Telefon flashtel Comfort II. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Comfort II. flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: HMS art. nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Telefon flashtel Comfort II. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Comfort II. flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr."

Transkript

1 Telefon flashtel Comfort II Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Comfort II flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: HMS art. nr

2 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen, slik at du raskt kan ta systemet i bruk og gjøre deg kjent med telefonen. Det er viktig at du leser sikkerhetsinstruksjonene og kapittelet om installering. Plasser telefonen på et sklisikkert underlag. Legg tilkoplingsledningen slik at du unngår skader. Unngå at telefonen blir utsatt for følgende påvirkninger: Varme Direkte sollys Fuktighet Andre elektriske apparater Beskytt telefonen mot damp, støv, sterke vaskemidler og fuktighet. Tilkopling av kabel må bare skje i godkjent kontakt. Bare godkjent tilleggsutstyr må tilkoples. Aldri: o Åpne telefonen o Bære telefonen i tilkoplingskabelen

3 INNHOLDFORTEGNELSE TELEFON FLASHTEL COMFORT II... 1 SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 2 IDRIFTSETTELSE... 5 PAKKEN INNEHOLDER... 5 TILKOPLING AV TELEFONEN... 5 BETJENINGSKNAPPER... 6 APPARATETS OVERSIDE/FRONT... 6 APPARATETS BAKSIDE... 7 FUNKSJONSTASTER... 8 TELEFONERE... 9 ANROP... 9 TA IMOT ANROP... 9 GJENTA SISTE VALGTE NUMMER... 9 GJENTAGELSE AV DE SISTE 5 VALGTE NUMMERNE... 9 SLETTING AV SISTE VALGTE TELEFONNUMMER SLETTING AV ALLE VALGTE TELEFONNUMMER INNSTILLING AV TONE HOLD PAUSE I OPPRINGINGEN (PABX) FORESPØRSELSTAST (HOOK/FLASH) FORVALGTASTER FORVALGTE NUMMER LEGGES TIL HURTIGTASTER VELG FORHÅNDSPROGRAMMERTE NUMMER SLETTING AV ETT FORHÅNDSPROGRAMMERT NUMMER SLETTING AV ALLE FORHÅNDSPROGRAMMERTE NUMMERE TELEFONBOK...13 BRUK AV TELEFONBOK LAGRING AV NAVN/NUMMER SLÅ NUMMER FRA TELEFONBOKEN SLETTING AV NUMMER I TELEFONBOKEN SLETTING AV ALLE NUMMER I TELEFONBOKEN ANVISNING AV INNKOMMENDE TELEFONNUMMER HVORDAN DET FUNGERER OPPRINGING AV INNKOMMENDE TELEFONNUMMER SLETTE INNKOMMENDE TELEFONNUMMER SLETTE ALLE INNKOMMENDE TELEFONNUMMER INNSTILLING AV RINGESIGNALER BLINKLYS INN-/UTKOPLING ANROPSIGNAL INN-/UTKOPLING INNSTILLING AV VOLUM PÅ RINGESIGNALET FORSKJELLIGE RINGESIGNALER

4 INNSTILLING -- TONE/PULS -- HOOK/FLASH PABX - PIN TON/ PULSVALG HOOK/FLASH INNSTILLING -- TONE/PULS -- HOOK/FLASH PABX - PIN PAUSE -- PABX INNSTILLING PIN PIN (PERSONLIG KODE) NØDDRIFT VED STRØMBRUDD ANDRE TILKOPLINGER HODETELEFONER HODETELEFON TILKOPLING TILBAKESTILLING/RESET NÅR TELEFONEN IKKE VIRKER GENERELT INGEN NUMMERVISNING NÅR TELEFONEN RINGER TILLEGG SERVICE OG VEDLIKEHOLD GARANTI CE-MERKING KASSERING TEKNISKE DATA

5 Idriftsettelse Pakken inneholder Følgende deler skal være med i leveringen: o Telefon o Telefonrør med telespole o Telefonledning til telefonrør (spiralledning) o Telefonledning o Brukerveiledning o Strømadapter med ledning Tilkopling av telefonen 1. Monter spiralledningen til telefonrøret i den ene enden og til telefonen i kontakt merket høresymbol som befinner seg på telefonens venstre side. 2. Den minste pluggen på telefonledningen tilkoples på telefonens bakside i kontakt merket LINE og den andre enden tilkoples telefonkontakten i veggen. 3. Strømforsyningen tilkoples telefonen i pluggen merket Power og adapterens nettdel settes i stikkontakt 230V. Advarsel Plasser ikke telefonen i nærheten av TV, billedskjermer, vifter o.l. for å unngå forstyrrelser. Sett heller ikke telefonen i direkte sollys eller nær varmeovner

6 Betjeningsknapper Apparatets overside/front Telefonrør LCD-Display Blinklys Lysdiode for nødanrop Nødanropstast Høyttaler Telespole Tilkoplingsplugg telefonrør Skyve pot. meter for tone Funktionstaster Skyve pot. meter for volum Forsterking På/Av HOLD-tast Forvalg taster Mikrofon Mikrofon Tastatur Merkelapp forvalgte nummer Spiralledning

7 Betjeningselementer Apparatets bakside Skyvebryter ringevolum Tilkopling adapter strømforsyning Tilkopling telefonkabel Headsett tilkopling (2,5mm) Audioutgang (3,5 mm) Batteriskuff Reset

8 Betjeningselementer Funksjonstaster Høyttalertast: - Høyttalende : Opptatt linje, Legge på - Medhører Av/På under samtale R Forespørselsknapp for å viderekople samtalen hvis telefonen er tilkoplet et telefonsystem P Programtast: innleder betjeningsprosedyre og lagring Slå nummeret på nytt (redial) Forsterking Av/På Volum, skyve pot.meter regulerer volum Tone, skyve pot.meter regulerer tone M1... M6 Forhåndsvalgte nummer P # Programmering av innstillinger uten passord P Programmering av innstillinger med passord

9 Telefonere Anrop 1. Sett høreapparatet i T-/MT-stilling hvis du ønsker å benytte telespolen i telefonrøret. 2. Ta av telefonrøret og trykk inn tasten merket. 3. Tast inn ønsket telefonnummer. 4. For å avslutte samtalen: Legg på telefonrøret eller tast en gang til på tast merket. Ta imot anrop 1. Telefonen ringer. 2. Ta av telefonrøret eller tast. 3. For å avslutte samtale: Legg på telefonrøret eller trykk en gang til på tasten. Benytte høyttaler ved samtale 1. Tast under en samtale for å koble inn høyttaler (høyttalende). Dermed koples telefonens innebygde høyttaler inn. 2. Du kan nå legge på røret og fortsette samtalen høyttalende, 3. For å kople ut den innebygde høyttaleren, eller avslutte samtalen, taster du NB! Du må snakke inn i mikrofonen på telefonen! Gjenta siste valgte nummer 1. Ta av telefonrøret. 2. Ved å trykke på tasten vil siste valgte nummer bli slått på nytt. Gjentagelse av de siste 5 valgte nummerne De 5 sist valgte nummerne som er oppringt lagres i telefonen. 1. Trykk på tasten

10 2. Bla med tastene og for å se nummerne. 3. Ta av telefonrøret når ønsket telefonnummer vises i displayet. Det valgte nummeret blir automatisk ringt opp. Bemerk: Valg av telefonnummer må gjøres når telefonrøret ligger på. Sletting av siste valgte telefonnummer 1. Tast 2. Bla mellom tastene og for å se gjennom nummerne. 3. Tast for å slette valgte nummer. OK? vil vises i displayet. Tast P for å bekrefte at du vil slette dette nummeret. Sletting av alle valgte telefonnummer 1. Tast 2. Hold tasten inne i 2 sekunder. OK? vil vises i displayet. Tast P for å bekrefte at du vil slette dette nummeret Innstilling av tone Volumkontrollen er på venstre side av telefonen. Med denne kan du regulere volumet til ønsket verdi. Dette regulerer også lydnivået i telespolen. Med tasten kan du kople inn ytterligere forsterkning. Med denne tilleggsforsterkningen koplet inn kan du oppnå en totalforstekning på opptil 30dB. Når denne ekstra forsterkeren er innkoplet, vises det er symbol Denne forsterkeren er tilkoplet selv om du legger på røret. i displayet. Ved et nytt trykk på tast blir denne tilleggsforsterkeren koplet ut igjen. Med tonekontrollen, som befinner seg på høyre side av telefonen, kan høye og lave toner ytterligere forhøyes med 10dB

11 HOLD Denne funksjonen gjør det mulig å avbryte samtalen midlertidig uten å avbryte samtalen. Trykk på HOLD for å avbryte samtalen midlertidig. Pause i oppringingen (PABX) Ved å taste vil det bli et opphold i oppringingen på 1-6 sekunder. Forespørselstast (Hook/Flash) Denne funksjonen kreves for å aktivere spesielle T-nett krav. Ved å trykke på tast blir telefonlinjen brutt i en bestemt tid. Fra fabrikk er denne tiden innstilt på 260 ms. Forvalgtaster Forvalgte nummer legges til hurtigtaster De 6 forvalgtastene og VIP tasten fungerer som forvalgtaster og hvilket som helst telefonnummer kan programmeres under disse tastene. 1. Trykk inn tast P og så tast # 2. Tast inn kode 01 og ønsket Telefonnummer. Telefonnummeret ligger nå under tast M1. 3. Tast inn kode 02 og ønsket Telefonnummer. Telefonnummeret ligger nå under tast M2. 4. Tast inn kode 03 og ønsket Telefonnummer. Telefonnummeret ligger nå under tast M3. 5. Tast inn kode 04 og ønsket Telefonnummer. Telefonnummeret ligger nå under tast M4. 6. Tast inn kode 05 og ønsket Telefonnummer. Telefonnummeret ligger nå under tast M5. 7. Tast inn kode 06 og ønsket Telefonnummer. Telefonnummeret ligger nå under tast M6. 8. Tast inn kode 07 og ønsket Telefonnummer. Telefonnummeret ligger nå under tasten

