Din bruksanvisning DORO KRONOS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning DORO KRONOS http://no.yourpdfguides.com/dref/3881362"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt:. Hva er ISDN?.... Oppakking. Tilkobling Stille MSN nummer.... Utseende Tastenes funksjoner Nummerviseren.. 24 Forklaring 24 Indikering av nytt nummer Avlese nummerviseren Slette nummer.. 25 Overføre nummer til telefonboken Ring Hvis nummerminnet blir fullt 26 Dupliseringsfunksjon Innstillinger Forklaring..... MSN-nummer.. Samtale venter Romovervåking Språk... Dato og klokke Kostnadsinformasjon.. Samtalesperre.. Ringesignaler Prefix... Endre PIN-kode.... Annet Nullstilling.... Nøddrift....

3 .. Feilsøking..... Garanti opp-funksjon Telefonen..... Displayet Nummerviser.... MSN-nummer.... Å svare på samtaler.... Å ringe samtaler Timer..... Repetisjon Mikrofonsperre... Volumkontroll... Ringe med hurtigvalg... Ringe med telefonboken. Samtalefunksjoner..... Funksjoner.... Menysystem..... Funksjonstastene Åpne menysystemet.... Søke i telefonboken.... Telefonbok Samtaleteller..... Innstillinger..... Gjenoppta samtaler..... Viderekobling.... Vise eget nummer..... består en ISDN tilkobling av to separate "linjer" som har hvert sitt telefonnummer. To samtaler kan altså pågå samtidig på samme "telefonlinje". Flere ulike telefonnummer kan kobles til ditt abonnement, og når det ringer i telefonen vises ikke bare hvilket telefonnummer samtalen kommer fra (nummerviser) men også hvilket telefonnummer (MSN-nummer) den oppringende har tastet. Tilkobling av ISDN utstyr, f eks DORO Kronos, skjer til et koblingspunkt. Dette kan f eks være ulike former av (telefon-) sentraler, terminaladapter, NT etc. I koblingspunktet omdannes de digitale signalene for å kunne forstås av det utstyret som kobles inn. Det vanligeste koblingspunktet er en NT. Felles for de ulike typene er at det har en eller flere digitale utganger (porter) for tilkobling av ISDN utstyr.

4 Koblingspunktet kan dessuten ha en eller flere analoge utganger for tilkobling av analogt utstyr, f eks faxmaskiner, telefoner, telefonsvarer etc. 2 DORO KRONOS INSTALLASJON OPPAKKING Ved levering skal følgende deler medfølge: P Telefon P Spiral-ledning P Telefonrør P Norsk bruksanvisning P Telefonledning Ta kontakt med innkjøpsstedet hvis en del mangler eller er skadet. TILKOBLING P Koble spiral-ledningens ene ende til uttaket på telefonens venstre side, samt til uttaket på rørets underside. P Koble telefonledningens ene ende til telefonuttaket på telefonens bakside. Koble ledningens andre ende til ditt ISDN uttak. ISDN uttaket kan være via en telefonsentral, NT, router eller lignende (se foregående side). P Løft røret og kontroller at du har summetonen. P Dato og tid stilles automatisk første gang du ringer ut, og samtale blir besvart. P Programmer MSN nummer (se neste side) Utover denne innstilling finnes en mengde andre som underletter eller gjør telefoneringen smidigere. Når du har blitt bedre kjent med telefonen, ta deg tid å lese igjennom bruksanvisningen og de ulike innstillingsmuligheter som finnes. 3 INSTALLASJON STILLE MSN NUMMER Her programmerer du hvilke/hvilket telefonnummer du vil denne telefonen skal ringe på. P Trykk på funksjonstast P Trykk på tasten P Trykk på tasten. eller til displayet viser "Innstillinger?". Innstillinger?. Displayet viser "PIN-kod >>". PIN-kod >> P Trykk (fem nuller). P Trykk på tasten P Trykk på tasten P Trykk på tasten. eller to ganger... til displayen viser "MSN?". MSN? P Tast inn MSN nummer, trykk deretter på P Nå kan du videre om ønskelig taste inn MSN2 og MSN3, trykk deretter på 4 INSTALLASJON HENSIKTEN MED PROGRAMMERING AV MSN NUMMER Ditt ISDN abonnement gir deg to telefonnummer. Et hovednummer MSN 1 som blir ditt "kjente" telefonnummer, og et nummer til MSN2. Dersom du bruker en PC med Internett tilgang, vil det være fornuftig å kun programmere inn MSN 1 på din telefon. Dersom du har f. eks. en fax, vil det være fornuftig å "dirigere" denne til MSN 2, og kun programmere MSN 1 på din telefon. Det går også bra å abonnere på flere MSN nummer. Kontakt i tilfelle din operatør. 5 INSTALLASJON UTSEENDE Telefonrør Nedkoblingsknapp Høyttaler MSNindikatorer Uttak for ISDN linje (baksiden) Display Omkobler for nøddrift (baksiden) Funksjonstaster Hurtigvalgstaster Uttak for rørets spiral-ledning (siden) Tastatur 0-9, *, # Uttrekkbar nummerliste Volumkontroll Mikrofonsperreknapp og indikator Høyttalerknapp og indikator Kortnummerknapp Repetisjonsknapp 6 INSTALLASJON TASTENES FUNKSJONER Nedenfor gis en oversiktsforklaring av funksjonene for telefonens ulike taster. Detaljerte beskrivelser finnes under respektive avsnitt i bruksanvisningen. Sifrene i parantes henviser til bildet på side 6. TASTATUR (12) Brukes generelt for å angi siffer og bokstaver. FUNKSJONSTASTER (8) Brukes for å styre telefonens menysystem. Tastene brukes for å gå inn i menysystemet, endre, søke og avslutte en meny. HURTIGVALGSTASTER (9) Ti stykk hurtigvalgstaster hvor telefonnummer kan lagres for hurtig og enkel oppringing. VOLUMKONTROLL (14) Brukes for å øke respektive minske lydvolumet i røret og høyttaleren under samtaler. REPETISJON (18) Ringer opp det siste tastede telefonnummeret. Knappen har minne for de tre siste tastede telefonnummerene. TELEFONBOK (17) Ringer opp en mottaker fra telefonboken. MIKROFONSPERREKNAPP (15) Stenger av mikrofonen under samtale. Knappen er dobbeltvirkende og er aktivert til knappen trykkes en gang til. Indikatoren til høyre for knappen lyser når mikrofonsperrefunksjonen er aktivert. HØYTTALERKNAPP (16) Aktiverer/stenger av telefonens høyttalerfunksjon. Indikatoren på knappen lyser når høyttalerfunksjonen er aktivert. 7 TELEFONEN DISPLAYET Displayet består av to tegnrader, 20 tegn pr rad.

5 I hvilestilling viser displayet aktuell dato og klokkeslett. Når du bruker telefonen vises oppringt telefonnummer og mottaker, samtaletimer, nummerviser ved innkommende samtale, instruksjoner ved programmering etc. NUMMERVISER Når det ringer til deg vises oppringerens telefonnummer eller navn i displayet. For at navnet skal kunne vises må det være lagret i telefonboken. Telefonnummeret lagres i nummerviserminnet og du kan når som helst søke blandt innkommende telefonummer i minnet. På denne måten kan du se hvem som ringer samt hvem som har ringt når du ikke er hjemme. For mer informasjon om nummerviseren og hvordan man avleser den, se side 24. MSN-NUMMER MSN-nummer er det telefonnummeret som innringeren har tastet for å ringe til deg. Ettersom din ISDN tilkobling kan ha flere ulike telefonnummer kan det være praktisk å vite hvilket av dem innringeren har ringt. Dette vises av de tre indikatorene under displayet. Når det ringer i telefonen blinker den indikatoren som tilsvarer det telefonnummeret som innringeren har tastet. Hvilke telefonnummer de ulike indikatorene tilsvarer stilles i innstillingene, se side 28. Å SVARE PÅ SAMTALER Når det ringer til deg viser displayet innringers telefonnummer (hvis dette er tilgjengelig). Hvis innringeren er lagret i telefonboken vises navnet istedet for telefonnummeret. MSN-indikatorene viser hvilket telefonnummer innringeren har tastet. 8 TELEFONEN SVARE PÅ SAMTALER Når det ringer i telefonen kan du svare ved å løfte røret eller trykke på høyttalerknappen. Samtalen kobles opp. IGNORERE SAMTALER Det går også å avslå samtalen (telefonen slutter å ringe) hvis man ikke vil besvare samtalen. P Når det ringer viser displayet "Akseptere?". Akseptere? P Trykk på en av funksjonsknappene Displayet viser "Avslå?". Avslå? eller. P Trykk på funksjonsknapp P Telefonen slutter å ringe. for å avslå samtalen. Å RINGE SAMTALER Oppringing kan skje på to ulike måter avhengig av om man vil ringe med røret eller med høyttalerfunksjonen: OPPRINGING/SAMTALE MED RØRET P Løft røret og vent på summetonen. P Slå ønsket telefonnummer med siffertastene. P Avslutt samtalen ved å legge på røret. Hvis det ønskes kan du under pågående samtale skifte til høyttalende stilling ved å trykke på høyttalerknappen og legge på røret. Samtalen kobles opp i høyttaleren. I høyttalerstilling snakker du med den andre parten gjennom mikrofonen i telefonens fremkant. OPPRINGING/SAMTALE I HØYTTALERSTILLING P Trykk på knappen. Høyttalerfunksjonen kobles inn og summetone høres i høyttaleren. Indikatoren på høyttalerknappen tennes. 9 TELEFONEN P Tast ønsket telefonnummer med siffertastene. P Når mottakeren svarer kan du snakke gjennom mikrofonen i telefonens fremkant. P Trykk på knappen igjen for å avslutte samtalen og koble ned linjen. Under samtale eller oppringing kan du når som helst skifte til røret ved å løfte det. Avslutt samtalen ved å legge på røret. OBS! Vær oppmerksom på at i høyttalerstilling ikke går å "prate i munn" på hverandre, kun en av gangen. Skiftingen mellom hvem som snakker respektive lytter skjer automatisk og styres av lyden (ditt prat) fra rommet telefonen befinner seg i samt lyden fra telefonlinjen (din samtalepartner). Det er derfor viktig å ikke ha noe i telefonens omgivelser som forstyrrer høyttalerfunksjonen, f eks høy musikk. TIMER Når en samtale kobles opp starter en samtaletimer i displayets øvre høyre hjørne. Timeren hjelper deg på en enkel måte og holde orden på hvor lenge samtalen varer. REPETISJON Med repetisjonsfunksjonen kan de tre siste tastede telefonnummerene enkelt ringes opp igjen. P Trykk på repetisjonsknappen displayet. gjentatte ganger til ønsket telefonnummer vises i P Trykk på høyttalerknappen, eller løft røret. Telefonen ringer opp det valgte telefonnummeret. 10 DORO KRONOS feransefunksjonen kobles to samtaler sammen og du kan prate med begge personene samtidig. P P P P To samtaler er oppkoblet (en pågående og en ventende). Søk frem til displayet viser "Konferanse?" på nedre rad. Konferanse? Trykk på knappen. Begge samtalene kobles opp. ned?" på nedre rad.? P For å avslutte konferansesamtalen, søk frem til displayet viser "Koble Koble P Trykk på knappen. P Den siste oppkoblede samtalen avsluttes og den eksisterende samtalen kobles opp. 13 TELEFONEN PARKERE: Hvis du har mer enn en ISDN telefon tilkoblet kan du parkere en pågående samtale på den ene telefonen, og deretter gjenoppta samtalen på den andre telefonen. Samtalen kan være parkert i maksimalt 3 minutter deretter avbrytes den automatisk. P P P P P P En samtale er oppkoblet. Søk frem til displayet viser "Parkere?" på nedre rad. Parkere? Trykk på knappen. Displayet viser "Parkere med nr >>". Parkere >> Angi et parkeringsnummer mellom 0 og 9 med siffertastene. Samtalen parkeres. Parkeringsnummeret brukes som identifisering, og må angis på den telefonen samtalen skal gjenopptas på. GJENOPPTA PARKERT SAMTALE: Hvordan man gjenopptar en parkert samtale på ulike ISDN telefoner er forskjellig fra modell til modell. Beskrivelsene nedenfor viser hvordan det skjer på DORO Kronos. P P P P P Søk frem til displayet viser "Gjenoppta?" på øvre rad. Gjenoppta? Trykk på knappen. Displayet viser "Gjenoppta nr >>". Gjenoppta >> Angi parkeringsnummeret for den parkerte samtalen. Løft røret. Samtalen gjenopptas. 14 FUNKSJONER MENYSYSTEM DORO Kronos har foruten de vanlige telefonfunksjonene ytterligere et flertall praktiske funksjoner. Disse funksjoner kommer du til via telefonens menysystem. Nedenfor vises menysystemet og en kort forklaring til hver funksjon: Leter etter mottakere i telefonboken. Legger til, endrer eller sletter mottakere i telefonboken. Holder orden på hvor mange innkommende respektive utgående samtaler som er gjort på respektive MSNnummer. Undermeny med telefonens innstillinger, f eks ringesignal, samtalesperrer, dato/klokke m m. Gjenopptar parkert samtale. Stiller inn viderekobling av telefonnummer. Med denne funksjonen velger du om ditt telefonnummer skal vises på mottakerens nummerviser når du gjør utgående samtal.

6 Hvis det er lagrede samtaler i nummerviseren minne kan denne menyen aktiveres. 15 FUNKSJONER FUNKSJONSTASTENE For å aktivere og forflytte deg i menysystemet bruker du funksjonstastene. Med disse stiller du også inn funksjoner og velger ulike innstillinger i menyene. Funksjonstastene har alltid samme funksjon uansett hvor i menyene du befinner deg. Lær deg tastenes funksjon så blir det enklere å utføre innstillingene. Søker oppover Avbryter/går tilbake Åpner menysystemet Søker nedover Velger en meny eller bekrefter en innstilling ÅPNE MENYSYSTEMET P Åpne menysystemet ved å trykke på funksjonstast P Søker blandt menyene med funksjonstast ønsket meny. eller. til displayet viser P Velg meny ved å trykke på funksjonstast tast.. P Avslutt og gå tilbake til hvilestilling ved å trykke en eller to ganger på funksjons- 16 FUNKSJONER SØKE I TELEFONBOKEN Med denne funksjonen kan du søke etter en mottaker i telefonboken. Du kan søke på navn eller søke manuelt blandt de lagrede mottakerne. Når du finner ønsket mottaker kan du enkelt ringe den opp. SØK PÅ NAVN: P Åpne og velg "Søke i telefonbok?" i menysystemet. Søke? P Displayet ber deg angi mottakerens navn. P Trykk på den siffertasten som tilsvarer første bokstav i navnet du søker. Hver siffertast tilsvarer flere ulike bokstaver (og tegn). Trykk en andre eller tredje gang på samme tast for å få frem den andre respektive tredje bokstaven som tasten tilsvarer. På side 19 finnes en tabell over hvilke bokstaver og tegn hver siffertast tilsvarer. Du kan fortsette å angi flere bokstaver i navnet du søker men det holder oftest å angi første bokstav i navnet. Trykk på funksjonstast for å slette. P Trykk på funksjonstast for å starte søkingen. P Hvis det er noen mottakere som passer med den eller de bokstaver du anga vises den første av dem i displayet, sammen med telefonnummeret. Hvis det ikke er noen mottakere med det søkte navnet viser displayet "Navn finnes ikke!" og går tilbake til innmatingen. SØKE: P Åpne og velg "Søke i telefonbok?" i menysystemet. Søke? P Søk blandt mottakerne med funksjonstast Mottakerne vises i alfabetisk rekkefølge. eller. RING OPP MOTTAKERE: Løft røret eller trykk på høyttalerknappen når displayet viser ønsket mottaker. Telefonen ringer automatisk den valgte mottakeren. 17 FUNKSJONER TELEFONBOK DORO Kronos har en innebygget telefonbok med plass til 50 mottakere. Mottakerne lagres i telefonboken med navn og telefonnummer. Hver mottaker nummereres dessuten med ett såkalt kortnummer mellom 01 og 50. Kortnummerene gjør det enkelt å hurtig ringe opp en lagret mottaker (se side 12). Kortnummer tilsvares av hurtigvalgsknappene på telefonen, og oppringing av disse skjer med kun ett tastetrykk (se side 11). LAGRE NY MOTTAKER: P Åpne og velg "Telefonbok?" i menysystemet. Telefonbok? P Velg "Program.tlf.bok?" og trykk Program.tlf.bok? P Displayet viser det første ledige (tomme) kortnummeret på nedre rad. Trykk på funksjonstast for å velge dette kortnummer. Tenk på at kortnummer 0110 tilsvares av hurtigvalgstastene! Du kan lagre mottakeren på valgfritt ledig kortnummer. Trykk for å slette det kortnummeret som vises. Angi deretter ønsket kortnummer med siffertastene. Hvis det nye kortnummeret er opptatt viser displayet "Erstatt?". Trykk funksjonstast hvis du vil erstatte mottakeren. P Displayet viser "Tast inn navn". Tast inn mottakerens navn ved hjelp av siffertast navn tastene, max 20 tegn. siffertast tilsvarer flere ulike bokstaver og tegn. é ï 5 ô S Ü æ! P Velg "Endre telefonbok?". Endre? P Displayet viser "Tast inn navn". kan du endre mottakerens navn. igjen. Nå kan du endre mottakerens telefonnummer. P Velg "Slett telefonbok?". Slett? P Displayet viser "Tast inn navn". Tast inn mottakerens navn ved hjelp av siffertast navn tastene. P Displayet viser f eks "MSN1-08 (I) -14 (O)". side 14 hvordan parkering av samtaler fungerer. P Displayet viser "Gjenoppta nr >>". inngående MSN-nummer kan få en egen viderekobling. Velg mellom tre ulike typer av viderekobling: Direkte, Ikke svar eller Opptatt. Det finnes dessuten en funksjon for å kontrollere om viderekobling er utført. Hvert MSNnummer kan ha ulik viderekobling uavhengig av hverandre. Viderekobling "Direkte" viderekobler alle innkommende samtaler direkte til det telefonnummeret du har angitt. Viderekobling "Ikke svar" viderekobler alle innkommende samtaler som ikke besvares innen 5 signaler. Viderekobling "Opptatt" viderekobler alle innkommende samtaler hvis din telefon er opptatt. På neste side beskrives hvordan aktivering og avaktivering av viderekobling utføres. 21 FUNKSJONER AKTIVERE VIDEREKOBLING: P Åpne og velg "Viderekobling?" i menysystemet. Viderekobling? P Displayet viser "MSN 1?" samt telefonnummeret for MSN 1. MSN? P Velg hvilket av ditt abonnements MSN-nummer du vil viderekoble (MSN 1-3) eller velg "øvrige nr.?" hvis det nummeret du vil viderekoble ikke finnes blandt de tre øvrige? lagrede MSN-nummerene. P Velg funksjonen "Viderekobling PÅ?". Viderekobling? P Displayet viser "Viderekobling til >>". Angi hvilket telefonnummer samtalen skal Viderekobling >> viderekobles til. P Velg ønsket viderekoblingstype: "VK-alltid PÅ?", "VK-opptatt PÅ?" eller "VKVK-alltid? VK-opptatt? VKikke svar PÅ?".? P Displayet bekrefter innstillingen. AVAKTIVERE VIDEREKOBLING: P Åpne og velg "Viderekobling?" i menysystemet. Viderekobling? P Displayet viser "MSN 1?" samt telefonnummeret for MSN 1. MSN? P Velg hvilket av ditt abonnements MSN-nummer du vil avaktivere en viderekobling fra, eller velg "øvrige nr.?" hvis det nummeret du vil avaktivere ikke finnes blandt øvrige? de tre lagrede MSN-nummerene. P Velg funksjonen "Viderekobling AV?". Viderekobling? P Velg ønsket viderekoblingstype: "Vk-alltid AV?", "VK-opptatt AV?" eller "VK? VK-opptatt? VKikke svar AV?".

7 ? P Displayet bekrefter innstillingen. 22 FUNKSJONER KONTROLLERE VK STATUS: P Åpne og velg "Viderekobling?" i menysystemet. Viderekobling? P Displayet viser "MSN 1?" samt telefonnummeret for MSN 1. MSN? P Velg hvilket av ditt abonnements MSN-nummer du vil kontrollere (MSN 1-3) eller velg "øvrige nr.?" hvis det nummeret du vil kontrollere ikke finnes blandt de tre øvrige? lagrede MSN-nummerene. P Velg funksjonen "VK Status?". VK? P Velg hvilken viderekoblingstype du vil kontrollere: "Status VK-alltid?", "Status Status? Status VK-oppt.?" eller "Status VK-ikke svar?".? Status? P Displayet viser aktuell status. VISE EGET NUMMER Med denne funksjonen velger du om ditt telefonnummer skal vises på mottakerens nummerviser når du gjør utgående samtaler. Du kan velge å vise hvilket som helst av dine lagrede MSN-nummer. P Åpne og velg "Vise eget nr. PÅ/AV?" i menysystemet. Vise PÅ/AV? P Velg ønsket funksjon: "Vise eget nr?", eller "Vis ikke eget nr?". Vise? Vis? Hvis du valgte å ikke vise eget nummer går programmet tilbake til hovedmenyen. P Velg hvilket av ditt abonnements MSN-nummer du vil skal vises (MSN 1-3). Merk at det nummeret som vises ved utgående samtale også kan påvirkes av det utstyret din telefon er koblet til! 23 NUMMERVISER FORKLARING Med telefonens nummerviser kan du se hvem som ringer før du besvarer samtalen eller se hvilke som har ringt når du ikke var hjemme. Når det ringer i telefonen viser displayet fra hvilket telefonnummer samtalen kommer fra, hvis oppringeren er lagret i telefonboken vises navnet istedet for telefonnummeret. Mottatte telefonnummer lagres i et minne sammen med dato og klokkeslett, og kan enkelt hentes frem for å avlese. Minnet har plass for 50 telefonnummer. INDIKERING AV NYTT NUMMER: Når en påringning skjer lagres oppringers telefonnummer i nummerviserens minne. Som indikasjon på at det er et eller flere nye nummer i minnet viser displayet antall nummer i minnet samt antall nye (ikke avleste) nummer. Så lenge det er nummer som ikke er avlest i nummerviserens minne vises indikeringen i displayet. AVLESE NUMMERVISEREN P Displayet indikerer at det er nye nummer å avlese. Hvis det ikke er noen nye nummer kan du søke frem til nummerviseren i menysystemet (se side 15) P Trykk. P Displayet viser informasjon om det nyeste telefonnummeret i minnet, f eks: I ovenstående eksempel har Johan Ek ringt klokken 20:04 den 15. Juni Samtalen er nummer 3 i nummerviserens minne. Bokstaven "N" indikerer at nummeret er nytt, d v s ikke tidligere avlest. 24 NUMMERVISER P Søke blandt nummerene med funksjonstasten listen!".! eller. P Hvis du søker forbi det siste eller første nummeret i minnet viser displayet "Slutt på Slutt SLETT NUMMER: P Søke frem ønsket telefonnummer/navn i nummerviserens minne (ifølge foregående avsnitt). P Velg det ønskede nummeret ved å trykke på P Trykk på tasten eller. til displayet viser "Slett nr?". Slett?. P Bekreft slettingen ved å trykke to ganger på OVERFØRE NUMMER TIL TELEFONBOKEN De telefonnummer som lagres i nummerviserens minne kan enkelt overføres og lagres i telefonboken. P Søk frem ønsket telefonnummer/navn i nummerviserens minne. P Velg det ønskede nummeret ved å trykke på P Trykk på tasten tel.bok?". tel.bok?. eller til displayet viser "Lagre nr i Lagre P Trykk detaljer).. P Nå åpnes telefonboken og du blir bedt om å angi mottakerens navn (se side 18 for P Trykk. P Velg posisjon i telefonboken for den nye mottakeren (se side 18 for detaljer). 25 NUMMERVISER RING OPP-FUNKSJON Du kan enkelt ringe opp et telefonnummer som er lagret i nummerviserens minne. P Søk frem ønsket telefonnummer/navn i nummerviserens minne (ifølge foregående avsnitt). P Løft røret eller trykk på høyttalerknappen. Telefonnummeret ringes opp. HVIS NUMMERMINNET BLIR FULLT Nummerviserens minne rommer 50 telefonnummer. Hvis minnet skulle bli fullt vil hver ny påringing erstatte det eldste lagrede telefonnummeret, prinsippet "først inn først ut" gjelder. Det nye nummeret får rekkefølgenummer 50 og alle andre nummer flyttes ned et trinn i minnerekkefølgen. DUPLISERINGSFUNKSJON Hvis et og samme telefonnummer ringer mer enn en gang uten at nummerviseren avleses, lagres alle påringinger fra nummeret i en posisjon. En indikering legges til som forteller om hvor mange ganger oppringeren har ringt. Displayet viser dato og klokkeslett for den første påringingen. Sifferet "3" i eksemplet ovenfor betyr at Ann Bjørk har ringt tre ganger, hvor første gangen var klokken 22:44 den 18. mars INNSTILLINGER FORKLARING Dette avsnittet beskriver telefonens innstillinger og hvordan disse kan endres. Vi anbefaler at du først blir kjent med telefonen og dens vanlige funksjoner, før du endrer noen innstillinger. PIN KODE: Alle innstillinger beskyttes med en PIN-kode. Koden består av fem siffer og er ved levering stilt til " ". Hvis du glemmer koden kan telefonen nullstilles, se side 35. INNSTILLINGSMENYER: Ved dette tidspunktet bør du være kjent med hvordan telefonens menysystem er bygd opp og hvordan du forflytter deg i det. Derfor beskrives hver innstilling kun med et skjematisk bilde samt en forklaring over hva innstillingen gjør eller hvordan den brukes. P Åpne og velg "Innstillinger?" i menysystemet. Innstillinger? P Displayet viser "PIN-kode >>". PIN-kode >> P Angi din femsifrede PIN-kode. P Trykk på tasten. Hvis koden er fel vises "Feil PIN-kode!", prøv igjen. Feil! og. P Nå kan du søke blandt innstillingene med knappene P Trykk på tasten for å velge den innstilling som vises. P Følg det skjematiske bildet som vises for hver innstilling. 27 INNSTILLINGER MSN-NUMMER Ditt ISDN-abonnement kan ha flere ulike telefonnummer og disse telefonnummer kalles MSN-nummer (Multi Subscriber Number). Avhengig av hvilken type av ISDN tilkobling eller abonnement du har kan du ha ulike mange MSN-nummer. DORO Kronos kan håntere opp til 3 MSN-nummer. Når noen ringer til deg indikerer telefonen hvilket telefonnummer innringeren har tastet. Dette indikeres ved at en av de tre indikatorene på telefonens overside (se side 6) blinker når det ringer.

8 Powered by TCPDF ( Hver indikator representerer et MSN-nummer. SAMTALE VENTER Når denne funksjonen er aktivert går det å ta imot en ny innkommende samtale mens en samtale allerede er oppkoblet i telefonen. Når den nye samtalen ringer høres to korte toner i røret og displayet viser "Akseptere?". Ta imot samtalen ved å trykke på. Du kan nå veksle mellom de to samtalene, eller koble dem opp i konferanse. Se avsnittet "Samtalefunksjoner" på side INNSTILLINGER ROMOVERVÅKING Romovervåkingsfunksjonen lar deg overvåke (avlytte) alle lyder i det rommet din DORO Kronos befinner seg i. Overvåkingen skjer via en ekstern telefon. Når du ringer inn til din DORO Kronos svarer den automatisk på samtalen og aktiverer den innebygde mikrofonen. Alle lyder i rommet sendes ut over telefonlinjen til den telefonen du ringer opp fra. For at romovervåkingen skal fungere må du først aktivere funksjonen, og deretter ringe inn på ditt MSN-3 telefonnummer (det telefonnummeret som er lagret som MSN-nummer 3). Overvåkingen kobles automatisk opp i den innebygde mikrofonen i telefonens fremkant. Overvåkingen avsluttes når samtalen avsluttes. Husk å avaktivere funksjonen når du ikke vil bruke den mer, ettersom alle samtaler som ringer på MSN-3 telefonnummeret vil kobles opp for rumovervåking! SPRÅK Denne funksjonen stiller inn språket på tekstene i displayet. Velg mellom Svensk, Norsk eller Engelsk. Merk at alle tekster som genereres av telenettet fortsatt vil vises på norsk! 29 INNSTILLINGER DATO OG TID Dato og klokken justeres automatisk ved hver utgående samtale. Du kan også stille inn dette manuelt hvis det ønskes. KOSTNADSINFORMASJON Denne funksjonen brukes ikke i Norge. 30 INNSTILLINGER SAMTALESPERRE Denne funksjonen sperrer telefonen for ulike typer av utgående samtaler og funksjoner. Dette kan være praktisk f eks hvis telefonen brukes av flere ulike personer og man vil være sikker på at den ikke brukes til dyre utenlandssamtaler. Følgende sperrefunksjoner finnes: "Sperre alt": Denne funksjonen sperrer alle utgående samtaler uansett telefonnummer. Så fort man prøver å taste et telefonnummer viser displayet "Samtale sperret!". Det går å lagre fem Samtale! unntakstelefonnummer hvor samtaler kan gjøres. 31 INNSTILLINGER "Sperre delvis" Med denne sperren kan du lagre fem ulike telefonnummer som skal være sperret. Alle andre nummer kan ringes akkurat som vanlig. Alle telefonnummer som starter på de siffer du lagrer vil sperres. Det holder altså å angi f eks "22" for at alle samtaler som starter med dette retningsnummer skal sperres. "Ringesignal av/på" Denne funksjonen stenger kun av telefonens ringesignal. Det går fortsatt å svare på samtaler. opp din nye PIN-kode. Hvis du glemmer koden må telefonen nullstilles (se side 35). finnes to ulike nullstillinger. Den ene nullstiller telefonens alle funksjoner tilbake til fabrikkinnstilling. Den andre nullstiller kun PIN-koden til TOTAL NULLSTILLING (ALLE INNSTILLINGER): P Trykk på funksjonstast P Trykk på tasten P Trykk på tasten P Trykk: * P Trykk på tasten.. eller til displayet viser "Innstillinger?". Innstillinger?. Displayet viser "PIN-kode >>". PIN-kode >> PIN-KODE NULLSTILLING: P Trykk på funksjonstast P Trykk på tasten P Trykk på tasten P Trykk: * P Trykk på tasten.. eller til displayet viser "Innstillinger?". Innstillinger?. Displayet viser "PIN-kode >>". PIN-kode >> NØDDRIFT På baksiden av telefonen finnes en omkobler som brukes ved et eventuelt strømbrudd. Hvis strømmen skulle forsvinne, sett omkobleren i stilling "EMERGENCY MODE". Nå kan du ringe med telefonen selv om strømmen er borte. Sett tilbake omkobleren til stilling "NORMAL" når strømmen kommer tilbake! Ved strømbrudd begrenses telefonens funksjoner. 35 ANNET FEILSØKING Hvis ikke telefonen fungerer slik den skal, les først igjennom denne bruksanvisning. Kontroller at alle tilkoblinger er ordentlig satt i og at apparatets tilkobling til telenettet er riktig. Hvis ikke dette hjelper, følg feilsøkingsguiden nedenfor. TELEFONEN FUNGERER IKKE P Kontroller at telefonledningen er riktig satt i. P Koble inn en annen ISDN-telefon, som du vet er feilfri. Hvis denne telefonen fungerer er det sannsynligvis feil på din DORO Kronos. P Prøv telefonen på en annen ISDN-linje. Hvis den fungerer der er det feil på din telefonlinje. Ring feilmeldingen. P Prøv eventuelt nullstilling. IKKE RINGESIGNAL P Kontroller at ringesignalet ikke er avstengt eller sperret. Tenk på at hvert MSNnummer har individuelle ringesignaler. Husk at telefonen kun ringer på de MSN nummer som er lagt inn. VIDEREKOBLING FUNGERER IKKE P Dette kan komme av at din ISDN-tilkobling ikke kan håntere denne funksjonon (Function Protocol). Kontakt din ISDN leverandør. NUMMERVISEREN TAR IMOT FEIL NUMMER P Kontroller at Prefix funksjonen ikke er aktivert. Hvis telefonen fremdeles ikke fungerer, ta kontakt med innkjøpsstedet hvor apparatet er kjøpt for service. Ikke glem kvittering/garantibevis. 36 ANNET GARANTI DORO Kronos har et års normal varegaranti. Ved eventuell feilfunksjon ta kontakt med innkjøpsstedet. Garantiservice utføres kun mot fremvising av kvittering/fakturakopi. Garantien gjelder kun ved normal bruk av apparatet. Garantien gjelder ikke ved feil som har oppstått ved lyn/torden eller andre elektriske overspenninger. Garantien gjelder ikke hvis apparatet er blitt åpnet eller forsøkt reparert selv. For sikkerhets skyld anbefaler vi at du trekker ut ledningen ved tordenvær. 37.

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning DORO WALK TALK 1555 http://no.yourpdfguides.com/dref/3881413

Din bruksanvisning DORO WALK TALK 1555 http://no.yourpdfguides.com/dref/3881413 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning DORO GALAX http://no.yourpdfguides.com/dref/2337011

Din bruksanvisning DORO GALAX http://no.yourpdfguides.com/dref/2337011 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerveiledning Telenor DigAna 10

Brukerveiledning Telenor DigAna 10 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Oppakking og installasjon........... 4 Medfølgende deler.............. 4 Oversikt Tilkobling.................... 4................... 4 Komme igang..................

Detaljer

Bruksanvisning. Tilleggstjenester... 14. Feilsøking... 15 Hvis telefonen ikke fungerer... 15 Feilsøkningsguide... 15 Vedlikehold... 16 Garanti...

Bruksanvisning. Tilleggstjenester... 14. Feilsøking... 15 Hvis telefonen ikke fungerer... 15 Feilsøkningsguide... 15 Vedlikehold... 16 Garanti... Gratulerer med din nye telefon! DORO Avant Plus er en mangesidig telefon med både høyttalende- og headsetfunksjon. Dette innebærer at du kan prate med din samtalepartner uten å løfte av røret, praktisk

Detaljer

Din bruksanvisning DORO X100 http://no.yourpdfguides.com/dref/3881430

Din bruksanvisning DORO X100 http://no.yourpdfguides.com/dref/3881430 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software opp til versjon X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning... 4 Hurtigveiledning....5 Ringe internt og eksternt...6

Detaljer

Din bruksanvisning DORO DECT 4055 http://no.yourpdfguides.com/dref/3881237

Din bruksanvisning DORO DECT 4055 http://no.yourpdfguides.com/dref/3881237 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

CL200 Telefon med høreslynge og telefonsignalindikator

CL200 Telefon med høreslynge og telefonsignalindikator Ved spørsmål, reklamasjoner etc. vennligst kontakt Gewa AS eller forhandler. Obs! For å minske risikeen for at telefonen ødelegges av lynnedslag bør telefonen koples fra ved kraftig tordenvær. Hvis telefonen

Detaljer

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 Brukerhåndbok for analog telefon Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 2 Brukerhåndbok for analog telefon Copyright 2004 Nortel Networks Med enerett. 2004. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JUNI 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox er en fiberløsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberkabel får du raske internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud pluss sikker

Detaljer

Telefon CL100 og CL100+

Telefon CL100 og CL100+ Telefon CL100 og CL100+ Bruker- og vedlikeholdsveiledning Telefon CL100 og CL100+ Telefon CL100: Telefon CL100+ (med benleder): HMS art. nr.: 160782 HMS art. nr.: 160776 Best. nr.: 1104119 Best. nr.: 1104118

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 2 Kobling IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 2 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

Telefon CL1400 m/kraftig teleslynge. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Telefon CL1400. Telefon CL1400: HMS art. nr.: 135274 Bestillingsnr.

Telefon CL1400 m/kraftig teleslynge. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Telefon CL1400. Telefon CL1400: HMS art. nr.: 135274 Bestillingsnr. Telefon CL1400 m/kraftig teleslynge Bruker- og vedlikeholdsveiledning Telefon CL1400 Telefon CL1400: HMS art. nr.: 135274 Bestillingsnr.: 1104901 INNHOLDSFORTEGNELSE Generell informasjon Oversikt...side

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8002E 3 - Apparatbeskrivelse 3 Programmering av apparat - Endre navn på telefonen 4 - Endre intern og ekstern ringetone

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper...6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Bruksanvisning for sentralbord

Bruksanvisning for sentralbord Bruksanvisning for sentralbord LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Sentralbordfunksjoner - Dag og nattstilling

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JUNI 2009 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox fra XXX er en fiberløsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberkabel får du raske internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud pluss

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Telenor Etude 30 TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Generelt Deler med navn...................................................................

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning Oppdatert august 2009 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Oppsett og

Detaljer

NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057

NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057 NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057 Nemo Side 2 * Display viser slått nummer, aktuelt klokkeslett, samt samtaletid * Justerbart ringesignal * Lampe blinker ved ringesignal * Knapp for gjenoppringing av

Detaljer

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Brukerveiledning Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Varenr.: 300 100 Innholdsfortegnelse Tekniske data på Falck 6604 Vaktfalk Telealarm... 3 Introduksjon... 3 Oversikt over tilkoblinger... 4 Oppstart og programmering...

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 Telefonen kan styres både fra mypbx (PC/web-applikasjon) og direkte fra telefonen. Denne brukerveiledningen tar for seg betjening fra telefonen og er delt inn

Detaljer

EuroPhone Basic 10/20. Bruksanvisning

EuroPhone Basic 10/20. Bruksanvisning EuroPhone Basic 10/0 Bruksanvisning Innhold 1 INNLEDNING 5 GENERELT 6.1 Om denne bruksanvisningen: 6. Pakkens innhold 8..1 EuroPhone Basic 10 8.. EuroPhone Basic 0 8.3 Taster og displaymeldinger 9.4 Slik

Detaljer

JANUAR 2016 TELEFON BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 TELEFON BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 TELEFON BRUKERVEILEDNING 1 1 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN S 3 2 KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN S 5 3 TELEFONITJENESTER S 6 2 ALTIBOX TELEFON 1 Omlegging av telefonkoblingen

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling IP-telefoni ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV IP-TELEFONI

Brukerveiledning Tilkobling IP-telefoni ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV IP-TELEFONI Brukerveiledning Tilkobling IP-telefoni ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV IP-TELEFONI 1 2 3 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN TELEFONITJENESTER 1 OMLEGGING

Detaljer

Doro Magna 4000. Norsk

Doro Magna 4000. Norsk Doro Magna 4000 Norsk 5 6 7 8 OK C 9 10 4 3 A B b 11 12 2 R 13 1 14 60 db 15 16 17 Norsk 1. Volumkontroll for håndsettet 2. Høyttaler 3. Servicetilgangstaster 4. Opphengskrok for håndsett 5. Slett 6. OK

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Telefon

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Telefon Juli 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling Altibox Telefon Alt du trenger å vite om bruken av Altibox Telefon 1 Altibox Telefon 1 Omlegging av telefonkoblingen

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER Det ringer, det ringer... BKSAK nr: 200100111/65 Oppdat.ansv.: IT-seksjonen Dato sist oppdatert: 08.08.01 Ønsker noen kurs og gjennomgang av telefonapparatet, så kan

Detaljer

Doro Comfort 3000. Norsk

Doro Comfort 3000. Norsk Doro Comfort 3000 Norsk 1. Ekstra forsterkning (boost) 2. Volumkontroll for håndsettet 3. Volumkontroll for høyttaler 4. Servicetilgangstaster 5. Hurtigtast 6. Opphengskrok for håndsett 7. Lagre 8. Melding

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4220 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse TELEFONEN DIALOG 4220... 2 Knappene... 3 1.Linjeknapp 1-6... 3 Faste taster... 3 Telefon innstillinger... 4 BRUK

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Brukerveiledning for analoge standardapparater IPLDK-100 og IPLDK-300 for software versjon 3.0xx. 1 februar 05 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning.... 4 Hurtigveiledning... 5 Ringe

Detaljer

Bruksanvisning for GDC 450

Bruksanvisning for GDC 450 Bruksanvisning for GDC 450 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Aktive displayknapper 4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer

Detaljer

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort 2001 Nortel Networks P0935936 Utgave 01 Bruke primærtelefonen Telefonen din er programmert som en primærtelefon for bestemte eksterne linjer på

Detaljer

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9)

Display. Taster.  Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9) Display Symbol Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Blinker ved mikrofon av Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Ringelyd slått av Ikke forstyrr aktivert Ikke kontakt

Detaljer

Din bruksanvisning DORO DECT MULTI http://no.yourpdfguides.com/dref/2336947

Din bruksanvisning DORO DECT MULTI http://no.yourpdfguides.com/dref/2336947 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Telenor ISDN. Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! installasjonsveiledning

Telenor ISDN. Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! installasjonsveiledning Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! Her er de viktigste brukerfordelene med Telenor ISDN oppsummert: To telefonlinjer det vil si at du kan bruke to teleapparater samtidig Raskere dataoverføring,

Detaljer

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning Mobil internlinje Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om brukerveiledningen... 5 Mobil internlinje... 6 Bruk... 7 Utgående anrop... 7 Ringe ut... 7 Automatisk

Detaljer

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Touchtone User Interface (TUI)

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Touchtone User Interface (TUI) OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Hurtigreferanse R6.x Hovedmeny Slå tilgangsnummeret. Etter at du er logget på vil touchtone-grensesnittet vise deg hvordan du åpner og håndterer tjenestene i

Detaljer

KjempeKnotten Telefontastatur

KjempeKnotten Telefontastatur Brukerveiledning KjempeKnotten Telefontastatur Sort, varenr: 200 012 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 KjempeKnotten... 3 Hva er KjempeKnotten?... 4 Batteri... 4 Telefontilkobling... 5 Slik

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper... 6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Dokument- og programvarerettigheter Copyright 1998-2010 av ShoreTel Inc., Sunnyvale, California, USA. Med enerett. Trykt i USA. Innholdet i denne publikasjonen

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Brukerveiledning Easy REFLEXES Alcatel 4400 Telefonapparatet Easy REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til alle tjenester og funksjoner som

Detaljer

GSM Suite For online og offline programmering! GSM Key serien

GSM Suite For online og offline programmering! GSM Key serien GSM Suite For online og offline programmering! GSM Key serien Side 1 av 26 Innholdsfortegnelse For å komme i gang:... 3 Innkobling på GSM Key.... 3 1.0 Installasjon... 5 2.0 Hovedvindu / Innlogging....

Detaljer

EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning

EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning Bli kjent med EuroPhone S Betjeningselementer display 1 6 2 7 3 8 4 9 5 0 telefonliste OK funksjontaster 1 2 3 2nd 4 5 6 1 5 2 7 8 9 1.2.3. 0 KP MSN R høyttaler

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning Easy REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet Easy REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning Premium REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet Premium REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Linksys SPA942 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM05. Norsk

Comfort Digisystem Bruksanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM05. Norsk Comfort Digisystem Bruksanvisning SecureStream Technology Microphone DM05 Norsk Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Presentasjon av Microphone DM05 3 Funksjoner -

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp.

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp. Bernafon SoundGate SoundGate HURTIGGUIDE Justering av volum og bytte av program Telefonknapp Musikk/audio-knapp Bluetooth knapp Batteri-indikator Denne bruksanvisningen er en kortversjon. Viktig: - Din

Detaljer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Earset DE-10. Norsk

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Earset DE-10. Norsk Comfort Digisystem Bruksanvisning Earset DE-10 Norsk Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Presentasjon av Earset DE-10 3 Funksjoner - Earset DE-10 4 Komme i gang 5

Detaljer

EC-Styring med "Magelis" berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2

EC-Styring med Magelis berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 Innhold 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 2. Drift av maskinen... 3 2.1 Beskrivelse av hovedmeny...3 2.2 Endre program...4 2.3 Opprette et program - eksempel på programmering av en profil...5

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Oppsett og

Detaljer

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1500 VD http://no.yourpdfguides.com/dref/2920448

Din bruksanvisning GRUNDIG SCC 1500 VD http://no.yourpdfguides.com/dref/2920448 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? How Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Premium Reflexes. Det

Detaljer

BeoCom 3. Bruksanvisning

BeoCom 3. Bruksanvisning BeoCom 3 Bruksanvisning BeoCom 3 Med BeoCom 3 kan du holde styr på samtalene dine ved hjelp av telefondisplayet. Displayet veileder deg gjennom bruk av telefonen når du ringer opp, besvarer anrop og foretar

Detaljer

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Telefon flashtel Eco Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Eco flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen, slik

Detaljer

BRUKSANVISNING OND-2898

BRUKSANVISNING OND-2898 NORSK Comsys 360 NUMMERVISER MED VIP-SIGNAL FOR SVERIGE, DANMARK, NORGE, FINLAND BRUKSANVISNING OND-2898 Comsys 360 Side 2 * Kombinert viser for nummermottaking i Sverige, Danmark, Norge, eller Finland

Detaljer

MOBIL BEDRIFT Brukerveiledning for Administrator

MOBIL BEDRIFT Brukerveiledning for Administrator MOBIL BEDRIFT Brukerveiledning for Administrator Min side Fra vår hjemme side www.ice.no er det link til «Mitt ice» Fyll inn telefonnummer og passord etterfulgt av «Logg inn» 3 Klikk «Glemt passord» hvis

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JANUAR 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox fra Lyse er en fiberoptisk løsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberoptiske kabel får du raske internettlinjer, et variert tv-

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Telefon flashtel Comfort II. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Comfort II. flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr.

Telefon flashtel Comfort II. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Comfort II. flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr. Telefon flashtel Comfort II Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Comfort II flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr. 135272 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen,

Detaljer

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner 2002 Nortel Networks P0935990 Utgave 02 Taster Funksjon-tasten i Business Series Terminal (T-serien) er et lite globus-ikon. Funksjon-tasten

Detaljer

Opplæring: Telefoni. Trådfasttelefon. Dato Versjon Forfatter Godkjent av Endringer utført. 24.05.05 1.0 André S. Mathiesen Tore Jo Nilsen Opprettet

Opplæring: Telefoni. Trådfasttelefon. Dato Versjon Forfatter Godkjent av Endringer utført. 24.05.05 1.0 André S. Mathiesen Tore Jo Nilsen Opprettet Opplæring: Telefoni Trådfasttelefon Dato Versjon Forfatter Godkjent av Endringer utført 24.05.05 1.0 André S. Mathiesen Tore Jo Nilsen Opprettet 27.05.05 1.1 André S. Mathiesen Tore Jo Nilsen Mindre endringer

Detaljer

DM50-serien - Hurtiginstallasjonsguide (K700 serie)

DM50-serien - Hurtiginstallasjonsguide (K700 serie) Les dette først! DM50-serien - Hurtiginstallasjonsguide (K700 serie) Ditt nye frankeringssystem er designet og produsert slik at du enkelt skal klare installasjonen uten hjelp fra en tekniker. Det er viktig

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Hjemmetelefonen. Gir mange muligheter

Hjemmetelefonen. Gir mange muligheter Hjemmetelefonen Gir mange muligheter Velkommen! Denne brosjyren skal hjelpe deg å få mest mulig ut av ditt telefonabonnement. Med fasttelefon får du tilgang til nyttige tjenester, og du kan velge tre av

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300IP

Hurtigveiledning Konftel 300IP Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300IP NORSK Beskrivelse Konftel 300IP er en konferansetelefon for IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finner du en bruksanvisning med utførlig

Detaljer

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe Brukerveiledning Callstream Telcom Europe Copyright 2006 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Hovedvinduet... 2 1 Verktøylinje... 3 2 Samtale vindu... 4 Ikoner... 4 Kolonner... 4 3 Internnummer søk vindu...

Detaljer

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 420P http://no.yourpdfguides.com/dref/3645396

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 420P http://no.yourpdfguides.com/dref/3645396 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DYMO LABELMANAGER 420P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DYMO LABELMANAGER 420P i bruksanvisningen

Detaljer

Brukermanual for GDC-450H DECT SBG-1000

Brukermanual for GDC-450H DECT SBG-1000 Brukermanual for GDC-450H DECT SBG-1000 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

Hurtigveiledning Konferansetelefon Konftel 200W

Hurtigveiledning Konferansetelefon Konftel 200W Hurtigveiledning Konferansetelefon Konftel 200W Norsk Conference phones for every situation Beskrivelse av Konftel 200W Konftel 200W er en DECT konferansetelefon med et opptaksområde på opptil 30 m 2.

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse

Funksjonsbeskrivelse Brukerveiledning Funksjonsbeskrivelse Telefon Software versjon 5.3.3 eller nyere Rev C NO Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2 Bruke Telefon... 3 2.1 Kontaktlisten... 3 2.2 Telefonmenyen... 3 2.3 Ringe

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Ascotel Office 35 Brukerveiledning. Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer

Ascotel Office 35 Brukerveiledning. Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Ascotel Office 35 Brukerveiledning Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 14 16 18 1 2 3 4 15 17 63.304 11 9 13 12 10 9 8 7 6 5 Noen

Detaljer

Doro Comfort 1010. Norsk

Doro Comfort 1010. Norsk Doro Comfort 1010 Norsk 1 2 3 4 5 6 11 10 9 8 7 1. Opp/anropslogg 2. Venstre menytast/ok 3. Ringetast 4. Ned/Repetisjon 5. Tastelås 6. Høyttaler 7. Telefonbok 8. Repetisjonstast 9. Ringelyd på/av 10. Avslutt

Detaljer

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker)

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) WWW.WILFA.COM Bruksanvisning for installering og bruk; beholdes av brukeren Apparatet du nettopp har kjøpt

Detaljer

Saturn Ekstra Brukerveiledning Vcom AS Kranveien 60E N-4950 RISØR saturn-ekstra-norsk

Saturn Ekstra Brukerveiledning Vcom AS Kranveien 60E N-4950 RISØR  saturn-ekstra-norsk Saturn Ekstra Brukerveiledning Vcom AS Kranveien 60E N-4950 RISØR post@vcom.as www.vcom.as saturn-ekstra-norsk.2004-12 INNHOLD INTRODUKSJON... 2 BESKRIVELSE... 4 Oversikt over telefonen... 4 Symboler i

Detaljer

Bruksanvisning For apparatene LDP-7004N/D og LDP-7008D

Bruksanvisning For apparatene LDP-7004N/D og LDP-7008D Bruksanvisning For apparatene LDP-7004N/D og LDP-7008D Bruksanvisning for LDP-7004N, LDP-7004D og LDP-7008D. Versjon 3.x Innholdsfortegnelse Side - Introduksjon av systemapparatene 4 Generelle funksjoner

Detaljer

Kort brukerveiledning

Kort brukerveiledning Kort brukerveiledning TANDBERG MXP-systemer Norsk Programvareversjon F1 D13623.04 June 2006 Reproduksjon av hele eller deler av dette dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Innhold Generell

Detaljer

Bruksanvisning For apparatene LDP-7008D og LDP-7004N/D

Bruksanvisning For apparatene LDP-7008D og LDP-7004N/D Bruksanvisning For apparatene LDP-7008D og LDP-7004N/D Bruksanvisning for LDP-7004N, LDP-7004D og LDP-7008D. Versjon 6.x Innholdsfortegnelse Side - Introduksjon av systemapparatene 4 Generelle funksjoner

Detaljer