BRUKSANVISNING OND-2898

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKSANVISNING OND-2898"

Transkript

1 NORSK Comsys 360 NUMMERVISER MED VIP-SIGNAL FOR SVERIGE, DANMARK, NORGE, FINLAND BRUKSANVISNING OND-2898

2 Comsys 360 Side 2 * Kombinert viser for nummermottaking i Sverige, Danmark, Norge, eller Finland (velges). * Presentasjon med svensk, dansk, norsk, eller finsk tekst i displayet. * Stort og tydelig 3-linjers display. * Enkel håndtering. * I hvilemodus vises aktuelt klokkeslett, dato, og dessuten ukedag dersom dette er stilt inn. * Lagring av minst 66 mottatte nummer. * Hver mottatt melding registreres med klokkeslett og dato. * Kopieringsfunksjon samme tidligere ikke leste nummer som er mottatt mer enn én gang, vises kun i én posisjon, og da sammen med teksten REPEAT, og med sist mottatt dato og klokkeslett. * I hvilemodus viser displayet hvor mange meldinger som finnes i minnet, samt antall nye (uleste). * Individuell eller total sletting av informasjon i minnet. * Funksjon for oppringing av mottatt nummer. * Lampe blinker når ny ulest melding finnes. * Kontrasten i displayet kan stilles inn. * Indikering ved lavt batterinivå. * Viser samtaletid. * VIP signal markert nummer gir spesielt ringesignal.

3 Comsys 360 Side 3 Spesielle funksjoner for Sverige: * Viser i klartekst om nummeret som tas imot er hemmelig (SKYDDAT NR), eller om det ikke overføres (OKÄND NR). * Informasjonskoder presenteres som INFO. * Viser om telefonnummeret er viderekoblet. * Viser med tekst om det finnes meldinger i TELIA Telesvar. Automatisk gjenoppringning til TELIA Telesvar. Spesielle funksjoner for Danmark: * Viser i klartekst om nummeret som tas imot er hemmelig (HEMMELIGT NR), om det er utenlandssamtale (UDLANDSSAMT), eller om det ikke overføres (INTET NR). * Viser om telefonnummeret er viderekoblet. * Viser med tekst om det finnes meldinger i BeskedService. Automatisk gjenoppringning til Beskedservice. Spesielle funksjoner for Norge: * Viser i klartekst om nummeret som tas imot er hemmelig (HEMMELIG) eller ukjent (UKJENT). * Viser med tekst om det finnes meldinger MELDING VENTER.

4 Comsys 360 Side 4 Spesielle funksjoner for Finland: * Viser i klartekst om nummeret som tas imot er hemmelig (SALAINEN NRO), eller om det ikke overføres (TUNTEMATON NRO). * Viser om telefonnummeret er viderekoblet. Konstruert ifølge TBR21 og TBR 38 for alleuropeisk tilkobling til de allmenne telenettene. Oppfyller EU-kravene ifølge R&TTE-direktivet for CE-merking. I denne bruksanvisningen reserverer vi oss for eventuelle endringer.

5 Comsys 360 Side 5 INNHOLD Delene og deres navn. 6 Tilkobling til telenettet.. 7 Strømtilførsel.. 7 Innstilling av språk.. 9 Innstilling av displayets kontrast Innstilling av klokkeslett, dato og år.. 10 Samtaletid Generelt om nummerpresentasjon.. 12 Avlesing av informasjon 14 Kopieringsfunksjon. 15 Sletting av nummer Å ringe opp telefonnummer i displayet VIP-signal Ukjent & Beskyttet nummer, samt Info xx (SE). 17 Hemmelig nummer, Utenlandsnummer, Ikke overført nummer (DK). 17 Hemmelig nummer, Ukjent nummer NO) Hemmelig nummer, Ingen nummer (FIN) Viderekoblet nummer (SE, DK).. 19 Viderekoblet nummer (FIN) Tjenesten Telia Telesvar (SE). 20 Tjenesten Besked Venter (DK) Tjenesten Melding Venter (NO).. 22 Batterisymbol.. 23 Tilbakestilling.. 23 Garanti & Service EU-Samsvarserklæring... 24

6 Comsys 360 Side 6 DELENE OG DERES NAVN FORSIDE BAKSIDE 1) Kobling til telenettet LINE 2) Telefon kan tilkobles PHONE 3) Tilkobling av batterieleminator DC 6.0 V 4) Displayets midtlinje viser mottatt nummer eller informasjon 5) Viser antall nye samtaler i minnet 6) Teksten REPEAT viser at nummeret er mottatt tidligere og at det er ulest 7) Tekst NEW for nye meldinger 8) Lampe som blinker når det finnes nye meldinger 9) Viser dato 10) Viser klokkeslett 11) Tekst MSG viser at melding finnes å hente 12) Display 13) I hvilemodus vises totalt antall meldinger i minnet, mm. 14) Knapp DEL for å slette 15) Knapp DOWN for å bla tilbake i minnet 16) Knapp UP for å bla forover i minnet 17) Knapp DIAL for oppringing

7 Comsys 360 Side 7 TILKOBLING TIL TELENETTET Koble til den ene enden av den medfølgende telefonledningen på baksiden av apparatet (merket LINE), og den andre enden med telepluggen i en telefonkontakt. Se bildet under. STRØMTILFØRSEL Nummerviseren kan få strøm enten ved hjelp av en batterieleminator eller med batterier. BATTERIELEMINATOR Tilhørende batterieliminator MCDC075005TH2 230V/50Hz DC 7.5V/50mA kan kobles i uttaket DC 6.0V på baksiden av apparatet, og til en strømkontakt.

8 Comsys 360 Side 8 BATTERIER Apparatet har plass til 3 stk 1,5V batterier av typen R03, alternativt LR03, eller AAA. Batteriluken sitter under apparatet. Før luken åpnes, trekk først ut telepluggen til telenettet og kontakten fra batterieliminatoren (dersom slik er brukt), og skru deretter ut skruen som låser lokket. Husk å legge inn batteriene med riktig polaritet (+/-), slik det er markert i bunnen av batterirommet. For økt levetid anbefales bruk av alkaliske batterier. Ved lav batterispenning, og det ikke benyttes batterieliminator, blir innholdet i displayet svakt og batterisymbolet blinker i displayet. Batteriene bør da byttes. Dersom batteriene skiftes i løpet av ett minutt med nummerviseren i hvilemodus, så beholdes informasjonen i minnet.

9 Comsys 360 Side 9 INNSTILLING AV SPRÅK Displayet kan velges for svensk, norsk, dansk, eller finsk tekst. Denne innstillingen må også gjøres for at nummerviseren skal fungere i respektive land. 1) Trykk inn knappen DEL og hold den inne, trykk deretter inn knappen DIAL og hold begge knappene trykket inn, deretter trykkes også knappen UP. Slipp knappene. 2) Velg ønsket språk med knappene UP og DOWN. 3) Avslutt ved å trykke på DIAL. INNSTILLING AV DISPLAYETS KONTRAST Gå ut fra displayets hvilemodus (den modus displayet viser etter ca 20 sekunder når ingen aktivitet har skjedd). 1) Trykk inn knappen DIAL og hold den inne, trykk deretter også inn knappen DEL. Slipp knappene. 2) Velg ønsket språk med knappene UP og DOWN. 3) Avslutt ved å trykke på DIAL.

10 Comsys 360 Side 10 INNSTILLING AV KLOKKESLETT, DATO OG ÅR Gå ut fra displayets hvilemodus (den modus displayet viser etter ca 20 sekunder når ingen aktivitet har skjedd). 1) Trykk inn knappen DEL og hold den inne, trykk deretter også inn knappen UP. Slipp knappene. 2) Posisjonen for timer blinker. Still inn riktig time ved å trykke på knappen UP eller DOWN. Avslutt ved å trykke på DIAL. 3) Nå blinker posisjonen for 10-minutter. Still inn riktig verdi ved å trykke på knappen UP eller DOWN. Avslutt ved å trykke på DIAL. 4) Nå blinker posisjonen for 1-minutter. Still inn riktig verdi ved å trykke på knappen UP eller DOWN. Avslutt ved å trykke på DIAL. 5) Nå blinker posisjonen for måned. Still inn riktig verdi ved å trykke på knappen UP eller DOWN. Avslutt ved å trykke på DIAL. 6) Nå blinker posisjonen for dato. Still inn riktig verdi ved å trykke på knappen UP eller DOWN. Avslutt ved å trykke på DIAL. 7) Nå blinker posisjonen for 10-år. Still inn riktig verdi ved å trykke på knappen UP eller DOWN. Avslutt ved å trykke på DIAL.

11 Comsys 360 Side 11 8) Nå blinker posisjonen for 1-år. Still inn riktig verdi ved å trykke på knappen UP eller DOWN. Avslutt ved å trykke på DIAL. 9) Tallet for ukedag blinker nå (0=søndag, 1=mandag, osv). Viser denne posisjonen en strek (-) betyr det at ukedag ikke presenteres i displayet. Velg med knappene UP eller DOWN om ukedag skal vises eller ikke. Avslutt ved å trykke på knappen DIAL for å gå til 2) over, eller trykk på DEL for å avslutte. * For Norge stilles normalt dato og klokkeslett inn automatisk etter første mottatte melding. SAMTALETID Nummerviseren viser samtaletiden i displayet når røret løftes av. Trykk på DEL-knappen for å stoppe målingen, og ytterligere et trykk på DEL-knappen for omstart.

12 Comsys 360 Side 12 GENERELT OM NUMMERPRESENTASJON Nummerviseren viser telefonnummeret i displayet hos den som ringer, dette før eller rett etter det første ringesignalet. Minnet har plass til minst 66 meldinger som lagres med dato og klokkeslett. En melding kan lagres eller slettes. Kopieringsfunksjonen gjør at samme nummer bare vises én gang, og da med dato og klokkeslett når det sist ble mottatt. Nummer i displayet kan ringes opp. Nummer kan merkes for VIP-signal, som gir nummerviseren et signal når det mottas. Merk: For at nummerviseren skal fungere, må denne tjenesten først bestilles. Apparatet må også være innstilt på språket i det landet det er tilkoblet.

13 Comsys 360 Side 13 For Sverige: Viser i klartekst om mottatt informasjon er ukjent eller beskyttet. Viser om nummeret er viderekoblet, samt mottatte informasjonskoder. Brukes tjenesten TELIA Telesvar, så viser displayet om det finnes meldinger å hente. For Danmark: Viser i klartekst om mottatt informasjon er hemmelig, utenlandssamtale, eller ikke overføres. Viser om nummeret er viderekoblet. Brukes tjenesten Besked Venter, så viser displayet om det finnes meldinger å hente. For Norge: Viser i klartekst om mottatt informasjon er hemmelig eller ukjent. Viser med spesiell tekst om det finnes meldinger. For Finland: Viser om nummeret er viderekoblet. Viser i klartekst om mottatt informasjon er hemmelig, eller ikke overføres.

14 Comsys 360 Side 14 AVLESING AV INFORMASJON Nummerviseren viser telefonnummeret i displayet hos den som ringer til deg, dette før eller rett etter det første ringesignalet (avhengig av system). Alle telefonnummer og informasjon som kommer inn, nummereres i rekkefølge, og lagres med dato og klokkeslett. Når ny informasjon mottas, vises teksten CALL NEW til høyre i displayet, fulgt av nummereringen på vist informasjon. Når det finnes ny informasjon i minnet, blinker lampen over displayet. I hvilemodus viser den nederste raden i displayet totalt antall nummer og meldinger i minnet, og NEW viser antall nye uleste meldinger. Minnet har plass til minst 66 nummer. Blir minnet fullt, så vises de siste 66 meldingene. Trykk på knappen DOWN eller UP for å bla i de registrerte meldingene. Nye meldinger er merket med CALL NEW, fulgt av nummereringen av det nye nummeret. Tidligere leste meldinger er merket CALL fulgt av nummereringen.

15 Comsys 360 Side 15 KOPIERINGSFUNKSJON Nummerviseren har kopieringsfunksjon, slik at hvis samme tidligere uleste nummer er mottatt mer enn én gang, så vises dette nummeret kun i én posisjon og da sammen med teksten REPEAT, samt dato og klokkeslett for når det sist ble mottatt. SLETTING AV NUMMER Individuelt nummer, eller samtlige nummer i minnet, kan slettes: For å slette et individuelt nummer, trykk på knappene DOWN eller UP for å vise det i displayet, og trykk deretter på DEL-knappen to ganger. For å slette samtlige nummer i minnet, hold knappen DEL inne i ca 6 sekunder når noen av disse numrene vises i displayet, til teksten RADERA ALLT?/SLET ALT?/SLETTE ALT?/POISTA KAIKKI? vises. Trykk deretter ytterligere en gang på DEL-knappen.

16 Comsys 360 Side 16 Å RINGE OPP TELEFON- NUMMER I DISPLAYET 1) Løft telefonøret og vent på summetone. 2) Bla fram telefonnummeret som skal ringes opp i displayet ved hjelp av knappene DOWN eller UP. 3) Trykk på knappen DIAL. VIP-SIGNAL Apparatet er utstyrt med VIP-funksjon, slik at et spesielt signal gis mellom ringesignalene for ønskede motatte nummer. 1) Bla fram det telefonnummeret som skal merkes ved hjelp av knappene DOWN eller UP. 2) Hold knappen DIAL og hold den inne til teksten VIP vises til venstre i displayet. Gjør på samme måte for å ta bort VIP-markeringen fra et nummer, og teksten VIP forsvinner. Vær også oppmerksom på at hvis det VIP-merkede telefonnummeret slettes, forsvinner også VIP-funk-

17 sjonen for dette nummeret. Comsys 360 Side 17 FOR SVERIGE: UKJENT & BESKYTTET NUMMER, samt INFO xx Dersom et hemmelig eller beskyttet telefonnummer mottas, så vil teksten SKYDDAT NR bli vist i displayet. Dersom ingen nummer overføres (f.eks. utenlandssamtale) så vil teksten OKÄNT NR bli vist. Når enkelte informasjonskoder overføres som INFO, f.eks. for informasjonskode 68, vises INFO 68. FOR DANMARK: HEMMELIG NUMMER, UTENLANDSNUMMER, IKKE OVERFØRT NUMMER Dersom et hemmelig telefonnummer mottas, så vil teksten HEMMELIGT NR bli vist i displayet. Dersom et utenlandsnummer overføres, så vises teksten UDLANDSSAMT. Dersom nummer ikke overføres, så vises teksten INTET

18 NUMMER. Comsys 360 Side 18 FOR NORGE: HEMMELIG NUMMER UKJENT NUMMER Dersom et hemmelig telefonnummer mottas, så vil teksten HEMMELIG bli vist i displayet. Dersom et ukjent nummer overføres så vises teksten UKJENT. FOR FINLAND: HEMMELIG NUMMER INGEN NUMMER Dersom et hemmelig telefonnummer mottas, så vil teksten SALAINEN NRO bli vist i displayet. Dersom nummer ikke overføres, så vises teksten TUNTEMATON NRO.

19 Comsys 360 Side 19 FOR SVERIGE og DANMARK: VIDEREKOBLET NUMMER Er telefonnummeret viderekoblet, dvs. har oppringing skjedd fra et nummer til et annet som derfra viderekoblet samtalen, så viser displayet det telefonnummer oppringingen kommer fra, samt et symbol med pil for å vise at nummeret er viderekoblet. FOR FINLAND: VIDEREKOBLET NUMMER Er telefonnummeret viderekoblet, dvs. har oppringing skjedd fra et nummer til et annet som derfra viderekoblet samtalen, så viser displayet det telefonnummer oppringingen kommer fra, samt et symbol med pil for å vise at nummeret er viderekoblet. Denne presentasjon fungerer avhengig av om operatøren sender ut informasjonen.

20 Comsys 360 Side 20 FOR SVERIGE: TJENESTEN TELIA TELESVAR Benyttes telefonsvarertjeneste som TELIA TeleSvar, så er apparatet forberedt på å fast vise symbolet MSG i displayet, samt teksten MEDDELANDE (med dato og klokkeslett) i minnet. Merk atfor å få ovennevnte meldingsindikeringer, så må dette først aktiveres hos TELIA. For å ringe opp og hente meldinger, løft røret når teksten MEDDELANDE vises i displayet (trykk på knappen UP eller DOWN). Telefonen ringer nå opp TELIA TeleSvar (*133#). Symbolet MSG slokner når oppringing har skjedd, eller når det er sendt informasjon til apparatet om at meldingen er lest. Slokner også ved sletting. Teksten MEDDELANDE blir liggende i minnet til dette slettes manuelt (man kan da få informasjon når man sist hadde meldinger). Symbolet CALL NEW, samt lampen for denne teksten, slokkes ved oppringing, hvis det er sendt informasjon til telefonen om at melding er avlest, eller når man har lest av denne informasjonen i minnet.

21 Comsys 360 Side 21 Avspillingen hos TeleSvar kan styres med knappene: 6 Slette 8 Pause/fortsett 7 Repeter/tilbake 9 Neste/forover Se videre i informasjon fra Telia TeleSvar. FOR DANMARK: TJENESTEN BESKED VENTER Brukes telefonsvarertjenesten Besked Venter, så er apparatet forberedt for å fast vise symbolet MSG i displayet, samt teksten ANT MEDDEL (med dato og klokkeslett) i minnet for å vise at det finnes melding(er) å hente. Merk at for å få ovennevnte meldingsindikering, så må dette først bestilles hos TELE Danmark. For å ringe opp og hente meldinger, løft røret når teksten ANT MEDDEL vises i displayet (trykk på knappen UP eller DOWN). Telefonen ringer nå opp *9#. Symbolet MSG slokner når oppringing har skjedd, eller når det er sendt informasjon til apparatet om at meldingen er lest. Slokner også ved sletting.

22 Comsys 360 Side 22 Teksten ANT MEDDEL blir liggende i minnet til dette slettes manuelt man kan da få informasjon når man sist hadde meldinger. Symbolet CALL NEW, samt lampen for denne teksten, slokkes ved oppringing, hvis det er sendt informasjon til telefonen om at melding er avlest, eller når man har lest av denne informasjonen i minnet. FOR NORGE: TJENESTEN MELDING VENTER Brukes tjenesten Melding Venter, så vil apparatet vise fast symbolet MSG i displayet, samt teksten MELDING VENTER i minnet sammen med dato og klokkeslett for den sist mottatte meldingen. Symbolet MSG slokner når det er sendt informasjon til apparatet om at meldingen er lest. Slokner også ved sletting. Teksten MELDING VENTER blir liggende i minnet til dette slettes manuelt man kan da få informasjon når man sist hadde meldinger. Symbolet CALL NEW, samt lampen for denne teksten, slokkes når det er sendt informasjon til telefonen om at meldingene er avlest, eller når man har lest av denne informasjonen i minnet.

23 Comsys 360 Side 23 BATTERISYMBOL Ved lav batterispenning blinker et batterisymbol i displayet. For batteribytte se under teksten BATTERIER. TILBAKESTILLING Dersom apparatet påvirkes slik at f.eks. displayet viser feil, anbefales det at man tar ut batteriene, venter 1-2 minutter, og deretter setter batteriene på plass igjen. GARANTI & SERVICE Telefonen er grundig testet på fabrikken før levering. Les alltid gjennom bruksanvisningen nøye før garantien påkalles. Apparatet har ett (1) års garanti fra salgsdatoen, og den omfatter material- og fabrikasjonsfeil. Garantien omfatter ikke skader som er forårsaket ved feil stell, feil bruk, lynnedslag, ødelagt/fjernet typemerking eller serienummer, og heller ikke ved inngrep i apparatet av andre enn det serviceverkstedet som er utnevnt av leverandøren. Garantien dekker ikke opp-

24 ståtte følgefeil og kostnader av annet slag. Comsys 360 Side 24 EU-SAMSVARSERKLÆRING Hermed erklærer Ondico AB, Ögärdesvägen 13A, Partille, Sverige at dette produktet OND-2898 (Comsys 360) er i samsvar med vesentlige egenskapskrav og øvrige relevante bestemmelser som framgår av Radio og Teleterminal-direktivet R&TTE 1999/EG med følgende aktuelle standarder; LVD: EMC: EN60950:2000 (3rd edition) EN55022:1998, EN /-3 EN55024:1998, (EN /-3/-4/-5/- 6/-8/-11)

25 Ondico AB C:\DOKUMENT\BRUKSANVISNINGAR\COMSYS 360

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Telenor Etude 30 TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Generelt Deler med navn...................................................................

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 001-200609

BRUKSANVISNING. Trådløs telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 001-200609 BRUKSANVISNING Trådløs telefon Modell: e800 Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608 Ver. 001-200609 Binatone e800 System Trådløs telefon med nummerviser. Denne telefonen er ikke beregnet til å ringe nødsamtaler

Detaljer

Installasjonsveiledning Bruksanvisning

Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Kjære kunde, Ved hjelp av den etterfølgende installasjonsveiledningen kan du ta faksmaskinen både hurtig og enkelt i bruk; nærmere forklaringer

Detaljer

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her.

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her. Riktig medisin til rett tid gir bedre helse For å bli kjent med Pilly - Start her. Pilly er en automatisk pilleassistent som programmeres for å varsle deg når du skal ta medisiner. Innstillingene gjøres

Detaljer

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 BRUKERHÅNDBOK DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 Innhold Viktige sikkerhetsforholdsregler...................

Detaljer

BRUKSANVISNING LTL-ACORN 6210MM

BRUKSANVISNING LTL-ACORN 6210MM BRUKSANVISNING LTL-ACORN 6210MM 1 Innhold i pakken - Digitalt kamera - TV AV IN kabel - USB kabel - Feste stropp - Ekstern strøm kabel - CD - Garantikort Generelt Vi gratulerer med ditt nye LTL-Acorn 6210MM

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

2 GSM. Art.nr 323230. Rev B NO

2 GSM. Art.nr 323230. Rev B NO Brukerveiledning 2 GSM Art.nr 323230 Rev B NO 2 Innhold 1. Innledning... 5 2. Pakkens innhold... 6 3. Tilbehør... 6 4. Tilkobling av EPIsafe 2 GSM... 7 5. Montering av Hovedenhet... 8 6. Tilkobling av

Detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer

TPW899. Innhold i pakken. Tekniske detaljer . TPW899 Takk for at du valgte dette Ytora produkt. Vennligst les bruksanvisningen nøye før du tar produktet i bruk, for på den måten å gjøre deg kjent med funksjonene og de forskjellige modus for bruk.

Detaljer

FORENKLET PROGRAMMERING GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING. Fra V1.01.10a

FORENKLET PROGRAMMERING GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING. Fra V1.01.10a FORENKLET PROGRAMMERING NY GSM-A6MT TEMPERATURVARSLING Fra V1.01.10a Perfekt for alle typer av temperaturmåling og varsling Varsling med tekstmelding til mobiltelefon, åtte telefonnummer for hver inngang

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

LK Ontech GSM Switch. Utførelse. 1. Programmering av SIM-kort. Installasjonen av enheten skjer i tre trinn:

LK Ontech GSM Switch. Utførelse. 1. Programmering av SIM-kort. Installasjonen av enheten skjer i tre trinn: LK Ontech GSM Switch Utførelse LK Ontech er en GSM-bryter som først og fremst er beregnet på fjernstyring av LKs romreguleringssystem ICS eller varmeregulatoren LK Regulator v.3/v.3-ra. Enheten kommuniserer

Detaljer

Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn

Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

GSM ECO Comfort. Monteringsanvisning. GSM ECO Comfort. Ukeprogram gjør den velegnet til energistyring av boliger og større hytter.

GSM ECO Comfort. Monteringsanvisning. GSM ECO Comfort. Ukeprogram gjør den velegnet til energistyring av boliger og større hytter. GSM ECO Comfort Monteringsanvisning GSM ECO Comfort Sikom GSM ECO-Comfort er vårt nye flaggskip innen veggmonterte styringssentraler. Den er beregnet brukt til blant annet: Ring Hytta Varm og varme- og

Detaljer

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 18

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 18 Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 18 IR-sender Control 18 HMS art. nr.: 142980 Bestillingsnr.: 2425718 Innholdsfortegnelse IR-SENDER CONTROL 18... 1 NYHETER

Detaljer

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10 Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10 IR-sender Control 10 HMS art. nr.: 142979 Bestillingsnr.: 2425710 Innholdsfortegnelse IR-SENDER CONTROL 10... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske spesifikasjoner...4 Grunnfunksjoner...5 Indikeringer

Detaljer

Brukerhåndbok. Victor ClassicX 3.3. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0806

Brukerhåndbok. Victor ClassicX 3.3. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0806 Brukerhåndbok Victor ClassicX 3.3 Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0806 Komme i gang økt med Victor Reader

Detaljer

Trådløs energimåler. Art. nr 36-4500 Modell efergy e 2

Trådløs energimåler. Art. nr 36-4500 Modell efergy e 2 NO Trådløs energimåler Art. nr 36-4500 Modell efergy e 2 2 1. Innholdsfortegnelse 2. Introduksjon...4 3. Sikkerhet...5 4. Forpakningens innhold...6 5. Knapper og funksjoner...7 5.1. Finn den innkommende

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

OFX 9100. Brukerinstrukser (For telefaks) Fax. Norsk. Maskinen Din. Gjøre Deg Kjet Med. Maskinen Din. Installere. Programmere.

OFX 9100. Brukerinstrukser (For telefaks) Fax. Norsk. Maskinen Din. Gjøre Deg Kjet Med. Maskinen Din. Installere. Programmere. Fax Brukerinstrukser (For telefaks) OFX 900 Lose Problemer Skrive Ut Rapporter Og Lister Nettverksfunks-joner Vanserte Funksjoner Installere Maskinen Din Programmere Maskinen Din Grunnleggende Bruk Gjøre

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning TELEFONSENDER B-TLS5e

FlexiBlink Bruksanvisning TELEFONSENDER B-TLS5e Bruksanvisning TELEFONSENDER B-TLS5e Varenr.: 1326 2014-12-22 Dok.nr.: 0274B1 Vestfold Audio AS Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Telefonsender-pakken

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS CD1302S http://no.yourpdfguides.com/dref/1034637

Din bruksanvisning PHILIPS CD1302S http://no.yourpdfguides.com/dref/1034637 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1

TV fra Telenor Brukerveiledning. Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken TV fra Telenor Brukerveiledningl 1 2 TV fra Telenor Brukerveiledning Innhold i esken Telenor TV-opptaker 5 7 Forside 1. USB (Ikke i bruk) 2. Åpning for programkort

Detaljer

Innhold Introduksjon Tilkobling Bruk av telefon Bruk av faks Generelle funksjoner Vedlegg

Innhold Introduksjon Tilkobling Bruk av telefon Bruk av faks Generelle funksjoner Vedlegg Brukerveiledning Innhold Introduksjon 3 Pakningsinnhold 3 Sikkerhetsinformasjon 3 Oversikt 4 Tilkobling 5 Trinn 1: Innsetting av SIM-kort 5 Trinn 2: Tilkobling av antenne 5 Trinn 3: Tilkobling av telefon,

Detaljer

mymail Frankeringsmaskin Bruksanvisning

mymail Frankeringsmaskin Bruksanvisning 2 Om denne bruksanvisningen mymail Frankeringsmaskin Bruksanvisning Alt i et nøtteskall Installasjonsveiledning Logge av Vennligst les denne bruksanvisningen før du begynner arbeidet med mymail. Oppbevar

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING MONTERING OG BRUKERVEILEDNING Fjernstarter GSM Sunwind ART NR 514500 NO Bruksanvisning Vær vennlig å bruk litt tid på å sette deg inn i denne bruksanvisningen og kontaktens spesifikasjoner, funksjoner

Detaljer

Trådløs energimåler Artikkelnummer: 36-4000

Trådløs energimåler Artikkelnummer: 36-4000 Trådløs energimåler Artikkelnummer: 36-4000 Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 Sikkerhet 4 Forpakningen inneholder 5 Finn den innkommende kabelen til din energimåler (UK, NO) 6 Finn den innkommende kabelen

Detaljer