Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon"

Transkript

1 Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon

2 Dokument- og programvarerettigheter Copyright av ShoreTel Inc., Sunnyvale, California, USA. Med enerett. Trykt i USA. Innholdet i denne publikasjonen må ikke på noen måte eller i noen form gjengis eller videresendes, enten elektronisk eller mekanisk, uansett hva formålet måtte være, uten på skriftlig tillatelse fra ShoreTel, Inc på forhånd. ShoreTel, Inc. forbeholder seg retten til uten forvarsel å foreta endringer av spesifikasjoner og materialer i dette dokumentet, og er ikke ansvarlig for noen form for skade (inklusive følgeskader), som måtte oppstå som følge av å holde seg til fremlagte materialer, inklusive, men ikke begrenset til, typografiske, aritmetiske eller katalogiseringsfeil. Varemerker ShoreTel, ShoreCare, ShoreGear, ShoreWare og ControlPoint er registrerte varemerker for ShoreTel, Inc. i USA og/eller andre land. ShoreTel-logoen og ShorePhone er varemerker for ShoreTel, Inc. i USA og/eller andre land. Alle andre opphavsrettigheter og varemerker heri tilhører sine respektive eiere. Patenter Dette produktet er dekket av en eller flere av følgende patenter: Patentnumre i USA: 6,996,059, 7,003,091, 7,167,486, 7,356,129, 7,379,540, 7,386,114, 7,450,574 og 7,450,703. Patentnummer i Canada: 2,316,558. Produktet dekkes også av andre patentsøknader som er under behandling. ShoreTel, Inc. Med enerett. Versjonsinformasjon PN Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Dato: Firmainformasjon ShoreTel, Inc. 960 Stewart Drive Sunnyvale, California Telefon: (408) Faks: (408)

3 Innhold KOMME I GANG Logge på TELEFONDRIFT Foreta anrop Bruke håndsettet Bruke høyttalertelefonen Utføre en konferansesamtale Bruke intercom Ringe på nytt og kontrollere tapte anrop Legge igjen en beskjed og innstillinger for beskjeder Søke Svare på anrop Bruke håndsettet Bruke høyttalertelefonen Justere ringe- og lyttevolumet Svare på Samtale venter Svare på nattklokken Handlinger i samtaler Dempe en samtale Sette en samtale på vent eller hente en samtale fra vent Overføre en samtale Parkere samtaler og hente samtaler fra parkering Stille overvåking / bryte inn Endre samtalehåndteringsmodus og videresende Endre linjenummertilordning Avbryte eller aktivere søkegruppestatusen TELEFONSVARER Logge på hovedmenyen Logge på fra en annen linje Logge på fra en ekstern telefon Høre på og håndtere nye beskjeder Sende beskjeder fra telefonsvarer FEILSØKING Vise telefoninformasjon Starte telefonen på nytt HURTIGREFERANSE FOR VANLIGE OPPGAVER

4 4

5 KOMME I GANG Velkommen til din ShoreTel IP-telefon! Håndsett Håndsettuttak LCD-display 1 x 16 piksler LED-indikator Blinkende lys varsler brukeren om innkommende samtaler og ikke avspilte talebeskjeder. 115 Funksjonstaster Utfør kjernetelefonifunksjoner. Transfe r Confe renc e Inte rcom Redial Voice Mai l Hold Funksjonstastoverlegg Vinyloverlegg trykt med internasjonale symboler. Telefontastatur Høyttaler Kan brukes som høyttalertelefon. Lydkontrolltaster Tasten for demping og høyttalertelefon lyser når funksjonen er aktiv. Volumknappen styrer håndsett, høyttaler og ringevolum. Mikrofon 5

6 Logge på Hvis du bruker telefonen for første gang, viser displayet dato og klokkeslett. Hvis det ikke er angitt en tidsserver, viser telefonen ShoreTel. I begge tilfeller kan du kan ringe, men ikke motta samtaler. Du må logge på og tilordne telefonen din permanente linje. Slikk logger du deg på: Voice Mail Trinn 1 Trykk. Trinn 2 Trinn 3 Angi linjenummeret som administrator har tilordnet deg. Hvis administrator tilordnet et passord til deg, angir du dette nå (hvis ikke, angir du standardpassordet 1234) og trykker. Trinn 4 Angi et nytt passord etterfulgt av. Gjenta for å bekrefte passordet. Trinn 5 Spill inn navnet ditt og trykk, og trykk deretter ett av følgende alternativer: Godta Hør på Spille inn på nytt Slett Avbryt Trinn 6 Trykk for postboksalternativer. Trinn 7 Trykk for å tilordne linjen på nytt, og trykk deretter. Du er nå logget på. Telefonen kan motta samtaler, og du kan se etter nye beskjeder Linjenummer og dato og klokkeslett vises vekselvis i displayet. Du kan logge på en hvilken som helst ShoreTel IP-telefon på nettverket, for å tilordne linjen din til denne telefonen. Se Endre linjenummertilordning på side 12 hvis du vil ha mer informasjon. 6

