Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4038/4039/4068

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4038/4039/4068"

Transkript

1 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 408/409/408

2 First

3 Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 408/409/408. Det digitale apparatet Alcatel 408/409/408 med sin ergonomiske utforming gir deg en rekke fordeler, og bedre kommunikasjon. En stor grafisk skjerm gjør det mulig å ringe og å tilpasse og programmere telefonen ved hjelp av tastene og navigasjonsknappen, behagelig telefonrør: ergonomisk form og holdesone i mykt materiale, audiotaster (høyttaler, høyttalende funksjon,...) for å gjøre livet lettere, et behagelig, alfabetisk tastatur slik at du kan ringe opp abonnentene dine via navnevalg. Handlinger Løft av. Legg på. Navigasjonsknapp Tastatur Nummertastatur. Alfabetisk tastatur. Enkelttast på nummertastaturet. Flytt navigasjonstasten oppover, nedover, til venstre til høyre. Brukes til å gå opp et nivå (kort trykk) gå tilbake til startsiden (langt trykk). ; Under samtaler gir denne tilgang til de ulike sidene (Meny, pers. side) og fører deg tilbake til telefoniskjermen. Display og displaytaster Audiotaster Hansen Ola Delvis oversikt over displayet. Displaytast. Høyttaler, høyttalende. Minus -innstilling. Pluss -innstilling. Programmerbare taster og ikoner Linjetast. Andre faste taster Fast tast. Ikon som er tilknyttet en tast. MENY-tast. Talemeldingstast. Andre symboler som brukes Pers. info. Viser at funksjonen er tilgjengelig fra siden. Viser at funksjonen er tilgjengelig fra den Pers siden. Viser at funksjonen er tilgjengelig fra infosiden. Viser at funksjonen må programmeres. Kontakt installatør hvis nødvendig. Viser at funksjonen er tilgjengelig ved å trykke en programmert tast. Se Programmere tastene på Pers-siden i utvidelsesboksen.. Det kan hende at små ikoner tekst vil bli tilføyd disse symbolene.

4 How

5 Innholdsfortegnelse Toc Bli kjent med telefonen s. 1. Beskrivelse av skjermbildene s Startskjermbilder s.7 1. Skjermbilde for styring av samtaler s.8 1. Skjermbilde for applikasjoner s.8. Anrop s.9.1 Foreta et anrop s.9. Motta et anrop s.9. Samtale med bruk av høyttalerfunksjonen s.9.4 Sette på høyttaleren mens en samtale pågår (røret er løftet av) s.10. Anrop til internt nummer via navnevalg (liste over internnumre) s.10. Ringe med programmerte ringetaster s.10.7 Foreta anrop ved hjelp av felles telefonliste s.10.8 Gjenta nummer s.10.9 Ringe tilbake til den som ringte sist s Anmode om automatisk tilbakeringing når intern abonnent er opptatt s Motta et internt anrop som intercom-anrop s.11.1 Overføre med tonesignalering s.11.1 Aktivere mikrofonsperre s.11. Samtale pågår s.1.1 Anrop til en annen abonnent mens en samtale pågår s.1. Motta et annet anrop mens en samtale pågår s.1. Gå fra en samtale til en annen (veksle) s.1.4 Overføre et anrop s.1. Samtale med interne og/ eksterne abonnenter samtidig (konferanse) s.1. Snakke med flere enn samtalepartnere samtidig s.1.7 Sette samtalen på venting (hold) s.1.8 Sette en ekstern samtale på venting (parkering) s.14.9 Bryte inn i en intern samtale s Justere lydstyrken s Bedriftsånd s Svare på felles ringeklokke s.1 4. Siling sjef/sekretær s.1 4. Innhente et anrop s Søkegruppe s.1 4. Foreta et anrop til personsøkeren til en intern abonnent s.1 4. Svare på varslingssignal fra personsøkeren s Foreta et anrop til høyttaleren til en abonnent s Sende en tekstmelding til en intern abonnent s Sende en talemeldingskopi s Sende en talemelding til en abonnent/en distribusjonsliste s Kringkaste en melding på høyttalerne til telefonene i en gruppe s.18. Holde forbindelsen s.19.1 Viderekople anrop til et annet nummer (direkte viderekopling) s.19. Viderekople anrop til talemeldingssenter s.19. Konsulter talemeldingssenteret når du kommer tilbake s.19.4 Viderekople anrop til personsøker s.19. Viderekople anrop av typen Følg meg s.0. Foreta en selektiv viderekopling s.0.7 Oppheve alle viderekoplinger s.0.8 Oppheve en bestemt viderekopling s.0.9 Viderekople når du er opptatt med en annen samtale (viderekopling ved opptatt)..... s.0.10 Funksjon for ikke å bli forstyrret s.1.11 Legge igjen en fraværsmelding til interne anropere s.1.1 Avlese meldinger som kom inn da du ikke var tilstede s.1. Styre kostnader s..1 Debitere kundekontoer direkte for egne anrop s.. Vite kostnaden for et eksternt anrop foretatt av en intern bruker fra din telefon..... s. 7. Ditt telefonapparat tilpasser seg dine behov s. 7.1 Initialisere talemeldingssenter s. 7. Tilpasse velkomstmelding til egne behov s. 7. Endre passordet for telefonen s. 7.4 Endre passordet for talemeldinger s. 7. Stille inn ringemelodien s.4 7. Still inn skjermkontrasten s Velge startside s Valg av språk s. 7.9 Programmere tastene på Pers-siden i utvidelsesboksen s Programmere taster for direkte anrop s Programmere en påminnelse om avtale s. 7.1 Få vite ditt telefonnummer s. 7.1 Låse / låse opp telefonen s Tilpasse audioutgangen på apparatet s. 7.1 Endre det tilknyttede nummeret s. 7.1 Opprette, endre vise interntelefonlisten (maks. 10 numre) s Installere et hodesett, Bluetooth Wireless Technology (tilkobling) s Bruke et hodesett, Bluetooth Wireless Technology s Fjerne et hodesett, Bluetooth Wireless Technology s.7 Garanti og betingelser s.8

6 Telephone Telefonrør Bli kjent med telefonen Justering av skjermvinkelen Lampe Blinker grønt: Samtale venter. Blinker rødt: Alarm. Display og displaytaster Inneholder flere ligner og sider med informasjon om samtaler og funksjonene som er tilgjengelige via de 10 tastene som er knyttet til linjene på skjermen. Symbol for viderekobling: med tasten som er knyttet til dette symbolet, kan du programmere endre viderekoblingsfunksjonen. Hodesett er tilkoblet. Avtale er programmert. Stille modus er aktivert. Telefonen er låst. Visningstast: med visningstastene aktiverer du funksjonen som er tilordnet dem på skjermen. Navigasjon OK-tasten: brukes til å bekrefte de ulike valgene og alternativene som vises når du programmerer konfigurerer. Navigasjon venstre-høyre: brukes til å gå fra én side til en annen. Navigasjon opp-ned: brukes til å rulle i innholdet på en side. Tilbake/Slutt-tasten: brukes til å gå opp et nivå (kort trykk) gå tilbake til startsiden (langt trykk). ; Under samtaler gir denne tilgang til de ulike startsidene (Meny, Info, ) og fører deg tilbake til telefoniskjermen. Startsider Alcatel 408 Pers. info. Meny-siden: inneholder alle funksjoner og applikasjoner som er tilgjengelige via tastene som er knyttet til tekstene. Pers-siden: inneholder linjetaster og nummerlagringstaster som kan programmeres. Info-siden: inneholder informasjon om telefonen og status for funksjonene: navn, telefonnummer, antall meldinger, viderekoblingsstatus, påminnelse om avtale, Utgang for tilkobling av hodesett, håndfriutstyr høyttaler Alfabetisk tastatur Visning av anrop Audiotaster Innkommende anrop Samtale pågår Tast for å avslutte samtalen: for å avslutte en samtale. Håndfritast/høyttaler: for å ta en linje svare på et anrop uten å ta av røret. Tent hele tiden i håndfri- hodesettmodus (kort trykk). Blinker i høyttalermodus (langt trykk). Interntelefon/mikrofonsperre-tast: I samtale: Trykk denne tasten hvis du vil at samtalepartneren ikke skal høre deg. Telefonen befinner seg i hvilemodus: Trykk denne tasten for å svare på samtaler automatisk uten å måtte ta av røret. For å skru opp ned volumet på høyttaleren, telefonrøret ringetonen. Samtale venter* Ved to samtidige samtaler kan du gå fra én samtale til en annen ved å trykke visningstastene som er knyttet til hver av samtalene. Navigasjon venstre-høyre: brukes til å bla i anropene. Utvidelsesboks Telefonen kan være utstyrt med en utvidelsesboks. Denne inneholder tilleggstaster som kan konfigureres til funksjonstaster, linjetaster, ringetaster Slik setter du på etikettene: Dra klaffen på tastedekselet mot deg, og løft dekselet. Sett inn etiketten på det tiltenkte stedet under tastebrettet, og sett dekselet på plass igjen. Funksjonstaster og programmerbare taster Informasjon-tasten: brukes til å hente informasjon om funksjonene på Meny-siden og til å programmere tastene på Perssiden. Meldingstasten brukes til å få tilgang til de ulike meldingstjenestene: når denne tasten blinker, er det kommet ny talepost, ny tekstmelding forespørsel om tilbakeanrop. Gjenta-knappen: ringer opp det sist slåtte nummeret. Programmerbar tast (Tastene F1 og F): lampen lyser når funksjonen som er tilordnet tasten, er aktivert.

7 1 Beskrivelse av skjermbildene 1.1 Startskjermbilder Other Pers-siden: inneholder linjetaster og nummerlagringstaster som kan programmeres. Den øvre og nedre siden av navigasjonsknappen gir tilgang til alle de direkte ringetastene (i tillegg til de som er med i standardvisningen). Programmering endring av en direkte ringetast skjer ved hjelp av informasjonstasten. Tue 1 jan 004 Meny-siden Pers-siden Info-siden Meny Pers. Info. Dato Tue 1 jan 004 Klokke og symbollinje Anne Pascal Rullefelt: viser posisjonen på siden Meny Pers. Info. Innstillinger Lås Symbol for viderekopling: Ubevegelig: viderekopling ikke aktiv. Roterer: viderekopling aktiv Viser innholdet på den valgte siden Info-siden: inneholder informasjon om telefonen og status for funksjonene: navn, telefonnummer, antall meldinger, viderekoblingsstatus, påminnelse om avtale, Tue 1 jan 004 Meny Pers. Info. Anne 7794 Meny-siden: inneholder alle funksjoner og applikasjoner som er tilgjengelige via tastene som er knyttet til tekstene. Fra denne siden kan du blant annet tilpasse ringemelodien og stille inn kontrasten på skjermen, programmere varsling av avtale, låse apparatet, inere startsiden, tilpasse talemeldingssenteret og få tilgang til telefonfunksjoner slik som å ringe ett av de 10 siste numrene sperre anrop. Tue 1 jan 004 Meny Pers. Info. Innstillinger Lås Navigasjon venstre-høyre: Brukes til å gå fra én side til en annen. Navigasjon opp-ned: Brukes til å rulle i innholdet på en side. 7

8 1 Beskrivelse av skjermbildene 1. Skjermbilde for styring av samtaler 1. Skjermbilde for applikasjoner Dato Symbol for innkommende anrop Klokke og symbollinje Dato Applikasjonsnavn Tue 1 jan 004 Tue 1 jan 004 Klokke og symbollinje Symbol for ventende samtale Visning av aktuelle tilgjengelige funksjoner under samtalen Konferanse Symbol for pågående samtale Skjermbilde som viser innkommende anrop. Dette skjermbildet vises midlertidig ved innkommende anrop og viser navn og/ nummer til den som ringer. Skjermbilde som viser pågående handlinger Skjermbilde for applikasjoner Hver side svarer til et anrop en samtale, og samtalestatus vises ved hjelp av symboler (pågår, venter, nytt anrop). Under samtalen bruker du navigasjonsknappens venstre og høyre side for å veksle mellom ventende innkommende samtaler. Skjermbilde for applikasjoner: viser informasjon som er nyttig for programmering tilpassing av apparatet. Skjermbilde som viser pågående handlinger: viser handlinger knyttet til pågående programmering tilpassing, bekreftelser, avvisning, feil,... Bruk navigasjonsknappens øvre og nedre del for å vise tilgjengelige funksjoner. Disse funksjonene (overføring, konferanse, ) er direkte knyttet til hvilken status anropet som konsulteres, har. Overføringsfunksjonen vil for eksempel ikke være tilgjengelig mellom en pågående samtale en ventende samtale og et innkommende anrop. Tilbake/Slutt-tasten: for å veksle fra skjermbildet for styring av samtaler til skjermbildet for applikasjoner. Ved hjelp av denne knappen kan du under samtaler for eksempel finne et nummer, programmere varsling av avtale,... Det er også mulig å styre samtaler og anrop fra den Pers siden. Trykk på tasten Tilbake/Slutt for å vise den Pers siden under en samtale. Pågående inngående samtaler kan settes på vent på de forskjellige linjetastene. Du gjenopptar ønsket samtale ved å trykke på tilhørende linjetast. 8

9 Anrop Other.1 Foreta et anrop. Motta et anrop taste nummeret direkte løft av nr. til abonnenten anroper løft av høyttalende trykk tasten som er tilknyttet symbolet Innkommende anrop.. Samtale med bruk av høyttalerfunksjonen høyttalende nr. til abonnenten programmert anropstast abonnentens navn Telefonen befinner seg i hvilemodus: Samtale 00:' du snakker i telefonen kort trykk du er i høyttalende modus avslutte anropet Når du vil foreta et eksternt anrop, tast tilgangskoden til linjen før abonnentens nummer 0 er standardkoden for å få tilgang til det offentlige telefonnettet. Under samtalen: For å komme til sentralbordet må du slå '9' (standard). Samtale 00:' Dersom den interne eksterne abonnenten ikke svarer: du snakker i telefonen kort trykk Høytt.annons. Tilbakering Tekstmelding I løpet av samtalen kan du løfte av røret uten av samtalen avbrytes. sende ut en melding på høyttaleren til et ledig telefonapparat anmode om tilbakeringing fra opptatt telefonapparat sende en tekstmelding Tekstmelding Sende talepost gå til neste skjerm 9

10 Anrop.4 Sette på høyttaleren mens en samtale pågår (røret er løftet av) - Høyttaler. Ringe med programmerte ringetaster Pers. Samtale 00:' du snakker i telefonen aktivere høyttaleren (langt trykk) Høyttalertasten blinker Pers. gå inn på Pers-side 10:0 Helene finn abonnenten blant de programmerbare ringetastene. foreta anrop til ønsket abonnent justere lydstyrken (7 nivåer) deaktivere høyttaleren (langt trykk) Lampen slukker.7 Foreta anrop ved hjelp av felles telefonliste Telefonapparatet gir deg tilgang til en felles telefonliste over eksterne kortnumre. Et kort trykk på høyttalertasten gjør at du kan snakke med frie hender (lampen lyser).. Anrop til internt nummer via navnevalg (liste over internnumre) kortnr..8 Gjenta nummer taste navnet initialene etternavnet og fornavnet til abonnenten velg ønsket søktype (etternavn, etter- og fornavn* initialer*) gjentaknappen gå inn på Meny-siden Gjenta nummer Visning av samtalepartnerne som passer til søkevilkårene Oppringing av sist slåtte nummer.9 Ringe tilbake til den som ringte sist (og ikke fikk svar) vis foregående og trykk tasten som etterfølgende er knyttet til navn samtalepartneren du vil ringe *Navnet må tastes inn slik: navn/åpenrom/fornavn. endre søket tilbake Ring siste Ikke svar Siste anroper:. ringe tilbake til den som ringte sist 10

11 Anrop.10 Anmode om automatisk tilbakeringing når intern abonnent er opptatt.1 Aktivere mikrofonsperre Du hører abonnenten, men han/hun kan ikke høre deg lenger: intern abonnent opptatt Tilbakering viser at tilbakeringing er akseptert.11 Motta et internt anrop som intercom-anrop Samtale 00:' du snakker i telefonen deaktivere mikrofonen Tasten lyser Du kan svare uten å løfte av røret. Hvis anropet kommer fra en intern abonnent, ringer telefonen din og du svarer direkte i høyttalende modus. Displayet viser hvem anropet kommer fra. For å aktivere - Telefonen befinner seg i hvilemodus: gå tilbake til normal samtale Lampen slukker den tilknyttede lampen lyser Når abonnenten legger på røret, er modusen for det interne telefonsystemet fremdeles aktivert. For å deaktivere - Telefonen befinner seg i hvilemodus: tilhørende diode slukker.1 Overføre med tonesignalering Enkelte ganger vil du måtte overføre koder med tonesignalering mens en samtale pågår, feks når det gjelder et talemeldingssenter, et automatisk sentralbord en telefonsvarer som du konsulterer på avstand. Samtale 00:' du snakker i telefonen * Tonesign. for å aktivere Funksjonen oppheves automatisk når anropet avsluttes. 11

12 Samtale pågår Other.1 Anrop til en annen abonnent mens en samtale pågår. Motta et annet anrop mens en samtale pågår du snakker i nr. til den andre telefonen abonnenten Andre metoder for å ringe en ekstra samtalepartner: Samtale 00:' Spørreanrop Taste nummeret direkte. Navnet til den andre abonnenten. John Samtale 00: den første abonnenten settes på venting En annen person prøver å få tak i deg: Samtale 00:' du snakker i telefonen Svare på det viste anropet: anroper navn nummer til den som ringer, vises i tre sekunder - Ringer opp det sist slåtte nummeret (kort trykk). - Ring ett av de 10 siste numrene (langt trykk). Programmert anropstast. For å avbryte det andre anropet, og gå tilbake til det første: Ta samtale John Samtale 00: linjetast med den første abonnenten blinkende lampe settes på venting For å snakke med din første samtalepartner igjen og avslutte pågående samtale: John Samtale 00: Spørreanr. AV Samtale 00:' John Samtale 00: I samtale tast tilknyttet symbolet 'samtale venter' Hvis du foretar en ugyldig handling, legg på røret: Telefonen ringer, og du kommer tilbake til den første abonnenten.. Gå fra en samtale til en annen (veksle) Du snakker telefonen, en annen samtale er satt på venting. For å ta den andre samtalen: John Samtale 00: tast tilknyttet symbolet 'samtale venter' Samtale 00: den første abonnenten settes på venting 1

13 Samtale pågår.4 Overføre et anrop Du ønsker å overføre anropet til en annen telefon:. Snakke med flere enn samtalepartnere samtidig Du har en konferanse med samtalepartnere. Slik legger du til enda en samtalepartner i konferansen: Samtale 00:' du snakker i anrop til en telefonen annen abonnent Hvis mottakeren av overføringen svarer: John Samtale 00: den første abonnenten settes på venting John 00: Sett inn Legg til Konferanse Antall deltakere: 4 navnet nummeret til abonnenten Tilbakering Du kan også overføre anropet umiddelbart uten å vente på svar fra abonnenten ved å følge én av de to fremgangsmåtene over. Overføring mellom to eksterne abonnenter er vanligvis ikke tillatt (avhenger av hvilket land det gjelder og hvordan systemet er programmert)..7 Sette samtalen på venting (hold) Sette en samtale på hold (indiv.): Du snakker med en abonnent. Du ønsker å sette samtalen på venting, og fortsette samtalen senere på samme telefon.. Samtale med interne og/ eksterne abonnenter samtidig (konferanse) Du er i en samtale mens en annen er satt på venting: Samtale 00:' du snakker i telefonen Innhente et anrop fra hold: Sett på vent. På vent abonnenten settes på venting John Samtale 00: Konferanse John 00: velg funksjonen 'konferanse' Oppheve konferansen og få den første abonnenten tilbake (dersom konferansefunksjonen er aktivert): På vent Samtale 00:' tast tilknyttet symbolet 'samtale venter' Sette samtale på hold i gruppe: For å innhente anropet, fra et hvilket som helst telefonapparat i installasjonen som overvåker linjen. Avsl. konfer. Avslutte samtalen med begge abonnentene (dersom konferansefunksjonen er aktivert): Avsl. konfer. Samtale 00:' Hold du snakker i abonnenten settes på telefonen venting Innhente anropet fra hold fra et hvilket som helst telefonapparat: Slik går du ut av konferansen mens du lar de to abonnentene fortsette samtalen: Tilbakering tast tilknyttet symbolet 'samtale venter' Samtale 00:' 1

14 Samtale pågår.8 Sette en ekstern samtale på venting (parkering).9 Bryte inn i en intern samtale samtale Parker/hent Du kan sette en ekstern abonnent på venting for å innhente samtalen på et annet telefonapparat: Telefonapparatet til abonnenten du ringer til, er opptatt. Hvis denne telefonen ikke er beskyttet, kan du bryte inn i den pågående samtalen, under forutsetning at du har fått tillatelse til det: Samtale 00:' du snakker i telefonen Parker samt. Innlytting Innlytting samme tast for å avslutte Hindre at en tredjeperson bryter inn i samtalen: innlytting Beskyttet mot En melding om parkert anrop vises på skjermen på måltelefonen for parkeringen. For å innhente det parkerte anropet: samtale Parker/hent Samtalen med det parkerte anropet begynner automatisk når du legger på røret på måltelefonen for parkeringen.. Innstilling. Mine tjenester Konsultasjon trykke på en programmert tast.10 Justere lydstyrken taste nummeret direkte Beskyttelsesfunksjonen deaktiveres når du legger på røret. Innhente anrop Parker/hent samtale Stille inn volumet i høyttaleren telefonrøret under en samtale: Hvis det parkerte anropet ikke innhentes innen en viss tid (standarden er 1, min), viderekoples anropet til sentralbordet. i samtale du snakker i telefonen justere lydstyrken 14

15 4 Bedriftsånd Other 4.1 Svare på felles ringeklokke 4. Innhente et anrop Hent nattsamtale Hvis sentralbordpersonalet ikke er tilstede, koples de eksterne anropene beregnet for sentralbordet over til en felles ringeklokke. For å svare: Du hører at telefonen ringer på et annet kontor hvor ingen kan svare på anropet. Hvis du har fått tillatelse til det, kan du svare på anropet fra ditt telefonapparat. Hvis telefonapparatet tilhører samme innhentingsgruppe som ditt telefonapparat: gruppesamtale Hent. Innstilling. Mine tjenester. Innstilling. Mine tjenester Konsultasjon Innhente anrop Hent nattsamtal Konsultasjon Innhente anrop Hent gruppesamtale 4. Siling sjef/sekretær Hvis telefonapparatet ikke tilhører samme innhentingsgruppe som ditt telefonapparat: samtale Hent individuell Filtrert liste: Programmeringen av systemet gjør det mulig å opprette sjef/sekretær -grupper hvor anropene som er beregnet for sjefens telefon blir styrt til en flere sekretærtelefoner. Fra sjefens sekretærens telefon:. Innstilling. Mine tjenester Konsultasjon anropene siles av den valgte personen (sekretær..) Innhente anrop Innhent app. trykke på en programmert tast nr. til telefonen som ringer Noen av telefonene kan være programmert slik av systemet at det ikke kan innhentes anrop fra disse telefonene (beskyttet). samme tast for å oppheve Displayet på sjefstelefonen og ikonet tilknyttet den programmerte tasten Sjef/ Sekretær angir at funksjonen er aktivert. 1

16 4 Bedriftsånd 4.4 Søkegruppe 4. Foreta et anrop til personsøkeren til en intern abonnent Anrop til telefonapparatene i en søkegruppe: Noen telefoner kan være med i en svargruppe. Du kan få forbindelse med dem ved å taste nummeret for gruppen. Telefonen til abonnenten du prøver å få tak, svarer ikke, og du vet at abonnenten har en personsøker: nr. til gruppen Midlertidig utmelding av søkegruppe: søkegruppe Gå ut av nr. til abonnenten displayet viser at søket er igang Personsøk nr. til abonnenten. Innstilling. Mine tjenester Abonnenten kan svare på anropet fra et hvilket som helst telefonapparat i bedriften. Konsultasjon Tilleggstjeneste Ut av søkegru. 4. Svare på varslingssignal fra personsøkeren Innmelding i gruppen på nytt: søkegruppe Gå til nr. til gruppen Personsøksvar Du kan svare på varslingssignalet ved å bruke en hvilken som helst telefon i bedriften.. Innstilling. Mine tjenester personsøkeren piper Innstilling. Mine tjenester Konsultasjon Tilleggstjeneste Inn i søkegru. nr. til gruppen Selv om et telefonapparat tilhører en gruppe, kan det fortsatt ta imot anrop som er beregnet på det. Du kan til enhver tid få forbindelse med et bestemt telefonapparat i gruppen ved å taste apparatets eget nummer. Konsultasjon Personsøk Personsøksvar nr. til telefonen det skal viderekoples fra 1

17 4 Bedriftsånd 4.7 Foreta et anrop til høyttaleren til en abonnent 4.9 Sende en talemeldingskopi Den interne abonnenten svarer ikke. Hvis du har fått tillatelse til det, kan du ta av røret på telefonen til den aktuelle abonnenten på avstand: ny talemelding Høytt.annons. egen kode abonnenten svarer ikke visning av antall nye og gamle meldinger LesMelding du koples til høyttaleren til abonnenten (hvis abonnenten har Høyttaler-funksjon) Videres. meld. Text mail Spill inn din beskjed Avslutt 4.8 Sende en tekstmelding til en intern abonnent ny tekstmelding Send taste inn abonnentens nummer tast inn navnets første bokstaver nr. til den andre telefonen Stav navnet # abonnentens navn Send sende meldingen Text mail Send en tekstmelding Forh.. meld. xxx xxx velge en forhåndsinert melding Å fullføre Opprett meld. velge en forhåndsinert melding som skal fullføres skrive en ny melding Text mail xxxxxx xxx Bruk fullføre meldingen 17

18 4 Bedriftsånd 4.10 Sende en talemelding til en abonnent/en distribusjonsliste ny talemelding Send egen kode Talepost Spill inn din beskjed Avslutt registrere en melding opptak avsluttet Stav navnet # nr. til den andre telefonen abonnentens navn Send Avslutt sende meldingen slutt på sending 4.11 Kringkaste en melding på høyttalerne til telefonene i en gruppe Denne beskjeden, som ikke trenger svar, kringkastes til telefoner med høyttaler i egen gruppe: snakk, du har 0 sekunder nr. til gruppen Meldingen kan kun høres på telefoner i hvilemodus og som er utstyrt med høyttaler. 18

19 Holde forbindelsen Other.1 Viderekople anrop til et annet nummer (direkte viderekopling). Konsulter talemeldingssenteret når du kommer tilbake Dette nummeret kan være et eksternt nummer, en mobiltelefon, et talemeldingssenter et internt nummer (sentralbord, osv.). Lampen på telefonapparatet angir at det har kommet inn meldinger. Direkte viderkobling nr. til den andre telefonen LesMelding ny talemelding egen kode Gjenta viser navnet til avsenderen, dato, klokkeslett og hvilket nummer i rekkefølgen meldingen har Slett displayet viser at viderekoplingen er registrert lytte til meldingen slette meldingen Tilbakering Lagre Avslutt Du kan fortsette å foreta anrop, men det er kun telefonapparatet du er viderekoplet til som kan ringe til deg. ringe tilbake til avsenderen av meldingen arkivere meldingen gå ut av visningen. Viderekople anrop til talemeldingssenter.4 Viderekople anrop til personsøker Dir.Vk Talepost displayet viser at viderekoplingen er registrert Personsøk På denne måten kan abonnentene få tak i deg når du ikke er på kontoret, men rundt i bedriften: trykke på en programmert tast displayet viser at viderekoplingen er registrert 19

20 Holde forbindelsen. Viderekople anrop av typen Følg meg.8 Oppheve en bestemt viderekopling Fjernst. vid.k. Du ønsker at anropene skal viderekoples til der du befinner deg: Du må aktivere funksjonen fra telefonapparatet det skal viderekoples til. programmert tast for viderekoplingstypen (gruppe selektiv) Annen vkobl Ekstern viderekobling.9 Viderekople når du er opptatt med en annen samtale (viderekopling ved opptatt) nr. til telefonen det skal viderekoples fra ved opptatt Viderekobling På denne måten kan abonnentene få tak i deg når du ikke er på kontoret, men rundt i bedriften: trykke på en programmert tast nr. til telefonen det skal viderekoples fra displayet viser at viderekoplingen er registrert Viderekoble Annen vkobl. Foreta en selektiv viderekopling Viderekobling ved opptatt godkjenning av viderekobling vises Du kan viderekoble hovednummeret og det/de sekundære nummeret/numrene til ulike telefoner. nr. til telefonen for viderekoplingen Viderekoblinger Innstilling. Mine tjenester Konsultasjon Valg av hovedlinje Valg av sekundaerlinje trykke på en programmert tast nr. til telefonen for viderekoplingen godkjenning av viderekobling vises velg nummeret som skal viderekobles nr. til telefonen for viderekoplingen.7 Oppheve alle viderekoplinger Deaktiver Deaktiver viderekobling programmere en annen type viderekopling 0

21 Holde forbindelsen.10 Funksjon for ikke å bli forstyrret.1 Avlese meldinger som kom inn da du ikke var tilstede PÅ/AV Ikke forstyrr Lampen på telefonapparatet angir at det har kommet inn meldinger. Du kan gjøre telefonen din midlertidig utilgjengelig for alle anrop. Innstilling. Mine tjenester Konsultasjon antall mottatte meldinger ny tekstmelding Les melding viser navnet til avsenderen, dato, klokkeslett og hvilket nummer i rekkefølgen meldingen har Tilbakering Lagre Neste melding Ikke forstyrr o låsing Ikke forstyrr PÅ/AV displayet viser at viderekoplingen er registrert ringe tilbake til avsenderen av meldingen registrere en melding neste melding Meldingen 'Ikke forstyrr' vises på apparatet til de som forsøker å nå deg. Tekstsvar svare med en tekstmelding gå ut av visningen.11 Legge igjen en fraværsmelding til interne anropere På telefonapparatet ditt kan du legge igjen en melding som blir sendt til displayet på telefonapparatet som anropet kommer fra. ny tekstmelding VK til tekst Text mail VK til tekst Forh.. meld. Å fullføre velge en forhåndsinert melding velge en forhåndsinert melding som skal fullføres Opprett meld. Text mail xxxxxx xxx Bruk skrive en ny melding fullføre meldingen 1

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4028/4029

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4028/4029 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 408/409 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 408/409. Det

Detaljer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 4018/4019.

Detaljer

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 4018/4019. Det

Detaljer

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4028/4029

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4028/4029 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 408/409 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 408/409. Det digitale

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? How Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Premium Reflexes. Det

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent IP Touch 4018 Phone Alcatel-Lucent IP Touch 4008 Phone Alcatel-Lucent 4019 Digital Phone Brukerhåndbok Innføring Hvordan du bruker

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Easy Reflexes. Takket være

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone Alcatel-Lucent 409 Digital Phone Brukerhåndbok Innføring Hvordan du bruker denne

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone Alcatel-Lucent 409 Digital Phone Brukerhåndbok Innføring Hvordan du bruker denne

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server. Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone Alcatel-Lucent 4029 Digital Phone

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server. Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone Alcatel-Lucent 4029 Digital Phone Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone Alcatel-Lucent 409 Digital Phone Brukerhåndbok Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel-Lucent takker

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Advanced Reflexes.

Detaljer

HURTIGGUIDE. telefonapparat

HURTIGGUIDE. telefonapparat HURTIGGUIDE telefonapparat CTRL Supp Bli kjent med telefonen Du har en ALCATEL 4023 REFLEXES digital telefon. Et display, programmerbare taster og et alfabetisk tastatur gjør det enkelt å bruke telefonen,

Detaljer

Alcatel First Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel First Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel First Reflexes. Dette

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerveiledning KRZ Ved å velge en telefon i serien Reflexes, viser du tiltro til Alcatel : Mange

Detaljer

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved Alcatel OmniPCX 4400 ANALOG TELEFON Alcatel OmniPCX 4400 BRUKERHÅNDBOK 1 Symboler som brukes i dokumentasjonen For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Brukerveiledning First REFLEXES Alcatel 4400 Telefonapparatet First REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til alle tjenester og funksjoner

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes

Alcatel Advanced Reflexes Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Advanced REFLEXES. De store displaysonene,

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes

Alcatel Easy Reflexes Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Easy REFLEXES. Handlinger Løft av Display Legg

Detaljer

Alcatel Office Premium REFLEXES

Alcatel Office Premium REFLEXES Alcatel Office Premium REFLEXES Easy REFLEXES N S FI Norsk manual Presentasjon av telefonapparatet, anrop, behandle flere anrop, arbeide i gruppe, når du ikke er tilstede Styre kostnader, justere og tilpasse

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerveiledning +RZ Ved å velge en telefon i serien Reflexes, viser du tiltro til Alcatel : Mange takk skal du ha. Den

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning Premium REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet Premium REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang

Detaljer

Alcatel First Reflexes

Alcatel First Reflexes Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel First REFLEXES. Handlinger Løft av Legg på

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Brukerveiledning Easy REFLEXES Alcatel 4400 Telefonapparatet Easy REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til alle tjenester og funksjoner som

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerveiledning +RZ Ved å velge en telefon i serien Reflexes, viser du tiltro til Alcatel : Mange takk skal du ha. Den

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning Easy REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet Easy REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til

Detaljer

Vi takker for den tilliten du har til ALCATEL, og som du gir uttrykk for ved å velge et telefonapparat i serien REFLEXES TM.

Vi takker for den tilliten du har til ALCATEL, og som du gir uttrykk for ved å velge et telefonapparat i serien REFLEXES TM. Brukerveiledning N Vi takker for den tilliten du har til ALCATEL, og som du gir uttrykk for ved å velge et telefonapparat i serien REFLEXES TM. Det digitale telefonapparatet Advanced REFLEXES gir deg alle

Detaljer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Statusikoner Din telefon Batteriets ladenivå Initialisering av talepostkassen / Informasjoner av interesse Påminnelse om programmert avtale

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition

Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition 8068 Premium Deskphone 8039 Premium Deskphone 8038 Premium Deskphone 8029 Premium Deskphone 8028 Premium Deskphone Brukerhåndbok R100 8AL90894NVABed01-1438

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition

Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition 8068 Premium Deskphone 8039 Premium Deskphone 8038 Premium Deskphone 8029 Premium Deskphone 8028 Premium Deskphone Brukerhåndbok R100 8AL90894NOAAed02

Detaljer

Alcatel OmniPCX Off ice Telefonisthandbok

Alcatel OmniPCX Off ice Telefonisthandbok Alcatel OmniPCX Off ice Telefonisthandbok Brukerhåndbok how Denne guiden beskriver tjenester som tilbys av operatørtelefonen (OT) Alcatel 408/409/408 tilkoplet et Alcatel OmniPCX Office-system. Denne

Detaljer

Alcatel-Lucent OpenTouch Suite for MLE

Alcatel-Lucent OpenTouch Suite for MLE Alcatel-Lucent OpenTouch Suite for MLE 8068 Premium Deskphone 8039 Premium Deskphone 8038 Premium Deskphone 8029 Premium Deskphone 8028 Premium Deskphone Brukerhåndbok R100 8AL90896NOAAed02 R100-1416 Innføring

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4220 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse TELEFONEN DIALOG 4220... 2 Knappene... 3 1.Linjeknapp 1-6... 3 Faste taster... 3 Telefon innstillinger... 4 BRUK

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Mobile Reflexes Alcatel OmniPCX Office OK ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Forholdsregler for bruk howtoc Dette godkjente telefonapparatet av DECT-typen er beregnet for bruk i tilkobling med en

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER Det ringer, det ringer... BKSAK nr: 200100111/65 Oppdat.ansv.: IT-seksjonen Dato sist oppdatert: 08.08.01 Ønsker noen kurs og gjennomgang av telefonapparatet, så kan

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper... 6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Linksys SPA942 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning Mobil internlinje Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om brukerveiledningen... 5 Mobil internlinje... 6 Bruk... 7 Utgående anrop... 7 Ringe ut... 7 Automatisk

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes Telefonisthandbok. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Advanced Reflexes Telefonisthandbok. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Advanced Reflexes Telefonisthandbok Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerveiledning how Denne guiden beskriver tjenester som tilbys av operatørtelefonen (OT) Alcatel Advanced

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper...6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

For at du skal kunne bruke telefonen umiddelbart, har vi utarbeidet en brukerveiledning (trinn for trinn).

For at du skal kunne bruke telefonen umiddelbart, har vi utarbeidet en brukerveiledning (trinn for trinn). Brukerveiledning N Du har i dag en trådløs telefon ALCATEL 4073 GS Smart. Dette numeriske telefonapparatet som følger DECT-standarden, tilhører produktutvalget Reflexes TM. For at du skal kunne bruke telefonen

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4223. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4223. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4223 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 3 Telefonen... 4 Telefonen uten satellitt (KPU)... 4 Satellitt (KPU)... 5 Knappene...

Detaljer

innovaphone IP111 / IP222 / IP232

innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Brukerveiledning innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Versjon 11 Nummer Status Dato, tid Navn Bytt side Tilstedeværelse se Informasjon Applikasjoner Skjerm IP232 innovaphone AG www.innovaphone.com Version:

Detaljer

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner 2002 Nortel Networks P0935990 Utgave 02 Taster Funksjon-tasten i Business Series Terminal (T-serien) er et lite globus-ikon. Funksjon-tasten

Detaljer

REFLEX 4034 Brukerveiledning

REFLEX 4034 Brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DIN TELEFON 5 2. FAST PROGRAMMERTE TASTER 6 3. PROGRAMMERBARE TASTER Feil! Bokmerke er ikke definert. 4. IKONER 6 5. AVBRYTE/SLUTT OG INFORMASJONSTAST 8 6. DISPLAY OG TILHØRENDE

Detaljer

Alcatel Mobile Reflexes

Alcatel Mobile Reflexes Alcatel Mobile Reflexes OK Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerhåndbok Du har i dag en telefon av typen Alcatel Mobile 100 eller 200 Reflexes: det er et pålitelig apparat som er

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8002E 3 - Apparatbeskrivelse 3 Programmering av apparat - Endre navn på telefonen 4 - Endre intern og ekstern ringetone

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software opp til versjon X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning... 4 Hurtigveiledning....5 Ringe internt og eksternt...6

Detaljer

Alcatel Mobile Reflexes

Alcatel Mobile Reflexes Alcatel Mobile Reflexes OK Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerhåndbok Du har i dag en telefon av typen Alcatel Mobile 100 eller 200 Reflexes: det er et pålitelig apparat som er

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Oppsett og

Detaljer

Mobil Bedrift. Din verktøykasse for en enklere arbeidshverdag

Mobil Bedrift. Din verktøykasse for en enklere arbeidshverdag Mobil Bedrift Din verktøykasse for en enklere arbeidshverdag Enkel konferanseadministrasjon Oversikt over tilgjengelige kollegaer Viderekoble eller sette over samtaler Fraværsassistent inkludert Dine ansatte

Detaljer

Alcatel Office 4074. Norsk manual. Svensk handbok. Suomalainen käyttöopas

Alcatel Office 4074. Norsk manual. Svensk handbok. Suomalainen käyttöopas Alcatel Office 4074 N S FI Norsk manual Presentasjon av telefonen, presentasjon av ekstrautstyr, anrop, behandle flere anrop, arbeide i gruppe, når du ikke er tilstede tilpasse telefonen til egne behov

Detaljer

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B BRUKERMANUAL DECT IP telefon Type DE2-B Hans Olav Christiansen Side 1 04.04.2008 Innholdsoversikt 1 Generelt Side 3 2 AV/PÅ slag av håndsettet Side 3 3 Display med bakgrunnsbelysning Side 4 4 Batteri info

Detaljer

ProffNett. - mobilen som interntelefon. Brukerveiledning. Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003

ProffNett. - mobilen som interntelefon. Brukerveiledning. Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003 ProffNett - mobilen som interntelefon Brukerveiledning Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003 Innholdsfortegnelse 1 Internnummer... 3 2 Kortnummer... 3 3 Samtalefunksjoner... 3 3.1 Sett over... 3 3.2 Konferanse...

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

ALCATEL BRUKERHÅNDBOK. Alcatel Mobile 100 Reflexes. Alcatel Mobile 200 Reflexes

ALCATEL BRUKERHÅNDBOK. Alcatel Mobile 100 Reflexes. Alcatel Mobile 200 Reflexes ALCATEL Alcatel Mobile 100 Reflexes Alcatel Mobile 00 Reflexes BRUKERHÅNDBOK Brukerhåndbok Du har i dag en telefon av typen Alcatel Reflexes Mobile 100 eller 00: det er et pålitelig apparat som er laget

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Bruksanvisning For apparatene LDP-7008D og LDP-7004N/D

Bruksanvisning For apparatene LDP-7008D og LDP-7004N/D Bruksanvisning For apparatene LDP-7008D og LDP-7004N/D Bruksanvisning for LDP-7004N, LDP-7004D og LDP-7008D. Versjon 6.x Innholdsfortegnelse Side - Introduksjon av systemapparatene 4 Generelle funksjoner

Detaljer

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Telefon flashtel Eco Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Eco flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen, slik

Detaljer

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Dokument- og programvarerettigheter Copyright 1998-2010 av ShoreTel Inc., Sunnyvale, California, USA. Med enerett. Trykt i USA. Innholdet i denne publikasjonen

Detaljer

Bruksanvisning for sentralbord

Bruksanvisning for sentralbord Bruksanvisning for sentralbord LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Sentralbordfunksjoner - Dag og nattstilling

Detaljer

HiPath 3000 Versjon 1.2

HiPath 3000 Versjon 1.2 HiPath 3000 Versjon 1.2 OPTISET E STANDARD COMFORT MEMORY Denne mappen tilhører: Siemens A/S, Information and Communication STTC, 14.01.2002 1. Innholdsfortegnelse 1.INNHOLDSFORTEGNELSE----------------------------------------------------------------------------------------2

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Artikkelnr. P0995239 02. Business Communications Manager. i2002 Internett-telefon Brukerhåndbok

Artikkelnr. P0995239 02. Business Communications Manager. i2002 Internett-telefon Brukerhåndbok Artikkelnr. P0995239 02 Business Communications Manager i2002 Internett-telefon Brukerhåndbok Komme i gang 3 Business Communications Manager i2002 Internett-telefon gir deg tale og data på skrivebordet.

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning DECT 4074 GB/GB Ex, GH/GI, GC Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet DECT 4074 GB/GB Ex, GH/GI, GC som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk

Detaljer

U R T I G R E F E R A N S E

U R T I G R E F E R A N S E HURTIGREFERANSE t e l e f o n s v a r e r FORSTÅ TELEFONSETTET DITT Følgende taster på telefonsettet har en spesiell funksjon: Endre en gå tilbake til forrige meny eller avbryte innlagte data innlegging

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Mobile Reflexes Alcatel OmniPCX Office OK ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD 2 how Brukerhåndbok how Takk for at du valgte Mobile 100 eller 200 Reflexes: det er et pålitelig telefonapparat som vil

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Bruksanvisning For apparatene LDP-7004N/D og LDP-7008D

Bruksanvisning For apparatene LDP-7004N/D og LDP-7008D Bruksanvisning For apparatene LDP-7004N/D og LDP-7008D Bruksanvisning for LDP-7004N, LDP-7004D og LDP-7008D. Versjon 3.x Innholdsfortegnelse Side - Introduksjon av systemapparatene 4 Generelle funksjoner

Detaljer

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort 2001 Nortel Networks P0935936 Utgave 01 Bruke primærtelefonen Telefonen din er programmert som en primærtelefon for bestemte eksterne linjer på

Detaljer

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 Brukerhåndbok for analog telefon Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 2 Brukerhåndbok for analog telefon Copyright 2004 Nortel Networks Med enerett. 2004. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes Resepsjonsapparat. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Advanced Reflexes Resepsjonsapparat. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Advanced Reflexes Resepsjonsapparat Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? how Du har til disposisjon et numerisk apparat Alcatel Advanced

Detaljer

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe Brukerveiledning Callstream Telcom Europe Copyright 2006 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Hovedvinduet... 2 1 Verktøylinje... 3 2 Samtale vindu... 4 Ikoner... 4 Kolonner... 4 3 Internnummer søk vindu...

Detaljer

Brukerveiledning Telenor DigAna 10

Brukerveiledning Telenor DigAna 10 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Oppakking og installasjon........... 4 Medfølgende deler.............. 4 Oversikt Tilkobling.................... 4................... 4 Komme igang..................

Detaljer

Tittelside. IP2002-telefonen. Brukerhåndbok. Nortel Networks Communication Server 1000

Tittelside. IP2002-telefonen. Brukerhåndbok. Nortel Networks Communication Server 1000 Tittelside Nortel Networks Communication Server 1000 IP2002-telefonen Brukerhåndbok Endringslogg Endringslogg September 2004 Standard 3.00. Dette dokumentet er utgitt på nytt for å støtte Nortel Networks

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Oppsett og

Detaljer

Telefon flashtel Comfort II. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Comfort II. flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr.

Telefon flashtel Comfort II. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Comfort II. flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr. Telefon flashtel Comfort II Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Comfort II flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr. 135272 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen,

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX +

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX + BRUKSANVISNING Trådløs boligalarm Type POWERMAX + Ta kontakt med hvis du er usikker på bruken av alarmsystemet. 815 00 060 E-post: post@sectoralarm.no Sector Alarm AS Du har nå fått et nytt alarmsystem

Detaljer

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12 Programmering av BiBus systemer med kodetastatur mod. 1072/12, gjøres enkelt ved hjelp av PC eller tastatur 1032/65. All programmering i denne brukerveiledning er for programmeringsenhet mod. 1032/65,

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Telenor Etude 30 TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Generelt Deler med navn...................................................................

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer

Opplæring: Telefoni. Trådfasttelefon. Dato Versjon Forfatter Godkjent av Endringer utført. 24.05.05 1.0 André S. Mathiesen Tore Jo Nilsen Opprettet

Opplæring: Telefoni. Trådfasttelefon. Dato Versjon Forfatter Godkjent av Endringer utført. 24.05.05 1.0 André S. Mathiesen Tore Jo Nilsen Opprettet Opplæring: Telefoni Trådfasttelefon Dato Versjon Forfatter Godkjent av Endringer utført 24.05.05 1.0 André S. Mathiesen Tore Jo Nilsen Opprettet 27.05.05 1.1 André S. Mathiesen Tore Jo Nilsen Mindre endringer

Detaljer

OmniTouch 8440 Messaging Software Hurtigveiledning. Telefonbrukergrensesnitt for Messaging Services

OmniTouch 8440 Messaging Software Hurtigveiledning. Telefonbrukergrensesnitt for Messaging Services Hurtigveiledning Introduksjon Talemeldingsjenesten er tilgjengelig: fra telefonbrukergrensesnittet (TUI) Telefonbrukergrensesnittet er tilgjengelig fra en hvilken som helst intern eller ekstern telefon.

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Artikkelnr. P0606043 01. CallPilot. Fax - brukerhåndbok

Artikkelnr. P0606043 01. CallPilot. Fax - brukerhåndbok Artikkelnr. P0606043 01 CallPilot Fax - brukerhåndbok Brukerhåndbok for CallPilot Fax Copyright 2003 Nortel Networks Med enerett. 2003. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Alle utsagn,

Detaljer

Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70IP Brukerveiledning

Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70IP Brukerveiledning Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065 Office 70IP Brukerveiledning Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 5 1 6 7 2 17 16 11 8 9 10 12 13 14 15 3

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 2 Kobling IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 2 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

Meridian Mail Brukerveiledning Taleboks

Meridian Mail Brukerveiledning Taleboks Meridian Mail Brukerveiledning Taleboks P0871664 MERIDIAN MAIL RELEASE 11 Velkommen til Meridian Mail Meridian Mail er et elektronisk talesystem for rask og pålitelig formidling av innleste beskjeder.

Detaljer

NEC SV 8100 Enkel brukerveiledning for systemtelefoner

NEC SV 8100 Enkel brukerveiledning for systemtelefoner NEC SV 8100 Enkel brukerveiledning for systemtelefoner Digitel/IPtel 6/12/24 /32 Innholdsfortegnelse (i full skjerm: trykk over teksten) Side Denne bruksanvisningen gjelder følgende telefoner 2 Telefonenes

Detaljer