FlexiBlink Bruksanvisning TELEFONSENDER B-TLS5e

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FlexiBlink Bruksanvisning TELEFONSENDER B-TLS5e"

Transkript

1 Bruksanvisning TELEFONSENDER B-TLS5e Varenr.: Dok.nr.: 0274B1 Vestfold Audio AS Sandefjord 1

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Telefonsender-pakken inneholder... 4 Brukerveiledning... 4 Daglig bruk... 5 Lysindikatoren... 5 Hvordan bytte batteriet... 5 Montering... 6 Litt om virkemåten... 6 Lysindikator og brytere... 6 Stille inn huskodebryteren... 6 Stille inn ID-velgeren... 7 Montering av Telefonsenderen... 8 Kontroll av systemet etter montering... 8 Enkel feilretting... 8 Teknisk informasjon Produsent Vestfold Audio AS 3241 Sandefjord Tekniske spesifikasjoner Bruksområde: Innendørs. Driftsspenning: 9 V høykapasitets litiumbatteri Frekvens: 142 MHz Sendereffekt: 10 mw e.r.p. Advarsler i forbindelse med bruk Telefonsenderen er designet for innendørs bruk. Den må ikke oppbevares eller brukes i våtrom eller utendørs. Rengjøring som kan utføres av bruker Du kan tørke av Telefonsenderen med en fuktig, godt oppvridd klut med mildt såpevann. Vedlikehold som kan utføres av bruker Telefonsenderen er vedlikeholdsfri. Lagring når ikke i bruk Oppbevares på et tørt sted. Utfyllende om feilindikasjoner Se avsnittene Lysindikator og Hvordan bytte batteriet. 2

3 Innledning Telefonsenderen varsler når det ringer i telefonen. Den er en av mange typer sendere i varslingssystemet FlexiBlink, som også består av en rekke mottakere. Når Telefonsenderen registrerer ringesignal på telefonlinjen, i IP-adapteret eller bredbåndadapteret, sender den straks en kodet melding til alle mottakere i boligen. Disse varsler deg på en slik måte at du umiddelbart blir kjent med årsaken. Blant våre mest brukte mottakere er displayet IRIS, personvarsleren Junior og Isbjørnlampett. Om montering av Telefonsenderen Telefonsenderen er monteringsfri. Ledningen plugges i telefonkontakten eller i analoguttaket i IP-/bredbåndsadapteret, og telefonen kan om ønskelig plugges inn i bunnen av telefonsenderen dersom det ikke er ledige telefonkontakter man ønsker å benytte. Dette bør du lese Første del av denne bruksanvisningen gir deg en veiledning i daglig bruk av Telefonsenderen. Vi anbefaler at du gjør deg kjent med veiledningen på side 5: Daglig bruk Lysindikatoren / Hva lysindikatoren melder Hvordan bytte batteriet Andre del av bruksanvisningen (side 6-8) er et tillegg for personell som skal sette opp FlexiBlink i boligen din. Rekkevidde Telefonsenderen kan brukes i vanlig enebolig/leilighet. Dersom man har behov for varsling over lengre avstander, kan man bruke FlexiBlink Repeater FBRe. Ta kontakt med Vestfold Audio for nærmere opplysninger. 3

4 Hva Telefonsender-pakken inneholder Telefonsender B-TLS5e 9V Litium batteri 4

5 Brukerveiledning Daglig bruk Telefonsenderen trenger ikke tilsyn før den melder fra om svakt batteri. Lysindikatoren Telefonsenderen er utstyrt med en lysindikator (ofte kalt lysdiode). Den er synlig gjennom en liten åpning i batterilokket på front av Telefonsenderen. Indikatoren viser hendelser av mer teknisk art i og omkring Telefonsenderen. Den er i første rekke beregnet på servicepersonell. Hva lysindikatoren melder Indikatoren er normalt slukket. Grønt lys når telefonen ringer og telefonsenderen sender varsel. Grønt/rødt vekslende lys betyr at batteriet må byttes. Telefonsenderne sender også melding om svakt batteri til FlexiBlink mottakere. Du finner informasjon om dette i bruksanvisningen for disse produktene. Hvordan bytte batteriet Normalt vil det gå flere år før Telefonsenderen ber deg bytte batteriet. Det er ingen ting i veien for å sette inn et vanlig 9 volt alkalisk batteri, men du må i så fall bytte det oftere. Bytte batteriet 1. Åpne det grå batteridekselet. 2. Ta batteriet ut av batterilommen og dra batterihetten av. 3. Trykk batterihetten på det nye batteriet og sett det tilbake i batterilommen. 4. Aktiviser (om mulig) vertsproduktet og kontroller at du får varsling i f.eks. displayet IRIS, personvarsleren Junior eller Isbjørnlampetten. Eventuell batterifeilmelding i f.eks. displayet IRIS, Isbjørnlampetten og Vegglampett er nå slettet. 5

6 Montering Litt om virkemåten Telefonsenderen aktiviseres av ringespenningen på analog telefonlinje, på analog utgang på IP-adapteret eller på bredbåndadapteret. Den kodete radiomeldingen som sendes ut når Telefonsenderen starter, aktiviserer kun FlexiBlink mottakere i din bolig ikke hos naboer som eventuelt har FlexiBlink. Lysindikator og brytere Telefonsenderen er utstyrt med en lysindikator (ofte kalt lysdiode). Se side 5. Bryterne stilles inn før senderen settes opp. Siden skal de ikke røres. Se neste avsnitt. Stille inn huskodebryteren Om huskode Huskodebryteren (fabrikkinnstilling) I likhet med alle andre FlexiBlink produkter, har Telefonsenderen en blå huskodebryter. Huskodebryteren sørger for varsling i brukerens bolig ikke hos naboer. Varslingsanlegget i boligen bør ha en tilfeldig valgt huskode. Dersom brukeren allerede har FlexiBlink, bør du kopiere huskoden fra et av produktene. Se Kopiere huskode nedenfor. NB! Bruk aldri fabrikkinnstillingen! Tilfeldig valgt huskode Bruk en liten, butt gjenstand (f.eks. en kulepenn) når du nå skal skyve de små knastene i posisjon. Velg en tilfeldig huskode dvs. skyv de små knastene på huskodebryteren helt opp eller ned på måfå. Pass på at alle FlexiBlink sendere og mottakere bruker koden du velger, inklusiv Telefonsenderen. Kopiere huskode Ta for deg et av FlexiBlink produktene brukeren allerede har, f.eks. Isbjørnlampetten. Finn fram til huskodebryteren. Forsikre deg om at du leser tallrekken på huskodebryteren riktig vei. Sett de små knastene på huskodebryteren i Telefonsenderen på nøyaktig samme måte. 6

7 Stille inn ID-velgeren ID-velgeren har en todelt rolle i Telefonsenderen. Fabrikkinnstillingen er vist i figuren til venstre. ID-velgerens posisjon 0 (fabrikkinnstillingen) passer de aller fleste behov. Se funksjonstabellen til høyre. Tabellen er todelt. Det gule området viser de valgmuligheter IDvelgeren gir når Telefonsenderen blir brukt i varslingsanlegg uten bruk av Repeater FBRe. Det grønne området har samme valgmuligheter som det gule, men her blir Telefonsenderen brukt i varslingsanlegg med Repeater FBRe. Se tabellen ovenfor, kolonnen merket Tilleggsinformasjon i displayet IRIS. I tilfeller der brukeren har behov for å bli varslet når det ringer på mer enn én telefonlinje, vil displayet IRIS vise hvilken linje det ringer på. Dette krever én Telefonsender på hver linje. IDvelgeren i telefonsenderen på linje 1 settes til 1 osv. Se avsnittene nedenfor. ID-venderen (fabrikkinnstilling) Valg av ID på den ene Telefonsenderen Med en liten skrutrekker dreier du ID-velgeren til 1. Når denne Telefonsenderen varsler, vil displayet IRIS vise mobiltelefonsymbolet og tallet 1. Valg av ID på den andre Telefonsenderen Med en liten skrutrekker dreier du ID-velgeren til 2. Når denne Telefonsenderen varsler, vil displayet IRIS vise mobiltelefonsymbolet og tallet 2. 7

8 Montering av Telefonsenderen Telefonsenderen settes på hensiktsmessig sted på veggen i forhold til vertsproduktet. Bruk borrelåsen som allerede sitter på baksiden. Følg denne framgangsmåten: 1. Med medfølgende spritserviett vasker du bort støv/fett på veggen i det området borrelåsen kommer til å treffe når du trykker Telefonsenderen på plass. Gå trinnvis videre til punkt 7 mens du venter på at veggflaten blir tørr. 2. Velg en huskode. Se kapitlet Stille inn huskodebryteren. 3. Velg evt. en ID. Se kapitlet Stille inn ID-venderen. 4. Velg Analog eller Digital. Se kapitlet Stille inn Analog-/Digitalbryteren. 5. Plugg på batteriet. Legg batteriet ned i batterilommen. 6. Lukk det grå dekselet. 7. Plugg telefonsenderens ledning med telefonplugg i telefonkontakten, IP-adapteret eller bredbåndadapteret. 8. Koble eventuelt telefonen inn i kontakten i bunnen av telefonsenderen, hvis du ikke har andre anvendbare telefonkontakter ledig i huset. 9. Fjern dekkplasten på borrelåsen og trykk Telefonsenderen på plass. Kontroll av systemet etter montering Når Telefonsenderen er montert, bør du kontrollere systemet. Aktiviser vertsproduktet ved å ringe til telefonnummeret og kontroller at FlexiBlink mottaker(e) varsler deg. Enkel feilretting Ingen varsling Rødt/grønt blink Kontroller tilkobling til telefonkontakten Riktig huskode? Riktig innstilt ID velger? Bytt batteri. Bytt batteri. Vestfold Audio AS Sandefjord 8