HiPath 3000 Versjon 1.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HiPath 3000 Versjon 1.2"

Transkript

1 HiPath 3000 Versjon 1.2 OPTISET E STANDARD COMFORT MEMORY Denne mappen tilhører: Siemens A/S, Information and Communication STTC,

2 1. Innholdsfortegnelse 1.INNHOLDSFORTEGNELSE OPTISET E DISPLAY STANDARDLAYOUT TEKSTER I DISPLAYET NÅR HÅNDSETTET ER LAGT PÅ VED OPPRINGING TIL ANDRE INTERNE NUMMER TALEMODUS NÅR EN SAMTALEPARTNER ER PÅ VENT OG DU HAR KONTAKT MED EN ANNEN FUNKSJONSTASTENES BETYDNING TJENESTEMENY GJENTA NUMMER MIKROFON AV HANDSFREE PLUSS/MINUS-TASTENE SERVICETAST MENYTEKSTER DE FRIE TASTENES FUNKSJONER INFORMASJONS- OG FRAVÆRSTEKSTER SVARTEKSTER INFORMASJONSTEKSTER OPPGAVER 13 8.SLIK GJØR DU INNSTILLING AV RINGEVOLUM INNSTILLING AV RINGETONE INNSTILLING AV SAMTALEVOLUM TILBAKERINGING VED OPPTATT TILBAKERINGING VED IKKE SVAR VIDEREKOBLE EN BYSAMTALE TIL ET INTERNT NR VIDEREKOBLE EN EKSTERN SAMTALE TIL ANNET ET EKSTERNT NUMMER VIDEREKOBLING TIL INTERNT NUMMER OPPHEV VIDEREKOBLING VIDEREKOBLING TIL EKSTERNT NUMMER VIDEREKOBLING AV ANROP TIL PHON KONFERANSE SAMTALEPENDLING PARKERING AV SAMTALE PARKERINGSTAST SEND EN INFOTEKST SEND EN FRAVÆRSTEKST SKJUL VIS NUMMER LAGRE NUMMER TIL ANROPSLISTEN TELEFONBOK DIREKTEANROP TIL ANNET INTERNNR TREKKE INN ANROP FRA EN SOM IKKE ER MEDLEM AV GRUPPEN UTVALGTE FUNKSJONERS BETYDNING Siemens A/S, Information and Communication STTC, s. 2

3 10. APPENDIKS STANDARDLAYOUT FOR SENTRALBORD SYSTEMADMINISTRASJON OPTISET E - MEMORY PHONE STANDARD ELLER COMFORT PHONE PROGRAMMERING - EKSEMPLER SETTE OVER EN SAMTALE VIDEREKOBLING OPPHEVE VIDEREKOBLING PROGRAMMERING AV LEDIGE TASTER PROGRAMMERING AV ET INDIVIDUELT KORTNUMMER RINGE OPP ET INDIVIDUELT KORTNUMMER Siemens A/S, Information and Communication STTC, s. 3

4 Display Utformingen av -telefonen gir deg rask og enkel tilgang til funksjonene i HiPath 3000-systemet. Nøkkelen til dette er et selvforklarende brukergrensesnitt som støttes av et interaktivt display. Du vil bare få presentert de mulighetene som er relevante i den aktuelle situasjonen. Caroline Hansen Spørreanrop? > Lagre telnr.? Konferanse? > > Bla Dialogtaster Funksjoner velges i displayet Faste taster til de vanligste funksjonene Handsfree-betjening Siemens A/S, Information and Communication STTC, s. 4

5 2.2 Standardlayout Tjeneste Gjenta nummer Pluss Minus Mikrofonbryter Høyttaler Ledig tast Ledig tast Ledig tast Ledig tast Ledig tast Ledig tast Ledig tast Avbryt Mikrofon Bekreft handlingen Tilbake i meny Fram i meny Siemens A/S, Information and Communication STTC, s. 5

6 3. Tekster i displayet Avhengig av konfigurasjon og hvilken telefonimodus du befinner deg i, vil det komme fram forskjellige tekster/ tilbud i displayet. Du kan bla mellom tilbudene ved hjelp av piltastene. Aktivering av en funksjon som vises i displayet, gjøres ved å trykke på Ok-tasten. 3.1 Når håndsettet er lagt på Anropsliste Viderekobl aktivert Alle anrop Kun eksterne anrop Kun interne anrop Sperre telefon Ikke forstyrr på Svartekst på Ringesignal av Send info Vise tilbakeringing Telefonkatalog Innkobl høyttalende Nedkobl gruppe Undertrykke telnr Anrop venter u/tone Disa intern (Liste over ubesvarte anrop) (Angi målet for viderekoblingen) (Sperrer bruk av telefonen) (Du kan ikke bli oppringt/ikke forstyrr ikke på OB-apparat) (Beskjeder som andre mottar ved anrop til ditt apparat) (Kun visuell visning ved anrop) (Informasjonstekster som kan sendes til andre) (Teksten vises hvis du har aktivert tilbakeringing for et annet nummer) (Søking på interne nummer og felles kortnummer) (Mikrofon åpen hvis andre foretar direkteanrop til deg) (Ved ringing i søkegruppen blir nummeret ditt hoppet over) (Telefonnummeret ditt vil ikke bli overført til den du ringer) (Kun visuell signalering når et annet anrop banker på ) (Assosierte tjenester mulig i nettverksløsninger) 3.2 Ved oppringing til andre interne nummer Tilbakeringing (Medfører tilbakeringing kun internt) Send info (Sender evt. en informasjonstekst kun internt) Lagre telnr (Lagrer siste oppringte nummer til anropsliste) 3.3 Talemodus Spørreanrop Lagre telnr Konferanse Foreta overføring Telefonkatalog Mikrofon av Send info (Anvendes ved viderekobling) (Hvis nummer vises i displayet, kan dette lagres i anropslisten) (Flere telefonpartnere tilkobles en samtale) (Mulig å koble sammen 2 partnere) (Søking i telefonbok internnummer og felles kortnummer) (Samtalepartneren din kan ikke høre deg) (Sender evt. en informasjonstekst kun internt) Siemens A/S, Information and Communication STTC, s. 6

7 3.4 Når en samtalepartner er satt på venting og du har kontakt med en annen Tilbake (Tilbake til den som er satt på venting) Pendle (Bytte mellom to forbindelser) Konferanse (Alle tre kan sammenkobles) Overføring (Den som er satt på venting og den som spørreanropet er rettet mot, kobles sammen) Spørreanrop (Enda et spørreanrop) Lagre telnr (Lagre evt. nummeret til anropslisten) Telefonkatalog (Søking på interne nummer og felles kortnummer) Mikrofon av (Den andre parten kan ikke høre deg) Send info (Send evt. en informasjonstekst kun internt) Siemens A/S, Information and Communication STTC, s. 7

8 4. Funksjonstastene 4.1 Tjenestemeny Tjenestetasten bruker du når du vil foreta programmeringer som skal lagres. For eksempel hvis du skal lagre et kortnummer, parkere en samtale eller programmere en funksjon på en ledig tast. Se liste over tekstene på side Gjenta nummer Anlegget husker automatisk de tre siste eksterne nummerne du har tastet. Ved ett trykk på tasten etableres gjenoppringing til det sist oppringte nummeret. Ved to tastetrykk etableres gjenoppringing til det nest siste nummeret osv. 4.3 Mikrofon av Ved aktivering av tasten lyser lampen, og motparten kan ikke høre stemmen din, men du kan høre motpartens. Ved trykk på tasten aktiveres / deaktiveres funksjonen. 4.4 Handsfree 1. Anrop kan besvares ved aktivering av denne tasten. Telefonen vil dermed fungere handsfree. Du kan nå høre og snakke med motparten mens røret ligger på. Funksjonen gjelder ikke for Comfort-apparater. Du kan bytte til normalmodus ved å løfte av røret. 2. I normal talemodus kan du aktivere medhørfunksjonen ved å trykke på høyttaler. Du må fortsatt bruke telefonrørets mikrofon når du snakker. 3. Hvis du ønsker å bytte fra normal talemodus til handsfree, kan du gjøre dette ved å legge på røret samtidig som du holder høyttalertasten nede. 4. Hvis du ønsker å foreta anrop med handsfree, gjøres dette ved å taste telefonnummeret uten å løfte av røret. Du går dermed automatisk til handsfree-modus. Siemens A/S, Information and Communication STTC, s. 8

9 4.5 Pluss/minus-tastene Ved å trykke på pluss- eller minus-tasten kan du velge mellom følgende menyer: Ringesignal styrke Ringesignal karakter Alarm ring vol Høyttalende Akustiske forhold i lokalet: Dempet, alminnelig, støyende Siemens A/S, Information and Communication STTC, s. 9

10 4.6 Tjenestetast menytekster - Kortnummervalg (Kortnummeranrop. Individuelle 0-9, felles ) - Høyttalende (Direkte ut på annet internnummers høyttaler intercom) - Parkere anrop/ta parkert (Parkeringsmuligheter 0-9) - Innhenting av anr. (Velg det nummeret du ønsker å hente inn) - Prosjektkode (Samtalen kan relateres til et kundenummer) - Takstopplysning (Pris per enhet) - Varsling på (Alarmering ( vekkeklokke ), klokkeslett tastes inn) - Fjerne tjeneste (Sletter de fleste brukerprogrammeringene) - DTMF Tonevalg (Brukes i en innvalgsfunksjon. For eksempel hos banker) - Gjenk nett/flash (Flash kun aktuelt ved analoge bylinjer) - Svargruppe (Parallellkobling av flere apparater) - Midlertidig tlf. nr (Annet internnummer kan overføres som A-nummer) Midlertidig nummer (Overtakelse av annet internnummer med tilhørende restriksjoner.) Programm taster (Hvis en ledig tast skal programmeres med en funksjon) - Endre kortnr (Lagring/endring av individuelle kortnummer 0-9) - Forandre kode (Endring av passord for sperre av telefonen) - UCD (Brukes i forbindelse med UCD-grupper) - Systemadmin (Kun apparat tilkoblet port 1) - Andre funksjoner (Stjernekoder er synlige) # 82 = Anropsliste 82 = Lagre telnr 1 = Viderekoble 66 = Sperre telefon 97 = Ikke forstyrr på 69 = Svartekst på 98 = Ringesignal på/av 68 = Send info #68 = Avsendt Info? # 58 = Vise tilbakeringing 96 = Innkobl. høyttalende? *85 = Nedkobl. gruppe 86 = Undertrykke telnr 87 = Anrop venter u/tone 55 = Besvare anr venter 0 = Tilb til ventende? 2 = Pendle 52 = Mikrofon av 48 = Språkvalg 940= Telefon-test? 994= Service samt.? Siemens A/S, Information and Communication STTC, s. 10

11 5. Ledige taster (Avhengig av konfigurasjon) (Tjenester tastefunksjon velg tast endre? bla fram til den ønskede funksjonen) Telnr. Kortnr Slett Avbryt Anropsliste Viderekobling Sperre telefon Ikke forstyrr Svartekst Stille anrop Ekstern viderekobl Send info Voice mail Tilbakeringing Telefonbok Høyttalende på/av Undertrykke telnr Anrop venter u/tone Samtale venter Pendle Konferanse Direkteanrop? Anropstast Bylinje rute tast Gjenoppta byl Avbryt Tildele internlj. Midlertidig nummer Parkering Innhenting av anr. Svar gruppe Prosjektkode Takstopplysning Påminnelse Tonevalg Gjenk nett/flash Bylinje rute Info ved faxmottak Tildele bylinje Holdetast Spørreanrop Bylinjetast Anropstast Tlf. data service UCD Antall anropsforsøk Shift tast Disa intern Prosedyretast Siemens A/S, Information and Communication STTC, s. 11

12 6. Informasjons- og fraværstekster 6.1 Svartekster Du kan velge mellom 10 svartekster. Hvis du aktiverer en av disse, vil andre interne brukere som ringer til nummeret ditt, få svarteksten vist i sitt display. Telefonen din ringer selv om du har aktivert en svartekst. Hvis du ønsker andre tekster enn de 10 forhåndsprogrammerte, kan disse endres av systemadministrator. Tilbake kl: Ferie til Reise til: Borte hele dagen Ute til lunsj Kan ikke nåes Privat tel: Stedfortreder Til kl: Er i lokale nr: Oppgi annen tekst 6.2 Informasjonstekster En informasjonstekst kan sendes til displayet hos andre interne brukere. Hvis du sender en infotekst til en opptatt bruker, vil det komme opp en melding i hans/hennes display om at det er mottatt en infotekst. Denne kan avleses mens samtalen pågår. Tekster kan også sendes direkte uten å foreta anrop. Hvis du ønsker andre tekster enn de 10 forhåndsprogrammerte, kan disse endres av systemadministratoren. Vennl ring tilbake Besøk venter Husk avtalt tid Viktig anrop Ikke forstyrr Fax ankommet Vennl ta diktat Vennl kom Vennl bring kaffe Har forlatt kontoret Oppgi annen tekst? Siemens A/S, Information and Communication STTC, s. 12

13 7. Oppgaver 7.1 Still inn telefonapparatene til forskjellig ringekadens 7.2 Besvar et anrop og viderekoble til et annet internnummer 7.3 Foreta viderekobling 7.4 Bestill tilbakeringing ved anrop til ubesvart nummer og ved opptatt nummer 7.5 Send en infotekst 7.6 Aktiver en fraværstekst 7.7 Innled en konferanse 7.8 Innled samtalependling mellom to samtalepartnere og avslutt med overføring Siemens A/S, Information and Communication STTC, s. 13

14 7.9 Test direkteanrop 7.10 Programmer et individuelt kortnummer og test 7.11 Parker en samtale 7.12 Programmer en av de frie tastene til: Direkte tast til annet internnummer test funksjonen Hent inn internnummer test funksjonen Parkeringstast test funksjonen 7.13 Tillat anrop venter (annet anrop) Hvis anrop venter er aktivert av systemadministrator, kan du høre et anrop venter-signal mens du fører en samtale. I displayet blir du tilbudt å etablere kontakt med den ventende parten ved hjelp av OK-tasten. Hvis du velger dette, blir den første samtalepartneren satt på vent. Hvis du bruker bla-tasten nå, får du tilbud om samtalependling. Siemens A/S, Information and Communication STTC, s. 14

15 8. Slik gjør du Løsningene kan være avhengig av konfigurasjon 8.1 Innstilling av ringevolum 8.2 Innstilling av ringetone 8.3 Innstilling av samtalevolum Du vil endre volumet under en samtale 8.4 Tilbakeringing ved opptatt Ved anrop til et opptatt internnummer ønsker du tilbakeringing når det blir ledig 8.5 Tilbakeringing ved ikke svar Det oppringte internnummeret svarer ikke. Tilbakeringing ønskes når det oppringte internnummeret har benyttet sin telefon 1. gang 8.6 Viderekoble en ekstern samtale til et internt nummer Viderekobling til et annet internnummer. Hvis internnummeret ikke svarer innen 45 sek., kommer samtalen tilbake 8.7 Viderekoble en ekstern samtale til et annet eksternt nummer Du ønsker å koble sammen to eksterne samtaler Det er mulig å koble sammen to eksterne linjer bare ved å legge på røret, akkurat som ved normal viderekobling. Dette krever at teknikeren har angitt et spesielt parameter i programmeringen av anlegget. Hvis dette ikke er gjort, må du bruke teksten Overføre + tasten Ringetone, lydstyrke ok Juster med +/- tastene Ok ved riktig styrke + tasten Ringetone, lydstyrken vises i displayet Bla-tasten Bla fram til Ringesignal karakter ok Juster med +/- tasten Ok ved riktig ringetone Du er inne i en samtale Juster med +/- tasten Ok medfører at lydstyrken lagres til neste samtale Tast internnummeret du hører opptatttone Tilbakering vises i displayet ok Tast nummeret Tilbakering vises i displayet ok Du er inne i en samtale Spørreanrop vises i displayet ok Klartone tast internnummer Legg på røret Du er inne i en samtale med A-bruker Spørreanrop vises i displayet ok Klartone tast et eksternt nummer (Cbruker) Du er inne i en samtale med C-bruker Tilbake vises i displayet? Bla-tasten Bla fram til Overføre Overføre ok Siemens A/S, Information and Communication STTC, s. 15

16 8.8 Viderekobling til internt nummer Alle innkommende anrop til din telefon ønskes omdirigert til et annet internnummer 8.9 Opphev viderekobling 8.10 Viderekobling til eksternt nummer Alle innkommende anrop til din telefon ønskes omdirigert til et eksternt nummer. Forutsetter at tekniker/systemadministrator har lagt til rette for funksjonen 8.11 Viderekobling av anrop til talepost Alle innkommende anrop til din telefon ønskes omdirigert til et eksternt nummer 8.12 Konferanse Under en samtale med en ekstern bruker (Aabonn.) ønskes en intern/ekstern deltaker (Cabonn.) med på samtalen. Når konferansen er etablert, har du følgende muligheter: - Utvid konferanse? - Spørreanrop? - Vis deltakerliste? avbryt deltaker koble sammen deltakerne - Koble sammen deltakerne? - Avslutt konferanse? - Mikrofon av? Røret ligger på Bla-tasten Bla fram til Viderekobling aktiv Viderekobling aktiv ok Alle anrop ok Til: Tast internnummer Lagre ok Til: xxx vises i displayet Bla-tasten Viderekobling deaktiveres ok Røret ligger på Bla-tasten Bla fram til Viderekobling aktiv Viderekobling aktiv ok Alle anrop ok Til: Tast eksternt nummer Lagre ok Røret ligger på Bla-tasten Bla fram til Viderekobling aktivert Viderekobling aktivert ok Alle anrop ok Til: Tast internnummer til talepost Lagre - ok Du er inne i en samtale Spørreanrop vises i displayet Bla-tasten Bla fram til Konferanse Innled konferanse ok Ring opp: Tast C-brukerens nummer Samtale med C-brukeren Konferanse vises i displayet ok Siemens A/S, Information and Communication STTC, s. 16

17 8.13 Samtalependling Bytte mellom to samtalepartnere. Den du ikke snakker med, settes på venting 8.14 Parkering av samtale En samtale skal parkeres. Du ønsker å gjenoppta samtalen eventuelt på et annet internnummer 8.15 Parkeringstast Opprett en parkeringstast 8.16 Send en Infotekst Send en informasjonstekst til en annet internbruker som dermed kan se teksten i displayet sitt Du er inne i en samtale Spørreanrop vises i displayet ok Velg tast nummer til C-bruker Samtale med C-bruker Bla-tasten Bla fram til Pendle Pendle ok Samtale med A-bruker Pendle vises i displayet ok Samtale med C-bruker Du er inne i en samtale Tjenestetast Bla-tasten Bla fram til Parkering Parkering ok Parkert på nr. 0 (parkeringsplass 0) Legg på røret (nå er A-brukeren parkert) Gjenoppta samtalen evt. på et annet internnr. Tjenestetast Bla-tasten Bla fram til Ta parkert samtale Ta parkert samtale ok Parkert på nr.: 0 Tjenestetast Bla-tasten Bla fram til Tastefunksjon Tastefunksjon ok Velg tast Trykk på en ledig tast Endre tast ok Bla-tasten Bla fram til Parkering Parkering ok Avslutt ok Røret ligger på Bla-tasten Bla fram til Send info Send info ok Infotekst til: Tast internnummeret Bla-tasten Bla fram til den ønskede teksten ok Send ok Siemens A/S, Information and Communication STTC, s. 17

18 8.17 Send en fraværstekst Aktiver en fraværstekst som andre internbrukere vil kunne se i sine display ved anrop til nummeret ditt 8.18 Skjul vis nummer Den du ringer til, skal ikke kunne se telefonnummeret ditt. Tjenesten må også være bestilt hos teleoperatøren 8.19 Lagre nummer til anropslisten Hvis du under en samtale kan se motpartens nummer i displayet, kan du lagre dette nummeret i anropslisten. Anropslisten aktiveres med bla-tasten når røret ligger på 8.20 Telefonbok Søk på en intern medarbeider i telefonboken og foreta et anrop Søking kan foretas både under en samtale og når røret ligger på Betingelse: Apparatnavnene må være programmert av systemadministrator eller av tekniker 8.21 Direkteanrop til annet internnr. Foreta anrop direkte på et annet internnummers høyttaler 8.22 Hente inn anrop fra noen som ikke er medlem av gruppen Hente inn et anrop fra en man ikke er i gruppe med Røret ligger på Bla-tasten Bla fram til Svartekst på Svartekst på ok Bla-tasten: Bla fram til den ønskede teksten Lagre ok Røret ligger på Bla-tasten Bla fram til Undertrykk telnr Undertrykk telnr ok Du er inne i en samtale Bla-tasten Bla fram til Lagre telefonnr. Lagre telefonnummer ok Bla-tasten Bla fram til telefonbok Telefonbok ok Interne brukere ok Bla-tasten Bla fram til en bokstavkombinasjon hvor første bokstav i navnet kommer fram, ok Bla ok hvis det er flere Bla-tasten Foreta anrop ok Tjenestetast Bla-tasten Bla fram til Direkteanrop ok Internnummer: Tast internnummeret Et annet internnummer ringer, men blir ikke besvart Tjenestetast Bla-tasten Bla fram til Innhenting av anr. ok Hent inn anrop ok Siemens A/S, Information and Communication STTC, s. 18

19 9. Utvalgte funksjoner Døråpner på (kun med tilhørende rettigheter) Brukeren kan gi tillatelse til at en besøkende kan aktivere døråpneren ved hjelp av en kode. Sende info (kun for systemtelefoner) Sending av forhåndsdefinerte displaymeldinger til medarbeidere med systemtelefon. Aktivering/deaktivering av håndsettmikrofon Mikrofonen i telefonrøret kan deaktiveres f.eks. for å foreta et spørreanrop i lokalet uten at samtalepartneren kan høre hva som blir sagt. Telefon-test Test av telefonen. Assosiert valg (kun dersom du har tilgang til dette) Etablering av forbindelse for andre telefoner. Annen tjeneste (kun dersom du har tilgang til dette) Aktivering/deaktivering av funksjoner for andre telefoner. Anrop venter En intern, opptatt bruker får signal om at et annet anrop venter. Tonevalg Sending av DTMF-signaler etter opprettet forbindelse, f.eks. til betjening av en telefonsvarer. Spørreanrop Under en samtale foretas det et anrop til en annen bruker. Ikke forstyrr Mulighet for i perioder å sperre for anrop. Automatisk repetering Det sist oppringte eksterne telefonnummeret lagres automatisk og ringes opp igjen ved å trykke på tasten. Høyttalende Hvis handsfree-funksjonen er aktivert, kan du svare på et "direkteanrop uten å måtte trykke på en tast eller løfte av røret, handsfree-samtale. Direkteanrop (kun for systemtelefoner med display) Beskjed til en annen bruker via vedkommendes telefonhøyttaler. Siemens A/S, Information and Communication STTC, s. 19

20 Bryte inn Å koble seg inn i en eksisterende forbindelse for å snakke med en opptatt kollega. Babyalarm (romovervåking) Til akustisk overvåking av et bestemt lokale. Innhenting (mottak av anrop til en annen) Mottak av anrop til en annen telefon på egen telefon. Konferanse, 3 deltakere Innkobling av ytterligere deltakere til en samtale. Kortnr., sentralt Sentralt programmerte telefonnummer ringes opp ved hjelp av kortvalgsnummer. Kortnr individuelt Til programmering og anrop av maks. 10 individuelle telefonnummer ved hjelp av koder Overføre linje Hvis du har tilgang til dette, kan en ledig ekstern linje stilles til rådighet for en bruker for å foreta et eksternt anrop. Svare anrop venter (2. anrop) Mottak av et (annet) innkommende anrop (2. anrop) under en samtale. Varseltonen kan deaktiveres ( samtale venter uten tone). Nattstilling Viderekobling av alle anrop (f.eks. etter arbeidstid) til et fast telefonnummer (standardtelefonnummer) eller et individuelt definert telefonnummer. Tilbakeringing Den oppringte brukeren ringer automatisk tilbake. Tilbakestill Nullstilling av aktiverte funksjoner. Anropsliste Anrop som ikke besvares, lagres og kan vises i en liste (eksterne anrop kun via ISDN med nummervisning). Tildele internlj. Før etablering av en ekstern forbindelse kan et annet telefonnummer overtas, som så vises i den oppringtes display. Siemens A/S, Information and Communication STTC, s. 20

21 Parkering En samtale kan parkeres, og samtalen kan gjenopptas fra en annen telefon. Prosjektkode Kostnader i forbindelse med samtaler kan tildeles spesifikke prosjekter. Reservere bylinje Hvis anlegget er konfigurert til det, er det mulig å reservere en opptatt, ekstern linje. Stille anrop Den akustiske signaleringen av anrop kan aktiveres/deaktiveres. Anrop signaleres fortsatt visuelt via displayet eller tastene. Pendle Du kan bytte fram og tilbake mellom to eksisterende forbindelser. Samtalesporing (avhengig av nettleverandør) Sjenerende anrop kan identifiseres via nettleverandøren. Svartekst Du kan legge forhåndsdefinerte beskjeder til interne innringere. Det er mulig med numeriske tilføyelser (klokkeslett, dato). Denne teksten vises i displayet hos den som ringer, når vedkommende ringer deg opp. Tastefunksjon Det er mulig å lagre et vilkårlig telefonnummer (internt eller eksternt telefonnummer) eller en funksjon (f.eks. Ikke forstyrr) på en ledig tast på telefonen eller på sidekonsollen. Sperre telefon Ved fravær beskyttes telefonen mot uvedkommendes bruk. Sperrekoden fastsettes individuelt. Telefonbok Hvis systemadministratoren har tildelt et navn til minst én bruker eller til ett sentralt kortvalgsnummer, kan den interne telefonboken anvendes til å foreta et anrop. Siemens A/S, Information and Communication STTC, s. 21

22 Undertrykke telnr, ekstern (avhengig av nettleverandør) Før etablering av en ekstern forbindelse kan den som ringer, skjule visningen av sitt telefonnummer/navn i den oppringtes display. Forutsetter at tjenesten også er bestilt hos teleoperatøren Viderekobling Viderekobling av anrop til en annen telefon, evt. også til et eksternt telefonnummer. Takstopplysning De påløpte kostnadene for anrop innenfor en viss periode kan vises. Døråpner (kun dersom du har tilgang til dette) Døråpneren kan aktiveres via telefonen. Siemens A/S, Information and Communication STTC, s. 22

23 10. Appendiks 10.1 Standardlayout for sentralbord Mikrofonbryter Tje- Gjenta nummer Plusss Minus Høyttaler Nattstilling Telefonbok Vis antall anrop Bryt inn Vent Anrop retn.1 Anrop retn. 1 Avbryt Mikrofon Bekreft handlingen Tilbake i meny Fram i meny Siemens A/S, Information and Communication STTC, s. 23

24 10.2 Systemadministrasjon Hvis teknikeren har opprettet et spesielt systemadministrator -passord, vil en administrator med dette passordet kunne foreta visse endringer i systemet fra en systemtelefon. Telefonen må være tilkoblet en av de to første portene i systemet. Menyene som blir tilgjengelig etter dette, vil være avhengig av hvilket systemapparat man har se liste nedenfor. Vær oppmerksom på følgende: Hvis det er opprettet et passord, vil det ikke være mulig for serviceteknikerne å yte service på visse ting for eksempel: Kortnummer, telefonnummer som er på faste taster, samt visse deler ang. debitering Memory phone 11. Felles kortnr. 12. Tid 13. Dato 14. Kostnads registr. 15. Navn internbruker 16. Info 17. Svartekst 18. Språk 19. Gruppenavn 20. Prosjektkode 21. Hotline 22. Fjernkontroll kode 23. Kode, trådløs 24. Sikkerhet 10.4 Standard eller Comfort 11. Felles kortnr. 12. Tid 13. Dato 14. Kostnads registr. 18. Språk 20. Prosjektkode 21. Hotline 22. Fjernkontroll kode 23. Kode, trådløs 24. Sikkerhet Siemens A/S, Information and Communication STTC, s. 24

25 10.5 Programmering - eksempler Sette over en samtale Motta et innkommende anrop og sett det over til et annet internnummer, f.eks. 203 Displaytekst Handling Kommentar Anrop: XXX XXX Spørreanrop? > Løft av røret Ved eksterne anrop vises nummeret på den som ringer, hvis nummervisning er aktivert. Hvis ikke, vises XXX. Ved interne anrop vises internnummeret Innringeren settes på venting og hører ventemusikk. Du hører en klartone. Velg Tilb til ventende? > 203 Det ringer hos internnr Tilbage til ventende? til den ventende? > Legg på røret Samtalen er satt over. Hvis internnr. 203 ikke svarer, kommer anropet i retur. 203 Tilbake? > 203 Tilbake? > Eller: Vent med å legge på røret til 203 har svart. Eller: Samtalen er satt over. Tilbake til innringeren dersom 203 ikke ønsker å besvare anropet. Siemens A/S, Information and Communication STTC, s. 25

26 Viderekobling Viderekobling av alle anrop, f.eks. til internnr. 203 Displaytekst Handling Kommentar 21:03 Lør 1 Jan 00 Tryk på bla-tasten Menyene aktiveres 21:03 Lør 1 Jan 00 Anropsliste? > Bla frem til Viderekoble? 21:03 Lør 1 Jan 00 Viderekoble? > Bekreft Viderekoble? Viderekobling: 1=Alle anrop? > Bekreft at alle anrop skal viderekobles. Vha. blatasten er det mulig å skille mellom: Alle anrop Eksterne anrop Interne anrop Til: 203 Internnr. 203 velges som mål for viderekobling Til: 203 Lagre? Programmeringen lagres. Etter 5 sekunder vises normal tekst i displayet. Siemens A/S, Information and Communication STTC, s. 26

27 Oppheve viderekobling Trykk på bla-tasten. Du blir spurt om du ønsker å deaktivere viderekoblingen. Displaytekst Handling Kommentar Til: 203 > > Menyene aktiveres Til: 203 Slette viderekobl? > Bekreft deaktiveringen av viderekoblingen. Etter 5 sekunder vises det normal tekst i displayet. Siemens A/S, Information and Communication STTC, s. 27

28 Programmering av ledige taster Programmer en ledig tast, f.eks. med et telefonnummer. Displaytekst Handling Kommentar 21:03 Lør 1 Jan 00 > Trykk på tjenestetasten Kan også utføres i samtalemodus Tjeneste: *7=Kortnummervalg? > Bla frem til Tastefunksjon? Tjeneste: *91=Tastefunksjon? > Bekreft funksjonen Velg tast Trykk på en ledig tast 203 Ikke programmert Tilbage Endre taster? til den ventende? > Tastefunksjon: Telefonnummer? > Bla frem til den ønskede funksjonen: Her Telefonnummer Du kan se om tasten allerede har en funksjon. Hvis du vil endre denne, trykker du OK for Endre tast? Bekreft at dette er telefonnummeret du ønsker å programmere på tasten. Telnr: > Tast inn det ønskede nummeret, f.eks Hvis det er et eksternt nummer, må du taste null foran nummeret Lagre? > Telefonnummeret er nå lagret på denne tasten Siemens A/S, Information and Communication STTC, s. 28

29 Programmering av et individuelt kortnummer Du kan programmere et individuelt telefonnummer på nummertastaturet. Displaytekst Handling Kommentar 21:03 Lør 1 Jan 00 > Trykk på tjenestetasten Kan også utføres under en samtale Tjeneste: *7=Kortnummervalg? > Bla frem til Endre kortnr? Tjeneste: *92=Endre kortnr? > Kortnr: Bla? > Du ønsker å programmere et nytt kortnummer eller vise et eksisterende Du kan bla mellom kortnumrene (0-9) *0: - Neste? > > Du kan se om det evt. er programmert et nummer på 0 *0: - Endre? > Det er ikke programmert noe nummer på 0. Du kan nå taste inn et nummer. *0: > Du kan bare programmere eksterne numre. Husk å taste 0 for bylinje. *0: Lagre? > Nummeret er lagret. *0:0 Neste? > Trykk på tjenestetasten Programmeringen avsluttes Siemens A/S, Information and Communication STTC, s. 29

30 Ringe opp et individuelt kortnummer Displaytekst Handling Kommentar 21:03 Lør 1 Jan 00 > Trykk på tjenestetasten Også mulig i samtalemodus Tjeneste: *7=Kortnummervalg? > Bekreft at det er et kortnummer du vil ringe opp Kortnr: Tast *0 Telefonnummeret ringes opp Siemens A/S, Information and Communication STTC, s. 30

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software opp til versjon X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning... 4 Hurtigveiledning....5 Ringe internt og eksternt...6

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper...6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort 2001 Nortel Networks P0935936 Utgave 01 Bruke primærtelefonen Telefonen din er programmert som en primærtelefon for bestemte eksterne linjer på

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 Brukerhåndbok for analog telefon Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 2 Brukerhåndbok for analog telefon Copyright 2004 Nortel Networks Med enerett. 2004. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8002E 3 - Apparatbeskrivelse 3 Programmering av apparat - Endre navn på telefonen 4 - Endre intern og ekstern ringetone

Detaljer

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning Mobil internlinje Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om brukerveiledningen... 5 Mobil internlinje... 6 Bruk... 7 Utgående anrop... 7 Ringe ut... 7 Automatisk

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4220 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse TELEFONEN DIALOG 4220... 2 Knappene... 3 1.Linjeknapp 1-6... 3 Faste taster... 3 Telefon innstillinger... 4 BRUK

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9)

Display. Taster.  Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9) Display Symbol Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Blinker ved mikrofon av Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Ringelyd slått av Ikke forstyrr aktivert Ikke kontakt

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Oppsett og

Detaljer

Brukerveiledning Telenor DigAna 10

Brukerveiledning Telenor DigAna 10 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Oppakking og installasjon........... 4 Medfølgende deler.............. 4 Oversikt Tilkobling.................... 4................... 4 Komme igang..................

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper... 6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? How Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Premium Reflexes. Det

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerveiledning KRZ Ved å velge en telefon i serien Reflexes, viser du tiltro til Alcatel : Mange

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent IP Touch 4018 Phone Alcatel-Lucent IP Touch 4008 Phone Alcatel-Lucent 4019 Digital Phone Brukerhåndbok Innføring Hvordan du bruker

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Bruksanvisning for sentralbord

Bruksanvisning for sentralbord Bruksanvisning for sentralbord LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Sentralbordfunksjoner - Dag og nattstilling

Detaljer

Brukermanual for LWS-WS DECT bordapparat SBG-1000

Brukermanual for LWS-WS DECT bordapparat SBG-1000 Brukermanual for LWS-WS DECT bordapparat SBG-1000 Innholdsfortegnelse Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Dokument- og programvarerettigheter Copyright 1998-2010 av ShoreTel Inc., Sunnyvale, California, USA. Med enerett. Trykt i USA. Innholdet i denne publikasjonen

Detaljer

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner 2002 Nortel Networks P0935990 Utgave 02 Taster Funksjon-tasten i Business Series Terminal (T-serien) er et lite globus-ikon. Funksjon-tasten

Detaljer

Bruksanvisning for GDC 450

Bruksanvisning for GDC 450 Bruksanvisning for GDC 450 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Aktive displayknapper 4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4223. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4223. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4223 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 3 Telefonen... 4 Telefonen uten satellitt (KPU)... 4 Satellitt (KPU)... 5 Knappene...

Detaljer

Bruksanvisning for LIP 24D/H IP Apparat

Bruksanvisning for LIP 24D/H IP Apparat Komplett bruksanvisning for IPECS-100 & IPECS-300 Versjon 1, Dato 200904 Bruksanvisning for LIP 24D/H IP Apparat Innledning.... 4 Hurtigveiledning... 5 Ringe internt og eksternt.... 6 Ringe ut... 6 Ringe

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER Det ringer, det ringer... BKSAK nr: 200100111/65 Oppdat.ansv.: IT-seksjonen Dato sist oppdatert: 08.08.01 Ønsker noen kurs og gjennomgang av telefonapparatet, så kan

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Brukerveiledning for analoge standardapparater IPLDK-100 og IPLDK-300 for software versjon 3.0xx. 1 februar 05 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning.... 4 Hurtigveiledning... 5 Ringe

Detaljer

HURTIGGUIDE. telefonapparat

HURTIGGUIDE. telefonapparat HURTIGGUIDE telefonapparat CTRL Supp Bli kjent med telefonen Du har en ALCATEL 4023 REFLEXES digital telefon. Et display, programmerbare taster og et alfabetisk tastatur gjør det enkelt å bruke telefonen,

Detaljer

HiPath 3000 HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance.

HiPath 3000 HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. HiPath 3000 HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Bruksanvisning Om denne bruksanvisningen Om denne bruksanvisningen Denne

Detaljer

Brukermanual for GDC-450H DECT SBG-1000

Brukermanual for GDC-450H DECT SBG-1000 Brukermanual for GDC-450H DECT SBG-1000 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

ProffNett. - mobilen som interntelefon. Brukerveiledning. Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003

ProffNett. - mobilen som interntelefon. Brukerveiledning. Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003 ProffNett - mobilen som interntelefon Brukerveiledning Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003 Innholdsfortegnelse 1 Internnummer... 3 2 Kortnummer... 3 3 Samtalefunksjoner... 3 3.1 Sett over... 3 3.2 Konferanse...

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Brukerveiledning Easy REFLEXES Alcatel 4400 Telefonapparatet Easy REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til alle tjenester og funksjoner som

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning Premium REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet Premium REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang

Detaljer

REFLEX 4034 Brukerveiledning

REFLEX 4034 Brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DIN TELEFON 5 2. FAST PROGRAMMERTE TASTER 6 3. PROGRAMMERBARE TASTER Feil! Bokmerke er ikke definert. 4. IKONER 6 5. AVBRYTE/SLUTT OG INFORMASJONSTAST 8 6. DISPLAY OG TILHØRENDE

Detaljer

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 4018/4019. Det

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Easy Reflexes. Takket være

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning Easy REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet Easy REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til

Detaljer

Mobil Bedrift. Din verktøykasse for en enklere arbeidshverdag

Mobil Bedrift. Din verktøykasse for en enklere arbeidshverdag Mobil Bedrift Din verktøykasse for en enklere arbeidshverdag Enkel konferanseadministrasjon Oversikt over tilgjengelige kollegaer Viderekoble eller sette over samtaler Fraværsassistent inkludert Dine ansatte

Detaljer

Alcatel First Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel First Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel First Reflexes. Dette

Detaljer

Brukerveiledning, kortversjon IP 200 (ver 7 & 8)

Brukerveiledning, kortversjon IP 200 (ver 7 & 8) Display Symbol / Taster Tast meny Enter delete shift Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Oppsett og

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Linksys SPA942 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 4018/4019.

Detaljer

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8)

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8) Display Symbol / Taster Tast Høyre pil piltaster Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-400H DECT GDK-30+/100

Hurtigveiledning for GDC-400H DECT GDK-30+/100 Hurtigveiledning for GDC-400H DECT GDK-30+/100 INNHOLDSFORTEGNELSE Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved Alcatel OmniPCX 4400 ANALOG TELEFON Alcatel OmniPCX 4400 BRUKERHÅNDBOK 1 Symboler som brukes i dokumentasjonen For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av

Detaljer

BRUKERVEILEDNING D3212 SYSTEMTELEFON

BRUKERVEILEDNING D3212 SYSTEMTELEFON BRUKERVEILEDNING D3212 SYSTEMTELEFON Telcom Europe ISDN HUSSENTRAL - ISPBX R 6.1 Telefonselskapet as >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # - + C Meny Viderekople Overføre L6 L5 L4 L3 L2 L1 INNHOLDSFORTEGNELSE OVERSIKT

Detaljer

Bruksanvisning for digitale systemapparater.

Bruksanvisning for digitale systemapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software versjon opp til X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for digitale systemapparater. Innledning... 5 Hurtigveiledning....6 Ringe internt og eksternt...7

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 2 Kobling IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 2 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Ascotel Office 10 Brukerveiledning. Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer

Ascotel Office 10 Brukerveiledning. Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Ascotel Office 10 Brukerveiledning Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 1 2 3 4 5 6 7 Noen funksjoner er bare tilgjengelige på

Detaljer

JANUAR 2016 TELEFON BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 TELEFON BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 TELEFON BRUKERVEILEDNING 1 1 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN S 3 2 KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN S 5 3 TELEFONITJENESTER S 6 2 ALTIBOX TELEFON 1 Omlegging av telefonkoblingen

Detaljer

Bruksanvisning For apparatene LDP-7008D og LDP-7004N/D

Bruksanvisning For apparatene LDP-7008D og LDP-7004N/D Bruksanvisning For apparatene LDP-7008D og LDP-7004N/D Bruksanvisning for LDP-7004N, LDP-7004D og LDP-7008D. Versjon 6.x Innholdsfortegnelse Side - Introduksjon av systemapparatene 4 Generelle funksjoner

Detaljer

Bruksanvisning for GDK-16 Systemapparater, Standardapparater og Sentralbordet.

Bruksanvisning for GDK-16 Systemapparater, Standardapparater og Sentralbordet. Bruksanvisning for GDK-16 Systemapparater, Standardapparater og Sentralbordet. Innledning...4 Hurtigveiledning...5 Ringe internt og eksternt...6 Ringe ut....6 Ringe internt...6 Repetisjon av sist ringte

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes

Alcatel Easy Reflexes Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Easy REFLEXES. Handlinger Løft av Display Legg

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-400H DECT IP LDK- 50/100/300

Hurtigveiledning for GDC-400H DECT IP LDK- 50/100/300 Hurtigveiledning for GDC-400H DECT IP LDK- 50/100/300 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 4 Plukke opp samtaler... 4 Sette over samtaler... 4 Ringe internt... 4 Ringe eksternt... 4 Programmere personlig

Detaljer

Bruksanvisning For apparatene LDP-7004N/D og LDP-7008D

Bruksanvisning For apparatene LDP-7004N/D og LDP-7008D Bruksanvisning For apparatene LDP-7004N/D og LDP-7008D Bruksanvisning for LDP-7004N, LDP-7004D og LDP-7008D. Versjon 3.x Innholdsfortegnelse Side - Introduksjon av systemapparatene 4 Generelle funksjoner

Detaljer

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Touchtone User Interface (TUI)

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Touchtone User Interface (TUI) OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Hurtigreferanse R6.x Hovedmeny Slå tilgangsnummeret. Etter at du er logget på vil touchtone-grensesnittet vise deg hvordan du åpner og håndterer tjenestene i

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Brukerveiledning First REFLEXES Alcatel 4400 Telefonapparatet First REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til alle tjenester og funksjoner

Detaljer

Vi takker for den tilliten du har til ALCATEL, og som du gir uttrykk for ved å velge et telefonapparat i serien REFLEXES TM.

Vi takker for den tilliten du har til ALCATEL, og som du gir uttrykk for ved å velge et telefonapparat i serien REFLEXES TM. Brukerveiledning N Vi takker for den tilliten du har til ALCATEL, og som du gir uttrykk for ved å velge et telefonapparat i serien REFLEXES TM. Det digitale telefonapparatet Advanced REFLEXES gir deg alle

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JUNI 2009 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox fra XXX er en fiberløsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberkabel får du raske internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud pluss

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Telefon

Brukerveiledning Tilkobling Altibox Telefon Juli 2014 Graving og kabling 4 Plassering av hjemmesentral Brukerveiledning Tilkobling Altibox Telefon Alt du trenger å vite om bruken av Altibox Telefon 1 Altibox Telefon 1 Omlegging av telefonkoblingen

Detaljer

Bruksanvisning For apparatene LDP-7016D, 7024D & 7024LD

Bruksanvisning For apparatene LDP-7016D, 7024D & 7024LD Bruksanvisning For apparatene LDP-7016D, 7024D & 7024LD 1 Bruksanvisning for LDP-7016D, LDP-7024D og LDP-7024LD, samt utvalgte tjenester for sentralbordet. Versjon 3.x 2 Innholdsfortegnelse Side Introduksjon

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JUNI 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox er en fiberløsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberkabel får du raske internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud pluss sikker

Detaljer

Analogt Telefonapparat. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogt Telefonapparat. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogt Telefonapparat Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? How Tastatur Nummertastatur. Enkelttast på nummertastaturet. Andre symboler som brukes

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

Dialog 4425 IP Vision

Dialog 4425 IP Vision Dialog 4425 IP Vision IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning Oppdatert august 2009 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra

Detaljer

NEC SV 8100 Enkel brukerveiledning for systemtelefoner

NEC SV 8100 Enkel brukerveiledning for systemtelefoner NEC SV 8100 Enkel brukerveiledning for systemtelefoner Digitel/IPtel 6/12/24 /32 Innholdsfortegnelse (i full skjerm: trykk over teksten) Side Denne bruksanvisningen gjelder følgende telefoner 2 Telefonenes

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling IP-telefoni ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV IP-TELEFONI

Brukerveiledning Tilkobling IP-telefoni ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV IP-TELEFONI Brukerveiledning Tilkobling IP-telefoni ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV IP-TELEFONI 1 2 3 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN TELEFONITJENESTER 1 OMLEGGING

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

Artikkelnr. P0995239 02. Business Communications Manager. i2002 Internett-telefon Brukerhåndbok

Artikkelnr. P0995239 02. Business Communications Manager. i2002 Internett-telefon Brukerhåndbok Artikkelnr. P0995239 02 Business Communications Manager i2002 Internett-telefon Brukerhåndbok Komme i gang 3 Business Communications Manager i2002 Internett-telefon gir deg tale og data på skrivebordet.

Detaljer

innovaphone IP111 / IP222 / IP232

innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Brukerveiledning innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Versjon 11 Nummer Status Dato, tid Navn Bytt side Tilstedeværelse se Informasjon Applikasjoner Skjerm IP232 innovaphone AG www.innovaphone.com Version:

Detaljer

Opplæring: Telefoni. Trådfasttelefon. Dato Versjon Forfatter Godkjent av Endringer utført. 24.05.05 1.0 André S. Mathiesen Tore Jo Nilsen Opprettet

Opplæring: Telefoni. Trådfasttelefon. Dato Versjon Forfatter Godkjent av Endringer utført. 24.05.05 1.0 André S. Mathiesen Tore Jo Nilsen Opprettet Opplæring: Telefoni Trådfasttelefon Dato Versjon Forfatter Godkjent av Endringer utført 24.05.05 1.0 André S. Mathiesen Tore Jo Nilsen Opprettet 27.05.05 1.1 André S. Mathiesen Tore Jo Nilsen Mindre endringer

Detaljer

Ascotel Office 35 Brukerveiledning. Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer

Ascotel Office 35 Brukerveiledning. Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Ascotel Office 35 Brukerveiledning Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 14 16 18 1 2 3 4 15 17 63.304 11 9 13 12 10 9 8 7 6 5 Noen

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerveiledning +RZ Ved å velge en telefon i serien Reflexes, viser du tiltro til Alcatel : Mange takk skal du ha. Den

Detaljer

Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner

Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner Innhold Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner Dette dokumentet utfyller brukerveiledningen til Gigaset-VoIP-telefonene: Gigaset DE380 IP R Etter at brukerveiledningen ble ferdigstilt, er apparatets

Detaljer

Din bruksanvisning DORO KRONOS http://no.yourpdfguides.com/dref/3881362

Din bruksanvisning DORO KRONOS http://no.yourpdfguides.com/dref/3881362 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

EuroPhone Basic 10/20. Bruksanvisning

EuroPhone Basic 10/20. Bruksanvisning EuroPhone Basic 10/0 Bruksanvisning Innhold 1 INNLEDNING 5 GENERELT 6.1 Om denne bruksanvisningen: 6. Pakkens innhold 8..1 EuroPhone Basic 10 8.. EuroPhone Basic 0 8.3 Taster og displaymeldinger 9.4 Slik

Detaljer

SEPTEMBER 2015 TELEFON BRUKERVEILEDNING

SEPTEMBER 2015 TELEFON BRUKERVEILEDNING SEPTEMBER 2015 TELEFON BRUKERVEILEDNING 1 1 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN S 3 2 KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN S 5 3 TELEFONITJENESTER S 6 2 ALTIBOX TELEFON 1 Omlegging av telefonkoblingen

Detaljer

Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70IP Brukerveiledning

Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70IP Brukerveiledning Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065 Office 70IP Brukerveiledning Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 5 1 6 7 2 17 16 11 8 9 10 12 13 14 15 3

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition

Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition Alcatel-Lucent OmniPCX Office Rich Communication Edition 8068 Premium Deskphone 8039 Premium Deskphone 8038 Premium Deskphone 8029 Premium Deskphone 8028 Premium Deskphone Brukerhåndbok R100 8AL90894NVABed01-1438

Detaljer

MOBIL BEDRIFT Brukerveiledning for Administrator

MOBIL BEDRIFT Brukerveiledning for Administrator MOBIL BEDRIFT Brukerveiledning for Administrator Min side Fra vår hjemme side www.ice.no er det link til «Mitt ice» Fyll inn telefonnummer og passord etterfulgt av «Logg inn» 3 Klikk «Glemt passord» hvis

Detaljer

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Brukerveiledning Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Varenr.: 300 100 Innholdsfortegnelse Tekniske data på Falck 6604 Vaktfalk Telealarm... 3 Introduksjon... 3 Oversikt over tilkoblinger... 4 Oppstart og programmering...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 Telefonen kan styres både fra mypbx (PC/web-applikasjon) og direkte fra telefonen. Denne brukerveiledningen tar for seg betjening fra telefonen og er delt inn

Detaljer

ë «Samtale venter» på š Anonymt anrop på

ë «Samtale venter» på š Anonymt anrop på Kort oversikt over Gigaset 5020 * 8 7 6 Taster 1 Hurtigvalgtaster 2 Repetisjonstast 3 Spørreanropstast 4 Mikrofonbrytertast (Mute) 5 Skift-tast 6 Lavt-tast 7 Høyttalertast (Handsfree) 8 Høyt-tast 9 Lagringstast

Detaljer

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision Systemtelefoner for MD110-kommunikasjonssystem Versjon BC12 Brukerhåndbok Forsidegrafikk Plasser grafikken direkte på siden, det er ikke nødvendig å legge den inn i teksten. Velg Graphics > Properties

Detaljer

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4028/4029

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4028/4029 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 408/409 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 408/409. Det digitale

Detaljer

EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning

EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning Bli kjent med EuroPhone S Betjeningselementer display 1 6 2 7 3 8 4 9 5 0 telefonliste OK funksjontaster 1 2 3 2nd 4 5 6 1 5 2 7 8 9 1.2.3. 0 KP MSN R høyttaler

Detaljer

NetCom Trådløs Bedrift Mobil Sekretær. Brukerveiledning

NetCom Trådløs Bedrift Mobil Sekretær. Brukerveiledning NetCom Trådløs Bedrift Mobil Sekretær Brukerveiledning Innhold 1 2 3 4 5 6 7 Hva er Mobil Sekretær?... 4 Avtaletyper... 5 Viderekoble samtaler... 5 Hva hører innringeren?... 6 Programtillegg for Outlook...

Detaljer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4028/4029

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4028/4029 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 408/409 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 408/409. Det

Detaljer