TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET"

Transkript

1 Telenor Etude 30 TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Brukerveiledning

2 Innholdsfortegnelse Generelt Deler med navn Tilkobling Veggmontering Batterier Instilling av språk Innstilling av kontrast i displayet Telefondelen Ringesignal Å ringe Teleslynge Repetisjon Pause Kortnummerminne Tilkobling av headset Høyttalerfunksjon Telefonbok Samtaletid VIP-funksjon Plusstjenester Viderekobling Viderekobling ved ikke svar Samtale venter Vekking Nummervisning Generelt om nummervisning Innstilling av land Instilling av dato og klokkeslett Innstilling av navn og nummer Kontroll av innstilte navn og nummer Avlesing av mottatte nummer Kopieringsfunksjon Slette nummer Å ringe nummer i displayet Minne for oppringte telefonnummer Hemmelig nummer, ukjent nummer Tjenesten «Samtale venter» Annet Batterisymbol Tilbakestilling Garanti & Service

3 Generelt TELEFONDELEN * For bord- eller veggmontering * Maksimum 80 forhåndsprogrammerte navn og nummer kan brukes som telefonbok med oppringing * Minne for repetisjon av sist ringte nummer: Lagrer sist ringte telefonnummer, slik at det er enkelt å ringe det igjen * Kortnummerminne for lagring av 10 telefonnummer * Ringesignal med justerbart lydnivå i to stillinger * Displayet kan vise samtaletid * Displayet viser hvilket telefonnummer som er ringt * Tonevalgtelefon med R-knapp * Headset kan tilkobles * Høyttalerfunksjon * Lampe viser høyttalerfunksjon * VIP-funksjon * Teleslynge * Pause-funksjon NUMMERVISNINGSDELEN * Kombinert mottaker for nummervisning i Sverige, Danmark, Norge, Finland eller Polen (velges) * Presentasjon med svensk, dansk, norsk, finsk eller polsk tekst i displayet * Stort og tydelig display * Enkel håndtering * Viser i hvilestilling gjeldende dato og tid * Lagrer inntil 80 mottatte nummer * Alle mottatte anrop registreres med dato og tid * Kopieringsfunksjon - samme tidligere ikke leste nummer mottatt mer enn én gang vises i kun én posisjon, og da med teksten REPEAT og med sist mottatte dato og tid * Inntil 80 forhåndsprogrammerte navn og nummer i telefonboken brukes til navnepresentasjon av mottatt nummer * Displayet viser hvor mange meldinger det er i minnet, samt antall nye (uleste) * Oppringingsfunksjon av vist nummer * De siste 30 oppringte telefonnumrene lagres i separat minne for at det skal være enkelt å ringe dem igjen * Individuell eller full sletting av nummer i minnet * Lampe blinker når det er registrert en ny melding * Kontrasten i displayet kan justeres * Indikering av lav batterispenning 3

4 * Viser i klartekst om nummeret som tas imot er hemmelig (HEMMELIG) eller ukjent (UKJENT). * Viser med tekst om "MELDING VENTER" * Har Samtale Venter-funksjon - under en pågående samtale, hører du tonesignaler når det kommer inn en samtale til GENERELT: Testet iht. TBR21 og TBR38 for alleuropeisk tilkobling til det generelle telenettet Tilfredsstiller EU-kravene iht. R&TTE-direktivet for CE-merking: Vi tar forbehold om eventuelle endringer i denne brukerveiledning. 4

5 Deler med navn 1) Display 2) Knappen SLETTE for å slette 3) Knappen for å bla nedover i minnet 4) Knappen for å bla oppover i minnet 5) Knappen RING OPP for å ringe fra minnet 6) Lampen LINJE viser innkoblet høyttalerfunksjon eller headset 7) Lampen NY INFO viser nye meldinger 8) Knappen MINNE for oppringing fra minnet 9) Knappen LAGRE for å lagre i minnet 10) Knappen REP./P for repetisjon og pause 11) R-knapp 12) Knapp for høyttalerfunksjon og headset 13) Tilkobling av telefonledning 14) Knappen RINGER for lydnivå på ringesignalet 15) Knappen VOLUME for lydnivå i høyttaler og headset 16) Tilkobling av batterieliminator 17) Tilkobling av headset 5

6 Tilkobling 1) Koble spiralledningen mellom telefonrøret og basedelen. 2) Koble den ene enden av telefonkabelen som følger med på baksiden av apparatet merket LINE, og den andre enden med telefonpluggen til en telefonkontakt. 6

7 Veggmontering Hvis det er ønskelig kan man montere apparatet på veggen: 1) Løsne holderen til røret slik som vist i figuren ved å skyve den oppover. Vri den en halv omdreining og sett den tilbake. Fig 1 for veggmontering, Fig 2 for plassering på bord 2) Skru inn 2 stk. 3 mm skruer loddrett på veggen med avstanden 10,5 cm. 3) Skyv inn skruene på baksiden av telefonen, og skyv den nedover. Etterjuster lengden på skruene slik at telefonen sitter godt mot veggen. 7

8 Batterier Telefonen har plass til 4 stk. 1,5V batterier type R03, alternativt LR03, eller AAA. Telefonen har batterier for at displayet og nummer-visningen skal fungere, og for å lagre innholdet i telefonens minne hvis apparatet ikke er koblet til telefonlinjen over lengre tid. Ved lav batterispenning, eller hvis det ikke monteres batterier, kan telefonen alltid brukes. Batteriluken sitter under apparatet. Før du åpner luken drar du først ut telefonkontakten til telenettet, og skrur deretter ut skruen som låser lokket. Husk å legge inn batteriene med riktig polaritet (+/-). Dette er markert i bunnen av batterilommen. Hvis man bruker alkaliske batterier, varer de lenger. Hvis displayet viser feil ("merkelige" tegn), tar du ut batteriene, venter i noen minutter og setter deretter batteriene på plass igjen. Ved lav batterispenning blir teksten i displayet svak, og batteriene bør skiftes. Hvis batteriene skiftes i løpet av et minutt med nummervisningen i hvilestilling, blir informasjonen bevart i minnet. Som alternativ til batterier kan man koble til en batterieleminator DC min 7.5V og med samme polaritet som merket på inntaket bak på apparatet. Innstilling av språk Displayet kan velges for svensk, norsk, dansk, finsk eller polsk tekst. Denne innstillingen må også gjøres for at nummervisningen skal fungere i respektive land. Gå ut fra displayets hvilestilling (stillingen displayet viser etter ca. 20 sekunder når det ikke har foregått noen aktivitet). For å gå direkte til hvilestilling, legger man på røret og trykker kort på RING OPP-knappen. 1) Trykk inn knappen SLETTE og hold den nede. Deretter trykker du også inn knappen RING OPP og holder denne og SLETTE-knappen nede, deretter trykker du også inn knappen. Slipp knappene. 2) Velg ønsket språk med knappene samt. 3) Avslutt ved å trykke på knappen RING OPP. 8

9 Stille inn displayets kontrast Gå ut fra displayets hvilestilling (displayet viser hvilestillnig etter ca. 20 sekunder når det ikke har foregått noen aktivitet). 1) Trykk inn knappen RING OPP og hold den nede, trykk deretter også inn knappen SLETTE. Slipp knappene. 2) Velg ønsket kontrast med knappene samt. 3) Avslutt ved å trykke på knappen RING OPP. Ringesignal Apparatet har toneringesignal hvor lydnivået kan reguleres i to nivåer med knappen RINGER på baksiden av apparatet: HI gir høyeste ringesignal, LO gir det laveste ringsignalet. Å ringe Ta av røret og slå ønsket nummer. Et symbol med telefonrør tennes til venstre i displayet. Deretter vises det ringte telefonnummeret. Knappen * vises i displayet som L # vises i displayet som f Teleslynge I telefonrøret finnes det en teleslynge for mottak av høreapparater. Repetisjon Det siste manuelt ringte telefonnummeret lagres i minnet, og det er enkelt å ringe det opp igjen ved hjelp av REP./P-knappen. Ta av røret, vent på summetonen, og trykk på REP./P -knappen. Pause Ved hjelp av knappen REP./P kan man ta en 3 sekunders pause mens man slår et nummer, eller før lagring i minnet. For eksempel for sentralfunksjon. 9

10 Kortnummerminne 10 kortnummer kan lagres i minnet. Minneposisjonene består av kortnumrene 0-9. Slik lagrer du telefonnummer i minnet: a) Ta av røret b) Trykk på LAGRE-knappen c) Legg inn telefonnummeret som skal lagres (hvis man ønsker det kan man legge inn en pause i nummeret ved hjelp av knappen REP./P) d) Trykk på LAGRE-knappen igjen e) Trykk inn minnesposisjonen (0-9) hvor telefonnumeret skal lagres Slik ringer du opp fra minnet: a) Ta av røret b) Trykk på knappen MINNE c) Trykk på ønsket kortnummer (0-9) Tilkobling av headset Man kan koble til headset på baksiden av apparatet. Når headsettet er tilkoblet, kobler man det inn og ut ved hjelp av høyttalerknappen. Høyttalerfunksjonen er da frakoblet. Lampen LINJE lyser når headsettet er tilkoblet. Lydnivået i headsettet reguleres med samme VOLUME-knapp på baksiden av apparatet som for høyttalerfunksjonen. Høyttalerfunksjon Apparatet har høyttalerfunksjon slik at man ikke behøver å bruke telefonrøret ved samtale. For å bruke høyttalerfunksjonen må telefonrøret ligge på plass og headsettet må ikke være tilkoblet. Trykk på høyttalerknappen. Lampen LINJE lyser når høyttalerfunksjonen er tilkoblet. For å gå over fra å snakke i telefonrøret til høyttalerstilling, trykker du først på høyttalerknappen før du legger på røret. For å gå over fra høyttalerstilling til telefonrør, tar du bare av røret (ikke nødvendig å trykke på høyttalerknappen). Til å regulere lydstyrken i høyttaleren finnes det en volumkontroll på baksiden av apparatet merket VOLUME (to stillinger). Husk: Høyttalerfunksjonen er avhengig av akustikken der telefonen brukes. Bakgrunnslyd og plassering av telefonen påvirker høyttalerfunksjonen. 10

11 Telefonbok Inntil 80 forhåndsprogrammerte navn og nummer kan brukes som telefonbok for oppringing. Se under INNSTILLING AV NAVN OG NUMMER for programmering. For å ringe opp fra telefonboken: 1) Gå ut av displayets hvilestilling (stillingen displayet viser etter ca. 20 sekunder når det ikke har foregått noen aktivitet). 2) Trykk på knappen RING OPP og hold den nede, trykk deretter på knappen. Slipp de inntrykte knappene. 3) Trykk på knappen for å velge teksten / SØKE / i displayet. Trykk på knappen RING OPP. 4) Trykk på knappen for å velge ønsket nummer/navn for oppringing. 5) Ta av røret (eller bruk høyttalerknappen), og trykk på knappen RING OPP. Samtaletid Ta av røret og trykk på knappen SLETTE. Nå begynner displayet å vise samtaletiden. Hvis man trykker en gang til på SLETTE-knappen, stopper målingen, og man trykker en gang til på SLETTEknappen for å gå tilbake. VIP-signal Apparatet er utstyrt med VIP-signal som gjør at det gis et spesielt signal mellom ringesignalene for ønskede mottatte nummer. Maksimum 80 nummer kan "markeres" for å gi VIP-signal. For å "merke" et nummer som skal avgi et VIP-signal, kan dette gjøres for allerede programmerte navn og nummer i telefonboken. Se under teksten KONTROLL AV INNSTILTE NAVN OG NUMMER for å vise et nummer i telefonboken. For å markere VIP holder du SLETTE-knappen nede for ønsket nummer, og trykker deretter også på RING OPP-knappen til teksten VIP vises i displayet. Du går fram på samme måte for å slette VIP -markeringen for et nummer, og teksten VIP forsvinner. Pluss-tjenester Apparatet gir ved hjelp av knappene *, #, og R tilgang til spesielle tjenester. Ta kontakt med Telenor for å få fullstendig informasjon. Her følger noen av disse tjenestene: 11

