TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET"

Transkript

1 Telenor Etude 30 TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Brukerveiledning

2 Innholdsfortegnelse Generelt Deler med navn Tilkobling Veggmontering Batterier Instilling av språk Innstilling av kontrast i displayet Telefondelen Ringesignal Å ringe Teleslynge Repetisjon Pause Kortnummerminne Tilkobling av headset Høyttalerfunksjon Telefonbok Samtaletid VIP-funksjon Plusstjenester Viderekobling Viderekobling ved ikke svar Samtale venter Vekking Nummervisning Generelt om nummervisning Innstilling av land Instilling av dato og klokkeslett Innstilling av navn og nummer Kontroll av innstilte navn og nummer Avlesing av mottatte nummer Kopieringsfunksjon Slette nummer Å ringe nummer i displayet Minne for oppringte telefonnummer Hemmelig nummer, ukjent nummer Tjenesten «Samtale venter» Annet Batterisymbol Tilbakestilling Garanti & Service

3 Generelt TELEFONDELEN * For bord- eller veggmontering * Maksimum 80 forhåndsprogrammerte navn og nummer kan brukes som telefonbok med oppringing * Minne for repetisjon av sist ringte nummer: Lagrer sist ringte telefonnummer, slik at det er enkelt å ringe det igjen * Kortnummerminne for lagring av 10 telefonnummer * Ringesignal med justerbart lydnivå i to stillinger * Displayet kan vise samtaletid * Displayet viser hvilket telefonnummer som er ringt * Tonevalgtelefon med R-knapp * Headset kan tilkobles * Høyttalerfunksjon * Lampe viser høyttalerfunksjon * VIP-funksjon * Teleslynge * Pause-funksjon NUMMERVISNINGSDELEN * Kombinert mottaker for nummervisning i Sverige, Danmark, Norge, Finland eller Polen (velges) * Presentasjon med svensk, dansk, norsk, finsk eller polsk tekst i displayet * Stort og tydelig display * Enkel håndtering * Viser i hvilestilling gjeldende dato og tid * Lagrer inntil 80 mottatte nummer * Alle mottatte anrop registreres med dato og tid * Kopieringsfunksjon - samme tidligere ikke leste nummer mottatt mer enn én gang vises i kun én posisjon, og da med teksten REPEAT og med sist mottatte dato og tid * Inntil 80 forhåndsprogrammerte navn og nummer i telefonboken brukes til navnepresentasjon av mottatt nummer * Displayet viser hvor mange meldinger det er i minnet, samt antall nye (uleste) * Oppringingsfunksjon av vist nummer * De siste 30 oppringte telefonnumrene lagres i separat minne for at det skal være enkelt å ringe dem igjen * Individuell eller full sletting av nummer i minnet * Lampe blinker når det er registrert en ny melding * Kontrasten i displayet kan justeres * Indikering av lav batterispenning 3

4 * Viser i klartekst om nummeret som tas imot er hemmelig (HEMMELIG) eller ukjent (UKJENT). * Viser med tekst om "MELDING VENTER" * Har Samtale Venter-funksjon - under en pågående samtale, hører du tonesignaler når det kommer inn en samtale til GENERELT: Testet iht. TBR21 og TBR38 for alleuropeisk tilkobling til det generelle telenettet Tilfredsstiller EU-kravene iht. R&TTE-direktivet for CE-merking: Vi tar forbehold om eventuelle endringer i denne brukerveiledning. 4

5 Deler med navn 1) Display 2) Knappen SLETTE for å slette 3) Knappen for å bla nedover i minnet 4) Knappen for å bla oppover i minnet 5) Knappen RING OPP for å ringe fra minnet 6) Lampen LINJE viser innkoblet høyttalerfunksjon eller headset 7) Lampen NY INFO viser nye meldinger 8) Knappen MINNE for oppringing fra minnet 9) Knappen LAGRE for å lagre i minnet 10) Knappen REP./P for repetisjon og pause 11) R-knapp 12) Knapp for høyttalerfunksjon og headset 13) Tilkobling av telefonledning 14) Knappen RINGER for lydnivå på ringesignalet 15) Knappen VOLUME for lydnivå i høyttaler og headset 16) Tilkobling av batterieliminator 17) Tilkobling av headset 5

6 Tilkobling 1) Koble spiralledningen mellom telefonrøret og basedelen. 2) Koble den ene enden av telefonkabelen som følger med på baksiden av apparatet merket LINE, og den andre enden med telefonpluggen til en telefonkontakt. 6

7 Veggmontering Hvis det er ønskelig kan man montere apparatet på veggen: 1) Løsne holderen til røret slik som vist i figuren ved å skyve den oppover. Vri den en halv omdreining og sett den tilbake. Fig 1 for veggmontering, Fig 2 for plassering på bord 2) Skru inn 2 stk. 3 mm skruer loddrett på veggen med avstanden 10,5 cm. 3) Skyv inn skruene på baksiden av telefonen, og skyv den nedover. Etterjuster lengden på skruene slik at telefonen sitter godt mot veggen. 7

8 Batterier Telefonen har plass til 4 stk. 1,5V batterier type R03, alternativt LR03, eller AAA. Telefonen har batterier for at displayet og nummer-visningen skal fungere, og for å lagre innholdet i telefonens minne hvis apparatet ikke er koblet til telefonlinjen over lengre tid. Ved lav batterispenning, eller hvis det ikke monteres batterier, kan telefonen alltid brukes. Batteriluken sitter under apparatet. Før du åpner luken drar du først ut telefonkontakten til telenettet, og skrur deretter ut skruen som låser lokket. Husk å legge inn batteriene med riktig polaritet (+/-). Dette er markert i bunnen av batterilommen. Hvis man bruker alkaliske batterier, varer de lenger. Hvis displayet viser feil ("merkelige" tegn), tar du ut batteriene, venter i noen minutter og setter deretter batteriene på plass igjen. Ved lav batterispenning blir teksten i displayet svak, og batteriene bør skiftes. Hvis batteriene skiftes i løpet av et minutt med nummervisningen i hvilestilling, blir informasjonen bevart i minnet. Som alternativ til batterier kan man koble til en batterieleminator DC min 7.5V og med samme polaritet som merket på inntaket bak på apparatet. Innstilling av språk Displayet kan velges for svensk, norsk, dansk, finsk eller polsk tekst. Denne innstillingen må også gjøres for at nummervisningen skal fungere i respektive land. Gå ut fra displayets hvilestilling (stillingen displayet viser etter ca. 20 sekunder når det ikke har foregått noen aktivitet). For å gå direkte til hvilestilling, legger man på røret og trykker kort på RING OPP-knappen. 1) Trykk inn knappen SLETTE og hold den nede. Deretter trykker du også inn knappen RING OPP og holder denne og SLETTE-knappen nede, deretter trykker du også inn knappen. Slipp knappene. 2) Velg ønsket språk med knappene samt. 3) Avslutt ved å trykke på knappen RING OPP. 8

9 Stille inn displayets kontrast Gå ut fra displayets hvilestilling (displayet viser hvilestillnig etter ca. 20 sekunder når det ikke har foregått noen aktivitet). 1) Trykk inn knappen RING OPP og hold den nede, trykk deretter også inn knappen SLETTE. Slipp knappene. 2) Velg ønsket kontrast med knappene samt. 3) Avslutt ved å trykke på knappen RING OPP. Ringesignal Apparatet har toneringesignal hvor lydnivået kan reguleres i to nivåer med knappen RINGER på baksiden av apparatet: HI gir høyeste ringesignal, LO gir det laveste ringsignalet. Å ringe Ta av røret og slå ønsket nummer. Et symbol med telefonrør tennes til venstre i displayet. Deretter vises det ringte telefonnummeret. Knappen * vises i displayet som L # vises i displayet som f Teleslynge I telefonrøret finnes det en teleslynge for mottak av høreapparater. Repetisjon Det siste manuelt ringte telefonnummeret lagres i minnet, og det er enkelt å ringe det opp igjen ved hjelp av REP./P-knappen. Ta av røret, vent på summetonen, og trykk på REP./P -knappen. Pause Ved hjelp av knappen REP./P kan man ta en 3 sekunders pause mens man slår et nummer, eller før lagring i minnet. For eksempel for sentralfunksjon. 9

10 Kortnummerminne 10 kortnummer kan lagres i minnet. Minneposisjonene består av kortnumrene 0-9. Slik lagrer du telefonnummer i minnet: a) Ta av røret b) Trykk på LAGRE-knappen c) Legg inn telefonnummeret som skal lagres (hvis man ønsker det kan man legge inn en pause i nummeret ved hjelp av knappen REP./P) d) Trykk på LAGRE-knappen igjen e) Trykk inn minnesposisjonen (0-9) hvor telefonnumeret skal lagres Slik ringer du opp fra minnet: a) Ta av røret b) Trykk på knappen MINNE c) Trykk på ønsket kortnummer (0-9) Tilkobling av headset Man kan koble til headset på baksiden av apparatet. Når headsettet er tilkoblet, kobler man det inn og ut ved hjelp av høyttalerknappen. Høyttalerfunksjonen er da frakoblet. Lampen LINJE lyser når headsettet er tilkoblet. Lydnivået i headsettet reguleres med samme VOLUME-knapp på baksiden av apparatet som for høyttalerfunksjonen. Høyttalerfunksjon Apparatet har høyttalerfunksjon slik at man ikke behøver å bruke telefonrøret ved samtale. For å bruke høyttalerfunksjonen må telefonrøret ligge på plass og headsettet må ikke være tilkoblet. Trykk på høyttalerknappen. Lampen LINJE lyser når høyttalerfunksjonen er tilkoblet. For å gå over fra å snakke i telefonrøret til høyttalerstilling, trykker du først på høyttalerknappen før du legger på røret. For å gå over fra høyttalerstilling til telefonrør, tar du bare av røret (ikke nødvendig å trykke på høyttalerknappen). Til å regulere lydstyrken i høyttaleren finnes det en volumkontroll på baksiden av apparatet merket VOLUME (to stillinger). Husk: Høyttalerfunksjonen er avhengig av akustikken der telefonen brukes. Bakgrunnslyd og plassering av telefonen påvirker høyttalerfunksjonen. 10

11 Telefonbok Inntil 80 forhåndsprogrammerte navn og nummer kan brukes som telefonbok for oppringing. Se under INNSTILLING AV NAVN OG NUMMER for programmering. For å ringe opp fra telefonboken: 1) Gå ut av displayets hvilestilling (stillingen displayet viser etter ca. 20 sekunder når det ikke har foregått noen aktivitet). 2) Trykk på knappen RING OPP og hold den nede, trykk deretter på knappen. Slipp de inntrykte knappene. 3) Trykk på knappen for å velge teksten / SØKE / i displayet. Trykk på knappen RING OPP. 4) Trykk på knappen for å velge ønsket nummer/navn for oppringing. 5) Ta av røret (eller bruk høyttalerknappen), og trykk på knappen RING OPP. Samtaletid Ta av røret og trykk på knappen SLETTE. Nå begynner displayet å vise samtaletiden. Hvis man trykker en gang til på SLETTE-knappen, stopper målingen, og man trykker en gang til på SLETTEknappen for å gå tilbake. VIP-signal Apparatet er utstyrt med VIP-signal som gjør at det gis et spesielt signal mellom ringesignalene for ønskede mottatte nummer. Maksimum 80 nummer kan "markeres" for å gi VIP-signal. For å "merke" et nummer som skal avgi et VIP-signal, kan dette gjøres for allerede programmerte navn og nummer i telefonboken. Se under teksten KONTROLL AV INNSTILTE NAVN OG NUMMER for å vise et nummer i telefonboken. For å markere VIP holder du SLETTE-knappen nede for ønsket nummer, og trykker deretter også på RING OPP-knappen til teksten VIP vises i displayet. Du går fram på samme måte for å slette VIP -markeringen for et nummer, og teksten VIP forsvinner. Pluss-tjenester Apparatet gir ved hjelp av knappene *, #, og R tilgang til spesielle tjenester. Ta kontakt med Telenor for å få fullstendig informasjon. Her følger noen av disse tjenestene: 11

12 Viderekobling Samtalen til din telefon kobles til et annet nummer. Innkobling: a) Ta av røret for å få summetone b) Trykk *21* telefonnummer # Utkobling: a) Ta av røret for å få summetone b) Trykk #21# Viderekobling ved ikke svar Hvis du ikke tar telefonen i løpet av en viss tid, kobles samtalen videre til et annet nummer. Innkobling: a) Ta av røret for å få summetone b) Trykk *61* telefonnummer * Utkobling: a) Ta av røret for å få summetone b) Trykk #61# Samtale venter Hvis du snakker i telefonen og noen ringer til deg, hører du dette med to korte tonesignal. Da kan du veksle mellom samtalen som pågår og den nye ved å trykke R 2. For å avslutte den pågående samtalen trykker du R 1. Innkobling: a) Ta av røret for å få summetone b) Trykk *43# Utkobling: a) Ta av røret for å få summetone b) Trykk #43# Vekking Telefonen ringer på tidspunktet du har lagt inn. Innkobling: a) Ta av røret for å få summetone b) Trykk *55* vekketid med fire siffer, f.eks # Utkobling: a) Ta av røret for å få summetone b) Trykk #55# 12

13 Generelt om nummervisning Nummervisningsmottakeren viser i displayet telefonnummeret til den som ringer deg, før eller rett etter det første ringesignalet. Minnet har plass til 80 nummer som lagres med dato og klokkeslett. Nummeret kan lagres eller slettes. Inntil 80 navn og nummer kan programmeres for navnevisning av mottatt nummer, samt for telefonbok. Kopieringsfunksjonen gjør at samme nummer kun vises én gang, og da med dato og klokkeslett for når det sist ble mottatt. Viser i klartekst om mottatt nummer er et hemmelig eller et ukjent nummer. Viser med spesiell tekst om meldinger finnes. Hvis tjenesten Samtale Venter benyttes, høres tonesignaler under den pågående samtale fra en ny innkommende samtale, i tillegg vises dette telefonnummeret i displayet. Obs: For at nummerviseren skal fungere, må tjenesten Hvem Ringer først bestilles. Apparatet må også være innstilt på språket til landet det er tilkoblet i. Innstilling av land For at nummerviseren skal fungere må den være innstilt på landet den brukes i. Dette gjøres når man stiller inn språket i displayet. Se under avsnittet INNSTILLING AV SPRÅK. Innstilling av dato og klokkeslett Dato og klokkeslett stilles inn automatisk etter første mottatte samtale. 13

14 Innstilling av navn og nummer Inntil 80 navn og tilhørende nummer kan forhåndsinnstilles for navnevisning av mottatt nummer, eller for telefonbok. Se under avsnittet TELEFONBOK for oppringing fra telefonboken. 1) Gå ut av displayets hvilestilling (stillingen displayet viser etter ca. 20 sekunder når det ikke har foregått noen aktivitet). 2) Hold RING OPP-knappen nede og trykk deretter med RING OPP-knappen inntrykt direkte på knappen. Slipp de inntrykte knappene. 3) Trykk på knappen for å velge teksten / LEGG TIL / i displayet. Trykk på knappen RING OPP. 4) Siffermarkeringen lengst til høyre blinker: Tast inn telefonnummeret (inklusive retningsnummer) med knappen og til riktig siffer vises. Trykk deretter på knappen RING OPP for å velge neste siffer. For å gå tilbake og slette siffer bruker du SLETTE- knappen. For å avslutte holder du RING OPP-knappen nede i ca. 3 sekunder til tegnmarkeringen lengst til venstre blinker. 5) Skriv inn navn ved hjelp av knappene og til riktig tegn vises. Deretter trykker du på knappen RING OPP for å velge neste tegn. For å gå tilbake og slette tegn bruker du SLETTEknappen. 6) Avslutt innstillingen ved å holde knappen RING OPP nede i ca. 3 sekunder, og apparatet går til neste posisjon for innstilling av navn. For å avslutte helt trykker du på SLETTE- knappen for å gå til hvilestilling. Kontroll av innstilte navn og nummer 1) Gå ut av displayets hvilestilling (stillingen displayet viser etter ca. 20 sekunder når det ikke har foregått noen aktivitet). 2) Hold RING OPP-knappen nede og trykk deretter med RING OPP-knappen inntrykt direkte på knappen. Slipp de inntrykte knappene. 3) Trykk kort på knappen for å velge teksten / SØKE / i displayet. Trykk på knappen RING OPP 4) Trykk på knappen eller for å bla gjennom innprogrammerte navn med nummer. Ved slutt stillingen vises / SISTE /. Hver informasjon er nummerert i rekkefølgen som vises i øverste høyre hjørne. 5) Avslutt ved å trykke på knappen RING OPP. For å slette en posisjon med nummer og navn som vises, trykker du to ganger på knappen SLETTE når denne informasjonen vises i displayet. For å endre i en posisjon med nummer og navn, trykk og hold RING OPP-knappen nede til første bokstaven for navn blinker. Med denne posisjonen i displayet, still inn ønsket navn på samme måte som tidligere. For å endre nummer bortsett fra første bokstaven for navn blinker, trykker du kort på SLETTE. Endre og avslutt som ved innstilling. For oppringing se under TELEFONBOK. 14

15 Avlesing av mottatt informasjon Nummervisningsmottakeren viser telefonnummeret til den som ringer deg i displayet, før eller rett etter det første ringesignalet (avhengig av systemet). Alle telefonnummer som kommer inn nummereres i rekkefølge og lagres med dato og klokkeslett. Når en ny samtale mottas, vises teksten CALL NEW til høyre i displayet, etterfulgt av nummereringen av vist nummer. Når nye nummer finnes i minnet, blinker lampen NY INFO. Displayet viser i hvilestilling totalt antall nummer (/TOT SAMTALE/) som er i minnet, NEW viser antall nye ubesvarte nummer. Minnet har plass til inntil 80 nummer. Hvis minnet går fullt, vises de 80 siste nummerne. Trykk på knappen eller for å bla gjennom de registrerte nummerne. Nye nummer er merket med CALL NEW etterfulgt av nummerering av det nye nummeret. Tidligere leste er merket CALL etterfulgt av nummereringen. Kopieringsfunksjon Nummermottakeren har kopieringsfunksjon. Dette gjør at om samme tidligere uleste nummer mottas mer enn én gang, vises denne kun i én posisjon og da sammen med teksten REPEAT, samt dato og klokkeslett for det sist mottatte anropet. Slette nummer Individuelt nummer, eller samtlige nummer i minnet kan slettes: For å slette et individuelt nummer trykker du på knappen eller for å vise dette i displayet, og trykk deretter på SLETTE-knappen to ganger. For å slette samtlige nummer i minnet så fremt ikke noen av disse numrene vises i displayet, holder du knappen SLETTE nede i ca. 6 sekunder til teksten /SLETTE ALT?/ vises. Deretter trykker du en gang til på SLETTE-knappen. Å ringe opp telefonnummer i displayet Bla fram telefonnummeret som skal ringes opp i displayet ved å trykke på knappen eller. Ta av røret, vent på summetonen, og trykk RING OPP. Se under TELEFONBOK for oppringing fra telefonboken. 15

16 Minne for oppringte telefonnummer De 30 sist ringte telefonnumrene lagres slik at det skal være enkelt å ringe dem igjen. Gå ut fra displayets hvilestilling (stillingen displayet viser etter ca. 20 sekunder når det ikke har foregått noen aktivitet). For å vise oppringte telefonnummer trykker du kort på knappen RING OPP. Nederst i displayet vises / OPPRINGT /. Bla gjennom ved å trykke på knappen eller. Ta av røret for å ringe (eller bruk høyttalerknappen), vent på summetonen og trykk på RING OPP. Hemmelig nummer, ukjent nummer Hvis et hemmelig telefonnummer mottas, vil teksten HEMMELIG vises i displayet. Hvis et ukjent nummer overføres, vises teksten UKJENT. Tjenesten melding venter Hvis tjenesten Melding Venter benyttes, viser apparatet symbolet MSG i displayet, og i minnet teksten MELDING VENTER sammen med dato og klokkeslett for den sist mottatte informasjonen. Symbolet MSG slukker når det er sendt informasjon til apparatet om at meldingen er lest. Slukkes også ved sletting. Teksten MELDING VENTER er fortsatt i minnet til denne slettes manuelt man kan da få informasjon om når man sist hadde meldinger. Symbolet CALL NEW og lampen NY INFO for denne teksten slukkes når det sendes informasjon til telefonen om at meldingen er lest, eller når man har lest denne informasjonen i minnet. Tjenesten samtale venter Hvis denne tjenesten benyttes, er apparatet forberedt på at når det under en pågående samtale kommer en samtale til, så hører brukeren dette med korte lydsignaler i telefonrøret, samtidig som telefonnummeret til det nye anropet vises i displayet og teksten CW blinker. Nå kan brukeren velge å fortsette den pågående samtalen, eller parkere denne og ta imot den nye. Se ytterligere instruksjoner fra Telenor. VIP signal fungerer ikke for Samtale Venter mottatte nummer. 16

17 Batterisymbol Ved lav batterispenning blinker et batterisymbol i displayet. For bytte av batteri, se under BATTE- RIER. Tilbakestilling Hvis apparatet påvirkes slik at f.eks. displayet viser feil, anbefaler vi at man tar ut batteriene, venter i 1-2 minutter og deretter setter inn batteriene igjen. Garanti & Service Telefonen er nøye testet på fabrikken før levering. Les alltid bruksanvisningen nøye før du gjør krav på garanti. Apparatet har 12 måneders garanti fra salgsdagen, og omfatter material- og fabrikasjonsfeil. Garantien omfatter ikke skader som skyldes feil stell, feil bruk, lynnedslag, hvis merkeskiltet eller serienummeret er ødelagt, eller hvis det er foretatt inngrep i apparatet av andre enn av serviceverksted som er godkjent av leverandøren. Garantien dekker ikke følgefeil og kostnader av annet slag. 17

18 18

19 19

20 Erik Lito AS - Sarpsborg

BRUKSANVISNING OND-2898

BRUKSANVISNING OND-2898 NORSK Comsys 360 NUMMERVISER MED VIP-SIGNAL FOR SVERIGE, DANMARK, NORGE, FINLAND BRUKSANVISNING OND-2898 Comsys 360 Side 2 * Kombinert viser for nummermottaking i Sverige, Danmark, Norge, eller Finland

Detaljer

NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057

NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057 NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057 Nemo Side 2 * Display viser slått nummer, aktuelt klokkeslett, samt samtaletid * Justerbart ringesignal * Lampe blinker ved ringesignal * Knapp for gjenoppringing av

Detaljer

BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (NO)

BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (NO) TELEFON BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (NO) OND-2015NCP (NO) Side 2 * Liten og praktisk tastafon * Er ikke avhengig av at den må plasseres på en spesiell måte ved nedkopling, da det ikke er nødvendig å holde

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

Bruksanvisning. Tilleggstjenester... 14. Feilsøking... 15 Hvis telefonen ikke fungerer... 15 Feilsøkningsguide... 15 Vedlikehold... 16 Garanti...

Bruksanvisning. Tilleggstjenester... 14. Feilsøking... 15 Hvis telefonen ikke fungerer... 15 Feilsøkningsguide... 15 Vedlikehold... 16 Garanti... Gratulerer med din nye telefon! DORO Avant Plus er en mangesidig telefon med både høyttalende- og headsetfunksjon. Dette innebærer at du kan prate med din samtalepartner uten å løfte av røret, praktisk

Detaljer

Telefon CL100 og CL100+

Telefon CL100 og CL100+ Telefon CL100 og CL100+ Bruker- og vedlikeholdsveiledning Telefon CL100 og CL100+ Telefon CL100: Telefon CL100+ (med benleder): HMS art. nr.: 160782 HMS art. nr.: 160776 Best. nr.: 1104119 Best. nr.: 1104118

Detaljer

CL200 Telefon med høreslynge og telefonsignalindikator

CL200 Telefon med høreslynge og telefonsignalindikator Ved spørsmål, reklamasjoner etc. vennligst kontakt Gewa AS eller forhandler. Obs! For å minske risikeen for at telefonen ødelegges av lynnedslag bør telefonen koples fra ved kraftig tordenvær. Hvis telefonen

Detaljer

Din bruksanvisning DORO WALK TALK 1555 http://no.yourpdfguides.com/dref/3881413

Din bruksanvisning DORO WALK TALK 1555 http://no.yourpdfguides.com/dref/3881413 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Telefon flashtel Comfort II. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Comfort II. flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr.

Telefon flashtel Comfort II. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Comfort II. flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr. Telefon flashtel Comfort II Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Comfort II flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr. 135272 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen,

Detaljer

Telefon CL1400 m/kraftig teleslynge. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Telefon CL1400. Telefon CL1400: HMS art. nr.: 135274 Bestillingsnr.

Telefon CL1400 m/kraftig teleslynge. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Telefon CL1400. Telefon CL1400: HMS art. nr.: 135274 Bestillingsnr. Telefon CL1400 m/kraftig teleslynge Bruker- og vedlikeholdsveiledning Telefon CL1400 Telefon CL1400: HMS art. nr.: 135274 Bestillingsnr.: 1104901 INNHOLDSFORTEGNELSE Generell informasjon Oversikt...side

Detaljer

CL600 - Forsterkertelefon med alarm, teleslynge og indikeringslampe

CL600 - Forsterkertelefon med alarm, teleslynge og indikeringslampe CL600 - Forsterkertelefon med teleslynge Bruker- og vedlikeholdsveiledning CL600 - Forsterkertelefon med alarm, teleslynge og indikeringslampe CL600 Forsterkertelefon: HMS art. nr.: 160781 Best.nr.: 1104117

Detaljer

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Telefon flashtel Eco Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Eco flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen, slik

Detaljer

Doro Magna 4000. Norsk

Doro Magna 4000. Norsk Doro Magna 4000 Norsk 5 6 7 8 OK C 9 10 4 3 A B b 11 12 2 R 13 1 14 60 db 15 16 17 Norsk 1. Volumkontroll for håndsettet 2. Høyttaler 3. Servicetilgangstaster 4. Opphengskrok for håndsett 5. Slett 6. OK

Detaljer

Brukerveiledning Telenor DigAna 10

Brukerveiledning Telenor DigAna 10 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Oppakking og installasjon........... 4 Medfølgende deler.............. 4 Oversikt Tilkobling.................... 4................... 4 Komme igang..................

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

Alarmsender BRUKSANVISNING OND-9005 / OND-9005R NORSK

Alarmsender BRUKSANVISNING OND-9005 / OND-9005R NORSK Alarmsender BRUKSANVISNING OND-9005 / OND-9005R NORSK Alarmsender OND-9005 Side 2 * Har to forskjellige alarminnganger * Alarmsender som ved alarm ringer opp maksimalt 14 ulike programmerte telefonnumre

Detaljer

KjempeKnotten Telefontastatur

KjempeKnotten Telefontastatur Brukerveiledning KjempeKnotten Telefontastatur Sort, varenr: 200 012 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 KjempeKnotten... 3 Hva er KjempeKnotten?... 4 Batteri... 4 Telefontilkobling... 5 Slik

Detaljer

Din bruksanvisning DORO KRONOS http://no.yourpdfguides.com/dref/3881362

Din bruksanvisning DORO KRONOS http://no.yourpdfguides.com/dref/3881362 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Din bruksanvisning DORO GALAX http://no.yourpdfguides.com/dref/2337011

Din bruksanvisning DORO GALAX http://no.yourpdfguides.com/dref/2337011 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

HURTIGGUIDE. telefonapparat

HURTIGGUIDE. telefonapparat HURTIGGUIDE telefonapparat CTRL Supp Bli kjent med telefonen Du har en ALCATEL 4023 REFLEXES digital telefon. Et display, programmerbare taster og et alfabetisk tastatur gjør det enkelt å bruke telefonen,

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software opp til versjon X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning... 4 Hurtigveiledning....5 Ringe internt og eksternt...6

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

Din bruksanvisning DORO X100 http://no.yourpdfguides.com/dref/3881430

Din bruksanvisning DORO X100 http://no.yourpdfguides.com/dref/3881430 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593A 2013.01.07 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

Hjemmetelefonen. Gir mange muligheter

Hjemmetelefonen. Gir mange muligheter Hjemmetelefonen Gir mange muligheter Velkommen! Denne brosjyren skal hjelpe deg å få mest mulig ut av ditt telefonabonnement. Med fasttelefon får du tilgang til nyttige tjenester, og du kan velge tre av

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning TELEFONSENDER B-TLS5e

FlexiBlink Bruksanvisning TELEFONSENDER B-TLS5e Bruksanvisning TELEFONSENDER B-TLS5e Varenr.: 1326 2015-06-03 Dok.nr.: 0274C Vestfold Audio AS Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Telefonsender-pakken

Detaljer

Doro Comfort 3000. Norsk

Doro Comfort 3000. Norsk Doro Comfort 3000 Norsk 1. Ekstra forsterkning (boost) 2. Volumkontroll for håndsettet 3. Volumkontroll for høyttaler 4. Servicetilgangstaster 5. Hurtigtast 6. Opphengskrok for håndsett 7. Lagre 8. Melding

Detaljer

Gewa Jupiter. Brukerveiledning. Gewa Jupiter

Gewa Jupiter. Brukerveiledning. Gewa Jupiter Gewa Jupiter Brukerveiledning Gewa Jupiter INNLEDNING... 3 FORDELER OG FINESSER MED GEWA JUPITER... 3 TILKOPLING OG BESKRIVELSE... 4 TILKOPLING AV JUPITER... 4 JUPITERS TASTER OG ULIKE DELER... 4 HVORDAN

Detaljer

Bruksanvisning For apparatene LDP-7008D og LDP-7004N/D

Bruksanvisning For apparatene LDP-7008D og LDP-7004N/D Bruksanvisning For apparatene LDP-7008D og LDP-7004N/D Bruksanvisning for LDP-7004N, LDP-7004D og LDP-7008D. Versjon 6.x Innholdsfortegnelse Side - Introduksjon av systemapparatene 4 Generelle funksjoner

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER Det ringer, det ringer... BKSAK nr: 200100111/65 Oppdat.ansv.: IT-seksjonen Dato sist oppdatert: 08.08.01 Ønsker noen kurs og gjennomgang av telefonapparatet, så kan

Detaljer

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B BRUKERMANUAL DECT IP telefon Type DE2-B Hans Olav Christiansen Side 1 04.04.2008 Innholdsoversikt 1 Generelt Side 3 2 AV/PÅ slag av håndsettet Side 3 3 Display med bakgrunnsbelysning Side 4 4 Batteri info

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning TELEFONSENDER B-TLS5e

FlexiBlink Bruksanvisning TELEFONSENDER B-TLS5e Bruksanvisning TELEFONSENDER B-TLS5e Varenr.: 1326 2014-12-22 Dok.nr.: 0274B1 Vestfold Audio AS Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Telefonsender-pakken

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Bruksanvisning for sentralbord

Bruksanvisning for sentralbord Bruksanvisning for sentralbord LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Sentralbordfunksjoner - Dag og nattstilling

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Oppsett og

Detaljer

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Bruksanvisning Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Mobiltelefonsenderen anvendes når brukeren ikke bærer mobiltelefonen på seg. Når telefonen ringer, vil Mobiltelefonsenderen gi telefonsignal i FlexiBlink

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Linksys SPA942 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNHOLD INNHOLD INNHOLD... 2 SPESIFIKASJON... 3 MULIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKSJON FRONT... 3 Å TENKE PÅ VED INSTALLASJON... 4 FEILSØKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GJØR SLIK VED PROGRAMMERING!...

Detaljer

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 2014-08-28 Dok.nr.: 0156B1 Vestfold Audio AS Sandefjord Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Bruksanvisning For apparatene LDP-7004N/D og LDP-7008D

Bruksanvisning For apparatene LDP-7004N/D og LDP-7008D Bruksanvisning For apparatene LDP-7004N/D og LDP-7008D Bruksanvisning for LDP-7004N, LDP-7004D og LDP-7008D. Versjon 3.x Innholdsfortegnelse Side - Introduksjon av systemapparatene 4 Generelle funksjoner

Detaljer

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Brukerveiledning Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Varenr.: 300 100 Innholdsfortegnelse Tekniske data på Falck 6604 Vaktfalk Telealarm... 3 Introduksjon... 3 Oversikt over tilkoblinger... 4 Oppstart og programmering...

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

LITTLEmack - Rød, Gul, Blå og Grønn

LITTLEmack - Rød, Gul, Blå og Grønn LITTLEmack - Rød, Gul, Blå og Grønn Brukerveiledning Varenr.: 540 541 Innholdsfortegnelse: Innledning:... 2 Noen ideer til bruk av LITTLEmack:... 3 Batteri /Strømforbruk... 3 Slik setter du batteriet på

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4220 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse TELEFONEN DIALOG 4220... 2 Knappene... 3 1.Linjeknapp 1-6... 3 Faste taster... 3 Telefon innstillinger... 4 BRUK

Detaljer

Din bruksanvisning DORO DECT 4055 http://no.yourpdfguides.com/dref/3881237

Din bruksanvisning DORO DECT 4055 http://no.yourpdfguides.com/dref/3881237 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8002E 3 - Apparatbeskrivelse 3 Programmering av apparat - Endre navn på telefonen 4 - Endre intern og ekstern ringetone

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper... 6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

ë «Samtale venter» på š Anonymt anrop på

ë «Samtale venter» på š Anonymt anrop på Kort oversikt over Gigaset 5020 * 8 7 6 Taster 1 Hurtigvalgtaster 2 Repetisjonstast 3 Spørreanropstast 4 Mikrofonbrytertast (Mute) 5 Skift-tast 6 Lavt-tast 7 Høyttalertast (Handsfree) 8 Høyt-tast 9 Lagringstast

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Gratulerer med ditt nye Amplivox audiometer. Ved riktig bruk vil dette være et audiometer du vil ha glede av lang tid framover. Denne brukerveiledningen er et supplement

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX +

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX + BRUKSANVISNING Trådløs boligalarm Type POWERMAX + Ta kontakt med hvis du er usikker på bruken av alarmsystemet. 815 00 060 E-post: post@sectoralarm.no Sector Alarm AS Du har nå fått et nytt alarmsystem

Detaljer

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten.

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. BRUKSANVISNING Grunnleggende bruk Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. Alternativt kan du vri tenningsnøkkelen på/av for å aktivere enheten. OBS Tenningsnøkkelen skal

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 001-200609

BRUKSANVISNING. Trådløs telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 001-200609 BRUKSANVISNING Trådløs telefon Modell: e800 Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608 Ver. 001-200609 Binatone e800 System Trådløs telefon med nummerviser. Denne telefonen er ikke beregnet til å ringe nødsamtaler

Detaljer

Doro Secure 350. Norsk

Doro Secure 350. Norsk Doro Secure 350 HMS art.nr.: 184600 Norsk Dok. nr.: 0646 Dato: 2012-01-02 Varenr. SECURE 350 1 2 3 4 5 20 19 18 17 16 15 14 6 7 13 8 9 10 11 12 Norsk 1. Mikrofonnivå 2. Kontakt for ekstra varslingsutstyr

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Easy Reflexes. Takket være

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Bruksanvisning for. Tape King. talende målebånd med vinkelmåler og vater

Bruksanvisning for. Tape King. talende målebånd med vinkelmåler og vater Bruksanvisning for Tape King talende målebånd med vinkelmåler og vater INNHOLD 1. Presentasjon 3 2. Fysisk beskrivelse 3 3. Batterier 5 4. Tape Kings funksjoner 6 4.1. Målinger 6 4.2. Målinger med og uten

Detaljer

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved Alcatel OmniPCX 4400 ANALOG TELEFON Alcatel OmniPCX 4400 BRUKERHÅNDBOK 1 Symboler som brukes i dokumentasjonen For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av

Detaljer

INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende figur. Fest braketten til innfellingsboksen.

INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende figur. Fest braketten til innfellingsboksen. Aiko videodørtelefon 1716/1 og 1716/2 er laget for å benyttes i 2 Voice systemet til Urmet. KOMPONENTBESKRIVELSE OG KARAKTERISTIKKER INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende

Detaljer

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12 Programmering av BiBus systemer med kodetastatur mod. 1072/12, gjøres enkelt ved hjelp av PC eller tastatur 1032/65. All programmering i denne brukerveiledning er for programmeringsenhet mod. 1032/65,

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

innovaphone IP111 / IP222 / IP232

innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Brukerveiledning innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Versjon 11 Nummer Status Dato, tid Navn Bytt side Tilstedeværelse se Informasjon Applikasjoner Skjerm IP232 innovaphone AG www.innovaphone.com Version:

Detaljer

Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator

Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator Fjernkontroll & Funksjonstaster: Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2- sifret språk kode Framover/neste Bakover/forrige

Detaljer

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO Brukerveiledning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 323234 Rev C NO Innhold 1. Introduksjon:... 2 2. Pakkens innhold:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Montering av GSM-modul... 4 5. Oppstart... 4 6. Koding av GSM-modulen...

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Brukerveiledning First REFLEXES Alcatel 4400 Telefonapparatet First REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til alle tjenester og funksjoner

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning IRIS Mottaker med display, lys, lyd og tale B-DISe

FlexiBlink Bruksanvisning IRIS Mottaker med display, lys, lyd og tale B-DISe Bruksanvisning IRIS Mottaker med display, lys, lyd og tale B-DISe 2012-03-15 Dok.nr.: 0304B Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Rekkevidde... 3 Iris-pakken inneholder... 4 Brukerveiledning...

Detaljer

TA-2 Telefonforsterker

TA-2 Telefonforsterker TA-2 Telefonforsterker Bruker- og vedlikeholdsveiledning TA-2 Telefonforsterker Telefonforsterker TA-2 HMS art. nr.: 020210 Best. nr.: 1104899 Skisser Jackplugg Tonekontroll Volumkontroll Kontroll-lampe

Detaljer

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner 2002 Nortel Networks P0935990 Utgave 02 Taster Funksjon-tasten i Business Series Terminal (T-serien) er et lite globus-ikon. Funksjon-tasten

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058 TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 29 2490 00 0058 TELEFONSTYRING AV EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD O F C OM F ORT 2 TEKNISK DOKUMENTASJON INNHOLD KAPITTEL TITTEL INNHOLD SIDE 1 INNLEDNING

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe

FlexiBlink Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe 2012-03-16 Dok.nr.: 0275B Vestfold Audio AS Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Universalsender-pakken inneholder... 4 Brukerveiledning...

Detaljer

Brukerveiledning. SuperTalker. Varenr. 107 000

Brukerveiledning. SuperTalker. Varenr. 107 000 Brukerveiledning SuperTalker Varenr. 107 000 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 SuperTalkers funksjoner:... 3 Skisse av SuperTalker... 4 Batteri / Strømforbruk... 5 Bytt Overlegg og Fingerguide... 5 Valg

Detaljer

Telefunken trener manual

Telefunken trener manual Telefunken trener manual Fjernkontroll & Funksjons taster: PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2-sifret språk kode Framover/neste Forrige Bakover Volum - Sjokk ikke

Detaljer

BRUKSANVISNING PHONE-DEX

BRUKSANVISNING PHONE-DEX BRUKSANVISNING PHONE-DEX 1 2 3 4 5 6 11 10 9 8 7 Norsk 1. OPP/Ubesvarte anrop 2. Venstre menyknapp/ok 3. Linjeknapp 4. NED/repetisjon 5. Repetisjon 6. * og tastelås 7. # og ringesignal av/på 8. Telefonbok

Detaljer

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING 1. Montering generelt En typisk oppkobling av VOICE -TEL er vist i figuren under: ES 601 24V-utgang (X10) + - Brann C NO Feil / Innbrudd

Detaljer

Høyttalende telefon, GewaTel 200 m/ir-styring. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. GewaTel 200. GewaTel 200 m/ir-styring: Bestillingsnr.

Høyttalende telefon, GewaTel 200 m/ir-styring. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. GewaTel 200. GewaTel 200 m/ir-styring: Bestillingsnr. Høyttalende telefon, GewaTel 200 m/ir-styring Bruker- og vedlikeholdsveiledning GewaTel 200 GewaTel 200 m/ir-styring: Bestillingsnr. 2201638 2 Denne pakken inneholder følgende: 1 stk Bruksanvisning 1 stk

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper...6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

1 Tekniske data: 2 Sendere:

1 Tekniske data: 2 Sendere: Ref. 000071 No INSTALLASJONS guide Altus RTS Elektronisk styrt rørmotor med RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk SOMFY Altus RTS er en rørmotor med innebygd RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning

EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning Bli kjent med EuroPhone S Betjeningselementer display 1 6 2 7 3 8 4 9 5 0 telefonliste OK funksjontaster 1 2 3 2nd 4 5 6 1 5 2 7 8 9 1.2.3. 0 KP MSN R høyttaler

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

Trådløs telefon. Style 1200. Art.nr: 36-2950 Modell: 5509. Ver: 200812

Trådløs telefon. Style 1200. Art.nr: 36-2950 Modell: 5509. Ver: 200812 Trådløs telefon Style 1200 Art.nr: 36-2950 Modell: 5509 Ver: 200812 NO 2 Trådløs telefon Binatone Style 1200 Art.nr: 36-2950 Modell: 5509 Les bruksanvisningen nøye før bruk av produktet, og ta vare på

Detaljer

FM-system CM-1. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FM-system CM-1

FM-system CM-1. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FM-system CM-1 FM-system CM-1 Bruker- og vedlikeholdsveiledning FM-system CM-1 FM-system CM-1, komplett HMS art. nr. 148430 Art. nr. 1104956 CM-1, sender HMS art. nr. 135064 Art. nr. 1104955 CM-1, mottaker HMS art. nr.

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning ISBJØRNLAMPETT

FlexiBlink Bruksanvisning ISBJØRNLAMPETT HMS art.nr. 165827 FlexiBlink Bruksanvisning ISBJØRNLAMPETT B-ISB5e v2 Art.nr. 1348 2013-01-07 Dok.nr.: 0263A3 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Rekkevidde...

Detaljer