Versjonsdokumentasjon for eksterne brukere for DI-PaperLess V.11 - build 3588

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Versjonsdokumentasjon for eksterne brukere for DI-PaperLess 4.5.2. V.11 - build 3588"

Transkript

1 Versjonsdokumentasjon for eksterne brukere for DI-PaperLess V.11 - build 3588 PaperLess Software Europe Ltd. 110 Amiens Street, Dublin 1, Republic of Ireland PaperLess Innovation Ltd April 2015

2 Alt materiale i denne dokumentasjonen og de program den omhandler, er beskyttet av lov om opphavsrett og den inngåtte avtale om disposisjonsrett til programvare og vedlikehold for sluttbruker av PaperLess Dokumentsenter. Alle rettigheter til dette materiell innehas av PaperLess Innovation Ltd. Enhver kopiering eller gjengivelse av materiell i denne dokumentasjonen, inkludert tekst, skjermbildeutforming eller rutiner, er forbudt. PaperLess er et registrert varemerke fra PaperLess Innovation Ltd. Windows og Excel er registrerte varemerker fra Microsoft. This program uses ImageLib Corporate Suite by SkyLine Tools. This program uses OE6 by Korbitec (Pty) Ltd. This program uses Recognition Toolkit, a registered trademark from Exper-OCR. All rights reserved. This program uses Raize Components 3.0 by Raize Software, Inc. This program uses XLSReadWriteII 2.0 by Axolot Data. All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra PaperLess Innovation Ltd. Om dette dokumentet Denne dokumentasjonen kan distribueres til vanlige brukere av DI-PaperLess og inneholder alt av ny funksjonalitet, endringer og korrigeringer. Den inneholder ikke spesielle forhold som gjelder oppsett og bruk sammen med DI-Business. Det vises til annen versjonsdokumentasjon på kundeportalen til Visma DI for det dokumentet. I de første avsnittene finner du praktisk informasjon om versjonen samt muligheter for bilagsregistrering som nå kan utføres direkte i DI-PaperLess som skaper bunt i DI-Business. Pålogging første gang etter oppgradering til kan ta tid Det er foretatt endringer i klientdatabasen for å tilrettelegge for raskere søk i. Derfor vil det ved førstegangs pålogging til hver klient ta tid før du kommer inn i klienten. Tiden det tar avhenger av hvor stor klientdatabasen er. Vær tålmodig og ikke kontakte systemadministrator for å restarte PaperLess på serveren. Bilagsregistrering Du kan i versjon kontere alt av bilag i PaperLess og forretningslogikken rundt validering av kontoder foretas i PaperLess basert på de regler som er i DI-Business. Du kan nå også skrive direkte til bunt i DI fra PaperLess, noe du gjør med hurtigtasten {Ctrl+Shift+B} eller klikke på rutinen til venstre i PaperLess. Det er mulig å kontere et bilag i PaperLess over flere regnskapsperioder samt forskjellige bilagsarter slik at f.eks. betaling kan føres sammen med leverandørakturaen. Kontering i PaperLess har mange muligheter, og merk deg hurtigtastene for å legge til konteringslinjer {Ctrl+N}, slette konteringslinjer {Ctrl+Delete } og kopiere konteringslinjer {Ctrl+Shift+C}. Du kan også gjenta verdi fra felt i linjen over med {/} (skråstrek) på ditt nummeriske tastatur. Ønker du å kopiere innholdet fra ett felt til et annet, eller til annen applikasjon, så tast {F2} og du går i endremodus der du kan taste {Ctrl+C} etterfulgt av {Linjeskift}. Da har du verdien i minnet og kan lime inn i et felt i PaperLess eller i annen applikasjon. Merk deg også hurtigtasten {Shift+{+}} (Shift og tasten + på nummerisk tastatur) som går til neste bilag i listen og plasserer markøren i første felt i hodet. Dette er raskere enn {Ctrl+L} PaperLess Innovation Ltd

3 for å gå til dokumentlisten, taste {PilNed} og så bevege deg til første feltet. Husk også {Tab} og {Shift+Tab} for å gå fra hodet til linjenivå og motsatt. Du har også > Massoppdatering av konteringsfelt der du kan endre ett konteringsfelt av gangen på alle markerte bilag. Praktisk dersom du må endre regnskapsperiode (som styres av feltet Regnsk.dato) på en rekke bilag, eller må påføre en avdelingskode på en rekke bilag samtidig. En annen praktisk sak for kontering er Rapport > Konteringsoversikt som viser deg direkte i Excel alle konteringer for de bilag du velger i dokumentlisten. Der får du en lettfattelig oversikt over alt før postering til DI {Ctrl+Shift+B}. Ønskes det å kontere manuelt i DI, så er det eget valg i Rutine til venstre for dette, noe som gjør at bilaget flyttes til handlingen Bilag til bokføring. Det er også hurtigtast {Ctrl+Shift+D} for dette. (Merk at tasten {mellomrom} ikke lenger gjør klar for manuell bokføring i DI, men validerer alle konteringslinjer for å sjekke om det kan overføres til bunt i DI-Business.) Konteringsmal og periodisering Under menyen er det mulig å opprette konteringsmaler som kobles til kundeeller leverandørkontokode. vil alltid bruke en kontringsmal koblet til kunde- /leverandørkontokoden, og dersom en konteringsmal er benyttet ser du kontokoden i blå skrift. Konteringsmalene lagres pr. klient. Det er fint mulig å sette opp konteringsmal som ikke er linket direkte til kunde- eller leverandør, og det gjøres ved opprette en «blank» kunde- eller leverandørkontokode. Du kan f.eks. lage en kunde som heter «Konteringsmal månedlig avskriving» og du velger da denne kundekontokoden i hodetfeltet i DI-PaperLess og du vil få hele konteringsmalen frem. Etterpå sletter du bare kundekontokoden med {Delete}. Det er nå også mulighet til å angi periodisering av hovedbokskonto som ved skriving til bunt i DI-Regnskap {Ctrl+Shift+B} vil sørge for periodering i DI. Du må hente frem feltene Per. startdato og Period. mnd der du angir startdato, som angir regnskapsperioden, og antall måneder du ønsker å periodisere. Du må også passe på å tillate periodisering for hovedbokskonto i kontoplanen i DI. Sett hake ved Periodiseringskonto og spesifiser balanse -og resultatkonto. Kontroll av regnskapsperiode I DI-PaperLess bestemmes perioden bilaget skal føres på ut fra feltet Regnsk.dato (ValDt). Du kan pr. bilagsdokument i PaperLess ha forskjellig periode fra bilagsdato, samt at du kan PaperLess Innovation Ltd

4 ha forskjellige bilagsarter for konteringslinjene. Ved skriving av bunt i DI vil DI-PaperLess sørge for at bilag grupperes pr. regnskapsperiode selv om du markerer bilag i DI-PaperLess som er fra forskjellige regnskapsperioder. Det er ikke kontroll i DI-PaperLess på lukkede perioder, men bunten blir nektet oppdatert i DI dersom regnskapsperiode på bunten ikke er åpen. Dermed kan du gå inn i bunten i DI og endre bunthodet. Dersom du som regnskapsfører vet at en regnskapsperiode er stengt før skriving av bunt i DI fra PaperLess, så kan du bruke menyvalget > Masseoppdatere konteringsfelt på valgt(e) dokument(er) for å endre feltet Regnsk.dato på nødvendige bilag før skriving DI. Registrering av betalinger m.v. og feltet Motreferanse For registrering av betalinger brukes feltet Motreferanse som må hentes frem. Du kan gjøre {F3}-oppslag i feltet og har du angitt kunde/leverandør så finner du kun poster for den kunde/leverandør. I tillegg kan du skrive inn fakturanummer direkte og det hentes forslag til konteringsdata fra motposteringen. Versjonsnotater build 3588 I dette avsnittet ser du ny funksjonalitet, endret funksjonalitet og korrigering for build Dette avsnittet er praktisk for deg som allerede har gjort deg kjent med alt av ny og endret funksjonalitet i build For deg som nettopp har oppgradert så er det bare å lese gjennom og så fortsette på de neste avsnittene. Korrigering av eksisterende funksjonalitet Saksnr. #SRX08806 Korrigert slik at det ikke kommer feilmelding når man i søker på beløp i formatet "5000,-" og at det oppfører seg som om man skriver , noe som begge gir søkeresultat for Beløpe = 5000,00. Kontering Saksnr. #SRX08807 Korrigert slik at du får beskjed om hva som er tillatt datoformat når du taster inn feil datoformat som " " i feltet Regnskapsdato (PLAcLn.ValDt). Legg inn documenter Oppgave #6914 Korrigert slik Behandle TIF > Splitt valgt dokument {Ctrl+Shift+Y} ikke vil feile og gi melding "Ingen tlgang" i spesielle tilfeller der PaperLess i Sikkermodus (Klientaksess) er plassert i en utdelt mappe i et nettverk. Dette var feil etter build PaperLess Innovation Ltd

5 PaperLess Web Oppgave #6936 Korrigert spesielle tilfeller der en bruker ville få listet opp firma den har tilgang flere ganger i påloggingsbildet. Dette var relatert til å sette tilgangskontroll på hva brukeren kan se i Regnskaparkiv. PaperLess Web Oppgave #6935 Korrigert spesielle tilfeller der en bruker ville fått listet opp mottakere flere ganger i listen over mottakere i søkefilteret. Dette var relatert til å sette tilgangskontroll på hva brukeren kan se i Regnskaparkiv. Dokumentflyt Saksnr. #SRX08917 Tidligere når tre eller flere mottaker var tilknyttet for dokumentflyt og første mottaker godkjente dokumentet så ble det satt feil dato for siste mottaker. Rekkefølgen var den samme og kun dato ble feil. Dette er nå korrigert. Endret funksjonalitet Kontering Saksnr. #SRX08839 Korrigert slik at det er mulig å kontere hovedbokskonti som tillater Avdeling for debet og kredit på samme linje. Nå tillattes dette og ved skriving til bunt dersom hovedbokskontiene tillater dette, kommer Avdeling på både Debetkonto og Kreditkonto når det skrives til bunt i DI, noe som alltid skaper to bilagslinjer via DI-XML. Kontering Ønske #742 Endret slik at det er tillatt å kontere prosjekt/prosjektkoder dersom enten hovedbokskonto debet eller kredit tillater dette. Tidligere måtte du lage ny konteringslinje {Ctrl+N}. Versjonsnotater build 3582 I dette avsnittet ser du ny funksjonalitet, endret funksjonalitet og korrigering for build Dette avsnittet er praktisk for deg som allerede har gjort deg kjent med alt av ny og endret funksjonalitet i build For deg som nettopp har oppgradert så er det bare å lese gjennom og så fortsette på de neste avsnittene. Ny funksjonalitet #6742 Lagt til mulighet for brukere til å søke etter dokumenter basert på feltet Text/Beskrivelse (PLAcLn.Txt) i dokumenter de har vært involvert i dokumentflyten for, noe som gjøres i og første skilleark '1. Søk i arkiverte bilag'. Tidligere var dette kun mulig i de øvrige skillearkene 2-5 som kun er tilgjengelig for brukere med Brukerrettighet som har tilgang til hele (med mindre man har begrenset ved hjelp av Fil > Tilgangskontroll. PaperLess Innovation Ltd

6 Endret funksjonalitet OCR:IE Fil > Bytt firma Dokument > Snu dokumentnummerrekkefølge Dokumentflyt #6741 #6791 #SRX08096 #SRX08479 Basert på innsendte fakturaeksempler forbedret hvordan MVA-registreringsnummer blir funnet for irske fakturaer. Tidligere når man var i og valgte å bytte til annet klient så ble alle søkeverdier du hadde i den foregående klienten beholdt og søk aktivert, noe som førte til at du måtte vente til søket var ferdig. Dersom du stod i første skilleark og ikke hadde angitt søkeverdier så ville det føre til at alle dokumenter ble hentet, noe som kan ta lang tid. Endret nå slik at kun Regnskapsår beholdes og at søket ikke automatisk utføres. Endret slik at denne funksjonaliteten kun kan benyttes for TIF-filer ettersom det var det derfor den ble skapt, nemlig å endre rekkefølgen dersom man skannet inn dokmenter i feil rekkefølge. Det kommer melding dersom kan forsøker å kjøre rutinene på andre typer dokumenter enn TIF: Korrigert slik at det ikke lenger er mulig å sette på hakene samtidig for valgene 'Automatisk overføre til økonomisysemet etter siste mottaker' og 'Automatisk til bokføring etter siste mottaker' (som plasserer dokumentet i handingen Avventer synkronisering/bilag til bokføring). Dette gjelder både i Dokumentflyt > Tilknytt mottakere {Ctrl+T} og i Brukerinnstillinger > Dokumentflyt. Korrigering av eksisterende funksjonalitet > Lagre konteringsmal for leverandør/kunde {Ctrl+Shift+T} Handlingen Legg inn dokumenter OCR:EUR #SRX08465 #SRX08353 #SRX08083 Korrigert slik at konteringsmalen lagres med konteringslinjene i samme rekkefølge som du hadde da malen ble lagret. Tidligere kunne det skje at rekkefølgen ble lagret annerledes. Korrigert feilsituasjon som kunne oppstå når det var satt feil Windows-rettigheter til PaperLess sin dokumentmappe, noe som ville slette dokumentet ved kjøring av Behandle TIF > Splitt valgt dokument {Ctrl+Shift+Y}. Basert på innsendte fakturaeksempler forbedret måten å finne tyske IBAN. OCR:EUR #SRX08112 Basert på innsendte fakturaeksempler forbedret måten å finne nederlandske IBAN. Overføre til økonomisystemet {Ctrl+Shift+B} #SRX08491 Korrigert slik at det kun kommer melding for opp til første 20 valideringer som feiler ved overføring av bilag til økonomisystemet fra PaperLess. Dette for å sikre at PaperLess Innovation Ltd

7 #6698 meldingsboksen ikke blir større enn skjermen. Når det blir liggende igjen dokumenter i dokumentlisten etter overføring av bilag til økonomisystemet skyldes det at valideringen har feilet, og du kan da velge et mindre antall dokumenter og forsøkee igjen for å se alle valideringsmeldinger. Korrigert slik at kolonnen "Utg. saldo" i skillearkene 2, 3 and 4 viser korrekt utgående saldo for kontokodene når du velger flere år i søkefilteret, som Tidligere ble det vist korrekt utgående saldo når ett år ble angitt selv om Rapport > Kontoutskrift ville viser korrekt. Versjonsnotater build 3576 I dette avsnittet ser du ny funksjonalitet, endret funksjonalitet og korrigering for build Dette avsnittet er praktisk for deg som allerede har gjort deg kjent med alt av ny og endret funksjonalitet i build For deg som nettopp har oppgradert så er det bare å lese gjennom og så fortsette på de neste avsnittene. Korrigering av eksisterende funksjonalitet XML-fakturaer #SRX08062 Korrigert problem med innhenting av XML-filer som kunne oppstå når XML-filene var av EHF-format, men ikke inneholdt innebygd (embedded) dokument. Også forbedret slik at man kan hente inn miks av XML og andre dokumenter samtidig fra mappe og inn i PaperLess. Versjonsnotater build 3574 I dette avsnittet ser du ny funksjonalitet, endret funksjonalitet og korrigering for build Dette avsnittet er praktisk for deg som allerede har gjort deg kjent med alt av ny og endret funksjonalitet i build For deg som nettopp har oppgradert så er det bare å lese gjennom og så fortsette på de neste avsnittene. Korrigering av eksisterende funksjonalitet Legg inn dokumenter Legg inn dokumenter #SRX07974 #SRX08053 Tidligere ved bruk av PaperLess i Sikkermodus (Klientaksess) ble ikke rotering av sider lagret når dokumentet var overført til sentral server. Korrigert slik at når du blar gjennom dokumenter som befinner seg lokalt hos en bruker (ved bruk av PaperLess i Sikkermodus (Klientaksess) så vises det korrekt hos hvilken bruker dokumentet befinner seg. Tidligere ville det ikke endre seg i dokumentviseren PaperLess Innovation Ltd

8 Koble til mappe i Øvrige dokumenter {Ctrl+F} Dokumentoversikt XML-fakturaer Dokumentflyt {Ctrl+F5} #SRX07986 #SRX08023 #SRX08024 #SRX08017 #SRX07960 dersom det var forskjellige brukere og man måtte gå tilbake til et dokument som lå på serveren og så klikke direkte på dokumentet med hodet på seg for å se hvilken bruker som hadde dokumentet lokalt hos seg. Korrigert feil som enkelte tilfeller kunne føre til at man ikke kunne velge brukere som kun skal ha tilgang til dokumentet. Fjernet menyvalgene for slå sammen og splitt fra menuen Behandle TIF fra handlingen Dokumentoversikt da de ikke hadde noen funksjon fordi dokumentene skal forberedes før dokumentflyt aktiveres. Korrigert problem med tilgangsrettigheter som kunne oppstå i nettverksmiljø og stoppet innleggelse av XMLfaktura til PaperLess med en BugReport-feilmelding. Korrigert så sletting av dokumentflytgruppe som er satt som standardmottaker for en leverandør ikke fører til at dokumentflyt neste gang blir opprettet med kun pålogoget bruker satt som "Registrert." Kombinert med brukerregel kunne dete føre til at dokumentflyt ble aktivert uten at dokumentet ble synlig i mottakerens handling Min arbeidsliste. Korrigert slik at leverandørkode blir korrekt funnet i spesielle tilfeller der to leverandører har samme organisasjonsnummer og en av leverandørene samtidig har identisk bankkontonummer som en tredje leverandør. Versjonsnotater build 3569 I dette avsnittet ser du ny funksjonalitet, endret funksjonalitet og korrigering for build Dette avsnittet er praktisk for deg som allerede har gjort deg kjent med alt av ny og endret funksjonalitet i build For deg som nettopp har oppgradert så er det bare å lese gjennom og så fortsette på de neste avsnittene. Ny funksjonalitet Kontering #SRX07488 #SRX07523 Forbedret måten fakturabeløp blir funnet på når det er en alfanummerisk verdi foran beløpet slik at det nå hoppes over og beløpet blir funnet. Lagt til funksjonalitet slik at klienter som ikke har MVA kan konteres korrekt i PaperLess for skriving av bunt direkte til Visma DI. Dersom klienten er satt opp til ikke å ha MVA så legges det likevel til avgiftskode '9 Ingen avgift'. PaperLess Innovation Ltd

9 Skrive til bunt i DI-Business {Ctrl+Shift+B} #SRX07573 Lagt til ny funksjonalitet etter ønskemål slik at bruker blir sperret fra å skrive faktura til bunt i Visma DI når fakturanummeret er identisk for leverandør. Dette for å hindre dobbeltføring av faktura og ønskes det å postere likevel så må det legges til et siffer eller lignende for å kunne skrive til bunt. Bruker har også fått advarselen ved enten kontering i PaperLess eller ved fakturatolk. Det er mulig ta til manuell bokføring i Visma DI. Endret funksjonalitet #SRX07645 #SRX07645 Basert på innsendte fakturaer med dårlig skanningskvalitet har vi endret regel for gjenfinning av nederlandske IBAN-numre slik at når IBAN starter med NL og two tall, dernest 4 bokstaver, så vil resten bli tolket som kun tall. Basert på innsendte fakturaer med dårlig skanningskvalitet har vi endret regel for gjenfinning av nederlandske IBAN-numre slik at når IBAN starter med NL og two tall, dernest 4 bokstaver, tolk vi funnet 1- tall som i i boktavene. Korrigering av eksisterende funksjonalitet Kontering av valuta og postering til bunt i Visma DI Rapport > Åpne poster på kunder og leverandører Min arbeidsliste OCR:EUR XML-fakturatolk #5899 #5931 #SRX07450 #SRX07499 #SRX07459 Korrigert slik at fakturaer med utenlands valuta skrives korrekt til bunt i Visma DI. Tidligere ble fakturaer med valutatype der kurs der definert i 100, som f.eks. SEK skrevet feil til bunt i DI og beløpet med multiplisert med 100. Korrigert slik at transaksjoner som har blank verdi i feltet Restverdi ikke kommer med i rapporten da disse transaksjonene er oppgjort, men ligger igjen i påvente av etterskuddsberegning av renter i Visma DI. Brukere som kjører PaperLess i Sikkermodus (Klientaksess) kan nå rotere dokumentet i handlingen Min arbeidsliste selv om dokumentet er på serveren. rotasjonen påvirker kun visningen da dokumentets rotasjon settes før aktivering av dokumentflyt i handlingen Legg inn dokumenter. Forbedret hvordan VAT-numre blir funnet for britiske fakturaer når man bruker OCR:EUR. Det er dog alltid anbefalt å bruke landsspesifikt OCR-språk, i dette tilfellet OCR:GB. Korrigert slik at KID med modulus som gjør at siste tegn blir - (bindestrek) blir korrekt funnet i XML-fakturatolk. Kontering #SRX07481 Korrigert feilmelding som kunne oppstå ved tasting {F3} for oppslag når man var på konteringslinje. PaperLess Innovation Ltd

10 Kontering Forfallsdato Øvrige dokumenter Skrive til bunt i DI- Business {Ctrl+Shift+B} OCR:EUR #SRX07509 #SRX07536 #SRX07643 #SRX07626 #SRX07571 #SRX07656 Korrigert slik at fri måned + xx dager fungerer ved kontering. Dette fungerte ikke i tidligere builds av pga endring i betalingsbetingelseformat i Visma DI. Man må kjøre Fil > Oppdatere faste opplysninger {Ctrl+Shift+S} for kontokode Leverandør slik at betalingsbetingelser på leverandør blir oppdatert. Tidligere kunne det være et problem dersom brukernavn var registrert med store boktstaver i Fil > Klient- og brukeroppsett og brukeren logget på med små bokstaver. I handlingen Øvrige dokumener ville ikke nyopprettede mapper vises til brukeren som måtte logge inn med samme små/store bokstaver. Dette er nå korrigert ettersom brukernavn ikke skal være sensitiv for små/store bokstaver. Basert på innsendte fakturaer, forbedret tolking av datoer når det involverer måneden juli. Endret slik at rekkefølgen på OCR-spåkene i Brukerinnstillinger > er den samme som den nede til høyre på statuslinjen. Korrigert slik at prosjektbeløpet skrives korrekt inn i DI- Prosjekt når det skrives til bunt i Visma DI via DI-XML. I tidligere build ble det skrevet feil beløp da integrasjonen ikke tok hensyn til MVA. Forbedret det å finne østerrisk MVA-nummer. - PaperLess Printer Kontering #SRX07655 #6201 #6393 Korrigert feil som kunde føre til at kundefakturatolk måtte kjøres to ganger dersom det var lagret leverandør/kundespesifikke alias eller OCR-mal. Korrigert en oppfriskningsfeil som kunne oppstå etter at du hadde skrevet ut faktura til PaperLess Printer og kjørt automatisk fakturatolk fordi bilagstype var satt i forkant. Det så ut som om ingen verdier ble funnet, og du måtte klikke på annet dokument og tilbake igjen for å se verdiene funnet. Dersom det ikke var noen kontokode tilgjengelig for et konteringsfelt, f.eks. Leverandør (PLAcLn.Sup) og du hadde gjort oppslag {F3} i feltet og fått meldingen "Ingen poster å vise" ville du ved postering {Ctrl+Shift+B} få beskjeden "Du har glemt å taste {Enter} for å lagre verdien du har registrert. Vennligst bekrefte verdien først siden alle verdier må bekreftes med {Enter} for å bli lagret.". Eneste måte var å gå til annet dokument og tilbake igjen. Dette er nå korrigert. PaperLess Innovation Ltd

11 XML-faktura #SRX07753 Korrigert hvordan XML-faktura av type EHF 2.0 blir vist når det er inkludert (embedded) flere dokumenter i XML-filen. Dersom ett av de dokumentene dokumentene er merket som "commercial invoice" så blir den plassert først, etterfulgt av de andre dokumentene. Versjonsnotater build 3554 I dette avsnittet ser du ny funksjonalitet, endret funksjonalitet og korrigering for build Dette avsnittet er praktisk for deg som allerede har gjort deg kjent med alt av ny funksjonalitet i build For deg som nettopp har oppgradert så er det bare å lese gjennom og så fortsette på de neste avsnittene. Ny funksjonalitet - OCR:PL #5833 Introdusert støtte for polske faktuarer som har standard datoformat ååååmmdd. Korrigering av eksisterende funksjonalitet Behandle TIF > Splitt valgt dokument med skilleark - OCR:NL - OCR:NO / Kontering > Rediger OCR-mal Kontering #SRX07171 #5772 #SRX07317 #SRX07267 #SRX07257 #SRX07257 #SRX07284 #5730 Korrigert slik at det ikke kommer feilmelding dersom enten første eller siste side er blanke i TIF-dokumentet som skal splittes. Tidlgiere ville dette gi en feilmelding. Korrigert slik at tegnet / (skråstrek) ikke blir filtert ut som ugyldig tegnfor feltet Fakturatnummer (PLAcLn.InvoNo) da tegnet ofte blir brukt som fakturanummer i enkelte land. Basert på innsendte fakturaer forbedret hvordan beløp blir funnet når det er i nærheten av en ramme/linje. Tolken ville da finne for eksempel Nå fjerner vi tall utover to desimaler. Lagt til ny forkortelse 'mrt' for måneden mars så fakturadato kan bli funnet. Forbedret fakturaotlk av norske fakturaer der KID kunne bli funnet med flere tegn enn tillatt. Samtidig korrigert slik at manuell inntasting av KID når tolkespråket OCR:NO brukes ikke kan være lenger enn 25 sifre. Basert på innsendt fakturaeksempler forbedret folk av KID. Samtidig også korrigert slik at ugyldig KID, altså at KID ikke er grønn, ikke skrives til bunt i DI. Basert på innsendte fakturaer forbedret hvordan verdier blir funnet ved hjelp av OCR-mal. Korrigert slik at Forfallsdato (PLAcLn.DueDt) kun blir utregnet og skrevet til feltet for bilagsarttyper som har med fakturaer å gjøre. Tidligere ble feltet også beregnet og skrevet ved bruk av andre bilagsarttyper som f.eks. bank, noe som førte til at dokumentet kunne bli uthevet (fet skrift) fordi dokumentet blir uthevet 5 dager før registrert forfallsdato. PaperLess Innovation Ltd

12 Legge til og skanne dokumenter Masseoppdatere konteringsfelt PaperLess i Sikkermodus (Klientaksess) PaperLess Web PLServerSetup.exe Skrive til bunt i DI- Business {Ctrl+Shift+B} Velg synlige konteringsfelt {Ctrl+U} XML-fakturaer #SRX07166 #SRX07094 #SRX07279 #SRX07292 #SRX07253 #SRX07237 #5783 #5752 #5776 Når man setter bilagstype i feltet Bilagstype/Text i handlingen Legg inn dokumenter før man legger inn dokumenter så vil alle dokumenter som leggess inn få den bilagstypen og man behøer ikke å lege {Ctrl+A} etterpå. I tillegg er standard at fakturatolk iverksettes, noe man kan styre selv i Brukerinnstillinger > > Automatisk fakturatolk av nye dokumenter. Korrigert slik at alle dokumenter som legges inn på denne måten blir kjørt fakturatolk på, og ikke kun siste dokument. Korrigert slik at det ikke kommer feilmelding dersom du velger å masseoppdatere feltene Debit (DbAcNo) og Kredit (CrAcNo) med kontokode for kunde eller leverandør. Tidligere var det kun mulig å oppdatere med kontokode for hovedbok, og det kom feilmelding dersom man forsøke med kunde- eller leverandørkontokode. Deaktivert Behandle TIF i når brukeren logger på utenfra, altså med PaperLess i Sikkermodus (Klientaksess). Tidligere ville brukeren få melding om at filen måtte lastes ned lokalt først, noe som kunne gjøre brukeren forvirret siden nedlastning i Sikkermodus kun er mulig i handlingen Legg inn dokumenter. Tidligere var det slik at når man i PaperLess Web klikket på handlingen Oppdaterte bilag så ble alle posterte bilag vist i listen. Dette førte til at PaperLess Web kunne bli ventende lenge dersom det er større mengde bilag, og kombinert med ustabile kommunikasjonslinjser kunne dette i spesielle tilfeller føre til heng i PLserver. Dette er endret slik at brukeren minst må angi én filterverdi for å kunne søke i oppdaterte bilag. Korrigert feil som kunne oppstå dersom man forsøkte å endre org.nr. for en klient der enten databasen ikke eksisterer eller klienten ikke var opprettet ennå i PLServerSetup > Diverse > Endre org.nr. Klient. Redusert hastigheten det tar for å vise transaksjonene for en kontokode i > Hovedbok, Kunde og Leverandør. Korrigert feilmelding som kunne oppstå ved skriving til bunt i DI-Business dersom feltet Ak (avgiftskode) var blankt. Nå kommer det istedenfor en forklarlig melding. Korrigert feil ved lagring av synlige konteringsfelt når det ikke valges settes hake for lagring verken på valgt klient eller valgt bilagsart. Korrigert slik at når du tar bort et felt som synlig så dukker ikke feltet opp igjen ved neste pålogging. Korrigert hvordan XML-faktura blir vist når det er inkludert (embedded) flere dokumenter i XML-filen. Dersom ett av de dokumentene dokumentene er merket som "commercial invoice" så blir den plassert først, etterfulgt av de andre dokumentene. PaperLess Innovation Ltd

13 Versjonsnotater build 3551 I dette avsnittet ser du ny funksjonalitet, endret funksjonalitet og korrigering som har kommet i senere fiksversjoner enn build Dette avsnittet er praktisk for deg som allerede har gjort seg kjent med alt av ny funksjonalitet i build For deg som nettopp har oppgradert så er det bare å lese gjennom og så fortsette på neste avsnitt som viser alt som var endret fra versjon til build Ny funksjonalitet Synkronisering av med DI- Business Forbedret synkronisering av slik at det tas vare på hvilken bruker som oppdaterte buntene i DI i sin tid. Dette ble tidligere ikke gjort og feltet 'Linjeeier' (PLAcLn.ChUsr) i ble satt til den brukeren som kjører synkronisering da bilagshistorikken som ligger i DI-Business ikke lagrer brukeren som oppdaterte bunten. Har nå kodet slik at dette håndteres og tas vare på av PaperLess. #SRX07052 Forbedret slik at det kan lages OCR-maske for KID (PLAcLn.CID) når leverandøren ikke har sørget for at KID er en sammenhengende verdi. Du kan nå opprette en OCR-maske med {Ctrl+Shift+R} for slike leverandørfakturaer. Oppdatering av faste opplysniger {Ctrl+Shift+S} ønske 635 Du kan nå velge hvilken type faste opplysninger (kontokoder) som ønskes oppdatert. Dette er spesielt praktisk for klienter der det er mange kunder eller større mengde av andre kontokoder. Endret funksjonalitet av kundefakturaer #SRX07010 Det er ikke lenger eget menyvalg for kundefakturatolk da det er bilagsarttypen som styrer dette Det er opprettet egen avsnitt om dette i denne versjonsdokumentasjonen. av XML-faktura Lagt til støtte for ny type XML-faktura med innebygd (embedded) bilde slik at dokumentet vises som det skal i PaperLess. Konteringsfelt 'Anmerkning' #5597 Endret slik at korrekt verdi fra feltet Anmerkning i bunt i DI kommer inn i. Tidligere ble Anmerkning kuttet til 30 tegn. Fra nå av importeres Anmerkning som det ligger i bunten i DI, opp til 80 tegn og dersom den er blank så settes navnet på bilagsart. Endret slik at det blir likt for oppdatering av bunt som ved bruk av Fil > Synkronisere med DI-Business. Konteringsfelt Motreferanse #SRX06901 Endret slik at Fakturanr. istedenfor Bilagsnr. lagres ved valg av Motref. for kobling av betalinger mot fakturaer. PaperLess Innovation Ltd

14 Flytt valgt(e) dokument(er) til annet firma Oppgave #5579 Introdusert slik at du ser nummer og navn på firma som du valgte å flytte dokument(er) i siste spørsmål Ja/Nei for å bekrefte flyttingen. Øvrige versjonsnotater for versjon build 3546 som viser ny funksjonalitet, dernest endret funksjonalitet og korrigeringer i eksisterende funksjonalitet. Ny funksjonalitet Klientaksess mot flere PaperLessinstallasjoner Lagt inn støtte for at brukere som bruker Klientaksess med én exe-fil kan koble seg mot flere installasjoner av PaperLess. Det kan f.eks være en revisor som skal revidere regnskap for flere kunder som bruker PaperLess, eller en regnskapsfører som jobber mot flere kunder som har PaperLess. Ved oppstart av PLDCenter.exe kan man sette kryss for å legge til ny PaperLess-server og ved pålogging kan man velge fra en liste med PaperLess-servere. Dokument > Koble dokument(er) til bilag i {Ctrl+Shift+V} #SRX06119 Det er nå mulig å koble dokument til bilag i fra handlingene Ferdige dokumenter og Bilag til bokføring. Tidligere kunne dette kun gjøres fra handlingen Legg inn dokumenter, noe som gjorde at man f.eks. ikke kan sende på flyt og dernest koble til bilag i. Dokumentflyt - E-postvarsling om nye dokumenter til godkjenning #4340 Interne brukere vises snarvei til PLDCenter.exe dersom stien til PLDCenter.exe i PLServerSetup > Nettverk er en nettverkssti. Dokumentflyt > Automatisk til bunt i DI etter siste mottaker #5059 Da det nå er mulig å skape bunt i DI-Regnskap så er det også mulig å sette at et bilag skal automatisk skrives til bunt når siste mottaker har behandlet. Dette gjøres i Dokumentflyt > Tilknytt mottaker(e) {Ctrl+T}. Det foretas en validering av bilaget og dersom det er noe som må korrigeres for å kunne skrives til bunt så får brukeren beskjed om dette og må enten korrigere selv, eller overføre til annnen bruker som har rettigheter til å endre konteringslinjer. PaperLess Innovation Ltd

15 Drag & drop ut av PaperLess ønske 293 Du har nå muligheten til å bruke drag&drop av dokumenter ut fra dokumentlisten i de ulike handlingene, inkludert og Øvrige dokumenter og slippe dem inn i et program som kan motta dokumentet, for eksempel Windows Utforsker og DI-Office Byrå. Tidligere måtte du gjøre dette i to trinn; Først bruke Dokument > Lagre som og velge for eksempel Windows-skrivebordet og flytte dokumentet derfra. Når du er i Sikkermodus (ekstern pålogging) og bruker drag&drop ut, vil du se en melding som informerer deg om at dokumentene vil bli lastet ned lokalt og spør om du vil fortsette. Dette skyldes det faktum at når du arbeider i Sikkermodus, jobber du gjerne eksternt og kanskje over en treg internettforbindelse. Avhengig av størrelsen og mengden av dokumenter som skal lastes ned og også avhengig av hastigheten på internettilkoblingen, kan dette ta litt tid. Drag & drop ut av PaperLess ønske 506 Lagt til drag & drop funksjonalitet ut fra PaperLess i Dokumentviservinduet (oppslag fra økonomisystemet via {Ctrl+P}) E-post via SMTP #2972 Du kan nå sende e-post direkte fra PaperLess uten å ha MAPI-kompatibel e-postklient på datamaskinen du kjører PLDCenter.exe på. Dette krever at SMTP er satt opp korrekt i PLServerSetup > E-post. Husk at du må sette haken på for 'Aktiver e-postvarsling' slik at du kan sette opp SMTP. Dersom du ikke ønsker å ha e-postvarsling for godkjenning av dokumenter så kan du etterpå fjernen haken igjen. SMTPkonfigurasjonen vil da fortsatt være gjeldende. Denne nye funksjonaliteten er praktisk for terminalserversesjoner, etc. der brukeren ikke har en e- postklient, eller der det er noe feil med lokalinstallert MAPIkompatibel e-postkient (typisk Outlook). Når du bruker PaperLess i Sikkermodus så sparer det deg også nedlastingstid da dokumentene blir sendt fra PaperLess Server. Du kan registrere flere e-postmottakere separert med semikolon eller linjeskift. Dersom du velger å slå sammen valgte dokumenter, så vil du ikke se de individuelle dokumentene i e-postdialogen. E-posten vil alltid bli sendt som blindkopi til e-postadressen som ligger på PaperLess-brukeren sin brukerkonto. Dette sikrer at brukeren som sender e-post får e-post inn i sitt e-postsystem. Introdusert nytt fakturatolkspårk OCR:GB (Storbritannia) for britiske faktuarer, samt OCR:MT (Malta) og OCR:IE (Irland). > OCR Tidligere, når en fant datoer ville den tolke "/" som "1". Vi har forbedret håndtering av OCR og datoen leses nå i et gyldig format. PaperLess Innovation Ltd

16 > OCR:EUR #3070 Lagt til OCR:EUR som skal brukes for fakturaer som kommer fra EU-land der vi ikke har landsspesifikk OCR-språk i PaperLess. Det sjekkes for moduluskontroll når det blir funnet EU-momsnummer. Følgende land sine momsnummer blir kontrollert: Østerrike (AT), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Kypros (CY), Tsjekkia (CZ), Tyskland (DE), Danmark (DK), Estland (EE), Hellas (EL), Spania (ES), Finland (FI), Frankrike (FR), Storbrittania (GB), Ungarn (HU), Irland (IE), Italia (IT), Latvia (LT), Litauen (LU), Luxembourg (LV), Malta (MT), Nederland (NL), Norge (NO), Polen (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Sverige (SE), Sveits (CHE). I motsetning til OCR:EUR så validerer fortsatt ikke OCR:INT funnet organisasjonsnummer ut fra kontrollsiffer, men bruker funnet verdi ut fra definert alias. Det nye fakturatolkspråket OCR:EUR bruker dog samme definerte aliaser som OCR:INT så det er ikke behov for å definere alias på nytt. > OCR:INT #4153 Basert på innsendte fakturaer fra kunder samt at EU introduserer at det er pliktig med IBAN fremfor lokal bankkontonummer i EU så har vi forberedret fakturatolken av internasjonale fakturaer, fakturatolkespråket OCR:INT og OCR:EUR. IBAN som blir funnet av tolken blir validert ut fra gjeldende valideringsregler for IBAN. Når funnet bankkonto blir validert som IBAN vises det på statuslinjen, 'IBAN NO ' sammenligned med Bxxxxx dersom funnet bankkonto ikke er gyldig IBAN (og Pxxxxx for enkelte fakturatolkspråk). av IBAN #SRX05989 Vi har nå introdusert validering av IBAN ved bruk av alle fakturatolkspråk utenom OCR:NO. Tidligere var dette kun for OCR:EUR, men på grunn av EU pålegger alle fakturautstedere til å ha IBAN fra så er dette nå lagt til. Tidligere ble kun innenlandsk bankkontonummer funnet. Nå kan man bestemme selv om man ønsker IBAN eller innenlands bankkontonummer ved å definere rekkefølgen på alias i ordlisten. > Oppdatere bankgironr. og org.nr på leverandør Har forbedret funksjonaliteten > Oppdatere bankkontonr og org.nr. på leverandør {Ctrl+Shift+U} slik at dette skrives direkte på leverandøren i DI-Business, noe som skjer ved overføring til bunt i DI-Business {Ctrl+Shift+B}. Inntil det er skapt en bunt med faktura fra leverandøren vil det ikke oppdateres bankkonto og/eller org.nr. i PaperLess fra leverandørkortet i DI ved Fil > Oppdatering av faste opplysninger {Ctrl+Shift+S}, og er altså låst i påvente av at DI- Business skal oppdateres med bankkontonr./org.nr. som allerede er oppdatert i PaperLess ved {Ctrl+Shift+U}. Fil > Oppdatere faste opplysninger Hurtigtastkombinasjon {Ctrl+Shift+S} som henter alle faste data fra DI-Business fremfor tidligere eksport av data som måtte foretas manuelt i DI-Business. Husk at gamle koder ikke slettes fra PaperLess, men må fjernes av klientadministrator ved å bruke Fil > Slette kontokoder og så kjøre oppdatering. PaperLess Innovation Ltd

17 Fil > Oppdatere faste opplysninger ønske 481 Ved import av hovedbokskontoer fra DI-Business vil avgiftskoder, inklusive egendefinerte avgiftskoder bli importert og man vil få opp denne koden ved kontering av hovedbokskontoer. Dette kan selvsagt overstyres før skriving til bunt i DI-Business {Ctrl+Shift+B}. Merk dog at det ikke er mulig å benytte avgiftskode 0, som da må endres til en annen verdi for å kunne brukes i PaperLess. Fil > Oppsett kostnadsbæreransvarlig ønske #366 Du kan i klientinnstillingene i Fil > Klient- og brukersoppsett aktivere denne funksjonaliteten for en klient. Med denne nye funksjonaliteten kan du registrere en bruker eller dokumentflytgruppe som ansvarlig for en kostnadsbærer. Dette sikrer at den bruker/flytgruppe definert som ansvarlig alltid vil motta faktura når en kostnadsbærer blir registrert i Kontering. Når du er i Gå til > Legg inn dokumenter blir kostnadsbæreransvarlig lagt til som mottaker når du konterer kostnadsbærerkoden. Dersom du f.eks. registrerer Prosjekt 100 så vil den ansvarlige for dette prosjektet lagt til som første eller neste mottaker i flyten. På denne måten slipper du å finne ut hvem som er anvarlig for Prosjekt 100. Dersom noen brukere forsøker å kontere på et prosjekt hvis ansvarlig ikke allerede er mottaker i flyten, vil brukeren som forsøker å kontere kosnadsbærerkoden få spørsmål om de virkelig ønsker å kontere på den kostnadsbærerkoden. Dersom brukeren svarer ja så blir kostnadsbæreransvarlig lagt til som neste bruker i flyten. Dette sikrer at kostnadsbæreransvarlig alltid vil få fakturaene til godkjenning. En bruker som er kostnadsbæreransvarlig, uavhengig av Brukerrettighet, kan gjøre endringer på konteringslinjer der vedkommende er kostnadsbæreransvarlig for en kostnadsbærer på den linjen. Dette fordi brukeren er ansvarlig for den kostnadsbæreren og må kunne gjøre nødvendige endringer. Fil > Tilgangskontroll #1422 Du kan nå begrense hvilke transaksjoner enhver bruker kan se i. Tidligere kunne en bruker enten ha tilgang til alle skilleark i, noe som gir tilgang til alle transaksjoner, eller bare skilleark '1. Søk i arkiverte bilag' der brukeren kan søke i alle dokumenter der brukeren har vært involvert i dokumentflyten. Tilgangsbegrensningen vil gjelde for enhver Brukerrettighet, men merk at Brukerrettighetene 'Klientadministrator' og 'Administrator' har tilgang til dette menyvalget fordi de skal kunne definere for andre brukere, noe som gjør at slike brukere alltid selv kan gå inn og endre slik at de ikke har begrensning. Du kan begrense ut fra Kunde, Leverandør, Hovedbok og kostnadsbærerne som er aktive for det integrerte økonomisystemet. Brukeren blir begrenset til å finne de bilag som tilfredsstiller de begrensningen som er definert, men når bilaget vises i så vil alle bilagslinjer vises som vanlig i skillearket 'Bliagsinformasjon' så brukeren ser hvordan bilaget er bokført i økonomisystemet. Brukeren har uansett tilgang til å se hele dokumentet til bilaget og skal da også se PaperLess Innovation Ltd

18 hvordan det er bokført. MERK: Når du først begrenser til en kontokodeverdi, f.eks. begrense bruker TORBEN til bare kunne se Hovedbok 3000 Salg, så vil TORBEN ikke ha tilgang til noen annen kontokode, altså ingen tilgang til kunde eller leverandør. Du må da legge til de kunde-/leverandørkonti du ønsker at TORBEN skal ha tilgang til. Når man først begrenser så må man legge til alle kontokoder som brukeren skal ha tilgang til. Dette er kodet for å hindre at nye kontokoder som lages blir synlige for alle brukere. Dersom du laget ny kontokode, f.eks. hovedbok eller prosjekt, som du ønsker at en bruker skal ha tilgang til, så må du legge til de kontokodene i listen over kontokoder som brukeren skal ha tilgang til. Hjelp > Support > Send supportfiler via e-post #SRX05439 Du kan nå bruke Hjelp > Support > Send supporfiler via e-post til å sende filer til support fremfor å hente frem manuelt dersom det kommer spørsmål om å få innstillingsfiler for DI- PaperLess. Klient- og brukeroppsett - Brukerregel for Legg inn dokumenter Har lagt til funksjonalitet som gjør at brukere kun kan se sine egne dokumenter når de legger til dokumenter i PaperLess. Dette styres av brukerregler og styres pr. klient. Dette er praktisk når flere jobber med samme klient og vil da ikke se dokumenter som annen bruker arbeider med. Klient- og brukeroppsett > Brukere > Brukerregel ønske #541 Laget ny Brukerregel 'Deaktivere håndtering av dokumentflyt" (altså ikke en ny Brukerrettighet, men ny Brukerregel). En bruker som har satt denne brukerregelen på har kun mulighet til å kjøre menyvalget 'Aktivere dokumentflyt' fra alle valgene på Dokumentflyt. Brukeren får beskjed om at vedkommende er begrenset fra å kjøre menyvalgene dersom brukeren forsøker å kjøre andre menyvalg fra menyen Dokumentflyt. - Koble til mappe i Øvrige dokumenter Lagt til muligheten til å koble dokumenter i et til mapper i Øvrige dokumenter med {Ctrl+F}. Praktisk når du f.eks. trenger ett bilag til å dokumentere balansepost og knytte til mappe for Avstemming og velge korrekt konto, år og periode. Kontering Lagt til muligheten til å slette alle konteringslinjer samtidig. Hvis man står i bilagshodet og trykker {Ctrl+Delete} får man spørsmål om man vil slette alle konteringslinjene. Kontering ønske 486 Lagt inn støtte for blant annet periodisering og tettere integrasjon med de faste opplysningene i DI-Business og forretningslogikken som f.eks om det er tillatt å føre på avdeling og prosjekt eller om kontoer er sperret for bokføring. For å hente frem nye felt, benytt Brukerinnstillinger > Kontering > Hente frem konteringsfelt {Ctrl+U}. Det vil ikke gis beskjed når det konteres slik konto i PaperLess, og brukeren må selv huske å hente frem feltene Per.startdato og Period. mnd. PaperLess Innovation Ltd

19 Kontering ønske 507 Det er mulig å kontere forskjellige regnskapsperioder og bilagsarter innenfor ett PaperLess-bilag så lenge det balanserer debet/kredit innenfor hver periode. I forbindelse med direkteoverføring til bunt {Ctrl+Shift+B}, må periodedatoen settes riktig ved kontering i PaperLess slik at dette blir riktig ved overføring til bunt i DI-Business. Dette er nå endret slik at ved f.eks kontering av Dato blir Regnsk.dato satt til Kontering > Valuta ønske 484 Har lagt inn støtte for føring på valuta i DI-PaperLess. Dette betinger at du har satt dette under Egenskaper > Felles > Generelle i DI-Business. Kontering av kreditnotaer ønske 480 Tidligere kunne man ikke håndtere kreditnotaer på en korrekt måte og måtte selv skrive inn minus foran beløpet for at f.eks leverandør skulle bli kontert i Debetkonto og kostnadskontoen i Kreditkonto. Dette blir nå håndtert riktig da vi nå sjekker behandlingskoden som er satt på bilagsarten i DI-Business slik at både inngående og utgående fakturaer/kreditnotaer blir håndtert korrekt på konteringslinjene i DI-PaperLess. Masseoppdatere konteringsfelt #1663 Menyvalget > Masseoppdatere konteringsfelt på valgt(e) dokument(er) kan brukes til å oppdatere samme konteringsfelt på flere dokumenter samtidig. Et eksempel på dette kan være at du ønsker å oppdatere alle konteringslinjer med avdeling 1, eller endre Bokføringsdato (ValDt) for alle dokumenter da en periode har blitt lukket. Disse endringene blir som om du skulle ha tastet dem inn selv. Endrer du f.eks på fakturadato vil dette kunne påvirke forfallsdato. NB! Det er derfor viktig å være klar over at en endring av et felt, vil kunne påvirke verdier i andre felter, likt som når du taster inn manuelt. Du kan velge om du vil oppdatere kun bilagshodelinjen som er typisk for faktura, kun konteringslinjene eller alle linjer i et dokument, altså både hodet og linjenivå. Alle feltene som du finner i Brukerinnstillinger > Kontering > Velg synlige konteringsfelter {Ctrl+U} er tilgjengelig felter du kan oppdatere med denne funksjonen. PaperLess Printer I forrige versjon ved utskrift til PaperLess Printer kunne du kun ha ett PaperLess-vinduet åpent av gangen. Nå kan du ha flere PaperLess-vinduer åpent, og første forekomst av PLDCenter.exe du vil få spørsmål om å hente dokumenter fra PaperLess Printer. Lukker du vinduet, så vil den eldste åpne forekomsten av PLDCenter.exe vil hente dokumenter fra PaperLess Printer. PaperLess Innovation Ltd

20 PLDCenter.exe i Sikkermodus #4202 Kodet slik at et dokument som er midlertidig lastet ned av en bruker som kjører PLDCenter.exe i Sikkermodus (altså alene i en mappe uten andre PaperLess-filer) vil forbli på serveren som en sikkerhetskopi i dokumentstien til PaperLess. Dersom en bruker som logger på i Sikkermodus skulle slette dokumentet eller aldri laste opp dokumentet til serveren igjen, så kan bruker med Brukerrettighet 'Administrator' markere dokumentet og via menyvalget Dokument > Endre dokumentstatus fjerne haken for 'Lagret lokalt hos bruker'. Dokumentet blir da gjenopprettet til slik det var før brukeren lasted ned. Rapport > Konteringsoversikt #2931 Ny rapport som gir deg alle konteringsfelt i Excel for valgte dokumenter. Rapporten er tilgjengelig fra alle handligner som er relatert til dokumentflyten, fra Legg inn dokumenter til Avventer synkronisering. Veldig praktisk verktøy for å få en oversikt, eller gå gjennom, alle konteringslinjer for valgte bilag. Siden du får alt direkte i Excel kan du der enkelt sortere, summere, etc. som du ønsker. Rapport > Kontoutskrift #5379 Introdusert slik at Rapport > Kontoutskrift tar hensyn til filterte verdier utover Regnskapsår og Periode når du kjører rapporen fra skilleark 2. Hovedook. Transaksjonene i rapporten vil nå vise kun transaksjoner ut fra angitt filterverdier, noe som åpner opp for at du kan få nøyaktig rapport, f.eks. per avdeling. Rapport > Åpne poster på kunder og leverandører ønske 478 Laget en rapport som viser åpne poster for kunder og leverandører. Rapporten henter data direkte fra DI-Business via DIBusinessExchange.dll. Husk at du må oppdatere PaperLess-buntene i DI for at åpne poster skal oppdateres. Rapporter #4156 Nye rapporter for oversikt over innstillinger for Brukerregler, Tilgangskontroll, Kostnadsbæreransvarlig, Tilgang til mapper i Øvrige dokumenter og Dokumentflytgrupper. - Søk etter PaperLessdokumentnummer i og Øvrige dokumenter ønske #220 Lagt til mulighet for å søke etter det unike PaperLess dokumentnummer (PLDNO) i både og Øvrige dokumenter. I et kan du søke etter dokumentnummer i skillearkene '1. Søk i arkiverte bilag' og '5. Enkeltbilag'. Søkefeltet for dokumentnummer er også tilgjengelig i Øvrige dokumenter, under feltet 'Mappe'. Fra tidligere kan du søke etter dokumentnummer i søkefeltet 'Bilagsart/Tekst' da det feltet søker i hele dokumentteksten i dokumentlisten. XML-faktura EHF #SRX05038 Lagt inn støtte for ny måte å ha et PDF-dokument som tilknyttet dokument for XML-faktura i formatet EHF. XML-faktura inneholdende PDF-fil #SRX05429 Lagt til støtte for nytt XML-fakturaformat der visning er i form av PDF som er innebygd i XML-filen. XML-faktura med PDFvedlegg ønske #212 Lagt til mulighet for PDF i tillegg til TIF som vedlegg 'Attachments' i XML-fakturaer i formatet 'e2b'. PaperLess Innovation Ltd

21 Endret funksjonalitet OCR:NL PaperLess Printer #SRX06537 #SRX03833 Lengden på nederlandske bankkontonummer må nå være 9 eller 10 siffer for å kunne valideres korrekt. Fikset metoden for import av dokumenter skrevet ut til PaperLess Printer slik at disse havner i riktig rekkefølge. Tidligere kunne dokumentene komme i en annen rekkefølge enn det de ble skrevet ut i. OBS! Du må installere PaperLess Printer på nytt for at rekkefølgen skal bli korrekt ved import til PaperLess. Dokument > Koble dokument(er) til bilag i {Ctrl+Shift+V} #4102 Endret navn på menyvalget Dokument > Flytt til oppdaterte bilag{ctrl+shift+v} og laget bedre beskrivelse av funksjonaliteten i skjermbildet. Nytt navn er Dokument > Koble dokument(er) til bilag i {Ctrl+Shift+V}. Dokument > Koble dokument(er) til bilag i {Ctrl+Shift+V} Har lagt inn en melding som forteller at brukeren må kjøre Fil > Importere bilagstransaksjoner hvis det ikke er bilag å knytte dokumentene mot. Dokument > Lage kopi av valgt(e) dokument(er) til Legg inn dokumenter / Dokument > Hent inn dokument(er) / Drag&drop #SRX03689 Når du importerer visse TIF filer med LZW komprimering, blir ikke bildet i PapirLess vist korrekt. Dette er fordi TIF filer med LZW komprimering ikke er støttet i denne versjonen av PapirLess (som iht. teknisk dokumentasjon). Det er lagt inn en melding slik at når du importerer TIF filer med LZW komprimering, blir brukeren informert om dette, og brukeren kan bestemme om man vil fortsette eller ikke. Videre kan brukeren avgjøre om ikke å vise denne meldingen i fremtiden. Denne meldingen kan også aktiveres og deaktiveres fra Brukerinnstillinger > Ikke vis LZW komprimering advarsel. Dokumentflyt - Tilknytt mottakere {Ctrl+T} Når brukeren er i vinduet Dokumentflyt - Tilknytt mottakere {Ctrl + T} og velger avkrysningsboksen "Automatisk overføre til økonomisystemet etter siste mottaker", vil innstillingen "Må gå i null debet/kredit før siste behandling" bli automatisk valgt (avmerket). Dokumentflyt Tilknytt mottakere {Ctrl+T} Endret tabulatorrekkefølgen i Dokumentflyt > Tilknytt mottakere {Ctrl+T} Ekstern bruker (Klientaksess) med Brukerrettighet Regnskapsfører #SRX04353 Det har alltid vært slik at brukere med Brukerrettighet "Regnskapsfører', uavhengig av hake for 'Ekstern bruker' kunne overføre bilag til bokføring i økonomisystemet. via menyvalg Dokument > Overføre valgte bilag til økonomisystemet {Ctrl+Shift+B}, men valget var likevel ikke synlig i Rutine for eksterne som for interne brukere. Dette er nå korrigert og valget er synlig i Rutine i PLDCenter.exe. PaperLess Innovation Ltd

Versjonsdokumentasjon for DI-PaperLess 4.5.2. V.13 - build 3588

Versjonsdokumentasjon for DI-PaperLess 4.5.2. V.13 - build 3588 Versjonsdokumentasjon for DI-PaperLess 4.5.2 V.13 - build 3588 PaperLess Software Europe Ltd. 110 Amiens Street, Dublin 1, Republic of Ireland salg@paperless.no www.paperless.no PaperLess Innovation Ltd.

Detaljer

Versjonsdokumentasjon for DI-PaperLess 4.6.1. ver. 6

Versjonsdokumentasjon for DI-PaperLess 4.6.1. ver. 6 Versjonsdokumentasjon for DI-PaperLess 4.6.1 ver. 6 PaperLess Software Europe Ltd. 110 Amiens Street, Dublin 1, Republic of Ireland salg@paperless.no www.paperless.no PaperLess Innovation Ltd. 2014 11

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Compello Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Compello Versjon: 12 Innhold OM INTEGRASJON MED COMPELLO... 1 OM

Detaljer

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15 Tips & Triks Visma Business Regnskap Brukerforum 9.11.15 Eva Lindgaard Rådgiver ERP Regnskap og lønn Side 1 av 19 INNHOLDSFORTEGNELSE Periodisering dokumentsenter... 3 Regnskapsbehandling (BO)... 4 Deling

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Visma Reconciliation NYHETER OG FORBEDRINGER

Visma Reconciliation NYHETER OG FORBEDRINGER Visma Reconciliation 11.0.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, mai 2016 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer

Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER

Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, desenber 2014 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen Tips og triks Ved Hilde Mona Hilsen 1 Innholdsregister Side Hurtigtaster 3 Dagbok 4 Post mot post føring i dagbok 5 Periodisering 6 Periodisering med avdeling 9 Kontoplan 11 Dimensjoner 13 Mengde 15 Spørring

Detaljer

PaperLess Produktsammenligning og priser

PaperLess Produktsammenligning og priser 6. september 2013 Sammenligning av sine produkter 1. Finne korrekt -produkt For kunder som ikke ønsker å ha eget økonomisystem så er Klientaksess tilgjengelige på måndsbasis via e som bruker. Har du eget

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

FØR OPPGRADERING... 1 NYHETER... 2 ØVRIGE FORBEDRINGER/OPPDATERINGER... 10

FØR OPPGRADERING... 1 NYHETER... 2 ØVRIGE FORBEDRINGER/OPPDATERINGER... 10 Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 60 Oktober 2007 I dette versjonsbrevet beskriver vi de nyheter, forbedringer og oppdateringer som har skjedd i versjon 4.0 av Visma Avendo Økonomi 60. Ettersom vi har

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, Januar 2011 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne

Detaljer

Mamut Kunnskapsserie, nr. 3-2003 Mamut Business Software BILAGSREGISTRERING EFFEKTIV BILAGSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE

Mamut Kunnskapsserie, nr. 3-2003 Mamut Business Software BILAGSREGISTRERING EFFEKTIV BILAGSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE Mamut Kunnskapsserie, nr. 3-2003 Mamut Business Software BILAGSREGISTRERING EFFEKTIV BILAGSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE 2 INNLEDNING INNHOLD Effektiv bilagsregistrering med Mamut Business Software

Detaljer

Maritech Regnskap versjon 10.00.60

Maritech Regnskap versjon 10.00.60 Copyright notice: Maritech Systems AS 2014. All rights reserved. Maritech Regnskap versjon 10.00.60 (Endringer etter versjon 10.00.00) 1. Feilrettinger/Forbedringer... 2 1.1. Regnskap feiler ved klientskifte

Detaljer

Nyheter i Orion versjon 5.5 regnskap (4. desember 2015)

Nyheter i Orion versjon 5.5 regnskap (4. desember 2015) Nyheter i Orion versjon 5.5 regnskap (4. desember 2015) Bokfør og attester med PaperLess Vi har nå utviklet integrasjon mellom PaperLess og Orion. Det betyr at du kan skanne dine bilag, kjøre fakturatolk,

Detaljer

Ligger som et menyvalg inne ibusiness.

Ligger som et menyvalg inne ibusiness. 1 Ligger som et menyvalg inne ibusiness. 2 Bankavstemming, interim, mellomværende mellom klienter. Fører bankbilag direkte. Sparer tid, opptil 100% blir avstemt automatisk! Bedre dokumentasjon, alt lagres

Detaljer

HELIOS 3.64 - Årsavslutning

HELIOS 3.64 - Årsavslutning 1 Du som har Helios FINANS slik årsavslutter du: 1. Ta en sikkerhetskopi av Helios-data. se http://www.notaplan.no/produkt_backup.html hvis du ikke har automatisk backup Er du på ASP, blir det automatisk

Detaljer

Contempus Invoice (CI) Brukerveiledning

Contempus Invoice (CI) Brukerveiledning R:\1\11\110\Web siidu_sa_rutiidnat\økonomiforvaltning_2010 Innhold Contempus Invoice (CI) INNHOLD... 2 1. PÅLOGGING... 3 2. BRUKERGRENSESNITT... 6 2.1 FAKTURAHODE... 6 2.1.1 Parkert... 7 2.2 FAKTURABILDE...

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Velkommen som bruker av Visma Avendo Fakturering. Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01.

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01. Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag Hjelpedokument for kasserere i undergruppene Redigert av Marte Collin 28.01.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2009 2 1.0 INNLEDNING 3 2.0 HUSKELISTE

Detaljer

Som en del av den kontinuerlige utviklingen av systemet vil Visma Software AS kunne endre sammensetningen av pakkeløsninger, moduler og funksjoner.

Som en del av den kontinuerlige utviklingen av systemet vil Visma Software AS kunne endre sammensetningen av pakkeløsninger, moduler og funksjoner. Oslo, 6 August 2009 All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen og de program den

Detaljer

Visma Business AutoCollect læringsverktøy Hvordan komme i gang- opprette avtale på klient

Visma Business AutoCollect læringsverktøy Hvordan komme i gang- opprette avtale på klient Visma Business AutoCollect læringsverktøy 3.2.8 Hvordan komme i gang- opprette avtale på klient Innmelding av ny klient 2 Oppsett Visma AutoCollect 2 Hvordan sette opp en ny klient i Visma Business 2 Oppsett

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning 2015 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring. Oppdatert 04.03.2015. Jørn Johannessen Seksjon for

Detaljer

Visma Lønn. Kom i gang med Visma.net Time

Visma Lønn. Kom i gang med Visma.net Time Visma Lønn Kom i gang med Visma.net Time -1- Innholdsfortegnelse 01/17 Visma Lønn... 3 Grunnleggende felter i Visma Lønn... 3 Synkronisering fra Visma Lønn til Visma.net... 6 Nye ansatte...11 Oversikt

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3

Huldt & Lillevik Ansattportal 2013-10-29. Ansattportal. Versjon 2013.3 Ansattportal Versjon 2013.3 Innhold 1 Huldt & Lillevik Kjørebok... 2 2 Kompetanse og opplasting av dokumenter... 5 3 Registrere per uke, a- og b-uker ved månedsskille... 6 4 Andre endringer... 6 4.1 Varsler

Detaljer

E-ompostering. Manuell registrering av bilag som gjelder Internfaktuering, ompostering og korreksjoner via Excel/Basware IP til PA og GL

E-ompostering. Manuell registrering av bilag som gjelder Internfaktuering, ompostering og korreksjoner via Excel/Basware IP til PA og GL U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Økonomiavdelingen E-ompostering Manuell registrering av bilag som gjelder Internfaktuering, ompostering og korreksjoner via Excel/Basware IP til PA og GL Fung Yee

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma DI (VDI) og som ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI). Versjonskrav: Visma DI versjon 8.0.4 eller nyere. Visma DI

Detaljer

Distribusjon via e-post - oppstart

Distribusjon via e-post - oppstart Distribusjon via e-post - oppstart Avsenderopplysninger Mottakeropplysninger Egenskaper Blankettype for e-post Forutsetninger Eksempel Kontroll Elektronisk distribusjon av dokumenter betyr at dokumentene

Detaljer

Agresso for budsjettansvarlige

Agresso for budsjettansvarlige 2017 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring. Oppdatert 08.08.2017. Seksjon for økonomi og infrastruktur

Detaljer

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00 K-Link for Windows 9.00 Dersom du har spørsmål, ring Brukerstøtte Bedrift på telefon 6002, valg 3 Fra utlandet:+47 915 06002. Overførsel Utland +47 22 48 64 70 INNHOLD PÅLOGGING TIL K-LINK FOR WINDOWS...

Detaljer

Minikurs. Visma Business Regnskap. Spar tid jobb smart. Skjermbilderapporter

Minikurs. Visma Business Regnskap. Spar tid jobb smart. Skjermbilderapporter Minikurs Visma Business Regnskap Spar tid jobb smart Eva Lindgaard Brukerforum 11.11.13 Side 1 av 17 INNHOLDSFORTEGNELSE: Spare tid med å lage enkle rapporter Side 3 Generelt Side 4 Periodisering av bilag

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn endringer

Huldt & Lillevik Lønn endringer Innholdsfortegnelse Huldt & Lillevik Lønn endringer... 2 Arbeidsområdet... 2 Endre størrelse på arbeidsområdet... 3 Verktøylinjen... 3 Bruke søkebilder... 3 Endring i skjermbilder... 5 Navigering i skjermbilder...

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 VISMA Contracting NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 Oslo, desember 2011. Velkommen til versjonsbrevet til Visma Contracting. Denne versjonen inneholder hovedsakelig nødvendige endringer for lønns- og

Detaljer

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA 6 ØKONOMISYSTEMET VISMA Modum kommune bruker dataprogrammet Visma Enterprise til regnskap, budsjett, lønn og fakturering. Fra økonomisystemet kan vi hente ut opplysninger på skjerm eller som papirrapporter.

Detaljer

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere WebFaktura slik bruker du det For sluttbrukere 23.09.2015 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura...3 Generelt...3 Pålogging...3 Første gangs pålogging...3 Mitt firma...3 Min bruker...5 Vedlikehold av data...5

Detaljer

VIKTIG FØR OPPGRADERING TIL NY VERSJON

VIKTIG FØR OPPGRADERING TIL NY VERSJON Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 40 versjon 5.0 November 2009 Innhold INNLEDNING 2 VIKTIG FØR OPPGRADERING TIL NY VERSJON 2 SIKKERHETSKOPIERING 2 INNLOGGING TIL VISMAONLINE (KREDITTOPPLYSNING) 2 TESTFIRMAET

Detaljer

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående

Detaljer

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Årsstatistikk 2006 Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 Telefaks: 23 08 87 20 E-post: dag.k.oyna@nbl.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2006 Norske

Detaljer

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Reise. Oppgradering. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Reise Oppgradering Aditro HRM AS Oppdatert pr. 29. mai 2009 Innholdsfortegnelse Om denne veiledningen...2 Installere serverfiler... 2 Oppgradere arbeidsstasjoner ved automatisk oppgradering...

Detaljer

Versjonsbrev. Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 6.

Versjonsbrev. Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 6. Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2 Oktober 2008 I dette versjonsbrevet beskriver vi de nyheter og endringer som har skjedd i versjon 4.2 av Visma Avendo Økonomi 40. Før du oppgraderer til

Detaljer

Brukerveiledning Agresso WEB

Brukerveiledning Agresso WEB Brukerveiledning Agresso WEB Elektronisk fakturabehandling Agresso 5.5... 2 Generelt... 2 Fakturaattestering... 2 Godkjenning av leverandørfaktura... 5 Enkel Modus... 5 Videresend... 6 Parker... 6 Avvise...

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT Lage rekvisisjon Søke fram rekvisisjoner Ta varemottak Attestere innkjøpsfaktura Avviksbehandling Sist oppdatering: 01.11.2013 Andrés Maldonado Førstekonsult Avdeling for

Detaljer

CSWEB - Regnskap. Bilagsregistrering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

CSWEB - Regnskap. Bilagsregistrering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 CSWEB - Regnskap Bilagsregistrering Page 2 of 16 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Bilagsregistrering 19.11.2013 AaGH 2.0 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET...

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig.

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig. Visma AutoInvoice Innledning Avtale / Priser / Lisenser Hvordan inngå avtale? Oppstart Egenskaper Firmaopplysninger Kontrollere kunder mot Visma AutoInvoice (fakturamottakere) Kunder (fakturamottakere)

Detaljer

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen.

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen. Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 E-post: DKO@nhomd.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2014 Norske Sjokoladefabrikkers forenings

Detaljer

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Før du flytter databasene til Lønn 5.0 fra SQL Server 2000 til SQL Server 2005 / 2008 må du ta backup av databasene. Hvis SQL Server 2005 /2008 ikke allerede

Detaljer

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.16

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.16 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.16 Bodø, 28. desember 2011 Innhold Viktig informasjon... 3 Generelt... 3 Extensor Kode Oppdatering... 4 Personalia... 4 Pårørende... 4 Serieinfo... 5 Rom... 5 EKG

Detaljer

Introduksjon til E-ompostering

Introduksjon til E-ompostering U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Økonomiavdelingen Introduksjon til E-ompostering Manuell registrering av bilag som gjelder Internfaktuering, ompostering og korreksjoner via Excel/Basware IP til

Detaljer

Import av klientfiler er kun mulig fra Akelius Årsavslutning, Akelius Skatt og Akelius Revisjon.

Import av klientfiler er kun mulig fra Akelius Årsavslutning, Akelius Skatt og Akelius Revisjon. Filimport til Akelius Byrå Det er viktig at du følger anvisningene nøye for at overføringen av filer til Akelius Byrå skal bli riktig. Beregn godt med tid da importen kan være tidkrevende. Normal regnes

Detaljer

Elektronisk faktura. Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Elektronisk faktura. Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Elektronisk faktura Rutinebeskrivelse for bruk av BIM35/BIM35P Page 2 of 13 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Elektronisk faktura 14.12.2012 AaGH 1.1 Elektronisk faktura

Detaljer

Innhold. Brukerveiledning Databutikken OCR bilagshåndtering. 26.01.2012 Aksel Wåg

Innhold. Brukerveiledning Databutikken OCR bilagshåndtering. 26.01.2012 Aksel Wåg Brukerveiledning Databutikken OCR bilagshåndtering 26.01.2012 Aksel Wåg Innhold Vedlikehold av grunndata... 2 Leverandører, kunder, prosjekter og kontoplan... 2 Leverandører i Mamut... 2 Prosjekter og

Detaljer

Komme i gang med Visma AutoCollect

Komme i gang med Visma AutoCollect 1dsPage 0 of 7 Dette er en kort oppsummering av de punkter som må være på plass i Visma Business før man tar i bruk tjenesten Visma AutoCollect. Dette gir ikke en fullstendig oversikt over tjenesten så

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

Brukerveiledning for Web-ADI

Brukerveiledning for Web-ADI 1 Brukerveiledning for Web-ADI Innhold: 1) Innledning side 2 2) Trinn 1 - Excel oppsett side 4 3) Trinn 2 - Internett oppsett side 8 4) Trinn 3 - Validering av bilag i ADI side 11 5) Kontoarter enhetene

Detaljer

Agio Forvaltning AS - Portal. Enkelt, effektivt og tidsbesparende!

Agio Forvaltning AS - Portal. Enkelt, effektivt og tidsbesparende! Agio Forvaltning AS - Portal Enkelt, effektivt og tidsbesparende! Innhold Innlogging... 3 Første gangs innlogging... 4 Åpningsside beboere... 6 Dokumenter... 7 Mitt borettslag/sameie... 10 E-post... 12

Detaljer

DOKUMENTASJON E-post oppsett

DOKUMENTASJON E-post oppsett DOKUMENTASJON E-post oppsett Oppsett av e-post konto Veiledningen viser innstillinger for Microsoft Outlook 2013, og oppkobling mot server kan gjøres med POP3 (lagre e-post lokalt på maskin) eller IMAP

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Fakturabehandling på web

Fakturabehandling på web Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2009.2 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

Vang Software. PC kassesystem

Vang Software. PC kassesystem Vang Software PC kassesystem Bruker og programmeringsmanual versjon 2.2 Innhold Systemkrav og installasjon Programmering Oversikt Varegrupper Menyer Artikler Selgere Nivåer (priser 1, 2, 3, 4, 5 og 6)

Detaljer

Nyheter i Orion versjon 5.7 regnskap (31. oktober 2017)

Nyheter i Orion versjon 5.7 regnskap (31. oktober 2017) Nyheter i Orion versjon 5.7 regnskap (31. oktober 2017) Ny skattemelding: Skattemeldingen (mva oppgaven) var ny i 2017. Vi har imidlertid gjort endringer og forbedringer i løpet av 2017. Alle disse endringene

Detaljer

Daldata er totalleverandør av IKT-produkter

Daldata er totalleverandør av IKT-produkter Daldata er totalleverandør av IKT-produkter Vi er en solid samarbeidspartner med høy kunnskap og lang erfaring. Vi leverer smarte IKT-produkter og -tjenester som er gull verdt for våre kunder. Bli en vinner

Detaljer

Wise Regnskap NO versjon 9.70.00, dato 01.12.2007

Wise Regnskap NO versjon 9.70.00, dato 01.12.2007 Wise Regnskap NO versjon 9.70.00, dato 01.12.2007 Innholdsfortegnelse 1 Kommentarer på reskontroposteringer.... 2 1.1 Kryssing... 2 2 Compello... 3 Wise Regnskap NO versjon 9.70.00 Side 1 Følgende endringer

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22 Ansattportal Versjon 3.3.22 Innhold 1 Oppdatere til 3.3.22... 2 2 Definere lenker... 5 3 Registrere informasjon om pårørende... 6 4 Bestille nytt passord... 6 5 Andre endringer... 7 5.1 Logging og kontroll

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Registrere innbetalinger i NorTrim Xakt

Registrere innbetalinger i NorTrim Xakt i Innholdsfortegnelse Innstillinger for manuell betaling.... 3 Engangsinnstilling:... 3 Hente og lese inn innbetalinger fra Nets/BBS (OCR og Avtalegiro)... 4 Manuell registrering av betalinger.... 5 For

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Oppsett av OPG-integrasjon med Visma.net. Gjelder fra versjon 5.16.3 - november 2016 1. HURTIGGUIDE FOR Å SETTE OPP INTEGRASJONEN... 2 2. SETTE OPP INTEGRASJON MED VISMA.NET...

Detaljer

Releasenotes. Visma AutoPay. Versjon 3.2.16

Releasenotes. Visma AutoPay. Versjon 3.2.16 Releasenotes Visma AutoPay Versjon 3.2.16 Sist revidert: 02.12.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... I VISMA AUTOPAY 3.2.16... 1 INNLEDNING... 1 RETTINGER OG FORBEDRINGER 3.2.16... 1 RETTINGER

Detaljer

Trekkeier Utbetaling. Trekkeier Utbetaling. Innhold

Trekkeier Utbetaling. Trekkeier Utbetaling. Innhold Innhold Trekkeier Utbetaling... 1 Oppsett på trekkart... 2 Bedriftskontering... 3 KID ved betaling til trekkeiere... 4 Trekkeiere... 4 Lønnsart... 5 Registrering... 5 Import transer... 5 Bankliste med

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2 Produktnotat System 4 versjon 2007.2 System 4 versjon 2007.2... 3 1. Oppdatere til versjon 2007.2 og Altinn Monitor 2.3.1... 3 1.1. Oppdatere versjon via Internett... 3 1.2. Oppdatere versjon via CD...

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Nyheter. Visma Business Regnskapsbyrå

Nyheter. Visma Business Regnskapsbyrå Nyheter Visma Business Regnskapsbyrå 11.11.0 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... I NYHETER I VERSJON 11.11.0... 1 GENERELT... 1 NYHETER I STANDARD VISMA BUSINESS... 1 NYHETER I VISMA BUSINESS REGNSKAPSBYRÅ...

Detaljer

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry. Versjon Bruksanvisning for Roundcube webmail Utseende: Larry Versjon 05 11.09.2017 Start en nettleser 3 Pålogging til epost-systemet 3 Innstilling av utseende og norsk språk 3 Skifte av passord 4 Verktøy-linja

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT

INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT BRUKER- VEILEDNING INTERNFAKTURERING ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT Pr 10.12.2013 1 Internfakturering Det er satt opp arbeidsflyt for interntransaksjonene med mulighet for å legge ved dokumenter til transaksjonene.

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

Agro Økonomi. Installasjon, oppstart. og sikkerhetskopiering. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as

Agro Økonomi. Installasjon, oppstart. og sikkerhetskopiering. - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering - slik kommer du i gang... Slik kommer du i gang Side 1 Agro Økonomi Agrodata as Agro Økonomi Velkommen som bruker av Agro Økonomi. Hele programpakken

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry

Bruksanvisning. for Roundcube webmail. Utseende: Larry Bruksanvisning for Roundcube webmail Utseende: Larry Start en nettleser 3 Pålogging til epost-systemet 3 Innstilling av utseende og norsk språk 3 Skifte av passord 4 Verktøy-linja 5 Mappene 6 Lage en mappe

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2009-10-20. Ansattportal. Versjon 3.2.19

Huldt & Lillevik Ansattportal 2009-10-20. Ansattportal. Versjon 3.2.19 2009-10-20 Ansattportal Versjon 3.2.19 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 3.2.19... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...3 2 Passordkontroll

Detaljer

1. Bakgrunn 2 2. Engelsk versjon 2 3. Registrerte utbetalinger filtrering på bruker 2 4. Forbedret filfunksjonalitet 2

1. Bakgrunn 2 2. Engelsk versjon 2 3. Registrerte utbetalinger filtrering på bruker 2 4. Forbedret filfunksjonalitet 2 Innhold 1. Bakgrunn 2 2. Engelsk versjon 2 3. Registrerte utbetalinger filtrering på bruker 2 4. Forbedret filfunksjonalitet 2 4.1 Splitting/gruppering av filer (OCR, Cremul og FBO) 2 4.2 Valg av oppsett

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.5 INNHOLD Innledning... 2 Forberedelse til nytt skoleår... 2 Første møte med e-portalen... 3 Administrere

Detaljer

Visma Contracting 4.10 har videreutviklet denne beregningen.

Visma Contracting 4.10 har videreutviklet denne beregningen. 1. Fakturareserve Vurdering av fakturareserven (arbeid under utførelse) bør gjøres hver måned. Dette fordi denne vurderingen påvirker resultatet forholdsvis mye i en entreprenør/håndverksbedrift. Mye innsats

Detaljer

Hvordan komme i gang med

Hvordan komme i gang med Hvordan komme i gang med AvtaleGiro AvtaleGiro er et praktisk og lettvint system for faste betalingsoppdrag (FBO) som vi sterkt anbefaler at sentrene tar i bruk. Avtalegiro medfører at kundene trekkes

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2011-10-14. Lønn 5.0. Versjon 5.11.3

Huldt & Lillevik Lønn 2011-10-14. Lønn 5.0. Versjon 5.11.3 Lønn 5.0 Versjon 5.11.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.11.3... 2 2 Rapportering til Altinn II... 2 3 Feltet for Navn er utvidet, endringer på skjermbilder og rapporter...

Detaljer

Visma.net Approval. Nyheter og forbedringer versjon 1.40.1

Visma.net Approval. Nyheter og forbedringer versjon 1.40.1 Visma.net Approval Nyheter og forbedringer versjon 1.40.1 Visma.net Approval - Nyheter og forbedringer versjon 1.40.1 Innhold Visma.net Approval 1.40.1... 2 Brukergrensesnitt... 2 Prosessoversikt Informasjon

Detaljer

AMESTODAGEN 2015. - Nyheter Visma Business - Tips & Triks Visma Business Økonomi. 8. oktober 2015. Amesto Solutions AS www.amestosolutions.

AMESTODAGEN 2015. - Nyheter Visma Business - Tips & Triks Visma Business Økonomi. 8. oktober 2015. Amesto Solutions AS www.amestosolutions. AMESTODAGEN 2015 - Nyheter Visma Business - Tips & Triks Visma Business Økonomi 8. oktober 2015 Amesto Solutions AS www.amestosolutions.no Innhold 1 NYHETER VISMA BUSINESS - UTDRAG 3 Dynamiske skjermbilder

Detaljer

DI-Blankett. Minihefte

DI-Blankett. Minihefte DI-Blankett Minihefte Innhold Skriveroppsett i DI-Business... 2 Utskrift via Windows og DI-Blankettgenerator... 2 Generelt... 2 Felles for standardutskrifter... 3 Blanketter i DI-Business... 4 Valg av

Detaljer

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0 2013 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0 Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring Jørn Johannessen Seksjon for plan og økonomi

Detaljer