Bruksanvisning. ascom Eurit 40

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning. ascom Eurit 40"

Transkript

1 Bruksanvisning ascom Eurit 40

2 Merknader til brukeren Kjære kunde. Når du har kjøpt en Ascom Eurit 40, har du valgt et sveitsisk kvalitetsprodukt. Vi takker for tilliten. Eurit 40 er laget for tilkobling til det offentlige ISDN-nettet. Les denne bruksanvisningen nøye før du tar telefonapparatet i bruk. Oppbevar bruksanvisningen på et sikkert sted, slik at den er lett å finne senere når du trenger mer informasjon. Denne bruksanvisningen inneolder de opplysningene du trenger for å bruke telefonen på riktig måte, for å få det maksimale ut av den og for å vedlikeholde den. Funksjonene som er beskrevet i bruksanvisningen er delvis kostnadsbelagte. Avhengig av hvilken tilslutningstype du har valgt, har du flere eller færre tilgjengelige funksjoner for ISDN-tilslutningen din. Ta kontakt med Telenor for nærmere opplysninger om tilgjengelige funksjoner for ISDN-tilslutningen din. Dersom du ønsker opplysninger utover de som står i denne bruksanvisningen, kan du ta kontakt med fagfolk. Bruksanvisningen inneholder opplysninger som er beskyttet av Copyright. Kopiering eller oversettelse til et annet språk uten skriftlig godkjenning fra Ascom på forhånd, er ulovlig. Symboler I denne bruksanvisningen brukes følgende symboler: Punkter som du må følge Vindus-tast som du må trykke på Velg med valgtastaturet Q W E E A S D I? Y X X shift del Velg med det alfanumeriske tastaturet Lagre Displaytekster som det henvises til i teksten står med denne skrifttypen. Løft av røret Legg på røret Tips Utsnitt av display i

3 Bruks- og displayfunksjoner A B 12 ii

4 Bruks- og displayfunksjoner A Displayet Åttelinjet B LED LED lyser: Telefonsvareren er på. LED blinker: Telefonsvareren er på. Det er beskjed på telefonsvareren. 1 Displaytastene Ved å trykke på displaytasten, kan du gjøre følgende: velge et navn eller telefonnummer som vises i displayet aktivere en funksjon gå inn i en meny. 2 Markørtastene Ved å trykke på markørtastene, kan du flytte det som vises i displayet horisontalt eller vertikalt. 3 Menytasten Ved å trykke på menytasten, kommer du: fra fabrikkinnstillingen til menyene (for hvert trykk kommer du inn i en ny meny inntil du når fabrikk-innstillingen igjen). fra en undermeny og tilbake til den tilhørende menyen. 4 INFO-tasten Ved å trykke på INFO-tasten og deretter tilhørende displaytast, får du opplysninger om telefon-nummeret/navnet som vises. kan du aktivere flere funksjoner. 5 Escape-tasten Ved å trykke på Escape-tasten, tilbakestiller du til fabrikkinnstilling uten å foreta noen endringer. 6 Alfanumerisk Med det alfanumeriske tastaturet Q W E E A S D tastatur kan du taste inn bokstaver og tegn som I? Y X X shift del punktum, komma, kolon osv. 7 Return-tasten Ved å trykke på Return-tasten, kan du skifte linje. 8 Delete-tasten Ved å trykke på Delete-tasten, kan du slette inntastede bokstaver, tall osv. 9 Mellomromstast Ved å trykke på mellomromstasten, kan du legge inn mellomrom. 10 shift Shift-tasten Ved å trykke på Shift-tasten, kan du taste inn store bokstaver. iii

5 Bruks- og displayfunksjoner 11 Nummertastatur Med nummertastaturet kan du taste inn siffer samt tegnene * og #. 12 Handsfreemikrofon Med handsfreemikrofonen kan du ringe uten å løfte av røret. 13 ON/OFF-tast Ved å trykke på ON/OFF-tasten, kan du slå telefonsvareren ON OFF din av eller på. 14 Parkeringstast Ved å trykke på parkeringstasten, parkerer du P samtalen du holder på med. 15 END-tast Ved å trykke på END-tasten, avbryter du samtalen. 16 LOG-tast Ved å trykke på LOG-tasten, kaller du opp LOGregisteret. LOG-registeret inneholder telefonnumrene (eller tilhørende navn) til de 10 sist mottatte samtalene. 17 Repetisjonstast Ved å trykke på repetisjonstasten, kaller du opp repetisjonsregisteret. Repetisjonsregisteret inneholder de 10 sist slåtte telefonnumrene (eller tilhørende navn). 18 Plusstast Ved å trykke på plusstasten, kan du justere opp volumet i telefonrøret og høyttaleren. 19 Minustast Ved å trykke på minustasten, kan du justere ned volumet i telefonrøret og høyttaleren. 20 Mikrofontast Ved å trykke på mikrofontasten, kan du koble mikrofonen inn eller ut (Telefonrør-, handsfreemikrofon) undertrykke eget nummer. 21 Høyttalertast Ved å trykke på høyttalertasten når du taster inn et nummer, kan du høre hvordan samtalen settes opp. under samtalen, kan du koble høyttaler/handsfree inn eller ut. 22 Nummerlapp Til å skrive på eget telefonnummer. 23 Nøddriftsbryter Nøddriftsbryteren er plassert under nummerlappen. iv

6 Bruks- og displayfunksjoner Tegn og symboler som vises i displayet Tegn/symboler Forklaring Piltegnene angir at man kan bla til et annet display. Ø Piltasten er aktivert. ı ÁÁ Û Ó Mail er koblet inn INFO-tasten er aktivert Du har nye beskjeder på telefonsvareren Funksjonen «Påminnelse» er aktivert \ Funksjonen «Tidsinnstilling» er aktivert P Å Funksjonen «Anropsfilter» er aktivert Operatøren velges manuelt Høyttaleren er på Å Handsfree er aktivert Mikrofonen er av Ï Funksjonen «Overføring av samtale» eller «Viderekobling» er aktivert «Utgående MSN» (her: utgående MSN A) Í Aktiv samtale Tilbakering er aktivert Funksjonen «Headset» er aktivert fi apple ˆ Funksjonen «Programmeringssperre» er aktivert Funksjonen «Undertrykking av nummer» aktivert Hoppe over fremover Spole fremover Play» Stop ˇ Pause Melding med taleoppfordring Melding uten taleoppfordring v

7 Innholdsfortegnelse Viktige opplysninger Sikkerhetsinformasjon Vedlikehold og avfallshåndtering Samsvar med lover og normer Garanti Euro-ISDN Euro-ISDN-tilslutning Nettoperatører Euro-ISDNs funksjoner Installering Pakke ut telefonapparatet Montering Tilkobling Plassering av telefonapparatet Nøddrift Bruksprinsipper Eksempler på display-symboler Slik programmerer du Eurit Slik aktiverer du INFO-funksjonen Grunninnstillinger Standardinnstillinger Innstilling av tid/dato Innstilling av språk Koble feil-tone inn/ut Programmere egne telefonnummer (MSN) Opprette katalog Sette opp en samtale Taste inn nummer med røret av Taste inn nummer med valgforberedelse Velge fra VIP-registeret Velge fra katalogen Velge fra LOG-registeret Velge fra repetisjonsregisteret Foreta anrop fra anropslisten Motta en samtale Motta samtale Avvise samtale Viderekoble en samtale til et annet telefonnummer (CD) Viderekoble samtaler til telefonsvareren Overta en samtale fra telefonsvareren Ikke-besvarte samtaler Avslutte samtale En samtale er satt opp Flere samtaler er satt opp Flere funksjoner Bruk av høyttaler Handsfree-funksjonen Justere volumet i røret under en samtale Dempe mikrofonen (Mic-Mute)

8 Innholdsfortegnelse Stille inn takseringsenhet Vise/slette samtalekostnader og samtaletid Direkteanrop Programmere utgående MSN Viderekobling Velge inngående anrop (filtrere) Foreta anrop via forskjellige operatører Automatisk Tilbakering ved opptatt-signal (CCBS) Parkering Samtale venter Sette opp flere samtaler Skifte mellom samtaler (megle) Trepartskonferanse Overføre (ECT) Avslutte samtaler Alarm Tidsinnstilling DTMF Subadresse Makroer Aktivere makroer Programmeringssperre Vise programvareversjon Headset Sikring av data ved strømbrudd Servicemeny Tilleggstjenester Reservasjon mot overføring av nummeret ditt for hvert enkelt anrop Fast reservasjon mot overføring av nummer (CLIR) Overføring av oppringers telefonnummer (COLP) Registrere sjikaneanrop (avsløre) Melding (UUS) Grupper (CUG) Telefonsvarer Telefonsvareren Beskjeder Programmere telefonsvarer Slå av/på telefonsvareren Spille av/slette meldinger Fjernavspilling av telefonsvarer Viktige opplysninger Endre PIN-kode for fjernavspilling Forberede fjernavspilling Muliggjøre fjernavspilling for VIP Gjennomføre fjernavspilling Bruk av telefonen ved hussentral (PBX) Legge inn kode for bylinje Overføring (ECT) ved å legge på røret Informasjon fra tastaturet Nedlasting av nye programvareversjoner Ekstratjenesten «Taste inn nummer fra PC» (PC-Dialer) Sjekkliste for feilsøking Tekniske data Stikkordsregister

9 Viktige opplysninger Sikkerhetsinformasjon Telefonapparatet er kun beregnet på vanlig bruk i tørre rom hjemme eller på arbeid. Telefonapparatet har elektrisk spenning. Installer og bruk ikke telefonapparatet med skadde ledninger. Kontroller at ledningen er uskadd før installering og med jevne mellomrom. Dersom du oppdager skader, må disse utbedres av autoriserte fagfolk. Ledningens plugger må ikke under noen omstendighet skiftes. Telefonens ledning må kun plugges inn i et støpsel som er beregnet for dette. Berør aldri kontaktene på ledningene med spisse gjenstander eller gjenstander av metall. Installer og bruk ikke telefonen i rom med eksplosjonsfare. Beskytt telefonen din mot fuktighet, støv og etsende væsker eller gasser. Utsett ikke telefonen din for direkte sollys eller andre varmekilder. Telefonen din må kun brukes ved temperaturer på mellom +5 C og +35 C. Plasser ikke telefonen rett ved siden av radio, TV eller videospiller. Plasser ikke apparatet rett ved siden av husholdningsapparater (elektriske motorer), da de elektromagnetiske feltene kan forstyrre lydkvaliteten i røret. Løft aldri telefonen din etter ledningen. Plasser telefonen på et underlag som ikke glir. Mist ikke telefonapparatet. Prøv aldri å åpne telefonapparatet selv. Reparasjoner må kun utføres av fagfolk. Vedlikehold og avfallshåndtering Rengjøring Rengjør telefonen din med en myk og litt fuktig eller antistatisk klut. Unngå bruk av rengjøringsmidler og kjemiske stoffer. Reparasjon Reparasjoner må kun utføres av fagfolk. Prøv aldri å åpne telefonen selv. Dersom din Eurit 40 ikke virker som den skal, ta kontakt med fagfolk. 3

10 Viktige opplysninger Avfallshåndtering Lever emballasjen sortert til gjenvinning på et avfallsmottak der du bor. La ikke barn leke med emballasjen. Forviss deg om at emballasjen avhendes i henhold til gjeldende bestemmelser. Samsvar med lover og normer Eurit 40 tilfredsstiller alle relevante EU-bestemmelser. Garanti Ascom gir 12 måneders garanti for telefonen fra kjøpsdato. Kvitteringen gjelder som garanti. Innenfor garantiperioden retter Ascom opp alle feil som har med material- og produksjonsfeil å gjøre uten ekstra kostnader, og tilbyr reparasjon eller utskifting av defekte apparater. Skader som skyldes feil bruk, slitasje eller inngrep av tredje part dekkes ikke av garantien. Garantien omfatter ikke forbruksmaterialer og mangler som kun i liten grad påvirker apparatets verdi og bruk. Garantikrav gjøres gjeldende hos forhandleren der telefonen ble kjøpt. 4

11 Euro-ISDN Euro-ISDN-tilslutning Din nye telefon Eurit 40 kan tilkobles Euro-ISDN. Euro-ISDN er et digitalt nett som gjelder som standard i hele Europa. Det omfatter et stort utvalg av funksjoner som enten er tilgjengelige gjennom tilslutningen din eller som tilleggstjenester. Det finnes flere typer tilslutninger for Euro-ISDN som omfatter forskjellige funksjoner. Eurit 40 kan brukes med alle funksjonene som Euro-ISDN tilbyr. Det kan imidlertid forekomme at du ikke kan bruke en del av disse funksjonene, da disse ikke er tilgjengelige for den tilslutningen du har. For å finne ut hvilke muligheter tilslutningen din omfatter, jamfør dokumentasjonen fra nettoperatøren. Nettoperatører Euro-ISDN tilbys i Norge av følgende nettoperatører: Du kan foreta telefonsamtaler via flere operatører, uavhengig av hvilken nettoperatør du har abonnement hos. Du kan kun bruke de funksjonene i Eurit 40 som er tilgjengelige fra nettoperatøren du har abonnement hos. Euro-ISDNs funksjoner Euro-ISDN tilbyr deg bl.a. funksjonene som beskrives nedenfor. Vær oppmerksom på at noen av Euro-ISDNs funksjoner kun kan brukes dersom samtalepartneren din også har ISDN-tilslutning og et egnet telefonapparat (f.eks. overføring av «Meldinger»). Flerabonnent-nummer (MSN) Avhengig av tilslutningstype tildeles du flere telefonnummer (Flerabonnent-nummer). Disse kan du tildele fritt. F.eks. kan hvert telefonapparat med ISDN-tilslutning tildeles et eget telefonnummer, eller et telefonapparat kan tildeles flere telefonnummer. 2 telefonlinjer Du kan sette opp to eksterne, uavhengige samtaler med ditt ISDN-abonnement. Dette er mulig fordi hvert ISDN-abonnement har to tilgjengelige telefonlinjer som kan brukes uavhengig av hverandre. Hvem ringer Ved innkommende samtaler vises telefonnummeret til innringeren i telefonens display. Ved utgående samtaler vises telefonnummeret ditt i displayet til det ISDN-apparatet som mottar anropet. Du kan reservere deg mot identifisering av nummeret ditt fast eller midlertidig. Samtale venter Det er mulig at en andre eller til og med en tredje oppringer signaliseres optisk og akustisk under en samtale (Samtale venter). Du kan velge om du ønsker å motta eller avvise samtalen. 5

12 Euro-ISDNs funksjoner Viderekobling Du kan viderekoble alle anrop som kommer til dine Flerabonnent-nummer til et hvilket som helst telefonnummer. Du kan programmere viderekoblingen for hvert enkelt Flerabonnent-nummer. Du har følgende muligheter: «Fast» viderekobling: Innkommende samtaler viderekobles straks. «Forsinket» viderekobling: Innkommende samtaler viderekobles etter 15 sekunder. Viderekobling ved «opptatt»: Innkommende samtaler viderekobles når linjen din er opptatt. Parkering Du kan «parkere» samtalen du holder på med i maks. 3 minutter for å fortsette samtalen fra et annet telefonapparat. Det er til og med mulig å koble fra telefonapparatet ditt for så å sette det inn igjen i et annet telefonuttak med samme ISDN-tilslutning. Overføring Du er midt i en telefonsamtale og har satt opp flere samtaler. Du har muligheten til å koble sammen to av samtalepartnerne med hverandre (overføre). Megling Dersom du har satt opp flere samtaler på en gang, har du muligheten til å snakke vekselvis med samtalepartnerne (megle). Samtalepartneren som til enhver tid ikke deltar i samtalen, kan ikke høre hva som blir sagt. Trepartskonferanse Du kan føre en samtale med to samtalepartnere på en gang. 6

13 Installering Pakke ut telefonapparatet Pakk ut telefonapparatet og fjern emballasjen. Kontroller at alle nødvendige deler er med. Pakkens innhold er som følger: 1 Telefonapparat 1 Ledning 1 Telefonrør 1 Spiralformet kabel 2 Knotter Montering Sett inn begge knottene (1) Fyll ut nummerlappen (nummerlappen finner du på innsiden av det bakre dekselet). Fjern plastdekslet (2) foran nummerlappen. Legg nummerlappen ned i innskjæringen. Sett dekselet på plass igjen. Fjern beskyttelsesfolien fra displayet (3). 1 1 Tilkobling Koble til røret Den spiralformede kabelen har to parallelle kabler med hver sin kontakt. Stikk kontakten (1) på den lengste parallelle kabelen inn på undersiden av telefonapparatet (fjærløfteren F mot huset). Legg kabelen inn i ledningskanalen (2) Stikk kontakten (3) på den korteste parallelle kabelen inn i røret. Koble telefonen til Euro-ISDN-nettet Ledningen har to like kontakter. Stikk den ene kontakten (4) inn under telefonapparatet. Stikk den andre kontakten (5) inn i ditt ISDNstøpsel. F

14 Installering Plassering av telefonapparatet Vi anbefaler deg å plassere telefonen på en friksjonsmatte, da den ellers kan lage riper i møblene på grunn av de forskjellige overflatematerialene (f.eks. apparatets knotter). Plasser ikke telefonen rett ved siden av radio, TV eller videospiller. Plasser heller ikke telefonen i nærheten av varmekilder, f.eks. varme gjenstander. Nøddrift Dersom den lokale strømtilførselen svikter, vil ISDN-tilslutningen få strøm direkte fra telefonsentralen. Denne strømtilførselen via telefontilslutningen kan imidlertid kun drive ett telefonapparat. Viktig: Dersom flere apparater betjenes av samme tilslutning, har kun ett av apparatene tilgang til nøddrift. Ved nøddrift er displayet slått av, og utgående samtaler kan kun foretas ved å løfte av røret. I tillegg til dette er ikke de følgende funksjonene tilgjengelige: Justering av volum LED Klokke Avtale, alarm Telefonsvarer, videreformidling av beskjeder Ringesignal, navnevisning, beskjeder (telefonsvarer) Nedlasting Koble inn nøddrift Nøddriftsbryteren er bak plastdekslet over nummerlappen. Fjern nummerlappen. Trykk på nøddriftsbryteren (1). Sett nummerlappen på plass igjen. Koble ut nøddrift Fjern nummerlappen. Skyv nøddriftbryterens nippel (2) til siden. Sett nummerlappen på plass igjen. 1 2 Telefonen som har tilgang til nøddrift, bør merkes tydelig med et farget klebemerke. 8

15 Bruksprinsipper Eksempler på display-symboler Forskjellige display-symboler kan fås frem alt etter telefonapparatets modus. Nøytral modus Røret ligger på. Høyttaler/Handsfree-funksjonen er ikke koblet inn. Det er ikke satt opp noen samtale. Ingen anrop signaliseres. Eksempel på display-symboler i nøytral modus: Ro-displayet: VIP-displayet: :25 Anrop: (3)ÁÁÁ Meldinger: ingen Ø VIP DisplayÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Tlf. funksjoneráááááá Dato/tid Anropsliste Beskj. på tlf. svarer Markørtegn andre aktiverbare funksjoner :25 Matthias PeterÁÁÁÁÁ Espen BeckerÁÁÁÁÁÁÁ Jan RøsholmÁÁÁÁÁÁÁÁ Tlf. funksjoneráááááá Dato/tid Oppføringer tilsluttet VIPregisteret andre aktiverbare funksjoner Programmeringsmodus Under programmering befinner du deg i en meny eller i en undermeny. Eksempel på display-visning ved programmering: Innstillinger Tid/datoÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ SpråkÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Feil-toneÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ MSN innstillingerááá Tilleggs tjenesteráá DiverseÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Menytittel Tittel undermeny Forbindelsesmodus Det settes opp en samtale eller det er allerede satt opp en samtale. Eksempler på visning i forbindelsesmodus: Visning under Visning under innkommende samtale: utgående samtale: Anrop: MSN A ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ anropt MSN Tlf. nr. oppringer NOK Í ÁÁÁÁÁÁÁÁ Samtalekostn./ Samtaletid Telefonnummer samtalepartner til TLF.SVARERÁÁÁÁÁÁÁ avviseááááááááááááá transfer (CD)ÁÁÁÁÁÁÁÁ aktiverbare funksjoner nytt anrop Tlf. funksjoneráááááá aktiverbare funksjoner 9

16 Bruksprinsipper Slik programmerer du Eurit 40 Legg alltid på røret før du skal programmere. Programmeringen blir avbrutt dersom du løfter røret. Den menystyrte brukerveiledningen gjør telefonen enkel å bruke. Eurit 40-funksjonene er fordelt på tre menyer. Hver meny består av flere undermenyer: Hovedmeny Funksjoner Innstillinger Menytitler KatalogÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ PåminnelseÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ TidsinnstillingÁÁÁÁÁÁ SamtalekostnaderÁÁÁÁÁ TelefonsvarerÁÁÁÁÁÁÁÁ Legge igjen beskjedáá ViderekoblingÁÁÁÁÁÁÁÁ AnropsfilterÁÁÁÁÁÁÁÁÁ OperatørerÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ DataoverføringÁÁÁÁÁÁÁ Dato/klokkeslettÁÁÁÁÁ SpråkÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ VarslingstoneÁÁÁÁÁÁÁÁ MSN-innstillingerÁÁÁÁ TilleggstjenesterÁÁÁÁ DiverseÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Undermenytitler Undermenyens telefonfunksjoner er forskjellig fra modus til modus. I undermenyene befinner det seg til enhver tid kun de funksjonene som er mulige alt etter telefonens aktuelle modus. Følgende telefonfunksjoner er tilgjengelige: I nøytral modus: Når det er satt opp Når det er satt opp to eller en samtale: flere samtaler: Tlf.funksjoner Ikke vis nr. (CLIR)Á send melding (USS)ÁÁ slett tilbakeanropáá Tlf.funksjoner KeypadÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ DTMFÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Lagre nr. (MCID)ÁÁÁÁ Ikke vis nr. (CLIR)Á Tlf.funksjoner KeypadÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ DTMFÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Lagre nr. (MCID)ÁÁÁÁ Konferanse (3PTY)ÁÁÁ Overfør (ECT)ÁÁÁÁÁÁÁ Ikke vis nr. (CLIR)Á Funksjonen Tilbakering vises kun dersom automatisk Tilbakering er aktivert. Slik kommer du inn i menyene Trykk 1x på menytasten Hovedmeny Trykk 2x på menytasten Funksjoner Trykk 3x på menytasten Innstillinger 10

17 Bruksprinsipper Slik kommer du inn i undermenyene: Trykk på tilsvarende displaytast. Slik går du fra en undermeny til den tilhørende menyen Trykk på menytasten. Slik programmerer du innstillingene Q W E E A S D I? Y X X shift del Tast inn ønskede opplysninger. eller Trykk på tilsvarende displaytast. Slik lagrer du innstillingene dine Dersom Lagre vises: Trykk på displaytasten for Lagre. Slik går du til nøytral modus Trykk på Escape-tasten. Dersom du ikke trykker på noen taster innen 45 sekunder under programmeringen, settes telefonen tilbake til nøytral modus igjen (unntak: Oppretting av kort). Slik aktiverer du INFO-funksjonen Ved hjelp av INFO-tasten kan du få frem mer informasjon om telefonnumrene eller navnene som vises, og således aktivere bestemte funksjoner. Forutsetningen for å kunne aktivere INFO-funksjonen er at tegnet ÁÁÁ. vises ved siden av telefonnummeret eller navnet. Trykk på INFO-tasten etterfulgt av ønsket displaytast. 11

18 Bruksprinsipper Eksempel: Du ønsker flere opplysninger om en oppføring i anropslisten. Gjør følgende mens røret ligger på: Trykk på vindustasten for Anrop. Trykk på INFO-tasten etterfulgt av ønsket displaytast. Du får informasjon om oppringers telefonnummer klokkeslett og dato for anropet anropt MSN Nå kan du aktivere følgende funksjoner: Føre opp tilhørende telefonnummer automatisk i katalogen eller Slette tilhørende telefonnummer. 12

19 Grunninnstillinger Standardinnstillinger Telefonen leveres med følgende standardinnstillinger: MSN (flerabonnentnummer) Ingen programmerte nummer Språk i displayet Norsk Viderekobling Deaktivert Anropsfilter Deaktivert Samtale venter Aktivert Undertrykking av eget telefonnummer (CLIR) Deaktivert Visning av innringerens nummer (COLP) Deaktivert Ringesignal Ringemelodi: 0 Lydstyrke: 3 Utgående MSN MSN A PIN-kode 1234 Direktenummer Deaktivert Varslingstone Aktivert Programmeringssperre Deaktivert Direkte tilbakestilling\\\ Deaktivert Overføring ved å legge på røret Deaktivert Telefonsvarer Lytting koblet inn Antall ringesignal 5 Sparefunksjon koblet inn Innlesningstid 180 sekunder Overvåkning koblet ut Disse forhåndsinnstillingene kan endres etter behov. Følgende innstillinger er nødvendige for å kunne bruke Eurit 40s grunnleggende funksjoner (for flere innstillingsmuligheter, se avsnittet «Flere funksjoner», side 28 og«tilleggstjenester», side 50): Stille inn tid/dato Stille inn språk for displayvisning Stille inn varslingstone Stille inn telefonnummer (MSN) Opprette register Justere volumet Legg alltid på røret før programmering av dine ønskede innstillinger. Så snart du løfter av røret, avbrytes programmeringssekvensen. 13

20 Grunninnstillinger Innstilling av tid/dato Tid og dato kan stilles inn automatisk eller manuelt. Tidsangivelsen blinker første gang telefonen slås på eller etter strømbrudd. Automatisk innstilling Etter den første utgående samtalen oppdateres og fortsettes tids- og datoangivelsen. Tidsangivelsen blinker ikke lenger. Forutsetning: den anropte parten besvarer anropet. Manuell innstilling Gå inn i undermenyen Innstillinger/tid/dato. Tast inn klokkeslett og dato. Lagre innstilling. Innstilling av språk Du kan stille inn språkene tysk, engelsk, fransk eller italiensk for displaytekstene. Fabrikkinnstillingen er språket «Norsk». Dersom du ønsker å endre denne innstillingen, gjør du som følger: Koble feil-tone inn/ut Gå inn i undermenyen Innstillinger/språk. Trykk flere ganger på displaytasten for Norsk inntil ønsket språk vises. Lagre innstilling. Dersom funksjonen «Feil-tone» er koblet inn, kvitterer apparatet på inntastinger som ikke godtas med en feil-tone. Funksjonen «Feil-tone» er koblet inn ved levering. Dersom du ønsker å endre denne innstillingen, gjør du som følger: Gå inn i undermenyen Innstillinger/feil-tone. Trykk på displaytasten ved >På<. Lagre innstilling. 14

21 Grunninnstillinger Programmere egne telefonnummer (MSN) Det er viktig at du først taster inn et av telefonnumrene du fikk av nettoperatøren, slik at du kan benytte deg av telefonens muligheter. Du kan programmere opptil fem ulike telefonnummer i tillegg til forskjellige funksjoner for hvert nummer, f.eks. viderekobling, telefonsvarer, samtalekostnader osv. Dette gjør at telefonen reagerer på opptil fem forskjellige telefonnummer. Du kan for eksempel dele telefonnumrene inn i områder som «Privat», «Jobb» og «Fritid». Dette gjør at du for eksempel kan få vite samtalekostnadene for det enkelte område hver for seg og lese inn forskjellige meldinger på telefonsvareren. Heretter brukes forkortelsen MSN, som også brukes i displayet. MSN står for Multiple Subscriber Number og kan oversettes med «Flerabonnentnummer». MSN A må være programmert for at du skal kunne bruke alle de tilgjengelige telefonfunksjonene. Dersom du kun ønsker å programmere ett telefonnummer, legges dette under MSN A. Ved utgående anrop overføres MSN A som standard, dvs. at samtalepartneren din kan se telefonnummeret ditt (MSN A) i displayet. Dersom du ønsker at andre MSN skal overføres, for eksempel MSN B, se avsnittet «Programmere utgående MSN» på s. 30 og «Makroer» på s. 45. Hvert MSN kan også legges under det følgende: Tekst: Når du blir anropt, vises oppringerens MSN i vinduet ditt. Det er mulig å legge inn en tekst for hvert MSN (f.eks. «Arbeid» eller «Privat»), som vises i stedet for MSN, slik at det blir enklere å identifisere oppringerens MSN. Ringemelodi med tilhørende volum: Du kan stille inn ringemelodien og volumet for hvert enkelt MSN slik at du til enhver tid også kan gjenkjenne oppringeren akustisk. Forsinket ringing. Med Forsinket ringing kan du stille inn telefonen din slik at den signaliserer et anrop etter en viss tid. Koble inn Forsinket ringing dersom anropene først skal signaliseres på et annet apparat som omfattes av ISDN-tilslutningen med samme MSN (f.eks. hos sekretæren din). MSN-ringing: Du kan lese inn en personlig beskjed som kan brukes som akustisk signalisering for et anrop. Ringetype: Du kan bestemme hvordan et anrop skal signaliseres akustisk, f.eks ved telefonbeskjed, ved ringemelodi eller ved kartotekanrop (se avsnittet «Opprette nytt kort», side 18). 15

Brukerveiledning Telenor DigAna 10

Brukerveiledning Telenor DigAna 10 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Oppakking og installasjon........... 4 Medfølgende deler.............. 4 Oversikt Tilkobling.................... 4................... 4 Komme igang..................

Detaljer

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9)

Display. Taster.  Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9) Display Symbol Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Blinker ved mikrofon av Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Ringelyd slått av Ikke forstyrr aktivert Ikke kontakt

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER Det ringer, det ringer... BKSAK nr: 200100111/65 Oppdat.ansv.: IT-seksjonen Dato sist oppdatert: 08.08.01 Ønsker noen kurs og gjennomgang av telefonapparatet, så kan

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Din bruksanvisning DORO KRONOS http://no.yourpdfguides.com/dref/3881362

Din bruksanvisning DORO KRONOS http://no.yourpdfguides.com/dref/3881362 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

HURTIGGUIDE. telefonapparat

HURTIGGUIDE. telefonapparat HURTIGGUIDE telefonapparat CTRL Supp Bli kjent med telefonen Du har en ALCATEL 4023 REFLEXES digital telefon. Et display, programmerbare taster og et alfabetisk tastatur gjør det enkelt å bruke telefonen,

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8002E 3 - Apparatbeskrivelse 3 Programmering av apparat - Endre navn på telefonen 4 - Endre intern og ekstern ringetone

Detaljer

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Telenor Etude 30 TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Generelt Deler med navn...................................................................

Detaljer

Bruksanvisning for sentralbord

Bruksanvisning for sentralbord Bruksanvisning for sentralbord LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Sentralbordfunksjoner - Dag og nattstilling

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Oppsett og

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 Telefonen kan styres både fra mypbx (PC/web-applikasjon) og direkte fra telefonen. Denne brukerveiledningen tar for seg betjening fra telefonen og er delt inn

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JANUAR 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox fra Lyse er en fiberoptisk løsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberoptiske kabel får du raske internettlinjer, et variert tv-

Detaljer

EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning

EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning Bli kjent med EuroPhone S Betjeningselementer display 1 6 2 7 3 8 4 9 5 0 telefonliste OK funksjontaster 1 2 3 2nd 4 5 6 1 5 2 7 8 9 1.2.3. 0 KP MSN R høyttaler

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4220 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse TELEFONEN DIALOG 4220... 2 Knappene... 3 1.Linjeknapp 1-6... 3 Faste taster... 3 Telefon innstillinger... 4 BRUK

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8)

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8) Display Symbol / Taster Tast Høyre pil piltaster Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 2 Kobling IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 2 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Ringe med siffer Tast inn siffer, løft av røret, eller trykk på høyttalertasten.

Ringe med siffer Tast inn siffer, løft av røret, eller trykk på høyttalertasten. Justere volumet Justere ringevolumet når telefonen ringer Du kan justere ringevolumet på telefonen din mens telefonen ringer ved å trykke på tastene 1 (ned) til 4 (opp). Justere volumet i røret og høyttaleren

Detaljer

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Telefon flashtel Eco Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Eco flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen, slik

Detaljer

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner 2002 Nortel Networks P0935990 Utgave 02 Taster Funksjon-tasten i Business Series Terminal (T-serien) er et lite globus-ikon. Funksjon-tasten

Detaljer

Hjemmetelefonen. Gir mange muligheter

Hjemmetelefonen. Gir mange muligheter Hjemmetelefonen Gir mange muligheter Velkommen! Denne brosjyren skal hjelpe deg å få mest mulig ut av ditt telefonabonnement. Med fasttelefon får du tilgang til nyttige tjenester, og du kan velge tre av

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software opp til versjon X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning... 4 Hurtigveiledning....5 Ringe internt og eksternt...6

Detaljer

Bruksanvisning. Tilleggstjenester... 14. Feilsøking... 15 Hvis telefonen ikke fungerer... 15 Feilsøkningsguide... 15 Vedlikehold... 16 Garanti...

Bruksanvisning. Tilleggstjenester... 14. Feilsøking... 15 Hvis telefonen ikke fungerer... 15 Feilsøkningsguide... 15 Vedlikehold... 16 Garanti... Gratulerer med din nye telefon! DORO Avant Plus er en mangesidig telefon med både høyttalende- og headsetfunksjon. Dette innebærer at du kan prate med din samtalepartner uten å løfte av røret, praktisk

Detaljer

Brukerveiledning, kortversjon IP 200 (ver 7 & 8)

Brukerveiledning, kortversjon IP 200 (ver 7 & 8) Display Symbol / Taster Tast meny Enter delete shift Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av

Detaljer

Bruksanvisning for GDC 450

Bruksanvisning for GDC 450 Bruksanvisning for GDC 450 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Aktive displayknapper 4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

Registrer produktet ditt og få kundestøtte på CD250 CD255 SE250 SE255. Veiledning for hurtigstart. Koble til. Sette inn.

Registrer produktet ditt og få kundestøtte på  CD250 CD255 SE250 SE255. Veiledning for hurtigstart. Koble til. Sette inn. Registrer produktet ditt og få kundestøtte på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Veiledning for hurtigstart 1 Koble til 2 Sette inn 3 Bruke Innholdet i esken Basestasjon ELLER Håndsett Batterideksel

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Din bruksanvisning DORO GALAX http://no.yourpdfguides.com/dref/2337011

Din bruksanvisning DORO GALAX http://no.yourpdfguides.com/dref/2337011 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Telefon flashtel Comfort II. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Comfort II. flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr.

Telefon flashtel Comfort II. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Comfort II. flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr. Telefon flashtel Comfort II Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Comfort II flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr. 135272 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen,

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Hjemmetelefoni

Brukerveiledning Tilkobling Hjemmetelefoni JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling Hjemmetelefoni ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV ALTIBOX HJEMMETELEFONI 1 1 2 3 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN TELEFONITJENESTER

Detaljer

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk.

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk. PRESENTASJON Hørerør Display Telefonliste-tast Telefonsvarer-tast Rør Av/På-tast Tastatur Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk Norsk R- og Program-tast Mikrofon Brukerhåndbok Høyttaler-tast

Detaljer

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort 2001 Nortel Networks P0935936 Utgave 01 Bruke primærtelefonen Telefonen din er programmert som en primærtelefon for bestemte eksterne linjer på

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Brukerveiledning First REFLEXES Alcatel 4400 Telefonapparatet First REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til alle tjenester og funksjoner

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

ë «Samtale venter» på š Anonymt anrop på

ë «Samtale venter» på š Anonymt anrop på Kort oversikt over Gigaset 5020 * 8 7 6 Taster 1 Hurtigvalgtaster 2 Repetisjonstast 3 Spørreanropstast 4 Mikrofonbrytertast (Mute) 5 Skift-tast 6 Lavt-tast 7 Høyttalertast (Handsfree) 8 Høyt-tast 9 Lagringstast

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Linksys SPA942 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD191 CD196 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Saturn Ekstra Brukerveiledning Vcom AS Kranveien 60E N-4950 RISØR saturn-ekstra-norsk

Saturn Ekstra Brukerveiledning Vcom AS Kranveien 60E N-4950 RISØR  saturn-ekstra-norsk Saturn Ekstra Brukerveiledning Vcom AS Kranveien 60E N-4950 RISØR post@vcom.as www.vcom.as saturn-ekstra-norsk.2004-12 INNHOLD INTRODUKSJON... 2 BESKRIVELSE... 4 Oversikt over telefonen... 4 Symboler i

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper... 6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300IP

Hurtigveiledning Konftel 300IP Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300IP NORSK Beskrivelse Konftel 300IP er en konferansetelefon for IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finner du en bruksanvisning med utførlig

Detaljer

POWERTEL 90 TELEFON IN BETRIEB NEHMEN

POWERTEL 90 TELEFON IN BETRIEB NEHMEN POWERTEL 90 TELEFON IN BETRIEB NEHMEN 5 6 1 2 3 7 8 9 10 11 4 12 13 PowerTel 90 Bruks - anvisning OVERSIKT Oversikt 1 Kvikk taster 2 Direkte ringe taster M1/M2 3 SOS tast 4 Tastatur 5 Anrops indikator

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr

IP-telefoni Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr IP-telefoni Brukerveiledning Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr 1 IP-telefoni 2 Kobling fra Lyse - ett av markedets mest moderne av analoge telefoner til

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Brukerveiledning for analoge standardapparater IPLDK-100 og IPLDK-300 for software versjon 3.0xx. 1 februar 05 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning.... 4 Hurtigveiledning... 5 Ringe

Detaljer

NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057

NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057 NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057 Nemo Side 2 * Display viser slått nummer, aktuelt klokkeslett, samt samtaletid * Justerbart ringesignal * Lampe blinker ved ringesignal * Knapp for gjenoppringing av

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JUNI 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox er en fiberløsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberkabel får du raske internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud pluss sikker

Detaljer

SEPTEMBER 2015 TELEFON BRUKERVEILEDNING

SEPTEMBER 2015 TELEFON BRUKERVEILEDNING SEPTEMBER 2015 TELEFON BRUKERVEILEDNING 1 1 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN S 3 2 KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN S 5 3 TELEFONITJENESTER S 6 2 ALTIBOX TELEFON 1 Omlegging av telefonkoblingen

Detaljer

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 4018/4019. Det

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Brukerveiledning for Thomson SpeedTouch 2030

Brukerveiledning for Thomson SpeedTouch 2030 Brukerveiledning for Thomson SpeedTouch 2030 Dette dokumentet hjelper deg til raskt å komme i gang med å bruke din IP-telefon. Innhold 1. Om IP-telefoni...2 2. Om apparatet...2 3. Forklaring til taster...3

Detaljer

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Brukerveiledning Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Varenr.: 300 100 Innholdsfortegnelse Tekniske data på Falck 6604 Vaktfalk Telealarm... 3 Introduksjon... 3 Oversikt over tilkoblinger... 4 Oppstart og programmering...

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr

IP-telefoni Brukerveiledning. Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr IP-telefoni Brukerveiledning Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr 1 IP-telefoni 2 Kobling fra Lyse - ett av markedets mest moderne av analoge telefoner til

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

EuroPhone Basic 10/20. Bruksanvisning

EuroPhone Basic 10/20. Bruksanvisning EuroPhone Basic 10/0 Bruksanvisning Innhold 1 INNLEDNING 5 GENERELT 6.1 Om denne bruksanvisningen: 6. Pakkens innhold 8..1 EuroPhone Basic 10 8.. EuroPhone Basic 0 8.3 Taster og displaymeldinger 9.4 Slik

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse

Funksjonsbeskrivelse Brukerveiledning Funksjonsbeskrivelse Telefon Software versjon 5.3.3 eller nyere Rev C NO Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2 Bruke Telefon... 3 2.1 Kontaktlisten... 3 2.2 Telefonmenyen... 3 2.3 Ringe

Detaljer

Kort brukerveiledning

Kort brukerveiledning Kort brukerveiledning TANDBERG MXP-systemer Norsk Programvareversjon F1 D13623.04 June 2006 Reproduksjon av hele eller deler av dette dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Innhold Generell

Detaljer

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning Mobil internlinje Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om brukerveiledningen... 5 Mobil internlinje... 6 Bruk... 7 Utgående anrop... 7 Ringe ut... 7 Automatisk

Detaljer

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. AmpliPower 40

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. AmpliPower 40 Geemarc NO BRUGERVEJLEDNING AmpliPower 40 Geemarc Bruksanvisning AmpliPower 40 tonax.dk YOUR WORLD OF SOUND [Side 1] Bruksanvisning - les nøye før bruk! VÆR FORSIKTIG: Denne telefonen er spesielt utformet

Detaljer

BeoCom 3. Bruksanvisning

BeoCom 3. Bruksanvisning BeoCom 3 Bruksanvisning BeoCom 3 Med BeoCom 3 kan du holde styr på samtalene dine ved hjelp av telefondisplayet. Displayet veileder deg gjennom bruk av telefonen når du ringer opp, besvarer anrop og foretar

Detaljer

Brukermanual for GDC-450H DECT SBG-1000

Brukermanual for GDC-450H DECT SBG-1000 Brukermanual for GDC-450H DECT SBG-1000 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Dokument- og programvarerettigheter Copyright 1998-2010 av ShoreTel Inc., Sunnyvale, California, USA. Med enerett. Trykt i USA. Innholdet i denne publikasjonen

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JUNI 2009 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox fra XXX er en fiberløsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberkabel får du raske internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud pluss

Detaljer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 4018/4019.

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD190 CD195 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Saturn Dual Brukerveiledning Vcom AS Kranveien 60E N-4950 RISØR Saturn-Dual NO

Saturn Dual Brukerveiledning Vcom AS Kranveien 60E N-4950 RISØR  Saturn-Dual NO Saturn Dual Brukerveiledning Vcom AS Kranveien 60E N-4950 RISØR post@vcom.as www.vcom.as Saturn-Dual NO 2005-07 INNHOLD INTRODUKSJON... 2 BESKRIVELSE... 4 Oversikt over telefonen... 4 Symboler i displayet...

Detaljer

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 Brukerhåndbok for analog telefon Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 2 Brukerhåndbok for analog telefon Copyright 2004 Nortel Networks Med enerett. 2004. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

BeoCom 2. Komme i gang

BeoCom 2. Komme i gang BeoCom 2 Komme i gang Før du starter Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du installerer og bruker BeoCom 2-håndsettet med en BeoLine-base. Du kan også bruke håndsettet med andre baser,

Detaljer

POWERTEL 92 TELEFON IN BETRIEB NEHMEN

POWERTEL 92 TELEFON IN BETRIEB NEHMEN POWERTEL 92 TELEFON IN BETRIEB NEHMEN 1 5 6 7 2 3 8 9 10 11 4 12 13 PowerTel 92 Bruks - anvisning OVERSIKT Oversikt 1 Bilde taster 2 Direkte ringe taster M1/M2/M3 3 SOS tast 4 Tastatur 5 Anrops indikator

Detaljer

Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70IP Brukerveiledning

Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70IP Brukerveiledning Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065 Office 70IP Brukerveiledning Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 5 1 6 7 2 17 16 11 8 9 10 12 13 14 15 3

Detaljer

innovaphone IP111 / IP222 / IP232

innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Brukerveiledning innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Versjon 11 Nummer Status Dato, tid Navn Bytt side Tilstedeværelse se Informasjon Applikasjoner Skjerm IP232 innovaphone AG www.innovaphone.com Version:

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Easy Reflexes. Takket være

Detaljer

HiPath 3000 Versjon 1.2

HiPath 3000 Versjon 1.2 HiPath 3000 Versjon 1.2 OPTISET E STANDARD COMFORT MEMORY Denne mappen tilhører: Siemens A/S, Information and Communication STTC, 14.01.2002 1. Innholdsfortegnelse 1.INNHOLDSFORTEGNELSE----------------------------------------------------------------------------------------2

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. M330 M335. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  M330 M335. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support M330 M335 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

BeoCom 2500 er en brukervennlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende fasiliteter, som vil lette telefoneringen

BeoCom 2500 er en brukervennlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende fasiliteter, som vil lette telefoneringen BeoCom 2500 er en brukervennlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende fasiliteter, som vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formriktige røret samt vippetastene på det brukervennlige

Detaljer

Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Brukerhåndbok

Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Brukerhåndbok Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Brukerhåndbok Artikkelnr. N0068931 November 2005 Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) består av én T7316E-telefon og én til

Detaljer

Digital trådløs telefon SE 140 Digital trådløs telefon med telefonsvarer SE 145. Velkommen. Hurtigveiledning. Koble til. Installer.

Digital trådløs telefon SE 140 Digital trådløs telefon med telefonsvarer SE 145. Velkommen. Hurtigveiledning. Koble til. Installer. Digital trådløs telefon SE 140 Digital trådløs telefon med telefonsvarer SE 145 Velkommen Hurtigveiledning 1 2 3 Koble til Installer Sett i gang Innholdet i esken Håndsett SE 140/ SE 145 SE 140 eller SE

Detaljer

KjempeKnotten Telefontastatur

KjempeKnotten Telefontastatur Brukerveiledning KjempeKnotten Telefontastatur Sort, varenr: 200 012 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 KjempeKnotten... 3 Hva er KjempeKnotten?... 4 Batteri... 4 Telefontilkobling... 5 Slik

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper...6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

Alcatel First Reflexes

Alcatel First Reflexes Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel First REFLEXES. Handlinger Løft av Legg på

Detaljer

Hurtigstart-guide CD181/CD186

Hurtigstart-guide CD181/CD186 Hurtigstart-guide CD181/CD186 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis

Detaljer

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B BRUKERMANUAL DECT IP telefon Type DE2-B Hans Olav Christiansen Side 1 04.04.2008 Innholdsoversikt 1 Generelt Side 3 2 AV/PÅ slag av håndsettet Side 3 3 Display med bakgrunnsbelysning Side 4 4 Batteri info

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

Telefon CL1400 m/kraftig teleslynge. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Telefon CL1400. Telefon CL1400: HMS art. nr.: 135274 Bestillingsnr.

Telefon CL1400 m/kraftig teleslynge. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Telefon CL1400. Telefon CL1400: HMS art. nr.: 135274 Bestillingsnr. Telefon CL1400 m/kraftig teleslynge Bruker- og vedlikeholdsveiledning Telefon CL1400 Telefon CL1400: HMS art. nr.: 135274 Bestillingsnr.: 1104901 INNHOLDSFORTEGNELSE Generell informasjon Oversikt...side

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes

Alcatel Advanced Reflexes Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Advanced REFLEXES. De store displaysonene,

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning Oppdatert august 2009 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra

Detaljer

MOBIL BEDRIFT Brukerveiledning for Administrator

MOBIL BEDRIFT Brukerveiledning for Administrator MOBIL BEDRIFT Brukerveiledning for Administrator Min side Fra vår hjemme side www.ice.no er det link til «Mitt ice» Fyll inn telefonnummer og passord etterfulgt av «Logg inn» 3 Klikk «Glemt passord» hvis

Detaljer