Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner"

Transkript

1 Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner 2002 Nortel Networks P Utgave 02

2

3 Taster Funksjon-tasten i Business Series Terminal (T-serien) er et lite globus-ikon. Funksjon-tasten i M-serien består av teksten Funksjon eller Fx. IP-telefonene viser Funksjon over displaytasten helt til venstre når dette funksjonsvalget er tilgjengelig. Denne boken bruker FUNKSJON for å angi at du må trykke Funksjon-tasten og deretter angi en funksjonskode. Tabellen under viser hvilke taster du må trykke for å bruke funksjonene på ulike typer Nortel Networks-telefoner. Se hvert enkelt brukerkort for spesifikk informasjon om hver telefontype. Tastenavn T7000, T7100, T7208, T7316 Funksjon M7100, M7208, M7310, M7324 M7000, M7100N, M7208N, M7310N, M7324N Høyttaler Demp Vent Avslutt (7208/7316) (7208/7316) (T7000) (M7000) Svare på anrop Telefoner med linjetaster: Trykk linjetasten og løft av telefonrøret. Telefoner uten taster: Løft av telefonrøret. Denne håndboken bruker følgende etiketter for å angi hver type konfigurasjonstast: FUNKSJON angir at du skal trykke Funksjon-tasten VENT angir at du skal trykke tasten Sett på vent. AVSLUTT angir at du skal trykke Avslutt-tasten. Funksjoner i Telefon Anropskø FUNKSJON 801 Svar det neste anropet. Hvis mer enn ett anrop venter, prioriteres innkommende eksterne anrop foran tilbakeringingsanrop, anrop som er satt i kø eller overførte anrop. Side 3

4 Anropspark - ering Anropssvar - gruppe Anropssvar - overført Avvis taleanrop Bakgrunns - musikk Blokkering av navn og nummer Fjernlinjesvar Flytte linjetaster Gruppelytting Hurtigvalg FUNKSJON 74 Sett et anrop på venting, slik at det kan svares på fra andre telefoner i systemet. Displayet viser en tresifret hentekode. Slik henter du et parkert anrop: Trykk en interntast og slå hentekoden. På T7100/ M7100-telefonen løfter du bare av røret og slår hentekoden. FUNKSJON 75 Svar et anrop som ringer på en annen telefon i svargruppen. Det eksterne anropet som har ringt lengst, blir svart først. FUNKSJON 76 og telefonnummeret Svar enhver telefon som ringer. FUNKSJON 88 Avbryt FUNKSJON #88 Hindre at telefonen mottar taleanrop. Ikke forstyrr (FUNKSJON 85) vil også hindre at telefonen mottar taleanrop. FUNKSJON 86 Avbryt FUNKSJON #86 Lytt til musikk (som firmaet ditt sender ut) gjennom høyttaleren på telefonen når du ikke har et anrop. FUNKSJON 819 Blokker det utgående navnet og/eller nummeret for et bestemt anrop. FUNKSJON 800 Svar på et eksternt anrop som ringer på en linje som er plassert i en plan for Ringetjeneste fra en hvilken som helst telefon i systemet. Denne funksjonen virker ikke for en privatlinje. FUNKSJON *81 Endre plasseringen av linje- eller søkegruppetastene. 1. Trykk FUNKSJON * Trykk linjetasten du ønsker å flytte. 3. Trykk tasten du ønsker å flytte den linjen til. 4. Trykk AVSLUTT. De to tastene bytter posisjon. 5. Oppdater tastetiketten på telefonen. Linjetaster kan ikke bytte plass med taster for internanrop, svar eller høyttaler. FUNKSJON 802 Avbryt FUNKSJON #802 Bruk både telefonrøret og høyttaleren under et anrop. Du kan unngå elektronisk tilbakekobling (feedback) ved å holde telefonrøret borte fra høyttaleren under anropet. Legg på ved å trykke AVSLUTT. Merk: IP-baserte telefoner kan ikke bruke denne funksjonen. FUNKSJON 0 Ring opp et eksternt telefonnummer ved hjelp av en tosifret kode. Det finnes to typer hurtigvalgkoder: system (01 til 70) og personlig (71 til 94). Kodene for systemhurtigvalg kan brukes fra alle telefonene i systemet. De blir tilordnet av systemadministrator. Personlige hurtigvalgkoder kan bare brukes på din egen telefon. Slik foretar du et anrop ved hjelp av en hurtigvalgkode: 1. Trykk FUNKSJON Tast inn den tosifrede koden for nummeret (01 til 70 for systemhurtigvalg, 71 til 94 for personlig hurtigvalg). Side 4

5 Ikke forstyrr Kjør/stopp Klokkeslett Koble Konferanse Slik programmerer du personlige hurtigvalgnumre: 1. Trykk FUNKSJON *4. 2. Tast inn en tosifret kode mellom 71 og Angi den eksterne linjen ved å trykke en tast for linje, linjeutvalg eller internanrop. Hvis du ikke angir en ekstern linje, vil systemet automatisk velge en linje for anropet. 4. Slå nummeret du vil programmere (inntil 24 sifre). 5. Trykk VENT. 6. Noter koden og nummeret du har programmert. Du kan ikke programmere personlige hurtigvalgnumre mens noen andre holder på å programmere systemet. FUNKSJON 85 Avbryt FUNKSJON #85 Når du ikke har et anrop: Hindrer alle innkommende anrop, bortsett fra prioriterte anrop, i å ringe på telefonen. Når du har et anrop: Blokkerer et innkommende prioritert anrop. FUNKSJON *9 Du kan lagre mer enn ett nummer for automatisk oppringing eller mer enn én funksjonskode for ekstern oppringing på en minnetast. Dette gjør du ved å sette inn et bruddpunkt fl mellom numrene eller kodene. Ett trykk ringer opp det første nummeret eller den første koden, to trykk ringer opp det neste nummeret eller den neste koden. Du kan programmere opp til fire numre eller koder, atskilt av bruddpunkter. FUNKSJON 803 Vis kort klokkeslett og dato under et anrop. FUNKSJON 71 Generer et Koble-signal for å få tilgang til en PBX eller annen vertsutveksling. FUNKSJON 3 Opprett et konferanseanrop mellom deg selv og to andre parter. 1. Foreta eller svar på det første anropet. 2. Sett det første anropet på venting. 3. Foreta eller svar på det andre anropet. 4. Når det andre anropet er tilkoblet, trykker du FUNKSJON Trykk linje- eller interntasten for det første anropet som er på venting (ikke nødvendig på T7100/M7100-telefonen). 6. Trykk AVSLUTT for å avslutte konferanseanropet. Slik fjerner du deg selv permanent fra en konferanse (uovervåket konferanse): Trykk FUNKSJON 70. De to andre innringerne forblir tilkoblet. (Enkelte eksterne linjer støtter ikke denne funksjonen. Kontakt systemadministrator.) Slik setter du en konferanse på venting: Trykk VENT. De to andre innringerne kan fremdeles snakke med hverandre. Slik deler du en konferanse: Trykk linje- eller interntasten for den ene innringeren, slik at dere kan snakke privat mens den andre innringeren er satt på venting. Du gjenoppretter konferansen ved å trykke FUNKSJON 3. Side 5

6 Slik kobler du fra én part: Trykk linje- eller interntasten for den innringeren du vil koble fra, og trykk deretter AVSLUTT. Trykk linje- eller interntasten for den gjenstående innringeren slik at dere kan gjenoppta samtalen. Slik setter du to anrop på venting uavhengig av hverandre: Trykk linje- eller interntasten for den første innringeren, og trykk deretter VENT. Den andre innringeren settes automatisk på venting. Når du vil gjenopprette konferansen, henter du det ene anropet fra venting, trykker FUNKSJON 3 og henter deretter det andre anropet. Kontrastjust - ering Kø på Lange toner FUNKSJON *7 pluss et tall fra 1 til 9 Juster kontrastnivået på displayet. Trykk VENT for å angi valget. FUNKSJON 82 og linjenummeret til telefonen som skal motta anropet Omdiriger et anrop til en annen telefon, selv om alle linjene for denne telefonen er opptatt. FUNKSJON 808 Generer en tone som varer like lenge som du holder nede en tast. Denne brukes til å kommunisere med for eksempel fakser eller telefonsvarere. Lange toner gjelder kun for det pågående anropet. Linjeutvalg Meldinger Omdiriger linje Oppringings - modi FUNKSJON 64 Med et linjeutvalg kan telefoner dele flere linjer for å foreta anrop. 1. Trykk FUNKSJON 64 eller en internanropstast. Tast inn en tilgangskode for linjeutvalg. (Spør systemadministrator om liste.) FUNKSJON 1 Avbryt FUNKSJON #1 Send en melding til en annen telefon i systemet. Slik viser du og svarer på meldingene: 1. Trykk FUNKSJON Trykk * og # for å vise meldingslisten. 3. Trykk 0 for å ringe personen som la igjen meldingen. Slik sletter du en melding: 1. Trykk VENT mens du viser en melding. FUNKSJON 84 Avbryt FUNKSJON #84 Send anrop som kommer fra en ekstern linje, til en annen telefon utenfor systemet. (Enkelte eksterne linjer støtter ikke denne funksjonen. Kontakt systemadministrator.) Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på T7100/M7100- telefonen. FUNKSJON *82 Du kan velge mellom tre måter å ringe opp på. 1. Trykk FUNKSJON * Trykk # for å velge modus. 3. Trykk VENT for å lagre modusen. Standardoppringing: Velg en linje og slå deretter nummeret. (Standardoppringing er alltid tilgjengelig, selv når en annen oppringingsmodus er valgt.) Automatisk oppringing: Slå nummeret uten å velge en linjetast først. Primærlinjen blir automatisk valgt for anropet. Forhåndsoppringing: Slå nummeret, og trykk deretter en linjetast for å ringe opp. Du kan redigere nummeret ved å trykke volumtasten før du ringer opp. Side 6

7 Overføre Passord for tjenesteklasse Pause Prioritert anrop Ring igjen Ringetype Ringevolum Side FUNKSJON 70 Send et anrop til en annen telefon i systemet, eller til en ekstern telefon. Avhengig av linjemulighetene kan det hende at du ikke kan overføre et anrop på en ekstern linje til en ekstern telefon. 1. Foreta eller svar på et anrop. 2. Trykk FUNKSJON Ring opp personen du vil overføre anropet til. 4. Bli på linjen hvis du vil snakke med personen først. 5. Trykk AVSLUTT for å fullføre overføringen. Hvis et eksternt anrop blir overført til en intern- eller nettverkslinje som er opptatt, eller hvis det ikke blir besvart etter at det har ringt noen ganger, vil anropet automatisk ringe deg tilbake. FUNKSJON 68 pluss tjenestepassord Endre oppringingsfiltrene på en linje eller telefon, eller få ekstern tilgang til systemet. Oppringingsfiltrene bestemmer hvilke numre du kan ringe opp. Tjenestepassordet gis av systemadministrator for å endre tjenesteklassen din. FUNKSJON 78 Programmer inn en forsinkelse på 1,5 sekunder i en sekvens for ekstern automatisk oppringing. For pulsoppringing: * setter også inn en forsinkelse på 1,5 sekunder. FUNKSJON 69 Avbryter en person som har et anrop. En person som har et annet anrop, kan trykke FUNKSJON 85 (Ikke forstyrr) for å blokkere prioriterte anrop. FUNKSJON 2 Avbryt FUNKSJON #2 Overvåk en opptatt eller ubesvart telefon, eller et opptatt linjeutvalg i systemet. Ring igjen signaliserer at du kan ringe tilbake når telefonen eller linjeutvalget blir tilgjengelig. FUNKSJON *6 Velg en egen ringetype, slik at det blir lettere å skille mellom din egen telefon og andre telefoner i nærheten. 1. Trykk FUNKSJON *6. 2. Tast inn ringetypenummeret (1 til 4). 3. Trykk VENT. FUNKSJON *80 Få telefonen til å ringe, slik at du kan justere volumet. Du kan også justere volumet når telefonen ringer. FUNKSJON 60 og kode (1 til 3) og sone (0 til 6) Du kan personsøke gjennom enten de interne (kode 1) eller de eksterne (kode 2) høyttalerne, eller gjennom begge (kode 3). Sone 0 personsøker alle soner. Annonseringer for personsøk er programmert til tidsavbrudd etter en forhåndsangitt periode. Denne angis av systemadministrator. Internt personsøk Side 7

8 Slå lagret nummer igjen Slå siste nummer igjen Språkvalg Statisk klokkeslett og dato SWCA-taster FUNKSJON 61 og sone (0 til 6) Utfør et personsøk til alle eller en bestemt gruppe av telefoner gjennom telefonhøyttalerne. Sone 0 personsøker alle soner. Eksternt personsøk FUNKSJON 62 Utfør et personsøk gjennom et eksternt høyttalersystem. Internt og eksternt personsøk FUNKSJON 63 og sone (0 til 6) Utfør et personsøk gjennom både høyttalerne i telefonene og et eksternt høyttalersystem. Sone 0 personsøker alle soner. FUNKSJON 67 Lagre et nummer du vil ringe opp igjen senere. Du lagrer nummeret ved å taste inn koden under et anrop du har ringt opp. Du slår det lagrede nummeret på nytt ved å taste inn koden når du ikke har et anrop. FUNKSJON 5 Ringer automatisk opp igjen det eksterne telefonnummeret du sist slo. FUNKSJON *501 Velg primært språk for telefondisplayet. FUNKSJON *502 Velg alternativt språk for telefondisplayet. FUNKSJON *503 Velg alternativt språk 2 for telefondisplayet. FUNKSJON *504 Velg alternativt språk 3 for telefondisplayet. FUNKSJON 806 Avbryt FUNKSJON #806 Endre den første linjen i displayet til å vise gjeldende klokkeslett og dato FUNKSJON *521 til FUNKSJON *536 tilordnet taster med indikatorer Hvis du er del av en anropsgruppe, kan det være du har en rekke linjetaster som er merket SWCA (System-wide Call Access). Hvordan du bruker disse tastene, avhenger av hvordan systemadministrator konfigurerer systemet. (Se SWCAbrukerkortet for detaljerte anvisninger.) FUNKSJON *520 Finn første tilgjengelige SWCA-tast tilordnet denne telefonen. FUNKSJON *537 Finn eldste parkerte SWCA-anrop på denne telefonen. FUNKSJON *538 Finn siste parkerte SWCA-anrop på denne telefonen. Taleanrop Tastforespørsel FUNKSJON 66 Foreta en taleannonsering eller begynn en samtale via høyttaleren på en telefon, uten at den andre telefonen ringer først. FUNKSJON *0 Kontroller hva som er programmert på tastene. Brukes når du setter navn på tastene. Side 8

9 Tidtaker for anropsvarighet Tjenesteplaner Uforstyrrethet Vent Vent på summetone FUNKSJON 77 Viser kort omtrentlig lengde på det pågående eller forrige anropet. Vis tjenesteplaner FUNKSJON 870 Vis modiene som er slått på, fra et utvalgt kontrollapparat. Ringetjeneste FUNKSJON 871 Avbryt FUNKSJON #871 Slå på én av seks planer for alternative arrangementer for oppringing/anropssvar, fra en utvalgt kontrolltelefon. Begrensningstjenester FUNKSJON 872 Avbryt FUNKSJON #872 Slå på én av seks tjenester for begrensninger på bestemte linjer eller telefoner, fra en utvalgt kontrolltelefon. Du må taste inn et passord. Rutingtjenester FUNKSJON 873 Avbryt FUNKSJON #873 Slå på én av seks tjenester for ruting på bestemte linjer eller telefoner, fra en utvalgt kontrolltelefon. Du må taste inn et passord. FUNKSJON 83 Endre innstillingen for uforstyrrethet for en ekstern linje. Hvis Uforstyrrethet vanligvis er på for en linje, vil dette gjøre det mulig for en annen telefon som deler linjen, å slutte seg til anropet ved å velge linjen mens du bruker den. Hvis Uforstyrrethet vanligvis er av for en linje, vil dette hindre en annen telefon som deler linjen, i å slutte seg til anropet ved å velge linjen mens du bruker den. Innstillingen for uforstyrrethet blir gjenopprettet når du avslutter anropet, eller når du taster inn funksjonskoden for Uforstyrrethet en gang til. VENT Stans et anrop midlertidig. Når du vil hente et anrop som er satt på venting, trykker du linjetasten for det ventende anropet. (Trykk VENT på T7100/M7100-telefonen.) Eksklusiv venting FUNKSJON 79 eller FUNKSJON/VENT Stans et anrop midlertidig, og hindre at andre telefoner svarer på det. Auto vent: FUNKSJON 73 (for å slå på eller av) Still inn telefonen til automatisk å sette et anrop på venting når du svarer på et annet anrop, eller til ikke å gjøre det. Standard er Ja (funksjonen er på). Merk: På telefoner med taster for anropsvisning i hele systemet (SWCA System-wide Call Appearance), må denne funksjonen være aktivert (satt til Ja) FUNKSJON 804 Programmer inn et nummer for ekstern automatisk oppringing, slik at systemet venter på summetone fra et annet system før det går videre i oppringingssekvensen. Side 9

10 Viderekobling av anrop FUNKSJON 4 Avbryt FUNKSJON #4 Send anropene til en annen telefon i systemet. Tjenester for visning av anrop Alternativer for anropslogg Anropsinfo Anropslogg Automatisk degradering Logit Passord for anropslogg Disse funksjonene er bare tilgjengelige hvis du abonnerer på tjenester for visning av anrop fra telefonselskapet. FUNKSJON *84 Velg den typen anrop som automatisk skal lagres i anropsloggen. Trykk # for å se den neste innstillingen. Trykk VENT for å velge den viste innstillingen. FUNKSJON 811 Vis navnet, nummeret eller linjenavnet for et anrop som ringer eller er på venting. Trykk # for å flytte deg rundt i informasjonsvisningene. FUNKSJON 812 Anropsloggvisningene bruker følgende spesialtegn: 1 (understreket) angir et nytt element angir besvarte anrop angir anrop med fjerntakst / angir at informasjonen er forkortet Slik viser du anropsloggen: 1. Trykk * for å vise gamle elementer. Trykk # for å vise nye elementer. Trykk 0 for å gå tilbake til forrige viste element. 2. Trykk # og * for å gå gjennom elementene. 3. Trykk volumtasten for å vise mer informasjon om et element. Slik sletter du en oppføring i anropsloggen: 1. Trykk VENT mens du viser et element. Slik ringer du tilbake et nummer fra anropsloggen: 1. Vis det ønskede nummeret på telefonen. 2. Rediger om nødvendig nummeret. Du kan legge til numre for fjernanrop eller tilgang til linjeutvalg, eller slette numre ved hjelp av volumtasten. 3. Trykk en linjetast. 4. Løft av telefonrøret. FUNKSJON 815 Avbryt FUNKSJON #815 Systemet sletter det eldste loggelementet fra en full anropslogg, slik at det kan lagres et nytt loggelement. FUNKSJON 813 Lagre innringerinformasjon for det pågående anropet i anropsloggen. FUNKSJON *85 Programmer inn et firesifret passord for anropsloggen. Hvis du vil fjerne et passord som du har glemt, må du kontakte systemadministrator. Side 10

11 ETSI-funksjon Sjikanesp (MCID) (ETSI-funksjon) FUNKSJON 897 innen 30 sekunder etter at innringeren har lagt på, og før du legger på Noter innringerinformasjon for siste eksterne anrop ved sentralen som tilordnet linjen. Denne funksjonen fungerer bare hvis innkommende anrop ble mottatt over ETSI ISDN-linjer, og hvis funksjonen er aktivert i programmering. Spør systemadministrator. IP-telefonfunksjoner Aktiv omdirigering FUNKSJON *999 eller (tjenestetast åpner Funksjon-meny) Du kan omdirigere IP-telefontradikken til en annen IP-telefon (i2004, i2002, i2050) som er registrert i samme system, ved hjelp av funksjonen for aktiv omdirigering. Denne funksjonen kan for eksempel brukes hvis du jobber midlertidig på et annet sted, men ønsker å beholde telefonnummeret og motta alle anrop. Konfigurere aktiv omdirigering 1. Skriv Aktiv omdirigering på telefonen (xxx). 2. Trykk Admin. Første gangen du gjør dette, vises Opprette passord på displayet. Neste gang du angir aktiv omdirigering, vises Angi passord. 3. Bruk tastaturet til å skrive inn et passord. Merk: Bruk Tilbake-tasten til å slette oppføringer. 4. Trykk OK. Første gangen du gjør dette, vises Bekreft passord. Fortsett med trinn 5. Neste gang du angir aktiv omdirigering, vises enten Ikke tillat aktiv omdir. eller Tillat aktiv omdir. på displayet. Hopp til trinn Bruk tastaturet til å skrive inn det samme passordet som du anga i trinn Trykk OK for å lagre passordet. Ikke tillat aktiv omdir. vises på displayet. 7. Hvis du vil tillate eller ikke tillate aktiv omdirigering, trykker du ENDRE for å velge ønsket funksjon. 8. Trykk Avslutt for å avslutte. Side 11

12 Aktivere aktiv omdirigering: På telefonen som du omdirigerer anropene til (yyy). 1. Angi aktiv omdirigering. 2. Trykk OMDIR. 3. Når KN-beskjeden vises, angir du KN for telefonen din (xxx). 4. Trykk OK. Angi < > PS.ORD vises på displayet. 5. Angi passordet for telefonen (xxx). 6. Trykk OK. Deaktivere aktiv omdirigering Aktiv omdirigering kan avbrytes fra en av IP-telefonene: På den aktive telefonen (yyy): 1. Angi funksjonen for aktiv omdirigering. Følgende vises på displayet: Avbryte aktiv omdir? 2. Trykk Ja for å avbryte aktiv omdirigering. Telefondisplayet på begge settene går tilbake til normal. Hvis du vil avbryte aktiv omdirigering på den omdirigerte telefonen (xxx), trykker du AVBRYT. Automatisk avbrudd forekommer hvis UTPS-tjenesten fra systemet avsluttes eller hvis en av telefonene startes på nytt, er frakoblet eller omdirigeres aktivt av en tredje telefon. Tilbakestille passordet for aktiv omdirigering Hvis du glemmer passordet for aktiv omdirigering, kan du be systemadministrator om å tilbakestille passordet for telefonen. Du vil dermed kunne få tilgang til aktiv omdirigering på telefonen og angi et nytt passord. Funksjons menyer FUNKSJON *900 eller (tjenestetast åpner Funksjon-meny) Aktiver en displaymeny over funksjonsalternativer. 1. Trykk Side+ (flytt fremover) og Side- (flytt bakover) for å bla gjennom listen. 2. Når du finner ønsket funksjon, trykker du Velg. Herfra fungerer funksjonen på samme måte som når den aktiveres fra tastaturet eller via minnetastene. Side 12

Tittelside. IP2002-telefonen. Brukerhåndbok. Nortel Networks Communication Server 1000

Tittelside. IP2002-telefonen. Brukerhåndbok. Nortel Networks Communication Server 1000 Tittelside Nortel Networks Communication Server 1000 IP2002-telefonen Brukerhåndbok Endringslogg Endringslogg September 2004 Standard 3.00. Dette dokumentet er utgitt på nytt for å støtte Nortel Networks

Detaljer

Tittelside. Meridian1, Succession 1000, Succession 1000M Brukerhåndbok for i2004 Internett-telefon

Tittelside. Meridian1, Succession 1000, Succession 1000M Brukerhåndbok for i2004 Internett-telefon Tittelside Meridian1, Succession 1000, Succession 1000M Brukerhåndbok for i2004 Internett-telefon Endringslogg Endringslogg September 2003 Standard 3.00. Dette dokumentet er utgitt på nytt for å støtte

Detaljer

Tittelside. IP 1120E-telefonen. Brukerhåndbok. Nortel Communication Server 1000

Tittelside. IP 1120E-telefonen. Brukerhåndbok. Nortel Communication Server 1000 Tittelside Nortel Communication Server 1000 IP 1120E-telefonen Brukerhåndbok Endringslogg Endringslogg Januar 2006 Standard 1.00. Dette dokumentet er utgitt for å støtte Nortel Communication Server 1000,

Detaljer

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision Systemtelefoner for MD110-kommunikasjonssystem Versjon BC12 Brukerhåndbok Forsidegrafikk Plasser grafikken direkte på siden, det er ikke nødvendig å legge den inn i teksten. Velg Graphics > Properties

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper... 6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

Artikkelnr. P0936079 02. Business Communications Manager. Brukerhåndbok for Personal Call Manager

Artikkelnr. P0936079 02. Business Communications Manager. Brukerhåndbok for Personal Call Manager Artikkelnr. P0936079 02 Business Communications Manager Brukerhåndbok for Personal Call Manager 2 Copyright 2002 Nortel Networks Med enerett. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Alle

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4220 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse TELEFONEN DIALOG 4220... 2 Knappene... 3 1.Linjeknapp 1-6... 3 Faste taster... 3 Telefon innstillinger... 4 BRUK

Detaljer

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 4018/4019. Det

Detaljer

Ascotel Office Terminals by ascom

Ascotel Office Terminals by ascom Ascotel Office Terminals by ascom Office 45 Office 45pro Bruksanvisning med sikkerhetsråd www.ascom.com/pbx 20321625de_ba_b0 END 20 25 35 Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer

Detaljer

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhåndbok Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Hovedkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tlf: +1 408 526-4000 +1 800 553-NETS

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Brukerveiledning First REFLEXES Alcatel 4400 Telefonapparatet First REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til alle tjenester og funksjoner

Detaljer

Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70IP Brukerveiledning

Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70IP Brukerveiledning Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065 Office 70IP Brukerveiledning Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 5 1 6 7 2 17 16 11 8 9 10 12 13 14 15 3

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4038/4039/4068

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4038/4039/4068 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 408/409/408 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 408/409/408.

Detaljer

HiPath 3000 HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance.

HiPath 3000 HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. HiPath 3000 HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Bruksanvisning Om denne bruksanvisningen Om denne bruksanvisningen Denne

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 2600. 9233694 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 2600. 9233694 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 2600 9233694 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RH 59 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

AVANSERT BRUKERMANUAL

AVANSERT BRUKERMANUAL AVANSERT BRUKERMANUAL MFC-7360N MFC-7460DN MFC-7860DW Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land. Version 0 NOR Brukermanualer og hvor finner jeg den? Hvilken manual? Hva er i den? Hvor er den? Sikkerhet

Detaljer

Cisco Unified Personal Communicator Release 8.5

Cisco Unified Personal Communicator Release 8.5 Frequently Asked Questions Cisco Unified Personal Communicator Release 8.5 Vanlige spørsmål 2 Grunnleggende 2 Oppsett 3 Tilgjengelighet 5 Kontakter 8 Chat 10 Anrop 18 Konferansesamtaler 25 Talepost 26

Detaljer

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3 Brukerhåndbok 9354853 Utgave 3 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-4U er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

Detaljer

Komme i gang-veiledning for VSX-serien

Komme i gang-veiledning for VSX-serien Komme i gang-veiledning for VSX-serien versjon 8.5 Mai 2006-utgaven 3725-21296-006/A KOMME I GANG-VEILEDNING FOR VSX-SERIEN Varemerkeinformasjon Polycom, the Polycom-logoen og ViewStation er registrerte

Detaljer

Brukerhåndbok. 9352295 1. Utgave

Brukerhåndbok. 9352295 1. Utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions,

Detaljer

Brukerhåndbok 9353913

Brukerhåndbok 9353913 Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brukerhåndbok 9353913

Detaljer

Alcatel Office Premium REFLEXES

Alcatel Office Premium REFLEXES Alcatel Office Premium REFLEXES Easy REFLEXES N S FI Norsk manual Presentasjon av telefonapparatet, anrop, behandle flere anrop, arbeide i gruppe, når du ikke er tilstede Styre kostnader, justere og tilpasse

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1100. 9310113 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1100. 9310113 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1100 9310113 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet Rh-18 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 2. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 2. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

AVANSERT BRUKERMANUAL

AVANSERT BRUKERMANUAL AVANSERT BRUKERMANUAL MFC-J615W Version 0 NOR Brukermanualer og informasjon om hvor du finner dem Hvilken håndbok? Hva inneholder den? Hvor finner jeg den? Sikkerhet og juridisk informasjon Hurtigstartguide

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerveiledning +RZ Ved å velge en telefon i serien Reflexes, viser du tiltro til Alcatel : Mange takk skal du ha. Den

Detaljer

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved Alcatel OmniPCX 4400 ANALOG TELEFON Alcatel OmniPCX 4400 BRUKERHÅNDBOK 1 Symboler som brukes i dokumentasjonen For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av

Detaljer

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 BRUKERHÅNDBOK DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 Innhold Viktige sikkerhetsforholdsregler...................

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Cisco Small Business

BRUKERHÅNDBOK Cisco Small Business BRUKERHÅNDBOK Cisco Small Business IP-telefoner i SPA 300-serien Modell 301 og 303 Juni 2010 Cisco og Ciscos logo er varemerker for Cisco Systems, Inc. og/eller tilknyttede selskaper i USA og andre land.

Detaljer