Releasenotes. Visma AutoPay. Versjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Releasenotes. Visma AutoPay. Versjon 3.2.10"

Transkript

1 Releasenotes Visma AutoPay Versjon Sist revidert:

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... I VISMA AUTOPAY INNLEDNING... 1 NY OG OPPDATERT BRUKERDOKUMENTASJON... 1 OPPGRADERING TIL NY VERSJON... 2 ANVISNING AV UTBETALINGER UTENFOR VISMA BUSINESS... 3 NYHETER I VISMA AUTOPAY AUTOPAY I EGNE «TRÅDER» MOT VISMA BUSINESS... 5 FORBEDRET HASTIGHET VED BEHANDLING AV RETURDATA... 5 NY AVKRYSSING FOR RETURDATABEHANDLING OM NATTEN... 5 UBEGRENSET ANTALL BETALINGER PER UTBETALINGSOPPDRAG... 7 OPPFØLGING AV OPPDRAG SOM MANGLER RETURDATA... 7 NY INTEGRASJON MOT MICROSOFT WORD... 9 BEHANDLING AV INNBETALINGER Visma Software AS Visma Autopay - Releasnotes versjon Innhold I

3 VISMA AUTOPAY Innledning Vi har nå gleden av å presentere ny versjon av Visma AutoPay. Den 23. januar 2004 ble de første forsendelsene av betalingsformidling mellom Nets og en Visma Business installasjon gjennomført. Det betyr at AutoPay nå i nærmere 11 år har forenklet betalingsformidlingen for tusenvis av norske bedrifter og brukere. AutoPay har også utviklet seg til å bli en av de viktigste betalingsformidlingskanalene i det norske bankmarkedet. Mange store banker hevder til og med at AutoPay er den aller viktigste. Det kommer flere viktige nyheter også i denne versjonen av AutoPay som vi både håper og tror er viktig for brukere våre. AutoPay er et svært avansert konsept som hele tiden fordrer stor nøyaktighet og kvalitet i alle deler av de automatiske prosessene mellom Visma Business, AutoPay sentralen og bank/nets. Kvalitetssikring av disse prosessene er derfor alltid et fokusområde. Ny og ønsket funksjonalitet og feil og mangler rapportert fra brukere er også et viktig fokusområde. Nedenfor beskriver vi i stikkords form de viktigste nyhetene og forbedringene. Ny og oppdatert brukerdokumentasjon Vi har også til denne versjonen oppdatert AutoPay sin brukerdokumentasjon. Denne kan lastes ned fra Visma Community. Visma Community er Visma sin viktigste informasjonskanal og som vi anbefaler alle å melde seg inn i. Her får du masse viktig informasjon om alle Visma produlter og tjenester som din virksomhet har lisens på. Visma Community er også helt gratis for alle brukere. Ved installasjon av Visma Business Regnskapsbyrå blir siste versjon av brukerdokumntasjonen automatisk lagt ut og vises under fanen Dokumentasjon -> AutoPay i startvinduet for byrå. Dersom det er releaset en ny versjon av AutoPay etter siste oppgradering av Visma Business Regnskapsbyrå, kan du laste ned siste dokumentasjon av AutoPay fra Visma Community og erstatte eksisterende brukerdokumegtasjon som ligger under programområdet for Visma Business under.\templates\bureau\documents med den nye. Visma Software AS Visma AutoPay - Releasnotes versjon

4 Oppgradering til ny versjon Ved nyinstallasjon av Visma AutoPay, les installasjonsveiledning og brukerdokumentasjon. Oppgradering til ny versjon av AutoPay er i utgangspunktet veldig enkelt, men det er allikevel noen punkter du må være klar over: Visma Software AS Visma AutoPay - Releasnotes versjon

5 Alle brukere må være logget ut av Visma Business når ny versjon legges inn. Stopp BigWinService. Visma AutoPay kompileres for alle versjoner av Visma Business. Pass derfor på at du legger inn riktig versjon i forhold til hvilken Visma Business versjon du kjører på. Kopier ny versjon av programmet (dll og pdb) til programområdet for Visma Business slik at de nye filene erstatter eksisterende programfiler. Sjekk følgende filen Bigcomponents.xml: o At den inneholder referanse til Visma AutoPay. Programfilen for Visma Autopay heter BigAutoPay.dll. o At «EventSubscription» er satt til «true». Start BigWinService og logg inn. Anvisning av utbetalinger utenfor Visma Business For de som benytter anvisningslogikken i AutoPay og som ønsker å kunne anvise i AutoPay uten å ha tilgang til Visma Business eller uten å måtte logge seg inn i Visma Business, så kan man starte programmet AutoPayAnvisning.exe direkte fra programområdet for Visma Business eller å lage en snarvei fra skrivebordet til det samme programmet. Da kommer man rett inn i anvisningsdelen av AutoPay raskt og effektivt. Visma Software AS Visma AutoPay - Releasnotes versjon

6 MERK! Ved oppgradering til versjon 9.0x, må de som starter anvisning utenfor Visma Business legge inn ny versjon av programmet «AutoPayAnvisning.exe» på programområdet for AutoPay (normalt det samme som programområdet for Visma Business). Dette programmet er ellers svært versjonsuavhengig. Årsaken til at det denne gang må byttes ut er at Visma Business 9.0 er oppgradert til.net 3.5. Da må oppstartprogrammet fot anvisning også være bygd på samme plattform. Visma Software AS Visma AutoPay - Releasnotes versjon

7 NYHETER I VISMA AUTOPAY AutoPay i egne «tråder» mot Visma Business I alle år med AutoPay har vi i større eller mindre grad levd med en situasjon der AutoPay og Visma Business stoppet opp dersom du sto inne i et AutoPay vindu litt for lenge. Hvor lenge «litt for lenge» egentlig var, varierte veldig fra installasjon til installasjon. Noen merket ikke dette problemet i det hele tatt, mens enkelte brukere på enkelte installasjoner hadde problemer med å få registrert ferdig en AutoPay avtale før det stoppet opp. Vi har heldigvis nå funnet årsaken til dette problemet og løst det en gang for alle! Vi har nå endret AutoPay slik at det ikke lenger bruker samme kanal («tråd») i kommunikasjonen med Visma Business som Visma Business bruker selv. Det var dette som forårsaket stoppen. Nå bruker AutoPay sine egne «tråder», og dermed kan du stå inne i et AutoPay vindu så lenge du bare vil uten at Visma Business stopper opp! Forbedret hastighet ved behandling av returdata AutoPay er laget og tilpasset for alle brukere av Visma Business fra de aller minste til de aller største. Denne hastighetsforbedringen vil stort sett bare ha betydning de store Visma Business og AutoPay installasjonene. På installasjoner med ekstremt stort volum både hva angår antall klienter og volum, så har vi sett at behandlingstiden i visse tilfeller kan pågå langt over midnatt og kanskje til og med utover formiddagen. Årsaken til dette viste seg å ligge i den tiden det tok å skifte fra en klient. Etter hver 5. klient logger AutoPay sef\g av Visma Business og inn igjen for bl.a. å frigjøre minneressurser. Det var denne prosessen som i visse tilfeller tok veldig lang tid. Det er nå løst og skal dermed redusere gjennomkjøringstiden på store installasjoner betydelig. Ny avkryssing for returdatabehandling om natten Denne endringen er nært knyttet opp til punktet ovenfor rundt «Forbedret gjennomkjøringshastighet». På ekstremt store AutoPay installasjoner og der det er veldig viktig at all returdatabehandling er ferdig oppdatert når folk kommer på jobb om morgen, så kan man nå sette en ny avkryssing i «Systeminnstillinger» under «Oppsett AutoPay» for å ta i bruk natten fra kl. 00:00 til 07:00 til returdatabehandling. Visma Software AS Visma AutoPay - Releasnotes versjon

8 For å komme inn her må du ha «Kilde» passordet i AutoPay. Dette passordet skal kun gis og administreres av den øverste ansvarlige for betalingsformidlingen på aktuell VBsys og absolutt ingen andre! Visma Software AS Visma AutoPay - Releasnotes versjon

9 MERK! Det er kun er fåtall av de aller største Visma Business/AutoPay installasjonene i Norge hvor dette kan være aktuelt å slå på. Det bør kun slås på dersom AutoPay ikke klarer å bli ferdig med returdataoppdateringen i løper av natten og dette er et faktisk problem for brukerne i forhold til innhenting av oppdatert betalingsinformasjon. Tar man i bruk natten til oppdatering på denne måten, så må det vurderes hvilke konsekvenser dette kan ha for den nattlige backup. Ubegrenset antall betalinger per utbetalingsoppdrag Frem til i dag har det vært en begrensning i hvor mange utbetalinger som kunne legges ut fra Visma Business til AutoPay. Denne grensen var satt til ca betalingslinjer per betalingsoppdrag for å unngå stopp og heng i kommunikasjonen mellom Visma Business og AutoPay. Gjennom de endringer beskrevet overfor rundt innføring av egne kommunikasjonstråder fra AutoPay til Visma Business, så har vi derfor oppnådd følgende: Det finnes ikke lenger noen tekniske begrensninger i hvor mange betalingslinjer vi kan overføre til fra Visma Business til AutoPay i ett og samme betalingsoppdrag. Gjennomkjøringstiden for store betalingsoppdrag er også betydelig redusert. Det er imidlertid noen praktiske begrensninger i hvor mange betalingslinjer som kan ligge i et og samme betalingsoppdrag. Dette bl.a. på grunn av tellere i AutoPay og formatet på betalingssystemet i bank. Fra og med versjon av AutoPay er derfor maksimum antall betalingslinjer som kan overføres fra Visma Business til AutoPay i en operasjon via behandlingsmenyvalget «Legg up data» satt til 9999 Dette er et så stort antall at vi ikke forventer noen gang å møte en situasjon der man har behov for flere. Skulle det mot formodning oppstå, så får man dele opp i flere oppdrag. Oppfølging av oppdrag som mangler returdata Dette var en helt ny funksjon som ble bygget inn i eksisterende oversiktsvindu i AutoPay i versjon Vi har imidlertid fått noen tilbakemeldinger på ting som ikke virker som det skal. 1. Dialogboksen som forteller at det finnes betalinger som mangler returdata vises, men når du velger å se dem, så vises de ikke. Dette har vi prøvd å rette i versjon , men ønsker tilbakemelding dersom det fremdeles er problemer. 2. Ønske om parameterstyring av hvor gamle postene skal være før vi slutter å rapportere dem som «mangler returdata». Visma Software AS Visma AutoPay - Releasnotes versjon

10 Vi har nå åpnet for å kunne sette dette parameteret selv. Det gjøres i så fall i registry. Verdien som AutoPay bruker som standard er 30 dager og kan overstyres med å sette et annet antall dager i registry for AutoPay i feltet "AntDagerManglendeRetur": 32 bit OS: SOFTWARE\Visma\AutoPay 64 bit OS: SOFTWARE\Wow6432Node\Visma\AutoPay Dersom du ikke ønsker å få opp denne meldingen, så kan du ta det bort i «Systeminnstillinger» under «Oppsett AutoPay»: Visma Software AS Visma AutoPay - Releasnotes versjon

11 Ny integrasjon mot Microsoft Word I AutoPay har vi en egen integrasjon mot Microsoft Word for å kunne generere avtaledokument for Avtalegiro. Etter oppgradering til versjon 9.0x av Visma Business og dermed.net 3.5, så måtte vi også skrive om integrasjonene mot Word. Brukere av Visma Business 9.0x er derfor avhengig av å oppgradere til AutoPay for å kunne generere avtaledokument rett fra Visma Business. AutoPay fyller ut avtaleskjemaet med alle nødvendige verdier. Deretter sendes avtaleskjemaet til kunden for signering og så tilbake til bank for registrering. Når avtalen er registrert i Bank sender Nets såkalt «Kundeinfo» tilbake til AutoPay slik at AutoPay kan oppdatere kunden med at han nå er klar for avtalegiro trekk. Kunder som aksepterer Avtalegiro rett i nettbanken når de betaler slipper å forholde seg til dette skjemaet. Kundeinfo går på samme måten inn til AutoPay som oppdaterer kunden også når kunden aksepterer Avtalegiro i nettbanken. Visma Software AS Visma AutoPay - Releasnotes versjon

12 For å kunne benytte seg av funksjonen med oppretting av avtaledokument, må Word malen «Avtalegiro.dot» lagres på programområdet for Visma Business. Behandling av innbetalinger Vi har i AutoPay både utvidet innbetalingslogikken og forbedret allerede eksisterende innbetalingslogikk. Dette for å få en enda høyere treffprosent på betalinger uten KID. Feil ved behandling av innbetalinger uten KID dersom fakturanummer angitt på betalingen hadde flere siffer enn fakturanummer lengde i KID-definisjonen i Visma Business. Behandlingen av fakturanummer gjøres nå uavhengig av hva som er satt i KID definisjonen i Visma Business. Ved behandling av innbetalinger uten KID vil AutoPay i visse situasjoner søke etter bankkontonummer i aktørtabellen i Visma Business for å finne riktig kunde. Feltet «bankkontonummer» er ikke et fast formatert felt i Visma Business og kan Visma Software AS Visma AutoPay - Releasnotes versjon

13 derfor skrives på mange ulike måter. Vi søker nå etter bankontonummer i aktørtabellen på følgende tre måter: o o o Forbedret logikk ved utplukk av faktura dersom det finnes flere faktura i Visma Business som er identisk med angitt fakturanummer på innbetalingen. Dialogvinduet «Innbetalingsinformasjon» ble i noen tilfeller feil formatert. Dette er nå rettet. Visma Software AS Visma AutoPay - Releasnotes versjon

Visma AutoPay. Helautomatisk betalingsformidling. Versjon 3.1

Visma AutoPay. Helautomatisk betalingsformidling. Versjon 3.1 Visma AutoPay Helautomatisk betalingsformidling Versjon 3.1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 1 Om denne brukerdokumentasjonen... 1 Nødvendige forkunnskaper... 1 Hvordan komme i gang med Visma AutoPay?...

Detaljer

Visma AutoCollect. Helautomatisk purre- og inkassossytem for Visma Business. AutoPay for purring og inkasso. Versjon 2.2. Sist revidert 10.04.

Visma AutoCollect. Helautomatisk purre- og inkassossytem for Visma Business. AutoPay for purring og inkasso. Versjon 2.2. Sist revidert 10.04. Visma AutoCollect Helautomatisk purre- og inkassossytem for Visma Business AutoPay for purring og inkasso Versjon 2.2 Sist revidert 10.04.2012 Et samarbeid mellom Visma Software og Visma Collectors Innholdsfortegnelse

Detaljer

Releasenotes. Visma Business Regnskapsbyrå

Releasenotes. Visma Business Regnskapsbyrå Releasenotes Visma Business Regnskapsbyrå Versjon 5.21.2 Visma Software Norge AS Innholdsfortegnelse GENERELT... 1 HVOR FINNER DU AKTUELL BYRÅDOKUMENTASJON?... 1 INFOLINE FOR DISTRIBUSJON AV VIKTIGE DOKUMENTER...

Detaljer

Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013

Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013 Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013 Laget for alle som ønsker å evaluere Gratis-/Prøveversjon av iexcel Fakturabok 2013 Versjon 1.2.1 av 3. januar 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Informasjon...

Detaljer

Bruksanvisning. for. Laget for alle som ønsker å evaluere Gratis-/Prøveversjon. Versjon 1.1.8 av 28. august 2012

Bruksanvisning. for. Laget for alle som ønsker å evaluere Gratis-/Prøveversjon. Versjon 1.1.8 av 28. august 2012 Bruksanvisning for 2012 Laget for alle som ønsker å evaluere Gratis-/Prøveversjon av iexcel Fakturabok 2012 Versjon 1.1.8 av 28. august 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Informasjon... 3 1.1. Hvem bruker iexcel's

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, september 2012 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og

Detaljer

Bruksanvisning. for. iexcel Regnskapsbok Mini4-2014. Laget for alle som ønsker å evaluere MINI prøveversjon. av iexcel Regnskap 2014

Bruksanvisning. for. iexcel Regnskapsbok Mini4-2014. Laget for alle som ønsker å evaluere MINI prøveversjon. av iexcel Regnskap 2014 Bruksanvisning for iexcel Regnskapsbok Mini4-2014 Laget for alle som ønsker å evaluere MINI prøveversjon av iexcel Regnskap 2014 TIPS: Last ned sjekk ut DEMO-modellen av iexcel Regnskapsbok PREMIUM! Det

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Bruksanvisning for iexcel Regnskapsbok Gratis 2013

Bruksanvisning for iexcel Regnskapsbok Gratis 2013 Bruksanvisning for iexcel Regnskapsbok Gratis 2013 Laget for alle som ønsker å evaluere gratis-/prøveversjon av iexcel Regnskapsbok 2013 Versjon 3.0.1 av 4. januar 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Informasjon...

Detaljer

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS DENTAL2000 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kap. I Innledning 6 Kap. II Installasjon 8 Kap. III Programbeskrivelse 10 1 Ordre/fakturering... 11 2 Kvalitetssikring... 12 Kap. IV

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister Bruker- dokumentasjon for Norsk Kompetanseregister Kortinnehaver Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kortinnehaver..4 Innlogging... 4 Innlogging med kompetansebevis... 4 Innlogging fra Internett...

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

Kom i gang med AvtaleGiro

Kom i gang med AvtaleGiro Kom i gang med AvtaleGiro Veiledning for betalingsmottaker AvtaleGiro p. 1-18 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 BETALINGSMOTTAKER / BANK... 3 2.1 DELTAKERE... 3 2.2 BESKRIVE DAGENS SITUASJON... 3 2.3 ARBEIDSGRUPPE...

Detaljer

En Introduksjon til Wordpress

En Introduksjon til Wordpress WORDPRESS GUIDE En Introduksjon til Wordpress Kanskje har du hørt om WordPress, kanskje ikke. Et sted må man begynne, og vi skal i denne guiden gi en helt grunnleggende innføring i hva WordPress er, hvem

Detaljer

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Side 2 Sist oppdatert 07.07.2015 Innholdsfortegnelse 1. LITT OM ADVOCATE DESKTOP (AD)... 7 1.1. Lisenser... 7 1.2. Brukerstøtte... 7 1.3. Fjernhjelp...

Detaljer

Bruksanvisning. for. Laget for alle som ønsker å evaluere gratis-/prøveversjon. Versjon 2.0.7 av 30. august 2012

Bruksanvisning. for. Laget for alle som ønsker å evaluere gratis-/prøveversjon. Versjon 2.0.7 av 30. august 2012 Bruksanvisning for 2012 Laget for alle som ønsker å evaluere gratis-/prøveversjon av iexcel Regnskapsbok 2012 Versjon 2.0.7 av 30. august 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Informasjon... 3 1.1. Hvem bruker

Detaljer

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS.

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS. Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.. Digitale eller trykte utgaver

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Introduksjon til datax

Introduksjon til datax Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Installasjon og oppstart Dette heftet er laget for å veilede deg gjennom installasjon og førstegangs oppstart av datax,

Detaljer

9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER

9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER 9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER Regnskap er slett ikke så vanskelig som mange tror, og det finnes et godt utvalg av rimelige og brukervennlige programmer som kan hjelpe små virksomheter med å holde oversikten

Detaljer

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web.

Denne brukerhåndboken omhandler funksjoner som kan kjøres under Personec Lønn Web. Web funksjoner Innhold Web funksjoner... 1 Web Menyen... 1 Pålogging og valg av språk... 1 Publiseringsmenyen... 2 Generelle funksjoner... 4 Personlig brukeroppsett... 2 Personec Lønn Web... 3 Personopplysninger...

Detaljer

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Manual - Steget Web Faktura Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget faktura er utviklet

Detaljer

Kom i Gang. brukermanual. (Når du har installert BAS21 på din maskin) Kom I Gang brukermanual for programpakken BAS21 Side 1

Kom i Gang. brukermanual. (Når du har installert BAS21 på din maskin) Kom I Gang brukermanual for programpakken BAS21 Side 1 BAS21 Kom i Gang brukermanual (Når du har installert BAS21 på din maskin) Kom I Gang brukermanual for programpakken BAS21 Side 1 Innhold Side Hva kan BAS21 gjøre for deg og din bedrift? 3 - Hav inneholder

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

SuperOffice 7 er her! Det beste verktøyet vi noensinne har laget for å finne, vinne og beholde kunder. Funksjoner i SuperOffice 7

SuperOffice 7 er her! Det beste verktøyet vi noensinne har laget for å finne, vinne og beholde kunder. Funksjoner i SuperOffice 7 SuperOffice 7 er her! Det beste verktøyet vi noensinne har laget for å finne, vinne og beholde kunder Funksjoner i SuperOffice 7 OVERSIKT OVER NYE OG FORBEDREDE FUNKSJONER Dokumentet du nå leser inneholder

Detaljer

Hvordan komme i gang med

Hvordan komme i gang med Hvordan komme i gang med AvtaleGiro AvtaleGiro er et praktisk og lettvint system for faste betalingsoppdrag (FBO) som vi sterkt anbefaler at sentrene tar i bruk. Avtalegiro medfører at kundene trekkes

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, Januar 2011 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne

Detaljer