Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner"

Transkript

1 Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner 2002 Nortel Networks P Utgave 02

2

3 Taster Funksjon-tasten i Business Series Terminal (T-serien) er et lite globus-ikon. Funksjon-tasten i M-serien består av teksten Funksjon eller Fx. IP-telefonene viser Funksjon over displaytasten helt til venstre når dette funksjonsvalget er tilgjengelig. Denne boken bruker FUNKSJON for å angi at du må trykke Funksjon-tasten og deretter angi en funksjonskode. Tabellen under viser hvilke taster du må trykke for å bruke funksjonene på ulike typer Nortel Networks-telefoner. Se hvert enkelt brukerkort for spesifikk informasjon om hver telefontype. Tastenavn T7000, T7100, T7208, T7316 Funksjon M7100, M7208, M7310, M7324 M7000, M7100N, M7208N, M7310N, M7324N Høyttaler Demp Vent Avslutt (7208/7316) (7208/7316) (T7000) (M7000) Svare på anrop Telefoner med linjetaster: Trykk linjetasten og løft av telefonrøret. Telefoner uten taster: Løft av telefonrøret. Denne håndboken bruker følgende etiketter for å angi hver type konfigurasjonstast: FUNKSJON angir at du skal trykke Funksjon-tasten VENT angir at du skal trykke tasten Sett på vent. AVSLUTT angir at du skal trykke Avslutt-tasten. Funksjoner i Telefon Anropskø FUNKSJON 801 Svar det neste anropet. Hvis mer enn ett anrop venter, prioriteres innkommende eksterne anrop foran tilbakeringingsanrop, anrop som er satt i kø eller overførte anrop. Side 3

4 Anropspark - ering Anropssvar - gruppe Anropssvar - overført Avvis taleanrop Bakgrunns - musikk Blokkering av navn og nummer Fjernlinjesvar Flytte linjetaster Gruppelytting Hurtigvalg FUNKSJON 74 Sett et anrop på venting, slik at det kan svares på fra andre telefoner i systemet. Displayet viser en tresifret hentekode. Slik henter du et parkert anrop: Trykk en interntast og slå hentekoden. På T7100/ M7100-telefonen løfter du bare av røret og slår hentekoden. FUNKSJON 75 Svar et anrop som ringer på en annen telefon i svargruppen. Det eksterne anropet som har ringt lengst, blir svart først. FUNKSJON 76 og telefonnummeret Svar enhver telefon som ringer. FUNKSJON 88 Avbryt FUNKSJON #88 Hindre at telefonen mottar taleanrop. Ikke forstyrr (FUNKSJON 85) vil også hindre at telefonen mottar taleanrop. FUNKSJON 86 Avbryt FUNKSJON #86 Lytt til musikk (som firmaet ditt sender ut) gjennom høyttaleren på telefonen når du ikke har et anrop. FUNKSJON 819 Blokker det utgående navnet og/eller nummeret for et bestemt anrop. FUNKSJON 800 Svar på et eksternt anrop som ringer på en linje som er plassert i en plan for Ringetjeneste fra en hvilken som helst telefon i systemet. Denne funksjonen virker ikke for en privatlinje. FUNKSJON *81 Endre plasseringen av linje- eller søkegruppetastene. 1. Trykk FUNKSJON * Trykk linjetasten du ønsker å flytte. 3. Trykk tasten du ønsker å flytte den linjen til. 4. Trykk AVSLUTT. De to tastene bytter posisjon. 5. Oppdater tastetiketten på telefonen. Linjetaster kan ikke bytte plass med taster for internanrop, svar eller høyttaler. FUNKSJON 802 Avbryt FUNKSJON #802 Bruk både telefonrøret og høyttaleren under et anrop. Du kan unngå elektronisk tilbakekobling (feedback) ved å holde telefonrøret borte fra høyttaleren under anropet. Legg på ved å trykke AVSLUTT. Merk: IP-baserte telefoner kan ikke bruke denne funksjonen. FUNKSJON 0 Ring opp et eksternt telefonnummer ved hjelp av en tosifret kode. Det finnes to typer hurtigvalgkoder: system (01 til 70) og personlig (71 til 94). Kodene for systemhurtigvalg kan brukes fra alle telefonene i systemet. De blir tilordnet av systemadministrator. Personlige hurtigvalgkoder kan bare brukes på din egen telefon. Slik foretar du et anrop ved hjelp av en hurtigvalgkode: 1. Trykk FUNKSJON Tast inn den tosifrede koden for nummeret (01 til 70 for systemhurtigvalg, 71 til 94 for personlig hurtigvalg). Side 4

5 Ikke forstyrr Kjør/stopp Klokkeslett Koble Konferanse Slik programmerer du personlige hurtigvalgnumre: 1. Trykk FUNKSJON *4. 2. Tast inn en tosifret kode mellom 71 og Angi den eksterne linjen ved å trykke en tast for linje, linjeutvalg eller internanrop. Hvis du ikke angir en ekstern linje, vil systemet automatisk velge en linje for anropet. 4. Slå nummeret du vil programmere (inntil 24 sifre). 5. Trykk VENT. 6. Noter koden og nummeret du har programmert. Du kan ikke programmere personlige hurtigvalgnumre mens noen andre holder på å programmere systemet. FUNKSJON 85 Avbryt FUNKSJON #85 Når du ikke har et anrop: Hindrer alle innkommende anrop, bortsett fra prioriterte anrop, i å ringe på telefonen. Når du har et anrop: Blokkerer et innkommende prioritert anrop. FUNKSJON *9 Du kan lagre mer enn ett nummer for automatisk oppringing eller mer enn én funksjonskode for ekstern oppringing på en minnetast. Dette gjør du ved å sette inn et bruddpunkt fl mellom numrene eller kodene. Ett trykk ringer opp det første nummeret eller den første koden, to trykk ringer opp det neste nummeret eller den neste koden. Du kan programmere opp til fire numre eller koder, atskilt av bruddpunkter. FUNKSJON 803 Vis kort klokkeslett og dato under et anrop. FUNKSJON 71 Generer et Koble-signal for å få tilgang til en PBX eller annen vertsutveksling. FUNKSJON 3 Opprett et konferanseanrop mellom deg selv og to andre parter. 1. Foreta eller svar på det første anropet. 2. Sett det første anropet på venting. 3. Foreta eller svar på det andre anropet. 4. Når det andre anropet er tilkoblet, trykker du FUNKSJON Trykk linje- eller interntasten for det første anropet som er på venting (ikke nødvendig på T7100/M7100-telefonen). 6. Trykk AVSLUTT for å avslutte konferanseanropet. Slik fjerner du deg selv permanent fra en konferanse (uovervåket konferanse): Trykk FUNKSJON 70. De to andre innringerne forblir tilkoblet. (Enkelte eksterne linjer støtter ikke denne funksjonen. Kontakt systemadministrator.) Slik setter du en konferanse på venting: Trykk VENT. De to andre innringerne kan fremdeles snakke med hverandre. Slik deler du en konferanse: Trykk linje- eller interntasten for den ene innringeren, slik at dere kan snakke privat mens den andre innringeren er satt på venting. Du gjenoppretter konferansen ved å trykke FUNKSJON 3. Side 5

6 Slik kobler du fra én part: Trykk linje- eller interntasten for den innringeren du vil koble fra, og trykk deretter AVSLUTT. Trykk linje- eller interntasten for den gjenstående innringeren slik at dere kan gjenoppta samtalen. Slik setter du to anrop på venting uavhengig av hverandre: Trykk linje- eller interntasten for den første innringeren, og trykk deretter VENT. Den andre innringeren settes automatisk på venting. Når du vil gjenopprette konferansen, henter du det ene anropet fra venting, trykker FUNKSJON 3 og henter deretter det andre anropet. Kontrastjust - ering Kø på Lange toner FUNKSJON *7 pluss et tall fra 1 til 9 Juster kontrastnivået på displayet. Trykk VENT for å angi valget. FUNKSJON 82 og linjenummeret til telefonen som skal motta anropet Omdiriger et anrop til en annen telefon, selv om alle linjene for denne telefonen er opptatt. FUNKSJON 808 Generer en tone som varer like lenge som du holder nede en tast. Denne brukes til å kommunisere med for eksempel fakser eller telefonsvarere. Lange toner gjelder kun for det pågående anropet. Linjeutvalg Meldinger Omdiriger linje Oppringings - modi FUNKSJON 64 Med et linjeutvalg kan telefoner dele flere linjer for å foreta anrop. 1. Trykk FUNKSJON 64 eller en internanropstast. Tast inn en tilgangskode for linjeutvalg. (Spør systemadministrator om liste.) FUNKSJON 1 Avbryt FUNKSJON #1 Send en melding til en annen telefon i systemet. Slik viser du og svarer på meldingene: 1. Trykk FUNKSJON Trykk * og # for å vise meldingslisten. 3. Trykk 0 for å ringe personen som la igjen meldingen. Slik sletter du en melding: 1. Trykk VENT mens du viser en melding. FUNKSJON 84 Avbryt FUNKSJON #84 Send anrop som kommer fra en ekstern linje, til en annen telefon utenfor systemet. (Enkelte eksterne linjer støtter ikke denne funksjonen. Kontakt systemadministrator.) Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på T7100/M7100- telefonen. FUNKSJON *82 Du kan velge mellom tre måter å ringe opp på. 1. Trykk FUNKSJON * Trykk # for å velge modus. 3. Trykk VENT for å lagre modusen. Standardoppringing: Velg en linje og slå deretter nummeret. (Standardoppringing er alltid tilgjengelig, selv når en annen oppringingsmodus er valgt.) Automatisk oppringing: Slå nummeret uten å velge en linjetast først. Primærlinjen blir automatisk valgt for anropet. Forhåndsoppringing: Slå nummeret, og trykk deretter en linjetast for å ringe opp. Du kan redigere nummeret ved å trykke volumtasten før du ringer opp. Side 6

7 Overføre Passord for tjenesteklasse Pause Prioritert anrop Ring igjen Ringetype Ringevolum Side FUNKSJON 70 Send et anrop til en annen telefon i systemet, eller til en ekstern telefon. Avhengig av linjemulighetene kan det hende at du ikke kan overføre et anrop på en ekstern linje til en ekstern telefon. 1. Foreta eller svar på et anrop. 2. Trykk FUNKSJON Ring opp personen du vil overføre anropet til. 4. Bli på linjen hvis du vil snakke med personen først. 5. Trykk AVSLUTT for å fullføre overføringen. Hvis et eksternt anrop blir overført til en intern- eller nettverkslinje som er opptatt, eller hvis det ikke blir besvart etter at det har ringt noen ganger, vil anropet automatisk ringe deg tilbake. FUNKSJON 68 pluss tjenestepassord Endre oppringingsfiltrene på en linje eller telefon, eller få ekstern tilgang til systemet. Oppringingsfiltrene bestemmer hvilke numre du kan ringe opp. Tjenestepassordet gis av systemadministrator for å endre tjenesteklassen din. FUNKSJON 78 Programmer inn en forsinkelse på 1,5 sekunder i en sekvens for ekstern automatisk oppringing. For pulsoppringing: * setter også inn en forsinkelse på 1,5 sekunder. FUNKSJON 69 Avbryter en person som har et anrop. En person som har et annet anrop, kan trykke FUNKSJON 85 (Ikke forstyrr) for å blokkere prioriterte anrop. FUNKSJON 2 Avbryt FUNKSJON #2 Overvåk en opptatt eller ubesvart telefon, eller et opptatt linjeutvalg i systemet. Ring igjen signaliserer at du kan ringe tilbake når telefonen eller linjeutvalget blir tilgjengelig. FUNKSJON *6 Velg en egen ringetype, slik at det blir lettere å skille mellom din egen telefon og andre telefoner i nærheten. 1. Trykk FUNKSJON *6. 2. Tast inn ringetypenummeret (1 til 4). 3. Trykk VENT. FUNKSJON *80 Få telefonen til å ringe, slik at du kan justere volumet. Du kan også justere volumet når telefonen ringer. FUNKSJON 60 og kode (1 til 3) og sone (0 til 6) Du kan personsøke gjennom enten de interne (kode 1) eller de eksterne (kode 2) høyttalerne, eller gjennom begge (kode 3). Sone 0 personsøker alle soner. Annonseringer for personsøk er programmert til tidsavbrudd etter en forhåndsangitt periode. Denne angis av systemadministrator. Internt personsøk Side 7

8 Slå lagret nummer igjen Slå siste nummer igjen Språkvalg Statisk klokkeslett og dato SWCA-taster FUNKSJON 61 og sone (0 til 6) Utfør et personsøk til alle eller en bestemt gruppe av telefoner gjennom telefonhøyttalerne. Sone 0 personsøker alle soner. Eksternt personsøk FUNKSJON 62 Utfør et personsøk gjennom et eksternt høyttalersystem. Internt og eksternt personsøk FUNKSJON 63 og sone (0 til 6) Utfør et personsøk gjennom både høyttalerne i telefonene og et eksternt høyttalersystem. Sone 0 personsøker alle soner. FUNKSJON 67 Lagre et nummer du vil ringe opp igjen senere. Du lagrer nummeret ved å taste inn koden under et anrop du har ringt opp. Du slår det lagrede nummeret på nytt ved å taste inn koden når du ikke har et anrop. FUNKSJON 5 Ringer automatisk opp igjen det eksterne telefonnummeret du sist slo. FUNKSJON *501 Velg primært språk for telefondisplayet. FUNKSJON *502 Velg alternativt språk for telefondisplayet. FUNKSJON *503 Velg alternativt språk 2 for telefondisplayet. FUNKSJON *504 Velg alternativt språk 3 for telefondisplayet. FUNKSJON 806 Avbryt FUNKSJON #806 Endre den første linjen i displayet til å vise gjeldende klokkeslett og dato FUNKSJON *521 til FUNKSJON *536 tilordnet taster med indikatorer Hvis du er del av en anropsgruppe, kan det være du har en rekke linjetaster som er merket SWCA (System-wide Call Access). Hvordan du bruker disse tastene, avhenger av hvordan systemadministrator konfigurerer systemet. (Se SWCAbrukerkortet for detaljerte anvisninger.) FUNKSJON *520 Finn første tilgjengelige SWCA-tast tilordnet denne telefonen. FUNKSJON *537 Finn eldste parkerte SWCA-anrop på denne telefonen. FUNKSJON *538 Finn siste parkerte SWCA-anrop på denne telefonen. Taleanrop Tastforespørsel FUNKSJON 66 Foreta en taleannonsering eller begynn en samtale via høyttaleren på en telefon, uten at den andre telefonen ringer først. FUNKSJON *0 Kontroller hva som er programmert på tastene. Brukes når du setter navn på tastene. Side 8

9 Tidtaker for anropsvarighet Tjenesteplaner Uforstyrrethet Vent Vent på summetone FUNKSJON 77 Viser kort omtrentlig lengde på det pågående eller forrige anropet. Vis tjenesteplaner FUNKSJON 870 Vis modiene som er slått på, fra et utvalgt kontrollapparat. Ringetjeneste FUNKSJON 871 Avbryt FUNKSJON #871 Slå på én av seks planer for alternative arrangementer for oppringing/anropssvar, fra en utvalgt kontrolltelefon. Begrensningstjenester FUNKSJON 872 Avbryt FUNKSJON #872 Slå på én av seks tjenester for begrensninger på bestemte linjer eller telefoner, fra en utvalgt kontrolltelefon. Du må taste inn et passord. Rutingtjenester FUNKSJON 873 Avbryt FUNKSJON #873 Slå på én av seks tjenester for ruting på bestemte linjer eller telefoner, fra en utvalgt kontrolltelefon. Du må taste inn et passord. FUNKSJON 83 Endre innstillingen for uforstyrrethet for en ekstern linje. Hvis Uforstyrrethet vanligvis er på for en linje, vil dette gjøre det mulig for en annen telefon som deler linjen, å slutte seg til anropet ved å velge linjen mens du bruker den. Hvis Uforstyrrethet vanligvis er av for en linje, vil dette hindre en annen telefon som deler linjen, i å slutte seg til anropet ved å velge linjen mens du bruker den. Innstillingen for uforstyrrethet blir gjenopprettet når du avslutter anropet, eller når du taster inn funksjonskoden for Uforstyrrethet en gang til. VENT Stans et anrop midlertidig. Når du vil hente et anrop som er satt på venting, trykker du linjetasten for det ventende anropet. (Trykk VENT på T7100/M7100-telefonen.) Eksklusiv venting FUNKSJON 79 eller FUNKSJON/VENT Stans et anrop midlertidig, og hindre at andre telefoner svarer på det. Auto vent: FUNKSJON 73 (for å slå på eller av) Still inn telefonen til automatisk å sette et anrop på venting når du svarer på et annet anrop, eller til ikke å gjøre det. Standard er Ja (funksjonen er på). Merk: På telefoner med taster for anropsvisning i hele systemet (SWCA System-wide Call Appearance), må denne funksjonen være aktivert (satt til Ja) FUNKSJON 804 Programmer inn et nummer for ekstern automatisk oppringing, slik at systemet venter på summetone fra et annet system før det går videre i oppringingssekvensen. Side 9

10 Viderekobling av anrop FUNKSJON 4 Avbryt FUNKSJON #4 Send anropene til en annen telefon i systemet. Tjenester for visning av anrop Alternativer for anropslogg Anropsinfo Anropslogg Automatisk degradering Logit Passord for anropslogg Disse funksjonene er bare tilgjengelige hvis du abonnerer på tjenester for visning av anrop fra telefonselskapet. FUNKSJON *84 Velg den typen anrop som automatisk skal lagres i anropsloggen. Trykk # for å se den neste innstillingen. Trykk VENT for å velge den viste innstillingen. FUNKSJON 811 Vis navnet, nummeret eller linjenavnet for et anrop som ringer eller er på venting. Trykk # for å flytte deg rundt i informasjonsvisningene. FUNKSJON 812 Anropsloggvisningene bruker følgende spesialtegn: 1 (understreket) angir et nytt element angir besvarte anrop angir anrop med fjerntakst / angir at informasjonen er forkortet Slik viser du anropsloggen: 1. Trykk * for å vise gamle elementer. Trykk # for å vise nye elementer. Trykk 0 for å gå tilbake til forrige viste element. 2. Trykk # og * for å gå gjennom elementene. 3. Trykk volumtasten for å vise mer informasjon om et element. Slik sletter du en oppføring i anropsloggen: 1. Trykk VENT mens du viser et element. Slik ringer du tilbake et nummer fra anropsloggen: 1. Vis det ønskede nummeret på telefonen. 2. Rediger om nødvendig nummeret. Du kan legge til numre for fjernanrop eller tilgang til linjeutvalg, eller slette numre ved hjelp av volumtasten. 3. Trykk en linjetast. 4. Løft av telefonrøret. FUNKSJON 815 Avbryt FUNKSJON #815 Systemet sletter det eldste loggelementet fra en full anropslogg, slik at det kan lagres et nytt loggelement. FUNKSJON 813 Lagre innringerinformasjon for det pågående anropet i anropsloggen. FUNKSJON *85 Programmer inn et firesifret passord for anropsloggen. Hvis du vil fjerne et passord som du har glemt, må du kontakte systemadministrator. Side 10

11 ETSI-funksjon Sjikanesp (MCID) (ETSI-funksjon) FUNKSJON 897 innen 30 sekunder etter at innringeren har lagt på, og før du legger på Noter innringerinformasjon for siste eksterne anrop ved sentralen som tilordnet linjen. Denne funksjonen fungerer bare hvis innkommende anrop ble mottatt over ETSI ISDN-linjer, og hvis funksjonen er aktivert i programmering. Spør systemadministrator. IP-telefonfunksjoner Aktiv omdirigering FUNKSJON *999 eller (tjenestetast åpner Funksjon-meny) Du kan omdirigere IP-telefontradikken til en annen IP-telefon (i2004, i2002, i2050) som er registrert i samme system, ved hjelp av funksjonen for aktiv omdirigering. Denne funksjonen kan for eksempel brukes hvis du jobber midlertidig på et annet sted, men ønsker å beholde telefonnummeret og motta alle anrop. Konfigurere aktiv omdirigering 1. Skriv Aktiv omdirigering på telefonen (xxx). 2. Trykk Admin. Første gangen du gjør dette, vises Opprette passord på displayet. Neste gang du angir aktiv omdirigering, vises Angi passord. 3. Bruk tastaturet til å skrive inn et passord. Merk: Bruk Tilbake-tasten til å slette oppføringer. 4. Trykk OK. Første gangen du gjør dette, vises Bekreft passord. Fortsett med trinn 5. Neste gang du angir aktiv omdirigering, vises enten Ikke tillat aktiv omdir. eller Tillat aktiv omdir. på displayet. Hopp til trinn Bruk tastaturet til å skrive inn det samme passordet som du anga i trinn Trykk OK for å lagre passordet. Ikke tillat aktiv omdir. vises på displayet. 7. Hvis du vil tillate eller ikke tillate aktiv omdirigering, trykker du ENDRE for å velge ønsket funksjon. 8. Trykk Avslutt for å avslutte. Side 11

12 Aktivere aktiv omdirigering: På telefonen som du omdirigerer anropene til (yyy). 1. Angi aktiv omdirigering. 2. Trykk OMDIR. 3. Når KN-beskjeden vises, angir du KN for telefonen din (xxx). 4. Trykk OK. Angi < > PS.ORD vises på displayet. 5. Angi passordet for telefonen (xxx). 6. Trykk OK. Deaktivere aktiv omdirigering Aktiv omdirigering kan avbrytes fra en av IP-telefonene: På den aktive telefonen (yyy): 1. Angi funksjonen for aktiv omdirigering. Følgende vises på displayet: Avbryte aktiv omdir? 2. Trykk Ja for å avbryte aktiv omdirigering. Telefondisplayet på begge settene går tilbake til normal. Hvis du vil avbryte aktiv omdirigering på den omdirigerte telefonen (xxx), trykker du AVBRYT. Automatisk avbrudd forekommer hvis UTPS-tjenesten fra systemet avsluttes eller hvis en av telefonene startes på nytt, er frakoblet eller omdirigeres aktivt av en tredje telefon. Tilbakestille passordet for aktiv omdirigering Hvis du glemmer passordet for aktiv omdirigering, kan du be systemadministrator om å tilbakestille passordet for telefonen. Du vil dermed kunne få tilgang til aktiv omdirigering på telefonen og angi et nytt passord. Funksjons menyer FUNKSJON *900 eller (tjenestetast åpner Funksjon-meny) Aktiver en displaymeny over funksjonsalternativer. 1. Trykk Side+ (flytt fremover) og Side- (flytt bakover) for å bla gjennom listen. 2. Når du finner ønsket funksjon, trykker du Velg. Herfra fungerer funksjonen på samme måte som når den aktiveres fra tastaturet eller via minnetastene. Side 12

Brukerhåndbok for telefonfunksjoner

Brukerhåndbok for telefonfunksjoner Brukerhåndbok for telefonfunksjoner Avaya Business Communications Manager Dokumentstatus: Standard Dokumentversjon: 02.01 Dokumentnummer: NN40170-101 Dato: Mai 2010 2010 Avaya Inc. Med enerett. Merknader

Detaljer

Business Communications Manager i2002 Internett-telefon Brukerkort

Business Communications Manager i2002 Internett-telefon Brukerkort Artikkelnr. P0987203 Utgave 02 Business Communications Manager i2002 Internett-telefon Brukerkort Komme i gang 3 Business Communications Manager i2002 Internett-telefon gir deg tale og data på skrivebordet.

Detaljer

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort 2001 Nortel Networks P0935936 Utgave 01 Bruke primærtelefonen Telefonen din er programmert som en primærtelefon for bestemte eksterne linjer på

Detaljer

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 Brukerhåndbok for analog telefon Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 2 Brukerhåndbok for analog telefon Copyright 2004 Nortel Networks Med enerett. 2004. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Artikkelnr. P0995239 02. Business Communications Manager. i2002 Internett-telefon Brukerhåndbok

Artikkelnr. P0995239 02. Business Communications Manager. i2002 Internett-telefon Brukerhåndbok Artikkelnr. P0995239 02 Business Communications Manager i2002 Internett-telefon Brukerhåndbok Komme i gang 3 Business Communications Manager i2002 Internett-telefon gir deg tale og data på skrivebordet.

Detaljer

Business Communications Manager i2004 Internett-telefon Brukerkort

Business Communications Manager i2004 Internett-telefon Brukerkort Artikkelnr. P0937685 Utgave 01 Business Communications Manager i2004 Internett-telefon Brukerkort Komme i gang 3 Business Communications Manager i2004 Internett-telefon gir deg tale og data på skrivebordet.

Detaljer

Business Communications Manager Tast for tilgang i hele systemet (SWCA System-wide Call Appearance) Kort for tjenester

Business Communications Manager Tast for tilgang i hele systemet (SWCA System-wide Call Appearance) Kort for tjenester Business Communications Manager Tast for tilgang i hele systemet (SWCA System-wide Call Appearance) Kort for tjenester 2002 Nortel Networks P0994929 Utgave 01 Om taster for anropsvisning i hele systemet

Detaljer

System-wide Call Appearance (SWCA) Funksjonskort

System-wide Call Appearance (SWCA) Funksjonskort System-wide Call Appearance (SWCA) Funksjonskort Artikkelnr. N0069076 November 2005 Om SWCA-taster (System-wide Call Appearance) Tilordne SWCA-taster Linje 1 Bruk SWCA-funksjonen (systemomfattende anropsvisning)

Detaljer

Business Communications Manager i2004 Internett-telefon Brukerkort

Business Communications Manager i2004 Internett-telefon Brukerkort Artikkelnr. P0995227 01 Business Communications Manager i2004 Internett-telefon Brukerkort Komme i gang 3 Business Communications Manager i2004 Internett-telefon gir deg tale og data på skrivebordet.

Detaljer

Brukerhåndbok for IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager

Brukerhåndbok for IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager Brukerhåndbok for IP Audio Conference Phone 2033 BCM50 2.0 Business Communications Manager Dokumentstatus: Standard Dokumentversjon: 01.01 Varenummer: NN40050-102-NO Dato: august 2006 Copyright Nortel

Detaljer

Nortel Networks IP Phone 2001

Nortel Networks IP Phone 2001 Artikkelnr. P0609369 02 5. mars 2004 Business Communications Manager Nortel Networks IP Phone 2001 Brukerhåndbok Komme i gang 3 Nortel Networks IP Phone 2001 gir deg tale og data på skrivebordet. Innledning

Detaljer

Tittelside. IP2002-telefonen. Brukerhåndbok. Nortel Networks Communication Server 1000

Tittelside. IP2002-telefonen. Brukerhåndbok. Nortel Networks Communication Server 1000 Tittelside Nortel Networks Communication Server 1000 IP2002-telefonen Brukerhåndbok Endringslogg Endringslogg September 2004 Standard 3.00. Dette dokumentet er utgitt på nytt for å støtte Nortel Networks

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Brukerhåndbok

Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Brukerhåndbok Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Brukerhåndbok Artikkelnr. N0068931 November 2005 Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) består av én T7316E-telefon og én til

Detaljer

Artikkelnr. P0606043 01. CallPilot. Fax - brukerhåndbok

Artikkelnr. P0606043 01. CallPilot. Fax - brukerhåndbok Artikkelnr. P0606043 01 CallPilot Fax - brukerhåndbok Brukerhåndbok for CallPilot Fax Copyright 2003 Nortel Networks Med enerett. 2003. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Alle utsagn,

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4220 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse TELEFONEN DIALOG 4220... 2 Knappene... 3 1.Linjeknapp 1-6... 3 Faste taster... 3 Telefon innstillinger... 4 BRUK

Detaljer

Call Center Agent-håndbok. Artikkelnr. P februar 2004

Call Center Agent-håndbok. Artikkelnr. P februar 2004 Call Center Agent-håndbok Artikkelnr. P1007892 01 11. februar 2004 2 Call Center Agent-håndbok Copyright 2004 Nortel Networks Med enerett. 2004. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Linksys SPA942 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER Det ringer, det ringer... BKSAK nr: 200100111/65 Oppdat.ansv.: IT-seksjonen Dato sist oppdatert: 08.08.01 Ønsker noen kurs og gjennomgang av telefonapparatet, så kan

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Dokument- og programvarerettigheter Copyright 1998-2010 av ShoreTel Inc., Sunnyvale, California, USA. Med enerett. Trykt i USA. Innholdet i denne publikasjonen

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9)

Display. Taster.  Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9) Display Symbol Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Blinker ved mikrofon av Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Ringelyd slått av Ikke forstyrr aktivert Ikke kontakt

Detaljer

Business Communications Manager Kort for romtjenestefunksjoner

Business Communications Manager Kort for romtjenestefunksjoner Business Communications Manager Kort for romtjenestefunksjoner 2001 Nortel Networks P0935944 Utgave 02 Funksjoner for romtjenester Dette kortet viser tastene på Business Series Terminals. Tabellen nedenfor

Detaljer

Brukerveiledning Telenor DigAna 10

Brukerveiledning Telenor DigAna 10 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Oppakking og installasjon........... 4 Medfølgende deler.............. 4 Oversikt Tilkobling.................... 4................... 4 Komme igang..................

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning Mobil internlinje Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om brukerveiledningen... 5 Mobil internlinje... 6 Bruk... 7 Utgående anrop... 7 Ringe ut... 7 Automatisk

Detaljer

Tittelside. Meridian1, Succession 1000, Succession 1000M Brukerhåndbok for i2004 Internett-telefon

Tittelside. Meridian1, Succession 1000, Succession 1000M Brukerhåndbok for i2004 Internett-telefon Tittelside Meridian1, Succession 1000, Succession 1000M Brukerhåndbok for i2004 Internett-telefon Endringslogg Endringslogg September 2003 Standard 3.00. Dette dokumentet er utgitt på nytt for å støtte

Detaljer

HURTIGGUIDE. telefonapparat

HURTIGGUIDE. telefonapparat HURTIGGUIDE telefonapparat CTRL Supp Bli kjent med telefonen Du har en ALCATEL 4023 REFLEXES digital telefon. Et display, programmerbare taster og et alfabetisk tastatur gjør det enkelt å bruke telefonen,

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper... 6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved Alcatel OmniPCX 4400 ANALOG TELEFON Alcatel OmniPCX 4400 BRUKERHÅNDBOK 1 Symboler som brukes i dokumentasjonen For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av

Detaljer

Brukerhåndbok for IP-telefon BCM Business Communications Manager

Brukerhåndbok for IP-telefon BCM Business Communications Manager Brukerhåndbok for IP-telefon 2007 BCM Business Communications Manager Dokumentstatus: Standard Dokumentversjon: 04.01 Varenummer: NN40050-109 Dato: September 2009 Copyright Nortel Networks Limited 2006

Detaljer

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 4018/4019. Det

Detaljer

Dialog 4425 IP Vision

Dialog 4425 IP Vision Dialog 4425 IP Vision IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 Telefonen kan styres både fra mypbx (PC/web-applikasjon) og direkte fra telefonen. Denne brukerveiledningen tar for seg betjening fra telefonen og er delt inn

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Brukerveiledning First REFLEXES Alcatel 4400 Telefonapparatet First REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til alle tjenester og funksjoner

Detaljer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 4018/4019.

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper...6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

Brukerhåndbok for KEM-modul for IP-telefon. BCM Business Communications Manager

Brukerhåndbok for KEM-modul for IP-telefon. BCM Business Communications Manager Brukerhåndbok for KEM-modul for IP-telefon BCM Business Communications Manager Dokumentversjon: 02 Varenummer: N0094438 Dato: januar 2006 Copyright Nortel Networks Limited 2006 Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8)

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8) Display Symbol / Taster Tast Høyre pil piltaster Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software opp til versjon X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning... 4 Hurtigveiledning....5 Ringe internt og eksternt...6

Detaljer

Cisco Unity Express 7.0-talepostsystem Brukerhåndbok for avanserte funksjoner

Cisco Unity Express 7.0-talepostsystem Brukerhåndbok for avanserte funksjoner Cisco Unity Express 7.0-talepostsystem Brukerhåndbok for avanserte funksjoner Sist oppdatert: 20.01.09 Denne håndboken inneholder informasjon om hvordan du bruker noen av de avanserte talepostfunksjonene

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4223. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4223. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4223 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 3 Telefonen... 4 Telefonen uten satellitt (KPU)... 4 Satellitt (KPU)... 5 Knappene...

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Brukerveiledning Easy REFLEXES Alcatel 4400 Telefonapparatet Easy REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til alle tjenester og funksjoner som

Detaljer

Artikkelnr. P0936079 02. Business Communications Manager. Brukerhåndbok for Personal Call Manager

Artikkelnr. P0936079 02. Business Communications Manager. Brukerhåndbok for Personal Call Manager Artikkelnr. P0936079 02 Business Communications Manager Brukerhåndbok for Personal Call Manager 2 Copyright 2002 Nortel Networks Med enerett. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Alle

Detaljer

Brukerveiledning for Avaya 1120E IP-telefon. Avaya Business Communications Manager Versjon 6.0

Brukerveiledning for Avaya 1120E IP-telefon. Avaya Business Communications Manager Versjon 6.0 Brukerveiledning for Avaya 1120E IP-telefon Avaya Business Communications Manager Versjon 6.0 Dokumentstatus: Standard Dokumentnummer: NN40050-104 Dokumentversjon: 04.01 Dato: Mai 2010 2010 Avaya Inc.

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8002E 3 - Apparatbeskrivelse 3 Programmering av apparat - Endre navn på telefonen 4 - Endre intern og ekstern ringetone

Detaljer

Artikkelnr. P0606031 01. CallPilot. Message Networking Brukerhåndbok

Artikkelnr. P0606031 01. CallPilot. Message Networking Brukerhåndbok Artikkelnr. P0606031 01 CallPilot Message Networking Brukerhåndbok Brukerhåndbok for CallPilot Message Networking Copyright 2003 Nortel Networks Med enerett. 2003. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes

Alcatel Advanced Reflexes Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Advanced REFLEXES. De store displaysonene,

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning Easy REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet Easy REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300IP

Hurtigveiledning Konftel 300IP Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300IP NORSK Beskrivelse Konftel 300IP er en konferansetelefon for IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finner du en bruksanvisning med utførlig

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Brukerveiledning for analoge standardapparater IPLDK-100 og IPLDK-300 for software versjon 3.0xx. 1 februar 05 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning.... 4 Hurtigveiledning... 5 Ringe

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Easy Reflexes. Takket være

Detaljer

Veiledning for appen Flexi Presentity for Android

Veiledning for appen Flexi Presentity for Android Veiledning for appen Flexi Presentity for Android Datatal har utviklet en mobilapp for din smarttelefon, og med den kan du enkelt angi viderekoblinger, ringe, søke etter kollegaer og høre på talemeldinger.

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning Premium REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet Premium REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON. SOLIDUS ecare DESKTOP MANAGER

BRUKERDOKUMENTASJON. SOLIDUS ecare DESKTOP MANAGER BRUKERDOKUMENTASJON SOLIDUS ecare DESKTOP MANAGER Hva er Solidus ecare? Solidus ecare er en programvareløsning for å køe og organisere innkomne telefonsamtaler. Når en bruker ringer et (felles) telefonnummer

Detaljer

Bruksanvisning for GDC 450

Bruksanvisning for GDC 450 Bruksanvisning for GDC 450 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Aktive displayknapper 4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer

Detaljer

Business Communications Manager Funksjoner for romtjenester Hurtigreferanse

Business Communications Manager Funksjoner for romtjenester Hurtigreferanse Business Communications Manager Funksjoner for romtjenester Hurtigreferanse 2001 Nortel Networks P0935944 Utgave 01 Bruke romtjenester for Business Communications Romtjenester er en gruppe funksjoner

Detaljer

Calisto P240. USB-håndsettet. Brukerhåndbok

Calisto P240. USB-håndsettet. Brukerhåndbok Calisto P240 USB-håndsettet Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du konfigurerer og bruker USBhåndsettet Plantronics

Detaljer

Brukerveiledning, kortversjon IP 200 (ver 7 & 8)

Brukerveiledning, kortversjon IP 200 (ver 7 & 8) Display Symbol / Taster Tast meny Enter delete shift Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Oppsett og

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent IP Touch 4018 Phone Alcatel-Lucent IP Touch 4008 Phone Alcatel-Lucent 4019 Digital Phone Brukerhåndbok Innføring Hvordan du bruker

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

innovaphone IP111 / IP222 / IP232

innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Brukerveiledning innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Versjon 11 Nummer Status Dato, tid Navn Bytt side Tilstedeværelse se Informasjon Applikasjoner Skjerm IP232 innovaphone AG www.innovaphone.com Version:

Detaljer

HiPath 3000 Versjon 1.2

HiPath 3000 Versjon 1.2 HiPath 3000 Versjon 1.2 OPTISET E STANDARD COMFORT MEMORY Denne mappen tilhører: Siemens A/S, Information and Communication STTC, 14.01.2002 1. Innholdsfortegnelse 1.INNHOLDSFORTEGNELSE----------------------------------------------------------------------------------------2

Detaljer

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite My Instant Communicator for fasttelefon. My Instant Communicator for Alcatel-Lucent 8-serien 4038/4068

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite My Instant Communicator for fasttelefon. My Instant Communicator for Alcatel-Lucent 8-serien 4038/4068 OmniTouch 8400 Instant Communications Suite My Instant Communicator for fasttelefon Hurtigveiledning R6.0 My Instant Communicator for Alcatel-Lucent 8-serien 4038/4068 My Instant Communicator for Alcatel-Lucent

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Brukerhåndbok for Meet Me Conferencing. BCM Business Communications Manager

Brukerhåndbok for Meet Me Conferencing. BCM Business Communications Manager Brukerhåndbok for Meet Me Conferencing BCM Business Communications Manager Dokumentstatus: Standard Dokumentversjon: 02.01 Dokumentnummer: NN40020-104-NO Dato: Juli 2008 Copyright 2007 2008 Nortel Networks

Detaljer

Meridian Mail Brukerveiledning Taleboks

Meridian Mail Brukerveiledning Taleboks Meridian Mail Brukerveiledning Taleboks P0871664 MERIDIAN MAIL RELEASE 11 Velkommen til Meridian Mail Meridian Mail er et elektronisk talesystem for rask og pålitelig formidling av innleste beskjeder.

Detaljer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Statusikoner Din telefon Batteriets ladenivå Initialisering av talepostkassen / Informasjoner av interesse Påminnelse om programmert avtale

Detaljer

Ascotel Office Terminals by ascom

Ascotel Office Terminals by ascom Ascotel Office Terminals by ascom Office 35 Bruksanvisning med sikkerhetsråd www.ascom.com/pbx 20321618de_ba_b0 Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 14 16 18 1 2 3 4 15 17 ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWY

Detaljer

Alcatel Office Premium REFLEXES

Alcatel Office Premium REFLEXES Alcatel Office Premium REFLEXES Easy REFLEXES N S FI Norsk manual Presentasjon av telefonapparatet, anrop, behandle flere anrop, arbeide i gruppe, når du ikke er tilstede Styre kostnader, justere og tilpasse

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Brukerhåndbok for Personal Call Manager

Brukerhåndbok for Personal Call Manager Brukerhåndbok for Personal Call Manager Artikkelnr. N0068829 November 2005 2 Copyright Nortel Networks Limited 2005 Med enerett. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Alle utsagn, konfigurasjoner,

Detaljer

OmniTouch 8440 Messaging Software Hurtigveiledning. Telefonbrukergrensesnitt for Messaging Services

OmniTouch 8440 Messaging Software Hurtigveiledning. Telefonbrukergrensesnitt for Messaging Services Hurtigveiledning Introduksjon Talemeldingsjenesten er tilgjengelig: fra telefonbrukergrensesnittet (TUI) Telefonbrukergrensesnittet er tilgjengelig fra en hvilken som helst intern eller ekstern telefon.

Detaljer

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580 Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3. Ladekontakt

Detaljer

Bruksanvisning for LIP 24D/H IP Apparat

Bruksanvisning for LIP 24D/H IP Apparat Komplett bruksanvisning for IPECS-100 & IPECS-300 Versjon 1, Dato 200904 Bruksanvisning for LIP 24D/H IP Apparat Innledning.... 4 Hurtigveiledning... 5 Ringe internt og eksternt.... 6 Ringe ut... 6 Ringe

Detaljer

Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner

Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner Innhold Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner Dette dokumentet utfyller brukerveiledningen til Gigaset-VoIP-telefonene: Gigaset DE380 IP R Etter at brukerveiledningen ble ferdigstilt, er apparatets

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

U R T I G R E F E R A N S E

U R T I G R E F E R A N S E HURTIGREFERANSE t e l e f o n s v a r e r FORSTÅ TELEFONSETTET DITT Følgende taster på telefonsettet har en spesiell funksjon: Endre en gå tilbake til forrige meny eller avbryte innlagte data innlegging

Detaljer

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4028/4029

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4028/4029 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 408/409 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 408/409. Det digitale

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

Veiledning for appen Flexi Presentity for iphone

Veiledning for appen Flexi Presentity for iphone Veiledning for appen Flexi Presentity for iphone Datatal har utviklet en mobilapp for din smarttelefon, og med den kan du enkelt angi viderekoblinger og høre på talemeldinger. Last ned mobilappen ved å

Detaljer

Bruksanvisning for sentralbord

Bruksanvisning for sentralbord Bruksanvisning for sentralbord LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Sentralbordfunksjoner - Dag og nattstilling

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70IP Brukerveiledning

Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70IP Brukerveiledning Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065 Office 70IP Brukerveiledning Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 5 1 6 7 2 17 16 11 8 9 10 12 13 14 15 3

Detaljer

Kort for romtjenestefunksjoner

Kort for romtjenestefunksjoner Kort for romtjenestefunksjoner Artikkelnr. N0069065 November 2005 Romtjenestefunksjoner Dette kortet viser knappene på Business Series Terminals. Tabellen nedenfor viser hvilke taster du må trykke på ulike

Detaljer

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe Brukerveiledning Callstream Telcom Europe Copyright 2006 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Hovedvinduet... 2 1 Verktøylinje... 3 2 Samtale vindu... 4 Ikoner... 4 Kolonner... 4 3 Internnummer søk vindu...

Detaljer

Cisco Unified IP-konferansetelefon 8831 for anropskontroll fra tredjepart Hurtigstartveiledning

Cisco Unified IP-konferansetelefon 8831 for anropskontroll fra tredjepart Hurtigstartveiledning Cisco Unified IP-konferansetelefon 8831 for anropskontroll fra tredjepart Hurtigstartveiledning Takk for at du valgte Cisco Unified IP-konferansetelefon 8831 for anropskontroll fra tredjepart. Denne veiledningen

Detaljer

Driftsinstruksjoner KX-HDV130. SIP telefon. Modellnr.

Driftsinstruksjoner KX-HDV130. SIP telefon. Modellnr. Driftsinstruksjoner Modellnr. SIP telefon KX-HDV130 Takk for at du kjøpte dette Panasonic-produktet. Les håndboken nøye før du tar i bruk produktet, og ta vare på den for fremtidig bruk. R I denne håndboken

Detaljer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4028/4029

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4028/4029 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 408/409 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 408/409. Det

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse

Funksjonsbeskrivelse Brukerveiledning Funksjonsbeskrivelse Telefon Software versjon 5.3.3 eller nyere Rev C NO Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2 Bruke Telefon... 3 2.1 Kontaktlisten... 3 2.2 Telefonmenyen... 3 2.3 Ringe

Detaljer

BeoCom 2. Komme i gang

BeoCom 2. Komme i gang BeoCom 2 Komme i gang Før du starter Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du installerer og bruker BeoCom 2-håndsettet med en BeoLine-base. Du kan også bruke håndsettet med andre baser,

Detaljer