Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A Office 70IP Brukerveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70IP Brukerveiledning"

Transkript

1 Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A Office 70IP Brukerveiledning

2 Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer Betjeningselementer 1 Display Det øvre området: statusdisplay med symboler. Det midtre området: viser nåværende telefontrafikk. Det nedre området: viser tilgjengelige revetastfunksjoner. 2 Varsellampe/ LED Venstre LED blinker: Samtale. Høyre LED blinker: Voic , beskjed eller tilbakeanrop. 3 Tastatur Tast inn sifre eller bokstaver. 4 Høyttalermikrofon 5 Navigeringstast Blar frem og tilbake i en meny, åpner eller lukker menyer, navigerer i lister. 6 Revetast Utførelse av viste funksjon ved hjelp av tasten. Revetaster kan konfigureres fritt. 7 Rettetast Sletter det siste tegnet eller går tilbake et trinn i menyen. c 2

3 Betjenings- og displayelementer 8 Fraværstast med LED Prekonfigurert som videresend. Fraværstasten kan konfigureres som en funksjonstast eller nummertast. 9 Kartotektast Åpner kartotekene. 10 Repetisjonstast Velger de siste telefonnumrene som er ringt. 11 Mikrofontast Mikrofon til håndfri eller håndsett av/på 12 Høyttalertast Håndfri bruk av/på. 13 Volum-/markørtaster Regulerer lydstyrken. 14 Oppkall-tast Ringe / svare på en samtale. 15 End-tast Avslutte en samtale. Avslutter inndata uten å lagre og går tilbake til hvilestilling. 16 Konfigurerbare taster/linjetaster med LED (inkl. Office KBM-utvidelsestastatur) Fritt programmerbare som nummer-, funksjons eller teamtaster: Nummertast 2 lagringsplasser (1. telefonnummer: trykk en gang, 2. telefonnummer: trykk to ganger). Funksjonstast: Funksjon aktivere/ deaktivere. Teamtast: Ringer eller svarer på en samtale. Annonsering til teampartner (trykk to ganger). Hvis forhåndskonfigurert som linjetast: Ringe eller svare på en samtale via linje. Konfigurasjonstast: trykk og hold inne. 17 Etiketter (inkl. Office KBM-utvidelsestastatur) Du finner etiketter for de konfigurerbare tastene som elektroniske dokumenter på Internett. Du kan fylle ut feltene direkte på PCen din, og deretter skrive ut etikettene. Du finner Internett-adressen på den siste siden i dette dokumentet. 3

4 Betjenings- og displayelementer Displaysymboler Detaljert informasjon tilgjengelig Andre revetaster tilgjengelig (revetast) Søkemodus Funksjon aktivert Poster på ringelisten Nye tekstmeldinger Mikrofon deaktivert Viderekobling aktivert Høyttaler-/håndfrimodus aktivert Viderekobling ved opptatt aktivert Ny Voice Mail Hentet Voice Mail Samtale parkert Hente parkert samtale (revetast) Hodesettmodus aktivert Aktivering av Stille anrop 4

5 Sikkerhet Sikkerhet Sikkerhetsinformasjon Å unnlate å legge merke til denne informasjonen kan være risikabelt og bryte eksisterende lover. Koblinger Koble telefonledningen kun til kontakter som er beregnet til dette. Bytt aldri om kontakten på telefonledning. Vedlikehold Bruk kun original rekvisita. Pass på at all installering og reparasjon blir utført av kvalifiserte teknikere. Bruk alltid en myk, fuktet eller antistatisk klut for å rengjøre telefonen din. Ikke bruk kjemikalier eller kjemiske produkter. Miljømessige påvirkninger Bruk telefonen kun ved temperatur på +5 C opp til cirka +40 C. Unngå direkte sollys og andre varmekilder. Beskytt telefonen din mot væte, masse støv, etsende vesker og damp. Ikke utsett telefonen din for elektromagnetiske felter (elektriske motorer, husholdningsartikler). Talekvaliteten kan bli påvirket. For å unngå forstyrrelser, unngå å plassere telefonen din i umiddelbar nærhet til datamaskiner, radioer, TV-er, videospillere og andre telefonsett. Kassering Pass på at du kvitter deg med telefonen og innpakningen på en miljømessig forenelig måte; alternativt send det tilbake til leverandøren eller forhandleren din. Brukerinformasjon Din terminal er har blitt levert med en hurtigveiledning, sikkerhetsinformasjon og hvor gjeldende, annen terminal spesifikkk dokumentasjon. Du kan også laste ned disse dokumentene som en komplett brukerveiledning fra Mer informasjon om din terminal kan finnes på i dokumentasjonen eller på din forhandlers hjemmeside. Det er ditt ansvar å gjøre deg kjent med omfanget funksjoner, bruk og generell behandling av utstyret. Sjekk at du har all tilgjengelig informasjon for terminalen din, om den er i overensstemmelse med terminalens versjon og at den er oppdatert. Les nøye gjennom brukerinformasjonen før terminalen settes i drift. Ha brukerinformasjonen lett tilgjengelig og referer til den hvis avvik skulle skje i forbindelse med bruk av terminalen. Ved overlevering av terminalen til andre skal relevant informasjon medfølge. 5

6 Sikkerhet Bruksområde Denne telefonen er en del av kommunikasjonssystemet Ascotel IntelliGate og er ment å brukes på dette systemet. Ascotel IntelliGate er et åpent, modulært og omfattende kommunikasjonssystem som består av IP-PBX (kalles systemet i sluttbrukerdokumentasjonen), en lang rekke utvidelseskort og moduler og et komplett sett med systemterminaler, inkludert IP-systemterminaler. Systemet og dens komponenter ble designet for å dekke hele telekommunikasjonsbehovet for bedrifter og organisasjoner med en enkel brukervennlig løsning. De individuelle komponentene for det samlede systemet er fult kompatibelt og må ikke benyttes til andre formål eller erstattes av tredje part komponenter (bortsett fra tilkobling til andre autoriserte nettverk, applikasjoner og terminaler tilknyttet porter spesielt egnet for dette formålet). Om dette dokumentet Dokumentnr.: eud-0835 Versjon: 1.0 Gyldig fra: I

7 Innhold Motta og ringe samtaler Motta en samtale Ringe Bruk av displayet og andre funksjoner Display Taster Inntasting Menybasert navigering Signaler Tilleggsfunksjoner Ringe og motta samtaler Bruker funksjoner under en samtale Organisere fravær fra arbeidsplassen Organisering innenfor teamet Funksjoner for spesielle situasjoner Linjetaster Stille inn funksjoner med fjernkontroll Personlige instillinger på telefonen Display Justere ringeegenskaper (Lyd) Innstillinger for håndfri og hodesett Generelle innstillinger Beskyttelse Administrere kartoteket Konfigurere Voice Mail Konfigurerbare taster Programmering av Linje Taster Formulering av funksjoner Lokale innstillinger Mer informasjon Problemløsing Deklarasjon Open Source Software Garantiansvar Installasjon og idriftsettelse Utstyr som følger med Opsjoner Installere og montere telefonen Koble til telefonen Office KBM-utvidelsestastatur (tilleggsutstyr) Merking av fritt programmerbare taster

8 Motta og ringe samtaler De følgende delene forklarer hvordan du enkelt foretar en oppringing, og hvilke funksjoner telefoner tilbyr når du mottar en samtale. Motta en samtale Ringe

9 Motta og ringe samtaler Motta en samtale Denne delen forklarer hvordan du svarer på en oppringing. For å svare på anropet Telefonen din ringer og Varsellampen/LED blinker. For å svare på anropet, gjør som følgende: Løft opp håndsettet. Avslutte en samtale For å avslutte oppringingen: Handsfree-bruk: Trykk på Oppkall-tasten eller høyttalertasten. Bemerkninger: Nummeret til den som ringer vises i displayet dersom det ble overført. Hvis telefonnummeret er lagret i det private kartoteket, eller i systemet, viser displayet også det korresponderende navnet. Hvis du vil vite hvordan du ringer ved hjelp av hodesettet, se kapittel "Bruke et hodesett", 12. Hvis du vil vite hvordan du ringer i håndfrimodus eller i automatisk håndfrimodus, kan du lese kapittel "Bruke telefonen i håndfrimodus", 11 og "Automatisk handsfree", 55. Etter samtalen vises samtalevarigheten. Etter du har ringt opp et eksternt telefonnummer og har avsluttet samtalen, vises tellerskritt- informasjon i displayet (Hvis støttet fra nettoperatøren). Legg på håndsettet. Slik avslutter du en samtale i håndfrimodus: Trykk på End-tasten eller høyttalertasten. Bemerkninger: Når du skal avslutte samtalen, erstatter du bare håndsettet. Hvis du vil vite hvordan du ringer ved hjelp av hodesettet, se kapittel "Bruke et hodesett", 12. Hvis du vil vite hvordan du ringer i håndfrimodus eller i automatisk håndfrimodus, kan du lese kapittel "Bruke telefonen i håndfrimodus", 11 og "Automatisk handsfree", 55. 9

10 Motta og ringe samtaler Ringe Denne delen forklarer ulike ringemåter. Taste inn et telefonnumer Du vil taste inn et nummer for å ringe til noen. Med samtaleklargjøring kan du taste inn et telefonnummer uten at det ringes automatisk, slik at du har tid til å kontrollere nummeret, om nødvendig rette det. Nummeret blir ikke slått før du tar av røret, for eksempel ved å ta opp håndsettet. Tast inn et telefonnummer før du ringer. Bruke repetisjon ved oppringing Du kan bruke rettetasten hvis du skal slette tall eller tegn som er feil. Løft opp håndsettet. Personen ringes opp. Eller: Trykk på Oppkall-tasten eller Revetast Ring. Personen ringes opp. Du vil ringe til en person som du har ringt til tidligere. Telefonen lagrer automatisk numrene til de personene du har ringt til, i repetisjonslisten, komplett med navn hvis det er tilgjengelig. Nå kan du ringe til den personen du vil, vedd å bruke denne repetisjonslisten. Trykk på repetisjonstasten. Det første nummeret på repetisjonstasten vises. Trykk på repetisjonstasten flere ganger, eller bruk navigeringstasten for å bla deg gjennom de siste telefonnumrene du har ringt. Løft opp håndsettet. Viste nummer blir slått. 10

11 Motta og ringe samtaler Bruke telefonen i høyttalermodus Du vil at andre personer i rommet skal kunne høre på samtalen. I høyttalende modus er høyttaleren også skrudd på. Bruke telefonen i håndfrimodus Under en samtale: Trykk på høytalertasten. Høyttalermodus er nå aktivert, og vises. Du kan fortsette å bruke håndsettet på vanlig måte. Deaktivering av høyttalende modus: Trykk på høyttalertasten en gang til. Høyttalende modus er dekativert. For å avslutte en samtale i høyttalende modus, trykk på høyttalertasten og legg på håndsettet. Dersom du bare legger håndsettet på, vil høyttaleren fortsatt være på. Du vil at andre skal ta del i samtalen eller å ha hendene fri i en samtale. Når telefonen er i håndfrimodus, aktiveres høyttaleren og mikrofonen. Under en samtale: Trykk på høytalertasten. Høyttalermodus er nå aktivert, og Legg på håndsettet. Håndfrimodus er nå aktivert, vises. vises. Bemerkninger: Pass på at det ikke er noe i veien for den håndfrie mikrofonen. Lydkvaliteten blir bedre hvis du angir en lav voluminnstilling på telefonen. Fortsette samtalen med håndsettet. Løft opp håndsettet. Høyttaleren og den håndfrie mikrofonen er av. Bemerkninger: Hvis du vil vite hvordan du ringer ved hjelp av hodesettet, se kapittel "Bruke et hodesett", 12. Hvis du vite hvordan du aktiverer automatisk håndfrimodus, kan du lese kapittel "Automatisk handsfree",

12 Motta og ringe samtaler Slå av mikrofonen Du snakker med noen i telefonen og vil snakke kort med en annen person som er i samme rom uten at den du snakker med i telefonen kan høre deg. Du kan skru mikrofonen på og av i løpet av en samtale. For å deaktivere mikrofonen: Trykk på mikrofontasten. Mikrofonen er nå deaktivert, vises. Aktivere mikrofonen igjen: Trykk på mikrofontasten en gang til. Bruke et hodesett Ringe ved hjelp av hodesettet. Hvis du svarer på en samtale i hodesettmodus ved hjelp av Oppkall-tasten eller høyttalertasten, kommer samtalen i hodesettet. Du kan også svare på samtalen ved å løfte opp hodesettet. Høyttalende Håndfri betjening Headset Telefonen din ringer og Varsellampen/LED blinker. For å svare på anropet, gjør som følgende: Trykk på Oppkall-tasten eller høyttalertasten. Samtalen kommer i hodesettet. Trykk på revetasten Håndfri. Telefonens høyttaler blir aktivert. Trykk på revetasten Håndfri. Telefonens mikrofon blir slått på, og mikrofonen til hodesettet blir slått av. Trykk på revetasten Hodesett. Går tilbake til hodesettmodus. Avslutte en samtale: Trykk på End-tasten eller høyttalertasten. Bemerkninger: Hvis du vite hvordan du aktiverer hodesettet, kan du lese kapittel "Aktivere bruk av headset", 56. Når du skal ringe en abonnent, slår du abonnentens telefonnummer og trykker på Oppkall-tasten eller høyttalertasten. Du finner mer informasjon i instruksjonene til hodesettet. 12

13 Bruk av displayet og andre funksjoner De følgende delene forklarer hvordan du raskt og enkelt bruker telefonen. Display Taster Inntasting Menybasert navigering Signaler

14 Bruk av displayet og andre funksjoner Display Displaysymboler og displaytekst Nye hendelser, for eksempel en samtale ved fravær, en ny melding eller aktiverte funksjoner (f.eks. viderekobling), blir vist i displayet i hvilestilling med et symbol eller en displaytekst. Du kan deretter bruke den relevante revetasten til å hente frem informasjonen. >> Hvis det er flere revetaster tilgjengelig: Trykk på revetasten >>. Hente detaljert informasjon: Trykk på den høyre navigeringstasten. Funksjon aktivert: Den aktiverte funksjonen eller valgte innstillingen blir markert med en hake. Slutt Slette displayteksten: Trykk på revetasten Slutt. Displayet går tilbake til hvilemodus, og funksjonene forblir aktivert. Taster Trykk på tasten En tast kan ha ulike funksjoner avhengig av situasjonen og betjeningsmodus. Aktivert funksjon avhenger av antall ganger en tast trykkes ned eller om den trykkes ned fort eller holdes nede et øyeblikk eller ikke. Her er noen eksempler: Trykk på revetasten. <lang> Hold revetasten nede i cirka 2 sekunder. <2x korte> Trykk på tasten to ganger i en rask rekkefølge. Bruke revetasten Revetasten har variable funksjoner. Disse funksjonene vises ovenfor tasten. Det er lagret flere kontakter under revetasten, noe som betyr at du må trykke på revetasten nøyaktig under den funksjonen du vil ha. Trykk på revetasten under den posisjonen der displayet viser den funksjonen du vil ha. 14

15 Bruk av displayet og andre funksjoner Inntasting Tast inn sifre Talltastene brukes for å legge inn tallene 0 til 9. Tast inn bokstavene Du kan også bruke talltastene til å taste inn bokstaver og spesialtegn. Hver tast er tildelt et antall bokstaver og spesialtegn. Når du skal taste inn bokstaver ved hjelp av siffertastene, må du være i tekstmodus. Tekstmodus blir aktivert automatisk når telefonen forventer å motta tekst. Du kan veksle frem og tilbake mellom tallmodus og bokstavmodus ved inntasting. abc-->123 Veksle mellom tallmodus og bokstavmodus ved inntasting: Trykk på revetasten abc-->123 og 123-->abc. Siffertaster Bokstavene blir tildelt siffertastene som vist. Trykk på den relevante siffertasten til den viser det tegnet du vil ha: -.? 1!, : ; " D E F 3 É d e f 3 é è ê J K L 5 j k l 5 P Q R S 7 p q r s 7 ß W X Y Z 9 w x y z 9 A B C 2 Ä Æ Å Ç a b c 2 ä æ å à ç G H I 4 g h i 4 ì M N O 6 Ñ Ö Ø m n o 6 ñ ö ø ò T U V 8 Ü t u v 8 ü ù + * / ( ) < = > % $ ª & <Mellomrom> # 15

16 Bruk av displayet og andre funksjoner Bytte mellom Store og Små bokstaver Du kan bytte mellom store og små bokstaver mens du taster inn i tekstmodus. Store bokstaver aktiveres automatisk når du taster inn den første bokstaven. Etter at du har tastet inn den første bokstaven, bytter tekstmodus automatisk til små bokstaver. Du kan bruke revetasten for å bytte manuelt mellom store og små bokstaver ved inntasting. A>a Slik bytter du mellom store og små bokstaver i tekstmodus: Trykk på revetast a>a or A>a. Korrigering av det du har lagt inn Du ser at du har lagt inn feil tall eller tegn. Du kan enten slette det du har tastet inn ett tegn om gangen, eller alt på en gang. c For å slette det siste tegnet: Trykk på rettetasten. Med navigeringstasten kan du gå direkte til det tegnet du vil slette. Avslutte inntasting uten å lagre: Trykk på END-tasten. Flytting av markøren Du ønsker å gå til et spesielt tegn for innlegging eller korrigering. Med navigeringstasten kan du flytte markøren til venstre eller høyre. Flytt markøren med den vannrette navigeringstasten. 16

17 Menybasert navigering Bruk av displayet og andre funksjoner Bruke menyen Telefonen er i standbymodus: Meny Trykk på revetasten Meny. Det første menyvalget blir vist. Bruk den loddrette navigeringstasten for å bla gjennom menyvalgene. Velg Trykk på revetasten Velg. Bruke den viste menyen. Navigere med navigeringstasten Du kan hente frem et bestemt menyvalg enda enklere og mer effektivt ved hjelp av navigeringstasten. Du kan bla vannrett og loddrett gjennom de ulike menyvalgene. Omgjøring av handlinger Hvis du skal avbryte trinn, gjør du slik. Vannrett navigeringstast: Venstre: blar bakover gjennom menyen. Høyre: blar forover gjennom menyen, åpne den viste menyen, henter detaljert informasjon. Loddrett navigeringstast: Nede: blar nedover i listen. Oppe: blar oppover i listen. Avslutte inntasting uten å lagre: Trykk på END-tasten. Tilbake til hvilemodus i menyen: Trykk på END-tasten. Andre navigeringsmuligheter c Blar bakover gjennom menyen: Trykk på rettetasten. 17

18 Bruk av displayet og andre funksjoner Tilbakestille aktiverte funksjoner Du kan deaktivere alle aktiverte funksjoner (f.eks. viderekobling, sperring). Meny Aktiverte funksjoner Tilbake Trykk på revetasten Meny. Bla til Aktiverte funksjoner og trykk på revetasten Velg. Alle de aktiverte funksjonene blir nå vist. Tilbake den funksjonen du vil. Funksjonen er nå deaktivert. Signaler Indikator LED/Varsellampe signaler Avhengig av situasjonen vil indikatorlampene enten blinke eller lyse. Venstre LED blinker: Telefonen ringer. Høyre LED blinker: Ny Voice Mail, melding eller tilbakeanrop mottatt. 18

19 Tilleggsfunksjoner Følgende seksjoner forklarer tilleggsfunksjonene i telefonen for effektiv bruk. Ringe og motta samtaler Bruker funksjoner under en samtale Organisere fravær fra arbeidsplassen Organisering innenfor teamet Funksjoner for spesielle situasjoner Linjetaster Stille inn funksjoner med fjernkontroll

20 Tilleggsfunksjoner Ringe og motta samtaler Denne seksjonen forklarer noen forenklede muligheter i din telefon for å ringe. Ringe ved bruk av navn - Hurtigringing Du vil ringe ved å taste inn et navn. Med hurtigring trenger du bare å trykke en tall tast for hver bokstav en gang, til og med når en talltast har flere bokstaver. En spesiell algoritme gir raskt søkeresultat Etternavnet og fornavnet må skilles ved hjelp av mellomrom (#-tasten), for eksempel "ni s" (6 6 # 7) for Nilsen Stein. Spør din system administrator om du skal starte med for eller etternavn. Krav: Navnet og det korresponderende telefonnummeret lagres i en av telefonbøkene i systemet, eller i et ekstern kartotek som er koblet til systemet. For å kunne søke i et ekstern kartotek ved hjelp av hurtigringing, må du trykke på *-tasten eller 0-tasten før du taster inn den første bokstaven. Trykk på hver av de korresponderende siffertastene én gang for den første bokstaven i navnet du søker etter. For hver bokstav, viser displayet tilsvarende tall, for eksempel "6" for bokstaven "n". Trykk på Kartotek-tasten. Telefonen søker etter samsvarende navn. Du må muligens skrive en annen eller ytterligere bokstaver for navnet du vil ha eller en liste over navn blir vist. Bla gjennom listen til navnet på abonnenten du søker, blir vist. Løft opp håndsettet. Viste nummer blir slått. 20

21 Tilleggsfunksjoner Ringe fra kartoteket Søke direkte i ett av de tilkoblede kartotekene. Fornavn og etternavn må separeres med et mellomrom, for eksempel "no s" for Nobel Stefan. Spør din system administrator om du skal starte med for eller etternavn. Trykk på Kartotek-tasten. Søk post Bla til Søk post og trykk på revetasten Velg. Om nødvendig, taster du inn de første bokstavene i navnet du søker (fornavn og etternavn adskilt med mellomrom) til abonnenten eller en liste vises. Bemerkninger: Tekstmodus aktiveres automatisk. Bruk #-tasten for å sette in avstand. Bla gjennom listen til navnet på abonnenten du søker, blir vist. Løft opp håndsettet. Viste nummer blir slått. Bemerkninger: Søkefunksjonen er ikke påvirket av store og små bokstaver. Hvis telefonen ikke finner et navn som samsvarer, vises Liste tom i displayet. Hvis du vil vite hvordan du oppretter en ny kontakt i ditt private kartotek, kan du lese kapittel "Opprette ny post i kartoteket",

22 Tilleggsfunksjoner Ringe fra eksterne telefonbøker Hvis du velger Avansert søk, kan du søke direkte i tilkoblede eksterne telefonbøker. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig hvis det ikke er tilkoblet et eksternt kartotek. Etternavn, fornavn og sted må alle skilles med mellomrom, for eksempel "ni s tr" for Nilsen Stein i Trondheim. Spør din system administrator om du skal starte med for eller etternavn. Trykk på Kartotek-tasten. Avansert søk Bla til Avansert søk og trykk på revetasten Velg. Tast inn de første bokstavene i navnet du søker (fornavn og etternavn adskilt med mellomrom). Bemerkninger: Tekstmodus aktiveres automatisk. Bruk #-tasten for å sette in avstand. Om nødvendig, taster du inn de første bokstavene i navnet op stedet (navn og navn på sted adskilt med mellomrom) til abonnenten eller en liste vises. Bla gjennom listen til navnet på abonnenten du søker, blir vist. Løft opp håndsettet. Viste nummer blir slått. Bemerkninger: Søkefunksjonen er ikke påvirket av store og små bokstaver. Når du søker i eksterne telefonbøker, må du alltid taste inn deler av fornavn og etternavn og navn på sted om mulig. Svartiden kan variere avhengig av størrelsen og antallet telefonbøker som er tilkoblet. 22

23 Tilleggsfunksjoner Ringe fra ringelisten over ubesvarte anrop Du vil ringe noen som har tidligere prøvet å kontakte deg. Telefonen lagrer automatisk numrene til denne abonnenten i en ringeliste, og displayet viser Ubesvarte anrop. Du kan nå ringe abonnenten tilbake ved hjelp av denne anropslisten. Listen for ubesvarte anrop består av maksimum 10 numre. Vis Ringe tilbake til en abonnent: Trykk på revetasten Vis. Displayet viser en liste over de siste ubesvarte samtalene. Ringe fra ringelisten over besvarte anrop Du vil ringe tilbake til noen du har svart tidligere. Bla gjennom listen til navnet på abonnenten du søker, blir vist. Løft opp håndsettet. Viste nummer blir slått. Så snart samtalen er satt opp blir den slettet automatisk i anroplisten. Du har også tilgang til listen over ubesvarte anrop fra menyen. Du finner opplysninger om navigering i kapittel "Ringe fra ringelisten over besvarte anrop", 23. Din telefon lagrer automatisk abonnentens telefonnummer i listen med besvarte anrop. Du kan nå ringe abonnenten tilbake ved hjelp av denne anropslisten. Listen for besvarte anrop består av maksimum 10 numre. Meny Anropslister Trykk på revetasten Meny. Bla til Anropslister og trykk på revetasten Velg. Besvarte anrop Bla til listen Besvarte anrop og trykk på revetasten OK. Displayet viser listen med de siste anrop. Bla gjennom listen til navnet på abonnenten du søker, blir vist. Løft opp håndsettet. Viste nummer blir slått. 23

24 Tilleggsfunksjoner Bruk av gjenta ringe funksjon Du vil ringe til en person som du har ringt til tidligere. Telefonen lagrer automatisk numrene til de personene du har ringt til, i repetisjonslisten, komplett med navn hvis det er tilgjengelig. Nå kan du ringe til den personen du vil, vedd å bruke denne repetisjonslisten. Repetisjonslisten med de siste numrene har maksimalt 10 poster. Trykk på repetisjonstasten. Det første nummeret på repetisjonstasten vises. Trykk på repetisjonstasten flere ganger, eller bruk navigeringstasten for å bla deg gjennom de siste telefonnumrene du har ringt. Løft opp håndsettet. Viste nummer blir slått. Velge med en forhåndskonfigurert revetast Du vil ringe til en med et telefonnummer lagret på en revetast. Du kan ringe til personen ved å trykke på den tilsvarende posisjonen på revetasten. Ringe med en konfigurerbar tast Trykk tilsvarende revetast. Den tildelte funksjonen til tasten vises i displayet. Løft opp håndsettet. Telefonnummeret blir ringt. Hvis du vite hvordan du konfigurerer en revetast, kan du lese kapittel "Konfigurerbare taster", 63. Du vil ringe noen som du har nummeret lagret på en konfigurerbar tast. Du kan ringe til personen ved å trykke på den tilsvarende tasten. <1x kort> Aktiver nummer i minne 1: Trykk tasten en gang. Den første tildelte funksjonen til tasten blir vist. <2x korte> Aktiver nummer i minne 2: Trykk på tasten raskt to ganger. Den andre tildelte funksjonen til tasten blir vist. 24

25 Tilleggsfunksjoner Ønsket tilbakeringing Løft opp håndsettet. Telefonnummeret blir ringt. Hvis du vite hvordan du konfigurerer en konfigurerbar tast, kan du lese kapittel "Konfigurerbare taster", 63. Du vil snakke med en bestemt person. Abonnenten er opptatt eller svarer ikke. Du kan be om tilbakerining både med interne og eksterne abonnenter. Ikke alle nettoperatører supporterer denne funksjonen. Hvis den du ringer til er opptatt, kan du aktivere automatisk tilbakeringing. I dette tilfelle, vil din telefon ringe så snart den andre legger på og har ledig linje. Når du løfter opp håndsettet, blir personen du vil ringe til, oppringt direkte. Hvis den andre ikke svarer, kan du be om tilbakering. Abonnenten får da en melding på sitt display som viser din forespørsel om tilbakeringing. Du har ringt noen og går opptattsignal eller tilbakeringingstone. Ring tilbake. For å aktivere tilbakering : Trykk på revetasten Ring tilbake. Legg på håndsettet. Displayet viser Anrop ventes... Slutt Tilbake Tilbake til hvilemodus: Trykk på revetasten Slutt. Tilbakeringing forblir aktivert. Tilbakestill tilbakeringing: Trykk på revetasten Tilbake. Tilbakeringing er deaktivert. Du kan bare ha 1 tilbakeringing aktivert samtidig og bare 1 tilbakeringing kan ventes fra deg. Ditt ønske om tilbakerining blir automatisk fjernet av systemet etter cirka en halv time. Slik svarer du på forespørselen om tilbakeringing Noen har bedt deg om å ringe tilbake. Du kan se dette når lampen er tent når telefonen er i hvilemodus. Displayet viser Anrop ønskes... Aktiver Trykk på revetasten Aktiver. Telefonnummeret blir ringt. Du kan deaktivere en forespørsel om tilbakeringing ved hjelp av revetasten Meny > Aktiverte funksjoner > Tilbake. 25

26 Tilleggsfunksjoner Samtale venter på en intern abonnent Du vil snakke med en intern abonnent. Abonnenten er imidlertid opptatt. Som et resultat av din samtale venter, hører denne abonnenten en samtale venter tone og telefonnummeret og navnet ditt fremkommer på displayet hans. Abonnenten kan enten svare eller avvise anropet ditt. Krav: Det er viktig at den interne abonnenten ikke har sperret funksjonen Anrop venter på sin telefon (du finner opplysninger om konfigurering i kapittel "Beskyttelse mot Ikke forstyrr/anrop venter/forstyrrelse/annonsering/viderekobling", 60). Spør systemadministratoren om funksjonen Anrop venter er aktivert på systemet. Anrop venter Abonnenten er opptatt: Trykk på revetasten Anrop venter. Du hører summetone. Dersom abonnenten avviser anropet ditt eller dersom samtale venter ikke er mulig, avbrytes samtalen (opptattsignal). Svare på ventende samtale Du er i en samtale og hører samtale venter tonen. Noen prøver å få tak i deg. Du kan enten svare, videresende eller avvise samtalen. Svar <Telefonnummer> Videresende For å svare på anropet: Trykk på revetasten Svar. 1. Din opprinnelige samtalepartner settes på vent. Du har nå forbindelse med den parten som tok initiativet til samtale venter. Du finner mer detaljert informasjon om hvordan du megler mellom samtalepartnere eller setter opp en konferanse, i kapitlene "Megle mellom samtalepartner og spørreanrop", 30 og "Holde en telefonkonferanse", 30. Videresende anrop: Tast inn abonnentens telefonnummer og bekreft med revetasten OK. Anrop venter-samtale blir satt gjennom. Du kan også søke i kartoteket, i repetisjonslisten med de siste numrene eller i ringelisten for telefonnummeret til personen du søker. Trykk på revetasten Videresende. 26

Alcatel Office Premium REFLEXES

Alcatel Office Premium REFLEXES Alcatel Office Premium REFLEXES Easy REFLEXES N S FI Norsk manual Presentasjon av telefonapparatet, anrop, behandle flere anrop, arbeide i gruppe, når du ikke er tilstede Styre kostnader, justere og tilpasse

Detaljer

Installasjonsveiledning Bruksanvisning

Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Kjære kunde, Ved hjelp av den etterfølgende installasjonsveiledningen kan du ta faksmaskinen både hurtig og enkelt i bruk; nærmere forklaringer

Detaljer

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 BRUKERHÅNDBOK DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 Innhold Viktige sikkerhetsforholdsregler...................

Detaljer

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhåndbok Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Hovedkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tlf: +1 408 526-4000 +1 800 553-NETS

Detaljer

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX800 A all in one A all in one DX800 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Gigaset DX800A all in one en solid samboer Gigaset DX800A all in one en solid samboer... med overbevisende indre og ytre verdier.

Detaljer

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL370 SL370 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Detaljer

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3 Brukerhåndbok 9354853 Utgave 3 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-4U er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6810 9311574 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-2 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn

Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Sette sammen telefonen...3 Slå på telefonen...4 Hjelp...4 Lade batteriet...5 Telefonoversikt...6 Skjermikoner...7 Menyoversikt...8 Navigering...9 Minne...10 Telefonspråk...11 Skrive

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Cisco Small Business

BRUKERHÅNDBOK Cisco Small Business BRUKERHÅNDBOK Cisco Small Business IP-telefoner i SPA 300-serien Modell 301 og 303 Juni 2010 Cisco og Ciscos logo er varemerker for Cisco Systems, Inc. og/eller tilknyttede selskaper i USA og andre land.

