FlexiLife Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FlexiLife Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral"

Transkript

1 Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Dok. nr.: MAN 0652D Vestfold Audio Sandefjord

2 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hvordan fungerer FlexiLife Hussentral... 4 Varslingsmåter internt... 5 Tilkoblinger og betjening... 5 Brukerveiledning... 6 Daglig bruk... 6 Montering og innstilling... 6 Plassering... 6 Montering av SIM-kort... 6 Oppsetting av huskode for FlexiLife IO-enheten fra FlexiLife Hussentral... 7 Innstilling av FlexiLife Hussentral... 7 Nødvendige innstillinger av FlexiLife Hussentral før bruk... 7 Mobilabonnement... 9 Registrering av ny bruker... 9 Oppsett på index-siden... 9 Sette opp PIN-kode for GSM-terminal... 9 Registrere huskode... 9 Legge inn navn, mobilnummer og eventuelt e-post for varslingsmottakere Sletting av kontaktperson Sette opp mobilnummer og e-post for mottak av feilmeldinger Oppsett for individuelle varslingsoppsett Lage varslingsoppsett Velg navn på varslingen Legge inn tidsrom for varslingen Legg inn varslingsmottaker Velge talemeldinger Skrive inn eventuell SMS-tekst Legge inn sensorkriterier for varslingen Valg av sensor Valg av sensornavn Valg av installasjonssted Valg av kriterium Skriv inn antall minutter Lagring av sensor-kriterium MAN 0652 D2 2

3 Visning av sensorene Fjerning av sensor-kriterium Kontroll av systemet etter montering Enkel feilretting Teknisk informasjon Produsent Vestfold Audio AS 3241 Sandefjord Tekniske spesifikasjoner Bruksområde: Innendørs. Strømtilkobling: 230 VAC Advarsler i forbindelse med bruk FlexiLife Hussentral er designet for innendørs bruk. Den må ikke oppbevares eller brukes i våtrom eller utendørs. Rengjøring som kan utføres av bruker Du kan tørke av FlexiLife Hussentral med en fuktig, godt oppvridd klut med mildt såpevann. Vedlikehold som kan utføres av bruker FlexiLife Hussentral er vedlikeholdsfri. Ved eventuell tilknytning til GSMterminal, må mobil-abonnementet vedlikeholdes Lagring når ikke i bruk Oppbevares på et tørt sted. Utfyllende om feilindikasjoner Se avsnittet Feilsøking. MAN 0652 D2 3

4 Innledning FlexiLife Hussentral hører til FlexiLife-familien. FlexiLife Hussentral fungerer som en mottaker for alle varslingssignaler. Disse blir tidfestet og logget. FlexiLife Hussentral har tilpassede varslingsoppsett for brukeren. Disse varslingene definerer hva som skal skje videre ved ulike signaler fra sensorene. FlexiLife Hussentral vil installeres for å sende ut behandlede varsler og alarmer til FlexiBlink og FlexiLife mottaker, til varslingsmottakere på SMS og til mottakere via Internett. Hvordan fungerer FlexiLife Hussentral FlexiLife Hussentral, er en avansert alarmhåndteringssentral som bringer FlexiBlink varslingssystemet over til et avansert varslingssystem for brukere, deres pårørende og hjelpeapparatet. FlexiLife Hussentral mottar FlexiBlink varslingssignaler, behandler dem i henhold til et brukerdefinert varslingsoppsett, og varsler internt og/eller eksternt. FlexiLife Hussentral har ingen betjeningsfunksjoner, og den er således brukersikker. Den settes opp fra en PC som kobles til, og dette kan utføres med svært liten opplæring. Varslingsregler settes enkelt opp, tilpasset installasjon og brukerens livsmønster. Varslingsreglene kan styre varsling ut til interne FlexiBlink mottakere som for eksempel Kolibri eller Aurora for talevarsling, til Iris for mer detaljert varsling eller til personvarsleren Junior for intern mobil varsling. Systemet tillater varsling eksternt til naboer vha. FlexiBlink nabovarsling, eller spesifikt til FlexiBlink mottakere eksternt i nabolaget. FlexiLife Hussentral tar imot signaler fra FlexiBlink og FlexiLife sensorer. Disse signalene blir sjekket mot aktuell huskode. Dette er anleggets «kanalvelger». Alle sendere i boligen må settes med samme, tilfeldige huskode. Denne huskoden skal også velges i oppsettet for FlexiLife Hussentral. Dersom innkommende signal har den valgte huskoden, tas det vare på for videre behandling. Først og fremst vil sikkerheten i boligen garanteres gjennom installasjon av FlexiBlink varslingsanlegg. FlexiBlink tilpasses med røykvarslere, komfyrvaktalarm, vannlekkasjevakt med alarm, passasjedetektorer, varslingsmottakere og sengevibratorer, alt etter boligens beskaffenhet og personlige behov. Alle røykvarslere og sensorer/sendere er adresserbare for økt trygghet. Man kan bl.a. tenke seg at alarmer og varslinger går til pårørende og/eller hjelpeapparat når: Brannalarmen går hos bruker Bruker går på toalettet om natten og ikke legger seg igjen innen en viss tid. Bruker ikke legger seg for natten. Bruker ikke står opp for dagen. Det ikke har vært bevegelse i løpet av en gitt tidsperiode. Bruker ikke har vært på kjøkkenet innen en gitt tidsperiode. Bruker går ut om natten. Gi talevarsling med Varslingsmottaker i gangen hvis bruker forsøker å gå ut om natten. 4

5 Alarmene loggføres og evalueres av FlexiLife Hussentral i henhold til varslingsregler tilpasset brukerens bolig og livssituasjon. Disse ulike reglene kan settes via tilkobling til ekstern PC. Dersom det er ønskelig at det skal sendes SMS til pårørende eller hjelpeapparatet som varsling, må brukeren kjøpe et mobilabonnement og opprettholde dette abonnementet. FlexiLife Hussentral leveres med GSM sender, men uten SIM-kort. Videre kan FlexiLife Hussentral varsle over Internett i form av e-post. Den kan også varsle til andre eksterne enheter hvis kommunikasjonsprotokollen meddeles Vestfold Audio AS (tilleggsarbeid). FlexiLife Hussentral kan også motta og sende signaler til tredje-parts systemer, men det kan medføre spesialtilpasninger. Systemet har 512 huskoder (kanaler) som den kan lytte til samtidig. Varslingsmåter internt FlexiBlink Mottakere kan varsle med lyd, lys, symboler, tekst, vibrasjon og tale i flere kombinasjoner avhengig av hvilke mottakere som er valgt. Tilkoblinger og betjening Antenner Huskodebryter for sending til FlexiBlink mottakere Grønt lys når sentralen er PÅ GSM modul Eth1: Tilkobling til Internett /bredbåndsruter Eth2: Tilkobling til PC for oppsett (DHCP-server) Strømtilkobling Figur 1: FL Sentral 5

6 Brukerveiledning Daglig bruk FlexiLife Hussentral starter automatisk når strømmen tilkobles. Etter at strømmen er tilkoblet må du tillate systemet å få 60 s oppstartstid. Et grønt lys i fronten lyser når enheten er klar til bruk. Det blir gitt alarmer og sendt varslinger utfra reglene som er satt. Disse alarmene/varslingene blir sendt til FlexiBlink og/eller FlexiLife mottakere. Alarmene kan også settes til å varsle eksternt. Installatøren av FlexiLife Hussentral må sette seg inn i nødvendige innstillinger før bruk. Montering og innstilling Plassering FlexiLife Hussentral skal tilkobles strømnettet(230vac). Strømkontakten er montert på undersiden av FL Sentral. Benytt vedlagte strømadapter. Dersom det er ønskelig å sende SMS-varsling til kontaktpersoner, er det viktig at det er mobildekning fra plasseringen. Det anbefales å tilkoble en UPS for å opprettholde funksjonen ved eventuelt strømbrudd. En UPS sikrer strømforsyning i noen timer ved eventuelt strømbrudd. UPS en kobles eventuelt inn mellom strømuttaket i veggen og FlexiLife Hussentral. Montering av SIM-kort For å montere SIM-kortet, trykkes den lille, gule knappen inn med en liten skrutrekker eller kulepenn. Skuffen til SIM-kortet kan deretter dras ut. SIM-kortet legges ned i skuffen med det avkortede hjørnet ut og til venstre, og trykk skuffen inn. Figur 2 Plassering av SIM-kortet 6

7 Oppsetting av huskode for FlexiLife IO-enheten fra FlexiLife Hussentral Alle FlexiLife og FlexiBlink mottakere som skal motta varslinger og alarmer fra FlexiLife Hussentral må settes opp til samme huskode som FlexiLife Sentral. Huskodebryteren er plassert oppe til høyre på fronten av FlexiLife Hussentral. Velg nå en tilfeldig huskode. Dette gjøres ved å velge en tilfeldig kombinasjon av bryterne 1 9. Har man FlexiBlink utstyr fra før i boligen, innstilles huskodebryteren til den samme kombinasjonen av bryterne 1 9 som det øvrige utstyret i boligen. Forsikre deg om at du leser tallrekken på huskodebryteren riktig vei. Dette gjelder både FlexiLife Sentral og det produktet som du eventuelt kopierer huskoden fra. Bruk en liten, butt gjenstand (f.eks. en kulepenn eller liten skrutrekker) for å skyve de små bryterne i posisjon. Figur 3 Huskodebryter. Fabrikkinnstilling Innstilling av FlexiLife Hussentral Hver enkelt FlexiLife Hussentral settes opp med varslingsoppsett og data ved første gangs installasjon. Disse varslingene kan endres senere ved behov. Nødvendige innstillinger av FlexiLife Hussentral før bruk FlexiLife Hussentral har en fast IP-adresse på Eth2-utgangen på bakplaten. For å sette opp varslinger for brukeren i FlexiLife Hussentral, må det benyttes en ekstern PC. Her kan det benyttes en «vanlig» PC med nettverkskort. 1. Koble en nettverks-kabel mellom LAN-utgangen(Eth2) på FlexiLife Hussentral og en nettverksinngang på den eksterne PC. 2. Vent ca 1 minutt etter oppkobling for å la FlexiLife Hussentral tildele den eksterne PC en IP-adresse. Dette må gjøres for å få til kommunikasjon mellom FlexiLife Hussentral og den eksterne PC. 3. Start en nettverksleser, f.eks. Internet Explorer, på den eksterne PC. 4. For kommunikasjon med FlexiLife Hussentral må følgende adresse skrives inn i feltet for nettadresse: 7

8 Da kommer du til denne nettsiden: Figur 4 Innstilling av FlexiLife Hussentral Det første som må gjøres er å stille inn huskode tilsvarende de senderne du har, aktuelle sensorer, varslingsmottaker og individuelle varslingsregler for brukeren. Se kapitlene under for innstilling av disse. Huskode er anleggets «kanalvelger». Alle sendere i boligen må settes med samme, tilfeldige huskode. Denne huskoden skal også velges i oppsettet for FlexiLife Hussentral. De individuelle varslingsreglene for brukeren registreres i FlexiLife Hussentral via denne nettsiden. Det kan legges inn flere varslinger for brukeren. Registrering av varslingene bør gjøres i følgende rekkefølge: 1. PIN-kode for SIM-kort (dersom SMS-varsling skal benyttes) 2. Registrering av sensorenes huskode 3. Registrering av varslingsmottakere 4. Registrering av varslingsoppsett 5. Registrering av hvilke sensorer som skal tilhøre de ulike reglene 8

9 Mobilabonnement Dersom det er ønskelig med varsling på SMS fra FlexiLife Hussentral, må brukeren opprette et mobil-abonnement og opprettholde dette. Fra FlexiLife Hussentral er det mulighet for å differensiere både hvilke alarmer som skal gå til hvilke mottakere/sms og til hvilke tider det skal varsles. Registrering av ny bruker Når en ny bruker skal benytte en FlexiLife Hussentral, må først PIN-koden for GSMterminalen registreres. Dette bør registreres før SIM-kortet settes inn. Deretter skrives huskoden som finnes i huset fra før inn på index-siden til FlexiLife Hussentral. Varslingsmottakere legges også inn på denne siden. Dersom det er ønskelig med talevarsling istedenfor SMS, krysses det av for Tale på denne siden. Når alle data er lagt inn på siden, trykkes Lagre for å lagre dataene til databasen i FlexiLife Hussentral. Varslingsoppsett og hvilke sensorer som skal utløse varslinger, registreres på neste side. Videre ned på siden blir det forklart hvordan det skal gjøres. Oppsett på index-siden Dataene som blir lagt inn for PIN-koden, huskoden og varslingsmottakere lagres i databasen på FlexiLife Hussentral når det trykkes på Lagre-knappen nederst på siden. For å komme til neste side, trykkes på Neste side (nederst på venstre side). Sette opp PIN-kode for GSM-terminal Når en GSM-terminal skal settes opp, må PIN-koden for SIM-kortet tastes inn. For å sette opp denne PIN-koden, skrives koden i feltet PIN-kode. Alle dataene på siden blir lagret når det trykkes Lagre (nederst på siden). Figur 5 Registrere PIN-kode Registrere huskode Valgt huskode skrives inn i feltet Huskode i det grafiske grensesnittet. Skriv inn samme huskode som utstyret som er benyttet i boligen. Koden skrives av fra bit 1 til 9 på huskodebryteren. De skal skrives som 1 og 0. Dette blir også lagret når det trykkes Lagre. Figur 6 Registrere huskode 9

10 Legge inn navn, mobilnummer og eventuelt e-post for varslingsmottakere For å legge til en eller flere varslingsmottakere, må en trykke på Legg til flere varslingsmottakere. Da kommer det opp et felt i bunnen av lista hvor en skal skrive inn Navn, Telefon og Epost. Figur 7 Legg inn meldingsmottaker Legg inn navn, mobilnummer og eventuelt e-post-adresse til personer som skal varsles. Dersom det skal registreres flere, trykk på Legg til flere varslingsmottakere igjen, og skriv inn dataene. Når det trykkes Lagre, lagres alle dataene i databasen i FlexiLife Hussentral. Dette gjelder også endringer som er gjort for alle kontaktene. Navnet kan ikke endres. Sletting av kontaktperson Dersom det er ønske om å slette en kontaktperson, merkes det av under Slett til høyre for personen som skal slettes. Når det merkes av i denne ruten, får en spørsmål om en virkelig vil slette. Dersom du ikke vil slette, fjern krysset igjen. Den eller de som er mekret, blir slettet når det trykkes Lagre. OBS! Eventuelle regler med denne kontaktpersonen blir også slettet. Figur 8 Sikkerhetsspørsmål Sette opp mobilnummer og e-post for mottak av feilmeldinger Feilmeldinger blir sendt til SMS til den / de det er krysset av for under Feilmelding på indexsiden. Se figur 7. 10

11 Oppsett for individuelle varslingsoppsett Brukeren har behov for individuelt varslingsoppsett. Dette forteller hva FlexiLife Hussentral skal varsle i leiligheten eller til ekstern varslingsmottaker. Dersom en person har lett for å vandre, kan den få talebeskjed om å legge seg igjen dersom det er natt og hun/han er i vindfanget. Dersom personen deretter går ut, kan det sendes en alarm til pårørende eller naboen om at personen har gått ut. For å registrere disse må følgende data for varslingen legges inn: 1. Navn på varslingen 2. Hvilket tidspunkt varslingen skal utløses 3. Hvor eller til hvem varslingen skal gå 4. Eventuell talemelding til FlexiLife/FlexiBlink mottaker 5. Eventuell SMS-tekst som skal gå til mottaker Når den overordnede varslingen er laget, må de sensorene som skal kobles til settes opp. Det kan være fra en til fire sensorer pr varslingsoppsett. Det vil si at opp til fire signaler kan tas hensyn til samtidig for hver varsling. For å registrere disse sensorene, må følgende data legges inn: 1. Navn på sensoren. 2. Hvilket navn som ønskes for denne sensoren 3. Hvor den er installert 4. Hvilke kriterium som skal oppfylles 5. Eventuelt antall minutter (hører til kriterier). Disse dataene samles så i FlexiLife Hussentral og denne varsler når kriteriene er oppfylt. Lage varslingsoppsett I denne delen skal varslingsoppsettet for brukeren settes opp. På første linje skal betingelsene rundt varslingen settes, i hvilket tidsrom den skal gjelde, hvem det skal varsles til, hvilken melding som skal sendes og navnet på varslingen. Dette skrives inn i feltene vist under. Figur 9 Registrering av varslinger 11

12 Velg navn på varslingen Når en ny varsling skal lages, finn først et fornuftig navn som forteller deg hva den inneholder. Dersom det gjelder en person som vandrer, kan navnet være: Astrid legger seg ikke. Dette navnet skrives inn i feltet Varsling av. Dette navnet blir lagret når knappen Registrer blir trykket. Figur 10 Skriv inn hva som skal varsles Legge inn tidsrom for varslingen Tidsrommet for når varslingen skal gjelde legges inn i varslingsoppsettet. På forhånd er det definert tre ulike tidsrom: Alltid, Dag(07 23) og Natt( 23 07). Dersom ingen av disse passer, kan en velge Velg selv. Da må start- og stopptid settes inn i feltene. Figur 11 Legge inn tidsrom Legg inn varslingsmottaker Velg hvilken mottaker som varslingen skal sendes til. Dette kan være Varsling internt(flexiblink), og da må talemelding velges, eller til SMS-mottaker. Dersom en velger SMS-mottaker, kan eventuelt SMS-tekst skrives inn i rett felt. Dersom du ønsker å varsle til flere mottakere, legg inn samme varsling en gang til med ny mottaker. Figur 12 Legge inn varslingsmottaker Velge talemeldinger Velg hvilken talemelding som skal benyttes ved den aktuelle varslingen. Standard talemelding kommer automatisk i mottakerne dersom tale er valgt der. Talemeldingen kan være «Det er natt Legg deg igjen» dersom brukeren står opp om natta og går ut i gangen. Talemeldingen som er markert i nedtrekksmenyen, lagres når det trykkes Registrer. Figur 13 Legge inn talemelding 12

13 I denne nedtrekksmenyen kan en også velge å legge inn egendefinerte talemeldinger, skrevet som Talemelding Disse må da lastes inn i en FlexiBlink Mottaker. I tillegg kan det her velges FB-UT signal (id ). Disse kan benyttes for å trigge en FB- UT til å gi ut en sluttet kontakt når aktuell id blir sendt. FB-UT-kontaktene kan igjen benyttes for å kommunisere med annet utstyr. Skrive inn eventuell SMS-tekst I dette feltet kan en skrive inn den SMS-teksten en ønsker skal sendes. Dersom dette feltet ikke fylles ut, skrives varslingsnavnet som SMS-meldingstekst. Alle dataene blir lagret i databasen når det trykkes på Registrer. Figur 14 Legge inn eventuell SMS-tekst Legge inn sensorkriterier for varslingen For å legge inn sensorkriterier, må det registreres en kombinasjon av type sensor, eventuelt eget sensornavn, installasjonssted, kriterium og eventuelt tidsperiode. Valg av sensor Når en skal legge inn en sensor for varslingen, kan disse velges utfra lista som ligger i Sensor. I denne lista kommer røyk- og brannvarsler opp, samt de sensorene i boligen som er benyttet. For å kunne sette opp en varsling med en sensor, må derfor senderen utløses en gang med riktig huskode for at den skal bli med i lista. Fra menyen Sensor kan en da velge hvilken sensor som er aktuell å lage varsling ut fra. Marker ønsket sensor i nedtrekksmenyen, og velg så neste opsjon. Når Registrer blir trykket, blir sensoren lagret. Figur 15 Legge inn sensor 13

14 Valg av sensornavn Dersom en ønsker eget navn på sensoren, f.eks Røykvarsler Soverom Astrid, kan dette skrives inn i feltet Sensornavn. Dersom det ikke velges noe navn her, blir navnet satt til det navnet som står under Sensor, samt eventuelt installasjonssted. Figur 16 Legge inn egenvalgt navn på sensor Valg av installasjonssted Alternativene for valg av installasjonssted varierer utfra hvilken sensor som er valgt. På alle bevegelsessensorer og assistansealarmer kan installasjonssted velges. Rull nedover menyen og marker ønsket verdi. Sjekk at id på senderen tilsvarer id i lista. Valg av kriterium Figur 17 Legge inn installasjonssted Her kan det velges hvilke kriterier som skal gjelde for den valgte sensoren. Dersom det skal varsles ved uteblitt signal, velges Ingen aktivitet siste og deretter antall minutter i feltet Antall min. Her følger en forklaring på de ulike valgene: Valg Antall min Brukes når Ingen aktivitet siste 120 Dersom det f.eks. skal meldes dersom det ikke har vært aktivitet i huset siste 2 timer, eller dersom ikke kjøleskapdøra har vært åpnet siste 2 timer Aktivitet siste 60 Dersom en ønsker å sjekke om det har vært bevegelse på badet i løpet av den siste timen Aktivitet i minst 30 Dersom en ønsker å vite om senga har vært i bruk i minst to timer Aktivert N/A Når en assistansealarm blir utløst, eller det er bevegelse i stua, eller det ligger noen i senga. Deaktivert N/A Dersom en ønsker å sjekke om senga er i bruk Figur 18 Legge inn kriterium Skriv inn antall minutter For å fullføre punktet Kriterium, må feltet i Antall min fylles ut. Her settes hvor lang tid som skal gjelde for sensoren. Figur 19 Legge inn antall minutter 14

15 Lagring av sensor-kriterium Når de aktuelle feltene over er skrevet inn, trykkes Registrer sensor og sensorkriteriet vil bli lagret. Visning av sensorene For å vise hvilke sensorer som er lagt til under hver varsling, trykk på Vis sensorer. Da kommer følgende bilde fram: Figur 20 Oversikt over alle varslingene som er satt opp Dette viser hvilke varslinger som er laget for brukeren, samt hvilke sensorer som ligger under hver varsling. Dersom en varsling skal fjernes, markeres den under Slett varsling/sensor og trykk Slett varsling/sensor. Her vil det komme opp et kontrollspørsmål på om du virkelig vil slette. Figur 21 Kontrollspørsmål Fjerning av sensor-kriterium Dersom et sensor-kriterium skal fjernes, markeres denne med et kryss etter sensoren i oversikten over registrerte varslinger. Deretter trykkes Slett varsling/sensor. 15

16 Kontroll av systemet etter montering Når FlexiLife Hussentral er montert, bør hele systemet kontrolleres. Aktiver de ulike sensorene og kontroller at alle FlexiBlink mottaker(e) varsler som forventet. Disse skal da varsle ut fra varslingene som er satt opp. Enkel feilretting Tar ikke imot signaler Ingen reaksjon i FlexiBlink mottaker Sender ingen SMS Eventuell restart Sjekk at alle FlexiBlink og FlexiLife sendere og mottakere har samme huskode. Sjekk at riktig varsling er satt opp ved å koble til ekstern PC som forklart under Nødvendige innstillinger av FlexiLife Hussentral før bruk s 7. Sjekk deretter at varslingen med aktuell sensor er lagt inn. Sjekk at rett mobilnummer er registrert ved å koble til en ekstern PC som forklart over. Sjekk at SIM-kort er montert og rett PINkode er registrert. Sjekk at GSM-senderen blinker med et grønt lys. Dersom det er et kontantkort, sjekk eventuelt om det er penger på kontantkortet. Koble strømmen fra FlexiLife Hussentral. Vent 1 min. Koble til strømmen igjen. FlexiLife Hussentral starter automatisk opp i rett program. 16

FlexiLife Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral

FlexiLife Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Dok. nr.: MAN 0652D1 2013.01.03 Vestfold Audio Sandefjord Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hvordan fungerer FlexiLife Hussentral... 4 Varslingsmåter internt...

Detaljer

Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral

Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Dok. nr.: MAN 0652D5 2014.04.07 Vestfold Audio Sandefjord Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hvordan fungerer FlexiLife Hussentral... 4 Varslingsmåter internt...

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

FlexiLife. Praktiske eksempler

FlexiLife. Praktiske eksempler VESTFOLD AUDIO AS FlexiLife Dok. nr: 1531A1 Dato: 2013-06-03 Kapittel Innholdsfortegnelse Side 1 INNLEDNING... 3 2 EGENVARSLING... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 SIKKERHETSVARSEL... 4 2.2.1 Brannalarm med røykvarsler...

Detaljer

Bruksanvisning 1186900B

Bruksanvisning 1186900B Bruksanvisning 1186900B Gratulerer med kjøpet! Denne bruksanvisningen vil fortelle deg hvordan du kan bruke Orion 700 til å styre elektriske varmeovner, lys og andre elektriske apparater automatisk etter

Detaljer

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger Brukerdokumentasjon Oppdatert informasjon og brukerveiledning finner du også på www.anleggsterminal.no. Har du spørsmål, ta kontakt på epost: anleggsterminal@proresult.no, eller telefon: 57 82 00 06 Innholdsliste

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

Numa BA110 Boligalarm

Numa BA110 Boligalarm Et nytt og brukervennlig GSM Alarm System Velegnet til å beskytte dine verdier! Numa BA110 Boligalarm Brukermanual Versjon 1.0 Publisert dato: 1ste. januar 2012 Nettside: www.numa.no Numa AS Kanalkaia

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO Dato: 24.03.2015 Ver 1.6.0, PCB B SR_OVERDRAG INNHOLD: 1. INNLEDNING..................2 2. TELEFONABONNEMENT..............2 3. OPPSTART AV OVERDRAGET...........

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Les denne brukermanualen nøye. 1 Introduksjon Kjære kunde Gratulerer med kjøp av Sector Alarm Trådløs GSM- Boligalarm! Du er nå innehaver av en alarm som gir

Detaljer

COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning

COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning Enkel tilkalling av hjelp ute og inne. Art.nr. 13 800 HMS nr. 025 755 COGNITA MOBIL PERSONALARM Innledning side 3 Innholdet i esken side 3 Installasjon side 3

Detaljer

Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net

Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net Installasjonsmanualer og bruksanvisninger for 3net Internett, Telefon, TV Utgave/revisjon: 3/1 2010-09-01 Web: www.3net.no E-post: kunde@3net.no Kundeservice: 77 77 04 99 Faks: 77 77 04 01 3net AS Bjørklysvingen

Detaljer

epocket Handyman Mobile Version 7-03

epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Innhold 1 Hva er Handyman 4 2 Informasjonsflyt med Handyman 5 3 Før du begynner å bruke Handyman 6 4 Oversikt over menyene 7 4.1 Mine oppgaver

Detaljer

Brukermanual for produkt: AlertBrick Versjon: PHSA V1.0

Brukermanual for produkt: AlertBrick Versjon: PHSA V1.0 Brukermanual for produkt: AlertBrick Versjon: PHSA V1.0 1 AlertBrick brukermanual Innholdsfortegnelse Velkommen 3 Viktig sikkerhetsinformasjon 3 Hva finnes i esken 4 Installasjon og endringer 5 1. Nyinstallasjon

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 2013 MMS kamera MG882K-8M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 05.12.2013 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 1.1 - Generell beskrivelse av kameraet... 4 1.2 - Kameraets

Detaljer

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse BRUKERMANUAL Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Hvordan komme i gang... 4 1.2 Brukermanualen... 4 1.3 Viktige data... 4 2 Pålogging på IWMAC Operation Center... 5 2.1 Logg inn visning og service...

Detaljer

Manual. Rev. 14.8. Kjøita 25, 4630 Kristiansand post@dorteknikk.no

Manual. Rev. 14.8. Kjøita 25, 4630 Kristiansand post@dorteknikk.no Manual Rev. 14.8 post@dorteknikk.no Innhold 1. Komme i gang... 3 1.1 Registrering som bruker... 3 1.2 Innlogging... 3 2 Prosjekter... 4 2.1 Tilgjengelige prosjekter... 4 2.2 Demoprosjekt... 4 2.3 Flere

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB-

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB- www.nextstage.no Forord... 3 1 Innledning... 5 1.1 POK tidregistreringsystem... 5 1.3 Bruk av denne manual kursmateriell og oppslagsbok... 7 1.4 Forkortelser... 7 1.6 Stikkordregister... 7 2 Avtaleverk...

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX +

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX + BRUKSANVISNING Trådløs boligalarm Type POWERMAX + Ta kontakt med hvis du er usikker på bruken av alarmsystemet. 815 00 060 E-post: post@sectoralarm.no Sector Alarm AS Du har nå fått et nytt alarmsystem

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Bruksanvisning GSM Control Plus

Bruksanvisning GSM Control Plus Bruksanvisning GSM Control Plus Tilleggsutstyr Elnummer Ekstern antenne GSM Control Plus 54 683 16 Uteføler GSM Control Plus 54 683 18 1 N Kom i gang GSM Control Plus kan fjernstyre det trådløse varmesystemet

Detaljer

Alt om din SmartBase

Alt om din SmartBase Alt om din SmartBase Gratulerer! DEFA SmartBase er som skapt for deg og din hytte. BATTERIDEKSEL ANTENNE INDIKATOR LAMPE INNMELDINGSKNAPP HOVEDBRYTER VARME HOVEDBRYTER ALARM Klargjør, ferdig, bruk Innhold

Detaljer