Visma AutoPay. Helautomatisk betalingsformidling. Versjon 3.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Visma AutoPay. Helautomatisk betalingsformidling. Versjon 3.1"

Transkript

1 Visma AutoPay Helautomatisk betalingsformidling Versjon 3.1

2

3 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 1 Om denne brukerdokumentasjonen... 1 Nødvendige forkunnskaper... 1 Hvordan komme i gang med Visma AutoPay? HVA ER VISMA AUTOPAY? Definisjon Den Elektroniske Motorvei Oversikt utbetalingsservice Oversikt innbetalingsservice Hvilken infrastruktur kreves for å kjøre Visma AutoPay? Hvilke elementer består Visma AutoPay av? Vedlikehold avtaler Utbetalingsservice Innbetalingsservice AvtaleGiro AutoGiro Hvem kan benytte seg av Visma AutoPay? FUNKSJONSBESKRIVELSE VISMA AUTOPAY INNLEGGING AV GRUNNDATA FOR VISMA AUTOPAY Opplegg av grunndata i Visma Business Opplegg av grunndata i Visma AutoPay... 8 Generelt... 8 Ekstra passord for tilgang til gitte systemopplysninger Dataavsender Kilde/VBsys Konfigurasjon AvtaleGiro/AutoGiro Anvisnings-funksjonalitet Kilde/VBsys Grupper KID-konvertering AUTOPAY SYSTEMINNSTILLINGER OPPRETTING AV AVTALER Generelt Klientinformasjon Epost-info Avtale Anvisning Innbetalingsavtale AvtaleGiro-merking AutoGiro-merking Utbetalingsavtale Avtaleinngåelse med banker og NETS (Bankenes Betalingssentral) VISMA Business Regnskapsbyrå Visma Software AS Innhold I

4 Utfylling av avtaleskjema betalingsformidling mot DnB NOR Utfylling av avtaleskjema betalingsformidling mot Nordea Utfylling av avtaleskjema betalingsformidling mot Fokus bank Utfylling av avtaleskjema betalingsformidling mot NETS DIREKTE REMITTERING Klargjøring av utbetalingsforslag Generelt Behandling av kreditnota Utlandsbetaling Utarbeidelse av betalingsforslag Utlegg av remitteringsdata Utlegg fra Visma Business Bekrefte utbetaling i Visma AutoPay uten anvisning Anvisning av utbetaling i Visma AutoPay Hva skjer forut for anvisningen av oppdraget? Anvisning av utbetalingsoppdrag Logging av nye/endrede bankkontonummer ved remittering Generelt Revisjon og sporbarhet Oppslag på ferdig behandlede utbetalingsoppdrag Spørring i Visma AutoPay Spørring i Visma Business OCR/EGIRO INNBETALING Generelt Registrering av OCR/eGiro-avtale Registrering av OCR/eGiro-avtale med NETS Registrering av OCR/eGiro-avtale i Visma AutoPay Flere konti med OCR/eGiro-avtale på samme bedrift Konsernbehandling av innbetalinger En konto flere bedrifter/klienter Hva skjer i økonomisystemet ved OCR/eGiro innbetaling? Generelt Avvikshåndtering ved bokføring av innbetalinger Oppslag på innbetalinger og OCR/eGiro-informasjon i Visma Business Utskrift av OCR innbetalingsjournal fra Visma Business AVTALEGIRO Klargjøring av kunder for AvtaleGiro Generelt Utlegg av AvtaleGiro-trekk Utarbeide trekkforslag i Visma Business Overføre trekkforslag til Visma AutoPay Finne igjen trekkoppdrag i Visma AutoPay Sletteanmodning på AvtaleGiro-trekk Generere sletteanmodning i Visma AutoPay Oppslag mot Visma AutoPay-basen II Innhold Visma Software AS VISMA Business Regnskapsbyrå

5 Spørringer i Visma AutoPay AUTOGIRO Klargjøring av kunder for AutoGiro Generelt Utlegg av AutoGiro-trekk Utarbeide trekkforslag i Visma Business Overføre trekkforslag til Visma AutoPay VEDLEGG A - DOKUMENTHISTORIKK VISMA Business Regnskapsbyrå Visma Software AS Innhold III

6

7 1. INNLEDNING Om denne brukerdokumentasjonen Denne brukerdokumentasjonen omhandler kun de funksjoner i Visma Business som berører konseptet Visma AutoPay. Det betyr at du må ha kjennskap til Visma Business for å kunne ha utbytte av å lese denne dokumentasjonen. I tillegg til Visma AutoPay sine egne bilder viser vi her kun de bilder i Visma Business som er direkte berørt av Visma AutoPay. Vi vil i denne dokumentasjonen henvise til en del vinduer i standard Visma Business og Visma Business Regnskapsbyrå der dette er nødvendig. Nødvendige forkunnskaper Før du kan begynne å bruke denne oppslagsboka, er det en fordel om du har grunnleggende kunnskap om Visma Business. Kurs i Visma Business/Visma Business Regnskapsbyrå Informasjon om våre kurstilbud finner du på eller ved å kontakte Visma Software, som tilbyr standard kurs så vel som en bedriftstilpasset opplæring. Din forhandler vil også kunne gi deg en god innføring i Visma Business/Visma Business Regnskapsbyrå. Hvordan komme i gang med Visma AutoPay? For å kunne benytte Visma AutoPay, må systemet først installeres på din server og gjøres tilgjengelig for deg gjennom Visma Business eller Visma Business Regnskapsbyrå. Riktig versjon av Visma AutoPay i forhold til den versjon av Visma Business du kjører på fås ved henv. til din forhandler. Visma AutoPay Visma Software AS Side 1

8 2. HVA ER VISMA AUTOPAY? 2.1 Definisjon Visma AutoPay er en unik løsning for effektiv og sikker behandling av betalingsdata for deg som bruker, kombinert med en automatisert formidling av betalingsdata mellom den enkelte klient/bedrift i Visma Business og vedkommende bedrift sin bankforbindelse. Filosofien bak Visma AutoPay er å gjøre betalingsformidlingen så enkel, effektiv og sikker å bruke at du sparer tid og krefter som heller kan benyttes på andre viktige områder i regnskapsarbeidet. Løsningen skal også gjøre deg mer konkurransedyktig dersom du jobber i et regnskapsbyrå. Visma AutoPay er et konsept som det ikke finnes maken til i markedet. En grunnleggende filosofi i løsningen er at automatiske prosesser skal ta hånd om og passe på alt som man i tradisjonelle løsninger er nødt til å passe på og utføre manuelt selv. Det vi ønsker å oppnå med dette, er å gjøre hverdagen enklere og bedre for den enkelte medarbeider og samtidig øke konkurransekraften for den virksomheten som benytter systemet. 2.2 Den Elektroniske Motorvei For å få Visma AutoPay til å virke i praksis, har vi funnet opp et helt nytt konsept for automatisert transport av all form for data som det er naturlig å transportere ut og inn av økonomisystemet og til og fra eksterne datamottakere. Dette konseptet har vi kalt Den elektroniske Motorvei, som visualisert nedenfor. Denne motorveien er selve hjertet i Visma AutoPay, men er også designet for på sikt å kunne transportere all type data mellom Visma Business og en ekstern datamottaker/avsender. Visma AutoPay Visma Software AS Side 2

9 I skrivende stund er det Visma Innfordring (purring/inkasso) og Visma AutoPay som benytter seg av denne motorveien. Det er altså Den Elektroniske Motorvei som frakter betalingsinformasjonen frem og tilbake mellom banken på den ene siden og den enkelte bedrift i Visma Business på den endre siden. For å effektivisere denne transporten og gjøre det mulig å unngå at hver enkelt medarbeider selv må sende og motta betalingsdata og oppdatere disse i økonomisystemet (slik det vanligvis skjer i dag), har vi altså laget et felles Sinsenkryss hvor alle betalingsdata for alle abonnenter går gjennom. Dette veikrysset overvåkes av driftspersonell hos Visma Software i samarbeid med 2.linje-support hos Visma Software. 2.3 Oversikt utbetalingsservice Nedenfor ser du en enkel skisse for hvordan Visma AutoPay benytter Den Elektroniske Motorvei i forbindelse med remittering. Etter at du har akseptert betalingsforslaget fra Visma Business, overtar automatikken helt og sørger til og med for automatisk oppdatering av Visma Business etter hvert som betalingene utføres av banksentralen. Byrå 4 BYRÅ n Vismaklient 1 Byrå 1 Byrå 2 Byrå 3 Remittering Returdata Vismaklient 2 Vismaklient n Visma AutoPay Remittering Returdata Banksentraler Visma AutoPay Visma Software AS Side 3

10 2.4 Oversikt innbetalingsservice Her ser du på samme måte hvordan datastrømmen går når det gjelder OCR/Egiroinnbetaling. Det finnes intet manuelt arbeid vedrørende bruk av OCR/Egiro innbetalingservice. Alle data kommer automatisk til deg via den Elektroniske Motorvei og Visma AutoPay sørger for automatisk bokføring og oppdatering av alle innbetalinger. Du trenger ikke en gang å være på jobb! Forutsetningen er selvsagt at det i forbindelse med faktureringen er generert faktura med KID-kode. Byrå 4 BYRÅ n Vismaklient 1 Byrå 1 Byrå 2 Byrå 3 OCR/Egiro Returdata Vismaklient 2 Vismaklient n Visma AutoPay OCR/EGiro Returdata Banksentraler 2.5 Hvilken infrastruktur kreves for å kjøre Visma AutoPay? Du kan benytte deg av Visma AutoPay under en av følgende forutsetninger: Du kjører Visma Business online via et såkalt datakraftverk. I skrivende stund er det to store datakraftverk som er klargjort for Visma AutoPay, og det er Doorway ogvisma IT. Du kjører Visma AutoPay på din egen server. Her er det kun en forutsetning, og det er at du har tilgang til Internett. Du kjører Visma Business på en enkeltstående PC. Også her er det også kun en forutsetning som må være oppfylt, nemlig at du har tilgang til Internett. Visma AutoPay Visma Software AS Side 4

11 2.6 Hvilke elementer består Visma AutoPay av? Visma AutoPay er som nevnt ovenfor et meget avansert konsept for behandling av betalingsdata både til og fra økonomisystemet Visma Business. Nedenfor lister vi opp de hovedfunksjoner som finnes i løsningen: 2.61 Vedlikehold avtaler Registrering/vedlikehold av avtaler for den enkelte klient. En avtale kan inneholde både remittering, OCR/Egiro innbetalingsservice og Egiro innbetaling, men den kan godt deles i to ulike avtaler dersom du har ulike konti for remittering og OCR/Egiro, eller flere remitterings- og OCR/Egiro innbetalingskonti. AvtaleGiro og AutoGiro aktiveres ved å sette hake i de aktuelle feltene når avtale er inngått mellom betalingsmottaker og dennes bank, og NETS har fått registrert avtalen Utbetalingsservice Her har du følgende funksjoner tilgjengelig. Noe av dette bestemmes på avtalenivå, noe overordnet på installasjonen og noe er generell funksjonalitet som gjelder uansett: Valgfri anvisning/attestasjon før utbetaling kan skje. Dersom denne funksjonen velges, kan ikke samme person både kjøre utbetalingsforslaget og deretter godkjenne forslaget for utbetaling. Godkjenning/anvisning bestemmes overordnet på hver enkelt installasjon, men kan fravikes på klientnivå under bestemte forutsetninger. Godkjenning/anvisning av utbetalinger kan også bestemmes på klientgruppenivå. Det betyr at en klient kan meldes inn i en klientgruppe (for eksempel et team i et regnskapsbyrå) og så må den/de ansvarlige for aktuell klientgruppe/team godkjenne/anvise utbetalingene. Klientgruppe er et eget begrep innenfor Visma AutoPay og lever sitt eget liv uavhengig av tilsvarende grupperingsmuligheter i økonomisystemet. Logging av bankkontonummer. Dette er en innebygd funksjon i Visma AutoPay som ikke kan overstyres, og som er bygget inn i systemet for å gi bedre sikkerhet i forbindelse med utbetalinger. Alle nye leverandører/kontonummer og alle eksisterende leverandører som det endres kontonummer på, blir logget i forbindelse med godkjenning/anvisning av utbetalinger. Det samme gjelder ved utbetaling til factoringselskap. Valgfri håndtering av belastningsdato i bank. Hver faktura innenfor et oppdrag remitteres med individuell belastningsdato. Det vil si at belastningsdato settes lik forfallsdato på remitteringsoppdraget. Samlet forfall. Det betyr at du kan legge ut alle fakturaer innenfor et utbetalingsforslag med en felles belastingsdato (for eksempel lik dagens dato). Mange ønsker å kunne benytte seg av denne funksjonaliteten for å ha bedre kontroll med likviditeten enn man har når det ligger faktura på forfall hos NETS. Valgfritt om du ønsker automatisk oppdatering av genererte bunter ved utbetaling, eller om du ønsker å gjøre dette manuelt selv (kjøre kaffekopp i Visma Business). Vi anbefaler at du setter dette opp til å gå automatisk. "Fremmedremittering". Det vil si at Visma AutoPay kan ta hånd om og behandle eksterne remitteringsfiler som er generert av andre datasystem enn Visma Business. Eksempel på dette kan være remitteringsfil fra et lønnssystem. Returmeldinger av ulike slag. Dette betyr at Visma AutoPay vil sende ut viktige meldinger vedrørende det enkelte remitteringsoppdrag automatisk via e-post til den ansvarlige saksbehandler. Dette gjelder for eksempel følgende: Feil ved remitteringsavtale eller bankkontonummer på oppdraget. Visma AutoPay Visma Software AS Side 5

12 Oppdraget stoppet i dekningskontroll i banksentralen Visma AutoPay vil da automatisk reversere hele oppdaget eller de enkeltposter som har blitt forkastet helt tilbake til Visma Business slik at disse postene i neste omgang igjen fremkommer på betalingsforslaget som nye poster. Feil eller manglende KID. Visma AutoPay vil automatisk reversere utbetalingslinjen helt tilbake til Visma Business slik at de fremkommer på neste betalingsforslag som nye poster. Feil ved dataforbindelsen mellom din server og Visma AutoPay sentralt Innbetalingsservice På samme måte som ved direkte remittering, er noe av funksjonaliteten i forbindelse med OCR/Egiro bestemt overordnet, noe er generell funksjonalitet og noe bestemmes på avtalenivå. I OCR/Egiro innbetaling i Visma AutoPay finner du bl.a. følgende funksjonalitet: OCR/eGiro avtalene kan enten registreres på egne separate avtaler, eller på samme avtale som direkte remittering. Mulighet for flere OCR/eGiro-avtaler pr bedrift/klient KID-konvertering. (NB!) Viktig og unik funksjonalitet som gjør at du kan benytte OCR/eGiro innbetalingsservice også dersom bedriften/klienten fakturerer fra et annet faktureringssystem enn Visma Business med annen KID-kode oppbygging. Visma AutoPay vil da automatisk oversette denne fremmede KID-kode til Visma Business sitt format, slik at automatisk bokføring allikevel kan finnes sted! Automatisk bokføring av alle innbetalinger for alle bedrifter/klienter under ett uten manuell behandling. Valgfritt om du ønsker automatisk oppdatering av genererte bunter fra OCR/eGiro innbetalingsrutinen, eller om du ønsker å gjøre dette manuelt selv (kjøre kaffekopp i Visma Business). Vi anbefaler at du setter dette opp til å gå automatisk. Felles OCR/eGiro innbetalingskonto for flere bedrifter/klienter. Dette er også en unik funksjonalitet i systemet. Visma AutoPay sørger for bokføring mot riktig bedrift selv om flere ulike bedrifter/klienter benytter samme bankkonto! Dette er særlig aktuelt i forbindelse med konsern hvor man ønsker en felles bankkonto, men har behov for å dele opp i flere underliggende bedrifter/klienter av praktiske årsaker AvtaleGiro Her har du følgende funksjoner tilgjengelig. Noe av dette bestemmes på avtalenivå, noe overordnet på installasjonen og noe er generell funksjonalitet som gjelder uansett: Valgfri anvisning/attestasjon før betalingskrav kan sendes. Dersom denne funksjonen velges, så kan ikke samme person både kjøre forslag betalingskrav og deretter godkjenne forslaget for overføring. Godkjenning/anvisning bestemmes overordnet på hver enkelt installasjon, men kan fravikes på klientnivå under bestemte forutsetninger. Godkjenning/anvisning av betalingskrav kan også bestemmes på klientgruppenivå. Det betyr at en klient kan meldes inn i en klientgruppe (for eksempel et team i et regnskapsbyrå) og så må den/de ansvarlige for aktuell klientgruppe/team godkjenne/anvise betalingskravene. Klientgruppe er et eget begrep innenfor Visma AutoPay og lever sitt eget liv uavhengig av tilsvarende grupperingsmuligheter i økonomisystemet. Logging av bankkontonummer. Dette er en innebygd funksjon i Visma AutoPay som ikke kan overstyres, og som er bygget inn i systemet for å gi bedre sikkerhet i forbindelse med betalingskrav. Alle nye kunder og alle eksisterende kunder som det endres kontonummer på, blir logget i forbindelse med godkjenning/anvisning av utbetalinger. Visma AutoPay Visma Software AS Side 6

13 Valgfritt om du ønsker automatisk oppdatering av genererte bunter ved innbetaling, eller om du ønsker å gjøre dette manuelt selv (kjøre kaffekopp i Visma Business). Utførte AvtaleGiro-trekk kommer inn sammen med OCR/eGiro-innbetalinger og regnskapsbunt dannes av Visma AutoPay. Vi anbefaler at du setter dette opp til å gå automatisk. Under behandling av utførte AvtaleGiro-trekk vil Visma AutoPay forsøke å oppdatere trekkene i både Visma AutoPay-basen og betalingslinjer (Visma Business) med riktig status-verdi. Returmeldinger av ulike slag. Dette betyr at Visma AutoPay vil sende ut viktige meldinger vedrørende det enkelte AvtaleGiro-oppdrag automatisk via E-post til den ansvarlige saksbehandler. Dette gjelder for eksempel følgende: Feil ved remitteringsavtale eller bankkontonummer på oppdraget. Feil ved dataforbindelsen mellom din server og Visma AutoPay sentralt AutoGiro Her har du følgende funksjoner tilgjengelig. Noe av dette bestemmes på avtalenivå, noe overordnet på installasjonen og noe er generell funksjonalitet som gjelder uansett: Valgfri anvisning/attestasjon før betalingskrav kan sendes. Dersom denne funksjonen velges, kan ikke samme person både kjøre forslag betalingskrav og deretter godkjenne forslaget for overføring. Godkjenning/anvisning bestemmes overordnet på hver enkelt installasjon, men kan fravikes på klientnivå under bestemte forutsetninger. Godkjenning/anvisning av betalingskrav kan også bestemmes på klientgruppenivå. Det betyr at en klient kan meldes inn i en klientgruppe (for eksempel et team i et regnskapsbyrå) og så må den/de ansvarlige for aktuell klientgruppe/team godkjenne/anvise betalingskravene. Klientgruppe er et eget begrep innenfor Visma AutoPay og lever sitt eget liv uavhengig av tilsvarende grupperingsmuligheter i økonomisystemet. Logging av bankkontonummer. Dette er en innebygd funksjon i Visma AutoPay som ikke kan overstyres, og som er bygget inn i systemet for å gi bedre sikkerhet i forbindelse med betalingskrav. Alle nye kunder og alle eksisterende kunder som det endres kontonummer på, blir logget i forbindelse med godkjenning/anvisning av utbetalinger. Returmeldinger av ulike slag. Dette betyr at Visma AutoPay vil sende ut viktige meldinger vedrørende det enkelte AvtaleGiro-oppdrag automatisk via E-post til den ansvarlige saksbehandler. Dette gjelder for eksempel følgende: Feil ved remitteringsavtale eller bankkontonummer på oppdraget. Feil ved dataforbindelsen mellom din server og Visma AutoPay sentralt. 2.7 Hvem kan benytte seg av Visma AutoPay? Visma AutoPay er et konsept som er bygget rundt Visma Business. Forutsetningen for å kunne ta i bruk dette unike konseptet er at du kjører på versjon 5.x av Visma Business og at du tegner formidlingsavtale med Visma Software Norge for Visma AutoPay via Den Elektroniske Motorvei (se pkt. 2.2 ovenfor) 3. FUNKSJONSBESKRIVELSE VISMA AUTOPAY 3.1 Innlegging av grunndata for Visma AutoPay Visma AutoPay Visma Software AS Side 7

14 Før du starter opp med Visma AutoPay, må det legges opp en del grunnleggende data både i Visma Business og i Visma AutoPay. Nedenfor beskriver vi prosessen du må gå gjennom før du kan remittere eller motta OCR/eGiro innbetalinger for første gang. Normalt legges dette opp av en konsulent, slik at du slipper å forholde deg til dette selv Opplegg av grunndata i Visma Business En del viktige opplysninger bør leggges inn for aktuelt firma/klient i Visma Business før du starter opp. Først går du inn på Flytskjema administrasjon og trykker på knappen "Bedriftsparametre". Du får da opp følgende bilde: Under fanen Bedriftsopplysninger - Generelt Legg inn følgende: Organisasjonsnummer Bedriftens bankkontonummer. Dersom du skal fakturere med KID-kode (hvilken du nå bør gjøre!), bør du også vurdere å tilpasse din KID-kode ved hjelp av feltene KID kunde/lev sifre, KID ref.nr. sifre og KID-kode behandling. Dette for å optimalisere KID-koden slik at det blir minst mulig antall siffer for din kunde å behandle når han mottar din faktura Opplegg av grunndata i Visma AutoPay Generelt For å komme inn i de ulike skjermbilder i Visma AutoPay, må du alltid gå via ordinær betalingsformidlingsmeny i Visma Business. Visma AutoPay Visma Software AS Side 8

15 Gå inn på flytskjema "Regnskapsprosessen" og trykk på knappen Betalingsformidling. Du kommer da inn i følgende vindu: I det vinduet skal du oppholde deg under hele prosessen som har med Visma AutoPay å gjøre. Når du kommer inn i vinduet for betalingsformidling, havner du i fanen "Betalingsforslag". Dette er i utgangspunktet et vindu som viser åpne poster for leverandører. Herfra får du ikke tak i menyvalget for Visma AutoPay. Velg derfor neste fane i dette vinduet som heter "Sende betaling". Klikk deretter på overskriften "Betalingslinjenummer" eller på en eksisterende betalingslinje i dette vinduet dersom det finnes. Når du gjør det, så blir "Behandlingsmenyen" øverst til venstre i Visma Business tilgjengelig, og du skal nå klikke på den slik at rullegardinen fremkommer som vist i bildet nedenfor. Visma AutoPay Visma Software AS Side 9

16 Klikk deretter på menyvalget "Oppsett av AuyoPay" (eventuelt Oppsett av Converter), og du får da opp det nedenfor viste vinduet. Visma AutoPay Visma Software AS Side 10

17 Dette er hovedbildet i Visma AutoPay som gir tilgang til både å legge inn/vedlikeholde systemopplysninger i Visma AutoPay, samt oversikt over aktive eller avsluttede betalingsoppdrag på den bedriften/klienten du er logget inn på i Visma Business. Også dette vinduet har en verktøylinje øverst til venstre. Ved å trykke på knappen "Oppsett" kommer du inn i oppsettsmenyen av Visma AutoPay. Følgende valg finnes vedr. oppstart av Visma AutoPay (se bildet ovenfor): Dataavsender Kilder Grupper KID-kovertering (Krever ekstra passord for å få tilgang) (Krever ekstra passord for å få tilgang) (Krever ekstra passord for å få tilgang) Ekstra passord for tilgang til gitte systemopplysninger Årsaken til at visse funksjoner i Visma AutoPay er passordbeskyttet, et at ukyndig og ulovlig tilgang til gitte rutiner kan medføre at oppsettet og følgelig automatikken i systemet blir ødelagt, samt at utbetalinger til leverandører ikke blir anvist (godkjent) som forutsatt av autorisert personell. MERK! Det er ikke tilrådelig at mer enn en person i organisasjonen har kjennskap til dette passordet. Dersom passordet skulle bli glemt, kan nytt midlertidig og meget tidsbegrenset passord fåes ved henvendelse til driftspersonell (e-post: Dette passordet vil måtte endres umiddelbart for å komme videre. Du bør ikke be om nytt passord før du har behov for det, da det ikke vil være gyldig i mer enn noen få timer etter at det er generert. Brukere på datakraftverk vil ikke ha tilgang til de passordbeskyttede rutinene, og skal ta kontakt med driftspersonell (e-post: for å få endret på de aktuelle systemopplysningene. Vi anbefaler at passordet skiftes med jevne mellomrom. Dette er særlig viktig dersom anvisningsfunksjonen i Visma AutoPay er i bruk. Når du trykker på et menyvalg som er passordbelagt, må du oppgi riktig passord for å komme videre inn i den passordbeskyttede delen av systemet. Passordet ved første gangs innlogging er alltid "AutoPay" med stor "A" og stor "P". Systemet krever deretter at du skifter passord umiddelbart for å komme videre. Passordvinduet som dukker opp ser slik ut: Trykk på knappen "Nytt Passord" dersom du skal endre det. Ved første gangs innlogging eller når du får oppgitt nytt passord fra driftspersonell (e-post: kommer du direkte inn i funksjonen "Nytt passord" som vist nedenfor. Visma AutoPay Visma Software AS Side 11

18 Dataavsender Velg "Dataavsender", og du får da opp spørsmål om passord som beskrevet ovenfor. Legg inn riktig passord, og du kommer da inn i vedlikeholdbildet for dataavsender. Dataavsender er et svært viktig element i Visma AutoPay. Før du registrerer inn data i dette vinduet, skal du ha inngått avtale med Visma Software og blitt registrert som "abonnent" i Visma AutoPay. Dersom du kjører Visma AutoPay på et datakraftverk, skal du ikke legge inn data i dette bildet. Dette er altså en engangsregistrering som gjøres dersom du kjører på egen server eller på egen selvstendig PC. Følgende felt i skjermbildet skal fylles ut: (Husk at det er viktig at dette gjøres nøye!) Organisasjonsnummer Visma AutoPay Visma Software AS Side 12

19 Her legger du inn dataavsender sitt organisasjonsnummer. Husk at du kun skal legge inn de nummeriske verdiene i organisasjonsnummeret (dvs ikke "NO" og/eller "MVA"). Dersom du for eksempel er et regnskapsbyrå som kjører på egen server for mange klienter, så er det regnskapsbyrået sitt organisasjonsnummer som skal legges inn her. Dato opprettet Denne fylles ut automatisk av systemet Navn Fyll ut dataavsender sitt firmanavn (for eksempel regnskapsbyråets navn) Adresse Legg inn dataavsenders adresse og poststed i samme felt. E-postadresse systemansvarlig Her fyller du inn e-postadressen til den personen hos dataavsender som er dataansvarlig i virksomheten. Visma AutoPay vil i gitte situasjoner sende e-post til denne personen, og driftspersonell vil også kunne ha behov for å ta kontakt med vedkommende dersom utforutsette situasjoner skulle oppstå (for eksempel dersom dataforbindelsen faller ut). Signatur Dette er en kode som tildeles dataavsenderen av driftspersonell og må registreres inn nøyaktig. Visma AutoPay tester mot denne signaturen for å kontrollere at riktig avsender står bak de riktige dataene ved overføring til bankene (NETS). Ønsker e-postmelding dersom data ikke er utvekslet med Visma en dag Dersom du krysser av i dette feltet, vil Visma AutoPay automatisk sende deg melding dersom systemet ser at det ikke er utvekslet data mellom din server og Visma AutoPay en dag. Denne testen skjer hver natt, og vil altså fange opp mulige kommunikasjonsproblemer litt i etterkant. Vær oppmerksom på det. Kilde/VBsys Deretter velger du "Kilde" som vist nedenfor. Ved valg av "Kilde" får du samme spørsmål om passord som beskrevet under "Dataavsender" ovenfor. Samme passord benyttes i alle rutiner som er passordbeskyttet. Dersom du kjører på et datakraftverk, vil "Kilde" blir opprettet for deg av dataleverandøren, mens du må opprette dette selv dersom du kjører på eget anlegg. I Visma Business-sammenheng vil "kilde" bety hvilken "VBsys" du kjører på, slik at Visma AutoPay vet hvor dine data ligger når de automatiske prosessene kjøres. Visma AutoPay Visma Software AS Side 13

20 Når du trykker på valget "Kilde", kommer du inn i vinduet nedenfor. Dette vinduet inneholder både et vindu for å legge inn "Kilde" og en del grunnleggende opplysninger rundt automatisk pålogging av systemet. I tillegg finnes det et vindu for opplegg av brukergrupper i forbindelse med godkjenning/anvisning av utbetalinger. Visma AutoPay Visma Software AS Side 14

21 Registry nøkkel (kilde) Denne foreslås normalt av systemet og skal ikke endres av bruker. På datakraftverk blir dette lagt opp av din dataleverandør. Kildenavn Fylles normalt ut av systemet, men dersom du har fordelt dine bedrifter/klienter på flere VBsys, så kan du bli nødt til å angi riktig VBsys (kildenavn) manuelt. Brukernavn Visma Business Her legger du inn det brukernavnet som Visma AutoPay skal logge seg på med når de automatiske prosessene skal legge inn data i Visma Business etter hvert som det ankommer returdata fra banksentralene. Dersom du har ledige lisenser kan du godt benytte en spesielle bruker som ikke brukes av andre, men dersom du ikke har lisens for noen ubenyttede brukere, så kan du gjerne angi "System" som bruker her, eller en annen bruker som har systemrettigheter. MERK! Husk at den brukeren som oppgis her skal være satt opp som systemansvarlig og ikke ha kryss i feltet "En om gangen" i brukertabellen i Visma Business. Passord og bekreft passord Her angir du passordet i Visma Business på den brukeren du har angitt ovenfor. Autorisasjonsnummer Dette nummeret får du oppgitt av driftspersonell og vil være din kundereferanse. Konfigurasjon AvtaleGiro/AutoGiro AvtaleGiro og AutoGiro er NETS-løsninger for at betalingsmottaker kan få tillatelse til å trekke beløp direkte fra betalers bankkonto. På Kilde-fanen er det to felt for å sette opp kobling mot Aktør-tabellen i Visma Business. Hvis du ikke fyller ut disse feltene selv, så vil Visma AutoPay fylle ut med standardverdi Gruppe7 i Feltnavn varsling og Opplysning7 i Feltnavn melding. Verdiene i de to feltene forteller hvilke felter på Aktør (kunde) som inneholder varslingstype og meldingstekst til betaler Eieren av bankkontoen det skal trekkes fra, skal ha varsel om kommende trekk i henhold til regler satt opp av NETS. Det er ulike frister for varsling alt etter hvem som skal varsle; banken eller betalingsmottaker. Se AvtaleGiro Ingen varsling fra bank Frister hos Nets under AvtaleGiromerking i kapittel 3.2.6, og NETS bruker-håndbøker for AvtaleGiro og AutoGiro for nærmere beskrivelse. Anvisnings-funksjonalitet Kilde/VBsys Visma AutoPay Visma Software AS Side 15

22 Dersom du ønsker at utbetalingene for denne "kilden" (gruppe av bedrifter) skal godkjennes/anvises før det sendes til banksentralen for belastning, krever det at en ekstra person i organisasjonen involveres i utbetalingsprosessen før automatikken i Visma AutoPay kan overta. Alle utbetalingsoppdrag som er underlagt godkjenning/anvisning, må alltid godkjennes av en autorisert bruker før utbetalingen kan gå videre til banksentralen for belastning. Anvisningsfunksjonen i Visma AutoPay er meget enkel å utføre, og du bør derfor ha veldig gode grunner til for ikke å benytte deg av denne funksjonaliteten! Hvordan den enkelte rent praktisk ønsker å ordne dette og hvilke grunnlagsmateriell som bør legges frem for den som skal godkjenne utbetalingene, må bestemmes av den enkelte bedrift eller regnskapsbyrå. For regnskapsbyråenes sin del anbefaler vi at man følger de råd og retningslinjer som er satt opp av NARF i sakens anledning. I dette bildet angir angir du på overordnet nivå om det skal være anvisningsplikt på den aktuelle "kilden". Når det er angitt overeordnet at det skal være anvisning ved utbetaling, kan dette overstyres på klient/bedriftsnivå, ved at du på avtalenivå kan sette inn "Nei" til anvisning. Det er imidlertid kun den personer med passordrettighet til grunndataene som kan gjøre dette. Har du ikke valgt anvisning overordnet, kan du allikevel sette det opp på en enkeltbedrift/klient. (For eksempel en onlinekunde for et regnskapsbyrå som du ønsket ekstra sikkerhet for.) MERK! Vi anbefaler at det settes på anvisning overordnet, slik at det aldri vil være mulig for en og samme person å gjennomføre en utbetaling fullt ut. Dette sikrer både deg, din bedrift og dine ansatte fra å komme ut for ubehagelige situasjoner og fristelser. Anvisning Her angir du om "kilden" skal underlegges anvisningskrav eller ikke. Vi anbefaler altså at du legger inn "Ja" i dette feltet. Ny Ved å klikke på menyen "Ny", får du opp vinduet "Attestant" hvor du angir brukernavnet i Windows til den eller de personene som skal kunne anvise utbetalinger. MERK! De brukere som generer utbetalingsforslag, skal ikke legges opp som anvisere. Kun de personer som skal anvise et utbetalingsoppdrag skal legges inn her. Visma AutoPay passer også på at en og samme person ikke både kan generere utbetalingsoppdrag og anvise det samme oppdraget for utbetaling selv om vedkommende i utgangspunktet har anledning til å gjøre begge deler. Visma AutoPay Visma Software AS Side 16

Avtaleforhold. Betaleravtale og faste betalingsoppdrag

Avtaleforhold. Betaleravtale og faste betalingsoppdrag Generelt AvtaleGiro er en tjeneste innen elektronisk betalingsformidling som Nets tilbyr betaler og Betalingsmottaker sender inn betalingskrav for kunder som har sagt ja til sin bank om å benytte AvtaleGiro

Detaljer

Generelt. Avtaleforhold. Betaleravtale og faste betalingsoppdrag

Generelt. Avtaleforhold. Betaleravtale og faste betalingsoppdrag Generelt AvtaleGiro er en tjeneste innen elektronisk betalingsformidling som BBS tilbyr betaler og betalingsmottaker. Betalingsmottaker sender inn betalingskrav for kunder som har sagt ja til sin bank

Detaljer

Last ned Abonnentavtale AutoPay og AutoCollect Visma Software AS.doc

Last ned Abonnentavtale AutoPay og AutoCollect Visma Software AS.doc Generelt AutoPay er både et program og en skytjeneste. Det er ikke vanskelig å starte opp med AutoPay, men det er allikevel flere parter som blir involvert når en slik tjeneste skal settes i gang. Nedenfor

Detaljer

1 Prosedyrer DnB NOR / AutoPay

1 Prosedyrer DnB NOR / AutoPay 1 Prosedyrer DnB NOR / AutoPay Generell kommentar fra DnB NOR: Det er to ting som er viktig dersom klientene skal bli riktig etablert: 1. Avtalen må være riktig utfylt. 2. Avtalen må sendes til riktig

Detaljer

Releasenotes. Visma AutoPay. Versjon 3.2.10

Releasenotes. Visma AutoPay. Versjon 3.2.10 Releasenotes Visma AutoPay Versjon 3.2.10 Sist revidert: 11.11.2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... I VISMA AUTOPAY 3.2.10... 1 INNLEDNING... 1 NY OG OPPDATERT BRUKERDOKUMENTASJON... 1 OPPGRADERING

Detaljer

Releasenotes. Visma AutoPay. Versjon 3.2.16

Releasenotes. Visma AutoPay. Versjon 3.2.16 Releasenotes Visma AutoPay Versjon 3.2.16 Sist revidert: 02.12.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... I VISMA AUTOPAY 3.2.16... 1 INNLEDNING... 1 RETTINGER OG FORBEDRINGER 3.2.16... 1 RETTINGER

Detaljer

VISMA BUSINESS BYRÅ VITARI, 11.11.2013

VISMA BUSINESS BYRÅ VITARI, 11.11.2013 Einar Fjørtoft VISMA BUSINESS BYRÅ VITARI, 11.11.2013 Visma Software SAPS 2013 «DEN ELEKTRONISKE MOTORVEI» Visma AutoPay Visma AutoCollect Viktige fokusområdet for regnskapsbyrå Regnskapsbyråene må ta

Detaljer

Komme i gang med Visma AutoCollect

Komme i gang med Visma AutoCollect 1dsPage 0 of 7 Dette er en kort oppsummering av de punkter som må være på plass i Visma Business før man tar i bruk tjenesten Visma AutoCollect. Dette gir ikke en fullstendig oversikt over tjenesten så

Detaljer

Hvordan komme i gang med

Hvordan komme i gang med Hvordan komme i gang med AvtaleGiro AvtaleGiro er et praktisk og lettvint system for faste betalingsoppdrag (FBO) som vi sterkt anbefaler at sentrene tar i bruk. Avtalegiro medfører at kundene trekkes

Detaljer

Brukerhåndbok for egiro og egiro pluss innbetaling

Brukerhåndbok for egiro og egiro pluss innbetaling Brukerhåndbok for egiro og egiro pluss innbetaling egiro Brukerhåndbok Versjon 4.0 2016 s. 1-9 BRUKERHÅNDBOK egiro I N N H O L D 1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 6.3 7 8 9 10 FUNSKJONELL BESKRIVELSE AV EGIRO TJENESTENE...

Detaljer

Veiledning og vilkår

Veiledning og vilkår Veiledning og vilkår Dette dokumentet inneholder en veiledning for utfylling av bestillingsskjema for tjenestene OCR og Direkte remittering fra Nets i tilknytning til 24SevenOffices regnskapssystem, samt

Detaljer

Systemspesifikasjon AvtaleGiro

Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro v 2.9 Side 1 av 21 Innhold 1 JUSTERING OG BLANKING AV FELTER... 3 2 FORSENDELSE FRA BETALINGSMOTTAKER... 3 2.1 STARTRECORD FORSENDELSE... 4

Detaljer

Systemspesifikasjon AvtaleGiro

Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro v 3.0 april 2013 Side 1 av 22 Innhold 1 STRUKTUR INNDATA... 3 2 FORSENDELSE FRA BETALINGSMOTTAKER... 3 2.1 STARTRECORD FORSENDELSE... 5 2.2

Detaljer

AvtaleGiro-KID-bytte. AvtaleGiro KID-bytte v 1.4 juli 2013 p. 1-15

AvtaleGiro-KID-bytte. AvtaleGiro KID-bytte v 1.4 juli 2013 p. 1-15 AvtaleGiro-KID-bytte AvtaleGiro KID-bytte v 1.4 juli 2013 p. 1-15 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 2 GRUNNPRINSIPPER I FORBINDELSE MED KID-BYTTE... 3 3 MULIGE KOMBINASJONER... 4 4 RUTINE FOR KID-BYTTE... 5 5 INNSENDINGSFRIST

Detaljer

KID-bytte - AvtaleGiro

KID-bytte - AvtaleGiro KID-bytte - AvtaleGiro KID-bytte AvtaleGiro p. 1-14 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 2 GRUNNPRINSIPPER I FORBINDELSE MED KID-BYTTE... 3 3 MULIGE KOMBINASJONER... 4 4 RUTINE FOR KID-BYTTE... 5 5 INNSENDINGSFRIST

Detaljer

Hvordan komme i gang med

Hvordan komme i gang med Hvordan komme i gang med AvtaleGiro AvtaleGiro er et praktisk og lettvint system for faste betalingsoppdrag (FBO) som vi sterkt anbefaler at sentrene tar i bruk. Avtalegiro medfører at kundene trekkes

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Visma AutoCollect. Helautomatisk purre- og inkassossytem for Visma Business. AutoPay for purring og inkasso. Versjon 2.2. Sist revidert 10.04.

Visma AutoCollect. Helautomatisk purre- og inkassossytem for Visma Business. AutoPay for purring og inkasso. Versjon 2.2. Sist revidert 10.04. Visma AutoCollect Helautomatisk purre- og inkassossytem for Visma Business AutoPay for purring og inkasso Versjon 2.2 Sist revidert 10.04.2012 Et samarbeid mellom Visma Software og Visma Collectors Innholdsfortegnelse

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Releasenotes. Visma AutoCollect. Versjon 3.03

Releasenotes. Visma AutoCollect. Versjon 3.03 Releasenotes Visma AutoCollect Versjon 3.03 Sist revidert: 09.05.2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... I VISMA AUTOCOLLECT 3.03... 1 INNLEDNING... 1 NY OG OPPDATERT BRUKERDOKUMENTASJON... 1 OPPGRADERING

Detaljer

KID-Bytte i NorTrim Xakt

KID-Bytte i NorTrim Xakt KID-Bytte i Innledning Bakgrunn for automatisk bytte/endring av kundeidentifikasjon (KID) i AvtaleGiro Ved skifte av programvareleverandør vil betalingsmottaker i de fleste tilfeller også endre kundenummer

Detaljer

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15 Tips & Triks Visma Business Regnskap Brukerforum 9.11.15 Eva Lindgaard Rådgiver ERP Regnskap og lønn Side 1 av 19 INNHOLDSFORTEGNELSE Periodisering dokumentsenter... 3 Regnskapsbehandling (BO)... 4 Deling

Detaljer

Syklistenes Landsforening Systembeskrivelse AvtaleGiro

Syklistenes Landsforening Systembeskrivelse AvtaleGiro Syklistenes Landsforening Systembeskrivelse AvtaleGiro Dette dokumentet er tiltenkt regnskapsansvarlig hos Syklistenes Landsforening og kontaktpersoner i bank og hos Nets. Eilert Sundt Systemdesign AS

Detaljer

Fakturabehandling på web

Fakturabehandling på web Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2009.2 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

Systemspesifikasjon Direkte remittering

Systemspesifikasjon Direkte remittering Systemspesifikasjon Direkte remittering Systemspesifikasjon Direkte remittering v 4.5 april 2014 s. 1-28 Innhold SYSTEM SPESIFIKATION FOR DIREKTE REMITTERING... 3 1. STRUKTUR INNDATA... 3 2. RECORDTYPER,

Detaljer

Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt

Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt Registrere inn/utbetalinger og kreditering i Xakt Innholdsfortegnelse Innstillinger for manuell betaling.... 3 Engangsinnstilling:... 3 Hente og lese inn innbetalinger fra Nets/BBS (OCR og Avtalegiro)...

Detaljer

Rutiner for purring og innfordring i Xakt

Rutiner for purring og innfordring i Xakt Rutiner for purring og innfordring i Xakt Purring og innfordring i Xakt Innhold Blankettekster (For de som ikke benytter inkassobyrå)... 3 Innstillinger for innfordring... 4 Inkassoprofiler... 6 Forarbeider

Detaljer

N o r T r i m. Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004

N o r T r i m. Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004 N o r T r i m Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004 Innholdsfortegnelse Hva gjør jeg ved mottakelsen av programmet?... 2 Hvordan registrerer jeg kundedata?... 3 Hvordan

Detaljer

Ligger som et menyvalg inne ibusiness.

Ligger som et menyvalg inne ibusiness. 1 Ligger som et menyvalg inne ibusiness. 2 Bankavstemming, interim, mellomværende mellom klienter. Fører bankbilag direkte. Sparer tid, opptil 100% blir avstemt automatisk! Bedre dokumentasjon, alt lagres

Detaljer

Avtalegiro. Retningslinjer for å opprette AvtaleGiro- trekk i Extensor 05.

Avtalegiro. Retningslinjer for å opprette AvtaleGiro- trekk i Extensor 05. Avtalegiro Retningslinjer for å opprette AvtaleGiro- trekk i Extensor 05. Noen nøkkelord/begreper: Virksomhet = bedrift, treningssenter etc som ønsker at deres kunder skal betale ved hjelp av avtalegiro.

Detaljer

AN 5 Betale og bokføre faktura

AN 5 Betale og bokføre faktura Rutine: AN 5 Betale og bokføre faktura Versjon: 0.1 Utarbeidet av: Økonomidirektør Gyldig fra: 01.01.2010 Godkjent av: Høgskoledirektøren Hensikt og omfang Rutinen skal sikre at: HiT betaler sine rettmessige

Detaljer

K-Link Online Brukerveiledning Versjon 1.0

K-Link Online Brukerveiledning Versjon 1.0 K-Link Online Brukerveiledning Versjon 1.0 Sist oppdatert 15/9-2010 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Navigering, funksjonsknapper og ikoner... 4 3 Pålogging... 5 4 Velkomstside... 6 5 Betalingsoppdrag...

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...3 2. Logge på AGRESSO Web Portal...4 3. Kontroll og behandling av leverandørfaktura

Detaljer

Brukerveiledning for Remittering/Filoverføring Nettbank bedrift

Brukerveiledning for Remittering/Filoverføring Nettbank bedrift Brukerveiledning for Remittering/Filoverføring Nettbank bedrift Versjon 10-2012 1 Filoverføring - integrering mot regnskaps- og lønnssystem Nettbank bedrift integreres enkelt med de fleste økonomisystemer,

Detaljer

Kvikk guide Nettbank bedrift

Kvikk guide Nettbank bedrift Kvikk guide Nettbank bedrift Versjon 10.2011 1 Hovedfunksjoner i Nettbank bedrift Kontoinformasjon med konto- og saldooversikt Enkeltutbetalinger innland/utland Kontoregulering mellom egne kontoer Lønnslistefunksjon

Detaljer

Oppsett for betaling til utlandet

Oppsett for betaling til utlandet Generelt En forutsetning for å kunne betale til utlandet via AutoPay er at AutoPay er satt opp med remittering direkte mot bank. Det betyr at remitteringsavtale satt opp mot Nets ikke gir muligheter for

Detaljer

AMESTODAGEN 2014 GOOD SERVICE GOOD BUSINESS

AMESTODAGEN 2014 GOOD SERVICE GOOD BUSINESS AMESTODAGEN 2014 GOOD SERVICE GOOD BUSINESS Kristian Aasheim Berg SEND DITT SPØRSMÅL TIL 2077 MED KODEORD AMESTO ELLER BRUK TWITTER MED #AMESTODAGEN2014. Helene Dale Steindal, Hilde Mørch Andersen og Hanne

Detaljer

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere WebFaktura slik bruker du det For sluttbrukere 23.09.2015 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura...3 Generelt...3 Pålogging...3 Første gangs pålogging...3 Mitt firma...3 Min bruker...5 Vedlikehold av data...5

Detaljer

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00 K-Link for Windows 9.00 Dersom du har spørsmål, ring Brukerstøtte Bedrift på telefon 6002, valg 3 Fra utlandet:+47 915 06002. Overførsel Utland +47 22 48 64 70 INNHOLD PÅLOGGING TIL K-LINK FOR WINDOWS...

Detaljer

Distribusjon via e-post - oppstart

Distribusjon via e-post - oppstart Distribusjon via e-post - oppstart Avsenderopplysninger Mottakeropplysninger Egenskaper Blankettype for e-post Forutsetninger Eksempel Kontroll Elektronisk distribusjon av dokumenter betyr at dokumentene

Detaljer

Registrere innbetalinger i NorTrim Xakt

Registrere innbetalinger i NorTrim Xakt i Innholdsfortegnelse Innstillinger for manuell betaling.... 3 Engangsinnstilling:... 3 Hente og lese inn innbetalinger fra Nets/BBS (OCR og Avtalegiro)... 4 Manuell registrering av betalinger.... 5 For

Detaljer

Bring FraktBestilling

Bring FraktBestilling Bring FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel, brukernavn

Detaljer

Ny funksjonalitet i nettbank bedrift. Swedbank

Ny funksjonalitet i nettbank bedrift. Swedbank Ny funksjonalitet i nettbank bedrift Swedbank Ny og forbedret funksjonalitet i nettbanken for bedrifter Hva er nytt? Forbedret betalingsfunksjonalitet Forbedret informasjon Forbedret filfunksjonalitet

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Nyheter i Orion versjon 5.5 regnskap (4. desember 2015)

Nyheter i Orion versjon 5.5 regnskap (4. desember 2015) Nyheter i Orion versjon 5.5 regnskap (4. desember 2015) Bokfør og attester med PaperLess Vi har nå utviklet integrasjon mellom PaperLess og Orion. Det betyr at du kan skanne dine bilag, kjøre fakturatolk,

Detaljer

1 JUSTERING OG BLANKING AV FELTER...2

1 JUSTERING OG BLANKING AV FELTER...2 SYSTEMSPESIFIKASJON FOR OCR giro I N N H O L D 1 JUSTERING OG BLANKING AV FELTER...2 2 RECORDTYPER, RECORDLAYOUT, ORGANISERING AV RECORDS...2 2.1 STARTRECORD FOR FORSENDELSE...3 2.2 STARTRECORD FOR OPPDRAG...4

Detaljer

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Innholdsfortegnelse Generelt om Visma Lønn Lønnsendring side 3 Forberedelser i Visma Lønn side 4 Hva oppdateres i Visma Lønn? side

Detaljer

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere WebFaktura slik bruker du det For sluttbrukere April 2016 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 5 Vedlikehold av

Detaljer

Distribusjonskanaler, egenskaper og muligheter. Fakturering torsdag 17.sept 0930-1015

Distribusjonskanaler, egenskaper og muligheter. Fakturering torsdag 17.sept 0930-1015 Distribusjonskanaler, egenskaper og muligheter Fakturering torsdag 17.sept 0930-1015 Distribusjonskanaler, egenskaper og muligheter «I denne sesjonen tar vi for oss de ulike distribusjonskanaler som kan

Detaljer

efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura

efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura Spesifikasjon Kvittering for faktura i BBSformat Versjon 1.10 Teknisk håndbok Side 1 av 42 Versjon 2.6

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD Massesalgsordre: Registrering, behandling og fakturering av massesalgsordrer Økonomisenteret desember 2010 Innholdsfortegnelse : Innledning - massesalgsordre 3 Registrering massesalgsordre

Detaljer

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online Innhold Nyheter i Mamut Business Software versjon 18.0 2 Netthandel 2 Regnskap 2 Salg 4 Systemforbedringer 5 Nyheter i Mamut

Detaljer

FØR OPPGRADERING... 1 NYHETER... 2 ØVRIGE FORBEDRINGER/OPPDATERINGER... 10

FØR OPPGRADERING... 1 NYHETER... 2 ØVRIGE FORBEDRINGER/OPPDATERINGER... 10 Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 60 Oktober 2007 I dette versjonsbrevet beskriver vi de nyheter, forbedringer og oppdateringer som har skjedd i versjon 4.0 av Visma Avendo Økonomi 60. Ettersom vi har

Detaljer

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave

Visma Enterprise. Versjon 18.12.13. Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Visma Enterprise Versjon 18.12.13 Fakturering Brukerveiledning - enkel utgave Før du går i gang Dette er en forenklet utgave av brukerveiledningen i Fakturering beregnet for deg som skal skrive utgående

Detaljer

Distribusjon av varslinger

Distribusjon av varslinger Innhold Distribusjon av varslinger... 2 Definering av varslinger... 2 Opprette nytt varsel... 2 Generelt... 3 Generelt - Flettefelter... 5 Funksjoner... 7 Varsel alternativ kobling mot funksjoner... 8

Detaljer

Prisliste Bedriftskunder

Prisliste Bedriftskunder Prisliste Bedriftskunder Gjeldende per 1. februar 2009 oppdatert per 15. juli 2009 Prislisten omfatter de viktigste finansielle banktjenester for bedriftskunder som tilbys av Swedbank. 1 Konto og nettbank

Detaljer

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig.

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig. Visma AutoInvoice Innledning Avtale / Priser / Lisenser Hvordan inngå avtale? Oppstart Egenskaper Firmaopplysninger Kontrollere kunder mot Visma AutoInvoice (fakturamottakere) Kunder (fakturamottakere)

Detaljer

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Velkommen som bruker av Visma Avendo Fakturering. Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert

Detaljer

Nyheter i Orion versjon 5.4 regnskap (31. oktober 2014)

Nyheter i Orion versjon 5.4 regnskap (31. oktober 2014) Nyheter i Orion versjon 5.4 regnskap (31. oktober 2014) Bilagsregistrering: Ny kontroll på om referansenummer har vært brukt før. Nyttig slik at man får opp en melding dersom man bokfører noe som har vært

Detaljer

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE Versjon 1.1 Side 1 av 11 Beskrivelse: Fagområde: Periodisk/Løpende: Formål: Elektronisk fakturabehandling/fakturaflyt i Visma

Detaljer

Brukerhåndbok Direkte remittering

Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering v 4.0 s. 1-23 Innhold 1 DETTE ER DIREKTE REMITTERING... 3 1.1 HVORFOR DIREKTE REMITTERING... 3 1.2 FORDELER FOR BEDRIFTER... 3 1.3 TJENESTEN

Detaljer

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 15.06.2003 Sist Endret dato 15.06.2003 Innhold Forutsetninger... 3 Hensikt... 3 FENISTRA AVTALEGIRO... 3 Applikasjonsvindu...

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Compello Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Compello Versjon: 12 Innhold OM INTEGRASJON MED COMPELLO... 1 OM

Detaljer

Kom i gang med AvtaleGiro

Kom i gang med AvtaleGiro Kom i gang med AvtaleGiro Veiledning for betalingsmottaker AvtaleGiro p. 1-18 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 BETALINGSMOTTAKER / BANK... 3 2.1 DELTAKERE... 3 2.2 BESKRIVE DAGENS SITUASJON... 3 2.3 ARBEIDSGRUPPE...

Detaljer

Teknisk håndbok efaktura - Kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell

Teknisk håndbok efaktura - Kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell Teknisk håndbok efaktura - Kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell Teknisk håndbok efaktura - Spesifikasjon av kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell p. 1-13 Teknisk håndbok efaktura Spesifikasjon av

Detaljer

VEDLEGG 2 UTBETALINGER

VEDLEGG 2 UTBETALINGER VEDLEGG 2 UTBETALINGER 1. BETALINGSINSTRUMENT 1.1 Bankens betalingsformidling vedrørende utbetalinger i Statens konsernkontoordning skal utføres i henhold til dette Vedlegg 2 samt øvrige Vedlegg, samt

Detaljer

Innlogging gjør du som vanlig via Spv.no

Innlogging gjør du som vanlig via Spv.no Forbedringer i Nettbank Bedrift november 2012 28. november lanserer vi en rekke forbedringer i Nettbank Bedrift Ny innloggingsside Alle tjenester på én side Innlogging gjør du som vanlig via Spv.no Den

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken Trenger du hjelp? Se sb1telemark.no eller ring 02610 1 Med nettbank får du banken inn i din egen stue Nettbanken gir deg tilgang til de fleste tjenestene vi kan tilby.

Detaljer

Brukerdokumentasjon for å registrere reiseregning i Visma Travel Expense

Brukerdokumentasjon for å registrere reiseregning i Visma Travel Expense Brukerdokumentasjon for å registrere reiseregning i Visma Travel Expense Versjon 2 (25.10.2010) 1 1. Innlogging til den elektroniske reiseregningen skjer p.t. fra internett adresse https://travel.myvisma.no.

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

Fakturabehandling på web

Fakturabehandling på web Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2012 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

Brukerhåndbok Min Side

Brukerhåndbok Min Side Brukerhåndbok Min Side Innholdsfortegnelse Hva er Min Side... 3 Komme i gang med MinSide... 4 Forutsetninger... 4 Firmainnstillinger i Xakt... 4 Innlogging... 6 Medlemsnr/Fødselsdato... 6 Epostadresse/Medlemsnr...

Detaljer

Matrix Skoleversjon innføring

Matrix Skoleversjon innføring Matrix Skoleversjon Innføring En spesialversjon av Matrix økonomisystem til bruk i opplæring Denne innføringen vises automatisk første gang du starter programmet, og siden kan du ta opp igjen fra menyen

Detaljer

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe Slik betaler du Du får her en kort beskrivelse av hvordan du oppretter og godkjenner en betaling i Business Online. En betaling kan opprettes på 2 måter. 1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 VISMA Contracting NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 Oslo, desember 2011. Velkommen til versjonsbrevet til Visma Contracting. Denne versjonen inneholder hovedsakelig nødvendige endringer for lønns- og

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

Nettbedrift www.sor.no/bedrift

Nettbedrift www.sor.no/bedrift Nettbedrift www.sor.no/bedrift Hvordan komme i gang Support Kundesenteret i Sparebanken Sør tlf 09200 valg 3 1 Hvordan komme i gang... 1 1. Innlogging... 3 2. Administrasjon... 4 Leverandør innland...

Detaljer

AvtaleGiro Brukerhåndbok

AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro brukerhåndbok aug 2015 versjon 3.2 s. 1-33 Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 AVTALEGIRO... 3 1.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3 1.2.1

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22 Ansattportal Versjon 3.3.22 Innhold 1 Oppdatere til 3.3.22... 2 2 Definere lenker... 5 3 Registrere informasjon om pårørende... 6 4 Bestille nytt passord... 6 5 Andre endringer... 7 5.1 Logging og kontroll

Detaljer

Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER

Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, desenber 2014 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer

En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office

En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office Artikkelen er skrevet for Studentliv av Anders Bruvik Denne artikkelen tar utgangspunkt i de tema som gjennomgås i Studentlivs Regnskapskurs for

Detaljer

Innhold. efaktura Visma AutoInvoice til v.5.03... 1. Oppsett/Vedlikehold... 1. 1 - Systemkoder og Hovedkoder... 2. 2 - Systemkoder og e-faktura...

Innhold. efaktura Visma AutoInvoice til v.5.03... 1. Oppsett/Vedlikehold... 1. 1 - Systemkoder og Hovedkoder... 2. 2 - Systemkoder og e-faktura... Innhold efaktura Visma AutoInvoice til v.5.03... 1 Oppsett/Vedlikehold... 1 1 - Systemkoder og Hovedkoder... 2 2 - Systemkoder og e-faktura... 2 3 - Registrer AutoInvoice... 3 4 - Login AutoInvoice...

Detaljer

Brukere og fullmakter

Brukere og fullmakter Versjon: 3.8.3 Brukere og fullmakter B02) Definere og vedlikeholde fullmakter og brukere 17.10.06 Innhold Utfylling av Excel ark for brukere og fullmakter Formål: Innsendelse av Excel ark Dokumentasjon

Detaljer

SPV SLIK LOGGER DU INN OG BETALER REGNINGER I NETTBANKEN

SPV SLIK LOGGER DU INN OG BETALER REGNINGER I NETTBANKEN SLIK LOGGER DU INN OG BETALER REGNINGER I NETTBANKEN 1. Slik logger du inn første gang 2. Se liste over kontoer 3. Se siste bevegelser på kontoen (kontoutskrift) 4. Overføre mellom egne kontoer 5. Betale

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

KS KommIT KS SvarUt. Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten

KS KommIT KS SvarUt. Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten KS SvarUt Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten Versjon 3.1, februar 2015 KS SvarUt Side 2 av 15 Innhold 1. Innledning... 3 2. Hva er SvarUt?... 4 3. Fra saksbehandler til mottaker... 5

Detaljer

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok 06.06.2003 ELEVFAKTURERING ARBEIDSGANG... 3 Lisenser Rettigheter...3 Faktureringsperiode...3 Registrering av faktureringsperiode...3 Betalingskoder...3

Detaljer

Brukerveiledning e-postsystem

Brukerveiledning e-postsystem 1 Brukerveiledning e-postsystem Innholdsfortegnelse Pålogging:....... 2 Opprette e-post:..... 4 Vedlegg:.... 4 Kalender:... 7 Visning: 7 Ny avtale:.... 7 Invitere deltakere:.... 9 Bytte passord på konto

Detaljer

Automatiserte rutiner og elektroniske dokumenter

Automatiserte rutiner og elektroniske dokumenter Amestodagen 2013 Hilde M. Anderssen, seniorkonsulent Amesto Solutions AS Jonny Steindal, leveransesjef Amesto Solutions AS Automatiserte rutiner og elektroniske dokumenter AUTOMATISERTE RUTINER OG ELEKTRONISKE

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 7.80

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 7.80 September 2013 Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 7.80 Oslo, september 2013 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse

Detaljer

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling!

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! DogWeb Arra NKKs system for arrangører! Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! Innhold Hvordan begynne å bruke elektronisk påmelding!... 3 Sjekke priser, klasser i DogWeb-Arra....

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT Lage rekvisisjon Søke fram rekvisisjoner Ta varemottak Attestere innkjøpsfaktura Avviksbehandling Sist oppdatering: 01.11.2013 Andrés Maldonado Førstekonsult Avdeling for

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38

Brukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Versjon 2.8 Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 AVTALEGIRO... 3 1.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER...

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro

Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v 2.9 s. - 44 Innhold DETTE ER AVTALEGIRO... 3. AVTALEGIRO... 3.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3.2. For betaler... 3.2.2

Detaljer

Trekkeier Utbetaling. Trekkeier Utbetaling. Innhold

Trekkeier Utbetaling. Trekkeier Utbetaling. Innhold Innhold Trekkeier Utbetaling... 1 Oppsett på trekkart... 2 Bedriftskontering... 3 KID ved betaling til trekkeiere... 4 Trekkeiere... 4 Lønnsart... 5 Registrering... 5 Import transer... 5 Bankliste med

Detaljer

Administrasjon og vedlikehold av. Omsetningsdatabasen i Fenistra Eiendom

Administrasjon og vedlikehold av. Omsetningsdatabasen i Fenistra Eiendom Fenistra as Sandakervn. 138 N-0485 Oslo P.b. 4609 N-0405 Oslo Phone 22 02 08 30 Fax 22 02 08 31 Org.nr 967 82 2760 www.fenistra.no Arbeide med Administrasjon og vedlikehold av Omsetningsdatabasen i Fenistra

Detaljer