ë «Samtale venter» på š Anonymt anrop på

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ë «Samtale venter» på š Anonymt anrop på"

Transkript

1 Kort oversikt over Gigaset 5020 * Taster 1 Hurtigvalgtaster 2 Repetisjonstast 3 Spørreanropstast 4 Mikrofonbrytertast (Mute) 5 Skift-tast 6 Lavt-tast 7 Høyttalertast (Handsfree) 8 Høyt-tast 9 Lagringstast 10 Tilbake-tast 11 Forover-tast 12 OK-tast (ring til det viste nummeret) Displaysymboler P I lagringsmodus Skift-tasten trykket --- Driftsklar y Mikrofon av } Handsfree på è Telefonnummer for Babyalarm (direkteanrop) er innstilt o Tegnmarkør ved innstilling (f.eks. høytt.) u Spørreanropstast trykket P Pause z Tom lagringsplass { Telefonen er sperret zzzz Ved oppkoblingsforsøk: Telefon sperret 0 9 Telefonnummer Ved tonesignalering: n tast * trykket - tast # trykket Ved tilleggstjenester fra offentlig nettoperatør: Nytt anrop i anropslisten (blinker) ny beskjed mottatt ë «Samtale venter» på Viderekobling straks Viderekobling ved ikke svar Viderekobling ved opptatt š Anonymt anrop på Sikkerhetsanvisninger Ved plassering, tilkobling og betjening av telefonen er det viktig å følge disse anvisningene: Bruk bare de medfølgende pluggene og ledningene. Tilkoblingsledningen skal bare plugges inn i den tilhørende kontakten. Bare godkjent tilbehør må tilkobles. Legg tilkoblingsledningen slik at det ikke kan føre til ulykker. Plasser apparatet på sklisikkert underlag. Sikkerhetsgrunner tilsier at telefonen ikke må brukes på badet eller i dusjrom (våtrom). Telefonen er ikke sprutsikker. Utsett aldri telefonen for påvirkning fra varmekilder, direkte sollys eller andre elektriske apparater. Beskytt telefonapparatet mot fuktighet, støv, skadelige væsker og damp. Åpne aldri telefonen selv. Berør ikke stikkontaktene med spisse og metalliske gjenstander. Løft ikke telefonen etter ledningene. Husk alltid å gi brukerveiledningen for Gigaset videre til nye brukere. *Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG.

2 2 Alle elektriske og elektroniske apparater skal deponeres atskilt fra husholdningsavfallet og på offentlig godkjent sted. Når dette symbolet med en overstreket søppelkasse er plassert på et produkt, tilfredsstiller dette produktet EU-direktiv 2002/96/EF. Fagmessig deponering og sortert oppsamling av gamle apparater tjener til å forebygge potensielle miljø- og helseskader. Dette er en forutsetning for gjenbruk og resirkulering av brukte elektriske og elektroniske apparater. Nærmere opplysninger om deponering av dine gamle apparater får du hos kommunen, renovasjonsvesenet eller hos forretningen der du kjøpte apparatet. Tilkobling Den korte enden av den kveilede telefonrørledningen plugges inn i tilhørende kontakt i telefonrøret, og den lange enden i kontakten som er merket a på undersiden av apparatet. Plugg inn telefonledningen i veggkontakten, og den andre enden i kontakten merket Y på undersiden av apparatet. Dermed er telefonen din klar til bruk. Ta telefonen i bruk Råd om plassering av telefonen Telefonen bør ikke utsettes for direkte sollys eller andre varmekilder. Driftstemperatur fra +5 C til +40 C. Mellom telefonen og radioutstyr, f.eks. radiotelefoner, personsøkere eller TV-apparater, bør det være en avstand på minst en meter. Hvis ikke kan telefonsamtalen bli forstyrret. Unngå å plassere telefonen i rom med mye støv, da dette vil redusere telefonens levetid betydelig. Rengjør apparatet med en fuktig klut eller en antistatisk klut, aldri med en tørr klut (risiko for elektrostatisk opplading og utlading) eller med sterke rengjøringsmidler. Det kan oppstå merker på møbellakk og politur ved kontakt med apparatdeler (f.eks. apparatføttene). Stille den interne klokken?3 Start funksjon. Gjeldende klokkeslett er vist i 24-timers modus (leveringstilstand: 00:00). o Tast inn riktig klokkeslett i timer <tt> og minutter <mm> (24-timers modus).

3 Telefonering Ringe opp et telefonnummer co Ta av telefonrøret, slå telefonnummeret.... eller o Bc Tast inn telefonnummeret (du kan slette feiltastede sifre med A og så taste inn på nytt), og trykk på OK-tasten. Etter 2 sek. forsinkelse blir nummeret oppringt. Løft røret når du vil samtale via telefonrøret. Etter 20. plass blir sifrene forskjøvet mot venstre i displayet. Med ; kan du for oppringing legge inn pauser fra og med 2. plass. Velg telefonnummer fra anropslisten (dersom tjenesten er tilgjengelig): S. 7. Handsfree-innkobling/utkobling Med dette telefonapparatet kan du også ringe eller foreta innstillinger når telefonrøret ligger på (handsfree). Den beste taleavstanden til mikrofonen er ca. 50 cm. Innkobling under samtale via telefonrøret: L + a Legg på røret mens du trykker på høyttalertasten. Innkobling før oppringing L Forut for oppringingen: Trykk på høyttalertasten inntil du hører summetonen. Utkobling av handsfree c Løft telefonrøret under samtalen. Repetisjon De 5 sist oppringte telefonnumrene (maks. 32 sifre) blir lagret automatisk. Disse telefonnumrene kan du hente fra repetisjonslisten og ringe opp på nytt. Gjentatt oppringing av det sist oppringte telefonnummeret c; Løft av røret og trykk på repetisjonstasten. Det sist oppringte telefonnummeret blir umiddelbart oppringt. Valg fra repetisjonslisten ; Når telefonrøret ligger på: Trykk på repetisjonstasten. Det sist oppringte telefonnummeret blir vist. (Du kan når som helst gå ut av repetisjonslisten med >.) 3 A...C Med forover/bakover-tasten blar du i listen til ønsket telefonnummer. B Trykk på OK- eller L-tasten. Nummeret blir oppringt etter 2 sekunder. Løft av røret hvis du vil samtale via telefonrøret. Ringe med hurtigvalgtastene c Løft opp telefonrøret (trykk evt. på = for hurtigvalgtast på nivå 2). : Trykk på hurtigvalgtast.... eller : Trykk på telefonrøret (trykk evt. på = for hurtigvalgtast på nivå 2). Bc Trykk på OK- eller L-tasten. Nummeret blir oppringt etter 2 sekunder. Løft av røret hvis du vil samtale via telefonrøret. Lagring av telefonnumre Forskjellige innstillinger på telefonen må avsluttes med lagringstasten? for å aktiveres. Vil du (f.eks. etter feilinntasting) avbryte uten å lagre, legger du telefonrøret på i stedet for å trykke på?. Da beholdes den opprinnelige innstillingen. Lagring av hurtignumre Med de to nivåene på hurtigvalgtastene kan du lagre opptil 20 telefonnumre (eller funksjoner, se s. 8). (For lagringsnivå 2trykker du også på =.) : Trykk på den hurtigvalgtasten som måltelefonnummeret skal lagres på. Er et nummer allerede lagret, vises dette i displayet. Er lagringsplassen for denne hurtigvalgtasten ledig, viser displayet z o Tast inn telefonnummeret som skal lagres (maks. 32 sifre).... eller

4 4 Lagring fra anropslisten (dersom denne tjenesten finnes) A...C Trykk flere ganger på forover/bakover-tasten inntil det ønskede telefonnummeret vises i displayet.... eller Lagring fra repetisjonslisten: ; Trykk på repetisjonstasten. A...C Trykk evt. flere ganger på forover/bakover-tasten inntil det ønskede telefonnummeret vises i displayet. Du kan avslutte prosessen når som helst: Lagring under en samtale Du kan lagre telefonnumre på samme måte også under en samtale (notisbokfunksjon). Anvisning: Etter 20. siffer blir de følgende sifrene forskjøvet mot venstre i displayet. Sletting av alle hurtigvalgnumre?1251 Innstilling av telefonen Innstilling av ringetonelydstyrke Ringetonen kan innstilles i 4 trinn eller kobles helt ut (leveringstilstand: trinn 4). Innstilling med telefonen i hviletilstand:?5 H...I Innstilling av lydstyrken med Høyt/lavt-tasten. Innstilling mens telefonen ringer: Trykk på H...I før du tar av røret. Den sist innstilte verdien blir lagret. Innstilling av frekvensen på ringetonen Frekvensen (tonehøyden) på ringetonen kan innstilles i 3 trinn (leveringstilstand: trinn 1).? Trykk på en av tastene 1...3: 1: høyeste frekvens: 3: laveste frekvens. Innstilling av ringetonemelodi Du kan innstille 10 ulike melodier (leveringstilstand: melodi 9). Innstilling med telefonen i hviletilstand:? Trykk på en av tastene Innstilling mens telefonen ringer: Trykk på en av tastene Innstilling av lydstyrke Lydstyrken i telefonrøret kan innstilles i 3 trinn og lagres (leveringstilstand: trinn 1).?9 H...I Innstilling av lydstyrken med Høyt/lavt-tasten. Utkobling av mikrofonen (Mute) Du kan koble ut mikrofonen så samtalepartneren ikke kan høre deg. J Under samtalen: Trykk på mikrofonbrytertasten (Mute). Innkobling: Trykk på tasten en gang til. Innstilling av høyttaler Under handsfree-samtale kan du innstille lydstyrken i 7 trinn og lagre (leveringstilstand: 1). H...I Innstilling av lydstyrken med Høyt/lavt-tasten. Ut- og innkobling av mikrofonbrytermelodi Du kan slå mikrofonbrytermelodien av og på (leveringstilstand: på).?19 # 0/1 0: utkobling, 1: innkobling.

5 5 Babyalarm (direktevalg) Dersom det er innstilt et telefonnummer for Babyalarm, blir dette ved sperret telefon (se «Inn-/utkobling av telefonsperre») automatisk oppringt etter at du har tatt av røret (eller trykket på høyttalertasten) og trykket på en vilkårlig tast (unntatt?, L,H og I). Telefonen er da sperret for oppringing av andre telefonnumre, men innkommende anrop kan mottas.?82 o Tast inn direktenummer (maks. 32 sifre). Når Babyalarm er innkoblet, viser displayet è og {. Utkobling av Babyalarm?80 Sletting av telefonnummeret til Babyalarm?1253 Inn-/utkobling av telefonsperre Du kan sperre telefonen fullstendig mot å ringe ut (med unntak av evt. innstilt Babyalarm-telefonnummer). Innkommende anrop kan fortsatt mottas.?8 0/ 1 0: oppheve sperren, 1: sperre Når telefonen er sperret, viser displayet {. Inn-/utkobling av visning av samtalevarighet Telefonen kan vise omtrentlig samtalevarighet i displayet (maks. 99 minutter, 59 sek., leveringstilstand: innkoblet). Når visning av samtalevarighet er innkoblet, starter tidmålingen 8 sekunder etter at siste siffer i telefonnummeret er slått.?18# 0/ 1 0: utkobling, 1: innkobling. Innstilling av pausetid Om nødvendig kan du endre pauselengden for tasten ; (pausefunksjon fra 2. inntastingsposisjon) til 1, 3 eller 6 sekunder (leveringstilstand: 3 sekunder).? : 1 sek.; 1: 3 sek.; 2: 6 sek. Valg av signaleringsmåte?5 1/ 2 1: Tonesignalering 2: Pulssignalering uten flashfunksjon. Omkobling av signaleringsmåte i løpet av en samtale Dersom telefonen er innstilt på pulssignalering og du vil bruke funksjoner som krever tonesignalering (f.eks. fjernbetjening av en telefonsvarer), kan du koble om signaleringsmåten under forbindelsen. * Ved eksisterende forbindelse: Trykk på stjernetasten. o Tast sifrene for fjernstyring/dataoverføring. Når du legger telefonrøret på, kobles den opprinnelige signaleringsmåten inn igjen.

6 Bruk med hustelefonsentral Inntasting/sletting av bylinjeprefiks Dersom du bruker telefonen mot en hustelefonsentral, må du eventuelt lagre ett eller flere bylinjesifre. Etter bylinjeprefiks blir det automatisk lagt inn en oppringingspause. Du kan lagre inntil: 3 bylinjesifre.?0 Dersom en lagringsposisjon mangler bylinjeprefiks, viser displayet z. Dersom flere bylinjeprefikser er lagret, blir disse vist etter hverandre, og det prefikset som eventuelt må behandles blinker. Med ;velger du mellom de viste bylinjeprefiksene for å behandle dem som følger: Sletting av et bylinjeprefiks: Inntasting av bylinjeprefiks: o Tast inn bylinjeprefiks med ett til tre sifre. Angi andre bylinjeprefikser: ; o Trykk på repetisjonstasten og angi neste bylinjeprefiks. Spørreanropstast (ved hussentral) Under en ekstern samtale kan du foreta et spørreanrop eller viderekoble en samtale. Da trykker du på spørreanropstasten >. Videre fremgangsmåte er avhengig av hussentralen. I leveringstilstand er funksjonen til spørreanroptasten innstilt til en flashtid (avbruddstid) på 90 ms for å utnytte nye funksjoner ved offentlige telefonsystemer. Ved bruk mot private telefonanlegg kan det være nødvendig å endre fflashtid (f.eks. 600 ms). Se også brukerveiledningen for ditt telefonanlegg. Innstilling av flashtid for spørreanropstasten? Angi siffer for ønsket flashtid: 0: 90 ms (leveringstilstand); 1: 120 ms, 2: 270 ms, 3: 375 ms, 4: 600 ms. 6 Bruke funksjoner til tilleggstjenester i offentlige telefonsystemer Om du vil gjøre bruk av tjenester som du kaller opp med spørreanropstasten, må du forvisse deg om at riktig flashtid er innstilt for denne tasten. Spørreanropstast (mot offentlige telefonsystemer) I offentlige telefonsystemer blir spørreanropstasten brukt til bestemte tilleggstjenester. Avhengig av land må du innstille riktig flashtid for spørreanropstasten: Belgia, Nederland, Sveits: 120 ms (siffer 1) Frankrike, Luxemburg, Portugal, Tyskland, Hellas: 270 ms (siffer 2) øvrige land i Europa: 90 ms (siffer 0) Bruk av nummervisning Telefonnummeret på et innkommende anrop blir under følgende forutsetninger (a) vist i displayet (maks. de første 20 sifrene), samt (b) automatisk lagret i en anropsliste med alle innkommende anrop: Både nettoperatøren og anroperen må sørge for nummeroverføringen. Både du selv og den som ringer deg må ha bestilt tjenesten (om nødvendig) hos vedkommende nettoperatører. Når disse forutsetningene er oppfylt, men den som ringer har undertrykt nummeroverføring for det aktuelle anropet, viser displayet i stedet for anropers nummer ---P---. Dersom nummeret av andre (tekniske) grunner ikke kunne overføres, viser displayet eller ---E---. Displayet kan vise inntil 20 sifre i et telefonnummer. Lengre numre blir vist med slutten av nummeret avkortet. Anropsliste Anropslisten omfatter inntil 50 oppføringer. Om en abonnent har ringt flere ganger, blir bare første gang registrert. Inntil 99 gjentatte anrop blir vist i tilleggsinformasjonen. Rekkefølge av listeoppføringer: Det nyeste anropet blir vist først (plass nummer «01»). Eldre oppføringer forskyves nedover for hvert nytt innkommet nummer, inntil de blir slettet fra listen. I anropslisten kan du bla gjennom de viste telefonnumrene

7 7 hente tilleggsopplysninger: (a) dato og klokkeslett da anropet ble overført fra telenettet, eller kun klokkeslettet i følge den interne klokken i telefonen (b) antall forekomster av et innkommet telefonnummer slette oppføringer lagre telefonnumre fra anropslisten på en hurtigvalgtast (se s. 3) ringe direkte til et vist telefonnummer. Se på anropslisten og ringe et nummer Dersom det finnes oppføringer i anropslisten som du hittil ikke har sett på, blinker i displayet. Du kan hente frem anropslisten og bla i oppføringene der, se på tilleggsopplysninger og ringe direkte tilbake: A Trykk på forovertasten. Displayet viser telefonnummeret til det nyeste anropet. Til venstre ved siden av telefonnummeret ser du tilhørende plassnummer «01». Dersom telefonnummeret har mer enn 17 sifre, vises først de 17 første sifrene, og etter 1 sekund resten. (Med > kan du når som helst gå ut av anropslisten.) Bla i anropslisten: A...C Trykk på forover/bakover-tasten. Vise tilleggsopplysninger: = Trykk på skift-tasten. Dato og klokkeslett for den viste oppføringen blir vist sammen med antall anrop (til høyre). Tilbake til anropslisten (nummervisning): = Trykk på skift-tasten på nytt. Ringe opp et telefonnummer: B Trykk på OK- eller L-tasten. Nummeret blir oppringt etter 2 sekunder. Løft av røret hvis du vil samtale via telefonrøret. Sletting av oppføringer i anropslisten Sletting av alle oppføringene på en gang A/ C Trykk på forover- eller bakovertasten.?*? Trykk på lagringstasten, stjernetasten og lagringstasten etter hverandre. Anropslisten blir slettet. Sletting av oppføringer enkeltvis A...C Bla til den ønskede oppføringen.? Trykk 2 ganger på lagringstasten. Oppføringen er slettet. Inn-/utkobling av retningsnummer Du kan innstille telefonen slik at retningsnummeret ikke blir vist ved et innkommende anrop. Dette kan f.eks. være nyttig når de siste sifrene i et langt telefonnummer ikke får plass i displayet. Du kan koble ut visningen for 2 retningsnumre (med inntil 5 sifre i hvert).?4 Dersom en lagringsposisjon mangler nummer, viser displayet z. Dersom de to lagringsposisjonene er belagt, blir disse vist ved siden av hverandre, og den lagringsposisjonen som skal behandles, blinker. Med ;velger du mellom de viste lagringsposisjonene for å behandle dem som følger: Sletting av et nummer: Tast inn et nummer: o Tast inn et nummer med ett til femsifre. Tast inn ytterligere prefikser: ; o Trykk på repetisjonstasten og angi neste nummer.

8 8 Visning «Beskjed mottatt» Ulike nettoperatører tilbyr tjenester som lagrer innkommende beskjeder på en telefonsvarer (f.eks. telefonsvarertjeneste). Dersom en eller flere nylig innkomne beskjeder er lagt inn hos nettoperatøren, kan du få tilgang til disse via telefonen. Displayet viser informasjon fra nettoperatøren om dette, med det blinkende symbolet sammen med telefonnummeret. Du kan nå ringe telefonnummeret for å høre på beskjedene. Hvis det ikke foreligger nye beskjeder til deg, slukker symbolet. Bruk av hurtigvalgtaster som «Funksjonstaster» Forskjellige tjenester og funksjoner i offentlige telesystemer kan aktiveres med visse tastekombinasjoner som du får angitt fra nettoperatøren evt. på bestilling. De nødvendige tastekombinasjonene kan du lagre på hurtigvalgtaster på samme måte som vanlige telefonnumre, og «ringe» dem opp for å aktivere eller avslutte tjenesten. Anvisning: Hvis du aktiverer symbolvisningen og lagrer funksjonsoppkallene på 2. nivå på hurtigvalgtastene, kan du forbinde inn- og utkobling av forskjellige tjenester per «funksjonstast» med visning eller ikke-visning av bestemte symboler i displayet. Ved programmering av hurtigvalgtastene på 2. nivå må du være oppmerksom på, at inn- og utkoblingen av displaysymbolene,,,ë og š er koblet til helt bestemte taster i nivå 2 uavhengig av telefonnumre eller funksjonskall som er lagret der. Aktivering/deaktivering av symbolvisning for tilleggstjenester Alt etter behov kan du aktivere eller deaktivere visning av symbolene. I leveringstilstand er visning aktivert.?145 0/1 0: deaktivering, 1: aktivering. Anbefalt tilordning av symboler til taster Hvis du ved aktivert symbolvisning trykker på = og deretter trykker på en av følgende hurtigvalgtaster, blir visning av det aktuelle displaysymbolet innkoblet eller utkoblet (tastenummerering ovenfra og nedover): =+ Programmering Visning : 1 Viderekobling straks på : 2 av : 3 Viderekobling ved på : 4 ikke svar av : 5 Viderekobling ved opptatt på : 6 av : 7 Samtale venter på ë : 8 av : 9 Anrop anonymt (kun neste anrop) š Programmering/endring av funksjonstaster?= : Trykk på den funksjonstasten (=hurtigvalgtast) som skal programmeres. Er funksjonstasten allerede programmert, blir programmeringen vist i displayet. Er lagringsplassen for denne hurtigvalgtasten ledig, viser displayet z o Angi tastekombinasjon/referansetall for ønsket tjeneste. Viktig! Dersom en del av tastekombinasjonen skal bestå av tall/tegn som skal kunne forandres (f.eks. et telefonnummer som viderekoblingsmål eller et klokkeslett for avtalevarsling), må du lagre skift-tasten = på dette stedet. Denne tasten sørger neste gang tjenesten startes for at markøren blinker for inntasting av den foranderlige delen.

9 9 Eksempel: Viderekobling I det følgende finner du et eksempel på bruken av hurtigvalgtaster som «Funksjonstaster». Når symbolvisning er aktivert, blir i eksempelet «Viderekobling» symbolet for viderekobling vist i displayet når funksjonen slås på, henholdsvis fjernet fra displayet når funksjonen blir slått av. Tasterekkefølgen for aktivering av funksjonen «Viderekobling straks» hos din nettoperatør består f.eks. av tre deler: Funksjonsaktivering Viderekoblingsmål Funksjonsavslutning *21* Anropsnummer # Du har nå følgende muligheter: Du kan velge hele tasterekken hver gang med tastaturet. Du lagrer tasterekken på hurtigvalgtaster som en samlet funksjon sammen med telefonnummeret til et fast viderekoblingsmål eller kun funksjonskall og funksjonsavslutning. Dermed holder du muligheten åpen for å angi et midlertidig alternativt viderekoblingsmål. Lagring av viderekobling på funksjonstast?= : Trykk på den hurtigvalgtasten som er beregnet for symbolvisningen «på», se «Aktivering/ deaktivering av symbolvisning for tilleggstjenester» på side 8. Er et nummer allerede lagret, vises dette i displayet. Er lagringsplassen for denne hurtigvalgtasten ledig, viser displayet z. *21* Tast inn funksjonsaktivering for «Viderekobling straks». (a) Fastsett telefonnummeret til viderekoblingsmålet o Tast inn telefonnummeret til viderekoblingsmålet. # Trykk på firkanttasten for å markere funksjonsslutt.... eller (b) Reservere foranderlig viderekobling = Trykk på skift-tasten. Denne tasten bevirker at ved en senere aktivering av «Viderekobling straks» vil skrivemarkøren blinke for inntasting av telefonnummeret til viderekoblingsmålet. # Trykk på firkanttasten for å markere funksjonsslutt. Innkobling av viderekobling ved hjelp av funksjonstast c = Løft telefonrøret, trykk på skift-tasten. : Trykk på den hurtigvalgtasten som er beregnet for symbolvisningen «på». I displayet vises symbolet. (a) Telefonnummeret til viderekoblingmålet fastsatt Du hører evt. en melding om at tjenesten er a o ; a aktivert. Legg på telefonrøret. Heretter blir innkommende anrop viderekoblet til viderekoblingsmålet, uten at din telefon ringer. (b) Foranderlig viderekoblingsmål Angi telefonnummeret til det alternative viderekoblingsmålet, og trykk på repetisjonstasten for å markere slutten på det angitte telefonnummeret. Du hører evt. en melding om at tjenesten er aktivert. Legg på telefonrøret. Heretter blir innkommende anrop viderekoblet til viderekoblingsmålet, uten at din telefon ringer.

10 10 Lagring av «Deaktivering av viderekobling» på funksjonstast Viderekobling, slik den er fremstilt i foregående eksempel, kan du deaktivere igjen hos nettoperatøren, f.eks. ved å taste #21#. Også denne tasterekken kan du lagre på en egen hurtigvalgtast. Hvis symbolvisning er aktivert og tjenesten blir aktivert som beskrevet, vil symbolet i displayet slukke etter at tjenesten er utkoblet.?= : Trykk på den hurtigvalgtasten som er beregnet for symbolvisningen «av» se «Aktivering/ deaktivering av symbolvisning for tilleggstjenester» på side 8. #21# Tast inn funksjonskall for «Viderekobling straks». Utkobling av viderekobling med en funksjonstast c= Løft telefonrøret, trykk på skift-tasten. : a Trykk på hurtigvalgtasten for symbolvisningen «av». Legg på telefonrøret. Symbolet slukker. Du hører evt. en melding om at tjenesten er deaktivert. Spørreanropstasten virker ikke: Still inn en passende flashtid. Nummeret til den som ringer og anropslisten blir ikke vist: Er det mulig å bruke viderekobling (se s. 6)? Innstikkskilt Ubeskrevne innstikkskilt for hurtigvalgtastene finner du på Internett under Kontakter Dersom det oppstår driftsproblemer for det tilkoblede kommunikasjonssystemet med analog nettilgang, bør du henvende deg til nettleverandøren eller til forhandleren. Bruksområde Denne enheten er tilpasset for bruk i det analoge telefonnettet i Norge. Lands-spesifikke krav er tatt høyde for. Vi, Gigaset Communications GmbH, erklærer at denne enheten er i tråd med de krav og andre relaterte reguleringer som er befestet i Directive 1999/5/EC. En kopi av 1999/5/EC Declaration of Conformity er tilgjengelig på denne nettsiden Vedlegg Vedlikehold Rengjør apparatet med en fuktig klut eller en antistatisk klut, aldri med en tørr klut (risiko for elektrostatisk opplading og utlading) eller sterke rengjøringsmidler! Dersom telefonen ikke virker som den skal Ingen ringelyd: Toneringelydstyrken kan være satt til 0. Løft av røret, ingen summetone: Er ledningen mellom telefonen og veggkontakten riktig plugget inn? Summetone høres, men telefonen slår ikke nummer: Tilkoblingen er i orden. Er signaleringsmåte riktig innstilt? (se s. 5). Gjelder ved hussentral: Ingen eller feil forbindelse ved oppringing av lagret nummer (f.eks. repetisjon, kortvalg): Programmer bylinjeprefiks. Samtalepartneren hører deg ikke. Er det trykket på mikrofonutkoblingstasten? Trykk på tasten en gang til. Er pluggen fra telefonrøret riktig innplugget?

Gigaset 5005* EN / DK / FI / NO / SV

Gigaset 5005* EN / DK / FI / NO / SV Gigaset 5005* EN / DK / FI / / SV 1 8 7 2 3 6 5 4 1 Repertory keys 2 Recall key 3 Redial key 4 Handset volume control key 5 Pause key 6 Speed dial key 7 Set key 8 Mute key 1 Genvejstaster 2 Genopkaldstast

Detaljer

Oversikt Gigaset DA310

Oversikt Gigaset DA310 Oversikt Gigaset DA310 1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Direktevalg-taster 2 Plass til direktevalg- og hrtigvalgnmmer 3 Hrtigvalg-tast 4 Lagre-tast 5 Gjenta-/Pase-tast 6 Tilbakeringe-tast 7 Lyd av-tast 8 Lydstyrke-tast

Detaljer

Oversikt Gigaset DA610

Oversikt Gigaset DA610 Oversikt Gigaset DA60 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 Skjerm og tastatur Skjerm ( s. 4) 2 Navigeringstast ( s. 5) 3 Hurtigvalgtaster 4 Lagretast 5 Gjenvalgs-/pausetast 6 Tilbakeringetast 7 Lyd av-tast 8 Stjernetast,

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Telefon flashtel Eco Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Eco flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen, slik

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET DA610

Din bruksanvisning SIEMENS GIGASET DA610 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SIEMENS GIGASET DA610. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SIEMENS GIGASET DA610 i bruksanvisningen

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER Det ringer, det ringer... BKSAK nr: 200100111/65 Oppdat.ansv.: IT-seksjonen Dato sist oppdatert: 08.08.01 Ønsker noen kurs og gjennomgang av telefonapparatet, så kan

Detaljer

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9)

Display. Taster.  Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9) Display Symbol Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Blinker ved mikrofon av Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Ringelyd slått av Ikke forstyrr aktivert Ikke kontakt

Detaljer

EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning

EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning Bli kjent med EuroPhone S Betjeningselementer display 1 6 2 7 3 8 4 9 5 0 telefonliste OK funksjontaster 1 2 3 2nd 4 5 6 1 5 2 7 8 9 1.2.3. 0 KP MSN R høyttaler

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Telefon flashtel Comfort II. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Comfort II. flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr.

Telefon flashtel Comfort II. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Comfort II. flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr. Telefon flashtel Comfort II Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Comfort II flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr. 135272 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen,

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4220 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse TELEFONEN DIALOG 4220... 2 Knappene... 3 1.Linjeknapp 1-6... 3 Faste taster... 3 Telefon innstillinger... 4 BRUK

Detaljer

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Telenor Etude 30 TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Generelt Deler med navn...................................................................

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Brukerveiledning Telenor DigAna 10

Brukerveiledning Telenor DigAna 10 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Oppakking og installasjon........... 4 Medfølgende deler.............. 4 Oversikt Tilkobling.................... 4................... 4 Komme igang..................

Detaljer

NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057

NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057 NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057 Nemo Side 2 * Display viser slått nummer, aktuelt klokkeslett, samt samtaletid * Justerbart ringesignal * Lampe blinker ved ringesignal * Knapp for gjenoppringing av

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 Telefonen kan styres både fra mypbx (PC/web-applikasjon) og direkte fra telefonen. Denne brukerveiledningen tar for seg betjening fra telefonen og er delt inn

Detaljer

Saturn Ekstra Brukerveiledning Vcom AS Kranveien 60E N-4950 RISØR saturn-ekstra-norsk

Saturn Ekstra Brukerveiledning Vcom AS Kranveien 60E N-4950 RISØR  saturn-ekstra-norsk Saturn Ekstra Brukerveiledning Vcom AS Kranveien 60E N-4950 RISØR post@vcom.as www.vcom.as saturn-ekstra-norsk.2004-12 INNHOLD INTRODUKSJON... 2 BESKRIVELSE... 4 Oversikt over telefonen... 4 Symboler i

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Brukerveiledning First REFLEXES Alcatel 4400 Telefonapparatet First REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til alle tjenester og funksjoner

Detaljer

EuroPhone Basic 10/20. Bruksanvisning

EuroPhone Basic 10/20. Bruksanvisning EuroPhone Basic 10/0 Bruksanvisning Innhold 1 INNLEDNING 5 GENERELT 6.1 Om denne bruksanvisningen: 6. Pakkens innhold 8..1 EuroPhone Basic 10 8.. EuroPhone Basic 0 8.3 Taster og displaymeldinger 9.4 Slik

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Hjemmetelefonen. Gir mange muligheter

Hjemmetelefonen. Gir mange muligheter Hjemmetelefonen Gir mange muligheter Velkommen! Denne brosjyren skal hjelpe deg å få mest mulig ut av ditt telefonabonnement. Med fasttelefon får du tilgang til nyttige tjenester, og du kan velge tre av

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling IP-telefoni ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV IP-TELEFONI

Brukerveiledning Tilkobling IP-telefoni ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV IP-TELEFONI Brukerveiledning Tilkobling IP-telefoni ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV IP-TELEFONI 1 2 3 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN TELEFONITJENESTER 1 OMLEGGING

Detaljer

Sikkerhets instruksjoner. BRUKERVEILEDNING. tiptel 140. Telefon med toveis høyttalende funksjon

Sikkerhets instruksjoner.  BRUKERVEILEDNING. tiptel 140. Telefon med toveis høyttalende funksjon Sikkerhets instruksjoner www.vcom.as BRUKERVEILEDNING (NOR) tiptel 140 Telefon med toveis høyttalende funksjon I II Innhold Innhold Sikkerhets instruksjoner Sikkerhets instruksjoner Innhold... 3 Sikkerhets

Detaljer

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8)

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8) Display Symbol / Taster Tast Høyre pil piltaster Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt

Detaljer

KjempeKnotten Telefontastatur

KjempeKnotten Telefontastatur Brukerveiledning KjempeKnotten Telefontastatur Sort, varenr: 200 012 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 KjempeKnotten... 3 Hva er KjempeKnotten?... 4 Batteri... 4 Telefontilkobling... 5 Slik

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Hjemmetelefoni

Brukerveiledning Tilkobling Hjemmetelefoni JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling Hjemmetelefoni ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV ALTIBOX HJEMMETELEFONI 1 1 2 3 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN TELEFONITJENESTER

Detaljer

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Brukerveiledning Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Varenr.: 300 100 Innholdsfortegnelse Tekniske data på Falck 6604 Vaktfalk Telealarm... 3 Introduksjon... 3 Oversikt over tilkoblinger... 4 Oppstart og programmering...

Detaljer

Oversikt Gigaset DA710

Oversikt Gigaset DA710 Oversikt Gigaset DA70 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Skjerm og tastatur Regulerbar skjerm (valg av skjermspråk s. ) 2 Styretast 3 Skift-tast 4 Menytast 5 Gjenta-/pausetast 6 Tilbakeringetast 7 Lyd av-tast 8 Direktevalgtaster

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Telefon

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Telefon Juli 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling Altibox Telefon Alt du trenger å vite om bruken av Altibox Telefon 1 Altibox Telefon 1 Omlegging av telefonkoblingen

Detaljer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Statusikoner Din telefon Batteriets ladenivå Initialisering av talepostkassen / Informasjoner av interesse Påminnelse om programmert avtale

Detaljer

Gigaset AS140 norsk. Sikkerhetsanvisninger. t Bla opp-/nedover eller still inn lydstyrken.

Gigaset AS140 norsk. Sikkerhetsanvisninger. t Bla opp-/nedover eller still inn lydstyrken. Gigaset AS140 norsk 1 Håndsett AS14 Base 1 Batteripakkens 1 ladetilstand 2 2 Håndsettets internnummer 3 Display-taster 4 Svartast 3 5 Telefonbok-tast 6 Av/På/Avslutt-tast 7 Koble ringetone inn/ 4 ut (langt

Detaljer

Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Brukerhåndbok

Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Brukerhåndbok Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Brukerhåndbok Artikkelnr. N0068931 November 2005 Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) består av én T7316E-telefon og én til

Detaljer

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk.

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk. PRESENTASJON Hørerør Display Telefonliste-tast Telefonsvarer-tast Rør Av/På-tast Tastatur Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk Norsk R- og Program-tast Mikrofon Brukerhåndbok Høyttaler-tast

Detaljer

JANUAR 2016 TELEFON BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 TELEFON BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 TELEFON BRUKERVEILEDNING 1 1 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN S 3 2 KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN S 5 3 TELEFONITJENESTER S 6 2 ALTIBOX TELEFON 1 Omlegging av telefonkoblingen

Detaljer

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved Alcatel OmniPCX 4400 ANALOG TELEFON Alcatel OmniPCX 4400 BRUKERHÅNDBOK 1 Symboler som brukes i dokumentasjonen For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av

Detaljer

Saturn Dual Brukerveiledning Vcom AS Kranveien 60E N-4950 RISØR Saturn-Dual NO

Saturn Dual Brukerveiledning Vcom AS Kranveien 60E N-4950 RISØR  Saturn-Dual NO Saturn Dual Brukerveiledning Vcom AS Kranveien 60E N-4950 RISØR post@vcom.as www.vcom.as Saturn-Dual NO 2005-07 INNHOLD INTRODUKSJON... 2 BESKRIVELSE... 4 Oversikt over telefonen... 4 Symboler i displayet...

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 2 Kobling IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 2 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

Dialog 4425 IP Vision

Dialog 4425 IP Vision Dialog 4425 IP Vision IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Gigaset A380. Hvor du finner hva. Base Oppmeldings-/pagingtast ( s. 9) Håndsett

Gigaset A380. Hvor du finner hva. Base Oppmeldings-/pagingtast ( s. 9) Håndsett Gigaset A380 1 Batterienes ladetilstand 2 Displaytaster 3 Beskjedtast Blinker: det finnes nye beskjeder 4 Handsfreetast 5 Styretast (u) 6 Svartast 7 Telefonbok-tast (trykk nede) 8 Avslutt- og på/av-tast

Detaljer

SL37 HH SL37. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL37 HH SL37. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL37 HH SL37 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper... 6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Oppsett og

Detaljer

PRESENTASJON. Base. LED for strømtilførsel/ linje. Display. SOS-tast. Telefonliste-tast. Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk

PRESENTASJON. Base. LED for strømtilførsel/ linje. Display. SOS-tast. Telefonliste-tast. Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk PRESENTASJON Base LED for strømtilførsel/ linje Hørerør Display Telefonliste-tast Rør AV/PÅ Tastatur SOS-tast Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk R- og Program-tast Mikrofon Volumtast

Detaljer

POWERTEL 90 TELEFON IN BETRIEB NEHMEN

POWERTEL 90 TELEFON IN BETRIEB NEHMEN POWERTEL 90 TELEFON IN BETRIEB NEHMEN 5 6 1 2 3 7 8 9 10 11 4 12 13 PowerTel 90 Bruks - anvisning OVERSIKT Oversikt 1 Kvikk taster 2 Direkte ringe taster M1/M2 3 SOS tast 4 Tastatur 5 Anrops indikator

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8002E 3 - Apparatbeskrivelse 3 Programmering av apparat - Endre navn på telefonen 4 - Endre intern og ekstern ringetone

Detaljer

HiPath 3000 Versjon 1.2

HiPath 3000 Versjon 1.2 HiPath 3000 Versjon 1.2 OPTISET E STANDARD COMFORT MEMORY Denne mappen tilhører: Siemens A/S, Information and Communication STTC, 14.01.2002 1. Innholdsfortegnelse 1.INNHOLDSFORTEGNELSE----------------------------------------------------------------------------------------2

Detaljer

Brukerveiledning, kortversjon IP 200 (ver 7 & 8)

Brukerveiledning, kortversjon IP 200 (ver 7 & 8) Display Symbol / Taster Tast meny Enter delete shift Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software opp til versjon X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning... 4 Hurtigveiledning....5 Ringe internt og eksternt...6

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

SEPTEMBER 2015 TELEFON BRUKERVEILEDNING

SEPTEMBER 2015 TELEFON BRUKERVEILEDNING SEPTEMBER 2015 TELEFON BRUKERVEILEDNING 1 1 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN S 3 2 KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN S 5 3 TELEFONITJENESTER S 6 2 ALTIBOX TELEFON 1 Omlegging av telefonkoblingen

Detaljer

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner 2002 Nortel Networks P0935990 Utgave 02 Taster Funksjon-tasten i Business Series Terminal (T-serien) er et lite globus-ikon. Funksjon-tasten

Detaljer

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B BRUKERMANUAL DECT IP telefon Type DE2-B Hans Olav Christiansen Side 1 04.04.2008 Innholdsoversikt 1 Generelt Side 3 2 AV/PÅ slag av håndsettet Side 3 3 Display med bakgrunnsbelysning Side 4 4 Batteri info

Detaljer

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 4018/4019. Det

Detaljer

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning Mobil internlinje Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om brukerveiledningen... 5 Mobil internlinje... 6 Bruk... 7 Utgående anrop... 7 Ringe ut... 7 Automatisk

Detaljer

Telefon CL1400 m/kraftig teleslynge. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Telefon CL1400. Telefon CL1400: HMS art. nr.: 135274 Bestillingsnr.

Telefon CL1400 m/kraftig teleslynge. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Telefon CL1400. Telefon CL1400: HMS art. nr.: 135274 Bestillingsnr. Telefon CL1400 m/kraftig teleslynge Bruker- og vedlikeholdsveiledning Telefon CL1400 Telefon CL1400: HMS art. nr.: 135274 Bestillingsnr.: 1104901 INNHOLDSFORTEGNELSE Generell informasjon Oversikt...side

Detaljer

Bruksanvisning. Tilleggstjenester... 14. Feilsøking... 15 Hvis telefonen ikke fungerer... 15 Feilsøkningsguide... 15 Vedlikehold... 16 Garanti...

Bruksanvisning. Tilleggstjenester... 14. Feilsøking... 15 Hvis telefonen ikke fungerer... 15 Feilsøkningsguide... 15 Vedlikehold... 16 Garanti... Gratulerer med din nye telefon! DORO Avant Plus er en mangesidig telefon med både høyttalende- og headsetfunksjon. Dette innebærer at du kan prate med din samtalepartner uten å løfte av røret, praktisk

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Easy Reflexes. Takket være

Detaljer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 4018/4019.

Detaljer

BeoCom 2. Komme i gang

BeoCom 2. Komme i gang BeoCom 2 Komme i gang Før du starter Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du installerer og bruker BeoCom 2-håndsettet med en BeoLine-base. Du kan også bruke håndsettet med andre baser,

Detaljer

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. AmpliPower 40

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. AmpliPower 40 Geemarc NO BRUGERVEJLEDNING AmpliPower 40 Geemarc Bruksanvisning AmpliPower 40 tonax.dk YOUR WORLD OF SOUND [Side 1] Bruksanvisning - les nøye før bruk! VÆR FORSIKTIG: Denne telefonen er spesielt utformet

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner

Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner Innhold Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner Dette dokumentet utfyller brukerveiledningen til Gigaset-VoIP-telefonene: Gigaset DE380 IP R Etter at brukerveiledningen ble ferdigstilt, er apparatets

Detaljer

POWERTEL 92 TELEFON IN BETRIEB NEHMEN

POWERTEL 92 TELEFON IN BETRIEB NEHMEN POWERTEL 92 TELEFON IN BETRIEB NEHMEN 1 5 6 7 2 3 8 9 10 11 4 12 13 PowerTel 92 Bruks - anvisning OVERSIKT Oversikt 1 Bilde taster 2 Direkte ringe taster M1/M2/M3 3 SOS tast 4 Tastatur 5 Anrops indikator

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JANUAR 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox fra Lyse er en fiberoptisk løsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberoptiske kabel får du raske internettlinjer, et variert tv-

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? How Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Premium Reflexes. Det

Detaljer

HURTIGGUIDE. telefonapparat

HURTIGGUIDE. telefonapparat HURTIGGUIDE telefonapparat CTRL Supp Bli kjent med telefonen Du har en ALCATEL 4023 REFLEXES digital telefon. Et display, programmerbare taster og et alfabetisk tastatur gjør det enkelt å bruke telefonen,

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Brukerveiledning for analoge standardapparater IPLDK-100 og IPLDK-300 for software versjon 3.0xx. 1 februar 05 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning.... 4 Hurtigveiledning... 5 Ringe

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr

IP-telefoni Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr IP-telefoni Brukerveiledning Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr 1 IP-telefoni 2 Kobling fra Lyse - ett av markedets mest moderne av analoge telefoner til

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4223. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4223. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4223 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 3 Telefonen... 4 Telefonen uten satellitt (KPU)... 4 Satellitt (KPU)... 5 Knappene...

Detaljer

innovaphone IP111 / IP222 / IP232

innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Brukerveiledning innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Versjon 11 Nummer Status Dato, tid Navn Bytt side Tilstedeværelse se Informasjon Applikasjoner Skjerm IP232 innovaphone AG www.innovaphone.com Version:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

Gigaset SL56. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset SL56. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved. Subject to availability.

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper...6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JUNI 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox er en fiberløsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberkabel får du raske internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud pluss sikker

Detaljer

Gigaset S675/S685 IP. Tar noen få trinn å installere TRÅDLØS KOMMUNIKASJON I HJEMMET

Gigaset S675/S685 IP. Tar noen få trinn å installere TRÅDLØS KOMMUNIKASJON I HJEMMET Gigaset S675/S685 IP Tar noen få trinn å installere TRÅDLØS KOMMUNIKASJON I HJEMMET 2 Sikkerhetsanvisninger Merk: Les sikkerhetsanvisningene og brukerveiledningen på CDen før du tar telefonen i bruk. Forklar

Detaljer

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort 2001 Nortel Networks P0935936 Utgave 01 Bruke primærtelefonen Telefonen din er programmert som en primærtelefon for bestemte eksterne linjer på

Detaljer

Gigaset. Gigaset C47H

Gigaset. Gigaset C47H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Detaljer

Ascotel Office Terminals by ascom

Ascotel Office Terminals by ascom Ascotel Office Terminals by ascom Office 35 Bruksanvisning med sikkerhetsråd www.ascom.com/pbx 20321618de_ba_b0 Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 14 16 18 1 2 3 4 15 17 ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWY

Detaljer

Bruksanvisning for sentralbord

Bruksanvisning for sentralbord Bruksanvisning for sentralbord LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Sentralbordfunksjoner - Dag og nattstilling

Detaljer

BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (NO)

BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (NO) TELEFON BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (NO) OND-2015NCP (NO) Side 2 * Liten og praktisk tastafon * Er ikke avhengig av at den må plasseres på en spesiell måte ved nedkopling, da det ikke er nødvendig å holde

Detaljer

Bruksanvisning For apparatene LDP-7008D og LDP-7004N/D

Bruksanvisning For apparatene LDP-7008D og LDP-7004N/D Bruksanvisning For apparatene LDP-7008D og LDP-7004N/D Bruksanvisning for LDP-7004N, LDP-7004D og LDP-7008D. Versjon 6.x Innholdsfortegnelse Side - Introduksjon av systemapparatene 4 Generelle funksjoner

Detaljer

Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70IP Brukerveiledning

Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70IP Brukerveiledning Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065 Office 70IP Brukerveiledning Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 5 1 6 7 2 17 16 11 8 9 10 12 13 14 15 3

Detaljer

Bruksanvisning for LIP 24D/H IP Apparat

Bruksanvisning for LIP 24D/H IP Apparat Komplett bruksanvisning for IPECS-100 & IPECS-300 Versjon 1, Dato 200904 Bruksanvisning for LIP 24D/H IP Apparat Innledning.... 4 Hurtigveiledning... 5 Ringe internt og eksternt.... 6 Ringe ut... 6 Ringe

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Digital trådløs telefon SE 140 Digital trådløs telefon med telefonsvarer SE 145. Velkommen. Hurtigveiledning. Koble til. Installer.

Digital trådløs telefon SE 140 Digital trådløs telefon med telefonsvarer SE 145. Velkommen. Hurtigveiledning. Koble til. Installer. Digital trådløs telefon SE 140 Digital trådløs telefon med telefonsvarer SE 145 Velkommen Hurtigveiledning 1 2 3 Koble til Installer Sett i gang Innholdet i esken Håndsett SE 140/ SE 145 SE 140 eller SE

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning Oppdatert august 2009 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

BeoCom 3. Bruksanvisning

BeoCom 3. Bruksanvisning BeoCom 3 Bruksanvisning BeoCom 3 Med BeoCom 3 kan du holde styr på samtalene dine ved hjelp av telefondisplayet. Displayet veileder deg gjennom bruk av telefonen når du ringer opp, besvarer anrop og foretar

Detaljer

BeoCom 2500 er en brukervennlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende fasiliteter, som vil lette telefoneringen

BeoCom 2500 er en brukervennlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende fasiliteter, som vil lette telefoneringen BeoCom 2500 er en brukervennlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende fasiliteter, som vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formriktige røret samt vippetastene på det brukervennlige

Detaljer

Gewa Jupiter. Brukerveiledning. Gewa Jupiter

Gewa Jupiter. Brukerveiledning. Gewa Jupiter Gewa Jupiter Brukerveiledning Gewa Jupiter INNLEDNING... 3 FORDELER OG FINESSER MED GEWA JUPITER... 3 TILKOPLING OG BESKRIVELSE... 4 TILKOPLING AV JUPITER... 4 JUPITERS TASTER OG ULIKE DELER... 4 HVORDAN

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Brukerveiledning Easy REFLEXES Alcatel 4400 Telefonapparatet Easy REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til alle tjenester og funksjoner som

Detaljer