Bruksanvisning. Tilleggstjenester Feilsøking Hvis telefonen ikke fungerer Feilsøkningsguide Vedlikehold Garanti...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning. Tilleggstjenester... 14. Feilsøking... 15 Hvis telefonen ikke fungerer... 15 Feilsøkningsguide... 15 Vedlikehold... 16 Garanti..."

Transkript

1

2 Gratulerer med din nye telefon! DORO Avant Plus er en mangesidig telefon med både høyttalende- og headsetfunksjon. Dette innebærer at du kan prate med din samtalepartner uten å løfte av røret, praktisk hvis du f.eks. må bruke begge hendene eller du prater mye i telefonen. Avant Plus leveres med et headset, DORO Comfort 10, som er spesielt tilpasset telefonen. Ekstra høye krav er stilt til funksjon og kvalitet. Telefonen har 20 hurtigvalgsminner, justerbart ringesignal, repetisjon, trinnløs volumkontroll, VIP-minne m.m. Telefonen kan monteres på veggen eller brukes stående på bordet. Telefonen er godkjent av Post og Teletilsynet. CE godkjent. DORO Target as, 1998

3 DORO AVANT PLUS DORO AVANT PLUS Bruksanvisning INNHOLD Installasjon... 2 Utseende... 2 Oppakking... 3 Batterier... 4 Tilkobling... 4 Bord/veggholder... 5 Høyttalende funksjon... 6 Tilkobling av headset... 6 Ringesignalomkobler... 6 Linjetilpassing... 6 Klokke... 7 Ringesignal indikator... 7 Bruk... 8 Å ringe... 8 Repetisjon... 9 Volumkontroll... 9 Timer Mikrofonsperreknapp Hurtigvalg VIP-Minne Pause Medhør Tilleggstjenester Feilsøking Hvis telefonen ikke fungerer Feilsøkningsguide Vedlikehold Garanti

4 INSTALLASJON DORO AVANT PLUS UTSEENDE 2

5 DORO AVANT PLUS INSTALLASJON Forklaring av telefonens utseende: 1 Telefonrør 15 Ringesignalindikator 2 Mikrofonsperreknapp (rørets innside) 16 Hurtigvalgsliste 3 Uttak for spiral-ledning (venstre side) 17 Uttak for headset (høyre side) 4 Hengetapp for røret ved veggmontering 18 Omkobler mellom høyttalende- og 5 Nedkoblingsknapp headsetfunksjon (høyre side) 6 Uttak for telefonledning (bakside) 19 Spiral-ledning 7 Lagring av hurtigvalgsminner 20 Høyttaler 8 Pause ved oppringing 21 Siffertaster 0-9, *, # 9 Timerfunksjon 22 R-knapp 10 Vising av klokke 23 Repetisjon 11 Innstilling av klokke 24 Høyttaler-/Headsetknapp og indikator 12 Velg mellom A/B hurtigvalgsminne 25 Mikrofon (i front) 13 VIP-minne 26 Hurtigvalgsknapper 14 Display 27 Volumkontroll (høyre side) På telefonens underside finnes ytterligere kontroller: Regulering for innstilling av ringesignalens tone. Tilpassing av telefonens sende- og mottakslyder for ulike typer av telefonlinjer. Ringesignalomkobler: Høy, Lav, Av OPPAKKING Ved levering skal følgende deler medfølge: P Telefon P Telefonrør P Headset (DORO Comfort 10) P 2 stk batterier P Spiral-ledning P Telefonledning P Bord/veggholder P Bruksanvisning Ta kontakt med innkjøpstedet hvis en del mangler eller er skadet. 3

6 INSTALLASJON DORO AVANT PLUS BATTERIER For å drive telefonens innebygde klokke og beholde lagrede hurtigvalgsminner når telefonen ikke brukes, må du ha to stk 1.5 V batterier (medfølger ved levering). På telefonens underside finnes et rom for batteriene. For å komme til batterirommet må skruen som sitter på batterilokket skrues ut. Trekk ut telefonledningen før du bytter batteri. Sjekk at polariteten er riktig. TILKOBLING Ved levering medfølger en telefonledning og en spiral-ledning. Ledningene kobles til telefonen ved hjelp av modulærplugger. Med disse kan ledningene enkelt kobles ut hvis telefonen f.eks. må flyttes. Et klikk høres når modulærpluggen er kommet riktig på plass. Modulærplugg Fjærende plasttapp P Koble spiral-ledningen til røret og til uttaket på telefonens venstre side. P Koble telefonledningens modulærplugg til uttaket på telefonens bakside, og ledningens telefonplugg til en telefonkontakt. P Løft røret og kontroller at du har summetone. Hvis du må ta bort en ledning, trykk inn den fjærende plasttappen på modulærpluggen og trekk den utover. Ikke plasser apparatet på et sted hvor det utsettes for direkte sollys, eller annen sterk varme. I noen tilfeller kan gummiføttene på apparatets underside farge av på underlaget det står på. Vær derfor forsiktig med å plassere apparatet på underlag med følsom overflate. 4

