Telefon flashtel Comfort II. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Comfort II. flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: HMS art. nr.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Telefon flashtel Comfort II. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Comfort II. flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr."

Transkript

1 Telefon flashtel Comfort II Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Comfort II flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: HMS art. nr

2 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen, slik at du raskt kan ta systemet i bruk og gjøre deg kjent med telefonen. Det er viktig at du leser sikkerhetsinstruksjonene og kapittelet om installering. Plasser telefonen på et sklisikkert underlag. Legg tilkoplingsledningen slik at du unngår skader. Unngå at telefonen blir utsatt for følgende påvirkninger: Varme Direkte sollys Fuktighet Andre elektriske apparater Beskytt telefonen mot damp, støv, sterke vaskemidler og fuktighet. Tilkopling av kabel må bare skje i godkjent kontakt. Bare godkjent tilleggsutstyr må tilkoples. Aldri: o Åpne telefonen o Bære telefonen i tilkoplingskabelen

3 INNHOLDFORTEGNELSE TELEFON FLASHTEL COMFORT II... 1 SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 2 IDRIFTSETTELSE... 5 PAKKEN INNEHOLDER... 5 TILKOPLING AV TELEFONEN... 5 BETJENINGSKNAPPER... 6 APPARATETS OVERSIDE/FRONT... 6 APPARATETS BAKSIDE... 7 FUNKSJONSTASTER... 8 TELEFONERE... 9 ANROP... 9 TA IMOT ANROP... 9 GJENTA SISTE VALGTE NUMMER... 9 GJENTAGELSE AV DE SISTE 5 VALGTE NUMMERNE... 9 SLETTING AV SISTE VALGTE TELEFONNUMMER SLETTING AV ALLE VALGTE TELEFONNUMMER INNSTILLING AV TONE HOLD PAUSE I OPPRINGINGEN (PABX) FORESPØRSELSTAST (HOOK/FLASH) FORVALGTASTER FORVALGTE NUMMER LEGGES TIL HURTIGTASTER VELG FORHÅNDSPROGRAMMERTE NUMMER SLETTING AV ETT FORHÅNDSPROGRAMMERT NUMMER SLETTING AV ALLE FORHÅNDSPROGRAMMERTE NUMMERE TELEFONBOK...13 BRUK AV TELEFONBOK LAGRING AV NAVN/NUMMER SLÅ NUMMER FRA TELEFONBOKEN SLETTING AV NUMMER I TELEFONBOKEN SLETTING AV ALLE NUMMER I TELEFONBOKEN ANVISNING AV INNKOMMENDE TELEFONNUMMER HVORDAN DET FUNGERER OPPRINGING AV INNKOMMENDE TELEFONNUMMER SLETTE INNKOMMENDE TELEFONNUMMER SLETTE ALLE INNKOMMENDE TELEFONNUMMER INNSTILLING AV RINGESIGNALER BLINKLYS INN-/UTKOPLING ANROPSIGNAL INN-/UTKOPLING INNSTILLING AV VOLUM PÅ RINGESIGNALET FORSKJELLIGE RINGESIGNALER

4 INNSTILLING -- TONE/PULS -- HOOK/FLASH PABX - PIN TON/ PULSVALG HOOK/FLASH INNSTILLING -- TONE/PULS -- HOOK/FLASH PABX - PIN PAUSE -- PABX INNSTILLING PIN PIN (PERSONLIG KODE) NØDDRIFT VED STRØMBRUDD ANDRE TILKOPLINGER HODETELEFONER HODETELEFON TILKOPLING TILBAKESTILLING/RESET NÅR TELEFONEN IKKE VIRKER GENERELT INGEN NUMMERVISNING NÅR TELEFONEN RINGER TILLEGG SERVICE OG VEDLIKEHOLD GARANTI CE-MERKING KASSERING TEKNISKE DATA

5 Idriftsettelse Pakken inneholder Følgende deler skal være med i leveringen: o Telefon o Telefonrør med telespole o Telefonledning til telefonrør (spiralledning) o Telefonledning o Brukerveiledning o Strømadapter med ledning Tilkopling av telefonen 1. Monter spiralledningen til telefonrøret i den ene enden og til telefonen i kontakt merket høresymbol som befinner seg på telefonens venstre side. 2. Den minste pluggen på telefonledningen tilkoples på telefonens bakside i kontakt merket LINE og den andre enden tilkoples telefonkontakten i veggen. 3. Strømforsyningen tilkoples telefonen i pluggen merket Power og adapterens nettdel settes i stikkontakt 230V. Advarsel Plasser ikke telefonen i nærheten av TV, billedskjermer, vifter o.l. for å unngå forstyrrelser. Sett heller ikke telefonen i direkte sollys eller nær varmeovner

6 Betjeningsknapper Apparatets overside/front Telefonrør LCD-Display Blinklys Lysdiode for nødanrop Nødanropstast Høyttaler Telespole Tilkoplingsplugg telefonrør Skyve pot. meter for tone Funktionstaster Skyve pot. meter for volum Forsterking På/Av HOLD-tast Forvalg taster Mikrofon Mikrofon Tastatur Merkelapp forvalgte nummer Spiralledning

7 Betjeningselementer Apparatets bakside Skyvebryter ringevolum Tilkopling adapter strømforsyning Tilkopling telefonkabel Headsett tilkopling (2,5mm) Audioutgang (3,5 mm) Batteriskuff Reset

8 Betjeningselementer Funksjonstaster Høyttalertast: - Høyttalende : Opptatt linje, Legge på - Medhører Av/På under samtale R Forespørselsknapp for å viderekople samtalen hvis telefonen er tilkoplet et telefonsystem P Programtast: innleder betjeningsprosedyre og lagring Slå nummeret på nytt (redial) Forsterking Av/På Volum, skyve pot.meter regulerer volum Tone, skyve pot.meter regulerer tone M1... M6 Forhåndsvalgte nummer P # Programmering av innstillinger uten passord P Programmering av innstillinger med passord

9 Telefonere Anrop 1. Sett høreapparatet i T-/MT-stilling hvis du ønsker å benytte telespolen i telefonrøret. 2. Ta av telefonrøret og trykk inn tasten merket. 3. Tast inn ønsket telefonnummer. 4. For å avslutte samtalen: Legg på telefonrøret eller tast en gang til på tast merket. Ta imot anrop 1. Telefonen ringer. 2. Ta av telefonrøret eller tast. 3. For å avslutte samtale: Legg på telefonrøret eller trykk en gang til på tasten. Benytte høyttaler ved samtale 1. Tast under en samtale for å koble inn høyttaler (høyttalende). Dermed koples telefonens innebygde høyttaler inn. 2. Du kan nå legge på røret og fortsette samtalen høyttalende, 3. For å kople ut den innebygde høyttaleren, eller avslutte samtalen, taster du NB! Du må snakke inn i mikrofonen på telefonen! Gjenta siste valgte nummer 1. Ta av telefonrøret. 2. Ved å trykke på tasten vil siste valgte nummer bli slått på nytt. Gjentagelse av de siste 5 valgte nummerne De 5 sist valgte nummerne som er oppringt lagres i telefonen. 1. Trykk på tasten

10 2. Bla med tastene og for å se nummerne. 3. Ta av telefonrøret når ønsket telefonnummer vises i displayet. Det valgte nummeret blir automatisk ringt opp. Bemerk: Valg av telefonnummer må gjøres når telefonrøret ligger på. Sletting av siste valgte telefonnummer 1. Tast 2. Bla mellom tastene og for å se gjennom nummerne. 3. Tast for å slette valgte nummer. OK? vil vises i displayet. Tast P for å bekrefte at du vil slette dette nummeret. Sletting av alle valgte telefonnummer 1. Tast 2. Hold tasten inne i 2 sekunder. OK? vil vises i displayet. Tast P for å bekrefte at du vil slette dette nummeret Innstilling av tone Volumkontrollen er på venstre side av telefonen. Med denne kan du regulere volumet til ønsket verdi. Dette regulerer også lydnivået i telespolen. Med tasten kan du kople inn ytterligere forsterkning. Med denne tilleggsforsterkningen koplet inn kan du oppnå en totalforstekning på opptil 30dB. Når denne ekstra forsterkeren er innkoplet, vises det er symbol Denne forsterkeren er tilkoplet selv om du legger på røret. i displayet. Ved et nytt trykk på tast blir denne tilleggsforsterkeren koplet ut igjen. Med tonekontrollen, som befinner seg på høyre side av telefonen, kan høye og lave toner ytterligere forhøyes med 10dB

11 HOLD Denne funksjonen gjør det mulig å avbryte samtalen midlertidig uten å avbryte samtalen. Trykk på HOLD for å avbryte samtalen midlertidig. Pause i oppringingen (PABX) Ved å taste vil det bli et opphold i oppringingen på 1-6 sekunder. Forespørselstast (Hook/Flash) Denne funksjonen kreves for å aktivere spesielle T-nett krav. Ved å trykke på tast blir telefonlinjen brutt i en bestemt tid. Fra fabrikk er denne tiden innstilt på 260 ms. Forvalgtaster Forvalgte nummer legges til hurtigtaster De 6 forvalgtastene og VIP tasten fungerer som forvalgtaster og hvilket som helst telefonnummer kan programmeres under disse tastene. 1. Trykk inn tast P og så tast # 2. Tast inn kode 01 og ønsket Telefonnummer. Telefonnummeret ligger nå under tast M1. 3. Tast inn kode 02 og ønsket Telefonnummer. Telefonnummeret ligger nå under tast M2. 4. Tast inn kode 03 og ønsket Telefonnummer. Telefonnummeret ligger nå under tast M3. 5. Tast inn kode 04 og ønsket Telefonnummer. Telefonnummeret ligger nå under tast M4. 6. Tast inn kode 05 og ønsket Telefonnummer. Telefonnummeret ligger nå under tast M5. 7. Tast inn kode 06 og ønsket Telefonnummer. Telefonnummeret ligger nå under tast M6. 8. Tast inn kode 07 og ønsket Telefonnummer. Telefonnummeret ligger nå under tasten

12 9. Tast P for å lagre endringer. Tast P en gang til for å avslutte forvalg. Velg forhåndsprogrammerte nummer Ta av telefonrøret eller trykk på tasten Velg en av tastene M1... M6 eller og det valgte nummeret blir automatisk ringt opp. Sletting av ett forhåndsprogrammert nummer 1. Hvis du trykker på en av tastene M1... M6 eller vil det nummeret som er lagret under den valgte tasten vises i displayet. 2. Trykk på for å slette valgte nummer. OK? vil vises i displayet. Trykk på tasten P for å bekrefte slettingen. Sletting av alle forhåndsprogrammerte nummere 1. Hvis du trykker på en av tastene M1... M6 eller vil det nummeret som er lagret under den tasten det trykkes på vises i displayet. 2. Trykk på tasten i 2 sekunder for å slette alle forhåndsprogrammerte nummer som er lagret under disse hurtigtastene. OK? vil vises i displayet. Trykk på tasten P for å bekrefte slettingen

13 Telefonbok Bruk av telefonbok I telefonboken kan navn og telefonnummer lagres, og du kan ringe opp lagrede nummer med bare noen få tastetrykk.. Du kan lagre 30 telefonnummer i telefonboken. Hvert nummer kan ha opptil 30 siffer. Lagring av navn/nummer For å legge inn nye nummer: 1. Trykk tast P og deretter tast #. 2. Slå inn kode 80 for nytt nummer. 3. Slå inn ønsket nummer på tastaturet. Med tast kan du slette siste siffer. 4. Tast P for å lagre telefonnummer og for å begynne å legge inn navn. 5. Ved å benytte tastaturet på telefonen kan ønskede tekster skrives i henhold til tabellen nedenfor. Med tast kan siste bokstav slettes. 6. Tast P for å avslutte programmeringen. Tast Bokstav/Tegn A B C 2 3 D E F 3 4 G H I 4 5 J K L 5 6 M N O 6 7 P Q R S 7 8 T U V 8 9 W X Y Z 9 0 _

14 Slå nummer fra telefonboken 1. Tast P og deretter tast #. 2. Slå inn Kode Bla mellom tastene og # til ønsket nummer. 4. Ta telefonrøret og tast. Ønsket nummer blir automatisk oppringt. Sletting av nummer i telefonboken 1. Gjør som under slå nummer fra telefonbok ovenfor inntil du har funnet det nummer du vil endre. 2. Tast for å slette nummeret. I displayet vises OK?. 3. Tast P for å avslutte endringen. Sletting av alle nummer i telefonboken 1. Gjør som under slå nummer fra telefonbok ovenfor inntil nummerne vises i displayet 2. Tast (symbol side 17) i 2 sekunder. I displayet vises OK 3. Tast P for å avslutte endringen

15 Anvisning av innkommende telefonnummer Hvordan det fungerer Nummeret til den som har ringt deg vil vises i telefondisplayet. Telefonen understøtter begge telesystemer (DTMF/ FSK). Telefonen lagrer de siste 5 innkommende nummerne. Er displayet fullt, slettes det siste nummeret. NB! Dette fungerer bare dersom du har dette med i din avtale med teleleverandør. Oppringing av innkommende telefonnummer De 5 siste innkommende telefonnummerne blir lagret. 1. Tast R 2. Bla mellom innkommende nummere ved hjelp av tastene og. Det er bare de 10 siste sifrene som vises i displayet. Ved å taste vil du se resten av telefonnummeret. Ved å taste en gang til vil du se dato og tidspunkt for anrop. 3. Når ønsket telefonnummer står på displayet, tar du av telefonrøret og trykker tast. Nummeret blir automatisk ringt opp. NB! Når du velger telefonnummer, må telefonrøret ligge på. Slette innkommende telefonnummer 1. Bla til ønsket telefonnummer som under oppringing av innkommende telefonnummer ovenfor. 2. Trykk tast R for å slette nummeret. I displayet vises OK?. Tast P for å bekrefte. Slette alle innkommende telefonnummer 1. Bla til ønsket telefonnummer som under oppringing av innkommende telefonnummer ovenfor. 2. Hold tasten R inne i 2 sekunder. I displayet vises OK?. Tast P for å bekrefte

16 Innstilling av ringesignaler Blinklys inn-/utkopling Når telefonen ringer, kan dette varsles med en blinklampe. Blinklampen er innebygd i telefonen. 1. Tast P og deretter #. 2. Slå inn kode 40 for å kople ut lysblink. 3. Slå inn kode 41 for å kople inn lysblink. 4. Tast P for å lagre. Tast P igjen for å forlate menyen for innstillinger. NB!: Ved strømbrudd fungerer ikke blinklampen Anropsignal inn-/utkopling 1. Tast P og deretter tast #. 2. Slå inn kode 20 for å kople ut anropsignal. 3. Slå inn kode 21 for å kople inn anropsignal. 4. Tast P for å lagre. 5. Tast P igjen for å forlate menyen for innstillinger. Innstilling av volum på ringesignalet Volumet på ringelyden kan stilles inn ved hjelp av et skyvepotensiometer på baksiden av telefonen

17 Innstilling av ringesignaler Forskjellige ringesignaler Du kan velge mellom 7 forskjellige ringesignaler. 1. Tast P og deretter tast #. 2. Slå inn kode 23. I displayet vises den sist innstilte ringetonen. 3. Med tastene 1-7 kan du velge en annen ringetone. 4. Tast P for å lagre. 5. Tast P en gang til for å forlate menyen for innstillinger

18 Innstilling -- Tone/Puls -- Hook/Flash PABX - PIN Ton/ Pulsvalg 1. Tast P og deretter #. 2. Slå kode 10 for tonevalg. 3. Slå kode 11 for pulsvalg (33%M/B) 4. Slå kode 12 for pulsvalg (40%M/B) 5. Tast P for å lagre. 6. Tast P igjen for å forlate meny for innstillinger. NB!: De fleste telefonsystemer arbeider med tonevalg. Hook/Flash Du kan stille inn blinktiden. 1. Tast P og deretter. 2. Tast inn den 4-sifrede pin koden XXXX ( Fabrikkinnstilling er kode 0000 ). 3. Slå inn kode 700 for blink 1 90ms, eller 4. Slå inn kode 701 for blink 1 110ms, eller 5. Slå inn kode 702 for blink 1 130ms, eller 6. Slå inn kode 703 for blink 1 260ms, eller 7. Slå inn kode 704 for blink 1 600ms 8. Tast P for å lagre. 9. Tast P igjen for å forlate meny for innstillinger

19 Innstilling -- Tone/Puls -- Hook/Flash PABX - PIN Pause -- PABX Valgpausen kan stilles inn mellom 1-6 sekunder. Det er kun nødvendig å stille inn valgpause dersom telefonen er tilknyttet et større telefonanlegg (kontakt evt. systemleverandør). 1. Tast P og deretter 2. Tast inn den 4-sifrede PIN koden XXXX (Fabrikkinnstilling er kode 0000 ). 3. Slå inn kode Velg valgpause med siffer Tast P for å lagre. 6. Tast P igjen for å forlate meny for innstillinger. Innstilling PIN PIN (Personlig kode) Noen av telefonfunksjonene er beskyttet med PIN kode. Fra fabrikk er koden Hvis du endrer PIN koden, må du notere opp den nye koden 1. Tast P og deretter. 2. Tast inn den 4-sifrede PIN koden XXXX (Fabrikkinnstilling er kode 0000 ).. 3. Slå inn kode Slå inn ønsket PIN kode, 4 siffer XXXX. 5. For å bekrefte, slå inn den nye PIN-koden, 4 siffer XXXX. 6. Den nye PIN koden lagres automatisk. 7. Tast P igjen for å forlate meny for innstillinger

20 Nøddrift ved strømbrudd Hvis du har satt inn 5 stk. AAA batterier, vil telefonen fungere selv om strømmen er borte. Sørg alltid for at telefonen er tilkoplet nettet via strømforsyningen. Ved ren batteridrift vil batteriene fort bli utladet. NB! Under nøddrift vil ikke blinklampen fungere, selv med batterier. Symbolet for tomt batteri vises i displayet dersom batteriene er oppbrukt eller ikke satt inn. Andre tilkoplinger Hodetelefoner Standard hodetelefon plugg 2,5mm jack (for tilkopling av f. eks. PL-100/PL 200). Hodetelefon tilkopling Utgang for hodetelefon, teleslynge o.l. Tilbakestilling/Reset Du kan trykke på en tast på baksiden av telefonen for å gå tilbake til fabrikkoppsett. Trykk og hold tasten inne i 2 sekunder. Denne funksjonen kan være nyttig om man har glemt PIN koden eller ved resirkulering av apparatet. Fabrikkoppsett: Blink lampe på Forhåndsvalg ingen VIP tast ingen Ring opp fra minne tomt Ring opp fra display minne tomt Telefonbok tomt Hook/Flash 260 ms Pause 3 sekunder Ringetone 1 Tone/puls oppringing tone PIN kode

21 Når telefonen ikke virker Generelt Sjekk at ingen kabler er skadet og at strømforsyningen er tilkoplet nettet. Kople fra alt tilleggsutstyr og evt. skjøteledninger. Hvis telefonen da virker, tyder det på feil i det utstyret som er frakoplet. Prøv å tilkople telefonen i et annet telefonuttak eller telefonlinje (f.eks. hos naboen). Virker telefonen her, kan det være feil på din telefonlinje. Ring telefonoperatøren. Ingen nummervisning når telefonen ringer Visning av telefonnummer er noe som nettoperatøren tilbyr. Har du dette med i din avtale? Når ikke noe telefonnummer vises, kan det også skyldes at det ikke er noe nummer tilgjengelig eller at det ringes fra skjult nummer. Dette kan også skje hvis det ringes fra et sentralbord. Tillegg Service og vedlikehold Telefonen er vedlikeholdsfri. Når enheten blir skitten, kan den tørkes av med en lett fuktet klut. Benytt aldri sprit, tynner eller andre organiske løsningsmidler. Ikke utsett apparatet for direkte sollys over lengre tid, heller ikke for sterk varme, fuktighet eller sterke rystelser. Garanti Garantitiden er 24 måneder fra leveringsdato. CE-merking Produktet er CE-merket i henhold til EU direktiv 1999/5/EC

22 Kassering Produktet er et elektronisk produkt og skal ikke behandles som vanlig husavfall, men leveres inn på godkjente miljøstasjoner for slikt type avfall. Tekniske data Strømforsyning: Mål (LxBxH): Vekt: primær: 220/230V 50 Hz sekundær: 9V AC 210mm x 227mm x 70mm 860 g

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Telenor Etude 30 TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Generelt Deler med navn...................................................................

Detaljer

DIGITAL OG TRÅDLØS TELEFON

DIGITAL OG TRÅDLØS TELEFON BRUKSANVISNING NO idect M1 System DIGITAL OG TRÅDLØS TELEFON Nr: - BRUKSANVISNING idect M1 System Digital og trådløs telefon Les hele bruksanvisningen grundig, og ta vare på den til seinere bruk. Vi reserverer

Detaljer

Brukerveiledning. Lisa bærbar lommemottaker. Lisa bærbar lommemottaker INNHOLD. Lisa bærbar lommemottaker: HMS art. nr. 020227 Bestillingsnr.

Brukerveiledning. Lisa bærbar lommemottaker. Lisa bærbar lommemottaker INNHOLD. Lisa bærbar lommemottaker: HMS art. nr. 020227 Bestillingsnr. Lisa bærbar lommemottaker Brukerveiledning Lisa bærbar lommemottaker Lisa bærbar lommemottaker: HMS art. nr. 020227 Bestillingsnr.: 1104805 INNHOLD Lisa bærbar lommemottaker... 1 Skisse av Lisa bærbar

Detaljer

TA-2 Telefonforsterker

TA-2 Telefonforsterker TA-2 Telefonforsterker Bruker- og vedlikeholdsveiledning TA-2 Telefonforsterker Telefonforsterker TA-2 HMS art. nr.: 020210 Best. nr.: 1104899 Skisser Jackplugg Tonekontroll Volumkontroll Kontroll-lampe

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 001-200609

BRUKSANVISNING. Trådløs telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 001-200609 BRUKSANVISNING Trådløs telefon Modell: e800 Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608 Ver. 001-200609 Binatone e800 System Trådløs telefon med nummerviser. Denne telefonen er ikke beregnet til å ringe nødsamtaler

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning

EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning Bli kjent med EuroPhone S Betjeningselementer display 1 6 2 7 3 8 4 9 5 0 telefonliste OK funksjontaster 1 2 3 2nd 4 5 6 1 5 2 7 8 9 1.2.3. 0 KP MSN R høyttaler

Detaljer

Doro Secure 350. Norsk

Doro Secure 350. Norsk Doro Secure 350 HMS art.nr.: 184600 Norsk Dok. nr.: 0646 Dato: 2012-01-02 Varenr. SECURE 350 1 2 3 4 5 20 19 18 17 16 15 14 6 7 13 8 9 10 11 12 Norsk 1. Mikrofonnivå 2. Kontakt for ekstra varslingsutstyr

Detaljer

Oversikt Gigaset DA710

Oversikt Gigaset DA710 Oversikt Gigaset DA70 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Skjerm og tastatur Regulerbar skjerm (valg av skjermspråk s. ) 2 Styretast 3 Skift-tast 4 Menytast 5 Gjenta-/pausetast 6 Tilbakeringetast 7 Lyd av-tast 8 Direktevalgtaster

Detaljer

Bruksanvisning. ascom Eurit 40

Bruksanvisning. ascom Eurit 40 Bruksanvisning ascom Eurit 40 Merknader til brukeren Kjære kunde. Når du har kjøpt en Ascom Eurit 40, har du valgt et sveitsisk kvalitetsprodukt. Vi takker for tilliten. Eurit 40 er laget for tilkobling

Detaljer

Installasjonsveiledning Bruksanvisning

Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Kjære kunde, Ved hjelp av den etterfølgende installasjonsveiledningen kan du ta faksmaskinen både hurtig og enkelt i bruk; nærmere forklaringer

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper... 6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

Omgivelseskontroll PicoPhone høyttalende analog telefon

Omgivelseskontroll PicoPhone høyttalende analog telefon Omgivelseskontroll PicoPhone høyttalende analog telefon Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt Når

Detaljer

Installasjonsveiledning Bruksanvisning

Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Kjære kunde, Ved hjelp av den etterfølgende installasjonsveiledningen kan du ta faksmaskinen både hurtig og enkelt i bruk; nærmere forklaringer

Detaljer

Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Office 135 / 135pro Brukerveiledning

Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Office 135 / 135pro Brukerveiledning Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Office 135 / 135pro Brukerveiledning ascom Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 11 1 2 3 4 5 6 7 5 12 13 8 19 9 17 10! 14 15 17

Detaljer

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 4018/4019. Det

Detaljer

Gigaset A380. Hvor du finner hva. Base Oppmeldings-/pagingtast ( s. 9) Håndsett

Gigaset A380. Hvor du finner hva. Base Oppmeldings-/pagingtast ( s. 9) Håndsett Gigaset A380 1 Batterienes ladetilstand 2 Displaytaster 3 Beskjedtast Blinker: det finnes nye beskjeder 4 Handsfreetast 5 Styretast (u) 6 Svartast 7 Telefonbok-tast (trykk nede) 8 Avslutt- og på/av-tast

Detaljer

Din bruksanvisning DORO DECT MULTI http://no.yourpdfguides.com/dref/2336947

Din bruksanvisning DORO DECT MULTI http://no.yourpdfguides.com/dref/2336947 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS CD1302S http://no.yourpdfguides.com/dref/1034637

Din bruksanvisning PHILIPS CD1302S http://no.yourpdfguides.com/dref/1034637 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

VIKTIG. For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk.

VIKTIG. For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk. R Bruker manual VIKTIG For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk. Dette produktet er produsert og godkjent i henhold til EN 60950-1,

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4220 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse TELEFONEN DIALOG 4220... 2 Knappene... 3 1.Linjeknapp 1-6... 3 Faste taster... 3 Telefon innstillinger... 4 BRUK

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS SE1551B http://no.yourpdfguides.com/dref/1000797

Din bruksanvisning PHILIPS SE1551B http://no.yourpdfguides.com/dref/1000797 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FAX-8360P Brukermanual

FAX-8360P Brukermanual FAX-8360P Brukermanual Version B DETTE APPARATET ER KONSTRUERT FOR Å VIRKE MED EN ANALOG TELEFONLINJE UTSTYRT MED RIKTIG KONTAKT. INFORMASJON OM GARANTI Brother advarer om at dette produktet ikke nødvendigvis

Detaljer

Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70IP Brukerveiledning

Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70IP Brukerveiledning Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065 Office 70IP Brukerveiledning Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 5 1 6 7 2 17 16 11 8 9 10 12 13 14 15 3

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

Ascotel Office Terminals by ascom

Ascotel Office Terminals by ascom Ascotel Office Terminals by ascom Office 45 Office 45pro Bruksanvisning med sikkerhetsråd www.ascom.com/pbx 20321625de_ba_b0 END 20 25 35 Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerveiledning +RZ Ved å velge en telefon i serien Reflexes, viser du tiltro til Alcatel : Mange takk skal du ha. Den

Detaljer

Høyttalende telefon, GewaTel 200 m/ir-styring. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. GewaTel 200. GewaTel 200 m/ir-styring: Bestillingsnr.

Høyttalende telefon, GewaTel 200 m/ir-styring. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. GewaTel 200. GewaTel 200 m/ir-styring: Bestillingsnr. Høyttalende telefon, GewaTel 200 m/ir-styring Bruker- og vedlikeholdsveiledning GewaTel 200 GewaTel 200 m/ir-styring: Bestillingsnr. 2201638 2 Denne pakken inneholder følgende: 1 stk Bruksanvisning 1 stk

Detaljer

Gigaset A160/A260/A165/A265

Gigaset A160/A260/A165/A265 1 Gigaset A160/A260/A165/A265 Håndsett for A260/A265 Håndsett for A160/A165 Base uten telefonsvarer 14 5 1 Batteripakkens 1 ladetilstand 2 2 Internt nummer for håndsettet 3 Displaytaster 4 Beskjedtast

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer