BRUKERVEILEDNING D3212 SYSTEMTELEFON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKERVEILEDNING D3212 SYSTEMTELEFON"

Transkript

1 BRUKERVEILEDNING D3212 SYSTEMTELEFON Telcom Europe ISDN HUSSENTRAL - ISPBX R 6.1 Telefonselskapet as >> * 0 # - + C Meny Viderekople Overføre L6 L5 L4 L3 L2 L1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE OVERSIKT OVER APPARATET... 3 FORKLARING AV APPARATETS TASTER... 4 DISPLAYET... 5 MENY STRUKTUR PÅ D BRUK AV APPARATETS HØYTTALER... 9 RINGE TIL ANDRE VED OPPTATT ELLER IKKE SVAR MOTTA SAMTALE, OPPHENTE SAMTALE (PICKUP) I SAMTALE FRAVÆRSMELDING, SENDE TEKST MELDING TIL DE ANDRE VIDEREKOPLING PROGRAMMERING AV APPARATET SENTRALBORDTJENESTER BRUK AV HODESETT OVERSIKT OVER TJENESTEKODER Telcom Europe Brukerveiledning Dialog 3212 systemtelefon R6.1 Mai

3 OVERSIKT OVER APPARATET Display Telefonselskapet as >> * 0 # - + C Meny Viderekople Overføre L6 L5 L4 L3 L2 L1 Linje eller programmerbaretaster Mikrofon Mute Høyttalertast Volum ned Legg på/ avslutt Volum opp Telcom Europe Brukerveiledning Dialog 3212 systemtelefon R6.1 Mai

4 FORKLARING AV APPARATETS TASTER FASTE TASTER >> Brukes for å bla i menyen. - Meny Viderekople Overføre Clear Mute Høyttaler + Brukes for å programmere apparatet og å få tilgang til on-line hjelp. Aktivere / deaktiver viderekopling (internt eller eksternt). Brukes for å overføre samtaler. Brukes for å avslutte samtaler (tilsvarer å legge på røret). Brukes også for å avslutte programmerings prosedyre og gå tilbake til hoveddisplaybildet. Sperrer mikrofonen slik at du ikke blir hørt av innringer. Trykk på denne mens du er i en samtale, samtalen blir høyttalende. Justere lydvolum og ringelyd. LINJETASTER L1 - L6 Disse tastene har to funksjoner: a) som linjetaster for håndtering av inntil 6 samtidige innkommende eller utgående samtaler. Lampene som er tilknyttet til hver tast viser statusen på linjen. Følgende status kan leses: Av : linjen er ledig På : linjen er opptatt Blinker (langsomt) : innkommende samtale Blinker (fort) : samtale på hold b) som programmerbare taster som kan brukes for: direktevalgstaster for interne telefoner med opptatt markering Lampene med hver tast viser statusen på det lagrede nummeret. Av : lagret nummer er ledig På : lagret nummer er opptatt direktevalg for ekstern nummer taster med interne tjenestekoder fast innlagt. Du bare trykker en tast for å ringe det lagrede nummeret. (Se side 22 for programmering av tastene.) Telcom Europe Brukerveiledning Dialog 3212 systemtelefon R6.1 Mai

5 DISPLAYET D3212 systemapparat har 2 linjer, hver med 20 alfanumeriske tegn. Når du ikke sitter i telefonen eller programmerer apparatet ditt, vil displayet se slikt ut (eller noe lignende). 08-SEP 11:35 VM SB AL NT AS 2 S U An Sperr Aktiv Første linje Dato og tid Apparatets status. Følgende status kan vises: VM/Be : Voice Mail: Du har beskjed i din talepost SB : Sentralbord. Dersom apparatet er definert som et ekte sentralbord AL : Alarm: (Kun når apparatet er definert som et sentralbord) NT : Natt telefon. Dersom apparatet er definert som natt telefon. AS : Alternativ sentralbord. Dersom apparatet har meldt seg inn som et alternativ sentralbord Tallet øverst til høyre viser antall ubesvarte anrop i kø på sentralbordet. (Etter 20 sek. vil tallet begynne å blinke for å indikere at anropet ikke er blitt besvart innen rimelig tid.) Andrelinje S : Den huntgruppa apparatet tilhører er stengt. U : Apparatet har meldt seg midlertidig ut av en huntgruppe An : Noen har forsøkt å ring deg. (Se side 12) Sperr : Apparatet er sperret for ekstern anrop. (Se side 23) Aktiv / Inaktiv : Forteller at om apparatet har meldt seg inn/ut som sentralbord. Telcom Europe Brukerveiledning Dialog 3212 systemtelefon R6.1 Mai

6 MENY STRUKTUR PÅ D3212 D3212 system apparat har en integrert veiviser som kan vise alle tilgjengelige funksjoner og tjenestekoder ved bruk av enkle taster. Meny tasten Meny tasten gir deg mulighet for å programmere en del spesielle funksjoner for apparatet. Trykk på Meny Trykk på >> tasten Trykk på >> en gang til 0 Navn 1 Anropere 4 Vidkopl 5 Linjer 9 Alarmer 2 Ringelyd 3 HF volum 6 Prefiks 7 Melding 0 Navn Ved å velge denne menyen, kan man søke på navn som er programmert i telefonsentralen. Man kan enten skrive hele navnet til den man ønsker å ringe eller bare deler av det, for så å bla videre med piltasten til man kommer til det ønskede navnet. / - / + / Navn: T TEKNISK Når man er ferdig med å skrive inn ønsket navn, trykk en gang for å kunne bla fremover med (>>) tasten til ønsket navn. Trykk så en gang til for å ringe til vedkommende. 1 Anropere Viser de 10 siste personene som har ringt til deg med nummer, klokkeslett og evt tekstmelding. Bokstavene An angir at noen har forsøkt å ringe deg. For eksempel, du kommer tilbake til telefonen og displayet viser: 08-SEPT 11:15 An For å sjekke hvem som har ringt: Meny + 1, displayet viser: 08-SEPT 09:54 1/ m Du ser at det i alt er 2 stykker som har ringt til deg. Den første ringte 8. september klokken 09.54og hadde telefonnummer , denne personen sendte også en tekstmelding til deg ( m betyr ny melding). Trykk >> for å lese tekstmeldingen, deretter >> for å se hvem anroper nr 2 er. Se også side 12. For å ringe tilbake til de som har forsøkt å ringe til deg, trykk på en ledig linjetast (L1 L6). (Se også side 12) Telcom Europe Brukerveiledning Dialog 3212 systemtelefon R6.1 Mai

7 2 Ringelyd Lydvolum og ringetype kan velges slik at ditt apparat ringer annerledes enn naboens. Det kan velges mellom 10 ringelyder, og volum kan stilles i 10 trinn. Se side 23 for programmering. 3 HF Volum Du kan justere lydnivået i handsfree, intercom modus. Dette volumet vil bli husket og benyttes som standardnivå inntil det evt endres på nytt. Se side 23 for programmering. 4 Viderekople Apparatet har avsatt en egen tast for aktivering av ofte brukte viderekoplinger; fast viderekopling. Dersom du f.eks alltid viderekopler til et og samme nummer kan du legge dette inn på Viderekople tasten. Viderekoplingen aktiveres deretter bare ved ett tastetrykk på Viderekople tasten. Koder for viderekoplinger finner du på sidene 20 og Linjer Du kan legge inn opptattmarkering/direktevalgstast for andre interne telefoner, eksternt nummer eller kode for aktivering av tjeneste på en av linjetastene L1 til L6. Normalt bør du la det være minst 3 uprogrammerte taster (f.eks. L1, L2 og L3). Se side 22 for programmering av tastene. 6 Prefiks Du kan få en oversikt over de ulike tjenestekodene som skal benyttes for tjenester/funksjoner i sentralen med en kort forklaring på hva kodene benyttes til: Meny + 6, displayet viser: 0 Hovedbygruppe 81 Ekstra bygru. 1 > Bla igjennom alle kodene ved å bruke >> tasten. 7 Melding Dersom du skal være ute fra kontoret kan fraværsårsaken registreres og varsles til andre ved hjelp av din egen telefon. De som ringer deg vil automatisk se meldingen som du har registrert. Se side 19 for programmering. 8 Eget nr Viser internnummeret til ditt eget apparat. I tillegg, hvis takstberegninger fra nettet er aktivert, viser den også egen akkumulert sum (hvor mye du har ringt i Kr.) på eget apparat. 9 Alarmer For å kunne lese alarmer i sentralen. (Kun dersom apparatet er definert som et ekte sentralbord). Telcom Europe Brukerveiledning Dialog 3212 systemtelefon R6.1 Mai

8 Andre funksjoner: Dersom du ringer til et opptatt systemapparat med display, kan du trykke Meny og displayet vil da vise 1 Tilbakeanrop 3 Innlytting > Nå kan du trykke: 1 for å bestille tilbakeanrop 3 for å foreta innlytting >> for å bla videre i meny bildet, neste bilde ser slik ut. * DTMF Tonesending 6 R-tast forover > Du kan nå trykke: For å starte tonesending. (Se side 11). 6 R-tast forover benyttes kun når du har analoge bylinjer. >> For neste bilde 2 Mld + Slutt Trykker du 2 avslutter du med å sende en melding. (Se forøvrig side 18 for dette). Telcom Europe Brukerveiledning Dialog 3212 systemtelefon R6.1 Mai

9 BRUK AV APPARATETS HØYTTALER Ringe høyttalende (Hands free)... Slå nummeret og vent på svar. (Høyttaler lampen vil lyse). Når anropt apparat svarer, kan du løfte av røret eller fortsette samtalen høyttalende. Svare høyttalende... Trykk blinkende linjetast, og prat. (Høyttaler lampen vil lyse). Avslutte høyttalende samtale... Trykk C Bytte fra håndsett til høyttalende... Trykk høyttalertasten og legg på telefonrøret innen 5 sekunder. Bytte fra høyttalende til håndsett... Løft av telefonrøret. (Høyttaler lampen slukker) Aktivere medhør i en samtale Trykk høyttalertasten (Høyttaler lampen vil lyse) Denne funksjonen brukes dersom du ønsker at andre også skal høre samtalen din. Du aktivere høyttaleren mens du snakker i håndsettet. Deaktivere medhør i en samtale... Trykk høyttalertasten (Høyttaler lampa slukker innen 5 sekunder) Sperre mikrofonen... Trykk mute tasten (samtalepartneren vil ikke høre deg) Telcom Europe Brukerveiledning Dialog 3212 systemtelefon R6.1 Mai

10 RINGE TIL ANDRE Ringe et eksternt nummer: eksternt nummer Ringe et internt nummer:... internt nummer Ringe sentralbord:... 9 Sentralbordet har også et vanlig internnummer, dette er: Ringe fra kortnummer listen... #2 + kortnummer Repetisjon av sist slåtte nummer... #11 Fullstendig nummer og navn på personen du vil ringe til vil komme opp i displayet. (Kortnummer lagres av system ansvarlig.) Repeterer det eksterne telefonnummeret som ble ringt sist Ringe med linjetaster... Trykk tasten som representerer personen du ønsker å ringe til. (Nummeret blir automatisk slått). (Se side 22 for programmering av linjetaster) Du kan lagre hele nummeret eller en del av nummeret. Dersom du kun har lagret en del av nummeret, må du legge inn de resterende sifrene når du ringer Eksempel : Du har brukt linjetast 1 (L1) for å lagre nummeret , som er de 6 første sifrene til Telefonselskapet. Når du vil ringe Telefonselskapet: velg L1 og så slå de to resterende sifrene. Ringe med beskyttelse mot toner og innlytting:... #74 + nummer Dette gir beskyttelse mot toner, (samtale venter / innlytting). Nyttig ved bruk av modem etc. Sign _on 1 samtale, hente egne rettigheter til annen telefon... #75 + internt nummer + passord + C Du henter rettighetene til et annet internnummer for en enkelt utgående samtale. Dersom du f.eks er på et annet kontor enn ditt eget slår du 75 + eget internnummer + eget passord + C. Deretter kan du ringe ut 1 samtale med egne rettigheter. Telcom Europe Brukerveiledning Dialog 3212 systemtelefon R6.1 Mai

11 Ringe tilbake noen som har forsøkt å ringe deg/ Se hvem som har prøvd å ringe deg... Trykk Meny Slå 1 (Anropere) Trykk >> for å lese meldinger (derom det er meldinger), og for å se neste anroper. Trykk - for å slette anropet. Velg en linjetast (L1-L6) for å ringe tilbake automatisk. Trykk C for å avslutte. Ditt apparat kan lagre inntil 10 ubesvarte anrop med anroperens identitet, tid og dato. Når noen ringer deg flere ganger, fra samme apparat, vil siste anrop slette det forrige. Avslutte samtalen uten å legge på telefonrøret... Trykk C (Clear) Sende toner (siffer informasjon)... Slå nummeret på vanlig måte Når du får svar og blir bedt om å oppgi siffer tast * (stjerne) (Apparatet vil vise DTMF tonesending) Slå de siffer du ønsker I noen sammenhenger er det nødvendig å sende sifferinformasjon (toner) via telefonapparatet. Eksempler er automatiske kontoforespørsler Kontofon hvor du blir bedt om å oppgi bankkontonummer, personsøkertjenesten hvor du blir bedt om å oppgi telefonnummer etc. Fellesanrop / Calling:... løft av røret + kode Denne tjenesten lar deg utføre et høyttalende anrop til en sone eller gruppe apparater. Sentralen kan være delt inn i 5 soner (grupper) for høyttalende fellesanrop. Sjekk med systemansvarlig for soneinndeling og kodene for hver enkel sone. Telcom Europe Brukerveiledning Dialog 3212 systemtelefon R6.1 Mai

12 VED OPPTATT ELLER IKKE SVAR VED OPPTATT Når apparatet du ringte til er opptatt, vil displayet vise en av følgende statuser: BLOKKERT dersom alle linjer på apparatet er opptatte VENT : dersom det er en ledig linje, men brukeren er opptatt i en annen linje OPPTATT : dersom du ringer til en tastafon Merk! Meldingene vil kun komme på interne samtaler Automatisk tilbakeringing:... 1 Når du ringer til et opptatt internt apparat vil displayet ditt vise VENT eller OPPTATT. Dersom du vil bestille automatisk tilbakeringing, slå 1 og legg på røret. Så fort den som var opptatt legger på, ringer ditt apparat. Displayet vil vise Lx Tilbakeanrop. Løft av røret eller velg linjen som blinker innen 30 sekunder. Når du svarer begynner den telefonen som var opptatt å ringe. (Dersom man ønsker å benytte denne tjenesten eksternt, forutsettes det at man har støtte for denne tjenesten i det offentlig nettet.) Foreta innlytting... 3 (Tjenesten fungerer kun internt) Innlytting betyr at du bryter inn på eksisterende samtale. Innlytting vil bli innledet med en varseltone. System ansvarlig bestemmer om innlytting er tillatt og om det skal sendes varsel toner eller ei. NÅR DU IKKE FÅR SVAR Ringe høyttalende (intercom) til et internt nummer som er utstyrt med systemtelefon... internt nummer + 3 Dersom telefon røret på anropt apparat ikke tas av, kan du prate høyttalende i 15 sekunder (kan økes av system ansvarlig). Dersom telefon røret på anropt apparat tas av, blir høyttalende samtale endret til normal samtale. Legge inn beskjed når du ikke får svar... Se side19. Tilbakering ved ei svar..internt nummer + 1 (Funksjonen er kun tilgjengelig internt ) Så fort den som ikke svarte benytter telefonen ringer ditt apparat. Når du svarer, begynner den telefonen som ikke svarte å ringe. Telcom Europe Brukerveiledning Dialog 3212 systemtelefon R6.1 Mai

13 MOTTA SAMTALE, OPPHENTE SAMTALE (pickup) Displayet gir forskjellig informasjon som er nyttig å vite før du svarer et anrop. F. eks. nummeret til den som ringer deg dersom dette er kjent, firmanavn for dette nummeret dersom nummeret er registrert i kortnummerbasen. Tilleggs opplysninger om anropet (om det er overført, viderekoblet, osv) kan også vises. Displayet rommer 2 ganger 20 tegn, men ved å benytte >> kan mere informasjon vises vha flere vinduer. Dersom du sitter opptatt og ser at flere samtaler venter (linjetaster som blinker) kan du sjekke hvem som ringer deg ved å trykke Meny eller >> tasten etterfulgt av den blinkende linjetasten. Pågående samtale forstyrres ikke av dette. Svare på eget apparat:... Løft av røret OPPHENTE ANDRE APPARATER Hente fra annet apparat som ringer (pickup):... #13 + internt nummer Hente fra apparat innen samme huntgruppe (pickup):... #14 OPPHENTE SENTRALBORDET Dersom en annen telefon innen din egen gruppe ringer kan du plukke denne opp uten at du behøver å oppgi apparatets individuelle nummer. Hente samtaler som ringer på sentralbordet (pickup):... #15 Du får da inn den eksterne samtalen som har stått og ringt lengst på sentralbordet. (Tallet, øverste til høyre, på displayet viser antall ubesvarte anrop i kø på sentralbordet). OPPHENTE UTEN SVAR! Opphente en telefon som ringer uten å svare:...kode +internt nummer. (Koden må avklares med systemansvarlig) Du ser hvilket nummer som ringer og kan velge om du vil svare anropet eller ikke. Sentralbordanrop kan ikke opphentes. Telcom Europe Brukerveiledning Dialog 3212 systemtelefon R6.1 Mai

14 MELDE SEG UT/ INN AV HUNTGRUPPE Huntgrupper er en samling av interne telefoner som er gitt et felles nummer i tillegg til hvert enkelt apparats internnummer. Dersom du er medlem i en eller flere huntgrupper, kan du melde deg midlertidig ut av gruppen og la de andre i gruppen besvare anropene. Melde seg inn / midlertidig ut av primære huntgruppen:... #68 + vent på kvitteringstone Når du har meldt deg ut av gruppa, vil det stå U på displayet. Vær klar over at du også melder deg ut dersom du aktiverer direkte viderekopling Melde seg inn / midlertidig ut av sekundære huntgruppen: Kode (vent på kvitteringskode) (Koden må avklares med systemansvarlig) ÅPNE / STENGE HUNTGRUPPE Hvis en huntgrupper er åpen vil det ringe på innmeldte apparater til huntgruppa. Hvis huntgruppa er stengt vil nye innkommende samtaler bli koplet ned eller overført til et annet nummer hvis huntgruppa er viderekoplet. Viderekopling av huntgruppa skjer med tredjeparts viderekopling, (se side 21 for dette.) Merk! Enkelte apparater kan være sperret for bruk av denne tjenesten. Kode for åpning eller stenging av huntgruppe noteres her Systemansvarlig kjenner koden for åpning og stenging av en huntgruppe. For å åpne eller stenge huntgruppe... Kode + internummeret til huntgruppa. Programmeres en linjetast med kode+internummer til huntgruppa vil linjetasten lyse når huntgruppa er åpen. Hvis huntgruppa du tilhører er stengt vil det stå en S i displayet. Telcom Europe Brukerveiledning Dialog 3212 systemtelefon R6.1 Mai

15 ALTERNATIV SENTRALBORD: SVARE PÅ EKSTERNE ANROP Du kan motta eksterne anrop til bedriften ved å melde deg inn som alternativ sentralbord. Når du er innmeldt som alternativt sentralbord vil alle typer, innkommende, eksterne samtaler bli presentert på din telefon som om du var et sentralbord. Flere brukere kan melde seg inn samtidig og alle apparatene vil da ringe parallelt med at det fortsatt ringer på de ekte sentralbordene. Benyttes ofte om kvelden ved ubetjent sentralbord eller for å avlaste sentralbordet ved stor trafikk. Melde seg inn / ut som alternativ sentralbord:....#67 Når du har meldt deg inn som alternativt sentralbord, vil det stå AS på displayet. DØR-TELEFON Dersom du har meldt deg som et alternativt sentralbord, og dør telefon er installert, kan du svare på anrop fra dør telefonen. Prate med personen på døra... Løft av røret Åpne døra... #70; eller Løft av og trykk Meny + 5 Åpne døra uten å løfte av røret... #70 Telcom Europe Brukerveiledning Dialog 3212 systemtelefon R6.1 Mai

16 I SAMTALE Justere lydvolum :... Trykk + eller - tasten MOTTA ET INNKOMMENDE ANROP Dersom høyttalerlampa er på, vil volumet på høyttaleren i apparatet endres. Dersom du bruker telefonrøret, vil volumet i røret endres. Når du legger på røret, vil volumet automatisk endres til det opprinnelige nivået. Se side 23 for programmering. Du kan motta inntil 6 samtidige samtaler. Når du er opptatt i en samtale og et nytt anrop kommer, vil nummeret (og i noen tilfeller navnet) på den som prøver a ringe deg vises på displayet. Svare på et innkommende anrop... Velg blinkende linjetast Første samtale vil automatisk settes på hold. HENTE OPPLYSNINGER OM NYE INNKOMMENDE ANROP ELLER SAMTALER SOM ER PÅ HOLD. Du kan få ytterligere opplysninger om de nye anropene (om de er overført, viderekoblet osv) uten at du må sette eksisterende samtale på hold. Hente opplysninger... Trykk Meny (Displayet vil vise L1 - L6 Les linjetast ) Velg linjetasten der det nye anropet er blitt mottatt, eller den samtalen som er på hold. Dersom nødvendig trykk >> for å bla videre i menybildet. OVERFØRE, SPØRREANROP, MEGLING, KONFERANSE, HOLD, PARKERE Overføring:... slå nummer det skal overføres til, legg på røret eller trykk Overføre Du kan overføre samtaler selv om den du overfører til er opptatt. Spørreanrop:... slå internt nummer evt 0 + eksternt nummer Første samtale settes på hold, og tas tilbake etter spørreanrop ved å trykke på den linjetasten som blinker. Telcom Europe Brukerveiledning Dialog 3212 systemtelefon R6.1 Mai

17 Megling:... ta tilbake første samtale ved å trykke på den Forutsetter at spørreanrop pågår linjetasten som blinker For å avslutte med 1 av samtalepartnerne... trykk C Konferanse:... Meny + 3 Konferanse opprettes etter spørreanrop eller megling. Du kan opprette 3, 4 eller 5 partners konferanse, hvor av 4 kan være eksterne. Sette samtalen på hold... trykk på linjetasten som lyser fast (Linjetasten vil nå blinke) Samtale på hold tas tilbake ved å trykk på samme linjetast (tasten som lyser fast) Parkering:... # sifret kode etter eget valg (00-99) Hente parkert samtale fra vilkårlig apparat... #10 + den 2-sifrede koden Nærmere forklaring av tjenestene Overføre Spørreanrop Megling Konferanse Parkering Sette samtalen videre til en annen telefon. Foreta en forespørsel hos en tredje person mens du allerede har en aktiv samtale. Veksle mellom to samtalepartnere, snakker kun med en av gangen. Snakke samtidig med 2 eller inntil 5 samtalepartnere. (Inntil 4 eksterne). Hindre at du blir hørt uten å bryte samtalen samt kunne hente samtalen inn igjen fra et annet apparat (kan også hentes inn igjen på eget apparat). Samtalepartneren vil høre ventemusikk eller en varseltone inntil du tar samtalen tilbake på vilkårlig apparat. Dersom du venter for lenge (normalt mer enn 3 minutter) vil samtalen automatisk ringe på sentralbordet. Mens samtalen er parkert er samtaleforbindelsen midlertidig brutt, ingen av partene hører hva den andre sier før samtalen opprettes igjen. Hold For å hindre at du blir hørt uten å bryte samtalen Samtalepartneren vil høre ventemusikk eller en varseltone inntil du tar samtalen tilbake på eget apparat. Mens samtalen er på hold er samtaleforbindelsen midlertidig brutt, ingen av partene hører hva den andre sier før samtalen tas tilbake igjen. BYTTE FORBINDELSE FRA VoIP (TALE OVER IP) TIL ISDN Bytte forbindelse... Meny + 7 Dette benytter du dersom talekvaliteten som overføres over IP-nettet degraderes og du ønsker å bytte til ISDN forbindelser. Telcom Europe Brukerveiledning Dialog 3212 systemtelefon R6.1 Mai

18 FRAVÆRSMELDING, SENDE TEKST MELDING TIL DE ANDRE Dersom du skal være ute fra kontoret kan fraværsårsaken registreres og varsles til andre ved hjelp av din egen telefon. De som ringer til deg vil automatisk se meldingen som du har registrert. Forutsetningen er at den som ringer deg enten har en ISDN telefon med såkalt User-User meldingsmulighet eller at han har en systemtelefon (for interne anrop eller anrop fra andre som har Telcom Europe hussentral). Du kan velge mellom i alt 10 meldinger hvorav 7 er definert i utgangspunktet: 0 TILBAKE KLOKKA **:** 1 RING TILBAKE SENERE 2 ER SYK 3 OPPTATT HELE DAGEN 4 RING MEG I MORGEN 5 OM VIKTIG, RING ******** 6 JEG RINGER TILBAKE 7 ikke definert 8 ikke definert 9 ikke definert Disse meldingene kan endres og nye meldinger kan legges inn av systemansvarlig for hussentralen. For melding 0 er det mulig å oppgi dato eller klokkeslett mens melding 5 kan brukes til å oppgi telefonnummer hvor du kan treffes. Legge inn fraværsmelding / Viderekople til melding... #61 + Meny + 2 (Melding) Slå 0-6 avhengig av ønsket meldingstype, eller tast >> for å bla videre i menybildet, Tast * for å velge meldingen som er vist, Gjør meldingen komplett dersom nødvendig. Tast * for å bekrefte. Viderekople tasten vil da begynne å blinke. Avslutte med melding når du ikke får svar... Trykk Meny + 2 (MLD + Slutt) Slå 0-6 avhengig av ønsket meldingstype eller tast >> for å bla videre i menybildet, Tast * for å velge meldingen som er vist. Gjør meldingen komplett dersom nødvendig Tast * for å bekrefte Samtalen blir nå avsluttet og meldingen blir sendt. Sende tekstmelding til den du ringer til... Trykk Meny + 7 (Melding) Slå 0-6 avhengig av ønsket meldingstype, eller Tast >> for å bla videre i menybildet, Tast * for å velge meldingen som er vist, Gjør meldingen komplett dersom nødvendig. Tast * for å bekrefte Slå nummeret som skal motta meldingen Trykk C (Denne funksjonen gjelder kun internt i sentralen) Telcom Europe Brukerveiledning Dialog 3212 systemtelefon R6.1 Mai

19 VIDEREKOPLING Viderekopling innebærer at samtaler til deg automatisk blir overført til andre. Viderekoplede telefoner har en annen summetone enn apparater som ikke er viderekoplet. Denne tonen veksler mellom to frekvenser. Direkte viderekopling:... #61 (Overføring skjer uten at det ringer hos deg) + nummer (internt) eller 0 + eksternt nr + # + vent på kvitteringstone Bare apparatet som du har viderekoblet til kan ringe deg opp. Viderekopling når du ikke svarer:... #62 (Det ringer hos deg i 20 sekunder før overføring skjer) + nummer (internt) eller 0 + eksternt nr + # + vent på kvitteringstone Viderekopling når du er opptatt:... #63 (Overføring skjer umiddelbart dersom du er opptatt) + nummer (internt) eller 0 + eksternt nr + # + vent på kvitteringstone Viderekopling når du ikke svarer eller er opptatt (kombinert):... #69 + nummer (internt) eller 0 + eksternt nr + # + vent på kvitteringstone Aktivering av «ikke forstyrr»:... #64 + vent på kvitteringstone Viderekopling til melding... Se side 19 Ikke forstyrr betyr at den som ringer deg får opptattone, evt melding i displayet. Eksterne samtaler overføres til sentralbordet. System apparater til Telcom Europe og andre ISDN telefoner med såkalt User-User meldingsmulighet vil lese meldingen når de ringer deg. Internanrop som ikke kan lese meldingen avlsuttes. Eksterne anrop viderekoples til sentralbordet med informasjon om hvilken melding du har satt. Telcom Europe Brukerveiledning Dialog 3212 systemtelefon R6.1 Mai

20 Programmere fast viderekopling... Trykk Meny Slå 4 Tast den koden du ønsker (61, 62,...) Slå nummeret til apparatet der dine anrop skal viderekoples (husk 0 foran for eksterne nummer) Trykk Meny for å bekrefte NB: Fast viderekopling er nå programmert men ikke aktivert. Aktiver fast viderekopling... Trykk Viderekopling tasten (på linjetasten) Viderekople ditt apparat fra et annet apparat... #65 + ditt apparat nr. + ditt passord Viderekople annet apparat til tredje app.(ikke til deg selv)... #65* + nummer til annet app. + nummer til tredje (tredjeparts viderekopling) app. + passord til annet apparat + vent på kvitteringstone Viderekople annet apparat til deg... #65 + nummer til annet apparat + passord til (innhente anrop, «follow me») annet app + vent på kvitteringstone. Oppheve viderekopling på vegne av annet apparat... #66 + nummer til annet app. + passord til annet apparat. Oppheve alle typer viderekopling på eget apparat:... #60 eller trykk på Viderekople tasten (Lampen vil slutte å blinke)! Videresende anrop før svar:...kode + nummer du vil videresende til. (Koden må avklares med systemansvarlig) Anropet kan videresendes før svar til et internt eller eksternt nummer. Anrop til sentralbord kan ikke videresendes. Når du bekrefter, ved alle type viderekoplinger, vil apparatet ringe og viderekoplingstasten vil blinke. Ved aktivering av fast viderekopling vil tasten lyse. Viderekopling til eksternt nummer er avhengig av at hussentralen er riktig forberedt for å kunne gjøre dette. Undersøk med leverandøren av sentralen hva som er nødvendig for å få dette til. Telcom Europe Brukerveiledning Dialog 3212 systemtelefon R6.1 Mai

21 PROGRAMMERING AV APPARATET LAGRE /ENDRE/SLETTE NUMMER PÅ LINJETASTER Lagre nummer på en linjetast... Meny + 5 Velg en linjetast der du ønsker å lagre et nummer. Slå nummeret du ønsker å lagre (husk 0 foran for ekstern nummer) Trykk Meny eller en annen linjetast Trykk C Slette nummer på en linjetast... Meny + 5 Velg linjetasten som skal slettes / endres Trykk - for å slette nummeret Slå det nye nummeret du ønsker å lagre (husk 0 foran for ekstern nummer) Trykk Meny Trykk C Lagre et talepost (voice mail) nummer... Samme prosedyre som å lagret vanlig nr. (se over) Dersom du har et talepost system, kan du programmere en tast for å monitorere din talepost. Lampen som er assosiert med denne tasten vil fortelle om noen har lagt inn beskjed til deg. Den vil lyse. VM eller Be merket på displayet vil også informere deg at det er lagt inn beskjed. Programmere tredjeparts vidrekopling på en tast Meny Linjetast + 65*+ det nr som skal vid.koples + * + det nr som mottar vid.koplingen + meny + c Endre passord... Slå #79 Slå ditt gammelt passord (Standard passord er 1234) Slå det nye passordet (4 siffer) Låsing / Sperring av apparatet... #78 Apparatet vil ringe og displayet vil vise NYTT PASSORD OK. Dersom du har glemt passordet ditt må det ukjente nummeret slettes av den som er ansvarlig for hussentralen. Når passordet slettes vil 1234 automatisk legges inn igjen som standard passord. Apparatet vil ringe og displayet vil vise Sperr. Låst apparat kan ikke ringe eksterne samtaler. Når apparatet er låst, og du løfter av røret, vil Telcom Europe spille en melding som sier APPARATET ER SPERRET, OG MÅ LÅSES OPP MED KODE. Telcom Europe Brukerveiledning Dialog 3212 systemtelefon R6.1 Mai

22 Lås opp apparatet... #78 + passordet (Standard passord er 1234) Apparatet vil ringe og displayet vil vise SPERR OPPHEVET. Programmere ringelyd og ringevolum... Meny + 2 Trykk høyttaler tasten inntil du får en passende ringelyd. Apparatet vil ringe og displayet vil vise Bruk HT, + og - tast, samt nummeret på tonen og ringe volumet. Du kan velge mellom 10 forskjellige toner for ringing og høyttalervolum. For å endre ringevolum Trykk + eller - inntil du får en passende ringevolum. Trykk C for å avslutte. Programmere høyttaler volum... Meny + 3 Trykk + eller - inntil du får en passende volum. Trykk C for å avslutte. Bestille varsling... #71 + Klokkeslett (4 siffer) Du kan bli oppringt og få avspilt en påminnelse om f. eks. en avtale. Oppringningen skjer til et tidspunkt bestemt av deg. Når apparatet ringer og du svarer vil Telcom Europe spille en standard melding som sier DU HAR EN AVTALE Musikk / radio i apparatets høyttaler... Kode (Dette må avtales nærmere med systemansvarlig) Telcom Europe Brukerveiledning Dialog 3212 systemtelefon R6.1 Mai

23 SENTRALBORDTJENESTER Apparater som er definert som ekte sentralbord har sine egne fasiliteter i tillegg til de fasilitetene som er tilgjengelig på alle D3212 apparater. Aktivering / Deaktivering av sentralbord... #67 NATTJENESTER Det kan defineres opp til 10 nattelefoner, som automatisk blir aktivert når alle sentralbord telefoner deaktiveres. (Disse nattelefoner defineres av system ansvarlig for hussentralen). Du har mulighet for å aktivere en 11. nattelefon (ekstra nattelefon) når du er den siste sentralbordet som melder deg ut. Dersom en ekstra natt telefon er allerede registrert, vil displayet vise: * Bekreft 0 Ny # Slett EKSTRA NT nummeret Nå kan du taste: * for å bruke eksisterende ekstra nattelefon 0 for å definere ny ekstra natt telefon # for å slette eksisterende ekstra natt telefon (her blir det ingen ekstra natt telefon) Dersom ingen ekstra natt telefon er registrert, vil displayet vise # Ingen ekstra NT OPPGI EKSTRA NT? Hvis du ikke vil ha en ekstra natt telefon kan du taste #. Hvis du vil definere en ekstra natt telefon kan du slå nummeret til apparatet som skal være ekstra natt telefon. DIVERSE TJENESTER Overprøv ikke forstyrr... 3 Sjekke alarm... Meny + 9 Med overprøv menes at, når du ringer til et apparat som er programmert VIDEREKOPLING : IKKE FORSTYRR, kan du allikevel tvinge apparatet til å ringe. Overbelastnings signal Når et anrop har ventet en vis tid (kan programmeres), vil tallet på antall ventende anrop begynne å blinke øverst til høyre i displayet. Telcom Europe Brukerveiledning Dialog 3212 systemtelefon R6.1 Mai

24 BRUK AV HODESETT En hodesettmodul kan tilkobles på undersiden av apparatet. Dette er ekstrautstyr for dialogapparater. For å veksle mellom av hodesett eller håndsett benyttes en knapp på apparatet. Bildet viser hvor du finner denne knappen på apparatet ditt. Denne knappen er kun for bruk til å velge mellom hodesett og håndsett og vil derfor ikke være mulig å programmere til andre tjenester. Det er heller ikke mulig å velge en annen tast til å benytte for hodesettet. Lampa vil lyse når hodesett er valgt. Stort sett vil funksjonene i dialogapparatet fungere som tidligere når hodesett er valgt. Motta samtale... Hvis du har valgt å benytte hodesett vil du når du mottar en ny samtale høre en kort varselstone og ledig linjetast vil begynne å blinke. For å svare... For å svare på samtalen trykker du kun på linjetasten. Overføre samtale...trykk Overføre knappen. Avslutte samtale... Samtaler avsluttes ved å trykke knappen merket med C. Sperre mikrofon... Mikrofonen i hodesettet kan sperres ved å trykke mute tasten. Bytte fra hodesett og til håndsett under samtale... Løft først av håndsettet og trykk på hodesettknappen. Bytte fra håndsett til hodesett under samtale... Trykk først på hodesettknappen og legg på røret. Medhør... Medhør kan aktiviseres ved å trykke på høytalertasten (Høytaler lampen vil nå lyse). Mikrofonen innebygd i Dialogapparatet vil ikke kunne benyttes hvis hodesett er aktivert. Medhør avsluttes ved å trykke på høytalertasten (Høyttaler lampen slukkes). Ringe... For å ringe trenger man kun å slå nummeret til den man ønsker. Telcom Europe Brukerveiledning Dialog 3212 systemtelefon R6.1 Mai

25 OVERSIKT OVER TJENESTEKODER Kode Funksjon 0 Ringe utgående samtale 1 Automatisk tilbakeringing ved opptatt # Parkering / innhenting på vilkårlig apparat #11 Repetisjon av siste eksternnummer #13 + nr Hente fra annet apparat som ringer (pickup) #14 Hente fra apparat som ringer innen samme huntgruppe (pickup) #15 Hente samtaler som ringer på sentralbordet (pickup av byanrop) #2xx, 2xxx Ringe nummer i fra felles kortnummerliste inter nr +3 Ringe høyttalende (Paging) #3 Foreta innlytting ved opptatt #60 Oppheve alle typer viderekopling #61 Direkte viderekopling (medflytting) #61+Meny+2 Viderekople til melding #62 Viderekopling når du ikke svarer #63 Viderekopling når du er opptatt #64 Ikke forstyrr, aktivering #65 Viderekople annet apparat til deg selv #65* Viderekople på vegne av to andre apparater (Tredjeparts viderekopling) #66 Oppheve viderekopling for annet apparat #67 Melde seg inn som alternativt sentralbord. Brukes også for å melde seg ut #68 Melde seg midlertidig ut av huntgruppe. Gjentas for å melde seg inn igjen #69 Viderekopling når du ikke svarer eller er opptatt (kombinert) #70 Port kommando (svare på dør telefon) #71 Varsling #74 Beskyttelse mot toner. For å unngå at modemoverføring etc blir ødelagt #75 Sign-on 1 samtale. For å hente egne kortnummer, fjernvalgsrettigheter etc til et annet apparat #78 Låsing av apparatet slik at ingen kan ringe ut uten passord #79 Forandre passord 9 Ringe sentralbord Dette er standard koder, og eventuelle forandringer må avklares mellom systemansvarlig og sluttbruker Telcom Europe Brukerveiledning Dialog 3212 systemtelefon R6.1 Mai

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4220 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse TELEFONEN DIALOG 4220... 2 Knappene... 3 1.Linjeknapp 1-6... 3 Faste taster... 3 Telefon innstillinger... 4 BRUK

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper... 6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning Mobil internlinje Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om brukerveiledningen... 5 Mobil internlinje... 6 Bruk... 7 Utgående anrop... 7 Ringe ut... 7 Automatisk

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper...6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING D3213 SYSTEMTELEFON

BRUKERVEILEDNING D3213 SYSTEMTELEFON BRUKERVEILEDNING D3213 SYSTEMTELEFON Telcom Europe ISDN HUSSENTRAL - ISPBX R 61 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # - + C Telefonselskapet as Meny >> Overføre L8 L7 L6 L5 L4 L3 L2 L1 Viderekople INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4223. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4223. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4223 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 3 Telefonen... 4 Telefonen uten satellitt (KPU)... 4 Satellitt (KPU)... 5 Knappene...

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Dialog 4425 IP Vision

Dialog 4425 IP Vision Dialog 4425 IP Vision IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER Det ringer, det ringer... BKSAK nr: 200100111/65 Oppdat.ansv.: IT-seksjonen Dato sist oppdatert: 08.08.01 Ønsker noen kurs og gjennomgang av telefonapparatet, så kan

Detaljer

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9)

Display. Taster.  Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9) Display Symbol Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Blinker ved mikrofon av Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Ringelyd slått av Ikke forstyrr aktivert Ikke kontakt

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software opp til versjon X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning... 4 Hurtigveiledning....5 Ringe internt og eksternt...6

Detaljer

Bruksanvisning for LIP 24D/H IP Apparat

Bruksanvisning for LIP 24D/H IP Apparat Komplett bruksanvisning for IPECS-100 & IPECS-300 Versjon 1, Dato 200904 Bruksanvisning for LIP 24D/H IP Apparat Innledning.... 4 Hurtigveiledning... 5 Ringe internt og eksternt.... 6 Ringe ut... 6 Ringe

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Brukerveiledning for analoge standardapparater IPLDK-100 og IPLDK-300 for software versjon 3.0xx. 1 februar 05 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning.... 4 Hurtigveiledning... 5 Ringe

Detaljer

Bruksanvisning for digitale systemapparater.

Bruksanvisning for digitale systemapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software versjon opp til X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for digitale systemapparater. Innledning... 5 Hurtigveiledning....6 Ringe internt og eksternt...7

Detaljer

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8)

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8) Display Symbol / Taster Tast Høyre pil piltaster Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt

Detaljer

HURTIGGUIDE. telefonapparat

HURTIGGUIDE. telefonapparat HURTIGGUIDE telefonapparat CTRL Supp Bli kjent med telefonen Du har en ALCATEL 4023 REFLEXES digital telefon. Et display, programmerbare taster og et alfabetisk tastatur gjør det enkelt å bruke telefonen,

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

Brukerveiledning, kortversjon IP 200 (ver 7 & 8)

Brukerveiledning, kortversjon IP 200 (ver 7 & 8) Display Symbol / Taster Tast meny Enter delete shift Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8002E 3 - Apparatbeskrivelse 3 Programmering av apparat - Endre navn på telefonen 4 - Endre intern og ekstern ringetone

Detaljer

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe Brukerveiledning Callstream Telcom Europe Copyright 2006 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Hovedvinduet... 2 1 Verktøylinje... 3 2 Samtale vindu... 4 Ikoner... 4 Kolonner... 4 3 Internnummer søk vindu...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

Bruksanvisning for GDC 450

Bruksanvisning for GDC 450 Bruksanvisning for GDC 450 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Aktive displayknapper 4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer

Detaljer

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved Alcatel OmniPCX 4400 ANALOG TELEFON Alcatel OmniPCX 4400 BRUKERHÅNDBOK 1 Symboler som brukes i dokumentasjonen For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Oppsett og

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Bruksanvisning For apparatene LDP-7008D og LDP-7004N/D

Bruksanvisning For apparatene LDP-7008D og LDP-7004N/D Bruksanvisning For apparatene LDP-7008D og LDP-7004N/D Bruksanvisning for LDP-7004N, LDP-7004D og LDP-7008D. Versjon 6.x Innholdsfortegnelse Side - Introduksjon av systemapparatene 4 Generelle funksjoner

Detaljer

Bruksanvisning for GDK-16 Systemapparater, Standardapparater og Sentralbordet.

Bruksanvisning for GDK-16 Systemapparater, Standardapparater og Sentralbordet. Bruksanvisning for GDK-16 Systemapparater, Standardapparater og Sentralbordet. Innledning...4 Hurtigveiledning...5 Ringe internt og eksternt...6 Ringe ut....6 Ringe internt...6 Repetisjon av sist ringte

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Brukerveiledning First REFLEXES Alcatel 4400 Telefonapparatet First REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til alle tjenester og funksjoner

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 Telefonen kan styres både fra mypbx (PC/web-applikasjon) og direkte fra telefonen. Denne brukerveiledningen tar for seg betjening fra telefonen og er delt inn

Detaljer

Bruksanvisning For apparatene LDP-7004N/D og LDP-7008D

Bruksanvisning For apparatene LDP-7004N/D og LDP-7008D Bruksanvisning For apparatene LDP-7004N/D og LDP-7008D Bruksanvisning for LDP-7004N, LDP-7004D og LDP-7008D. Versjon 3.x Innholdsfortegnelse Side - Introduksjon av systemapparatene 4 Generelle funksjoner

Detaljer

Brukermanual for GDC-450H DECT SBG-1000

Brukermanual for GDC-450H DECT SBG-1000 Brukermanual for GDC-450H DECT SBG-1000 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Brukerveiledning Easy REFLEXES Alcatel 4400 Telefonapparatet Easy REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til alle tjenester og funksjoner som

Detaljer

Bruksanvisning for sentralbord

Bruksanvisning for sentralbord Bruksanvisning for sentralbord LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Sentralbordfunksjoner - Dag og nattstilling

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning Premium REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet Premium REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Linksys SPA942 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning Easy REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet Easy REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-400H DECT GDK-30+/100

Hurtigveiledning for GDC-400H DECT GDK-30+/100 Hurtigveiledning for GDC-400H DECT GDK-30+/100 INNHOLDSFORTEGNELSE Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 4018/4019.

Detaljer

NEC SV 8100 Enkel brukerveiledning for systemtelefoner

NEC SV 8100 Enkel brukerveiledning for systemtelefoner NEC SV 8100 Enkel brukerveiledning for systemtelefoner Digitel/IPtel 6/12/24 /32 Innholdsfortegnelse (i full skjerm: trykk over teksten) Side Denne bruksanvisningen gjelder følgende telefoner 2 Telefonenes

Detaljer

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 4018/4019. Det

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Easy Reflexes. Takket være

Detaljer

Alcatel Office Premium REFLEXES

Alcatel Office Premium REFLEXES Alcatel Office Premium REFLEXES Easy REFLEXES N S FI Norsk manual Presentasjon av telefonapparatet, anrop, behandle flere anrop, arbeide i gruppe, når du ikke er tilstede Styre kostnader, justere og tilpasse

Detaljer

innovaphone IP111 / IP222 / IP232

innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Brukerveiledning innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Versjon 11 Nummer Status Dato, tid Navn Bytt side Tilstedeværelse se Informasjon Applikasjoner Skjerm IP232 innovaphone AG www.innovaphone.com Version:

Detaljer

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner 2002 Nortel Networks P0935990 Utgave 02 Taster Funksjon-tasten i Business Series Terminal (T-serien) er et lite globus-ikon. Funksjon-tasten

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-400H DECT IP LDK- 50/100/300

Hurtigveiledning for GDC-400H DECT IP LDK- 50/100/300 Hurtigveiledning for GDC-400H DECT IP LDK- 50/100/300 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 4 Plukke opp samtaler... 4 Sette over samtaler... 4 Ringe internt... 4 Ringe eksternt... 4 Programmere personlig

Detaljer

REFLEX 4034 Brukerveiledning

REFLEX 4034 Brukerveiledning INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DIN TELEFON 5 2. FAST PROGRAMMERTE TASTER 6 3. PROGRAMMERBARE TASTER Feil! Bokmerke er ikke definert. 4. IKONER 6 5. AVBRYTE/SLUTT OG INFORMASJONSTAST 8 6. DISPLAY OG TILHØRENDE

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

HiPath 3000 Versjon 1.2

HiPath 3000 Versjon 1.2 HiPath 3000 Versjon 1.2 OPTISET E STANDARD COMFORT MEMORY Denne mappen tilhører: Siemens A/S, Information and Communication STTC, 14.01.2002 1. Innholdsfortegnelse 1.INNHOLDSFORTEGNELSE----------------------------------------------------------------------------------------2

Detaljer

Brukermanual for LWS-WS DECT bordapparat SBG-1000

Brukermanual for LWS-WS DECT bordapparat SBG-1000 Brukermanual for LWS-WS DECT bordapparat SBG-1000 Innholdsfortegnelse Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4028/4029

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4028/4029 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 408/409 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 408/409. Det

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerveiledning KRZ Ved å velge en telefon i serien Reflexes, viser du tiltro til Alcatel : Mange

Detaljer

NEC SV 8100 Enkel brukerveiledning for InMail

NEC SV 8100 Enkel brukerveiledning for InMail NEC SV 8100 Enkel brukerveiledning for InMail Digitel/IPtel Velkommen til InMail. Dette er NEC IP Server Talepostkasse. Fra denne postkassen kan du slå videre til alle i vår bedrift. Legg beskjed, navn

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? How Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Premium Reflexes. Det

Detaljer

Brukerveiledning Telenor DigAna 10

Brukerveiledning Telenor DigAna 10 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Oppakking og installasjon........... 4 Medfølgende deler.............. 4 Oversikt Tilkobling.................... 4................... 4 Komme igang..................

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent IP Touch 4018 Phone Alcatel-Lucent IP Touch 4008 Phone Alcatel-Lucent 4019 Digital Phone Brukerhåndbok Innføring Hvordan du bruker

Detaljer

Brukerveiledning for Thomson SpeedTouch 2030

Brukerveiledning for Thomson SpeedTouch 2030 Brukerveiledning for Thomson SpeedTouch 2030 Dette dokumentet hjelper deg til raskt å komme i gang med å bruke din IP-telefon. Innhold 1. Om IP-telefoni...2 2. Om apparatet...2 3. Forklaring til taster...3

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:...  adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning Premium REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet Premium REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang

Detaljer

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort 2001 Nortel Networks P0935936 Utgave 01 Bruke primærtelefonen Telefonen din er programmert som en primærtelefon for bestemte eksterne linjer på

Detaljer

U R T I G R E F E R A N S E

U R T I G R E F E R A N S E HURTIGREFERANSE t e l e f o n s v a r e r FORSTÅ TELEFONSETTET DITT Følgende taster på telefonsettet har en spesiell funksjon: Endre en gå tilbake til forrige meny eller avbryte innlagte data innlegging

Detaljer

ProffNett. - mobilen som interntelefon. Brukerveiledning. Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003

ProffNett. - mobilen som interntelefon. Brukerveiledning. Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003 ProffNett - mobilen som interntelefon Brukerveiledning Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003 Innholdsfortegnelse 1 Internnummer... 3 2 Kortnummer... 3 3 Samtalefunksjoner... 3 3.1 Sett over... 3 3.2 Konferanse...

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Oppsett og

Detaljer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4038/4039/4068

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4038/4039/4068 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 408/409/408 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 408/409/408.

Detaljer

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk.

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk. PRESENTASJON Hørerør Display Telefonliste-tast Telefonsvarer-tast Rør Av/På-tast Tastatur Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk Norsk R- og Program-tast Mikrofon Brukerhåndbok Høyttaler-tast

Detaljer

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Dokument- og programvarerettigheter Copyright 1998-2010 av ShoreTel Inc., Sunnyvale, California, USA. Med enerett. Trykt i USA. Innholdet i denne publikasjonen

Detaljer

Vi takker for den tilliten du har til ALCATEL, og som du gir uttrykk for ved å velge et telefonapparat i serien REFLEXES TM.

Vi takker for den tilliten du har til ALCATEL, og som du gir uttrykk for ved å velge et telefonapparat i serien REFLEXES TM. Brukerveiledning N Vi takker for den tilliten du har til ALCATEL, og som du gir uttrykk for ved å velge et telefonapparat i serien REFLEXES TM. Det digitale telefonapparatet Advanced REFLEXES gir deg alle

Detaljer

Analogt Telefonapparat. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogt Telefonapparat. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogt Telefonapparat Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? How Tastatur Nummertastatur. Enkelttast på nummertastaturet. Andre symboler som brukes

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

Bruksanvisning for PC-Sentralbord. Ez Attendant

Bruksanvisning for PC-Sentralbord. Ez Attendant Bruksanvisning for PC-Sentralbord Ez Attendant Logg på Etter oppstart av programmet må PC bordet Logges på telefonsystemet. Trykk på knapp for dette. Pålogging tar ca. 45 sekunder. Av eller På logging

Detaljer

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm

Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Brukerveiledning Falck 6604 Vaktfalk Telealarm Varenr.: 300 100 Innholdsfortegnelse Tekniske data på Falck 6604 Vaktfalk Telealarm... 3 Introduksjon... 3 Oversikt over tilkoblinger... 4 Oppstart og programmering...

Detaljer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Statusikoner Din telefon Batteriets ladenivå Initialisering av talepostkassen / Informasjoner av interesse Påminnelse om programmert avtale

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Advanced Reflexes.

Detaljer

Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70IP Brukerveiledning

Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70IP Brukerveiledning Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065 Office 70IP Brukerveiledning Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 5 1 6 7 2 17 16 11 8 9 10 12 13 14 15 3

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Business Communications Manager i2002 Internett-telefon Brukerkort

Business Communications Manager i2002 Internett-telefon Brukerkort Artikkelnr. P0987203 Utgave 02 Business Communications Manager i2002 Internett-telefon Brukerkort Komme i gang 3 Business Communications Manager i2002 Internett-telefon gir deg tale og data på skrivebordet.

Detaljer

FORENKLET PROGRAMMERINGS MANUAL FOR GDK 16 / 20W

FORENKLET PROGRAMMERINGS MANUAL FOR GDK 16 / 20W FORENKLET PROGRAMMERINGS MANUAL FOR GDK 16 / 20W OPPSTART AV GDK 16 / 20W Før vi setter strøm på sentralen er det viktig at alle brytere er satt riktig før vi starter på programmeringen, hvis ikke vil

Detaljer

PSTN interface. Mod. 1083/67

PSTN interface. Mod. 1083/67 PSTN interface Mod. 1083/67 Telefon interface Ref. 1083-1067 gjør det mulig å koble telefoner eller en hussentral til et 2VOICE system. Med denne enheten kan alle 2 Voice systemets typiske operasjoner

Detaljer

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4028/4029

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4028/4029 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 408/409 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 408/409. Det digitale

Detaljer

Gewa Jupiter. Brukerveiledning. Gewa Jupiter

Gewa Jupiter. Brukerveiledning. Gewa Jupiter Gewa Jupiter Brukerveiledning Gewa Jupiter INNLEDNING... 3 FORDELER OG FINESSER MED GEWA JUPITER... 3 TILKOPLING OG BESKRIVELSE... 4 TILKOPLING AV JUPITER... 4 JUPITERS TASTER OG ULIKE DELER... 4 HVORDAN

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes

Alcatel Advanced Reflexes Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Advanced REFLEXES. De store displaysonene,

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Mobil Bedrift. Din verktøykasse for en enklere arbeidshverdag

Mobil Bedrift. Din verktøykasse for en enklere arbeidshverdag Mobil Bedrift Din verktøykasse for en enklere arbeidshverdag Enkel konferanseadministrasjon Oversikt over tilgjengelige kollegaer Viderekoble eller sette over samtaler Fraværsassistent inkludert Dine ansatte

Detaljer

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision Systemtelefoner for MD110-kommunikasjonssystem Versjon BC12 Brukerhåndbok Forsidegrafikk Plasser grafikken direkte på siden, det er ikke nødvendig å legge den inn i teksten. Velg Graphics > Properties

Detaljer

Installasjons- og. Programmeringsveiledning TELEFONINTERFACE 1332-306 1332-320 NOTATER:

Installasjons- og. Programmeringsveiledning TELEFONINTERFACE 1332-306 1332-320 NOTATER: NOTATER: Installasjons- og Programmeringsveiledning TELEFONINTERFACE 1332-306 1332-320 Urmet Domus Scandinavia AS. Østre Aker vei 101, 0596 Oslo Tel.: +47 23 37 21 12 FAX: +47 23 37 21 15 http://www.urmetdomus.no

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone Alcatel-Lucent IP Touch 408 Phone Alcatel-Lucent 409 Digital Phone Brukerhåndbok Innføring Hvordan du bruker denne

Detaljer

EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning

EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning Bli kjent med EuroPhone S Betjeningselementer display 1 6 2 7 3 8 4 9 5 0 telefonliste OK funksjontaster 1 2 3 2nd 4 5 6 1 5 2 7 8 9 1.2.3. 0 KP MSN R høyttaler

Detaljer

Tjenester spesielt for sentralbordet.

Tjenester spesielt for sentralbordet. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software versjon opp til X.5Ca, dato 200703 Tjenester spesielt for sentralbordet. Innledning... 4 Svare, sette over og plukke opp samtaler...5 Svare

Detaljer

Bruksanvisning For apparatene LDP-7016D, 7024D & 7024LD

Bruksanvisning For apparatene LDP-7016D, 7024D & 7024LD Bruksanvisning For apparatene LDP-7016D, 7024D & 7024LD 1 Bruksanvisning for LDP-7016D, LDP-7024D og LDP-7024LD, samt utvalgte tjenester for sentralbordet. Versjon 3.x 2 Innholdsfortegnelse Side Introduksjon

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes

Alcatel Premium Reflexes Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Premium REFLEXES. De store displaysonene

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes

Alcatel Easy Reflexes Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Easy REFLEXES. Handlinger Løft av Display Legg

Detaljer

Sikkerhets instruksjoner. BRUKERVEILEDNING. tiptel 140. Telefon med toveis høyttalende funksjon

Sikkerhets instruksjoner.  BRUKERVEILEDNING. tiptel 140. Telefon med toveis høyttalende funksjon Sikkerhets instruksjoner www.vcom.as BRUKERVEILEDNING (NOR) tiptel 140 Telefon med toveis høyttalende funksjon I II Innhold Innhold Sikkerhets instruksjoner Sikkerhets instruksjoner Innhold... 3 Sikkerhets

Detaljer

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 Brukerhåndbok for analog telefon Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 2 Brukerhåndbok for analog telefon Copyright 2004 Nortel Networks Med enerett. 2004. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B BRUKERMANUAL DECT IP telefon Type DE2-B Hans Olav Christiansen Side 1 04.04.2008 Innholdsoversikt 1 Generelt Side 3 2 AV/PÅ slag av håndsettet Side 3 3 Display med bakgrunnsbelysning Side 4 4 Batteri info

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer