Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Office 135 / 135pro Brukerveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Office 135 / 135pro Brukerveiledning"

Transkript

1 Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Office 135 / 135pro Brukerveiledning ascom

2 Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer ! Noen funksjoner er bare tilgjengelige på noen systemer eller systemsoftwareversjoner. Slike tekstavsnitt er merket med et nummer i rettvinklet parentes. På følgende oversikt viser hvilke funksjoner som er tilgjengelige på hvilke systemversjoner. 2

3 Betjenings- og displayelementer 1 Høyttaler 2 Volumtast Vippbryter: kort (under samtale): regulering avlydstyrke kort (i programmeringsmodus): Markør venstre / høyre 3 Display Oppe: Symboler I midten: Information Nede: Funksjoner til revetasten 4 Menytast Tilgang til menyfunksjoner kort trykk: bla gjennom funksjoner på revetasten lang trykk: programmeringsmodus 5 Revetast Tast med flere funksjoner: kort trykk: tilordnet funksjon aktivere lang trykk: Programmering av revetasten, snu retning vedblaing 6 Lydåpning Ringesignal og tast-kvitteringstone 7 Ringetast Tilsvarer løfte av / legge på røret, slå på telefonen. 8 Tastatur 1) Sifferinntastning: kort trykk: Inntasting av sifre Inntasting av tegn i tekstmodus: 1x, 2x,... kort: Inntastning av bokstavene 9 Høyttalertast kort trykk: Høytaler på / av lang trykk: Meny Ringetone 2) 10 Headset- kontakt 2) 11 Varsellampe / LED Blinker raskt: Aktiver Lyser sakte: Voic , beskjed eller tilbakeanrop Blinker med intervall: Høyttaler på 12 C-tast Slette- og rettetast kort trykk: Meny / programmeringsmodus: 1 trinntilbake uten å lagre Inntastning: Sletter siste tegnet lang trykk: Ett trinn opp i menyen uten å lagre I ledig stilling: Slå av telefonen Når telefonen er slått av: Slå telefonen på 13 Infotast Vis mer informasjon hvis i- tegn i displayet 14 #-Tast lang trykk: Meny / innstillinger for Display kontrast Display bakgrunnsbelysning Utenfor dekningsområde tone Overbelastet tone 15 Hurtigtast Fritt programmerbar tast for opp til 1 [e] 6 numre / navn ellerfunksjoner kort trykk: Hurtigtast- meny lang trykk: Programmering hurtigtast Hvis konfigurert som hurtigtast [e]: Hurtigtast er aktivert ved å trykke tasten kort eller holde den inn et øyeblikk. 16 Lade- kontakt 2) 17 Ladekontakter 18 Mikrofon 19 *-Tast lang trykk: Tone- signalering DTMF aktivere / deaktivere (avhengig av systemsoftware) 1) Belyst display på Office 135pro 2) 135pro 3

4 Betjenings- og displayelementer Display Symboler Batteri lade- status a b / c / d e <Blinker> e Batteri fullt Batteri 3/4, 1/2, 1/4 fullt Batteri nesten tomt Batteri tomt: varseltone Håndsettet slår av automatisk f Lade- tilstand ubestemt Ladetilstanden til ny innsatte batterier vises først etter en stund <Blinker> c Høyttaler volymen Batteri- symbol blinker Level 1 Batteriene lades opp Level 2 Level 3 Dekningsområde m Med område: Klar til bruk <Ingen display> Utenfor dekningsområde Kvalitet radioforbindelse H G F E meget godt godt Interferenser sannsynlig Meget innskrenket <Ingen display> Ikke mulig å ringe 4

5 Betjenings- og displayelementer Innmelding i et system A(B,C,D) Håndsettet meldt inn i system A (B, C eller D) og driftsklar <Blinker> A(B,C,D) Håndsettet utenfor dekningsområde: ikke driftsklar <Blinker> ABCD Håndsettet ikke meldt inn i noe System Tilstandsinformasjoner ABC Tekstmodus aktivert j Funksjon under revetast eller Hurtigtast aktivert i Informasjon foreligger M Flere menyer foreligger o / n Mikrofon på / av P Programmeringmodus er aktivert ol Høyttalermodus aktivert v Viberator aktivert h Samtale satt opp <Blinker> h Samtale mottatt j Funksjon aktiv (symboler) U Viderekoblet anrop S Anrop til Brukergruppe (Brukergruppe) Navigering 4 v Bla (tallet viser nummeret til postering) Retningsendring: langtrykk på revetast Nærmere beskrivelse av betjenings- og displayelementer finner du under kapitel "Bruk av telefonen". 5

6 Innholdet Innholdet Betjenings- og displayelementer Leveringsomfang Opsjoner Sikkerhet og Garantiansvar Motta og ringe samtaler Motta en samtale Ringe Bruk av displayet og andre funksjoner Display Taster Inntasting Navigering Signaler Komfortfunksjoner / effektiv bruk av telefonen Du ønsker å sette opp en samtale på en komfortabel måte Bruke funksjoner under en samtale Du forlater arbeidsplassen din Du ønsker å mestre spesielle situasjoner Personlige instillinger på telefonen Grunninnstillinger Justere ringe- egenskaper Administrere kartoteket Programmering av tastene Formulering av funksjoner Oppsett av trådløs telefon Bruk telefonen til å styre eksterne systemer Redkey Innlogging av telefonen i fremmed system Bruk av din telefon i GAP modus Installasjon og idriftsettelse Problemløsing Tekniske data Funksjonskoder System- og software- avhengiheter Meny- oversikt Innholdet

7 Leveringsomfang Leveringsomfang Leveringsomfang: 135 / 135pro telefon Trådløs telefon Clip mit med strekkavlastning for headset- ledning Batteri pakke Kort bruksanvisning og sikkerhetsråd THIS SIDE UP Ni-MH Battery Leveringsomfang: ladestasjon Ladestasjon inkludert strømforsyning 1) 2 Forbindelsesstrips 1) Utførelse landspesifikk. Opsjoner 7

8 Opsjoner Strømadapter 1) for Direktoppladning uten ladestasjon Skinnveske: Tilkobling av headset + strømadapter til tross for skinnveske mulig Headset 2) Anbefalt: Plantronics CHS142N med øre. clip + hodebøyle, DanaCom serie 505 og 755 modellene Falcon, Merlin, Robin. Spør din leverandør eller installatør for flere anbefalinger eller landspesifikke modell- navn 1) Til 135pro Utførelse landspesifiks 2) Til 135pro 8

9 Sikkerhet og Garantiansvar Sikkerhet og Garantiansvar Sikkerhetsinformasjon Å unnlate å legge merke til denne informasjonen kan være risikabelt og bryte eksisterende lover. Vennligst les bruksanvisningene og oppbevar dem for fremtidig referanse. Pass på at du legger ved disse bruksanvisningene når du overlater telefonen din til andre. Medisinsk utstyr Håndsettet må ikke brukes i nærheten av medisinsk utstyr slik som pacemakere eller høreapparater. Telefonforbindelse Stol ikke på håndsettet ditt som den eneste kommunikasjonsmåten i nødsituasjoner eller kritiske situasjoner. Systemnettverket er ikke alltid tilgjengelig. Kan avgi gnister - eksplosjonsfare Ikke bruk håndsettet på steder hvor det er fare for eksplosjon. Håndfrimodus og ringesignal Ikke hold telefonen din nær øret ditt mens den ringer og ringelyden er veldig høy Vedlikehold Bruk kun original rekvisita. Pass på at all installering og reparasjon blir utført av kvalifiserte teknikere. Ikke rør kontaktene med skarpe, metalliske og / eller fettete gjenstander. Bruk alltid en myk, fuktig ellerantistatisk klut for å gjøre rent håndsettet ditt. Ikke bruk kjemikalier eller kjemiske produkter. Kostnadskontroll Du burde beskytte håndsettet ditt med en kode slik at ingen kan ringe for din regning. En kode vil også beskytte dine personlige oppsett. Når du bærer håndsettet med deg, bør du låse tastaturet ditt slik at det ikke aktiveres ved en feiltagelse. 9

10 Sikkerhet og Garantiansvar Omgivelsesbetingelser Bruk håndsettet kun ved temperatur på +5 C opp til cirka +40 C. Unngå direkte sollys og andre varmekilder. Beskytt håndsettet ditt mot væte, masse støv, etsende vesker og damp. Ikke utsett telefonen din for elektromagnetiske felter (elektriske motorer, husholdningsartikler). Talekvaliteten kan bli påvirket. For å unngå forstyrrelser, unngå å plassere telefonen din i umiddelbar nærhet til datamaskiner, radioer, TV-er, videospillere og andre telefonsett. Kassering Pass på at du kvitter deg med telefonen og innpakningen på en miljømessig forenelig måte; alternativt send det tilbake til leverandøren eller forhandleren din. Bruksområde Denne telefonen skal kun brukes på tilsvarende systemer. I GAP- modus kan den bærbare telefonen også brukes på andre systemer. Håndtering av batterier Vennligst legg merke til følgende henvisninger og regler vedr. håndtering av batteriene. Generelle henvisninger vedr. håndtering av batterier: Ikke kluss med eller åpne batteripakken og / eller batteriene. Erstatt eller reparer kabelen til telefon selv. Ikke kast batteriene i vann eller åpne flamme. Ikke utsett batteriene for høye temperaturer. Batteriene svekkes bruk. Vi anbefaler å erstatte batteripakken etter 2 år for å oppnå en best mulig. funksjonalitet på telefonen. Når du tar i bruk din trådløs telefon: Bruk kun de oppladbare batteriene som følger med i leveringen. Legg merke til kapitel "Installasjon" og følg instruksene. Først etter 2-3 oppladninger når batteriene full ladning. Bruk kun den originale ladeholderen eller reiseladeren (opsjon) til opplading. Ellers kan batteriene blir skadet. Bruk kun original strømadapter som følger med batteriladeren. Mens du bruker din trådløs telefon: Det er normalt at batteriene blir varme når de lades opp. Batteriene bør av og til utlades helt for å øke levetiden. Ikke sett telefonen alltid i ladeholderen. Vent til batteriene er delvis eller helt tomme For å gjøre dette plasser ikke telefonen i laderen før batteriene er helt eller nesten utladet. Ønsker du å bytte ut batteriene: Skru av telefonen før du tar ut batteriene. Bruk kun batterier og ladere som er godkjent av leverandøren. For å gjøre dette, kontakt din leverandør. 10

11 Sikkerhet og Garantiansvar Lagre telefonen eller batteripakken: Hvis du ikke bruker telefonen på en stund: Skru av telefonen og ta ut batteriene. Oppbevar batteriene i romtemperatur. For varm temperatur reduserer levetiden til batteriene. Hvis du må kassere batteriene: Ikke kast batteriene sammen med husholdningsavfallet ditt. Ta med deg batteriene til en avfallsstasjon for resirkulering eller send dem tilbake til leverandøren eller service partneren din. Utelukkelse av garantiansvar Dette produktet er produsert i samsvar med ISO 9001 kvalitetskrav. Dette produktet og brukerinformasjonen som leveres sammen med den er produsert med meget høy nøyaktighet. Produktets funksjoner er testet og godkjent etter omfattende konformitetstester. Likevel kan ikke feil utelukkes helt. Garantien er begrenset til erstatning av defekt maskinvare. Produsentene skal ikke være ansvarlige for enhver direkte eller indirekte skade som påføres av uriktig håndtering, uriktig bruk eller andre feilaktige handlinger på produktet. For henvisning til mulige farer se tilsvarende side i bruksanvisning. Garantiansvar for tap av fortjeneste skal ekskluderes i ethvert slikt tilfelle. 11

12 Motta og ringe samtaler og ringe samtaler Motta en samtale Denne delen forklarer hvordan du svarer på en oppringing. For å svare på anropet Telefonen din ringer og Varsellampen / LED blinker. For å svare på anropet, gjør som følgende: Advarsel! Ringevolumet kan bli veldig høyt. Ikke hold ringeelementet mot øret ditt. Trykk på ringetasten. eller Trykk på høytalertasten. Håndfri modus aktiveres. Nummeret til den som ringer vises i displayet dersom det ble overført. Navnet på den som ringer vises også dersom nummeret er lagret i telefonens eller systemets minne. Dersom det ikke er nok plass på displayet, vises ett "+". Bruk Infotasten for mer informasjon. Avslutte en samtale For å avslutte oppringingen: Samtalevarighetvises automatisk etter at samtalen er slutt. Du kan også få tak i dette ved bruk av Infotastem. Etter du har ringt opp et eksternt telefonnummer og har avsluttet samtalen, vises tellerskrittinformasjon i displayet (Hvis støttet fra nettoperatøren). Trykk på ringetasten. eller Dersom du ikke bruker håndfri modus: Sett telefonen i laderen. eller Dersom du bruker håndfri modus og telefonen er i laderen: Trykk på høyttalertasten. 12

13 Motta og ringe samtaler Ringe Denne delen forklarer ulike ringemåter. Taste inn et telefonnumer Du vil taste inn et nummer for å ringe til noen. Tast inn nummeret ved bruk av talltaster. Displayet viser telefonnummeret. Bruk C-tasten for å slette uriktige tall. Trykk på ringetasten. Personen ringes opp. Bruk av gjenta ringe funksjon Du vil ringe til noen som du nylig har ringt til. Telefonen din bruker gjenta ringe funksjon for å lagre automatisk numrene til de personene du har ringt til inklusive navnene deres dersom de er tilgjengelige. Du kan bruke gjenta ringe funksjon for å ringe til disse personene igjen. Trykk gjentagende ganger må menytasten inntil "Gjenta" kommer frem. Repetisjon v Trykk på "Gjenta" på revetasten. Displayet viser siste oppringte nummer. For å rulle gjennom de siste 10 numrene (maks.), trykk "v" revetasten gjentatte ganger. Trykk på ringetasten. Viste nummer blir slått. 13

14 Motta og ringe samtaler Bruk av håndfri modus Du vil at andre skal ta del i samtalen eller å ha hendene fri i en samtale. Lydkvaliteten kan forbedres ved å velge volumet så lavt som mulig. Telefonen din har to måter å aktivere håndfri modus, avhengig av hvor den er plassert: Telefonen er i ladestasjonen. Telefonen er ikke i ladestasjonen. Advarsel! Lyden i telefonen er mye høyere i håndfri modus. Ikke hold den mot øret ditt. Telefonen er ikke i ladeenheten. Trykk på høytalertasten. Håndfri modus er aktivert. eller Telefonen er i ladeenheten: Trykk på ringetasten. Håndfri modus er aktivert. Det relative lave volumet vil endre seg til det volumet som du sist satte for håndfri moduset. Pass på at det ikke er noe i veien for mikrofonen. For å deaktivere håndfritt modus når telefonen er i ladestasjonen: Ta telefonen ut av ladestasjonen. Nå er normal betjening aktivert. eller For å deaktivere håndfritt modus når telefonen ikke er i ladestasjonen: Trykk på høytalertasten. Nå er normal betjening aktivert. Ringetasten brukes for å avslutte en samtale i håndfri modus. Å sette telefonen tilbake i ladestasjonen avslutter ikke samtalen. Hånfri- modus er fortsatt aktiv. Slå av mikrofonen Du snakker med noen i telefonen og vil snakke kort med en annen person som er i samme rom uten at den du snakker med i telefonen kan høre deg. Du kan skru mikrofonen på og av i løpet av en samtale. Mikro Mikro For å deaktivere mikrofonen: Trykk på "Mikro" revetasten. Displayet viser n symbolet. For å aktivere mikrofonen: Trykk på "Mikro" revetasten. 14

15 Bruk av headset 1) Du vil bruke telefonen uten å holde den. Motta og ringe samtaler Headsettet omfatter hodetelefon, mikrofon og en knapp i ledningen. Ved å trykke på knappen i ledningen kan du besvare og avslutte samtaler. Høyttaler og mikrofon på telefonen er deaktivert når headsettet er koblet til telefonen. I handsfree- modus er bare høyttaleren på telefonen aktiv, ikke mikrofonen på telefonen. For å svare på eller avslutte en oppringing: Trykk på tasten. Endring av volum på headset: Trykk på volum tasten på telefonen. VIKTIG Fremmede headset kan føre til feil- funksjoner (for eksempel svare selvstendig på anrop). 1) 135pro 15

16 Bruk av displayet og andre funksjoner Bruk av displayet og andre funksjoner Display Forkortelser Avhengig av ledig plass i displayet, kan visse uttrykk bli forkortet, f.eks. "Annons." for "Annonsering". Det er imidlertid lett å forstå forkortelsene. Navigering gjennom revetast menyen Revetasten gir tilgjengelige funksjoner for gjeldende situasjon. En "M" i display vinduet forteller deg at du kan bruke menytasten for å vise ytterligere funksjonstast muligheter. Trykk gjentatte ganger på menytasten inntil du kommer til ønsket valg. Navigering gjennom Info linjer I hvilestilling eller ved lesing av informasjon vil displayet vise en "i". En "i" i displayet forteller deg at det er en oppringerliste, beskjeder, tilgjengelige aktive funksjoner i ulike infolinjer. Bruk infotasten for å ringe opp infolinjer. Dersom det ikke er nok plass på displayet for å vise hele teksten, en "+" kommer opp. Trykk på infotasten for å se resten av teksten. Å plukke opp infolinjer: Trykk gjentatte ganger på infotasten inntil informasjonen vises. Etter siste infolinje går displayet tilbake til hvilestilling. For å se resten av teksten: Trykk på infotasten. Displayet viser resten av teksten. Trykk på infotasten så mange ganger som nødvendig for å lese hele teksten. 16

17 Bruk av displayet og andre funksjoner Taster Trykk på tasten Avhengig av eksisterende situasjon, kan en tast ha ulike funksjoner. Aktivert funksjon avhenger av antall ganger en tast trykkes ned eller om den trykkes ned fort eller holdes nede et øyeblikk eller ikke. Her er noen eksempler: Trykk på tasten. <lang> Hold tasten nede et øyeblikk (omtrent 2 sekunder). <2x, 3x, 4x, etc.> I tekstmodus, trykk to ganger på tasten, tre ganger, fire ganger, etc. Bruk av revetasten Revetasten har variable funksjoner. Disse funksjonene vises ovenfor tasten. Trykk på revetasten under ønsket funksjon som vises i displayet. 17

18 Bruk av displayet og andre funksjoner Tast- belegning Du kan gå direkte inn i spesielle menyer, informasjoner eller funksjoner ved å holde ned bestemte taster på telefonen din. Her er noen eksempler: <lang> Programmerer revetasten eller reverserer retningen på rullingen. <lang> Viser batteriets kapasitet <lang> Revetast Når telefonen er slått av: Slå telefonen på <lang> Informasjon for systemadministratoren <lang> Aktivere programmerings modus <lang> Tastatursperre autom. oppheve sperring ved inngående samtaler <lang> Ett trinn opp i menyen uten å lagre. I ledig stilling: Slå av telefonen. Når telefonen er slått av: Slå telefonen på <lang> Låser tastaturet må låses opp manuelt, også for inngående samtaler <lang> Skifte system <lang> Skru DTMF modus på / av (avhengig av system programvare) <lang> Informasjon for systemadministratoren <lang> Slår telefonen av <lang> Informasjon for systemadministratoren <lang> Oppsett: Display kontrast Display bakgrunnsbelysning Utenfor dekningsområde tone Overbelastet tone <lang> Viser mottagerkvalitet og nåværende system <lang> Få opp meny for ringemodus 1) <lang> Viser telefonens programvare versjon <lang> Henter opp menyen for å programmere hurtigtaster Hvis konfigurert som hurtigtast: Aktiverer funksjonen (selv om tastelås er på) 1) kun 135pro 18

19 Bruk av displayet og andre funksjoner Inntasting Tast inn sifre Talltastene brukes for å legge inn tallene 0 til 9. Taste inn bokstaver og spesialtegn Du kan også bruke talltastene til å taste inn bokstaver og spesialtegn. Hver tast er tildelt et antall bokstaver og spesialtegn. For å kunne taste inn bokstaver og spesialtegn med talltastene må du være i tekstmodus. Displayet viser "ABC" når du er i tekstmodus. Du kan bytte frem og tilbake mellom nummermodus og tekstmodus i løpet av innleggingen din. For å bytte mellom siffer- og bokstavmodus i løpet av inntastingen din: AB Trykk menytasten flere ganger til displayet viser "ABC>123" ABC>123 Trykk "ABC>123" revetast. Dersom telefonen forventer en tekst inntasting, aktiveres tekstmodus automatisk. Slik er tegnene er knyttet til talltastene: -.? 1!, : ; " A B C 2 Ä Æ Å Ç a b c 2 ä æ å à ç D E F 3 É d e f 3 é è ê J K L 5 j k l 5 G H I 4 g h i 4 ì M N O 6 Ñ Ö Ø m n o 6 ñ ö ø ò P Q R S 7 p q r s 7 ß T U V 8 Ü t u v 8 ü ù W Y Z 9 w x y z * / ( ) < = > % & Mellomrom # <1x, 2x, 3x, etc.> Trykk gjentatte ganger på talltasten inntil du får ønsket tegn. 19

20 Bruk av displayet og andre funksjoner Bytte mellom Store og Små bokstaver Du ønsker å bytte mellom store og små bokstaver mens du taster inn i tekstmodus. Til å begynne med er store bokstaver aktivert i tekstmodus. Etter at du har tastet inn den første bokstaven, bytter tekstmodus automatisk til små bokstaver. Du kan bruke revetasten for å bytte manuelt mellom store og små bokstaver ved inntasting. A>a For å bytte til små bokstaver: Trykk på revetast "A>a". A>a For å bytte til store bokstaver: Trykk på revetasten "a>a". Å bytte mellom små og store bokstaver gjelder bare for en enkelt bokstav. Tast inn et telefonnummer før du ringer Du kan når som helst taste inn et telefonnummer uten at samtalen blir slått automatisk. Nummeret blir ikke slått før du trykker på ringetasten. Tast inn et telefonnummer før du ringer. Displayet viser telefonnummeret. Korrigering av det du har lagt inn Du ser at du har lagt inn feil tall eller tegn. Du kan slette en feil inntasting enten tegn for tegn eller alt samtidig. For å slette det siste tegnet: Trykk på C-tasten. <lang> Å avslutte inntastingen uten å lagre: Trykk på C-tasten og hold denne nede et øyeblikk. Hvis din telefon aller er i ledig modus når du trykker C-tasten og holder denne nede, vil telefon slå seg av. 20

21 Bruk av displayet og andre funksjoner Navigering Reversere rulleretning Revetasten tilbyr deg et pil- symbol for å bla. Du ønsker å bla i andre retning. Ved å holde nede reverserer du retningen. v or V Trykk på "v" eller "V" revetasten og hold denne nede et øyeblikk. Pilretningen er reversert. Bytte mellom editering og rulling Du har for eksempel rullet igjennom en liste for å finne en beskjed. Du ønsker nå å editere denne. Tekstmodus er aktivert som standard innleggingsmodus. Du kan bruke menytasten for å bytte mellom tekstmodus for innlegging av tekst og nummermodus for innlegging av tall. Trykk på menytasten inntill "ABC" vises i displayet. AB Nå kan du aktivere og deaktivere tekst modus med "ABC" revetasten. Å skru revetasten tilbake "v", trykk på menytasten igjen. Omgjøring av handlinger Du kan gjøre om siste handling uten å lagre den ved å trykke på C-tasten. <lang> Trykk på C-tasten og hold denne nede et øyeblikk. Gjør om siste handling. For å sette telefonen tilbake i hvilemodus, må du muligens trykke flere ganger på C-tasten. Hvis din telefon aller er i ledig modus når du trykker C-tasten og holder denne nede, vil telefon slå seg av. Signaler Indikator LED / Varsellampe signaler Disse er standard indikasjoner på LED. Avvikende indikasjoner er beskrevet i kapitel problemløsning. LED / Varsellampen blinker raskt LED / Varsellampen blinker sakte LED / Varsellampen blinker med mellomrom Samtale mottatt Voic , beskjed eller tilbakeanrop mottatt Advarsel: Høyttaler er skrudd på 21

22 Komfortfunksjoner / effektiv bruk av telefonen Komfortfunksjoner / effektiv bruk av telefonen Følgende seksjoner forklarer tilleggsfunksjonene i telefonen for effektiv bruk. Du ønsker å sette opp en samtale på en komfortabel måte Denne seksjonen forklarer noen forenklede muligheter i din telefon for å ringe. Ringe med navn Hurtigring Du vil ringe ved å taste inn et navn. Med hurtigring trenger du bare å trykke en tall tast for hver bokstav en gang, til og med når en talltast har flere bokstaver. En spesiell algoritme gir raskt søkeresultat. Krav: Navnet og det tilhørende telefon nummeret må lagres på telefonen eller i systemet. Etternavnet og fornavnet må skilles med en avstand, for eksempel "no s" (6 6 # 7) for Nobel Stefan. Bruk #-tasten for å sette in avstand. Spør din system administrator om du skal starte med for eller etternavn. ABC Trykk sifre- tasten en gang for hver bokstav. For hver bokstav, viser displayet tilsvarende tall, for eksempel "6" for bokstaven "n". Trykk "ABC" revetast. Telefonen søker etter samsvarende navn. Du må muligens skrive en annen eller ytterligere bokstaver for navnet du vil ha eller en liste over navn blir vist. v Bruk "v" revetast for å rulle gjennom til skjermen viser navnet du leter etter. For å ringe abonnenten i displayet: Trykk på ringetasten. Personen ringes opp. Når du bruker hurtigring søkes i alle telefonbøkene parallelt. 22

23 Ringe med navn Du vil ringe ved å taste inn et navn. Komfortfunksjoner / effektiv bruk av telefonen Navnevalg funksjonen er gitt spesielt for denne bruk. Du kan lete opp navn i telefonen eller i systemets telefon bok. Fornavn og etternavn må separeres med et mellomrom, for eksempel "no s" for Nobel Stefan. Bruk #-tasten for å sette in avstand. Spør din system administrator om du skal starte med for eller etternavn. Trykk på menytasten. Displayet viser "ABC". ABC Trykk "ABC" revetast. Alle tilgengelige telefonbøker vil nå bli søkt gjennom: kortnummervalg, interne og private. Bruk revetasten for å velge telefon bok. Den valgte telefonbok vil vises på displayet etter "Navnevalg:". Menytasten lar deg gå inn i den private telefonboken. Skriv den første bokstaven. Telefonen søker etter samsvarende navn. Søkefunksjonen er ikke påvirket av store og små bokstaver. Hvis telefonen ikke finner et samsvarende navn, viser skjermen "Listen er tom". Du må muligens skrive en annen eller ytterligere bokstaver for navnet du vil ha eller en liste over navn blir vist. v Bruk "v" revetast for å rulle gjennom til skjermen viser navnet du leter etter. For å ringe abonnenten i displayet: Trykk på ringetasten. Personen ringes opp. 23

24 Komfortfunksjoner / effektiv bruk av telefonen Ringe fra liste ubesvarte inngående anrop Du vil ringe noen som har tidligere prøvet å kontakte deg. Telefonen din har automatisk lagret abonnentens telefonnummer i en anropsliste. Du kan nå ringe abonnenten tilbake ved hjelp av denne anropslisten. Listen for ubesvarte anrop består av maksimum 10 numre. Displayet viser "Ubesvarte inngående anrop". Vis v Trykk på "Vis" revetasten. Displayet viser en liste over de siste ubesvarte samtalene. For å rulle gjennom postene: Trykk på "v" revetasten. For å ringe abonnenten i displayet: Trykk på ringetasten. Så snart samtalen er satt opp blir den slettet automatisk i anroplisten. For ytterlig informasjon vedr. et anrop i anropslisten, trykk revetast "Detailer". For å slette et anrop fra listen, trykk menytasten o deretter revetast "Slett". Hvis du forlater dekningsområde eller slår av telefonen vil anroplisten bli oppdatert så snart den er operativ igjen. Ringe fra liste besvarte inngående anrop Du vil ringe tilbake til noen du har svart tidligere. Din telefon lagrer automatisk abonnentens telefonnummer i listen med besvarte anrop. Du kan nå ringe abonnenten tilbake ved hjelp av anropslisten [d]. Listen for besvarte anrop består av maksimum 10 numre. Trykk på menytasten flere ganger til displayet viser "Anrop". Anrop Trykk på "Aktiver" revetasten. Besvarte anrop v Trykk på "Besvarte anrop" revetast. Displayet viser listen med de siste anrop. For å rulle gjennom listen med besvarte anrop: Trykk på "v" revetasten. Trykk på ringetasten. Personen ringes opp. 24

25 Komfortfunksjoner / effektiv bruk av telefonen Ringe med programmerbar hurtigtast Du vil ringe noen som du har telefonnummeret lagret på en hurtigtast. Hvis du har 6 hurtigtaster tilgjengelig: Trykk på hurtigtasten flere ganger til displayet viser abonnenten du vil ringe. Hvis du har 1 hurtigtast tilgjengelig: Trykk revetasten som tilsvarer abonnenten du leter etter. Displayet viser navn og telefon nummer på abonnenten du leter etter. Trykk på ringetasten. Personen ringes opp. Trykk ned hurtigtasten. Trykk på ringetasten. Personen ringes opp. Ønsket tilbakeringing Du vil snakke med en bestemt person. Abonnenten er opptatt eller svarer ikke. Du kan be om tilbakerining både med interne og eksterne abonnenter. Ikke alle nettoperatører supporterer denne funksjonen. Hvis den oppringte er opptatt, kan du be om en automatisk tilbakering. I dette tilfelle, vil din telefon ringe så snart den andre legger på og har ledig linje. Når du løfter av håndsettet vil det ringe hos den andre. Hvis den andre ikke svarer, kan du be om tilbakering. Den oppringte vil da se en melding om tilbakerining til deg på sin telefon. Eksempel Tilbakering Tilbake Du ringer til en person og hører opptatt- eller ringetone. For å aktivere tilbakering: Trykk "Ring tilbake" revetast. Displayet viser "Ring tilbake" og "Tilbake". Du kan ha 1 aktiv tilbakering av gangen. Ditt ønske om tilbakerining blir automatisk fjernet av systemet etter cirka en halv time. Du kan også fjerne tilbakering før det. Avbryte tilbakering: Trykk på "Tilbake" revetasten. 25

26 Komfortfunksjoner / effektiv bruk av telefonen Svare på ventende samtale Du er i en samtale og hører samtale venter tonen. Noen prøver å få tak i deg. Du kan enten svare, videresende eller avvise samtalen. Svar Videresende For å svare på anropet: Trykk på "Svar" revetasten. 1. Din opprinnelige samtalepartner settes på vent. Du har nå forbindelse med den parten som tok initiativet til samtale venter. eller Trykk på "Videresende" revetast. Tast inn nummeret til abonnenten ifølge kapitel "Videresende under ringing". eller Trykk på menytasten. Avvise V For å avvise anropet: Trykk på "Avvise" revetasten. Du har fortsatt forbindelse med din opprinnelige samtalepartner. Samtaleventer parten hører opptattsignalet. eller Trykk gjentagende ganger på revetasten inntil displayet viser "Avslutte". Avslutte Trykk på "AVSLUTTE" revetasten. Aktuell samtale blir brudd og samtalen som venter blir satt over. Samtale venter på en intern abonnent Du vil snakke med en intern abonnent. Abonnenten er imidlertid opptatt. Som et resultat av din samtale venter, hører denne abonnenten en samtale venter tone og telefonnummeret og navnet ditt fremkommer på displayet hans. Abonnenten kan enten svare eller avvise anropet ditt. Anrop venter Trykk på "Anrop venter" revetasten. Du hører summetone. Dersom abonnenten avviser anropet ditt eller dersom samtale venter ikke er mulig, avbrytes samtalen (opptattsignal). 26

Ascotel Office Terminals by ascom

Ascotel Office Terminals by ascom Ascotel Office Terminals by ascom Office 45 Office 45pro Bruksanvisning med sikkerhetsråd www.ascom.com/pbx 20321625de_ba_b0 END 20 25 35 Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer

Detaljer

Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70IP Brukerveiledning

Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70IP Brukerveiledning Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065 Office 70IP Brukerveiledning Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 5 1 6 7 2 17 16 11 8 9 10 12 13 14 15 3

Detaljer

Bruksanvisning. ascom Eurit 40

Bruksanvisning. ascom Eurit 40 Bruksanvisning ascom Eurit 40 Merknader til brukeren Kjære kunde. Når du har kjøpt en Ascom Eurit 40, har du valgt et sveitsisk kvalitetsprodukt. Vi takker for tilliten. Eurit 40 er laget for tilkobling

Detaljer

EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning

EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning EuroPhone S EuroPhone S a/b Bruksanvisning Bli kjent med EuroPhone S Betjeningselementer display 1 6 2 7 3 8 4 9 5 0 telefonliste OK funksjontaster 1 2 3 2nd 4 5 6 1 5 2 7 8 9 1.2.3. 0 KP MSN R høyttaler

Detaljer

Gigaset SL55, S45, E45

Gigaset SL55, S45, E45 s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Detaljer

Ascotel Office Terminals by ascom

Ascotel Office Terminals by ascom Ascotel Office Terminals by ascom Office 45 Office 45pro Bruksanvisning Systemassistent for Sluttbrukeren www.ascom.com/pbx 20321643de_ba_b0 Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875

Din bruksanvisning SONY ERICSSON R250S PRO http://no.yourpdfguides.com/dref/819875 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

KX-TGP600 KX-TPA60 KX-TPA65

KX-TGP600 KX-TPA60 KX-TPA65 Driftsinstruksjoner Modellnr. Trådløs SIP telefon KX-TGP600 Trådløst SIP håndsett Modellnr. KX-TPA60 Trådløst SIP bordapparat Modellnr. KX-TPA65 KX-TGP600 KX-TPA60 KX-TPA65 Takk for at du kjøpte dette

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper... 6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

Brukerhåndbok. 9352295 1. Utgave

Brukerhåndbok. 9352295 1. Utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions,

Detaljer

s mobile Gigaset C1/C2/S1colour/SL1colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

s mobile Gigaset C1/C2/S1colour/SL1colour Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich BA Gigaset C1_C2_S1_SL1 15.06.2004 12:47 Uhr Seite 1 s mobile Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability.

Detaljer

Installasjonsveiledning Bruksanvisning

Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Kjære kunde, Ved hjelp av den etterfølgende installasjonsveiledningen kan du ta faksmaskinen både hurtig og enkelt i bruk; nærmere forklaringer

Detaljer

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL370 SL370 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Detaljer

Brukerhåndbok. 9352008 2. utgave

Brukerhåndbok. 9352008 2. utgave Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Brukerhåndbok 9352008

Detaljer

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 BRUKERHÅNDBOK DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 Innhold Viktige sikkerhetsforholdsregler...................

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS SE1551B http://no.yourpdfguides.com/dref/1000797

Din bruksanvisning PHILIPS SE1551B http://no.yourpdfguides.com/dref/1000797 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Installasjonsveiledning Bruksanvisning

Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Kjære kunde, Ved hjelp av den etterfølgende installasjonsveiledningen kan du ta faksmaskinen både hurtig og enkelt i bruk; nærmere forklaringer

Detaljer

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset s Gigaset S685 IP / S675 IP Gigaset Kort oversikt over håndsettet 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½ V INT 1 15.01.08 09:45? SMS Taster, håndsett 1 Display i hviletilstand (eksempel) 2 Batteriets ladetilstand

Detaljer

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 4018/4019. Det

Detaljer

GSM Skrivebordstelefon

GSM Skrivebordstelefon GSM Skrivebordstelefon SIKKERHETSINSTRUKSER Les disse retningslinjene. Å ikke følge disse kan være farlig og/eller ulovelig. Du er eneansvarlig for hvordan telefonen brukes og mulige konsekvenser ved bruken

Detaljer

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3 Brukerhåndbok 9354853 Utgave 3 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-4U er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

Detaljer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4038/4039/4068

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4038/4039/4068 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 408/409/408 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 408/409/408.

Detaljer

Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn

Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6810 9311574 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-2 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Utvidet brukerhåndbok. 9356064 2. utgave

Utvidet brukerhåndbok. 9356064 2. utgave Utvidet brukerhåndbok 9356064 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet NHM-1 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4220 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse TELEFONEN DIALOG 4220... 2 Knappene... 3 1.Linjeknapp 1-6... 3 Faste taster... 3 Telefon innstillinger... 4 BRUK

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA ORO http://no.yourpdfguides.com/dref/3962360

Din bruksanvisning NOKIA ORO http://no.yourpdfguides.com/dref/3962360 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhåndbok Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Hovedkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tlf: +1 408 526-4000 +1 800 553-NETS

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS CD1302S http://no.yourpdfguides.com/dref/1034637

Din bruksanvisning PHILIPS CD1302S http://no.yourpdfguides.com/dref/1034637 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Oro

Brukerhåndbok for Nokia Oro Brukerhåndbok for Nokia Oro 1.1. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 5 Komme i gang 7 Taster og deler 7 Sette inn SIM-kortet 9 Sette inn eller ta ut et minnekort 10 Sette inn batteriet 11 Lade 12 Slå enheten

Detaljer