12 9. Tast P for å lagre endringer. Tast P en gang til for å avslutte forvalg. Velg forhåndsprogrammerte nummer Ta av telefonrøret eller trykk på tasten Velg en av tastene M1... M6 eller og det valgte nummeret blir automatisk ringt opp. Sletting av ett forhåndsprogrammert nummer 1. Hvis du trykker på en av tastene M1... M6 eller vil det nummeret som er lagret under den valgte tasten vises i displayet. 2. Trykk på for å slette valgte nummer. OK? vil vises i displayet. Trykk på tasten P for å bekrefte slettingen. Sletting av alle forhåndsprogrammerte nummere 1. Hvis du trykker på en av tastene M1... M6 eller vil det nummeret som er lagret under den tasten det trykkes på vises i displayet. 2. Trykk på tasten i 2 sekunder for å slette alle forhåndsprogrammerte nummer som er lagret under disse hurtigtastene. OK? vil vises i displayet. Trykk på tasten P for å bekrefte slettingen

13 Telefonbok Bruk av telefonbok I telefonboken kan navn og telefonnummer lagres, og du kan ringe opp lagrede nummer med bare noen få tastetrykk.. Du kan lagre 30 telefonnummer i telefonboken. Hvert nummer kan ha opptil 30 siffer. Lagring av navn/nummer For å legge inn nye nummer: 1. Trykk tast P og deretter tast #. 2. Slå inn kode 80 for nytt nummer. 3. Slå inn ønsket nummer på tastaturet. Med tast kan du slette siste siffer. 4. Tast P for å lagre telefonnummer og for å begynne å legge inn navn. 5. Ved å benytte tastaturet på telefonen kan ønskede tekster skrives i henhold til tabellen nedenfor. Med tast kan siste bokstav slettes. 6. Tast P for å avslutte programmeringen. Tast Bokstav/Tegn A B C 2 3 D E F 3 4 G H I 4 5 J K L 5 6 M N O 6 7 P Q R S 7 8 T U V 8 9 W X Y Z 9 0 _

14 Slå nummer fra telefonboken 1. Tast P og deretter tast #. 2. Slå inn Kode Bla mellom tastene og # til ønsket nummer. 4. Ta telefonrøret og tast. Ønsket nummer blir automatisk oppringt. Sletting av nummer i telefonboken 1. Gjør som under slå nummer fra telefonbok ovenfor inntil du har funnet det nummer du vil endre. 2. Tast for å slette nummeret. I displayet vises OK?. 3. Tast P for å avslutte endringen. Sletting av alle nummer i telefonboken 1. Gjør som under slå nummer fra telefonbok ovenfor inntil nummerne vises i displayet 2. Tast (symbol side 17) i 2 sekunder. I displayet vises OK 3. Tast P for å avslutte endringen

15 Anvisning av innkommende telefonnummer Hvordan det fungerer Nummeret til den som har ringt deg vil vises i telefondisplayet. Telefonen understøtter begge telesystemer (DTMF/ FSK). Telefonen lagrer de siste 5 innkommende nummerne. Er displayet fullt, slettes det siste nummeret. NB! Dette fungerer bare dersom du har dette med i din avtale med teleleverandør. Oppringing av innkommende telefonnummer De 5 siste innkommende telefonnummerne blir lagret. 1. Tast R 2. Bla mellom innkommende nummere ved hjelp av tastene og. Det er bare de 10 siste sifrene som vises i displayet. Ved å taste vil du se resten av telefonnummeret. Ved å taste en gang til vil du se dato og tidspunkt for anrop. 3. Når ønsket telefonnummer står på displayet, tar du av telefonrøret og trykker tast. Nummeret blir automatisk ringt opp. NB! Når du velger telefonnummer, må telefonrøret ligge på. Slette innkommende telefonnummer 1. Bla til ønsket telefonnummer som under oppringing av innkommende telefonnummer ovenfor. 2. Trykk tast R for å slette nummeret. I displayet vises OK?. Tast P for å bekrefte. Slette alle innkommende telefonnummer 1. Bla til ønsket telefonnummer som under oppringing av innkommende telefonnummer ovenfor. 2. Hold tasten R inne i 2 sekunder. I displayet vises OK?. Tast P for å bekrefte

16 Innstilling av ringesignaler Blinklys inn-/utkopling Når telefonen ringer, kan dette varsles med en blinklampe. Blinklampen er innebygd i telefonen. 1. Tast P og deretter #. 2. Slå inn kode 40 for å kople ut lysblink. 3. Slå inn kode 41 for å kople inn lysblink. 4. Tast P for å lagre. Tast P igjen for å forlate menyen for innstillinger. NB!: Ved strømbrudd fungerer ikke blinklampen Anropsignal inn-/utkopling 1. Tast P og deretter tast #. 2. Slå inn kode 20 for å kople ut anropsignal. 3. Slå inn kode 21 for å kople inn anropsignal. 4. Tast P for å lagre. 5. Tast P igjen for å forlate menyen for innstillinger. Innstilling av volum på ringesignalet Volumet på ringelyden kan stilles inn ved hjelp av et skyvepotensiometer på baksiden av telefonen

17 Innstilling av ringesignaler Forskjellige ringesignaler Du kan velge mellom 7 forskjellige ringesignaler. 1. Tast P og deretter tast #. 2. Slå inn kode 23. I displayet vises den sist innstilte ringetonen. 3. Med tastene 1-7 kan du velge en annen ringetone. 4. Tast P for å lagre. 5. Tast P en gang til for å forlate menyen for innstillinger

18 Innstilling -- Tone/Puls -- Hook/Flash PABX - PIN Ton/ Pulsvalg 1. Tast P og deretter #. 2. Slå kode 10 for tonevalg. 3. Slå kode 11 for pulsvalg (33%M/B) 4. Slå kode 12 for pulsvalg (40%M/B) 5. Tast P for å lagre. 6. Tast P igjen for å forlate meny for innstillinger. NB!: De fleste telefonsystemer arbeider med tonevalg. Hook/Flash Du kan stille inn blinktiden. 1. Tast P og deretter. 2. Tast inn den 4-sifrede pin koden XXXX ( Fabrikkinnstilling er kode 0000 ). 3. Slå inn kode 700 for blink 1 90ms, eller 4. Slå inn kode 701 for blink 1 110ms, eller 5. Slå inn kode 702 for blink 1 130ms, eller 6. Slå inn kode 703 for blink 1 260ms, eller 7. Slå inn kode 704 for blink 1 600ms 8. Tast P for å lagre. 9. Tast P igjen for å forlate meny for innstillinger

19 Innstilling -- Tone/Puls -- Hook/Flash PABX - PIN Pause -- PABX Valgpausen kan stilles inn mellom 1-6 sekunder. Det er kun nødvendig å stille inn valgpause dersom telefonen er tilknyttet et større telefonanlegg (kontakt evt. systemleverandør). 1. Tast P og deretter 2. Tast inn den 4-sifrede PIN koden XXXX (Fabrikkinnstilling er kode 0000 ). 3. Slå inn kode Velg valgpause med siffer Tast P for å lagre. 6. Tast P igjen for å forlate meny for innstillinger. Innstilling PIN PIN (Personlig kode) Noen av telefonfunksjonene er beskyttet med PIN kode. Fra fabrikk er koden Hvis du endrer PIN koden, må du notere opp den nye koden 1. Tast P og deretter. 2. Tast inn den 4-sifrede PIN koden XXXX (Fabrikkinnstilling er kode 0000 ).. 3. Slå inn kode Slå inn ønsket PIN kode, 4 siffer XXXX. 5. For å bekrefte, slå inn den nye PIN-koden, 4 siffer XXXX. 6. Den nye PIN koden lagres automatisk. 7. Tast P igjen for å forlate meny for innstillinger

20 Nøddrift ved strømbrudd Hvis du har satt inn 5 stk. AAA batterier, vil telefonen fungere selv om strømmen er borte. Sørg alltid for at telefonen er tilkoplet nettet via strømforsyningen. Ved ren batteridrift vil batteriene fort bli utladet. NB! Under nøddrift vil ikke blinklampen fungere, selv med batterier. Symbolet for tomt batteri vises i displayet dersom batteriene er oppbrukt eller ikke satt inn. Andre tilkoplinger Hodetelefoner Standard hodetelefon plugg 2,5mm jack (for tilkopling av f. eks. PL-100/PL 200). Hodetelefon tilkopling Utgang for hodetelefon, teleslynge o.l. Tilbakestilling/Reset Du kan trykke på en tast på baksiden av telefonen for å gå tilbake til fabrikkoppsett. Trykk og hold tasten inne i 2 sekunder. Denne funksjonen kan være nyttig om man har glemt PIN koden eller ved resirkulering av apparatet. Fabrikkoppsett: Blink lampe på Forhåndsvalg ingen VIP tast ingen Ring opp fra minne tomt Ring opp fra display minne tomt Telefonbok tomt Hook/Flash 260 ms Pause 3 sekunder Ringetone 1 Tone/puls oppringing tone PIN kode

21 Når telefonen ikke virker Generelt Sjekk at ingen kabler er skadet og at strømforsyningen er tilkoplet nettet. Kople fra alt tilleggsutstyr og evt. skjøteledninger. Hvis telefonen da virker, tyder det på feil i det utstyret som er frakoplet. Prøv å tilkople telefonen i et annet telefonuttak eller telefonlinje (f.eks. hos naboen). Virker telefonen her, kan det være feil på din telefonlinje. Ring telefonoperatøren. Ingen nummervisning når telefonen ringer Visning av telefonnummer er noe som nettoperatøren tilbyr. Har du dette med i din avtale? Når ikke noe telefonnummer vises, kan det også skyldes at det ikke er noe nummer tilgjengelig eller at det ringes fra skjult nummer. Dette kan også skje hvis det ringes fra et sentralbord. Tillegg Service og vedlikehold Telefonen er vedlikeholdsfri. Når enheten blir skitten, kan den tørkes av med en lett fuktet klut. Benytt aldri sprit, tynner eller andre organiske løsningsmidler. Ikke utsett apparatet for direkte sollys over lengre tid, heller ikke for sterk varme, fuktighet eller sterke rystelser. Garanti Garantitiden er 24 måneder fra leveringsdato. CE-merking Produktet er CE-merket i henhold til EU direktiv 1999/5/EC

22 Kassering Produktet er et elektronisk produkt og skal ikke behandles som vanlig husavfall, men leveres inn på godkjente miljøstasjoner for slikt type avfall. Tekniske data Strømforsyning: Mål (LxBxH): Vekt: primær: 220/230V 50 Hz sekundær: 9V AC 210mm x 227mm x 70mm 860 g

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Telefon flashtel Eco Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Eco flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen, slik

Detaljer

Crescendo 50 samtaleforsterker

Crescendo 50 samtaleforsterker Crescendo 50 Brukerveiledning Crescendo 50 samtaleforsterker Crescendo 50 - samtaleforsterker: HMS art. nr. 020223 Best. nr. 1104940 Fleksibel mikrofon: HMS art. nr. 136188 Best. nr. 1104922 Halsslynge:

Detaljer

Lisa telefonsender ISDN - galvanisk HMS art. nr Bestillingsnr.:

Lisa telefonsender ISDN - galvanisk HMS art. nr Bestillingsnr.: Lisa telefonsender ISDN med galvanisk tilkopling Brukerveiledning Lisa telefonsender ISDN med galvanisk tilkopling Lisa telefonsender ISDN - galvanisk HMS art. nr. 025727 Bestillingsnr.: 1104800 INNHOLD

Detaljer

Brukerveiledning. Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling. Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling INNHOLD

Brukerveiledning. Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling. Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling INNHOLD Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling Brukerveiledning Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling Lisa dørsender/ringeklokkesender: HMS art. nr. 020224 Bestillingsnr.:

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Telenor Etude 30 TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Generelt Deler med navn...................................................................

Detaljer

TA-2 Telefonforsterker

TA-2 Telefonforsterker TA-2 Telefonforsterker Bruker- og vedlikeholdsveiledning TA-2 Telefonforsterker Telefonforsterker TA-2 HMS art. nr.: 020210 Best. nr.: 1104899 Skisser Jackplugg Tonekontroll Volumkontroll Kontroll-lampe

Detaljer

Brukerveiledning. Lisa bærbar lommemottaker. Lisa bærbar lommemottaker INNHOLD. Lisa bærbar lommemottaker: HMS art. nr. 020227 Bestillingsnr.

Brukerveiledning. Lisa bærbar lommemottaker. Lisa bærbar lommemottaker INNHOLD. Lisa bærbar lommemottaker: HMS art. nr. 020227 Bestillingsnr. Lisa bærbar lommemottaker Brukerveiledning Lisa bærbar lommemottaker Lisa bærbar lommemottaker: HMS art. nr. 020227 Bestillingsnr.: 1104805 INNHOLD Lisa bærbar lommemottaker... 1 Skisse av Lisa bærbar

Detaljer

Telefon CL100 og CL100+

Telefon CL100 og CL100+ Telefon CL100 og CL100+ Bruker- og vedlikeholdsveiledning Telefon CL100 og CL100+ Telefon CL100: Telefon CL100+ (med benleder): HMS art. nr.: 160782 HMS art. nr.: 160776 Best. nr.: 1104119 Best. nr.: 1104118

Detaljer

Lisa RF brannklokkesender

Lisa RF brannklokkesender Lisa RF brannklokkesender Brukerveiledning Lisa RF brannklokkesender Lisa RF brannklokkesender HMS art. nr. 160786 Bestillingsnr.: 1104909 INNHOLD Lisa RF brannklokkesender... 1 Skisse brannklokkesender...

Detaljer

Samtaleforsterker CM Light

Samtaleforsterker CM Light Samtaleforsterker CM Light Bruker- og vedlikeholdsveiledning Samtaleforsterker CM Light Samtaleforsterker CM Light: HMS art. nr.: 135355 Best. nr.: 1104945 INNHOLD Samtaleforsterker CM Light... 1 Sikkerhetshensyn...

Detaljer

FM-system CM-1. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FM-system CM-1

FM-system CM-1. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FM-system CM-1 FM-system CM-1 Bruker- og vedlikeholdsveiledning FM-system CM-1 FM-system CM-1, komplett HMS art. nr. 148430 Art. nr. 1104956 CM-1, sender HMS art. nr. 135064 Art. nr. 1104955 CM-1, mottaker HMS art. nr.

Detaljer

Telefon CL1400 m/kraftig teleslynge. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Telefon CL1400. Telefon CL1400: HMS art. nr.: 135274 Bestillingsnr.

Telefon CL1400 m/kraftig teleslynge. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Telefon CL1400. Telefon CL1400: HMS art. nr.: 135274 Bestillingsnr. Telefon CL1400 m/kraftig teleslynge Bruker- og vedlikeholdsveiledning Telefon CL1400 Telefon CL1400: HMS art. nr.: 135274 Bestillingsnr.: 1104901 INNHOLDSFORTEGNELSE Generell informasjon Oversikt...side

Detaljer

Lisa RF repeater HMS art. nr Bestillingsnr.:

Lisa RF repeater HMS art. nr Bestillingsnr.: Signalforsterker lisa RF Repeater Brukerveiledning Lisa RF repeater Lisa RF repeater HMS art. nr. 160784 Bestillingsnr.: 1104801 INNHOLD Signalforsterker lisa RF Repeater... 1 Skisse repeater... 2 Funksjonsprinsipp...

Detaljer

Bruksanvisning. Tilleggstjenester... 14. Feilsøking... 15 Hvis telefonen ikke fungerer... 15 Feilsøkningsguide... 15 Vedlikehold... 16 Garanti...

Bruksanvisning. Tilleggstjenester... 14. Feilsøking... 15 Hvis telefonen ikke fungerer... 15 Feilsøkningsguide... 15 Vedlikehold... 16 Garanti... Gratulerer med din nye telefon! DORO Avant Plus er en mangesidig telefon med både høyttalende- og headsetfunksjon. Dette innebærer at du kan prate med din samtalepartner uten å løfte av røret, praktisk

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

PL51 telefonforsterker

PL51 telefonforsterker PL51 telefonforsterker Bruker- og vedlikeholdsveiledning PL51 telefonforsterker PL51 telefonforsterker: HMS art. nr.: 135282 Best. nr.: 1104900 INNHOLD PL51 telefonforsterker... 1 Betjeningsalternativer...

Detaljer

Vekkerklokke DS-1/RF, digital

Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF, digital Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF med mottaker HMS art. nr.: 148483 Best. nr.: 1104816 INNHOLD Vekkerklokke DS-1/RF, digital...

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk.

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk. PRESENTASJON Hørerør Display Telefonliste-tast Telefonsvarer-tast Rør Av/På-tast Tastatur Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk Norsk R- og Program-tast Mikrofon Brukerhåndbok Høyttaler-tast

Detaljer

Sikkerhets instruksjoner. BRUKERVEILEDNING. tiptel 140. Telefon med toveis høyttalende funksjon

Sikkerhets instruksjoner. BRUKERVEILEDNING. tiptel 140. Telefon med toveis høyttalende funksjon Sikkerhets instruksjoner www.vcom.as BRUKERVEILEDNING (NOR) tiptel 140 Telefon med toveis høyttalende funksjon I II Innhold Innhold Sikkerhets instruksjoner Sikkerhets instruksjoner Innhold... 3 Sikkerhets

Detaljer

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. AmpliPower 40

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. AmpliPower 40 Geemarc NO BRUGERVEJLEDNING AmpliPower 40 Geemarc Bruksanvisning AmpliPower 40 tonax.dk YOUR WORLD OF SOUND [Side 1] Bruksanvisning - les nøye før bruk! VÆR FORSIKTIG: Denne telefonen er spesielt utformet

Detaljer

POWERTEL 92 TELEFON IN BETRIEB NEHMEN

POWERTEL 92 TELEFON IN BETRIEB NEHMEN POWERTEL 92 TELEFON IN BETRIEB NEHMEN 1 5 6 7 2 3 8 9 10 11 4 12 13 PowerTel 92 Bruks - anvisning OVERSIKT Oversikt 1 Bilde taster 2 Direkte ringe taster M1/M2/M3 3 SOS tast 4 Tastatur 5 Anrops indikator

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

CL600 - Forsterkertelefon med alarm, teleslynge og indikeringslampe

CL600 - Forsterkertelefon med alarm, teleslynge og indikeringslampe CL600 - Forsterkertelefon med teleslynge Bruker- og vedlikeholdsveiledning CL600 - Forsterkertelefon med alarm, teleslynge og indikeringslampe CL600 Forsterkertelefon: HMS art. nr.: 160781 Best.nr.: 1104117

Detaljer

CL200 Telefon med høreslynge og telefonsignalindikator

CL200 Telefon med høreslynge og telefonsignalindikator Ved spørsmål, reklamasjoner etc. vennligst kontakt Gewa AS eller forhandler. Obs! For å minske risikeen for at telefonen ødelegges av lynnedslag bør telefonen koples fra ved kraftig tordenvær. Hvis telefonen

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke DS-1 uten mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke DS-1 uten mottaker Vekkerklokke DS-1 uten mottaker HMS art. nr.: 135483 Best. nr.: 1104818 INNHOLD Vekkerklokke DS-1... 1

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9)

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9) Display Symbol Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Blinker ved mikrofon av Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Ringelyd slått av Ikke forstyrr aktivert Ikke kontakt

Detaljer

PRESENTASJON. Base. LED for strømtilførsel/ linje. Display. SOS-tast. Telefonliste-tast. Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk

PRESENTASJON. Base. LED for strømtilførsel/ linje. Display. SOS-tast. Telefonliste-tast. Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk PRESENTASJON Base LED for strømtilførsel/ linje Hørerør Display Telefonliste-tast Rør AV/PÅ Tastatur SOS-tast Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk R- og Program-tast Mikrofon Volumtast

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

POWERTEL 90 TELEFON IN BETRIEB NEHMEN

POWERTEL 90 TELEFON IN BETRIEB NEHMEN POWERTEL 90 TELEFON IN BETRIEB NEHMEN 5 6 1 2 3 7 8 9 10 11 4 12 13 PowerTel 90 Bruks - anvisning OVERSIKT Oversikt 1 Kvikk taster 2 Direkte ringe taster M1/M2 3 SOS tast 4 Tastatur 5 Anrops indikator

Detaljer

NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057

NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057 NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057 Nemo Side 2 * Display viser slått nummer, aktuelt klokkeslett, samt samtaletid * Justerbart ringesignal * Lampe blinker ved ringesignal * Knapp for gjenoppringing av

Detaljer

Dialog 4425 IP Vision

Dialog 4425 IP Vision Dialog 4425 IP Vision IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B BRUKERMANUAL DECT IP telefon Type DE2-B Hans Olav Christiansen Side 1 04.04.2008 Innholdsoversikt 1 Generelt Side 3 2 AV/PÅ slag av håndsettet Side 3 3 Display med bakgrunnsbelysning Side 4 4 Batteri info

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

Gewa Jupiter. Brukerveiledning. Gewa Jupiter

Gewa Jupiter. Brukerveiledning. Gewa Jupiter Gewa Jupiter Brukerveiledning Gewa Jupiter INNLEDNING... 3 FORDELER OG FINESSER MED GEWA JUPITER... 3 TILKOPLING OG BESKRIVELSE... 4 TILKOPLING AV JUPITER... 4 JUPITERS TASTER OG ULIKE DELER... 4 HVORDAN

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4220 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse TELEFONEN DIALOG 4220... 2 Knappene... 3 1.Linjeknapp 1-6... 3 Faste taster... 3 Telefon innstillinger... 4 BRUK

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Digital trådløs telefon SE 140 Digital trådløs telefon med telefonsvarer SE 145. Velkommen. Hurtigveiledning. Koble til. Installer.

Digital trådløs telefon SE 140 Digital trådløs telefon med telefonsvarer SE 145. Velkommen. Hurtigveiledning. Koble til. Installer. Digital trådløs telefon SE 140 Digital trådløs telefon med telefonsvarer SE 145 Velkommen Hurtigveiledning 1 2 3 Koble til Installer Sett i gang Innholdet i esken Håndsett SE 140/ SE 145 SE 140 eller SE

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD191 CD196 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Saturn Ekstra Brukerveiledning Vcom AS Kranveien 60E N-4950 RISØR saturn-ekstra-norsk

Saturn Ekstra Brukerveiledning Vcom AS Kranveien 60E N-4950 RISØR saturn-ekstra-norsk Saturn Ekstra Brukerveiledning Vcom AS Kranveien 60E N-4950 RISØR post@vcom.as www.vcom.as saturn-ekstra-norsk.2004-12 INNHOLD INTRODUKSJON... 2 BESKRIVELSE... 4 Oversikt over telefonen... 4 Symboler i

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Easy Reflexes. Takket være

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER Det ringer, det ringer... BKSAK nr: 200100111/65 Oppdat.ansv.: IT-seksjonen Dato sist oppdatert: 08.08.01 Ønsker noen kurs og gjennomgang av telefonapparatet, så kan

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? How Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Premium Reflexes. Det

Detaljer

KjempeKnotten Telefontastatur

KjempeKnotten Telefontastatur Brukerveiledning KjempeKnotten Telefontastatur Sort, varenr: 200 012 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 KjempeKnotten... 3 Hva er KjempeKnotten?... 4 Batteri... 4 Telefontilkobling... 5 Slik

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software opp til versjon X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning... 4 Hurtigveiledning....5 Ringe internt og eksternt...6

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Doro Magna 4000. Norsk

Doro Magna 4000. Norsk Doro Magna 4000 Norsk 5 6 7 8 OK C 9 10 4 3 A B b 11 12 2 R 13 1 14 60 db 15 16 17 Norsk 1. Volumkontroll for håndsettet 2. Høyttaler 3. Servicetilgangstaster 4. Opphengskrok for håndsett 5. Slett 6. OK

Detaljer

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8)

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8) Display Symbol / Taster Tast Høyre pil piltaster Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. M330 M335. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. M330 M335. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support M330 M335 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Lisa barnevaktsender. Brukerveiledning. Lisa barnevaktsender INNHOLD. Lisa barnevaktsender HMS art. nr. 020229 Bestillingsnr.

Lisa barnevaktsender. Brukerveiledning. Lisa barnevaktsender INNHOLD. Lisa barnevaktsender HMS art. nr. 020229 Bestillingsnr. Lisa barnevaktsender Brukerveiledning Lisa barnevaktsender Lisa barnevaktsender HMS art. nr. 020229 Bestillingsnr.: 1104795 INNHOLD Lisa barnevaktsender... 1 Skisse av Lisa barnevaktsender... 2 Funksjonsprinsipp...

Detaljer

Hurtigstart-guide CD181/CD186

Hurtigstart-guide CD181/CD186 Hurtigstart-guide CD181/CD186 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis

Detaljer

Doro Comfort 3000. Norsk

Doro Comfort 3000. Norsk Doro Comfort 3000 Norsk 1. Ekstra forsterkning (boost) 2. Volumkontroll for håndsettet 3. Volumkontroll for høyttaler 4. Servicetilgangstaster 5. Hurtigtast 6. Opphengskrok for håndsett 7. Lagre 8. Melding

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JANUAR 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox fra Lyse er en fiberoptisk løsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberoptiske kabel får du raske internettlinjer, et variert tv-

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD190 CD195 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (NO)

BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (NO) TELEFON BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (NO) OND-2015NCP (NO) Side 2 * Liten og praktisk tastafon * Er ikke avhengig av at den må plasseres på en spesiell måte ved nedkopling, da det ikke er nødvendig å holde

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

HURTIGGUIDE. telefonapparat

HURTIGGUIDE. telefonapparat HURTIGGUIDE telefonapparat CTRL Supp Bli kjent med telefonen Du har en ALCATEL 4023 REFLEXES digital telefon. Et display, programmerbare taster og et alfabetisk tastatur gjør det enkelt å bruke telefonen,

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Brukerveiledning First REFLEXES Alcatel 4400 Telefonapparatet First REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til alle tjenester og funksjoner

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D230 D235. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D230 D235. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D230 D235 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Linksys SPA942 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Saturn Dual Brukerveiledning Vcom AS Kranveien 60E N-4950 RISØR Saturn-Dual NO

Saturn Dual Brukerveiledning Vcom AS Kranveien 60E N-4950 RISØR Saturn-Dual NO Saturn Dual Brukerveiledning Vcom AS Kranveien 60E N-4950 RISØR post@vcom.as www.vcom.as Saturn-Dual NO 2005-07 INNHOLD INTRODUKSJON... 2 BESKRIVELSE... 4 Oversikt over telefonen... 4 Symboler i displayet...

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning Oppdatert august 2009 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra

Detaljer

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved Alcatel OmniPCX 4400 ANALOG TELEFON Alcatel OmniPCX 4400 BRUKERHÅNDBOK 1 Symboler som brukes i dokumentasjonen For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

Din bruksanvisning DORO GALAX http://no.yourpdfguides.com/dref/2337011

Din bruksanvisning DORO GALAX http://no.yourpdfguides.com/dref/2337011 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

Din bruksanvisning DORO KRONOS http://no.yourpdfguides.com/dref/3881362

Din bruksanvisning DORO KRONOS http://no.yourpdfguides.com/dref/3881362 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr

IP-telefoni Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr IP-telefoni Brukerveiledning Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr 1 IP-telefoni 2 Kobling fra Lyse - ett av markedets mest moderne av analoge telefoner til

Detaljer

Bruksanvisning. Telefon med håndfri funksjonalitet, meldingsindikator, telefonbok og tilkobling for hodesett. tiptel tiptel

Bruksanvisning. Telefon med håndfri funksjonalitet, meldingsindikator, telefonbok og tilkobling for hodesett. tiptel tiptel Bruksanvisning (no) Telefon med håndfri funksjonalitet, meldingsindikator, telefonbok og tilkobling for hodesett. tiptel 1020 tiptel Innhold Innhold Innhold... 3 Sikkerhet... 5 Tastefunksjoner... 6 Oversikt

Detaljer

Brukerveiledning, kortversjon IP 200 (ver 7 & 8)

Brukerveiledning, kortversjon IP 200 (ver 7 & 8) Display Symbol / Taster Tast meny Enter delete shift Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Enkel veiledning for: GSM key3+

Enkel veiledning for: GSM key3+ Enkel veiledning for: GSM key3+ 1 Innhold Kort beskrivelse på oppstart:... 3 Tilkobling på GSM Key 3+... 4 1. Offline programmering vis SMS.... 6 2. Administrator: (Må legges inn)... 7 3. Enhetsinformasjon:...

Detaljer

Bruksanvisning for sentralbord

Bruksanvisning for sentralbord Bruksanvisning for sentralbord LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Sentralbordfunksjoner - Dag og nattstilling

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JUNI 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox er en fiberløsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberkabel får du raske internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud pluss sikker

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D120 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

ë «Samtale venter» på š Anonymt anrop på

ë «Samtale venter» på š Anonymt anrop på Kort oversikt over Gigaset 5020 * 8 7 6 Taster 1 Hurtigvalgtaster 2 Repetisjonstast 3 Spørreanropstast 4 Mikrofonbrytertast (Mute) 5 Skift-tast 6 Lavt-tast 7 Høyttalertast (Handsfree) 8 Høyt-tast 9 Lagringstast

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D450 D455. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D450 D455. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D450 D455 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Brukerhåndbok

Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Brukerhåndbok Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Brukerhåndbok Artikkelnr. N0068931 November 2005 Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) består av én T7316E-telefon og én til

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8002E 3 - Apparatbeskrivelse 3 Programmering av apparat - Endre navn på telefonen 4 - Endre intern og ekstern ringetone

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. tiptel 160. Innhold. Telefon med toveis høyttalende, telefonbok og hodesett uttak. Innhold

BRUKERVEILEDNING. tiptel 160. Innhold. Telefon med toveis høyttalende, telefonbok og hodesett uttak. Innhold www.vcom.as Innhold Innhold BRUKERVEILEDNING tiptel 160 Telefon med toveis høyttalende, telefonbok og hodesett uttak (NOR) Innhold... 2 Sikkerhets instruksjoner... 4 Produkt oversikt... 5 Innhold i esken...

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Brukerveiledning for analoge standardapparater IPLDK-100 og IPLDK-300 for software versjon 3.0xx. 1 februar 05 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning.... 4 Hurtigveiledning... 5 Ringe

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende figur. Fest braketten til innfellingsboksen.

INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende figur. Fest braketten til innfellingsboksen. Aiko videodørtelefon 1716/1 og 1716/2 er laget for å benyttes i 2 Voice systemet til Urmet. KOMPONENTBESKRIVELSE OG KARAKTERISTIKKER INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr

IP-telefoni Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr IP-telefoni Brukerveiledning Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr 1 IP-telefoni 2 Kobling fra Lyse - ett av markedets mest moderne av analoge telefoner til

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 2 Kobling IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 2 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS XL3401B http://no.yourpdfguides.com/dref/1000823

Din bruksanvisning PHILIPS XL3401B http://no.yourpdfguides.com/dref/1000823 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Oppsett og

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JUNI 2009 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox fra XXX er en fiberløsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberkabel får du raske internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud pluss

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper... 6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D400 D405. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D400 D405. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D400 D405 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer