Ascotel Office Terminals by ascom

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ascotel Office Terminals by ascom"

Transkript

1 Ascotel Office Terminals by ascom Office 10 Bruksanvisning med sikkerhetsråd de_ba_b0

2 PQRS Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer GHI 1 2 ABC END 7 5 JKL 3 DEF 8 TUV 6 MNO 0 9 WYZ

3 Betjenings- og displayelementer 1 Repetisjonstast kort: gjentar sist slåtte nummer 2 END-Tast Under samtale: avslutte og ny samtale END Meny/ programmeringsmodus: tilbake/ av bryte uten å lagre 3 Revetast Tast med flere funksjoner: kort: tilordnet funksjon aktivere lang: programmeringsmodus 4 Fritt programmerbare taster programmerbar som: Nummertast: 1x kort: 1. nummer ringes 2x kort: 2. nummer ringes Funksjontast: kort: Funksjon aktivere/ deaktivere 5 Tastatur Tast inn sifre 6 Varsellampe/ LED blinker raskt: anrop lyser sakte: Feil apparatetype lyser: beskjed, ring tilbake 7 Merkelapp 3

4 Innholdet Innholdet Betjenings- og displayelementer Leveringsomfang Opsjoner Sikkerhet og Garantiansvar Motta og ringe samtaler Du blir ringt Du vil ringe ut Bruk av tilleggfunksjoner for å være mer effektiv Du ønsker å bygge opp en samtale på en komfortabel måte Du ønsker å bruke funksjoner under en samtale Du ønsker å mestre spesielle situasjoner Oppsett av telefonen din Grunn- oppsett Regulering av ringe- egenskaper Administrere kortnumre Programmering av tastene Installasjon og idriftsettelse Problemløsing Funksjonskoder Indeks Konformitetsforklaring Referanse til andre dokumenter

5 haz1242aadea0 Leveringsomfang Leveringsomfang Telefon Bordholder Telefonledning Opsjoner Opsjoner Opsjon 5

6 Sikkerhet og Garantiansvar Sikkerhet og Garantiansvar Sikkerhetsinformasjon Å unnlate å legge merke til denne informasjonen kan være risikabelt og bryte eksisterende lover. Vennligst les bruksanvisningene og oppbevar dem for fremtidig referanse. Pass på at du legger ved disse bruksanvisningene når du overlater telefonen din til andre. Vedlikehold Bruk kun original rekvisita. Pass på at all installering og reparasjon blir utført av kvalifiserte teknikere. Bruk alltid en myk, fuktet eller antistatisk klut for å rengjøre telefonen din. Ikke bruk kjemikalier eller kjemiske produkter. Omgivelsesbetingelser Bruk bare telefonen fra +5 C til cirka +35 C. Unngå at telefonen utsettes for direkte sollys og andre varmekilder. Beskytt telefonen din mot væte, masse støv, etsende vesker og damp. Ikke utsett telefonen din for elektromagnetiske felter (elektriske motorer, husholdningsartikler). Talekvaliteten kan bli påvirket. For å unngå forstyrrelser, unngå å plassere telefonen din i umiddelbar nærhet til datamaskiner, radioer, TV-er, videospillere og andre telefonsett. Kassering Pass på at du kvitter deg med telefonen og innpakningen på en miljømessig forenelig måte; alternativt send det tilbake til leverandøren eller forhandleren din. Bruksområde Denne telefonen skal kun brukes på tilsvarende systemer. Utelukkelse av garantiansvar Dette produktet er produsert i samsvar med ISO 9001 kvalitetskrav. Dette produktet og brukerinformasjonen som leveres sammen med den er produsert med meget høy nøyaktighet. Produktets funksjoner er testet og godkjent etter omfattende konformitetstester. Likevel kan ikke feil utelukkes helt. Garantien er begrenset til erstatning av defekt maskinvare. Produsentene skal ikke være ansvarlige for enhver direkte eller indirekte skade som påføres av uriktig håndtering, uriktig bruk eller andre feilaktige handlinger på produktet. Garantiansvar for tap av fortjeneste skal ekskluderes i ethvert slikt tilfelle. 6

7 Motta og ringe samtaler Motta og ringe samtaler Du blir ringt Denne delen forklarer hvordan du svarer på en oppringing. Svare på en oppringing Telefonen din ringer og Varsellampen/LED blinker. For å svare på oppringingen: Løft opp håndsettet. Avslutte en oppringing For å avslutte oppringingen: Legg på håndsettet. Du vil ringe ut Denne delen forklarer ulike ringemåter. Taste inn et telefonnumer Du vil taste inn et nummer for å ringe til noen. Løft opp håndsettet. Du hører summetone. Tast inn nummeret ved bruk av talltaster. Nummeret blir slått. Bruk av gjenta ringe funksjon Du ønsker å ringe til den personen du ringte opp sist. Telefonen din bruker gjenta ringe funksjon for automatisk å lagre nummeret til den personen du ringte opp sist. Du kan bruke repetisjonstasten for å ringe til denne personen igjen. Løft opp håndsettet. Du hører summetone. Trykk på repetisjonstasten. Nummeret du sist ringte opp blir slått. 7

8 Bruk av tilleggfunksjoner for å være mer effektiv Bruk av tilleggfunksjoner for å være mer effektiv Følgende seksjoner forklarer tilleggsfunksjonene i telefonen for effektiv bruk. Du ønsker å bygge opp en samtale på en komfortabel måte Denne seksjonen forklarer noen forenklede muligheter i din telefon for å ringe. Bruke Kortnummer Du vil ringe en person som er lagret i kortnummer minne. Du kan ringe personen med et enkelt tasttrykk. Bemerk Indikator lampe LED lyser eller blinker: Funksjonen ikke tilgjengelig. Andre funksjoner har blitt programmert på Revetast. Løft opp håndsettet. Du hører summetone. Trykk på Revetasten. Tast inn kortnummer til personen: 0 til 9. Personen ringes opp. Ringing med fritt programmerbar tast Nummer Tast Du vil ringe noen som du har nummeret lagret på en konfigurerbar tast. Du kan ringe personen ved å trykke den programmerte nummertast. Løft opp håndsettet. du hører summetone. Aktiver nummer i minne 1: Trykk tasten en gang. Personen ringes opp. eller <2x korte> Aktiver nummer i minne 2: Trykk ned tasten raskt to ganger. Personen ringes opp. 8

9 Bruk av tilleggfunksjoner for å være mer effektiv Tilbakeringing Du vil snakke med en bestemt person. Personen er opptatt eller svarer ikke. Du kan be om tilbakerining både med interne og eksterne abonnenter. Ikke alle nettoperatører supporterer denne funksjonen. Hvis den oppringte er opptatt, kan du be om en automatisk tilbakeringing. I dette tilfelle, vil din telefon ringe så snart den andre legger på og har ledig linje. Når du løfter av håndsettet vil det ringe hos den andre. Hvis den andre ikke svarer, kan du be om en tilbakeringing. Den oppringte vil da se en melding om tilbakerining til deg på sin telefon. Eksempel Du ringer til en person og hører opptatt- eller ringetone. For å aktivere tilbakeringing : Trykk på Revetasten. Du hører kvitteringstonen. Legg på håndsettet. Bemerk Du kan ha 1 aktive tilbakeringing av gangen. Ditt ønske om tilbakerining blir automatisk fjernet av systemet etter cirka en halv time. Du kan også fjerne tilbakeringing før det. Svare på Ventende Samtale Du er i en samtale og hører samtale venter tonen. Noen prøver å få tak i deg. Du kan enten svare eller avvise samtalen. END For å svare på anropet: Trykk på Revetasten. 1. Din opprinnelige samtale partner settes på vent. Du har nå forbindelse med den parten som tok initiativet til samtale venter. eller For å avvise anropet: Trykk på END tasten. Du har fortsatt forbindelse med din opprinnelige samtale partner. Samtale-venter parten hører opptattsignalet. 9

10 Bruk av tilleggfunksjoner for å være mer effektiv Du ønsker å bruke funksjoner under en samtale Denne seksjonen forklarer de forsjellige mulighetene tilgjengelig under en samtale. Spørreanrop under en samtale Du vil ringe noen andre en kort stund uten å miste din eksisterende samtale partner. Du vil så gjenoppta din opprinnelige samtale. Med spørreanrop funksjonen kan du ringe en annen midt i en samtale ved å sette din opprinnelige samtale partner på vent. Du kan gjøre et spørreanrop til både interne og eksterne abonnenter. Under samtale trykk på Revetasten. Din opprinnelige samtale partner settes på vent. Slå inn telefon nummeret ti den ønskete personen. Samtalen blir satt opp. Du hører ringetone. END Bemerk For å avslutte spørreanropet : Trykk på END tasten. Du er nå tilbake til din opprinnelige samtale partner. Hvis både din spørreanrop partner og du legger på, vil du høre et kontinuerlig ringe signal i 10 sekunder for å minne deg på at den opprinnelige samtalen fremdeles er på vent. Hvis du tar opp håndsettet mens det ringer, blir du tilbakekoblet til din opprinnelige samtale partner. Megling mellom et spørreanrop og din opprinnelige samtalepartner Du sitter i et spørreanrop og har din opprinnelige samtale partner på vent. Du vil gjerne bytte frem og tilbake mellom de to. Under et spørreanrop kan du bruke megling 1) funksjonen for å bytte mellom de to samtalene spørreanrop og samtale på vent. Megling er mulig både med interne og eksterne abonnenter. Du kan også megle mellom deltaker i en gruppekonferanse og et spørreanrop. For å megle: Trykk på Revetasten. Dine samtalepartere bytter. Den andre blir satt på vent. END For å avslutte eksisterende samtale: Trykk på END tasten. Samtalen er brudd. Forbindelse med samtalen på vent. 10 1) Avhengig av type system, denne funksjonen er kalt "Veksle" eller " 2. samtale"

11 Overføre en Samtale Du vil sette en samtale over til noen annen. Bruk av tilleggfunksjoner for å være mer effektiv Med spørreanrop funksjonen kan du overføre samtalen til en annen. Du kan koble interne og eksterne abonnenter til hverandre. Under samtale trykk på Revetasten. Din opprinnelige samtale partner settes på vent. Tast den andre personens telefon nummer. Du ringer den andre personen. Bemerk Overføring med annonsering: Vent til personen har svart. Annonser hvem du ringer for. Legg på håndsettet. Din samtale partner og den andre er nå oppkoblet med hverandre. eller Overføring uten annonsering: 1. Vent til det ringer mot andre enden, legg på. Samtalen blir da koblet direkte mot den opprigte. Tilbakerining: Hvis den oppringte ikke svarer, kommer samtalen tilbake til din telefon. Sette opp en Telefon Konferanse Du er i en samtale og har en annen påvent samtidig. Du vil inkludere den som er på vent i en telefon konferanse. Med konferanse funksjonen kan du inkludere en samtale som er på vent i den eksisterende samtalen. Fra en telefonkonferanse kan et spørreanrop gjøres til en annen. Du kan megle mellom konferansen som en gruppe og et spørreanrop. Avhengig av systemet kan en telefonkonferanse bestå av opp til 6 deltagere. Du kan ha telefonkonferanse med både eksterne og interne deltagere. <lang> Bemerk For å tilkoble samtalen på vent : Trykk på Revetasten og hold denne nede for et øyeblikk. Samtalen på vent er nå inkludert : Telefon Konferanse. Du hører muligens en varseltone. Dette er avhengig av systemets konfigurasjon. Forlate en telefon konferanse: Legg på håndsettet. De andre i konferansen forblir i samtalen. 11

12 Bruk av tilleggfunksjoner for å være mer effektiv Viderekoble telefonen Vil du forlate din arbeidsplass. Samtaler til deg skal viderekobles til en annen (telefon eller personsøker). Du kan viderekoble innkommende samtaler til et annet sted ved bruk av viderekobling. Bemerk Du kan viderekoble ved å bruke */# prosedyre. Se "*/# Prosedyres,Viderekobling". Du kan også aktivere en viderekobling med fjern kontroll. Medflytte telefonen Du ønsker at anrop på din telefon i tillegg ringer et annet sted Både din egen telefon og det andre stedet ringer. Systemets konfigurasjon bestemmer om det skal ringe med en forsinkelse på det andre stedet. Den som tar telefonen først, svarer på samtalen. Avhengig av system konfigurasjonen, kan medflytte også være aktivt når du sitter i en samtale. Bemerk Du kan aktivere/ deaktivere medflytt ved bruk av */# prosedyre. Se "*/# Prosedyrer, Medflytt. Du ønsker å mestre spesielle situasjoner Denne seksjonen forklarer de forsjellige mulighetene du har når du er i spesielle situasjoner. Svare eller Avvise en Tilbakeringing Noen har bedt deg om å ringe tilbake. Du ser at det er en beskjed om tilbakeringing fordi Varsellampen/ LED lyser i hvilemodus. Du kan enten aktivere eller avvise tilbakeringing. For å svare på tilbakeringingen: Trykk på Revetasten. Personen ringes opp. eller <2x korte> For å avvise tilbakeringingen: Trykk to ganger på Revetasten i rask rekkefølge. Tilbakeringingen er avvist. 12

13 Bruk av tilleggfunksjoner for å være mer effektiv Bruk av DTMF Modus Du ønsker å kunne bruke telefonen din til å kontrollere annet utstyr eller få adgang til visse tjenester, slik som fjernstyrt henting fra en telefonsvarer eller telebank. For disse tjenestene trenger du DTMF modus. Når DTMF er aktivert hører du en tone hver gang du trykker på en tast. DTMF aktiveres automatisk når du begynner en samtale: Dersom du taster inn et telefonnummer mens du har en samtale, vil den du snakker med også høre tonene. Tone- signalering(dtmf) er vanligvis aktivert i systemet som standard. I dette tilfelle er det ikke mulig å slå av DTMF. Dersom DTMF modus er deaktivert som standard via systemet, kan du aktivere eller deaktivere det i løpet av en samtale via telefonen din. Eksempel <lang> Bemerk DTMF er deaktivert via systemet som standard. For å aktivere DTMF: Trykk på *-tasten og hold denne nede et øyeblikk. Du hører kvitteringstonen. Du kan i løpet av en samtale aktivere eller deaktivere DTMF modus ved å trykke gjentatte ganger på *-tasten og holde denne nede for et lite øyeblikk. Når du legger på vil DTMF nok en gang bli deaktivert dersom det er deaktivert som standard via systemet. Låse opp Telefonen for En Samtale Du vil ringe fra en telefon som er låst eller sperret for eksterne samtaler, for eksempel en korridor telefon eller en telefon i et møterom. Autoriserte abonnenter kan deaktivere slike sperringer for 1 samtale slik at de kan bygge opp en ekstern samtale. For å gjøre dette må du ha ditt eget telefonnummer og en PIN. Eventuelle samtalekostnader som oppstår vil bli belastet på intern- telefonnummeret ditt. Løft av håndsettet. Bemerk Tast inn #36. Tast inn ditt interne telefonnummer. Tast in din PIN. Nå er telefonen aktivert. Du hører summetone. PIN "0000" blir ikke godtatt. Tast inn eksternt telefonnummer. Ekstern abonnent blir ringt opp. 13

14 Bruk av tilleggfunksjoner for å være mer effektiv Aktivering/Deaktivering av Funksjoner med Fjernkontroll Du sitter ikke ved pulten din og ønsker å sette opp ulike funksjoner på telefonen din fra en annen telefon. Du kan aktivere/deaktivere mange av funksjonene for telefonen din med fjernkontroll fra en annen telefon. Telefonen din må være klargjort for fjernkontroll i systemet. Fjernkontroll er mulig fra både internt og eksternt. For ekstern fjernkontroll må systemadministratoren gi deg et nummer som du kan ringe inn. Fjernstryringen settes i gang ved å bruke en spesial */# prosedyre. Etter det kan du taste inn funksjonskommandoer og */# prosedyrer på vanlig måte. For å bruke fjernkontroll fra en tredjeparts telefon: Løft opp håndsettet. For å sette i gang fjernstyring: Tast inn *06. tast inn telefonnummeret ditt. Tast inn */# prosedyre for aktivering/deaktivering ønsket funksjon. Legg på håndsettet. 14

15 Oppsett av telefonen din Oppsett av telefonen din Grunn- oppsett Dette avsnittet forklarer hvordan du tilpasser grunn oppsettene til telefonen din til dine egne krav. Oppsett av høyttalervolum i løpet av en Samtale Du ønsker å justere høyttalervolumet mens du har en samtale. Det nye volumet vil forbli lagret selv etter at samtalen er avsluttet. <lang> For å skru ned volumet: Trykk på talltasten 1 og hold denne nede et øyeblikk. 1 <lang> eller For å skru opp volumet: Trykk på talltasten 2 og hold denne nede et øyeblikk. ABC 2 15

16 Oppsett av telefonen din Regulering av ringe- egenskaper Dette avsnittet forklarer hvordan du regulerer ringesignalet. Oppsett av telefonens Ringe Egenskaper Du ønsker å endre måten telefonen din ringer på. Du kan justere ringevolum, ringehastighet og ringemelodi. <lang> Løft opp håndsettet. Du hører summetone. Trykk på Revetasten og hold denne nede for et øyeblikk. Summetonen stopper. Du hører kvitteringstonen. Programmeringmodus er aktivert. 1 Viktig Du har nå ulike valgmuligheter: Oppsett av ringevolum: Trykk på talltast 1. ABC 2 Juster ringevolumet med talltast 1 (lavt) til 4 (høyt). Ringetonen ringer med oppsatt volum. eller Oppsett av ringehastighet: Trykk på talltast 2. DEF 3 Juster ringehastigheten med talltastene 1 (sakte) til 4 (rask). Ringetonen ringer med oppsatte hastighet. eller Valg av ringemelodi: Trykk på talltast 3. GHI 4 Velg ringe melodi med talltastene 1 til 4. Ringetonen ringer med valgte melodi. eller Oppsett av tast- kvitteringstone: Trykk på talltast 4. 1 Aktivere kvitteringstone for tast: Trykk på talltast 1. 0 Deaktiver kvitteringstone for tast: Trykk på talltast 0. 16

17 Oppsett av telefonen din Viktig Fra nå av er fremgangsmåten den samme igjen: For å lagre et oppsett: Trykk på Revetasten. Du hører kvitteringstonen. Legg på håndsettet. Programmeringsmodus er deaktivert. Administrere kortnumre Dette avsnittet forklarer hvordan du legger inn en abonnent i kartoteket og hvordan du editerer eller overskriver noe som du har lagt inn i kartoteket. Lagre eller overskrive poster i privat kortnummerliste Du ønsker å lagre dine egne telefonnumre. Du kan lagre og skrive over dine egne telefonnumre på telefonen din. <lang> Løft opp håndsettet. Du hører summetone. Aktivere programmeringsmodus: Trykk på Revetasten og hold denne nede for et øyeblikk. Summetonen stopper. Du hører kvitteringstonen. Programmeringmodus er aktivert. Trykk på Revetasten en gang til. Bruk talltastene for å taste inn kortnummer: 0 til 9. Bruk talltastene for å legge inn telefonnummeret du ønsker å lagre. For å lagre et oppsett: Trykk på Revetasten. Du hører kvitteringstonen. Telefonnummeret er lagret. Legg på håndsettet. Programmeringsmodus er deaktivert. 17

18 Oppsett av telefonen din Programmering av tastene Dette avsnittet forklarer hvordan du tildeler telefonnumre og funksjoner til en programmerbar tast. Lagring av et Nummer under en Tast Nummertast Du vil ringe et nummer som du bruker ofte med et enkelt tastetrykk istedenfor å taste inn tall for tall. Du kan lagre et telefonnummer under en fritt programmerbar tast. Tasten blir automatisk en nummertast. Hver programmerbare tast er tildelt 2 lagringsplasser, hvilket betyr at du kan lagre 2 telefonnumre under en programmerbar tast. <lang> Løft opp håndsettet. Du hører summetone. Aktivere programmeringsmodus: Trykk på Revetasten og hold denne nede for et øyeblikk. Summetonen stopper. Du hører kvitteringstonen. Programmeringmodus er aktivert. Trykk en gang på programmeringstasten. Minne 1 velges. eller <2x korte> Trykk to ganger på programmeringstasten. Minne 2 velges. Tast inn telefonnummeret. For å lagre et oppsett: Trykk på Revetasten. Telefonnummeret er lagret. Viktig Legg på håndsettet. Programmeringsmodus er deaktivert. Du kan også lagre funksjonskoder på nummertaster. Lagre en Funksjon under en Tast Funksjonstast Du vil aktivere en funksjon som brukes ofte, for eksempel "Viderekobling", ved bruk av et enkelt tastetrykk fremfor å taste det manuelt. Kontakt systemansvarlig for å lagre en funksjon på en tast. 18

19 Installasjon og idriftsettelse Installasjon og idriftsettelse Idriftsettelse av telefonen EAZ2 EAZ1 Innlogging av telefonen Før du kan logge telefonen inn i systemet må systemansvarlige ha forberedt systemet. Tilkobling av telefonen til systemet 1. Stikk pluggen som befinner seg i den korte enden av spiralledningen inn i kontakten i røret. 2. Før telefonledningen gjennom kabelføringen på undersiden av bordholderen. La den spiralformete delen av ledningen være fleksibelt mellom telefonen og bordholderen. 3. Stikk den andere enden av telefonledningen inn i telefonkontakten. 4. Kanalvalgbryter, konfigureres av installatøren. 19

20 Problemløsing Problemløsing Personen i den andre enden kan ikke høre deg eller du kan ikke høre personen i den andre enden Sørg for at håndsett ledningen er riktig plugget inn i både håndsettet og telefonen (se "Installasjon og idriftsettelse"). Håndsettet er tatt av, ingen summetone Kontroller at telefonledningen er koblet riktig til telefonen og veggkontakten.kontroller også om kanalvalg- bryteren står i end- posisjon (se Installasjon ). LED/Varsellampen blinker sakte i hvileposisjon Telefonen som er registrert av systemadministratoren er av en annen type. Ta kontakt med din systemadministrator. 20

21 Funksjonskoder Funksjonskoder Du kan aktivere funksjoner med funksjonskoder. Følgende tabell viser hvilke funksjoner som supporteres av systemet ditt. Du kan enten taste inn en */# prosedyre direkte eller lagre den under en tast. Under en samtale Funksjonskode Kontrolltast Ønsket tilbakeringing *38 Ønsket tilbakeringing Aktiviser beskjed dersom du får opptattsignal hos den du ringer til Aktiviser beskjed dersom den du ringer til ikke svarer *37 * Returner til ventende samtale 1 Megling mellom spørreanrop ogopprinnelig samtale 2 Parker samtale i systemet *76 Telefonkonferanse Sette opp fra eksisterende samtale Ekskluder alle interne abonnenter *31 Svare på ventende samtale Avvis Svare på oppringingen, sett pågående samtale på vent Svare på en oppringing, avslutt pågående samtale Svare på en oppringing, med telefonkonferanse Endre kostsenter *78 <KS Nr.> 8 21

22 Funksjonskoder Viktig når du er i en samtale Kontrolltasten har ingen funksjon. Viderekoble samtaler (Viderekoble samtaler) Beskytt mot Tillat Aktiviser viderekobling Fjern viderekobling Viderekobling til siste programmerte AB aktivere Viderekobling til siste programmerte AB deaktivere Viderekobling til forhåndspr. AB aktivere Viderekobling til forhåndspr. AB deaktivere Aktivisere viderekobling til standard beskjed Fjern viderekobling til standard beskjed Aktivisere viderekobling til personsøker eller fellesklokke Fjern viderekobling til personsøker eller fellesklokke Medflytting (Medflytting) Aktiviser medflytt Fjern medflytt Medflytt til siste progr. AB aktivere Medflytt til siste progr. AB deaktivere Medflytt til forhåndsprogr. AB aktivere Medflytt til forhåndsprogr. AB deaktivere Aktiviser medflytt til personsøker eller fellesklokke Fjern medflytt til personsøker eller fellesklokke Samtale venter Aktivere Beskytt mot Tillat Hente et anrop Låse opp telefonen for 1 samtale (AB Nr.: eget telefonnummer) Søke abonnent over personsøker systemet Søke med prefiks Søke med suffiks Svare på personsøkeren Med en søkevei Med flere søkeveier Svare på fellesklokke Kodet anrop Ringing Funksjonskode *02 #02 *21 <AB Nr.> #21 *21# #21 *22 #22 *24 <Tekst Nr.> #24 *28 #28 *61 <AB Nr.> #61 *61# #61 *62 #62 *68 #68 *43 *04 #04 *86 <AB Nr.> #36 <AB Nr.> <PIN> *81 <AB Nr.> *81 *82 *82 <AB Nr.> *82 *83 Fjernkontroll Deaktivsere alle aktive funksjoner (unntatt brukergruppe) *00 22

23 Funksjonskoder Funksjonskode Fjernkontroll Følg meg Aktivere Fjerne Ikke forstyrr (Anrops beskyttelse) Aktivere Deaktivere *23 <AB Nr.> #23 *26 #26 Åpne dør x: 1 eller 2 1) *75 <x> Ønsket tilbakeringing Aktivere beskjed Fjerne beskjed fra tredjepart telefon *38 <AB Nr.> #38 <AB Nr.> 1) Definering av sifre avhenger av systemet 23

24 Indeks Indeks Fritt programmerbare taster... 3 Medflytting Viderekoble samtaler Administrere kortnumre Aktivering/deaktivering av DTMF Aktivering/deaktivering funksjoner med fjernkontroll Anrops beskyttelse Avslutte oppringingen... 7 Betjeningselementer... 2 Bruk av DTMF modus Bruk av gjenta ringe funksjon... 7 Bruke kortnummer... 8 Deaktivere funksjoner Displayelementer... 2 DTMF modus END-Tast... 3 Endre kostsenter Fellesklokke Fjernkontroll Funksjoner Funksjonskoder Funksjonstast... 3, 18 Følg meg Garantiansvar... 6 Gjenta ringe funksjon... 7 Grunn- oppsett Hente et anrop Idriftsettelse Ikke forstyrr Innlogging av telefonen Installasjon Konformitetsforklaring Kortnummer... 8 Lagre en Funksjon under en Tast Lagring av et Nummer under en Tast LED... 3 Leveringsomfang... 5 Låse opp for 1 samtale Medflytte Medflytte telefonen Medflytting Megling... 10, 21 Merkelapp... 3 Motta og ringe samtaler... 7 Nummer Tast Nummertast... 3, 8 Oppsett av høyttalervolum Oppsett av Ringe Egenskaper Oppsett av telefon Oppsett av telefonen din Opsjoner

25 Indeks Overføre Overføre en samtale Parker Personsøker Personsøker system...22 Privat kortnummerliste: Lagre/overskrive poster Problemløsing Programmering av tastene Regulering av ringe- egenskaper Repetisjonstast... 3 Revetast... 3 Ringe... 7 Ringing med frittprogrammerbar tast...8 Samtale venter Sikkerhet... 6 Spørreanrop under en samtale Svare på en oppringing...7 Svare på ventende samtale... 9 Svare/avvise en tilbakeringing Søking Tastatur... 3 Taste inn et telefonnummer... 7 Telefon konferanse Telefonkonferanse Tilbakringing... 9 Tilleggsfunksjoner... 8 Viderekoble telefonen Viderekobling Viderekobling av samtale Åpne dør Ønsket tilbakeringing... 21, 23 å sette i drift

26 Konformitetsforklaring Konformitetsforklaring KONFORMITÄTSERKLÄRUNG (Declaration of Conformity) Wir Ascom Business Systems AG (We) Ziegelmattstrasse 1 CH-4503 Solothurn Switzerland erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt (declare under our sole responsibility that the product) Material-Bezeichnung: System Telephone Ascom Office 10 (Model name) auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen übereinstimmt: (to which this declaration relates is in conformity with the following standards): EMV Immunität: EN (1998), EN , EN , EN (EMC Immunity: EN (1995) EMV Emission: EN Klasse B (1998) (EMC Emission): Gemäss den Bestimmungen der Richtlinien 89/336EWG, 73/23EWG und 1999/5/EG. (following the provisions of Directives 89/336/EEC, 73/23/EEC und 1999/5/EC) Solothurn, 1. Mai 2001 Karl Günter ppa Felix Jakob (Ort und Datum der Ausstellung) (Name und Unterschrift oder gleichwertige Kennzeichnung des Befugten) (Place and Date of issue) (Name & signature or equivalent marking of authorised person) Vi erklærer at forannevnte produkt er produsert i samsvar med vårt Total Quality Assurance System som er sertifisert av SQS ISO 9001, registreringsnummer 10318/05, i overensstemmelse med VEDLEGG i R&TTE Directive 99/05/EC. I overensstemmelse med de viktige kravene i Council Directive 99/05/EC og ECMA TR70 er inkludert. 26

27

28 Referanse til andre dokumenter Bruksanvisninger Office 35, 25, 45/45pro, 130/130pro Funksjonsoversikt Bruksanvisning systemassistent for sluttbrukeren Merkelapp Forbehold om leveringsmuligheter og tekniske endringer. Tilgjengelige funksjoner er avhengig av softwaren no_ba_b0 Forbehold om leveringsmuligheter og tekniske endringer. Tilgjengelige funksjoner er avhengig av softwaren. by ascom

BRUKSANVISNING. Trådløs telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 001-200609

BRUKSANVISNING. Trådløs telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 001-200609 BRUKSANVISNING Trådløs telefon Modell: e800 Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608 Ver. 001-200609 Binatone e800 System Trådløs telefon med nummerviser. Denne telefonen er ikke beregnet til å ringe nødsamtaler

Detaljer

Alcatel Office Premium REFLEXES

Alcatel Office Premium REFLEXES Alcatel Office Premium REFLEXES Easy REFLEXES N S FI Norsk manual Presentasjon av telefonapparatet, anrop, behandle flere anrop, arbeide i gruppe, når du ikke er tilstede Styre kostnader, justere og tilpasse

Detaljer

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhåndbok Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Hovedkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tlf: +1 408 526-4000 +1 800 553-NETS

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS CD1302S http://no.yourpdfguides.com/dref/1034637

Din bruksanvisning PHILIPS CD1302S http://no.yourpdfguides.com/dref/1034637 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3 Brukerhåndbok 9354853 Utgave 3 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-4U er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

Detaljer

Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn

Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6810 9311574 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-2 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 BRUKERHÅNDBOK DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 Innhold Viktige sikkerhetsforholdsregler...................

Detaljer

Videotelefon Brukermanual

Videotelefon Brukermanual Videotelefon Brukermanual Innhold 1. ACN videotelefon...4 1-1. Komponenter til videotelefonen... 4 1-2. Sikkerhetsinstruksjoner... 4 1-3. Slik gjør du deg kjent med videotelefonen... 6 1-4. Slik installerer

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7200. 9311394 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7200. 9311394 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7200 9311394 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-23 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL370 SL370 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS CT8558/AKUSATP2 http://no.yourpdfguides.com/dref/1034109

Din bruksanvisning PHILIPS CT8558/AKUSATP2 http://no.yourpdfguides.com/dref/1034109 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PHILIPS CT8558/AKUSATP2. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PHILIPS CT8558/AKUSATP2 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX800 A all in one A all in one DX800 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Gigaset DX800A all in one en solid samboer Gigaset DX800A all in one en solid samboer... med overbevisende indre og ytre verdier.

Detaljer

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset s Gigaset S685 IP / S675 IP Gigaset Kort oversikt over håndsettet 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½ V INT 1 15.01.08 09:45? SMS Taster, håndsett 1 Display i hviletilstand (eksempel) 2 Batteriets ladetilstand

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7270. 9231627 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7270. 9231627 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7270 9231627 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-8 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Innhold Introduksjon Tilkobling Bruk av telefon Bruk av faks Generelle funksjoner Vedlegg

Innhold Introduksjon Tilkobling Bruk av telefon Bruk av faks Generelle funksjoner Vedlegg Brukerveiledning Innhold Introduksjon 3 Pakningsinnhold 3 Sikkerhetsinformasjon 3 Oversikt 4 Tilkobling 5 Trinn 1: Innsetting av SIM-kort 5 Trinn 2: Tilkobling av antenne 5 Trinn 3: Tilkobling av telefon,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T250I http://no.yourpdfguides.com/dref/819886

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T250I http://no.yourpdfguides.com/dref/819886 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

OFX 9100. Brukerinstrukser (For telefaks) Fax. Norsk. Maskinen Din. Gjøre Deg Kjet Med. Maskinen Din. Installere. Programmere.

OFX 9100. Brukerinstrukser (For telefaks) Fax. Norsk. Maskinen Din. Gjøre Deg Kjet Med. Maskinen Din. Installere. Programmere. Fax Brukerinstrukser (For telefaks) OFX 900 Lose Problemer Skrive Ut Rapporter Og Lister Nettverksfunks-joner Vanserte Funksjoner Installere Maskinen Din Programmere Maskinen Din Grunnleggende Bruk Gjøre

Detaljer

Copyright 2004 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2004 Nokia. All rights reserved. BRUKERHÅNDBOK ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-29 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC. En kopi

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 9300

Brukerhåndbok for Nokia 9300 Brukerhåndbok for Nokia 9300 9233341 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RAE-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 5140. 9230236 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 5140. 9230236 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 5140 9230236 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet NPL-5 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 1 Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 TC 7.2 Brukerveiledning 2 Innhold Hva denne veiledningen inneholder Introduksjon til video konferanser Mønsterpraksis...4

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia E60

Brukerhåndbok for Nokia E60 Brukerhåndbok for Nokia E60 9241277 4. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret RM-49 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova

Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova 9209665 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-436 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie

BRUKERHÅNDBOK. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie BRUKERHÅNDBOK FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie Hvis du har behov for å kontakte kundeservice Vennligst fyll ut følgende informasjon for fremtidig referanse: Modellnummer: FAX-T104, FAX-T106 Serienummer:*

Detaljer

Doro PhoneEasy 615. Norsk

Doro PhoneEasy 615. Norsk Doro PhoneEasy 615 Norsk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Høreelement 2. Venstre menytast 3. Ringetast 4. Hurtigtaster

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6101. 9238291 2. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6101. 9238291 2. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6101 9238291 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-76 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7370. 9243218 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7370. 9243218 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7370 9243218 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer