efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura"

Transkript

1 efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura Spesifikasjon Kvittering for faktura i BBSformat Versjon 1.10 Teknisk håndbok Side 1 av 42 Versjon 2.6

2 efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 2 av 32 1 Endringslogg: Endringer fra versjon 1.9 ( ) FELT 10 - STATUS FORSENDELSE Numerisk, 1 posisjon - 0 (null) = Forsendelsen er mottatt i BBS men ikke ferdig prosessert - 1 (en) = Forsendelsen er mottatt i BBS og ferdig prosessert - 2 (to) = Forsendelsen er i sin helhet forkastet Endringer fra versjon 1.8 ( ): Vi ønsker å endre dagens felt på recorden Slutt oppdrag for mottatt forsendelse : FELT 5 - ANTALL TRANSAKSJONER til å bli FELT 5 - ANTALL OPPDRAG. Det betyr at det på dette kvitteringsnivået kun kvitteres på hvor mange oppdrag som lå i mottatt forsendelse til BBS. Ikke antallet transaksjoner. Antallet transaksjoner ble kun kvittert ut for oppdrag inneholdende fakturaer, ikke for avtaleoppdrag (der ble det lagt ut 0 ). Derfor vil antall oppdrag være et mer riktig nivå å kvittere på for mottatt forsendelse i BBS. Mrk. Side 12, pkt. 4. Slutt oppdrag for mottatt forsendelse FELT 5 - ANTALL TRANSAKSJONER Numerisk, 8 posisjoner Fylles ut med antall transaksjoner som BBS har mottatt i forsendelsen. Endret til: FELT 5 - ANTALL OPPDRAG Numerisk, 8 posisjoner Fylles ut med antall oppdrag som BBS har mottatt i forsendelsen. Side pkt 5.1 Start oppdrag for prosesserte transaksjoner FELT 7 OPPDRAGSKONTO Numerisk, 11 posisjoner Brukes foreløpig ikke. Fylles ut med nuller Endret til FELT 7 OPPDRAGSKONTO Numerisk, 11 posisjoner Utsteders kontonummer. Samme som utsteder sendte inn på efakturaoppdraget til BBS. Side 12, pkt. 4. Slutt oppdrag for mottatt forsendelse Fylles ut med antall oppdrag som BBS har mottatt i forsendelsen. endret til Fylles ut med antall transaksjoner som BBS har mottatt i forsendelsen.

3 efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 3 av 32 I N N H O L D 1 ENDRINGSLOGG:... 2 ENDRINGER FRA VERSJON 1.9 ( )... 2 ENDRINGER FRA VERSJON 1.8 ( ): OVERORDNET SYSTEMBESKRIVELSE ALTERNATIV 1: STATUS FOR MOTTATT FORSENDELSE ALTERNATIV 2: STATUS PÅ OPPDRAGSNIVÅ OG TRANSAKSJONSNIVÅ ALTERNATIV 3: STATUS PÅ FLERE FORSENDELSER, OPPDRAG OG TRANSAKSJONER I EN FORSENDELSE JUSTERING, BLANKING AV FELTER OG TEGNSETT FORSENDELSE TIL BBS START KVITTERINGSFORSENDELSE FRA BBS START OPPDRAG FOR MOTTATT FORSENDELSE SLUTT OPPDRAG FOR MOTTATT FORSENDELSE FORSENDELSE FRA BBS KVITTERING PÅ FORSENDELSER START OPPDRAG FOR PROSESSERT FORSENDELSE START OPPDRAG FOR PROSESSERTE TRANSAKSJONER PROSESSERTE FAKTURAER Beløpspost efaktura-referanser efaktura-referanser Feilkode på fakturanivå SLUTT OPPDRAG FOR PROSESSERTE TRANSAKSJONER SLUTT OPPDRAG FOR PROSESSERT FORSENDELSE SLUTT KVITTERINGSFORSENDELSE FRA BBS KODER FORSENDELSESSNIVÅ OPPDRAGSNIVÅ FAKTURANIVÅ UTREGNING AV KONTROLLSIFFER I MODULUS 10 OG MODULUS MODULUS EKSEMPLER PÅ KVITTERINGSFILER EKSEMPEL ALTERNATIV 1: KUN KVITTERING PÅ FORSENDELSE OK EKSEMPEL ALTERNATIV 2: KUN FORSENDELSE MED FEIL PÅ FAKTURA/BETALINGSKRAV EKSEMPEL ALTERNATIV 3: MOTTATT OG PROSESSERT FORSENDELSE OG FEIL PÅ OPPDRAG... 32

4 efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 4 av 32 2 Overordnet systembeskrivelse Record Format Tjeneste Fors type/ oppdr.type/ trans type Recordtype Start kvitteringsforsendelse fra BBS NY Start oppdrag for mottatt forsendelse NY Slutt oppdrag for mottatt forsendelse NY Start oppdrag for prosessert forsendelse NY Start oppdrag prosesserte transaksjoner Beløpspost 1 efakturareferanser 1 efakturareferanser 2 Feilkode på fakturanivå (feilkode ) Beløpspost 1 efakturareferanser 1 efakturareferanser 2 Feilkode på fakturanivå (feilkode ) Slutt oppdrag prosesserte transaksjoner NY NY NY NY NY NY NY NY NY NY Slutt oppdrag for prosessert forsendelse NY Fakt/ betkrav Fakt/ betkrav Slutt kvitteringsforsendelse fra BBS NY Kvitteringer på mottatt faktura vil kunne komme i 3 alternative forsendelser (filer) fra BBS: 2.1 Alternativ 1: Status for mottatt forsendelse BBS sender fakturautsteder kvittering på forsendelse mottatt av BBS. Kvitteringsforsendelsen inneholder 4 recorder: Start kvitteringsforsendelse fra BBS Start oppdrag for mottatt forsendelse (for eksempel fakturafil sendt BBS 15. mai) Slutt oppdrag for mottatt forsendelse Slutt kvitteringsforsendelse fra BBS Start oppdrag for mottatt forsendelse, kan inneholde én av 2 alternative statuskoder: 0 = Forsendelsen er mottatt i BBS (men ikke ferdig behandlet). I tillegg gis kode for å fortelle at syntakskontroll er funnet i orden (kode 000). BBS vil sende statuskode på lavere nivå senere (oppdragsnivå og ev. fakturanivå).

5 efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 5 av 32 2 = Forsendelsen er i sin helhet forkastet I tillegg gis feilkoder for å fortelle hva som er feil i forsendelsen BBS vil ikke sende statuskode på lavere nivå senere. 2.2 Alternativ 2: Status på oppdragsnivå og transaksjonsnivå Denne filen forutsetter at BBS har sendt Kvitteringsforsendelse tidligere med statuskode 0 i Start oppdrag for mottatt forsendelse (se alternativ 1). Status på oppdragsnivå og transaksjonsnivå kan inneholde følgende recorder: Start kvitteringsforsendelse fra BBS Start oppdrag for prosessert forsendelse (for eksempel fakturafil sendt BBS 16. mai) Start oppdrag prosesserte transaksjoner Beløpspost 1 (kvittering for hver faktura begynner med beløpspost 1) efakturareferanser 1 efakturareferanser 2 Feilkode på fakturanivå Beløpspost 1 (kvittering for hver faktura begynner med beløpspost 1) efakturareferanser 1 efakturareferanser 2 Feilkode på fakturanivå Slutt oppdrag prosesserte transaksjoner Slutt oppdrag for prosessert forsendelse Slutt kvitteringsforsendelse fra BBS Ovennevnte forsendelse inneholder følgende recorder med statusrapportering - Start oppdrag for prosessert forsendelse Recorden inneholder følgende statuskoder: 1 = Forsendelsen er prosessert i BBS (men oppdrag og transaksjoner kan være forkastet) 2 = Forsendelsen er i sin helhet forkastet (underliggende nivåer oppgis ikke) Ved statuskode 2 må man se på feilkoden for å se hva som er feil i forsendelsen - Start oppdrag for prosesserte transaksjoner Recorden inneholder følgende statuskoder: 0 = Oppdraget er godkjent 1 = Oppdraget er i sin helhet forkastet Ved statuskode 1 må man se på feilkoden for å se på hva som er feil i oppdraget - Feilkode på fakturanivå Recorden inneholder feilkoder som oppgir hva som er feil på fakturanivå Godkjente fakturaer kvitteres det ikke for. I tillegg returnerer BBS Beløpspost 1, efakturareferanser 1 og efakturareferanser 2, slik at fakturausteder skal få info han kan bruke for å finne tilbake til transaksjonene (fakturaene). Beløpspost 1, efakturareferanser 1 og efakturareferanser 2 vil kun forekomme på kvittering for fakturaer. Denne forsendelsen til fakturautsteder i Fakturaløpet kan også inneholde Kvittering for Avtaleoppdrag, men her oppgir BBS kun oppdragsnivå (Start oppdrag prosesserte transaksjoner) med én av to alternative statuskoder: 0 = Oppdraget er godkjent 1 = Oppdraget er i sin helhet forkastet Ved statuskode 1 gis det i tillegg feilkoder for å fortelle hva som er feil i oppdraget

6 efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 6 av 32 Kvittering for Enkeltavtaler, d.v.s. kvittering til fakturautsteder for den oppdatering BBS har gjort i sitt Koblingsregister mellom fakturautsteder og den enkelte betaler, gir BBS som Kvittering i Påmeldingsløpet.

7 efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 7 av Alternativ 3: Status på flere forsendelser, oppdrag og transaksjoner i en forsendelse Start kvitteringsforsendelse fra BBS Start oppdrag for mottatt forsendelse 1 (for eksempel fakturafil sendt BBS 16. mai) Slutt oppdrag for mottatt forsendelse 1 Start oppdrag for mottatt forsendelse 2 (for eksempel fakturafil sendt BBS 15. mai) Slutt oppdrag for mottatt forsendelse 2 Start oppdrag for prosessert forsendelse 2 (for eksempel fakturafil sendt BBS 15. mai) Start oppdrag 1 prosesserte transaksjoner Beløpspost 1 (kvittering for hver faktura begynner med beløpspost 1) efakturareferanser 1 efakturareferanser 2 Feilkode på fakturanivå Beløpspost 1 (kvittering for hver faktura begynner med beløpspost 1) efakturareferanser 1 efakturareferanser 2 Feilkode på fakturanivå Slutt oppdrag 1 prosesserte transaksjoner Start oppdrag 2 prosesserte transaksjoner Slutt oppdrag 2 prosesserte transaksjoner Slutt oppdrag for prosessert forsendelse 2 Slutt kvitteringsforsendelse fra BBS Ovennevnte Kvitteringsforsendelse inneholder: - Kvittering for 2 mottatte forsendelser - Forsendelse mottatt 16. mai er ikke prosessert - Forsendelse mottatt 15. mai er prosessert - Den prosesserte forsendelsen inneholder 2 fakturaer som er avvist (Start oppdrag 1) og 1 Avtaleoppdrag (Start oppdrag 2) NB! Fakturafil det kvitteres for med Start oppdrag for mottatt forsendelse og Slutt oppdrag for mottatt forsendelse trenger ikke å være samme fakturafil som det kvitteres for med Start oppdrag for prosessert forsendelse og Slutt oppdrag for prosessert forsendelse.

8 efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 8 av Justering, blanking av felter og tegnsett Hvis ikke annet er oppgitt, gjelder følgende regler for alle felt : Alfanumeriske felt: - Data blir venstrejustert - Ledige posisjoner blankes Numeriske felt: - Data blir høyrejustert - Ledige posisjoner fylles med nuller Tegnsett må følge ISO standard.

9 efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 9 av 32 3 Forsendelse til BBS 3.1 Start kvitteringsforsendelse fra BBS Første record i enhver kvitteringsforsendelse fra BBS. Recorden vil kun forekomme en gang pr. forsendelse. FELT FELT- FORMAT TJENESTE FORS. RECORD DATA- FORS. DATA- DATO TEST/ FILLER NAVN KODE KODE TYPE TYPE AVSENDER NR. MOTTAKER SENDT PROD POS FELT 1 - FORMATKODE - Alfanumerisk, 2 posisjoner - Alltid = NY FELT 2 - TJENESTEKODE - Alltid = 00 (null-null) FELT 3 - FORSENDELSESTYPE - Alltid = 00 (null-null) FELT 4 RECORDTYPE - Alltid = 10 (en-null) FELT 5 - DATAAVSENDER - Numerisk, 8 posisjoner - Fylles ut med BBS`ID = FELT 6 - FORSENDELSESNUMMER - Numerisk, 7 posisjoner - Fylles ut med løpenr generert av BBS - (MMDD (måned, dag) + løpenr.) FELT 7 DATAMOTTAKER - Numerisk, 8 posisjoner - Fylles ut med datamottakers KUNDEENHET-ID - BBS vil foreløpig fylle ut feltet med nuller FELT 8 DATO KVITTERINGSFIL ER SENDT - Numerisk, 8 posisjoner - DDMMÅÅÅÅ FELT 9 TEST/PRODUKSJON - Numerisk, 1 posisjon - 0 = Test - 1 = Produksjon FELT 10 - FILLER

10 efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 10 av 32 - Numerisk, 40 posisjoner - Fylles ut med nuller

11 efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 11 av Start oppdrag for mottatt forsendelse Denne recorden vil alltid komme 1 gang pr. forsendelse. - Med denne recorden kvitteres det for at forsendelsen er mottatt i BBS, men ikke ferdig behandlet. Statusen for forsendelsen vil da være: FELT 10 - STATUS FORSENDELSE = 0 - Med denne recorden kvitteres det for at forsendelsen er mottatt i BBS, men og ferdig behandlet. Statusen for forsendelsen vil da være: FELT 10 - STATUS FORSENDELSE = 1 Hvis forsendelsen avvises i BBS s mottaksystem (f.eks. hvis Start Forsendelse inneholder feil), vil statuskoden/avvisningskoden fremkomme i denne recorden i feltet KODE. Dette vil da være den eneste kvitteringsrecorden for denne forsendelsen. Statusen for forsendelsen vil da være: FELT 10 - STATUS FORSENDELSE = 2 FELT FELT- FORMAT TJENESTE FORS. RECORD DATA FORS DATA FILLER FAKT STATUS KODE FILLER NAVN KODE KODE TYPE TYPE AVSEND NR. MOT- TAKER REFNR FORSEN DELSE POS FELT 1 - FORMATKODE - Alfanumerisk, 2 posisjoner - Alltid = NY FELT 2 - TJENESTEKODE EFAKTURA - Alltid = 42 (fire-to) FELT 3 - FORSENDELSESTYPE - Alltid = 04 (null-fire) FELT 4 RECORDTYPE- - Alltid = 63 (seks-tre) FELT 5 - DATAAVSENDER - Numerisk, 8 posisjoner - Fylles ut med dataavsenders KUNDEENHET-ID fra den innsendte forsendelsen - BBS vil foreløpig fylle ut feltet med nuller FELT 6 - FORSENDELSESNUMMER - Numerisk, 7 posisjoner - Forsendelsesnummer fra den innsendte forsendelsen - (MMDD (måned, dag) + løpenr.) FELT 7 - DATAMOTTAKER - Numerisk, 8 posisjoner - BBS'ID alltid = , tas fra den innsendte forsendelsen FELT 8 - FILLER - Numerisk, 4 posisjoner - Fylles ut med nuller

12 efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 12 av 32 FELT 9 FAKTURAUTSTEDERS REFERANSENUMMER I BBS - Alfanumerisk, 14 posisjoner Fylles inn i felt på formatet NOR(organisasjonsnummer)-x, For eksempel NOR FELT 10 - STATUS FORSENDELSE - Numerisk, 1 posisjon - 0 (null) = Forsendelsen er mottatt i BBS men ikke ferdig prosessert - 1 (en) = Forsendelsen er mottatt i BBS og ferdig prosessert - 2 (to) = Forsendelsen er i sin helhet forkastet FELT 11 - KODE - Numerisk, 3 posisjoner - Se kodeoversikt i kapittel 8.1 Forsendelsesnivå FELT 12 - FILLER - Numerisk, 27 posisjoner - Fylles ut med nuller

13 efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 13 av Slutt oppdrag for mottatt forsendelse Denne recorden avslutter Start oppdrag for mottatt forsendelse og vil alltid etterfølge den. FELT FELT- FORMAT TJENESTE FORS RECORD ANTALL FILLER NAVN KODE KODE TYPE TYPE OPPDRAG POS Felt 1 til 6 (unntatt felt 4) inneholder data fra "Sluttrecord forsendelse". FELT 1 - FORMATKODE - Alfanumerisk, 2 posisjoner - Alltid = NY FELT 2 - TJENESTEKODE EFAKTURA - Alltid = 42 (fire-to) FELT 3 - FORSENDELSESTYPE - Alltid = 04 (null-fire) FELT 4 - RECORDTYPE - Alltid = 68 (seks-åtte) FELT 5 - ANTALL OPPDRAG (MRK: se endringslogg side 2) - Numerisk, 8 posisjoner - Fylles ut med antall oppdrag som BBS har mottatt i forsendelsen. FELT 6 - FILLER - Numerisk, 64 posisjoner - Feltet fylles ut med nuller

14 efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 14 av 32 4 Forsendelse fra BBS Kvittering på forsendelser 4.1 Start oppdrag for prosessert forsendelse Denne recorden vil alltid komme, hvis ikke forsendelsen er avvist i Start oppdrag for mottatt forsendelse med STATUS FORSENDELSE = 2 (Avvist). Start oppdrag for mottatt forsendelse (beskrevet tidligere i dette dokumentet) vil være sendt ut (eller kan komme i samme forsendelse som denne recorden) selv om forsendelsen avvises her. Med denne recorden kvitterer BBS for at forsendelsen er helt ferdig prosessert. Forsendelsen er da validert record for record. Dette kan medføre at hele forsendelsen kan bli avvist. Det vil da vises i STATUS FORSENDELSE = 2 (Avvist) på denne recorden. Hvis forsendelsen er godkjent STATUS FORSENDELSE = 1, så vil eventuelle feil i enkeltoppdrag eller enkelt transaksjoner komme i START OPPDRAG PROSESSERTE TRANSAKSJONER (se lenger ned i dokumentet). FELT FELT- FORMAT TJENESTE FORS. RECORD DATA FORS DATA FILLER FAKT STATUS FEIL FILLER NAVN KODE KODE TYPE TYPE AVSENDE NR. MOT- TAKER REFNR KODE POS FELT 1 - FORMATKODE - Alfanumerisk, 2 posisjoner - Alltid = NY FELT 2 - TJENESTEKODE EFAKTURA - Alltid = 42 (fire-to) FELT 3 - FORSENDELSESTYPE - Alltid = 05 (null-fem) FELT 4 RECORDTYPE - Alltid = 63 (seks-tre) FELT 5 - DATAAVSENDER - Numerisk, 8 posisjoner - Fylles ut med dataavsenders KUNDEENHET-ID fra den innsendte forsendelsen - BBS vil foreløpig fylle ut feltet med nuller FELT 6 - FORSENDELSESNUMMER - Numerisk, 7 posisjoner - Forsendelsesnummer fra den innsendte forsendelsen FELT 7 - DATAMOTTAKER - Numerisk, 8 posisjoner - BBS'ID alltid = , tas fra den innsendte forsendelsen

15 efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 15 av 32 FELT 8 - FILLER - Numerisk, 4 posisjoner - Fylles ut med nuller FELT 9 FAKTURAUTSTEDERS REFERANSENUMMER I BBS - Alfanumerisk, 14 posisjoner Fylles inn i felt på formatet NOR(organisasjonsnummer)-x, For eksempel NOR FELT 10 - STATUS FORSENDELSE - Numerisk, 1 posisjon - 1 (en) = Forsendelsen er godkjent (Selv om forsendelsen er godkjent kan enkelte fakturaer være forkastet) - 2 (to) = Forsendelsen er i sin helhet forkastet. FELT 11 - KODE - Numerisk, 3 posisjoner - Se kodeoversikt i kapittel 8.1 Forsendelsesnivå FELT 12 - FILLER - Numerisk, 27 posisjoner - Fylles ut med nuller

16 efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 16 av Start oppdrag for prosesserte transaksjoner Denne recorden har to funksjoner: Den rapporterer status på oppdrag (godkjent eller helt avvist), og den er starten på oppdrag som inneholder avviste enkeltfakturaer (hvis oppdrag er godkjent). Hvis oppdrag er avvist vil dette fremkomme i STATUS OPPDRAG og feilårsak angis i felt KODE. Det kvitteres ikke på avviste enkeltavtaler, kun fakturaer. Kvittering på avviste avtaler kvittereres for seg selv i Påmeldingsfil. Hvis oppdrag med avtaler avvises helt, vil det kun kvitteres med denne recorden. FELT FELT- NAVN FORMAT KODE TJENESTE KODE OPPDR. TYPE RECORD TYPE FILLER OPPDR. NR. OPPDR. KONTO POS FELT FELT- STATUS KODE GODKJ. FILLER AVVIST FILLER NAVN OPPDR ANTALL ANTALL POS Felt 6 til 7 får sin verdi fra Startrecord oppdrag efaktura som ble sendt til BBS. Feltene 8 til 13 inneholder antall godkjente og avviste fakturaer. FELT 1 - FORMATKODE - Alfanumerisk, 2 posisjoner - Alltid = NY FELT 2 - TJENESTEKODE EFAKTURA - Alltid = 42 (fire-to) FELT 3 - OPPDRAGSTYPE - Alltid = 06 (null-seks) FELT 4 - RECORD TYPE - Alltid = 64 (seks-fire) FELT 5 - FILLER - Numerisk, 9 posisjoner - Fylles ut med nuller FELT 6 OPPDRAGSNUMMER - Numerisk, 7 posisjoner FELT 7 OPPDRAGSKONTO - Numerisk, 11 posisjoner - Brukes foreløpig ikke, men kan være utfylt med kontonummer for noen ustedere.

17 efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 17 av 32 FELT 8 - STATUS OPPDRAG - Numerisk, 1 posisjon - Fylles ut med 0 (null) dersom oppdraget er godkjent (Selv om oppdraget er godkjent kan enkelte fakturaer være underkjent) - Fylles ut med 1 (en) dersom oppdraget i sin helhet er forkastet FELT 9 - KODE - Numerisk, 3 posisjoner - Se kodeoversikt i kapittel 8.2 Oppdragsnivå FELT 10 - ANTALL GODKJENTE FAKTURAER - Numerisk, 8 posisjoner - Fylles ut med det antall fakturaer som er godkjent i oppdraget - (Beløpspost 1 og 2, adressepost 1 og 2, efakturareferanser og spesifikasjonsrecordene = 1 oppdrag) - For avtaleoppdrag vil dette feltet inneholde FELT 11 - FILLER - Numerisk, 17 posisjoner Fylles ut med nuller. FELT 12 ANTALL AVVISTE FAKTURAER - Numerisk, 8 posisjoner - Fylles ut med det antall fakturaer som er avvist i oppdraget - (Beløpspost 1 og 2, adressepost 1 og 2, efakturareferanser og spesifikasjonsrecordene = 1 faktura) - For avtaleoppdrag vil dette feltet inneholde FELT 13 - FILLER - Numerisk, 8 posisjoner - Fylles ut med nuller

18 efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 18 av Prosesserte fakturaer For hver faktura oppgis: Beløpspost 1, efakturareferanser 1 og efakturareferanser 2 i efaktura-filen som BBS har mottatt Beløpspost 1 FELT FELT- FORMAT TJENESTE TRANS RECORD TRANS FORFALLS FILLER BELØP KID FILLER NAVN KODE KODE TYPE TYPE -NR DATO POS FELT 1 - FORMATKODE - Alfanumerisk, 2 posisjoner - Alltid = NY FELT 2 - TJENESTEKODE - efaktura = 42 (fire-to) FELT 3 - TRANSAKSJONSTYPE - Gyldige verdier er: - efaktura = 03 (null-tre) FELT 4 - RECORDTYPE - Alltid = 30 (tre-null) FELT 5 - TRANSAKSJONSNUMMER - Numerisk, 7 posisjoner - Unik nummerering av transaksjonen pr. oppdrag i stigende sekvens. NB : Det samme transaksjonsnummeret må benyttes for hele transaksjonen. Dvs beløpspost 1 og 2, adressepost 1 og 2, efaktura-referanser og spesifikasjonsrecordene. Transaksjonsnr. må være større enn null. FELT 6 FORFALLSDATO - Numerisk, 6 posisjoner - Fylles ut med nuller av BBS i Kvitteringsfil. - (BBS benytter forfallsdato i efaktura-referanser 1 i Faktura-filen til BBS) FELT 7 FILLER - Alfanumerisk, 11 posisjoner FELT 8 BELØP - Numerisk, 17 posisjoner - Beløpet oppgis i øre - Fylles ut med nuller av BBS i Kvitteringsfil. (BBS benytter beløp i efaktura-referanser 1 i Faktura-filen til BBS) FELT 9 - KUNDEIDENTIFIKASJON (KID) - Alfanumerisk, 25 posisjoner - Feltet må fylles ut hvis fakturautsteder benytter OCR Giro eller egiro innbetaling eller egiro innbetaling pluss. - KID høyrejusteres, uten spesialtegn, og evt. ledige posisjoner blankes. Bokstaver kan ikke benyttes. FELT 10 - FILLER - Numerisk, 6 posisjoner - Fylles ut med nuller.

19 efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 19 av efaktura-referanser 1 FELT FELT- FORMAT TJENESTE TRANS RECORD TRANS FORFALLS BELØP/ FAKTURATYPE NAVN KODE KODE TYPE TYPE -NR DATO/DUE DATE AMOUNT DUE POS FELT 1 - FORMATKODE - Alfanumerisk, 2 posisjoner - Alltid = NY FELT 2 - TJENESTEKODE - efaktura = 42 (fire-to) FELT 3 - TRANSAKSJONSTYPE - Gyldige verdier er: - efaktura = 03 (null-tre) FELT 4 - RECORDTYPE - Alltid = 34 (tre-fire) FELT 5 - TRANSAKSJONSNUMMER - Numerisk, 7 posisjoner - Transaksjonsnummer fra beløpspost 1 FELT 6 FORFALLSDATO/DUE DATE - Alfanumerisk, 10 posisjoner - Fylles ut med DD.MM.ÅÅÅÅ (dag, måned, år) - Må være en gyldig dato. Må ikke være mer enn 12 måneder frem i tid. - Datoen kommer på fakturaen. FELT 7 BELØP/AMOUNT DUE - Alfanumerisk, 20 posisjoner - Punktum er tusenskille, komma er desimalskille og det benyttes 2 desimaler for øre. - Eksempel ,57 - Beløpet kommer på fakturaen. FELT 8 FAKTURATYPE - Alfanumerisk, 35 posisjoner - Fylles ut med blanke av BBS i Kvitteringsfil

20 efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 20 av efaktura-referanser 2 FELT FELT- NAVN FORMAT KODE TJENESTE KODE TRANS TYPE RECORD TYPE TRANS -NR EFAKT REF SUM TYPE MAL RE- KLAME BILLER NAME POS FELT 1 - FORMATKODE - Alfanumerisk, 2 posisjoner - Alltid = NY FELT 2 - TJENESTEKODE - efaktura = 42 (fire-to) FELT 3 - TRANSAKSJONSTYPE - Gyldige verdier er: - efaktura = 03 (null-tre) FELT 4 - RECORDTYPE - Alltid = 35 (tre fem) FELT 5 - TRANSAKSJONSNUMMER - Numerisk, 7 posisjoner - Transaksjonsnummer fra beløpspost 1 FELT 6 EFAKTURAREFERANSE (CONSUMER ACCOUNT NUMBER) Tildeles av fakturautsteder. Kan f. eks være kundenummer som fakturamottager har oss fakturautsteder - Alfanumerisk, 31 posisjoner FELT 7 SUMMARY TYPE - Vanlig faktura eller AvtaleGiro Vanlig faktura = 0 AvtaleGiro = 1 - Numerisk, 1 posisjon FELT 8 MAL - Angivelse av mal 01 = Mal 1 02 = Mal 2 - Fylles ut med nuller av BBS i Kvitteringsfil FELT 9 REKLAME - Alfanumerisk, 1 posisjon 0 = Ingen reklame 1 = Reklame - Fylles ut med blank av BBS i Kvitteringsfil FELT 10 BILLERNAME (FAKTURAUTSTEDERS NAVN) - Alfanumerisk, 30 posisjoner

21 efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 21 av Feilkode på fakturanivå FELT FELT- FORMAT TJENESTE TRANS RECORD TRANS FEIL FEIL FILLER NAVN KODE KODE TYPE TYPE -NR KODE REF POS FELT 1 - FORMATKODE - Alfanumerisk, 2 posisjoner - Alltid = NY FELT 2 - TJENESTEKODE - efaktura = 42 (fire-to) FELT 3 - TRANSAKSJONSTYPE - Gyldige verdier er: - efaktura = 03 (null-tre) FELT 4 - RECORDTYPE - Alltid = 65 (seks-fem) FELT 5 - TRANSAKSJONSNUMMER - Numerisk, 7 posisjoner - Unik nummerering av transaksjonen pr. oppdrag i stigende sekvens. NB : Det samme transaksjonsnummeret må benyttes for hele transaksjonen. Dvs beløpspost 1 og 2, adressepost 1 og 2, efaktura-referanser og spesifikasjonsrecordene. Transaksjonsnummeret må være større enn null. FELT 6 FEILKODE PR. FAKTURA - Numerisk, 3 posisjoner - Se kodeoversikt i kapittel 8.3 Fakturanivå FELT 7 FEILREFERANSE BETALINGSKRAV - Alfanumerisk, 40 posisjoner Data fra felt med feil. Dette gjelder feil i følgende felt: - Forfallsdato / Due date - Beløp / Amont due - KID - Billername (fakturautsteders navn) - Billeraccountnumber (fakturautsteders kontonummer) - Summary type (fakturatype) - efaktura-referanse (Consumer account number) Dersom flere felt inneholder feil, skrives kun data fra det første feltet det finnes feil i. FELT 8 - FILLER - Numerisk, 22 posisjoner - Fylles ut med nuller.

22 efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 22 av Slutt oppdrag for prosesserte transaksjoner FELT FELT- FORMAT TJENESTE OPPDR. RECORD ANT FILLER ANT FILLER NAVN KODE KODE TYPE TYPE GODKJ FAKT TRANSER MOTTATT POS Felt 5 til 8 inneholder data fra Slutt oppdrag record i det innsendte oppdraget. Felt 9 til 11 gir opplysninger om innlest antall transaksjoner, records og beløp i oppdraget. FELT 1 - FORMATKODE - Alfanumerisk, 2 posisjoner - Alltid = NY FELT 2 - TJENESTEKODE - efaktura = 42 (fire-to) FELT 3 - OPPDRAGSTYPE Alltid = 06 (null seks) FELT 4 - RECORD TYPE - Alltid = 67 (seks syv) FELT 5 - ANTALL GODKJENTE FAKTURAER (transaksjoner) - Numerisk, 8 posisjoner - Antall fakturaer gjort tilgjengelig i nettbank - For avtalefiler oppgis det alltid 0 (de kvitteres i egen avtalefilforsendelse) FELT 6 - FILLER - Numerisk, 31 posisjoner - Fylles ut med nuller FELT 7 - ANTALL TRANSAKSJONER MOTTATT - Numerisk, 8 posisjoner - For mottatte fakturaoppdrag oppgir BBS antall mottatte fakturaer (transaksjoner) - For mottatte avtaleoppdrag oppgir BBS antall mottatte avtaler (de kvitteres i egen avtalefilforsendelse) FELT 8 - FILLER - Alfanumerisk, 25 posisjoner - Fylles ut med blanke

23 efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 23 av Slutt oppdrag for prosessert forsendelse FELT FELT- FORMAT TJENESTE FORS RECORD ANTALL FILLER NAVN KODE KODE TYPE TYPE TRANSER POS Felt 1 til 6 (unntatt felt 4) inneholder data fra "Sluttrecord forsendelse". FELT 1 - FORMATKODE - Alfanumerisk, 2 posisjoner - Alltid = NY FELT 2 - TJENESTEKODE EFAKTURA - Alltid = 42 (fire-to) FELT 3 - FORSENDELSESTYPE - Alltid = 05 (null-fem) FELT 4 - RECORDTYPE - Alltid = 68 (seks-åtte) FELT 5 - TRANSAKSJONER - Numerisk, 8 posisjoner - Fylles ut med antall transaksjoner som BBS har mottatt (antall avtaler i Avtaleoppdrag pluss antall fakturaer i Fakturaoppdrag) FELT 6 - FILLER - Numerisk, 64 posisjoner - Feltet fylles ut med nuller

24 efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 24 av Slutt kvitteringsforsendelse fra BBS FELT FELT- FORMAT TJENESTE FORS. RECORD FILLER ANTALL FILLER BBS- FILLER NAVN KODE KODE TYPE TYPE RECORDS DATO POS FELT 1 - FORMATKODE - Alfanumerisk, 2 posisjoner - Alltid = NY FELT 2 - TJENESTEKODE - Alltid 00 (null-null) FELT 3 - FORSENDELSESTYPE - Alltid 00 (null-null) FELT 4 - RECORDTYPE - Alltid = 89 (åtte-ni) FELT 5 - FILLER - Numerisk, 8 posisjoner Fylles ut med nuller. FELT 6 - ANTALL RECORDS - Numerisk, 8 posisjoner Feltet inneholder totalt antall oppgitte poster/records i forsendelsen, inklusive startrecord og sluttrecord for oppdrag, og startrecord og sluttrecord for forsendelsen FELT 7 - FILLER - Numerisk, 17 posisjoner. Fylles ut med nuller. FELT 8 - BBS DATO - Numerisk, 6 posisjoner Fylles ut med BBS dato DDMMÅÅ (dag, måned, år) FELT 9 - FILLER - Numerisk, 33 posisjoner Feltet fylles ut med nuller

25 efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 25 av 32 5 Koder 5.1 Forsendelsessnivå Kodene under gjelder: - recorden Start oppdrag for mottatt forsendelse, felt 11 KODE - recorden Start oppdrag for prosessert forsendelse, felt 11 - KODE Hoved hensikten med valideringen er: Sikre at efaktura applikasjonen kan behandle forsendelsen. Hindre at applikasjonen prøver å utføre oppdrag, applikasjonen ikke håndterer Det grunnleggende som skal utføres er: Kvittere tilbake til avsender om status på forsendelse. Under følger en oversikt over koder som skal benyttes for avvisning på forsendelsesnivå. Interne aksjoner i BBS: Aksjon 0 = Forsendelse mottatt OK Aksjon 1 = Forsendelse avvises Aksjon 9 = Kunden kontaktes av BBS, prosesseringen stoppes Kode Beskrivelse Aksjon 000 Mottak & Syntaks kontroll av forsendelsen ok Forsendelse er ferdig prosessert hos BBS Ugyldig dato på inn forsendelse Ugyldig referanse på inn forsendelsesnummer Test data i produksjon Ugyldig mottaker på inn forsendelse Duplikat inn forsendelse Mangler forsendelse slutt Faktisk antall transaksjoner er ikke i henhold til antall transaksjoner angitt på 1 sluttforsendelse 549 Mangler start oppdrag Mangler slutt oppdrag Ikke samsvar mellom oppgitt antall record er og faktisk antall i forsendelse Ugyldig recordtype i forsendelsen Startforsendelse eller sluttforsendelse eksisterer mer enn en gang i 1 forsendelsen 559 Oppdragsnummer ikke i sekvens i forsendelse Unumeriske data i numeriske felter i startrecord forsendelse Unumeriske data i numeriske felter i sluttrecord forsendelse Feil recordlengde. Maks lengde i BBS Format er 80 tegn Mangler forsendelse start 9

26 efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 26 av Oppdragsnivå Kodene under gjelder: - recorden Start oppdrag for prosesserte transaksjoner, felt 9 KODE Hovedhensikten med valideringen er: Sikre at efaktura applikasjonen vet hva som skal gjøres i utførelse av oppdraget. Hindre at applikasjonen prøver å utføre oppdrag, applikasjonen ikke håndterer Det grunnleggende som skal utføres for oppdrag er: Kvittere tilbake til avsender om status på oppdrag. Kvittere tilbake til avsender at oppdraget er validert, og om underforliggende transaksjoner kan/ ikke kan behandles. Valideringen må utføres før underliggende transaksjoner kan prosesseres av efaktura applikasjonen. Interne aksjoner i BBS: Aksjon(Avvis 0 = Oppdrag er godkjent Aksjon 1 = Oppdrag avvises Aksjon 2 = Forsendelse avvises Aksjon 9 = Kunden kontaktes av BBS, prosesseringen stoppes Kode Beskrivelse Aksjon 000 Oppdrag er ok Ugyldig Utsteders referansenummer i BBS Ugyldig oppdragsnummer på oppdrag Faktisk antall transaksjoner ikke i henhold Antall transaksjoner fra 1 slutt oppdrag record 555 Ikke samsvar mellom oppgitt antall record er og faktisk antall på oppdrag Feil antall spesifikasjonsrecorder Unumeriske data i numeriske felter i startrecord oppdrag Unumeriske data i numeriske felter i sluttrecord oppdrag Transaksjonsnummer er ikke i sekvens Record med ugyldig transaksjonsnummer i en transaksjon Transaksjon er ikke komplett. Manglende eller overflødig record i en transaksjon. 1

Brukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38

Brukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Versjon 2.8 Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 AVTALEGIRO... 3 1.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER...

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro

Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v 2.9 s. - 44 Innhold DETTE ER AVTALEGIRO... 3. AVTALEGIRO... 3.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3.2. For betaler... 3.2.2

Detaljer

TELEPAYFORMATET Versjon 2.1 3. februar 2011

TELEPAYFORMATET Versjon 2.1 3. februar 2011 TELEPAYFORMATET Versjon 2.1 3. februar 2011 Bankenes Standardiseringskontor Tlf.: 22 28 45 10 Postboks 2644, Solli 0203 OSLO www.bsk.no TEKNISK BESKRIVELSE FILBASERT BETALINGSFORMIDLING 3. februar 2011

Detaljer

Brukerhåndbok Utsteder efaktura. Brukerhåndbok efaktura Utsteder. Versjon 2.6. Side 1 av 42 Versjon 2.6

Brukerhåndbok Utsteder efaktura. Brukerhåndbok efaktura Utsteder. Versjon 2.6. Side 1 av 42 Versjon 2.6 Brukerhåndbok efaktura Utsteder Versjon 2.6 Side 1 av 42 Versjon 2.6 Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 OM DETTE DOKUMENTET... 4 1.2 BEGREPSDEFINISJONER... 4 2 DETTE ER EFAKTURA... 6 2.1 EFAKTURA-TJENESTEN...

Detaljer

Brukerhåndbok Direkte remittering

Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering v 4.5 april 2014 s. 1-25 Innhold 1 DETTE ER DIREKTE REMITTERING... 3 1.1 HVORFOR DIREKTE REMITTERING... 3 1.2 FORDELER FOR BEDRIFTER...

Detaljer

Brukerhåndbok OCR giro

Brukerhåndbok OCR giro Brukerhåndbok OCR giro OCR giro Brukerhåndbok Versjon 4.5 juni 2013 s. 1-20 BRUKERHÅNDBOK OCR giro I N N H O L D DETTE ER OCR GIRO... 3 1.1 OCR GIRO... 3 1.2 FORDELER... 3 1.3 KORTTRANSAKSJONER I OCR-FIL

Detaljer

Overføring. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21

Overføring. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 21 Innhold Overføring... 2 Generelt om Overføring... 2 Dann betalingsfil... 2 Utbetaling til utenlandske bankkonti... 2 Overføring til BBS... 3 Overføring til Telebank/Telepay... 4 Filformat... 4 Bank...

Detaljer

Kom i gang med AvtaleGiro

Kom i gang med AvtaleGiro Kom i gang med AvtaleGiro Veiledning for betalingsmottaker AvtaleGiro p. 1-18 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 BETALINGSMOTTAKER / BANK... 3 2.1 DELTAKERE... 3 2.2 BESKRIVE DAGENS SITUASJON... 3 2.3 ARBEIDSGRUPPE...

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK NETTBANK BEDRIFT 2013

BRUKERHÅNDBOK NETTBANK BEDRIFT 2013 BRUKERHÅNDBOK NETTBANK BEDRIFT 2013 Innhold Brukerhåndbok for Nettbank Bedrift 1. produktbeskrivelse 2. Pålogging og avlogging 3. kom i gang 4. menyer 1.1 Nettbank Bedrift uten filutveksling 6 1.2 Nettbank

Detaljer

Eksport /Import person

Eksport /Import person Innhold Eksport /Import person... 2 Fri eksport av personopplysninger... 2 Definisjon av utplukk... 2 Definisjon av layout... 3 Fri import av personopplysninger... 7 Hodeinformasjon... 7 Valg av felt...

Detaljer

BB Transport Kom i gang brukerveiledning

BB Transport Kom i gang brukerveiledning BB Transport Kom i gang brukerveiledning Convo AS TLF: 22 90 70 80 PB 1346 Vika Internett: www.convo.no 0113 Oslo, Norway E-post: post@convo.no 1 Innhold 2 Innledning... 3 3 Begreper/Definisjoner... 3

Detaljer

Hvordan komme i gang med

Hvordan komme i gang med Hvordan komme i gang med AvtaleGiro AvtaleGiro er et praktisk og lettvint system for faste betalingsoppdrag (FBO) som vi sterkt anbefaler at sentrene tar i bruk. Avtalegiro medfører at kundene trekkes

Detaljer

9 - Økonomiadministrasjon

9 - Økonomiadministrasjon 9 - Økonomiadministrasjon Introduksjon ErgoEnet økonomimodul ErgoEnet sin økonomimodul er en integrert modul av henholdsvis M-STAS Studieadministrasjon og BAS Boligsystem. ErgoEnet økonomimodul har følgende

Detaljer

Innhold. Purrenota og rentenota side 71 Avskriving av tapte krav.. side 72

Innhold. Purrenota og rentenota side 71 Avskriving av tapte krav.. side 72 Ajour Office er et komplett administrativt system tilrettelagt for enkel og effektiv gjennomføring og registrering av den daglige forretningsførsel i en virksomhet. Du registrerer forretningstilfellene

Detaljer

Veiledning og vilkår

Veiledning og vilkår Veiledning og vilkår Dette dokumentet inneholder en veiledning for utfylling av bestillingsskjema for tjenestene OCR og Direkte remittering fra Nets i tilknytning til 24SevenOffices regnskapssystem, samt

Detaljer

Contempus.Invoice Versjon 2007

Contempus.Invoice Versjon 2007 Kursdokumentasjon for godkjennere Contempus.Invoice Versjon 2007 Contempus AS Side 1 av 32 Innholdsfortegnelse Generell informasjon 3 Pålogging... 3 E-læringspakke og brukerdokumentasjon... 3 Velkommen

Detaljer

UKEOPPGAVER. Høsten 2015. for. Grunnleggende programmering. Høgskolen i Gjøvik

UKEOPPGAVER. Høsten 2015. for. Grunnleggende programmering. Høgskolen i Gjøvik UKEOPPGAVER for Grunnleggende programmering Høsten 2015 Høgskolen i Gjøvik Forord Dette kompendie/hefte innholder oppgaveteksten for ulike ukeoppgaver i emnet Grunnleggende programmering ved Høgskolen

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 12.03.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Manual - Steget Web Faktura Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget faktura er utviklet

Detaljer

Kvikk guide Nettbank bedrift

Kvikk guide Nettbank bedrift 1 Kvikk guide Nettbank bedrift Hovedfunksjoner i Nettbank bedrift - kontoinformasjon - enkeltutbetalinger inn- og utland - kreditorregister inn- og utland - lønns- og betalingslistefunksjon - transaskjonshistorikk

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Brukerhåndbok og implementasjonsguide - efaktura med elektronisk signering

Brukerhåndbok og implementasjonsguide - efaktura med elektronisk signering Brukerhåndbok og implementasjonsguide - efaktura med elektronisk signering Innhold 1 FUNKSJONELL DOKUMENTASJON... 3 1.1 EFAKTURA IDENTIFISERING - KORT BESKREVET... 3 1 FLYTSKJEMA FOR EFAKTURA IDENTIFISERING...

Detaljer

SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL BRUKERVEILEDNING

SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL BRUKERVEILEDNING SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL Version 2.1 SHARE IT AS Page 1 Sentralbord: 66 91 75 50 Endringslogg... 3 Innledning... 4 Innledning... 4 Følgende moduler er tilgjengelig i Mamut Integrasjonsmodul...

Detaljer

Implementeringsveiledning for Elektronisk Avtaleinngåelse med AvtaleGiro og efaktura

Implementeringsveiledning for Elektronisk Avtaleinngåelse med AvtaleGiro og efaktura Implementeringsveiledning for Elektronisk Avtaleinngåelse med AvtaleGiro og efaktura Versjon 1.0 Dato 15.06.2015 Side 1 av 10 Innhold 1 Introduksjon... 3 1.1 Kort om tjenesten... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3

Detaljer

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS DENTAL2000 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kap. I Innledning 6 Kap. II Installasjon 8 Kap. III Programbeskrivelse 10 1 Ordre/fakturering... 11 2 Kvalitetssikring... 12 Kap. IV

Detaljer

NOBB på web for brukere

NOBB på web for brukere NOBB på web for brukere NOBB på web for brukere Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt. 27, Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO www.nobb.no Revidert 28.07.2011 Side 2 Dato 28.07.11 NOBB på web brukerveiledning

Detaljer

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ 1. Opprette Innkjøpsområder DFØ Versjon: 2.0 1.4.1 Opprette kontraktinnkjøp CM 06.06.14 Innhold Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til annen rutine: 0 - Innledning 1 - Opprette en kontraktstype

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

BETALING TIL UTLANDET

BETALING TIL UTLANDET BETALING TIL UTLANDET - enkel å bruke - tilgjengelig 24 timer i døgnet - mulighet til å legge betalinger på forfall frem i tid - mottakerregister 1.1 Før du begynner Før du begynner å registrere en betaling

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer