Bruksanvisning. ascom Eurit 40

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning. ascom Eurit 40"

Transkript

1 Bruksanvisning ascom Eurit 40

2 Merknader til brukeren Kjære kunde. Når du har kjøpt en Ascom Eurit 40, har du valgt et sveitsisk kvalitetsprodukt. Vi takker for tilliten. Eurit 40 er laget for tilkobling til det offentlige ISDN-nettet. Les denne bruksanvisningen nøye før du tar telefonapparatet i bruk. Oppbevar bruksanvisningen på et sikkert sted, slik at den er lett å finne senere når du trenger mer informasjon. Denne bruksanvisningen inneolder de opplysningene du trenger for å bruke telefonen på riktig måte, for å få det maksimale ut av den og for å vedlikeholde den. Funksjonene som er beskrevet i bruksanvisningen er delvis kostnadsbelagte. Avhengig av hvilken tilslutningstype du har valgt, har du flere eller færre tilgjengelige funksjoner for ISDN-tilslutningen din. Ta kontakt med Telenor for nærmere opplysninger om tilgjengelige funksjoner for ISDN-tilslutningen din. Dersom du ønsker opplysninger utover de som står i denne bruksanvisningen, kan du ta kontakt med fagfolk. Bruksanvisningen inneholder opplysninger som er beskyttet av Copyright. Kopiering eller oversettelse til et annet språk uten skriftlig godkjenning fra Ascom på forhånd, er ulovlig. Symboler I denne bruksanvisningen brukes følgende symboler: Punkter som du må følge Vindus-tast som du må trykke på Velg med valgtastaturet Q W E E A S D I? Y X X shift del Velg med det alfanumeriske tastaturet Lagre Displaytekster som det henvises til i teksten står med denne skrifttypen. Løft av røret Legg på røret Tips Utsnitt av display i

3 Bruks- og displayfunksjoner A B 12 ii

4 Bruks- og displayfunksjoner A Displayet Åttelinjet B LED LED lyser: Telefonsvareren er på. LED blinker: Telefonsvareren er på. Det er beskjed på telefonsvareren. 1 Displaytastene Ved å trykke på displaytasten, kan du gjøre følgende: velge et navn eller telefonnummer som vises i displayet aktivere en funksjon gå inn i en meny. 2 Markørtastene Ved å trykke på markørtastene, kan du flytte det som vises i displayet horisontalt eller vertikalt. 3 Menytasten Ved å trykke på menytasten, kommer du: fra fabrikkinnstillingen til menyene (for hvert trykk kommer du inn i en ny meny inntil du når fabrikk-innstillingen igjen). fra en undermeny og tilbake til den tilhørende menyen. 4 INFO-tasten Ved å trykke på INFO-tasten og deretter tilhørende displaytast, får du opplysninger om telefon-nummeret/navnet som vises. kan du aktivere flere funksjoner. 5 Escape-tasten Ved å trykke på Escape-tasten, tilbakestiller du til fabrikkinnstilling uten å foreta noen endringer. 6 Alfanumerisk Med det alfanumeriske tastaturet Q W E E A S D tastatur kan du taste inn bokstaver og tegn som I? Y X X shift del punktum, komma, kolon osv. 7 Return-tasten Ved å trykke på Return-tasten, kan du skifte linje. 8 Delete-tasten Ved å trykke på Delete-tasten, kan du slette inntastede bokstaver, tall osv. 9 Mellomromstast Ved å trykke på mellomromstasten, kan du legge inn mellomrom. 10 shift Shift-tasten Ved å trykke på Shift-tasten, kan du taste inn store bokstaver. iii

5 Bruks- og displayfunksjoner 11 Nummertastatur Med nummertastaturet kan du taste inn siffer samt tegnene * og #. 12 Handsfreemikrofon Med handsfreemikrofonen kan du ringe uten å løfte av røret. 13 ON/OFF-tast Ved å trykke på ON/OFF-tasten, kan du slå telefonsvareren ON OFF din av eller på. 14 Parkeringstast Ved å trykke på parkeringstasten, parkerer du P samtalen du holder på med. 15 END-tast Ved å trykke på END-tasten, avbryter du samtalen. 16 LOG-tast Ved å trykke på LOG-tasten, kaller du opp LOGregisteret. LOG-registeret inneholder telefonnumrene (eller tilhørende navn) til de 10 sist mottatte samtalene. 17 Repetisjonstast Ved å trykke på repetisjonstasten, kaller du opp repetisjonsregisteret. Repetisjonsregisteret inneholder de 10 sist slåtte telefonnumrene (eller tilhørende navn). 18 Plusstast Ved å trykke på plusstasten, kan du justere opp volumet i telefonrøret og høyttaleren. 19 Minustast Ved å trykke på minustasten, kan du justere ned volumet i telefonrøret og høyttaleren. 20 Mikrofontast Ved å trykke på mikrofontasten, kan du koble mikrofonen inn eller ut (Telefonrør-, handsfreemikrofon) undertrykke eget nummer. 21 Høyttalertast Ved å trykke på høyttalertasten når du taster inn et nummer, kan du høre hvordan samtalen settes opp. under samtalen, kan du koble høyttaler/handsfree inn eller ut. 22 Nummerlapp Til å skrive på eget telefonnummer. 23 Nøddriftsbryter Nøddriftsbryteren er plassert under nummerlappen. iv

6 Bruks- og displayfunksjoner Tegn og symboler som vises i displayet Tegn/symboler Forklaring Piltegnene angir at man kan bla til et annet display. Ø Piltasten er aktivert. ı ÁÁ Û Ó Mail er koblet inn INFO-tasten er aktivert Du har nye beskjeder på telefonsvareren Funksjonen «Påminnelse» er aktivert \ Funksjonen «Tidsinnstilling» er aktivert P Å Funksjonen «Anropsfilter» er aktivert Operatøren velges manuelt Høyttaleren er på Å Handsfree er aktivert Mikrofonen er av Ï Funksjonen «Overføring av samtale» eller «Viderekobling» er aktivert «Utgående MSN» (her: utgående MSN A) Í Aktiv samtale Tilbakering er aktivert Funksjonen «Headset» er aktivert fi apple ˆ Funksjonen «Programmeringssperre» er aktivert Funksjonen «Undertrykking av nummer» aktivert Hoppe over fremover Spole fremover Play» Stop ˇ Pause Melding med taleoppfordring Melding uten taleoppfordring v

7 Innholdsfortegnelse Viktige opplysninger Sikkerhetsinformasjon Vedlikehold og avfallshåndtering Samsvar med lover og normer Garanti Euro-ISDN Euro-ISDN-tilslutning Nettoperatører Euro-ISDNs funksjoner Installering Pakke ut telefonapparatet Montering Tilkobling Plassering av telefonapparatet Nøddrift Bruksprinsipper Eksempler på display-symboler Slik programmerer du Eurit Slik aktiverer du INFO-funksjonen Grunninnstillinger Standardinnstillinger Innstilling av tid/dato Innstilling av språk Koble feil-tone inn/ut Programmere egne telefonnummer (MSN) Opprette katalog Sette opp en samtale Taste inn nummer med røret av Taste inn nummer med valgforberedelse Velge fra VIP-registeret Velge fra katalogen Velge fra LOG-registeret Velge fra repetisjonsregisteret Foreta anrop fra anropslisten Motta en samtale Motta samtale Avvise samtale Viderekoble en samtale til et annet telefonnummer (CD) Viderekoble samtaler til telefonsvareren Overta en samtale fra telefonsvareren Ikke-besvarte samtaler Avslutte samtale En samtale er satt opp Flere samtaler er satt opp Flere funksjoner Bruk av høyttaler Handsfree-funksjonen Justere volumet i røret under en samtale Dempe mikrofonen (Mic-Mute)

8 Innholdsfortegnelse Stille inn takseringsenhet Vise/slette samtalekostnader og samtaletid Direkteanrop Programmere utgående MSN Viderekobling Velge inngående anrop (filtrere) Foreta anrop via forskjellige operatører Automatisk Tilbakering ved opptatt-signal (CCBS) Parkering Samtale venter Sette opp flere samtaler Skifte mellom samtaler (megle) Trepartskonferanse Overføre (ECT) Avslutte samtaler Alarm Tidsinnstilling DTMF Subadresse Makroer Aktivere makroer Programmeringssperre Vise programvareversjon Headset Sikring av data ved strømbrudd Servicemeny Tilleggstjenester Reservasjon mot overføring av nummeret ditt for hvert enkelt anrop Fast reservasjon mot overføring av nummer (CLIR) Overføring av oppringers telefonnummer (COLP) Registrere sjikaneanrop (avsløre) Melding (UUS) Grupper (CUG) Telefonsvarer Telefonsvareren Beskjeder Programmere telefonsvarer Slå av/på telefonsvareren Spille av/slette meldinger Fjernavspilling av telefonsvarer Viktige opplysninger Endre PIN-kode for fjernavspilling Forberede fjernavspilling Muliggjøre fjernavspilling for VIP Gjennomføre fjernavspilling Bruk av telefonen ved hussentral (PBX) Legge inn kode for bylinje Overføring (ECT) ved å legge på røret Informasjon fra tastaturet Nedlasting av nye programvareversjoner Ekstratjenesten «Taste inn nummer fra PC» (PC-Dialer) Sjekkliste for feilsøking Tekniske data Stikkordsregister

9 Viktige opplysninger Sikkerhetsinformasjon Telefonapparatet er kun beregnet på vanlig bruk i tørre rom hjemme eller på arbeid. Telefonapparatet har elektrisk spenning. Installer og bruk ikke telefonapparatet med skadde ledninger. Kontroller at ledningen er uskadd før installering og med jevne mellomrom. Dersom du oppdager skader, må disse utbedres av autoriserte fagfolk. Ledningens plugger må ikke under noen omstendighet skiftes. Telefonens ledning må kun plugges inn i et støpsel som er beregnet for dette. Berør aldri kontaktene på ledningene med spisse gjenstander eller gjenstander av metall. Installer og bruk ikke telefonen i rom med eksplosjonsfare. Beskytt telefonen din mot fuktighet, støv og etsende væsker eller gasser. Utsett ikke telefonen din for direkte sollys eller andre varmekilder. Telefonen din må kun brukes ved temperaturer på mellom +5 C og +35 C. Plasser ikke telefonen rett ved siden av radio, TV eller videospiller. Plasser ikke apparatet rett ved siden av husholdningsapparater (elektriske motorer), da de elektromagnetiske feltene kan forstyrre lydkvaliteten i røret. Løft aldri telefonen din etter ledningen. Plasser telefonen på et underlag som ikke glir. Mist ikke telefonapparatet. Prøv aldri å åpne telefonapparatet selv. Reparasjoner må kun utføres av fagfolk. Vedlikehold og avfallshåndtering Rengjøring Rengjør telefonen din med en myk og litt fuktig eller antistatisk klut. Unngå bruk av rengjøringsmidler og kjemiske stoffer. Reparasjon Reparasjoner må kun utføres av fagfolk. Prøv aldri å åpne telefonen selv. Dersom din Eurit 40 ikke virker som den skal, ta kontakt med fagfolk. 3

10 Viktige opplysninger Avfallshåndtering Lever emballasjen sortert til gjenvinning på et avfallsmottak der du bor. La ikke barn leke med emballasjen. Forviss deg om at emballasjen avhendes i henhold til gjeldende bestemmelser. Samsvar med lover og normer Eurit 40 tilfredsstiller alle relevante EU-bestemmelser. Garanti Ascom gir 12 måneders garanti for telefonen fra kjøpsdato. Kvitteringen gjelder som garanti. Innenfor garantiperioden retter Ascom opp alle feil som har med material- og produksjonsfeil å gjøre uten ekstra kostnader, og tilbyr reparasjon eller utskifting av defekte apparater. Skader som skyldes feil bruk, slitasje eller inngrep av tredje part dekkes ikke av garantien. Garantien omfatter ikke forbruksmaterialer og mangler som kun i liten grad påvirker apparatets verdi og bruk. Garantikrav gjøres gjeldende hos forhandleren der telefonen ble kjøpt. 4

11 Euro-ISDN Euro-ISDN-tilslutning Din nye telefon Eurit 40 kan tilkobles Euro-ISDN. Euro-ISDN er et digitalt nett som gjelder som standard i hele Europa. Det omfatter et stort utvalg av funksjoner som enten er tilgjengelige gjennom tilslutningen din eller som tilleggstjenester. Det finnes flere typer tilslutninger for Euro-ISDN som omfatter forskjellige funksjoner. Eurit 40 kan brukes med alle funksjonene som Euro-ISDN tilbyr. Det kan imidlertid forekomme at du ikke kan bruke en del av disse funksjonene, da disse ikke er tilgjengelige for den tilslutningen du har. For å finne ut hvilke muligheter tilslutningen din omfatter, jamfør dokumentasjonen fra nettoperatøren. Nettoperatører Euro-ISDN tilbys i Norge av følgende nettoperatører: Du kan foreta telefonsamtaler via flere operatører, uavhengig av hvilken nettoperatør du har abonnement hos. Du kan kun bruke de funksjonene i Eurit 40 som er tilgjengelige fra nettoperatøren du har abonnement hos. Euro-ISDNs funksjoner Euro-ISDN tilbyr deg bl.a. funksjonene som beskrives nedenfor. Vær oppmerksom på at noen av Euro-ISDNs funksjoner kun kan brukes dersom samtalepartneren din også har ISDN-tilslutning og et egnet telefonapparat (f.eks. overføring av «Meldinger»). Flerabonnent-nummer (MSN) Avhengig av tilslutningstype tildeles du flere telefonnummer (Flerabonnent-nummer). Disse kan du tildele fritt. F.eks. kan hvert telefonapparat med ISDN-tilslutning tildeles et eget telefonnummer, eller et telefonapparat kan tildeles flere telefonnummer. 2 telefonlinjer Du kan sette opp to eksterne, uavhengige samtaler med ditt ISDN-abonnement. Dette er mulig fordi hvert ISDN-abonnement har to tilgjengelige telefonlinjer som kan brukes uavhengig av hverandre. Hvem ringer Ved innkommende samtaler vises telefonnummeret til innringeren i telefonens display. Ved utgående samtaler vises telefonnummeret ditt i displayet til det ISDN-apparatet som mottar anropet. Du kan reservere deg mot identifisering av nummeret ditt fast eller midlertidig. Samtale venter Det er mulig at en andre eller til og med en tredje oppringer signaliseres optisk og akustisk under en samtale (Samtale venter). Du kan velge om du ønsker å motta eller avvise samtalen. 5

12 Euro-ISDNs funksjoner Viderekobling Du kan viderekoble alle anrop som kommer til dine Flerabonnent-nummer til et hvilket som helst telefonnummer. Du kan programmere viderekoblingen for hvert enkelt Flerabonnent-nummer. Du har følgende muligheter: «Fast» viderekobling: Innkommende samtaler viderekobles straks. «Forsinket» viderekobling: Innkommende samtaler viderekobles etter 15 sekunder. Viderekobling ved «opptatt»: Innkommende samtaler viderekobles når linjen din er opptatt. Parkering Du kan «parkere» samtalen du holder på med i maks. 3 minutter for å fortsette samtalen fra et annet telefonapparat. Det er til og med mulig å koble fra telefonapparatet ditt for så å sette det inn igjen i et annet telefonuttak med samme ISDN-tilslutning. Overføring Du er midt i en telefonsamtale og har satt opp flere samtaler. Du har muligheten til å koble sammen to av samtalepartnerne med hverandre (overføre). Megling Dersom du har satt opp flere samtaler på en gang, har du muligheten til å snakke vekselvis med samtalepartnerne (megle). Samtalepartneren som til enhver tid ikke deltar i samtalen, kan ikke høre hva som blir sagt. Trepartskonferanse Du kan føre en samtale med to samtalepartnere på en gang. 6

13 Installering Pakke ut telefonapparatet Pakk ut telefonapparatet og fjern emballasjen. Kontroller at alle nødvendige deler er med. Pakkens innhold er som følger: 1 Telefonapparat 1 Ledning 1 Telefonrør 1 Spiralformet kabel 2 Knotter Montering Sett inn begge knottene (1) Fyll ut nummerlappen (nummerlappen finner du på innsiden av det bakre dekselet). Fjern plastdekslet (2) foran nummerlappen. Legg nummerlappen ned i innskjæringen. Sett dekselet på plass igjen. Fjern beskyttelsesfolien fra displayet (3). 1 1 Tilkobling Koble til røret Den spiralformede kabelen har to parallelle kabler med hver sin kontakt. Stikk kontakten (1) på den lengste parallelle kabelen inn på undersiden av telefonapparatet (fjærløfteren F mot huset). Legg kabelen inn i ledningskanalen (2) Stikk kontakten (3) på den korteste parallelle kabelen inn i røret. Koble telefonen til Euro-ISDN-nettet Ledningen har to like kontakter. Stikk den ene kontakten (4) inn under telefonapparatet. Stikk den andre kontakten (5) inn i ditt ISDNstøpsel. F

14 Installering Plassering av telefonapparatet Vi anbefaler deg å plassere telefonen på en friksjonsmatte, da den ellers kan lage riper i møblene på grunn av de forskjellige overflatematerialene (f.eks. apparatets knotter). Plasser ikke telefonen rett ved siden av radio, TV eller videospiller. Plasser heller ikke telefonen i nærheten av varmekilder, f.eks. varme gjenstander. Nøddrift Dersom den lokale strømtilførselen svikter, vil ISDN-tilslutningen få strøm direkte fra telefonsentralen. Denne strømtilførselen via telefontilslutningen kan imidlertid kun drive ett telefonapparat. Viktig: Dersom flere apparater betjenes av samme tilslutning, har kun ett av apparatene tilgang til nøddrift. Ved nøddrift er displayet slått av, og utgående samtaler kan kun foretas ved å løfte av røret. I tillegg til dette er ikke de følgende funksjonene tilgjengelige: Justering av volum LED Klokke Avtale, alarm Telefonsvarer, videreformidling av beskjeder Ringesignal, navnevisning, beskjeder (telefonsvarer) Nedlasting Koble inn nøddrift Nøddriftsbryteren er bak plastdekslet over nummerlappen. Fjern nummerlappen. Trykk på nøddriftsbryteren (1). Sett nummerlappen på plass igjen. Koble ut nøddrift Fjern nummerlappen. Skyv nøddriftbryterens nippel (2) til siden. Sett nummerlappen på plass igjen. 1 2 Telefonen som har tilgang til nøddrift, bør merkes tydelig med et farget klebemerke. 8

15 Bruksprinsipper Eksempler på display-symboler Forskjellige display-symboler kan fås frem alt etter telefonapparatets modus. Nøytral modus Røret ligger på. Høyttaler/Handsfree-funksjonen er ikke koblet inn. Det er ikke satt opp noen samtale. Ingen anrop signaliseres. Eksempel på display-symboler i nøytral modus: Ro-displayet: VIP-displayet: :25 Anrop: (3)ÁÁÁ Meldinger: ingen Ø VIP DisplayÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Tlf. funksjoneráááááá Dato/tid Anropsliste Beskj. på tlf. svarer Markørtegn andre aktiverbare funksjoner :25 Matthias PeterÁÁÁÁÁ Espen BeckerÁÁÁÁÁÁÁ Jan RøsholmÁÁÁÁÁÁÁÁ Tlf. funksjoneráááááá Dato/tid Oppføringer tilsluttet VIPregisteret andre aktiverbare funksjoner Programmeringsmodus Under programmering befinner du deg i en meny eller i en undermeny. Eksempel på display-visning ved programmering: Innstillinger Tid/datoÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ SpråkÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Feil-toneÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ MSN innstillingerááá Tilleggs tjenesteráá DiverseÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Menytittel Tittel undermeny Forbindelsesmodus Det settes opp en samtale eller det er allerede satt opp en samtale. Eksempler på visning i forbindelsesmodus: Visning under Visning under innkommende samtale: utgående samtale: Anrop: MSN A ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ anropt MSN Tlf. nr. oppringer NOK Í ÁÁÁÁÁÁÁÁ Samtalekostn./ Samtaletid Telefonnummer samtalepartner til TLF.SVARERÁÁÁÁÁÁÁ avviseááááááááááááá transfer (CD)ÁÁÁÁÁÁÁÁ aktiverbare funksjoner nytt anrop Tlf. funksjoneráááááá aktiverbare funksjoner 9

16 Bruksprinsipper Slik programmerer du Eurit 40 Legg alltid på røret før du skal programmere. Programmeringen blir avbrutt dersom du løfter røret. Den menystyrte brukerveiledningen gjør telefonen enkel å bruke. Eurit 40-funksjonene er fordelt på tre menyer. Hver meny består av flere undermenyer: Hovedmeny Funksjoner Innstillinger Menytitler KatalogÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ PåminnelseÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ TidsinnstillingÁÁÁÁÁÁ SamtalekostnaderÁÁÁÁÁ TelefonsvarerÁÁÁÁÁÁÁÁ Legge igjen beskjedáá ViderekoblingÁÁÁÁÁÁÁÁ AnropsfilterÁÁÁÁÁÁÁÁÁ OperatørerÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ DataoverføringÁÁÁÁÁÁÁ Dato/klokkeslettÁÁÁÁÁ SpråkÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ VarslingstoneÁÁÁÁÁÁÁÁ MSN-innstillingerÁÁÁÁ TilleggstjenesterÁÁÁÁ DiverseÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Undermenytitler Undermenyens telefonfunksjoner er forskjellig fra modus til modus. I undermenyene befinner det seg til enhver tid kun de funksjonene som er mulige alt etter telefonens aktuelle modus. Følgende telefonfunksjoner er tilgjengelige: I nøytral modus: Når det er satt opp Når det er satt opp to eller en samtale: flere samtaler: Tlf.funksjoner Ikke vis nr. (CLIR)Á send melding (USS)ÁÁ slett tilbakeanropáá Tlf.funksjoner KeypadÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ DTMFÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Lagre nr. (MCID)ÁÁÁÁ Ikke vis nr. (CLIR)Á Tlf.funksjoner KeypadÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ DTMFÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Lagre nr. (MCID)ÁÁÁÁ Konferanse (3PTY)ÁÁÁ Overfør (ECT)ÁÁÁÁÁÁÁ Ikke vis nr. (CLIR)Á Funksjonen Tilbakering vises kun dersom automatisk Tilbakering er aktivert. Slik kommer du inn i menyene Trykk 1x på menytasten Hovedmeny Trykk 2x på menytasten Funksjoner Trykk 3x på menytasten Innstillinger 10

17 Bruksprinsipper Slik kommer du inn i undermenyene: Trykk på tilsvarende displaytast. Slik går du fra en undermeny til den tilhørende menyen Trykk på menytasten. Slik programmerer du innstillingene Q W E E A S D I? Y X X shift del Tast inn ønskede opplysninger. eller Trykk på tilsvarende displaytast. Slik lagrer du innstillingene dine Dersom Lagre vises: Trykk på displaytasten for Lagre. Slik går du til nøytral modus Trykk på Escape-tasten. Dersom du ikke trykker på noen taster innen 45 sekunder under programmeringen, settes telefonen tilbake til nøytral modus igjen (unntak: Oppretting av kort). Slik aktiverer du INFO-funksjonen Ved hjelp av INFO-tasten kan du få frem mer informasjon om telefonnumrene eller navnene som vises, og således aktivere bestemte funksjoner. Forutsetningen for å kunne aktivere INFO-funksjonen er at tegnet ÁÁÁ. vises ved siden av telefonnummeret eller navnet. Trykk på INFO-tasten etterfulgt av ønsket displaytast. 11

18 Bruksprinsipper Eksempel: Du ønsker flere opplysninger om en oppføring i anropslisten. Gjør følgende mens røret ligger på: Trykk på vindustasten for Anrop. Trykk på INFO-tasten etterfulgt av ønsket displaytast. Du får informasjon om oppringers telefonnummer klokkeslett og dato for anropet anropt MSN Nå kan du aktivere følgende funksjoner: Føre opp tilhørende telefonnummer automatisk i katalogen eller Slette tilhørende telefonnummer. 12

19 Grunninnstillinger Standardinnstillinger Telefonen leveres med følgende standardinnstillinger: MSN (flerabonnentnummer) Ingen programmerte nummer Språk i displayet Norsk Viderekobling Deaktivert Anropsfilter Deaktivert Samtale venter Aktivert Undertrykking av eget telefonnummer (CLIR) Deaktivert Visning av innringerens nummer (COLP) Deaktivert Ringesignal Ringemelodi: 0 Lydstyrke: 3 Utgående MSN MSN A PIN-kode 1234 Direktenummer Deaktivert Varslingstone Aktivert Programmeringssperre Deaktivert Direkte tilbakestilling\\\ Deaktivert Overføring ved å legge på røret Deaktivert Telefonsvarer Lytting koblet inn Antall ringesignal 5 Sparefunksjon koblet inn Innlesningstid 180 sekunder Overvåkning koblet ut Disse forhåndsinnstillingene kan endres etter behov. Følgende innstillinger er nødvendige for å kunne bruke Eurit 40s grunnleggende funksjoner (for flere innstillingsmuligheter, se avsnittet «Flere funksjoner», side 28 og«tilleggstjenester», side 50): Stille inn tid/dato Stille inn språk for displayvisning Stille inn varslingstone Stille inn telefonnummer (MSN) Opprette register Justere volumet Legg alltid på røret før programmering av dine ønskede innstillinger. Så snart du løfter av røret, avbrytes programmeringssekvensen. 13

20 Grunninnstillinger Innstilling av tid/dato Tid og dato kan stilles inn automatisk eller manuelt. Tidsangivelsen blinker første gang telefonen slås på eller etter strømbrudd. Automatisk innstilling Etter den første utgående samtalen oppdateres og fortsettes tids- og datoangivelsen. Tidsangivelsen blinker ikke lenger. Forutsetning: den anropte parten besvarer anropet. Manuell innstilling Gå inn i undermenyen Innstillinger/tid/dato. Tast inn klokkeslett og dato. Lagre innstilling. Innstilling av språk Du kan stille inn språkene tysk, engelsk, fransk eller italiensk for displaytekstene. Fabrikkinnstillingen er språket «Norsk». Dersom du ønsker å endre denne innstillingen, gjør du som følger: Koble feil-tone inn/ut Gå inn i undermenyen Innstillinger/språk. Trykk flere ganger på displaytasten for Norsk inntil ønsket språk vises. Lagre innstilling. Dersom funksjonen «Feil-tone» er koblet inn, kvitterer apparatet på inntastinger som ikke godtas med en feil-tone. Funksjonen «Feil-tone» er koblet inn ved levering. Dersom du ønsker å endre denne innstillingen, gjør du som følger: Gå inn i undermenyen Innstillinger/feil-tone. Trykk på displaytasten ved >På<. Lagre innstilling. 14

21 Grunninnstillinger Programmere egne telefonnummer (MSN) Det er viktig at du først taster inn et av telefonnumrene du fikk av nettoperatøren, slik at du kan benytte deg av telefonens muligheter. Du kan programmere opptil fem ulike telefonnummer i tillegg til forskjellige funksjoner for hvert nummer, f.eks. viderekobling, telefonsvarer, samtalekostnader osv. Dette gjør at telefonen reagerer på opptil fem forskjellige telefonnummer. Du kan for eksempel dele telefonnumrene inn i områder som «Privat», «Jobb» og «Fritid». Dette gjør at du for eksempel kan få vite samtalekostnadene for det enkelte område hver for seg og lese inn forskjellige meldinger på telefonsvareren. Heretter brukes forkortelsen MSN, som også brukes i displayet. MSN står for Multiple Subscriber Number og kan oversettes med «Flerabonnentnummer». MSN A må være programmert for at du skal kunne bruke alle de tilgjengelige telefonfunksjonene. Dersom du kun ønsker å programmere ett telefonnummer, legges dette under MSN A. Ved utgående anrop overføres MSN A som standard, dvs. at samtalepartneren din kan se telefonnummeret ditt (MSN A) i displayet. Dersom du ønsker at andre MSN skal overføres, for eksempel MSN B, se avsnittet «Programmere utgående MSN» på s. 30 og «Makroer» på s. 45. Hvert MSN kan også legges under det følgende: Tekst: Når du blir anropt, vises oppringerens MSN i vinduet ditt. Det er mulig å legge inn en tekst for hvert MSN (f.eks. «Arbeid» eller «Privat»), som vises i stedet for MSN, slik at det blir enklere å identifisere oppringerens MSN. Ringemelodi med tilhørende volum: Du kan stille inn ringemelodien og volumet for hvert enkelt MSN slik at du til enhver tid også kan gjenkjenne oppringeren akustisk. Forsinket ringing. Med Forsinket ringing kan du stille inn telefonen din slik at den signaliserer et anrop etter en viss tid. Koble inn Forsinket ringing dersom anropene først skal signaliseres på et annet apparat som omfattes av ISDN-tilslutningen med samme MSN (f.eks. hos sekretæren din). MSN-ringing: Du kan lese inn en personlig beskjed som kan brukes som akustisk signalisering for et anrop. Ringetype: Du kan bestemme hvordan et anrop skal signaliseres akustisk, f.eks ved telefonbeskjed, ved ringemelodi eller ved kartotekanrop (se avsnittet «Opprette nytt kort», side 18). 15

Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn

Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to

Detaljer

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL370 SL370 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Detaljer

Installasjonsveiledning Bruksanvisning

Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Kjære kunde, Ved hjelp av den etterfølgende installasjonsveiledningen kan du ta faksmaskinen både hurtig og enkelt i bruk; nærmere forklaringer

Detaljer

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset s Gigaset S685 IP / S675 IP Gigaset Kort oversikt over håndsettet 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½ V INT 1 15.01.08 09:45? SMS Taster, håndsett 1 Display i hviletilstand (eksempel) 2 Batteriets ladetilstand

Detaljer

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX800 A all in one A all in one DX800 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Gigaset DX800A all in one en solid samboer Gigaset DX800A all in one en solid samboer... med overbevisende indre og ytre verdier.

Detaljer

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 BRUKERHÅNDBOK DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 Innhold Viktige sikkerhetsforholdsregler...................

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS CT8558/AKUSATP2 http://no.yourpdfguides.com/dref/1034109

Din bruksanvisning PHILIPS CT8558/AKUSATP2 http://no.yourpdfguides.com/dref/1034109 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PHILIPS CT8558/AKUSATP2. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PHILIPS CT8558/AKUSATP2 i bruksanvisningen

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 001-200609

BRUKSANVISNING. Trådløs telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 001-200609 BRUKSANVISNING Trådløs telefon Modell: e800 Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608 Ver. 001-200609 Binatone e800 System Trådløs telefon med nummerviser. Denne telefonen er ikke beregnet til å ringe nødsamtaler

Detaljer

Alcatel Office Premium REFLEXES

Alcatel Office Premium REFLEXES Alcatel Office Premium REFLEXES Easy REFLEXES N S FI Norsk manual Presentasjon av telefonapparatet, anrop, behandle flere anrop, arbeide i gruppe, når du ikke er tilstede Styre kostnader, justere og tilpasse

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhåndbok Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Hovedkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tlf: +1 408 526-4000 +1 800 553-NETS

Detaljer

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Telenor Etude 30 TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Generelt Deler med navn...................................................................

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6810 9311574 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-2 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Nye og endrede funksjoner

Nye og endrede funksjoner Gigaset S675 IP, S685 IP, C470 IP, C475 IP: Nye og endrede funksjoner Dette dokumentet utfyller brukerveiledningen til Gigaset-VoIP-telefonene: Gigaset C470 IP, Gigaset C475 IP, Gigaset S675 IP og Gigaset

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PHONEEASY 610. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PHONEEASY 610 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS CD1302S http://no.yourpdfguides.com/dref/1034637

Din bruksanvisning PHILIPS CD1302S http://no.yourpdfguides.com/dref/1034637 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 1 Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 TC 7.2 Brukerveiledning 2 Innhold Hva denne veiledningen inneholder Introduksjon til video konferanser Mønsterpraksis...4

Detaljer

Doro PhoneEasy 615. Norsk

Doro PhoneEasy 615. Norsk Doro PhoneEasy 615 Norsk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Høreelement 2. Venstre menytast 3. Ringetast 4. Hurtigtaster

Detaljer

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3 Brukerhåndbok 9354853 Utgave 3 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-4U er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

Detaljer

OFX 9100. Brukerinstrukser (For telefaks) Fax. Norsk. Maskinen Din. Gjøre Deg Kjet Med. Maskinen Din. Installere. Programmere.

OFX 9100. Brukerinstrukser (For telefaks) Fax. Norsk. Maskinen Din. Gjøre Deg Kjet Med. Maskinen Din. Installere. Programmere. Fax Brukerinstrukser (For telefaks) OFX 900 Lose Problemer Skrive Ut Rapporter Og Lister Nettverksfunks-joner Vanserte Funksjoner Installere Maskinen Din Programmere Maskinen Din Grunnleggende Bruk Gjøre

Detaljer

Artikkelnr. P0936079 02. Business Communications Manager. Brukerhåndbok for Personal Call Manager

Artikkelnr. P0936079 02. Business Communications Manager. Brukerhåndbok for Personal Call Manager Artikkelnr. P0936079 02 Business Communications Manager Brukerhåndbok for Personal Call Manager 2 Copyright 2002 Nortel Networks Med enerett. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Alle

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie

BRUKERHÅNDBOK. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie BRUKERHÅNDBOK FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie Hvis du har behov for å kontakte kundeservice Vennligst fyll ut følgende informasjon for fremtidig referanse: Modellnummer: FAX-T104, FAX-T106 Serienummer:*

Detaljer

FAX 1195L Avansert brukermanual

FAX 1195L Avansert brukermanual FAX 1195L Avansert brukermanual Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser For en sikker og korrekt bruk må

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7200. 9311394 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7200. 9311394 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7200 9311394 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-23 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 500

Brukerhåndbok for Nokia 500 Brukerhåndbok for Nokia 500 2.0. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 5 Komme i gang 7 Taster og deler 7 Sette inn SIM-kortet 9 Sette inn et minnekort 10 Lade 12 Slå telefonen på eller av 13 Bruke telefonen

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK MFC-5440CN MFC-5840CN. Version B

BRUKERHÅNDBOK MFC-5440CN MFC-5840CN. Version B BRUKERHÅNDBOK MFC-5440CN MFC-5840CN Version B Hvis du har behov for å kontakte kundeservice Vennligst fyll ut følgende informasjon for fremtidig referanse: Modellnummer: MFC-5440CN og MFC-5840CN (Sett

Detaljer

FAX L360 Brukerhåndbok

FAX L360 Brukerhåndbok FAX L360 Brukerhåndbok Dette utstyret retter seg etter vesentlige krav i EC direktiv 1999/5/ EC. Vi erklærer at dette produktet etterkommer EMC kravene i EC direktiv 1999/5/EC ved nominell spenning på

Detaljer

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Sette sammen telefonen...3 Slå på telefonen...4 Hjelp...4 Lade batteriet...5 Telefonoversikt...6 Skjermikoner...7 Menyoversikt...8 Navigering...9 Minne...10 Telefonspråk...11 Skrive

Detaljer