12 Viderekobling Samtalen til din telefon kobles til et annet nummer. Innkobling: a) Ta av røret for å få summetone b) Trykk *21* telefonnummer # Utkobling: a) Ta av røret for å få summetone b) Trykk #21# Viderekobling ved ikke svar Hvis du ikke tar telefonen i løpet av en viss tid, kobles samtalen videre til et annet nummer. Innkobling: a) Ta av røret for å få summetone b) Trykk *61* telefonnummer * Utkobling: a) Ta av røret for å få summetone b) Trykk #61# Samtale venter Hvis du snakker i telefonen og noen ringer til deg, hører du dette med to korte tonesignal. Da kan du veksle mellom samtalen som pågår og den nye ved å trykke R 2. For å avslutte den pågående samtalen trykker du R 1. Innkobling: a) Ta av røret for å få summetone b) Trykk *43# Utkobling: a) Ta av røret for å få summetone b) Trykk #43# Vekking Telefonen ringer på tidspunktet du har lagt inn. Innkobling: a) Ta av røret for å få summetone b) Trykk *55* vekketid med fire siffer, f.eks # Utkobling: a) Ta av røret for å få summetone b) Trykk #55# 12

13 Generelt om nummervisning Nummervisningsmottakeren viser i displayet telefonnummeret til den som ringer deg, før eller rett etter det første ringesignalet. Minnet har plass til 80 nummer som lagres med dato og klokkeslett. Nummeret kan lagres eller slettes. Inntil 80 navn og nummer kan programmeres for navnevisning av mottatt nummer, samt for telefonbok. Kopieringsfunksjonen gjør at samme nummer kun vises én gang, og da med dato og klokkeslett for når det sist ble mottatt. Viser i klartekst om mottatt nummer er et hemmelig eller et ukjent nummer. Viser med spesiell tekst om meldinger finnes. Hvis tjenesten Samtale Venter benyttes, høres tonesignaler under den pågående samtale fra en ny innkommende samtale, i tillegg vises dette telefonnummeret i displayet. Obs: For at nummerviseren skal fungere, må tjenesten Hvem Ringer først bestilles. Apparatet må også være innstilt på språket til landet det er tilkoblet i. Innstilling av land For at nummerviseren skal fungere må den være innstilt på landet den brukes i. Dette gjøres når man stiller inn språket i displayet. Se under avsnittet INNSTILLING AV SPRÅK. Innstilling av dato og klokkeslett Dato og klokkeslett stilles inn automatisk etter første mottatte samtale. 13

14 Innstilling av navn og nummer Inntil 80 navn og tilhørende nummer kan forhåndsinnstilles for navnevisning av mottatt nummer, eller for telefonbok. Se under avsnittet TELEFONBOK for oppringing fra telefonboken. 1) Gå ut av displayets hvilestilling (stillingen displayet viser etter ca. 20 sekunder når det ikke har foregått noen aktivitet). 2) Hold RING OPP-knappen nede og trykk deretter med RING OPP-knappen inntrykt direkte på knappen. Slipp de inntrykte knappene. 3) Trykk på knappen for å velge teksten / LEGG TIL / i displayet. Trykk på knappen RING OPP. 4) Siffermarkeringen lengst til høyre blinker: Tast inn telefonnummeret (inklusive retningsnummer) med knappen og til riktig siffer vises. Trykk deretter på knappen RING OPP for å velge neste siffer. For å gå tilbake og slette siffer bruker du SLETTE- knappen. For å avslutte holder du RING OPP-knappen nede i ca. 3 sekunder til tegnmarkeringen lengst til venstre blinker. 5) Skriv inn navn ved hjelp av knappene og til riktig tegn vises. Deretter trykker du på knappen RING OPP for å velge neste tegn. For å gå tilbake og slette tegn bruker du SLETTEknappen. 6) Avslutt innstillingen ved å holde knappen RING OPP nede i ca. 3 sekunder, og apparatet går til neste posisjon for innstilling av navn. For å avslutte helt trykker du på SLETTE- knappen for å gå til hvilestilling. Kontroll av innstilte navn og nummer 1) Gå ut av displayets hvilestilling (stillingen displayet viser etter ca. 20 sekunder når det ikke har foregått noen aktivitet). 2) Hold RING OPP-knappen nede og trykk deretter med RING OPP-knappen inntrykt direkte på knappen. Slipp de inntrykte knappene. 3) Trykk kort på knappen for å velge teksten / SØKE / i displayet. Trykk på knappen RING OPP 4) Trykk på knappen eller for å bla gjennom innprogrammerte navn med nummer. Ved slutt stillingen vises / SISTE /. Hver informasjon er nummerert i rekkefølgen som vises i øverste høyre hjørne. 5) Avslutt ved å trykke på knappen RING OPP. For å slette en posisjon med nummer og navn som vises, trykker du to ganger på knappen SLETTE når denne informasjonen vises i displayet. For å endre i en posisjon med nummer og navn, trykk og hold RING OPP-knappen nede til første bokstaven for navn blinker. Med denne posisjonen i displayet, still inn ønsket navn på samme måte som tidligere. For å endre nummer bortsett fra første bokstaven for navn blinker, trykker du kort på SLETTE. Endre og avslutt som ved innstilling. For oppringing se under TELEFONBOK. 14

15 Avlesing av mottatt informasjon Nummervisningsmottakeren viser telefonnummeret til den som ringer deg i displayet, før eller rett etter det første ringesignalet (avhengig av systemet). Alle telefonnummer som kommer inn nummereres i rekkefølge og lagres med dato og klokkeslett. Når en ny samtale mottas, vises teksten CALL NEW til høyre i displayet, etterfulgt av nummereringen av vist nummer. Når nye nummer finnes i minnet, blinker lampen NY INFO. Displayet viser i hvilestilling totalt antall nummer (/TOT SAMTALE/) som er i minnet, NEW viser antall nye ubesvarte nummer. Minnet har plass til inntil 80 nummer. Hvis minnet går fullt, vises de 80 siste nummerne. Trykk på knappen eller for å bla gjennom de registrerte nummerne. Nye nummer er merket med CALL NEW etterfulgt av nummerering av det nye nummeret. Tidligere leste er merket CALL etterfulgt av nummereringen. Kopieringsfunksjon Nummermottakeren har kopieringsfunksjon. Dette gjør at om samme tidligere uleste nummer mottas mer enn én gang, vises denne kun i én posisjon og da sammen med teksten REPEAT, samt dato og klokkeslett for det sist mottatte anropet. Slette nummer Individuelt nummer, eller samtlige nummer i minnet kan slettes: For å slette et individuelt nummer trykker du på knappen eller for å vise dette i displayet, og trykk deretter på SLETTE-knappen to ganger. For å slette samtlige nummer i minnet så fremt ikke noen av disse numrene vises i displayet, holder du knappen SLETTE nede i ca. 6 sekunder til teksten /SLETTE ALT?/ vises. Deretter trykker du en gang til på SLETTE-knappen. Å ringe opp telefonnummer i displayet Bla fram telefonnummeret som skal ringes opp i displayet ved å trykke på knappen eller. Ta av røret, vent på summetonen, og trykk RING OPP. Se under TELEFONBOK for oppringing fra telefonboken. 15

16 Minne for oppringte telefonnummer De 30 sist ringte telefonnumrene lagres slik at det skal være enkelt å ringe dem igjen. Gå ut fra displayets hvilestilling (stillingen displayet viser etter ca. 20 sekunder når det ikke har foregått noen aktivitet). For å vise oppringte telefonnummer trykker du kort på knappen RING OPP. Nederst i displayet vises / OPPRINGT /. Bla gjennom ved å trykke på knappen eller. Ta av røret for å ringe (eller bruk høyttalerknappen), vent på summetonen og trykk på RING OPP. Hemmelig nummer, ukjent nummer Hvis et hemmelig telefonnummer mottas, vil teksten HEMMELIG vises i displayet. Hvis et ukjent nummer overføres, vises teksten UKJENT. Tjenesten melding venter Hvis tjenesten Melding Venter benyttes, viser apparatet symbolet MSG i displayet, og i minnet teksten MELDING VENTER sammen med dato og klokkeslett for den sist mottatte informasjonen. Symbolet MSG slukker når det er sendt informasjon til apparatet om at meldingen er lest. Slukkes også ved sletting. Teksten MELDING VENTER er fortsatt i minnet til denne slettes manuelt man kan da få informasjon om når man sist hadde meldinger. Symbolet CALL NEW og lampen NY INFO for denne teksten slukkes når det sendes informasjon til telefonen om at meldingen er lest, eller når man har lest denne informasjonen i minnet. Tjenesten samtale venter Hvis denne tjenesten benyttes, er apparatet forberedt på at når det under en pågående samtale kommer en samtale til, så hører brukeren dette med korte lydsignaler i telefonrøret, samtidig som telefonnummeret til det nye anropet vises i displayet og teksten CW blinker. Nå kan brukeren velge å fortsette den pågående samtalen, eller parkere denne og ta imot den nye. Se ytterligere instruksjoner fra Telenor. VIP signal fungerer ikke for Samtale Venter mottatte nummer. 16

17 Batterisymbol Ved lav batterispenning blinker et batterisymbol i displayet. For bytte av batteri, se under BATTE- RIER. Tilbakestilling Hvis apparatet påvirkes slik at f.eks. displayet viser feil, anbefaler vi at man tar ut batteriene, venter i 1-2 minutter og deretter setter inn batteriene igjen. Garanti & Service Telefonen er nøye testet på fabrikken før levering. Les alltid bruksanvisningen nøye før du gjør krav på garanti. Apparatet har 12 måneders garanti fra salgsdagen, og omfatter material- og fabrikasjonsfeil. Garantien omfatter ikke skader som skyldes feil stell, feil bruk, lynnedslag, hvis merkeskiltet eller serienummeret er ødelagt, eller hvis det er foretatt inngrep i apparatet av andre enn av serviceverksted som er godkjent av leverandøren. Garantien dekker ikke følgefeil og kostnader av annet slag. 17

18 18

19 19

20 Erik Lito AS - Sarpsborg

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 Gewa Stor Prog Brukerveiledning Gewa Stor Prog Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 INNHOLD INNLEDNING... 3 Generelt om Gewa Stor Prog... 3 Tegnforklaring...5 Sette i batterier... 6

Detaljer

Doro PhoneEasy 615. Norsk

Doro PhoneEasy 615. Norsk Doro PhoneEasy 615 Norsk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Høreelement 2. Venstre menytast 3. Ringetast 4. Hurtigtaster

Detaljer

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10 Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10 IR-sender Control 10 HMS art. nr.: 142979 Bestillingsnr.: 2425710 Innholdsfortegnelse IR-SENDER CONTROL 10... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie

BRUKERHÅNDBOK. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie BRUKERHÅNDBOK FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie Hvis du har behov for å kontakte kundeservice Vennligst fyll ut følgende informasjon for fremtidig referanse: Modellnummer: FAX-T104, FAX-T106 Serienummer:*

Detaljer

User guide Conference phone Konftel 200

User guide Conference phone Konftel 200 User guide Conference phone Konftel 200 Dansk I Suomi Conference phones for every situation I denne pakningen finnes: 1 st Bruksanvisning 1 st Konferansetelefon 1 st Transformator 1 st Strømforsynings-

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok 9203799 1. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-76W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MCA10V201 www.noby.no side 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 9205807 2. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-72W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

Alarm Brukerveiledning

Alarm Brukerveiledning JULI 01 Altibox Alarm Alarm Brukerveiledning 1 1 ALTIBOX ALARM Innhold Gratulerer med ny alarm fra Altibox Du har nå fått installert Altibox Alarm i ditt hjem. Det er en alarm som allerede nå er klar for

Detaljer

TA-2 Telefonforsterker

TA-2 Telefonforsterker TA-2 Telefonforsterker Bruker- og vedlikeholdsveiledning TA-2 Telefonforsterker Telefonforsterker TA-2 HMS art. nr.: 020210 Best. nr.: 1104899 Skisser Jackplugg Tonekontroll Volumkontroll Kontroll-lampe

Detaljer

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Revisjonsoversikt: Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Dato Navn Kort beskrivelse av endring 25.02.13 Bent-Håvard Sollid Første utgave. Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Generell omtale av varslingsutstyr...

Detaljer

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet Moto X Med ett blikk Start t Startsiden og apper Kontrollere og tilpasse Anrop Kontakter Meldinger E-post Skrive Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer Musikk Bøker Spill Finne og navigere Organisere

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

Referanseguide for TomTom Start 20-serien

Referanseguide for TomTom Start 20-serien Referanseguide for TomTom Start 20-serien Innhold Innholdet i esken 6 Innholdet i esken... 6 Les meg først 7 Installasjon i bilen... 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Om MyTomTom... 8 Stille

Detaljer

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc R GSM 12-24V Bryter- og alarmstyring Innhold: Side: 1. Oversikt GSM 12-24V 2 2. Oppkobling MÅ GJØRES 2.1 Forberedelse av SIM kort 3 2.2 Innsetting av SIM kort 3 2.3 Tilkoblinger 3 2.4 Alarmtilkoblinger

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Brukerhåndbok. 9362082 Versjon 4 NO

Brukerhåndbok. 9362082 Versjon 4 NO Brukerhåndbok 9362082 Versjon 4 NO ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-10 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Les dette før du fortsetter Forholdsregler Les sikkerhetsreglene nøye for å sikre riktig bruk av mobiltelefonen. Til tross for at denne enheten er robust, bør

Detaljer

Monteringsanvisning for satellittbredbånd fra Breiband.no

Monteringsanvisning for satellittbredbånd fra Breiband.no Monteringsanvisning for satellittbredbånd fra Breiband.no Gratulerer med din nye bredbåndsløsning! Du er nå kun få steg unna en mye bedre internettopplevelse. Før du starter: Selve installasjonen er ikke

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

'CLICK!' o p. A e $ # B @ \ C ; : D % +! /? E 1 / 2 x ± < > λ L M M. O Ğ ğ İ ı P i ç Ç ^ ß ~ Q à á â ã ä å R À Á Â Ã Ä Å S ò ó ô õ ö ø

'CLICK!' o p. A e $ # B @ \ C ; : D % +! /? E 1 / 2 x ± < > λ L M M. O Ğ ğ İ ı P i ç Ç ^ ß ~ Q à á â ã ä å R À Á Â Ã Ä Å S ò ó ô õ ö ø A ➋ ➊ ➌ ➋ ➌ ➋ ➊ ➌ 'LIK!' ITALI OLINE SHADOW INE BOX PATTERN APS BFONT MR VERT OPIES BODE SAVE REALL OPIES PATTER SIZE Ä ➊ BOXES APS STYLE VERT ˆ Ü : ) * ß Œ Ö ( \ / LTH JUST ➊ ➋ B D E = 6 mm = 9/12mm ➎

Detaljer

1 Gi tilbud - hurtigveileder

1 Gi tilbud - hurtigveileder 1 Gi tilbud - hurtigveileder Nedenfor finner du en hurtigveileder for hvordan du skal levere elektroniske tilbud i Mercell. Husk at det er fri support for våre kunder i Mercell, så du må gjerne ta kontakt

Detaljer

Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering

Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering 1.0. utgave NO Om denne brukerhåndboken Denne håndboken er brukerhåndboken for din programvareversjon. Viktig: Du finner viktig informasjon om trygg

Detaljer

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 4 Lade høyttaleren 4 Slå

Detaljer

FORORD. Konformitetserklæring

FORORD. Konformitetserklæring 2400 BRUKSANVISNING Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før du tar din P-Touch i bruk. Sørg alltid for å ha bruksanvisningen lett tilgjengelig slik at du hurtig kan slå opp i den. FORORD Takk for at

Detaljer

BACK 2 BASIC PROGRAMMERINGS- VEILEDNING

BACK 2 BASIC PROGRAMMERINGS- VEILEDNING QT-6100/6000/6600 BACK 2 BASIC PROGRAMMERINGS- VEILEDNING Januar 2010 Importør: Forhandler: KASSE OG BUTIKKDATA AS Ravnsborgveien 52 1395 Hvalstad TELEFON: 66 77 80 30 TELEFAX: 66 77 80 31 E-post: Web:

Detaljer

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon Hva er det? Introduksjon Et bilde av en tilfeldig ting vises på tavlen. Men bildet er forvrengt, slik at du må gjette hva det er ved å klikke på et av alternativene som vises under. Desto raskere du gjetter

Detaljer

iq 50 PROGRAMMERINGS- OG DIAGNOSEENHET W072210050 02/15

iq 50 PROGRAMMERINGS- OG DIAGNOSEENHET W072210050 02/15 iq 50 PROGRAMMERINGS- OG DIAGNOSEENHET W070050 0/5 Originalbetriebsanleitung Translation of the original operating instructions Traduzione delle istruzioni di funzionamento originali Traduction des instructions

Detaljer