Ascotel Office Terminals by ascom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ascotel Office Terminals by ascom"

Transkript

1 Ascotel Office Terminals by ascom Office 10 Bruksanvisning med sikkerhetsråd de_ba_b0

2 PQRS Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer GHI 1 2 ABC END 7 5 JKL 3 DEF 8 TUV 6 MNO 0 9 WYZ

3 Betjenings- og displayelementer 1 Repetisjonstast kort: gjentar sist slåtte nummer 2 END-Tast Under samtale: avslutte og ny samtale END Meny/ programmeringsmodus: tilbake/ av bryte uten å lagre 3 Revetast Tast med flere funksjoner: kort: tilordnet funksjon aktivere lang: programmeringsmodus 4 Fritt programmerbare taster programmerbar som: Nummertast: 1x kort: 1. nummer ringes 2x kort: 2. nummer ringes Funksjontast: kort: Funksjon aktivere/ deaktivere 5 Tastatur Tast inn sifre 6 Varsellampe/ LED blinker raskt: anrop lyser sakte: Feil apparatetype lyser: beskjed, ring tilbake 7 Merkelapp 3

4 Innholdet Innholdet Betjenings- og displayelementer Leveringsomfang Opsjoner Sikkerhet og Garantiansvar Motta og ringe samtaler Du blir ringt Du vil ringe ut Bruk av tilleggfunksjoner for å være mer effektiv Du ønsker å bygge opp en samtale på en komfortabel måte Du ønsker å bruke funksjoner under en samtale Du ønsker å mestre spesielle situasjoner Oppsett av telefonen din Grunn- oppsett Regulering av ringe- egenskaper Administrere kortnumre Programmering av tastene Installasjon og idriftsettelse Problemløsing Funksjonskoder Indeks Konformitetsforklaring Referanse til andre dokumenter

5 haz1242aadea0 Leveringsomfang Leveringsomfang Telefon Bordholder Telefonledning Opsjoner Opsjoner Opsjon 5

6 Sikkerhet og Garantiansvar Sikkerhet og Garantiansvar Sikkerhetsinformasjon Å unnlate å legge merke til denne informasjonen kan være risikabelt og bryte eksisterende lover. Vennligst les bruksanvisningene og oppbevar dem for fremtidig referanse. Pass på at du legger ved disse bruksanvisningene når du overlater telefonen din til andre. Vedlikehold Bruk kun original rekvisita. Pass på at all installering og reparasjon blir utført av kvalifiserte teknikere. Bruk alltid en myk, fuktet eller antistatisk klut for å rengjøre telefonen din. Ikke bruk kjemikalier eller kjemiske produkter. Omgivelsesbetingelser Bruk bare telefonen fra +5 C til cirka +35 C. Unngå at telefonen utsettes for direkte sollys og andre varmekilder. Beskytt telefonen din mot væte, masse støv, etsende vesker og damp. Ikke utsett telefonen din for elektromagnetiske felter (elektriske motorer, husholdningsartikler). Talekvaliteten kan bli påvirket. For å unngå forstyrrelser, unngå å plassere telefonen din i umiddelbar nærhet til datamaskiner, radioer, TV-er, videospillere og andre telefonsett. Kassering Pass på at du kvitter deg med telefonen og innpakningen på en miljømessig forenelig måte; alternativt send det tilbake til leverandøren eller forhandleren din. Bruksområde Denne telefonen skal kun brukes på tilsvarende systemer. Utelukkelse av garantiansvar Dette produktet er produsert i samsvar med ISO 9001 kvalitetskrav. Dette produktet og brukerinformasjonen som leveres sammen med den er produsert med meget høy nøyaktighet. Produktets funksjoner er testet og godkjent etter omfattende konformitetstester. Likevel kan ikke feil utelukkes helt. Garantien er begrenset til erstatning av defekt maskinvare. Produsentene skal ikke være ansvarlige for enhver direkte eller indirekte skade som påføres av uriktig håndtering, uriktig bruk eller andre feilaktige handlinger på produktet. Garantiansvar for tap av fortjeneste skal ekskluderes i ethvert slikt tilfelle. 6

7 Motta og ringe samtaler Motta og ringe samtaler Du blir ringt Denne delen forklarer hvordan du svarer på en oppringing. Svare på en oppringing Telefonen din ringer og Varsellampen/LED blinker. For å svare på oppringingen: Løft opp håndsettet. Avslutte en oppringing For å avslutte oppringingen: Legg på håndsettet. Du vil ringe ut Denne delen forklarer ulike ringemåter. Taste inn et telefonnumer Du vil taste inn et nummer for å ringe til noen. Løft opp håndsettet. Du hører summetone. Tast inn nummeret ved bruk av talltaster. Nummeret blir slått. Bruk av gjenta ringe funksjon Du ønsker å ringe til den personen du ringte opp sist. Telefonen din bruker gjenta ringe funksjon for automatisk å lagre nummeret til den personen du ringte opp sist. Du kan bruke repetisjonstasten for å ringe til denne personen igjen. Løft opp håndsettet. Du hører summetone. Trykk på repetisjonstasten. Nummeret du sist ringte opp blir slått. 7

8 Bruk av tilleggfunksjoner for å være mer effektiv Bruk av tilleggfunksjoner for å være mer effektiv Følgende seksjoner forklarer tilleggsfunksjonene i telefonen for effektiv bruk. Du ønsker å bygge opp en samtale på en komfortabel måte Denne seksjonen forklarer noen forenklede muligheter i din telefon for å ringe. Bruke Kortnummer Du vil ringe en person som er lagret i kortnummer minne. Du kan ringe personen med et enkelt tasttrykk. Bemerk Indikator lampe LED lyser eller blinker: Funksjonen ikke tilgjengelig. Andre funksjoner har blitt programmert på Revetast. Løft opp håndsettet. Du hører summetone. Trykk på Revetasten. Tast inn kortnummer til personen: 0 til 9. Personen ringes opp. Ringing med fritt programmerbar tast Nummer Tast Du vil ringe noen som du har nummeret lagret på en konfigurerbar tast. Du kan ringe personen ved å trykke den programmerte nummertast. Løft opp håndsettet. du hører summetone. Aktiver nummer i minne 1: Trykk tasten en gang. Personen ringes opp. eller <2x korte> Aktiver nummer i minne 2: Trykk ned tasten raskt to ganger. Personen ringes opp. 8

9 Bruk av tilleggfunksjoner for å være mer effektiv Tilbakeringing Du vil snakke med en bestemt person. Personen er opptatt eller svarer ikke. Du kan be om tilbakerining både med interne og eksterne abonnenter. Ikke alle nettoperatører supporterer denne funksjonen. Hvis den oppringte er opptatt, kan du be om en automatisk tilbakeringing. I dette tilfelle, vil din telefon ringe så snart den andre legger på og har ledig linje. Når du løfter av håndsettet vil det ringe hos den andre. Hvis den andre ikke svarer, kan du be om en tilbakeringing. Den oppringte vil da se en melding om tilbakerining til deg på sin telefon. Eksempel Du ringer til en person og hører opptatt- eller ringetone. For å aktivere tilbakeringing : Trykk på Revetasten. Du hører kvitteringstonen. Legg på håndsettet. Bemerk Du kan ha 1 aktive tilbakeringing av gangen. Ditt ønske om tilbakerining blir automatisk fjernet av systemet etter cirka en halv time. Du kan også fjerne tilbakeringing før det. Svare på Ventende Samtale Du er i en samtale og hører samtale venter tonen. Noen prøver å få tak i deg. Du kan enten svare eller avvise samtalen. END For å svare på anropet: Trykk på Revetasten. 1. Din opprinnelige samtale partner settes på vent. Du har nå forbindelse med den parten som tok initiativet til samtale venter. eller For å avvise anropet: Trykk på END tasten. Du har fortsatt forbindelse med din opprinnelige samtale partner. Samtale-venter parten hører opptattsignalet. 9

10 Bruk av tilleggfunksjoner for å være mer effektiv Du ønsker å bruke funksjoner under en samtale Denne seksjonen forklarer de forsjellige mulighetene tilgjengelig under en samtale. Spørreanrop under en samtale Du vil ringe noen andre en kort stund uten å miste din eksisterende samtale partner. Du vil så gjenoppta din opprinnelige samtale. Med spørreanrop funksjonen kan du ringe en annen midt i en samtale ved å sette din opprinnelige samtale partner på vent. Du kan gjøre et spørreanrop til både interne og eksterne abonnenter. Under samtale trykk på Revetasten. Din opprinnelige samtale partner settes på vent. Slå inn telefon nummeret ti den ønskete personen. Samtalen blir satt opp. Du hører ringetone. END Bemerk For å avslutte spørreanropet : Trykk på END tasten. Du er nå tilbake til din opprinnelige samtale partner. Hvis både din spørreanrop partner og du legger på, vil du høre et kontinuerlig ringe signal i 10 sekunder for å minne deg på at den opprinnelige samtalen fremdeles er på vent. Hvis du tar opp håndsettet mens det ringer, blir du tilbakekoblet til din opprinnelige samtale partner. Megling mellom et spørreanrop og din opprinnelige samtalepartner Du sitter i et spørreanrop og har din opprinnelige samtale partner på vent. Du vil gjerne bytte frem og tilbake mellom de to. Under et spørreanrop kan du bruke megling 1) funksjonen for å bytte mellom de to samtalene spørreanrop og samtale på vent. Megling er mulig både med interne og eksterne abonnenter. Du kan også megle mellom deltaker i en gruppekonferanse og et spørreanrop. For å megle: Trykk på Revetasten. Dine samtalepartere bytter. Den andre blir satt på vent. END For å avslutte eksisterende samtale: Trykk på END tasten. Samtalen er brudd. Forbindelse med samtalen på vent. 10 1) Avhengig av type system, denne funksjonen er kalt "Veksle" eller " 2. samtale"

11 Overføre en Samtale Du vil sette en samtale over til noen annen. Bruk av tilleggfunksjoner for å være mer effektiv Med spørreanrop funksjonen kan du overføre samtalen til en annen. Du kan koble interne og eksterne abonnenter til hverandre. Under samtale trykk på Revetasten. Din opprinnelige samtale partner settes på vent. Tast den andre personens telefon nummer. Du ringer den andre personen. Bemerk Overføring med annonsering: Vent til personen har svart. Annonser hvem du ringer for. Legg på håndsettet. Din samtale partner og den andre er nå oppkoblet med hverandre. eller Overføring uten annonsering: 1. Vent til det ringer mot andre enden, legg på. Samtalen blir da koblet direkte mot den opprigte. Tilbakerining: Hvis den oppringte ikke svarer, kommer samtalen tilbake til din telefon. Sette opp en Telefon Konferanse Du er i en samtale og har en annen påvent samtidig. Du vil inkludere den som er på vent i en telefon konferanse. Med konferanse funksjonen kan du inkludere en samtale som er på vent i den eksisterende samtalen. Fra en telefonkonferanse kan et spørreanrop gjøres til en annen. Du kan megle mellom konferansen som en gruppe og et spørreanrop. Avhengig av systemet kan en telefonkonferanse bestå av opp til 6 deltagere. Du kan ha telefonkonferanse med både eksterne og interne deltagere. <lang> Bemerk For å tilkoble samtalen på vent : Trykk på Revetasten og hold denne nede for et øyeblikk. Samtalen på vent er nå inkludert : Telefon Konferanse. Du hører muligens en varseltone. Dette er avhengig av systemets konfigurasjon. Forlate en telefon konferanse: Legg på håndsettet. De andre i konferansen forblir i samtalen. 11

12 Bruk av tilleggfunksjoner for å være mer effektiv Viderekoble telefonen Vil du forlate din arbeidsplass. Samtaler til deg skal viderekobles til en annen (telefon eller personsøker). Du kan viderekoble innkommende samtaler til et annet sted ved bruk av viderekobling. Bemerk Du kan viderekoble ved å bruke */# prosedyre. Se "*/# Prosedyres,Viderekobling". Du kan også aktivere en viderekobling med fjern kontroll. Medflytte telefonen Du ønsker at anrop på din telefon i tillegg ringer et annet sted Både din egen telefon og det andre stedet ringer. Systemets konfigurasjon bestemmer om det skal ringe med en forsinkelse på det andre stedet. Den som tar telefonen først, svarer på samtalen. Avhengig av system konfigurasjonen, kan medflytte også være aktivt når du sitter i en samtale. Bemerk Du kan aktivere/ deaktivere medflytt ved bruk av */# prosedyre. Se "*/# Prosedyrer, Medflytt. Du ønsker å mestre spesielle situasjoner Denne seksjonen forklarer de forsjellige mulighetene du har når du er i spesielle situasjoner. Svare eller Avvise en Tilbakeringing Noen har bedt deg om å ringe tilbake. Du ser at det er en beskjed om tilbakeringing fordi Varsellampen/ LED lyser i hvilemodus. Du kan enten aktivere eller avvise tilbakeringing. For å svare på tilbakeringingen: Trykk på Revetasten. Personen ringes opp. eller <2x korte> For å avvise tilbakeringingen: Trykk to ganger på Revetasten i rask rekkefølge. Tilbakeringingen er avvist. 12

13 Bruk av tilleggfunksjoner for å være mer effektiv Bruk av DTMF Modus Du ønsker å kunne bruke telefonen din til å kontrollere annet utstyr eller få adgang til visse tjenester, slik som fjernstyrt henting fra en telefonsvarer eller telebank. For disse tjenestene trenger du DTMF modus. Når DTMF er aktivert hører du en tone hver gang du trykker på en tast. DTMF aktiveres automatisk når du begynner en samtale: Dersom du taster inn et telefonnummer mens du har en samtale, vil den du snakker med også høre tonene. Tone- signalering(dtmf) er vanligvis aktivert i systemet som standard. I dette tilfelle er det ikke mulig å slå av DTMF. Dersom DTMF modus er deaktivert som standard via systemet, kan du aktivere eller deaktivere det i løpet av en samtale via telefonen din. Eksempel <lang> Bemerk DTMF er deaktivert via systemet som standard. For å aktivere DTMF: Trykk på *-tasten og hold denne nede et øyeblikk. Du hører kvitteringstonen. Du kan i løpet av en samtale aktivere eller deaktivere DTMF modus ved å trykke gjentatte ganger på *-tasten og holde denne nede for et lite øyeblikk. Når du legger på vil DTMF nok en gang bli deaktivert dersom det er deaktivert som standard via systemet. Låse opp Telefonen for En Samtale Du vil ringe fra en telefon som er låst eller sperret for eksterne samtaler, for eksempel en korridor telefon eller en telefon i et møterom. Autoriserte abonnenter kan deaktivere slike sperringer for 1 samtale slik at de kan bygge opp en ekstern samtale. For å gjøre dette må du ha ditt eget telefonnummer og en PIN. Eventuelle samtalekostnader som oppstår vil bli belastet på intern- telefonnummeret ditt. Løft av håndsettet. Bemerk Tast inn #36. Tast inn ditt interne telefonnummer. Tast in din PIN. Nå er telefonen aktivert. Du hører summetone. PIN "0000" blir ikke godtatt. Tast inn eksternt telefonnummer. Ekstern abonnent blir ringt opp. 13

14 Bruk av tilleggfunksjoner for å være mer effektiv Aktivering/Deaktivering av Funksjoner med Fjernkontroll Du sitter ikke ved pulten din og ønsker å sette opp ulike funksjoner på telefonen din fra en annen telefon. Du kan aktivere/deaktivere mange av funksjonene for telefonen din med fjernkontroll fra en annen telefon. Telefonen din må være klargjort for fjernkontroll i systemet. Fjernkontroll er mulig fra både internt og eksternt. For ekstern fjernkontroll må systemadministratoren gi deg et nummer som du kan ringe inn. Fjernstryringen settes i gang ved å bruke en spesial */# prosedyre. Etter det kan du taste inn funksjonskommandoer og */# prosedyrer på vanlig måte. For å bruke fjernkontroll fra en tredjeparts telefon: Løft opp håndsettet. For å sette i gang fjernstyring: Tast inn *06. tast inn telefonnummeret ditt. Tast inn */# prosedyre for aktivering/deaktivering ønsket funksjon. Legg på håndsettet. 14

15 Oppsett av telefonen din Oppsett av telefonen din Grunn- oppsett Dette avsnittet forklarer hvordan du tilpasser grunn oppsettene til telefonen din til dine egne krav. Oppsett av høyttalervolum i løpet av en Samtale Du ønsker å justere høyttalervolumet mens du har en samtale. Det nye volumet vil forbli lagret selv etter at samtalen er avsluttet. <lang> For å skru ned volumet: Trykk på talltasten 1 og hold denne nede et øyeblikk. 1 <lang> eller For å skru opp volumet: Trykk på talltasten 2 og hold denne nede et øyeblikk. ABC 2 15

16 Oppsett av telefonen din Regulering av ringe- egenskaper Dette avsnittet forklarer hvordan du regulerer ringesignalet. Oppsett av telefonens Ringe Egenskaper Du ønsker å endre måten telefonen din ringer på. Du kan justere ringevolum, ringehastighet og ringemelodi. <lang> Løft opp håndsettet. Du hører summetone. Trykk på Revetasten og hold denne nede for et øyeblikk. Summetonen stopper. Du hører kvitteringstonen. Programmeringmodus er aktivert. 1 Viktig Du har nå ulike valgmuligheter: Oppsett av ringevolum: Trykk på talltast 1. ABC 2 Juster ringevolumet med talltast 1 (lavt) til 4 (høyt). Ringetonen ringer med oppsatt volum. eller Oppsett av ringehastighet: Trykk på talltast 2. DEF 3 Juster ringehastigheten med talltastene 1 (sakte) til 4 (rask). Ringetonen ringer med oppsatte hastighet. eller Valg av ringemelodi: Trykk på talltast 3. GHI 4 Velg ringe melodi med talltastene 1 til 4. Ringetonen ringer med valgte melodi. eller Oppsett av tast- kvitteringstone: Trykk på talltast 4. 1 Aktivere kvitteringstone for tast: Trykk på talltast 1. 0 Deaktiver kvitteringstone for tast: Trykk på talltast 0. 16

17 Oppsett av telefonen din Viktig Fra nå av er fremgangsmåten den samme igjen: For å lagre et oppsett: Trykk på Revetasten. Du hører kvitteringstonen. Legg på håndsettet. Programmeringsmodus er deaktivert. Administrere kortnumre Dette avsnittet forklarer hvordan du legger inn en abonnent i kartoteket og hvordan du editerer eller overskriver noe som du har lagt inn i kartoteket. Lagre eller overskrive poster i privat kortnummerliste Du ønsker å lagre dine egne telefonnumre. Du kan lagre og skrive over dine egne telefonnumre på telefonen din. <lang> Løft opp håndsettet. Du hører summetone. Aktivere programmeringsmodus: Trykk på Revetasten og hold denne nede for et øyeblikk. Summetonen stopper. Du hører kvitteringstonen. Programmeringmodus er aktivert. Trykk på Revetasten en gang til. Bruk talltastene for å taste inn kortnummer: 0 til 9. Bruk talltastene for å legge inn telefonnummeret du ønsker å lagre. For å lagre et oppsett: Trykk på Revetasten. Du hører kvitteringstonen. Telefonnummeret er lagret. Legg på håndsettet. Programmeringsmodus er deaktivert. 17

18 Oppsett av telefonen din Programmering av tastene Dette avsnittet forklarer hvordan du tildeler telefonnumre og funksjoner til en programmerbar tast. Lagring av et Nummer under en Tast Nummertast Du vil ringe et nummer som du bruker ofte med et enkelt tastetrykk istedenfor å taste inn tall for tall. Du kan lagre et telefonnummer under en fritt programmerbar tast. Tasten blir automatisk en nummertast. Hver programmerbare tast er tildelt 2 lagringsplasser, hvilket betyr at du kan lagre 2 telefonnumre under en programmerbar tast. <lang> Løft opp håndsettet. Du hører summetone. Aktivere programmeringsmodus: Trykk på Revetasten og hold denne nede for et øyeblikk. Summetonen stopper. Du hører kvitteringstonen. Programmeringmodus er aktivert. Trykk en gang på programmeringstasten. Minne 1 velges. eller <2x korte> Trykk to ganger på programmeringstasten. Minne 2 velges. Tast inn telefonnummeret. For å lagre et oppsett: Trykk på Revetasten. Telefonnummeret er lagret. Viktig Legg på håndsettet. Programmeringsmodus er deaktivert. Du kan også lagre funksjonskoder på nummertaster. Lagre en Funksjon under en Tast Funksjonstast Du vil aktivere en funksjon som brukes ofte, for eksempel "Viderekobling", ved bruk av et enkelt tastetrykk fremfor å taste det manuelt. Kontakt systemansvarlig for å lagre en funksjon på en tast. 18

19 Installasjon og idriftsettelse Installasjon og idriftsettelse Idriftsettelse av telefonen EAZ2 EAZ1 Innlogging av telefonen Før du kan logge telefonen inn i systemet må systemansvarlige ha forberedt systemet. Tilkobling av telefonen til systemet 1. Stikk pluggen som befinner seg i den korte enden av spiralledningen inn i kontakten i røret. 2. Før telefonledningen gjennom kabelføringen på undersiden av bordholderen. La den spiralformete delen av ledningen være fleksibelt mellom telefonen og bordholderen. 3. Stikk den andere enden av telefonledningen inn i telefonkontakten. 4. Kanalvalgbryter, konfigureres av installatøren. 19

20 Problemløsing Problemløsing Personen i den andre enden kan ikke høre deg eller du kan ikke høre personen i den andre enden Sørg for at håndsett ledningen er riktig plugget inn i både håndsettet og telefonen (se "Installasjon og idriftsettelse"). Håndsettet er tatt av, ingen summetone Kontroller at telefonledningen er koblet riktig til telefonen og veggkontakten.kontroller også om kanalvalg- bryteren står i end- posisjon (se Installasjon ). LED/Varsellampen blinker sakte i hvileposisjon Telefonen som er registrert av systemadministratoren er av en annen type. Ta kontakt med din systemadministrator. 20

21 Funksjonskoder Funksjonskoder Du kan aktivere funksjoner med funksjonskoder. Følgende tabell viser hvilke funksjoner som supporteres av systemet ditt. Du kan enten taste inn en */# prosedyre direkte eller lagre den under en tast. Under en samtale Funksjonskode Kontrolltast Ønsket tilbakeringing *38 Ønsket tilbakeringing Aktiviser beskjed dersom du får opptattsignal hos den du ringer til Aktiviser beskjed dersom den du ringer til ikke svarer *37 * Returner til ventende samtale 1 Megling mellom spørreanrop ogopprinnelig samtale 2 Parker samtale i systemet *76 Telefonkonferanse Sette opp fra eksisterende samtale Ekskluder alle interne abonnenter *31 Svare på ventende samtale Avvis Svare på oppringingen, sett pågående samtale på vent Svare på en oppringing, avslutt pågående samtale Svare på en oppringing, med telefonkonferanse Endre kostsenter *78 <KS Nr.> 8 21

22 Funksjonskoder Viktig når du er i en samtale Kontrolltasten har ingen funksjon. Viderekoble samtaler (Viderekoble samtaler) Beskytt mot Tillat Aktiviser viderekobling Fjern viderekobling Viderekobling til siste programmerte AB aktivere Viderekobling til siste programmerte AB deaktivere Viderekobling til forhåndspr. AB aktivere Viderekobling til forhåndspr. AB deaktivere Aktivisere viderekobling til standard beskjed Fjern viderekobling til standard beskjed Aktivisere viderekobling til personsøker eller fellesklokke Fjern viderekobling til personsøker eller fellesklokke Medflytting (Medflytting) Aktiviser medflytt Fjern medflytt Medflytt til siste progr. AB aktivere Medflytt til siste progr. AB deaktivere Medflytt til forhåndsprogr. AB aktivere Medflytt til forhåndsprogr. AB deaktivere Aktiviser medflytt til personsøker eller fellesklokke Fjern medflytt til personsøker eller fellesklokke Samtale venter Aktivere Beskytt mot Tillat Hente et anrop Låse opp telefonen for 1 samtale (AB Nr.: eget telefonnummer) Søke abonnent over personsøker systemet Søke med prefiks Søke med suffiks Svare på personsøkeren Med en søkevei Med flere søkeveier Svare på fellesklokke Kodet anrop Ringing Funksjonskode *02 #02 *21 <AB Nr.> #21 *21# #21 *22 #22 *24 <Tekst Nr.> #24 *28 #28 *61 <AB Nr.> #61 *61# #61 *62 #62 *68 #68 *43 *04 #04 *86 <AB Nr.> #36 <AB Nr.> <PIN> *81 <AB Nr.> *81 *82 *82 <AB Nr.> *82 *83 Fjernkontroll Deaktivsere alle aktive funksjoner (unntatt brukergruppe) *00 22

23 Funksjonskoder Funksjonskode Fjernkontroll Følg meg Aktivere Fjerne Ikke forstyrr (Anrops beskyttelse) Aktivere Deaktivere *23 <AB Nr.> #23 *26 #26 Åpne dør x: 1 eller 2 1) *75 <x> Ønsket tilbakeringing Aktivere beskjed Fjerne beskjed fra tredjepart telefon *38 <AB Nr.> #38 <AB Nr.> 1) Definering av sifre avhenger av systemet 23

24 Indeks Indeks Fritt programmerbare taster... 3 Medflytting Viderekoble samtaler Administrere kortnumre Aktivering/deaktivering av DTMF Aktivering/deaktivering funksjoner med fjernkontroll Anrops beskyttelse Avslutte oppringingen... 7 Betjeningselementer... 2 Bruk av DTMF modus Bruk av gjenta ringe funksjon... 7 Bruke kortnummer... 8 Deaktivere funksjoner Displayelementer... 2 DTMF modus END-Tast... 3 Endre kostsenter Fellesklokke Fjernkontroll Funksjoner Funksjonskoder Funksjonstast... 3, 18 Følg meg Garantiansvar... 6 Gjenta ringe funksjon... 7 Grunn- oppsett Hente et anrop Idriftsettelse Ikke forstyrr Innlogging av telefonen Installasjon Konformitetsforklaring Kortnummer... 8 Lagre en Funksjon under en Tast Lagring av et Nummer under en Tast LED... 3 Leveringsomfang... 5 Låse opp for 1 samtale Medflytte Medflytte telefonen Medflytting Megling... 10, 21 Merkelapp... 3 Motta og ringe samtaler... 7 Nummer Tast Nummertast... 3, 8 Oppsett av høyttalervolum Oppsett av Ringe Egenskaper Oppsett av telefon Oppsett av telefonen din Opsjoner

25 Indeks Overføre Overføre en samtale Parker Personsøker Personsøker system...22 Privat kortnummerliste: Lagre/overskrive poster Problemløsing Programmering av tastene Regulering av ringe- egenskaper Repetisjonstast... 3 Revetast... 3 Ringe... 7 Ringing med frittprogrammerbar tast...8 Samtale venter Sikkerhet... 6 Spørreanrop under en samtale Svare på en oppringing...7 Svare på ventende samtale... 9 Svare/avvise en tilbakeringing Søking Tastatur... 3 Taste inn et telefonnummer... 7 Telefon konferanse Telefonkonferanse Tilbakringing... 9 Tilleggsfunksjoner... 8 Viderekoble telefonen Viderekobling Viderekobling av samtale Åpne dør Ønsket tilbakeringing... 21, 23 å sette i drift

26 Konformitetsforklaring Konformitetsforklaring KONFORMITÄTSERKLÄRUNG (Declaration of Conformity) Wir Ascom Business Systems AG (We) Ziegelmattstrasse 1 CH-4503 Solothurn Switzerland erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt (declare under our sole responsibility that the product) Material-Bezeichnung: System Telephone Ascom Office 10 (Model name) auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen übereinstimmt: (to which this declaration relates is in conformity with the following standards): EMV Immunität: EN (1998), EN , EN , EN (EMC Immunity: EN (1995) EMV Emission: EN Klasse B (1998) (EMC Emission): Gemäss den Bestimmungen der Richtlinien 89/336EWG, 73/23EWG und 1999/5/EG. (following the provisions of Directives 89/336/EEC, 73/23/EEC und 1999/5/EC) Solothurn, 1. Mai 2001 Karl Günter ppa Felix Jakob (Ort und Datum der Ausstellung) (Name und Unterschrift oder gleichwertige Kennzeichnung des Befugten) (Place and Date of issue) (Name & signature or equivalent marking of authorised person) Vi erklærer at forannevnte produkt er produsert i samsvar med vårt Total Quality Assurance System som er sertifisert av SQS ISO 9001, registreringsnummer 10318/05, i overensstemmelse med VEDLEGG i R&TTE Directive 99/05/EC. I overensstemmelse med de viktige kravene i Council Directive 99/05/EC og ECMA TR70 er inkludert. 26

27

28 Referanse til andre dokumenter Bruksanvisninger Office 35, 25, 45/45pro, 130/130pro Funksjonsoversikt Bruksanvisning systemassistent for sluttbrukeren Merkelapp Forbehold om leveringsmuligheter og tekniske endringer. Tilgjengelige funksjoner er avhengig av softwaren no_ba_b0 Forbehold om leveringsmuligheter og tekniske endringer. Tilgjengelige funksjoner er avhengig av softwaren. by ascom

Ascotel Office 10 Brukerveiledning. Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer

Ascotel Office 10 Brukerveiledning. Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Ascotel Office 10 Brukerveiledning Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 1 2 3 4 5 6 7 Noen funksjoner er bare tilgjengelige på

Detaljer

Ascotel Office Terminals by ascom

Ascotel Office Terminals by ascom Ascotel Office Terminals by ascom Office 35 Bruksanvisning med sikkerhetsråd www.ascom.com/pbx 20321618de_ba_b0 Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 14 16 18 1 2 3 4 15 17 ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWY

Detaljer

Ascotel Office Terminals by ascom

Ascotel Office Terminals by ascom Ascotel Office Terminals by ascom Office 45 Office 45pro Bruksanvisning med sikkerhetsråd www.ascom.com/pbx 20321625de_ba_b0 END 20 25 35 Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer

Detaljer

Ascotel Office 35 Brukerveiledning. Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer

Ascotel Office 35 Brukerveiledning. Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Ascotel Office 35 Brukerveiledning Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 14 16 18 1 2 3 4 15 17 63.304 11 9 13 12 10 9 8 7 6 5 Noen

Detaljer

Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70IP Brukerveiledning

Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70IP Brukerveiledning Ascotel IntelliGate Kommunikasjonssystemer A150 A300 2025 2045 2065 Office 70IP Brukerveiledning Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 5 1 6 7 2 17 16 11 8 9 10 12 13 14 15 3

Detaljer

Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Ascotel Office 155pro Brukerveiledning

Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Ascotel Office 155pro Brukerveiledning Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Ascotel Office 155pro Brukerveiledning ascom Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 2 11 6 1 3 5 4 7 8 15 13 5 9 12 18 14 17 16 10

Detaljer

Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Office 135 / 135pro Brukerveiledning

Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Office 135 / 135pro Brukerveiledning Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Office 135 / 135pro Brukerveiledning ascom Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 11 1 2 3 4 5 6 7 5 12 13 8 19 9 17 10! 14 15 17

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4220. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4220 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse TELEFONEN DIALOG 4220... 2 Knappene... 3 1.Linjeknapp 1-6... 3 Faste taster... 3 Telefon innstillinger... 4 BRUK

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Ringe med siffer Tast inn siffer, løft av røret, eller trykk på høyttalertasten.

Ringe med siffer Tast inn siffer, løft av røret, eller trykk på høyttalertasten. Justere volumet Justere ringevolumet når telefonen ringer Du kan justere ringevolumet på telefonen din mens telefonen ringer ved å trykke på tastene 1 (ned) til 4 (opp). Justere volumet i røret og høyttaleren

Detaljer

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning Mobil internlinje. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning Mobil internlinje Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om brukerveiledningen... 5 Mobil internlinje... 6 Bruk... 7 Utgående anrop... 7 Ringe ut... 7 Automatisk

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Brukerveiledning First REFLEXES Alcatel 4400 Telefonapparatet First REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til alle tjenester og funksjoner

Detaljer

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved Alcatel OmniPCX 4400 ANALOG TELEFON Alcatel OmniPCX 4400 BRUKERHÅNDBOK 1 Symboler som brukes i dokumentasjonen For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER

BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER BRUKERVEILEDNING FOR TELEFONAPPARATER Det ringer, det ringer... BKSAK nr: 200100111/65 Oppdat.ansv.: IT-seksjonen Dato sist oppdatert: 08.08.01 Ønsker noen kurs og gjennomgang av telefonapparatet, så kan

Detaljer

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort

Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort Business Communications Manager Primærtelefon Brukerkort 2001 Nortel Networks P0935936 Utgave 01 Bruke primærtelefonen Telefonen din er programmert som en primærtelefon for bestemte eksterne linjer på

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper... 6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Alcatel First Reflexes

Alcatel First Reflexes Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel First REFLEXES. Handlinger Løft av Legg på

Detaljer

HURTIGGUIDE. telefonapparat

HURTIGGUIDE. telefonapparat HURTIGGUIDE telefonapparat CTRL Supp Bli kjent med telefonen Du har en ALCATEL 4023 REFLEXES digital telefon. Et display, programmerbare taster og et alfabetisk tastatur gjør det enkelt å bruke telefonen,

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Easy Reflexes. Takket være

Detaljer

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9)

Display. Taster.  Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9) Display Symbol Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Blinker ved mikrofon av Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Ringelyd slått av Ikke forstyrr aktivert Ikke kontakt

Detaljer

Brukerveiledning Telenor DigAna 10

Brukerveiledning Telenor DigAna 10 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Oppakking og installasjon........... 4 Medfølgende deler.............. 4 Oversikt Tilkobling.................... 4................... 4 Komme igang..................

Detaljer

Betjening: Menysystemet

Betjening: Menysystemet Betjening: Menysystemet Det geniale menysystemet gjør telefonen meget enkel å bruke. Ved hjelp av revetasten og menytasten finner du lett frem til den menyen som du ønsker å bruke. Dersom du ønsker å aktivere

Detaljer

Bruk og display elementer

Bruk og display elementer Bruk og display elementer 1 Display Displayet består av 3 linjer med tekst, hver med 12 symboler/karakterer. Den første linjen består kun av symboler, de to andre består av informasjon eller meny valg.

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper...6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

Ascotel Office Terminals by ascom

Ascotel Office Terminals by ascom Ascotel Office Terminals by ascom Office 45 Office 45pro Bruksanvisning med sikkerhetsråd www.ascom.com/pbx 20321625de_ba_b0 END 20 25 35 Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer

Detaljer

Ascotel Office 45 / 45pro Brukerveiledning. Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer

Ascotel Office 45 / 45pro Brukerveiledning. Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Ascotel Office 45 / 45pro Brukerveiledning Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer 20 25 35 Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 20 22 24 1 2 3 4 5 6 21 23 25 13 15 13

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? How Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Premium Reflexes. Det

Detaljer

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8)

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8) Display Symbol / Taster Tast Høyre pil piltaster Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4223. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005

Brukerveiledning Dialog 4223. Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Brukerveiledning Dialog 4223 Telcom Europe Revisjon 8.0, November 2005 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 3 Telefonen... 4 Telefonen uten satellitt (KPU)... 4 Satellitt (KPU)... 5 Knappene...

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes

Alcatel Easy Reflexes Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Easy REFLEXES. Handlinger Løft av Display Legg

Detaljer

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision

Dialog 4223 Professional/Dialog 4225 Vision Systemtelefoner for MD110-kommunikasjonssystem Versjon BC12 Brukerhåndbok Forsidegrafikk Plasser grafikken direkte på siden, det er ikke nødvendig å legge den inn i teksten. Velg Graphics > Properties

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Bruksanvisning for GDK-30+, GDK-100 og GDK-186. For software opp til versjon X.5Ca, dato 200703 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning... 4 Hurtigveiledning....5 Ringe internt og eksternt...6

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

Alcatel First Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel First Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel First Reflexes. Dette

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

Dialog 4425 IP Vision

Dialog 4425 IP Vision Dialog 4425 IP Vision IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 Telefonen kan styres både fra mypbx (PC/web-applikasjon) og direkte fra telefonen. Denne brukerveiledningen tar for seg betjening fra telefonen og er delt inn

Detaljer

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner

Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner Business Communications Manager Kort for telefonfunksjoner 2002 Nortel Networks P0935990 Utgave 02 Taster Funksjon-tasten i Business Series Terminal (T-serien) er et lite globus-ikon. Funksjon-tasten

Detaljer

Brukerveiledning, kortversjon IP 200 (ver 7 & 8)

Brukerveiledning, kortversjon IP 200 (ver 7 & 8) Display Symbol / Taster Tast meny Enter delete shift Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Brukerveiledning Easy REFLEXES Alcatel 4400 Telefonapparatet Easy REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til alle tjenester og funksjoner som

Detaljer

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk.

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk. PRESENTASJON Hørerør Display Telefonliste-tast Telefonsvarer-tast Rør Av/På-tast Tastatur Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk Norsk R- og Program-tast Mikrofon Brukerhåndbok Høyttaler-tast

Detaljer

Gigaset 5005* EN / DK / FI / NO / SV

Gigaset 5005* EN / DK / FI / NO / SV Gigaset 5005* EN / DK / FI / / SV 1 8 7 2 3 6 5 4 1 Repertory keys 2 Recall key 3 Redial key 4 Handset volume control key 5 Pause key 6 Speed dial key 7 Set key 8 Mute key 1 Genvejstaster 2 Genopkaldstast

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes

Alcatel Advanced Reflexes Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Advanced REFLEXES. De store displaysonene,

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

Bruksanvisning for GDC 450

Bruksanvisning for GDC 450 Bruksanvisning for GDC 450 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Aktive displayknapper 4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer

Detaljer

NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057

NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057 NORSK NEMO BRUKSANVISNING OND-2057 Nemo Side 2 * Display viser slått nummer, aktuelt klokkeslett, samt samtaletid * Justerbart ringesignal * Lampe blinker ved ringesignal * Knapp for gjenoppringing av

Detaljer

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 Brukerhåndbok for analog telefon Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 2 Brukerhåndbok for analog telefon Copyright 2004 Nortel Networks Med enerett. 2004. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Brukerhåndbok

Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Brukerhåndbok Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Brukerhåndbok Artikkelnr. N0068931 November 2005 Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) Den sentrale telefonsvarenheten (CAP) består av én T7316E-telefon og én til

Detaljer

innovaphone IP111 / IP222 / IP232

innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Brukerveiledning innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Versjon 11 Nummer Status Dato, tid Navn Bytt side Tilstedeværelse se Informasjon Applikasjoner Skjerm IP232 innovaphone AG www.innovaphone.com Version:

Detaljer

ProffNett. - mobilen som interntelefon. Brukerveiledning. Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003

ProffNett. - mobilen som interntelefon. Brukerveiledning. Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003 ProffNett - mobilen som interntelefon Brukerveiledning Telenor Norge AS side 1 av 12 v. 1003 Innholdsfortegnelse 1 Internnummer... 3 2 Kortnummer... 3 3 Samtalefunksjoner... 3 3.1 Sett over... 3 3.2 Konferanse...

Detaljer

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Telefon flashtel Eco Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Eco flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen, slik

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Linksys SPA942 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

KjempeKnotten Telefontastatur

KjempeKnotten Telefontastatur Brukerveiledning KjempeKnotten Telefontastatur Sort, varenr: 200 012 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 KjempeKnotten... 3 Hva er KjempeKnotten?... 4 Batteri... 4 Telefontilkobling... 5 Slik

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning Premium REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet Premium REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang

Detaljer

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 4018/4019. Det

Detaljer

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:...

Navn:... Telefonapp.nr.:... Faxnr.:... GSM-nr.:... E-mail adresse:... DECT-nr.:... Alcatel OmniPCX 4400 Brukerveiledning Easy REFLEXES Alcatel OmniPCX 4400 Telefonapparatet Easy REFLEXES som du har til din disposisjon idag, gir deg på en enkel og ergonomisk riktig måte, tilgang til

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784

Din bruksanvisning DORO PRIVAT http://no.yourpdfguides.com/dref/2337784 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PRIVAT. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PRIVAT i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Telefon CL100 og CL100+

Telefon CL100 og CL100+ Telefon CL100 og CL100+ Bruker- og vedlikeholdsveiledning Telefon CL100 og CL100+ Telefon CL100: Telefon CL100+ (med benleder): HMS art. nr.: 160782 HMS art. nr.: 160776 Best. nr.: 1104119 Best. nr.: 1104118

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D

Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D Bruksanvisning for IP apparatene LIP-8024D og LIP-8012D LIP-8024D LIP-8012D 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8012D & LIP-8024D 3 - Apparatbeskrivelse 4 - Aktive displayknapper 4 Oppsett og

Detaljer

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel 4018/4019 First Brukerhåndbok How Innføring Hvordan du bruker denne veiledningen Alcatel takker for tilliten du har vist oss ved å velge en telefon av typen 4018/4019.

Detaljer

U R T I G R E F E R A N S E

U R T I G R E F E R A N S E HURTIGREFERANSE t e l e f o n s v a r e r FORSTÅ TELEFONSETTET DITT Følgende taster på telefonsettet har en spesiell funksjon: Endre en gå tilbake til forrige meny eller avbryte innlagte data innlegging

Detaljer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Statusikoner Din telefon Batteriets ladenivå Initialisering av talepostkassen / Informasjoner av interesse Påminnelse om programmert avtale

Detaljer

Telefon flashtel Comfort II. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Comfort II. flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr.

Telefon flashtel Comfort II. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Comfort II. flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr. Telefon flashtel Comfort II Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Comfort II flashtel Comfort II: Bestillingsnr.: 1104915 HMS art. nr. 135272 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen,

Detaljer

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E

Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E Bruksanvisning for IP apparat LIP-8002E 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - LIP-8002E 3 - Apparatbeskrivelse 3 Programmering av apparat - Endre navn på telefonen 4 - Endre intern og ekstern ringetone

Detaljer

BRUKERVEILEDNING D3212 SYSTEMTELEFON

BRUKERVEILEDNING D3212 SYSTEMTELEFON BRUKERVEILEDNING D3212 SYSTEMTELEFON Telcom Europe ISDN HUSSENTRAL - ISPBX R 6.1 Telefonselskapet as >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # - + C Meny Viderekople Overføre L6 L5 L4 L3 L2 L1 INNHOLDSFORTEGNELSE OVERSIKT

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

HiPath 3000 Versjon 1.2

HiPath 3000 Versjon 1.2 HiPath 3000 Versjon 1.2 OPTISET E STANDARD COMFORT MEMORY Denne mappen tilhører: Siemens A/S, Information and Communication STTC, 14.01.2002 1. Innholdsfortegnelse 1.INNHOLDSFORTEGNELSE----------------------------------------------------------------------------------------2

Detaljer

Sikkerhets instruksjoner. BRUKERVEILEDNING. tiptel 140. Telefon med toveis høyttalende funksjon

Sikkerhets instruksjoner.  BRUKERVEILEDNING. tiptel 140. Telefon med toveis høyttalende funksjon Sikkerhets instruksjoner www.vcom.as BRUKERVEILEDNING (NOR) tiptel 140 Telefon med toveis høyttalende funksjon I II Innhold Innhold Sikkerhets instruksjoner Sikkerhets instruksjoner Innhold... 3 Sikkerhets

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Calisto P240. USB-håndsettet. Brukerhåndbok

Calisto P240. USB-håndsettet. Brukerhåndbok Calisto P240 USB-håndsettet Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du konfigurerer og bruker USBhåndsettet Plantronics

Detaljer

Bruksanvisning for analoge standardapparater.

Bruksanvisning for analoge standardapparater. Brukerveiledning for analoge standardapparater IPLDK-100 og IPLDK-300 for software versjon 3.0xx. 1 februar 05 Bruksanvisning for analoge standardapparater. Innledning.... 4 Hurtigveiledning... 5 Ringe

Detaljer

Hjemmetelefonen. Gir mange muligheter

Hjemmetelefonen. Gir mange muligheter Hjemmetelefonen Gir mange muligheter Velkommen! Denne brosjyren skal hjelpe deg å få mest mulig ut av ditt telefonabonnement. Med fasttelefon får du tilgang til nyttige tjenester, og du kan velge tre av

Detaljer

Analogt Telefonapparat. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogt Telefonapparat. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogt Telefonapparat Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? How Tastatur Nummertastatur. Enkelttast på nummertastaturet. Andre symboler som brukes

Detaljer

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Advanced Reflexes.

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes

Alcatel Premium Reflexes Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel Premium REFLEXES. De store displaysonene

Detaljer

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Touchtone User Interface (TUI)

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Touchtone User Interface (TUI) OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Hurtigreferanse R6.x Hovedmeny Slå tilgangsnummeret. Etter at du er logget på vil touchtone-grensesnittet vise deg hvordan du åpner og håndterer tjenestene i

Detaljer

Ascotel Office 1600IP Brukerveiledning. Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer

Ascotel Office 1600IP Brukerveiledning. Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Ascotel Office 1600IP Brukerveiledning Ascotel IntelliGate Telekommunikationssystemer Side 2 Sikkerhets informasjon... 3 Før du begynnre... 5 Tilpass telefonen etter dine behov... 12 Endre generelle innstillinger...

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling Hjemmetelefoni

Brukerveiledning Tilkobling Hjemmetelefoni JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling Hjemmetelefoni ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV ALTIBOX HJEMMETELEFONI 1 1 2 3 OMLEGGING AV TELEFONKOBLINGEN KOBLING AV ANALOGE TELEFONER TIL HJEMMESENTRALEN TELEFONITJENESTER

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300IP

Hurtigveiledning Konftel 300IP Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300IP NORSK Beskrivelse Konftel 300IP er en konferansetelefon for IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finner du en bruksanvisning med utførlig

Detaljer

Din bruksanvisning DORO KRONOS http://no.yourpdfguides.com/dref/3881362

Din bruksanvisning DORO KRONOS http://no.yourpdfguides.com/dref/3881362 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Ascotel Office Terminals by ascom

Ascotel Office Terminals by ascom Ascotel Office Terminals by ascom Office 45 Office 45pro Bruksanvisning Systemassistent for Sluttbrukeren www.ascom.com/pbx 20321643de_ba_b0 Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Dokument- og programvarerettigheter Copyright 1998-2010 av ShoreTel Inc., Sunnyvale, California, USA. Med enerett. Trykt i USA. Innholdet i denne publikasjonen

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Brukerveiledning KRZ Ved å velge en telefon i serien Reflexes, viser du tiltro til Alcatel : Mange

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103 Penta NOBY PENTA 1 2 3 4 READY KLAR SYSTEM ARMED PÅ POWER 230V F E P Bruker Manual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby a.s påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel

Detaljer

ë «Samtale venter» på š Anonymt anrop på

ë «Samtale venter» på š Anonymt anrop på Kort oversikt over Gigaset 5020 * 8 7 6 Taster 1 Hurtigvalgtaster 2 Repetisjonstast 3 Spørreanropstast 4 Mikrofonbrytertast (Mute) 5 Skift-tast 6 Lavt-tast 7 Høyttalertast (Handsfree) 8 Høyt-tast 9 Lagringstast

Detaljer

POWERTEL 90 TELEFON IN BETRIEB NEHMEN

POWERTEL 90 TELEFON IN BETRIEB NEHMEN POWERTEL 90 TELEFON IN BETRIEB NEHMEN 5 6 1 2 3 7 8 9 10 11 4 12 13 PowerTel 90 Bruks - anvisning OVERSIKT Oversikt 1 Kvikk taster 2 Direkte ringe taster M1/M2 3 SOS tast 4 Tastatur 5 Anrops indikator

Detaljer

Bruksanvisning. Tilleggstjenester... 14. Feilsøking... 15 Hvis telefonen ikke fungerer... 15 Feilsøkningsguide... 15 Vedlikehold... 16 Garanti...

Bruksanvisning. Tilleggstjenester... 14. Feilsøking... 15 Hvis telefonen ikke fungerer... 15 Feilsøkningsguide... 15 Vedlikehold... 16 Garanti... Gratulerer med din nye telefon! DORO Avant Plus er en mangesidig telefon med både høyttalende- og headsetfunksjon. Dette innebærer at du kan prate med din samtalepartner uten å løfte av røret, praktisk

Detaljer

Registrer produktet ditt og få kundestøtte på CD250 CD255 SE250 SE255. Veiledning for hurtigstart. Koble til. Sette inn.

Registrer produktet ditt og få kundestøtte på  CD250 CD255 SE250 SE255. Veiledning for hurtigstart. Koble til. Sette inn. Registrer produktet ditt og få kundestøtte på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Veiledning for hurtigstart 1 Koble til 2 Sette inn 3 Bruke Innholdet i esken Basestasjon ELLER Håndsett Batterideksel

Detaljer

Gewa Jupiter. Brukerveiledning. Gewa Jupiter

Gewa Jupiter. Brukerveiledning. Gewa Jupiter Gewa Jupiter Brukerveiledning Gewa Jupiter INNLEDNING... 3 FORDELER OG FINESSER MED GEWA JUPITER... 3 TILKOPLING OG BESKRIVELSE... 4 TILKOPLING AV JUPITER... 4 JUPITERS TASTER OG ULIKE DELER... 4 HVORDAN

Detaljer