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS CT8558/AKUSATP2 http://no.yourpdfguides.com/dref/1034109

Din bruksanvisning PHILIPS CT8558/AKUSATP2 http://no.yourpdfguides.com/dref/1034109 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PHILIPS CT8558/AKUSATP2. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PHILIPS CT8558/AKUSATP2 i bruksanvisningen

Detaljer

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 1 Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 TC 7.2 Brukerveiledning 2 Innhold Hva denne veiledningen inneholder Introduksjon til video konferanser Mønsterpraksis...4

Detaljer

Artikkelnr. P0936079 02. Business Communications Manager. Brukerhåndbok for Personal Call Manager

Artikkelnr. P0936079 02. Business Communications Manager. Brukerhåndbok for Personal Call Manager Artikkelnr. P0936079 02 Business Communications Manager Brukerhåndbok for Personal Call Manager 2 Copyright 2002 Nortel Networks Med enerett. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Alle

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7200. 9311394 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7200. 9311394 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7200 9311394 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-23 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset s Gigaset S685 IP / S675 IP Gigaset Kort oversikt over håndsettet 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½ V INT 1 15.01.08 09:45? SMS Taster, håndsett 1 Display i hviletilstand (eksempel) 2 Batteriets ladetilstand

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7270. 9231627 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7270. 9231627 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7270 9231627 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-8 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Cisco Unified Personal Communicator Release 8.5

Cisco Unified Personal Communicator Release 8.5 Frequently Asked Questions Cisco Unified Personal Communicator Release 8.5 Vanlige spørsmål 2 Grunnleggende 2 Oppsett 3 Tilgjengelighet 5 Kontakter 8 Chat 10 Anrop 18 Konferansesamtaler 25 Talepost 26

Detaljer

innovaphone mypbx Brukerveiledning Versjon 10 Brukernavn Konfigurasjon Velg apparat Videotelefoni på/av Presence Viderekobling Meldinger Søk Profil

innovaphone mypbx Brukerveiledning Versjon 10 Brukernavn Konfigurasjon Velg apparat Videotelefoni på/av Presence Viderekobling Meldinger Søk Profil Brukerveiledning innovaphone mypbx Versjon 10 Brukernavn Konfigurasjon Videotelefoni på/av Velg apparat Presence Viderekobling Meldinger Profil Søk Favorittens navn Favorittens presence Favorittens tlf-nummer

Detaljer

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Telefonoversikt...4 Slå på telefonen...5 Hjelp...6 Lade batteriet...6 Maksimere batteriytelsen...6 Skjermikoner...8 Menyoversikt...9 Navigering...10 Medieminne...11 Telefonspråk...11

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6101. 9238291 2. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6101. 9238291 2. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6101 9238291 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-76 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

Ringe...15 Ringe og svare på anrop...15 Kontaktliste...17 Hurtigringing...19 Flere anropsfunksjoner...19

Ringe...15 Ringe og svare på anrop...15 Kontaktliste...17 Hurtigringing...19 Flere anropsfunksjoner...19 Innhold Komme i gang...4 Telefonoversikt...5 Slå på telefonen...6 Hjelp...7 Lade batteriet...7 Maksimere batteriytelsen...7 Skjermikoner...9 Menyoversikt...10 Navigering...11 Minne...12 Telefonspråk...13

Detaljer

Nye og endrede funksjoner

Nye og endrede funksjoner Gigaset S675 IP, S685 IP, C470 IP, C475 IP: Nye og endrede funksjoner Dette dokumentet utfyller brukerveiledningen til Gigaset-VoIP-telefonene: Gigaset C470 IP, Gigaset C475 IP, Gigaset S675 IP og Gigaset

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 500

Brukerhåndbok for Nokia 500 Brukerhåndbok for Nokia 500 2.0. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 5 Komme i gang 7 Taster og deler 7 Sette inn SIM-kortet 9 Sette inn et minnekort 10 Lade 12 Slå telefonen på eller av 13 Bruke telefonen

Detaljer

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord Brukerveiledning Gjelder ved betjening med mobiltelefon og modem Innhold 1 Om Web-basert sentralbord... 4 1.1 Innlogging... 4 1.2 Før bruk av kalenderintegrasjon...

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia X3-02

Brukerhåndbok for Nokia X3-02 Brukerhåndbok for Nokia X3-02 3.0. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn SIM-kortet og batteriet 6 Sette inn eller ta ut et minnekort 7 Lade batteriet 8 Lade batteriet

Detaljer

Komme i gang-veiledning for VSX-serien

Komme i gang-veiledning for VSX-serien Komme i gang-veiledning for VSX-serien versjon 8.5 Mai 2006-utgaven 3725-21296-006/A KOMME I GANG-VEILEDNING FOR VSX-SERIEN Varemerkeinformasjon Polycom, the Polycom-logoen og ViewStation er registrerte

Detaljer