Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A Office 70IP Brukerveiledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70IP Brukerveiledning"

Transkript

1 Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A Office 70IP Brukerveiledning

2 Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer Betjeningselementer 1 Display Det øvre området: statusdisplay med symboler. Det midtre området: viser nåværende telefontrafikk. Det nedre området: viser tilgjengelige revetastfunksjoner. 2 Varsellampe/ LED Venstre LED blinker: Samtale. Høyre LED blinker: Voic , beskjed eller tilbakeanrop. 3 Tastatur Tast inn sifre eller bokstaver. 4 Høyttalermikrofon 5 Navigeringstast Blar frem og tilbake i en meny, åpner eller lukker menyer, navigerer i lister. 6 Revetast Utførelse av viste funksjon ved hjelp av tasten. Revetaster kan konfigureres fritt. 7 Rettetast Sletter det siste tegnet eller går tilbake et trinn i menyen. c 2

3 Betjenings- og displayelementer 8 Fraværstast med LED Prekonfigurert som videresend. Fraværstasten kan konfigureres som en funksjonstast eller nummertast. 9 Kartotektast Åpner kartotekene. 10 Repetisjonstast Velger de siste telefonnumrene som er ringt. 11 Mikrofontast Mikrofon til håndfri eller håndsett av/på 12 Høyttalertast Håndfri bruk av/på. 13 Volum-/markørtaster Regulerer lydstyrken. 14 Oppkall-tast Ringe / svare på en samtale. 15 End-tast Avslutte en samtale. Avslutter inndata uten å lagre og går tilbake til hvilestilling. 16 Konfigurerbare taster/linjetaster med LED (inkl. Office KBM-utvidelsestastatur) Fritt programmerbare som nummer-, funksjons eller teamtaster: Nummertast 2 lagringsplasser (1. telefonnummer: trykk en gang, 2. telefonnummer: trykk to ganger). Funksjonstast: Funksjon aktivere/ deaktivere. Teamtast: Ringer eller svarer på en samtale. Annonsering til teampartner (trykk to ganger). Hvis forhåndskonfigurert som linjetast: Ringe eller svare på en samtale via linje. Konfigurasjonstast: trykk og hold inne. 17 Etiketter (inkl. Office KBM-utvidelsestastatur) Du finner etiketter for de konfigurerbare tastene som elektroniske dokumenter på Internett. Du kan fylle ut feltene direkte på PCen din, og deretter skrive ut etikettene. Du finner Internett-adressen på den siste siden i dette dokumentet. 3

4 Betjenings- og displayelementer Displaysymboler Detaljert informasjon tilgjengelig Andre revetaster tilgjengelig (revetast) Søkemodus Funksjon aktivert Poster på ringelisten Nye tekstmeldinger Mikrofon deaktivert Viderekobling aktivert Høyttaler-/håndfrimodus aktivert Viderekobling ved opptatt aktivert Ny Voice Mail Hentet Voice Mail Samtale parkert Hente parkert samtale (revetast) Hodesettmodus aktivert Aktivering av Stille anrop 4

5 Sikkerhet Sikkerhet Sikkerhetsinformasjon Å unnlate å legge merke til denne informasjonen kan være risikabelt og bryte eksisterende lover. Koblinger Koble telefonledningen kun til kontakter som er beregnet til dette. Bytt aldri om kontakten på telefonledning. Vedlikehold Bruk kun original rekvisita. Pass på at all installering og reparasjon blir utført av kvalifiserte teknikere. Bruk alltid en myk, fuktet eller antistatisk klut for å rengjøre telefonen din. Ikke bruk kjemikalier eller kjemiske produkter. Miljømessige påvirkninger Bruk telefonen kun ved temperatur på +5 C opp til cirka +40 C. Unngå direkte sollys og andre varmekilder. Beskytt telefonen din mot væte, masse støv, etsende vesker og damp. Ikke utsett telefonen din for elektromagnetiske felter (elektriske motorer, husholdningsartikler). Talekvaliteten kan bli påvirket. For å unngå forstyrrelser, unngå å plassere telefonen din i umiddelbar nærhet til datamaskiner, radioer, TV-er, videospillere og andre telefonsett. Kassering Pass på at du kvitter deg med telefonen og innpakningen på en miljømessig forenelig måte; alternativt send det tilbake til leverandøren eller forhandleren din. Brukerinformasjon Din terminal er har blitt levert med en hurtigveiledning, sikkerhetsinformasjon og hvor gjeldende, annen terminal spesifikkk dokumentasjon. Du kan også laste ned disse dokumentene som en komplett brukerveiledning fra Mer informasjon om din terminal kan finnes på i dokumentasjonen eller på din forhandlers hjemmeside. Det er ditt ansvar å gjøre deg kjent med omfanget funksjoner, bruk og generell behandling av utstyret. Sjekk at du har all tilgjengelig informasjon for terminalen din, om den er i overensstemmelse med terminalens versjon og at den er oppdatert. Les nøye gjennom brukerinformasjonen før terminalen settes i drift. Ha brukerinformasjonen lett tilgjengelig og referer til den hvis avvik skulle skje i forbindelse med bruk av terminalen. Ved overlevering av terminalen til andre skal relevant informasjon medfølge. 5

6 Sikkerhet Bruksområde Denne telefonen er en del av kommunikasjonssystemet Ascotel IntelliGate og er ment å brukes på dette systemet. Ascotel IntelliGate er et åpent, modulært og omfattende kommunikasjonssystem som består av IP-PBX (kalles systemet i sluttbrukerdokumentasjonen), en lang rekke utvidelseskort og moduler og et komplett sett med systemterminaler, inkludert IP-systemterminaler. Systemet og dens komponenter ble designet for å dekke hele telekommunikasjonsbehovet for bedrifter og organisasjoner med en enkel brukervennlig løsning. De individuelle komponentene for det samlede systemet er fult kompatibelt og må ikke benyttes til andre formål eller erstattes av tredje part komponenter (bortsett fra tilkobling til andre autoriserte nettverk, applikasjoner og terminaler tilknyttet porter spesielt egnet for dette formålet). Om dette dokumentet Dokumentnr.: eud-0835 Versjon: 1.0 Gyldig fra: I

7 Innhold Motta og ringe samtaler Motta en samtale Ringe Bruk av displayet og andre funksjoner Display Taster Inntasting Menybasert navigering Signaler Tilleggsfunksjoner Ringe og motta samtaler Bruker funksjoner under en samtale Organisere fravær fra arbeidsplassen Organisering innenfor teamet Funksjoner for spesielle situasjoner Linjetaster Stille inn funksjoner med fjernkontroll Personlige instillinger på telefonen Display Justere ringeegenskaper (Lyd) Innstillinger for håndfri og hodesett Generelle innstillinger Beskyttelse Administrere kartoteket Konfigurere Voice Mail Konfigurerbare taster Programmering av Linje Taster Formulering av funksjoner Lokale innstillinger Mer informasjon Problemløsing Deklarasjon Open Source Software Garantiansvar Installasjon og idriftsettelse Utstyr som følger med Opsjoner Installere og montere telefonen Koble til telefonen Office KBM-utvidelsestastatur (tilleggsutstyr) Merking av fritt programmerbare taster

8 Motta og ringe samtaler De følgende delene forklarer hvordan du enkelt foretar en oppringing, og hvilke funksjoner telefoner tilbyr når du mottar en samtale. Motta en samtale Ringe

9 Motta og ringe samtaler Motta en samtale Denne delen forklarer hvordan du svarer på en oppringing. For å svare på anropet Telefonen din ringer og Varsellampen/LED blinker. For å svare på anropet, gjør som følgende: Løft opp håndsettet. Avslutte en samtale For å avslutte oppringingen: Handsfree-bruk: Trykk på Oppkall-tasten eller høyttalertasten. Bemerkninger: Nummeret til den som ringer vises i displayet dersom det ble overført. Hvis telefonnummeret er lagret i det private kartoteket, eller i systemet, viser displayet også det korresponderende navnet. Hvis du vil vite hvordan du ringer ved hjelp av hodesettet, se kapittel "Bruke et hodesett", 12. Hvis du vil vite hvordan du ringer i håndfrimodus eller i automatisk håndfrimodus, kan du lese kapittel "Bruke telefonen i håndfrimodus", 11 og "Automatisk handsfree", 55. Etter samtalen vises samtalevarigheten. Etter du har ringt opp et eksternt telefonnummer og har avsluttet samtalen, vises tellerskritt- informasjon i displayet (Hvis støttet fra nettoperatøren). Legg på håndsettet. Slik avslutter du en samtale i håndfrimodus: Trykk på End-tasten eller høyttalertasten. Bemerkninger: Når du skal avslutte samtalen, erstatter du bare håndsettet. Hvis du vil vite hvordan du ringer ved hjelp av hodesettet, se kapittel "Bruke et hodesett", 12. Hvis du vil vite hvordan du ringer i håndfrimodus eller i automatisk håndfrimodus, kan du lese kapittel "Bruke telefonen i håndfrimodus", 11 og "Automatisk handsfree", 55. 9

10 Motta og ringe samtaler Ringe Denne delen forklarer ulike ringemåter. Taste inn et telefonnumer Du vil taste inn et nummer for å ringe til noen. Med samtaleklargjøring kan du taste inn et telefonnummer uten at det ringes automatisk, slik at du har tid til å kontrollere nummeret, om nødvendig rette det. Nummeret blir ikke slått før du tar av røret, for eksempel ved å ta opp håndsettet. Tast inn et telefonnummer før du ringer. Bruke repetisjon ved oppringing Du kan bruke rettetasten hvis du skal slette tall eller tegn som er feil. Løft opp håndsettet. Personen ringes opp. Eller: Trykk på Oppkall-tasten eller Revetast Ring. Personen ringes opp. Du vil ringe til en person som du har ringt til tidligere. Telefonen lagrer automatisk numrene til de personene du har ringt til, i repetisjonslisten, komplett med navn hvis det er tilgjengelig. Nå kan du ringe til den personen du vil, vedd å bruke denne repetisjonslisten. Trykk på repetisjonstasten. Det første nummeret på repetisjonstasten vises. Trykk på repetisjonstasten flere ganger, eller bruk navigeringstasten for å bla deg gjennom de siste telefonnumrene du har ringt. Løft opp håndsettet. Viste nummer blir slått. 10

11 Motta og ringe samtaler Bruke telefonen i høyttalermodus Du vil at andre personer i rommet skal kunne høre på samtalen. I høyttalende modus er høyttaleren også skrudd på. Bruke telefonen i håndfrimodus Under en samtale: Trykk på høytalertasten. Høyttalermodus er nå aktivert, og vises. Du kan fortsette å bruke håndsettet på vanlig måte. Deaktivering av høyttalende modus: Trykk på høyttalertasten en gang til. Høyttalende modus er dekativert. For å avslutte en samtale i høyttalende modus, trykk på høyttalertasten og legg på håndsettet. Dersom du bare legger håndsettet på, vil høyttaleren fortsatt være på. Du vil at andre skal ta del i samtalen eller å ha hendene fri i en samtale. Når telefonen er i håndfrimodus, aktiveres høyttaleren og mikrofonen. Under en samtale: Trykk på høytalertasten. Høyttalermodus er nå aktivert, og Legg på håndsettet. Håndfrimodus er nå aktivert, vises. vises. Bemerkninger: Pass på at det ikke er noe i veien for den håndfrie mikrofonen. Lydkvaliteten blir bedre hvis du angir en lav voluminnstilling på telefonen. Fortsette samtalen med håndsettet. Løft opp håndsettet. Høyttaleren og den håndfrie mikrofonen er av. Bemerkninger: Hvis du vil vite hvordan du ringer ved hjelp av hodesettet, se kapittel "Bruke et hodesett", 12. Hvis du vite hvordan du aktiverer automatisk håndfrimodus, kan du lese kapittel "Automatisk handsfree",

12 Motta og ringe samtaler Slå av mikrofonen Du snakker med noen i telefonen og vil snakke kort med en annen person som er i samme rom uten at den du snakker med i telefonen kan høre deg. Du kan skru mikrofonen på og av i løpet av en samtale. For å deaktivere mikrofonen: Trykk på mikrofontasten. Mikrofonen er nå deaktivert, vises. Aktivere mikrofonen igjen: Trykk på mikrofontasten en gang til. Bruke et hodesett Ringe ved hjelp av hodesettet. Hvis du svarer på en samtale i hodesettmodus ved hjelp av Oppkall-tasten eller høyttalertasten, kommer samtalen i hodesettet. Du kan også svare på samtalen ved å løfte opp hodesettet. Høyttalende Håndfri betjening Headset Telefonen din ringer og Varsellampen/LED blinker. For å svare på anropet, gjør som følgende: Trykk på Oppkall-tasten eller høyttalertasten. Samtalen kommer i hodesettet. Trykk på revetasten Håndfri. Telefonens høyttaler blir aktivert. Trykk på revetasten Håndfri. Telefonens mikrofon blir slått på, og mikrofonen til hodesettet blir slått av. Trykk på revetasten Hodesett. Går tilbake til hodesettmodus. Avslutte en samtale: Trykk på End-tasten eller høyttalertasten. Bemerkninger: Hvis du vite hvordan du aktiverer hodesettet, kan du lese kapittel "Aktivere bruk av headset", 56. Når du skal ringe en abonnent, slår du abonnentens telefonnummer og trykker på Oppkall-tasten eller høyttalertasten. Du finner mer informasjon i instruksjonene til hodesettet. 12

13 Bruk av displayet og andre funksjoner De følgende delene forklarer hvordan du raskt og enkelt bruker telefonen. Display Taster Inntasting Menybasert navigering Signaler

14 Bruk av displayet og andre funksjoner Display Displaysymboler og displaytekst Nye hendelser, for eksempel en samtale ved fravær, en ny melding eller aktiverte funksjoner (f.eks. viderekobling), blir vist i displayet i hvilestilling med et symbol eller en displaytekst. Du kan deretter bruke den relevante revetasten til å hente frem informasjonen. >> Hvis det er flere revetaster tilgjengelig: Trykk på revetasten >>. Hente detaljert informasjon: Trykk på den høyre navigeringstasten. Funksjon aktivert: Den aktiverte funksjonen eller valgte innstillingen blir markert med en hake. Slutt Slette displayteksten: Trykk på revetasten Slutt. Displayet går tilbake til hvilemodus, og funksjonene forblir aktivert. Taster Trykk på tasten En tast kan ha ulike funksjoner avhengig av situasjonen og betjeningsmodus. Aktivert funksjon avhenger av antall ganger en tast trykkes ned eller om den trykkes ned fort eller holdes nede et øyeblikk eller ikke. Her er noen eksempler: Trykk på revetasten. <lang> Hold revetasten nede i cirka 2 sekunder. <2x korte> Trykk på tasten to ganger i en rask rekkefølge. Bruke revetasten Revetasten har variable funksjoner. Disse funksjonene vises ovenfor tasten. Det er lagret flere kontakter under revetasten, noe som betyr at du må trykke på revetasten nøyaktig under den funksjonen du vil ha. Trykk på revetasten under den posisjonen der displayet viser den funksjonen du vil ha. 14

15 Bruk av displayet og andre funksjoner Inntasting Tast inn sifre Talltastene brukes for å legge inn tallene 0 til 9. Tast inn bokstavene Du kan også bruke talltastene til å taste inn bokstaver og spesialtegn. Hver tast er tildelt et antall bokstaver og spesialtegn. Når du skal taste inn bokstaver ved hjelp av siffertastene, må du være i tekstmodus. Tekstmodus blir aktivert automatisk når telefonen forventer å motta tekst. Du kan veksle frem og tilbake mellom tallmodus og bokstavmodus ved inntasting. abc-->123 Veksle mellom tallmodus og bokstavmodus ved inntasting: Trykk på revetasten abc-->123 og 123-->abc. Siffertaster Bokstavene blir tildelt siffertastene som vist. Trykk på den relevante siffertasten til den viser det tegnet du vil ha: -.? 1!, : ; " D E F 3 É d e f 3 é è ê J K L 5 j k l 5 P Q R S 7 p q r s 7 ß W X Y Z 9 w x y z 9 A B C 2 Ä Æ Å Ç a b c 2 ä æ å à ç G H I 4 g h i 4 ì M N O 6 Ñ Ö Ø m n o 6 ñ ö ø ò T U V 8 Ü t u v 8 ü ù + * / ( ) < = > % $ ª & <Mellomrom> # 15

16 Bruk av displayet og andre funksjoner Bytte mellom Store og Små bokstaver Du kan bytte mellom store og små bokstaver mens du taster inn i tekstmodus. Store bokstaver aktiveres automatisk når du taster inn den første bokstaven. Etter at du har tastet inn den første bokstaven, bytter tekstmodus automatisk til små bokstaver. Du kan bruke revetasten for å bytte manuelt mellom store og små bokstaver ved inntasting. A>a Slik bytter du mellom store og små bokstaver i tekstmodus: Trykk på revetast a>a or A>a. Korrigering av det du har lagt inn Du ser at du har lagt inn feil tall eller tegn. Du kan enten slette det du har tastet inn ett tegn om gangen, eller alt på en gang. c For å slette det siste tegnet: Trykk på rettetasten. Med navigeringstasten kan du gå direkte til det tegnet du vil slette. Avslutte inntasting uten å lagre: Trykk på END-tasten. Flytting av markøren Du ønsker å gå til et spesielt tegn for innlegging eller korrigering. Med navigeringstasten kan du flytte markøren til venstre eller høyre. Flytt markøren med den vannrette navigeringstasten. 16

17 Menybasert navigering Bruk av displayet og andre funksjoner Bruke menyen Telefonen er i standbymodus: Meny Trykk på revetasten Meny. Det første menyvalget blir vist. Bruk den loddrette navigeringstasten for å bla gjennom menyvalgene. Velg Trykk på revetasten Velg. Bruke den viste menyen. Navigere med navigeringstasten Du kan hente frem et bestemt menyvalg enda enklere og mer effektivt ved hjelp av navigeringstasten. Du kan bla vannrett og loddrett gjennom de ulike menyvalgene. Omgjøring av handlinger Hvis du skal avbryte trinn, gjør du slik. Vannrett navigeringstast: Venstre: blar bakover gjennom menyen. Høyre: blar forover gjennom menyen, åpne den viste menyen, henter detaljert informasjon. Loddrett navigeringstast: Nede: blar nedover i listen. Oppe: blar oppover i listen. Avslutte inntasting uten å lagre: Trykk på END-tasten. Tilbake til hvilemodus i menyen: Trykk på END-tasten. Andre navigeringsmuligheter c Blar bakover gjennom menyen: Trykk på rettetasten. 17

18 Bruk av displayet og andre funksjoner Tilbakestille aktiverte funksjoner Du kan deaktivere alle aktiverte funksjoner (f.eks. viderekobling, sperring). Meny Aktiverte funksjoner Tilbake Trykk på revetasten Meny. Bla til Aktiverte funksjoner og trykk på revetasten Velg. Alle de aktiverte funksjonene blir nå vist. Tilbake den funksjonen du vil. Funksjonen er nå deaktivert. Signaler Indikator LED/Varsellampe signaler Avhengig av situasjonen vil indikatorlampene enten blinke eller lyse. Venstre LED blinker: Telefonen ringer. Høyre LED blinker: Ny Voice Mail, melding eller tilbakeanrop mottatt. 18

19 Tilleggsfunksjoner Følgende seksjoner forklarer tilleggsfunksjonene i telefonen for effektiv bruk. Ringe og motta samtaler Bruker funksjoner under en samtale Organisere fravær fra arbeidsplassen Organisering innenfor teamet Funksjoner for spesielle situasjoner Linjetaster Stille inn funksjoner med fjernkontroll

20 Tilleggsfunksjoner Ringe og motta samtaler Denne seksjonen forklarer noen forenklede muligheter i din telefon for å ringe. Ringe ved bruk av navn - Hurtigringing Du vil ringe ved å taste inn et navn. Med hurtigring trenger du bare å trykke en tall tast for hver bokstav en gang, til og med når en talltast har flere bokstaver. En spesiell algoritme gir raskt søkeresultat Etternavnet og fornavnet må skilles ved hjelp av mellomrom (#-tasten), for eksempel "ni s" (6 6 # 7) for Nilsen Stein. Spør din system administrator om du skal starte med for eller etternavn. Krav: Navnet og det korresponderende telefonnummeret lagres i en av telefonbøkene i systemet, eller i et ekstern kartotek som er koblet til systemet. For å kunne søke i et ekstern kartotek ved hjelp av hurtigringing, må du trykke på *-tasten eller 0-tasten før du taster inn den første bokstaven. Trykk på hver av de korresponderende siffertastene én gang for den første bokstaven i navnet du søker etter. For hver bokstav, viser displayet tilsvarende tall, for eksempel "6" for bokstaven "n". Trykk på Kartotek-tasten. Telefonen søker etter samsvarende navn. Du må muligens skrive en annen eller ytterligere bokstaver for navnet du vil ha eller en liste over navn blir vist. Bla gjennom listen til navnet på abonnenten du søker, blir vist. Løft opp håndsettet. Viste nummer blir slått. 20

21 Tilleggsfunksjoner Ringe fra kartoteket Søke direkte i ett av de tilkoblede kartotekene. Fornavn og etternavn må separeres med et mellomrom, for eksempel "no s" for Nobel Stefan. Spør din system administrator om du skal starte med for eller etternavn. Trykk på Kartotek-tasten. Søk post Bla til Søk post og trykk på revetasten Velg. Om nødvendig, taster du inn de første bokstavene i navnet du søker (fornavn og etternavn adskilt med mellomrom) til abonnenten eller en liste vises. Bemerkninger: Tekstmodus aktiveres automatisk. Bruk #-tasten for å sette in avstand. Bla gjennom listen til navnet på abonnenten du søker, blir vist. Løft opp håndsettet. Viste nummer blir slått. Bemerkninger: Søkefunksjonen er ikke påvirket av store og små bokstaver. Hvis telefonen ikke finner et navn som samsvarer, vises Liste tom i displayet. Hvis du vil vite hvordan du oppretter en ny kontakt i ditt private kartotek, kan du lese kapittel "Opprette ny post i kartoteket",

22 Tilleggsfunksjoner Ringe fra eksterne telefonbøker Hvis du velger Avansert søk, kan du søke direkte i tilkoblede eksterne telefonbøker. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig hvis det ikke er tilkoblet et eksternt kartotek. Etternavn, fornavn og sted må alle skilles med mellomrom, for eksempel "ni s tr" for Nilsen Stein i Trondheim. Spør din system administrator om du skal starte med for eller etternavn. Trykk på Kartotek-tasten. Avansert søk Bla til Avansert søk og trykk på revetasten Velg. Tast inn de første bokstavene i navnet du søker (fornavn og etternavn adskilt med mellomrom). Bemerkninger: Tekstmodus aktiveres automatisk. Bruk #-tasten for å sette in avstand. Om nødvendig, taster du inn de første bokstavene i navnet op stedet (navn og navn på sted adskilt med mellomrom) til abonnenten eller en liste vises. Bla gjennom listen til navnet på abonnenten du søker, blir vist. Løft opp håndsettet. Viste nummer blir slått. Bemerkninger: Søkefunksjonen er ikke påvirket av store og små bokstaver. Når du søker i eksterne telefonbøker, må du alltid taste inn deler av fornavn og etternavn og navn på sted om mulig. Svartiden kan variere avhengig av størrelsen og antallet telefonbøker som er tilkoblet. 22

23 Tilleggsfunksjoner Ringe fra ringelisten over ubesvarte anrop Du vil ringe noen som har tidligere prøvet å kontakte deg. Telefonen lagrer automatisk numrene til denne abonnenten i en ringeliste, og displayet viser Ubesvarte anrop. Du kan nå ringe abonnenten tilbake ved hjelp av denne anropslisten. Listen for ubesvarte anrop består av maksimum 10 numre. Vis Ringe tilbake til en abonnent: Trykk på revetasten Vis. Displayet viser en liste over de siste ubesvarte samtalene. Ringe fra ringelisten over besvarte anrop Du vil ringe tilbake til noen du har svart tidligere. Bla gjennom listen til navnet på abonnenten du søker, blir vist. Løft opp håndsettet. Viste nummer blir slått. Så snart samtalen er satt opp blir den slettet automatisk i anroplisten. Du har også tilgang til listen over ubesvarte anrop fra menyen. Du finner opplysninger om navigering i kapittel "Ringe fra ringelisten over besvarte anrop", 23. Din telefon lagrer automatisk abonnentens telefonnummer i listen med besvarte anrop. Du kan nå ringe abonnenten tilbake ved hjelp av denne anropslisten. Listen for besvarte anrop består av maksimum 10 numre. Meny Anropslister Trykk på revetasten Meny. Bla til Anropslister og trykk på revetasten Velg. Besvarte anrop Bla til listen Besvarte anrop og trykk på revetasten OK. Displayet viser listen med de siste anrop. Bla gjennom listen til navnet på abonnenten du søker, blir vist. Løft opp håndsettet. Viste nummer blir slått. 23

24 Tilleggsfunksjoner Bruk av gjenta ringe funksjon Du vil ringe til en person som du har ringt til tidligere. Telefonen lagrer automatisk numrene til de personene du har ringt til, i repetisjonslisten, komplett med navn hvis det er tilgjengelig. Nå kan du ringe til den personen du vil, vedd å bruke denne repetisjonslisten. Repetisjonslisten med de siste numrene har maksimalt 10 poster. Trykk på repetisjonstasten. Det første nummeret på repetisjonstasten vises. Trykk på repetisjonstasten flere ganger, eller bruk navigeringstasten for å bla deg gjennom de siste telefonnumrene du har ringt. Løft opp håndsettet. Viste nummer blir slått. Velge med en forhåndskonfigurert revetast Du vil ringe til en med et telefonnummer lagret på en revetast. Du kan ringe til personen ved å trykke på den tilsvarende posisjonen på revetasten. Ringe med en konfigurerbar tast Trykk tilsvarende revetast. Den tildelte funksjonen til tasten vises i displayet. Løft opp håndsettet. Telefonnummeret blir ringt. Hvis du vite hvordan du konfigurerer en revetast, kan du lese kapittel "Konfigurerbare taster", 63. Du vil ringe noen som du har nummeret lagret på en konfigurerbar tast. Du kan ringe til personen ved å trykke på den tilsvarende tasten. <1x kort> Aktiver nummer i minne 1: Trykk tasten en gang. Den første tildelte funksjonen til tasten blir vist. <2x korte> Aktiver nummer i minne 2: Trykk på tasten raskt to ganger. Den andre tildelte funksjonen til tasten blir vist. 24

25 Tilleggsfunksjoner Ønsket tilbakeringing Løft opp håndsettet. Telefonnummeret blir ringt. Hvis du vite hvordan du konfigurerer en konfigurerbar tast, kan du lese kapittel "Konfigurerbare taster", 63. Du vil snakke med en bestemt person. Abonnenten er opptatt eller svarer ikke. Du kan be om tilbakerining både med interne og eksterne abonnenter. Ikke alle nettoperatører supporterer denne funksjonen. Hvis den du ringer til er opptatt, kan du aktivere automatisk tilbakeringing. I dette tilfelle, vil din telefon ringe så snart den andre legger på og har ledig linje. Når du løfter opp håndsettet, blir personen du vil ringe til, oppringt direkte. Hvis den andre ikke svarer, kan du be om tilbakering. Abonnenten får da en melding på sitt display som viser din forespørsel om tilbakeringing. Du har ringt noen og går opptattsignal eller tilbakeringingstone. Ring tilbake. For å aktivere tilbakering : Trykk på revetasten Ring tilbake. Legg på håndsettet. Displayet viser Anrop ventes... Slutt Tilbake Tilbake til hvilemodus: Trykk på revetasten Slutt. Tilbakeringing forblir aktivert. Tilbakestill tilbakeringing: Trykk på revetasten Tilbake. Tilbakeringing er deaktivert. Du kan bare ha 1 tilbakeringing aktivert samtidig og bare 1 tilbakeringing kan ventes fra deg. Ditt ønske om tilbakerining blir automatisk fjernet av systemet etter cirka en halv time. Slik svarer du på forespørselen om tilbakeringing Noen har bedt deg om å ringe tilbake. Du kan se dette når lampen er tent når telefonen er i hvilemodus. Displayet viser Anrop ønskes... Aktiver Trykk på revetasten Aktiver. Telefonnummeret blir ringt. Du kan deaktivere en forespørsel om tilbakeringing ved hjelp av revetasten Meny > Aktiverte funksjoner > Tilbake. 25

26 Tilleggsfunksjoner Samtale venter på en intern abonnent Du vil snakke med en intern abonnent. Abonnenten er imidlertid opptatt. Som et resultat av din samtale venter, hører denne abonnenten en samtale venter tone og telefonnummeret og navnet ditt fremkommer på displayet hans. Abonnenten kan enten svare eller avvise anropet ditt. Krav: Det er viktig at den interne abonnenten ikke har sperret funksjonen Anrop venter på sin telefon (du finner opplysninger om konfigurering i kapittel "Beskyttelse mot Ikke forstyrr/anrop venter/forstyrrelse/annonsering/viderekobling", 60). Spør systemadministratoren om funksjonen Anrop venter er aktivert på systemet. Anrop venter Abonnenten er opptatt: Trykk på revetasten Anrop venter. Du hører summetone. Dersom abonnenten avviser anropet ditt eller dersom samtale venter ikke er mulig, avbrytes samtalen (opptattsignal). Svare på ventende samtale Du er i en samtale og hører samtale venter tonen. Noen prøver å få tak i deg. Du kan enten svare, videresende eller avvise samtalen. Svar <Telefonnummer> Videresende For å svare på anropet: Trykk på revetasten Svar. 1. Din opprinnelige samtalepartner settes på vent. Du har nå forbindelse med den parten som tok initiativet til samtale venter. Du finner mer detaljert informasjon om hvordan du megler mellom samtalepartnere eller setter opp en konferanse, i kapitlene "Megle mellom samtalepartner og spørreanrop", 30 og "Holde en telefonkonferanse", 30. Videresende anrop: Tast inn abonnentens telefonnummer og bekreft med revetasten OK. Anrop venter-samtale blir satt gjennom. Du kan også søke i kartoteket, i repetisjonslisten med de siste numrene eller i ringelisten for telefonnummeret til personen du søker. Trykk på revetasten Videresende. 26

Ascotel Office 35 Brukerveiledning. Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer

Ascotel Office 35 Brukerveiledning. Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Ascotel Office 35 Brukerveiledning Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 14 16 18 1 2 3 4 15 17 63.304 11 9 13 12 10 9 8 7 6 5 Noen

Detaljer

Ascotel Office Terminals by ascom

Ascotel Office Terminals by ascom Ascotel Office Terminals by ascom Office 35 Bruksanvisning med sikkerhetsråd www.ascom.com/pbx 20321618de_ba_b0 Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 14 16 18 1 2 3 4 15 17 ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWY

Detaljer

Ascotel Office 10 Brukerveiledning. Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer

Ascotel Office 10 Brukerveiledning. Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Ascotel Office 10 Brukerveiledning Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 1 2 3 4 5 6 7 Noen funksjoner er bare tilgjengelige på

Detaljer

Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Ascotel Office 155pro Brukerveiledning

Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Ascotel Office 155pro Brukerveiledning Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Ascotel Office 155pro Brukerveiledning ascom Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 2 11 6 1 3 5 4 7 8 15 13 5 9 12 18 14 17 16 10

Detaljer

Ascotel Office Terminals by ascom

Ascotel Office Terminals by ascom Ascotel Office Terminals by ascom Office 45 Office 45pro Bruksanvisning med sikkerhetsråd www.ascom.com/pbx 20321625de_ba_b0 END 20 25 35 Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer

Detaljer

Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Office 135 / 135pro Brukerveiledning

Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Office 135 / 135pro Brukerveiledning Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Office 135 / 135pro Brukerveiledning ascom Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 11 1 2 3 4 5 6 7 5 12 13 8 19 9 17 10! 14 15 17

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Ascotel Office Terminals by ascom

Ascotel Office Terminals by ascom Ascotel Office Terminals by ascom Office 10 Bruksanvisning med sikkerhetsråd www.ascom.com/pbx 20321659de_ba_b0 PQRS Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 1 2 3 4 5 4 GHI 1 2

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4220 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse TELEFONEN DIALOG 4220... 2 Knappene... 3 1.Linjeknapp 1-6... 3 Faste taster... 3 Telefon innstillinger... 4 BRUK

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning Mobil internlinje Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om brukerveiledningen... 5 Mobil internlinje... 6 Bruk... 7 Utgående anrop... 7 Ringe ut... 7 Automatisk

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER Det ringer, det ringer... BKSAK nr: 200100111/65 Oppdat.ansv.: IT-seksjonen Dato sist oppdatert: 08.08.01 Ønsker noen kurs og gjennomgang av telefonapparatet, så kan

Detaljer

Ascotel Office 1600IP Brukerveiledning. Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer

Ascotel Office 1600IP Brukerveiledning. Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Ascotel Office 1600IP Brukerveiledning Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Side 2 Sikkerhets informasjon... 3 Før du begynnre... 5 Tilpass telefonen etter dine behov... 12 Endre generelle innstillinger...

Detaljer

innovaphone IP111 / IP222 / IP232

innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Brukerveiledning innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Versjon 11 Nummer Status Dato, tid Navn Bytt side Tilstedeværelse se Informasjon Applikasjoner Skjerm IP232 innovaphone AG www.innovaphone.com Version:

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software opp til versjon X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning... 4 Hurtigveiledning....5 Ringe internt og eksternt...6

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper... 6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort 2001 Nortel Networks P0935936 Utgave 01 Bruke primærtelefonen Telefonen din er programmert som en primærtelefon for bestemte eksterne linjer på

Detaljer

Brukerveiledning Telenor DigAna 10

Brukerveiledning Telenor DigAna 10 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Oppakking og installasjon........... 4 Medfølgende deler.............. 4 Oversikt Tilkobling.................... 4................... 4 Komme igang..................

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Linksys SPA942 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner 2002 Nortel Networks P0935990 Utgave 02 Taster Funksjon-tasten i Business Series Terminal (T-serien) er et lite globus-ikon. Funksjon-tasten

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper...6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning Premium REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet Premium REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Brukerveiledning First REFLEXES Alcatel 4400 Telefonapparatet First REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til alle tjenester og funksjoner

Detaljer

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved Alcatel OmniPCX 4400 ANALOG TELEFON Alcatel OmniPCX 4400 BRUKERHÅNDBOK 1 Symboler som brukes i dokumentasjonen For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Brukerveiledning Easy REFLEXES Alcatel 4400 Telefonapparatet Easy REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til alle tjenester og funksjoner som

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning Easy REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet Easy REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4223. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4223. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4223 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 3 Telefonen... 4 Telefonen uten satellitt (KPU)... 4 Satellitt (KPU)... 5 Knappene...

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8002E 3 - Apparatbeskrivelse 3 Programmering av apparat - Endre navn på telefonen 4 - Endre intern og ekstern ringetone

Detaljer

HURTIGGUIDE. telefonapparat

HURTIGGUIDE. telefonapparat HURTIGGUIDE telefonapparat CTRL Supp Bli kjent med telefonen Du har en ALCATEL 4023 REFLEXES digital telefon. Et display, programmerbare taster og et alfabetisk tastatur gjør det enkelt å bruke telefonen,

Detaljer

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision Systemtelefoner for MD110-kommunikasjonssystem Versjon BC12 Brukerhåndbok Forsidegrafikk Plasser grafikken direkte på siden, det er ikke nødvendig å legge den inn i teksten. Velg Graphics > Properties

Detaljer

Betjening: Menysystemet

Betjening: Menysystemet Betjening: Menysystemet Det geniale menysystemet gjør telefonen meget enkel å bruke. Ved hjelp av revetasten og menytasten finner du lett frem til den menyen som du ønsker å bruke. Dersom du ønsker å aktivere

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Meridian Mail Brukerveiledning Taleboks

Meridian Mail Brukerveiledning Taleboks Meridian Mail Brukerveiledning Taleboks P0871664 MERIDIAN MAIL RELEASE 11 Velkommen til Meridian Mail Meridian Mail er et elektronisk talesystem for rask og pålitelig formidling av innleste beskjeder.

Detaljer

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 4018/4019. Det

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Oppsett og

Detaljer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 4018/4019.

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes

Alcatel Advanced Reflexes Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Advanced REFLEXES. De store displaysonene,

Detaljer

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 Brukerhåndbok for analog telefon Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 2 Brukerhåndbok for analog telefon Copyright 2004 Nortel Networks Med enerett. 2004. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Kort brukerveiledning

Kort brukerveiledning Kort brukerveiledning TANDBERG MXP-systemer Norsk Programvareversjon F1 D13623.04 June 2006 Reproduksjon av hele eller deler av dette dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Innhold Generell

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes

Alcatel Easy Reflexes Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Easy REFLEXES. Handlinger Løft av Display Legg

Detaljer

Enkel veiledning for: GSM key3+

Enkel veiledning for: GSM key3+ Enkel veiledning for: GSM key3+ 1 Innhold Kort beskrivelse på oppstart:... 3 Tilkobling på GSM Key 3+... 4 1. Offline programmering vis SMS.... 6 2. Administrator: (Må legges inn)... 7 3. Enhetsinformasjon:...

Detaljer

Hjemmetelefonen. Gir mange muligheter

Hjemmetelefonen. Gir mange muligheter Hjemmetelefonen Gir mange muligheter Velkommen! Denne brosjyren skal hjelpe deg å få mest mulig ut av ditt telefonabonnement. Med fasttelefon får du tilgang til nyttige tjenester, og du kan velge tre av

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? How Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Premium Reflexes. Det

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Easy Reflexes. Takket være

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Telenor Etude 30 TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Generelt Deler med navn...................................................................

Detaljer

ProffNett. - mobilen som interntelefon. Brukerveiledning. Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003

ProffNett. - mobilen som interntelefon. Brukerveiledning. Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003 ProffNett - mobilen som interntelefon Brukerveiledning Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003 Innholdsfortegnelse 1 Internnummer... 3 2 Kortnummer... 3 3 Samtalefunksjoner... 3 3.1 Sett over... 3 3.2 Konferanse...

Detaljer

HiPath 3000 Versjon 1.2

HiPath 3000 Versjon 1.2 HiPath 3000 Versjon 1.2 OPTISET E STANDARD COMFORT MEMORY Denne mappen tilhører: Siemens A/S, Information and Communication STTC, 14.01.2002 1. Innholdsfortegnelse 1.INNHOLDSFORTEGNELSE----------------------------------------------------------------------------------------2

Detaljer

U R T I G R E F E R A N S E

U R T I G R E F E R A N S E HURTIGREFERANSE t e l e f o n s v a r e r FORSTÅ TELEFONSETTET DITT Følgende taster på telefonsettet har en spesiell funksjon: Endre en gå tilbake til forrige meny eller avbryte innlagte data innlegging

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Dokument- og programvarerettigheter Copyright 1998-2010 av ShoreTel Inc., Sunnyvale, California, USA. Med enerett. Trykt i USA. Innholdet i denne publikasjonen

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Telefon flashtel Eco Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Eco flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen, slik

Detaljer

Tittelside. IP2002-telefonen. Brukerhåndbok. Nortel Networks Communication Server 1000

Tittelside. IP2002-telefonen. Brukerhåndbok. Nortel Networks Communication Server 1000 Tittelside Nortel Networks Communication Server 1000 IP2002-telefonen Brukerhåndbok Endringslogg Endringslogg September 2004 Standard 3.00. Dette dokumentet er utgitt på nytt for å støtte Nortel Networks

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent IP Touch 4018 Phone Alcatel-Lucent IP Touch 4008 Phone Alcatel-Lucent 4019 Digital Phone Brukerhåndbok Innføring Hvordan du bruker

Detaljer

Bruk og display elementer

Bruk og display elementer Bruk og display elementer 1 Display Displayet består av 3 linjer med tekst, hver med 12 symboler/karakterer. Den første linjen består kun av symboler, de to andre består av informasjon eller meny valg.

Detaljer

Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner

Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner Innhold Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner Dette dokumentet utfyller brukerveiledningen til Gigaset-VoIP-telefonene: Gigaset DE380 IP R Etter at brukerveiledningen ble ferdigstilt, er apparatets

Detaljer

ë «Samtale venter» på š Anonymt anrop på

ë «Samtale venter» på š Anonymt anrop på Kort oversikt over Gigaset 5020 * 8 7 6 Taster 1 Hurtigvalgtaster 2 Repetisjonstast 3 Spørreanropstast 4 Mikrofonbrytertast (Mute) 5 Skift-tast 6 Lavt-tast 7 Høyttalertast (Handsfree) 8 Høyt-tast 9 Lagringstast

Detaljer

Alcatel First Reflexes

Alcatel First Reflexes Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel First REFLEXES. Handlinger Løft av Legg på

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

OmniTouch 8440 Messaging Software Hurtigveiledning. Telefonbrukergrensesnitt for Messaging Services

OmniTouch 8440 Messaging Software Hurtigveiledning. Telefonbrukergrensesnitt for Messaging Services Hurtigveiledning Introduksjon Talemeldingsjenesten er tilgjengelig: fra telefonbrukergrensesnittet (TUI) Telefonbrukergrensesnittet er tilgjengelig fra en hvilken som helst intern eller ekstern telefon.

Detaljer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Statusikoner Din telefon Batteriets ladenivå Initialisering av talepostkassen / Informasjoner av interesse Påminnelse om programmert avtale

Detaljer

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO Brukerveiledning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 323234 Rev C NO Innhold 1. Introduksjon:... 2 2. Pakkens innhold:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Montering av GSM-modul... 4 5. Oppstart... 4 6. Koding av GSM-modulen...

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Brukerveiledning Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Varenr.: 300 100 Innholdsfortegnelse Tekniske data på Falck 6604 Vaktfalk Telealarm... 3 Introduksjon... 3 Oversikt over tilkoblinger... 4 Oppstart og programmering...

Detaljer

INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende figur. Fest braketten til innfellingsboksen.

INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende figur. Fest braketten til innfellingsboksen. Aiko videodørtelefon 1716/1 og 1716/2 er laget for å benyttes i 2 Voice systemet til Urmet. KOMPONENTBESKRIVELSE OG KARAKTERISTIKKER INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende

Detaljer

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B BRUKERMANUAL DECT IP telefon Type DE2-B Hans Olav Christiansen Side 1 04.04.2008 Innholdsoversikt 1 Generelt Side 3 2 AV/PÅ slag av håndsettet Side 3 3 Display med bakgrunnsbelysning Side 4 4 Batteri info

Detaljer

Ringe med siffer Tast inn siffer, løft av røret, eller trykk på høyttalertasten.

Ringe med siffer Tast inn siffer, løft av røret, eller trykk på høyttalertasten. Justere volumet Justere ringevolumet når telefonen ringer Du kan justere ringevolumet på telefonen din mens telefonen ringer ved å trykke på tastene 1 (ned) til 4 (opp). Justere volumet i røret og høyttaleren

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

Telefon flashtel Comfort II. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Comfort II. flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr.

Telefon flashtel Comfort II. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Comfort II. flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr. Telefon flashtel Comfort II Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Comfort II flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr. 135272 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen,

Detaljer

Din bruksanvisning DORO KRONOS http://no.yourpdfguides.com/dref/3881362

Din bruksanvisning DORO KRONOS http://no.yourpdfguides.com/dref/3881362 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

NEC SV 8100 Enkel brukerveiledning for systemtelefoner

NEC SV 8100 Enkel brukerveiledning for systemtelefoner NEC SV 8100 Enkel brukerveiledning for systemtelefoner Digitel/IPtel 6/12/24 /32 Innholdsfortegnelse (i full skjerm: trykk over teksten) Side Denne bruksanvisningen gjelder følgende telefoner 2 Telefonenes

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Artikkelnr. P0995239 02. Business Communications Manager. i2002 Internett-telefon Brukerhåndbok

Artikkelnr. P0995239 02. Business Communications Manager. i2002 Internett-telefon Brukerhåndbok Artikkelnr. P0995239 02 Business Communications Manager i2002 Internett-telefon Brukerhåndbok Komme i gang 3 Business Communications Manager i2002 Internett-telefon gir deg tale og data på skrivebordet.

Detaljer

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12 Programmering av BiBus systemer med kodetastatur mod. 1072/12, gjøres enkelt ved hjelp av PC eller tastatur 1032/65. All programmering i denne brukerveiledning er for programmeringsenhet mod. 1032/65,

Detaljer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4028/4029

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4028/4029 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 408/409 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 408/409. Det

Detaljer

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING 1. Montering generelt En typisk oppkobling av VOICE -TEL er vist i figuren under: ES 601 24V-utgang (X10) + - Brann C NO Feil / Innbrudd

Detaljer

Bruksanvisning for sentralbord

Bruksanvisning for sentralbord Bruksanvisning for sentralbord LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Sentralbordfunksjoner - Dag og nattstilling

Detaljer

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe Brukerveiledning Callstream Telcom Europe Copyright 2006 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Hovedvinduet... 2 1 Verktøylinje... 3 2 Samtale vindu... 4 Ikoner... 4 Kolonner... 4 3 Internnummer søk vindu...

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

Bruksanvisning For apparatene LDP-7008D og LDP-7004N/D

Bruksanvisning For apparatene LDP-7008D og LDP-7004N/D Bruksanvisning For apparatene LDP-7008D og LDP-7004N/D Bruksanvisning for LDP-7004N, LDP-7004D og LDP-7008D. Versjon 6.x Innholdsfortegnelse Side - Introduksjon av systemapparatene 4 Generelle funksjoner

Detaljer

Tittelside. Meridian1, Succession 1000, Succession 1000M Brukerhåndbok for i2004 Internett-telefon

Tittelside. Meridian1, Succession 1000, Succession 1000M Brukerhåndbok for i2004 Internett-telefon Tittelside Meridian1, Succession 1000, Succession 1000M Brukerhåndbok for i2004 Internett-telefon Endringslogg Endringslogg September 2003 Standard 3.00. Dette dokumentet er utgitt på nytt for å støtte

Detaljer

Brukerveiledning for klient. NetCom Mobile Voice Recorder

Brukerveiledning for klient. NetCom Mobile Voice Recorder Brukerveiledning for klient NetCom Mobile Voice Recorder Innhold Moble voice recorder 3 Mobilapplikasjon 4 Støttede telefoner 4 Symbian S60 3rd Edition 4 Symbian S60 5th Edition 4 Windows Mobile 6.5 4

Detaljer

REFLEX 4034 Brukerveiledning

REFLEX 4034 Brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DIN TELEFON 5 2. FAST PROGRAMMERTE TASTER 6 3. PROGRAMMERBARE TASTER Feil! Bokmerke er ikke definert. 4. IKONER 6 5. AVBRYTE/SLUTT OG INFORMASJONSTAST 8 6. DISPLAY OG TILHØRENDE

Detaljer

PSTN interface. Mod. 1083/67

PSTN interface. Mod. 1083/67 PSTN interface Mod. 1083/67 Telefon interface Ref. 1083-1067 gjør det mulig å koble telefoner eller en hussentral til et 2VOICE system. Med denne enheten kan alle 2 Voice systemets typiske operasjoner

Detaljer

Alcatel First Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel First Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel First Reflexes. Dette

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

Modell SC225. Quick-Start meny

Modell SC225. Quick-Start meny Modell SC225 Quick-Start meny Gratis App for Appel, Android og Microsoft. Søk på CLSF i: AppStore, Google Play, Windows Markedplace VIKTIG: HUSK Å DEAKTIVERE PIN-KODEN FØR SIM-KORT INSTALLERES I KAMERAET!

Detaljer