Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Office 135 / 135pro Brukerveiledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Office 135 / 135pro Brukerveiledning"

Transkript

1 Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Office 135 / 135pro Brukerveiledning ascom

2 Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer ! Noen funksjoner er bare tilgjengelige på noen systemer eller systemsoftwareversjoner. Slike tekstavsnitt er merket med et nummer i rettvinklet parentes. På følgende oversikt viser hvilke funksjoner som er tilgjengelige på hvilke systemversjoner. 2

3 Betjenings- og displayelementer 1 Høyttaler 2 Volumtast Vippbryter: kort (under samtale): regulering avlydstyrke kort (i programmeringsmodus): Markør venstre / høyre 3 Display Oppe: Symboler I midten: Information Nede: Funksjoner til revetasten 4 Menytast Tilgang til menyfunksjoner kort trykk: bla gjennom funksjoner på revetasten lang trykk: programmeringsmodus 5 Revetast Tast med flere funksjoner: kort trykk: tilordnet funksjon aktivere lang trykk: Programmering av revetasten, snu retning vedblaing 6 Lydåpning Ringesignal og tast-kvitteringstone 7 Ringetast Tilsvarer løfte av / legge på røret, slå på telefonen. 8 Tastatur 1) Sifferinntastning: kort trykk: Inntasting av sifre Inntasting av tegn i tekstmodus: 1x, 2x,... kort: Inntastning av bokstavene 9 Høyttalertast kort trykk: Høytaler på / av lang trykk: Meny Ringetone 2) 10 Headset- kontakt 2) 11 Varsellampe / LED Blinker raskt: Aktiver Lyser sakte: Voic , beskjed eller tilbakeanrop Blinker med intervall: Høyttaler på 12 C-tast Slette- og rettetast kort trykk: Meny / programmeringsmodus: 1 trinntilbake uten å lagre Inntastning: Sletter siste tegnet lang trykk: Ett trinn opp i menyen uten å lagre I ledig stilling: Slå av telefonen Når telefonen er slått av: Slå telefonen på 13 Infotast Vis mer informasjon hvis i- tegn i displayet 14 #-Tast lang trykk: Meny / innstillinger for Display kontrast Display bakgrunnsbelysning Utenfor dekningsområde tone Overbelastet tone 15 Hurtigtast Fritt programmerbar tast for opp til 1 [e] 6 numre / navn ellerfunksjoner kort trykk: Hurtigtast- meny lang trykk: Programmering hurtigtast Hvis konfigurert som hurtigtast [e]: Hurtigtast er aktivert ved å trykke tasten kort eller holde den inn et øyeblikk. 16 Lade- kontakt 2) 17 Ladekontakter 18 Mikrofon 19 *-Tast lang trykk: Tone- signalering DTMF aktivere / deaktivere (avhengig av systemsoftware) 1) Belyst display på Office 135pro 2) 135pro 3

4 Betjenings- og displayelementer Display Symboler Batteri lade- status a b / c / d e <Blinker> e Batteri fullt Batteri 3/4, 1/2, 1/4 fullt Batteri nesten tomt Batteri tomt: varseltone Håndsettet slår av automatisk f Lade- tilstand ubestemt Ladetilstanden til ny innsatte batterier vises først etter en stund <Blinker> c Høyttaler volymen Batteri- symbol blinker Level 1 Batteriene lades opp Level 2 Level 3 Dekningsområde m Med område: Klar til bruk <Ingen display> Utenfor dekningsområde Kvalitet radioforbindelse H G F E meget godt godt Interferenser sannsynlig Meget innskrenket <Ingen display> Ikke mulig å ringe 4

5 Betjenings- og displayelementer Innmelding i et system A(B,C,D) Håndsettet meldt inn i system A (B, C eller D) og driftsklar <Blinker> A(B,C,D) Håndsettet utenfor dekningsområde: ikke driftsklar <Blinker> ABCD Håndsettet ikke meldt inn i noe System Tilstandsinformasjoner ABC Tekstmodus aktivert j Funksjon under revetast eller Hurtigtast aktivert i Informasjon foreligger M Flere menyer foreligger o / n Mikrofon på / av P Programmeringmodus er aktivert ol Høyttalermodus aktivert v Viberator aktivert h Samtale satt opp <Blinker> h Samtale mottatt j Funksjon aktiv (symboler) U Viderekoblet anrop S Anrop til Brukergruppe (Brukergruppe) Navigering 4 v Bla (tallet viser nummeret til postering) Retningsendring: langtrykk på revetast Nærmere beskrivelse av betjenings- og displayelementer finner du under kapitel "Bruk av telefonen". 5

6 Innholdet Innholdet Betjenings- og displayelementer Leveringsomfang Opsjoner Sikkerhet og Garantiansvar Motta og ringe samtaler Motta en samtale Ringe Bruk av displayet og andre funksjoner Display Taster Inntasting Navigering Signaler Komfortfunksjoner / effektiv bruk av telefonen Du ønsker å sette opp en samtale på en komfortabel måte Bruke funksjoner under en samtale Du forlater arbeidsplassen din Du ønsker å mestre spesielle situasjoner Personlige instillinger på telefonen Grunninnstillinger Justere ringe- egenskaper Administrere kartoteket Programmering av tastene Formulering av funksjoner Oppsett av trådløs telefon Bruk telefonen til å styre eksterne systemer Redkey Innlogging av telefonen i fremmed system Bruk av din telefon i GAP modus Installasjon og idriftsettelse Problemløsing Tekniske data Funksjonskoder System- og software- avhengiheter Meny- oversikt Innholdet

7 Leveringsomfang Leveringsomfang Leveringsomfang: 135 / 135pro telefon Trådløs telefon Clip mit med strekkavlastning for headset- ledning Batteri pakke Kort bruksanvisning og sikkerhetsråd THIS SIDE UP Ni-MH Battery Leveringsomfang: ladestasjon Ladestasjon inkludert strømforsyning 1) 2 Forbindelsesstrips 1) Utførelse landspesifikk. Opsjoner 7

8 Opsjoner Strømadapter 1) for Direktoppladning uten ladestasjon Skinnveske: Tilkobling av headset + strømadapter til tross for skinnveske mulig Headset 2) Anbefalt: Plantronics CHS142N med øre. clip + hodebøyle, DanaCom serie 505 og 755 modellene Falcon, Merlin, Robin. Spør din leverandør eller installatør for flere anbefalinger eller landspesifikke modell- navn 1) Til 135pro Utførelse landspesifiks 2) Til 135pro 8

9 Sikkerhet og Garantiansvar Sikkerhet og Garantiansvar Sikkerhetsinformasjon Å unnlate å legge merke til denne informasjonen kan være risikabelt og bryte eksisterende lover. Vennligst les bruksanvisningene og oppbevar dem for fremtidig referanse. Pass på at du legger ved disse bruksanvisningene når du overlater telefonen din til andre. Medisinsk utstyr Håndsettet må ikke brukes i nærheten av medisinsk utstyr slik som pacemakere eller høreapparater. Telefonforbindelse Stol ikke på håndsettet ditt som den eneste kommunikasjonsmåten i nødsituasjoner eller kritiske situasjoner. Systemnettverket er ikke alltid tilgjengelig. Kan avgi gnister - eksplosjonsfare Ikke bruk håndsettet på steder hvor det er fare for eksplosjon. Håndfrimodus og ringesignal Ikke hold telefonen din nær øret ditt mens den ringer og ringelyden er veldig høy Vedlikehold Bruk kun original rekvisita. Pass på at all installering og reparasjon blir utført av kvalifiserte teknikere. Ikke rør kontaktene med skarpe, metalliske og / eller fettete gjenstander. Bruk alltid en myk, fuktig ellerantistatisk klut for å gjøre rent håndsettet ditt. Ikke bruk kjemikalier eller kjemiske produkter. Kostnadskontroll Du burde beskytte håndsettet ditt med en kode slik at ingen kan ringe for din regning. En kode vil også beskytte dine personlige oppsett. Når du bærer håndsettet med deg, bør du låse tastaturet ditt slik at det ikke aktiveres ved en feiltagelse. 9

10 Sikkerhet og Garantiansvar Omgivelsesbetingelser Bruk håndsettet kun ved temperatur på +5 C opp til cirka +40 C. Unngå direkte sollys og andre varmekilder. Beskytt håndsettet ditt mot væte, masse støv, etsende vesker og damp. Ikke utsett telefonen din for elektromagnetiske felter (elektriske motorer, husholdningsartikler). Talekvaliteten kan bli påvirket. For å unngå forstyrrelser, unngå å plassere telefonen din i umiddelbar nærhet til datamaskiner, radioer, TV-er, videospillere og andre telefonsett. Kassering Pass på at du kvitter deg med telefonen og innpakningen på en miljømessig forenelig måte; alternativt send det tilbake til leverandøren eller forhandleren din. Bruksområde Denne telefonen skal kun brukes på tilsvarende systemer. I GAP- modus kan den bærbare telefonen også brukes på andre systemer. Håndtering av batterier Vennligst legg merke til følgende henvisninger og regler vedr. håndtering av batteriene. Generelle henvisninger vedr. håndtering av batterier: Ikke kluss med eller åpne batteripakken og / eller batteriene. Erstatt eller reparer kabelen til telefon selv. Ikke kast batteriene i vann eller åpne flamme. Ikke utsett batteriene for høye temperaturer. Batteriene svekkes bruk. Vi anbefaler å erstatte batteripakken etter 2 år for å oppnå en best mulig. funksjonalitet på telefonen. Når du tar i bruk din trådløs telefon: Bruk kun de oppladbare batteriene som følger med i leveringen. Legg merke til kapitel "Installasjon" og følg instruksene. Først etter 2-3 oppladninger når batteriene full ladning. Bruk kun den originale ladeholderen eller reiseladeren (opsjon) til opplading. Ellers kan batteriene blir skadet. Bruk kun original strømadapter som følger med batteriladeren. Mens du bruker din trådløs telefon: Det er normalt at batteriene blir varme når de lades opp. Batteriene bør av og til utlades helt for å øke levetiden. Ikke sett telefonen alltid i ladeholderen. Vent til batteriene er delvis eller helt tomme For å gjøre dette plasser ikke telefonen i laderen før batteriene er helt eller nesten utladet. Ønsker du å bytte ut batteriene: Skru av telefonen før du tar ut batteriene. Bruk kun batterier og ladere som er godkjent av leverandøren. For å gjøre dette, kontakt din leverandør. 10

11 Sikkerhet og Garantiansvar Lagre telefonen eller batteripakken: Hvis du ikke bruker telefonen på en stund: Skru av telefonen og ta ut batteriene. Oppbevar batteriene i romtemperatur. For varm temperatur reduserer levetiden til batteriene. Hvis du må kassere batteriene: Ikke kast batteriene sammen med husholdningsavfallet ditt. Ta med deg batteriene til en avfallsstasjon for resirkulering eller send dem tilbake til leverandøren eller service partneren din. Utelukkelse av garantiansvar Dette produktet er produsert i samsvar med ISO 9001 kvalitetskrav. Dette produktet og brukerinformasjonen som leveres sammen med den er produsert med meget høy nøyaktighet. Produktets funksjoner er testet og godkjent etter omfattende konformitetstester. Likevel kan ikke feil utelukkes helt. Garantien er begrenset til erstatning av defekt maskinvare. Produsentene skal ikke være ansvarlige for enhver direkte eller indirekte skade som påføres av uriktig håndtering, uriktig bruk eller andre feilaktige handlinger på produktet. For henvisning til mulige farer se tilsvarende side i bruksanvisning. Garantiansvar for tap av fortjeneste skal ekskluderes i ethvert slikt tilfelle. 11

12 Motta og ringe samtaler og ringe samtaler Motta en samtale Denne delen forklarer hvordan du svarer på en oppringing. For å svare på anropet Telefonen din ringer og Varsellampen / LED blinker. For å svare på anropet, gjør som følgende: Advarsel! Ringevolumet kan bli veldig høyt. Ikke hold ringeelementet mot øret ditt. Trykk på ringetasten. eller Trykk på høytalertasten. Håndfri modus aktiveres. Nummeret til den som ringer vises i displayet dersom det ble overført. Navnet på den som ringer vises også dersom nummeret er lagret i telefonens eller systemets minne. Dersom det ikke er nok plass på displayet, vises ett "+". Bruk Infotasten for mer informasjon. Avslutte en samtale For å avslutte oppringingen: Samtalevarighetvises automatisk etter at samtalen er slutt. Du kan også få tak i dette ved bruk av Infotastem. Etter du har ringt opp et eksternt telefonnummer og har avsluttet samtalen, vises tellerskrittinformasjon i displayet (Hvis støttet fra nettoperatøren). Trykk på ringetasten. eller Dersom du ikke bruker håndfri modus: Sett telefonen i laderen. eller Dersom du bruker håndfri modus og telefonen er i laderen: Trykk på høyttalertasten. 12

13 Motta og ringe samtaler Ringe Denne delen forklarer ulike ringemåter. Taste inn et telefonnumer Du vil taste inn et nummer for å ringe til noen. Tast inn nummeret ved bruk av talltaster. Displayet viser telefonnummeret. Bruk C-tasten for å slette uriktige tall. Trykk på ringetasten. Personen ringes opp. Bruk av gjenta ringe funksjon Du vil ringe til noen som du nylig har ringt til. Telefonen din bruker gjenta ringe funksjon for å lagre automatisk numrene til de personene du har ringt til inklusive navnene deres dersom de er tilgjengelige. Du kan bruke gjenta ringe funksjon for å ringe til disse personene igjen. Trykk gjentagende ganger må menytasten inntil "Gjenta" kommer frem. Repetisjon v Trykk på "Gjenta" på revetasten. Displayet viser siste oppringte nummer. For å rulle gjennom de siste 10 numrene (maks.), trykk "v" revetasten gjentatte ganger. Trykk på ringetasten. Viste nummer blir slått. 13

14 Motta og ringe samtaler Bruk av håndfri modus Du vil at andre skal ta del i samtalen eller å ha hendene fri i en samtale. Lydkvaliteten kan forbedres ved å velge volumet så lavt som mulig. Telefonen din har to måter å aktivere håndfri modus, avhengig av hvor den er plassert: Telefonen er i ladestasjonen. Telefonen er ikke i ladestasjonen. Advarsel! Lyden i telefonen er mye høyere i håndfri modus. Ikke hold den mot øret ditt. Telefonen er ikke i ladeenheten. Trykk på høytalertasten. Håndfri modus er aktivert. eller Telefonen er i ladeenheten: Trykk på ringetasten. Håndfri modus er aktivert. Det relative lave volumet vil endre seg til det volumet som du sist satte for håndfri moduset. Pass på at det ikke er noe i veien for mikrofonen. For å deaktivere håndfritt modus når telefonen er i ladestasjonen: Ta telefonen ut av ladestasjonen. Nå er normal betjening aktivert. eller For å deaktivere håndfritt modus når telefonen ikke er i ladestasjonen: Trykk på høytalertasten. Nå er normal betjening aktivert. Ringetasten brukes for å avslutte en samtale i håndfri modus. Å sette telefonen tilbake i ladestasjonen avslutter ikke samtalen. Hånfri- modus er fortsatt aktiv. Slå av mikrofonen Du snakker med noen i telefonen og vil snakke kort med en annen person som er i samme rom uten at den du snakker med i telefonen kan høre deg. Du kan skru mikrofonen på og av i løpet av en samtale. Mikro Mikro For å deaktivere mikrofonen: Trykk på "Mikro" revetasten. Displayet viser n symbolet. For å aktivere mikrofonen: Trykk på "Mikro" revetasten. 14

15 Bruk av headset 1) Du vil bruke telefonen uten å holde den. Motta og ringe samtaler Headsettet omfatter hodetelefon, mikrofon og en knapp i ledningen. Ved å trykke på knappen i ledningen kan du besvare og avslutte samtaler. Høyttaler og mikrofon på telefonen er deaktivert når headsettet er koblet til telefonen. I handsfree- modus er bare høyttaleren på telefonen aktiv, ikke mikrofonen på telefonen. For å svare på eller avslutte en oppringing: Trykk på tasten. Endring av volum på headset: Trykk på volum tasten på telefonen. VIKTIG Fremmede headset kan føre til feil- funksjoner (for eksempel svare selvstendig på anrop). 1) 135pro 15

16 Bruk av displayet og andre funksjoner Bruk av displayet og andre funksjoner Display Forkortelser Avhengig av ledig plass i displayet, kan visse uttrykk bli forkortet, f.eks. "Annons." for "Annonsering". Det er imidlertid lett å forstå forkortelsene. Navigering gjennom revetast menyen Revetasten gir tilgjengelige funksjoner for gjeldende situasjon. En "M" i display vinduet forteller deg at du kan bruke menytasten for å vise ytterligere funksjonstast muligheter. Trykk gjentatte ganger på menytasten inntil du kommer til ønsket valg. Navigering gjennom Info linjer I hvilestilling eller ved lesing av informasjon vil displayet vise en "i". En "i" i displayet forteller deg at det er en oppringerliste, beskjeder, tilgjengelige aktive funksjoner i ulike infolinjer. Bruk infotasten for å ringe opp infolinjer. Dersom det ikke er nok plass på displayet for å vise hele teksten, en "+" kommer opp. Trykk på infotasten for å se resten av teksten. Å plukke opp infolinjer: Trykk gjentatte ganger på infotasten inntil informasjonen vises. Etter siste infolinje går displayet tilbake til hvilestilling. For å se resten av teksten: Trykk på infotasten. Displayet viser resten av teksten. Trykk på infotasten så mange ganger som nødvendig for å lese hele teksten. 16

17 Bruk av displayet og andre funksjoner Taster Trykk på tasten Avhengig av eksisterende situasjon, kan en tast ha ulike funksjoner. Aktivert funksjon avhenger av antall ganger en tast trykkes ned eller om den trykkes ned fort eller holdes nede et øyeblikk eller ikke. Her er noen eksempler: Trykk på tasten. <lang> Hold tasten nede et øyeblikk (omtrent 2 sekunder). <2x, 3x, 4x, etc.> I tekstmodus, trykk to ganger på tasten, tre ganger, fire ganger, etc. Bruk av revetasten Revetasten har variable funksjoner. Disse funksjonene vises ovenfor tasten. Trykk på revetasten under ønsket funksjon som vises i displayet. 17

18 Bruk av displayet og andre funksjoner Tast- belegning Du kan gå direkte inn i spesielle menyer, informasjoner eller funksjoner ved å holde ned bestemte taster på telefonen din. Her er noen eksempler: <lang> Programmerer revetasten eller reverserer retningen på rullingen. <lang> Viser batteriets kapasitet <lang> Revetast Når telefonen er slått av: Slå telefonen på <lang> Informasjon for systemadministratoren <lang> Aktivere programmerings modus <lang> Tastatursperre autom. oppheve sperring ved inngående samtaler <lang> Ett trinn opp i menyen uten å lagre. I ledig stilling: Slå av telefonen. Når telefonen er slått av: Slå telefonen på <lang> Låser tastaturet må låses opp manuelt, også for inngående samtaler <lang> Skifte system <lang> Skru DTMF modus på / av (avhengig av system programvare) <lang> Informasjon for systemadministratoren <lang> Slår telefonen av <lang> Informasjon for systemadministratoren <lang> Oppsett: Display kontrast Display bakgrunnsbelysning Utenfor dekningsområde tone Overbelastet tone <lang> Viser mottagerkvalitet og nåværende system <lang> Få opp meny for ringemodus 1) <lang> Viser telefonens programvare versjon <lang> Henter opp menyen for å programmere hurtigtaster Hvis konfigurert som hurtigtast: Aktiverer funksjonen (selv om tastelås er på) 1) kun 135pro 18

19 Bruk av displayet og andre funksjoner Inntasting Tast inn sifre Talltastene brukes for å legge inn tallene 0 til 9. Taste inn bokstaver og spesialtegn Du kan også bruke talltastene til å taste inn bokstaver og spesialtegn. Hver tast er tildelt et antall bokstaver og spesialtegn. For å kunne taste inn bokstaver og spesialtegn med talltastene må du være i tekstmodus. Displayet viser "ABC" når du er i tekstmodus. Du kan bytte frem og tilbake mellom nummermodus og tekstmodus i løpet av innleggingen din. For å bytte mellom siffer- og bokstavmodus i løpet av inntastingen din: AB Trykk menytasten flere ganger til displayet viser "ABC>123" ABC>123 Trykk "ABC>123" revetast. Dersom telefonen forventer en tekst inntasting, aktiveres tekstmodus automatisk. Slik er tegnene er knyttet til talltastene: -.? 1!, : ; " A B C 2 Ä Æ Å Ç a b c 2 ä æ å à ç D E F 3 É d e f 3 é è ê J K L 5 j k l 5 G H I 4 g h i 4 ì M N O 6 Ñ Ö Ø m n o 6 ñ ö ø ò P Q R S 7 p q r s 7 ß T U V 8 Ü t u v 8 ü ù W Y Z 9 w x y z * / ( ) < = > % & Mellomrom # <1x, 2x, 3x, etc.> Trykk gjentatte ganger på talltasten inntil du får ønsket tegn. 19

20 Bruk av displayet og andre funksjoner Bytte mellom Store og Små bokstaver Du ønsker å bytte mellom store og små bokstaver mens du taster inn i tekstmodus. Til å begynne med er store bokstaver aktivert i tekstmodus. Etter at du har tastet inn den første bokstaven, bytter tekstmodus automatisk til små bokstaver. Du kan bruke revetasten for å bytte manuelt mellom store og små bokstaver ved inntasting. A>a For å bytte til små bokstaver: Trykk på revetast "A>a". A>a For å bytte til store bokstaver: Trykk på revetasten "a>a". Å bytte mellom små og store bokstaver gjelder bare for en enkelt bokstav. Tast inn et telefonnummer før du ringer Du kan når som helst taste inn et telefonnummer uten at samtalen blir slått automatisk. Nummeret blir ikke slått før du trykker på ringetasten. Tast inn et telefonnummer før du ringer. Displayet viser telefonnummeret. Korrigering av det du har lagt inn Du ser at du har lagt inn feil tall eller tegn. Du kan slette en feil inntasting enten tegn for tegn eller alt samtidig. For å slette det siste tegnet: Trykk på C-tasten. <lang> Å avslutte inntastingen uten å lagre: Trykk på C-tasten og hold denne nede et øyeblikk. Hvis din telefon aller er i ledig modus når du trykker C-tasten og holder denne nede, vil telefon slå seg av. 20

21 Bruk av displayet og andre funksjoner Navigering Reversere rulleretning Revetasten tilbyr deg et pil- symbol for å bla. Du ønsker å bla i andre retning. Ved å holde nede reverserer du retningen. v or V Trykk på "v" eller "V" revetasten og hold denne nede et øyeblikk. Pilretningen er reversert. Bytte mellom editering og rulling Du har for eksempel rullet igjennom en liste for å finne en beskjed. Du ønsker nå å editere denne. Tekstmodus er aktivert som standard innleggingsmodus. Du kan bruke menytasten for å bytte mellom tekstmodus for innlegging av tekst og nummermodus for innlegging av tall. Trykk på menytasten inntill "ABC" vises i displayet. AB Nå kan du aktivere og deaktivere tekst modus med "ABC" revetasten. Å skru revetasten tilbake "v", trykk på menytasten igjen. Omgjøring av handlinger Du kan gjøre om siste handling uten å lagre den ved å trykke på C-tasten. <lang> Trykk på C-tasten og hold denne nede et øyeblikk. Gjør om siste handling. For å sette telefonen tilbake i hvilemodus, må du muligens trykke flere ganger på C-tasten. Hvis din telefon aller er i ledig modus når du trykker C-tasten og holder denne nede, vil telefon slå seg av. Signaler Indikator LED / Varsellampe signaler Disse er standard indikasjoner på LED. Avvikende indikasjoner er beskrevet i kapitel problemløsning. LED / Varsellampen blinker raskt LED / Varsellampen blinker sakte LED / Varsellampen blinker med mellomrom Samtale mottatt Voic , beskjed eller tilbakeanrop mottatt Advarsel: Høyttaler er skrudd på 21

22 Komfortfunksjoner / effektiv bruk av telefonen Komfortfunksjoner / effektiv bruk av telefonen Følgende seksjoner forklarer tilleggsfunksjonene i telefonen for effektiv bruk. Du ønsker å sette opp en samtale på en komfortabel måte Denne seksjonen forklarer noen forenklede muligheter i din telefon for å ringe. Ringe med navn Hurtigring Du vil ringe ved å taste inn et navn. Med hurtigring trenger du bare å trykke en tall tast for hver bokstav en gang, til og med når en talltast har flere bokstaver. En spesiell algoritme gir raskt søkeresultat. Krav: Navnet og det tilhørende telefon nummeret må lagres på telefonen eller i systemet. Etternavnet og fornavnet må skilles med en avstand, for eksempel "no s" (6 6 # 7) for Nobel Stefan. Bruk #-tasten for å sette in avstand. Spør din system administrator om du skal starte med for eller etternavn. ABC Trykk sifre- tasten en gang for hver bokstav. For hver bokstav, viser displayet tilsvarende tall, for eksempel "6" for bokstaven "n". Trykk "ABC" revetast. Telefonen søker etter samsvarende navn. Du må muligens skrive en annen eller ytterligere bokstaver for navnet du vil ha eller en liste over navn blir vist. v Bruk "v" revetast for å rulle gjennom til skjermen viser navnet du leter etter. For å ringe abonnenten i displayet: Trykk på ringetasten. Personen ringes opp. Når du bruker hurtigring søkes i alle telefonbøkene parallelt. 22

23 Ringe med navn Du vil ringe ved å taste inn et navn. Komfortfunksjoner / effektiv bruk av telefonen Navnevalg funksjonen er gitt spesielt for denne bruk. Du kan lete opp navn i telefonen eller i systemets telefon bok. Fornavn og etternavn må separeres med et mellomrom, for eksempel "no s" for Nobel Stefan. Bruk #-tasten for å sette in avstand. Spør din system administrator om du skal starte med for eller etternavn. Trykk på menytasten. Displayet viser "ABC". ABC Trykk "ABC" revetast. Alle tilgengelige telefonbøker vil nå bli søkt gjennom: kortnummervalg, interne og private. Bruk revetasten for å velge telefon bok. Den valgte telefonbok vil vises på displayet etter "Navnevalg:". Menytasten lar deg gå inn i den private telefonboken. Skriv den første bokstaven. Telefonen søker etter samsvarende navn. Søkefunksjonen er ikke påvirket av store og små bokstaver. Hvis telefonen ikke finner et samsvarende navn, viser skjermen "Listen er tom". Du må muligens skrive en annen eller ytterligere bokstaver for navnet du vil ha eller en liste over navn blir vist. v Bruk "v" revetast for å rulle gjennom til skjermen viser navnet du leter etter. For å ringe abonnenten i displayet: Trykk på ringetasten. Personen ringes opp. 23

24 Komfortfunksjoner / effektiv bruk av telefonen Ringe fra liste ubesvarte inngående anrop Du vil ringe noen som har tidligere prøvet å kontakte deg. Telefonen din har automatisk lagret abonnentens telefonnummer i en anropsliste. Du kan nå ringe abonnenten tilbake ved hjelp av denne anropslisten. Listen for ubesvarte anrop består av maksimum 10 numre. Displayet viser "Ubesvarte inngående anrop". Vis v Trykk på "Vis" revetasten. Displayet viser en liste over de siste ubesvarte samtalene. For å rulle gjennom postene: Trykk på "v" revetasten. For å ringe abonnenten i displayet: Trykk på ringetasten. Så snart samtalen er satt opp blir den slettet automatisk i anroplisten. For ytterlig informasjon vedr. et anrop i anropslisten, trykk revetast "Detailer". For å slette et anrop fra listen, trykk menytasten o deretter revetast "Slett". Hvis du forlater dekningsområde eller slår av telefonen vil anroplisten bli oppdatert så snart den er operativ igjen. Ringe fra liste besvarte inngående anrop Du vil ringe tilbake til noen du har svart tidligere. Din telefon lagrer automatisk abonnentens telefonnummer i listen med besvarte anrop. Du kan nå ringe abonnenten tilbake ved hjelp av anropslisten [d]. Listen for besvarte anrop består av maksimum 10 numre. Trykk på menytasten flere ganger til displayet viser "Anrop". Anrop Trykk på "Aktiver" revetasten. Besvarte anrop v Trykk på "Besvarte anrop" revetast. Displayet viser listen med de siste anrop. For å rulle gjennom listen med besvarte anrop: Trykk på "v" revetasten. Trykk på ringetasten. Personen ringes opp. 24

25 Komfortfunksjoner / effektiv bruk av telefonen Ringe med programmerbar hurtigtast Du vil ringe noen som du har telefonnummeret lagret på en hurtigtast. Hvis du har 6 hurtigtaster tilgjengelig: Trykk på hurtigtasten flere ganger til displayet viser abonnenten du vil ringe. Hvis du har 1 hurtigtast tilgjengelig: Trykk revetasten som tilsvarer abonnenten du leter etter. Displayet viser navn og telefon nummer på abonnenten du leter etter. Trykk på ringetasten. Personen ringes opp. Trykk ned hurtigtasten. Trykk på ringetasten. Personen ringes opp. Ønsket tilbakeringing Du vil snakke med en bestemt person. Abonnenten er opptatt eller svarer ikke. Du kan be om tilbakerining både med interne og eksterne abonnenter. Ikke alle nettoperatører supporterer denne funksjonen. Hvis den oppringte er opptatt, kan du be om en automatisk tilbakering. I dette tilfelle, vil din telefon ringe så snart den andre legger på og har ledig linje. Når du løfter av håndsettet vil det ringe hos den andre. Hvis den andre ikke svarer, kan du be om tilbakering. Den oppringte vil da se en melding om tilbakerining til deg på sin telefon. Eksempel Tilbakering Tilbake Du ringer til en person og hører opptatt- eller ringetone. For å aktivere tilbakering: Trykk "Ring tilbake" revetast. Displayet viser "Ring tilbake" og "Tilbake". Du kan ha 1 aktiv tilbakering av gangen. Ditt ønske om tilbakerining blir automatisk fjernet av systemet etter cirka en halv time. Du kan også fjerne tilbakering før det. Avbryte tilbakering: Trykk på "Tilbake" revetasten. 25

26 Komfortfunksjoner / effektiv bruk av telefonen Svare på ventende samtale Du er i en samtale og hører samtale venter tonen. Noen prøver å få tak i deg. Du kan enten svare, videresende eller avvise samtalen. Svar Videresende For å svare på anropet: Trykk på "Svar" revetasten. 1. Din opprinnelige samtalepartner settes på vent. Du har nå forbindelse med den parten som tok initiativet til samtale venter. eller Trykk på "Videresende" revetast. Tast inn nummeret til abonnenten ifølge kapitel "Videresende under ringing". eller Trykk på menytasten. Avvise V For å avvise anropet: Trykk på "Avvise" revetasten. Du har fortsatt forbindelse med din opprinnelige samtalepartner. Samtaleventer parten hører opptattsignalet. eller Trykk gjentagende ganger på revetasten inntil displayet viser "Avslutte". Avslutte Trykk på "AVSLUTTE" revetasten. Aktuell samtale blir brudd og samtalen som venter blir satt over. Samtale venter på en intern abonnent Du vil snakke med en intern abonnent. Abonnenten er imidlertid opptatt. Som et resultat av din samtale venter, hører denne abonnenten en samtale venter tone og telefonnummeret og navnet ditt fremkommer på displayet hans. Abonnenten kan enten svare eller avvise anropet ditt. Anrop venter Trykk på "Anrop venter" revetasten. Du hører summetone. Dersom abonnenten avviser anropet ditt eller dersom samtale venter ikke er mulig, avbrytes samtalen (opptattsignal). 26

Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Ascotel Office 155pro Brukerveiledning

Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Ascotel Office 155pro Brukerveiledning Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Ascotel Office 155pro Brukerveiledning ascom Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 2 11 6 1 3 5 4 7 8 15 13 5 9 12 18 14 17 16 10

Detaljer

Ascotel Office 35 Brukerveiledning. Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer

Ascotel Office 35 Brukerveiledning. Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Ascotel Office 35 Brukerveiledning Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 14 16 18 1 2 3 4 15 17 63.304 11 9 13 12 10 9 8 7 6 5 Noen

Detaljer

Ascotel Office 10 Brukerveiledning. Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer

Ascotel Office 10 Brukerveiledning. Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Ascotel Office 10 Brukerveiledning Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 1 2 3 4 5 6 7 Noen funksjoner er bare tilgjengelige på

Detaljer

Ascotel Office Terminals by ascom

Ascotel Office Terminals by ascom Ascotel Office Terminals by ascom Office 35 Bruksanvisning med sikkerhetsråd www.ascom.com/pbx 20321618de_ba_b0 Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 14 16 18 1 2 3 4 15 17 ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWY

Detaljer

Ascotel Office Terminals by ascom

Ascotel Office Terminals by ascom Ascotel Office Terminals by ascom Office 45 Office 45pro Bruksanvisning med sikkerhetsråd www.ascom.com/pbx 20321625de_ba_b0 END 20 25 35 Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer

Detaljer

Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70IP Brukerveiledning

Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70IP Brukerveiledning Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065 Office 70IP Brukerveiledning Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 5 1 6 7 2 17 16 11 8 9 10 12 13 14 15 3

Detaljer

Ascotel Office Terminals by ascom

Ascotel Office Terminals by ascom Ascotel Office Terminals by ascom Office 10 Bruksanvisning med sikkerhetsråd www.ascom.com/pbx 20321659de_ba_b0 PQRS Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 1 2 3 4 5 4 GHI 1 2

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4220 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse TELEFONEN DIALOG 4220... 2 Knappene... 3 1.Linjeknapp 1-6... 3 Faste taster... 3 Telefon innstillinger... 4 BRUK

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software opp til versjon X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning... 4 Hurtigveiledning....5 Ringe internt og eksternt...6

Detaljer

Bruk og display elementer

Bruk og display elementer Bruk og display elementer 1 Display Displayet består av 3 linjer med tekst, hver med 12 symboler/karakterer. Den første linjen består kun av symboler, de to andre består av informasjon eller meny valg.

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning Mobil internlinje Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om brukerveiledningen... 5 Mobil internlinje... 6 Bruk... 7 Utgående anrop... 7 Ringe ut... 7 Automatisk

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

innovaphone IP111 / IP222 / IP232

innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Brukerveiledning innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Versjon 11 Nummer Status Dato, tid Navn Bytt side Tilstedeværelse se Informasjon Applikasjoner Skjerm IP232 innovaphone AG www.innovaphone.com Version:

Detaljer

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner 2002 Nortel Networks P0935990 Utgave 02 Taster Funksjon-tasten i Business Series Terminal (T-serien) er et lite globus-ikon. Funksjon-tasten

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Linksys SPA942 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper... 6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER Det ringer, det ringer... BKSAK nr: 200100111/65 Oppdat.ansv.: IT-seksjonen Dato sist oppdatert: 08.08.01 Ønsker noen kurs og gjennomgang av telefonapparatet, så kan

Detaljer

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B BRUKERMANUAL DECT IP telefon Type DE2-B Hans Olav Christiansen Side 1 04.04.2008 Innholdsoversikt 1 Generelt Side 3 2 AV/PÅ slag av håndsettet Side 3 3 Display med bakgrunnsbelysning Side 4 4 Batteri info

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8002E 3 - Apparatbeskrivelse 3 Programmering av apparat - Endre navn på telefonen 4 - Endre intern og ekstern ringetone

Detaljer

Brukerveiledning Telenor DigAna 10

Brukerveiledning Telenor DigAna 10 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Oppakking og installasjon........... 4 Medfølgende deler.............. 4 Oversikt Tilkobling.................... 4................... 4 Komme igang..................

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Oppsett og

Detaljer

Ascotel Office 1600IP Brukerveiledning. Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer

Ascotel Office 1600IP Brukerveiledning. Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Ascotel Office 1600IP Brukerveiledning Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Side 2 Sikkerhets informasjon... 3 Før du begynnre... 5 Tilpass telefonen etter dine behov... 12 Endre generelle innstillinger...

Detaljer

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort 2001 Nortel Networks P0935936 Utgave 01 Bruke primærtelefonen Telefonen din er programmert som en primærtelefon for bestemte eksterne linjer på

Detaljer

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Telefon flashtel Eco Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Eco flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen, slik

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper...6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Statusikoner Din telefon Batteriets ladenivå Initialisering av talepostkassen / Informasjoner av interesse Påminnelse om programmert avtale

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

HiPath 3000 Versjon 1.2

HiPath 3000 Versjon 1.2 HiPath 3000 Versjon 1.2 OPTISET E STANDARD COMFORT MEMORY Denne mappen tilhører: Siemens A/S, Information and Communication STTC, 14.01.2002 1. Innholdsfortegnelse 1.INNHOLDSFORTEGNELSE----------------------------------------------------------------------------------------2

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

Telefon flashtel Comfort II. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Comfort II. flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr.

Telefon flashtel Comfort II. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Comfort II. flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr. Telefon flashtel Comfort II Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Comfort II flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr. 135272 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen,

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

HURTIGGUIDE. telefonapparat

HURTIGGUIDE. telefonapparat HURTIGGUIDE telefonapparat CTRL Supp Bli kjent med telefonen Du har en ALCATEL 4023 REFLEXES digital telefon. Et display, programmerbare taster og et alfabetisk tastatur gjør det enkelt å bruke telefonen,

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Brukerveiledning First REFLEXES Alcatel 4400 Telefonapparatet First REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til alle tjenester og funksjoner

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4223. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4223. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4223 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 3 Telefonen... 4 Telefonen uten satellitt (KPU)... 4 Satellitt (KPU)... 5 Knappene...

Detaljer

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 4018/4019. Det

Detaljer

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved Alcatel OmniPCX 4400 ANALOG TELEFON Alcatel OmniPCX 4400 BRUKERHÅNDBOK 1 Symboler som brukes i dokumentasjonen For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Telenor Etude 30 TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Generelt Deler med navn...................................................................

Detaljer

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 Brukerhåndbok for analog telefon Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 2 Brukerhåndbok for analog telefon Copyright 2004 Nortel Networks Med enerett. 2004. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning Premium REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet Premium REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Easy Reflexes. Takket være

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Brukerveiledning Easy REFLEXES Alcatel 4400 Telefonapparatet Easy REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til alle tjenester og funksjoner som

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? How Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Premium Reflexes. Det

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning Easy REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet Easy REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til

Detaljer

ProffNett. - mobilen som interntelefon. Brukerveiledning. Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003

ProffNett. - mobilen som interntelefon. Brukerveiledning. Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003 ProffNett - mobilen som interntelefon Brukerveiledning Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003 Innholdsfortegnelse 1 Internnummer... 3 2 Kortnummer... 3 3 Samtalefunksjoner... 3 3.1 Sett over... 3 3.2 Konferanse...

Detaljer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 4018/4019.

Detaljer

Betjening: Menysystemet

Betjening: Menysystemet Betjening: Menysystemet Det geniale menysystemet gjør telefonen meget enkel å bruke. Ved hjelp av revetasten og menytasten finner du lett frem til den menyen som du ønsker å bruke. Dersom du ønsker å aktivere

Detaljer

Kort brukerveiledning

Kort brukerveiledning Kort brukerveiledning TANDBERG MXP-systemer Norsk Programvareversjon F1 D13623.04 June 2006 Reproduksjon av hele eller deler av dette dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Innhold Generell

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes

Alcatel Easy Reflexes Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Easy REFLEXES. Handlinger Løft av Display Legg

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Dokument- og programvarerettigheter Copyright 1998-2010 av ShoreTel Inc., Sunnyvale, California, USA. Med enerett. Trykt i USA. Innholdet i denne publikasjonen

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes

Alcatel Advanced Reflexes Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Advanced REFLEXES. De store displaysonene,

Detaljer

U R T I G R E F E R A N S E

U R T I G R E F E R A N S E HURTIGREFERANSE t e l e f o n s v a r e r FORSTÅ TELEFONSETTET DITT Følgende taster på telefonsettet har en spesiell funksjon: Endre en gå tilbake til forrige meny eller avbryte innlagte data innlegging

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning

EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning Bli kjent med EuroPhone S Betjeningselementer display 1 6 2 7 3 8 4 9 5 0 telefonliste OK funksjontaster 1 2 3 2nd 4 5 6 1 5 2 7 8 9 1.2.3. 0 KP MSN R høyttaler

Detaljer

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision Systemtelefoner for MD110-kommunikasjonssystem Versjon BC12 Brukerhåndbok Forsidegrafikk Plasser grafikken direkte på siden, det er ikke nødvendig å legge den inn i teksten. Velg Graphics > Properties

Detaljer

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral

PROGRAMMERINGSMANUAL 4600 CAN/PLIP med 4627 sentral PROGRAMMERINGSMANUAL CAN/PLIP med 4627 sentral 7.1 - PROGRAMMERE FUNKSJONER, COBRA FJERNKONTROLLER OG DRIVER CARDS NB! (Kun for PLIP applikasjoner og like etter tilkobling til strømforsyning eller når

Detaljer

INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende figur. Fest braketten til innfellingsboksen.

INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende figur. Fest braketten til innfellingsboksen. Aiko videodørtelefon 1716/1 og 1716/2 er laget for å benyttes i 2 Voice systemet til Urmet. KOMPONENTBESKRIVELSE OG KARAKTERISTIKKER INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende

Detaljer

Telefon CL1400 m/kraftig teleslynge. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Telefon CL1400. Telefon CL1400: HMS art. nr.: 135274 Bestillingsnr.

Telefon CL1400 m/kraftig teleslynge. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Telefon CL1400. Telefon CL1400: HMS art. nr.: 135274 Bestillingsnr. Telefon CL1400 m/kraftig teleslynge Bruker- og vedlikeholdsveiledning Telefon CL1400 Telefon CL1400: HMS art. nr.: 135274 Bestillingsnr.: 1104901 INNHOLDSFORTEGNELSE Generell informasjon Oversikt...side

Detaljer

NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057

NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057 NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057 Nemo Side 2 * Display viser slått nummer, aktuelt klokkeslett, samt samtaletid * Justerbart ringesignal * Lampe blinker ved ringesignal * Knapp for gjenoppringing av

Detaljer

Bruksanvisning. Tilleggstjenester... 14. Feilsøking... 15 Hvis telefonen ikke fungerer... 15 Feilsøkningsguide... 15 Vedlikehold... 16 Garanti...

Bruksanvisning. Tilleggstjenester... 14. Feilsøking... 15 Hvis telefonen ikke fungerer... 15 Feilsøkningsguide... 15 Vedlikehold... 16 Garanti... Gratulerer med din nye telefon! DORO Avant Plus er en mangesidig telefon med både høyttalende- og headsetfunksjon. Dette innebærer at du kan prate med din samtalepartner uten å løfte av røret, praktisk

Detaljer

Høyttalende telefon, GewaTel 200 m/ir-styring. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. GewaTel 200. GewaTel 200 m/ir-styring: Bestillingsnr.

Høyttalende telefon, GewaTel 200 m/ir-styring. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. GewaTel 200. GewaTel 200 m/ir-styring: Bestillingsnr. Høyttalende telefon, GewaTel 200 m/ir-styring Bruker- og vedlikeholdsveiledning GewaTel 200 GewaTel 200 m/ir-styring: Bestillingsnr. 2201638 2 Denne pakken inneholder følgende: 1 stk Bruksanvisning 1 stk

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Bruksanvisning For apparatene LDP-7008D og LDP-7004N/D

Bruksanvisning For apparatene LDP-7008D og LDP-7004N/D Bruksanvisning For apparatene LDP-7008D og LDP-7004N/D Bruksanvisning for LDP-7004N, LDP-7004D og LDP-7008D. Versjon 6.x Innholdsfortegnelse Side - Introduksjon av systemapparatene 4 Generelle funksjoner

Detaljer

Artikkelnr. P0995239 02. Business Communications Manager. i2002 Internett-telefon Brukerhåndbok

Artikkelnr. P0995239 02. Business Communications Manager. i2002 Internett-telefon Brukerhåndbok Artikkelnr. P0995239 02 Business Communications Manager i2002 Internett-telefon Brukerhåndbok Komme i gang 3 Business Communications Manager i2002 Internett-telefon gir deg tale og data på skrivebordet.

Detaljer

Ringe med siffer Tast inn siffer, løft av røret, eller trykk på høyttalertasten.

Ringe med siffer Tast inn siffer, løft av røret, eller trykk på høyttalertasten. Justere volumet Justere ringevolumet når telefonen ringer Du kan justere ringevolumet på telefonen din mens telefonen ringer ved å trykke på tastene 1 (ned) til 4 (opp). Justere volumet i røret og høyttaleren

Detaljer

NEC SV 8100 Enkel brukerveiledning for systemtelefoner

NEC SV 8100 Enkel brukerveiledning for systemtelefoner NEC SV 8100 Enkel brukerveiledning for systemtelefoner Digitel/IPtel 6/12/24 /32 Innholdsfortegnelse (i full skjerm: trykk over teksten) Side Denne bruksanvisningen gjelder følgende telefoner 2 Telefonenes

Detaljer

Bruksanvisning for sentralbord

Bruksanvisning for sentralbord Bruksanvisning for sentralbord LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Sentralbordfunksjoner - Dag og nattstilling

Detaljer

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe Brukerveiledning Callstream Telcom Europe Copyright 2006 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Hovedvinduet... 2 1 Verktøylinje... 3 2 Samtale vindu... 4 Ikoner... 4 Kolonner... 4 3 Internnummer søk vindu...

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS XL3401B http://no.yourpdfguides.com/dref/1000823

Din bruksanvisning PHILIPS XL3401B http://no.yourpdfguides.com/dref/1000823 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning For apparatene LDP-7004N/D og LDP-7008D

Bruksanvisning For apparatene LDP-7004N/D og LDP-7008D Bruksanvisning For apparatene LDP-7004N/D og LDP-7008D Bruksanvisning for LDP-7004N, LDP-7004D og LDP-7008D. Versjon 3.x Innholdsfortegnelse Side - Introduksjon av systemapparatene 4 Generelle funksjoner

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Oppsett og

Detaljer

Doro Comfort 1010. Norsk

Doro Comfort 1010. Norsk Doro Comfort 1010 Norsk 1 2 3 4 5 6 11 10 9 8 7 1. Opp/anropslogg 2. Venstre menytast/ok 3. Ringetast 4. Ned/Repetisjon 5. Tastelås 6. Høyttaler 7. Telefonbok 8. Repetisjonstast 9. Ringelyd på/av 10. Avslutt

Detaljer

Tittelside. IP2002-telefonen. Brukerhåndbok. Nortel Networks Communication Server 1000

Tittelside. IP2002-telefonen. Brukerhåndbok. Nortel Networks Communication Server 1000 Tittelside Nortel Networks Communication Server 1000 IP2002-telefonen Brukerhåndbok Endringslogg Endringslogg September 2004 Standard 3.00. Dette dokumentet er utgitt på nytt for å støtte Nortel Networks

Detaljer

GDP 02 GSM BORDTELEFON

GDP 02 GSM BORDTELEFON GDP 02 GSM BORDTELEFON Innhold SLÅ TELEFONEN PÅ OG AV...4 Bruk av telefonen på batteridrift...4 EGENSKAPER...5 Telefonens egenskaper...6 Grunnleggende Funksjoner...7 Valg av språk (display)...7 Innstilling

Detaljer

Din bruksanvisning DORO KRONOS http://no.yourpdfguides.com/dref/3881362

Din bruksanvisning DORO KRONOS http://no.yourpdfguides.com/dref/3881362 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hjemmetelefonen. Gir mange muligheter

Hjemmetelefonen. Gir mange muligheter Hjemmetelefonen Gir mange muligheter Velkommen! Denne brosjyren skal hjelpe deg å få mest mulig ut av ditt telefonabonnement. Med fasttelefon får du tilgang til nyttige tjenester, og du kan velge tre av

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Enkel veiledning for: GSM key3+

Enkel veiledning for: GSM key3+ Enkel veiledning for: GSM key3+ 1 Innhold Kort beskrivelse på oppstart:... 3 Tilkobling på GSM Key 3+... 4 1. Offline programmering vis SMS.... 6 2. Administrator: (Må legges inn)... 7 3. Enhetsinformasjon:...

Detaljer

Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner

Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner Innhold Gigaset DE380 IP R: Nye og utvidede funksjoner Dette dokumentet utfyller brukerveiledningen til Gigaset-VoIP-telefonene: Gigaset DE380 IP R Etter at brukerveiledningen ble ferdigstilt, er apparatets

Detaljer

Telefunken trener manual

Telefunken trener manual Telefunken trener manual Fjernkontroll & Funksjons taster: PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2-sifret språk kode Framover/neste Forrige Bakover Volum - Sjokk ikke

Detaljer

Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator

Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator Fjernkontroll & Funksjonstaster: Bruksanvisning for Telefunken treningssimulator PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2- sifret språk kode Framover/neste Bakover/forrige

Detaljer

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server

Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server Alcatel-Lucent IP Touch 4018 Phone Alcatel-Lucent IP Touch 4008 Phone Alcatel-Lucent 4019 Digital Phone Brukerhåndbok Innføring Hvordan du bruker

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

Installasjons- og. Programmeringsveiledning TELEFONINTERFACE 1332-306 1332-320 NOTATER:

Installasjons- og. Programmeringsveiledning TELEFONINTERFACE 1332-306 1332-320 NOTATER: NOTATER: Installasjons- og Programmeringsveiledning TELEFONINTERFACE 1332-306 1332-320 Urmet Domus Scandinavia AS. Østre Aker vei 101, 0596 Oslo Tel.: +47 23 37 21 12 FAX: +47 23 37 21 15 http://www.urmetdomus.no

Detaljer

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12 Programmering av BiBus systemer med kodetastatur mod. 1072/12, gjøres enkelt ved hjelp av PC eller tastatur 1032/65. All programmering i denne brukerveiledning er for programmeringsenhet mod. 1032/65,

Detaljer