BRUKSANVISNING OND-2898

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKSANVISNING OND-2898"

Transkript

1 NORSK Comsys 360 NUMMERVISER MED VIP-SIGNAL FOR SVERIGE, DANMARK, NORGE, FINLAND BRUKSANVISNING OND-2898

2 Comsys 360 Side 2 * Kombinert viser for nummermottaking i Sverige, Danmark, Norge, eller Finland (velges). * Presentasjon med svensk, dansk, norsk, eller finsk tekst i displayet. * Stort og tydelig 3-linjers display. * Enkel håndtering. * I hvilemodus vises aktuelt klokkeslett, dato, og dessuten ukedag dersom dette er stilt inn. * Lagring av minst 66 mottatte nummer. * Hver mottatt melding registreres med klokkeslett og dato. * Kopieringsfunksjon samme tidligere ikke leste nummer som er mottatt mer enn én gang, vises kun i én posisjon, og da sammen med teksten REPEAT, og med sist mottatt dato og klokkeslett. * I hvilemodus viser displayet hvor mange meldinger som finnes i minnet, samt antall nye (uleste). * Individuell eller total sletting av informasjon i minnet. * Funksjon for oppringing av mottatt nummer. * Lampe blinker når ny ulest melding finnes. * Kontrasten i displayet kan stilles inn. * Indikering ved lavt batterinivå. * Viser samtaletid. * VIP signal markert nummer gir spesielt ringesignal.

3 Comsys 360 Side 3 Spesielle funksjoner for Sverige: * Viser i klartekst om nummeret som tas imot er hemmelig (SKYDDAT NR), eller om det ikke overføres (OKÄND NR). * Informasjonskoder presenteres som INFO. * Viser om telefonnummeret er viderekoblet. * Viser med tekst om det finnes meldinger i TELIA Telesvar. Automatisk gjenoppringning til TELIA Telesvar. Spesielle funksjoner for Danmark: * Viser i klartekst om nummeret som tas imot er hemmelig (HEMMELIGT NR), om det er utenlandssamtale (UDLANDSSAMT), eller om det ikke overføres (INTET NR). * Viser om telefonnummeret er viderekoblet. * Viser med tekst om det finnes meldinger i BeskedService. Automatisk gjenoppringning til Beskedservice. Spesielle funksjoner for Norge: * Viser i klartekst om nummeret som tas imot er hemmelig (HEMMELIG) eller ukjent (UKJENT). * Viser med tekst om det finnes meldinger MELDING VENTER.

4 Comsys 360 Side 4 Spesielle funksjoner for Finland: * Viser i klartekst om nummeret som tas imot er hemmelig (SALAINEN NRO), eller om det ikke overføres (TUNTEMATON NRO). * Viser om telefonnummeret er viderekoblet. Konstruert ifølge TBR21 og TBR 38 for alleuropeisk tilkobling til de allmenne telenettene. Oppfyller EU-kravene ifølge R&TTE-direktivet for CE-merking. I denne bruksanvisningen reserverer vi oss for eventuelle endringer.

5 Comsys 360 Side 5 INNHOLD Delene og deres navn. 6 Tilkobling til telenettet.. 7 Strømtilførsel.. 7 Innstilling av språk.. 9 Innstilling av displayets kontrast Innstilling av klokkeslett, dato og år.. 10 Samtaletid Generelt om nummerpresentasjon.. 12 Avlesing av informasjon 14 Kopieringsfunksjon. 15 Sletting av nummer Å ringe opp telefonnummer i displayet VIP-signal Ukjent & Beskyttet nummer, samt Info xx (SE). 17 Hemmelig nummer, Utenlandsnummer, Ikke overført nummer (DK). 17 Hemmelig nummer, Ukjent nummer NO) Hemmelig nummer, Ingen nummer (FIN) Viderekoblet nummer (SE, DK).. 19 Viderekoblet nummer (FIN) Tjenesten Telia Telesvar (SE). 20 Tjenesten Besked Venter (DK) Tjenesten Melding Venter (NO).. 22 Batterisymbol.. 23 Tilbakestilling.. 23 Garanti & Service EU-Samsvarserklæring... 24

6 Comsys 360 Side 6 DELENE OG DERES NAVN FORSIDE BAKSIDE 1) Kobling til telenettet LINE 2) Telefon kan tilkobles PHONE 3) Tilkobling av batterieleminator DC 6.0 V 4) Displayets midtlinje viser mottatt nummer eller informasjon 5) Viser antall nye samtaler i minnet 6) Teksten REPEAT viser at nummeret er mottatt tidligere og at det er ulest 7) Tekst NEW for nye meldinger 8) Lampe som blinker når det finnes nye meldinger 9) Viser dato 10) Viser klokkeslett 11) Tekst MSG viser at melding finnes å hente 12) Display 13) I hvilemodus vises totalt antall meldinger i minnet, mm. 14) Knapp DEL for å slette 15) Knapp DOWN for å bla tilbake i minnet 16) Knapp UP for å bla forover i minnet 17) Knapp DIAL for oppringing

7 Comsys 360 Side 7 TILKOBLING TIL TELENETTET Koble til den ene enden av den medfølgende telefonledningen på baksiden av apparatet (merket LINE), og den andre enden med telepluggen i en telefonkontakt. Se bildet under. STRØMTILFØRSEL Nummerviseren kan få strøm enten ved hjelp av en batterieleminator eller med batterier. BATTERIELEMINATOR Tilhørende batterieliminator MCDC075005TH2 230V/50Hz DC 7.5V/50mA kan kobles i uttaket DC 6.0V på baksiden av apparatet, og til en strømkontakt.

8 Comsys 360 Side 8 BATTERIER Apparatet har plass til 3 stk 1,5V batterier av typen R03, alternativt LR03, eller AAA. Batteriluken sitter under apparatet. Før luken åpnes, trekk først ut telepluggen til telenettet og kontakten fra batterieliminatoren (dersom slik er brukt), og skru deretter ut skruen som låser lokket. Husk å legge inn batteriene med riktig polaritet (+/-), slik det er markert i bunnen av batterirommet. For økt levetid anbefales bruk av alkaliske batterier. Ved lav batterispenning, og det ikke benyttes batterieliminator, blir innholdet i displayet svakt og batterisymbolet blinker i displayet. Batteriene bør da byttes. Dersom batteriene skiftes i løpet av ett minutt med nummerviseren i hvilemodus, så beholdes informasjonen i minnet.

9 Comsys 360 Side 9 INNSTILLING AV SPRÅK Displayet kan velges for svensk, norsk, dansk, eller finsk tekst. Denne innstillingen må også gjøres for at nummerviseren skal fungere i respektive land. 1) Trykk inn knappen DEL og hold den inne, trykk deretter inn knappen DIAL og hold begge knappene trykket inn, deretter trykkes også knappen UP. Slipp knappene. 2) Velg ønsket språk med knappene UP og DOWN. 3) Avslutt ved å trykke på DIAL. INNSTILLING AV DISPLAYETS KONTRAST Gå ut fra displayets hvilemodus (den modus displayet viser etter ca 20 sekunder når ingen aktivitet har skjedd). 1) Trykk inn knappen DIAL og hold den inne, trykk deretter også inn knappen DEL. Slipp knappene. 2) Velg ønsket språk med knappene UP og DOWN. 3) Avslutt ved å trykke på DIAL.

10 Comsys 360 Side 10 INNSTILLING AV KLOKKESLETT, DATO OG ÅR Gå ut fra displayets hvilemodus (den modus displayet viser etter ca 20 sekunder når ingen aktivitet har skjedd). 1) Trykk inn knappen DEL og hold den inne, trykk deretter også inn knappen UP. Slipp knappene. 2) Posisjonen for timer blinker. Still inn riktig time ved å trykke på knappen UP eller DOWN. Avslutt ved å trykke på DIAL. 3) Nå blinker posisjonen for 10-minutter. Still inn riktig verdi ved å trykke på knappen UP eller DOWN. Avslutt ved å trykke på DIAL. 4) Nå blinker posisjonen for 1-minutter. Still inn riktig verdi ved å trykke på knappen UP eller DOWN. Avslutt ved å trykke på DIAL. 5) Nå blinker posisjonen for måned. Still inn riktig verdi ved å trykke på knappen UP eller DOWN. Avslutt ved å trykke på DIAL. 6) Nå blinker posisjonen for dato. Still inn riktig verdi ved å trykke på knappen UP eller DOWN. Avslutt ved å trykke på DIAL. 7) Nå blinker posisjonen for 10-år. Still inn riktig verdi ved å trykke på knappen UP eller DOWN. Avslutt ved å trykke på DIAL.

11 Comsys 360 Side 11 8) Nå blinker posisjonen for 1-år. Still inn riktig verdi ved å trykke på knappen UP eller DOWN. Avslutt ved å trykke på DIAL. 9) Tallet for ukedag blinker nå (0=søndag, 1=mandag, osv). Viser denne posisjonen en strek (-) betyr det at ukedag ikke presenteres i displayet. Velg med knappene UP eller DOWN om ukedag skal vises eller ikke. Avslutt ved å trykke på knappen DIAL for å gå til 2) over, eller trykk på DEL for å avslutte. * For Norge stilles normalt dato og klokkeslett inn automatisk etter første mottatte melding. SAMTALETID Nummerviseren viser samtaletiden i displayet når røret løftes av. Trykk på DEL-knappen for å stoppe målingen, og ytterligere et trykk på DEL-knappen for omstart.

12 Comsys 360 Side 12 GENERELT OM NUMMERPRESENTASJON Nummerviseren viser telefonnummeret i displayet hos den som ringer, dette før eller rett etter det første ringesignalet. Minnet har plass til minst 66 meldinger som lagres med dato og klokkeslett. En melding kan lagres eller slettes. Kopieringsfunksjonen gjør at samme nummer bare vises én gang, og da med dato og klokkeslett når det sist ble mottatt. Nummer i displayet kan ringes opp. Nummer kan merkes for VIP-signal, som gir nummerviseren et signal når det mottas. Merk: For at nummerviseren skal fungere, må denne tjenesten først bestilles. Apparatet må også være innstilt på språket i det landet det er tilkoblet.

13 Comsys 360 Side 13 For Sverige: Viser i klartekst om mottatt informasjon er ukjent eller beskyttet. Viser om nummeret er viderekoblet, samt mottatte informasjonskoder. Brukes tjenesten TELIA Telesvar, så viser displayet om det finnes meldinger å hente. For Danmark: Viser i klartekst om mottatt informasjon er hemmelig, utenlandssamtale, eller ikke overføres. Viser om nummeret er viderekoblet. Brukes tjenesten Besked Venter, så viser displayet om det finnes meldinger å hente. For Norge: Viser i klartekst om mottatt informasjon er hemmelig eller ukjent. Viser med spesiell tekst om det finnes meldinger. For Finland: Viser om nummeret er viderekoblet. Viser i klartekst om mottatt informasjon er hemmelig, eller ikke overføres.

14 Comsys 360 Side 14 AVLESING AV INFORMASJON Nummerviseren viser telefonnummeret i displayet hos den som ringer til deg, dette før eller rett etter det første ringesignalet (avhengig av system). Alle telefonnummer og informasjon som kommer inn, nummereres i rekkefølge, og lagres med dato og klokkeslett. Når ny informasjon mottas, vises teksten CALL NEW til høyre i displayet, fulgt av nummereringen på vist informasjon. Når det finnes ny informasjon i minnet, blinker lampen over displayet. I hvilemodus viser den nederste raden i displayet totalt antall nummer og meldinger i minnet, og NEW viser antall nye uleste meldinger. Minnet har plass til minst 66 nummer. Blir minnet fullt, så vises de siste 66 meldingene. Trykk på knappen DOWN eller UP for å bla i de registrerte meldingene. Nye meldinger er merket med CALL NEW, fulgt av nummereringen av det nye nummeret. Tidligere leste meldinger er merket CALL fulgt av nummereringen.

15 Comsys 360 Side 15 KOPIERINGSFUNKSJON Nummerviseren har kopieringsfunksjon, slik at hvis samme tidligere uleste nummer er mottatt mer enn én gang, så vises dette nummeret kun i én posisjon og da sammen med teksten REPEAT, samt dato og klokkeslett for når det sist ble mottatt. SLETTING AV NUMMER Individuelt nummer, eller samtlige nummer i minnet, kan slettes: For å slette et individuelt nummer, trykk på knappene DOWN eller UP for å vise det i displayet, og trykk deretter på DEL-knappen to ganger. For å slette samtlige nummer i minnet, hold knappen DEL inne i ca 6 sekunder når noen av disse numrene vises i displayet, til teksten RADERA ALLT?/SLET ALT?/SLETTE ALT?/POISTA KAIKKI? vises. Trykk deretter ytterligere en gang på DEL-knappen.

16 Comsys 360 Side 16 Å RINGE OPP TELEFON- NUMMER I DISPLAYET 1) Løft telefonøret og vent på summetone. 2) Bla fram telefonnummeret som skal ringes opp i displayet ved hjelp av knappene DOWN eller UP. 3) Trykk på knappen DIAL. VIP-SIGNAL Apparatet er utstyrt med VIP-funksjon, slik at et spesielt signal gis mellom ringesignalene for ønskede motatte nummer. 1) Bla fram det telefonnummeret som skal merkes ved hjelp av knappene DOWN eller UP. 2) Hold knappen DIAL og hold den inne til teksten VIP vises til venstre i displayet. Gjør på samme måte for å ta bort VIP-markeringen fra et nummer, og teksten VIP forsvinner. Vær også oppmerksom på at hvis det VIP-merkede telefonnummeret slettes, forsvinner også VIP-funk-

17 sjonen for dette nummeret. Comsys 360 Side 17 FOR SVERIGE: UKJENT & BESKYTTET NUMMER, samt INFO xx Dersom et hemmelig eller beskyttet telefonnummer mottas, så vil teksten SKYDDAT NR bli vist i displayet. Dersom ingen nummer overføres (f.eks. utenlandssamtale) så vil teksten OKÄNT NR bli vist. Når enkelte informasjonskoder overføres som INFO, f.eks. for informasjonskode 68, vises INFO 68. FOR DANMARK: HEMMELIG NUMMER, UTENLANDSNUMMER, IKKE OVERFØRT NUMMER Dersom et hemmelig telefonnummer mottas, så vil teksten HEMMELIGT NR bli vist i displayet. Dersom et utenlandsnummer overføres, så vises teksten UDLANDSSAMT. Dersom nummer ikke overføres, så vises teksten INTET

18 NUMMER. Comsys 360 Side 18 FOR NORGE: HEMMELIG NUMMER UKJENT NUMMER Dersom et hemmelig telefonnummer mottas, så vil teksten HEMMELIG bli vist i displayet. Dersom et ukjent nummer overføres så vises teksten UKJENT. FOR FINLAND: HEMMELIG NUMMER INGEN NUMMER Dersom et hemmelig telefonnummer mottas, så vil teksten SALAINEN NRO bli vist i displayet. Dersom nummer ikke overføres, så vises teksten TUNTEMATON NRO.

19 Comsys 360 Side 19 FOR SVERIGE og DANMARK: VIDEREKOBLET NUMMER Er telefonnummeret viderekoblet, dvs. har oppringing skjedd fra et nummer til et annet som derfra viderekoblet samtalen, så viser displayet det telefonnummer oppringingen kommer fra, samt et symbol med pil for å vise at nummeret er viderekoblet. FOR FINLAND: VIDEREKOBLET NUMMER Er telefonnummeret viderekoblet, dvs. har oppringing skjedd fra et nummer til et annet som derfra viderekoblet samtalen, så viser displayet det telefonnummer oppringingen kommer fra, samt et symbol med pil for å vise at nummeret er viderekoblet. Denne presentasjon fungerer avhengig av om operatøren sender ut informasjonen.

20 Comsys 360 Side 20 FOR SVERIGE: TJENESTEN TELIA TELESVAR Benyttes telefonsvarertjeneste som TELIA TeleSvar, så er apparatet forberedt på å fast vise symbolet MSG i displayet, samt teksten MEDDELANDE (med dato og klokkeslett) i minnet. Merk atfor å få ovennevnte meldingsindikeringer, så må dette først aktiveres hos TELIA. For å ringe opp og hente meldinger, løft røret når teksten MEDDELANDE vises i displayet (trykk på knappen UP eller DOWN). Telefonen ringer nå opp TELIA TeleSvar (*133#). Symbolet MSG slokner når oppringing har skjedd, eller når det er sendt informasjon til apparatet om at meldingen er lest. Slokner også ved sletting. Teksten MEDDELANDE blir liggende i minnet til dette slettes manuelt (man kan da få informasjon når man sist hadde meldinger). Symbolet CALL NEW, samt lampen for denne teksten, slokkes ved oppringing, hvis det er sendt informasjon til telefonen om at melding er avlest, eller når man har lest av denne informasjonen i minnet.

21 Comsys 360 Side 21 Avspillingen hos TeleSvar kan styres med knappene: 6 Slette 8 Pause/fortsett 7 Repeter/tilbake 9 Neste/forover Se videre i informasjon fra Telia TeleSvar. FOR DANMARK: TJENESTEN BESKED VENTER Brukes telefonsvarertjenesten Besked Venter, så er apparatet forberedt for å fast vise symbolet MSG i displayet, samt teksten ANT MEDDEL (med dato og klokkeslett) i minnet for å vise at det finnes melding(er) å hente. Merk at for å få ovennevnte meldingsindikering, så må dette først bestilles hos TELE Danmark. For å ringe opp og hente meldinger, løft røret når teksten ANT MEDDEL vises i displayet (trykk på knappen UP eller DOWN). Telefonen ringer nå opp *9#. Symbolet MSG slokner når oppringing har skjedd, eller når det er sendt informasjon til apparatet om at meldingen er lest. Slokner også ved sletting.

22 Comsys 360 Side 22 Teksten ANT MEDDEL blir liggende i minnet til dette slettes manuelt man kan da få informasjon når man sist hadde meldinger. Symbolet CALL NEW, samt lampen for denne teksten, slokkes ved oppringing, hvis det er sendt informasjon til telefonen om at melding er avlest, eller når man har lest av denne informasjonen i minnet. FOR NORGE: TJENESTEN MELDING VENTER Brukes tjenesten Melding Venter, så vil apparatet vise fast symbolet MSG i displayet, samt teksten MELDING VENTER i minnet sammen med dato og klokkeslett for den sist mottatte meldingen. Symbolet MSG slokner når det er sendt informasjon til apparatet om at meldingen er lest. Slokner også ved sletting. Teksten MELDING VENTER blir liggende i minnet til dette slettes manuelt man kan da få informasjon når man sist hadde meldinger. Symbolet CALL NEW, samt lampen for denne teksten, slokkes når det er sendt informasjon til telefonen om at meldingene er avlest, eller når man har lest av denne informasjonen i minnet.

23 Comsys 360 Side 23 BATTERISYMBOL Ved lav batterispenning blinker et batterisymbol i displayet. For batteribytte se under teksten BATTERIER. TILBAKESTILLING Dersom apparatet påvirkes slik at f.eks. displayet viser feil, anbefales det at man tar ut batteriene, venter 1-2 minutter, og deretter setter batteriene på plass igjen. GARANTI & SERVICE Telefonen er grundig testet på fabrikken før levering. Les alltid gjennom bruksanvisningen nøye før garantien påkalles. Apparatet har ett (1) års garanti fra salgsdatoen, og den omfatter material- og fabrikasjonsfeil. Garantien omfatter ikke skader som er forårsaket ved feil stell, feil bruk, lynnedslag, ødelagt/fjernet typemerking eller serienummer, og heller ikke ved inngrep i apparatet av andre enn det serviceverkstedet som er utnevnt av leverandøren. Garantien dekker ikke opp-

24 ståtte følgefeil og kostnader av annet slag. Comsys 360 Side 24 EU-SAMSVARSERKLÆRING Hermed erklærer Ondico AB, Ögärdesvägen 13A, Partille, Sverige at dette produktet OND-2898 (Comsys 360) er i samsvar med vesentlige egenskapskrav og øvrige relevante bestemmelser som framgår av Radio og Teleterminal-direktivet R&TTE 1999/EG med følgende aktuelle standarder; LVD: EMC: EN60950:2000 (3rd edition) EN55022:1998, EN /-3 EN55024:1998, (EN /-3/-4/-5/- 6/-8/-11)

25 Ondico AB C:\DOKUMENT\BRUKSANVISNINGAR\COMSYS 360

NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057

NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057 NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057 Nemo Side 2 * Display viser slått nummer, aktuelt klokkeslett, samt samtaletid * Justerbart ringesignal * Lampe blinker ved ringesignal * Knapp for gjenoppringing av

Detaljer

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Telenor Etude 30 TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Generelt Deler med navn...................................................................

Detaljer

BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (NO)

BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (NO) TELEFON BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (NO) OND-2015NCP (NO) Side 2 * Liten og praktisk tastafon * Er ikke avhengig av at den må plasseres på en spesiell måte ved nedkopling, da det ikke er nødvendig å holde

Detaljer

Alarmsender BRUKSANVISNING OND-9005 / OND-9005R NORSK

Alarmsender BRUKSANVISNING OND-9005 / OND-9005R NORSK Alarmsender BRUKSANVISNING OND-9005 / OND-9005R NORSK Alarmsender OND-9005 Side 2 * Har to forskjellige alarminnganger * Alarmsender som ved alarm ringer opp maksimalt 14 ulike programmerte telefonnumre

Detaljer

ELEKTRONISK TERMOSTAT

ELEKTRONISK TERMOSTAT ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKSANVISNING OND-900 GENERELT OND-900 er en intelligent termostat fremst beregnet for elektriske ovner, og til erstatning av bimetalltermostat. OND-900 gir en jevn og behagelig

Detaljer

Bruksanvisning. Tilleggstjenester... 14. Feilsøking... 15 Hvis telefonen ikke fungerer... 15 Feilsøkningsguide... 15 Vedlikehold... 16 Garanti...

Bruksanvisning. Tilleggstjenester... 14. Feilsøking... 15 Hvis telefonen ikke fungerer... 15 Feilsøkningsguide... 15 Vedlikehold... 16 Garanti... Gratulerer med din nye telefon! DORO Avant Plus er en mangesidig telefon med både høyttalende- og headsetfunksjon. Dette innebærer at du kan prate med din samtalepartner uten å løfte av røret, praktisk

Detaljer

Din bruksanvisning DORO WALK TALK 1555 http://no.yourpdfguides.com/dref/3881413

Din bruksanvisning DORO WALK TALK 1555 http://no.yourpdfguides.com/dref/3881413 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

CL200 Telefon med høreslynge og telefonsignalindikator

CL200 Telefon med høreslynge og telefonsignalindikator Ved spørsmål, reklamasjoner etc. vennligst kontakt Gewa AS eller forhandler. Obs! For å minske risikeen for at telefonen ødelegges av lynnedslag bør telefonen koples fra ved kraftig tordenvær. Hvis telefonen

Detaljer

Din bruksanvisning DORO GALAX http://no.yourpdfguides.com/dref/2337011

Din bruksanvisning DORO GALAX http://no.yourpdfguides.com/dref/2337011 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Telefon CL100 og CL100+

Telefon CL100 og CL100+ Telefon CL100 og CL100+ Bruker- og vedlikeholdsveiledning Telefon CL100 og CL100+ Telefon CL100: Telefon CL100+ (med benleder): HMS art. nr.: 160782 HMS art. nr.: 160776 Best. nr.: 1104119 Best. nr.: 1104118

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Brukerveiledning Telenor DigAna 10

Brukerveiledning Telenor DigAna 10 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Oppakking og installasjon........... 4 Medfølgende deler.............. 4 Oversikt Tilkobling.................... 4................... 4 Komme igang..................

Detaljer

Din bruksanvisning DORO KRONOS http://no.yourpdfguides.com/dref/3881362

Din bruksanvisning DORO KRONOS http://no.yourpdfguides.com/dref/3881362 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Telefon CL1400 m/kraftig teleslynge. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Telefon CL1400. Telefon CL1400: HMS art. nr.: 135274 Bestillingsnr.

Telefon CL1400 m/kraftig teleslynge. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Telefon CL1400. Telefon CL1400: HMS art. nr.: 135274 Bestillingsnr. Telefon CL1400 m/kraftig teleslynge Bruker- og vedlikeholdsveiledning Telefon CL1400 Telefon CL1400: HMS art. nr.: 135274 Bestillingsnr.: 1104901 INNHOLDSFORTEGNELSE Generell informasjon Oversikt...side

Detaljer

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING 1. Montering generelt En typisk oppkobling av VOICE -TEL er vist i figuren under: ES 601 24V-utgang (X10) + - Brann C NO Feil / Innbrudd

Detaljer

Brukerveiledning. SuperTalker. Varenr. 107 000

Brukerveiledning. SuperTalker. Varenr. 107 000 Brukerveiledning SuperTalker Varenr. 107 000 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 SuperTalkers funksjoner:... 3 Skisse av SuperTalker... 4 Batteri / Strømforbruk... 5 Bytt Overlegg og Fingerguide... 5 Valg

Detaljer

KjempeKnotten Telefontastatur

KjempeKnotten Telefontastatur Brukerveiledning KjempeKnotten Telefontastatur Sort, varenr: 200 012 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 KjempeKnotten... 3 Hva er KjempeKnotten?... 4 Batteri... 4 Telefontilkobling... 5 Slik

Detaljer

Doro Magna 4000. Norsk

Doro Magna 4000. Norsk Doro Magna 4000 Norsk 5 6 7 8 OK C 9 10 4 3 A B b 11 12 2 R 13 1 14 60 db 15 16 17 Norsk 1. Volumkontroll for håndsettet 2. Høyttaler 3. Servicetilgangstaster 4. Opphengskrok for håndsett 5. Slett 6. OK

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

Bruksanvisning for værstasjon KW5090W

Bruksanvisning for værstasjon KW5090W Bruksanvisning for værstasjon KW5090W Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Barometrisk trykkmåling o Værmelding med sol, lett overskyet, overskyet, regn og skybrudd o

Detaljer

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B BRUKERMANUAL DECT IP telefon Type DE2-B Hans Olav Christiansen Side 1 04.04.2008 Innholdsoversikt 1 Generelt Side 3 2 AV/PÅ slag av håndsettet Side 3 3 Display med bakgrunnsbelysning Side 4 4 Batteri info

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon. Rev E NO

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon. Rev E NO Brukerveiledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timers versjon Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timers versjon Rev E NO 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1 To forskjellige

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 001-200609

BRUKSANVISNING. Trådløs telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 001-200609 BRUKSANVISNING Trådløs telefon Modell: e800 Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608 Ver. 001-200609 Binatone e800 System Trådløs telefon med nummerviser. Denne telefonen er ikke beregnet til å ringe nødsamtaler

Detaljer

EBR808C BRUKSANVISNING

EBR808C BRUKSANVISNING EBR808C BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Værstasjon med 3D projektor ikon. Dette er et unikt produkt som er designet for hverdagsbruk i hjemmet eller på jobben, og det er definitivt

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

PRO art no 351217 Termometer m/klokke WSR-25. Egenskaper:

PRO art no 351217 Termometer m/klokke WSR-25. Egenskaper: PRO art no 351217 Termometer m/klokke WSR-25 Egenskaper: 433MHz RF mottagerfrekvens. Maksimalt tre valgbare RF kanaler med trådløs termosensor. Rekkevidde: 30 meter ( åpent lende ). Måleområde: Innetemperatur:

Detaljer

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Gratulerer med ditt nye Amplivox audiometer. Ved riktig bruk vil dette være et audiometer du vil ha glede av lang tid framover. Denne brukerveiledningen er et supplement

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator

Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator Fjernkontroll & Funksjonstaster: Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2- sifret språk kode Framover/neste Bakover/forrige

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

Din bruksanvisning DORO X100 http://no.yourpdfguides.com/dref/3881430

Din bruksanvisning DORO X100 http://no.yourpdfguides.com/dref/3881430 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

CL600 - Forsterkertelefon med alarm, teleslynge og indikeringslampe

CL600 - Forsterkertelefon med alarm, teleslynge og indikeringslampe CL600 - Forsterkertelefon med teleslynge Bruker- og vedlikeholdsveiledning CL600 - Forsterkertelefon med alarm, teleslynge og indikeringslampe CL600 Forsterkertelefon: HMS art. nr.: 160781 Best.nr.: 1104117

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

Før du tar i bruk produktet ditt, må du følge instruksjonene i denne bruksanvisingen.

Før du tar i bruk produktet ditt, må du følge instruksjonene i denne bruksanvisingen. Bruksanvisning Introduksjon Med Mete-On 3 holder du en global nyvinning i hendene dine. Det er bare Mete-On 3 og Mete-On 1 som bruker METEOTIME-funksjonen når denne bruksanvisningen trykkes! Før du tar

Detaljer

Din bruksanvisning DORO DECT 4055 http://no.yourpdfguides.com/dref/3881237

Din bruksanvisning DORO DECT 4055 http://no.yourpdfguides.com/dref/3881237 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Innholdsfortegnelse Innledning 2 Viktig informasjon 3 Radioens funksjoner 3 Ekstrautstyr 3 Radio 4 Display 4 Komme i gang Slik bruker du radioen

Innholdsfortegnelse Innledning 2 Viktig informasjon 3 Radioens funksjoner 3 Ekstrautstyr 3 Radio 4 Display 4 Komme i gang Slik bruker du radioen Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Viktig informasjon... 3 Radioens funksjoner... 3 Ekstrautstyr... 3 Radio... 4 Display... 4 Komme i gang... 5 Antenne... 5 Batteri... 5 Belteklips... 5 Lading... 5 Slik

Detaljer

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Norsk Modell 2970 LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Toppdeksel Fjernkontroll Sensor Power Display

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300M

Hurtigveiledning Konftel 300M Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300M NORSK Beskrivelse Konftel 300M er en bat teridrevet trådløs konferan setelefon for tilkobling til mobilnett (GSM/3G) eller datamaskin

Detaljer

Cadex Armbåndsur med alarmer. Varenr. 500 320

Cadex Armbåndsur med alarmer. Varenr. 500 320 Brukerveiledning Cadex Armbåndsur med alarmer Varenr. 500 320 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Funksjoner... 3 Klokkens 4 hovedmenyer... 4 Slik stilles tid og dato... 5 Alarmbanken... 5 Slik settes

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Telefon flashtel Eco Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Eco flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen, slik

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593A 2013.01.07 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 2014-08-28 Dok.nr.: 0156B1 Vestfold Audio AS Sandefjord Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04

Wilo-Digital timer. 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 Wilo-Digital timer GB Operating Manual FIN Käyttöohje S Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi N Bruksanvisning H Kezelési útmutató DK Betjeningsvejledning 4 148 573 Ed.01/ 2010-04 GB S N DK FIN PL H Operating

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning ELLA Smykkesender HSS1e

FlexiBlink Bruksanvisning ELLA Smykkesender HSS1e Bruksanvisning ELLA Smykkesender HSS1e Varenr.: 1393 2014-12-17 Dok.nr.: 1809B Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hva du som bruker bør lese i denne bruksanvisningen... 3 Varslingsmåter...

Detaljer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNHOLD INNHOLD INNHOLD... 2 SPESIFIKASJON... 3 MULIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKSJON FRONT... 3 Å TENKE PÅ VED INSTALLASJON... 4 FEILSØKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GJØR SLIK VED PROGRAMMERING!...

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255 Brukerveiledning Fallindikator GT300 Artikkelnr: 324 255 Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Fallindikator GT300... 3 2.1 Beskrivelse av tastatur og MINI USB grensesnitt... 4 2.2 Ikon beskrivelse... 5 3 Komme

Detaljer

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring.

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring. Bruksanvisning TAG 5000 og TAG 5000S - Trådløs FASEINDIKATOR EL NR 88 801 46 / 47 ADVARSEL: Les disse merknadene nøye før bruk. 1. Mål TAG 5000 er utformet for å: Undersøke elektriske nettkonfigurasjoner

Detaljer

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO Brukerveiledning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 323234 Rev C NO Innhold 1. Introduksjon:... 2 2. Pakkens innhold:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Montering av GSM-modul... 4 5. Oppstart... 4 6. Koding av GSM-modulen...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

Bruksanvisning T30.3000 Trådløst termometer med radiokontrollert tid

Bruksanvisning T30.3000 Trådløst termometer med radiokontrollert tid Bruksanvisning T30.3000 Trådløst termometer med radiokontrollert tid Introduksjon Gratulerer med valget av dette trådløse termometeret med radiokontrollert klokke. Bruken av produktet er enkel og rett

Detaljer

Gewa Jupiter. Brukerveiledning. Gewa Jupiter

Gewa Jupiter. Brukerveiledning. Gewa Jupiter Gewa Jupiter Brukerveiledning Gewa Jupiter INNLEDNING... 3 FORDELER OG FINESSER MED GEWA JUPITER... 3 TILKOPLING OG BESKRIVELSE... 4 TILKOPLING AV JUPITER... 4 JUPITERS TASTER OG ULIKE DELER... 4 HVORDAN

Detaljer

DC-108. Trådløst display for Nexa s røykvarslere i 868MHz serien

DC-108. Trådløst display for Nexa s røykvarslere i 868MHz serien DC-108 Trådløst display for Nexa s røykvarslere i 868MHz serien INNHOLD I. SIKKERHETSINFORMASJON II. III. IV. GENERELL BESKRIVELSE SPESIFIKASJON NAVN OG FUNKSJONER V. BRUKE DISPLAYET VI. VII. VIII. KONFIGURERE

Detaljer

Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF

Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Barometrisk trykkmåling o Værmelding med sol, lett overskyet, overskyet, regn og skybrudd

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

Forglemmegei. Elektronisk kalender. Art.nr 502250. Rev C NO

Forglemmegei. Elektronisk kalender. Art.nr 502250. Rev C NO Brukerveiledning Forglemmegei Elektronisk kalender Art.nr 502250 Rev C NO 2 Innhold Innledning... 4 Komme igang... 4 Innstilling av ukedag, dato og tid... 5 Batteribackup... 6 Bytte av batteri... 6 Bytte

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning TELEFONSENDER B-TLS5e

FlexiBlink Bruksanvisning TELEFONSENDER B-TLS5e Bruksanvisning TELEFONSENDER B-TLS5e Varenr.: 1326 2014-12-22 Dok.nr.: 0274B1 Vestfold Audio AS Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Telefonsender-pakken

Detaljer

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12 Programmering av BiBus systemer med kodetastatur mod. 1072/12, gjøres enkelt ved hjelp av PC eller tastatur 1032/65. All programmering i denne brukerveiledning er for programmeringsenhet mod. 1032/65,

Detaljer

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær

Detaljer

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE!

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE! Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av PrimaNOVA Digital Babycall, modell GI-D4. Produktet er utstyrt med digital teknologi og praktiske sikkerhetsfunksjoner slik at du kan være trygg på at

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 Komplett funksjonssjekk Figur 1 Figur 2 Figur 3 Åpne luken for manuell utløsning nede på motoren. Låsehaken på denne går gjennom ett

Detaljer

Digital kalender. Bruksanvisning

Digital kalender. Bruksanvisning Digital kalender Bruksanvisning Funksjoner og finesser Klokke og tidssoner - Månedskalender som dekker tidsrommet fra januar 1901 til desember 2099. - Tiden i 32 byer i verden. - Valg mellom 12- og 24-timersklokke.

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

Telefunken trener manual

Telefunken trener manual Telefunken trener manual Fjernkontroll & Funksjons taster: PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2-sifret språk kode Framover/neste Forrige Bakover Volum - Sjokk ikke

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C

BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C for bruk til e-budbok Rev. 3.02 Ved mottakelse av PDA, skal PDA'en være innstilt med SIM-kort og korrekte innstillinger for tilkobling til mobilt nettverk. Internettknapp

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Tele Radio Jaguar. Manual. Rev. IM-T70-001-A3

Tele Radio Jaguar. Manual. Rev. IM-T70-001-A3 Tele Radio Jaguar Manual Rev. IM-T70-001-A3 INNHOLD/NORSK Viktig!... 21 Systemfunksjoner... 22 Sender... 23 Alternative styrefunksjoner... 24 Installasjon av mottakeren med sikring... 25 Programmere senderen

Detaljer

Doro Comfort 3000. Norsk

Doro Comfort 3000. Norsk Doro Comfort 3000 Norsk 1. Ekstra forsterkning (boost) 2. Volumkontroll for håndsettet 3. Volumkontroll for høyttaler 4. Servicetilgangstaster 5. Hurtigtast 6. Opphengskrok for håndsett 7. Lagre 8. Melding

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

Brukerhåndbok TNS Gallup Mediepanel

Brukerhåndbok TNS Gallup Mediepanel Brukerhåndbok TNS Gallup Mediepanel Innhold Velkommen til TNS Gallup Mediepanel... s. 3 Komme i gang... s. 4 Når og hvor skal jeg ha med meg Mediemeteret... s. 5 Bruk av Mediemeteret på reiser... s. 6

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

Brukerveiledning. Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling. Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling INNHOLD

Brukerveiledning. Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling. Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling INNHOLD Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling Brukerveiledning Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling Lisa dørsender/ringeklokkesender: HMS art. nr. 020224 Bestillingsnr.:

Detaljer

Doro Comfort 1010. Norsk

Doro Comfort 1010. Norsk Doro Comfort 1010 Norsk 1 2 3 4 5 6 11 10 9 8 7 1. Opp/anropslogg 2. Venstre menytast/ok 3. Ringetast 4. Ned/Repetisjon 5. Tastelås 6. Høyttaler 7. Telefonbok 8. Repetisjonstast 9. Ringelyd på/av 10. Avslutt

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Hjemmetelefoni

Brukerveiledning Tilkobling Hjemmetelefoni JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling Hjemmetelefoni ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV ALTIBOX HJEMMETELEFONI 1 1 2 3 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN TELEFONITJENESTER

Detaljer

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 - NO Bruksanvisning Aquatic Radio Klargjøring Sette batteriet i fjernkontrollen Skru av det vanntette lokket på fjernkontrollens bakside og sett i batteriet. (CR-2430) Skru på lokket igjen.

Detaljer

Falck 6709 Armbåndssender

Falck 6709 Armbåndssender Brukerveiledning Falck 6709 Armbåndssender Varenr: 320 066 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Beskrivelse av Falck 6709 Klokke sender... 2 Levering... 3 Koding til varsler... 3 Slette koder:...

Detaljer

NORSK. Trådløs telefon. idect V2. Artikkelnummer 36-3395, 36-3396. Ver. 200805. www.clasohlson.com

NORSK. Trådløs telefon. idect V2. Artikkelnummer 36-3395, 36-3396. Ver. 200805. www.clasohlson.com Trådløs telefon idect V2 Artikkelnummer 36-3395, 36-3396 Ver. 200805 www.clasohlson.com Trådløs telefon Artikkelnummer 36-2708 Modell idect V2 Les igjennom hele bruksanvisningen før bruk, og ta vare på

Detaljer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Earset DE-10. Norsk

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Earset DE-10. Norsk Comfort Digisystem Bruksanvisning Earset DE-10 Norsk Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Presentasjon av Earset DE-10 3 Funksjoner - Earset DE-10 4 Komme i gang 5

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning TELEFONSENDER B-TLS5e

FlexiBlink Bruksanvisning TELEFONSENDER B-TLS5e Bruksanvisning TELEFONSENDER B-TLS5e Varenr.: 1326 2015-06-03 Dok.nr.: 0274C Vestfold Audio AS Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Telefonsender-pakken

Detaljer