Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral"

Transkript

1 Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Dok. nr.: MAN 0652D Vestfold Audio Sandefjord

2 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hvordan fungerer FlexiLife Hussentral... 4 Varslingsmåter internt... 5 Tilkoblinger og betjening... 5 Brukerveiledning... 6 Daglig bruk... 6 Montering og innstilling... 6 Plassering... 6 Montering av SIM-kort... 6 Oppsett av huskode for FlexiLife I/O-enheten... 7 Innstilling av FlexiLife Hussentral... 7 Nødvendige innstillinger av FlexiLife Hussentral før bruk... 7 Mobilabonnement... 9 Registrering av ny bruker... 9 Oppsett på Index-siden... 9 Sette opp PIN-kode for GSM-terminal Registrere huskode Legge inn FL-Sentralens navn Legge inn navn, mobilnummer og eventuelt e-post for varslingsmottakere Sletting av kontaktperson Sette opp mobilnummer og e-post for mottak av feilmeldinger Oppsett for individuelle varslingsoppsett Lage varslingsoppsett Velge standard varsling Lage en ny varsling Velge navn på varslingen Legge inn tidsrom for varslingen Legge inn varslingsmottaker Velge talevarsling Skrive inn eventuell SMS-/Tale-/E-post-melding Legge inn sensorkriterier for varslingen Velge sensor Velge sensornavn Velge installasjonssted MAN 0652 D5 2

3 Velge kriterium Skrive inn antall minutter Lagring av sensor-kriterium Visning av sensorene Fjerning av sensor-kriterium Endring av varslingsoppsett Da kommer følgende bilde fram: Endring av varslingmottaker Oppdatering av database Nullstille alle data Hvordan stille klokka Gjøre klar for fjernhjelp Kontroll av systemet etter montering Enkel feilretting Teknisk informasjon Produsent Vestfold Audio AS 3241 Sandefjord Tekniske spesifikasjoner Bruksområde: Innendørs. Strømtilkobling: 230 VAC Advarsler i forbindelse med bruk FlexiLife Hussentral er designet for innendørs bruk. Den må ikke oppbevares eller brukes i våtrom eller utendørs. Rengjøring som kan utføres av bruker Du kan tørke av FlexiLife Hussentral med en fuktig, godt oppvridd klut med mildt såpevann. Vedlikehold som kan utføres av bruker FlexiLife Hussentral er vedlikeholdsfri. Ved eventuell tilknytning til GSMterminal, må mobil-abonnementet vedlikeholdes Lagring når ikke i bruk Oppbevares på et tørt sted. Utfyllende om feilindikasjoner Se avsnittet Feilsøking. MAN 0652 D5 3

4 Innledning FlexiLife Hussentral hører til FlexiLife-familien. FlexiLife Hussentral fungerer som en mottaker for alle varslingssignaler. Disse blir tidfestet og logget. FlexiLife Hussentral har tilpassede varslingsoppsett for brukeren. Disse varslingene definerer hva som skal skje videre ved ulike signaler fra sensorene. FlexiLife Hussentral vil installeres for å sende ut behandlede varsler og alarmer til FlexiBlink og FlexiLife mottaker, til varslingsmottakere på SMS og til mottakere via Internett. Hvordan fungerer FlexiLife Hussentral FlexiLife Hussentral, er en avansert alarmhåndteringssentral som bringer FlexiBlink varslingssystemet over til et avansert varslingssystem for brukere, deres pårørende og hjelpeapparatet. FlexiLife Hussentral mottar FlexiBlink varslingssignaler, behandler dem i henhold til et brukerdefinert varslingsoppsett, og varsler internt og/eller eksternt. FlexiLife Hussentral har ingen betjeningsfunksjoner, og den er således brukersikker. Den settes opp fra en PC som kobles til, og dette kan utføres med svært liten opplæring. Varslingsregler settes enkelt opp, tilpasset installasjon og brukerens livsmønster. Varslingsreglene kan styre varsling ut til interne FlexiBlink mottakere som for eksempel Kolibri eller Aurora for talevarsling, til Iris for mer detaljert varsling eller til personvarsleren Junior for intern mobil varsling. Systemet tillater varsling eksternt til naboer vha. FlexiBlink nabovarsling, eller spesifikt til FlexiBlink mottakere eksternt i nabolaget. FlexiLife Hussentral tar imot signaler fra FlexiBlink og FlexiLife sensorer. Disse signalene blir sjekket mot aktuell huskode. Dette er anleggets «kanalvelger». Alle sendere i boligen må settes med samme, tilfeldige huskode. Denne huskoden skal også velges i oppsettet for FlexiLife Hussentral. Dersom innkommende signal har den valgte huskoden, tas det vare på for videre behandling. Først og fremst vil sikkerheten i boligen garanteres gjennom installasjon av FlexiBlink varslingsanlegg. FlexiBlink tilpasses med røykvarslere, komfyrvaktalarm, vannlekkasjevakt med alarm, passasjedetektorer, varslingsmottakere og sengevibratorer, alt etter boligens beskaffenhet og personlige behov. Alle røykvarslere og sensorer/sendere er adresserbare for økt trygghet. Man kan bl.a. tenke seg at alarmer og varslinger går til pårørende og/eller hjelpeapparat når: Brannalarmen går hos bruker Bruker går på toalettet om natten og ikke legger seg igjen innen en viss tid. Bruker ikke legger seg for natten. Bruker ikke står opp for dagen. Det ikke har vært bevegelse i løpet av en gitt tidsperiode. Bruker ikke har vært på kjøkkenet innen en gitt tidsperiode. Bruker går ut om natten. Gi talevarsling med Varslingsmottaker i gangen hvis bruker forsøker å gå ut om natten. 4

5 Alarmene loggføres og evalueres av FlexiLife Hussentral i henhold til varslingsregler tilpasset brukerens bolig og livssituasjon. Disse ulike reglene kan settes via tilkobling til ekstern PC. Dersom det er ønskelig at det skal sendes SMS til pårørende eller hjelpeapparatet som varsling, må brukeren kjøpe et mobilabonnement og opprettholde dette abonnementet. FlexiLife Hussentral leveres med GSM sender, men uten SIM-kort. Videre kan FlexiLife Hussentral varsle over Internett i form av e-post. Den kan også varsle til andre eksterne enheter hvis kommunikasjonsprotokollen meddeles Vestfold Audio AS (tilleggsarbeid). FlexiLife Hussentral kan også motta og sende signaler til tredje-parts systemer, men det kan medføre spesialtilpasninger. Systemet har 512 huskoder (kanaler) som den kan lytte til samtidig. Varslingsmåter internt FlexiBlink Mottakere kan varsle med lyd, lys, symboler, tekst, vibrasjon og tale i flere kombinasjoner avhengig av hvilke mottakere som er valgt. Tilkoblinger og betjening Antenner Huskodebryter for sending til FlexiBlink mottakere Grønt lys når sentralen er PÅ GSM modul Eth1: Tilkobling til Internett /bredbåndsruter Eth2: Tilkobling til PC for oppsett (DHCP-server) Strømtilkobling Figur 1: FL-Sentral 5

6 Brukerveiledning Daglig bruk FlexiLife Hussentral starter automatisk når strømmen tilkobles. Etter at strømmen er tilkoblet må du tillate systemet å få 1 minutts oppstartstid. Et grønt lys i fronten lyser når enheten er klar til bruk. Det blir gitt alarmer og sendt varslinger utfra reglene som er satt. Disse alarmene/varslingene blir sendt til FlexiBlink og/eller FlexiLife mottakere. Alarmene kan også settes til å varsle eksternt. Installatøren av FlexiLife Hussentral må sette seg inn i nødvendige innstillinger før bruk. Montering og innstilling Plassering FlexiLife Hussentral skal tilkobles strømnettet(230vac). Strømkontakten er montert på undersiden av FL Sentral. Benytt vedlagte strømadapter. Dersom det er ønskelig å sende SMS-varsling til kontaktpersoner, er det viktig at det er mobildekning fra plasseringen. Det anbefales å tilkoble en UPS for å opprettholde funksjonen ved eventuelt strømbrudd. En UPS sikrer strømforsyning i noen timer ved eventuelt strømbrudd. UPS en kobles eventuelt inn mellom strømuttaket i veggen og FlexiLife Hussentral. Montering av SIM-kort For å montere SIM-kortet, trykkes den lille, gule knappen inn med en liten skrutrekker eller kulepenn. Skuffen til SIM-kortet kan deretter dras ut. SIM-kortet legges ned i skuffen med det avkortede hjørnet ut og til venstre, og trykk skuffen inn. Figur 2 Plassering av SIM-kortet 6

7 Oppsett av huskode for FlexiLife I/O-enheten Alle FlexiLife og FlexiBlink mottakere som skal motta varslinger og alarmer fra FlexiLife Hussentral må settes opp til samme huskode som FlexiLife Sentral. Huskodebryteren er plassert oppe til høyre på fronten av FlexiLife Hussentral. Velg nå en tilfeldig huskode. Dette gjøres ved å velge en tilfeldig kombinasjon av bryterne 1 9. Har man FlexiBlink utstyr fra før i boligen, innstilles huskodebryteren til den samme kombinasjonen av bryterne 1 9 som det øvrige utstyret i boligen. Forsikre deg om at du leser tallrekken på huskodebryteren riktig vei. Dette gjelder både FlexiLife Sentral og det produktet som du eventuelt kopierer huskoden fra. Bruk en liten, butt gjenstand (f.eks. en kulepenn eller liten skrutrekker) for å skyve de små bryterne i posisjon. Figur 3 Huskodebryter. Fabrikkinnstilling Innstilling av FlexiLife Hussentral Hver enkelt FlexiLife Hussentral settes opp med varslingsoppsett og data ved første gangs installasjon. Disse varslingene kan endres senere ved behov. Nødvendige innstillinger av FlexiLife Hussentral før bruk FlexiLife Hussentral har en fast IP-adresse på Eth2-utgangen på bakplaten. For å sette opp varslinger for brukeren i FlexiLife Hussentral, må det benyttes en ekstern PC. Her kan det benyttes en «vanlig» PC med nettverkskort. 1. Koble en nettverks-kabel mellom LAN-utgangen(Eth2) på FlexiLife Hussentral og en nettverksinngang på den eksterne PC. 2. Vent ca 1 minutt etter oppkobling for å la FlexiLife Hussentral tildele den eksterne PC en IP-adresse. Dette må gjøres for å få til kommunikasjon mellom FlexiLife Hussentral og den eksterne PC. 3. Start en nettverksleser, f.eks. Internet Explorer, på den eksterne PC. Nettleseren vil da stå og «spole» dersom ikke wifi er slått på, men det er riktig. 4. For kommunikasjon med FlexiLife Hussentral må følgende adresse skrives inn i feltet for nettadresse: 7

8 Da kommer du til denne nettsiden: Figur 4 Innstilling av FlexiLife Hussentral Det første som må gjøres er å stille inn huskode tilsvarende de senderne du har, aktuelle sensorer, varslingsmottaker og individuelle varslingsregler for brukeren. Se kapitlene under for innstilling av disse. Huskode er anleggets «kanalvelger». Alle sendere i boligen må settes med samme, tilfeldige huskode. Denne huskoden skal også velges i oppsettet for FlexiLife Hussentral. De individuelle varslingsreglene for brukeren registreres i FlexiLife Hussentral via denne nettsiden. Det kan legges inn flere varslinger for brukeren. Registrering av varslingene bør gjøres i følgende rekkefølge: 8

9 Index Page2 -Lag egenvarsling og viderevarsling Page2 -Legg inn sensor for varslingen PIN-kode Huskode Meldingsmottakers Navn Telefon E-post Lagre Varsling av Tidsrom Varsles til Varslingens innhold Registrer Legg inn sensor Aktiver sensor Velg sensor Sensornavn Installasjonssted Kriterium Eventuelt minutter Registrer sensor Mobilabonnement Dersom det er ønskelig med varsling på SMS fra FlexiLife Hussentral, må brukeren opprette et mobil-abonnement og opprettholde dette. Fra FlexiLife Hussentral er det mulighet for å differensiere både hvilke alarmer som skal gå til hvilke mottakere/sms og til hvilke tider det skal varsles. Registrering av ny bruker Når en ny bruker skal benytte en FlexiLife Hussentral, må først PIN-koden for GSMterminalen registreres. Dette bør registreres før SIM-kortet settes inn. Deretter skrives huskoden som finnes i huset fra før inn på Index-siden til FlexiLife Hussentral. Når disse data er lagt inn på siden, trykkes Lagre for å lagre dataene til databasen i FlexiLife Hussentral. Varslingsmottakere legges også inn på denne siden. Dersom det er ønskelig med talevarsling istedenfor SMS, krysses det av for Tale på denne siden. Dersom det ønskes e-post-varsling istedenfor SMS, krysses det av for E-post på denne siden. Husk da å koble til Ethernet-kabel til Eth1 på FlexiLife Hussentral. For å registrere en ny varslingsmottaker, trykk først Legg til flere varslingsmottakere, deretter skriv inn data og avslutt med å trykke Lagre ny kontakt. Varslingsoppsett og hvilke sensorer som skal utløse varslinger, registreres på neste side. Videre ned på siden blir det forklart hvordan oppsettet på Index-siden skal gjøres. Oppsett på Index-siden Dataene som blir lagt inn for PIN-koden, huskoden og endring av varslingsmottakere lagres i databasen på FlexiLife Hussentral når det trykkes på Lagre-knappen. For å komme til neste side, trykkes på Varslingsoppsett (øverst på høyre side). 9

10 Sette opp PIN-kode for GSM-terminal Når en GSM-terminal skal settes opp, må PIN-koden for SIM-kortet tastes inn. Alle dataene på siden blir lagret når det trykkes Lagre (nederst på siden). Figur 5 Registrere PIN-kode Registrere huskode Valgt huskode skrives inn i feltet Huskode i det grafiske grensesnittet. Skriv inn samme huskode som utstyret som er benyttet i boligen. Koden skrives av fra bit 1 til 9 på huskodebryteren. De skal skrives som 1 og 0. Dersom den lille bryteren står på ON (opp), settes 1, ellers 0. Dette blir også lagret når det trykkes Lagre. Figur 6 Registrere huskode Legge inn FL-Sentralens navn Navnet som skrives inn her, blir lagt inn som emne når det sendes e-post fra denne hussentralen. Dette kan f.eks. være kundenummer, navn på person eller adresse. Dette blir også lagret når det trykkes Lagre. Figur 7 Legg inn identifikasjon Legge inn navn, mobilnummer og eventuelt e-post for varslingsmottakere For å legge til en eller flere varslingsmottakere, må en trykke på Legg til flere varslingsmottakere. Da kommer det opp et felt i bunnen av lista hvor en skal skrive inn navn, telefon, e-post-adresse samt om varslingen skal sendes til SMS(standard) eller som talemelding til telefon eller til e-post. Figur 8 Legg inn meldingsmottaker Legg inn navn, telefonnummer, eventuelt e-post-adresse til personer som skal varsles. I tillegg kan det krysses av for Tale eller E-post dersom mottakeren ønsker et av disse alternativene. 10

11 Den personen som ønsker å få tilsendt batterifeilmeldinger fra sensorene i boligen, krysser av for dette under Batterifeilmelding. For å registrere denne mottakeren, trykk Lagre ny kontakt. Dersom det skal registreres flere, trykk på Legg til flere varslingsmottakere igjen, og skriv inn de nye dataene. Sletting av kontaktperson Dersom det er ønske om å slette en kontaktperson, merkes det av under Slett til høyre for personen som skal slettes. Når det merkes av i denne ruten, får en spørsmål om en virkelig vil slette. Dersom du ikke vil slette, fjern krysset igjen. Den eller de som er merket, blir slettet når det trykkes Lagre. OBS! Eventuelle regler med denne kontaktpersonen blir også slettet. Figur 9 Sikkerhetsspørsmål Sette opp mobilnummer og e-post for mottak av feilmeldinger Feilmeldinger blir sendt til SMS til den / de det er krysset av for under Feilmelding på Indexsiden. Se figur 7. Dersom det er oppgitt e-post-adresse på samme mottaker, sendes det også e-post med batterifeilmeldinger til denne adressa. 11

12 Oppsett for individuelle varslingsoppsett Brukeren har behov for individuelt varslingsoppsett. Dette forteller hva FlexiLife Hussentral skal varsle i leiligheten eller til ekstern varslingsmottaker. Dersom en person har lett for å vandre, kan den få talebeskjed om å legge seg igjen dersom det er natt og hun/han er i vindfanget. Dersom personen deretter går ut, kan det sendes en alarm til pårørende eller naboen om at personen har gått ut. Siden for varslingsoppsett kan en komme til ved å trykke Varslingsoppsett på Index-siden. Denne siden ser slik ut ved oppstart: Figur 10 Varslingssiden For å registrere nye varslinger, må følgende data legges inn: 1. Navn på varslingen 2. Hvilket tidspunkt varslingen skal fungere 3. Hvor eller til hvem varslingen skal gå 4. Eventuell talemelding til FlexiLife/FlexiBlink mottaker 5. Eventuell SMS-tekst/Talemelding/E-post-melding som skal gå til mottaker Når den overordnede varslingen er laget, må de sensorene som skal kobles til settes opp. Det kan være fra en til fire sensorer pr varslingsoppsett. Det vil si at opp til fire signaler kan tas hensyn til samtidig for hver varsling. For å registrere disse sensorene, må følgende data legges inn: 1. Navn på sensoren. 2. Hvilket navn som ønskes for denne sensoren 3. Hvor den er installert 4. Hvilke kriterium som skal oppfylles 5. Eventuelt antall minutter (hører til kriterier). Disse dataene samles så i FlexiLife Hussentral og denne varsler når kriteriene er oppfylt. 12

13 Lage varslingsoppsett Det finnes to muligheter for å sette opp en ny varsling. Enten kan en lage hele varslingen selv, eller en kan benytte seg av en av de ferdig oppsatte varslingene. Dette velges i menyen under: Figur 11 Valg av oppsettmetode Velge standard varsling For å velge en standard varsling, må en trykke Velg standard varsling i menyen øverst på varslingssiden. Da kommer følgende bilde opp: Figur 12 Opprett en av standard varslinger Varslingene er lagt opp etter hvor varslingen skal gå. De øverste(røde) sendes til eksterne mottakere via SMS, talemelding til telefon eller som e-post. Dette er avhengig av oppsettet på Index-siden. De midterste (grønne) er for egenvarsling, f.eks. ved vandring. De nederste (blå) er til varsling internt, dvs. til en omsorgsperson i samme bolig. Ved å peke på boksen med musa, kommer det opp en hjelpetekst som forklarer hva varslingen gjelder. Dersom en velger ekstern varsling uten å ha registrert en varslingsmottaker, kommer følgende bilde opp: Figur 13 Varselboks for ikke å ha lagt inn varslingsmottaker 13

14 Når det er lagt inn varslingsmottaker på Index-siden og en trykker på en av de ferdigoppsatte varslingene, kommer det opp bilder og forklaring av hvilket utstyr som skal monteres og hvordan det skal stilles inn. Eksempelet nedenfor viser Røykvarsler. Figur 14 Visning av hvilket utstyr en skal benytte og hvordan stille det inn Sett da opp utstyret som forklart. FL-Sentral velger automatisk første navn i lista på Indexsiden som mottaker. Dersom en annen mottaker er ønskelig, se under kapittelet Endring av varslingsoppsett. Lage en ny varsling For å lage varslingen selv, trykk på Lag ny varsling. I denne delen skal varslingsoppsettet for brukeren settes opp. På første linje skal betingelsene rundt varslingen settes. Dette består av hvilket tidsrom den skal gjelde, hvem det skal varsles til, hvilken melding som skal sendes og navnet på varslingen. Dette skrives inn i feltene vist under. Figur 15 Registrering av varslinger Velge navn på varslingen Når en ny varsling skal lages, finn først et fornuftig navn som forteller deg hva den inneholder. Dersom det gjelder en person som vandrer, kan navnet være: Astrid legger seg ikke. Dette navnet skrives inn i feltet Varsling av. Dette navnet blir lagret når knappen Registrer blir trykket. Figur 16 Skriv inn hva som skal varsles 14

15 Legge inn tidsrom for varslingen Tidsrommet for når varslingen skal gjelde, legges inn i varslingsoppsettet. På forhånd er det definert tre ulike tidsrom: Alltid, Dag(07 23) og Natt(23 07). Dersom ingen av disse passer, kan en velge Velg selv. Da må start- og stopptid settes inn i feltene. Klokkeslett skrives med kolon mellom time og minutt som f.eks.: 10:00. Figur 17 Legge inn tidsrom Legge inn varslingsmottaker Velg hvilken mottaker varslingen skal sendes til. Dette kan være Varsling internt(flexiblink), og da må talemelding velges, eller til ekstern mottaker. Dersom en velger en ekstern mottaker, bør en fornuftig tekst skrives inn i feltet SMS-/Tale-/E-postmelding. Dersom du ønsker å varsle til flere mottakere, legg inn samme varsling en gang til med ny mottaker. Figur 18 Legge inn varslingsmottaker 15

16 Velge talevarsling Dersom det ble valgt Varsling internt(flexiblink) i forrige punkt, må en velge hvilken talemelding som skal benyttes ved den aktuelle varslingen. Disse talemeldingene blir da sendt til mottakerne i boligen dersom det er valgt tale i disse. Talemeldingen kan være «Det er natt Legg deg igjen» dersom brukeren står opp om natta og går ut i gangen. Talemeldingen som er markert i nedtrekksmenyen, lagres når det trykkes Registrer. I denne nedtrekksmenyen kan en også velge å legge inn egendefinerte talemeldinger, skrevet som Talemelding Disse må da lastes inn i en FlexiBlink Mottaker. I tillegg kan det her velges FB-UT signal (id ). Disse kan benyttes for å trigge en FB-UT til å gi ut en sluttet kontakt når aktuell id blir sendt. FB-UT-kontaktene kan igjen benyttes for å kommunisere med annet utstyr. Figur 19 Velg talevarsling Skrive inn eventuell SMS-/Tale-/E-postmelding I dette feltet kan en skrive inn den SMS-teksten en ønsker skal sendes. Dersom dette feltet ikke fylles ut, skrives varslingsnavnet, som står under Varsling av, som meldingstekst. Alle dataene blir lagret i databasen når det trykkes på Registrer. Figur 19 Legge inn talemelding Figur 20 Legge inn eventuell SMS-tekst 16

17 Legge inn sensorkriterier for varslingen For å legge inn sensorkriterier, må det registreres en kombinasjon av type sensor, eventuelt eget sensornavn, installasjonssted, kriterium og eventuelt tidsperiode. For å legge inn en sensor for varslingen, trykkes i feltet under Legg inn sensor rett ut for aktuell varsling. Figur 21 Hvordan legge inn sensor Etter at Legg inn sensor er trykket, kommer følgende bilde opp på skjermen: Figur 22 Klar for å legge inn sensor Velge sensor Når en skal legge inn en sensor for varslingen, kan disse velges utfra lista som ligger i Sensor. I denne lista kommer røyk- og brannvarsler opp, samt de sensorene i boligen som er benyttet. For å kunne sette opp en varsling med en ny sensor, må derfor senderen utløses en gang med riktig huskode for at den skal bli med i lista. Fra menyen Sensor kan en velge hvilken sensor som er Figur 23 Legge inn sensor aktuell å lage varsling ut fra. Marker ønsket sensor i nedtrekksmenyen, og velg neste opsjon. Når Registrer sensor blir trykket, blir sensoren lagret. Dersom den aktuelle sensoren ikke finnes i lista, aktiver den en gang og trykk Oppdater sensor en gang. Da kommer den nye sensoren opp i lista. 17

18 Velge sensornavn Dersom en ønsker eget navn på sensoren, f.eks. Røykvarsler Soverom Astrid, kan dette skrives inn i feltet Sensornavn. Dersom det ikke velges noe navn her, blir navnet satt til det navnet som står under Sensor, samt eventuelt installasjonssted. Figur 24 Legge inn eget navn på sensor Velge installasjonssted Alternativene for valg av installasjonssted varierer utfra hvilken sensor som er valgt. På alle bevegelsessensorer og assistansealarmer kan installasjonssted velges. Rull nedover menyen og marker ønsket verdi. Sjekk at ID-venderen på senderen tilsvarer IDnummeret i lista. Velge kriterium Figur 25 Legge inn installasjonssted Her kan det velges hvilke kriterier som skal gjelde for den valgte sensoren. Dersom det skal varsles ved uteblitt signal, velges Ingen aktivitet siste og deretter antall minutter i feltet Antall min. Definisjonene som er benyttet er: Aktivitet / På: Benyttes dersom sensoren har en aktiv tilstand. Denne benyttes når utstyret er: o I bruk (f.eks. at det ligger en i senga) o Åpen (f.eks. døra) o På o Utløst (f.eks. assistansealarm, dørklokke) Ingen aktivitet / Av: Benyttes dersom sensoren har en passiv tilstand. Denne benyttes når utstyret er: o Tom (f.eks. senga) o Lukket (f.eks. døra) o Av o Ikke utløst 18

19 Her følger en forklaring på de ulike valgene: Valg Antall min. Brukes f.eks. når Ingen aktivitet siste 120 Det skal meldes dersom det ikke har vært aktivitet i huset siste 2 timer. Den kan også benyttes for å varsle dersom det ikke har vært besøk i kjøleskapet siste 4 timer (240 min). Aktivitet siste 60 Dersom en ønsker å sjekke om det har vært bevegelse på badet i løpet av den siste timen Aktivitet i minst 30 Dersom en ønsker å vite om senga har vært i bruk i minst en halv time Aktivitet/ På N/A Når en assistansealarm utløses, eller det er bevegelse i stua, eller det ligger noen i senga Ingen aktivitet / Av N/A Dersom en ønsker å sjekke om senga er tom Figur 26 Legge inn kriterium Skrive inn antall minutter For å fullføre punktet Kriterium, må feltet i Antall min fylles ut. Her settes hvor lang tid sensoren må ha aktivitet/ikke aktivitet før varslingen skal utføres. Dette gjelder ikke for de to første alternativene Aktivitet/På og Ingen aktivitet/av. Figur 27 Legge inn antall minutter Lagring av sensor-kriterium Når de aktuelle feltene over er skrevet inn, trykkes Registrer sensor og sensorkriteriet vil bli lagret. Da kommer følgende bilde opp på skjermen. Figur 28 Skjermbilde etter at en sensor er lagt inn 19

20 Visning av sensorene For å vise hvilke sensorer som er lagt til under hver varsling, trykk på Vis varslinger med sensorer. Da kommer følgende bilde fram: Figur 29 Oversikt over alle varslingene som i drift Dette viser hvilke varslinger som er laget for brukeren, samt hvilke sensorer som ligger under hver varsling. Sensorene er listet opp med Sensornavn samt kriterium og eventuelt antall minutter. Dersom en varsling skal fjernes, markeres det i avkrysningsfeltet under Slett varsling/sensor og trykk knappen Slett varsling/sensor. Når en krysser av for å slette en varsling, vil det komme opp et kontrollspørsmål på om du virkelig vil slette. Trykk på OK og deretter Slett varsling/sensor for å slette en varsling. Figur 30 Kontrollspørsmål Fjerning av sensor-kriterium Dersom et sensor-kriterium skal fjernes, markeres dette med et kryss etter sensoren i oversikten over registrerte varslinger. Deretter trykkes Slett varsling/sensor. 20

21 Endring av varslingsoppsett For å endre en varsling, trykk på knappen Endre varsling rett ut for aktuell varsling. Figur 31 Hvordan endre varslingsoppsett Da kommer følgende bilde fram: Figur 32 Endre varslingsoppsett Her er det mulighet for å legge inn nye tekster, tider, hvem det skal varsles til og hva varslingen skal være. Når alle endringer er utført, trykk Registrer nye data. Dersom en ønsker å endre sensoren, må den gamle slettes som forklart under Fjerning av sensor-kriterium, og en ny settes inn som forklart under kapittelet Legge inn sensorkriterier for varslingen. Endring av varslingmottaker Dersom en skal endre f.eks. telefonnummer eller e-post for varslingsmottaker, gjøres dette på Index-siden. Skriv inn de nye dataene i feltet for aktuell mottaker, og trykk Lagre for å lagre dataene i databasen. Dette gjelder også dersom det ønskes Talemeldinger til telefon eller e- post istedenfor SMS som varsling. Oppdatering av database Ved kontroll av systemet kan en trykke Oppdater for å nullstille alle alarmer i FlexiLife Hussentral, slik at alarmen kan trigges igjen. Som standard er det satt opp at samme varsling kun sendes hvert 5. minutt. Dette er gjort for at dersom en person gjentakende trykker på alarmknappen, vil den kun sendes videre via FL- SENTRAL hvert 5. minutt. Det samme gjelder f.eks. påminnelser om å spise. 21

22 Nullstille alle data Det finnes en mulighet for å resette FlexiLife Hussentral til å være slik den var fra fabrikk. Knappen Nullstill alt på Index-siden sletter alle mottakere, varslinger samt registrerte sensorer i databasen. Den setter også opp standard huskode og PIN-koden Denne knappen har et passord slik at det ikke skal bli slettet utilsiktet. For at alle data skal slettes, må en skrive passordet Master i feltet før en trykker Nullstill alt. Figur 33 Tilbakestille til fabrikkinnstilling Hvordan stille klokka For å sjekke hvor mye systemklokka til FL-Sentral er, trykk på Oppdater klokka på Indexsiden. I feltet ved siden av vil aktuell klokke vises. Dersom denne skal stilles, skriv inn rett klokkeslett i feltet og trykk Sett ny klokke. Figur 34 Stille klokka Gjøre klar for fjernhjelp Rett etter at FL-Sentral er tilkoblet strøm, og status-lampa lyser, sender FL-Sentral ut en forespørsel om sikker tilkobling til en Vestfold Audio server. Da er det mulighet for å oppgradere sentralen med ny software e.a. For å sette opp hussentralen til å forespørre om tilkobling til Vestfold Audi, må en først sette i strømmen, og vente til den grønne statuslampa har lyst i 10 sekunder. Trekk deretter ut kontakten. Kontakt Vestfold Audio for videre fjernhjelp. Starthjelp Dersom den grønne status-lampa ikke lyser, kan en holde den sorte knappen, nederst på høyre side av boksen, som vist på figur 35, inne i 1 sekund. Etter ca 30 sekunder vil nå hussentralen være oppe og gå igjen, og statuslampa tenner. Figur 35 Starte igjen 22

23 Kontroll av systemet etter montering Når FlexiLife Hussentral er montert, bør hele systemet kontrolleres. Aktiver de ulike sensorene og kontroller at alle FlexiBlink mottaker(e) varsler som forventet. Disse skal da varsle ut fra varslingene som er satt opp. Enkel feilretting Tar ikke imot signaler Ingen reaksjon i FlexiBlink mottaker Sender ingen SMS eller talemelding Sender ingen e-post Eventuell restart Sjekk at alle FlexiBlink og FlexiLife sendere og mottakere har samme huskode. Sjekk at riktig varsling er satt opp ved å koble til ekstern PC som forklart under Nødvendige innstillinger av FlexiLife Hussentral før bruk s 7. Sjekk deretter at varslingen med aktuell sensor er lagt inn. Sjekk at rett mobilnummer er registrert ved å koble til en ekstern PC som forklart over. Sjekk at SIM-kort er montert og rett PINkode er registrert. Sjekk at GSM-senderen blinker med et grønt lys. Dersom det er et kontantkort, sjekk eventuelt om det er penger på kontantkortet. Sjekk at e-post-adressa er skrevet riktig. Sjekk at internett-kabel er montert mellom Eth1 på FlexiLife Hussentral og Ethernetkontakten i veggen. Koble strømmen fra FlexiLife Hussentral. Vent 1 min. Koble til strømmen igjen. FlexiLife Hussentral starter automatisk opp i rett program. 23

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

Bruksanvisning 1186900B

Bruksanvisning 1186900B Bruksanvisning 1186900B Gratulerer med kjøpet! Denne bruksanvisningen vil fortelle deg hvordan du kan bruke Orion 700 til å styre elektriske varmeovner, lys og andre elektriske apparater automatisk etter

Detaljer

FlexiLife. Praktiske eksempler

FlexiLife. Praktiske eksempler VESTFOLD AUDIO AS FlexiLife Dok. nr: 1531A1 Dato: 2013-06-03 Kapittel Innholdsfortegnelse Side 1 INNLEDNING... 3 2 EGENVARSLING... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 SIKKERHETSVARSEL... 4 2.2.1 Brannalarm med røykvarsler...

Detaljer

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909

Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Brukermanual Trådløst GSM-boligalarm CTC 909 Les denne brukermanualen nøye. 1 Introduksjon Kjære kunde Gratulerer med kjøp av Sector Alarm Trådløs GSM- Boligalarm! Du er nå innehaver av en alarm som gir

Detaljer

Numa BA110 Boligalarm

Numa BA110 Boligalarm Et nytt og brukervennlig GSM Alarm System Velegnet til å beskytte dine verdier! Numa BA110 Boligalarm Brukermanual Versjon 1.0 Publisert dato: 1ste. januar 2012 Nettside: www.numa.no Numa AS Kanalkaia

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 2013 MMS kamera MG882K-8M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 05.12.2013 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 1.1 - Generell beskrivelse av kameraet... 4 1.2 - Kameraets

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO Dato: 24.03.2015 Ver 1.6.0, PCB B SR_OVERDRAG INNHOLD: 1. INNLEDNING..................2 2. TELEFONABONNEMENT..............2 3. OPPSTART AV OVERDRAGET...........

Detaljer

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger Brukerdokumentasjon Oppdatert informasjon og brukerveiledning finner du også på www.anleggsterminal.no. Har du spørsmål, ta kontakt på epost: anleggsterminal@proresult.no, eller telefon: 57 82 00 06 Innholdsliste

Detaljer

COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning

COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning Enkel tilkalling av hjelp ute og inne. Art.nr. 13 800 HMS nr. 025 755 COGNITA MOBIL PERSONALARM Innledning side 3 Innholdet i esken side 3 Installasjon side 3

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

epocket Handyman Mobile Version 7-03

epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Innhold 1 Hva er Handyman 4 2 Informasjonsflyt med Handyman 5 3 Før du begynner å bruke Handyman 6 4 Oversikt over menyene 7 4.1 Mine oppgaver

Detaljer

Manual. Rev. 14.8. Kjøita 25, 4630 Kristiansand post@dorteknikk.no

Manual. Rev. 14.8. Kjøita 25, 4630 Kristiansand post@dorteknikk.no Manual Rev. 14.8 post@dorteknikk.no Innhold 1. Komme i gang... 3 1.1 Registrering som bruker... 3 1.2 Innlogging... 3 2 Prosjekter... 4 2.1 Tilgjengelige prosjekter... 4 2.2 Demoprosjekt... 4 2.3 Flere

Detaljer

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med bredbånd på coax-kabel fra Canal Digital Kabel

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med bredbånd på coax-kabel fra Canal Digital Kabel Installering av bredbåndsruter ZyXEL P870N for kunder med bredbånd på coax-kabel fra Canal Digital Kabel Innhold Denne veiledningen vil kunne hjelpe deg med følgende: Hvordan du kobler din nye bredbåndsruter

Detaljer

Novell GroupWise 6.5

Novell GroupWise 6.5 Novell GroupWise 6.5 Nye muligheter Brukerveiledning Tilpasset av Cross Platform AS 2003 Side 1 Innholdsliste 1.Innledning...4 2 Å starte GroupWise... 4 2.1 Programvinduet...4 3 Sende og motta meldinger...

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

Hvordan bruke Ixmal Control

Hvordan bruke Ixmal Control Hvordan bruke Ixmal Control Side 1 av 26 Innhold: LESE INN DATA OPPSTART...3 INNSTILLINGER...3 FORHÅNDSVALG...4 ADMINISTRATORS VALG...5 DAGSEDDEL...6 FINNE OG VELGE MEDARBEIDER...6 REGISTRERE TIMER OG

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB-

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB- www.nextstage.no Forord... 3 1 Innledning... 5 1.1 POK tidregistreringsystem... 5 1.3 Bruk av denne manual kursmateriell og oppslagsbok... 7 1.4 Forkortelser... 7 1.6 Stikkordregister... 7 2 Avtaleverk...

Detaljer

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse

Dokumentversjon 9.1. Innholdsfortegnelse BRUKERMANUAL Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Hvordan komme i gang... 4 1.2 Brukermanualen... 4 1.3 Viktige data... 4 2 Pålogging på IWMAC Operation Center... 5 2.1 Logg inn visning og service...

Detaljer

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5

Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5 Brukerveiledning Fjernstyrt VARMESTYRING med trådløse alarmfunksjoner HEAT-LINK GSM-A22+ V: A22 2.04.00c 3.5 Styrer 8 kanaler med trådløse strømplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Side 2 Sist oppdatert 07.07.2015 Innholdsfortegnelse 1. LITT OM ADVOCATE DESKTOP (AD)... 7 1.1. Lisenser... 7 1.2. Brukerstøtte... 7 1.3. Fjernhjelp...

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

Alge Timing Norge AS

Alge Timing Norge AS Alge Timing Norge AS Brukerdokumentasjon for A L G E - F i s A l p i n Versjon - 2011 Resultatservicesystem for internasjonale alpine renn Alge Timing Norge as Regimentsvegen 225 5700 VOSS Tlf. : 41 85

Detaljer