7 TELEFONDRIFT Foreta anrop Bruke håndsettet Hvis du vil utføre et internt anrop, løfter du av håndsettet og slår linjenummeret. Hvis du vil foreta et eksternt anrop, slår du tilgangskoden for området og deretter telefonnummeret. Hvis du vil avslutte en samtale, legger du på håndsettet. Bruke høyttalertelefonen Hvis du vil utføre et internt anrop med høyttalertelefon, trykker du høyttalertelefonknappen og slår linjenummeret. Hvis du vil utføre et eksternt anrop, slår du tilgangskoden for området og deretter telefonnummeret. Hvis du vil avslutte en samtale, trykker du høyttalertelefonknappen på nytt. Utføre en konferansesamtale Slik starter du en konferanse for en person i en tilkoblet samtale: Conference Trinn 1 Trykk. Samtalen settes på vent. (Trykk for å avbryte konferansen.) Hold Trinn 2 Slå linjenummeret til personen du vil starte en konferanse med, og snakk med mottakeren. Trinn 3 Trykk på nytt. Det opprettes en treveis samtale. Conference Hvis du vil koble fra personen du la til, trykker du på nytt. Hvis du har fått riktig tillatelse av administrator, kan du bruke Personal Call Manager-programvare til å starte en konferansesamtale med opptil seks personer i én enkelt samtale. Bruke intercom Conference Ved hjelp av Intercom-funksjonen kan du koble til en annen person uten å ringe opp personen via en samtalelinje. Både du og mottakeren må bruke en ShoreTel IP-telefon, og ha tillatelse til å bruke denne funksjonen. Slik bruker du intercom for å snakke med en annen person: Trinn 1 Løft opp håndsettet. Intercom Trinn 1 Trykk. 7

8 Trinn 2 Trinn 3 Ring linjenummeret til den andre personen. Legg på for å avslutte samtalen. Ringe på nytt og kontrollere tapte anrop Du kan bruke funksjonen Ring på nytt for å ringe sist angitt nummer. Nummeret som ringes, vises på telefonen. Slik ringer du et nummer på nytt: Trinn 1 Løft opp håndsettet. Redial Trinn 2 Trykk. Trinn 3 Legg på for å avslutte samtalen. Legge igjen en beskjed og innstillinger for beskjeder Når mottakeren av anropet ikke svarer, eller ikke har valgt å automatisk viderekoble samtaler, kan du legge igjen en beskjed når du blir bedt om det, eller du kan bruke ett av følgende alternativer mens du hører på postbokshilsenen: Hopp over hilsen og legg igjen en beskjed, og legg deretter på for å sende den. Overfør til assistent. Viderekoble til mottakerens Find Me-mål (et valgfritt antall der samtaler kan viderekobles) hvis aktivert. Hvis ikke, blir du bedt om å spille inn en beskjed. Overfør til automatisk hjelper. Når beskjeden er spilt inn, velger du blant ett av følgende alternativer: Beskjedalternativer og deretter: 8 Send beskjed Avbryt Hør på Spille inn på nytt Marker / fjern markering som haster Overfør til automatisk hjelper Overfør til assistent Spille inn på nytt

9 Send beskjed, overfør til assistent Send beskjed, viderekoble til mottakerens Find Me-mål hvis aktivert Send beskjed, overfør til automatisk hjelper MERK Når du legger på, sendes beskjeden. Søke Hvis din og andre telefoner på stedet du befinner deg, er konfigurert for personsøking, kan du gi en talebeskjed som vanligvis kan høres på en tilkoblet ekstern høyttaler. Hvis du har tilgang til personsøksystemet (angitt av administrator), ringer du nummeret du har fått av administrator, venter på bekreftelsestonen, og deretter begynner du å snakke inn i håndsettet. Legg på når du er ferdig. Hvis du hører en feiltone når du prøver å søke, er det ikke sikkert at søking er konfigurert på stedet, eller du har kanskje ikke de nødvendige tillatelsene. Kontakt administrator. Svare på anrop Ringetoner og den blinkende røde lampen øverst i høyre hjørne av telefonen, angir et innkommende anrop på telefonen. Anroperens navn og nummer vises i displayet hvis informasjonen er tilgjengelig. Hvis du vil svare på anropet, gjør du ett av følgende: Bruke håndsettet Hvis du vil svare på et anrop, tar du av håndsettet når telefonen ringer. Hvis du vil avslutte en samtale, legger du på håndsettet. Bruke høyttalertelefonen Hvis du vil avslutte en samtale, trykker du høyttalertelefonknappen. LED-lampen i knappen lyser grønt. Hvis du vil avslutte en samtale, trykker du høyttalertelefonknappen på nytt. Justere ringe- og lyttevolumet Når du trykker og på volumknappen, justeres: volumet for telefonens ringetone når håndsettet ligger på og høyttaleren er av. Ved å trykke gjentatte ganger, kan du slå av ringevolumet. lyttevolumet når håndsettet er løftet av. volumet for høyttalertelefonen hvis lampen for høyttalertelefon lyser. 9

10 Svare på Samtale venter Hvis du har riktig tillatelse (angitt av administrator), kan du motta opptil 16 Hold innkommende anrop samtidig ved å trykke gjentatte ganger. Du kan begrense antall innkommende anrop som du vil motta, ved hjelp av Personal Call Manager. Hvis du mottar et innkommende anrop mens du er opptatt i en annen samtale, vil du høre en pipetone under samtalen. Hvis du vil svare på det innkommende anropet og sette gjeldende samtale på vent, trykker du Hold. Gjenta handlingen for å gå tilbake til den forrige samtalen. Svare på nattklokken Med en nattklokke, som aktiveres av administrator, kan anrop rutes til en linje som ringer på en ekstern høyttaler. Denne funksjonen er nyttig utenom arbeidstiden når en anroper vil snakke med noen på stedet. Hvis du har tilgang til nattklokkefunksjonen (angitt av administrator), ringer du for å svare på anropet på stedet. Hvis du hører en feiltone når du prøver å svare på nattklokken, er nattklokken kanskje ikke konfigurert på stedet, eller du har ikke riktig tillatelse. Kontakt administrator. Handlinger i samtaler Dempe en samtale Trykk for å dempe en samtale slik at anroperen ikke kan høre deg. Lampen på knappen for demping lyser rødt når demping er aktivert. Sette en samtale på vent eller hente en samtale fra vent Hold Hvis du vil sette en samtale på vent, trykk. Når du har trykket knappen, høres en repeterende pipetone og deretter en Hold ringetone. Nå kan du trykke knappen på nytt for å hente den neste samtalen i stakken. Hvis du har flere samtaler på vent, fortsetter du å trykke Hold til du finner ønsket samtale. Overføre en samtale Hvis du vil overføre en samtale fra din linje til en annen linje, eller til et Transfer eksternt nummer, trykker du, angir nummeret og legger på. Hvis du vil avbryte overføringen, og hente samtalen fra vent, trykker du Transfer på nytt. 10

11 Parkere samtaler og hente samtaler fra parkering Hvis du har riktig tillatelse (angitt av administrator), kan du parkere en tilkoblet samtale på en annen linje ved å gjøre følgende: Hold Trinn 1 Trykk. Samtalen settes på vent. Trinn 2 Trykk etterfulgt av linjenummeret for å parkere samtalen. Slik henter du samtalen fra et annet sted: Trykk etterfulgt av linjenummeret. Stille overvåking / bryte inn Hvis du har riktig tillatelse (angitt av administrator), kan du høre på en samtale uten å bli hørt, eller delta i en samtale som fullstendig konferansedeltaker (bryte inn). Hvis du vil foreta stille overvåking av en samtale, ringer du, og deretter linjenummeret på samtalen som er aktiv. Hvis du vil bryte inn i en samtale, ringer du, og deretter linjenummeret på samtalen som er aktiv. Endre samtalehåndteringsmodus og videresende MERK Bruk Personal Call Manager eller Web Access til å konfigurere modusene med forskjellige viderekoblingsmål for samtaler og personlige hilsener. Du kan angi én av fem forskjellige samtalehåndteringsmoduser for linjenummeret, inkludert fire Ikke forstyrr-alternativer for å viderekoble innkommende samtaler eller sende dem til telefonsvarer. Du kan spille inn personlige hilsener, som blir koblet til den aktive samtalehåndteringsmodusen. Som standard settes telefonen til Standard-modus, som gjør det mulig for deg å svare på alle innkommende samtaler. Andre modus inkluderer I et møte, Ikke på kontoret, Lengre fravær og Egendefinert. Hvis du vil velge en annen modus, logger du på telefonsvareren og trykker for flere alternativer, og deretter trykker du alternativet og følger ledeteksten. 11

12 Endre linjenummertilordning Hvis du har riktig tillatelse (angitt av administrator), kan du tilordne linjen din til hvilken som helst telefon i systemet. Trinn 1 Logg på telefonsvareren fra måltelefonen. Trinn 2 Ved ledeteksten på hovedmenyen trykker du. Trinn 3 Trykk for å tilordne linjen på nytt. Trykk for å tilordne linjen. Trykk for å oppheve tilordning av linjen. Telefonen går tilbake til linjenummeret som opprinnelig ble tilordnet. Du kan også bruke Personal Call Manager eller Web Access til å oppheve tilordning av en linje. MERK Hvis du tilordner linjen din til en telefon som vanligvis brukes av en annen bruker, vil samtaler til den opprinnelige brukerens linje, gå til viderekoblingsmålet som er definert av den aktive samtalehåndteringsmodusen. Avbryte eller aktivere søkegruppestatusen Hvis du har riktig tillatelse, kan du aktivere/deaktivere søkegruppestatusen fra opptatt til ledig (eller motsatt) ved å trykke. Denne funksjonen er spesielt nyttig når søkegruppemedlemmene er i et møte eller slutter jobben tidlig. Hvis du er medlem av flere søkegrupper, må du angi linjenummeret som er tilknyttet den ønskede søkegruppen etter at du har slått tilgangskoden ovenfor. 12

13 TELEFONSVARER Et konstant blinkende lys i telefonens øvere høyre hjørne og en repeterende ringetone, betyr at du har ikke avspilte beskjeder. Logge på hovedmenyen Voice Mail Hvis du vil logge på hovedmenyen for telefonsvareren, trykker du, og deretter angir du passordet etterfulgt av. (Standardpassordet er 1234.) Logge på fra en annen linje Hvis du vil logge på hovedmenyen for telefonsvarer fra en annen telefon, Voice Mail trykker du, deretter passordet, og deretter. Hvis du vil logge på hovedmenyen for telefonsvarer fra en analog telefon, trykker du, deretter linjenummeret, etterfulgt av passordet, og deretter. Logge på fra en ekstern telefon Hvis du vil logge på hovedmenyen for telefonsvarer fra en ekstern telefon, slår du tilgangsnummeret for telefonsvarer som du har fått av systemadministrator, trykker, deretter linjenummeret, og deretter passordet etterfulgt av. Høre på og håndtere nye beskjeder Du kan høre på og spille av nye beskjeder på nytt, ved å trykke på hovedmenyen. Hvis du vil håndtere nye beskjeder, trykker du ett av følgende: Spill av nye beskjeder på nytt Lagre beskjeden Slett beskjeden Videresend beskjeden Når du har spilt inn dine innledende bemerkninger, trykker du: Hvis riktig Hør på Spille inn på nytt Avbryt innspilling Når du har adressert beskjeden, trykker du for å markere den som haster. 13

14 Svare på beskjeden Velg ett av følgende alternativer: Svar med en talebeskjed Svar med tilbakeringing Gå tilbake til den forrige menyen Hør på konvoluttinformasjon (klokkeslett og dato sendt, innspilt brukernavn) Gå bakover Når du hører på en beskjed, kan du spole tilbake til flere sekunder tidligere i beskjeden. Pause Gå fremover Når du hører på en beskjed, kan du gå fremover til flere sekunder senere i beskjeden. Fortsett til neste beskjed Sende beskjeder fra telefonsvarer Du kan sende beskjeder ved å trykke på hovedmenyen. Følgende alternativer er tilgjengelige når du spiller inn beskjeden: Avbryt Ferdig med innspilling Hør på Spill inn på nytt Når du er fornøyd med innspillingen, blir du bedt om å angi mottakerens linjenummer. Nå kan du trykke følgende: Flere adresseringsalternativer Slå opp en mottaker etter navn i en katalog Send en personlig distribusjonsliste Send til alle linjer Avbryt adresseringsalternativer 14

15 Når beskjeden er adressert, kan du trykke følgende hvis du ønsker det: Marker / fjern markering som haster Be om kvittering på mottak Høre på lagrede beskjeder Du kan høre på lagrede beskjeder ved å trykke på hovedmenyen. Hvis du vil håndtere lagrede beskjeder, trykker du ett av alternativene under Høre på og håndtere nye beskjeder på side 13 (bortsett fra alternativ 2). Postboksalternativer Trykk for å gå til forskjellige alternativer for den personlige postboksen, og deretter trykker du ett av følgende: Spill inn en personlig hilsen MERK Når du spiller inn en personlig hilsen, kobles den til gjeldende aktive samtalehåndteringsmodus. Spill inn din personlige hilsen for gjeldende aktive modus, etter pipetonen, trykk, og deretter velger du blant følgende alternativer: Godta Hør på Spille inn på nytt Slett Avbryt Velg samtalehåndteringsmodus Hvis du vil ha mer informasjon om samtalehåndtering, kan du se Endre samtalehåndteringsmodus og videresende på side 11. Følgende modus og alternativer er tilgjengelige: Standard I et møte Ikke på kontoret Lengre fravær 15

16 Egendefinert Avbryt Tilordne linjenummer på nytt Hvis du har riktig tillatelse, kan du tilordne linjenummeret ditt til en hvilken som helst systemtelefon. Følgende alternativer er tilgjengelige: Tilordne linjenummeret Opphev tilordningen av linjenummeret (telefonen går tilbake til linjenummeret som opprinnelig ble tilordnet.) Angi passordet Angi det nye passordet etterfulgt av Trykk for å avbryte., og gjenta for å bekrefte. Deaktiver eller aktiver konvoluttinformasjon Bruk dette alternativet for å gjøre det mulig for mottakere av beskjeden å høre dato og klokkeslett for beskjedleveringen og navnet ditt. Spill inn navnet ditt Trykk når du er ferdig med å spille inn navnet ditt, og deretter velger du fra følgende alternativer: Godta Hør på Spille inn på nytt Slett og bruk standard systeminnspilling Avbryt Hør på slettede beskjeder Som sikkerhet mot sletting av noe ved en feiltakelse, beholder systemet slettede beskjeder et par timer. Hvis du vil høre på til de slettede beskjedene, trykker du. Telefonsvareren spiller av alle de slettede beskjedene som fremdeles er tilgjengelige i systemet. Under avspillingen kan du behandle slettede beskjeder som om de er nylig mottatte beskjeder. Trykk for å gjenopprette den slettede beskjeden til en lagret beskjed. 16

17 Fjern slettede beskjeder Følgende alternativer er tilgjengelige: Bekreft Avbryt Flere alternativer Følgende tilleggsalternativer er tilgjengelige: Aktiver eller deaktiver Outlook-automatisert samtalehåndtering Endre alternativer for e-postlevering Deaktiver e-postlevering Aktiver e-postlevering Aktiver e-postlevering med vedlagt talebeskjed Merk telefonbeskjeder som avspilt etter e-postlevering Endre agentstatus Logg på og tilordne linje Logg av Logg på uten å tilordne linje Endre status for Find Me-viderekobling Målet for Find Me-viderekoblingen er et midlertidig nummer som samtaler viderekobles til, når funksjonen er aktivert. Angi målet i Personal Call Manager eller Web Access. Aktiver Deaktiver Forrige meny Logg av Gå tilbake til automatisk hjelper Hør postboksstatus Velg dette alternativet for å høre antall ikke avspilte beskjeder. 17

18 FEILSØKING Problem: Telefonsvarersystemet varsler anroperne om at postboksen har overskredet grensene og ikke kan godta nye beskjeder. 1 Løsning: Postboksen er full. Du må slette beskjeder du ikke trenger: Trinn 1 Ved ledeteksten på hovedmenyen trykker du for å spille av beskjeden på nytt. Trinn 2 Trykk for å slette beskjeden. Problem: Displayet viser Fungerer ikke. Løsning: Telefonen er midlertidig ute av funksjon. Kontakt administrator. Problem: Displayet er tomt. Løsning: Du har ikke strøm. Kontakt administrator. Vise telefoninformasjon Hvis du vil vise informasjon om telefonen din, for eksempel IP-adresse, nettverksmaske, versjon og MAC-adresse, kan du følge denne fremgangsmåten: Trinn 1 Trykk når telefonrøret ligger på. LED-lampen skal ikke lyse, og du skal ikke høre noen toner. Hvis dette ikke er tilfelle, kan du løfte og legge håndsettet tilbake på plass. Trinn 2 Trykk tastene på tastaturet som tilsvarer I-N-F-O, og trykk deretter. 1. Advarselsterskel for postboksen nås når det bare er plass til ti beskjeder til i brukerens postboks. Når postboksen for en bruker når grensen, vises det en advarsel som angir at det bare er plass til n antall beskjeder, der n er nedtelling fra ti til null. Denne meldingen vises hver gang en bruker logger på postboksen via telefongrensesnittet, til nok beskjeder er slettet og totalt antall beskjeder er mindre enn terskelverdien. 18

19 Starte telefonen på nytt Følg denne fremgangsmåten for starte telefonen på nytt: Trinn 1 Trykk når telefonrøret ligger på. LED-lampen skal ikke lyse, og du skal ikke høre noen toner. Hvis dette ikke er tilfelle, kan du løfte og legge håndsettet tilbake på plass. Trinn 2 Trykk tastene på tastaturet som tilsvarer R-E-S-E-T, og trykk deretter. Telefonen starter på nytt. 19

20 HURTIGREFERANSE FOR VANLIGE OPPGAVER Conference Utføre en konferansesamtale + linje + Bruke intercom + linje Conference Søke Svare på anrop nummer angitt av administrator løft av håndsettet Justere volumet Svare på Samtale venter Hold Svare på et eksternt linjenummer + linje Svare på nattklokken Handlinger i samtaler Bruke høyttalertelefonen Dempe en samtale Sette en samtale på vent eller hente en samtale fra vent Hold Transfer Overføre en samtale + linje + legg på Hold Parkere + + linje Oppheve parkering + linje Stille overvåking + linje Bryte inn + linje Endre samtalehåndteringsmodus og videresende Voice Mail + passord + + Voice Mail Endre linjenummertilordning + passord + + Voice Mail Oppheve linjenummertilordning + passord + + Tilordne linjenummer til eksternt nummer Avbryte eller aktivere søkegruppestatusen Feilsøking Voice Mail + passord linje 20

21 Vise telefoninformasjon + I-N-F-O + Starte telefonen på nytt + R-E-S-E-T + Voice Mail Logge på telefonsvarer + passord + Logge på telefonsvarer fra en annen linje Logge på telefonsvarer fra en ekstern telefon + linje + passord + tilgangsnummer + + linje + passord + Høre på og håndtere nye beskjeder Spill av beskjeden på nytt Lagre beskjeden Slett beskjeden Videresend beskjeden Svar på beskjeden Høre konvoluttinformasjonen Gå bakover Pause Gå fremover Fortsett til neste beskjed Sende beskjeder fra telefonsvarer Høre på lagrede beskjeder Postboksalternativer Spill inn en personlig hilsen Velg samtalehåndteringsmodus Tilordne linjenummer på nytt Angi passord Deaktiver eller aktiver konvoluttinformasjon Spill inn navnet ditt Hør på slettede beskjeder 21

22 Fjern slettede beskjeder Flere alternativer Logg av Gå tilbake til automatisk hjelper Hør postboksstatus 22

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 Brukerhåndbok for analog telefon Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 2 Brukerhåndbok for analog telefon Copyright 2004 Nortel Networks Med enerett. 2004. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Touchtone User Interface (TUI)

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Touchtone User Interface (TUI) OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Hurtigreferanse R6.x Hovedmeny Slå tilgangsnummeret. Etter at du er logget på vil touchtone-grensesnittet vise deg hvordan du åpner og håndterer tjenestene i

Detaljer

ShoreTel 11. Brukerhåndbok for ShoreTel IP Phone 655

ShoreTel 11. Brukerhåndbok for ShoreTel IP Phone 655 ShoreTel 11 Brukerhåndbok for ShoreTel IP Phone 655 USER GUIDES RELEASE 11 Dokument- og programvarerettigheter Copyright 1998 2010 av ShoreTel, Inc., Sunnyvale, California, USA. Med enerett. Trykt i USA.

Detaljer

Brukerhåndbok for ShorePhone IP 230/230g-telefon

Brukerhåndbok for ShorePhone IP 230/230g-telefon Brukerhåndbok for ShorePhone IP 230/230g-telefon Dokument- og programvarerettigheter Copyright 1998 2010 by ShoreTel, Inc., Sunnyvale, California, USA. Med enerett. Trykt i USA. Innholdet i denne publikasjonen

Detaljer

Artikkelnr. P0606043 01. CallPilot. Fax - brukerhåndbok

Artikkelnr. P0606043 01. CallPilot. Fax - brukerhåndbok Artikkelnr. P0606043 01 CallPilot Fax - brukerhåndbok Brukerhåndbok for CallPilot Fax Copyright 2003 Nortel Networks Med enerett. 2003. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Alle utsagn,

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Brukerveiledning for Avaya CallPilot Multimedia Messaging

Brukerveiledning for Avaya CallPilot Multimedia Messaging Brukerveiledning for Avaya CallPilot Multimedia Messaging 5.0 NN44200-106, 01.06 November 2010 2010 Avaya Inc. Med enerett. Anmerkning Det har blitt gjort rimelige anstrengelser for å sikre at informasjonen

Detaljer

Brukerhåndbok for ShoreTel 530/560/560g IP-telefon

Brukerhåndbok for ShoreTel 530/560/560g IP-telefon Brukerhåndbok for ShoreTel 530/560/560g IP-telefon Dokument- og programvarerettigheter Copyright 1998 2010 by ShoreTel, Inc., Sunnyvale, California, USA. Med enerett. Trykt i USA. Innholdet i denne publikasjonen

Detaljer

Cisco Unity Express 7.0-talepostsystem Brukerhåndbok for avanserte funksjoner

Cisco Unity Express 7.0-talepostsystem Brukerhåndbok for avanserte funksjoner Cisco Unity Express 7.0-talepostsystem Brukerhåndbok for avanserte funksjoner Sist oppdatert: 20.01.09 Denne håndboken inneholder informasjon om hvordan du bruker noen av de avanserte talepostfunksjonene

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software opp til versjon X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning... 4 Hurtigveiledning....5 Ringe internt og eksternt...6

Detaljer

Meridian Mail Brukerveiledning Taleboks

Meridian Mail Brukerveiledning Taleboks Meridian Mail Brukerveiledning Taleboks P0871664 MERIDIAN MAIL RELEASE 11 Velkommen til Meridian Mail Meridian Mail er et elektronisk talesystem for rask og pålitelig formidling av innleste beskjeder.

Detaljer

OmniTouch 8440 Messaging Software Hurtigveiledning. Telefonbrukergrensesnitt for Messaging Services

OmniTouch 8440 Messaging Software Hurtigveiledning. Telefonbrukergrensesnitt for Messaging Services Hurtigveiledning Introduksjon Talemeldingsjenesten er tilgjengelig: fra telefonbrukergrensesnittet (TUI) Telefonbrukergrensesnittet er tilgjengelig fra en hvilken som helst intern eller ekstern telefon.

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

Brukerhåndbok for ShoreTel 265 IP-telefon

Brukerhåndbok for ShoreTel 265 IP-telefon Brukerhåndbok for ShoreTel 265 IP-telefon Dokument- og programvarerettigheter Copyright 1998 2010 by ShoreTel, Inc., Sunnyvale, California, USA. Med enerett. Trykt i USA. Innholdet i denne publikasjonen

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

Artikkelnr. P0606031 01. CallPilot. Message Networking Brukerhåndbok

Artikkelnr. P0606031 01. CallPilot. Message Networking Brukerhåndbok Artikkelnr. P0606031 01 CallPilot Message Networking Brukerhåndbok Brukerhåndbok for CallPilot Message Networking Copyright 2003 Nortel Networks Med enerett. 2003. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Artikkelnr. P0995239 02. Business Communications Manager. i2002 Internett-telefon Brukerhåndbok

Artikkelnr. P0995239 02. Business Communications Manager. i2002 Internett-telefon Brukerhåndbok Artikkelnr. P0995239 02 Business Communications Manager i2002 Internett-telefon Brukerhåndbok Komme i gang 3 Business Communications Manager i2002 Internett-telefon gir deg tale og data på skrivebordet.

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Hurtigstartveiledning CD280/CD285

Hurtigstartveiledning CD280/CD285 Hurtigstartveiledning CD280/CD285 Innholdet i esken Basestasjon (CD285) Basestasjon (CD280) Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere og strømadaptere. ** I enkelte land må du koble

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Linksys SPA942 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 2 Kobling IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 2 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integrering med Microsoft Outlook

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integrering med Microsoft Outlook OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Hurtigveiledning R6.1 Alcatel Lucent OmniTouch 8400 Instant Communications-suite kombinert med Microsoft Outlook gir deg tjenester på et høyt nivå. Integreringen

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Brukerveiledning Easy REFLEXES Alcatel 4400 Telefonapparatet Easy REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til alle tjenester og funksjoner som

Detaljer

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner 2002 Nortel Networks P0935990 Utgave 02 Taster Funksjon-tasten i Business Series Terminal (T-serien) er et lite globus-ikon. Funksjon-tasten

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning Easy REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet Easy REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til

Detaljer

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved Alcatel OmniPCX 4400 ANALOG TELEFON Alcatel OmniPCX 4400 BRUKERHÅNDBOK 1 Symboler som brukes i dokumentasjonen For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av

Detaljer

U R T I G R E F E R A N S E

U R T I G R E F E R A N S E HURTIGREFERANSE t e l e f o n s v a r e r FORSTÅ TELEFONSETTET DITT Følgende taster på telefonsettet har en spesiell funksjon: Endre en gå tilbake til forrige meny eller avbryte innlagte data innlegging

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning Premium REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet Premium REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integrering med IBM Lotus Notes

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integrering med IBM Lotus Notes OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integrering med IBM Lotus Notes Hurtigveiledning R6.0 Alcatel Lucent OmniTouch 8400 Instant Communications-suite kombinert med IBM Lotus Notes gir deg tjenester

Detaljer

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok Plantronics M70 -M90 serien Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Velg språk 5 Sammenkobling 6 Hodesettoversikt 7 Vær trygg 7 Ta kontroll 8 Svare på eller avslutte en samtale 8 Avslå en

Detaljer

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort 2001 Nortel Networks P0935936 Utgave 01 Bruke primærtelefonen Telefonen din er programmert som en primærtelefon for bestemte eksterne linjer på

Detaljer

Hurtigveiledning for Novell Messenger 3.0.1 Mobile

Hurtigveiledning for Novell Messenger 3.0.1 Mobile Hurtigveiledning for Novell Messenger 3.0.1 Mobile Mai 2015 Novell Messenger 3.0.1 og nyere er tilgjengelig for støttede mobile ios-, Android- BlackBerry-enheter. Siden du kan være logget på Messenger

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? How Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Premium Reflexes. Det

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling IP-telefoni ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV IP-TELEFONI

Brukerveiledning Tilkobling IP-telefoni ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV IP-TELEFONI Brukerveiledning Tilkobling IP-telefoni ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV IP-TELEFONI 1 2 3 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN TELEFONITJENESTER 1 OMLEGGING

Detaljer

Brukerveiledning. NetCom Visual Voicemail for Sony Ericsson

Brukerveiledning. NetCom Visual Voicemail for Sony Ericsson Brukerveiledning NetCom Visual Voicemail for Sony Ericsson Hvordan bruke NetCom Visual Voicemail på Sony Ericsson Elm Førstegangsbruker av NetCom Visual Voicemail Førstegangsbruker av NetCom Visual Voicemail...3

Detaljer

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok Voyager Focus UC Brukerhåndbok Innhold Oversikt 3 Hodesett 3 Ladestativ 4 USB Bluetooth-adapter 4 Koble til og pare 5 Koble til PC 5 Konfigurere USB-adapter 5 Sammenkoble med mobil enhet 5 Sammenkoble

Detaljer

Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Brukerhåndbok

Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Brukerhåndbok Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Brukerhåndbok Artikkelnr. N0068931 November 2005 Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) består av én T7316E-telefon og én til

Detaljer

Calisto P240-M. USB-håndsettet. Brukerhåndbok

Calisto P240-M. USB-håndsettet. Brukerhåndbok TM Calisto P240-M USB-håndsettet Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du konfigurerer og bruker USBhåndsettet Plantronics

Detaljer

Hurtigstartveiledning XL370/XL375

Hurtigstartveiledning XL370/XL375 Hurtigstartveiledning XL370/XL375 Innholdet i esken Basestasjon (XL375) Basestasjon (XL370) Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere og strømadaptere. ** I enkelte land må du koble

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper...6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

Alcatel First Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel First Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel First Reflexes. Dette

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JUNI 2009 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox fra XXX er en fiberløsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberkabel får du raske internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud pluss

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD290 CD295. Hurtigstart-guide. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på. CD290 CD295. Hurtigstart-guide. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD290 CD295 Hurtigstart-guide 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Dette finner du i esken Basestasjon (CD295) Basestasjon (CD290) Lader* Strømadapter

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent IP Touch 4018 Phone Alcatel-Lucent IP Touch 4008 Phone Alcatel-Lucent 4019 Digital Phone Brukerhåndbok Innføring Hvordan du bruker

Detaljer

Dialog 4425 IP Vision

Dialog 4425 IP Vision Dialog 4425 IP Vision IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. M330 M335. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. M330 M335. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support M330 M335 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Cisco Unified IP-konferansetelefon 8831 for anropskontroll fra tredjepart Hurtigstartveiledning

Cisco Unified IP-konferansetelefon 8831 for anropskontroll fra tredjepart Hurtigstartveiledning Cisco Unified IP-konferansetelefon 8831 for anropskontroll fra tredjepart Hurtigstartveiledning Takk for at du valgte Cisco Unified IP-konferansetelefon 8831 for anropskontroll fra tredjepart. Denne veiledningen

Detaljer

Hurtigstart-guide CD181/CD186

Hurtigstart-guide CD181/CD186 Hurtigstart-guide CD181/CD186 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukermanual for LWS-WS DECT bordapparat SBG-1000

Brukermanual for LWS-WS DECT bordapparat SBG-1000 Brukermanual for LWS-WS DECT bordapparat SBG-1000 Innholdsfortegnelse Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D230 D235. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D230 D235. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D230 D235 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Installasjon. N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3100RP

Installasjon. N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3100RP Installasjon N300 for utvidet trådløs rekkevidde Modell WN3100RP Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFi-nettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. M550 M555. Hurtigveiledning

Registrer produktet og få støtte på. M550 M555. Hurtigveiledning Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome M550 M555 Hurtigveiledning Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D400 D405. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D400 D405. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D400 D405 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D130 D135. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D130 D135. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D130 D135 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD191 CD196 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Call Center Agent-håndbok. Artikkelnr. P februar 2004

Call Center Agent-håndbok. Artikkelnr. P februar 2004 Call Center Agent-håndbok Artikkelnr. P1007892 01 11. februar 2004 2 Call Center Agent-håndbok Copyright 2004 Nortel Networks Med enerett. 2004. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4220 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse TELEFONEN DIALOG 4220... 2 Knappene... 3 1.Linjeknapp 1-6... 3 Faste taster... 3 Telefon innstillinger... 4 BRUK

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD190 CD195 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Registrer produktet ditt og få kundestøtte på CD250 CD255 SE250 SE255. Veiledning for hurtigstart. Koble til. Sette inn.

Registrer produktet ditt og få kundestøtte på CD250 CD255 SE250 SE255. Veiledning for hurtigstart. Koble til. Sette inn. Registrer produktet ditt og få kundestøtte på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Veiledning for hurtigstart 1 Koble til 2 Sette inn 3 Bruke Innholdet i esken Basestasjon ELLER Håndsett Batterideksel

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes

Alcatel Easy Reflexes Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Easy REFLEXES. Handlinger Løft av Display Legg

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JUNI 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox er en fiberløsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberkabel får du raske internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud pluss sikker

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Brukerveiledning First REFLEXES Alcatel 4400 Telefonapparatet First REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til alle tjenester og funksjoner

Detaljer

Hurtigstartveiledning for Visuell talepost utgave 8.5 og nyere

Hurtigstartveiledning for Visuell talepost utgave 8.5 og nyere QUICK START GUIDE Hurtigstartveiledning for Visuell talepost utgave 8.5 og nyere Hva er Visuell talepost? 2 Visuell talepost på telefonen din: 2 Åpne Visuell talepost 3 Forbli pålogget og logge av 3 Spille

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

Brukerhåndbok for ShorePhone 565g IP-telefon

Brukerhåndbok for ShorePhone 565g IP-telefon Brukerhåndbok for ShorePhone 565g IP-telefon Dokument- og programvarerettigheter Copyright 1998 2010 by ShoreTel, Inc., Sunnyvale, California, USA. Med enerett. Trykt i USA. Innholdet i denne publikasjonen

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP

Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP Installeringsveiledning for WiFi Booster for mobil WN1000RP 2012 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, nedskrives, lagres i et gjenfinningssystem eller

Detaljer

Brukerhåndbok for telefonfunksjoner

Brukerhåndbok for telefonfunksjoner Brukerhåndbok for telefonfunksjoner Avaya Business Communications Manager Dokumentstatus: Standard Dokumentversjon: 02.01 Dokumentnummer: NN40170-101 Dato: Mai 2010 2010 Avaya Inc. Med enerett. Merknader

Detaljer

Brukerhåndbok for KEM-modul for IP-telefon. BCM Business Communications Manager

Brukerhåndbok for KEM-modul for IP-telefon. BCM Business Communications Manager Brukerhåndbok for KEM-modul for IP-telefon BCM Business Communications Manager Dokumentversjon: 02 Varenummer: N0094438 Dato: januar 2006 Copyright Nortel Networks Limited 2006 Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Business Communications Manager i2002 Internett-telefon Brukerkort

Business Communications Manager i2002 Internett-telefon Brukerkort Artikkelnr. P0987203 Utgave 02 Business Communications Manager i2002 Internett-telefon Brukerkort Komme i gang 3 Business Communications Manager i2002 Internett-telefon gir deg tale og data på skrivebordet.

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS DECT5111S http://no.yourpdfguides.com/dref/1000784

Din bruksanvisning PHILIPS DECT5111S http://no.yourpdfguides.com/dref/1000784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER Det ringer, det ringer... BKSAK nr: 200100111/65 Oppdat.ansv.: IT-seksjonen Dato sist oppdatert: 08.08.01 Ønsker noen kurs og gjennomgang av telefonapparatet, så kan

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

Business Communications Manager

Business Communications Manager Business Communications Manager 3.0- oppdatering til hurtigreferansen for Desktop Messaging Business Communications Manager Om sletting av Desktop Messaging-meldinger Microsoft Outlook og Microsoft Exchange

Detaljer

Analogt Telefonapparat. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogt Telefonapparat. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogt Telefonapparat Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? How Tastatur Nummertastatur. Enkelttast på nummertastaturet. Andre symboler som brukes

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. XL390 XL395. Hurtigstart-guide. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på. XL390 XL395. Hurtigstart-guide. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome XL390 XL395 Hurtigstart-guide 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Dette finner du i esken Basestasjon (XL395) Basestasjon (XL390) Lader* Strømadapter

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D150. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D150. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D150 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

HURTIGGUIDE. telefonapparat

HURTIGGUIDE. telefonapparat HURTIGGUIDE telefonapparat CTRL Supp Bli kjent med telefonen Du har en ALCATEL 4023 REFLEXES digital telefon. Et display, programmerbare taster og et alfabetisk tastatur gjør det enkelt å bruke telefonen,

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D120 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Brukerveiledning for Thomson SpeedTouch 2030

Brukerveiledning for Thomson SpeedTouch 2030 Brukerveiledning for Thomson SpeedTouch 2030 Dette dokumentet hjelper deg til raskt å komme i gang med å bruke din IP-telefon. Innhold 1. Om IP-telefoni...2 2. Om apparatet...2 3. Forklaring til taster...3

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning Oppdatert august 2009 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra

Detaljer

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9)

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9) Display Symbol Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Blinker ved mikrofon av Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Ringelyd slått av Ikke forstyrr aktivert Ikke kontakt

Detaljer

Brukerhåndbok for IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager

Brukerhåndbok for IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager Brukerhåndbok for IP Audio Conference Phone 2033 BCM50 2.0 Business Communications Manager Dokumentstatus: Standard Dokumentversjon: 01.01 Varenummer: NN40050-102-NO Dato: august 2006 Copyright Nortel

Detaljer

System-wide Call Appearance (SWCA) Funksjonskort

System-wide Call Appearance (SWCA) Funksjonskort System-wide Call Appearance (SWCA) Funksjonskort Artikkelnr. N0069076 November 2005 Om SWCA-taster (System-wide Call Appearance) Tilordne SWCA-taster Linje 1 Bruk SWCA-funksjonen (systemomfattende anropsvisning)

Detaljer

BackBeat 100-serien. Brukerhåndbok

BackBeat 100-serien. Brukerhåndbok BackBeat 100-serien Brukerhåndbok Innhold Hodesettoversikt 3 Vær trygg 3 Sammenkoble 4 Sammenkobling 4 Sammenkoble modus 4 Grunnleggende 5 Slå av eller på 5 Justere volumet 5 Besvare eller avslutte et

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS CD1451B http://no.yourpdfguides.com/dref/1000759

Din bruksanvisning PHILIPS CD1451B http://no.yourpdfguides.com/dref/1000759 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Tittelside. IP2002-telefonen. Brukerhåndbok. Nortel Networks Communication Server 1000

Tittelside. IP2002-telefonen. Brukerhåndbok. Nortel Networks Communication Server 1000 Tittelside Nortel Networks Communication Server 1000 IP2002-telefonen Brukerhåndbok Endringslogg Endringslogg September 2004 Standard 3.00. Dette dokumentet er utgitt på nytt for å støtte Nortel Networks

Detaljer