FlexiLife. Praktiske eksempler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FlexiLife. Praktiske eksempler"

Transkript

1 VESTFOLD AUDIO AS FlexiLife Dok. nr: 1531A1 Dato:

2 Kapittel Innholdsfortegnelse Side 1 INNLEDNING EGENVARSLING FORMÅL SIKKERHETSVARSEL Brannalarm med røykvarsler Brannalarm med brannklokke Tyverialarm m/ sentral Tyverialarm med FL-PIR Komfyrvakt VANDRING Forlater sengen om natten Går i gangen eller kjøkken om natten Kombinert egenvarsling ved vandring PRAKTISKE PÅMINNELSER FOR EGENMESTRING Påminnelse om å ta medisin Kombinert praktisk egenvarsling Styring til "Smarthus" VARSLING TIL NÆRPERSON I HJEMMET FORMÅL Trygghetsalarm / Sykesignal Epilepsialarm Vandrer om natten Kombinert varsling til nærperson VIDEREVARSLING EKSTERNT FORMÅL Viderevarsling Sikkerhet Viderevarsling Epilepsialarm Viderevarsling Trygghetsalarm / Sykesignal Viderevarsling oppførselsavvik Dok. nr: 1531A1 Side: 2 av 24

3 1 INNLEDNING FlexiLife varslingssystem er et trådløst system med sensor/sendere og mottakere. FlexiLife er et overordnet begrep som benytter Vestfold Audios FlexiBlink varslingsprodukter i kombinasjon med spesialdesignede FlexiLife velferdsteknologiprodukter. I dette dokumentet omtaler vi løsningene som FlexiLife, men det vil også forekommer referanser til FlexiBlink. Dette er for formålet en "felles familie". Varslingsmottakerne og kan, i tillegg til et utvalg forhåndsinnspilte talemeldinger, settes opp med egne innleste meldinger vha. et PC-program. Dermed kan man få alle slags talepåminnelser, også med en kjent stemme. 2 EGENVARSLING 2.1 FORMÅL Egenvarsling benyttes der brukeren selv trenger forsterket varsling eller påminnelser for å mestre hverdagen bedre. De brukerne som normalt har glede av egenvarsling med FlexiLife er typisk personer med kognitiv svikt og enkelte tilfeller av epilepsi. Egenvarsling betyr talemeldinger evt. kombinert med symbol og/eller tekst på varslingsskjermen. Typiske egenvarslinger er (men ikke begrenset til): Sikkerhetsvarsel o Brannalarm o Tyverialarm o Komfyrvakt Vandring o Forlater sengen om natten o Går ut i gangen / åpner døren om natten o Går ut på kjøkkenet om natten Praktiske påminnelser o Huske å ta medisinen o Huske å spise /drikke o Ta på jakke om vinteren før man går ut. o På tide å gå til sengs o På tide å stå opp Dok. nr: 1531A1 Side: 3 av 24

4 2.2 SIKKERHETSVARSEL Brannalarm med røykvarsler "Brannalarm! rom" Ionisk B-RVA6e Junior Optisk B-RVA5e adresserbare Røykvarslere i FlexiBlink serien sender alarm direkte til FlexiBlink mottakere. Røykvarslerne er adresserbare, slik at brukeren kan få beskjed med tale og/eller tekst hvor i huset det brenner. Dok. nr: 1531A1 Side: 4 av 24

5 2.2.2 Brannalarm med brannklokke "Brannalarm! rom" elektrisk mikrofon B-UNIe (ID=0) Junior Brannalarm Brannklokkesender B-BKSe Audiodetektor B-LYDe (ID=9) Hvis brukeren bor i en bolig med sentralt brannvarslingsanlegg, benyttes en egnet sender som kan oppfatte at brannalarmen går. Her har vi tre alternativer, der det beste er en elektrisk tilkobling. Dok. nr: 1531A1 Side: 5 av 24

6 2.2.3 Tyverialarm m/ sentral "Tyverialarm!" mikrofon Junior Audiodetektor B-LYDe (ID=B) De fleste innbruddsalarmer / tyverialarmer er ganske lukket og tillater sjelden tilkobling av andre systemer. For å detektere at alarmen går benytter vi derfor ofte en Audiodetektor. Slik kan man få talemelding om det er tyverialarmen som hyler. Dok. nr: 1531A1 Side: 6 av 24

7 2.2.4 Tyverialarm med FL-PIR "Tyverialarm!" Bevegelsessensor FL-PIR (ID=C) Junior Timer Hvis brukeren ikke har egen innbruddsalarm, kan man benytte en FlexiLife bevegelsessensor sammen med en urbryter. Bevegelsessensoren(e) settes opp på strategisk plass i boligen, og urbryteren sørger for å automatisk aktivere og deaktivere sensoren om natten. Dok. nr: 1531A1 Side: 7 av 24

8 2.2.5 Komfyrvakt "Komfyren er overopphetet!" elektrisk mikrofon B-UNIe (ID=1) Junior Audiodetektor B-LYDe (ID=A) Det finnes mange forskjellige komfyrvakter på markedet, og det kan være nyttig å få en påminnelse om at denne er i ferd med å slå av komfyren eller har allerede slått den av. Noen komfyrvakter kan vi koble til elektrisk, men for andre typer er det enklere og bedre å benytte en Audiodetektor til å oppfatte varslingslyden fra komfyrvakten. Den sistnevnte typen varsler ofte med lyd før den slår av, slik at brukeren kan få tid til å "redde" middagen. Dok. nr: 1531A1 Side: 8 av 24

9 2.3 VANDRING Forlater sengen om natten "Det er natt gå til sengs!" Bevegelsessensor FL-PIR (ID=8) Mattebryter Sengesensor FL-UNIe (ID=0/7) Linjedetektor Timer Brukere som har problemer med å skille mellom natt og dag, kan få talepåminnelse. Alternative signalkilder er f.eks. en sensor som registrerer at brukeren ikke ligger der, en mattebryter som registrerer at brukeren er ute og går, en linjedetektor som f.eks. kan se om brukeren setter seg opp i sengen, eller en bevegelsessensor. En urbryter på senderen styrer når på døgnet talevarslingen skal være aktiv. Dok. nr: 1531A1 Side: 9 av 24

10 2.3.2 Går i gangen eller kjøkken om natten "Det er natt gå til sengs!" "Det er natt ikke gå ut!" Bevegelsessensor FL-PIR (ID=8) Dørkontakt Bevegelsesdetektor FL-UNIe (ID=0/1) Linjedetektor Timer Brukere som vandrer i boligen nattestid kan få talemelding for påminnelse. Det er viktig å sette opp dørkontakt og sensorer slik at vanlig nattevandring til toalettet ikke utløser talemelding. Dok. nr: 1531A1 Side: 10 av 24

11 2.3.3 Kombinert egenvarsling ved vandring "Det er natt gå til sengs!" "Det er natt ikke gå ut!" Mattebryter Bevegelsessensor FL-PIR (ID=0-7) Sengesensor Dørkontakt Bevegelsesdetektor FL-UNIe (ID=9-F Hussentralen FL-SENTRAL Linjedetektor Med FL-SENTRAL trenger man ikke en egen urbryter, for varslingsoppsettene er tidsstyrte i Hussentralen. Ved å lage varslingsoppsett med kombinasjoner av sensorer kan bedre styre talevarslingen til brukeren, slik at andre personers bevegelse ikke utløser varsling. F.eks. kan det være nyttig at talevarsling ikke utløses når brukeren ligger i sengen, mens partner er på vei ut. Dok. nr: 1531A1 Side: 11 av 24

12 2.4 PRAKTISKE PÅMINNELSER FOR EGENMESTRING Påminnelse om å ta medisin "Husk å ta medisinen din!" FL-UNIe (ID=3) Timer Hussentralen FL-SENTRAL En enkel måte å gi talebeskjed med påminnelse om å ta medisin, er å bruke en sammen med en programmerbar urbryter. Hver gang en slås på av urbryteren sender den varsling som får mottakerne til å spille av meldingen. En mer avansert måte er å benytte tidsbestemte varslingsoppsett i Hussentralen til å sende varslingen. Dok. nr: 1531A1 Side: 12 av 24

13 2.4.2 Kombinert praktisk egenvarsling "Det er vinter husk jakke!" "Finn maten din i kjøleskapet!" Husk å ta medisinen din!" "Lukk igjen kjøleskapet!" "Det er natt gå til sengs!" og egne innleste meldinger Bevegelsessensor FL-PIR (ID=0-7) Sengesensor Dørkontakt Hussentralen FL-SENTRAL Bevegelsesdetektor FL-UNIe (ID=9-F) Linjedetektor Med Hussentralen står man fritt til å lage varslinger og påminnelser for det meste. Kontakter på kjøleskapet kan brukes til å se om brukeren spiser, sengesensor kan si ifra om man skal står opp, bevegelsessensorer kan gi påminnelser på vei ut, osv. Talemeldinger leses inn i eller etter behov. Dok. nr: 1531A1 Side: 13 av 24

14 2.4.3 Styring til "Smarthus" Åpne dør ved brann eller alarm. Slå på lys ved vandring om natten. Senke temperatur når bruker legger seg / øke temp. om morgenen. Osv. KNX utstyr Dørautomatikk Lysstyring Ol. Hussentralen FL-SENTRAL Mottaker med tre utganger FBUTe Med FBUTe har man 3 rele-utganger som kan brukes til å styre eksternt utstyr. Spesielt viktig kan det være å låse opp ytterdøren hvis det er brannalarm, eller hvis brukeren trykker på Assistansealarmen. Det er også mulig å få FL-SENTRAL til å påvirke temperaturstyring i boligen. Dok. nr: 1531A1 Side: 14 av 24

15 3 VARSLING TIL NÆRPERSON I HJEMMET 3.1 FORMÅL Nærperson som bor sammen med en pleietrengende eller en person med kognitiv svikt, kan ha stor nytte av et praktisk varslingssystem. Det kan være manuelle varslinger for å påkalle oppmerksomhet generelt eller varsling ved omsorgsbehov, og det kan være automatiske varslinger ved f.eks. vandring om natten. Varsling til nærperson i hjemmet gjøres ved hjelp av stasjonære varslingsmottakere plassert strategisk i boligen og bærbar personvarsler. Typiske varslinger til nærperson er: Manuell Trygghetsalarm / Sykesignal o Umiddelbar hjelp ønskes o Assistanse ønskes / behovsmelding Epilepsialarm Automatisk trygghetsalarm Vandring inne / på vei ut Dok. nr: 1531A1 Side: 15 av 24

16 3.1.1 Trygghetsalarm / Sykesignal "Kom nå!" "Kom snart!" "Hjelp meg nå sted!" "Assistanse ønskes sted!" Meldinger som avtalt Assistansealarm Junior Bærbar trygghetsalarm Sykesignalsender Vårt trygghetsalarmsystem har mulighet for å skille mellom flere "alvorlighetsgrader" av alarmer. Dette kan være nyttig der bruker har vanskelig for å kommunisere med tale. Det gir også omsorgsperson anledning til å prioritere sin respons. Vi kan også levere en overgangsenhet som starter vanlig Trygghetstelefon fra FlexiBlink sendere, eller om ønskelig, trygghetstelefonen Doro Secure 350. Med Secure 350 har man en "privat" trygghetstelefon for oppringing av omsorgspersoner når alarmen utøses. Dok. nr: 1531A1 Side: 16 av 24

17 3.1.2 Epilepsialarm "Epilepsialarm!" Junior Epilepsialarm B-UNIe (ID=F) For viderevarsling av epilepsialarm til omsorgsperson i boligen eller på institusjon, kan man benytte en. Denne har en modus som sender epilepsialarm til mottakerne. en er adresserbar slik at man kan ha flere brukere i samme "hus". Dok. nr: 1531A1 Side: 17 av 24

18 3.1.3 Vandring om natten "Vandring inne!" "Vandring ute!" Dørkontakt Bevegelsessensor FL-PIR (ID=A/B) Junior Mattebryter Sengesensor FL-UNIe (ID=5/6) Linjedetektor Timer Omsorgsperson som bor sammen med en bruker med kognitiv svikt, har gjerne behov for hjelp. Her kan man benytte en sengesensor eller bevegelsessensor sammen med en urbryter, slik at det innen gitte nattetimer vil varsles om brukeren er ute og vandrer i boligen. Dette utstyret kan selvsagt også brukes til å detektere og varsle annen uønsket oppførsel. Dok. nr: 1531A1 Side: 18 av 24

19 3.1.4 Kombinert varsling til nærperson "Vandring inne!" "Vandring ute!" "Hjelp meg nå sted!" og egne innleste meldinger Mattebryter Bevegelsessensor FL-PIR (ID=0-7) Sengesensor Dørkontakt Bevegelsesdetektor FL-UNIe (ID=9-F) Hussentralen FL-SENTRAL Linjedetektor Junior Med FlexiLife Hussentral i boligen kan omsorgsperson fritt sette opp de støttefunksjonene han/hun trenger for å ta vare på person med kognitiv svikt. Her er det bare fantasien som setter grenser. Dok. nr: 1531A1 Side: 19 av 24

20 4 VIDEREVARSLING EKSTERNT 4.1 FORMÅL Viderevarsling ut av boligen til omsorgspersoner og pårørende krever samtykke fra brukeren. Pårørende kan sammen med brukeren fritt installere varslingssystemer og viderevarsling til dem de måtte ønske så lenge brukeren bor i egen bolig. Omsorgsboliger anses som privat bolig så lenge brukeren betaler husleie på normalt vis, men det praktiseres ulike regler for privat installasjon av varslingssystemer. Trygghetsalarm er et anerkjent system for viderevarsling av assistansebehov, der manuelt aktivert alarm sendes til en bemannet trygghetssentral. Passive trygghetsalarmer, der systemet selv varsler om mulig assistansebehov hos brukeren, anses som overvåking og er generelt ikke tillatt som offentlig trygghetsalarm. Nye regler forventes å åpne for automatiske trygghetsalarmer fra det offentlige. NAV Hjelpemiddelsentraler har tillatelse til å installere ekstern viderevarsling hos personer med epilepsi. For denne brukergruppen kan rask hjelp være livsviktig. NAV tillater også at pårørende selv benytter utlånt varslingsutstyr til ekstern viderevarsling, så lenge de tar merkostnadene selv. Dette kan f.eks. være SIM-kort til FlexiLife Hussentral med abonnementskostander. Viderevarsling kan benyttes til flere formål: Sikkerhet o Brannalarm o Vannvakt o Tyverialarm Epilepsialarm Assistansealarm / trygghetsalarm o Manuelt aktiverte varslinger o Automatiske varslinger Oppførselsavvik o Vandring om natten o Legger seg ikke o Forlater sengen o Står ikke opp o Er ikke i kjøleskapet / på kjøkkenet Dok. nr: 1531A1 Side: 20 av 24

21 4.1.1 Viderevarsling Sikkerhet Tyverialarm Vannsøl / -lekkasje Brannalarm Gassalarm Bevegelsessensor FL-PIR (ID=0-7) Gass-sensor Talebeskjed Dørkontakt Linjedetektor FL-UNIe (ID=9-E) Hussentralen FL-SENTRAL Vann-sensor B-UNIe (ID=0, 3, 4) Røykvarslere Sikkerhetsvarsling og trygghetsalarmer til pårørende / omsorgspersoner utenfor boligen dekkes ikke av NAV. Privatpersoner står fritt til å kjøpe slikt utstyr selv, eller hvis NAV har installert slikt utstyr for egenvarsling, kan privatperson selv kjøpe SIM-kort til FL- SENTRAL for å få til slik varsling. Dok. nr: 1531A1 Side: 21 av 24

22 4.1.2 Viderevarsling Epilepsialarm Melding til flere Tidsbestemt varsling Mulighet for individuell varsling fra flere brukere. Talebeskjed Epilepsialarm FL-UNIe (ID=9-E) Hussentralen FL-SENTRAL Viderevarsling av epilepsialarm til ekstern omsorgsperson dekkes av NAV. Dersom epilepsialarmens varslingsfunksjoner ikke er tilstrekkelig, kan en FL-SENTRAL være løsningen. Da kan man bla. annet definere vaktperioder for omsorgspersonene. Dok. nr: 1531A1 Side: 22 av 24

23 4.1.3 Viderevarsling Trygghetsalarm / Sykesignal Bærbar trygghetsalarm Assistansealarm Differensiert trygghetsalarm Melding til flere styrt av alarmtype Mulighet for individuell varsling fra flere brukere Mulighet for automatisk (passiv) varsling. Talebeskjed Sykesignalsender Hussentralen FL-SENTRAL Sengesensor Mattebryter FL-UNIe (ID=9-E) Linjedetektor Med FL-SENTRAL kan man lage varslingsoppsett for viderevarsling av trygghetsalarmer til eksterne omsorgspersoner og til Trygghetssentraler. Det også mulig å tilkoble trygghetstelefon med høyttaler for toveis tale. Dok. nr: 1531A1 Side: 23 av 24

24 4.1.4 Viderevarsling oppførselsavvik Bevegelsessensor FL-PIR (ID=0-7) Unormal rastløs vandring Ikke vært på kjøkkenet Ikke vært i kjøleskapet Ikke stått opp Ikke lagt seg Ikke???? Sengesensor Talebeskjed Dørkontakt Bevegelsesdetektor FL-UNIe (ID=9-F) Hussentralen FL-SENTRAL Linjedetektor FlexiLife gjør det mulig å våke over personer som bor alene, er skrøpelige til beins, er syke eller lider av kognitiv svikt. NB! Her må man passe på at systemet ikke blir et overvåkingssystem der man innhenter henter informasjon som er "privat". Dok. nr: 1531A1 Side: 24 av 24

Velferdsteknologi. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 15

Velferdsteknologi. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 15 Velferdsteknologi En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 15 I løpet av de neste 30 årene vil andelen nordmenn over 67 år dobles, fra dagens ca. 600 000 til ca. 1,2 millioner. Ansettelse

Detaljer

Som tiden går Som tiden går Hjelpemidler som gjør hverdagen lettere

Som tiden går Som tiden går Hjelpemidler som gjør hverdagen lettere Som tiden går Som tiden går Hjelpemidler som gjør hverdagen lettere Å ha oversikt over dagen og huske det du skal gjøre Memoplanner er en enkel og oversiktlig aktivitetskalender med påminnelsesfunksjon

Detaljer

Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem

Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Forprosjekt Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Behovskartlegging 15. august 2012. Prosjekttittel: Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Behovsområde: Fremtidens eldreboliger Prosjekteier

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning

PowerMaster-10 / PowerMaster-30. Brukerveiledning PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Forord... 3 Oversikt... 3 Systemfunksjoner... 3 Indikator og kontroll av PowerMaster-10-panel... 5 Lysdiode-indikasjoner...

Detaljer

Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar

Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar Du har mange muligheter til å spare strøm, og ta ansvar Noe av det beste ved det er at det ikke trenger gå ut over komforten. Tvert imot, med styring av lys og varme kan du få det mer behagelig og praktisk

Detaljer

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Revisjonsoversikt: Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Dato Navn Kort beskrivelse av endring 25.02.13 Bent-Håvard Sollid Første utgave. Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Generell omtale av varslingsutstyr...

Detaljer

Gode rom. Gode valg - godt resultat. Moelven Elektro AS

Gode rom. Gode valg - godt resultat. Moelven Elektro AS Gode rom Gode valg - godt resultat Moelven Elektro AS Kompetanse Kompetanse - vår styrke Kjære husbygger! Velkommen som kunde hos Moelven Elektro AS! Du har nå investert i egen bolig som skal vare livet

Detaljer

GPS nøkkelen til frihet for personer med demens?

GPS nøkkelen til frihet for personer med demens? GPS nøkkelen til frihet for personer med demens? Sammendrag Demens er en utfordring for helsetjenestene over hele verden. I Norge har mer enn 70 000 personer demens, og antallet vil stige til det dobbelte

Detaljer

Alt om din SmartBase

Alt om din SmartBase Alt om din SmartBase Gratulerer! DEFA SmartBase er som skapt for deg og din hytte. BATTERIDEKSEL ANTENNE INDIKATOR LAMPE INNMELDINGSKNAPP HOVEDBRYTER VARME HOVEDBRYTER ALARM Klargjør, ferdig, bruk Innhold

Detaljer

Fremtidens alderdom og ny teknologi

Fremtidens alderdom og ny teknologi Fremtidens alderdom og ny teknologi Rapport 2009 Rapport 1 2009 Fremtidens alderdom og ny teknologi ISBN 978-82-92447-28-4 (trykket utgave) ISBN 978-82-92447-29-1 (elektronisk utgave) Utgitt: Oslo, februar

Detaljer

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv Delprosjektrapport 1 Lenger i eget liv 1 1.0 Innledning Omsorgstjenestene har et stort uutnyttet potensial for å ta i bruk tilgjengeligteknologi og for å utvikle ny. Dette gjelder både velferdsteknologi

Detaljer

Fra behov til anskaffelse

Fra behov til anskaffelse - Åpen Rapport Fra behov til anskaffelse Inspirasjon til gode anskaffelser i den kommunale helse- og omsorgstjenesten Forfattere Ingrid Svagård, Øystein Dale, Dag Ausen; SINTEF SINTEF IKT Helse og Omsorgsteknologi

Detaljer

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Henning Tunsli Trygge spor GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Thor Nielsen Finansiering og prosjektdeltakere Prosjektet

Detaljer

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank Hei! Veldig snart vil du være en lykkelig bruker av vår nye Mobilbank. Vi føler oss ganske trygge på det fordi veldig mange av de som allerede bruker den kommer tilbake til oss og forteller at de nesten

Detaljer

Bewator Entro Brukermanual

Bewator Entro Brukermanual Bewator Entro Brukermanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

xcomfort gjør huset ditt smartere

xcomfort gjør huset ditt smartere xcomfort gjør huset ditt smartere Hva er xcomfort? Funksjoner og løsninger xcomfort er et trådløst styringssystem for det elektriske anlegget i huset, som gir huset smartere funksjoner, større sikkerhet,

Detaljer

Talevarsling ITS-2 Komplett system for talevarsling ved brannalarm og andre typer trusler

Talevarsling ITS-2 Komplett system for talevarsling ved brannalarm og andre typer trusler Talevarsling ITS-2 Komplett system for talevarsling ved brannalarm og andre typer trusler - Selektiv informasjon - Sikker evakuering - Brannvarsling med taleintegrasjon Rask og sikker evakuering Talevarsling

Detaljer

Ett komplett varslingssystem med markedets beste teknikk og muligheter.

Ett komplett varslingssystem med markedets beste teknikk og muligheter. Ett komplett varslingssystem med markedets beste teknikk og muligheter. Alle har rett til trygghet. Med en diskret varsler på håndleddet kan du koble av. Lynx MiniVib er markedets mest innovative varslingsprodukt.

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Riktigere medisinering og mer selvstendighet?

Riktigere medisinering og mer selvstendighet? - Åpen Rapport Riktigere medisinering og mer selvstendighet? Erfaringer med automatisk medisindispenser i Bærum kommune Forfatter Ingrid Storruste Svagård, Dag Ausen, Mette Røhne, SINTEF IKT Elisabeth

Detaljer

Spar opp til 30% strøm

Spar opp til 30% strøm Skift bryter og se forskjellen! 84 sider med tips og idéer til hjemmet ditt! Et magasin fra Norgeseliten 2010-2011 Spar opp til 30% strøm Les om det nye multirommet Lyd og bilde Når varmekablene ikke virker

Detaljer

Erfaringer med bruk av digitalt kamera

Erfaringer med bruk av digitalt kamera Erfaringer med bruk av digitalt kamera 1 Erfaringer med bruk av digitalt kamera. Stadig flere ser nytten av digitale bilder til ulike formål. Bruk av bilder har flere perspektiver, en nytteverdi i ren

Detaljer

INFORMASJON. til FORELDRE MED BARN på INTENSIVAVSNITTET. Haukeland Universitetssykehus

INFORMASJON. til FORELDRE MED BARN på INTENSIVAVSNITTET. Haukeland Universitetssykehus INFORMASJON til FORELDRE MED BARN på INTENSIVAVSNITTET Haukeland Universitetssykehus Denne brosjyren inneholder en del informasjon om avdelingen vår. Den er kun ment som et hjelpemiddel og er ingen erstatning

Detaljer

Alarm Brukerveiledning

Alarm Brukerveiledning JULI 01 Altibox Alarm Alarm Brukerveiledning 1 1 ALTIBOX ALARM Innhold Gratulerer med ny alarm fra Altibox Du har nå fått installert Altibox Alarm i ditt hjem. Det er en alarm som allerede nå er klar for

Detaljer

Ikke noe å forlate. av Arne Lygre. novelle

Ikke noe å forlate. av Arne Lygre. novelle Ikke noe å forlate av Arne Lygre novelle Det er et stille hus jeg oppholder meg i. Jeg blir plutselig bevisst dette der jeg står alene i gutteværelset i andre etasje, det lydfattige jeg er en del av, og

Detaljer

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg TEK10 - nye krav TEK10 - nye regelverkskrav 11-12 1. juli 2010 kom det krav om installasjon av automatiske brannalarmanlegg i de fleste typer bygg beregnet

Detaljer

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 1 Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 TC 7.2 Brukerveiledning 2 Innhold Hva denne veiledningen inneholder Introduksjon til video konferanser Mønsterpraksis...4

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer