Telefon CL1400 m/kraftig teleslynge. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Telefon CL1400. Telefon CL1400: HMS art. nr.: Bestillingsnr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Telefon CL1400 m/kraftig teleslynge. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Telefon CL1400. Telefon CL1400: HMS art. nr.: 135274 Bestillingsnr."

Transkript

1 Telefon CL1400 m/kraftig teleslynge Bruker- og vedlikeholdsveiledning Telefon CL1400 Telefon CL1400: HMS art. nr.: Bestillingsnr.:

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Generell informasjon Oversikt...side 3-4 Display/ikoner...side 5-6 Tilkopling av telefonen, batterier...side 7-8 Innstillinger Innstilling av ringesignal...side 9 Bruk av vibrator (tilbehør)...side 9 Forskjellige tidsformat...side 10 Stille inn tid og dato...side 11 Innstilling av språk...side 11 Justering av kontrast i displayet...side 12 Automatisk samtalebrudd...side 12 Automatisk innstilling av tekststørrelse i displayet...side 13 Teleslynge...side 13 R funksjonstast for Telenor Plus funksjoner...side 14 Bruk av telefonen Volum- og tonekontroll...side 15 Svare på innkommende samtaler...side 16 Ringe en samtale...side 16 Hands-free...side Tilbakeringing til sist oppringte nummer...side 18 Varning: Denna telefon är anpassad för personer med nedsatt hörsel og är försedd med en volymkontroll för individuella inställningar. Det är viktigt att telefonen är ställd på den lägsta nivån för respektive benyttare og att varje benyttare känner till denna funksjon. 1

3 CL1400 INNHOLDSFORTEGNELSE Tilbakeringing til tidigere oppringte telefonnummer...side 18 Slette tidligere oppringte telefonnummer...side 19 Tastene R, * og #...side 19 Lagre et telefonnummer i minnet (hurtigvalg)...side 19 Ringe hurtigvalgnummer...side 20 Telefonbok Lagre en kontakt i telefonboken...side Lagre en kontakt fra en innkommende telefonsamtale.side 22 Slette en kontakt fra telefonboken...side 22 Endre en kontakt i telefonboken...side 23 Ringe en kontakt i telefonboken...side 23 Avanserte funksjoner Benytte nummervisningen - innkommende samtaler...side Benytte nummervisningen - ringe opp ett nummer...side 25 Benytte nummervisningen - slette et nummer...side 26 Benytte nummervisningen - slette alle nummer...side 26 Tilbehør CL 1400 Vibrator...side 26 Headset/halsslynge/slyngekrok...side 26 Annet Hvis telefonen ikke fungerer...side 27 2

4 CL1400 GENERELL INFORMASJON Oversikt Hurtigtaster Indikeringslampe innkommende samtaler Aktivering av tone- og volumkontroll Avbryt Forflytte seg opp og ned i menyen Bekreft Telefonbok R Tilbakering Aktivering høyttalere Aktivering Headset/ halsslynge/ slyngekrok Mikrofon 3

5 CL1400 GENERELL INFORMASJON Oversikt Høyttaler Telefonledning OBS! Settes i uttaket på venstre side av telefonen Volumkontroll innkommende lyd Tonekontroll innkommende lyd 4 Volumkontroll for høyttalere

6 CL1400 GENERELL INFORMASJON Display - eksempel på displaytekst (med telefonrøret lagt på) Minutter Symbol strømforsyning Timer Dag Mottatte samtaler Måned Avbryt Bekreft Forflytte seg opp og ned i menyen Bekreftelsestasten brukes for å bekrefte en oppgave eller et valg som vises i displayet. tastene brukes for å forflytte seg opp og ned i menyen som vises i displayet. X-tasten brukes for å avbryte en handling/slette en oppgave. I enkelte tilfeller benyttes den for å bekrefte et valg (f.eks. for å slette et lagret nummer). 5

7 CL1400 GENERELL INFORMASJON Ikoner som vises i displayet Når telefonen er koplet til telefon- og strømnettet vises symboler som forenkler bruken av telefonen i displayet: Batterinivå (Symbolet vises hvis batterieliminatoren ikke er koplet til strømnettet eller ved strømbrudd.) Tilkopling til strømnettet Kontrast i displayet Høyttaleren er aktivert Vises foran et telefonnummer som er registrert i nummervisningen. Viser nye telefonnummer som er registrert i nummervisningen. 6

8 CL1400 GENERELL INFORMASJON Tilkopling av telefonen, batterier Ikke benytt oppladbare batterier. Ikke kast batterier i husholdningsavfallet. Uttak for batterieliminator **) OBS! Bruk kun den eliminatoren som følger med fra Geemarc Uttak for telefonlinjeledning*) Uttak for headset/halsslynge/ slyngekrok *) TNV-3 klassifisert i hht. EN60950 **) Klassifisert strømførende i hht. EN Uttak for vibrator NB! Bruk kun vibrator fra Geemarc Aktivering av volumog tonekontroll (av/på) Innstilling av nivå på ringesignalet Aktivering av vibrator (av/på) 7

9 CL1400 GENERELL INFORMASJON Kople til telefonen, batterier 1. Kople telefonrøret til telefonen. 2. Åpne batteridekslet som er på undersiden av telefonen. 3. Plasser 4 blyfrie alkaliske batterier størrelse AAA, 1.5V (inngår ikke i leveransen). Batteriene er nødvendige som backup ved strømavbrudd (for å beholde lagrede telefonnummer i minnet og kunne bruke telefonboken). Ved strømavbrudd, eller hvis batterieliminatoren ikke sitter ordentlig i strømuttaket, vises et batterisymbol i displayet. Dette symbolet viser også om batterinivået er lavt (fylt symbol = fulle batterier, tomt symbol = tomme batterier). 4. Sett dekslet på plass over batterilommen. 5. Kople telefonkabelen til uttaket på baksiden av telefonen (se illustrasjon side 7) og kople den andre enden av kabelen til den telefonpluggen som følger med. Kople deretter telefonpluggen til telefonuttaket. 6. Kople ledningen på batterieliminatoren til telefonen og deretter til strømuttaket. Benytt et strømuttak i nærheten av telefonen for å muliggjøre rask frakopling hvis det skulle oppstå noen problemer. NB! Batterieliminatoren må være koplet til for at alle telefonfunksjonene skal kunne utnyttes. Batteriene er nødvendige for backup ved strømavbrudd (se informasjon punkt 3, ovenfor). Hvis batterieliminatoren koples fra ved en feil, og telefonen mangler batterier (eller om disse er tomme), fungerer fortsatt telefonens grunnleggende funksjoner, som å ringe og motta samtaler. 8

10 CL1400 INNSTILLINGER Innstilling av ringesignal Ringesignalet kan endres til ønsket nivå ved å endre på innstillingen med omkopleren på baksiden av telefonen (se illustrasjon s. 7). Du kan velge mellom HØY (HI), LAV (LOW) eller AV (OFF): HØY LAV AV Telefonen leveres med ringsignalet innstilt på HØY. Hvis du ikke liker melodien på ringsignalet, er det mulig å endre den ved å gjøre som forklart nedenfor. Telefonrøret må være lagt på. 1. Trykk ned OK og deretter og hold tastene nede samtidig. 2. Bruk til du kommer til SET PHONE. 3. Trykk på tasten OK for å bekrefte. 4. Velg SET RING. 5. Trykk på tasten OK for å bekrefte. 6. Bruk og velg ett av ringesignal alternativene. 7. Trykk på tasten OK for å bekrefte. 8. Det valgte signalet høres. 9. Trykk på tasten X tre ganger for å gå ut av menyen. Vibrator Det er mulig å kjøpe vibrator som ekstra tilbehør. En omkopler med to nivåer på baksiden av telefonen (se ill. side 7) aktiverer (ON) eller deaktiverer (OFF) vibratoren. NB! Kun Geemarcs vibrator må benyttes. 9

11 CL1400 INNSTILLINGER Forskjellige typer tidsformat Dato Du kan velge mellom to typer datoformat; Dag-Måned eller Måned-Dag. Endringer gjøres på følgende måte. Telefonrøret må være lagt på. 1. Trykk ned OK og deretter og hold begge tastene inne samtidig. 2. Benytt til du kommer til SET PHONE. 3. Trykk på tasten OK for å bekrefte. 4. Benytt til du kommer til DATE FORMAT. 5. Trykk på tasten OK for å bekrefte. 6. Benytt til du kommer til DD_MM (dag-måned) eller MM-DD (måned-dag) 7. Trykk på tasten OK for å bekrefte. 8. Trykk på tasten X for å gå ut av menyen. Forskjellige tidsformat Tid Du kan velge mellom to forskjellige format: 12- eller 24-timersvisning. Endres ved å gjøre som beskrevet nedenfor. Telefonrøret må være lagt på. 1. Trykk ned OK og deretter og hold inne tastene samtidig. 2. Benytt til du kommer til SET PHONE. 3. Trykk på tasten OK for å bekrefte. 4. Bruk til du kommer til HOUR FORMAT. 5. Trykk på tasten OK for å bekrefte. 6. Velg 12 HOUR eller 24 HOUR 7. Trykk på tasten OK for å bekrefte. 8. Trykk på tasten X to ganger for å gå ut av menyen. Hvis du velger 12 HOUR, tilføyes AM ved klokkeslett før og PM ved klokkeslett etter

12 CL1400 INNSTILLINGER Still inn tid og dato Still inn tid og dato ved å gjøre som beskrevet nedenfor. Telefonrøret må være lagt på. 1. Trykk ned OK og deretter og hold inne tastene samtidig. 2. Benytt til du kommer til SET TIME. 3. TID/DATO vises i nedre delen av displayet. 4. Trykk på tasten OK for å bekrefte. 5. Benytt for å velge time. 6. Trykk på tasten OK for å bekrefte. 7. Benytt for å velge minutt (10-tall). 8 Trykk på tasten OK for å bekrefte. 9. Benytt for å velge minutt (1-tall). 10.Trykk på tasten X for å gå ut av menyen. Innstilling av språk Det finnes 16 forskjellige språk å velge mellom. Velg språk ved å gjøre på følgende måte, mens telefonrøret er lagt på: 1. Trykk ned OK og deretter og hold inne begge tastene samtidig. 2. Benytt til du kommer til SET PHONE. 3. Trykk på tasten OK for å bekrefte. 4. Benytt til du kommer til SET LANGUAGE. 5. Trykk på tasten OK for å bekrefte. 6. Benytt til du kommer til det språket du vil ha. Velg NORWEGIAN hvis du vil ha norsk. 7. Trykk på tasten OK for å bekrefte. 8. Trykk på tasten X to ganger for å gå ut av menyen. 11

13 CL1400 INNSTILLINGER Justering av konstrast i displayet Displayet har en bakgrunnsbelysning som stenges av automatisk 15 sekunder etter avsluttet aktivitet. Kontrasten kan endres som beskrevet nedenfor. Telefonrøret skal være lagt på. 1. Trykk ned OK og deretter og hold inne begge tastene samtidig. 2. Benytt til du kommer til SET PHONE. 3. Trykk på tasten OK for å bekrefte. 4. Benytt til du kommer till LCD CONTRAST. 5. Trykk på tasten OK for å bekrefte. 6. Benytt og velg ett av alternativene. 7. Trykk på tasten OK for å bekrefte. 8. Trykk på tasten X to ganger for å gå ut av menyen. Automatisk samtalebrudd Hvis denne funksjonen er aktivert, brytes samtalen automatisk etter 8 sekunder hvis linjen er opptatt. Aktiver funksjonen ved å gjøre som beskrevet nedenfor. Telefonrøret må være lagt på. 1. Trykk ned OK og deretter og hold inne tastene samtidig. 2. Benytt til du kommer til SET PHONE. 3. Trykk på tasten OK for å bekrefte. 4. Benytt til du kommer til AUTO ON HOOK. 5. Trykk på tasten OK for å bekrefte. 6. Benytt og velg TIL eller FRA for å aktivere eller deaktivere funksjonen. 7. Trykk på tasten OK for å bekrefte. 8. Trykk på tasten X to ganger for å gå ut av menyen. 12

14 CL1400 INNSTILLINGER Automatisk innstilling av tekststørrelsen i displayet Hvis denne funksjonen er aktivert, kan opptil 18 siffere i det nummeret du slår vises i displayet. Hvis funksjonen er deaktivtert, vises bare 8 siffere i displayet. Aktiver/deaktiver funksjonen ved å gjøre som beskrevet nedenfor. Telefonrøret må være lagt på. 1. Trykk ned OK og deretter og hold begge tastene inne samtidig. 2. Benytt til du kommer til SET PHONE. 3. Trykk på tasten OK for å bekrefte. 4. Benytt til du kommer til DIM:X---->x. 5. Trykk på tasten OK for å bekrefte. 6. Benytt og velg TIL eller FRA for å aktivere eller deaktivere funksjonen. 7. Trykk på tasten OK for å bekrefte. 8. Trykk på tasten X to ganger for å gå ut av menyen. Teleslynge Telefonrøret har en innebygd teleslynge. Slyngen er alltid aktivert. Still høreapparatet ditt i T-stilling for å stenge ute støy i omgivelsene. Volumog tonekontrollen har også innvirkning på teleslyngen. 13

15 CL1400 INNSTILLINGER R funksjonstast for Telenor Plus funksjoner Kontroller at din CL1400 er korrekt innstilt. Telefonen levereres innstilt på 100 ms som er den korrekte verdien for Norge. I en del land benyttes 300 ms eller 600 ms. Innstillingene endres ved å gjøre som beskrevet nedenfor. Telefonrøret må være lagt på. 1. Trykk ned OK og deretter og hold inne tastene samtidig. 2. Benytt til du kommer til SET PHONE. 3. Trykk på tasten OK for å bekrefte. 4. Benytt til du kommer til SET FLASH. 5. Trykk på tasten OK for å bekrefte. 6. Benytt og velg ønsket alternativ ( FLASH100 ms / FLASH 300 ms / FLASH600mS ) 7. Trykk på tasten OK for å bekrefte. 8. Trykk på tasten X to ganger for å gå ut av menyen. 14

16 CL1400 BRUK AV TELEFONEN Volum- og tonekontroll Bass maks +10dB Diskant maks +10dB Normal Normal +15dB +30dB OFF ON Se informasjon nedenfor om aktivering og deaktivering av ekstravolum. NB! Når både tonekontrollen (diskant) og volumkontrollen er innstilt på maks og ekstravolumet er aktivert, kan det forekomme en forstyrrende, hviskende lyd i telefonrøret. Reduser volumet hvis dette skjer. Kontrollene regulerer også volumet og tonen i headset/halsslynge/slyngekrok. Hurtigtast for aktivering/deaktivering av ekstravolum, sitter til høyre på oversiden av telefonen (se illustrasjon side 3.) Når omkopleren på telefonens bakside (se illustrasjon side 7) er koplet i posisjon ON, er ekstravolumet aktivert automatisk hver gang telefonen benyttes. Hvis omkopleren er innstilt i posisjon OFF, må ekstravolumet aktiveres ved å trykke på tasten. Når ekstravolumet er aktivert, lyser den røde lysdioden som er plassert på oversiden av tasten. 15

17 CL1400 BRUK AV TELEFONEN Svare på innkommende samtaler Når noen ringer, avgir telefonen et ringesignal og et blinkende rødt lys. Telefonnummeret og/eller navnet på den som ringer vises i displayet, hvis du har nummervisningstjeneste. Løft av telefonrøret når det ringer og legg tilbake telefonrøret når samtalen er avsluttet. Ringe en samtale 1. Løft av telefonrøret 2. Vent på summetonen og slå ønsket nummer. Sifferne du slår vises i displayet mens du slår nummeret. 3. Legg telefonrøret tilbake på plass når samtalen er avsluttet. 16 Hands-free CL1400 har en innebygd høyttaler og mikrofon (se illustrasjoner på side 3 og 4) for en handsfree -funksjon slik at omgivelsene også kan høre på telefonsamtalen hvis det er ønskelig. Du kan også kople headset/halsslynge/slyngekrok til telefonen (se illustrasjon side 7). Høyttalervolumet endres ved hjelp av regulatoren som sitter lengst nede på telefonens høyre side (se illustrasjon side 4). For at lyden skal nå frem til den du prater med bør du sitte så nære mikrofonen som mulig. Høyttalerfunksjonen aktiveres ved at det trykkes på den grønne / - tasten til høyre, lengst nede på telefonens overside (se illustrasjon side 3). Samtalen avsluttes ved å trykke på / -tasten igjen. Løft på telefonrøret om du vil avbryte høyttalerfunksjonen i løpet av samtalen.

18 CL1400 BRUK AV TELEFONEN Svare med høyttalerfunksjon Gjør følgende om du vil svare på en samtale og benytte høyttalerfunksjonen: 1. Trykk på den grønne / -tasten til høyre, lengst nede på telefonens overside uten å løfte av telefonrøret. 2. Samtalen avsluttes ved å trykke på / -tasten igjen. Ringe med høyttalerfunksjon Gjør følgende hvis du vil ringe en høyttalersamtale : 1. Trykk på den grønne / -tasten til høyre, lengst ned på telefonens overside uten å løfte av telefonrøret. 2. Slå ønsket nummer når du hører summetonen i høyttaleren. 3. Din stemme tas opp av mikrofonen foran på telefonen. 4. Samtalen avsluttes ved å trykke på / -tasten igjen. Aktivering av høyttalerfunksjonen under pågående samtale Gjør følgende for å aktivere høyttaler funksjonen under en pågående samtale: 1. Trykk på og hold nede den grønne / -tasten til høyre, lengst nede på telefonens overside, samtidig som du legger på telefonrøret. 2. Slipp opp / -tasten. 3. Høyttalerfunksjonen er nå aktivert. 4. Samtalen avsluttes ved å trykke på / -tasten igjen. Headset/halsslynge/slyngekrok Benytt -tasten nest lengst nede til høyre på oversiden av telefonen (se illustrasjon side 3) for å få inn samtalen i headset/halsslynge/slyngekrok hvis noen av disse er koplet til telefonen (se illustratsjon side 7). 17

19 CL1400 BRUK AV TELEFONEN Tilbakeringing til sist oppringte nummer Med denne funksjonen kan du automatisk ringe opp det siste oppringte telefonnummeret. 1. Løft av telefonrøret eller benytt høyttaler- ( / ) eller headsetfunksjonen ( ). 2. Vent på summetonen og trykk på tasten /P. 3. Det siste slåtte telefonnummeret ringes nå opp automatisk. Tilbakering til tidligere oppringte telefonnummer Med denne funksjonen kan du automatisk velge å ringe opp en av de 30 sist oppringte telefonnummerne. Velg en av de 30 sist oppringte telefonnummerne ved å gjøre på følgende måte. Telefonrøret må være lagt på. 1. Trykk på OK-tasten. I displayet vises OPPRINGT ( DIALLED ), sist oppringte nummer, totalt antall oppringte nummer samt dato- og tidsangivelse for når nummeret ble ringt opp. 2. Benytt for å bla mellom nummerne og velg det nummeret du ønsker å ringe opp. 3. Løft av telefonrøret eller benytt høyttaler- ( / ) eller headsetfunksjonen ( ). 4. Valgt telefonnummer ringes nå opp automatisk. 18

20 CL1400 BRUK AV TELEFONEN Slette tidligere oppringte telefonnummer Gjør på følgende måte for å fjerne ett eller flere av de 30 sist oppringte telefonnummerne. Telefonrøret skal være lagt på. 1. Trykk på tasten OK. I displayet vises OPPRINGT ( DIALLED ), sist oppringte nummer, totalt antall slåtte nummer samt dato- og tidsangivelse for når nummeret ble ringt opp. 2. Benytt for å bla mellom nummerne og velg det nummeret du vil slette. 3. Trykk på tasten X. I displayet vises SLETT? 4. Trykk på tasten X igjen for å bekrefte sletting av telefonnummeret. 5. Trykk på tasten OK for å gå ut av menyen. Tastene R, * og # Disse tastene benyttes for å utnytte tjenester som tilbys av din telefonoperatør. Detaljert informasjon fås av telefonoperatøren. Lagring av et telefonnummer i minnet (hurtigvalg) CL1400 kan lagre 3 direktenummer (M1, M2 og M3). Tastene sitter lengst oppe på oversiden av telefonen (se illustrasjon side 3). Gjør på følgende måte for å lagre et telefonnummer i minnet. Telefonrøret må være lagt på. 1. Slå det nummeret du vil lagre. 2. Trykk på og hold nede den tasten der du vil lagre nummeret i 2-3 sekunder (tastene M1, M2 eller M3). 3. LAGRET vises i displayet når nummeret er lagret. 4. Trykk på tasten X for å gå ut av menyen. 19

21 CL1400 BRUK AV TELEFONEN / TELEFONBOK Ringe hurtigvalgnummer Gjør på følgende måte for å ringe opp noen av de tre hurtigvalgnummerne. Telefonrøret skal være lagt på. 1. Løft av telefonrøret eller benytt høyttaler- ( / ) eller headsetfunksjonen ( ) og vent på summetonen. 2.Velg en av hurtigvalgstastene M1, M2 eller M3 og telefonnummeret ringes opp automatisk. CL1400 TELEFONBOK Opp til 99 kontakter kan lagres i den innebygde telefonboken med navn og telefonnummer. Lagre en kontakt i telefonboken Gjør følgende for å lagre en kontakt i telefonboken. Telefonrøret skal være lagt på. 1. Trykk ned OK og deretter og hold inne tastene samtidig. 2. Benytt til du kommer til TELEFONBOK ( PHONE BOOK ). 3. Trykk på tasten OK for å bekrefte. 4. Benytt til du kommer til LEGG TIL. 5. Trykk på tasten OK for å bekrefte. 6. Slå telefonnummeret (maks 30 siffer pr. kontakt). Benytt tasten X for å slette et galt siffer. 7. Trykk på tasten OK for å bekrefte telefonnummeret og skriv inn navnet på den personen som har telefonnummeret. Velg bokstav ved å trykke ned den nummertasten der ønsket bokstav står på oversiden av tasten. Se neste side for detaljert informasjon om ytterligere tegn og hvordan bokstavtastene brukes. 20

22 8. Trykk på tasten OK i tre sekunder for å lagre kontakten når du har skrevet inn navnet. 9. Når du har gjort dette, kan du enten lagre en ny kontakt eller trykke på tasten X for å gå ut av menyen. Bruk av bokstavtastene CL1400 TELEFONBOK Når du skriver inn navnet, kan du benytte tabellen nedenfor til å velge riktig bokstav. En grunnoppsetning av bokstaver finnes på oversiden av nummertastene. Å og ä kan ikke benyttes. Erstatt disse med aa eller ae, alternativt brukes kun bokstaven a. Tast Bokstav Tast Bokstav 1.? < 6 M N O m n o 6 Ö Ø 2 A B C a b c Æ Ø 7 P Q R S p q r s 3 D E F d e f 8 T U V t u v Ü 4 G H I g h i 9 W X Y Z w x y z 5 J K L j k l 0 + / $ % Legg til et mellomrom: Trykk på tasten OK to ganger. Neste bokstav er samme som den du akkurat registrerte (eller hvis bokstaven befinner seg på samme tast): Trykk først på OK-tasten og velg deretter ønsket bokstav. Hvis du har valgt feil bokstav: Trykk på tasten X. Legg inn en pause / et opphold i telefonnummeret: Benytt tasten (en P vises i displayet). 21

23 CL1400 TELEFONBOK Lagre en kontakt fra en innkommende telefonsamtale Hvis du har nummervisningstjeneste, kan du lagre en kontakt fra en innkommende samtale. Hver innkommende samtale lagres som en egen post i nummervisningslisten. Gjør følgende for å lagre en kontakt i telefonboken fra en post som finnes lagret i nummervisningen. Telefonrøret må være lagt på. 1. Trykk ned noen av tastene eller. Innkommende samtaler vises i displayet. 2. Bruk tastene for å velge det nummeret du vil lagre i telefonboken. 3. Trykk og hold nede OK-tasten inntil det siste sifferet i det valgte nummeret blinker. Du kan også gjøre endringer på nummeret her hvis du ønsker det. 4. Bekreft nummeret ved å trykke på tasten OK. 5. Nå kan du endre eller skrive inn navnet på den kontakten du registrerte nummeret til, eller trykke på og holde nede tasten OK i tre sekunder for å bekrefte lagring av telefonnummer og navn. 6. Trykk på tasten X for å gå ut av menyen. NB! Du kan se i listen for innkommende samtaler under en pågående samtale ved å trykke på tasten OK og deretter tastene for å forflytte deg i listen. Slette en kontakt fra telefonboken Gjør følgende for å slette en kontakt fra telefonboken. Telefonrøret skal være lagt på. 1. Trykk på tasten. 2. Benytt tastene for å velge den kontakten du vil ta bort. 3. Trykk på tasten X. I displayet vises SLETTE?. 4. Trykk på tasten X igjen for å bekrefte slettingen av kontakten. 5. Trykk på tasten OK for å gå ut av menyen. 22

24 CL1400 TELEFONBOK Endre en kontakt i telefonboken Gjør på følgende måte for å endre en kontakt i telefonboken. Telefonrøret skal være lagt på. 1. Trykk på tasten. 2. Benytt tastene for å velge den kontakten du vil endre. 3. Trykk på og hold nede tasten OK inntil det siste sifferet i det valgte nummeret blinker. 4. Trykk på tasten X for å endre telefonnummeret og registrere et nytt nummer. 5. Trykk på tasten OK. 6. Nå kan du endre navnet navnet på kontakten. 7. Trykk på tasten X for å fjerne en bokstav. For ytterligere informasjon om hvorden man registrerer en kontakt, se Lage en kontakt i telefonboken på side Trykk på og hold nede tasten OK i tre sekunder for å bekrefte lagring av telefonnummer og navn. 9. Trykk på tasten X for å gå ut av menyen. Ringe en kontakt i telefonboken Gjør følgende for å ringe en kontakt i telefonboken. Telefonrøret må være lagt på. 1. Trykk på tasten. 2. Benytt tastene for å velge den kontakten du vil ringe opp. Du finner kontakten raskere ved å taste inn den første bokstaven i navnet. 3. Løft av telefonrøret eller benytt høyttaler- ( / ) eller headsetfunksjonen ( ) og vent på summetonen. 4. Telefonnummeret ringes opp automatisk. 23

25 CL1400 AVANSERTE FUNKSJONER Benytte nummervisningen - innkommende samtaler Hvis du har nummervisningstjeneste, vises innkommende samtaler i displayet. Når minnet er fullt, forsvinner det eldste telefonnummeret fra listen og det nyeste telefonnummeret legges til. Hver samtale lagres i riktig rekkefølge med dato og klokkeslett. Klokkeslett og dato for samtalen Samtalenummer (rekkefølge) Navn 9: JAKOB Telefonnummer 9: BESKYTTET NR 9: UKJENT NR 9: N JAKOB NB! Hvis den som ringer har hemmelig nummer, vises BESKYTTET NR ( PRIVATE ) i displayet. Hvis telefonnummeret er ukjent (f.eks. visse internasjonale samtaler), vises UKJENT NR ( OUT OF AREA ) i displayet. Hvis samme kontakt ringer flere ganger, lagres bare den siste samtalen i listen for innkommende samtaler og et +-tegn vises etter samtalenummeret. NB! En N vises i displayet foran de samtalenummerne du ennå ikke har sett på i listen. Når en ny samtale kommer inn, blinker indikeringslampen for innkommende samtaler (se illustrasjon side 3) og i displayet vises NYE ( NEW ) som vist på illustrasjonen på neste side. 24

26 CL1400 AVANSERTE FUNKSJONER 9: TOTALT NYA Dette eksemplet viser at antall innkomne samtaler i listen er 28, hvorav 1 samtale er ny. 16: Benytt tastene for å bla gjennnom telefonnummerne i listen. Når du blar gjennom alle samtalene, forsvinner NEW og displayet går etter noen sekunder tilbake til hvilestilling. 16: Totalt antall innkomne samtaler i listen vises fremdeles displayet. Benytte nummervisningen - ringe opp et nummer Gjør på følgende måte for å ringe en kontakt fra listen. Telefonrøret skal være lagt på. 1. Benytt tastene for å bla i listen for innkomne telefonnummer og velg det nummeret du vil ringe opp. 3. Løft av telefonrøret eller benytt høyttaler- ( / ) eller headsetfunksjonen ( ) og vent på summetonen. 4. Telefonnummeret ringes opp automatisk. NB! Oppringningsfunksjonen fungerer ikke for telefonnummeret som viser BESKYTTET NR ( PRIVATE ) eller UKJENT NR ( OUT OF AREA ). 25

27 CL1400 AVANSERTE FUNKSJONER Benytte nummervisningen - slette et nummer Gjør på følgende måte for å slette et telefonnummer fra listen. Telefonrøret skal være lagt på. 1. Benytt tastene for å velge den posten du vil slette. 2. Trykk på tasten X. I displayet vises SLETT?. 3. Trykk på tasten X igjen for å bekrefte slettingen av posten. 4. Trykk på tasten OK for å gå ut av menyen. Benytte nummervisningen - slett alle nummerne Gjør på følgende måte for å slette alle telefonnummerne fra listen. Telefonrøret skal være lagt på. 1. Benytt tastene for å velge det telfonnummeret du vil slette. 2. Trykk på tasten X og hold den nede inntil SLETT ALT? vises i displayet. 3. Trykk på tasten X igjen for å bekrefte slettingen av alle nummerne. 4. Trykk på tasten OK for å gå ut av menyen. Tilbehør CL1400 Det finnes en del tilbehør til CL1400 Vibrator NB! Benytt kun original-vibrator fra Geemarc Headset Halsslynge Slyngekrok: Kontakt Gewa AS for ytterligere informasjon. 26

28 CL1400 ANNET Hvis telefonen ikke fungerer Kontroller at alle kontaktene sitter ordentlig i. Det er ekstra viktig at modulærkontaktene til telefontelefonrøret er satt inn ordentlig. Dra ut og sett på plass igjen modulærkontakten i telefonpluggen et par ganger hvis telefonen er død. Du kan bare endre tone og volum når den røde lysdioden som er plassert i øvre kant av tasten lyser (se side 15). Ved spørsmål, reklamasjoner etc. ber vi det vennligst kontakte Gewa AS. Se for øvrig vår hjemmeside. Gewa AS Postboks 626 N-1411 KOLBOTN Tlf.: (+47) Telefaks: (+47) E-post: Hjemmeside: 27

Telefon CL100 og CL100+

Telefon CL100 og CL100+ Telefon CL100 og CL100+ Bruker- og vedlikeholdsveiledning Telefon CL100 og CL100+ Telefon CL100: Telefon CL100+ (med benleder): HMS art. nr.: 160782 HMS art. nr.: 160776 Best. nr.: 1104119 Best. nr.: 1104118

Detaljer

CL200 Telefon med høreslynge og telefonsignalindikator

CL200 Telefon med høreslynge og telefonsignalindikator Ved spørsmål, reklamasjoner etc. vennligst kontakt Gewa AS eller forhandler. Obs! For å minske risikeen for at telefonen ødelegges av lynnedslag bør telefonen koples fra ved kraftig tordenvær. Hvis telefonen

Detaljer

CL600 - Forsterkertelefon med alarm, teleslynge og indikeringslampe

CL600 - Forsterkertelefon med alarm, teleslynge og indikeringslampe CL600 - Forsterkertelefon med teleslynge Bruker- og vedlikeholdsveiledning CL600 - Forsterkertelefon med alarm, teleslynge og indikeringslampe CL600 Forsterkertelefon: HMS art. nr.: 160781 Best.nr.: 1104117

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Telenor Etude 30 TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Generelt Deler med navn...................................................................

Detaljer

Telefon flashtel Comfort II. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Comfort II. flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr.

Telefon flashtel Comfort II. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Comfort II. flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr. Telefon flashtel Comfort II Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Comfort II flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr. 135272 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen,

Detaljer

Bruksanvisning. Tilleggstjenester... 14. Feilsøking... 15 Hvis telefonen ikke fungerer... 15 Feilsøkningsguide... 15 Vedlikehold... 16 Garanti...

Bruksanvisning. Tilleggstjenester... 14. Feilsøking... 15 Hvis telefonen ikke fungerer... 15 Feilsøkningsguide... 15 Vedlikehold... 16 Garanti... Gratulerer med din nye telefon! DORO Avant Plus er en mangesidig telefon med både høyttalende- og headsetfunksjon. Dette innebærer at du kan prate med din samtalepartner uten å løfte av røret, praktisk

Detaljer

Din bruksanvisning DORO GALAX http://no.yourpdfguides.com/dref/2337011

Din bruksanvisning DORO GALAX http://no.yourpdfguides.com/dref/2337011 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Telefon flashtel Eco Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Eco flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen, slik

Detaljer

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. AmpliPower 40

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. AmpliPower 40 Geemarc NO BRUGERVEJLEDNING AmpliPower 40 Geemarc Bruksanvisning AmpliPower 40 tonax.dk YOUR WORLD OF SOUND [Side 1] Bruksanvisning - les nøye før bruk! VÆR FORSIKTIG: Denne telefonen er spesielt utformet

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software opp til versjon X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning... 4 Hurtigveiledning....5 Ringe internt og eksternt...6

Detaljer

Din bruksanvisning DORO KRONOS http://no.yourpdfguides.com/dref/3881362

Din bruksanvisning DORO KRONOS http://no.yourpdfguides.com/dref/3881362 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

Digital kalender. Bruksanvisning

Digital kalender. Bruksanvisning Digital kalender Bruksanvisning Funksjoner og finesser Klokke og tidssoner - Månedskalender som dekker tidsrommet fra januar 1901 til desember 2099. - Tiden i 32 byer i verden. - Valg mellom 12- og 24-timersklokke.

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

Doro Comfort 3000. Norsk

Doro Comfort 3000. Norsk Doro Comfort 3000 Norsk 1. Ekstra forsterkning (boost) 2. Volumkontroll for håndsettet 3. Volumkontroll for høyttaler 4. Servicetilgangstaster 5. Hurtigtast 6. Opphengskrok for håndsett 7. Lagre 8. Melding

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Din bruksanvisning DORO WALK TALK 1555 http://no.yourpdfguides.com/dref/3881413

Din bruksanvisning DORO WALK TALK 1555 http://no.yourpdfguides.com/dref/3881413 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B BRUKERMANUAL DECT IP telefon Type DE2-B Hans Olav Christiansen Side 1 04.04.2008 Innholdsoversikt 1 Generelt Side 3 2 AV/PÅ slag av håndsettet Side 3 3 Display med bakgrunnsbelysning Side 4 4 Batteri info

Detaljer

Doro Magna 4000. Norsk

Doro Magna 4000. Norsk Doro Magna 4000 Norsk 5 6 7 8 OK C 9 10 4 3 A B b 11 12 2 R 13 1 14 60 db 15 16 17 Norsk 1. Volumkontroll for håndsettet 2. Høyttaler 3. Servicetilgangstaster 4. Opphengskrok for håndsett 5. Slett 6. OK

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Bruksanvisning for GDC 450

Bruksanvisning for GDC 450 Bruksanvisning for GDC 450 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Aktive displayknapper 4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

NORSK. Trådløs telefon. idect V2. Artikkelnummer 36-3395, 36-3396. Ver. 200805. www.clasohlson.com

NORSK. Trådløs telefon. idect V2. Artikkelnummer 36-3395, 36-3396. Ver. 200805. www.clasohlson.com Trådløs telefon idect V2 Artikkelnummer 36-3395, 36-3396 Ver. 200805 www.clasohlson.com Trådløs telefon Artikkelnummer 36-2708 Modell idect V2 Les igjennom hele bruksanvisningen før bruk, og ta vare på

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Gewa Jupiter. Brukerveiledning. Gewa Jupiter

Gewa Jupiter. Brukerveiledning. Gewa Jupiter Gewa Jupiter Brukerveiledning Gewa Jupiter INNLEDNING... 3 FORDELER OG FINESSER MED GEWA JUPITER... 3 TILKOPLING OG BESKRIVELSE... 4 TILKOPLING AV JUPITER... 4 JUPITERS TASTER OG ULIKE DELER... 4 HVORDAN

Detaljer

TA-2 Telefonforsterker

TA-2 Telefonforsterker TA-2 Telefonforsterker Bruker- og vedlikeholdsveiledning TA-2 Telefonforsterker Telefonforsterker TA-2 HMS art. nr.: 020210 Best. nr.: 1104899 Skisser Jackplugg Tonekontroll Volumkontroll Kontroll-lampe

Detaljer

Vekkerklokke DS-1/RF, digital

Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF, digital Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF med mottaker HMS art. nr.: 148483 Best. nr.: 1104816 INNHOLD Vekkerklokke DS-1/RF, digital...

Detaljer

Enkel veiledning for: GSM key3+

Enkel veiledning for: GSM key3+ Enkel veiledning for: GSM key3+ 1 Innhold Kort beskrivelse på oppstart:... 3 Tilkobling på GSM Key 3+... 4 1. Offline programmering vis SMS.... 6 2. Administrator: (Må legges inn)... 7 3. Enhetsinformasjon:...

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

Opus 2. Brukerveiledning. Comterm utveckling AB. Opus 2 teksttelefon: HMS art. nr.: 020254 Bestillingsnr.: 1107501

Opus 2. Brukerveiledning. Comterm utveckling AB. Opus 2 teksttelefon: HMS art. nr.: 020254 Bestillingsnr.: 1107501 Opus 2 Opus 2 teksttelefon: HMS art. nr.: 020254 Bestillingsnr.: 1107501 Brukerveiledning Comterm utveckling AB Innholdsfortegnelse Opus 2 4 Med Opus 2 følger:.................................................

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JUNI 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox er en fiberløsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberkabel får du raske internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud pluss sikker

Detaljer

BRUKERVEILEDNING ECLIPSE DIN PERSONLIGE KONFERANSETELEFON. Gemini Communication AS www.gemini.no

BRUKERVEILEDNING ECLIPSE DIN PERSONLIGE KONFERANSETELEFON. Gemini Communication AS www.gemini.no BRUKERVEILEDNING ECLIPSE DIN PERSONLIGE KONFERANSETELEFON 2001-27 Dette dokumentet kan lastes ned fra: http://www.gemini.no/norsk/nedlastinger.asp Gemini Communication AS www.gemini.no Innhold PRODUKTBESKRIVELSE...3

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

Brukerveiledning. 4talk4 taleenhet. 4talk4 taleenhet. 4talk4 taleenhet: HMS art. nr. 135592 Best. nr. 1111510 INNHOLD

Brukerveiledning. 4talk4 taleenhet. 4talk4 taleenhet. 4talk4 taleenhet: HMS art. nr. 135592 Best. nr. 1111510 INNHOLD 4talk4 taleenhet Brukerveiledning 4talk4 taleenhet 4talk4 taleenhet: HMS art. nr. 135592 Best. nr. 1111510 INNHOLD 4talk4 taleenhet... 1 Generelt... 2 Installasjon... 2 Sett inn batterier... 2 Front og

Detaljer

Brukermanual for GDC-450H DECT SBG-1000

Brukermanual for GDC-450H DECT SBG-1000 Brukermanual for GDC-450H DECT SBG-1000 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Brukerveiledning Telenor DigAna 10

Brukerveiledning Telenor DigAna 10 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Oppakking og installasjon........... 4 Medfølgende deler.............. 4 Oversikt Tilkobling.................... 4................... 4 Komme igang..................

Detaljer

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9)

Display. Taster.  Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9) Display Symbol Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Blinker ved mikrofon av Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Ringelyd slått av Ikke forstyrr aktivert Ikke kontakt

Detaljer

BRUKSANVISNING OND-2898

BRUKSANVISNING OND-2898 NORSK Comsys 360 NUMMERVISER MED VIP-SIGNAL FOR SVERIGE, DANMARK, NORGE, FINLAND BRUKSANVISNING OND-2898 Comsys 360 Side 2 * Kombinert viser for nummermottaking i Sverige, Danmark, Norge, eller Finland

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593A 2013.01.07 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

Trådløs telefon. Style 1200. Art.nr: 36-2950 Modell: 5509. Ver: 200812

Trådløs telefon. Style 1200. Art.nr: 36-2950 Modell: 5509. Ver: 200812 Trådløs telefon Style 1200 Art.nr: 36-2950 Modell: 5509 Ver: 200812 NO 2 Trådløs telefon Binatone Style 1200 Art.nr: 36-2950 Modell: 5509 Les bruksanvisningen nøye før bruk av produktet, og ta vare på

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-400H DECT GDK-30+/100

Hurtigveiledning for GDC-400H DECT GDK-30+/100 Hurtigveiledning for GDC-400H DECT GDK-30+/100 INNHOLDSFORTEGNELSE Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

User guide Conference phone Konftel 100

User guide Conference phone Konftel 100 User guide Conference phone Konftel 100 Dansk I Deutsch I English I Español I Français Italiano I I Suomi I Svenska Intelligent communications Innhold Utstyr og funksjoner Tilkoplinger, tilbehør og reservedeler

Detaljer

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 2014-08-28 Dok.nr.: 0156B1 Vestfold Audio AS Sandefjord Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. tiptel 160. Innhold. Telefon med toveis høyttalende, telefonbok og hodesett uttak. Innhold

BRUKERVEILEDNING. tiptel 160. Innhold. Telefon med toveis høyttalende, telefonbok og hodesett uttak.  Innhold www.vcom.as Innhold Innhold BRUKERVEILEDNING tiptel 160 Telefon med toveis høyttalende, telefonbok og hodesett uttak (NOR) Innhold... 2 Sikkerhets instruksjoner... 4 Produkt oversikt... 5 Innhold i esken...

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057

NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057 NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057 Nemo Side 2 * Display viser slått nummer, aktuelt klokkeslett, samt samtaletid * Justerbart ringesignal * Lampe blinker ved ringesignal * Knapp for gjenoppringing av

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 2 Kobling IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 2 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD290 CD295. Hurtigstart-guide. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD290 CD295. Hurtigstart-guide. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD290 CD295 Hurtigstart-guide 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Dette finner du i esken Basestasjon (CD295) Basestasjon (CD290) Lader* Strømadapter

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER Det ringer, det ringer... BKSAK nr: 200100111/65 Oppdat.ansv.: IT-seksjonen Dato sist oppdatert: 08.08.01 Ønsker noen kurs og gjennomgang av telefonapparatet, så kan

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning Oppdatert august 2009 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD191 CD196 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

PL51 telefonforsterker

PL51 telefonforsterker PL51 telefonforsterker Bruker- og vedlikeholdsveiledning PL51 telefonforsterker PL51 telefonforsterker: HMS art. nr.: 135282 Best. nr.: 1104900 INNHOLD PL51 telefonforsterker... 1 Betjeningsalternativer...

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

IR-sender IR-5SO. Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse. IR-sender IR-5SO: HMS art. nr.: 029149 Bestillingsnr.

IR-sender IR-5SO. Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse. IR-sender IR-5SO: HMS art. nr.: 029149 Bestillingsnr. Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender IR-5SO IR-sender IR-5SO: HMS art. nr.: 029149 Bestillingsnr.: 2204069 IR-SENDER IR-5SO... 1 FUNKSJON... 2 FUNKSJONSOMKOPLER... 2

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JUNI 2009 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox fra XXX er en fiberløsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberkabel får du raske internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud pluss

Detaljer

Hurtigstart-guide SE888

Hurtigstart-guide SE888 Hurtigstart-guide SE888 Eskens innhold Håndsett * Basestasjon Lader * Strømadapter * Telefonledning ** Hurtigstartveiledning CD-rom Garanti Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Brukerveiledning Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Varenr.: 300 100 Innholdsfortegnelse Tekniske data på Falck 6604 Vaktfalk Telealarm... 3 Introduksjon... 3 Oversikt over tilkoblinger... 4 Oppstart og programmering...

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper...6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

KjempeKnotten Telefontastatur

KjempeKnotten Telefontastatur Brukerveiledning KjempeKnotten Telefontastatur Sort, varenr: 200 012 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 KjempeKnotten... 3 Hva er KjempeKnotten?... 4 Batteri... 4 Telefontilkobling... 5 Slik

Detaljer

PRESENTASJON. Base. LED for strømtilførsel/ linje. Display. SOS-tast. Telefonliste-tast. Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk

PRESENTASJON. Base. LED for strømtilførsel/ linje. Display. SOS-tast. Telefonliste-tast. Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk PRESENTASJON Base LED for strømtilførsel/ linje Hørerør Display Telefonliste-tast Rør AV/PÅ Tastatur SOS-tast Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk R- og Program-tast Mikrofon Volumtast

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning IP-telefoni Brukerveiledning 1 IP-telefoni fra Altibox - ett av markedets mest moderne 2 Kobling av analoge telefoner til hjemmesentralen 3 Telefonitjenester 3 1 IP-telefoni * fra Altibox - ett av markedets

Detaljer

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600 Hurtigmanual Viltkamera Brecom C 2600 NORSK Innledning Brecom C 2600 u/mms Pakken inneholder: - Kamera - Batteriboks - Festestropp - USB kabel - Phono kabel Med sin svært følsomme Passive lnfra-rød (PIR)

Detaljer

Hurtigstartveiledning CD280/CD285

Hurtigstartveiledning CD280/CD285 Hurtigstartveiledning CD280/CD285 Innholdet i esken Basestasjon (CD285) Basestasjon (CD280) Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere og strømadaptere. ** I enkelte land må du koble

Detaljer

Brukerveiledning. Okayo sendere. Okayo trådløse sendere INNHOLD

Brukerveiledning. Okayo sendere. Okayo trådløse sendere INNHOLD Okayo trådløse sendere Brukerveiledning Okayo sendere EJ-8LT, Frekvens 863-865MHz HMS art. nr. 135128 Bestillingsnr.: 1104510 EJ-8LT, Frekvens 794-806MHz HMS art. nr. 135129 Bestillingsnr.: 1104515 EJ-9LT,

Detaljer

SafeLine VV3. Bruksanvisninger. Viser etasjer, piler og rullende tekstmeldinger.

SafeLine VV3. Bruksanvisninger. Viser etasjer, piler og rullende tekstmeldinger. SafeLine VV3 Bruksanvisninger Viser etasjer, piler og rullende tekstmeldinger. SafeLine VV3 Bruksanvisninger safeline.eu Innhold Installering og testing Montering 5 Tegn på displayet 6 Volumkontroll 7

Detaljer

Registrer produktet ditt og få kundestøtte på CD250 CD255 SE250 SE255. Veiledning for hurtigstart. Koble til. Sette inn.

Registrer produktet ditt og få kundestøtte på  CD250 CD255 SE250 SE255. Veiledning for hurtigstart. Koble til. Sette inn. Registrer produktet ditt og få kundestøtte på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Veiledning for hurtigstart 1 Koble til 2 Sette inn 3 Bruke Innholdet i esken Basestasjon ELLER Håndsett Batterideksel

Detaljer

Norsk brukerveiledning Les nøye gjennom innholdet i denne brukerveiledningen før bruk, og spar den for fremtidig bruk.

Norsk brukerveiledning Les nøye gjennom innholdet i denne brukerveiledningen før bruk, og spar den for fremtidig bruk. Norsk brukerveiledning Les nøye gjennom innholdet i denne brukerveiledningen før bruk, og spar den for fremtidig bruk. Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 Egenskaper og funksjoner 3 Forberedelser før bruk..

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse

Funksjonsbeskrivelse Brukerveiledning Funksjonsbeskrivelse Telefon Software versjon 5.3.3 eller nyere Rev C NO Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2 Bruke Telefon... 3 2.1 Kontaktlisten... 3 2.2 Telefonmenyen... 3 2.3 Ringe

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300IP

Hurtigveiledning Konftel 300IP Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300IP NORSK Beskrivelse Konftel 300IP er en konferansetelefon for IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finner du en bruksanvisning med utførlig

Detaljer

Hurtigstart-guide CD181/CD186

Hurtigstart-guide CD181/CD186 Hurtigstart-guide CD181/CD186 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis

Detaljer

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp.

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp. Bernafon SoundGate SoundGate HURTIGGUIDE Justering av volum og bytte av program Telefonknapp Musikk/audio-knapp Bluetooth knapp Batteri-indikator Denne bruksanvisningen er en kortversjon. Viktig: - Din

Detaljer

Brukerveiledning. IR-sender 17SO. IR-sender 17SO. IR-sender 17SO: Art. nr.: 2204229

Brukerveiledning. IR-sender 17SO. IR-sender 17SO. IR-sender 17SO: Art. nr.: 2204229 IR-sender 17SO Brukerveiledning IR-sender 17SO IR-sender 17SO: Art. nr.: 2204229 IR-sender 17SO...1 Funksjon... 2 Funksjonsomkopler...2 Kanaler/nivå...3 Innstilling av kode... 4 Sette i batterier... 4

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS XL3401B http://no.yourpdfguides.com/dref/1000823

Din bruksanvisning PHILIPS XL3401B http://no.yourpdfguides.com/dref/1000823 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. XL390 XL395. Hurtigstart-guide. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  XL390 XL395. Hurtigstart-guide. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome XL390 XL395 Hurtigstart-guide 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Dette finner du i esken Basestasjon (XL395) Basestasjon (XL390) Lader* Strømadapter

Detaljer

Modem og lokalnettverk

Modem og lokalnettverk og lokalnettverk Dokumentdelenummer: 383057-092 Oktober 2005 Innhold 1 Modem Bruke modemledningen........................... 2 Bruke en landspesifikk modemadapter............... 3 Velge landinnstillinger

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Okayo II trådløst lydanlegg Diversity sendere og mottakere 16 kanaler 863-865 MHz

Okayo II trådløst lydanlegg Diversity sendere og mottakere 16 kanaler 863-865 MHz Okayo II trådløst lydanlegg Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløst lydanlegg Diversity sendere og mottakere 16 kanaler 863-865 MHz FM-mottaker EJ-701DR Lommesender EJ-7XT Ladestasjon HDC 707,

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8002E 3 - Apparatbeskrivelse 3 Programmering av apparat - Endre navn på telefonen 4 - Endre intern og ekstern ringetone

Detaljer

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8)

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8) Display Symbol / Taster Tast Høyre pil piltaster Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058 TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058 TELEFONSTYRING AV EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD O F C OM F ORT 2 TEKNISK DOKUMENTASJON INNHOLD KAPITTEL TITTEL INNHOLD SIDE 1 INNLEDNING

Detaljer

Kort brukerveiledning

Kort brukerveiledning Kort brukerveiledning TANDBERG MXP-systemer Norsk Programvareversjon F1 D13623.04 June 2006 Reproduksjon av hele eller deler av dette dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Innhold Generell

Detaljer

USB-telefon Bruksanvisning. Når du pakker ut må du kontrollere at pakken inneholder følgende: 1 USB-telefon 1 bruksanvisning 1 USB-kabel 1 CD-driver

USB-telefon Bruksanvisning. Når du pakker ut må du kontrollere at pakken inneholder følgende: 1 USB-telefon 1 bruksanvisning 1 USB-kabel 1 CD-driver USB-telefon Bruksanvisning Når du pakker ut må du kontrollere at pakken inneholder følgende: 1 USB-telefon 1 bruksanvisning 1 USB-kabel 1 CD-driver 1 Introduksjon Dette er en høykvalitets USB-telefon med

Detaljer

ë «Samtale venter» på š Anonymt anrop på

ë «Samtale venter» på š Anonymt anrop på Kort oversikt over Gigaset 5020 * 8 7 6 Taster 1 Hurtigvalgtaster 2 Repetisjonstast 3 Spørreanropstast 4 Mikrofonbrytertast (Mute) 5 Skift-tast 6 Lavt-tast 7 Høyttalertast (Handsfree) 8 Høyt-tast 9 Lagringstast

Detaljer

UniVox DLS-200 TV. Brukerveiledning, vedlikeholdsog monteringsanvisning. UniVox DLS-200 TV HMS art. nr.: 160765 Bestillingsnr.

UniVox DLS-200 TV. Brukerveiledning, vedlikeholdsog monteringsanvisning. UniVox DLS-200 TV HMS art. nr.: 160765 Bestillingsnr. UniVox DLS-200 TV Brukerveiledning, vedlikeholdsog monteringsanvisning UniVox DLS-200 TV UniVox DLS-200 TV HMS art. nr.: 160765 Bestillingsnr.: 1104113 INNHOLDSFORTEGNELSE UniVox DLS-200 TV... 1 Innledning...

Detaljer

Din bruksanvisning DORO X100 http://no.yourpdfguides.com/dref/3881430

Din bruksanvisning DORO X100 http://no.yourpdfguides.com/dref/3881430 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD190 CD195 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

BeoCom 2500 er en brukervennlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende fasiliteter, som vil lette telefoneringen

BeoCom 2500 er en brukervennlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende fasiliteter, som vil lette telefoneringen BeoCom 2500 er en brukervennlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende fasiliteter, som vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formriktige røret samt vippetastene på det brukervennlige

Detaljer

Samtaleforsterker CM Light

Samtaleforsterker CM Light Samtaleforsterker CM Light Bruker- og vedlikeholdsveiledning Samtaleforsterker CM Light Samtaleforsterker CM Light: HMS art. nr.: 135355 Best. nr.: 1104945 INNHOLD Samtaleforsterker CM Light... 1 Sikkerhetshensyn...

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer