Telenor ISDN. Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! installasjonsveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Telenor ISDN. Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! installasjonsveiledning"

Transkript

1 Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! Her er de viktigste brukerfordelene med Telenor ISDN oppsummert: To telefonlinjer det vil si at du kan bruke to teleapparater samtidig Raskere dataoverføring, og raskere oppkobling til Internett To telefonnumre og mulighet for å utvide til inntil 10 ulike numre Mulighet til å se hvem som ringer før du løfter av røret Mulighet for spesifisert regning per telefonnummer Telenor ISDN installasjonsveiledning Lurer du på noe angående installasjon eller bruk av ISDN-abonnementet, kan du kontakte Telenor Kundeservice på telefon eller Telenor Feilmeldingen på telefon 145. Du kan også gå til inst.veiledning1.indd :44:54

2 Gratulerer med nytt ISDN-abonnement! 2 Før du tar i bruk abonnementet, må du gjøre et lite installasjonsarbeid selv. Denne veiledningen forteller deg alt du behøver å vite for å gjøre dette. Det finnes flere typer ISDN-telefoner, hussentraler og annet ISDN-utstyr på markedet. Funksjonene på dette utstyret varierer. Derfor bør du også lese veiledningen for ISDN-utstyret ditt før du setter i gang! Esken inneholder (se figur 2): En ISDN-boks (a) To festeskruer En telefonledning for tilkobling av ISDN-boksen (b) En strømledning (c) En overgang fra moderne telefonkontakt til gammeldags kontakt (trepolet kontakt). Denne brukes bare dersom ISDN-boksen skal kobles til en gammel telefonkontakt. Vi anbefaler montering av kombinert Lynvern (230V tilknytning og tele/dataforbindelse) for å beskytte elektroniskt utstyr mot overspenninger. Bruksområde: Benyttes for å beskytte elektroniske apparater, som ISDN (NT1) bokser, ADSLmodem, telefaks, PC, telefonapparater og annet utstyr, mot overspenninger. Oppkopling og bruk: Lynvern anbefales montert så tidlig som mulig i installasjonen, før ISDN-boksen, og splitter hvis du har ADSL, for å gi best beskyttelse for apparater og utstyr. Lynvern fås kjøpt hos din lokale el-forhandler. Avhending Defekte ISDN bokser skal avhendes/kasseres som EE avfall (elektriske og elektroniske produkter). Det er etablert mottakssteder for denne type avfall i alle landets kommuner. For å ivareta miljøhensyn anbefaler vi til at disse oppsamlingsstedene benyttes. 3 inst.veiledning1.indd :45:45

3 Noen begreper som brukes i denne veiledningen ISDN-boks Dette er bindeleddet mellom det offentlige digitale telenettet og dine ISDN-telefoner, ISDN PC-kort og annet ISDN-utstyr som du benytter. Dette er illustrert i figur 1. ISDN-boksen er Telenors eiendom. Den skal derfor ikke tas med dersom du flytter. Samtidig er det Telenors ansvar at boksen fungerer under normal drift. Telenor er derimot ikke ansvarlig for utstyr du kobler til ISDN-boksen. ISDN-kontakt Dette er kontakten for tilkobling av ISDN-telefoner og annet ISDNutstyr. ISDN-kontakten ser ut som en vanlig moderne telefonkontakt, men er kun beregnet for ISDN-utstyr. Montering og tilkobling av ISDN-boksen I velkomstbrevet fra Telenor er det angitt tidspunkt for når omkoblingen til ISDN vil skje i telefonsentralen. Det er viktig at ISDN-boksen ikke kobles til telenettet før dette tidspunktet da telefonlinjen i så fall ikke vil fungere. 4 5 inst.veiledning1.indd :45:45

4 6 Installasjonen av ISDN-boksen gjøres slik: 1. ISDN-boksen monteres på veggen ved hjelp av de to skruene. Skruene skal festes med 100 mm avstand (se bak på ISDN-boksen), og stikke 3 4 mm ut fra veggen. 2. ISDN-boksen hektes på skruene. 3. Strømkabelen kobles til den av ISDN-boksens kontakter som er merket med 230 V (se (d) i figur 2). Støpselet i den andre enden plugges i en 230 V stikkontakt. 4. Fjern alle gamle telefoner og annet teleutstyr fra eksisterende telefonkontakter. 5. Telefonledningen (se (b) i figur 2) har like plugger i begge ender. Den ene enden kobles til kontakten i ISDN-boksen som er merket LINJE (e), den andre kobles til en telefonkontakt der du tidligere har hatt en vanlig telefon (se (f) i figur 2). Dersom telefonkontakten i veggen er en gammeldags 3-polet kontakt, bruker du overgangen som fulgte med i esken. 6. ISDN-telefon og annet ISDN-utstyr kan nå kobles til de to ISDN-kontaktene (g) på ISDN-boksen. Enkelte ISDN-telefoner krever et spesielt oppsett før du kan ta dem i bruk. Se i brukerveiledningen for din telefon. Testing av ISDN-linjen Etter å ha koblet opp ISDN-boksen, må du teste om den fungerer tilfredsstillende. Dette gjør du lettest ved å koble til en ISDN-telefon i en av de to ISDN-kontaktene (g). Prøv om du kan ringe ut, og få kontrollert om du kan bli oppringt. Når du har fått både inn- og utgående samtaler til å fungere, er ditt ISDN-abonnement i orden og klar til å benyttes. Dersom ISDN-telefonen ikke reagerer på innkommende samtaler: Din ISDN-telefon kan være programmert for kun å svare på andre telefonnumre enn dine. Dette gjelder spesielt dersom telefonen har vært benyttet av andre tidligere. Fjern i så fall denne programmeringen (se i brukerveiledningen for ISDNtelefonen) og prøv på nytt. Dersom du ikke får summetone på ISDN-telefonen: 1. Er strømledningen koblet til en stikkontakt? Lampen merket 230 V på ISDN-boksen skal i så fall lyse. 7 inst.veiledning1.indd :45:49

5 2. Kontroller at telefonledningen er koblet til både linjekontakten på ISDN-boksen, og til en eksisterende telefonkontakt som tidligere har vært brukt til vanlig (analog) telefon. Da skal lampen merket LINJE på ISDN-boksen lyse. 3. Det kan være at Telenor ennå ikke har koblet din forbindelse om til ISDN i telefonsentralen. Dette sjekker du ved å koble ISDN-boksen fra telefonkontakten igjen og så koble til din gamle telefon i stedet. Dersom denne virker, er ikke linjen koblet om til ISDN. Er det angitte tidspunktet for omkobling passert (se bekreftelsesbrev fra Telenor), må du kontakte Telenor Kundeservice. 4. Er flere enn ett apparat koblet til ISDN-boksen? Kun ett ISDN-apparat (for eksempel ISDN-telefon eller adapter) skal kobles til ISDN-boksen når linjen testes. 5. Kontroller at det ikke er koblet telefoner eller annet teleutstyr til dine gamle telefonkontakter. Kun ISDN-boksen skal være koblet direkte til telenettet (figur 3). 6. Forsøk å flytte ISDN-boksen til en annen eksisterende telefonkontakt hvis du har dette. Virker ISDN-boksen i en annen kontakt, er det sannsynligvis en feil på den telefonkontakten du prøvde først. Hvis du har gått gjennom alle disse punktene og ISDN-telefonen fremdeles ikke fungerer, må du kontakte Telenor Feilmeldingen. 8 Tilkobling av ISDN-utstyr til ISDN-boksen Et ISDN-apparat med inntil 10 meter telefonledning, kan kobles rett i ISDN-boksen (se figur 2). Du kan eventuelt benytte en «dobbelkontakt» slik at flere enn to apparater kan kobles til. Dersom du har behov for flere faste telefonkontakter for eksempel fordi du trenger ISDN- apparater i andre rom enn der du har ISDN-boksen må det legges opp nye ISDN-kontakter. Hvis du ikke har grunnleggende kunnskap om elektriske installasjoner, er det best å la en montør gjøre dette. Det kan du bestille hos Telenor Kundeservice. 9 inst.veiledning1.indd :45:49

6 Det er likevel lagt ved en egen veiledning for installasjon av ekstra kontakter i esken fra Telenor, og hos Telenor-forhandlerne kan du også få kjøpt en «gjør det selv»-pakke for slik montering. Vanlig (analogt) teleutstyr sammen med ISDN Telenor ISDN er i utgangspunktet kun tilpasset bruk av ISDN-utstyr. Du kan likevel bruke vanlige apparater hvis du skaffer deg en adapter, og kobler utstyret til dette. En slik adapter, også kalt «terminaladapter» eller «analogadapter», får du kjøpt hos en Telenor-forhandler. Bruk av eksisterende telefonkontakter til analoge apparater Etter at din forbindelse er koblet over til ISDN i telefonsentralen, kan ikke de gamle telefonkontaktene benyttes (se figur 3). Ønsker du å bruke dem til vanlige apparater, må de kobles til en adapter (se figur 4). Forbindelsen mellom telefon kontakten som ISDN-boksen er koblet til, og telefon- kon taktene som skal tilkobles adapteren, må brytes. Kabelen mellom disse må følgelig kobles fra inst.veiledning1.indd :45:49

7 Ut fra adapteren kan du legge opp telefonkontakter ved hjelp av vanlig (totråds) telefonledning. Vanlige telefoner, telefaks, modem, trådløs telefon o.l. kan dermed tilknyttes. Lengden på ledningen mellom adapter og analogt utstyr har ingen lengdebegrensning. Figur 5 viser et eksempel på et slikt oppsett. Vær oppmerksom på at kontakten som ISDN-boksen kobles til, må være den som er nærmest hovedinntaket for telefon i boligen. Dette er fordi ISDN-boksen nå er bindeleddet for alt utstyr som skal kobles til ISDN-nettet (se figur 5). Alarm som er tilknyttet telefonlinje Dersom du har alarm som er tilknyttet telefonlinjen, må du koble denne til et adapter. Det er fordi de fleste alarmer krever vanlig analog linje. Vær oppmerksom på at alle alarmer krever strøm, og det samme gjør adapteren. Dermed kan du risikere at alarmen ikke fungerer hvis strømmen går. Du kan likevel få de fleste alarmtyper til å fungere, selv ved strømbrudd, men dette må du sjekke med ditt alarmselskap. Sikkerhetsinstruks Les denne instruksen nøye før du installerer ISDN-boksen. Instruksen inneholder informasjon som er viktig for din egen sikkerhets skyld, og bør oppbevares også for senere bruk inst.veiledning1.indd :45:51

8 Sikkerhetsinstruks og advarsler ISDN-boksen inneholder ingen sikringer eller andre deler som du kan reparere eller skifte ut selv. Kun til- og frakobling og tilpassing av kabel eller utstyr kan gjøres av deg som bruker. Ved tordenvær må du ikke utføre noe arbeid på ISDN-boksen. Boksen inneholder ikke strømbryter eller egne sikringer for beskyttelse mot kort slutning eller overspenning. Sikringer må være montert i bygget der boksen monteres. Trekk støpselet ut av stikkontakten (230 V) hvis du skal bryte strømtilførselen. Farlig spenning! Strømforsyning over ISDN-linjen ISDN-linjen fra Telenor er å betrakte som strømførende. Det er derfor farlig å komme i berøring med den. Ikke prøv å åpne eller eksperimentere med ISDN-boksen eller tilkoblingene. Service og reparasjoner må kun utføres av kyndig servicetekniker. Fareklasse på utgangene Utgang Utgang beskrivelse Spenningsnivå ISDN (S/T) Linje S o buss eller apparatutgang U grensesnitt/ 230 VAC 230 V strømforsyning Farlig spenningsnivå TNV1 (Telecommunication Networt Voltage) TNV3 (Telecommunication Network Voltage) Digital telefonlinje CE merking Dette utstyret er i overensstemmelse med EU-direktiv 89/336/EEC «Electromagnetic Compatibility» (EMC) og 73/23/EEC «Low Voltage Directive». 14 Telenor tar forbehold om eventuelle endringer eller trykkfeil. 15 inst.veiledning1.indd :45:53

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Oppkobling av modem Zhone 1512 Innholdsfortegnelse Velkommen som HomeNet-kunde! Takk for at du har valgt HomeNet. Denne installasjonsveiledning gir deg en innføring i hvordan du

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JANUAR 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox fra Lyse er en fiberoptisk løsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberoptiske kabel får du raske internettlinjer, et variert tv-

Detaljer

Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net

Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net Internett, Telefon, TV Utgave/revisjon: 3/1 2010-09-01 Web: www.3net.no E-post: kunde@3net.no Kundeservice: 77 77 04 99 Faks: 77 77 04 01 3net AS Bjørklysvingen

Detaljer

Trouble Tickets. Introduksjon. Innmelding og oppfølging av feil. Feilhåndtering. Annet om feil. Avklaring av feil

Trouble Tickets. Introduksjon. Innmelding og oppfølging av feil. Feilhåndtering. Annet om feil. Avklaring av feil Trouble Tickets Trouble Tickets Introduksjon Innmelding og oppfølging av feil Feilhåndtering Annet om feil Avklaring av feil Trouble Tickets Inntroduksjon Innmelding og oppfølging av feil Feilhåndtering

Detaljer

FIBER. Bruksanvisning for etablering av bredbånd privat. For kunder med Allied Telesyn 613LH. Trollfjord Bredbånd AS Side 1

FIBER. Bruksanvisning for etablering av bredbånd privat. For kunder med Allied Telesyn 613LH. Trollfjord Bredbånd AS Side 1 Trollfjord Bredbånd AS Side 1 FIBER Bruksanvisning for etablering av bredbånd privat. For kunder med Allied Telesyn 613LH Trollfjord Bredbånd AS Side 2 Innholdsfortegnelse: Velkommen som abonnent hos Trollfjord

Detaljer

i en enebolig MÅL Praktisk oppgave Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne

i en enebolig MÅL Praktisk oppgave Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne TELEINSTALLASJON I EN ENEBOLIG 13 Tel elee- 2 installasjon i en enebolig MÅL Etter at du har arbeidet med dette kapitlet, skal du kunne foreta en vanlig teleinstallasjon i en enebolig velge riktig utstyr

Detaljer

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med bredbånd på coax-kabel fra Canal Digital Kabel

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med bredbånd på coax-kabel fra Canal Digital Kabel Installering av bredbåndsruter ZyXEL P870N for kunder med bredbånd på coax-kabel fra Canal Digital Kabel Innhold Denne veiledningen vil kunne hjelpe deg med følgende: Hvordan du kobler din nye bredbåndsruter

Detaljer

Hjemmetelefonen. Gir mange muligheter

Hjemmetelefonen. Gir mange muligheter Hjemmetelefonen Gir mange muligheter Velkommen! Denne brosjyren skal hjelpe deg å få mest mulig ut av ditt telefonabonnement. Med fasttelefon får du tilgang til nyttige tjenester, og du kan velge tre av

Detaljer

Tilbud om skattefri bredbånd etter bruttolønnsordningen

Tilbud om skattefri bredbånd etter bruttolønnsordningen Tilbud om skattefri bredbånd etter bruttolønnsordningen Bredbånd PRODUKTDEMONSTRASJON: BERGEN 26.04 OG STAVANGER 28.04 TIDSPUNKTER BEGGE PLASSER ER 12.00-16.00 Skattefradrag ved leie av bredbånd etter

Detaljer

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhåndbok Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Hovedkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tlf: +1 408 526-4000 +1 800 553-NETS

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 001-200609

BRUKSANVISNING. Trådløs telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 001-200609 BRUKSANVISNING Trådløs telefon Modell: e800 Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608 Ver. 001-200609 Binatone e800 System Trådløs telefon med nummerviser. Denne telefonen er ikke beregnet til å ringe nødsamtaler

Detaljer

Bredbånd via tv-kabelen Brukermanual for ditt bredbåndsabonnement. Gjør det selv. Internett GDS inst.brosjyre mars 2012 v2.indd 1

Bredbånd via tv-kabelen Brukermanual for ditt bredbåndsabonnement. Gjør det selv. Internett GDS inst.brosjyre mars 2012 v2.indd 1 Bredbånd via tv-kabelen Brukermanual for ditt bredbåndsabonnement Gjør det selv 16 1 Internett GDS inst.brosjyre mars 2012 v2.indd 1 01.03.12 11.50 Internett GDS inst.brosjyre mars 2012 v2.indd 2 01.03.12

Detaljer

Brukerveiledning Graving og kabling

Brukerveiledning Graving og kabling Juli 2014 Brukerveiledning Graving og kabling Alt du trenger å vite om installasjon 1 1 Dette må gjøres før hjemmesentralen installeres S 3 2 Graving i hage S 4 3 Boring og inntrekking av kabel S 7 4 Trekking

Detaljer

FlexiLife Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral

FlexiLife Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Dok. nr.: MAN 0652D2 2013.04.02 Vestfold Audio Sandefjord Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hvordan fungerer FlexiLife Hussentral... 4 Varslingsmåter internt...

Detaljer

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Telenor Etude 30 TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Generelt Deler med navn...................................................................

Detaljer

FlexiLife Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral

FlexiLife Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Dok. nr.: MAN 0652D1 2013.01.03 Vestfold Audio Sandefjord Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hvordan fungerer FlexiLife Hussentral... 4 Varslingsmåter internt...

Detaljer

Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M

Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M Til Fra : Båtsfjord kommune v/ Elin Karlsen : Tryggitel AS v/ Arne Sporild Dato : 18.02.2013 Informasjon og priser på digital trygghetsalarm i utgave CareIP og CareIP-M Vi viser til henvendelse mottatt

Detaljer

Bruksanvisning 1186900B

Bruksanvisning 1186900B Bruksanvisning 1186900B Gratulerer med kjøpet! Denne bruksanvisningen vil fortelle deg hvordan du kan bruke Orion 700 til å styre elektriske varmeovner, lys og andre elektriske apparater automatisk etter

Detaljer

Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral

Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Dok. nr.: MAN 0652D5 2014.04.07 Vestfold Audio Sandefjord Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hvordan fungerer FlexiLife Hussentral... 4 Varslingsmåter internt...

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

LOS Bynett. Tilkobling og intern kabling i huset

LOS Bynett. Tilkobling og intern kabling i huset LOS Bynett Tilkobling og intern kabling i huset Tilkobling av fiber i bolig Når du har bestilt fiber fra LOS Bynett, og området du bor i er vedtatt utbygd, vil du bli kontaktet av montør fra vår entreprenør.

Detaljer

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO Dato: 24.03.2015 Ver 1.6.0, PCB B SR_OVERDRAG INNHOLD: 1. INNLEDNING..................2 2. TELEFONABONNEMENT..............2 3. OPPSTART AV OVERDRAGET...........

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Revisjonsoversikt: Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Dato Navn Kort beskrivelse av endring 25.02.13 Bent-Håvard Sollid Første utgave. Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Generell omtale av varslingsutstyr...

Detaljer

Brukermanual for produkt: AlertBrick Versjon: PHSA V1.0

Brukermanual for produkt: AlertBrick Versjon: PHSA V1.0 Brukermanual for produkt: AlertBrick Versjon: PHSA V1.0 1 AlertBrick brukermanual Innholdsfortegnelse Velkommen 3 Viktig sikkerhetsinformasjon 3 Hva finnes i esken 4 Installasjon og endringer 5 1. Nyinstallasjon

Detaljer

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Nettverksteknologiske forutsetninger for e- handel Kjell Toft Hansen 16.07.2007 Lærestoffet er utviklet for faget LV377D e-handel 1. Nettverksteknologiske

Detaljer

Tips til installasjon

Tips til installasjon Tips til installasjon ADSL og VDSL leveres inn til huset på den samme telefonkabelen som tradisjonell telefoni. Faktisk på samme kobbertrådpar. Dette gjør at hvis man i dag har et aktivt telefonabonnement

Detaljer

GSM ECO Comfort. Monteringsanvisning. GSM ECO Comfort. Ukeprogram gjør den velegnet til energistyring av boliger og større hytter.

GSM ECO Comfort. Monteringsanvisning. GSM ECO Comfort. Ukeprogram gjør den velegnet til energistyring av boliger og større hytter. GSM ECO Comfort Monteringsanvisning GSM ECO Comfort Sikom GSM ECO-Comfort er vårt nye flaggskip innen veggmonterte styringssentraler. Den er beregnet brukt til blant annet: Ring Hytta Varm og varme- og

Detaljer

COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning

COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning Enkel tilkalling av hjelp ute og inne. Art.nr. 13 800 HMS nr. 025 755 COGNITA MOBIL PERSONALARM Innledning side 3 Innholdet i esken side 3 Installasjon side 3

Detaljer

GSM Mini. SMS-styrt 230V stikk. Bruksanvisning

GSM Mini. SMS-styrt 230V stikk. Bruksanvisning GSM Mini SMS-styrt 230V stikk Bruksanvisning Innhold OVERSIKT GSM MINI:... 2 FØR BRUK:... 2 KLARGJØRING AV SIM-KORTET:... 2 INNSETTING AV SIM-KORTET:... 3 OPPSTART:... 3 SIGNALSTYRKE:... 3 RESET AV ADGANGSKODE:...

Detaljer