7 DORO AVANT INSTALLASJON BORD/VEGG MONTERING Telefonen kan plasseres stående på et bord eller annet flatt underlag, eller henges på veggen. Uansett brukes den medfølgende plastholderen som kneppes fast på telefonens underside. Holderen kan kneppes fast på to forskjellige steder på undersiden, et for bordplassering og et for veggmontering. Bildene nedenfor viser holderens plassering på telefonens underside ved bordplassering, respektive veggmontering: Holderen plassert for bordplassering Holderen plassert for veggmontering BORDPLASSERING: Knepp fast holderen som det venstre bildet ovenfor viser. Uten holderen kan telefonen ikke stå stabilt. VEGGMONTERING: Veggholderen kneppes fast på telefonens bakside slik det høyre bildet ovenfor viser. To skruer (medfølger ikke) skrus fast i veggen. Skru inn skruene til det gjenstår ca. en halv cm mellom veggen og skruenes hode. Sikt inn skruene i de to nøkkelhull lignende uttakene på telefonens underside, og trykk den forsiktig ned. For at røret skal kunne henge på holderen ved veggmontering må hengetappen som røret skal henges på snus. Hengetappen sitter under nedkoblingstasten (se bildet på side 2). Sett tappen oppover, vri den en halv gang og før den tilbake i sporet igjen. 5

8 INSTALLASJON DORO AVANT PLUS HØYTTALERFUNKSJON Når du kobler inn telefonen for første gang, bruker telefonen etter en lengre periode med opphold uten batterier, eller flytter den til en annen kontakt må du "lade opp" telefonen for at høyttalerfunksjonen skal kunne aktiveres. Dette gjøres enkelt ved at røret løftes i ca 2-3 sekunder. TILKOBLING AV HEADSET Det medfølgende headsettet kobles til uttaket på telefonens høyre side (se bildet på side 2). Når headsettet er tilkoblet brukes knappen [HØYT/HEADSET] for å koble opp/ned linjen (tilsvarende løfte og legge på røret). Omkobleren på telefonens høyre side styrer hvilken funksjon som skal aktiveres av knappen [HØYT/HEADSET]. Hvis ikke headset er tilkoblet har omkobleren ingen funksjon, da kan høyttalende funksjon brukes uansett hvilken stilling omkobleren står i. OBS! Avant Plus er beregnet for headset. DORO Comfort 10 er utprøvd og tilpasset telefonen. Det går å bruke andre typer og merker på headset, men funksjon og lydkvalitet kan da ikke garanteres. Tenk på at andre typer headset kan ha en annerledes tilkobling eller konfigurering som i verste fall kan skade både headsettet og telefonen. Telefonens garanti dekker ikke denne typer skader. RINGESIGNALOMKOBLER På telefonens høyre side finnes en omkobler for ringesignalet. Denne kan stilles i tre stillinger; Av, Lav eller Høy. Også ringesignalets tone kan stilles inn. Dette gjøres med reguleringen på telefonens underside ( se bildet på side 3). LINJETILPASSING På telefonens underside finnes en omkobler for telefonens tilpassing til telelinjen. Tilpassingen er tenkt å bruke når telefonen er koblet under en telefonsentral. Omkobleren har to stillinger, NORM og -5dB og skal for en vanlig telefonlinje stå i stilling NORM. Med omkobleren i stilling -5 db senkes telefonens sendings- og mottaknivå med 4-5 db. 6

9 DORO AVANT PLUS INSTALLASJON KLOKKE Når telefonen ikke brukes vises aktuelt klokkeslett i displayet. Når røret løftes for å besvare eller ringe samtaler forsvinner klokken, men kommer tilbake noen sekunder etter samtalen er ferdig. STILLE KLOKKEN P Telefonen må ikke være i bruk. P Trykk på knappen [INNST.]. Timevisning begynner å blinke i displayet. P Bla frem riktig time ved å trykke på knappen [KLOKKE]. P Trykk på [INNST.] for å lagre innstilt time. Minuttvisning begynner å blinke i displayet. P Bla frem riktig minutt ved å trykke på knappen [KLOKKE]. P Lagre den nye innstillingen ved å trykke på [INNST.]. Sekundvisning nullstilles og telefonen går over til hvilestilling. RINGESIGNALINDIKATOR I telefonens øvre høyre hjørne finnes en ringesignalindikator som lyser/blinker samtidig som ringesignalene høres ved innkommende samtaler. Indikatoren kan også blinke når røret løftes for utgående samtale. Hvis din telefon er tilkoblet en telefonsentral kan ringesignalindikatoren også brukes som beskjed indikator. Dette forutsetter at sentralen er utstyrt med denne funksjonen. 7

10 BRUK DORO AVANT PLUS Å RINGE Ettersom DORO Avant har høyttalerfunksjon kan oppringning og samtaler skje på to måter: OPPRINGNING/SAMTALER MED RØRET P Løft av røret og vent på summetonen. P Slå ønsket telefonnummer med siffertastene. P Avslutt samtalen ved å legge på røret. Hvis det ønskes, kan du under samtalen skifte til høyttalende stilling ved å trykke på knappen [HØYT] og legge på røret. Samtalen kobles opp i høyttaleren og du kan prate med den andre parten gjennom mikrofonen i telefonens fremkant. OPPRINGNING/SAMTALER I HØYTTALENDE STILLING P Kontroller om omkobleren på telefonens høyre side er i stilling: P Trykk på knappen [HØYT]. Høyttalerfunksjonen kobles inn og summetonen høres i høyttaleren. Linjeindikatoren ovenfor høyttalerknappen tennes. Juster eventuelt lydstyrken med volumkontrollen på telefonens høyre side. P Slå ønsket telefonnummer med siffertastene. P Når mottakeren svarer kan du prate med denne gjennom mikrofonen i telefonens fremkant. P Trykk på knappen [HØYT] igjen for å avslutte samtalen og koble ned linjen. Under samtale eller oppringning kan du når som helst skifte til røret ved å bare løfte røret. Avslutt samtalen ved å legge på røret. OBS! Tenk på at i høyttalende stilling kan man ikke "prate i munn på hverandre", kun en av gangen kan prate. Skiftingen mellom hvem som prater, respektive lytter skjer automatisk og styres av lyden (ditt prat) fra rommet telefonen befinner seg i og lyden fra telefonlinjen (din samtalepartner). Det er derfor viktig å ikke ha noe i telefonens nærhet som forstyrrer høyttalerfunksjonen, f.eks høy musikk. 8

11 DORO AVANT PLUS BRUK OPPRINGING/SAMTALE MED HEADSET P Sjekk at omkobleren på telefonens høyre side står i stilling:. P Trykk på knappen [HØYT/HEADSET]. Summetonen høres i headsettet. Linjeindikatoren ovenfor høyttalerknappen tennes. Juster eventuelt lydstyrken med volumkontrollen på telefonens høyre side. P Slå ønsket telefonnummer med siffertastene. P Trykk på knappen [HØYT/HEADSET] igjen for å avslutte samtalen og koble ned linjen. REPETISJON Hvis et telefonnummer er opptatt eller hvis det siste tastede telefonnummer skal ringes opp igjen, kan dette gjøres med repetisjonsknappen [REPETER]. P Løft røret (eller trykk på knappen [HØYT/HEADSET]) og vent på summetonen. P Trykk på repetisjonsknappen. Telefonen slår automatisk det siste tastede telefonnummeret. Du kan også trykke på repetisjonsknappen direkte etter oppringning, f.eks. når det tuter opptatt. Linjen kobles da ned og opp, og telefonnummeret ringes opp igjen uten at du har trykket på høyttalerknappen eller lagt på røret i mellomtiden. VOLYMKONTROLL Lydstyrken i telefonens høyttaler (høyttalerstilling) og i headsettet kan justeres med reguleringen på telefonens høyre side merket MIN/MAX. 9

12 BRUK DORO AVANT PLUS TIMER Ca 10 sekunder etter at siste sifferet i et oppringt telefonnummer er tastet starter en samtaletimer i telefonens display. Ved innkommende samtaler starter timeren så fort samtalen besvares. Timeren hjelper deg på en enkelt måte holde orden på hvor lenge samtalen varer. Når en samtale avsluttes stopper timeren og samtaletiden vises i noen sekunder i displayet som deretter går over til å vise klokken. Timeren kan nullstilles under samtale ved at knappen [TIMER] trykkes, timeren begynner på 0-00 igjen. Timeren nullstilles også automatisk hvis ytterligere siffer i telefonnummeret tastes. Timeren viser minutter og sekunder, og begynner altså fra 0-00 etter en time. Når telefonen ikke brukes for samtaler, kan timeren styres manuelt akkurat som en stoppeklokke. Start timeren med et trykk på knappen [TIMER]. Ytterligere et trykk stopper timeren, og et tredje trykk nullstiller og starter timeren på nytt. Når timeren har stoppet går displayet over til å vise klokken etter ca 5 sekunder. MIKROFONSPERRE På rørets underside finnes en mikrofonsperreknapp. Med denne kan mikrofonen kobles bort under samtale. Så lenge knappen holdes inntrykt kan mottakeren ikke høre hva som sies. 10

13 DORO AVANT PLUS BRUK HURTIGVALG DORO Avant har 20 hurtigvalgsminner hvor du kan lagre dine mest brukte telefonnummer. Når du ringer opp trenger du bare trykke på en eller to taster uansett hvor mange siffer det er i telefonnummeret. Hurtigvalgsminnene representeres av de ti hurtigvalgsknappene på telefonens overside. Hver hurtigvalgsknapp har altså to minneplasser, et A-minne og et B-minne. For å velge hvilket minne (A eller B) man vil lagre eller ringe opp, brukes knappen [A5B]. LAGRING: P Løft røret (eller trykk på knappen [HØYT/HEADSET]). Ikke bry deg om summetonen som høres. P Trykk på knappen [LAGRE]. P Tast ønsket telefonnummer med siffertastene (max 16 siffer). P Trykk på knappen [LAGRE] igjen. P Velg ønsket minneplass: - Trykk direkte på ønsket hurtigvalgsknapp for å lagre telefonnummeret i et A- minne. - Trykk en gang på knappen [A5B] og deretter på ønsket hurtigvalgsknapp for å lagre telefonnummeret i et B-minne. P Legg på røret eller trykk på knappen [HØYT/HEADSET]). Hvis du lagrer feil telefonnummer eller vil endre noe, kan du lagre det nye telefonnummeret over det gamle. Skriv gjerne opp telefonnummerene som er lagret i minnene på hurtigvalgslisten som sitter ved hurtigvalgsknappene. OPPRINGNING: P Løft røret (eller trykk på knappen [HØYT/HEADSET]) og vent på summetonen. P A-minne: For å ringe et hurtigvalgsnummer lagret i et A-minne, bare trykk på ønsket hurtigvalgsknapp. B-minne: For å ringe et hurtigvalgsnummer lagret i et B-minne, trykk først på knappen [A5B] og deretter på ønsket hurtigvalgsknapp. P Telefonen slår det telefonnummeret som er lagret i det valgte hurtigvalgsminnet. P Legg på røret eller trykk på knappen [HØYT/HEADSET]) for å avslutte samtalen. 11

14 BRUK DORO AVANT PLUS VIP-MINNE Under knappen [VIP] kan et telefonnummer lagres og deretter brukes for oppringning. Forskjellen mellom VIP-minnet og hurtigvalget er at lagring av VIP-minnet er enklere og at kun et tastetrykk er nødvendig. Kun et telefonnummer kan lagres i VIP-minnet (det gamle nummeret forsvinner når et nytt lagres). LAGRE ET TELEFONNUMMER I VIP-MINNET: P Løft røret (eller trykk på [HØYT/HEADSET]) og ring opp det telefonnummer du vil lagre. P Trykk en gang på VIP-knappen. Telefonnummeret du tastet (max 30 siffer) lagres i VIP-minnet. OPPRINGNING MED VIP-MINNET: P Løft røret (eller trykk på [HØYT/HEADSET]) og vent på summetonen. P Trykk på VIP-knappen. Telefonen slår det nummeret som er lagret i VIP-minnet. PAUSEFUNKSJON Med knappen [PAUSE] kan en kort pause legges inn i telefonnummerene som lagres i hurtigvalgsminnene. Dette kan f.eks. være nødvendig ved visse utenlandsnummer, når telefonen er koblet under en telefonsentral m.m. Ved oppringning vil telefonen slå sifferet/-ene frem til pausen, deretter vente i ca 3 sekunder, og deretter slå resten av telefonnummeret. 12

15 DORO AVANT PLUS BRUK MEDHØR Ved telefonsamtale i røret kan telefonens høyttaler kobles opp ved at knappen [HØYT/HEADSET]) trykkes. Dette fungerer uansett hvordan omkobleren (for høyttaler/ headset) på telefonens høyre side er innstilt. OBS! Ved medhør kobles vekslingsfunksjonen inn for å unngå rundgang mellom rør og telefonens høyttaler. Det innebærer at funksjonen blir samme som ved samtale i høyttalende stilling, d.v.s. bare ene samtaleparten kan prate av gangen. 13

16 TILLEGGSTJENSTER DORO AVANT PLUS TILLEGGSTJENSTER Denne telefonen kan med tastene R, # og * benytte alle tilleggstjenestene som Telenor tilbyr. Ring 140 for nærmere informasjon om ditt teleområde. 14

17 FEILSØKING DORO AVANT PLUS HVIS IKKE TELEFONEN VIRKER Hvis ikke telefonen fungerer slik den skal, les først nøye igjennom denne bruksanvisningen. Kontroller at telefonledningen er hel og at telefonpluggen og modulærkontakten er ordentlig satt i. Koble bort alt eventuelt tilleggsutstyr, skjøteledninger og andre telefoner. Hvis telefonen fungerer nå ligger feilen i en annen tilkobling. Prøv telefonen på en annen telefonlinje (f eks hos en nabo). Fungerer den der er det sannsynligvis feil på din telefonlinje. Ring feilmeldingen, tlf 140. Hvis ikke dette hjelper, følg feilsøkningsguiden nedenfor. FEILSØKNINGSGUIDE TELEFONEN RINGER IKKE: P Ringesignalet kan være avstengt. P Kontroller at original ledninger brukes, og at den er hel og riktig tilkoblet. P Kontroller at røret ligger ordentlig på og trykker ned nedkoblingsknappen. INGEN TONE I RØRET: P Kontroller at spiral-ledningen sitter ordentlig fast. P Kontroller at telefonledningen er riktig tilkoblet telefonen og telefonkontakten. P Kontroller (med en annen telefon) at telefonlinjen fungerer. HURTIGVALGSMINNENE FUNGERER IKKE: P Lagring av hurtigvalg må skje eksakt slik bruksanvisning beskriver. P Lyden i røret eller høyttaleren (fra telefonlinjen) skal ignoreres ved lagring av hurtigvalg. HØYTTALERFUNKSJONEN FUNGERER IKKE (ELLER DÅRLIG): HØYTTALERFUNKSJONEN FUNGERER IKKE (ELLER DÅRLIG): P Kontroller at omkobleren på telefonens høyre side er stilt i stilling: P Kontroller at volumet er skrudd opp. P Hvis ikke høyttaleren kobler opp når knappen [HØYT/HEADSET] trykkes, løft røret ca 2-3 sekunder. Prøv igjen. P Tenk på at det ikke går å "prate i munn" på hverandre, kun en av gangen kan prate. P Høyttalerenfunksjonen kan forstyrres hvis det er mye bakgrunnsstøy der telefonen er plassert, f eks maskiner, musikk, osv. 15

18 DORO AVANT PLUS FEILSØKING IKKE LYD I HEADSETTET: P Kontroller at omkobleren på telefonens høyre side er stilt i stilling: P Kontroller at volumet er skrudd opp. P Kontroller at headsettet er korrekt tilkoblet i uttaket på telefonens høyre side. TILLEGGSTJENESTENE FUNGERER IKKE: P For at tilleggstjenestene skal fungere må din telefon være koblet til en AXEsentral. Lokale variasjoner kan forekomme vedrørende hvilke tilleggstjenester som er tilgjengelige. Ring 140 for nærmere informasjon. VEDLIKEHOLD Ikke bruk sterke kjemiske rengjøringsmiddel som kan skade apparatet. Unngå at fukt eller væske kommer inn i apparatet. Displayet tørkes av med en tørr klut. Ikke trykk på glasset, i verste fall kan det ødelegge displayet. GARANTI DORO Avant Plus har ett års normal varegaranti. Ved eventuel reklamasjon, ta kontakt med innkjøpsstedet hvor telefonen er kjøpt. Garantiservice utføres kun mot fremvising av gyldig kvittering eller annet garantibevis. Garantien gjelder kun ved normal bruk av apparatet. Garantien gjelder ikke ved feil som har oppstått ved lyn/torden eller andre elektriske overspenninger. Garantien gjelder ikke hvis apparatet er blitt åpnet eller forsøkt reparert selv. For sikkerhets skyld anbefaler vi at du trekker ut telefonens tilkobling til nettet under tordenvær. 16

19 17

Din bruksanvisning DORO GALAX http://no.yourpdfguides.com/dref/2337011

Din bruksanvisning DORO GALAX http://no.yourpdfguides.com/dref/2337011 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057

NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057 NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057 Nemo Side 2 * Display viser slått nummer, aktuelt klokkeslett, samt samtaletid * Justerbart ringesignal * Lampe blinker ved ringesignal * Knapp for gjenoppringing av

Detaljer

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Telenor Etude 30 TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Generelt Deler med navn...................................................................

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

Din bruksanvisning DORO KRONOS http://no.yourpdfguides.com/dref/3881362

Din bruksanvisning DORO KRONOS http://no.yourpdfguides.com/dref/3881362 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning DORO WALK TALK 1555 http://no.yourpdfguides.com/dref/3881413

Din bruksanvisning DORO WALK TALK 1555 http://no.yourpdfguides.com/dref/3881413 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Telefon CL100 og CL100+

Telefon CL100 og CL100+ Telefon CL100 og CL100+ Bruker- og vedlikeholdsveiledning Telefon CL100 og CL100+ Telefon CL100: Telefon CL100+ (med benleder): HMS art. nr.: 160782 HMS art. nr.: 160776 Best. nr.: 1104119 Best. nr.: 1104118

Detaljer

BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (NO)

BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (NO) TELEFON BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (NO) OND-2015NCP (NO) Side 2 * Liten og praktisk tastafon * Er ikke avhengig av at den må plasseres på en spesiell måte ved nedkopling, da det ikke er nødvendig å holde

Detaljer

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. AmpliPower 40

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. AmpliPower 40 Geemarc NO BRUGERVEJLEDNING AmpliPower 40 Geemarc Bruksanvisning AmpliPower 40 tonax.dk YOUR WORLD OF SOUND [Side 1] Bruksanvisning - les nøye før bruk! VÆR FORSIKTIG: Denne telefonen er spesielt utformet

Detaljer

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Telefon flashtel Eco Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Eco flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen, slik

Detaljer

CL200 Telefon med høreslynge og telefonsignalindikator

CL200 Telefon med høreslynge og telefonsignalindikator Ved spørsmål, reklamasjoner etc. vennligst kontakt Gewa AS eller forhandler. Obs! For å minske risikeen for at telefonen ødelegges av lynnedslag bør telefonen koples fra ved kraftig tordenvær. Hvis telefonen

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

POWERTEL 92 TELEFON IN BETRIEB NEHMEN

POWERTEL 92 TELEFON IN BETRIEB NEHMEN POWERTEL 92 TELEFON IN BETRIEB NEHMEN 1 5 6 7 2 3 8 9 10 11 4 12 13 PowerTel 92 Bruks - anvisning OVERSIKT Oversikt 1 Bilde taster 2 Direkte ringe taster M1/M2/M3 3 SOS tast 4 Tastatur 5 Anrops indikator

Detaljer

POWERTEL 90 TELEFON IN BETRIEB NEHMEN

POWERTEL 90 TELEFON IN BETRIEB NEHMEN POWERTEL 90 TELEFON IN BETRIEB NEHMEN 5 6 1 2 3 7 8 9 10 11 4 12 13 PowerTel 90 Bruks - anvisning OVERSIKT Oversikt 1 Kvikk taster 2 Direkte ringe taster M1/M2 3 SOS tast 4 Tastatur 5 Anrops indikator

Detaljer

Brukerveiledning Telenor DigAna 10

Brukerveiledning Telenor DigAna 10 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Oppakking og installasjon........... 4 Medfølgende deler.............. 4 Oversikt Tilkobling.................... 4................... 4 Komme igang..................

Detaljer

Doro Magna 4000. Norsk

Doro Magna 4000. Norsk Doro Magna 4000 Norsk 5 6 7 8 OK C 9 10 4 3 A B b 11 12 2 R 13 1 14 60 db 15 16 17 Norsk 1. Volumkontroll for håndsettet 2. Høyttaler 3. Servicetilgangstaster 4. Opphengskrok for håndsett 5. Slett 6. OK

Detaljer

Din bruksanvisning DORO DECT MULTI http://no.yourpdfguides.com/dref/2336947

Din bruksanvisning DORO DECT MULTI http://no.yourpdfguides.com/dref/2336947 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp.

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp. Bernafon SoundGate SoundGate HURTIGGUIDE Justering av volum og bytte av program Telefonknapp Musikk/audio-knapp Bluetooth knapp Batteri-indikator Denne bruksanvisningen er en kortversjon. Viktig: - Din

Detaljer

Telefon CL1400 m/kraftig teleslynge. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Telefon CL1400. Telefon CL1400: HMS art. nr.: 135274 Bestillingsnr.

Telefon CL1400 m/kraftig teleslynge. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Telefon CL1400. Telefon CL1400: HMS art. nr.: 135274 Bestillingsnr. Telefon CL1400 m/kraftig teleslynge Bruker- og vedlikeholdsveiledning Telefon CL1400 Telefon CL1400: HMS art. nr.: 135274 Bestillingsnr.: 1104901 INNHOLDSFORTEGNELSE Generell informasjon Oversikt...side

Detaljer

Din bruksanvisning DORO X100 http://no.yourpdfguides.com/dref/3881430

Din bruksanvisning DORO X100 http://no.yourpdfguides.com/dref/3881430 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

KjempeKnotten Telefontastatur

KjempeKnotten Telefontastatur Brukerveiledning KjempeKnotten Telefontastatur Sort, varenr: 200 012 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 KjempeKnotten... 3 Hva er KjempeKnotten?... 4 Batteri... 4 Telefontilkobling... 5 Slik

Detaljer

CL600 - Forsterkertelefon med alarm, teleslynge og indikeringslampe

CL600 - Forsterkertelefon med alarm, teleslynge og indikeringslampe CL600 - Forsterkertelefon med teleslynge Bruker- og vedlikeholdsveiledning CL600 - Forsterkertelefon med alarm, teleslynge og indikeringslampe CL600 Forsterkertelefon: HMS art. nr.: 160781 Best.nr.: 1104117

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker Vi anbefaler at du bruker noen minutter på å lese gjennom denne bruksanvisningen, slik at du blir kjent med funksjonene og dermed får bedre utbytte av din

Detaljer

Telefon flashtel Comfort II. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Comfort II. flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr.

Telefon flashtel Comfort II. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Comfort II. flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr. Telefon flashtel Comfort II Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Comfort II flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr. 135272 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen,

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Doro Comfort 3000. Norsk

Doro Comfort 3000. Norsk Doro Comfort 3000 Norsk 1. Ekstra forsterkning (boost) 2. Volumkontroll for håndsettet 3. Volumkontroll for høyttaler 4. Servicetilgangstaster 5. Hurtigtast 6. Opphengskrok for håndsett 7. Lagre 8. Melding

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 2013-01-02 Dok.nr.: 0638A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 3 Ta apparatet i bruk (montering)...

Detaljer

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk.

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk. PRESENTASJON Hørerør Display Telefonliste-tast Telefonsvarer-tast Rør Av/På-tast Tastatur Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk Norsk R- og Program-tast Mikrofon Brukerhåndbok Høyttaler-tast

Detaljer

LITTLEmack - Rød, Gul, Blå og Grønn

LITTLEmack - Rød, Gul, Blå og Grønn LITTLEmack - Rød, Gul, Blå og Grønn Brukerveiledning Varenr.: 540 541 Innholdsfortegnelse: Innledning:... 2 Noen ideer til bruk av LITTLEmack:... 3 Batteri /Strømforbruk... 3 Slik setter du batteriet på

Detaljer

TA-2 Telefonforsterker

TA-2 Telefonforsterker TA-2 Telefonforsterker Bruker- og vedlikeholdsveiledning TA-2 Telefonforsterker Telefonforsterker TA-2 HMS art. nr.: 020210 Best. nr.: 1104899 Skisser Jackplugg Tonekontroll Volumkontroll Kontroll-lampe

Detaljer

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 2014-08-28 Dok.nr.: 0156B1 Vestfold Audio AS Sandefjord Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør

Detaljer

PRESENTASJON. Base. LED for strømtilførsel/ linje. Display. SOS-tast. Telefonliste-tast. Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk

PRESENTASJON. Base. LED for strømtilførsel/ linje. Display. SOS-tast. Telefonliste-tast. Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk PRESENTASJON Base LED for strømtilførsel/ linje Hørerør Display Telefonliste-tast Rør AV/PÅ Tastatur SOS-tast Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk R- og Program-tast Mikrofon Volumtast

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

Gewa Jupiter. Brukerveiledning. Gewa Jupiter

Gewa Jupiter. Brukerveiledning. Gewa Jupiter Gewa Jupiter Brukerveiledning Gewa Jupiter INNLEDNING... 3 FORDELER OG FINESSER MED GEWA JUPITER... 3 TILKOPLING OG BESKRIVELSE... 4 TILKOPLING AV JUPITER... 4 JUPITERS TASTER OG ULIKE DELER... 4 HVORDAN

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok 9355494 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-2R er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

BRUKSANVISNING OND-2898

BRUKSANVISNING OND-2898 NORSK Comsys 360 NUMMERVISER MED VIP-SIGNAL FOR SVERIGE, DANMARK, NORGE, FINLAND BRUKSANVISNING OND-2898 Comsys 360 Side 2 * Kombinert viser for nummermottaking i Sverige, Danmark, Norge, eller Finland

Detaljer

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Bruksanvisning Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Modulær stemmeforsterker for AudioLink mikrofonmottakere. Dok.nr.: 1141A1 Dato: 2013-02-13 Sandefjord

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Digital trådløs telefon SE 140 Digital trådløs telefon med telefonsvarer SE 145. Velkommen. Hurtigveiledning. Koble til. Installer.

Digital trådløs telefon SE 140 Digital trådløs telefon med telefonsvarer SE 145. Velkommen. Hurtigveiledning. Koble til. Installer. Digital trådløs telefon SE 140 Digital trådløs telefon med telefonsvarer SE 145 Velkommen Hurtigveiledning 1 2 3 Koble til Installer Sett i gang Innholdet i esken Håndsett SE 140/ SE 145 SE 140 eller SE

Detaljer

Sikkerhets instruksjoner. BRUKERVEILEDNING. tiptel 140. Telefon med toveis høyttalende funksjon

Sikkerhets instruksjoner.  BRUKERVEILEDNING. tiptel 140. Telefon med toveis høyttalende funksjon Sikkerhets instruksjoner www.vcom.as BRUKERVEILEDNING (NOR) tiptel 140 Telefon med toveis høyttalende funksjon I II Innhold Innhold Sikkerhets instruksjoner Sikkerhets instruksjoner Innhold... 3 Sikkerhets

Detaljer

Brukerveiledning. SuperTalker. Varenr. 107 000

Brukerveiledning. SuperTalker. Varenr. 107 000 Brukerveiledning SuperTalker Varenr. 107 000 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 SuperTalkers funksjoner:... 3 Skisse av SuperTalker... 4 Batteri / Strømforbruk... 5 Bytt Overlegg og Fingerguide... 5 Valg

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Modell SC225. Quick-Start meny

Modell SC225. Quick-Start meny Modell SC225 Quick-Start meny Gratis App for Appel, Android og Microsoft. Søk på CLSF i: AppStore, Google Play, Windows Markedplace VIKTIG: HUSK Å DEAKTIVERE PIN-KODEN FØR SIM-KORT INSTALLERES I KAMERAET!

Detaljer

Telenor ISDN. Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! installasjonsveiledning

Telenor ISDN. Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! installasjonsveiledning Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! Her er de viktigste brukerfordelene med Telenor ISDN oppsummert: To telefonlinjer det vil si at du kan bruke to teleapparater samtidig Raskere dataoverføring,

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Gratulerer med ditt nye Amplivox audiometer. Ved riktig bruk vil dette være et audiometer du vil ha glede av lang tid framover. Denne brukerveiledningen er et supplement

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning TELEFONSENDER B-TLS5e

FlexiBlink Bruksanvisning TELEFONSENDER B-TLS5e Bruksanvisning TELEFONSENDER B-TLS5e Varenr.: 1326 2014-12-22 Dok.nr.: 0274B1 Vestfold Audio AS Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Telefonsender-pakken

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software opp til versjon X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning... 4 Hurtigveiledning....5 Ringe internt og eksternt...6

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer GENERELL INFORMASJON Kjære kunde Les denne brukerveiledningen før produktet tas i bruk, og behold den for senere bruk. Emballasjen sorterers etter gjeldende regler

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER Det ringer, det ringer... BKSAK nr: 200100111/65 Oppdat.ansv.: IT-seksjonen Dato sist oppdatert: 08.08.01 Ønsker noen kurs og gjennomgang av telefonapparatet, så kan

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Din bruksanvisning DORO DECT 4055 http://no.yourpdfguides.com/dref/3881237

Din bruksanvisning DORO DECT 4055 http://no.yourpdfguides.com/dref/3881237 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Teleslyngekoffert med aktiv høyttaler og 2 mikrofoner

Teleslyngekoffert med aktiv høyttaler og 2 mikrofoner Varenr. 1290 Teleslyngekoffert med aktiv høyttaler og 2 mikrofoner Brukerhåndbok Dok. nr.: 0605C Dato: 2016.07.19 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 3 I kofferten 3 Tilkoblinger 3 3. Komme

Detaljer

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring Y Gratulerer! i takker for tilliten ved ditt valg av PrimaNOA Digital Babycall, modell GI-D6. Apparatet er et kvalitetsprodukt, utviklet for optimal sikkerhet og komfort, basert på ny, avansert teknologi.

Detaljer

Hurtigstartveiledning CD280/CD285

Hurtigstartveiledning CD280/CD285 Hurtigstartveiledning CD280/CD285 Innholdet i esken Basestasjon (CD285) Basestasjon (CD280) Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere og strømadaptere. ** I enkelte land må du koble

Detaljer

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Brukerveiledning Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Varenr.: 300 100 Innholdsfortegnelse Tekniske data på Falck 6604 Vaktfalk Telealarm... 3 Introduksjon... 3 Oversikt over tilkoblinger... 4 Oppstart og programmering...

Detaljer

Vekkerklokke DS-1/RF, digital

Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF, digital Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF med mottaker HMS art. nr.: 148483 Best. nr.: 1104816 INNHOLD Vekkerklokke DS-1/RF, digital...

Detaljer

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt TV SoundBox. Vennligst les gjennom brukerveiledningen før du tar den i bruk og spar den for fremtid konsultasjoner. Hvis du har noen spørsmål, vennligst kontakt

Detaljer

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING 1. Montering generelt En typisk oppkobling av VOICE -TEL er vist i figuren under: ES 601 24V-utgang (X10) + - Brann C NO Feil / Innbrudd

Detaljer

Crescendo 50 samtaleforsterker

Crescendo 50 samtaleforsterker Crescendo 50 Brukerveiledning Crescendo 50 samtaleforsterker Crescendo 50 - samtaleforsterker: HMS art. nr. 020223 Best. nr. 1104940 Fleksibel mikrofon: HMS art. nr. 136188 Best. nr. 1104922 Halsslynge:

Detaljer

FØR DU BEGYNNER Å BRUKE RADIOEN Lading av batteri Det finnes 3 ulike tilbehør for lading til Proline Plus. Lader inngår ikke ved kjøp av radioen.

FØR DU BEGYNNER Å BRUKE RADIOEN Lading av batteri Det finnes 3 ulike tilbehør for lading til Proline Plus. Lader inngår ikke ved kjøp av radioen. HURTIGGUIDE FØR DU BEGYNNER Å BRUKE RADIOEN Lading av batteri Det finnes 3 ulike tilbehør for lading til Proline Plus. Lader inngår ikke ved kjøp av radioen. Flere tilbehørsartikler finner du på www.zodiac.no

Detaljer

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Bruksanvisning Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Mobiltelefonsenderen anvendes når brukeren ikke bærer mobiltelefonen på seg. Når telefonen ringer, vil Mobiltelefonsenderen gi telefonsignal i FlexiBlink

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Talevarsler med mikrofon, og batteridrift Talevarsler. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2265 B2 Dato:

Varenr HMS-nr.: Talevarsler med mikrofon, og batteridrift Talevarsler. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2265 B2 Dato: Talevarsler med mikrofon, og batteridrift Talevarsler Varenr. 1489 HMS-nr.: 216973 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2265 B2 Dato: 2017.04.20 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 I pakken 4 Utvendig

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911 Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911-1 - Kjære bruker: Takk for at dere kjøpte dusjkabinett hos oss. For din sikkerhet, vær vennlig og les manualen nøye før montering og bruk av dusjkabinettet Innholdsfortegnelse:

Detaljer

PL51 telefonforsterker

PL51 telefonforsterker PL51 telefonforsterker Bruker- og vedlikeholdsveiledning PL51 telefonforsterker PL51 telefonforsterker: HMS art. nr.: 135282 Best. nr.: 1104900 INNHOLD PL51 telefonforsterker... 1 Betjeningsalternativer...

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Hjemmetelefoni

Brukerveiledning Tilkobling Hjemmetelefoni JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling Hjemmetelefoni ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV ALTIBOX HJEMMETELEFONI 1 1 2 3 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN TELEFONITJENESTER

Detaljer

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE!

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE! Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av PrimaNOVA Digital Babycall, modell GI-D4. Produktet er utstyrt med digital teknologi og praktiske sikkerhetsfunksjoner slik at du kan være trygg på at

Detaljer

TELEFONFORSTERKER UA-50

TELEFONFORSTERKER UA-50 TELEFONFORSTERKER UA-50 Forhandler: AurisMed AS Postboks 294-3201 Sandefjord Telefon:33 42 72 50 e-mail: aurismed@aurismed.no Takk for at du har valgt vår universale håndsett/hodesett telefonforsterker

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580 Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3. Ladekontakt

Detaljer

Bruksanvisning. Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: Dok. nr.: 2226 A

Bruksanvisning. Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: Dok. nr.: 2226 A HMS art.nr. 215433 FlexiLife Bruksanvisning Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: 1486 Dok. nr.: 2226 A1 2016.03.30 Vestfold Audio Sandefjord HMS art.nr. 215433 FlexiLife

Detaljer

Modem og lokalnettverk

Modem og lokalnettverk og lokalnettverk Dokumentdelenummer: 383057-092 Oktober 2005 Innhold 1 Modem Bruke modemledningen........................... 2 Bruke en landspesifikk modemadapter............... 3 Velge landinnstillinger

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4220 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse TELEFONEN DIALOG 4220... 2 Knappene... 3 1.Linjeknapp 1-6... 3 Faste taster... 3 Telefon innstillinger... 4 BRUK

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P154 Sengemonitor. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P154 Sengemonitor. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P154 Sengemonitor Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA Revisjoner

Detaljer

Trådløs overvåkningssystem

Trådløs overvåkningssystem Trådløs overvåkningssystem Bruksanvisning Lynsymbolet viser at deler på innsiden av apparatet inneholder elementer med høy spenning. Utropstegnsymbolet viser brukeren at enkelte operasjoner og deler har

Detaljer

Brukerveiledning. Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling. Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling INNHOLD

Brukerveiledning. Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling. Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling INNHOLD Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling Brukerveiledning Lisa dørsender/ringeklokkesender med galvanisk tilkopling Lisa dørsender/ringeklokkesender: HMS art. nr. 020224 Bestillingsnr.:

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD191 CD196 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001

Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001 Brukerveiledning Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001 Epilepsialarm med Mikrofonføler Falck 6901 EpiTon er beregnet for å varsle anfall ved lyd. Falck 6901 EpiTon er følsom for svake lyder, noe som gjør den

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

Registrer produktet ditt og få kundestøtte på CD250 CD255 SE250 SE255. Veiledning for hurtigstart. Koble til. Sette inn.

Registrer produktet ditt og få kundestøtte på  CD250 CD255 SE250 SE255. Veiledning for hurtigstart. Koble til. Sette inn. Registrer produktet ditt og få kundestøtte på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Veiledning for hurtigstart 1 Koble til 2 Sette inn 3 Bruke Innholdet i esken Basestasjon ELLER Håndsett Batterideksel

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer