises. Merk: Du kan også trykke på: 4 eller Påkobling (funksjonstast som du har forhåndsprogrammert). Før du utfører påkobling, hører deltakerne i den pågående samtalen en varseltone. En treveis samtale blir opprettet, og du hører en varseltone. Merk: Varseltonen kan være deaktivert for ditt system. Påkoblingsfunksjonen kan være sperret for bruk på ditt internnummer (dette programmeres av systemadministratoren). Hvis det ikke er tillatt med påkobling, vil du fortsatt få opptattsignal. 39

40 Utgående anrop *44*z Påkobling på en opptatt, ekstern linje Du kan koble på en samtale som er i gang på en opptatt, ekstern linje. Tast nummeret til den eksterne linjen. #z Trykk på tasten og slå sifferet eller sifrene som kreves for å få en ekstern linje. Opptattsignal. Påkobling Trykk. Hvis Påkobling ikke vises, kan du trykke på mer... til det vises. Merk: Du kan også trykke på: 4 eller Påkobling (funksjonstast som du har forhåndsprogrammert). Før du utfører påkobling, hører deltakerne i den pågående samtalen en varseltone. En treveis samtale blir opprettet, og du hører en varseltone. Merk: Varseltonen kan være deaktivert for ditt system. Påkoblingsfunksjonen kan være sperret for bruk på ditt internnummer (dette programmeres av systemadministratoren). Hvis det ikke er tillatt å koble på samtaler, vil du fortsatt få opptattsignal. Overstyre viderekobling *60*z Hvis overstyring av viderekobling er tillatt fra ditt internnummer, kan du overstyre en aktivert viderekobling eller medflytting på et bestemt internnummer. Tast og angi internnummeret. # Trykk på tasten og vent på svar. 40

41 Utgående anrop Hurtigoppringing uz Vanlige hurtigoppringingsnumre Når du bruker felles hurtigoppringingsnumre, kan du ringe med bare noen få tastetrykk. De felles hurtigoppringingsnumrene består av 1 5 sifre, og lagres på telefonsentralen (av systemadministratoren). Løft håndsettet og tast det felles hurtigoppringingsnummeret. Personlige hurtigoppringingsnumre Du kan programmere opptil ti telefonnumre du bruker ofte, for talltastene 0 9, og bruke dem som personlige hurtigoppringingsnumre (hvis denne funksjonen er tillatt). Slik bruker du personlige hurtigoppringingsnumre: ** (0 9) Tast nummeret og trykk ønsket siffer. Slik programmerer og endrer du personlige hurtigoppringingsnumre: *51* (0 9) Tast nummeret og trykk på valgt siffer. *z Trykk på tasten og slå internnummeret. #í Trykk. Merk: Det programmerte nummeret kan bestå av opptil 20 sifre pluss tegnet *, som angir den andre summetonen fra det offentlige nettet. 41

42 Utgående anrop Slik sletter du et programmert nummer: #51* (0 9) Tast nummeret og trykk på valgt siffer. #í Trykk. #51# Tast. í Trykk. Slik sletter du alle programmerte numre: Hovedkontor Ô Direktevalg Trykk på funksjonstasten. Hvis du vil programmere funksjonstasten med et nummer eller en funksjon, se avsnittet Programmere funksjonstaster på side 93. Ringe ved hjelp av telefonbok (valgfritt) Ved hjelp av den integrerte telefonkatalogen kan du søke etter et navn, en gruppe, et sentralbord osv. via tegnruten, og deretter ringe den aktuelle personen eller gruppen ved å bruke en av menyfunksjonstastene under tegnruten. På Dialog 4223 Professional: Tlfbok Trykk for å åpne telefonboken (se tegnruten). Fortsett med de aktuelle telefonbokalternativene. Ç Velg På Dialog 4225 Vision: Velg Tlfbok i den øverste menyen (se tegnruten). Fortsett med de aktuelle telefonbokalternativene. 42

43 Utgående anrop Telefonbokalternativer: Slett Mlmrom Finn Avslutt Trykk på tasten for å slette det sist angitte tegnet (se tegnruten). Trykk på tasten for å sette inn et mellomrom (se tegnruten). Trykk på tasten for å søke ved hjelp av de angitte tegnene (se tegnruten). Trykk på tasten for å gå tilbake til forrige meny (se tegnruten). Bruk tastaturet for å angi tegnene i navnet. Tegnene over tastene viser hvilke taster du må trykke på. ABC DEF Eksempel: Velg tegn ved å trykke flere ganger på talltastene. Markøren flytter seg automatisk når du slutter å trykke. Trykk på et tall. 1 gang resultat A 2 ganger resultat B 3 ganger resultat C Når det ønskede tegnet vises i tegnruten, venter du til markøren flyttes til neste posisjon. Navnet må angis på denne måten: Etternavn mellomrom fornavn. Du må ikke taste inn alle tegnene, bare så mange at du kommer så nær det ønskede navnet som mulig når du starter søkingen. Merk: Hvis du vil angi fornavnet til personen, må du taste inn det fullstendige etternavnet før du kan sette inn et mellomrom. 43

44 Utgående anrop Eksempel: Slik søker du etter Bjørn Smidt: 7777 Trykk for å skrive S. 6 Trykk for å skrive M. 444 Trykk for å skrive I. Tegnruten viser: Ibsen Henrik :06 28 Aug 2003 SMI Slett Mlmrom Finn Avslutt Tjenester Telefonsett SamtListe Tlfbok Meldinger 11:06 28 Aug 2003 SMI Ibsen Henrik 2222 Slett Mlmrom Finn Avslutt Finn Trykk på tasten for å søke (se tegnruten). Hvis SMI var nok til å finne Bjørn Smidt, viser tegnruten: Smidt Bjørn 3333 Smidt Jan 3434 Ring Opp Ned mer... Tjenester Telefonsett SamtListe Tlfbok Meldinger Sannes Anne 1234 Smidt Bjørn 3333 Smidt Jan 3434 Steen Harald 3654 Ring Opp Ned mer... Hvis SMI gir et navn som ligner på Bjørn Smidt, for eksempel Anne Smidt, blar du nedover til du finner det riktige navnet. 44

45 Utgående anrop Ring Opp Ned mer... Informasjon Avslutt Tilbake Tilbake Trykk på tasten for å ringe det merkede nummeret (se tegnruten). Trykk på tasten for å bla oppover i navnelisten (se tegnruten). Trykk på tasten for å bla nedover i navnelisten (se tegnruten). Trykk på tasten for å vise flere alternativer (se tegnruten). Trykk for å vise ekstra kataloginformasjon (hvis tilgjengelig) for det merkede navnet (se tegnruten). Trykk på tasten for å avslutte Tlfbok-menyen (se tegnruten). Trykk på tasten for å gå tilbake, og angi et nytt navn (se tegnruten). Trykk på tasten for å gå tilbake til alternativene i forrige meny (se tegnruten). Hvis det ikke finnes noe navn som samsvarer med det du søkte etter, viser tegnruten informasjon om dette sammen med navnet som alfabetisk kommer foran det du tastet inn. 45

46 Utgående anrop Tilgangsnivå u *41#z Datafortrolighet Med datafortrolighet kan du foreta et anrop uten forstyrrelser, det vil si påkobling. Denne funksjonen annulleres automatisk når samtalen er ferdig. Slik bestiller du: Løft håndsettet. Tast og angi nummeret. Autorisasjonskode, felles (valgfritt) Hvis du har fått en felles autorisasjonskode (1 til 7 sifre), kan du bruke en hvilken som helst telefon som er koblet til sentralen, samtidig som du får det tilgangsnivået denne koden gir. Du kan velge å bruke denne koden til ett enkelt anrop, eller du kan åpne telefonen for noen anrop og låse den før du forlater den. Slik bruker du telefonen til ett enkelt anrop: Tilgangsnivå z Angi z Hvis Tilgangsnivå ikke vises, kan du trykke på mer... til det vises. Angi autorisasjonskoden og trykk (se tegnruten). Kvitteringstone. Merk: Du kan også taste * 7 2 *, angi koden og trykke på #. Tast sifferet eller sifrene som kreves for å få en ekstern linje, og det eksterne nummeret. Slik åpner du et internnummer for enkelte anrop: Åpne z Angi Hvis Åpne ikke vises, kan du trykke på mer... til det vises. Angi autorisasjonskoden og trykk (se tegnruten). Kvitteringstone. Merk: Du kan også taste # 7 3 *, angi koden og trykke på #. 46

47 Utgående anrop Slik låser du internnummeret: Lås z Angi Hvis Lås ikke vises, kan du trykke på mer... til det vises. Angi autorisasjonskoden og trykk (se tegnruten). Kvitteringstone. Merk: Du kan også taste * 7 3 *, angi koden og trykke på #. Autorisasjonskode, personlig (valgfritt) Hvis du har fått en personlig autorisasjonskode (1 til 7 siffer, gjelder ditt eget internnummer), kan du låse dette internnummeret slik at tilgangen er begrenset til det felles tilgangsnivået, for eksempel når du ikke selv er på kontoret. Du kan også midlertidig endre tilgangsnivået for en hvilken som helst telefon som er knyttet til sentralen, slik at du får det samme tilgangsnivået som fra din egen telefon. Du kan endre din personlige kode fra ditt eget internnummer. Slik låser du telefonen: Lås z Angi Hvis Lås ikke vises, kan du trykke på mer... til det vises. Angi autorisasjonskoden og trykk (se tegnruten). Kvitteringstone. Merk: Du kan også taste * 7 6 *, angi koden og trykke på #. Slik ringer du med ditt tilgangsnivå når din egen telefon er låst: Tilgangsnivå z Angi z Hvis Tilgangsnivå ikke vises, kan du trykke på mer... til det vises. Angi autorisasjonskoden og trykk (se tegnruten). Kvitteringstone. Merk: Du kan også taste * 7 5 *, angi koden og trykke på #. Tast sifferet eller sifrene som kreves for å få en ekstern linje, og det eksterne nummeret. 47

48 Utgående anrop Slik åpner du telefonen: Åpne z Angi Hvis Åpne ikke vises, kan du trykke på mer... til det vises. Angi autorisasjonskoden og trykk (se tegnruten). Kvitteringstone. Merk: Du kan også taste # 7 6 *, angi koden og trykke på #. *75* Tast. Slik bruker du ditt eget tilgangsnivå fra en annen telefon: z* Tast inn autorisasjonskoden og trykk. Kvitteringstone. z# Tast ditt eget internnummer og trykk. Kvitteringstone. z Tast sifferet eller sifrene som kreves for å få en ekstern linje, og det eksterne nummeret. *74* Tast. Slik endrer du din personlige autorisasjonskode: z* Tast inn den gamle autorisasjonskoden og trykk. z# Tast inn den nye autorisasjonskoden og trykk. Kvitteringstone. 48

49 Under samtaler Under samtaler Medlytting (via høyttaler) Ved hjelp av denne funksjonen kan andre personer i rommet lytte til telefonsamtalen. Du bruker håndsettet mens stemmen til den andre samtalepartneren høres fra høyttaleren. Â Under en samtale: Trykk på tasten for å veksle mellom høyttaler og håndsett. Når lampen lyser, høres den andre samtalepartnerens stemme fra høyttaleren. Merk: Du kan justere volumet, se avsnittet Innstillinger på side 93. d Fra høyttaler til håndfri Legg på håndsettet. Høyttalende samtale. uâ í Fra håndfri til høyttaler Løft håndsettet og trykk. Trykk på tasten for å avslutte samtalen. 49

50 Under samtaler Âd í u Høyttaler Trykk og legg på håndsettet. Høyttalende samtale. Trykk på tasten for å avslutte samtalen. Fra håndfri til håndsett Løft håndsettet. Samtale via håndsettet. É Demp Trykk på tasten for å slå mikrofonen på eller av. Når lampen lyser, kan personen på linjen ikke høre hva som blir sagt i rommet. Spørreanrop Spørreanrop Ô z í Linje 1 ÖÔ La oss si at du er i en samtale på linje 1 og vil rette en forespørsel til en annen person, internt eller eksternt. Trykk. Det første anropet parkeres (Linje 1 blinker sakte). Merk: Du kan også trykke på Linje 2. Ring opp den andre personen. Når den andre personen svarer, kan du veksle mellom samtalene (pendle), overføre samtalen, lage en konferanse eller avslutte en av samtalene. Trykk på tasten for å avslutte spørreanropet. Den andre samtaleparten kobles fra. Trykk på tasten for å gå tilbake til det første anropet. 50

51 Under samtaler Linje 1 ÖÔ Spørreanrop ÖÔ í Pendle Tastelampen for det parkerte anropet blinker. Trykk på tasten for å parkere det andre anropet. Det første anropet kobles til. Trykk på tasten for å parkere det første anropet. Det andre anropet kobles til. Trykk på tasten for å avslutte anropet. Overføring La oss si at du vil overføre en samtale som er i gang. Konf/Overf z Overføring Merk: Du kan også trykke på SpørreAnr. Ring opp den andre personen. Trykk på tasten før eller etter svar (se tegnruten) Samtalen som er i gang, overføres. Merk: Hvis du har parkert mer enn én samtale, vil den sist parkerte samtalen bli overført. Hvis nummeret du ringte er opptatt, eller hvis overføring ikke er tillatt, vil telefonen ringe igjen. 51

52 Under samtaler Konferanse Med denne fremgangsmåten kan du ta med inntil sju personer i en konferanse. Det er bare konferanselederen som kan invitere deltakere. Under konferansen vil en tone høres hvert 15. sekund. Merk: Konferansetonen kan være deaktivert for ditt system. La oss si at du er i en samtale (Linje 1) og vil opprette en telefonkonferanse. Du blir da konferanseleder. Konf/Overf z Konferanse Merk: Du kan også trykke på: Linje 2 eller SpørreAnr. Ring opp den andre personen. Vent på svar. Trykk for å opprette en konferanse (se tegnruten). Merk: Du kan også trykke på: 3 eller Konferanse (funksjonstast som du har forhåndsprogrammert). d Gjenta fremgangsmåten for å invitere flere konferansedeltakere. Legg på håndsettet for å gå ut av konferansen. 52

53 Under samtaler Parkert Du kan midlertidig parkere en samtale som er i gang. Parkerte samtaler kan gjenopptas på din egen eller en annen telefon. Individuelt Linje ÕÔd Trykk på tasten for den aktive linjen og legg på håndsett. Lampen for tasten blinker sakte. Linje ÖÔ Trykk på den blinkende tasten for linjen igjen for å gjenoppta samtalen. Felles FellesPark d Hvis FellesPark ikke vises, kan du trykke på mer... til det vises. Merk: Du kan også trykke på: 8 eller Park./innhent anrop (funksjonstast som du har forhåndsprogrammert). Legg på håndsettet. Lampen for tasten blinker sakte. Hvis nummeret ditt er multippelrepresentert på andre telefoner, blinker lampen som representerer ditt nummer, på disse telefonene. Linje ÖÔ Slik gjenopptar du samtalen på ditt eget internnummer: Trykk på den blinkende linjetasten. 53

54 Under samtaler z HentAnrop Slik gjenopptar du samtalen på et annet internnummer: Ring internnummeret der samtalen ble parkert. Hvis HentAnrop ikke vises, kan du trykke på mer... til det vises. Merknader: Du kan også trykke på: 8 eller Park./innhent anrop (funksjonstast som du har forhåndsprogrammert). Hvis nummeret ditt er multippelrepresentert på telefonen, kan du også trykke på tasten som representerer ditt nummer. Sende innringers telefonnummer ved overføring Konf/Overf Når du overfører et anrop, sender du anroperens ID-kode eller nummer til mottakerens tegnrute. Du har taleforbindelse med en ekstern samtalepartner på Linje 1. Trykk for å parkere en samtale (se tegnruten). *77* Tast. Merk: Du kan også trykke på: Linje 2 eller SpørreAnr. z# Tast anroperens ID-kode eller nummer og trykk på tasten. z Ring opp den andre personen. Overføring Trykk på tasten før eller etter svar (se tegnruten). Den pågående samtalen overføres med oppringerens ID-kode eller nummer. Merk: Du kan bare bruke denne funksjonen hvis mottakerens telefon er programmert til å håndtere ID-koder. 54

55 Under samtaler Ettersignallering Når du ringer til interaktive teletjenester, for eksempel til en telefonbank, må du bruke DTMF-signaler (Dual Tone Multi Frequency). Hvis sentralen ikke allerede er programmert til automatisk å konvertere sifrene du taster inn, til DTMF-signaler, må du aktivere denne funksjonen under samtalen. Toner z Under en samtale som er i gang: Trykk på tasten og slå de ønskede sifrene. Sifrene som angis, overføres som DTMF-signaler. Merk: Du kan også trykke på 9 og taste de ønskede sifrene. 55

56 Samtalemåling Samtalemåling Kostnadsinformasjon Kostnadsinformasjon for samtalen kan vises i den lokale valutaen i tegnruten. Pris i 3,25 11:06 28 Aug 2003 R. Towers Toner KostInfo Konf/Overf mer... Tjenester Telefonsett SamtListe Tlfbok Meldinger Pris i 3,25 R. Towers :06 28 Aug 2003 Ibsen Henrik 2222 Toner KostInfo Konf/Overf mer... KostInfo Trykk for å vise eller skjule kostnadsindikasjon (se tegnruten). Hvis KostInfo ikke vises, kan du trykke på mer... til det vises. Merk: Kostnadsindikasjonen vises automatisk for alle belastede samtaler når funksjonen aktiveres. 56

57 Samtalemåling Tidsmåler Du kan måle hvor lang tid samtalen har vart. Funksjonen kan aktiveres når telefonen er klar til ringing (en intern summetone høres), under et utgående anrop eller når du har taleforbindelse. Merk: Avhengig av systemet, er det også mulig å aktivere tidsmåleren når telefonen er i hvilestilling. Tidsmåler Trykk på tasten for å aktivere tidsmåleren (se tegnruten). Hvis Tidsmåler ikke vises, kan du trykke på mer... til det vises. Tegnruten viser: Pris i 3,25 11:06 28 Aug 2003 R. Towers Start Fjern VisDato Avslutt Tjenester Telefonsett SamtListe Tlfbok Meldinger Pris i 3,25 R. Towers :06 28 Aug 2003 Ibsen Henrik 2222 Start Fjern VisDato Avslutt Start Fjern VisDato Avslutt Trykk på tasten for å starte tidsmåling (se tegnruten). Medgått tid vises. Trykk på tasten for å fjerne tidsmåling (se tegnrute). Trykk på tasten for å vise dato (se tegnruten). Trykk på tasten for å avslutte tidsmålerfunksjonen (se tegnruten). Andre tastefunksjoner som er tilgjengelige i tidsmålermodus: Stopp VisTidsmåler Trykk på tasten for å stoppe tidsmåling (se tegnruten). Trykk på tasten for å vise tidsmåling (se tegnruten). 57

58 Viderekobling Viderekobling Viderekobling Hvis du ikke vil forstyrres eller hvis du skal være borte fra kontoret, kan du viderekoble alle anrop til ditt internnummer til en forhåndsprogrammert svarposisjon. Når du har viderekoblet telefonen, hører du en egen summetone og viderekoblingslampen indikerer at din trippellinje er viderekoblet. Du kan fremdeles ringe på vanlig måte. Viderekobling kan være direkte, ved ikke svar, ved opptatt eller til en annen informasjonstjeneste. Merk: Hvis telefonen er programmert med viderekobling av flere linjer og ikke forstyrr (spør systemadministratoren), bestilles og annulleres viderekobling samtidig på alle linjer. 58

59 Viderekobling Bestille direkte viderekobling fra eget internnummer Anropet viderekobles til én enkelt posisjon eller opptil tre forhåndsprogrammerte felles svarposisjoner (avhengig av type innkommende anrop). Dette programmeres av systemadministratoren. Viderekobling Ô Trykk eller Merk: Du kan også bestille og annullere viderekobling fra svarposisjonen, bruk den samme fremgangsmåten som i avsnittet Intern medflytting på side 62. Merk: Funksjonstast som er forhåndsprogrammert av systemadministratoren. Hvis du bestiller viderekobling med håndsettet av eller med høyttaleren på, må du trykke på viderekoblingstasten to ganger. Fravær Ned eller Opp Aktiver Avslutt trykk (se tegnruten). Hvis Fravær ikke vises, kan du trykke på mer... til det vises. Trykk for å merke Dir. viderekobl. til (se tegnruten). (nnnn = nummer til svarposisjon, for eksempel sentralbordet.) Merk: Du kan også bruke følgende fremgangsmåte for å aktivere: tast * 2 1 # og trykk på C. Viderekobling ÕÔ Annullere direkte viderekobling fra eget internnummer Trykk på Merk: Funksjonstast som er forhåndsprogrammert av systemadministratoren. eller Ingen VidKbl trykk (se tegnruten). Merk: Du kan også bruke følgende fremgangsmåte for å avbryte: tast # 2 1 # og trykk på C. 59

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office Systemtelefoner for MD110-kommunikasjonssystem Brukerhåndbok Forsidegrafikk Plasser grafikken direkte på siden, det er ikke nødvendig å legge den inn i teksten. Velg Graphics > Properties og angi følgende

Detaljer

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9)

Display. Taster.  Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9) Display Symbol Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Blinker ved mikrofon av Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Ringelyd slått av Ikke forstyrr aktivert Ikke kontakt

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4220 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse TELEFONEN DIALOG 4220... 2 Knappene... 3 1.Linjeknapp 1-6... 3 Faste taster... 3 Telefon innstillinger... 4 BRUK

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Dialog 4425 IP Vision

Dialog 4425 IP Vision Dialog 4425 IP Vision IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper... 6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER Det ringer, det ringer... BKSAK nr: 200100111/65 Oppdat.ansv.: IT-seksjonen Dato sist oppdatert: 08.08.01 Ønsker noen kurs og gjennomgang av telefonapparatet, så kan

Detaljer

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning Mobil internlinje Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om brukerveiledningen... 5 Mobil internlinje... 6 Bruk... 7 Utgående anrop... 7 Ringe ut... 7 Automatisk

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort 2001 Nortel Networks P0935936 Utgave 01 Bruke primærtelefonen Telefonen din er programmert som en primærtelefon for bestemte eksterne linjer på

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper...6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4223. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4223. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4223 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 3 Telefonen... 4 Telefonen uten satellitt (KPU)... 4 Satellitt (KPU)... 5 Knappene...

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8)

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8) Display Symbol / Taster Tast Høyre pil piltaster Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt

Detaljer

Bruksanvisning for GDC 450

Bruksanvisning for GDC 450 Bruksanvisning for GDC 450 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Aktive displayknapper 4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

Brukerveiledning, kortversjon IP 200 (ver 7 & 8)

Brukerveiledning, kortversjon IP 200 (ver 7 & 8) Display Symbol / Taster Tast meny Enter delete shift Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av

Detaljer

HURTIGGUIDE. telefonapparat

HURTIGGUIDE. telefonapparat HURTIGGUIDE telefonapparat CTRL Supp Bli kjent med telefonen Du har en ALCATEL 4023 REFLEXES digital telefon. Et display, programmerbare taster og et alfabetisk tastatur gjør det enkelt å bruke telefonen,

Detaljer

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner 2002 Nortel Networks P0935990 Utgave 02 Taster Funksjon-tasten i Business Series Terminal (T-serien) er et lite globus-ikon. Funksjon-tasten

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70IP Brukerveiledning

Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70IP Brukerveiledning Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065 Office 70IP Brukerveiledning Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 5 1 6 7 2 17 16 11 8 9 10 12 13 14 15 3

Detaljer

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved Alcatel OmniPCX 4400 ANALOG TELEFON Alcatel OmniPCX 4400 BRUKERHÅNDBOK 1 Symboler som brukes i dokumentasjonen For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 Telefonen kan styres både fra mypbx (PC/web-applikasjon) og direkte fra telefonen. Denne brukerveiledningen tar for seg betjening fra telefonen og er delt inn

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

innovaphone IP111 / IP222 / IP232

innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Brukerveiledning innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Versjon 11 Nummer Status Dato, tid Navn Bytt side Tilstedeværelse se Informasjon Applikasjoner Skjerm IP232 innovaphone AG www.innovaphone.com Version:

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software opp til versjon X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning... 4 Hurtigveiledning....5 Ringe internt og eksternt...6

Detaljer

Brukerveiledning Telenor DigAna 10

Brukerveiledning Telenor DigAna 10 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Oppakking og installasjon........... 4 Medfølgende deler.............. 4 Oversikt Tilkobling.................... 4................... 4 Komme igang..................

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Linksys SPA942 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe Brukerveiledning Callstream Telcom Europe Copyright 2006 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Hovedvinduet... 2 1 Verktøylinje... 3 2 Samtale vindu... 4 Ikoner... 4 Kolonner... 4 3 Internnummer søk vindu...

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8002E 3 - Apparatbeskrivelse 3 Programmering av apparat - Endre navn på telefonen 4 - Endre intern og ekstern ringetone

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300IP

Hurtigveiledning Konftel 300IP Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300IP NORSK Beskrivelse Konftel 300IP er en konferansetelefon for IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finner du en bruksanvisning med utførlig

Detaljer

Bruksanvisning for sentralbord

Bruksanvisning for sentralbord Bruksanvisning for sentralbord LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Sentralbordfunksjoner - Dag og nattstilling

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Easy Reflexes. Takket være

Detaljer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 4018/4019.

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Oppsett og

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Brukerhåndbok

Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Brukerhåndbok Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Brukerhåndbok Artikkelnr. N0068931 November 2005 Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) består av én T7316E-telefon og én til

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Brukerveiledning First REFLEXES Alcatel 4400 Telefonapparatet First REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til alle tjenester og funksjoner

Detaljer

Brukermanual for GDC-450H DECT SBG-1000

Brukermanual for GDC-450H DECT SBG-1000 Brukermanual for GDC-450H DECT SBG-1000 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Ascotel Office Terminals by ascom

Ascotel Office Terminals by ascom Ascotel Office Terminals by ascom Office 35 Bruksanvisning med sikkerhetsråd www.ascom.com/pbx 20321618de_ba_b0 Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 14 16 18 1 2 3 4 15 17 ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWY

Detaljer

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 4018/4019. Det

Detaljer

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Dokument- og programvarerettigheter Copyright 1998-2010 av ShoreTel Inc., Sunnyvale, California, USA. Med enerett. Trykt i USA. Innholdet i denne publikasjonen

Detaljer

HiPath 3000 Versjon 1.2

HiPath 3000 Versjon 1.2 HiPath 3000 Versjon 1.2 OPTISET E STANDARD COMFORT MEMORY Denne mappen tilhører: Siemens A/S, Information and Communication STTC, 14.01.2002 1. Innholdsfortegnelse 1.INNHOLDSFORTEGNELSE----------------------------------------------------------------------------------------2

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes

Alcatel Advanced Reflexes Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Advanced REFLEXES. De store displaysonene,

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 Brukerhåndbok for analog telefon Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 2 Brukerhåndbok for analog telefon Copyright 2004 Nortel Networks Med enerett. 2004. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-400H DECT GDK-30+/100

Hurtigveiledning for GDC-400H DECT GDK-30+/100 Hurtigveiledning for GDC-400H DECT GDK-30+/100 INNHOLDSFORTEGNELSE Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes

Alcatel Easy Reflexes Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Easy REFLEXES. Handlinger Løft av Display Legg

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? How Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Premium Reflexes. Det

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-400H DECT IP LDK- 50/100/300

Hurtigveiledning for GDC-400H DECT IP LDK- 50/100/300 Hurtigveiledning for GDC-400H DECT IP LDK- 50/100/300 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 4 Plukke opp samtaler... 4 Sette over samtaler... 4 Ringe internt... 4 Ringe eksternt... 4 Programmere personlig

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Brukerveiledning for analoge standardapparater IPLDK-100 og IPLDK-300 for software versjon 3.0xx. 1 februar 05 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning.... 4 Hurtigveiledning... 5 Ringe

Detaljer

NEC SV 8100 Enkel brukerveiledning for systemtelefoner

NEC SV 8100 Enkel brukerveiledning for systemtelefoner NEC SV 8100 Enkel brukerveiledning for systemtelefoner Digitel/IPtel 6/12/24 /32 Innholdsfortegnelse (i full skjerm: trykk over teksten) Side Denne bruksanvisningen gjelder følgende telefoner 2 Telefonenes

Detaljer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Statusikoner Din telefon Batteriets ladenivå Initialisering av talepostkassen / Informasjoner av interesse Påminnelse om programmert avtale

Detaljer

Ascotel Office 10 Brukerveiledning. Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer

Ascotel Office 10 Brukerveiledning. Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Ascotel Office 10 Brukerveiledning Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 1 2 3 4 5 6 7 Noen funksjoner er bare tilgjengelige på

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning Premium REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet Premium REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang

Detaljer

BRUKERVEILEDNING D3212 SYSTEMTELEFON

BRUKERVEILEDNING D3212 SYSTEMTELEFON BRUKERVEILEDNING D3212 SYSTEMTELEFON Telcom Europe ISDN HUSSENTRAL - ISPBX R 6.1 Telefonselskapet as >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # - + C Meny Viderekople Overføre L6 L5 L4 L3 L2 L1 INNHOLDSFORTEGNELSE OVERSIKT

Detaljer

Brukermanual for LWS-WS DECT bordapparat SBG-1000

Brukermanual for LWS-WS DECT bordapparat SBG-1000 Brukermanual for LWS-WS DECT bordapparat SBG-1000 Innholdsfortegnelse Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Alcatel First Reflexes

Alcatel First Reflexes Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel First REFLEXES. Handlinger Løft av Legg på

Detaljer

Ascotel Office Terminals by ascom

Ascotel Office Terminals by ascom Ascotel Office Terminals by ascom Office 45 Office 45pro Bruksanvisning med sikkerhetsråd www.ascom.com/pbx 20321625de_ba_b0 END 20 25 35 Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer

Detaljer

U R T I G R E F E R A N S E

U R T I G R E F E R A N S E HURTIGREFERANSE t e l e f o n s v a r e r FORSTÅ TELEFONSETTET DITT Følgende taster på telefonsettet har en spesiell funksjon: Endre en gå tilbake til forrige meny eller avbryte innlagte data innlegging

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse

Funksjonsbeskrivelse Brukerveiledning Funksjonsbeskrivelse Telefon Software versjon 5.3.3 eller nyere Rev C NO Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2 Bruke Telefon... 3 2.1 Kontaktlisten... 3 2.2 Telefonmenyen... 3 2.3 Ringe

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent IP Touch 4018 Phone Alcatel-Lucent IP Touch 4008 Phone Alcatel-Lucent 4019 Digital Phone Brukerhåndbok Innføring Hvordan du bruker

Detaljer

Aastra 6730i/6731i SIP-telefon for MX-ONE. Hurtigveiledning

Aastra 6730i/6731i SIP-telefon for MX-ONE. Hurtigveiledning Aastra 6730i/6731i SIP-telefon for MX-ONE Hurtigveiledning LZT 103 103 R2E Copyright Aastra Telecom Sweden 2012. Med enerett. Viktig informasjon til brukere Norsk Opphavsrett Aastra Telecom Sweden AB 2012.

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Brukerveiledning Easy REFLEXES Alcatel 4400 Telefonapparatet Easy REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til alle tjenester og funksjoner som

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Advanced Reflexes.

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning Easy REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet Easy REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til

Detaljer

Din bruksanvisning DORO KRONOS http://no.yourpdfguides.com/dref/3881362

Din bruksanvisning DORO KRONOS http://no.yourpdfguides.com/dref/3881362 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager

Brukerhåndbok for IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager Brukerhåndbok for IP Audio Conference Phone 2033 BCM50 2.0 Business Communications Manager Dokumentstatus: Standard Dokumentversjon: 01.01 Varenummer: NN40050-102-NO Dato: august 2006 Copyright Nortel

Detaljer

ProffNett. - mobilen som interntelefon. Brukerveiledning. Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003

ProffNett. - mobilen som interntelefon. Brukerveiledning. Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003 ProffNett - mobilen som interntelefon Brukerveiledning Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003 Innholdsfortegnelse 1 Internnummer... 3 2 Kortnummer... 3 3 Samtalefunksjoner... 3 3.1 Sett over... 3 3.2 Konferanse...

Detaljer

Mobil Bedrift. Din verktøykasse for en enklere arbeidshverdag

Mobil Bedrift. Din verktøykasse for en enklere arbeidshverdag Mobil Bedrift Din verktøykasse for en enklere arbeidshverdag Enkel konferanseadministrasjon Oversikt over tilgjengelige kollegaer Viderekoble eller sette over samtaler Fraværsassistent inkludert Dine ansatte

Detaljer

Tittelside. IP2002-telefonen. Brukerhåndbok. Nortel Networks Communication Server 1000

Tittelside. IP2002-telefonen. Brukerhåndbok. Nortel Networks Communication Server 1000 Tittelside Nortel Networks Communication Server 1000 IP2002-telefonen Brukerhåndbok Endringslogg Endringslogg September 2004 Standard 3.00. Dette dokumentet er utgitt på nytt for å støtte Nortel Networks

Detaljer

Bruksanvisning for digitale systemapparater.

Bruksanvisning for digitale systemapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software versjon opp til X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for digitale systemapparater. Innledning... 5 Hurtigveiledning....6 Ringe internt og eksternt...7

Detaljer

Hjemmetelefonen. Gir mange muligheter

Hjemmetelefonen. Gir mange muligheter Hjemmetelefonen Gir mange muligheter Velkommen! Denne brosjyren skal hjelpe deg å få mest mulig ut av ditt telefonabonnement. Med fasttelefon får du tilgang til nyttige tjenester, og du kan velge tre av

Detaljer

Bruksanvisning For apparatene LDP-7008D og LDP-7004N/D

Bruksanvisning For apparatene LDP-7008D og LDP-7004N/D Bruksanvisning For apparatene LDP-7008D og LDP-7004N/D Bruksanvisning for LDP-7004N, LDP-7004D og LDP-7008D. Versjon 6.x Innholdsfortegnelse Side - Introduksjon av systemapparatene 4 Generelle funksjoner

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

Bruksanvisning for LIP 24D/H IP Apparat

Bruksanvisning for LIP 24D/H IP Apparat Komplett bruksanvisning for IPECS-100 & IPECS-300 Versjon 1, Dato 200904 Bruksanvisning for LIP 24D/H IP Apparat Innledning.... 4 Hurtigveiledning... 5 Ringe internt og eksternt.... 6 Ringe ut... 6 Ringe

Detaljer

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580 Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3. Ladekontakt

Detaljer

Ascotel Office 35 Brukerveiledning. Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer

Ascotel Office 35 Brukerveiledning. Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Ascotel Office 35 Brukerveiledning Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 14 16 18 1 2 3 4 15 17 63.304 11 9 13 12 10 9 8 7 6 5 Noen

Detaljer

Aastra 6739i SIP-telefon for MX-ONE. Hurtigveiledning

Aastra 6739i SIP-telefon for MX-ONE. Hurtigveiledning Aastra 6739i SIP-telefon for MX-ONE Hurtigveiledning LZT 103 104 R2G Copyright Aastra Telecom Sweden 2012. Med enerett. Viktig informasjon til brukere Norsk Opphavsrett Aastra Telecom Sweden AB 2012. Med

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Ascotel Office 155pro Brukerveiledning

Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Ascotel Office 155pro Brukerveiledning Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Ascotel Office 155pro Brukerveiledning ascom Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 2 11 6 1 3 5 4 7 8 15 13 5 9 12 18 14 17 16 10

Detaljer

BeoCom 2. Komme i gang

BeoCom 2. Komme i gang BeoCom 2 Komme i gang Før du starter Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du installerer og bruker BeoCom 2-håndsettet med en BeoLine-base. Du kan også bruke håndsettet med andre baser,

Detaljer

HiPath 3000 HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance.

HiPath 3000 HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. HiPath 3000 HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Bruksanvisning Om denne bruksanvisningen Om denne bruksanvisningen Denne

Detaljer

Registrer produktet ditt og få kundestøtte på CD250 CD255 SE250 SE255. Veiledning for hurtigstart. Koble til. Sette inn.

Registrer produktet ditt og få kundestøtte på  CD250 CD255 SE250 SE255. Veiledning for hurtigstart. Koble til. Sette inn. Registrer produktet ditt og få kundestøtte på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Veiledning for hurtigstart 1 Koble til 2 Sette inn 3 Bruke Innholdet i esken Basestasjon ELLER Håndsett Batterideksel

Detaljer

Brukerveiledning for Thomson SpeedTouch 2030

Brukerveiledning for Thomson SpeedTouch 2030 Brukerveiledning for Thomson SpeedTouch 2030 Dette dokumentet hjelper deg til raskt å komme i gang med å bruke din IP-telefon. Innhold 1. Om IP-telefoni...2 2. Om apparatet...2 3. Forklaring til taster...3

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes

Alcatel Premium Reflexes Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Premium REFLEXES. De store displaysonene

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

MOBIL BEDRIFT Brukerveiledning for Administrator

MOBIL BEDRIFT Brukerveiledning for Administrator MOBIL BEDRIFT Brukerveiledning for Administrator Min side Fra vår hjemme side www.ice.no er det link til «Mitt ice» Fyll inn telefonnummer og passord etterfulgt av «Logg inn» 3 Klikk «Glemt passord» hvis

Detaljer

Bruksanvisning For apparatene LDP-7004N/D og LDP-7008D

Bruksanvisning For apparatene LDP-7004N/D og LDP-7008D Bruksanvisning For apparatene LDP-7004N/D og LDP-7008D Bruksanvisning for LDP-7004N, LDP-7004D og LDP-7008D. Versjon 3.x Innholdsfortegnelse Side - Introduksjon av systemapparatene 4 Generelle funksjoner

Detaljer

Meridian Mail Brukerveiledning Taleboks

Meridian Mail Brukerveiledning Taleboks Meridian Mail Brukerveiledning Taleboks P0871664 MERIDIAN MAIL RELEASE 11 Velkommen til Meridian Mail Meridian Mail er et elektronisk talesystem for rask og pålitelig formidling av innleste beskjeder.

Detaljer

Artikkelnr. P0995239 02. Business Communications Manager. i2002 Internett-telefon Brukerhåndbok

Artikkelnr. P0995239 02. Business Communications Manager. i2002 Internett-telefon Brukerhåndbok Artikkelnr. P0995239 02 Business Communications Manager i2002 Internett-telefon Brukerhåndbok Komme i gang 3 Business Communications Manager i2002 Internett-telefon gir deg tale og data på skrivebordet.

Detaljer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4028/4029

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4028/4029 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 408/409 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 408/409. Det

Detaljer

Kort brukerveiledning

Kort brukerveiledning Kort brukerveiledning TANDBERG MXP-systemer Norsk Programvareversjon F1 D13623.04 June 2006 Reproduksjon av hele eller deler av dette dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Innhold Generell

Detaljer

Ascotel Office Terminals by ascom

Ascotel Office Terminals by ascom Ascotel Office Terminals by ascom Office 10 Bruksanvisning med sikkerhetsråd www.ascom.com/pbx 20321659de_ba_b0 PQRS Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 1 2 3 4 5 4 GHI 1 2

Detaljer