Versjonsdokumentasjon for DI-PaperLess V.13 - build 3588

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Versjonsdokumentasjon for DI-PaperLess 4.5.2. V.13 - build 3588"

Transkript

1 Versjonsdokumentasjon for DI-PaperLess V.13 - build 3588 PaperLess Software Europe Ltd. 110 Amiens Street, Dublin 1, Republic of Ireland PaperLess Innovation Ltd April 2015

2 Innhold Om versjonsdokumentasjonen... 3 Pålogging første gang etter oppgradering til kan ta tid... 3 Viktigheten av likt brukernavn/passord for interne brukere i DI-Business og DI-PaperLess... 3 Viktigheten av korrekt Klientkode på klienten i Fil > Klient- og brukeradministrasjon... 4 Fil > Oppdatere faste opplysninger {Ctrl+Shift+S} må kjøres for hver klient... 4 av kundefakturaer... 4 Bilagsregistrering... 4 Vedr. bilagsnummerserier i DI-Business... 6 Bilagsregistrering av fakturaer med manuell MVA... 6 Viktig informasjon FØR du posterer fra DI-PaperLess til bunt i DI-Business... 6 Viktigheten av tasten {F4} i DI-Business sin bilagsregistrering... 7 Kobling mellom PaperLess-dokument og DI-bilagstransaksjoner... 7 Viktig informasjon vedr. buntbehandling i DI av PaperLess-bunter... 8 Oppsett av felt pr. bilagsart og pr. klient... 9 Konteringsmal og periodisering... 9 Kontroll av regnskapsperiode Registrering av betalinger m.v. og feltet Motreferanse Endre avdeling/anmerkning for oppdatert bilag i spørring i DI Avstemming av klient med DI-Business Rapport > Avstemming DI-Business av inngående og utgående saldi Fil > Synkronisere med DI-Business Bruk av PaperLess Printer til å skrive ut fra DI-PaperLess Vedlikeholdsrapporter for dokumenter og transaksjoner Oppsett av DI-PaperLess DIPL.dll Versjonsnotater build Versjonsnotater build Versjonsnotater build Versjonsnotater build 3576 og Versjonsnotater build Versjonsnotater build Versjonsnotater build Øvrige versjonsnotater som viser ny funksjonalitet, dernest endret funksjonalitet og korrigeringer i eksisterende funksjonalitet. Ny funksjonalitet Endret funksjonalitet Korrigering av eksisterende funksjonalitet PaperLess Innovation Ltd

3 Om versjonsdokumentasjonen Denne dokumentasjonen må distribueres til alle som bruker DI-Business og DI-PaperLess internt i selskapet. Øvrige versionsnotater med nyheter, endringer og korrigeringer kan sendes til eksterne brukere (Klientaksess) etter behov. Alt materiale i denne dokumentasjonen og de program den omhandler, er beskyttet av lov om opphavsrett og den inngåtte avtale om disposisjonsrett til programvare og vedlikehold for sluttbruker av PaperLess Dokumentsenter. Alle rettigheter til dette materiell innehas av PaperLess Innovation Ltd. Enhver kopiering eller gjengivelse av materiell i denne dokumentasjonen, inkludert tekst, skjermbildeutforming eller rutiner, er forbudt. PaperLess er et registrert varemerke fra PaperLess Innovation Ltd. Windows og Excel er registrerte varemerker fra Microsoft. This program uses ImageLib Corporate Suite by SkyLine Tools. This program uses OE6 by Korbitec (Pty) Ltd. This program uses Recognition Toolkit, a registered trademark from Exper-OCR. All rights reserved. This program uses Raize Components 3.0 by Raize Software, Inc. This program uses XLSReadWriteII 2.0 by Axolot Data. All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra PaperLess Innovation Ltd. Pålogging første gang etter oppgradering til kan ta tid Det er foretatt endringer i klientdatabasen for å tilrettelegge for raskere søk i. Derfor vil det ved førstegangs pålogging til hver klient ta tid før du kommer inn i klienten. Tiden det tar avhenger av hvor stor klientdatabasen er. Vær tålmodig og ikke kontakte systemadministrator for å restarte PaperLess på serveren. Viktigheten av likt brukernavn/passord for interne brukere i DI- Business og DI-PaperLess For at ny funksjonalitet skal fungere så må det påses at det er likt brukernavn og passord for brukere av DI-Business som også er DI-PaperLess-brukere. Dersom dette ikke gjøres, kan det resultere i melding om ugyldig pålogging når det forsøkes kjøring av Fil > Oppdatere faste opplysninger {Ctrl+Shift+S}, Fil > Synkronisere med DI-Business, Rapport > Avstemming inngående og utgående saldi med DI-Regnskap samt når det skrives direkte til bunt i DI-Regnskap. Dersom du i dag alltid åpner DI-PaperLess innefra DI-Business så sjekkes ikke passord i DI- PaperLess fordi du er pålogget allerede i DI-Business. Dette kan dog bety at du ikke har oppdatert passordet i DI-PaperLess da du sist endret passordet i DI-Business. Det anbefales IKKE å endre brukernavnet i DI-PaperLess dersom brukeren har vært involvert i dokumentflyt. Dette fordi hisotrikken da vil ligge på tidligere brukernavn og brukeren vil da ikke kunne søke i > 1. Søk i oppdaterte bilag på de bilag der bruekren har vært involvert i dokumentflyten. Hver bruker kan endre sitt eget passord i DI-PaperLess via menyvalget Fil > Endre passord for pålogging. PaperLess Innovation Ltd

4 Derfor kan brukeren enkelt åpne DI-PaperLess fra DI-Business som vanlig og så endre passordet selv slik at ny funksjonalitet vil fun gere. Merk at eksterne brukere (Klientaksess) normalt ikke ligger registrert i DI-Business, og derfor er det kodet at alle eksterne brukere benytter det brukernavn/passord som må registreres i PLServerSetup > Database. Se veiledning for feltet i PLServerSetup. Viktigheten av korrekt Klientkode på klienten i Fil > Klient- og brukeradministrasjon Klientkode må være korrekt definert i Fil > Klient- og brukeradministrasjon. Det gjøres ved å klikke på knappen Endre på klienten i skillearket Klienter. Klientkode skal være identisk med DI sin klientkode, typisk X001. Dette er viktig for at oppdatering av faste opplysniger og skriving av bilag til bunt i DI skal kunne fungere. Klientkoden skal være unik. Fil > Oppdatere faste opplysninger {Ctrl+Shift+S} må kjøres for hver klient Dersom du konterer alt eller noe av dataene i PaperLess samt for å anvende ny funksjonalitet for kontering i DI-PaperLess, må Fil > Oppdatere faste opplysninger {Ctrl+Shift+S} kjøres pr. klient før du starter kontering og før overføring til bunt i DI-Business. Dette for å sikre at alle kontokodeegenskaper oppdateres, som bilagsarttype, tvungen avdelingskode, etc. av kundefakturaer Da DI-PaperLess etter at du kjører {Ctrl+Shift+S} for å oppdatere faste opplysninger nøyaktig vet bilagsarttypen så er det ikke lenger behov for eget menyvalg fordi det styres automatisk ut fra om det er kunde- eller leverandørbilagsarttype hva slags fakturatolk som kjøres. Det er da bare å angi korrekt bilagsart med {Ctrl+A} og kjøre fakturatolk {Ctrl+F5} eller sette i forkant oppe i første feltet i søkefilteret når du henter inn dokumentene noe som gjør at du automatisk kan få kjørt fakturatolken. Bilagsregistrering Du kan i versjon kontere alt av bilag i PaperLess og forretningslogikken rundt validering av kontoder foretas i PaperLess basert på de regler som er i DI-Business. Du kan PaperLess Innovation Ltd

5 nå også skrive direkte til bunt i DI fra PaperLess, noe du gjør med hurtigtasten {Ctrl+Shift+B} eller klikke på rutinen til venstre i PaperLess. Det er mulig å kontere et bilag i PaperLess over flere regnskapsperioder samt forskjellige bilagsarter slik at f.eks. betaling kan føres sammen med leverandørakturaen. Kontering i PaperLess har mange muligheter, og merk deg hurtigtastene for å legge til konteringslinjer {Ctrl+N}, slette konteringslinjer {Ctrl+Delete } og kopiere konteringslinjer {Ctrl+Shift+C}. Du kan også gjenta verdi fra felt i linjen over med {/} (skråstrek) på ditt nummeriske tastatur. Ønker du å kopiere innholdet fra ett felt til et annet, eller til annen applikasjon, så tast {F2} og du går i endremodus der du kan taste {Ctrl+C} etterfulgt av {Linjeskift}. Da har du verdien i minnet og kan lime inn i et felt i PaperLess eller i annen applikasjon. Merk deg også hurtigtasten {Shift+{+}} (Shift og tasten + på nummerisk tastatur) som går til neste bilag i listen og plasserer markøren i første felt i hodet. Dette er raskere enn {Ctrl+L} for å gå til dokumentlisten, taste {PilNed} og så bevege deg til første feltet. Husk også {Tab} og {Shift+Tab} for å gå fra hodet til linjenivå og motsatt. Du har også > Massoppdatering av konteringsfelt der du kan endre ett konteringsfelt av gangen på alle markerte bilag. Praktisk dersom du må endre regnskapsperiode (som styres av feltet Regnsk.dato) på en rekke bilag, eller må påføre en avdelingskode på en rekke bilag samtidig. En annen praktisk sak for kontering er Rapport > Konteringsoversikt som viser deg direkte i Excel alle konteringer for de bilag du velger i dokumentlisten. Der får du en lettfattelig oversikt over alt før postering til DI {Ctrl+Shift+B}. Ønskes det å kontere manuelt i DI, så er det eget valg i Rutine til venstre for dette, noe som gjør at bilaget flyttes til handlingen Bilag til bokføring. Det er også hurtigtast {Ctrl+Shift+D} for dette. (Merk at tasten {mellomrom} ikke lenger gjør klar for manuell bokføring i DI, men validerer alle konteringslinjer for å sjekke om det kan overføres til bunt i DI-Business.) PaperLess Innovation Ltd

6 Vedr. bilagsnummerserier i DI-Business Bilagsnummer i direkteoverført bunt fra DI-PaperLess til DI-Regnskap tilordnes ut fra valg som er satt under Egenskaper DI-Regnskap XI-XML import. Her kan du sette om det skal benyttes en bilagsnummerserie (fra Tellere/nummerserier) eller en serie pr. bilagsart. Vi anbefaler at dette settes likt som valg under Egenskaper DI- Regnskap Bilagsbehandling Dersom man ønsker å benytte fakturanummer som bilagsnummer for utgående faktura og kreditnota krysser man av for dette. Dette krever at utgående faktura og kreditnota er merket med bilagsarter for dette. Bilag fra DI-PaperLess får automatisk nytt bilagsnummer ved nytt dokumentnummer. Bilagsregistrering av fakturaer med manuell MVA Skal det bokføres avgiftskode 5 og 7 direkte på hovedbokskonto for MVA, må dette gjøres med manuell bokføring i DI og hake for skannede bilag som tidligere slik at anføring av hovedbokskonto foretas. Det tillates ikke avgiftskode 5 eller 7 på hovedbokstonto for MVA i DI-PaperLess. Viktig informasjon FØR du posterer fra DI-PaperLess til bunt i DI-Business Har du egendefinerte avgiftskoder i DI så må du endre slik at du ikke bruker koden 0 (null) som ikke er tillatt i DI-PaperLess. Merk dog at du alltid får opp standard avgiftskode for hovedbokskonti slik at dette ikke skaper mer inntasting, men du kan altså ikke bruke koden 0 (null). I en overgangsfase kan det være at du har bilag liggende som er kontert klart for manuell bilagsføring i DI-Business, og dette kan påvirke overføring til bunt i DI. For at DI-PaperLess skal kunne validere felt korrekt, må Fil > Oppdatere faste opplysninger {Ctrl+Shift+S} kjøres pr. klient før overføring til bunt i DI-Business. I forrige versjon (4.4.3) var det slik at registrert Dato automatisk satte Regnsk.dato til samme dato. Feltet Regnsk.dato er det som angir Regnskapsperiode i DI-Regnskap. I ny versjon så settes automatisk Regnsk.dato til siste dag i måneden for registrert Dato. Når det skapes bunt i DI-Business via DI-XML så grupperes bilagene pr. Regnsk.dato, og derfor kan oppleve å få en rekke bunter i DI-Business første gang du overfører bilag til bunt i DI- Business. (Dersom du ikke ønsker dette, men én bunt pr. Regnsk.dato så kan du bruke den nye funksjonen > Massoppdatering av konteringsfelt.) PaperLess Innovation Ltd

7 Det er krav om at registrert hovedbokskonto i Debet- eller Kreditkonto har avgiftskode. Kontering av hovedbokskonto vil derfor i versjon alltid sette avgiftskode iht. Innstillingene i DI-Business, og forsøker du å slette avgiftskode så settes den til avgiftskode for Ingen avgift. På bilag kontert klart for manuell bilagsførring vil det normalt ikke ligge avgiftskode, typisk for bankbilag. Du vil derfor på slike bilag få følgende beskjed når du forsøker å overføre til bunt i DI-Business: Du må da sørge for å ha feltet Ak synlig, noe som kan gjøres via Brukerinnstillinger > Kontering > Velg synlige konteringsfelt {Ctrl+U}, og registrere avgiftskode. Merk at du kan registrere avgiftskoden manuelt på alle konteringslinjer, men også den nye funksjonen > Massoppdatering av konteringsfelt kan være praktisk her da du kan oppdatere flere bilag på en gang. Spesielt vedr. DI-Prosjekt: Fører du bilag med kode for Prosjekt med hovedbokskonto og leverandør på samme rad så har du i dag mulighet til å søke i PaperLess på kombinasjon av prosjekt og leverandør på slike bilag. Dette vil ikke fungere dersom du posterer til bunt i DI fra PaperLess. Du beholde dagens bokføringsmetode for å beholde denne funksjonaliteten for slike bilag. Viktigheten av tasten {F4} i DI-Business sin bilagsregistrering Ved manuell bokføring av PaperLess-bilag i DI-Regnskap/Prosjekt så er det viktig å være klar over {F4}-tasten og dens betydning. Tasten ble skapt for mange år siden for å fortelle bilagsregistreringen i DI at du har skiftet fokus til annet dokument i PaperLess-vinduet. Dette er typisk når du ikke ønsker å bokføre det bilaget som det ble skiftet til etter du gikk ut av K- feltet i DI. Det er nå kritisk å taste {F4} når du står i første feltet i DI etter at du har markert det bilaget som ønskes manuelt bokført. Da hentes konteringsdata fra PaperLess fra det bilaget du flyttet til samt at koblingen melllom PaperLess-dokumentnummber og DI-bilagstrans etableres. Gjøres ikke dette, er det derfor store sjanser for at det blir feil kobling. Kobling mellom PaperLess-dokument og DI-bilagstransaksjoner I versjon så kobles bilagstransaksjoner fra bunt i DI når bunten er skapt av PaperLess via DI-XML, eller at det bokføres manuelt i DI-Regnskap/Prosjekt med haken for Skannede bilag. Det kobles basert på PaperLess sitt dokumentnummer. Alle andre bunter vil havne i PaperLess som manuelt oppbevart. For å kunne koble bilagstransaksjoner på eldre bilag der PaperLess sitt dokumentnummer ikke kom inn i bunten ved manuell bilagsføring med Skannede bilag, så vil det på bunter PaperLess Innovation Ltd

8 som har opprinnelse basert på 'Skannede bilag kobles basert på bilagsnummer i DI og "stemplet" bilagsnummer i dokumentlisten i DI-PaperLess. Dette betyr at man ikke kan koble dokumenter med en bunt som ikke har hake for Skannede bilag kun basert på bilagsnummer "påført" i PaperLess med endre dokumentteksten med {F2}, skrive bilagsnummer og så brue {Alt+PilNed/Opp} for å "stemple" bilagsnummer på andre bilag. Fremfor å bruke tid på slikt, bruk menyvalget Dokument > Koble dokument(er) til bilag i {Ctrl+Shift+V}, som kan brukes for å koble ett dokument til flere bilag, eller flere dokumenter til like mange bilag. Viktig informasjon vedr. buntbehandling i DI av PaperLess-bunter Med PaperLess så har du fleksibiliteten til å kontere flere perioder innenfor ett dokument så lenge det balanserer debet/kredit pr. periode. Når det skrives til bunt i DI så kan da ett dokumetnummer fremkomme i flere bunter. Det anbefales derfor å ikke deloppdatere bunter skapt av PaperLess, men oppdatere alle bunter skrevet fra PaperLess samtidig. Tilsvarende anbefales det å slette alle bunter som ble skapt dersom du er nødt til å slette bunt. Det forklares hvorfor i de etterfølgende avsnittene. Dersom du oppdaterer én av buntene så kan det bety at et dokument ikke lenger er synlig i Bilag til bokføring. Dette fordi første buntoppdatering gjør at dokumentet i PaperLess blir merket som oppdatert. Derfor kan det være at når man blar i bunt i DI så er det ikke noe dokument å gå til og da vil markert dokument i PaperLess ikke skifte. Derfor anbefalingen om ikke å ikke deloppdatere skrevne bunter fra PaperLess, men alle sammen på en gang. Husk at bunter skrives i PLDNo-rekkefølge til DI-XML, uavhengig av hvordan det er sortert. Dersom handlingen Bilag til bokføring da er sortert på noe annet enn dokumentnummer fordi man hadde det for manuell bokføring i DI så kan det oppleves som om det hopper usystematisk når man blar i bunten i DI. Det er dog systematikk fordi når man blar i en bunt som er skrevet fra PaperLess vil det da ligge i PLDNo-rekkefølge, mens brukeren kanskje har sortert Bilag til bokføring på noe annet. Da vil den hoppe i listen mens man blar nedover i bunten i DI. En annen ting man må være klar er at fleksibiliteten med flere perioder innenffor ett dokument også gjør at dersom man velger å slette en bunt i DI med etterfølgende 'Dokument > Oppev overføring til bunt' i PaperLess så må man være observant. Ett dokument kan ligge i flere bunter, og første bunt som oppdateres inneholdende PaperLess dok.nr. vil gjøre at det dokumentet blir merket som oppdatert i handlingen Bilag til bokføring selv om dokumentet også ligger i andre bunter. Velger man så å slette en bunt som inneholder et dokument som ikke lenger er synlig i Bilag til bokføring så vil du ikke få frem det dokumentet i Bilag til bokføring igjen. Dermed kan konteringer gå tapt. Derfor anbefale å slette alle bunter skulle det være nødvendig og så oppheve i PaperLess. Da har du full kontroll igjen og kan gjøre endringer til konteringslinjene i PaperLess og skrive til bunt igjen. PaperLess Innovation Ltd

9 Oppsett av felt pr. bilagsart og pr. klient Hver bruker kan i DI-PaperLess tilpasse synlige felt og rekkefølgen av dem pr. bilagsart og pr. klient. Du kan tilpasse synlige felt både i hodet og på linjenivå. Merk at første linje har samme konteringsdata som hodet, noe som er bevisst kodet fordi dette passer bra for fakturaer og kreditnota der der er data som kun skal registreres i hodet. Konteringsmal og periodisering Under menyen er det mulig å opprette konteringsmaler som kobles til kundeeller leverandørkontokode. vil alltid bruke en kontringsmal koblet til kunde- /leverandørkontokoden, og dersom en konteringsmal er benyttet ser du kontokoden i blå skrift. Konteringsmalene lagres pr. klient. Det er fint mulig å sette opp konteringsmal som ikke er linket direkte til kunde- eller leverandør, og det gjøres ved opprette en «blank» kunde- eller leverandørkontokode. Du kan f.eks. lage en kunde som heter «Konteringsmal månedlig avskriving» og du velger da denne kundekontokoden i hodetfeltet i DI-PaperLess og du vil få hele konteringsmalen frem. Etterpå sletter du bare kundekontokoden med {Delete}. Det er nå også mulighet til å angi periodisering av hovedbokskonto som ved skriving til bunt i DI-Regnskap {Ctrl+Shift+B} vil sørge for periodering i DI. Du må hente frem feltene Per. startdato og Period. mnd der du angir startdato, som angir regnskapsperioden, og antall måneder du ønsker å periodisere. Du må også passe på å tillate periodisering for hovedbokskonto i kontoplanen i DI. Sett hake ved Periodiseringskonto og spesifiser balanse -og resultatkonto. PaperLess Innovation Ltd

10 Kontroll av regnskapsperiode I DI-PaperLess bestemmes perioden bilaget skal føres på ut fra feltet Regnsk.dato (ValDt). Du kan pr. bilagsdokument i PaperLess ha forskjellig periode fra bilagsdato, samt at du kan ha forskjellige bilagsarter for konteringslinjene. Ved skriving av bunt i DI vil DI-PaperLess sørge for at bilag grupperes pr. regnskapsperiode selv om du markerer bilag i DI-PaperLess som er fra forskjellige regnskapsperioder. Det er ikke kontroll i DI-PaperLess på lukkede perioder, men bunten blir nektet oppdatert i DI dersom regnskapsperiode på bunten ikke er åpen. Dermed kan du gå inn i bunten i DI og endre bunthodet. Dersom du som regnskapsfører vet at en regnskapsperiode er stengt før skriving av bunt i DI fra PaperLess, så kan du bruke menyvalget > Masseoppdatere konteringsfelt på valgt(e) dokument(er) for å endre feltet Regnsk.dato på nødvendige bilag før skriving DI. Registrering av betalinger m.v. og feltet Motreferanse For at det skal fungere med bilagsregistrering av såkalt PMP-referanse i DI, så må være det sjekkes for innstillingene i Egenskaper > Kunder / Leverandører > Post-mot-postbehandling. Det er innstillingen for «andre system» som må settes korrekt for at det skal krysses automatisk ved oppdatering av bunt skapt fra PaperLess. PaperLess Innovation Ltd

11 For registrering av betalinger brukes feltet Motreferanse som må hentes frem. Du kan gjøre {F3}-oppslag i feltet og har du angitt kunde/leverandør så finner du kun poster for den kunde/leverandør. I tillegg kan du skrive inn fakturanummer direkte og det hentes forslag til konteringsdata fra motposteringen. Endre avdeling/anmerkning for oppdatert bilag i spørring i DI Det er i DI-Business fra versjon 7.3 med DI-PaperLess versjon eller høyere mulighet til å foreta endringer foretatt direkte i oppdatert bilag for feltene Avdeling og Anmerkning slik at dette oppdaterer automatisk. Avstemming av klient med DI-Business Når rutinene følges for bokføring av PaperLess-bilag i DI så vil det ikke forekomme differanser i regnskapet mellom DI-Business og PaperLess. Av erfaring ser vi at differanser oppstår dersom manuell bokføring av PaperLess-bilag i DI påfører feil bilagsnummer på dokumentet i PaperLess-vinduet. I tillegg vil det bli differanser dersom reglene for oppsett av korrekte buntnummerserier i de forskjellige delsystemene i DI ikke er utført, slik at det ikke er unike buntnumre innenfor et regnskapsår. En annen kilde til differanser er at det legges tilbake sikkerhetskopi i DI uten å enten legge til tilbake tilsvarende sikkerhetskopi i PaperLess, eller sørge for å fjerne bunter i PaperLess som ikke lenger er i DI etter gjenopprettelse av sikkerhetskopi i DI. Det vil også bli differanser dersom DI ved buntoppdatering i DI ikke får kontakt med PaperLess, men bruker for da en advarsel om dette som gir beskjed til bruker at man må sørge for å eksportere bunten(e) på nytt til PaperLess slik at det ikke bli differanser. For å rette opp når det først har oppstått differanse, så er det laget forskjellige verktøy: Rapport > Avstemming DI-Business av inngående og utgående saldi Denne rapporten går gjennom valgt eller alle klienter og henter ut inngående og utgående saldi for ett angitt regnskapsår via DIBusinessExchange.dll og sammeligner med samme data som du får i PaperLess sin Rapport > Saldoliste. Denne er til hjelp for å avdekke om det kan være differanser i en klient, noe som normalt vises i form av forskjellig IB og UB. PaperLess Innovation Ltd

12 Fil > Synkronisere med DI-Business Denne rutinen sletter alt av transaksjoner i PaperLess og henter inn på nytt fra DI via DIBusinessExchange.dll. Rutinenen jobber periode for periode innenfor angitt regnskapsår og periode. PaperLess tar var på koblinger mellom dokument og buntnummer+bilagsnummer før sletting av transkasjoner og avstemmer med transaksjoner fra DI. Eventuelle dokumenter i PaperLess som ikke kan kobles med transaksjoner fra DI vil havne i handlingen Bilag til bokføring. Slike dokumenter kan forekomme når det er lagt tilbake sikkerhetskopi i DI uten å korrigere i PaperLess, eller dersom reglene for unike buntnummerserier ikke er fulgt og det ikke lar seg gjøre å koble ut fra unikt buntnummer, bilagsnummer og bilagsdato. Bruk av PaperLess Printer til å skrive ut fra DI-PaperLess Det er ikke lenger mulig å skrive ut flere dokumenter av gangen fra selve DI-PaperLess til PaperLess Printer. Det fungerer kun med ett dokument av gangen. Forsøker du flere av gangen så får du beskjed i PaperLess om å bruke menyvalget Dokument > Lage kopi av valgt(e) dokument(er) til Legg inn dokumenter {Ctrl+Shift+A}. OBS! Har du Legg inn dokumenter allerede åpent i annet vindu så husk at du må taste {F5} eller {Alt+5} for å gjenoppfriske dokumentlisten for å se dokument som du har tatt kopi av. Vedlikeholdsrapporter for dokumenter og transaksjoner Det er lagt til to nye rapporter som hjelper å holde kontroll på dokumenter og bilagstransaksjoner i PaperLess. Disse er tilgjengelige for brukere med Brukerrettighet 'Klientadministrator' og 'Administrator'. Første rapport er 'Dokumenter ikke koblet til eller Øvrige dokumenter' og er praktisk for å se om det finnes slike dokumenter. For enkelte integrasjoner med PaperLess kan det være korrekt at det skal være slike dokumenter fordi dokumentet er lagret kun i integrert økonomisystem, men normalt skal alle ferdigprosesserte dokumenter som ikke er synlig i noen av dokumentflythandlingene (Legg inn dokumenter t.o.m. Avventer synkronisering/bilag til bokføring) være lagret i enten eller Øvrige dokumenter. For å se på dokumentet og avgjøre om det skal slettes, lagres eller kobles, bruk menyvalget Dokument > Endre dokumentstatus og angi dokumentnummeret øverst, klikk knappen Hent verdier og fjerne alle haker. Etter du kikker OK vil dokumentet være synlig i handlingen Legg inn dokumenter. Andre rapport er 'transaksjoner uten dokument' og lister opp for valgt regnskapsår alle bilagstransaksjoner som ikke har tilkoblet dokument. Denne er praktisk for å avstemme at alt av dokumentasjon er lagret. Enkelte transaksjoner vil normalt ikke ha dokument og det er enkelt å kontrollere da du kan sortere bl.a. på bilagsnummer i rapporten. PaperLess Innovation Ltd

13 Oppsett av DI-PaperLess DIPL.dll Vedr. søk etter PL.ini og PLDCenter.exe ved kall til DIPL.dll, så er det kodet slik at kall via DIPL.dll leter etter PL.ini for å finne kjørende PLSever i mappen der DIPL.dll ligger, dernest i undermappen...\pldcenter, så...\data\pldcenter og til slutt ut fra registry HKEY_CURRENT_USER\Software\PaperLess\PLApplicationPath. Versjonsnotater build 3588 I dette avsnittet ser du ny funksjonalitet, endret funksjonalitet og korrigering for build 3584 Dette avsnittet er praktisk for deg som allerede har gjort deg kjent med alt av ny og endret funksjonalitet i build For deg som nettopp har oppgradert så er det bare å lese gjennom og så fortsette på de neste avsnittene. Endret funksjonalitet Kontering Saksnr. #SRX08839 Korrigert slik at det er mulig å kontere hovedbokskonti som tillater Avdeling for debet og kredit på samme linje. Nå tillattes dette og ved skriving til bunt dersom hovedbokskontiene tillater dette, kommer Avdeling på både Debetkonto og Kreditkonto når det skrives til bunt i DI, noe som alltid skaper to bilagslinjer via DI-XML. Kontering Ønske #742 Endret slik at det er tillatt å kontere prosjekt/prosjektkoder dersom enten hovedbokskonto debet eller kredit tillater dette. Tidligere måtte du lage ny konteringslinje {Ctrl+N}. Korrigering av eksisterende funksjonalitet {Ctrl+F5} Dokumentoversikt Pålogging Kontering Saksnr. #SRX08684 Saksnr. #SRX08705 Saksnr. #SRX08806 Saksnr. #SRX08807 Korrigert feilsituasjon som kunne føre til at første funnet IBAN på en faktura ble hoppet over, noe som skyldes rekkefølgen på systemdefinerte alias. Korrigert spesiell feilsituasjon der en bruker som ut fra Brukerrettighet skulle ha tilgang til handlingen Dokumentoversikt ikke fikk det. Korrigert feilsituasjon som kunne oppstå når en bruker logger inn i PaperLess og fikk beskjeden "En ny versjon () av PLDCenter er klar for nedlasting.". Etter dette ville brukeren få feilmelding på skjermen som skapte en BugReport. Dette kunne skje dersom av en eller annen grunn kjørende PLServer mister aksessrettighetene til PaperLess sin programmappe. Nå får brukeren en melding om at det er problem og om å kontakte systemadministrator som må sjekke loggfil og restarte PLServer. Korrigert slik at det ikke kommer feilmelding når man i søker på beløp i formatet "5000,-" og at det oppfører seg som om man skriver , noe som begge gir søkeresultat for Beløpe = 5000,00. Korrigert slik at du får beskjed om hva som er tillatt datoformat når du taster inn feil datoformat som " " i feltet PaperLess Innovation Ltd

14 Legg inn dokumenter PaperLess Web PaperLess Web PaperLess Web Dokumenflyt Synkronisere med DI-Regnskap Oppgave #6914 Oppgave #6936 Oppgave #6935 Saksnr. #SRX08818 Saksnr. #SRX08917 Regnskapsdato (PLAcLn.ValDt). Korrigert slik Behandle TIF > Splitt valgt dokument {Ctrl+Shift+Y} ikke vil feile og gi melding "Ingen tlgang" i spesielle tilfeller der PaperLess i Sikkermodus (Klientaksess) er plassert i en utdelt mappe i et nettverk. Dette var feil etter build Korrigert spesielle tilfeller der en bruker ville få listet opp firma den har tilgang flere ganger i påloggingsbildet. Dette var relatert til å sette tilgangskontroll på hva brukeren kan se i Regnskaparkiv. Korrigert spesielle tilfeller der en bruker ville fått listet opp mottakere flere ganger i listen over mottakere i søkefilteret. Dette var relatert til å sette tilgangskontroll på hva brukeren kan se i Regnskaparkiv. Korrigert slik at begrensninger til satt i Fil > Tilgangskontroll for fungerer i handlingen Oppdaterte bilag i PaperLess Web. Tidligere ble alle dokumenter vist. Tidligere når tre eller flere mottaker var tilknyttet for dokumentflyt og første mottaker godkjente dokumentet så ble det satt feil dato for siste mottaker. Rekkefølgen var den samme og kun dato ble feil. Dette er nå korrigert. Korrigert feil med kobling av dokument og bilagstranser som kunne oppstå ved bruk av semikolon i feltet Anmerkning og synkronisering av med DI. Tidligere ville dokumenter som har semikolon i Anmerkning havne tilbake til Bilag til bokføring og måtte manuelt kobles til bilagstranser igjen. Versjonsnotater build 3584 I dette avsnittet ser du korrigeringer siden build Korrigering av eksisterende funksjonalitet Kontering og Rapport > Avstemming inngående og utgående saldi med DI-Regnskap PLServer Korrigert ved oppslag og inntasting av verdi i konteringsfeltet Motref. samt ved kjøring av Rapport > Avstemming inngående og utgående saldi med DI-Regnskap slik det ikke kommer BugReport der man må klikke Continue for å fortsette i tilfeller der PaperLess ikke kan finne filen DIBusinessExchange.dll, noe som kan skje dersom det er feil med tilordning av diskbokstav ved start av PLServer. Det kommer nå en melding om at DIBusinessExchange.dll ikke finnes eller at PLServer ikke har tilgang til å kjøre filen. Foretatt endringer i måten PLServer starter på når det er registrert tilordnet diskbokstav i skillearket Tjeneste basert på rapporterte tilfeller der enkelte ganger diskbokstavene ikke blir tilordnet ved start av PLServer noe som fører til at man i PaperLess får melding om at DIBusinessExchange.dll ikke finnes. I slike tilfeller må man etter start av tjenesten sjekke at det i PLLog-filen er lignende setning :30:05;System ;;Info from PLServer.exe : Mapped drives: S:=\\server\utdeltmappe; PaperLess Innovation Ltd

15 XML-fakturaer Hjelp > Om Skrive til bunt i Visma DI {Ctrl+Shift+B} I de tilfeller der XML-faktura i EHF-format har innstilling for at det skal være innebygd vedlegg, men at det ikke eksisterer noen innebygd fil, korrigert slik at du får en melding pr. fil som hentes inn som forklarer at XML-fakturaen ble hentet inn, men vises som HTML da det ikke var noe innebygd faktura. Du kan dermed kjøre fakturatolk som vanlig og XML-fakturaen er den mottatte fakturaen i lovlig forstand. Du må i slike tilfeller kontakte leverandøren og be om å at de korrigerer sin XML-faktura. Endret slik at den versjon og buildnummer som vises for filen DIPL.dll vises fra DI-programmappe som definert i PLServerSetup > Database > Programkatalog. Dersom DIPL.dll ikke eksisterer i definert DI-programmappe så sjekkes det om DIPL.dll ligger sammen med PaperLess sine applikasjonsfiler (PLServer, PLSererSetup, etc.) og viser versjonsinfo fra den filen. Endret metode for plassering av filer til Windows Clipboard slik at DI-XML-fil og -loggfil ved feil og advarsler ved skriving av bunt til Visma DI kan limes inn med {Ctrl+V} som vedlegg i e-post til DIsupport eller legges i en mappe i Windows, også i de tilfeller der PaperLess og DI er installert og kjører på separate servere. Versjonsnotater build 3582 I dette avsnittet ser du ny funksjonalitet, endret funksjonalitet og korrigering for build Dette avsnittet er praktisk for deg som allerede har gjort deg kjent med alt av ny og endret funksjonalitet i build For deg som nettopp har oppgradert så er det bare å lese gjennom og så fortsette på de neste avsnittene. Ny funksjonalitet #6742 Lagt til mulighet for brukere til å søke etter dokumenter basert på feltet Text/Beskrivelse (PLAcLn.Txt) i dokumenter de har vært involvert i dokumentflyten for, noe som gjøres i og første skilleark '1. Søk i arkiverte bilag'. Tidligere var dette kun mulig i de øvrige skillearkene 2-5 som kun er tilgjengelig for brukere med Brukerrettighet som har tilgang til hele (med mindre man har begrenset ved hjelp av Fil > Tilgangskontroll. Endret funksjonalitet Integrasjon med Visma DI Forbedret håndtering av feilsituasjoner i integrasjonen med Visma DI der pålogging til Visma DI Server er nødvendig, som ved Fil > Oppdatere kontokoder, Rapport > Åpen post liste, Rapport > Avstemming IB og UB med DI-Regnskap og ved skriving av bilag til bunt(er) i Visma DI. Tidligere kunne disse gi en urforklarlig feilmelding og skriving til bunt med feil brukernavn/passord ville gjør at PaperLess stopper opp på arbeidsstasjonen. Det er også lagt inn bedre PaperLess Innovation Ltd

16 OCR:IE Fil > Bytt firma Dokument > Snu dokumentnummerrekkefølge Dokumentflyt #6741 #6791 #SRX08096 #SRX08479 feilmelding når skriving av bunt enten feiler eller gir advarsel, og det vises nå første linjer fra feilloggen til Visma DI. Det er også forbedret slik at dersom det kommer advarsel ved skriving av bunt så blir bilaget i PaperLess likevel satt hengelås på fordi bilagene er skrevet til bunt, men trenger korrigering i bunt i Visma DI for å kunne oppdateres. Tidligere ble slike bilag liggende igjen som om de ikke var skrevet til bunt. Basert på innsendte fakturaeksempler forbedret hvordan MVA-registreringsnummer blir funnet for irske fakturaer. Tidligere når man var i og valgte å bytte til annet klient så ble alle søkeverdier du hadde i den foregående klienten beholdt og søk aktivert, noe som førte til at du måtte vente til søket var ferdig. Dersom du stod i første skilleark og ikke hadde angitt søkeverdier så ville det føre til at alle dokumenter ble hentet, noe som kan ta lang tid. Endret nå slik at kun Regnskapsår beholdes og at søket ikke automatisk utføres. Endret slik at denne funksjonaliteten kun kan benyttes for TIF-filer ettersom det var det derfor den ble skapt, nemlig å endre rekkefølgen dersom man skannet inn dokmenter i feil rekkefølge. Det kommer melding dersom kan forsøker å kjøre rutinene på andre typer dokumenter enn TIF: Korrigert slik at det ikke lenger er mulig å sette på hakene samtidig for valgene 'Automatisk overføre til økonomisysemet etter siste mottaker' og 'Automatisk til bokføring etter siste mottaker' (som plasserer dokumentet i handingen Avventer synkronisering/bilag til bokføring). Dette gjelder både i Dokumentflyt > Tilknytt mottakere {Ctrl+T} og i Brukerinnstillinger > Dokumentflyt. Korrigering av eksisterende funksjonalitet Behandle TIF #6751 Korrigert feil som oppstod i 4.2. build 3579 som gjorde at splitting av dokument {Shift+Ctrl+Y} ikke kunne utføres. > Lagre konteringsmal for leverandør/kunde {Ctrl+Shift+T} Fil > Oppdatere faste opplysninger {Ctrl+Shift+S} #SRX08465 oppave #6558 Korrigert slik at konteringsmalen lagres med konteringslinjene i samme rekkefølge som du hadde da malen ble lagret. Tidligere kunne det skje at rekkefølgen ble lagret annerledes. Tidligere dersom datamaskinen som kjører Visma DI og PaperLess gikk i dvale og du etter start av datamaskinen igjen startet PaperLess og kjørte {Ctrl+Shift+S} så villle det komme en uforklaring feilmelding. Nå kommer det en PaperLess Innovation Ltd

17 melding som forklarer at det kan være feil brukernavn/passord eller at DI-Office Server ikke kjører og må restartes. Fil > Tilgangskontroll Handlingen Legg inn dokumenter OCR:EUR #6688 #SRX08353 #SRX08083 Korrigert feilmelding som kunne oppstå i spesieller tilfeller. Eneste løsning tidligere var å slette filen PLSetup_Usr.ini file for brukeren og restarte PaperLess. Korrigert feilsituasjon som kunne oppstå når det var satt feil Windows-rettigheter til PaperLess sin dokumentmappe, noe som ville slette dokumentet ved kjøring av Behandle TIF > Splitt valgt dokument {Ctrl+Shift+Y}. Basert på innsendte fakturaeksempler forbedret måten å finne tyske IBAN. OCR:EUR #SRX08112 Basert på innsendte fakturaeksempler forbedret måten å finne nederlandske IBAN. Overføre til økonomisystemet {Ctrl+Shift+B} PLServerSetup > Tjeneste PLServerSetup > Web Rapport > Vedlikeholdsrapporter #SRX08491 #6805 #SRX08022 #6608 #6698 Korrigert slik at det kun kommer melding for opp til første 20 valideringer som feiler ved overføring av bilag til økonomisystemet fra PaperLess. Dette for å sikre at meldingsboksen ikke blir større enn skjermen. Når det blir liggende igjen dokumenter i dokumentlisten etter overføring av bilag til økonomisystemet skyldes det at valideringen har feilet, og du kan da velge et mindre antall dokumenter og forsøkee igjen for å se alle valideringsmeldinger. Korrigert slik at du kan angi UNC-sti med utdelt mappe som inneholder mellomrom. Tidligere ville slikt gi feilmelding og man måtte manuelt skrive PL.ini. Korrigert feil som oppstod i PLServerSetup > Web ved import av tredjeparts sertifikatsfil. Det kom melding 'Either the file is damaged or not a valid PCKS#12 file or the password is incorrect" som ikke var korrekt og skyldes en feil i lagring av password i filen PL.ini. Korrigert slik at du får advarsel dersom du ikke angir korrekt regnskapsår for rapporten transaksjoner uten dokument. Tidligere ville dette gi feilmelding. Korrigert slik at kolonnen "Utg. saldo" i skillearkene 2, 3 and 4 viser korrekt utgående saldo for kontokodene når du velger flere år i søkefilteret, som Tidligere ble det vist korrekt utgående saldo når ett år ble angitt selv om Rapport > Kontoutskrift ville viser korrekt. PaperLess Innovation Ltd

18 Versjonsnotater build 3576 I dette avsnittet ser du ny funksjonalitet, endret funksjonalitet og korrigering for build Dette avsnittet er praktisk for deg som allerede har gjort deg kjent med alt av ny og endret funksjonalitet i build For deg som nettopp har oppgradert så er det bare å lese gjennom og så fortsette på de neste avsnittene. Korrigering av eksisterende funksjonalitet XML-fakturaer #SRX08062 Korrigert problem med innhenting av XML-filer som kunne oppstå når XML-filene var av EHF-format, men ikke inneholdt innebygd (embedded) dokument. Også forbedret slik at man kan hente inn miks av XML og andre dokumenter samtidig fra mappe og inn i PaperLess. Versjonsnotater build 3574 I dette avsnittet ser du ny funksjonalitet, endret funksjonalitet og korrigering for build Dette avsnittet er praktisk for deg som allerede har gjort deg kjent med alt av ny og endret funksjonalitet i build For deg som nettopp har oppgradert så er det bare å lese gjennom og så fortsette på de neste avsnittene. Korrigering av eksisterende funksjonalitet Utkopiering til CD/USB Fil > Tilgangskontroll Klient og brukeradministrasjon Klient og brukeradministrasjon Klient og brukeradministrasjon Legg inn dokumenter #SRX07963 #SRX07970 #6488 #SRX08021 #SRX08023 #SRX07974 Endret plassering av rapporter som tas ut når man kjører PaperLess fra utkopiering til CD/USB. Tidligere ble rapportene lagret i rotmappen C:\. Alle rapporter blir nå opprettet i brukeren sin temporærre mappe i Windows, %Temp% som når PaperLess kjøres vanlig. Korrigert tilfelle der endring av Brukerrettighet kunne føre til at lagrede begrensninger for en bruker til ble fjernet. Korrigert en oppfriskningsproblem ved setting av Brukerregler. Dersom hake for en brukerregel ble satt, f.eks. Vis kun egne dokumenter i handlingen Legg inn dokumenter så ble haken visuelt fjernet dersom du gikk til annet skilleark og tilbake igjen, noe som feilaktig fikk men til å tro at verdien ikke var lagret. Korrigert slik at det ikke kommer feilmelding ved sletting av brukerregel. Korrigert feil som kunne oppstå ved setting av hake for Domenebruker i brukerinnstillinger. Dette kunne føre til at feil bruker fikk satt hake for domenebruker. Tidligere ved bruk av PaperLess i Sikkermodus (Klientaksess) ble ikke rotering av sider lagret når PaperLess Innovation Ltd

19 Legg inn dokumenter Koble til mappe i Øvrige dokumenter {Ctrl+F} Oppsett Øvrige dokumenter Dokumentoversikt XML-fakturaer Dokumentflyt {Ctrl+F5} Ferdige dokumenter #SRX08053 #SRX07986 #SRX07985 #SRX08023 #SRX08024 #SRX08017 #SRX07960 #SRX08037 dokumentet var overført til sentral server. Korrigert slik at når du blar gjennom dokumenter som befinner seg lokalt hos en bruker (ved bruk av PaperLess i Sikkermodus (Klientaksess) så vises det korrekt hos hvilken bruker dokumentet befinner seg. Tidligere ville det ikke endre seg i dokumentviseren dersom det var forskjellige brukere og man måtte gå tilbake til et dokument som lå på serveren og så klikke direkte på dokumentet med hodet på seg for å se hvilken bruker som hadde dokumentet lokalt hos seg. Korrigert feil som enkelte tilfeller kunne føre til at man ikke kunne velge brukere som kun skal ha tilgang til dokumentet. Korrigert feil som enkelte tilfeller kunne føre til at man ikke kunne velge brukere som kun skal ha tilgang til mappen. Fjernet menyvalgene for slå sammen og splitt fra menuen Behandle TIF fra handlingen Dokumentoversikt da de ikke hadde noen funksjon fordi dokumentene skal forberedes før dokumentflyt aktiveres. Korrigert problem med tilgangsrettigheter som kunne oppstå i nettverksmiljø og stoppet innleggelse av XMLfaktura til PaperLess med en BugReport-feilmelding. Korrigert så sletting av dokumentflytgruppe som er satt som standardmottaker for en leverandør ikke fører til at dokumentflyt neste gang blir opprettet med kun pålogoget bruker satt som "Registrert." Kombinert med brukerregel kunne dete føre til at dokumentflyt ble aktivert uten at dokumentet ble synlig i mottakerens handling Min arbeidsliste. Korrigert slik at leverandørkode blir korrekt funnet i spesielle tilfeller der to leverandører har samme organisasjonsnummer og en av leverandørene samtidig har identisk bankkontonummer som en tredje leverandør. Korrigert vedr. bruk av rutinen Dokument > Til manuell bokføring i DI-Business i handlingen Ferdige dokumenter. Det å sette på haken i versjon validerer bilaget iht. debit/kredit og felt som krever prosjektkoder, m.v. fremfor å gjøre bilaget synlig i handlingen Bilag til bokføring. Derfor skal 'Til manuell bokføring i DI-Business' {Ctrl+Shift+D} brukes i de tilfeller det ikke skal skrives til bunt fra PaperLess, men bokføres manuelt i DI. Dersom man hadde et bilag i handlingen Ferdige dokumenter som ikke ble validert og så valgte 'Til manuell bokføring i DI- Business' så ble brukeren som kjørte rutinen feilaktig lagt til som siste mottaker i dokumentflythistorikken. PaperLess Innovation Ltd

20 Versjonsnotater build 3569 I dette avsnittet ser du ny funksjonalitet, endret funksjonalitet og korrigering for build Dette avsnittet er praktisk for deg som allerede har gjort deg kjent med alt av ny og endret funksjonalitet i build For deg som nettopp har oppgradert så er det bare å lese gjennom og så fortsette på de neste avsnittene. Ny funksjonalitet Kontering Skrive til bunt i DI-Business {Ctrl+Shift+B} #SRX07488 #SRX07523 #SRX07573 Forbedret måten fakturabeløp blir funnet på når det er en alfanummerisk verdi foran beløpet slik at det nå hoppes over og beløpet blir funnet. Lagt til funksjonalitet slik at klienter som ikke har MVA kan konteres korrekt i PaperLess for skriving av bunt direkte til Visma DI. Dersom klienten er satt opp til ikke å ha MVA så legges det likevel til avgiftskode '9 Ingen avgift'. Lagt til ny funksjonalitet etter ønskemål slik at bruker blir sperret fra å skrive faktura til bunt i Visma DI når fakturanummeret er identisk for leverandør. Dette for å hindre dobbeltføring av faktura og ønskes det å postere likevel så må det legges til et siffer eller lignende for å kunne skrive til bunt. Bruker har også fått advarselen ved enten kontering i PaperLess eller ved fakturatolk. Det er mulig ta til manuell bokføring i Visma DI. Endret funksjonalitet Fil > Klient- og brukeradministrasjon #5915 #SRX07645 #SRX07645 Endret slik at man kan sette hake for Ekstern bruker selv om man ikke har lisens for Modul for Klientaksess. Basert på innsendte fakturaer med dårlig skanningskvalitet har vi endret regel for gjenfinning av nederlandske IBAN-numre slik at når IBAN starter med NL og two tall, dernest 4 bokstaver, så vil resten bli tolket som kun tall. Basert på innsendte fakturaer med dårlig skanningskvalitet har vi endret regel for gjenfinning av nederlandske IBAN-numre slik at når IBAN starter med NL og two tall, dernest 4 bokstaver, tolk vi funnet 1-tall som i i boktavene. PaperLess Innovation Ltd

Versjonsdokumentasjon for eksterne brukere for DI-PaperLess 4.5.2. V.11 - build 3588

Versjonsdokumentasjon for eksterne brukere for DI-PaperLess 4.5.2. V.11 - build 3588 Versjonsdokumentasjon for eksterne brukere for DI-PaperLess 4.5.2 V.11 - build 3588 PaperLess Software Europe Ltd. 110 Amiens Street, Dublin 1, Republic of Ireland salg@paperless.no www.paperless.no PaperLess

Detaljer

Versjonsdokumentasjon for DI-PaperLess 4.6.1. ver. 6

Versjonsdokumentasjon for DI-PaperLess 4.6.1. ver. 6 Versjonsdokumentasjon for DI-PaperLess 4.6.1 ver. 6 PaperLess Software Europe Ltd. 110 Amiens Street, Dublin 1, Republic of Ireland salg@paperless.no www.paperless.no PaperLess Innovation Ltd. 2014 11

Detaljer

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15 Tips & Triks Visma Business Regnskap Brukerforum 9.11.15 Eva Lindgaard Rådgiver ERP Regnskap og lønn Side 1 av 19 INNHOLDSFORTEGNELSE Periodisering dokumentsenter... 3 Regnskapsbehandling (BO)... 4 Deling

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Compello Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Compello Versjon: 12 Innhold OM INTEGRASJON MED COMPELLO... 1 OM

Detaljer

Visma Reconciliation NYHETER OG FORBEDRINGER

Visma Reconciliation NYHETER OG FORBEDRINGER Visma Reconciliation 11.0.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, mai 2016 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen Tips og triks Ved Hilde Mona Hilsen 1 Innholdsregister Side Hurtigtaster 3 Dagbok 4 Post mot post føring i dagbok 5 Periodisering 6 Periodisering med avdeling 9 Kontoplan 11 Dimensjoner 13 Mengde 15 Spørring

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER

Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, desenber 2014 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer

Maritech Regnskap versjon 10.00.60

Maritech Regnskap versjon 10.00.60 Copyright notice: Maritech Systems AS 2014. All rights reserved. Maritech Regnskap versjon 10.00.60 (Endringer etter versjon 10.00.00) 1. Feilrettinger/Forbedringer... 2 1.1. Regnskap feiler ved klientskifte

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Som en del av den kontinuerlige utviklingen av systemet vil Visma Software AS kunne endre sammensetningen av pakkeløsninger, moduler og funksjoner.

Som en del av den kontinuerlige utviklingen av systemet vil Visma Software AS kunne endre sammensetningen av pakkeløsninger, moduler og funksjoner. Oslo, 6 August 2009 All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen og de program den

Detaljer

FØR OPPGRADERING... 1 NYHETER... 2 ØVRIGE FORBEDRINGER/OPPDATERINGER... 10

FØR OPPGRADERING... 1 NYHETER... 2 ØVRIGE FORBEDRINGER/OPPDATERINGER... 10 Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 60 Oktober 2007 I dette versjonsbrevet beskriver vi de nyheter, forbedringer og oppdateringer som har skjedd i versjon 4.0 av Visma Avendo Økonomi 60. Ettersom vi har

Detaljer

Ligger som et menyvalg inne ibusiness.

Ligger som et menyvalg inne ibusiness. 1 Ligger som et menyvalg inne ibusiness. 2 Bankavstemming, interim, mellomværende mellom klienter. Fører bankbilag direkte. Sparer tid, opptil 100% blir avstemt automatisk! Bedre dokumentasjon, alt lagres

Detaljer

Mamut Kunnskapsserie, nr. 3-2003 Mamut Business Software BILAGSREGISTRERING EFFEKTIV BILAGSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE

Mamut Kunnskapsserie, nr. 3-2003 Mamut Business Software BILAGSREGISTRERING EFFEKTIV BILAGSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE Mamut Kunnskapsserie, nr. 3-2003 Mamut Business Software BILAGSREGISTRERING EFFEKTIV BILAGSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE 2 INNLEDNING INNHOLD Effektiv bilagsregistrering med Mamut Business Software

Detaljer

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Velkommen som bruker av Visma Avendo Fakturering. Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

HELIOS 3.64 - Årsavslutning

HELIOS 3.64 - Årsavslutning 1 Du som har Helios FINANS slik årsavslutter du: 1. Ta en sikkerhetskopi av Helios-data. se http://www.notaplan.no/produkt_backup.html hvis du ikke har automatisk backup Er du på ASP, blir det automatisk

Detaljer

Contempus Invoice (CI) Brukerveiledning

Contempus Invoice (CI) Brukerveiledning R:\1\11\110\Web siidu_sa_rutiidnat\økonomiforvaltning_2010 Innhold Contempus Invoice (CI) INNHOLD... 2 1. PÅLOGGING... 3 2. BRUKERGRENSESNITT... 6 2.1 FAKTURAHODE... 6 2.1.1 Parkert... 7 2.2 FAKTURABILDE...

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, Januar 2011 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne

Detaljer

PaperLess Produktsammenligning og priser

PaperLess Produktsammenligning og priser 6. september 2013 Sammenligning av sine produkter 1. Finne korrekt -produkt For kunder som ikke ønsker å ha eget økonomisystem så er Klientaksess tilgjengelige på måndsbasis via e som bruker. Har du eget

Detaljer

VIKTIG FØR OPPGRADERING TIL NY VERSJON

VIKTIG FØR OPPGRADERING TIL NY VERSJON Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 40 versjon 5.0 November 2009 Innhold INNLEDNING 2 VIKTIG FØR OPPGRADERING TIL NY VERSJON 2 SIKKERHETSKOPIERING 2 INNLOGGING TIL VISMAONLINE (KREDITTOPPLYSNING) 2 TESTFIRMAET

Detaljer

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA 6 ØKONOMISYSTEMET VISMA Modum kommune bruker dataprogrammet Visma Enterprise til regnskap, budsjett, lønn og fakturering. Fra økonomisystemet kan vi hente ut opplysninger på skjerm eller som papirrapporter.

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

E-ompostering. Manuell registrering av bilag som gjelder Internfaktuering, ompostering og korreksjoner via Excel/Basware IP til PA og GL

E-ompostering. Manuell registrering av bilag som gjelder Internfaktuering, ompostering og korreksjoner via Excel/Basware IP til PA og GL U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Økonomiavdelingen E-ompostering Manuell registrering av bilag som gjelder Internfaktuering, ompostering og korreksjoner via Excel/Basware IP til PA og GL Fung Yee

Detaljer

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00 K-Link for Windows 9.00 Dersom du har spørsmål, ring Brukerstøtte Bedrift på telefon 6002, valg 3 Fra utlandet:+47 915 06002. Overførsel Utland +47 22 48 64 70 INNHOLD PÅLOGGING TIL K-LINK FOR WINDOWS...

Detaljer

Minikurs. Visma Business Regnskap. Spar tid jobb smart. Skjermbilderapporter

Minikurs. Visma Business Regnskap. Spar tid jobb smart. Skjermbilderapporter Minikurs Visma Business Regnskap Spar tid jobb smart Eva Lindgaard Brukerforum 11.11.13 Side 1 av 17 INNHOLDSFORTEGNELSE: Spare tid med å lage enkle rapporter Side 3 Generelt Side 4 Periodisering av bilag

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

Introduksjon til E-ompostering

Introduksjon til E-ompostering U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Økonomiavdelingen Introduksjon til E-ompostering Manuell registrering av bilag som gjelder Internfaktuering, ompostering og korreksjoner via Excel/Basware IP til

Detaljer

Fakturabehandling på web

Fakturabehandling på web Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2009.2 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig.

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig. Visma AutoInvoice Innledning Avtale / Priser / Lisenser Hvordan inngå avtale? Oppstart Egenskaper Firmaopplysninger Kontrollere kunder mot Visma AutoInvoice (fakturamottakere) Kunder (fakturamottakere)

Detaljer

Brukerveiledning Agresso WEB

Brukerveiledning Agresso WEB Brukerveiledning Agresso WEB Elektronisk fakturabehandling Agresso 5.5... 2 Generelt... 2 Fakturaattestering... 2 Godkjenning av leverandørfaktura... 5 Enkel Modus... 5 Videresend... 6 Parker... 6 Avvise...

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3 Ansattportal Versjon 2013.3 Innhold 1 Huldt & Lillevik Kjørebok... 2 2 Kompetanse og opplasting av dokumenter... 5 3 Registrere per uke, a- og b-uker ved månedsskille... 6 4 Andre endringer... 6 4.1 Varsler

Detaljer

Visma Business AutoCollect læringsverktøy Hvordan komme i gang- opprette avtale på klient

Visma Business AutoCollect læringsverktøy Hvordan komme i gang- opprette avtale på klient Visma Business AutoCollect læringsverktøy 3.2.8 Hvordan komme i gang- opprette avtale på klient Innmelding av ny klient 2 Oppsett Visma AutoCollect 2 Hvordan sette opp en ny klient i Visma Business 2 Oppsett

Detaljer

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01.

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01. Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag Hjelpedokument for kasserere i undergruppene Redigert av Marte Collin 28.01.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2009 2 1.0 INNLEDNING 3 2.0 HUSKELISTE

Detaljer

Nyheter i Orion versjon 5.5 regnskap (4. desember 2015)

Nyheter i Orion versjon 5.5 regnskap (4. desember 2015) Nyheter i Orion versjon 5.5 regnskap (4. desember 2015) Bokfør og attester med PaperLess Vi har nå utviklet integrasjon mellom PaperLess og Orion. Det betyr at du kan skanne dine bilag, kjøre fakturatolk,

Detaljer

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Før du flytter databasene til Lønn 5.0 fra SQL Server 2000 til SQL Server 2005 / 2008 må du ta backup av databasene. Hvis SQL Server 2005 /2008 ikke allerede

Detaljer

Visma Lønn. Kom i gang med Visma.net Time

Visma Lønn. Kom i gang med Visma.net Time Visma Lønn Kom i gang med Visma.net Time -1- Innholdsfortegnelse 01/17 Visma Lønn... 3 Grunnleggende felter i Visma Lønn... 3 Synkronisering fra Visma Lønn til Visma.net... 6 Nye ansatte...11 Oversikt

Detaljer

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning 2015 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring. Oppdatert 04.03.2015. Jørn Johannessen Seksjon for

Detaljer

Import av klientfiler er kun mulig fra Akelius Årsavslutning, Akelius Skatt og Akelius Revisjon.

Import av klientfiler er kun mulig fra Akelius Årsavslutning, Akelius Skatt og Akelius Revisjon. Filimport til Akelius Byrå Det er viktig at du følger anvisningene nøye for at overføringen av filer til Akelius Byrå skal bli riktig. Beregn godt med tid da importen kan være tidkrevende. Normal regnes

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Agresso for budsjettansvarlige

Agresso for budsjettansvarlige 2017 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring. Oppdatert 08.08.2017. Seksjon for økonomi og infrastruktur

Detaljer

CSWEB - Regnskap. Bilagsregistrering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

CSWEB - Regnskap. Bilagsregistrering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 CSWEB - Regnskap Bilagsregistrering Page 2 of 16 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Bilagsregistrering 19.11.2013 AaGH 2.0 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET...

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

DOKUMENTASJON E-post oppsett

DOKUMENTASJON E-post oppsett DOKUMENTASJON E-post oppsett Oppsett av e-post konto Veiledningen viser innstillinger for Microsoft Outlook 2013, og oppkobling mot server kan gjøres med POP3 (lagre e-post lokalt på maskin) eller IMAP

Detaljer

Brukerveiledning for Web-ADI

Brukerveiledning for Web-ADI 1 Brukerveiledning for Web-ADI Innhold: 1) Innledning side 2 2) Trinn 1 - Excel oppsett side 4 3) Trinn 2 - Internett oppsett side 8 4) Trinn 3 - Validering av bilag i ADI side 11 5) Kontoarter enhetene

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

Lønn 5.0. Veiledning for ASP leverandører

Lønn 5.0. Veiledning for ASP leverandører Lønn 5.0 Veiledning for ASP leverandører Om denne veiledningen Innhold Om denne veiledningen... 2 Installere første database og programmet... 2 Installere flere databaser på samme server... 2 Sette opp

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT Lage rekvisisjon Søke fram rekvisisjoner Ta varemottak Attestere innkjøpsfaktura Avviksbehandling Sist oppdatering: 01.11.2013 Andrés Maldonado Førstekonsult Avdeling for

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon Elektronisk fakturaproduksjon EHF fra ehandel via Aksesspunkt

Visma Enterprise ehandel. Versjon Elektronisk fakturaproduksjon EHF fra ehandel via Aksesspunkt Visma Enterprise ehandel Versjon 2017 Elektronisk fakturaproduksjon EHF fra ehandel via Aksesspunkt Oppdatert 7.8.2017 Innhold 1. GENERELT 3 1.1 Aksesspunkt 3 1.2 Adresser og operatørkoder 4 1.2.1 Operatørkode

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma DI (VDI) og som ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI). Versjonskrav: Visma DI versjon 8.0.4 eller nyere. Visma DI

Detaljer

Fakturabehandling på web

Fakturabehandling på web Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2012 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

Avdeling for økonomi. Brukerveiledning. UBW on! Planlegger

Avdeling for økonomi. Brukerveiledning. UBW on! Planlegger Avdeling for økonomi Brukerveiledning UBW on! Planlegger Innhold 1. Innledning... 3 2. Planlegger... 3 2.0 Menyen... 3 2.1 Registrering av budsjett i planlegger... 4 2.1.1 Utvalgskriterier... 5 2.1.2 Transaksjoner...

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Vang Software. PC kassesystem

Vang Software. PC kassesystem Vang Software PC kassesystem Bruker og programmeringsmanual versjon 2.2 Innhold Systemkrav og installasjon Programmering Oversikt Varegrupper Menyer Artikler Selgere Nivåer (priser 1, 2, 3, 4, 5 og 6)

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.5 INNHOLD Innledning... 2 Forberedelse til nytt skoleår... 2 Første møte med e-portalen... 3 Administrere

Detaljer

AMESTODAGEN 2015. - Nyheter Visma Business - Tips & Triks Visma Business Økonomi. 8. oktober 2015. Amesto Solutions AS www.amestosolutions.

AMESTODAGEN 2015. - Nyheter Visma Business - Tips & Triks Visma Business Økonomi. 8. oktober 2015. Amesto Solutions AS www.amestosolutions. AMESTODAGEN 2015 - Nyheter Visma Business - Tips & Triks Visma Business Økonomi 8. oktober 2015 Amesto Solutions AS www.amestosolutions.no Innhold 1 NYHETER VISMA BUSINESS - UTDRAG 3 Dynamiske skjermbilder

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

Daldata er totalleverandør av IKT-produkter

Daldata er totalleverandør av IKT-produkter Daldata er totalleverandør av IKT-produkter Vi er en solid samarbeidspartner med høy kunnskap og lang erfaring. Vi leverer smarte IKT-produkter og -tjenester som er gull verdt for våre kunder. Bli en vinner

Detaljer

Komme i gang med Visma AutoCollect

Komme i gang med Visma AutoCollect 1dsPage 0 of 7 Dette er en kort oppsummering av de punkter som må være på plass i Visma Business før man tar i bruk tjenesten Visma AutoCollect. Dette gir ikke en fullstendig oversikt over tjenesten så

Detaljer

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler for regnskapssentraler System: Nytt mottakssystem Statsregnskapet Versjon 1 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 MÅLGRUPPE... 3 FORMÅL... 3 OMFANG... 3 1 OPPSTART... 4 1.1 ÅPNINGSVINDU... 4 1.2 PÅLOGGING...

Detaljer

Releasenotes. Visma AutoCollect. Versjon 3.03

Releasenotes. Visma AutoCollect. Versjon 3.03 Releasenotes Visma AutoCollect Versjon 3.03 Sist revidert: 09.05.2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... I VISMA AUTOCOLLECT 3.03... 1 INNLEDNING... 1 NY OG OPPDATERT BRUKERDOKUMENTASJON... 1 OPPGRADERING

Detaljer

- Time webversjon - slik kommer du i gang

- Time webversjon - slik kommer du i gang Agro Økonomi - Time webversjon - slik kommer du i gang Agro Time er nå et skybasert timeregistreringsprogram, hvor data lagres på en webserver som Agrodata har ansvar for. Programmet er likevel, inntil

Detaljer

Integrasjon mot Active Directory i EK 2.37

Integrasjon mot Active Directory i EK 2.37 Notat EK har funksjonalitet for å synkronisere brukertabellen sin mot Active Directory eller en annen katalogtjeneste som kan aksesseres via LDAP protokollen. Funksjonaliteten kan brukes til å: - Oppdatere

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

Agio Forvaltning AS - Portal. Enkelt, effektivt og tidsbesparende!

Agio Forvaltning AS - Portal. Enkelt, effektivt og tidsbesparende! Agio Forvaltning AS - Portal Enkelt, effektivt og tidsbesparende! Innhold Innlogging... 3 Første gangs innlogging... 4 Åpningsside beboere... 6 Dokumenter... 7 Mitt borettslag/sameie... 10 E-post... 12

Detaljer

MinTid web brukerdokumentasjon

MinTid web brukerdokumentasjon 5.4.0 MinTid web brukerdokumentasjon Logica Norge AS 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon i Innhold MinTid 1 Generelt... 1 Hvem skal bruke MinTid og hva kan gjøres?... 1 Standardfunksjoner i MinTid... 1 Logg

Detaljer

Nyheter. Visma Business Regnskapsbyrå

Nyheter. Visma Business Regnskapsbyrå Nyheter Visma Business Regnskapsbyrå 11.11.0 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... I NYHETER I VERSJON 11.11.0... 1 GENERELT... 1 NYHETER I STANDARD VISMA BUSINESS... 1 NYHETER I VISMA BUSINESS REGNSKAPSBYRÅ...

Detaljer

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere WebFaktura slik bruker du det For sluttbrukere 23.09.2015 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura...3 Generelt...3 Pålogging...3 Første gangs pålogging...3 Mitt firma...3 Min bruker...5 Vedlikehold av data...5

Detaljer

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett

Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett Brukerveiledning Agresso - planlegger Innlegging av opprinnelig budsjett, budsjettjusteringer og lokalbudsjett 07.05.2012 Troms fylkeskommune Innhold 1. Innlegging av opprinnelig budsjett ved import fra

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 VISMA Contracting NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 Oslo, desember 2011. Velkommen til versjonsbrevet til Visma Contracting. Denne versjonen inneholder hovedsakelig nødvendige endringer for lønns- og

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Elektronisk faktura. Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Elektronisk faktura. Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Elektronisk faktura Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P Page 2 of 13 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Elektronisk faktura 14.12.2012 AaGH 1.1 Elektronisk faktura

Detaljer

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online Innhold Nyheter i Mamut Business Software versjon 18.0 2 Netthandel 2 Regnskap 2 Salg 4 Systemforbedringer 5 Nyheter i Mamut

Detaljer

INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT

INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT BRUKER- VEILEDNING INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT Pr 10.12.2013 1 Internfakturering Det er satt opp arbeidsflyt for interntransaksjonene med mulighet for å legge ved dokumenter til transaksjonene.

Detaljer

Releasenotes. Visma AutoPay. Versjon 3.2.16

Releasenotes. Visma AutoPay. Versjon 3.2.16 Releasenotes Visma AutoPay Versjon 3.2.16 Sist revidert: 02.12.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... I VISMA AUTOPAY 3.2.16... 1 INNLEDNING... 1 RETTINGER OG FORBEDRINGER 3.2.16... 1 RETTINGER

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 2.1 (gjelder versjon 7.50 eller nyere av Visma Global) 16.09.2011 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette

Detaljer

Basware Invoice Processing ThinClient 5.0

Basware Invoice Processing ThinClient 5.0 Basware Invoice Processing ThinClient 5.0 Hurtigguide Innføring Dette dokumentet inneholder instruksjoner for å utføre de vanligste brukeroppgavene. Den elektroniske hjelpen inneholder mer detaljerte opplysninger

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Visma Business AutoCollect læringsverktøy Hvordan sende Purre-/Inkasso forslag til Visma Collectors

Visma Business AutoCollect læringsverktøy Hvordan sende Purre-/Inkasso forslag til Visma Collectors Visma Business AutoCollect læringsverktøy 3.2.8 Hvordan sende Purre-/Inkasso forslag til Visma Collectors 1 Innholdsfortegnelse Ryddig reskontro 2 Sette Purrefritak eller Inkassofritak på kundenivå 2 Sette

Detaljer

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling

NY PÅ NETT. Enkel tekstbehandling NY PÅ NETT Enkel tekstbehandling Innholdsfortegnelse Tekstbehandling... 3 Noen tips for tekstbehandling...3 Hvordan starte WordPad?... 4 Wordpad...4 Wordpad...5 Forflytte deg i dokumentet... 7 Skrive og

Detaljer

Distribusjon via e-post - oppstart

Distribusjon via e-post - oppstart Distribusjon via e-post - oppstart Avsenderopplysninger Mottakeropplysninger Egenskaper Blankettype for e-post Forutsetninger Eksempel Kontroll Elektronisk distribusjon av dokumenter betyr at dokumentene

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Reise Oppgradering Aditro HRM AS Oppdatert pr. 29. mai 2009 Innholdsfortegnelse Om denne veiledningen...2 Installere serverfiler... 2 Oppgradere arbeidsstasjoner ved automatisk oppgradering...

Detaljer

Elektronisk hjelp En guide til det innebygde hjelpesystemet

Elektronisk hjelp En guide til det innebygde hjelpesystemet Elektronisk hjelp En guide til det innebygde hjelpesystemet Oslo, 2008 4. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22 Ansattportal Versjon 3.3.22 Innhold 1 Oppdatere til 3.3.22... 2 2 Definere lenker... 5 3 Registrere informasjon om pårørende... 6 4 Bestille nytt passord... 6 5 Andre endringer... 7 5.1 Logging og kontroll

Detaljer

Daldata er totalleverandør av IKT-produkter

Daldata er totalleverandør av IKT-produkter Daldata er totalleverandør av IKT-produkter Vi er en solid samarbeidspartner med høy kunnskap og lang erfaring. Vi leverer smarte IKT-produkter og -tjenester som er gull verdt for våre kunder. Bli en vinner

Detaljer

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry Bruksanvisning for Roundcube webmail Utseende: Larry Start en nettleser 3 Pålogging til epost-systemet 3 Innstilling av utseende og norsk språk 3 Skifte av passord 4 Verktøy-linja 5 Mappene 6 Lage en mappe

Detaljer

Alphareg Hurtigstart Guide - Overgang til nytt år

Alphareg Hurtigstart Guide - Overgang til nytt år Alphareg Hurtigstart Guide - Overgang til nytt år Veiledning i forbindelse med avslutning av regnskapsår og overgang til nytt. I alphareg kan du ha inntil 2 regnskapsår åpne for posteringer samtidig. Du

Detaljer

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon Bruksanvisning for Roundcube webmail Utseende: Larry Versjon 05 11.09.2017 Start en nettleser 3 Pålogging til epost-systemet 3 Innstilling av utseende og norsk språk 3 Skifte av passord 4 Verktøy-linja

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Oppsett «Visma Contacts»

Oppsett «Visma Contacts» Oppsett «Visma Contacts» Kort implementeringsguide for Visma Global Mer info: https://itunes.apple.com/us/app/visma-contacts/id1050106314?mt=8 Merk: Du kan laste ned appen og prøve demoversjonen uten at

Detaljer

3. Registrer alle leverandørfakturaer og utbetalinger som tilhører det gamle året. Det samme gjelder for kundefakturaer og innbetalinger.

3. Registrer alle leverandørfakturaer og utbetalinger som tilhører det gamle året. Det samme gjelder for kundefakturaer og innbetalinger. Årsoppgjør Avslutte og opprette nytt regnskapsår. Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du

Detaljer

1: Steng ned alle MAB på alle maskiner før dere starter oppdateringen. Dette gjelder også MAB Schedule som dere vil finne på serveren.

1: Steng ned alle MAB på alle maskiner før dere starter oppdateringen. Dette gjelder også MAB Schedule som dere vil finne på serveren. Oppdatering av MAB. Før dere begynner pass på følgende 1: Steng ned alle MAB på alle maskiner før dere starter oppdateringen. Dette gjelder også MAB Schedule som dere vil finne på serveren. 1 2. Viktig

Detaljer

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående

Detaljer